SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KANOTFÖRBUNDET"

Transkript

1 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE Stockholm Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Maria Haglund och Kent Antonsson. Förhinder Jörgen Westerlind och Magnus Lindstedt. Adjungerade; Joakim Söderin och Erik Zeidlitz från 13.30, då behandlas ekonomifrågorna. Anders Danielsson via telefon på de delar som inte är styrelsens enskilda överläggningar. 1. Öppnande Nils öppnar mötet och hälsar välkomna. Styrelsens enskilda överläggningar. 2 CENTRAL VERKSAMHET Ekonomi, Eva har skickat ut en rapport. Fördelning av uppföljningsansvar på förfallna fakturor genomfördes. Styrelsen beslutade att följa fördelningen och förmedla uppdragen till de som inte är närvarande. Årsredovisning genomgång med revisorerna gällande uppstramade rutiner för att slippa förseningen som blev inför årsmötet En faktor kan vara att lägga in sökfunktion saknar projektnummer för att identifiera eventuella fel snabbare. Styrelsen beslutade att avskrivningar läggs in som en månatlig utgift, ett revisionsmöte genomförs i december för att lyfta eventuella frågetecken och bokslut slutförs i januari i samband med ett påskriftsmöte. Konton och projekt, Anders redovisade Joakims och sitt förslag på justerade kontoplan. Eftersom SKF: s redovisning/uppföljning till stor del bygger på projekt kan antalet konton minskas utan att viktig information förloras. Erik erbjöd sig se över förslaget och komma med synpunkter. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till kommande möte. Bokföring Erik framförde synpunkter på bokföring av enskilda utgifter, EM VM drakbåt som i något fall felförts. Eva informerade om rutinerna av kontering och även rutinerna för eventuella justeringar. Maria erbjöd sig vara kontaktperson inför styrelsemöten ifall Erik ser något som inte stämmer i den gångna månadens transaktioner så att rättelsen kan ske omgående. Styrelsen beslutade att fortsätta med nuvarande rutiner kompletterat med kontinuerlig kontakt med revisorerna. Fakturor Erik hade synpunkt på fakturatexterna. Styrelsen beslutade att fortsätta med nuvarande ordning. Budget i bokföringsprogrammet? Joakim erbjöd sig se över möjligheterna. Styrelsen beslutade att avvakta Joakims besked.

2 Ekonomirutiner har "Rutiner för ekonomiredovisning" har nått alla kommittéer. Arkivering bokföringsunderlag, Styrelsen beslutade att Anders sorterar bort underlag som är mer än 7 år gamla. Upphandling ekonomitjänst, Erik lämnade synpunkt på Din Partner som ägs av Norrbottens Idrottsförbund. Styrelsen beslutade att fortsätta överföring av uppdrag till Din Partner. Arbetsbeskrivning Lekmannarevisorer, Joakim har ett förslag på en tydlig arbetsbeskrivning. Styrelsen beslutade att be Joakim komma med en arbetsbeskrivning. Bengt Bengtsson och har lämnat synpunkter gällande pensionsavsättning. Styrelsen beslutade att Nils hanterar och slutför ärendet. Övrigt Kanot 2.0, Bosön logidelen fullbokad i november, alternativa lokaler söks av Dag. Milersättning vid drag av släp påverkar det beloppet? bensinförbrukning och slitage går upp. Vad säger skatteverket? Styrelsen beslutade att utreda frågan före beslut. Buss, PIV vill att någon från SKF driver frågan om att kunna ha en buss för både PIV och att förbundet kan använda t.ex. vid resor med landslag, NM läger mm. Bidrag eller delad kostnad för en begagnad buss är utgångspunkten. Styrelsen beslutade att i dagsläget inte driva ett samarbetsprojekt. b RF RIM handlingar finns på RF: s hemsida Styrelsen beslutar att eventuellt kompletterande synpunkter lämnas till Nils eller Anders. d Pool 2000, Årsmöte 6 maj. Trade out, SKF erhåller 3 000kr från Städa Sverige, Anders har rekvirerat summan. Styrelsen beslutade att notera den positiva informationen. Idrottsalliansens årsmöte Eva BL har lämnat en kort rapport om bl.a. beslut att fortsätta med organisationen ytterligare ett år för att se om framsteg kan göras. Medlemsavgiften är 500kr. Styrelsen beslutade att SKF förlänger sitt medlemskap med ett år. 2

3 3 KOMMITTÉARBETE a Elitkommittéerna Övergripande kommittéarbete Slätvatten EM sprint, Petter Menning silver K1 200m, K2 200m 5:a med Christan Svanqvist och Erik Svensson, Linnea Stensils 7:a samt K4 Linnea, Moa Wikberg, Klara Andersson och Karin Johansson missade finalen med en ynka tiondel. Styrelsen beslutade att gratulera till framgångarna. Elitorganisation, elitkommittén har ett informationsmöte lördag kväll i Nyköping. Slalom Elitläget, Kent informerade om uttagningstävlingarna och planerna framåt. Erik Holmer toppade uttagningstävlingarna efter jämna insatser och kvalar in i senior och U23-laget, Isak Öhrström tar en plats i seniorlaget, Fredrik Wahlén tredjeplats i seniorlaget. I WC är det begränsat till två deltagare men genom att saxa deltagande får vi ut mest för alla. Johan Strandberg kvalificerade sig för U23. Amanda Fagerlund kvalificerade sig för U23 och juniorlaget. Kanotpolo Eva lämnade en kort information om kommande tävlingar i Essen. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Stående Paddling (SUP), Kort information inför VM i México. Slätvatten Kort rapport inför säsongen. Jenny Halvarsson och Conny Edholm blir ungdomslandslagsansvariga Styrelsen beslutade att hälsa Jenny och Conny välkomna i organisationen. Veteranerna inom slätvatten har haft synpunkter på budget. Styrelsen beslutade att uppdra till Magnus Mattson Mårn och veteranerna att lösa frågan på ett bra sätt. Parakanot Eva BL kommer att finnas i Duisburg för att inhämta kunskap och skapa nätverk. Eva BL har etablerat kontakt med Norge, RG, SHIF och söker kontakt med Danskarna. Diskussion om kommitté som Maria tar med sig genomfördes. Styrelsen beslutade att uppdra till Eva BL och Maria att fortsätta ansträngningarna. 3

4 Kanotslalom Tävling kommande helg i Nyköping, Kerstin Öberg har lämnat synpunkter på planering och genomförande av tävlingen. Styrelsen beslutade att Kent följer tävlingen. Breddkommittén, Anders lämnade en kort rapport från sitt möte med Tommy Vince. Breddkommitténs önskar omfördela sin budget med kr till Tränarkonvent. Styrelsen beslutade att betala fakturan från Falu KK. Pulsur, Falu KK: s faktura avskrivs. Styrelsen beslutade att Kent stämmer av med Urban Fägnell så att vi får koll på alla SKF pulsur och att faktureringen blivit korrekt. Forspaddling Äskande om pengar som forspaddlingskommittén sammanställt med detaljerad budget. Styrelsen diskuterade förslaget och extra mycket om ungdomsläger. Styrelsen beslutade att tillskjuta kr till läger från pengar från pool 2000 som inte är styrda än och att utbildningskommittén kan ta kr ur sin budget för uppdatering levande kanot. Drakbåt och Vaa Kort rapport lämnades av Maria, gällande träning, samarbeten med bl.a. sprint, egenavgifternas hantering, de aktivas frågor om avtal mm. Styrelsen beslutade att Maria informerar de aktiva om kravet på avtal. Disciplinkommittén Karin informerade om mötet kommande helg. c Utrustningskommittén Äskande från Slalomkommittén gällande display för tid och resultat. Äskande från polokommittén om nya hjälmar p.g.a. av ändrade regler och risk för 50 Euro i böter per fel i utrustningen. Eva informerade att det finns en liten marginal i avskrivningsbudgeten. Styrelsen beslutade att avsätta medel till inköp av en display för kr att avskrivas på 3 år, nummerlappar ska rymmas inom slalom bredds budget, trådlös överföring får vänta till kommande år, 8 polohjälmar köps in utan avskrivning med pengar från pool 2000 som inte är styrda än. Paddla Sverige (rekreation, friluftspaddling, paddelpasset) Kanotcentralerna, några nya centraler har hört av sig och vill ansluta sig. Styrelsen beslutade att tacka Jonas Forsmark och be honom göra faktureringsunderlag 2015 samt följa upp ett par som inte fullföljt betalning

5 e Utbildning NIU rapport till Helena Lanver Skolverket. Dag har skissat på ett svar om SKF: s krav på NIU-verksamhet. Styrelsen beslutade att uppdra till Dag att fullfölja svaret. KG RIG- verksamhet Anders rapporterar från ett positivt har möte med kommunen den 5 maj, Dag gör intervjuer med elever som avslutas idag. Fortfarande väntar vi på rapporten från RF och Anna From gällande RIG-verksamhet och skador. RF kommer att ha möte med personal, elever SKF centralt och kommunens representanter innan sommaren. Avslutningsmiddag den 12 juni. Styrelsen beslutade att notera informationen och fortsätta dialogerna om framtida utveckling med första fokus verksamhetsplan med budget 2015/2016. f Marknad och Media Ramar för sponsring, rapporten från Jens H Bond och Magnus gällande förslagen på trappsteg av samarbete kopplat till exponeringen i de sammanhang vi kan erbjuda samt göra en tydlig avgränsning mellan de olika nivåerna och ge exempel på vad vi kan erbjuda är inte klar än. Styrelsen beslutade att vi fortsätter dialogen för att få fram ett hållbart koncept. Hemsidan Annons på hemsidan Dag har sålt annonsplats. Styrelsen beslutade att tacka Dag för genomfört uppdrag. Meltwater, Eva och Dag fortsätter jobba med frågan. Styrelsen beslutade notera informationen. 4 ÖVRIGA FRÅGOR Idrottslyftet, en fråga har kommit om justering av ansökan. Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till Dag Johansson. 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte den 10 juli. Den 5 juni har vi svårt att samla styrelsen så målet är att hitta nytt datum där fler kan delta. Anders försöker hitta ett gemensamt datum. Telefonmöten klockan 20.30; inget är beslutat. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Eva Lindmark 5