Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10"

Transkript

1 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett EU-projekt. 20 miljoner bidrog till att Ideum kunde startas. Just nu är två nya projekt på väg in omfattande 4 miljoner kronor. Deltagarna presenterades. BrobyGrafiska och S: Eskils gymnasium har varit med sedan tidigare men nu har två nya skolor anslutit: Åsfjärdens gymnasieskola (Dan Forkeus och Jeanette Montgomery) och Karlstads Praktiska gymnasium (Christina Leander och Christer Karlsson) Laurence presenterade programmet för de två kommande dagarna. Margaretha repeterade vad idéskolekonceptet innebär och vilket åtagande de deltagande skolorna har. Sedan var det Karlstads Praktiska gymnasiums tur att presentera sig. Skolan är en av 14 skolor inom Baggium AB. Starten skedde i Kållered utanför Göteborg. Där fanns ett behandlingshem för ungdomar med utländsk bakgrund. Därefter startades Göteborgs Praktiska gymnasium 1999 bland annat efter den modell som Tjörns gymnasieskola har utvecklat. Nu är Göteborgs Praktiska utsett som modellskola för lärlingsutbildning. 7 nya skolor planeras starta nästa år. Konceptet bygger på lärlingsliknande utbildning. Vid skolan i Karlstad finns 6 program; IP med inriktning mot maskinoperatörer och svetsare, FP, EN inr. Vvs, EC, BP inr. Måleri och dessutom det specialutformade säkerhetsmontör mot lås eller larm. Just nu finns 44 elever på skolan. 10 anställda varav en del är deltidsanställda. Eleverna ska vara ute i arbetslivet 2-4 dagar i veckan under sin studietid. Efter jul i år ett är eleverna ute 2 dagar i veckan. Eftersom detta är första året skolan är igång har det krävts mycket arbete med att förbereda för arbetssättet. De lärare som arbetar på skolan måste tycka att det är positivt att vara ute med eleverna på deras arbetsplatser och samverkan blir självklar. De utbildningar som skolan erbjuder har valt med tanke på Länsarbetsnämndens prognoser. Eleverna ska vara anställningsbara Informationen till eleverna har gått ut på vad man kan arbeta med efter utbildningen. Skolan arbetar också med Entreprenörskap och menar att det är att bli herre över sitt eget liv. Lärlingsutbildning i Europa kan ibland verka ålderdomlig. Vi måste i den svenska modellen ha kvar bredden och allmänbildningen i gymnasieskolan. Arbetslivet behöver tidig kontakt med skolverksamheten också. Karlstads praktiska gymnasium vill nu i idéskolenätverket testa hur modern teknik kan användas för att kommunicera mellan skola och arbetsliv. Man vill kunna ha daglig kontakt med eleverna via IT-teknik. Nu letar skolan efter ett mindre tekniskt verktyg mellan telefoni och dator. Framförallt vill man underlätta för elever som inte annars skulle ha tagit till sig tekniken. Just nu pågår intensiv planering för elevernas APU-placeringar. Kontakter har knutits med såväl branscher som med olika företag. Eleverna arbetar på skolan i kontorsmiljö. Eleven har egen arbetsplats med sin individuella studieplan uppsatt bredvid. Skolan har inte så mycket verkstadsyta utan hyr in sig vi behov. Terminen inleddes med team-building under något som kallas Gräsmarksdagarna. 1

2 Något traditionellt schema finns inte. Arbetsdagarna sträcker sig från 9-15 med frukost kl. 10. Lunchen äter eleverna på restaurang. Dagarna är längre när de är ute på APU. Skolan sluter avtal med företagen, där sådant som försäkringar berörs. Företagets försäkringar gäller även eleven, men man har kommit överens om att skolan betalar ev. självrisk. Skolans försäkringar kan också träda in. De praktiska gymnasierna i koncernen får inte bli större än 200 elever per skola, eftersom man värnar om småskaligheten. Organisationen är flexibel. Utbildningsutbud där marknaden är mättad erbjuds inte. Tankar finns om att testa nya kombinationer som t ex HP mot bildförsäljare och målare. Åsfjärdens utbildningscentrum i Grums Skolan erbjuder gymnasiestudier och vuxenutbildning och förlägger studierna på tre olika platser, dels i Grums och dels i Karlstad. Just nu studerar 200 gymnasielever och 65 vuxna. Maximalt ska skolan ha cirka 300 elever. Program som skolan erbjuder är t ex SP med global inriktning, HR och IP, inr. svets, smide och plåt. Man samverkar också kring Skogsindustrins processinriktning och med Karlstads teknikcenter. En önskan finns om att locka fler flickor till skolan. Skolan har funnits i 10 år och har 38 anställda. I Grums bor cirka invånare. Många med utländsk bakgrund flyttar in och antalet som studerar inom Sfi ökar. Ambitionen med att gå med i nätverket bygger på två saker: Dels vill man utveckla APUn på HR-programmet. Fler platser och hos fler kvalitativa utbildare runt om i landet är målet. Exempelvis i Sälen. Dels finns idag ett samarbete med Hammarö utbildningscentrum kring IP. Nu finns ett gemensamt investeringsbehov. Flera kommuner kommer att ansöka om Teknikcollegestatus. Dessutom finns intresse för ett modernt TE-program särskilt från Skogsindustrins sida. Samarbetet med Karlstads teknikcentrum innebär bland annat att eleverna bygger upp hela processer där. För det Globala gymnasiet önskas en utveckling som går ut på att bredda från utvecklingsländer och mera mot internationellt arbete. Även utveckling mot hockey är intressant. Den viktigaste frågan för skolan är att kvalitetssäkra APUn. Man vill också se hur undervisningen läggs upp. Är det möjligt att arbeta mera i projekt och med infärgning? Utbildningskonceptet Ung Företagsamhet används eftersom det underlättar detta upplägg. Skolan har bl a besökt gymnasieskolan i Uddevalla där eleverna har helt öppna scheman. Tanken är att bygga upp ett informationsnät, där föräldrarna kan se vad som läggs in i elevens studieplan. Samverkan med arbetslivet sker också med Grums näringslivscentrum. Bland annat kan kommunen kanske vara intresserad av uppdragsutbildning mot omsorgspersonal. Göteborgsregionens kommunalförbund Margaretha berättade kortfattat om den 13 kommunernas omfattande samverkan kring gymnasieskolan. 2

3 S:t Eskils gymnasium reflekterade kring skillnaden mellan skolorna. På skolan har man 1270 elever och lite andra förutsättningar. Målet med deltagandet i nätverket är att få igång fungerande programråd på Medieprogrammet. BrobyGrafiska startade 1994 egentligen kring det specialutformade programmet kring Grafisk Medieproduktion. Därefter tog utvecklingen fart kring Flexografiområdet och branschen har varit med hela tiden. Nu finns också ett antal KY-utbildningar t ex kring form och innehåll. Ett nytt koncept är hälso- och ledarskapsprogrammet. Nästa punkt på dagordningen var ett seminarium med Christer Westlund som talade kring Entreprenörskap som en nyckelkompetens. Konceptet provas nu inom Hälso- och ledarskapsprogrammet. Bakgrunden ligger i EUs formulering av 8 nyckelkompetenser vilka ska genomsyra samtliga medlemsländers skolreformer. Målsättningen är klar. Temat för föreläsningen var entreprenöriellt lärande. Christer menar att det är viktigt att se till de pedagogiskt formerna och att genomlysa lärarens och skolans roll. Vad man vill åstadkomma är vissa kompetenser hos eleverna. Det kan handla om att utveckla personligt ledarskap, förändringsförmåga och lärande, ta sig församhet och affärskunskap till exempel. Andra viktiga förmågor är förmågan att reflektera, att abstrahera och konkretisera, att ha framtidstro och utveckla ett gränslöst lärande Vad är då ta sig församhet? Ja, det kan handla om idéutvecklingskompetens, handlingskraft och projekt- och organisationskompetens. Det finns också något som han kallar På köpet kompetenser. Hur använder vi det som redan har funnits under lång tid som: Ämnesövergripande samverkan, Projektorienterat arbetssätt, värderingsbaserat arbete, Självkunskap, samverkan med samhället och Gnosjöpedagogiken? Eleverna ska också skapa av egen kraft. Läraren får en annan roll och lärandet ingår i ett större sammanhang. Rollen blir mera av processledare coach och handledare. Läraren förstrukturerar, reflekterar, skapar utmaningar, omvärldsbevakar och samverkar med övriga pedagoger. Skolans roll en utgångsplats för lärande trygghet och struktur start- och landningsbana mötesplats administrativ central Arbetssättet leder också till ökat elevinflytande och ansvar, erfarenhetsbaserat lärande, känslor, på riktigt, introduktion, göra det omöjliga möjligt. Eleverna får mycket högre motivation och effektivitet, ökat mod, börjar se möjligheter, växer som människor, tar automatiskt ansvar är nöjdare och positivare Vad krävs då? Det gäller att skapa tid och inte ha håltimmar. Läraren har kortare planeringstid men mera tid med eleverna. Ett friutrymme skapas. Projektet sparar också tid eftersom man kan vara två lärare samtidigt. Betygsättningen blir inte knepig. Läraren måste göra klart för eleverna vad han/hon tittar på utifrån ämnets vinkel. 3

4 Även Medieprogrammet funderar nu på att utveckla samma arbetssätt. Christer skriver just nu på en bok som beskriver arbetssättet som en del i ett NUTEK-projekt. Under kvällen tog elever på Hälso-och ledarskapsprogrammet hand om oss och vi fick pröva på en Energimassage innan vi fick tillfälle att sitta ner med dem och diskutera deras sätt att studera. Middagen som bestod av en god taco-buffé hade också arrangerats av eleverna. Dag 2 Inga-lill berättade att skolan just haft besök av Arbetsmiljöinspektionen och att detta besök hade föregåtts av en checklista. Fokus låg på vad eleven vet om sin APU innan den går ut. Vidare ville man veta vem som hade ansvaret för att informera dem. BrobyGrafiska har en elevpärm och en handledarpärm där detta finns med. Även Södra Viken har en liknande pärm. Åsfjärdens gymnasieskola har också haft besök. Vi beslutade att vid nästa nätverksträff bjuda in en inspektör samt att ta med resultatet av respektive inspektion. Nästa nätverksträff inleds i Karlstad 31/1 kl och avslutas i Grums 1/2 kl Åsfjärden och Karlstads praktiska delar på värdskapet. Margaretha tar med en representant för liksom den dvd som producerades under På gång-konferensen. Ev. planeras ett elevutbyte mellan S:t Eskils gymnasium och BrobyGrafiska. Fler elever kan då få beredskap att söka vidare till KYutbildningar i Sunne. Rapport från programrådsverksamheten vid S:t Eskils gymnasium Verksamheten avstannade för 10 år sedan och man har nu försökt att få till detta igen. Efter förra nätverksmötet togs äntligen beslutet att satsa. Skolledningen var villig att låta representanter delta i den sk Eskilstunabåten dit alla företag från orten bjuds in till seminarier, föredrag och montrar. Cirka 300 företag bjuds in. Från S:t Eskil deltog nu 1 lärare, 2 syv och 2 bitr. rektor. Övriga gymnasiers rektorer deltog också. S:t Eskil hade tagit fram en folder med rubriken Snart behöver du nya medarbetare. Efter kontakter med Eskilstunakuriren fick skolan rådet att inte använda begreppet programråd utan i stället branschråd. Många visitkort bytte ägare och nu måste skolan följa upp eftersom företagen inte har tid. Under v 44 ska man arbeta med detta. Dessutom kommer skolan att bjuda in till en träff i januari innan nästa nätverksträff. Karlstad praktiska ska dra igång ett program under våren. Kan man vända sig till personalavdelningen eller är det inte bättre att ta kontakt med de som arbetar med eleverna? Nyttan av programråd måste visas. Ett tips: Utnyttja f d elever som nu arbetar i branschen. De kan skolans verksamhet. Margaretha tar med tips från Yrkesutbildningsdagen som Internationella programkontoret arrangerade. Ett föredrag på engelska handlade om bra sätt att implementera. Vilka ska då ingår i ett programråd? Arbetsliv små och stora företag Fack 4

5 Elever Lärare Politiker Skolledare Exempelvis kan man arbeta med två arbetsutskott och ett programråd per termin. Eldsjälar är viktiga och de har ofta viktiga kontaktnät. Tips: kalla istället mötet för Idéträff. Då är det enklare att locka in folk till brainstorming. Locka också med ett intressant innehåll t ex Är du intresserad av hur ungdomar tänker kring medier Bredda målgruppen: Grums kommer att vända sig till Näringslivscentrum. Värdefull input har också kommit från en webbdesigner på Landstinget och via Arvikafestivalen. Tips: Margaretha tipsar om GRs virtuella kompetensråd. Detta vill Karlstads praktiska testa tills nästa gång. Tips: BrobyGrafiska visade hur de arbetar med en prova på dag under v 44. Eleverna måste aktivt anmäla sig men får sedan vara med på riktiga uppdrag. Användning av First Class i nätverket Klicka in på Brobys webbsida. Hämta First Class klienten, Set up, Server: fc.brobygrafiska.se Lösenord: ideskola. Varje skola valde ett UserId. Beslut: Programmet till nästa gång ska vara klart två veckor innan. BrobyGragiska medverkar under rikskonferensen Margaretha påpekar för MSU att journalisten skriver med en negativ vinkling. Margaretha skickar rapport om yrkesutbildning i Norden som hon arbetat fram genom projekt på utbildningsdepartementet och Nordiska Ministerrådet. Karlstad praktisk undersöker möjligheten till Nordplusmedel till nästa gång. Norge eller Island? 5