Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

2 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund Verksamheten är granskad av SFI Svensk insamlingskontroll och revisor, Ann-Lis Lexryd. ABC har sitt säte i Lund och medlemmarna finns i hela landet. Arbetet präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet och utformas i nära kontakt med lokala organisationer och har karaktären av hjälp till självhjälp. ABC bedriver hjälp- och stödverksamhet i Indien, Nepal och i Världsbutiken i Lund säljs rättvisa produkter. Den grundläggande respekten för alla människors lika värde är central i ABCs arbete. Grunderna i ABCs arbete Det som gör ABC unikt som biståndsorganisation är att vi med små medel kan göra värdefulla och bestående insatser. Vi skapar bättre förutsättningar för många människor tack vare att vårt arbete bygger på att frigöra mänskliga resurser. Vi arbetar nära människor och stöder deras idéer och initiativ. Grunden i vårt arbete är att fördjupa mänskliga relationer och låta människors idéer växa och förverkligas, både inom och utanför Sveriges gränser. ABC grundades med tanken om att arbeta i det lilla formatet och att därigenom kunna utgöra en skillnad för enskilda individer. Vi tror också att det lilla formatet skapar en meningsfullhet då alla människor synliggörs. Det är lätt för den enskilda att få inblick i vårt arbete och små gåvor och frivilligt arbete utgör en stor skillnad för vår verksamhet. För ABCs medlemmar och givare är det lätt att överblicka vårt arbete och skapa nära relationer med dem vi samarbetar med. Med vänliga hälsningar, ABCs styrelse För innehållet i verksamhetsberättelsen ansvarar ABCs styrelse. Eftertryck tillåts om källan anges. Bilder: ABCs bildarkiv. Redaktion: Eva Brumark, Viveka Hansson, Andreas Pettersson, Zora Stranovska, Susanna Zeller Texter: Therese Eklund, Annica Englund, Gunilla Hughes Wulkan, Olga Golovanova, Viktoria Hansson, Viveka Hansson, Anna Lindberg, Agnes Megyeri, Ann Ottengrim, Andreas Pettersson, Sofie Persson, Ebba Sofiadotter Lepic, Zora Stranovska, Anna Stubbendorff, Frida Stubbendorff, Emma Stridh, Susanna Zeller ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Winstrupsgatan 3, Lund Pg Org nr

3 Förtroende en kärnfråga för ABC av Andreas Pettersson ABC har under det gångna året fått visa våra givare, medlemmar och kunder hur viktigt det är med ett starkt förtroende. Samarbetspartners och givare efterfrågar en garanti att de pengar som samlas in av ABC hanteras effektivt och att så mycket som möjligt går vidare till de som bäst behöver insamlingsmedlen. ABC arbetar aktivt med detta varje dag i våra möten med människor men vi vill gå ännu längre. Alla organisationer i Sverige som är aktiva inom utvecklingsarbete måste ta fullt ansvar för detta stora förtroende. Respekterar vi inte människor som vill ställa upp och hjälpa till med sin tid och sina pengar så riskerar vi att förtroendet minskar, inte bara från dem som aktivt stödjer idag, utan också från alla potentiella givare i framtiden. Biståndsbranschen har fått sig en rejäl törn under det gångna året. Allt från bedrägeri till bristande kontrollrutiner av biståndsmedel har avslöjats för allmänheten. Det blir synligt för allmänhet i granskande reportage som sänds i TV, debatteras i tidningar och på Internet. På ABC möter vi många frågor som handlar om förtroende för utvecklingsarbete och Fair Tradeproduktion, - Hur vet jag att pengarna jag ger verkligen kommer fram? - Hur vet jag att dessa produkter som jag köper verkligen är kontrollerade och Fair Trade-certifierade? - Kan jag lita på att liten förening som ABC verkligen har en fungerande kontrollapparat när inte ens de stora organisationerna har det? - Vad har Sida för kontroll på biståndsmedlen egentligen? - Vilka är SFI och vilken är deras granskningsuppgift? Frågorna ovan förekommer oftare nu, än tidigare. Det är olyckligt att allt fler tappar förtroendet och slutar stödja genom ekonomiska bidrag eller medlemskap. Men frågorna lyfter också fram faktiska problem som vi inom biståndsbranschen måste besvara, och arbeta för att åtgärda. Kärnfrågor som får människor att ta ställning. Detta visar också att våra givare och kunder är medvetna och intresserade, och vågar ställa frågor något som hjälper oss att utvecklas i vårt arbete. Faktum är att vi är många organisationer som dagligen tar vårt ansvar mot våra intressenter. ABC arbetar med att själva utföra genomgripande kontroller av våra projekt. Erfarna projektledare hjälper till att sprida kunskap om uppföljnings- och granskningsarbete till andra delar av organisationen. Vi strävar samtidigt efter hög extern kontroll från andra instanser som SFI Svensk insamlingskontroll och godkänd revisor. ABC har en Fair Trade-märkning i vår Världsbutik som möjliggör för konsumenten att göra medvetna val. Vi diskuterar ständigt hur vi kan förbättra produktutbudet genom egna samarbeten och genom att välja leverantörer med höga kontrollkrav. Vi kommer att fortsätta ta vårt ansvar och respektera våra givare och medlemmar. Det är endast genom detta ansvar som vi gemensamt inom branschen kan återuppbygga förtroende och förhindra en sviktande förtroendeutveckling. Välkommen till ABC! Andreas Pettersson, ordförande ABC - aktiva insatser för människa och miljö 3

4 Ett varmt tack ABC är för sin verksamhet helt beroende av gåvor, bidrag och frivilliga insatser. ABCs styrelse riktar med hänsyn till detta ett varmt och innerligt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som med kunskap och engagemang har bidragit till ABCs mångfacetterade verksamhet. Edison för rabatterat bokföringsprogram Eva Brumark, GFI för hjälp med marknadsföring och grafiskt innehåll Helge Ax:son Johnsons stiftelse för bidrag till ABCs internationella arbete Marie Uggla för möjlighet att gratis medverka vid Hälsomässan Radiohjälpen för bidrag till ABCs internationella arbete Region Skåne för bidrag till ABCs verksamhet i Sverige Sida/Forum Syd: för bidrag till ABCs internationella arbete Sensus Studieförbund för informationsbidrag till ABCs arbete i Sverige För alltid stående rabatter till ABC tackar vi: Lexis Bokhandel i Lund Ett stort tack till alla övriga givare, kunder, butiker, företag, församlingar, organisationer, musiker och andra sympatisörer som i stort och smått och på olika sätt bidragit till att lyfta fram vårt arbete. Ett hjärtligt tack till viktiga sponsorer Arkitektkopia och Holmbergs Tryckeri i Malmö, Coop Konsum Mårtenstorget Lund, Fair Trade Sverige, Finnerödja Bär AB, ICA Malmborgs Clemenstorget Lund, Lunds kommun - Lund Fairtrade City, Mossagården, Quorn samt Restaurang Govindas, St Jakobs Stenugnsbageri och Tehuset Java. 45

5 Vårt internationella arbete Utbildningscenter i Himalaya av Ann Ottengrim När det nu är dags att blicka tillbaka på det gångna året kan vi konstatera att det har varit ett mycket framgångsrikt år när det gäller våra insatser i Indien. Men det är också ett år som har inneburit ett hårt arbete för alla inblandade, både för projektledare i Sverige och för HIMADs personal på plats i Himalaya. Såväl ABC som vår partnerorganisation HIMAD kan idag glädjas över vårt gemensamma utbildningscenter som nu står färdigbyggt från grunden och redo att öppnas för invånarna i regionen. Genom bidraget om en miljon kronor från Radiohjälpen, att användas till byggnationen av utbildningscentret, har vi gemensamt kunnat utveckla såväl våra arbetsmetoder som antalet målgrupper i delstaten. Syftet med utbildningscentret är att bedriva utbildnings- och medvetandehöjande insatser till de grupper i samhället som av olika anledningar är socialt, kulturellt och ekonomiskt exkluderade. De grupper som står utanför samhällsgemenskapen och som inte har tillgång till utbildningsväsendets allmänna program, kan genom våra gemensamma insatser kostnadsfritt ta del av utbildning i elementära läs- och skrivkunskaper såväl som i utbildning i mänskliga rättigheter, social mobilisering och inkomstgenererande verksamhet. Våra utbildningsprogram på centret vänder sig även till myndighetspersoner och till såväl formella som informella beslutsfattare i regionen, med syftet att på sikt förändra de samhällsstrukturer som på olika sätt diskriminerar en mängd grupper i samhället, inte minst drabbas kvinnor, barn och människor med olika typer av funktionsnedsättning av strukturell diskriminering och förtryck. Under de senaste nio åren har ABC och HIMAD aktivt arbetat för att förändra diskriminerande samhällsstrukturer och vi har under åren kunnat se att många människor i ett stort antal byar i regionen kunnat skapa sig egenmakt och därmed successivt förbättra sina livsvillkor. Tillsammans kan ABC och HIMAD visa många fina resultat i en rad olika byar i delstaten, där några exempel på förbättring är en allmänt höjd kvalité i den ordinarie skolan, bättre och säkrare vägar i bergsområdet, en ökad tillgång till elektricitet och vatten till hushållen samt en allmänt förbättrad tillgänglighet till sjukvård för byinvånare. Utöver detta har vi ett stort antal kvinnor som har gjort resan från att aldrig ha haft kontanter i sina händer, till att idag vara egna företagare med en väl fungerande och vinstgivande verksamhet. Detta är resultatet av ett målmedvetet utvecklingsarbete under många års tid, ett arbete som inte på något sätt är enkelt eller okomplicerat, inte minst är det förenat med kostnader som små organisationer sällan har ekonomiska resurser till. Trots detta har vi fina resultat att redovisa samt att vi har fortsatta ambitioner att stärka kvalitén och höja effektiviteten i vårt gemensamma arbete. Inom ABC har vi mångåriga erfarenheter och gedigna kunskaper inom internationellt utvecklingsarbete, något som sammantaget borgar för ett seriöst och enträget kvalitetsarbete på plats. Det finns goda skäl att känna optimism och framtidstro. Genom att fortsätta på den inslagna vägen och aktivt arbeta för att nå fler målgrupper i regionen som kan ta del av vår verksamhet på centret, har vi goda förutsättningar att nå ännu bättre resultat under det kommande året. 5

6 Hjälp till självhjälp genom medvetandeprogrammet Jagriti av Therese Eklund Sedan 2001 har ABC arbetat tillsammans med HIMAD Himalayan Society for Alternative Development i norra Indien. HIMAD har sitt säte i delstaten Uttarkhand i distriktet Chamoli, kontoret ligger på nära 1500 meters höjd och flera av de byar som involveras i deras arbete ligger på höjder över 3000 meter. Byborna i regionen har i stor utsträckning bristande kunskaper om sina rättigheter och vet således inte vad de kan kräva och förvänta sig i form av stöd och hjälp från olika myndigheter. Stora problem med läs- och skrivkunnighet finns i distriktet och många barn hinner inte gå ut skolan då deras hjälp behövs i hemmet. Ett annat stort problem är svårigheten att inkludera kvinnor och människor från de lägre kasterna i samhällets alla sektorer. Kring dessa frågor har HIMAD och ABC bland annat arbetat i projektet Jagriti, som betyder medvetenhet på hindi, sedan 2001 då fas 1 av insatsen startades. Varje fas har involverat fem stycken nya byar och pågått under två år. HIMAD är liksom ABC politiskt obunden och tror på hjälp till självhjälp. HIMADs metoder går bland annat ut på att uppmuntra människor i insatserna till att själv identifiera sina problem och bistår så med stöd och motivation. Fas 6 Fas 6 i vårt samarbete med HIMAD startades den första januari 2008 och har nu avslutats. Insatsen involverade arbete med fem bergsbyar i distriktet Garwahl i norra Indien. Direkt berördes 740 män, 720 kvinnor, 240 ungdomar och 700 barn av insatsen. De har nu fått undervisning om sina rättigheter och hur de ska göra för att utkräva dem. De har också under HIMADs ledning fått identifiera sina problem och diskutera lösningarna på dessa, 19 stycken självhjälpsgrupper har startats med blandade kasttillhörighet och inom blandade åldrar. En annan aktivitet var deltagandet i en kulturmässa där aktiviteter inom Jagriti visades upp och ett tal om kvinnors rätt till självbestämmande hölls inför 1000 personer. Under fas 6 berördes över 9500 bybor, inkluderat det fortsatta arbete med bynätverket som startades för några år sedan. Aktiviteterna involverade dessutom elva politiker som sedan spridit kunskapen vidare inom sina nätverk. Fortsättning och avslut Under 2010, fick ABC och HIMAD beviljat den sista fasen i Jagriti av Forum Syd, utfasning av medvetandeprogram i Himalaya. HIMAD ska nu efter avslutat projekt stå på egna ben i detta arbete. All tidigare kunskap ska förstärkas och utvecklas ytterligare hos HIMAD men främst hos målgrupperna. Inga nya byar kommer att involveras utan all fokus kommer att vara på att stärka det bildade by-nätverket och följande fyra områden; kastöverbyggande arbete, arbete med miljön, männens engagemang och social aktivism. Denna insats har även möjliggjort anställning av en verksamhetsansvarig i Indien som kommer att ha ett övergripande ansvar för de projekt som bedrivs tillsammans av HIMAD och ABC och även arbeta vidare med det organisationsutvecklingsprojekt som påbörjades år Fler arbetstillfällen för kvinnor genom hantverksprojektet Kimat av Emma Stridh Kimat betyder värde på hindi och är ett lokalt hantverksprojekt i Indien som nu är inne på sitt 5:e år. Den lilla gruppen av kvinnor började samarbeta under tiden då deras byar deltog i HIMADs utvecklingsprogram Jagriti. Idag samarbetar ABC och HIMAD fortfarande med gruppen genom principen kunskapsbyggande och ekonomiskt samarbete. Kvinnorna tillverkar hantverk som de sedan säljer till ABC och genom insatsen skapas ett nätverk för kunskapsutbyte, samt en ekonomisk inkomst. Detta arbete har inte bara stärkt gruppkänslan bland kvinnorna utan också påverkat deras självkänsla, då de bidrar ekonomiskt till sina familjer och hushåll. Kimats försäljning skapar arbetstillfällen, inkomster och självständig ekonomisk utveckling. Det senaste året har tolv stycken kvinnor deltagit i Kimat-projektet. Den första 2-årsplanen de följt har nu löpt ut, då arbetet med den har fungerat mycket bra ska nu en ny 2-årsplan arbetas fram. Planen ger deltagarna en trygghet eftersom gruppen med säkerhet vet att de kommer att kunna fortsätta sälja produkterna de tillverkar. Parallellt med att kvinnorna fortsatt att sticka har projektet under året fokuserat på att utvidga deltagarnas kunskaper i sömnad och olika sytekniker, med detta utvecklas både projektet genom variationen av hantverk samt kvinnornas individuella styrka. Mångfald inom gruppen är viktigt och tanken är att kvinnorna inom projektet ska tillhöra olika samhällsgrupper, klasser och ha olika religioner. Emma Stridh är Kimats nya kontaktperson och är ansvarig för projektet från den svenska sidan. 67

7 ABCs internationella volontärprogram av Ann Ottengrim och Viktoria Hansson Under det gångna året har ABC startat ett nytt volontärprogram med fokus på volontärarbete i Indien. ABCs samarbetsorganisation HIMAD är den mottagande organisationen för ABCs volontärer. Att programmet nu har startats innebär att medlemmar och aktiva inom ABC nu kan arbeta på plats i Indien på vårt utbildningscenter, där arbetet sker tillsammans med såväl HIMADs personal som invånare i regionen. Ambitionen med volontärprogrammet är att så småningom utöka programmet till att även omfatta andra länder och samarbetspartners i Asien, men vi planerar också för volontärprogram i Afrika och så småningom Sydamerika. ABC har under tidigare år bedrivit volontärverksamhet i Indien och Uganda under många år, och de kunskaper och erfarenheter som har genererats sedan dess, bär vi med oss in i det nya volontärprogrammet. Den stora skillnaden mellan det tidigare och det nya volontärprogrammet är i huvudsak det stödsystem i form av handledarskap som vi har utvecklat i syfte av att på ett bättre sätt kunna stödja volontärerna på distans i deras arbete och i deras personliga process under volontärperioden och även efter hemkomsten från volontärresan. Att arbeta som volontär utomlands skapar möjligheter för människor att mötas och att växa i mötet. Att arbeta i en ny kultur ställer krav på tålmodighet, ödmjukhet och tolerans, och det innebär att ens egna föreställningar och fördomar utmanas och ställs på kant. Det är oerhört lärorikt att ge sig iväg som volontär, detta vittnar våra tidigare volontärer om, men det är också en process för personlig utveckling en process som inte alltid är helt okomplicerad. I detta nya program har vi därför tillsatt såväl svenska som indiska handledare, vars funktion är att stödja och vägleda volontärerna utifrån var och ens individuella förutsättningar. Skolelever stöttas genom One Child One Future av Sofie Persson I Indien ska skolgång vara gratis för alla barn, men många skolor tar ut något de kallar utbildningsavgift. Denna varierar från skola till skola och utöver detta måste man även köpa sin skoluniform samt allt skolmaterial. Under vårterminen får de studenter som går i elfte och tolfte klass extra undervisningstimmar som förberedelse inför slutproven. Här tillkommer också en extra kostnad. I juni 2009 startades One Child One Future, ett projekt vars syfte är att få barn och ungdomar att fullfölja grundskolan. Då One Child One Future startades kunde tio studenter vid GRG School hjälpas med sin skolgång. De var på gränsen till att inte kunna fortsätta sina studier av ekonomiska skäl, då de inte kunde betala sina avgifter och sitt material. Utan ABCs stöd hade de varit tvungna att avsluta sina studier i förtid. Eleverna och deras familjer lever ett hårt liv och är i stort behov av de bidrag de får genom projektet då ABC kan betala deras skolavgift, uniform, material samt skolväska. De tio studenterna kommer från fyra olika byar i Tamil Nadu, Indien. De går i elfte och tolfte klass, där den sistnämnda utgör sista året av grundskoleutbildningen. Under maj månad 2010 gjorde sex av studenterna sina slutprov och kunde på så sätt tillgodogöra sig en fullständig grundskoleutbildning. Tack vare ABCs stöd är dessa studenter de första som avslutar grundskolan med fullständigt avgångsbetyg. Under den gångna sommaren kunde One Child One Future genom ABC utöka stödet till fem nya studenter. Totalt stödjer One Child One Future idag nio studenter i GRG School. Under 2010 kom bidraget även att omfatta tolv nya studenter från Toda-byn, Ooty. Dessa studenter är i åldrarna från förskoleåldern till tionde klass. Med hjälp av One Child One Future har betalning av regnjackor, skolväskor, uniformer samt skolavgifter möjliggjorts. Under våren fick One Child One Future i Indien besök av tre personer från Albins folkhögskola i Landskrona. De besökte kontoret för samarbetsorganisationen Mavanhalla Youth and Welfare Association (MYWA) och fick samtidigt möta alla studenter i Toda-byn och i GRG School. Ett stort tack till alla er som bidrar till vårt arbete! 7

8 Stöd till utsatta barn genom Chilla av Anna Lindberg och Viktoria Hansson I Kerala i sydvästra Indien arbetar ABC med den icke statliga organisationen Chilla, som fungerar som ett hem för barn till prostituerade kvinnor. Chilla är en del av Organisationen ANANNIA (An Invitation for New Initiatives), som startades år 1999 av människor inom olika professioner, däribland läkare, socialarbetare och artister. Chilla uppmuntrar och hjälper barnen att ha en fortsatt god kontakt med sina biologiska mödrar. Denna inställning skiljer Chilla från regionens vanliga barnhem som behandlar barnen som föräldralösa. Sedan samarbetet med ABC startade i december 2009 har vi värvat 16 faddrar, som var och en månatligen stödjer Chilla med ett bidrag på mellan kronor. I mars 2010 arrangerade Viktoria Hansson och Anna Lindberg en informationskväll på ABC som samlade cirka trettio deltagare. Under kvällen visades bilder och information gavs om verksamheten i Chilla. Mötet avslutades med indisk mat som restaurang Govindas i Lund var generösa att bidra med. Intäkterna från kvällen gick oavkortat till Chilla. Sammanlagt har cirka 12,000 kronor samlats in till Chilla hitintills under året. Målet är också att i slutet av 2010 ha minst 20 faddrar. Pengarna kommer huvudsakligen att användas till undervisningsmaterial, skolavgifter, extra undervisning och annat som är relaterat till barnens utbildning. Demokrati för unga i Nepal - Empower Youth for Democracy av Ebba Sofiadotter Lepic Under det senaste verksamhetsåret realiserades Nepalprojektets andra steg, ett utbyte mellan Sverige och Nepal. I augusti 2009 fick vi beviljat medel från Forum Syd, vilket gjorde det möjligt för sex stycken av våra nepalesiska samarbetskollegor från vår partnerorganisation Youth Action Nepal att besöka Sverige under september och här arbeta med projektets kärnfrågor tillsammans med de sex svenska medlemmarna. Under två veckor i Sverige fick våra kollegor från Nepal lära känna ABC, Sverige och Lunds ungdomsting. Tillsammans diskuterade vi likheter och olikheter mellan våra situationer och fokuserade på att lära av varandras erfarenheter och kunskaper kring ungdomars situation i Sverige och Nepal. Gruppen gjorde tillsammans en framtidsverkstad, där det första fröet till Nepalprojektets steg 3 såddes baserat på samarbetets framtida behov och de resurser och kunskaper vi tillsammans besitter. Under Sverigebesöket fick våra nepalesiska vänner även besöka en rad organisationer, såsom RFSL, Drömmarnas hus i Rosengård, Tamam, BRIS, Ungdomstinget i Lund samt fick chansen att besöka ett badhus, uppleva havet, se äppeltavlan i Kivik och njuta av att göra äventyrspedagogik i Skrylle med hela gruppen. Utbytet som vi kallat steg 2, avslutades under våren Efter sommaren 2010 har förberedelsearbetet med steg 3 tagit vid. En delvis ny arbetsgrupp har startats inom ABC, som ska ta samarbetet med Youth Action Nepal ett steg längre. I december 2009 reste sex personer från ABC ner till Kathmandu, Nepal för att där mötas upp av våra nepalesiska vänner. På plats i Nepal fick den svenska delegationen lära känna den nepalesiska kulturen och få en fördjupad förståelse för vilken vardag de lever i, hur de arbetar och vilka problem de möter. Genom att träffa flera olika organisationer fick vi fördjupad kunskap om en rad olika frågor. Vi träffade Blue Diamond Society som arbetar med HBT-personers rättigheter, AYON som är paraplyorganisation för Nepals alla ungdomsorganisationer, CSG som arbetar med HIV-positiva och droganvändande unga och så fick vi träffa National Network for Safe Migration som arbetar med migrationsproblematiken. Projektdeltagarna gjorde även en dagsvandring upp till Dhampus, där vi fick bekanta oss med lokalbefolkningens arbete för sin bys utveckling samt fick njuta av att stå nära världens högsta berg, Mount Everest. Vi avslutade vår tid i Nepal med att spendera en helg utanför Kathmandu med fokus på att arbeta fram framtiden för ABCs och Youth Action Nepals samarbete. Vi enades kring att i steg 3 skapa ett resurscentrum för unga. Ett resurscentrum som möter unga människor i det skedet där de är just nu. Genom att erbjuda resurser för unga, vara en säker plats och en lärande miljö ska resurscentrumet sträva efter att stärka, stödja, motivera och aktivera unga människor i Nepal. 89

9 Vårt arbete i Sverige Världsbutiken ABC av Olga Golovanova och Susanna Zeller ABCs butik har under året arbetat med att utöka sortimentet av hållbara produkter, bl a har nya produkter av märket Fair Monkey tagits in samt rättvist handlade smycken från den svenska importören The House of Fair Trade. Nyheterna i chokladsortimentet kommer i år från Divine, ett brittiskt företag som säljer Fair Trade-certifierad choklad bl a från Ghana. Hantverksutbudet är liksom tidigare varor från Indien. De stora leverantörerna är Mesh och Kala Aparajita, vilka också är medlemmar i World Fair Trade Organization (WFTO). Under november/december kunde ABCs kunder köpa en väggkalender med bilder och information om ABCs projekt i Indien. ABC har även installerat bättre belysning och möblerat om i butiken. Lokalen har därmed blivit ljusare och luftigare. Kimat ABCs projekt i Indien har producerat nya fina halsdukar, vantar, mössor, barnförkläden, färgglada presentfodral för vinflaskor med mera. Med nya varuetiketter, med utförligare varuinformation, på butikshyllorna har ABC lagt stort fokus på ökad transparens och information till butikskunderna. Detta för att tydliggöra vilka produkter i butiken som är rättvist handlade och ekologiska. ABC har även varit aktiva som mottagare i samband med att Hållbart universitet under det gångna året organiserat hållbara stadsvandringar i Lund. Rättvis Handel har presenterats och diskuterats med avslutande tips på vad den enskilde kan göra för att bidra till en hållbar utveckling i vardagen. European Voluntary Service (EVS) av Gunilla Hughes Wulkan En viktig och omtyckt del av ABC är vår möjlighet att ta emot volontärer från olika europeiska länder inom EU:s volontärtjänstprogram EVS. Programmet finansieras av EU i syfte att ge en alternativ utbildningserfarenhet och utveckla en kulturell kompetens, samtidigt som volontären gör en konkret insats i ett annat land, inom EU. För ABC har EVS-volontärerna utgjort en stor positiv betydelse, då unga ambitiösa människor kommer till oss med sina erfarenheter och kunskaper samtidigt som vi kan erbjuda dem en möjlighet att lära känna en annan kultur och delta i vårt arbete. ABCs EVS-program handlar om att utveckla vår Fair Trade-verksamhet och via Världsbutiken lär volontärerna sig om Rättvis Handel och de olika aktörerna inom rörelsen. Våren 2009 kom två nya volontärer från Italien och Serbien, Francesca Traldi och Katharina Stefanovic, för att under ett år fortsätta utveckla ABCs arbete med Fair Trade, som tidigare volontärer startat. Det är viktigt att de får lära sig svenska och får delta i olika sammanhang med fokus på att delta i ABCs olika aktiviteter. Med växande språkkunskaper blev Francesca och Katharina viktiga representanter för ABC och sysslade med informationsspridning, deltog i forum, seminarier mm för att sprida budskapet om en rättvisare värld och samhälle. Genom deras arbete har ABC fått nya kontaktytor, fler frivilliga och ökad uppmärksamhet från samhället. Samtidigt får volontärerna lära känna svenska förhållanden och delta i Lunds stads internationella miljö. ABC får i gengäld volontärernas engagemang, idéer och inspiration. Tyvärr fick Katharina avbryta sin EVS period efter halva tiden av privata skäl, vilket alltid visar att man aldrig helt kan planera framtiden. I februari 2010 kom en ny volontär från Frankrike, Thibault Le Minoux, som sedan följdes i maj av Agnes Megyeri från Ungern. De ska också stanna ett år och fortsätta Fair Trade-utvecklingen inom ABC. Aktiviteter under höst och vinter 2009 av Frida Stubbendorff och Susanna Zeller Den 9-10 oktober medverkade ABC i det årliga evenemanget Forum för Rättvis Handel i Malmö. Forumet är ett samarbete mellan Nätverket Rättvis Handel, Malmö stad, Malmö Fair Trade City samt Malmö högskola. Både ideella och professionella aktörer medverkade i handelsmarknaden, inte bara med etisk och Rättvis Handel utan även med miljömedvetna och hållbara produkter. Vidare hölls ett stort antal inspirerande föreläsningar på temat hållbar utveckling. På julskyltningssöndagen den 29 november 2009 öppnade ABC dörrarna för årets julmarknad. Det bjöds på glögg, pepparkakor, julsånger och mycket mer. ICA Malmborgs Clemenstorget var en av ABCs stora sponsorer och bidrog bland annat med choklad och Fair Trade-certifierat godis. Världsbutiken höll öppet hela dagen så att besökare fick en chans att hitta rättvisa julklappar. Under hösten 2009 och våren 2010 anordnade ABC Fair Tasting. Utifrån ABCs rättvisa kokbok lagades det olika maträtter och desserter som deltagarna fick provsmaka. Under tiden som deltagarna njöt av provsmakningen berättade och inspirerade författaren till kokboken, Anne Messeter, om Fair Trade-produkter. Medlemmar ur ABCs styrelse berättade även om ABCs verksamhet samt höll föredrag om Rättvis Handel och en studieresa till Sri Lanka med fokus på Fair Trade-producenter, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Gästerna inspirerades och många lärde sig någonting nytt om hur man bli en mer medveten konsument. 9

10 Aktiviteter vår och sommar 2010 av Viveka Hansson, Agnes Megyeri, Ebba Sofiadotter Lepic, Zora Stranovska, Frida Stubbendorff, Susanna Zeller ABC medverkade på Hälsomässan som hölls helgen den februari 2010 i Lunds stadshall. Ambitionen med mässan var att inspirera och väcka nya tankar till att börja med en ny hållbar livsstil. Eftersom många av deltagarna hade ett stort intresse av att underhålla en hållbar livsstil var det ett bra tillfälle för ABC att nå ut till allmänheten. Mars var en händelserik månad för ABC. Den 21 mars var ABC på plats när fältbiologerna arrangerade Ekomodevisning på Mejeriet i Lund av kläder i både Fair Trade, ekologiskt material och second hand. Emil Jensen var konferencier och sjöng några av sina egna sånger. Modellerna promenerade till livemusik av det folkmusicerande Malmöbandet Monogatari. ABC var på plats och sålde rättvisa varor. Den 27 mars bjöd ABC in till medlemslördag. Under dagen besöktes ABC av både nya och gamla medlemmar. Det bjöds på fika och föreläsning om Fair Trade och alla kunder fick ta del av rättvisa erbjudanden i butiken. Mars månad avslutades med ett festligt arrangemang för att fira att utbytet kring Nepalprojektet var fullbordat. Nepalfesten anordnades av den svenska projektgruppen. Bakgrunden till festen var det tvååriga samarbetet mellan tretton unga, dedikerade personer från både ABC och Nepal. Nepalgruppen har tillsammans arbetat för att hitta olika sätt att förbättra livet för unga människor. Nästan 50 gäster kom till festen på ABC och njöt av nepalesisk inspirerad mat, dans och musik, en eldshow från gruppen Eldsjäl. Det blev en lyckad kväll, då ABC även bidrog till Earth Hour, en världsomspännande manifestation där människor i över 128 länder släckte ljuset under en timme. Alla intäkter från arrangemanget gick till ABCs utvecklingsarbeten. Den 24 april firade ABC Jordens dag. Hållbart universitet höll föredrag på ABC om hållbar utveckling och miljö. ABC bjöd besökarna på kaffe och hembakat. Alla som ville kunde få hjälp att plantera egna fröer i krukor att ta med sig hem. Volontärer från Miljöprogrammet vid Lunds universitet fanns där för att hjälpa till. Även maj månad bjöd på många aktiviteter för ABC. Den 8 maj firade ABC World Fair Trade Day. Dagen för Rättvis Handel firades med att flytta ut en del av ABCs verksamhet till tältet för Lund Fairtrade City på Stortorget tillsammans med IM (Individuell Människohjälp), Ekobutiken Omtanke och Världsbutiken Klotet. Besökarna fick möjlighet till information samt inbjöds att delta i en frågesport om Rättvis Handel. På så sätt fick besökarna möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med Rättvis Handel. Allmänheten hittade även till Världsbutiken, där de välkomnades med kaffe och hembakade kakor. I Världsbutiken kunde besökarna delta i frågesport om ABCs verksamhet. Där fanns det rättvisa priser att vinna. ABC besöktes även av Rena Kläder som under dagen gav ett gripande föredrag med avslutande filmvisning. Slutet på maj månad toppades av Lundakarnevalen maj byggde ABC upp ett eget mattält. Där kunde alla karnevalsbesökare äta sig mätta på grillade vegetariska hamburgare och korv med bröd som ABC fick sponsrade av Quorn. Fair Trade-certifierat kaffe, te och godis gick också åt väldigt bra. Karnevalshelgens insamlade medel gick oavkortat till ABCs utbildningscentra i Indien. Det blev många möten och diskussioner under helgen och många av ABCs volontärer engagerade sig och spred information om Rättvis Handel. Sommardagarna juli var ABC med och firade på Möllevångsfestivalen med mottot För folket av folket. Karnevalen äger rum varje år under två dagar kring området Möllevången i Malmö. ABC fanns på plats och sålde rättvisa varor från Världsbutiken samt informerade allmänheten om ABCs verksamhet. ABC har två gånger under verksamhetsåret varit med på Hälsningsgillet på AF i Lund för att hälsa nya studenter välkomna till Lunds universitet och Lunds stad. Kontakterna med frivilliga som ABC får via Hälsningsgillet är viktiga inför varje ny termin och läsår. Här har ABC träffat många människor som efter Hälsningsgillet kommit in till ABC för att engagera sig i frivilligarbete samt för att handla i butiken. Under våren tog ABC emot praktikanten Zora Stranovska från Service Management-programmet. Zoras ansvar och uppgift blev att utveckla marknadsföringsmaterial samt komma med nya idéer för verksamheten kring förbättring av informationsspridning om ABC och Fair Trade

11 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Styrelsen för ABC - Aktiva insatser för människa och miljö får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen är en svensk biståndsorganisation. Syftet med utlandsverksamheten är att bistå underpriviligerade grupper med utbildning, hälsovård samt meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 11

12 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Resultaträkning Not Nettoomsättning Insamlade medel Försäljning Bidrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 6 84 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

13 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Förskott Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 15

15 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarnakommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 15

16 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Noter Not 1 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag Byrå A Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Löner och andra ersättningar Lön och ersättning till övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Verksamheten bedrivs til lstörsta del av personal som arbetar ideellt. Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 16 17

17 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Lund 17 november 2010 Andreas Pettersson Frida Stubbendorff Olga Golovanova Susanna Zeller Mitra Lagerström Min revisionsberättelse har lämnats den 19 november Ann-Lis Lexryd Godkänd revisor 17

18 Revisionsberättelse Till årsstämman i ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i ABC - Aktiva insatser för människa och miljö för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Staffanstorp den 19 november 2010 Ann-Lis Lexryd Godkänd revisor 18

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer