DTR poäng. Version Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1"

Transkript

1 DTR poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

2 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7 Checklistor...7 MÅLGRUPP... 7 DEL 2 INNEHÅLL, FORM OCH DESIGN... 8 INNEHÅLL... 9 Sju informationsstrukturer...9 Linjär...9 Hierarkisk...9 Matris...10 Parallell...10 Lager...10 Zoom...10 Nätverk...10 FORM Interaktionsdesign...12 Storyboard...13 Exempel1 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas...14 Exempel2 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas...15 Presentationsdesign...16 Gyllene snittet...17 Text & typsnitt...17 Färg & kontrast...18 Webbsäkra färger...19 UPPHOVSRÄTT Enskilt bruk...21 CFL 2

3 DEL 3 MEDIA Ljud...24 Bilder...28 Strömmande media...28 APPENDIX Projekthandlingar för utveckling av webbkurser...29 Checklista för referensgrupp...30 Det gyllene snittet...31 CFL 3

4 Del 1 Planera en medieproduktion CFL 4

5 Inledning Det här materialet kommer att behandla hur man skapar en medieproduktion rent allmänt. Men eftersom det är en kurs i webbdesign tänker vi ändå inleda med en observation om vad som gör webbdesignen så speciell. När det gäller vanliga konsumentprodukter får man oftast köpa grisen i säcken när det gäller användbarhet. Antag att du precis köpt en video. När du kommer hem ska du programmera in en inspelning av ditt favoritprogram senare på kvällen. Vad händer? Jo, du upptäcker att man åtminstone måste ha en högskoleexamen för att lyckas ställa in inspelningstiden. Det är ditt problem. Användarvänligheten lyser helt med sin frånvaro. Det är oftast inte lika illa med programvaruindustrin. När man får problem med ett dataprogram får man ringa till en mycket kostsam support. Oftast beror nog samtalen på dålig användarvänlighet i datorprogrammet. Vad gör väl det, supportavdelningen och programutvecklingsavdelningen har ju ändå skilda konton. Det är inte absolut nödvändigt med användarvänliga program. Vad vill vi ha sagt med det här frågar du dig med all rätt. Jo, det är detta: Betala först, testa användarvänligheten sedan. Gäller den traditionella produkt- och programvaruindustrin. Testa användarvänlighet, betala sedan. Gäller för webben. Har vi ingen användarvänlighet på webben får vi inga besökare heller! Användbarhet är alltså det viktigaste vi har att tänka på när det gäller webbdesign. Med det vill vi lämna fokus på just webbproduktion och gå vidare med hur man skapar en produktion rent allmänt. Syfte Varför gör du denna produkt? Det är viktigt att göra klart för sig vad man har för syfte med produkten. Vad vill du uppnå? Kunskap, attityder eller vad? En ordentlig analys av målgruppen är absolut nödvändig. Vet du inget om din målgrupp är det mer tur än skicklighet om du uppnår det du vill. Varför skall någon ta del av ditt budskap? Konkurrensen är stor, så det gäller att visa upp något som målgruppen uppskattar. När du har analyserat ditt syfte och din målgrupp är det dags att ta itu med produktens innehåll och form. Båda dessa bitar är lika viktiga i den färdiga produkten men det är bäst att börja med innehållet och informationsdesignen. Därefter jobbas formen fram som kräver interaktivitetsdesign och presentationsdesign. CFL 5

6 Planering Val av media Det finns en rad olika medier att välja mellan: tidningar, radio, TV, Internet mm. Ibland har man stor frihet att välja, man kan kanske till och med använda flera medier för att sprida sitt budskap. Andra gånger är det bestämt i förväg vilken medieform som skall användas. Processen Att ro iland en större produktion kräver kreativitet, koncentration, hårt arbete, tålamod och samarbetsförmåga. Den process som beskrivs här gäller för många typer av medieproduktion. 1. Identifiera och analysera målgruppen 2. Klargör syftet 3. Bestäm innehåll: Informationsdesign 4. Bestäm form: Interaktionsdesign - Presentationsdesign CFL 6

7 Produktionsorganisation Medieproduktion och utvecklingsarbete är inget enmansjobb. Det är viktigt att tid och andra resurser avsätts på ett bra sätt och att det finns en organisation som stöder arbetet. Det viktigaste är att tydliggöra ansvar och roller för deltagarna i projektet. Till varje projekt kan det vara lämpligt att ha några arbetsgrupper. Ett förslag på lämpliga grupper kan vara: Utvecklingsgrupp - består både av innehålls- och teknikkunniga som bestämmer innehållet och formen Referensgrupp - består gärna av ämneskunniga liksom icke-ämneskunniga som granskar språk, innehåll, layout mm. Testgrupp - består av noviser och experter som kontrollerar att produktionen hittat rätt och fungerar som den var tänkt att göra. Checklistor För att underlätta och granska färdiga produktioner är det bra att ha olika checklistor eller enkäter för de olika grupperna. Eftersom vi på CFL arbetar en del med webbkursutveckling kan du ta del av våra erfarenheter från produktionen av dessa. Se exemplen i Appendix. Notera att exemplen inte är färdiga, de förändras med tiden. De kan dock ge ett hum om hur CFL arbetar/arbetat. Målgrupp Du får bara en första chans att presentera dig och ditt budskap. Troligtvis finns det fler aktörer som vill nå samma grupp som du. En ordentlig analys av din målgrupp är A och O för att du skall göra en lyckad produktion. Vad vet du om din målgrupp? Har du själv tillhört den gruppen eller har du bara "läst" om den? Är målgruppen sådana som dig själv? Ifall du gör material för webben, vilken uppkoppling har de? Är det privatpersoner eller företag? När du definierat vilken slags läsare du vill nå, väljer du sedan ut en individ som får representera målgruppen. Resten av arbetet förenklas när du vet vem du vänder dig till. Använd målgruppens språk i möjligaste mån. Därefter måste du antagligen försöka att prioritera eller betona vissa delar i din analys. Man kan oftast inte ta hänsyn till allt samtidigt! CFL 7

8 Del 2 Innehåll, form och design CFL 8

9 Innehåll Du måste bestämma vad din produkt skall innehålla. Vad känner användaren redan till? Vad är det viktigaste i ditt budskap? Vad skall användaren minnas av din produkt? Vilka komponenter vill du använda? Det är vanligt att det finns massor med saker som man vill framföra men det är nödvändigt att begränsa sig. Det finns varken oändligt med tid, pengar eller tålamod. När du bestämt vilken information som skall finnas med i produktionen är det dags att planera och organisera hur informationen ska struktureras för att presenteras på bästa sätt. Sju informationsstrukturer Hur skall information läggas ut? Oavsett vilket media man använder för att presentera informationen finns det följande strukturer att välja bland: Linjär Hierarkiskt Matris Parallell Lager Zoom Nätverk Linjär Strukturen bygger på att man visar sidor i turordning, som i PowerPoint. Kom ihåg att ha med länkar så att man kan navigera både framåt och bakåt bland sidorna. Den linjära strukturen är enkel men kanske något trist på webben. Hierarkisk Den här strukturen är idag den mest vanligt förekommande på webben. Man gör ett val först, därefter har man att välja bland ytterligare alternativ. Organisationer, bibliotek, kapitelindelat material mm presenteras ofta på det här sättet. Ex Index -> Introduktion -> Inledning Kom ihåg att man alltid ska kunna se var man är i hierarkin samt att det ska vara enkelt att navigera. CFL 9

10 Matris Matris är här en tabell i två dimensioner med rubriker i x-led samt y-led. I framtiden kan man tänka sig tre dimensioner ifall VR- (Virtual Reality) tekniken utvecklas. Matrisen tillåter att datat är relaterat på två olika områden, d v s man kan på två söksätt hitta samma information, dels i x-led, dels i y-led. Matrisstrukturen används sällan på webben. Parallell Vitsen med parallell struktur är att visa olika data samtidigt på skärmen. Man kan likna det vid att man har flera fönster öppna samtidigt på skärmen då man jobbar vid datorn. Det är ovanligt idag att presentera information parallellt. Lager Lagerstrukturer blev möjliga när standarden för HTML 4 och CSS, (Cascading Style Sheets, en slags stilmall), kom. Lagerstrukturstanken bygger på att det kan finnas olika grader av information i olika lager. Användaren väljer sedan vilka eller hur många lager som ska vara synliga så att informationen anpassas till den användarens behov. Man kan tänka sig att en tidningsartikel kan läggas i olika lager, rubriken läggs i ett lager, ingressen i ett annat och slutligen hela artikeltexten i ett tredje. Användaren kan sedan välja att t ex enbart se lagren med rubrik och ingress. Det här är en ny spännande struktur som kan bli bra ifall den inte blir för komplicerad för användaren. Zoom Zoomstrukturen förstorar/fördjupar information. Man presenterar information på ett övergripande sätt där sedan användaren kan klicka sig ned på detaljnivå. Den påminner en del om hierarkisk struktur men är inte lika tvingande eftersom användaren är friare i valet om att fördjupa sig i viss information. Ett exempel på zoomstruktur skulle kunna vara att ett ord i en text är länkat till en mer djupgående förklaring. Vanliga länkar, hypertextlänkar alltså, är ett exempel på zoomstruktur där användaren kan förstora/fördjupa informationen Nätverk Nätverksstrukturen är speciell med sin frihet att välja hur saker ska presenteras och länkas. Nätverksstrukturen har inte någon egentlig form. Hela www, (world wide web), är en nätverksstruktur. Ofta brukar man dock försöka att indela/gruppera sidor eller information som på ett intuitivt sätt hör ihop. För att en nätverksstruktur ska vara användbar måste det finnas en intuitiv känsla för hur nätverket hänger ihop. Den känslan erhålls bara ifall det finns en tanke bakom varje länk i nätverket. Man ska också tänka på att inte skapa återvändsgränder i nätverket, d v s sidor där det inte finns några länkar att gå vidare på. Man bör också tänka på att inte cirkellänka, det väcker bara frustration hos användaren eftersom han inte kan komma ut ur nätverket. CFL 10

11 Om det är mycket noga med att momenten i produktionen görs i en bestämd ordning, använder man t ex en linjär struktur i kombination med att materialet portioneras ut allteftersom. I så fall bör man helst se till att användaren ändå får en överblick över hela produktionen, t ex med en "översiktskarta". Är produktionen sådan att det spelar mindre roll i vilken ordning momenten görs kan man t ex välja en hierarkisk uppbyggnad. Det underlättar dock för användaren om man ger en rekommendation för hur man kan gå igenom produktionen. Begränsa också antalet undernivåer, annars riskerar användarna att tappa bort sig i materialet, i synnerhet om de är ovana vid webbmiljön. CFL 11

12 Form Nu gäller det att bestämma hur produktionen skall se ut. Man kan dela upp detta i interaktionsdesign och presentationsdesign. Dessa två bitar kan dock inte helt och hållet skiljas från varandra och styrs dessutom av din målgrupp och syftet med produktionen. Interaktionen handlar mycket om hur det skall fungera, presentationen om hur det skall se ut. Det som är snyggt på papper är kanske inte bra på en bildskärm, det kan t o m bli olika på Mac och PC om det vill sig illa. Dessutom har inte alla enorma arbetsminnen/hårddiskar, stora bildskärmar eller bredband. Vilket eller vilka program och plug-ins behövs för att ta del av ditt budskap? Interaktionsdesign Hur skall ditt budskap fungera? Det gäller att skapa en miljö där användaren känner igen sig och att uppbyggnaden är logisk och intuitiv/"känns rätt". Navigationen måste vara tydlig, funktionell och konsekvent, detsamma gäller då du använder dig av symboler. Vanans makt är stor, om samma symbol betyder olika saker i olika dataprogram eller på olika webbsidor är det lätt att bli frustrerad. Överdriv INTE symboler och ikoner. De måste vara oerhört tydliga. Komplettera med text. Begär aldrig att besökare skall "lära sig" gränssnittet, då har du säkerligen misslyckats med gränssnittet. Gränssnittet måste vara så enkelt och intuitivt att besökarna inte behöver lära sig hur det fungerar. En rekommendation är att navigationsdelen på en sida helst inte överstiger 20% av sidans totala yta. Definiera övergripande navigation och styrning för din produktion. Bestäm vilka typer av händelser och interaktion du vill ha. Gör en översikt i form av ett storyboard, d v s fyll rutorna i ditt flödesschema med innehåll. De komponenter som vanligtvis är aktuella är: Bakgrund Knappar, ikoner Fönster, ramar Texter Bilder, video, animationer Ljud Formulär Multimedia CFL 12

13 Storyboard Ett storyboard är en ritning som knyter ihop ditt innehåll. Varje webbsida skall bli ett eget dokument som visar all navigation och interaktion som skall vara med. Ett stort bord eller en stor anslagstavla där man kan breda ut sig och sitt material medan man jobbar är bra, helst något man kan ockupera under hela produktionstiden. I större projekt där flera personer samarbetar är det särskilt viktigt att man har en tydlig bild av hur webbplatsen/webbsidan fungerar. Det är oftast så att den som funderar ut hur webbplatsen ska se ut och fungera inte är den som gör den, därför är det viktigt att ha en detaljerad bild av hur det ska se ut och fungera. Man kan utgå från en liten skiss av en webbsida sida och därefter ritar följdsidorna ifall man klickar på en länk eller får något att hända. Det kan t ex se ut så här: CFL 13

14 Exempel1 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas Exempel1 Programmering på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas Introduktion Introduktion Text: intro1.doc Övning Symboler Tillbaka Sidrubrik Programmering, startsida. Bild på anslagstavla med 3 lappar där varje lapp är en länk. Lapptexterna är följande: Introduktion, Symboler samt Övning Sidrubrik Introduktion Innerhåller texten från dokumentet intro1.doc. Font Verdana, storlek +2 samt 400 pixlars bredd. Tillbaka är en länk till Programmering sidan. Symboler Text: symboler1.doc Övning Symboltexter att dra till rätt symbol Sanna och falska påståenden att dra till Sant eller Falskt fälten. Tillbaka RÄTTA! Sant Falskt Forts nästa sida Sidrubrik Symboler Innerhåller texten från dokumentet symboler1.doc. Font Verdana, storlek +2 samt 400 pixlars bredd. Bilderna är: rect, cirkel samt triang, gif format. Tillbaka länkad till startsidan. Sidrubrik Övning Drag n-drop övning i Flash. Drag rätt symbol till rätt text. Drag påståenden till Falskt eller Sant fälten. Se detaljbeskrivning övn1.doc. Rätta knapp. CFL 14

15 Alla rätt Övning Symboltexter att dra till rätt symbol BRA, ALLT RÄTT! Sanna och falska påståenden att dra till Sant eller Falskt fälten. Tillbaka Ej alla rätt Övning Symboltexter att dra till rätt symbol De felaktiga valen är markerade. Tillbaka Sanna och falska påståenden att dra till Sant eller Falskt fälten. Försök igen RÄTTA! Sant Falskt RÄTTA! Sant Falskt Om allt är korrekt skrivs BRA, allt rätt ut över övningen som tonats ned lite. Det kommer dessutom fram en knapp som länkar tillbaka till startsidan. Så länge inte allt är korrekt visas De felaktiga svaren är markerade i fet stil. Två knappar kommer fram, Försök igen och Tillbaka. Exempel2 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas Ifall man bara är några få personer, kanske t o m ensam, kan det räcka med att göra inte fullt så utförliga storyboard. Man kan tänka sig att använda exempel1 fast inte vara så utförlig. Annars kan det kanske räcka med en storyboard av det här slaget. CFL 15

16 Presentationsdesign Här handlar det mycket om layout, stil och färgval. (Detta preciseras i den storyboard som görs.) Det gäller att fånga intresset och fokusera på det viktigaste. Människor ägnar mer uppmärksamhet åt den vänstra sidan av bildskärmen, därför att vi läser från vänster till höger. De flesta människor är högerhänta vilket medför att det egentligen är onaturligt att behöva klicka på vänstra delen av skärmen, därför kan det vara bra att lägga navigationen till högra sidan av skärmen. Man vinner dessutom en sak till ifall man gör så, nämligen att vid utskrift från sidan missar man eventuellt bara navigationsdelen, inte själva informationen, textmassan. Man kan konstatera att blicken lätt dras till: Rörelse Stora bilder Starka färger Stor eller kraftig text Tomrum Kom ihåg! Enkelhet vinner i längden. Skapa mönster för ögat, låt det viktigaste dominera och använd bilder och effekter med förnuft. Våga använda tomma ytor utan innehåll för balansens skull. Undvik att göra sidor där allting rör sig. Försök att synas i vimlet, ha begriplig koppling mellan text-ljud-bild och vara konsekvent men ändå omväxlande. Designen handlar även nu om följande: Textuppdelning Språk Typsnitt Färger Bilder, video, animationer Ljud Formulär Multimedia CFL 16

17 Gyllene snittet Det gyllene snittet är också bra om man kan ta med eftersom det ger en vacker proportion mellan/i objekt. Det kan vara bra att ha det gyllene snittet i åtanke då man designar något. Ex Om en rektangel ska konstrueras så att den stämmer med det gyllene snittet ska korta sidan långa sidan 0,618 Se Appendix för en mer detaljerad förklaring av hur det gyllene snittet uppkommer. Text & typsnitt Skriv kortfattat och lättläst. Många skummar bara igenom texten på bildskärmen. Gör korta och kärnfulla stycken. Om första ordet i stycket skrivs med fetstil leds ögat gärna dit. Textmängden på en sida skall vara lagom. För långa sidor ökar risken för skumläsande. Dela upp texten på flera sidor där det passar. Är det mycket text kan man erbjuda en utskriftsvänlig fil, t ex i pdf-format. Långa textstycken lämpar sig bättre att läsas i pappersform än på skärmen. Textraderna bör vara lagom långa, ungefär 600 pixlars textbredd anses vara bra. För långa rader gör att man lätt hamnar fel vid radbyten. För korta rader ger en hackig läsrytm och ger ofta upphov till fula hålrum i texten. Radmellanrummen ska vara större än ordmellanrummen. Fler sätt att öka läsbarheten: Välj typsnitt som anses lättlästa på bildskärm Använd minst 12 punkterstext Ha bra kontrast mellan text och bakgrund Använd punktlistor Undvik bindestreck, kursiv text och understruken text Typsnitt Man brukar ofta dela in typsnitten i två grupper: Antikva, t ex typsnitt som Times New Roman, Garamond. Sans serif, t ex typsnitt som Arial, Verdana. För text som ska presenteras på bildskärm rekommenderas typsnitt från gruppen sans serif t ex Verdana eller Arial. Ska texten däremot presenteras i tryckt form är antikva typsnitt bättre, t ex Times New Roman. CFL 17

18 Färg & kontrast Regel: Det finns inga sanningar här! Färg har betydelse. Färg är subjektiv. Färg är associativ. Färg betyder något för alla människor. Färger kan användas för att väcka uppmärksamhet. Färger kan t ex användas för att: Strukturera Särskilja Poängtera och förtydliga Spela på känslor Färger har även djup. Blått upplevs som avlägset. Rött upplevs som nära. Då du använder färger för detta är det viktigt att göra det på ett konsekvent och intuitivt sätt. Tänk även på dem som är färgblinda, särskilt kombinationen rött och grönt bör undvikas. Det kan även vara svårt att skilja på olika färger med samma mättnadsgrad, t ex mörkblå och mörkgrön. OBS! Använd enbart i undantagsfall fler än tre färger på en sida! Det måste finnas starka skäl för att ha fler färger. Färgers betydelse De associationer som färger ger är subjektiva. Ta därför följande "sanningar" med en nypa salt eller med lite humor: Svart natt, elegans, synd, häxor, magi, ondska Vitt renhet, sanning, kyla, sterilt Gult sol, värme, i kombination med svart: fara Grönt lugn färg, natur, vår och sommar, växkraft Rött värme, kärlek, passion, vrede, blod, fara Blått himmel, hav, kyla, opersonligt, korrekt CFL 18

19 Kontrasten mellan bakgrund och text är viktig för läsbarheten. Bra kombinationer är: Svart på vitt Blått på vitt Rött på vitt Svart på gult Tänk på att en färg som är snygg på en liten yta kan bli gräslig på en hel bildskärm. Webbsäkra färger Förr har det sagts: Använd webbsäkra färger på text och bakgrund, du vill väl att användaren skall se det på det sätt du önskar? På den tiden klarade de flesta datorer endast att visa 256 färger. Idag visar datorerna 16 miljoner färger utan problem. Man kan notera att de flesta webbplatser frångått de webbsäkra färgerna idag eftersom användarna har datorer som klarar att visa betydligt fler färger. Om det dessutom finns fotografier räcker inte de webbsäkra färgerna långt för att visa bilden på ett acceptabelt sätt. Många webbdesigners känner nog också en begränsning då enbart de säkra färgerna används. Men åter till de webbsäkra färgerna. 40 av 256 färger är fel på Windows, Unix och Mac. För att undvika att en färg blir helt annorlunda än vad som var tänkt kan Netscape-paletten med 216 färger användas. Den finns t ex i Photoshop och heter Web 216 CLUT. Vad är rätt att göra? Det är upp till dig att avgöra. CFL 19

20 Upphovsrätt Friskrivning av ansvar! Den här sidan innehåller en tolkning av lagen och det kan alltså finnas felaktiga påståenden. Men förhoppningen är att det ska vara korrekt eftersom materialet är sammanställt utifrån ett flertal webbsidor och skrifter där jurister tolkat lagen och svarat på frågor om upphovsrätten. Använd alltså inte det som står här som en absolut korrekt tolkning av upphovsrätten, låt en upphovsrättsjurist tala om vad som gäller i det enskilda fallet. Upphovsrätt är krångligt, dessutom är det mycket som inte är glasklart förrän det skett prövningar i Högsta Domstolen. Det kan vara bra att se olika exempel på hur lagen tolkas. Surfa gärna in och titta på sidorna om upphovsrätt som finns länkade på kursplatsen. Upphovsrätten bestämmer hur du får använda någons alster i egna syften och vice versa. Alla som skapar litterära och konstnärliga verk, (bilder, texter, musikstycken, skulpturer osv), har tidsbegränsade ensamrätter till sina verk. Så länge något är upphovsrättsligt skyddat måste man alltid få tillstånd för att använda verket. Rättigheterna uppstår automatiskt i och med att verket har skapats och varar normalt till 70 år efter upphovsmannens död. Verket måste dock uppnå verkshöjd. Med verkshöjd menas att ett verk är ett originellt resultat av ett skapande i den mening att det måste skilja sig från andra verk och vara gjort av en människa. En naturligt vacker isformation når alltså inte verkshöjd eftersom den inte är skapad av en människa. Upphovsrätten gäller verket i dess konkreta utformning, idéerna bakom verket kan inte skyddas. En tolkning eller framförande av ett verk är också skyddat. Den/de som framför verket har upphovsrättsligt skydd på sitt framförande i 50 år. Det innebär t ex att musiken Mozart komponerade är fri att framföra eftersom han har varit död i mer än 70 år. Men för att du fritt ska kunna lägga ut musikstycket måste framförandet/inspelningen av verket vara 50 år eller äldre eftersom framförandet i sig är upphovsrättsligt skyddat i 50 år. Naturligtvis kan du göra en egen inspelning av verket och sedan distribuera den (fast ifall du behöver använda noter måste de i sin tur vara minst 50 gamla eftersom de också är en tolkning ). Liknande upphovsrättsproblem uppstår om du vill använda ett fotografi. Är fotografiet gjort på ett "konstnärligt" sätt är det skyddat i 70 år efter fotografens död eftersom det uppnått verkshöjd. Är fotografiet ett vanligt fotografi (utan verkshöjd) är det skyddat i 50 år efter att det togs. Om vi inte inbegriper programvaror i detta resonemang så gäller följande: Du får alltid ta citat ur någon annans verk inom ramen för god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. En upphovsman behöver inte registrera sitt verk någonstans för att det ska bli upphovsrättsligt skyddat. Rättigheterna uppstår automatiskt i och med att verket har skapats. Du kan dock använda copyrightsymbolen för att påminna om att tillstånd krävs för att utnyttja verket. Symbolen är dock inte ett krav för att upphovsrätten ska gälla som vissa tycks tro. CFL 20

21 Enskilt bruk Du får för enskilt bruk kopiera musik, bilder mm. Du får också sprida enstaka exemplar inom familjen, de närmaste vännerna, enstaka kollegor på arbetsplatsen och inom mindre och helt slutna föreningar av privat karaktär för deras enskilda bruk. Det användandet har du alltså betalat för när du t ex köpt en CD. Med programvaror råder det annorlunda regler. Ett datorprogram är så gott som alltid skyddat. Du får inte ens kopiera det för enskilt bruk utan tillstånd från den som har rättigheterna till programmet. Det finns dock program som är helt eller delvis fria att använda, så kallade freeware eller shareware program. Det ska dock i anslutning till ett sådant program framgå med tydlighet att det får kopieras. För datorprogram gäller att den enda tillåtna kopieringen av datorprogram är att göra en så kallad säkerhetskopia, backup, som du endast får använda ifall originalet skadas. All annan kopiering är otillåten. Den sista punkten ställer till problem för oss konsumenter eftersom det ofta finns någon form av kopieringsskydd på skivan/mediet datorprogrammet finns. Vissa musik-cd har också kopieringsskydd. Du har alltså rätt att ta en säkerhetskopia på ett dataprogram liksom att du får använda/kopiera t ex musik för enskilt bruk. Om det införs skydd som omöjliggör säkerhetskopiering resp kopiering för enskilt bruk så bryter det uppenbart mot upphovsrättslagen! (Ifall man inte avtalat annat naturligtvis.) Generellt är det så att allt du producerar, som kan anses vara ett verk, alltid är ditt eget, d v s det är du och ingen annan som äger upphovsrätten. Med datorprogram är det, som vanligt, annorlunda eftersom det är företaget du arbetar för som äger upphovsrätten. Allt är faktiskt inte upphovsrättsligt skyddat. Det kanske verkar konstigt till en början, men när man ser vad som är oskyddat är det självklart. Följande saker är ej skyddade av upphovsrätten: Författningar Beslut Yttranden av svenska myndigheter t ex offentliga utredningar Officiella översättningar av författningar, beslut och yttranden Som du säkert märkt är upphovsrätt krångligt. CFL 21

22 . Del 3 Media CFL 22

23 Ljud & bild När du arbetar med t ex bilder, film och ljud för webben måste man ofta anpassa materialet att det blir så bra som möjligt med hänsyn till filstorlek osv. Valet man alltid hamnar i är: Bra kvalité men lång nedladdningstid Kort nedladdningstid men låg kvalité Ljud och bilder tar alltså mycket stor plats jämfört med t ex text. Det gör att nedladdningstiden för många användare kan bli mycket lång. Därför finns det olika ljud- och bildformat som krymper filstorleken. Det finns två grundsätt att minska ned filer på: Ickeförstörande komprimering Förstörande komprimering Skillnaden mellan förstörande och ickeförstörande komprimering är att vid den förstörande komprimeringen tas mer eller mindre bort från originalet, detta kan därefter inte återskapas vid uppackningen av den komprimerade filen. Ickeförstörande komprimering däremot låter filen vara intakt och vid uppackning av den komprimerade filen kommer den att vara identisk med originalfilen. Ljud behöver ofta klippas ihop så att det "flyter" bättre dessutom brukar det vara bakgrundsbrus som behöver filtreras bort. Avslutningsvis brukar man spara ljudfilen i ett komprimerande format, t ex mp3. CFL 23

24 Ljud Ljud är en viktig förstärkande komponent, i synnerhet om du jobbar med multimediakomponenter. Var noga med att ljud och bild passar till varandra och är synkroniserade. Ifall din produktion är tänkt att användas i en datasal bör ljudet kunna stängas av, det är inte säkert att det finns hörlurar och dessutom kan andra störas av ljudet. Om du har både tal och text på en sida skall dessa alltså vara snarlika. Man skall inte riskera att missa information bara för att man inte kan lyssna till ljudet. Några av de vanligaste ljudformaten är wav och mp3 där det sistnämnda använder sig av förstörande komprimering. En wav fil är däremot inte alls komprimerad. Om man konverterar en wav fil till mp3 kan man reducera filstorleken till ca en tiondel utan att ljudkvalitén försämras nämnvärt. Man ska dock komma ihåg att mp3 filer kan vara väldigt stora ändå. Generellt kan man säga att en minut musik motsvaras av ca 1 MB data vid "normal" komprimering. Men innan man hunnit så långt att man börjar funderar på vilken kvalité ljudet ska ha på webbsidan måste man allt som oftast först redigera ljudet så att det låter bra. Ofta behöver man klippa bort tomrum, höja signalnivån så att den blir jämn (equalize), filtrera bort bakgrundsbrus och andra missljud. Om det är tal som är inspelat behöver man ofta ta bort tomrum och klippa bort "öh":n och eventuella stakningar. Det viktigt att det finns ett "flyt" i talet i den slutliga klippningen. Avslutningsvis brukar man spara ljudfilen i ett komprimerande format, t ex mp3. Här kommer en beskrivning om hur ljudet digitaliseras. När man arbetar med digitalt ljud är det två komponenter som gör att ljudkvalitén kan ändras: Antalet bitar för signalnivån Hur ofta en mätning av signalnivån sker, samplinghastighet (Den observante tänker på att komprimeringsgraden av ljudfilen också påverkar slutresultatet. Naturligtvis är det helt korrekt, men här tittar vi endast på kvalitén hos den okomprimerade ljudfilen.) Nedanstående bilder illustrerar hur det hänger ihop. Den röda kurvan är den analoga ljudsignalen som ska digitaliseras. De blå linjerna är den digitala signal som motsvarar den analoga signalen. De ljusblå linjerna får symbolisera: horisontellt, bitarna som representerar signalstyrkan vertikalt, antalet samplingar per tidsenhet CFL 24

25 Här har vi en analog ljudsignal som ska digitaliseras. Vi tittar på några olika varianter för hur vi gör. Ljudsignalen: Om vi har en låg samplingshastighet (=få lodräta blå linjer, få avläsningar av signalen per tidsenhet) och få bitar för signalnivån (=få vågräta blå linjer, dålig noggrannhet på avläsningarna) i kan det t ex se ut så här: De ljusblå linjerna får symbolisera upplösningen i tid och bitar vi har. CFL 25

26 Digitaliserar vi signalen skulle det bli någonting så här: Det blev tyvärr inget vidare likt den analoga, röda, kurvan. Vad händer ifall vi ökar samplingshastigheten till det dubbla då? Ja, det blev något bättre. CFL 26

27 Vad händer ifall vi istället ökar antalet bitar till det dubbla? Tja, det var inte så värst lyckat. Om vi kombinerar fördubblingen både i signal/amplitudupplösning och tidsupplösning då? Ja, det här ser det riktigt skapligt ut. Vi har dock ökat mängden data fyra gånger jämfört med den första digitaliseringen... Det man vinner i kvalité förlorar man alltid i nedladdningstid. CFL 27