Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Februari 2009 LANDSBYGDSNÄTVERKET

2 sförteckning 1. NYCKELUPPGIFTER ÖVERSIKT ÖVER FÖRVALTNING OCH ORGANISATION Landsbygdsnätverkets styrgrupp Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper Personal ÖVERSIKT ENLIGT UPPGIFTSOMRÅDE Nätverksbildning Information Utbildning Insamling och spridning av framgångsrika handlingsmönster Internationalisering Interregionalt samarbete EKONOMISK ÖVERSIKT...23 Bilaga 1. Landsbygdsnätverkets kurser LANDSBYGDSNÄTVERKET

3 1. NYCKELUPPGIFTER 2008 LÄRANDE NÄTVERK. Landsbygdsnätverkets kurser har haft 3386 deltagare. Under året ordnades 57 kurser runt om i Finland. Programmets alla axlar behandlades. Landsbygdsnätverket ordnade studieresor med miljöteman till Lettland och Österrike. DET TRYCKTA ORDET. Landsbygdsnätverket gav på våren ut en tidningsbilaga till tidningen KOTI om närmat. På hösten gjorde landsbygdsnätverket tidningsbilagor till Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk samt tidningen Maaseutu Plus. Därtill gjordes en internationell tidning på engelska i samarbete med Maaseutu Plus. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. Landsbygdsnätverket bedrev mångsidig elektronisk kommunikation för att göra programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland mer känt. Vidare planerade man landsbygds-tv och extranät. MÄSSOR. Landsbygdsnätverket har medverkat i NärMatmässan, lantbruksutställningen Farmari samt utställningen KoneAgria. FÖRST UT I PUBLIKATIONSSERIEN. Som första alster i landsbygdsnätverkets publikationsserie utgavs projektaktörens handbok i elektronisk version i juni. Publikationsserien får en fortsättning FÖRETAGSAMHETSKAMPANJ. Landsbygdsnätverket konkurrensutsatte en landsomfattande företagsamhetskampanj som ska genomföras Recommended Finlands idéer ska ge fart åt kampanjen. LANDSBYGDSEXPERTIS. Landsbygdsexperterna samlades under hösten i landsbygdsnätverkets expertregister. Registret offentliggörs i februari ARBETSGRUPPER. Landsbygdsnätverkets fyra arbetsgrupper inledde sin verksamhet och visade sig vara ett aktivt debattforum. INTERREGIONALT SAMARBETE. Det interregionala samarbetet främjades genom evenemang på riks- och regionnivå och via utbildningar. Under hösten genomfördes en tidningskampanj för att få fram idéer till landsomfattande projekt. INTERNATIONELLT. Samarbetet mellan de nordiska och baltiska landsbygdsnätverken inleddes genom utbyte av framgångsrika handlingsmönster. Man har bl.a. gjort gemensamma utbildnings- och studieresor. Erfarenheterna av uppbyggnaden av Finlands landsbygdsnätverk och dess verksamhet har väckt intresse i hela Europa. LANDSBYGDSNÄTVERKET

4 Landsbygdsnätverkets vision År 2013 är Landsbygdsnätverket ett starkt och flexibelt nätverk av landsbygdsutvecklare som arbetar för landsbygdens intressen. Landsbygdsnätverksenhetens verksamhetsidé Landsbygdsnätverksenheten intensifierar landsbygdsaktörernas inbördes kontakter och effektiviserar kunskapsförmedlingen för att utveckla landsbygden. Landsbygdsnätverksenhetens vision År 2013 har Landsbygdsnätverksenheten fått landsbygdsaktörerna att arbeta tillsammans så att man har dragit full nytta av landsbygdsprogrammen. Principerna för verksamheten Öppenhet Pålitlighet Delaktighet Kunnig framtidsplanering Positiv inställning Rättvisa och serviceanda Får saker att hända LANDSBYGDSNÄTVERKET

5 2. ÖVERSIKT ÖVER 2008 Under landsbygdsnätverkets första verksamhetsår har man arbetat för att länka samman aktörerna för programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. Växelverkan och personliga möten är det bästa sättet att uppnå målet för landsbygdsnätverkets verksamhet, ökad kompetens genom utbyte av erfarenheter. Syftet är att landsbygdsnätverkets verksamhet ska bidra till att stärka landsbygdsnäringarna och till en mångsidig och livskraftigt landsbygdsmiljö. Programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland erbjuder goda verktyg för att uppnå dessa mål, då alla mångsidiga möjligheter som programmen erbjuder utnyttjas. Temat för kommunikationen 2008 och 2009 i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, landsbygdsföretagande, fördes fram på företagsamhetsseminarier i Jyväskylä och Tavastehus. Under året bereddes en kommunikationskampanj om företagande som startar i början av et för kampanjen är att på ett positivt sätt föra fram landsbygden om verksamhetsmiljö för företagande. En av landsbygdsnätverkets centrala framgångsfaktorer är att utnyttja nätverkets kompetens. Man har försökt utnyttja den mångsidiga kompetensen framför allt när utbildningar och andra evenemang har planerats och genomförts. En speciellt givande och ny öppning var forskar-utvecklar-sammankomsten i Kuhmos Kalevala-landskap. Forskar-utvecklar-samarbetet kommer att drivas framåt under kommande år. En utmaning 2008 bestod i att få igång landsbygdsutvecklingsprogrammen. Den långsamma starten och de nya villkoren och rutinerna väckte mycket diskussion och även frustration särskilt bland de projektsökande. Programmet har inletts på ett effektivt sätt när det gäller miljöstöd och kompensationsbidrag. För att främja internationaliseringen byggde landsbygdsnätverksenheten upp samarbete särskilt mellan de nordiska och de baltiska länderna. I oktober inledde den gemensamma europeiska landsbygdsnätverksenheten, Contact Point, verksamheten, och i och med detta kommer det internationella arbetet att stärkas under kommande år. Landsbygdsprogrammens verksamhetsfält är vidsträckt och utmanande. För arbetet med att utveckla landsbygden behövs varje aktörs engagerade, initiativrika och envisa arbete, en önskan att göra resultat inom hela landsbygdsnätverket. Päivi Kujala Landsbygdsnätverksenhetens direktör LANDSBYGDSNÄTVERKET

6 3. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION Administrativt är landsbygdsnätverksenheten en av enheterna vid jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning. Enheten ligger i Seinäjoki där den verkar i teknologicentrets lokaliteter Landsbygdsnätverkets styrgrupp Landsbygdsnätverkets styrgrupp sammanträdde fyra gånger under 2008: 11.2 i Seinäjoki, 6.5 i Helsingfors, på Åland och i Jyväskylä. Styrgruppens medlemmar har deltagit mycket aktivt och engagerat i mötena och kommit med många idéer. Under landsbygdsnätverkets möten har man bl.a. följt situationen beträffande genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogrammen, behandlat frågor om inrättande av landsbygdsnätverkets arbetsgrupper och gruppernas sammansättning, landsbygdsnätverkets strategiprocess samt utbytet av landsbygdsnätverkets undersökning av utbildnings- och servicebehovet. Styrgruppen gick igenom landsbygdsnätverkets handlingsplaner samt halvårs- och årsberättelsen. Vidare gavs på varje möte information om aktuella frågor vid landsbygdsnätverksenheten enligt uppgiftshelhet samt budgetsituationen. Landsbygdsnätverkets möte på våren hölls i samband med nätverksbildningsdagen, då styrgruppens medlemmar bekantade sig med medlemmarna och verksamheten i de arbetsgrupper som inleder arbetet. Under studie- och mötesresan till Åland bekantade man sig med lokalt landsbygdsföretagande samt Ålands lagtings verksamhet. Därtill satte man sig in i planeringen av nästa års verksamhetsplan. Styrgruppens sammansättning Ordförande Esko Juvonen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet Medlemmar: Tiina Malm, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet (Virva Terho, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet) Sirpa Karjalainen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet (Salla Rossi, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet) Leena Tenhola, överdirektör, Landsbygdsverket (Olli-Pekka Peltomäki, avdelningschef, Landsbygdsverket) Juha Ruippo, direktör, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (Ismo Partanen, utvecklingschef, Företagarna i Finland) LANDSBYGDSNÄTVERKET

7 Rikard Korkman, ombudsman, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf (Bettina Selander, informatör, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf) Henrik Ingo, direktör, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (Jouko Kostamo, resultatområdeschef, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio) Ursula Immonen, verksamhetsledare, Finlands naturskyddsförbund rf (Irina Herzon, filosofie doktor, Birdlife Suomi) Tuula Säynätmäki, avdelningschef, Sydöstra Finlands TE-central (Juha Niemelä, avdelningschef, Mellersta Finlands TE-central) Asko Peltola, landskapsdirektör, Etelä-Pohjanmaan liitto ry (Anne Pesola, programdirektör, Mellersta Österbottens förbund) Pertti Sevola, direktör, Västra Finlands miljöcentral (Irmeli Ahtela, överinspektör, Tavastlands miljöcentral) Paavo Mattila, verksamhetsledare, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry (Sinikka Koivumäki, verksamhetsledare, Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry) Hilkka Vihinen, professor, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, MTT (Päivi Eskelinen, forskare, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL, Jyväskylä vilt- och fiskeriforskning) Chris Lindholm, koordinator, Ålands landskapsregering (Leif Franzell, finansieringshandläggare, Ålands landskapsregering) Risto Matti Niemi, generalsekreterare, Byaverksamhet i Finland rf (Niklas Ulfvens, aktionsgruppens verksamhetsledare, Svenska Studiecentralen) Katariina Pylsy, landsbygdsombudsman, Maaseudun kehittäjät ry Liisa Niilola, verksamhetsledare, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry (Eeva Nurmi, ordförande, ProAgria, Tavastland) Eero Uusitalo, generalsekreterare, landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (Ritva Pihlaja, temagruppens sekreterare, landsbygdspolitiska samarbetsgruppen) Päivi Kujala, direktör, landsbygdsnätverksenheten Sekreterare Hanna Lilja, nätverkssekreterare, landsbygdsnätverksenheten 3.2. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper På våren utsåg landsbygdsnätverket fem arbetsgrupper som ska vara med och ge idéer till landsbygdsnätverkets verksamhet. Arbetsgrupperna inledde sitt arbete på en gemensam nätverksbildningsdag i Helsingfors Arbetsgruppen för interregionalt samarbete Kvarkenrådet, Christina Knookala Kainuun Naisyrittäjyys LEADER ry, Liisa Häme (SYTY, Risto Matti Niemi) Joensuun Seudun LEADER ry, Antero Lehikoinen (Joutsenten reitti ry, Petri Rinne) LANDSBYGDSNÄTVERKET

8 Kajanalands TE-central, Juha Määttä MUA, Ella Mustakangas Lapplands förbund, Paula Mikkola Landsbygdsnätverksenheten, Hans Bergström/Juha-Matti Markkola Arbetsgruppen för interregionalt samarbete har som mål att komma med nya utspel för att främja såväl nationellt som internationellt samarbete. Arbetsgruppen samlades två gånger. Under diskussionerna framhävdes åtgärder i syfte att få till stånd projekt över landskapsgränserna samt landsomfattande och internationella projekt. Effektivare spridning av framgångsrika handlingsmönster sågs dessutom som en viktig prioritering. Spektrumet av åtgärder bör vara brett. En ny sak som arbetsgruppen föreslog var projektträffar, mellan t.ex. TE-centralerna, aktionsgrupperna samt bya- och andra landsbygdsorganisationer. Innovationsarbetsgruppen Tavastlands yrkeshögskola, Tero Uusitalo, IPS-byarna, Pohjatuuli-yhtiö, Veli-Matti Karppinen Helsingfors universitets Ruralia-institut, Sami Kurki (MUA, Toivo Muilu) Konstnär / lantbrukare, Osmo Rauhala ProAgria Landsbygdscentralernas förbund / Alueelliset ProAgriat, Pirjo Jokipii (Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Henrik Ingo) Medlem av landsbygdsnätverkets styrgrupp, Hilkka Vihinen (MTT) Landsbygdsnätverksenheten, Teemu Hauhia Innovationsarbetsgruppens mål är att lyfta fram utspel för att utnyttja vetenskap och forskning i det praktiska landsbygdsutvecklingsarbetet, t.ex. som en del av utbildningen och kommunikationen. Vidare främjar innovationsarbetsgruppen landsbygdspolitisk måluppfyllelse, nya utspel och innovationer. Innovationsarbetsgruppen samlades sammanlagt tre gånger under Under mötena fördes en bra diskussion om aktuella frågor med anknytning till arbetsgruppens verksamhet. Som ett mål för arbetsgruppen angavs att utveckla landsbygdsnätverkets expertregister. Ett mål för arbetsgruppen under den närmaste tiden är också att föra fram nya tankar för att utveckla framgångsrika handlingsmönster samt förankra forskningsrön på aktörsfältet. Arbetsgruppen är också med och planerar utbildning i anslutning till det egna verksamhetsfältet och inhämtar bakgrundsinformation. Interaktionsgruppen Generalsekreterare Seppo Niemelä, FK, medborgaraktivist Utbildningsstyrelsen, Susanna Tauriainen tidningen Pellervo, chefredaktör Kaisu Räsänen Atrias kommunikationschef Hanne Kortesoja Medlem av landsbygdsnätverkets styrgrupp, Juha Ruippo (MTK) Landsbygdsnätverksenheten, Kirsi Hakoniemi Landsbygdsnätverkets interaktionsgrupp samlades under nätverksbildningsdagen 6.5 i Helsingfors, och 13.8 ordnades en idéverkstad för arbetsgruppen i Seinäjoki. Trots den lovande början fick interaktionsgruppens verksamhet inte vind i LANDSBYGDSNÄTVERKET

9 seglen och arbetsgruppens arbete avbröts i december Framtiden för arbetsgruppen, som ska behandla informations- och kommunikationsfrågor, förblev öppen. En effektiv modell för att främja informations- och kommunikationsarbetet kunde vara att ta upp informations- och kommunikationsfrågor i landsbygdsnätverkets andra arbetsgrupper samt att ordna sammankomster med fokus på information och kommunikation i substansgrupperna. På så sätt skulle information och kommunikation bli en naturlig del av substansuppgifterna. Leaderarbetsgruppen YHYRES kehittämisyhdistys ry, Matti Jaskari (Österbotten) Etpähä ry, Jukka-Pekka Jauhiainen (Päijänne-Tavastland) PoKo ry, Juha Kolhinen (Birkaland) Ylä-Savon Veturi ry, Taina Väre (Norra Savolax) Peräpohjolan Kehitys ry, Rauno Kuha (Lappland) Viisari ry, Kirsti Pirinen (Mellersta Finland) Medlem av landsbygdsnätverkets styrgrupp, Katariina Pylsy Landsbygdsnätverksenheten, Juha-Matti Markkola Leaderarbetsgruppens uppgift är att koordinera och komma med idéer till landsbygdsnätverkets Leaderarbete. Gruppen själv angav som sin uppgift inbördes tankeutbyte. Den fungerar som en länk mellan hela aktionsgruppsfältet och landsbygdsnätverksenheten. Arbetsgruppen samlades sammanlagt fyra gånger under året. Landsbygdsnätverksenheten beredde i samarbete med arbetsgruppen aktionsgruppsavsnittet av landsbygdsnätverkets verksamhetsplan Därutöver kom gruppen med idéer till och behandlade innehållet i bl.a. aktionsgruppernas internationella seminarium samt modulutbildningar. Leaderarbetsgruppen prövade som pilotgrupp en webbmötestjänst. Ilkka Pekkarinen från Savonia yrkeshögskola deltog i försöket som tutor. Försöket var samtidigt en del av hans lärdomsprov. Erfarenheterna av webbmötestjänsten var mycket positiva. Gruppen rekommenderar utvidgad användning av webbmötestjänster i landsbygdsnätverkets verksamhet. Svenska arbetsgruppen SLC, Rikard Korkman I samma båt, Sami Heinonen Österbottens förbund, Niklas Ulfvens Ålands landskapsregering, Leif Franzell Svenska studiecentralen/4h, Hed-Mari Björkell Finska hushållningssällskapet, Jörgen Grandell TE-centralerna, Kaarlo Lepistö Landsbygdsnätverket, Hans Bergström Svenska arbetsgruppen samlar aktörerna i de svenskspråkiga regionerna. Arbetsgruppen samlades tre gånger. I diskussionerna behandlade man bl.a. hur den svenskspråkiga servicen ska föras fram och nyhetsbrevet spridas till rätt målgrupp. Det ansågs också viktigt att få handboken för projektsökande översatt till svenska. LANDSBYGDSNÄTVERKET

10 3.3. Personal Landsbygdsnätverksenhetens direktör, agronom AFM Päivi Kujala Nätverksombudsman (svenskspråkig), Hum.kand. Hans Bergström Nätverksinformatör, FM Kirsi Hakoniemi Nätverkskonsulent, EM Teemu Hauhia Nätverkssekreterare, AVM Hanna Lilja Nätverksombudsman, forstmästare AFM Juha-Matti Markkola Jurist, vicehäradshövding (köptjänst från Landsbygdsverket 2/5) Satu Ylisiurua 4. ÖVERSIKT ENLIGT UPPGIFTSOMRÅDE 4.1. Nätverksbildning För att landsbygdsnätverkets verksamhet ska vara effektiv krävs det bland annat att landsbygdsnätverket verkligen fungerar som ett nätverk. Syftet är att programaktörerna ska vilja engagera sig i nätverkets verksamhet och synas som ett led i nätverket och att det uppstår nya kontakter mellan olika sektorer och ny förståelse för landsbygdens intressen - att samarbeta ligger också i det egna intresset. När det gäller att planera och genomföra landsbygdsnätverkets utbildning har landsbygdsnätverksenheten försökt bilda nätverk mellan de grupperingar som arbetar med utvecklingsprogrammet. Utbildningsämnena och utbildningsdagarnas program har planerats tillsammans med olika grupperingar inom ramen för utvecklingsprogrammets helheter. Syftet är att bilda nätverk mellan de olika grupperna av aktörer så att utbildningen och synergin i anslutning till genomförandet av utvecklingsprogrammet går att utnyttja så effektivt som möjligt bland de olika aktörsgrupperna. I landsbygdsutveckling är det de människor, företagare och landsbygdens invånare som arbetar med utveckling, de viktigaste. Under 2008 har ett flertal besök avlagts hos intressentgrupperna och olika intressenter har bekantat sig med landsbygdsnätverksenheten. Också på evenemang och kurser har man aktivt berättat om landsbygdsnätverkets verksamhet. LANDSBYGDSNÄTVERKET

11 Enligt den undersökning om behovet av utbildning och tjänster som utfördes i juni 2008 höll 52 % av respondenterna helt eller nästan helt med om påståendet jag upplever att jag hör till landsbygdsnätverket. Detta ger redan en bra grund för det kommande nätverksbildningsarbetet. Under maj-juni arbetade man med landsbygdsnätverksenhetens strategi i samråd med Net Effect Oy. Utarbetandet av landsbygdsnätverksenhetens strategi utgick från landsbygdsnätverkets arbete som ett nätverk och utvecklingsprogrammen för Fastlandsfinland och för Åland. När man planerade de studieresor för landsbygdsnätverket som ordnades på hösten beaktade man också nätverksbildningsaspekten. Olika intressentgrupper erbjöds att komma med på studieresorna beroende på temana för resorna. I studieresorna deltog dessutom företrädare för resmålen från Lettland och Österrike, samt nätverksenhetens medlemmar från Estland och aktörer från Rumänien Information Under 2008 har landsbygdsnätverksenheten på många olika sätt informerat om åtgärderna och stödsystemen inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och programmet för utveckling av landsbygden på Åland samt om aktuella saker som rör dem. Informationen har gått ut exempelvis via webben samt som elektroniska meddelanden och tryckta publikationer. Informationen skedde i samarbete med intressentgrupperna och landsbygdsnätverkets olika aktörer. Informationen var aktiv, öppen och lättfattlig. När det gäller den rätt nya enhetens kommunikation har det 2008 fortfarande varit viktigt att ge en bild av enhetens innersta väsen: utvecklingsarbete och utbud av nödvändiga tjänster. Enheten har gjorts känd på riksnivå med hjälp av bl.a. tidningsannonser om kursdagar samt på olika evenemang och mässor. Kommunikationen har riktat sig till varje enskild medborgare, landsbygdsbefolkningen, landsbygdsnätverkets medlemmar, stödtagare, grupper som genomför programmet och nätverksenheterna i Europeiska unionens andra medlemsstater. Informationen har betonats och kanaliserats i överensstämmelse med feedbacken och önskemålen. För detta gick man igenom de undersökningar om intressegruppernas kommunikationsbehov och önskemål som tidigare utförts som grundval för kommunikationsarbetet. Den undersökning av utbildnings- och informationsbehovet som gjordes 2008 gav dessutom information även för utvecklandet av landsbygdsnätverkets kommunikation. Undersökningen visade att kommunikationen har utförts på rätt sätt och med betoning på de rätta frågorna. LANDSBYGDSNÄTVERKET

12 Utmaningar vid uppnåendet av kommunikationsmålen När det gäller att uppnå kommunikationsmålen stötte vi på många olika utmaningar De största av dem hörde samman med att systemet för att publicera hemsidor är så långsamt och tidvis helt ur funktion och att stödtjänsten är bristfällig. Detta har lett till stora bekymmer med att producera innehåll till hemsidorna och uppdatera dem och har förhindrat aktuell information och kommunikation. Till exempel har planeringen av ett extranät och webb-tv fördröjts avsevärt på grund av de tekniska problem som uppstod i programmet för publicering av hemsidor och det fortsatta utvecklingsarbetet. På grund av arbetet med att utveckla verktyg för publiceringssystemet har inte heller evenemangskalendern på landsbygden.fi kunnat publiceras i enlighet med tidsplanen. De knappa personalresurserna för kommunikationen i förhållande till landsbygdsutvecklarnas stora informations- och kommunikationsbehov har å sin sida tagit sig uttryck i att informations- och kommunikationsarbetet anhopats och att kommunikationen inte alltid skedde vid rätt tidpunkt. Kommunikationen 2008 Internet Arbetet med att utveckla webbplatserna maaseutu.fi och landsbygd.fi Ny information på finska, svenska och engelska har tagits fram och länkats till webbplatserna. Ett nytt evenemangskalenderverktyg har utvecklats inom systemet för publicering av hemsidor och med dess hjälp har en interaktiv evenemangskalender byggts upp på webbplatsen landsbygd.fi. I evenemangskalendern meddelas evenemang som landsbygdsnätverksenheten ordnar och via kalendern kan man också anmäla sig till evenemangen. Arbetet med att planera en webb-tv på webbplatsen landsbygd.fi Landsbygdsnätverksenheten har inlett arbetet med att förbereda och planera en webb-tv genom att tillsammans med tekniska experter och intressegrupperna bekanta sig med serviceutbudet hos ett flertal aktörer som sysslar med webb-tv. Man beslöt att köpa mediaserverutrymmet och innehållsproduktionen av företag som producerar dessa tjänster. Samarbetspartner i utvecklingsarbetet kommer att vara Tike och de företag som producerar tjänsterna. Webb-tv:s innehåll kommer att utgöras av pedagogiskt (seminarier och interaktiva utbildningar) och informativt material. Man kommer också att presentera framgångsrika handlingsmönster, främja internationalisering och berätta om utvecklingsprogrammets möjligheter och resultat. Också regionernas egen innehållsproduktion får plats i webb-tv. LANDSBYGDSNÄTVERKET

13 Arbetet med att utveckla extranät Ett extranät nätverk kommer att tas fram för aktionsgrupperna i samarbete med Tike. Planeringen av extranätet startar Skapande av ett register över landsbygdsnätverkets experter och specialister Förhandlingar om behovet av ett register över experter och specialister fördes med företrädare för olika intressegrupper. Som utgångspunkt för planeringsarbetet undersökte man befintliga register. Föreningen Maaseudun Uusi Aikas registeruppgifter användes som bas för innehållet i det kommande registret. Registrets innehållsfält definierades och de existerande kontaktuppgifterna uppdaterades. Registret öppnas i början av februari Broschyrer I samarbete med JSM har man tagit fram en allmän broschyr om utvecklingsprogrammet på olika språk. En broschyr om Leader på olika språk har å sin sida utarbetats tillsammans med Landsbygdsverket. Landsbygdsnätverksenhetens finskspråkiga broschyr har uppdaterats. Webbroschyrerna uppdateras nästa gång våren Publikationer Våren 2008 utarbetade landsbygdsnätverksenheten en handbok för projektaktörer på webbplatsen landsbygd.fi. Handboken belyser frågor som rör projektverksamheten inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Handbokens syfte är att ge projektaktörer, projektledare, styrgrupper och andra som jobbar med projekt bakgrundsinformation om de helheter som hör samman med projektverksamheten. Handboken innehåller allmänna råd om planering, ledning, genomförande och uppföljning av projekt. et i boken utgörs av såväl själva handboken som de webblänkar som går till helheter i samband med projektverksamhet. Våren 2009 utkommer en andra version av handboken som överensstämmer med ändringen av projektförordningen. En svenskspråkig version av handboken kommer också ut våren Tidningsarbete I samband med olika träffar för intressenter våren 2008 kartlades behovet av en tidning om landsbygdsutveckling. Man konstaterade att landsbygdsnätverksenheten inte kommer att ge ut någon egen tidning. I samarbete med tidningen Koti gjorde man i april en tidningsbilaga med tanke på behovet av information för NärMatmässan (sammanlagt ex.). I oktober gjordes en tidningsbilaga i samarbete med Maaseudun Tulevaisuus ( ex.) och i november med Landsbygdens Folk ( ex.) och på hösten tog man fram en integrerad bilaga till tidningen Maaseutu Plus (4 700 ex.). Lands- LANDSBYGDSNÄTVERKET

14 bygdsnätverksenheten deltog också i utarbetandet av den EU-bilaga som gavs ut i Södra Österbotten i januari. I september gav man ut en internationell tidning i samarbete med tidningen Maaseutu Plus. Landsbygdsnätverksenheten stod för en integrerad del av Maaseutu Plus Special Issue i form av en bilaga. Den internationella tidningens sammanlagda upplaga var exemplar. Tidningsannonser med information om utbildningsdagar har ingått i bl.a. Maaseudun Tulevaisuus och Urakointiuutiset. En tidningsannons om anbudsförfarandet i anslutning till en kommunikationskampanj om företagande publicerades i Helsingin Sanomat samt tidningen Markkinointi&Mainonta i juli. Meddelanden Meddelanden om aktuella frågor på både finska och svenska har skickats till dem som anmält sig till Landsbygdsnätverksenhetens sändlista. Också pressmeddelanden har skickats på bägge språken i överensstämmelse med kommunikationsbehoven. Elektroniska nyhetsbrev Landsbygdsnätverksenheten har under 2008 producerat material till landsbygdsutvecklarnas nyhetsbrev Liiteri samt det jordbrukspolitiska nyhetsbrevet Verso. Infoskyltar Landsbygdsnätverksenheten ansvarar för anskaffningen av infoskyltar som upplyser om finansieringen av landsbygdsutvecklingsprogrammen. Under 2008 har den komplicerade processen med infoskyltar förberetts och planerats aktivt tillsammans med olika samarbetspartner. Reklambyrån Recommended Finland har planerat infoskyltarnas utseende. En särskild utmaning var att få alla de olika logotyper som förekommer på skyltarna (bl.a. 55 aktionsgruppers logotyper) i det filformat som krävs för ombrytningen, att färgbestämma logotyperna samt att få fram antalet beställningar. Recommended ansvarade också för ombrytningen av skyltarna. Konkurrensutsättningen som gäller tillverkaren av skyltarna inleds i januari 2009 och de börjar produceras direkt efter konkurrensutsättningen. Kampanjplanering Landsbygdsnätverksenheten har tillsammans med sina samarbetsparter (MTK, ProAgria, Företagarna i Finland, Finbio, Temagruppen för företagande, Finlands LANDSBYGDSNÄTVERKET

15 Nyföretagarcentral och Landsbygdsverket) planerat en kommunikationskampanj för att stimulera landsbygdsföretagandet. Med kampanjens hjälp informeras om möjligheterna till finansiering enligt axel 3 i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden). Anbudsbegäran om kampanjen publicerades i medlet av juli. Anbudsbegäran gällde planering och genomförande av en landsomfattande kommunikationskampanj som stimulerar landsbygdsföretagandet, och det kom nio anbud. Recommended Finlands anbud bedömdes vara det bästa. Avtalsförhandlingarna och finslipningen av kampanjens visuella yttre slutfördes vid årsskiftet. En styrgrupp för kommunikationskampanjen tillsätts i början av året. Mässor Under året har Landsbygdsverket medverkat på tre mässor: NärMatmässan i Tammerfors , lantbruksutställningen Farmari i Lahtis samt utställningen KoneAgria Samarbetspartner på de gemensamma mässavdelningarna var bl.a. Temagruppen Mat-Finland, tidningen Kehittyvä Elintarvike/Elintarviketieteiden Seura ry, EkoCentria, Mellersta Finlands TE-central och JSM /Naturresurser samt Landsbygdsverket. Annat som hänt inom kommunikationen I januari 2008 ordnade landsbygdsnätverksenheten en träff för landsbygdsnätverkets regionala kommunikationskontaktpersoner i Seinäjoki. Personal från enheten har dessutom deltagit i de regionala intressegruppernas kommunikationssamarbete. Kommunikations- och informationsmaterial om programmet Under året har man planerat bl.a. det kommunikations- och informationsmaterial som behövs på t.ex. mässor och andra evenemang. Ett grafiskt blanketturval har planerats för Landsbygdsnätverksenheten. I det ingår kuvert, förlagor till meddelanden och brevblanketter (på svenska, finska och engelska), visitkort, två postkortmodeller samt ett brevblock och post it-block. På NärMatmässan och Farmari utdelades orange spunnet socker som framställts av finskt socker, lotterivinster på Farmari var traditionella flugsmällor som framställts som finskt hantverk. I slutet av året skaffades bl.a. landsbygdsprogramssötsaker. Kommunikations- och informationsmaterialet har skaffats i samarbete med kommunikationsgruppen som samordnar utvecklingsprogrammet Utbildning LANDSBYGDSNÄTVERKET

16 Landsbygdsverkets utbildningsplan för 2008 gjordes upp hösten 2007 då också landsbygdsnätverksenheten inledde sin verksamhet. Ämneshelheterna för utbildningen 2008 har i stor utsträckning formats utgående från de behov som betraktats som viktiga insatsområden med tanke på starten för utvecklingsprogrammets olika sektorer. Under våren prioriterades ämneshelheter i anslutning till axel 1 (jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft) och 2 (miljön) samt axel 4 (aktionsgrupper). Helheterna som anknyter till dessa axlar behandlades på utbildningarna bland annat därför att ansökan om stöd för de berörda helheterna i regel gick av stapeln våren Prioriteringarna för höstens utbildning flyttades över till axel 3 (stöd för småföretag och projektstöd samt byaverksamhet). Syftet med utbildningen är att föra fram möjligheterna med utvecklingsprogrammet samt att ge bakgrundsfakta som komplement till utbildningen om hur programmet genomförs. grupperna är nätverkets alla intressentgrupper och programdeltagare. I maj-juni 2008 utförde landsbygdsnätverksenheten en undersökning av utbildnings- och servicebehovet vars mål var att i fråga om 2009 års utbildningsplan ta reda på vad verksamhetsfältet betraktar som viktiga insatsområden för utvecklingsprogrammet i landsbygdsnätverkets kommande årliga utbildningsplaner. En viktig element i utbildningarna är nätverksbildning mellan aktörerna och utbyte av framgångsrika handlingsmönster. Under perioden 2008 ordnade landsbygdsnätverket kurser i 19 ämneshelheter (se bilaga 1. LANDSBYGDSNÄTVERKETS UTBILDNINGAR 2008). Kurserna var 57 till antalet. Totalt deltog personer i landsbygdsverkets utbildningar. Det genomsnittliga deltagarantalet per kurs var därmed 59 personer. Ämneshelheterna var uppdelade enligt axel så som anges i bilaga 1. Landsbygdsnätverkets utbildning enligt axel kan beskrivas på följande sätt: Axel 1, Att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Ämnen för utbildningen var EU-delfinansierade strukturstöd för jordbruket och bakgrundsfakta om dem. Utbildningen ordnades i samarbete med Landsbygdsverket på så sätt att syftet med landsbygdsnätverkets utbildning var att skapa nätverk mellan personer som arbetar med handläggning av strukturstöd (TEcentralerna), finansiering av investeringar (banktjänstemän) samt förhandsutredningar och planering av investeringar (rådgivare/konsulter) samt byggnadsplanering (TE-centralernas byggmästare) och att förkovra deras kunskaper om programmets möjligheter. Därtill ordnades utbildning kring frågor med anknytning till jordbrukets lönsamhet i form av ett landsomfattande seminarium i december i Seinäjoki. et var att förmedla forskningsrön och med hjälp av en idéria fånga upp nya tankar från fältet för att förbättra jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Axel 2, Att förbättra miljön och landsbygden LANDSBYGDSNÄTVERKET

17 Utbildningen behandlade bakgrundsfakta i anslutning till stödet för djurens välbefinnande samt miljöstödets bas- och specialstöd. Regional utbildning ordnades om det stöd för djurens välbefinnande som gick att söka för första gången. När det gäller miljöstöd ordnades regional och landsomfattande utbildning med tyngdpunkt på miljöspecialstödens möjligheter samt mer bakgrundsfakta om basåtgärderna i samband med miljöstödet. Syftet var också att skapa nätverk mellan dem som arbetar med handläggning av stöden och planering av åtgärderna så att utvecklingsprogrammets potentialer kan tas till vara. Axel 3, Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden Utbildningen inom axel 3 anknöt till byaverksamhet, främjande av småföretagande och utbildning av lokala aktörer. Via utbildningen ville man också skapa nätverk mellan regionala landsbygdsnätverk och öka nätverksmedlemmarnas kännedom om utvecklingsprogrammets möjligheter. I form av landsbygdsnätverkets utbildning ordnades också ett landsomfattande företagsamhetsseminarium och en exkursion i oktober i Tavastehus. Som fortsättning på det landsomfattande seminariet ordnades två regionala evenemang där man förmedlade information om hur landsbygdsföretagande kan främjas via olika EU-program. Hösten 2008 ordnades de första projektplaneringskurserna i landskapen och de fortsätter även 2009 med evenemang i de olika landskapen. I frågor som gäller byaverksamhet har man samarbetat med Byaverksamhet i Finland rf. Samarbetet har varit intensivt särskilt under höstperioden. Byaverksamhet i Finland rf, Landsbygdsnätverksenheten och Maaseudun Sivistysliitto ordnade hösten 2008 en Road Show-turné i landskapen i anslutning till Lokalt ansvar-programmet. Under hösten ordnades 13 landskapsevenemang. Evenemangen var avsedda för landskapens byaföreningars och Leadergruppernas förtroendevalda, byaombud, verksamhetsledare och tjänstemän, andra organisationer och föreningar för lokal utveckling samt kommunernas förtroendevalda och tjänstemän. Teman för dagarna var att gestalta framtiden för lokal utveckling samt att förbättra förutsättningarna för praktiska färdigheter och organisering. Här ingår en lägesöversikt över den lokala utvecklingen samt behandling av strategin, tyngdpunkterna och förslagen för det nya landsomfattande programmet; vad genomförandet av programmet kräver på såväl landsomfattande, landskaps- som byanivå. Under sammankomsterna fördes en interaktiv diskussion om hur det nationella programmet för byaverksamhet och Leadergrupper kan genomföras i landskapen och hur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland stödjer genomförandet. Axel 4, Leader För aktionsgrupperna ordnades utbildning om viktiga frågor i anslutning till hur man får utvecklingsprogrammet att börja löpa. Från ingången av 2008 har aktionsgruppernas styrelser många nya medlemmar. För de nya styrelsemedlemmarna ordnades fyra regionträffar runt om i Finland under vårens lopp. Syftet LANDSBYGDSNÄTVERKET

18 med utbildningarna var att introducera styrelsemedlemmarna i Leaderverksamhetens grunder, programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt styrelsemedlemmarnas ansvar och förpliktelser. Upprättandet av nätverk mellan aktionsgrupperna främjades genom utbildning på aktionsgruppernas vårdagar. I augusti ordnades i samband med en sammankomst för landsbygdsforskare ett gemensamt möte för landsbygdsforskare och aktionsgrupper, varmed syftet var att utöka växelverkan mellan forskningen och utvecklingsarbetet. På hösten ordnades också ett utvecklingsseminarium för aktionsgruppsarbetet som visade sig vara startskottet för en mera långvarig process i syfte att utveckla Leadermetoden i Finland. Metodutvecklingen fortsätter under Aktionsgrupperna har också deltagit aktivt i de andra axlarnas utbildningar inklusive seminarier om miljöstöd. Utmaningar vid uppnåendet av utbildningsmålen I landsbygdsnätverkets verksamhet 2008 spelade utbildningen en viktig roll för aktörernas nätverksbildning, informationsförmedlingen samt bakgrundsinformationen om de nya helheter som hör samman med programmet. När det gäller utbildningsarrangemangen visade det sig vara en utmanande uppgift att organisera utbildningshelheterna, i första hand vad beträffar programinnehållet. De sista arbetstagarna vid landsbygdsnätverksenheten började arbeta i november 2007, så man måste i rask takt börja samla ihop ett planeringsnätverk för de landsomfattande och regionala utbildningshelheterna samt planera och genomföra utbildningen. En utmaning när det gäller utbildningsarrangemangen är också den tid som krävs och det stora antalet utbildningshelheter i utbildningsplanen. Inom de landsomfattande och regionala utbildningarna, där utbildningsarrangemangen ofta förutsätter att man reser runt i landet, upptar bara själva resandet flera dygn. Trots att utbildningarna i så stor utsträckning som möjligt ordnas i samarbete med nätverkets aktörer, vilade ansvaret för helheten ändå ofta i praktiken på landsbygdsnätverksenheten. Också önskemålen om tvåspråkig utbildning innebar egna utmaningar. När det gäller regionala utbildningar har man försökt att alltid ordna minst ett evenemang inom en utbildningshelhet på det andra inhemska språket. Under landsomfattande utbildningar har utbildningsmaterialet i mån av möjligheter också funnits på svenska, om man har hunnit översätta det, eller så har det fåtts även på svenska av föreläsaren. Man har dock inte alltid hittat sådana som kan föreläsa på svenska om helheter som ofta förutsätter djupgående sakkunskap, så det enda alternativet har varit att ordna utbildningen på finska. Den pågående programperiodens utvecklingsprogram startade i huvudsak år 2008 varför utbildning upplevdes som viktig vid starten. När programmen kör i LANDSBYGDSNÄTVERKET

19 gång på allvar ska antalet kurser under de kommande åren allokeras efter behov och resurser Insamling och spridning av framgångsrika handlingsmönster Olika rutiner och verktyg för att samla in framgångsrika handlingsmönster som gäller utvecklingsprogrammet planerades och kartlades under I början av programperioden fanns det ännu inga erfarenheter av framgångsrika handlingsmönster från utvecklingsprogrammet. Därför ligger tyngdpunkten på kommande år. En aktiv och konkret spridning av framgångsrika handlingsmönster, närmast handlade det om att sprida information om utvecklingsprogrammens potentialer och sätt att starta programmet, skedde dock i samband med landsbygdsnätverkets arbete, inom såväl information, utbildning, internationalisering som annan verksamhet som nätverket bedriver. Landsbygdsnätverkets utbildningar var bra forum angående inlärning av handlingsmönstren. Vad gäller axel 1 samlades framgångsrika handlingsmönster in på ett seminarium i Levi Som grupparbete försökte man finna framgångsrika handlingsmönster som rör bl.a. startstöd till unga jordbrukare, generationsväxling och delfinansierade investeringsstöd. Också på innovationsarbetsgruppens möten började man kartlägga framgångsrika handlingsmönster. En förhandsutredning om mönstren kommer att göras i början av et är att innovationsarbetsgruppen utgående från förhandsutredningen ska utveckla nya modeller för insamling och förmedling av framgångsrika handlingsmönster. Det första alstret i landsbygdsnätverkets publikationsserie var projektaktörens handbok i elektronisk form som publicerades i juni 2008 på webbplatsen I handboken får intresserade aktörer som sysslar med projektarbete information om framgångsrika handlingsmönster inom projektverksamheten. Landsbygdsnätverksenheter har i regel inrättats i varje land i Europa före utgången av Modeller för insamling och förmedling av framgångsrika handlingsmönster hämtas också internationellt med hjälp av olika länders landsbygdsnätverksenheter. Också landsbygdsnätverkets internationella studieresor till Lettland och Österrike 2008 stödde insamling och spridning av framgångsrika handlingsmönster mellan dessa länder- och Finland. LANDSBYGDSNÄTVERKET

20 4.5. Internationalisering När det gäller att främja internationaliseringen har fokus under året legat på samarbetet med närområdena. I februari ordnade landsbygdsnätverksenheten en gemensam träff med Estlands, Sveriges och Danmarks landsbygdsnätverksenheter. Också en representant för Ålands landskapsregering deltog. På mötet bekantade deltagarna sig med de medverkande ländernas landsbygdsutvecklingsprogram, Leaderverksamhetens situation och landsbygdsnätverksenheternas verksamhet. I samband med nätverksenheternas gemensamma träff ordnades också en utbildningsdag för aktionsgruppernas ansvariga för internationellt samarbete. De finländska Leaderaktörerna fick på detta sätt direkt information om närområdenas landsbygdsutvecklingsprogram, genomförandet av programmen och aktörerna. Man beslutade att fortsätta med den sammankomst för Estlands och de nordiska ländernas landsbygdsnätverksenheter som ordnades i Finland och att utvidga sammankomsterna. I september ordnade Estland följande sammankomst och i den deltog också företrädare för nätverksenheterna i Lettland och Litauen. Estland, Tyskland, Litauen, Tjeckien och Frankrike har sänt förfrågningar om samarbete som förmedlats vidare till aktionsgrupperna. Under året har grupper från Estland, Lettland och Slovakien besökt Finland och stiftat bekantskap med landsbygdsutvecklingen här. Landsbygdnätverksenheten har fungerat som koordinator för studieresorna. Landsbygdsnätverksenheten ordnade två studieresor till utlandet. Den ena var en studieresa till Lettland för landsbygdsnäringsmyndigheterna. Temat för resan var att bekanta sig med Lettlands jordbruksförvaltning och åtgärder för att förbättra jordbrukets konkurrenskraft och utveckla landsbygden. Studieresan var ett försök med trepartssamarbete. Också ester deltog. Erfarenheterna av den gemensamma studieresan var mycket positiva. En studieresa för aktörer i miljöbranschen gick till Österrike. Syftet med studieresan var att på ett övergripande sätt bekanta sig med förvaltningen och genomförandet av miljöstödet i Österrike. Via landsbygdsnätverksenheten har information om och finländska erfarenheter av hur ett landsbygdsnätverk byggs upp och verkar förmedlats till andra länder. Nätverksenhetens representant besökte Lettland i maj för att berätta om Finlands landsbygdsnätverk och landsbygdsnätverksenhet för alla som planerar landsbygdsnätverk i de baltiska staterna. Finländska erfarenheter presenterades också på möte för det europeiska landsbygdsnätverkets koordineringskommitté på hösten. Dessutom har vi hjälpt till med uppbyggandet av Cyperns landsbygdsnätverk. På europeisk nivå har landsbygdsnätverksenheten deltagit i koordineringskommitténs och dess underlydande Leaderkommittés verksamhet. Den europeiska landsbygdsnätverksenheten, Contact Point, inledde sin verksamhet på hösten. Landsbygdsnätverksenheten har deltagit i Contact Points verksamhet från första början. LANDSBYGDSNÄTVERKET

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket?! Landsbygdsutvecklingsprogrammet?! Sivu 2 3.10.2008 Landsbygdsnätverket är en verksamhetsform

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverks årliga verksamhetsplan 2011

Finlands landsbygdsnätverks årliga verksamhetsplan 2011 Finlands landsbygdsnätverks årliga verksamhetsplan 2011 20.12.2010 Godkänd vid jord- och skogsbruksministeriet 22.12.2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. LANDSBYGDSNÄTVERKETS MÅL OCH ORGANISATION... 3 1.1.

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverks verksamhetsplan 2007

Finlands landsbygdsnätverks verksamhetsplan 2007 Finlands landsbygdsnätverks verksamhetsplan 2007 December 2007 1 1. Landsbygdsnätverkets verksamhet Jord- och skogsbruksministeriet har svarat för planeringen av Finlands landsbygdsnätverk. Det första

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverk ÅRSBERÄTTELSE

Finlands landsbygdsnätverk ÅRSBERÄTTELSE 2010 Finlands landsbygdsnätverk ÅRSBERÄTTELSE LANDSBYGDSNÄTVERKET 0 Innehållsförteckning ÅRSBERÄTTELSE... 1 1. NYCKELUPPGIFTER 2010... 3 2. ÖVERSIKT ÖVER 2010... 5 3. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION... 7

Läs mer

Avdelningschef, överdirektör

Avdelningschef, överdirektör INBJUDAN 4.4.2007 1(5) Dnr Nämnda i utdelningen Referens Ärende ÖPPET SEMINARIUM ANGÅENDE LANDSBYGDSNÄTVERKET SOM GRUNDAS FÖR ÅREN 2007-2014 Jord- och skogsbruksministeriet inbjuder er till ett öppet seminarium

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverk och landsbygdsnätverksenhet

Finlands landsbygdsnätverk och landsbygdsnätverksenhet Bilaga 1 Finlands landsbygdsnätverk och landsbygdsnätverksenhet Verksamhetsplan 2009 December 2008 Godkänd av jord- och skogsbruksministeriet 17.12.2008 1 INEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LANDSBYGDSNÄTVERKETS VERKSAMHET...3

Läs mer

Aktuellt om projektstöden

Aktuellt om projektstöden Aktuellt om projektstöden Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin 3.11.2016 Positiva beslut om projektstöd 11.10.2016 NTM-centralen Leader

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverk 2013 2009. landsbygdsnätverk 2013

Finlands landsbygdsnätverk 2013 2009. landsbygdsnätverk 2013 2014 Finlands landsbygdsnätverk 2013 2009 Finlands landsbygdsnätverk 2013 Innehållsförteckning 1. NYCKELUPPGIFTER 2013... 2 2. ÖVERSIKT ÖVER 2013... 3 3. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION... 4 3.1. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Kommunikationsstrategi och plan

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Kommunikationsstrategi och plan Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Kommunikationsstrategi och plan 1 Kommunikationsstrategi Vision Den positiva imagen hos den finländska landsbygden och dess utvecklingsarbete

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Finansieringsstatistik för Landsbygden 2015

Finansieringsstatistik för Landsbygden 2015 Finansieringsstatistik för Landsbygden 2015 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Landskapet Österbotten I Österbotten gjordes flest beslut gällande investeringsstöd Landsbygdsenheten vid

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Läs mer

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Avdelningen för finansförvaltning 15.9.2010 1457/22/2010 Enheten för utbetalning av stöd Författningsnummer 60/10 ELY-centralerna Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Landsbygdsverkets

Läs mer

Byn inom den landsbygdspolitiska helheten

Byn inom den landsbygdspolitiska helheten BYAR MED LIVSKRAFT -Kampanj 2010-2012 Våren 2013 Byn inom den landsbygdspolitiska helheten Eero Uusitalo professor SYTY:s ordförande Det lönar sig att utveckla landsbygden och byarna! 1/2 Målmedvetet landsbygdsarbete

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande:

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande: FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3454/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Motsvarande EU-rättsakter: Europaparlamentets

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND Bilaga 3 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND 1. Bakgrund och syfte Ålands landskapsregering fungerar som förvaltningsmyndighet för det landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Projekt... 3 30-tal projekt... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar... 3 Kommuner... 3 Kontoret... 3 Information... 4 Synlighet... 4 Hemisida... 4 Media... 4 Strategin... 4 Konkreta

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 16/vecka 16 17.4.2009. Innehållet i veckans Nyhetsbrev

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 16/vecka 16 17.4.2009. Innehållet i veckans Nyhetsbrev NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 16/vecka 16 17.4.2009 Innehållet i veckans Nyhetsbrev Antologin Regioner i Europa läs om regionala röran Professorsmatch om medborgarinflytande och närdemokrati

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Handikapprådets sammansättning 2011 På grund av kommunsammanslagningen

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB)

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) VERKSAMHETSPLAN 2008 Region Åboland/Utskärsdelegationen & Sydvästra Finlands miljöcentral 1. Biosfärverksamhetens organisation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista FÖRSLAG TILL BESLUT Enligt sändlista ANVISANDE AV FULLMAKT FÖR ATT BEVILJA RÄNTESTÖDSLÅN OCH STATSBORGEN SAMT BIDRAGSMEDEL FÖR VERKSTÄLLIGHET AV STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET, STARTSTÖD TILL UNGA NÄRINGSIDKARE

Läs mer

Jordbruk och naturresurser. mat och välbefinnande!

Jordbruk och naturresurser. mat och välbefinnande! Jordbruk och naturresurser mat och välbefinnande! Landsbygdsverkets strategi 2013 2017 Inspirerande, kunnigt, tillsammans framåt Smidig etablering fram till 2017 Landsbygdsverkets förnyade strategi styr

Läs mer

Tema och fokus. Tillsammans Finlands 100 år. Finland idag. Finland i framtiden. Alla finländare och Finlands vänner

Tema och fokus. Tillsammans Finlands 100 år. Finland idag. Finland i framtiden. Alla finländare och Finlands vänner Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare och Finlands vänner 2 En mångfasetterad helhet 3 Sök till det officiella programmet Programförslag. Innehåll,

Läs mer

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄ- ENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2017

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄ- ENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2017 L mmm.fi BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 224379 1(2) 18.10.2016 1620/01.02/2016 Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄ- ENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

Heminternationalisering, mobilitet, nätverk och projekt

Heminternationalisering, mobilitet, nätverk och projekt FAKTAA EXPRESS 2/2 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. NUMMER 2B/26 Heminternationalisering, mobilitet, nätverk och projekt Statistik över vuxenutbildningens internationalisering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelse 16.3.2015 Vårmöte 27.4.2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 I samma båt-samassa veneessä rf ry Verksamhetsområde Dragsfjärd, Finby, Gustavs, Houtskär, Iniö, Kimito, Korpo, Merimasku, Nagu, Pargas,

Läs mer

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och aktuellt från LPA Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 Företagshälsovården för lantbruksföretagare, historia Lantbruksföretagarna har frivilligt

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 26/vecka

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 26/vecka SVENSK BYASERVICE NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 26/vecka 26 28.6.2007 Innehållet i veckans Nyhetsbrev EU godkände programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Jordbruket är bra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007 Slutrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROJEKTET VÄRDEVÅRDANDE INKOMSTER... 3 PROJEKTPLANEN... 3 SAKKUNIG STYRGRUPP... 3 NORDISKT SAMARBETE...

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET

KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET TE-centraler och aktionsgrupper Landsbygdsnätverksenheten Juni 2009 1 Slutledningar om frågor som lyfts fram i kartläggningen av utbildningsbehovet - utbildning i grundläggande

Läs mer

Landsbygdens finansieringsstatistik 2014

Landsbygdens finansieringsstatistik 2014 Landsbygdens finansieringsstatistik 2014 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Landskapet Planering av ny programperiod Landsbygds och energienheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i presenterar

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Ö verblick över förberedelserna inför Finlands 10 0 - årsjubileum Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer