DTR poäng. Version Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1"

Transkript

1 DTR poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

2 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7 Checklistor...7 MÅLGRUPP... 7 DEL 2 INNEHÅLL, FORM OCH DESIGN... 8 INNEHÅLL... 9 Sju informationsstrukturer...9 Linjär...9 Hierarkisk...9 Matris...10 Parallell...10 Lager...10 Zoom...10 Nätverk...10 FORM Interaktionsdesign...12 Storyboard...13 Exempel1 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas...14 Exempel2 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas...15 Presentationsdesign...16 Gyllene snittet...17 Text & typsnitt...17 Färg & kontrast...18 Webbsäkra färger...19 UPPHOVSRÄTT Enskilt bruk...21 CFL 2

3 DEL 3 MEDIA Ljud...24 Bilder...28 Strömmande media...28 APPENDIX Projekthandlingar för utveckling av webbkurser...29 Checklista för referensgrupp...30 Det gyllene snittet...31 CFL 3

4 Del 1 Planera en medieproduktion CFL 4

5 Inledning Det här materialet kommer att behandla hur man skapar en medieproduktion rent allmänt. Men eftersom det är en kurs i webbdesign tänker vi ändå inleda med en observation om vad som gör webbdesignen så speciell. När det gäller vanliga konsumentprodukter får man oftast köpa grisen i säcken när det gäller användbarhet. Antag att du precis köpt en video. När du kommer hem ska du programmera in en inspelning av ditt favoritprogram senare på kvällen. Vad händer? Jo, du upptäcker att man åtminstone måste ha en högskoleexamen för att lyckas ställa in inspelningstiden. Det är ditt problem. Användarvänligheten lyser helt med sin frånvaro. Det är oftast inte lika illa med programvaruindustrin. När man får problem med ett dataprogram får man ringa till en mycket kostsam support. Oftast beror nog samtalen på dålig användarvänlighet i datorprogrammet. Vad gör väl det, supportavdelningen och programutvecklingsavdelningen har ju ändå skilda konton. Det är inte absolut nödvändigt med användarvänliga program. Vad vill vi ha sagt med det här frågar du dig med all rätt. Jo, det är detta: Betala först, testa användarvänligheten sedan. Gäller den traditionella produkt- och programvaruindustrin. Testa användarvänlighet, betala sedan. Gäller för webben. Har vi ingen användarvänlighet på webben får vi inga besökare heller! Användbarhet är alltså det viktigaste vi har att tänka på när det gäller webbdesign. Med det vill vi lämna fokus på just webbproduktion och gå vidare med hur man skapar en produktion rent allmänt. Syfte Varför gör du denna produkt? Det är viktigt att göra klart för sig vad man har för syfte med produkten. Vad vill du uppnå? Kunskap, attityder eller vad? En ordentlig analys av målgruppen är absolut nödvändig. Vet du inget om din målgrupp är det mer tur än skicklighet om du uppnår det du vill. Varför skall någon ta del av ditt budskap? Konkurrensen är stor, så det gäller att visa upp något som målgruppen uppskattar. När du har analyserat ditt syfte och din målgrupp är det dags att ta itu med produktens innehåll och form. Båda dessa bitar är lika viktiga i den färdiga produkten men det är bäst att börja med innehållet och informationsdesignen. Därefter jobbas formen fram som kräver interaktivitetsdesign och presentationsdesign. CFL 5

6 Planering Val av media Det finns en rad olika medier att välja mellan: tidningar, radio, TV, Internet mm. Ibland har man stor frihet att välja, man kan kanske till och med använda flera medier för att sprida sitt budskap. Andra gånger är det bestämt i förväg vilken medieform som skall användas. Processen Att ro iland en större produktion kräver kreativitet, koncentration, hårt arbete, tålamod och samarbetsförmåga. Den process som beskrivs här gäller för många typer av medieproduktion. 1. Identifiera och analysera målgruppen 2. Klargör syftet 3. Bestäm innehåll: Informationsdesign 4. Bestäm form: Interaktionsdesign - Presentationsdesign CFL 6

7 Produktionsorganisation Medieproduktion och utvecklingsarbete är inget enmansjobb. Det är viktigt att tid och andra resurser avsätts på ett bra sätt och att det finns en organisation som stöder arbetet. Det viktigaste är att tydliggöra ansvar och roller för deltagarna i projektet. Till varje projekt kan det vara lämpligt att ha några arbetsgrupper. Ett förslag på lämpliga grupper kan vara: Utvecklingsgrupp - består både av innehålls- och teknikkunniga som bestämmer innehållet och formen Referensgrupp - består gärna av ämneskunniga liksom icke-ämneskunniga som granskar språk, innehåll, layout mm. Testgrupp - består av noviser och experter som kontrollerar att produktionen hittat rätt och fungerar som den var tänkt att göra. Checklistor För att underlätta och granska färdiga produktioner är det bra att ha olika checklistor eller enkäter för de olika grupperna. Eftersom vi på CFL arbetar en del med webbkursutveckling kan du ta del av våra erfarenheter från produktionen av dessa. Se exemplen i Appendix. Notera att exemplen inte är färdiga, de förändras med tiden. De kan dock ge ett hum om hur CFL arbetar/arbetat. Målgrupp Du får bara en första chans att presentera dig och ditt budskap. Troligtvis finns det fler aktörer som vill nå samma grupp som du. En ordentlig analys av din målgrupp är A och O för att du skall göra en lyckad produktion. Vad vet du om din målgrupp? Har du själv tillhört den gruppen eller har du bara "läst" om den? Är målgruppen sådana som dig själv? Ifall du gör material för webben, vilken uppkoppling har de? Är det privatpersoner eller företag? När du definierat vilken slags läsare du vill nå, väljer du sedan ut en individ som får representera målgruppen. Resten av arbetet förenklas när du vet vem du vänder dig till. Använd målgruppens språk i möjligaste mån. Därefter måste du antagligen försöka att prioritera eller betona vissa delar i din analys. Man kan oftast inte ta hänsyn till allt samtidigt! CFL 7

8 Del 2 Innehåll, form och design CFL 8

9 Innehåll Du måste bestämma vad din produkt skall innehålla. Vad känner användaren redan till? Vad är det viktigaste i ditt budskap? Vad skall användaren minnas av din produkt? Vilka komponenter vill du använda? Det är vanligt att det finns massor med saker som man vill framföra men det är nödvändigt att begränsa sig. Det finns varken oändligt med tid, pengar eller tålamod. När du bestämt vilken information som skall finnas med i produktionen är det dags att planera och organisera hur informationen ska struktureras för att presenteras på bästa sätt. Sju informationsstrukturer Hur skall information läggas ut? Oavsett vilket media man använder för att presentera informationen finns det följande strukturer att välja bland: Linjär Hierarkiskt Matris Parallell Lager Zoom Nätverk Linjär Strukturen bygger på att man visar sidor i turordning, som i PowerPoint. Kom ihåg att ha med länkar så att man kan navigera både framåt och bakåt bland sidorna. Den linjära strukturen är enkel men kanske något trist på webben. Hierarkisk Den här strukturen är idag den mest vanligt förekommande på webben. Man gör ett val först, därefter har man att välja bland ytterligare alternativ. Organisationer, bibliotek, kapitelindelat material mm presenteras ofta på det här sättet. Ex Index -> Introduktion -> Inledning Kom ihåg att man alltid ska kunna se var man är i hierarkin samt att det ska vara enkelt att navigera. CFL 9

10 Matris Matris är här en tabell i två dimensioner med rubriker i x-led samt y-led. I framtiden kan man tänka sig tre dimensioner ifall VR- (Virtual Reality) tekniken utvecklas. Matrisen tillåter att datat är relaterat på två olika områden, d v s man kan på två söksätt hitta samma information, dels i x-led, dels i y-led. Matrisstrukturen används sällan på webben. Parallell Vitsen med parallell struktur är att visa olika data samtidigt på skärmen. Man kan likna det vid att man har flera fönster öppna samtidigt på skärmen då man jobbar vid datorn. Det är ovanligt idag att presentera information parallellt. Lager Lagerstrukturer blev möjliga när standarden för HTML 4 och CSS, (Cascading Style Sheets, en slags stilmall), kom. Lagerstrukturstanken bygger på att det kan finnas olika grader av information i olika lager. Användaren väljer sedan vilka eller hur många lager som ska vara synliga så att informationen anpassas till den användarens behov. Man kan tänka sig att en tidningsartikel kan läggas i olika lager, rubriken läggs i ett lager, ingressen i ett annat och slutligen hela artikeltexten i ett tredje. Användaren kan sedan välja att t ex enbart se lagren med rubrik och ingress. Det här är en ny spännande struktur som kan bli bra ifall den inte blir för komplicerad för användaren. Zoom Zoomstrukturen förstorar/fördjupar information. Man presenterar information på ett övergripande sätt där sedan användaren kan klicka sig ned på detaljnivå. Den påminner en del om hierarkisk struktur men är inte lika tvingande eftersom användaren är friare i valet om att fördjupa sig i viss information. Ett exempel på zoomstruktur skulle kunna vara att ett ord i en text är länkat till en mer djupgående förklaring. Vanliga länkar, hypertextlänkar alltså, är ett exempel på zoomstruktur där användaren kan förstora/fördjupa informationen Nätverk Nätverksstrukturen är speciell med sin frihet att välja hur saker ska presenteras och länkas. Nätverksstrukturen har inte någon egentlig form. Hela www, (world wide web), är en nätverksstruktur. Ofta brukar man dock försöka att indela/gruppera sidor eller information som på ett intuitivt sätt hör ihop. För att en nätverksstruktur ska vara användbar måste det finnas en intuitiv känsla för hur nätverket hänger ihop. Den känslan erhålls bara ifall det finns en tanke bakom varje länk i nätverket. Man ska också tänka på att inte skapa återvändsgränder i nätverket, d v s sidor där det inte finns några länkar att gå vidare på. Man bör också tänka på att inte cirkellänka, det väcker bara frustration hos användaren eftersom han inte kan komma ut ur nätverket. CFL 10

11 Om det är mycket noga med att momenten i produktionen görs i en bestämd ordning, använder man t ex en linjär struktur i kombination med att materialet portioneras ut allteftersom. I så fall bör man helst se till att användaren ändå får en överblick över hela produktionen, t ex med en "översiktskarta". Är produktionen sådan att det spelar mindre roll i vilken ordning momenten görs kan man t ex välja en hierarkisk uppbyggnad. Det underlättar dock för användaren om man ger en rekommendation för hur man kan gå igenom produktionen. Begränsa också antalet undernivåer, annars riskerar användarna att tappa bort sig i materialet, i synnerhet om de är ovana vid webbmiljön. CFL 11

12 Form Nu gäller det att bestämma hur produktionen skall se ut. Man kan dela upp detta i interaktionsdesign och presentationsdesign. Dessa två bitar kan dock inte helt och hållet skiljas från varandra och styrs dessutom av din målgrupp och syftet med produktionen. Interaktionen handlar mycket om hur det skall fungera, presentationen om hur det skall se ut. Det som är snyggt på papper är kanske inte bra på en bildskärm, det kan t o m bli olika på Mac och PC om det vill sig illa. Dessutom har inte alla enorma arbetsminnen/hårddiskar, stora bildskärmar eller bredband. Vilket eller vilka program och plug-ins behövs för att ta del av ditt budskap? Interaktionsdesign Hur skall ditt budskap fungera? Det gäller att skapa en miljö där användaren känner igen sig och att uppbyggnaden är logisk och intuitiv/"känns rätt". Navigationen måste vara tydlig, funktionell och konsekvent, detsamma gäller då du använder dig av symboler. Vanans makt är stor, om samma symbol betyder olika saker i olika dataprogram eller på olika webbsidor är det lätt att bli frustrerad. Överdriv INTE symboler och ikoner. De måste vara oerhört tydliga. Komplettera med text. Begär aldrig att besökare skall "lära sig" gränssnittet, då har du säkerligen misslyckats med gränssnittet. Gränssnittet måste vara så enkelt och intuitivt att besökarna inte behöver lära sig hur det fungerar. En rekommendation är att navigationsdelen på en sida helst inte överstiger 20% av sidans totala yta. Definiera övergripande navigation och styrning för din produktion. Bestäm vilka typer av händelser och interaktion du vill ha. Gör en översikt i form av ett storyboard, d v s fyll rutorna i ditt flödesschema med innehåll. De komponenter som vanligtvis är aktuella är: Bakgrund Knappar, ikoner Fönster, ramar Texter Bilder, video, animationer Ljud Formulär Multimedia CFL 12

13 Storyboard Ett storyboard är en ritning som knyter ihop ditt innehåll. Varje webbsida skall bli ett eget dokument som visar all navigation och interaktion som skall vara med. Ett stort bord eller en stor anslagstavla där man kan breda ut sig och sitt material medan man jobbar är bra, helst något man kan ockupera under hela produktionstiden. I större projekt där flera personer samarbetar är det särskilt viktigt att man har en tydlig bild av hur webbplatsen/webbsidan fungerar. Det är oftast så att den som funderar ut hur webbplatsen ska se ut och fungera inte är den som gör den, därför är det viktigt att ha en detaljerad bild av hur det ska se ut och fungera. Man kan utgå från en liten skiss av en webbsida sida och därefter ritar följdsidorna ifall man klickar på en länk eller får något att hända. Det kan t ex se ut så här: CFL 13

14 Exempel1 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas Exempel1 Programmering på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas Introduktion Introduktion Text: intro1.doc Övning Symboler Tillbaka Sidrubrik Programmering, startsida. Bild på anslagstavla med 3 lappar där varje lapp är en länk. Lapptexterna är följande: Introduktion, Symboler samt Övning Sidrubrik Introduktion Innerhåller texten från dokumentet intro1.doc. Font Verdana, storlek +2 samt 400 pixlars bredd. Tillbaka är en länk till Programmering sidan. Symboler Text: symboler1.doc Övning Symboltexter att dra till rätt symbol Sanna och falska påståenden att dra till Sant eller Falskt fälten. Tillbaka RÄTTA! Sant Falskt Forts nästa sida Sidrubrik Symboler Innerhåller texten från dokumentet symboler1.doc. Font Verdana, storlek +2 samt 400 pixlars bredd. Bilderna är: rect, cirkel samt triang, gif format. Tillbaka länkad till startsidan. Sidrubrik Övning Drag n-drop övning i Flash. Drag rätt symbol till rätt text. Drag påståenden till Falskt eller Sant fälten. Se detaljbeskrivning övn1.doc. Rätta knapp. CFL 14

15 Alla rätt Övning Symboltexter att dra till rätt symbol BRA, ALLT RÄTT! Sanna och falska påståenden att dra till Sant eller Falskt fälten. Tillbaka Ej alla rätt Övning Symboltexter att dra till rätt symbol De felaktiga valen är markerade. Tillbaka Sanna och falska påståenden att dra till Sant eller Falskt fälten. Försök igen RÄTTA! Sant Falskt RÄTTA! Sant Falskt Om allt är korrekt skrivs BRA, allt rätt ut över övningen som tonats ned lite. Det kommer dessutom fram en knapp som länkar tillbaka till startsidan. Så länge inte allt är korrekt visas De felaktiga svaren är markerade i fet stil. Två knappar kommer fram, Försök igen och Tillbaka. Exempel2 på hur en webbplats/webbsida kan beskrivas Ifall man bara är några få personer, kanske t o m ensam, kan det räcka med att göra inte fullt så utförliga storyboard. Man kan tänka sig att använda exempel1 fast inte vara så utförlig. Annars kan det kanske räcka med en storyboard av det här slaget. CFL 15

16 Presentationsdesign Här handlar det mycket om layout, stil och färgval. (Detta preciseras i den storyboard som görs.) Det gäller att fånga intresset och fokusera på det viktigaste. Människor ägnar mer uppmärksamhet åt den vänstra sidan av bildskärmen, därför att vi läser från vänster till höger. De flesta människor är högerhänta vilket medför att det egentligen är onaturligt att behöva klicka på vänstra delen av skärmen, därför kan det vara bra att lägga navigationen till högra sidan av skärmen. Man vinner dessutom en sak till ifall man gör så, nämligen att vid utskrift från sidan missar man eventuellt bara navigationsdelen, inte själva informationen, textmassan. Man kan konstatera att blicken lätt dras till: Rörelse Stora bilder Starka färger Stor eller kraftig text Tomrum Kom ihåg! Enkelhet vinner i längden. Skapa mönster för ögat, låt det viktigaste dominera och använd bilder och effekter med förnuft. Våga använda tomma ytor utan innehåll för balansens skull. Undvik att göra sidor där allting rör sig. Försök att synas i vimlet, ha begriplig koppling mellan text-ljud-bild och vara konsekvent men ändå omväxlande. Designen handlar även nu om följande: Textuppdelning Språk Typsnitt Färger Bilder, video, animationer Ljud Formulär Multimedia CFL 16

17 Gyllene snittet Det gyllene snittet är också bra om man kan ta med eftersom det ger en vacker proportion mellan/i objekt. Det kan vara bra att ha det gyllene snittet i åtanke då man designar något. Ex Om en rektangel ska konstrueras så att den stämmer med det gyllene snittet ska korta sidan långa sidan 0,618 Se Appendix för en mer detaljerad förklaring av hur det gyllene snittet uppkommer. Text & typsnitt Skriv kortfattat och lättläst. Många skummar bara igenom texten på bildskärmen. Gör korta och kärnfulla stycken. Om första ordet i stycket skrivs med fetstil leds ögat gärna dit. Textmängden på en sida skall vara lagom. För långa sidor ökar risken för skumläsande. Dela upp texten på flera sidor där det passar. Är det mycket text kan man erbjuda en utskriftsvänlig fil, t ex i pdf-format. Långa textstycken lämpar sig bättre att läsas i pappersform än på skärmen. Textraderna bör vara lagom långa, ungefär 600 pixlars textbredd anses vara bra. För långa rader gör att man lätt hamnar fel vid radbyten. För korta rader ger en hackig läsrytm och ger ofta upphov till fula hålrum i texten. Radmellanrummen ska vara större än ordmellanrummen. Fler sätt att öka läsbarheten: Välj typsnitt som anses lättlästa på bildskärm Använd minst 12 punkterstext Ha bra kontrast mellan text och bakgrund Använd punktlistor Undvik bindestreck, kursiv text och understruken text Typsnitt Man brukar ofta dela in typsnitten i två grupper: Antikva, t ex typsnitt som Times New Roman, Garamond. Sans serif, t ex typsnitt som Arial, Verdana. För text som ska presenteras på bildskärm rekommenderas typsnitt från gruppen sans serif t ex Verdana eller Arial. Ska texten däremot presenteras i tryckt form är antikva typsnitt bättre, t ex Times New Roman. CFL 17

18 Färg & kontrast Regel: Det finns inga sanningar här! Färg har betydelse. Färg är subjektiv. Färg är associativ. Färg betyder något för alla människor. Färger kan användas för att väcka uppmärksamhet. Färger kan t ex användas för att: Strukturera Särskilja Poängtera och förtydliga Spela på känslor Färger har även djup. Blått upplevs som avlägset. Rött upplevs som nära. Då du använder färger för detta är det viktigt att göra det på ett konsekvent och intuitivt sätt. Tänk även på dem som är färgblinda, särskilt kombinationen rött och grönt bör undvikas. Det kan även vara svårt att skilja på olika färger med samma mättnadsgrad, t ex mörkblå och mörkgrön. OBS! Använd enbart i undantagsfall fler än tre färger på en sida! Det måste finnas starka skäl för att ha fler färger. Färgers betydelse De associationer som färger ger är subjektiva. Ta därför följande "sanningar" med en nypa salt eller med lite humor: Svart natt, elegans, synd, häxor, magi, ondska Vitt renhet, sanning, kyla, sterilt Gult sol, värme, i kombination med svart: fara Grönt lugn färg, natur, vår och sommar, växkraft Rött värme, kärlek, passion, vrede, blod, fara Blått himmel, hav, kyla, opersonligt, korrekt CFL 18

19 Kontrasten mellan bakgrund och text är viktig för läsbarheten. Bra kombinationer är: Svart på vitt Blått på vitt Rött på vitt Svart på gult Tänk på att en färg som är snygg på en liten yta kan bli gräslig på en hel bildskärm. Webbsäkra färger Förr har det sagts: Använd webbsäkra färger på text och bakgrund, du vill väl att användaren skall se det på det sätt du önskar? På den tiden klarade de flesta datorer endast att visa 256 färger. Idag visar datorerna 16 miljoner färger utan problem. Man kan notera att de flesta webbplatser frångått de webbsäkra färgerna idag eftersom användarna har datorer som klarar att visa betydligt fler färger. Om det dessutom finns fotografier räcker inte de webbsäkra färgerna långt för att visa bilden på ett acceptabelt sätt. Många webbdesigners känner nog också en begränsning då enbart de säkra färgerna används. Men åter till de webbsäkra färgerna. 40 av 256 färger är fel på Windows, Unix och Mac. För att undvika att en färg blir helt annorlunda än vad som var tänkt kan Netscape-paletten med 216 färger användas. Den finns t ex i Photoshop och heter Web 216 CLUT. Vad är rätt att göra? Det är upp till dig att avgöra. CFL 19

20 Upphovsrätt Friskrivning av ansvar! Den här sidan innehåller en tolkning av lagen och det kan alltså finnas felaktiga påståenden. Men förhoppningen är att det ska vara korrekt eftersom materialet är sammanställt utifrån ett flertal webbsidor och skrifter där jurister tolkat lagen och svarat på frågor om upphovsrätten. Använd alltså inte det som står här som en absolut korrekt tolkning av upphovsrätten, låt en upphovsrättsjurist tala om vad som gäller i det enskilda fallet. Upphovsrätt är krångligt, dessutom är det mycket som inte är glasklart förrän det skett prövningar i Högsta Domstolen. Det kan vara bra att se olika exempel på hur lagen tolkas. Surfa gärna in och titta på sidorna om upphovsrätt som finns länkade på kursplatsen. Upphovsrätten bestämmer hur du får använda någons alster i egna syften och vice versa. Alla som skapar litterära och konstnärliga verk, (bilder, texter, musikstycken, skulpturer osv), har tidsbegränsade ensamrätter till sina verk. Så länge något är upphovsrättsligt skyddat måste man alltid få tillstånd för att använda verket. Rättigheterna uppstår automatiskt i och med att verket har skapats och varar normalt till 70 år efter upphovsmannens död. Verket måste dock uppnå verkshöjd. Med verkshöjd menas att ett verk är ett originellt resultat av ett skapande i den mening att det måste skilja sig från andra verk och vara gjort av en människa. En naturligt vacker isformation når alltså inte verkshöjd eftersom den inte är skapad av en människa. Upphovsrätten gäller verket i dess konkreta utformning, idéerna bakom verket kan inte skyddas. En tolkning eller framförande av ett verk är också skyddat. Den/de som framför verket har upphovsrättsligt skydd på sitt framförande i 50 år. Det innebär t ex att musiken Mozart komponerade är fri att framföra eftersom han har varit död i mer än 70 år. Men för att du fritt ska kunna lägga ut musikstycket måste framförandet/inspelningen av verket vara 50 år eller äldre eftersom framförandet i sig är upphovsrättsligt skyddat i 50 år. Naturligtvis kan du göra en egen inspelning av verket och sedan distribuera den (fast ifall du behöver använda noter måste de i sin tur vara minst 50 gamla eftersom de också är en tolkning ). Liknande upphovsrättsproblem uppstår om du vill använda ett fotografi. Är fotografiet gjort på ett "konstnärligt" sätt är det skyddat i 70 år efter fotografens död eftersom det uppnått verkshöjd. Är fotografiet ett vanligt fotografi (utan verkshöjd) är det skyddat i 50 år efter att det togs. Om vi inte inbegriper programvaror i detta resonemang så gäller följande: Du får alltid ta citat ur någon annans verk inom ramen för god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. En upphovsman behöver inte registrera sitt verk någonstans för att det ska bli upphovsrättsligt skyddat. Rättigheterna uppstår automatiskt i och med att verket har skapats. Du kan dock använda copyrightsymbolen för att påminna om att tillstånd krävs för att utnyttja verket. Symbolen är dock inte ett krav för att upphovsrätten ska gälla som vissa tycks tro. CFL 20

21 Enskilt bruk Du får för enskilt bruk kopiera musik, bilder mm. Du får också sprida enstaka exemplar inom familjen, de närmaste vännerna, enstaka kollegor på arbetsplatsen och inom mindre och helt slutna föreningar av privat karaktär för deras enskilda bruk. Det användandet har du alltså betalat för när du t ex köpt en CD. Med programvaror råder det annorlunda regler. Ett datorprogram är så gott som alltid skyddat. Du får inte ens kopiera det för enskilt bruk utan tillstånd från den som har rättigheterna till programmet. Det finns dock program som är helt eller delvis fria att använda, så kallade freeware eller shareware program. Det ska dock i anslutning till ett sådant program framgå med tydlighet att det får kopieras. För datorprogram gäller att den enda tillåtna kopieringen av datorprogram är att göra en så kallad säkerhetskopia, backup, som du endast får använda ifall originalet skadas. All annan kopiering är otillåten. Den sista punkten ställer till problem för oss konsumenter eftersom det ofta finns någon form av kopieringsskydd på skivan/mediet datorprogrammet finns. Vissa musik-cd har också kopieringsskydd. Du har alltså rätt att ta en säkerhetskopia på ett dataprogram liksom att du får använda/kopiera t ex musik för enskilt bruk. Om det införs skydd som omöjliggör säkerhetskopiering resp kopiering för enskilt bruk så bryter det uppenbart mot upphovsrättslagen! (Ifall man inte avtalat annat naturligtvis.) Generellt är det så att allt du producerar, som kan anses vara ett verk, alltid är ditt eget, d v s det är du och ingen annan som äger upphovsrätten. Med datorprogram är det, som vanligt, annorlunda eftersom det är företaget du arbetar för som äger upphovsrätten. Allt är faktiskt inte upphovsrättsligt skyddat. Det kanske verkar konstigt till en början, men när man ser vad som är oskyddat är det självklart. Följande saker är ej skyddade av upphovsrätten: Författningar Beslut Yttranden av svenska myndigheter t ex offentliga utredningar Officiella översättningar av författningar, beslut och yttranden Som du säkert märkt är upphovsrätt krångligt. CFL 21

22 . Del 3 Media CFL 22

23 Ljud & bild När du arbetar med t ex bilder, film och ljud för webben måste man ofta anpassa materialet att det blir så bra som möjligt med hänsyn till filstorlek osv. Valet man alltid hamnar i är: Bra kvalité men lång nedladdningstid Kort nedladdningstid men låg kvalité Ljud och bilder tar alltså mycket stor plats jämfört med t ex text. Det gör att nedladdningstiden för många användare kan bli mycket lång. Därför finns det olika ljud- och bildformat som krymper filstorleken. Det finns två grundsätt att minska ned filer på: Ickeförstörande komprimering Förstörande komprimering Skillnaden mellan förstörande och ickeförstörande komprimering är att vid den förstörande komprimeringen tas mer eller mindre bort från originalet, detta kan därefter inte återskapas vid uppackningen av den komprimerade filen. Ickeförstörande komprimering däremot låter filen vara intakt och vid uppackning av den komprimerade filen kommer den att vara identisk med originalfilen. Ljud behöver ofta klippas ihop så att det "flyter" bättre dessutom brukar det vara bakgrundsbrus som behöver filtreras bort. Avslutningsvis brukar man spara ljudfilen i ett komprimerande format, t ex mp3. CFL 23

24 Ljud Ljud är en viktig förstärkande komponent, i synnerhet om du jobbar med multimediakomponenter. Var noga med att ljud och bild passar till varandra och är synkroniserade. Ifall din produktion är tänkt att användas i en datasal bör ljudet kunna stängas av, det är inte säkert att det finns hörlurar och dessutom kan andra störas av ljudet. Om du har både tal och text på en sida skall dessa alltså vara snarlika. Man skall inte riskera att missa information bara för att man inte kan lyssna till ljudet. Några av de vanligaste ljudformaten är wav och mp3 där det sistnämnda använder sig av förstörande komprimering. En wav fil är däremot inte alls komprimerad. Om man konverterar en wav fil till mp3 kan man reducera filstorleken till ca en tiondel utan att ljudkvalitén försämras nämnvärt. Man ska dock komma ihåg att mp3 filer kan vara väldigt stora ändå. Generellt kan man säga att en minut musik motsvaras av ca 1 MB data vid "normal" komprimering. Men innan man hunnit så långt att man börjar funderar på vilken kvalité ljudet ska ha på webbsidan måste man allt som oftast först redigera ljudet så att det låter bra. Ofta behöver man klippa bort tomrum, höja signalnivån så att den blir jämn (equalize), filtrera bort bakgrundsbrus och andra missljud. Om det är tal som är inspelat behöver man ofta ta bort tomrum och klippa bort "öh":n och eventuella stakningar. Det viktigt att det finns ett "flyt" i talet i den slutliga klippningen. Avslutningsvis brukar man spara ljudfilen i ett komprimerande format, t ex mp3. Här kommer en beskrivning om hur ljudet digitaliseras. När man arbetar med digitalt ljud är det två komponenter som gör att ljudkvalitén kan ändras: Antalet bitar för signalnivån Hur ofta en mätning av signalnivån sker, samplinghastighet (Den observante tänker på att komprimeringsgraden av ljudfilen också påverkar slutresultatet. Naturligtvis är det helt korrekt, men här tittar vi endast på kvalitén hos den okomprimerade ljudfilen.) Nedanstående bilder illustrerar hur det hänger ihop. Den röda kurvan är den analoga ljudsignalen som ska digitaliseras. De blå linjerna är den digitala signal som motsvarar den analoga signalen. De ljusblå linjerna får symbolisera: horisontellt, bitarna som representerar signalstyrkan vertikalt, antalet samplingar per tidsenhet CFL 24

25 Här har vi en analog ljudsignal som ska digitaliseras. Vi tittar på några olika varianter för hur vi gör. Ljudsignalen: Om vi har en låg samplingshastighet (=få lodräta blå linjer, få avläsningar av signalen per tidsenhet) och få bitar för signalnivån (=få vågräta blå linjer, dålig noggrannhet på avläsningarna) i kan det t ex se ut så här: De ljusblå linjerna får symbolisera upplösningen i tid och bitar vi har. CFL 25

26 Digitaliserar vi signalen skulle det bli någonting så här: Det blev tyvärr inget vidare likt den analoga, röda, kurvan. Vad händer ifall vi ökar samplingshastigheten till det dubbla då? Ja, det blev något bättre. CFL 26

27 Vad händer ifall vi istället ökar antalet bitar till det dubbla? Tja, det var inte så värst lyckat. Om vi kombinerar fördubblingen både i signal/amplitudupplösning och tidsupplösning då? Ja, det här ser det riktigt skapligt ut. Vi har dock ökat mängden data fyra gånger jämfört med den första digitaliseringen... Det man vinner i kvalité förlorar man alltid i nedladdningstid. CFL 27

Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck

Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck Innehållsförteckning PLANERA EN MEDIEPRODUKTION 4 INLEDNING 5 PLANERING 6 Val av media 6 Produktionsorganisation 7 Checklistor 7 MÅLGRUPP 7 INNEHÅLL, FORM OCH

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Så här gör du. Utbildningens ingångssida

Så här gör du. Utbildningens ingångssida Så här gör du Verkställighet - grund är en datorbaserad utbildning och anpassad för självstudier. Här får du veta hur du ska genomföra dina studier. Utbildningen utspelas i en kontorsmiljö. Du kommer att

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Studiearbeten. Webbdesign DTR1210 100 poäng. Version 1.02

Studiearbeten. Webbdesign DTR1210 100 poäng. Version 1.02 Studiearbeten Webbdesign DTR1210 100 poäng Version 1.02 Studiearbete P.1 Analysera webbplatser ur användarperspektiv Mål: Att du funderar på problem och förbättringar av befintliga webbplatser ur användarperspektiv.

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Instruktion/råd för muntlig presentation

Instruktion/råd för muntlig presentation Instruktion/råd för muntlig presentation Som läkare kommer du många gånger under ditt yrkesliv att behöva hålla muntliga presentationer. Det kan vara presentation av egen forskning på konferenser, utvecklingsarbete

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia

Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia Multimedia? Produktion för Webb och Multimedia Vad är Multimedia? En kombination av olika medietyper som text, grafik, ljud, video och animering, osv. Integration av vad tidigare var separata kommunikationsmetoder

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

ÖvningsProv Internet att skapa hemsidor vt-2006 Webbsideskapande

ÖvningsProv Internet att skapa hemsidor vt-2006 Webbsideskapande ÖvningsProv Internet att skapa hemsidor vt-2006 Webbsideskapande Hjälpmedel: Kurslitteratur, utdelade papper, webbdesignskolan, samt World Wide Web. Tillåtna program att skriva kod i är Anteckningar eller

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

För mycket information! Att presentera vetenskap. Målet med föreläsningen. Planera din presentation besvara dessa frågor: Presentationens struktur

För mycket information! Att presentera vetenskap. Målet med föreläsningen. Planera din presentation besvara dessa frågor: Presentationens struktur Målet med föreläsningen tt presentera vetenskap Magister-/ Masterkurs Odontologi, VT- 16 Tülay Lindberg, nna Kats Institutionen för Odontologi 1. Lära dig mer om hur man presenterar forskning så att de

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK Hur kan man göra en tryckt arbetsbok tillgänglig för fler? Vad kostar det och vad ska man tänka på när det gäller skälighetsbedömningen av vilka åtgärder för tillgänglighet

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

OneNote Version 1.0 Skolkontoret

OneNote Version 1.0 Skolkontoret OneNote Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är OneNote Online?... 3 Manual steg för steg... 4 En första översikt... 4 Logga in... 5 Skapa ny anteckningsbok... 5 Menyflikarna i OneNote online... 6 Skapa

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet 1-1 Grafisk formgivning Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet Komponenter måste utformas och användas på ett konsekvent och enhetligt sätt.

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklistan nedan kan användas till att säkerställa att er mobila applikation för bank och betalning är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

IT för personligt arbete F4 Utvärdering, rapportering och presentation 7 februari 2005. Eva R Fåhræus

IT för personligt arbete F4 Utvärdering, rapportering och presentation 7 februari 2005. Eva R Fåhræus IT för personligt arbete F4 Utvärdering, rapportering och presentation 7 februari 2005 Eva R Fåhræus Översikt Systemutvärdering Rapportering Presentation Referenser: Kummeneje: Att skriva och presentera

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Bilder och optimering 1. Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi eller 96

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Skapa PowerPoint-presentation

Skapa PowerPoint-presentation Denna manual avser att visa hur du med PowerPoint kan: använda befintliga mallar ordna text i dispositionsnivåer infoga bilder i presentationer infoga ljudfiler i presentationen Manualen avser att visa

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Ta en skärmbild. Det är enkelt att ta en bild av skärmen. 2 Det går att ta en bild av ett enskilt öppet programfönster. SMART PROGRAM PÅ SVENSKA

Ta en skärmbild. Det är enkelt att ta en bild av skärmen. 2 Det går att ta en bild av ett enskilt öppet programfönster. SMART PROGRAM PÅ SVENSKA SMART PROGRAM PÅ SVENSKA Ta en skärmbild Ta en bild av ett enskilt fönster, av hela skärmen eller av ett långt dokument eller en hel webbsida. Det går också att spela in video av det som händer på skärmen.

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer