Innehåll. 2 Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Detta är Allra...4 Koncernchefen har ordet... 6 Organisationsstruktur... 8 HR... 9 Styrelse...10 Allra Pension AB...12 Allras strategifonder...16 Allra Försäkringsförmedling AB...20 Allra Finans AB...24 Finanschefen har ordet...28 Förvaltningsberättelse...30 Noter...40 Revisionsberättelse Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 3

3 Detta är Allra Vår vision en enklare och tryggare privatekonomi Pensionsplaceringar, försäkringar och andra privatekonomiska val som gemene man måste göra borde vara enklarare och kännas tryggare - detta var utgångspunkten när Alexander Ernstberger och David Persson grundade företaget Redan inom ett år hade Allra fått förtroendet av kunder. År 2010 hade antalet kunder växt till och samma år gavs tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersbolag. Med en tydlig strategi för trygghet och enkelhet växte företaget från två målinriktade entreprenörer till att bli ett av Sveriges ledande företag inom tjänster för privatekonomisk trygghet. Idag har Allra över 100 medarbetare, varav några är de främsta förvaltarna i Sverige. Koncernen har idag över kunder inom tjänster för försäkring, lån och pension. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att förvalta över 21 miljarder kronor Allra startas då under namnet Svensk Fondservice i en källarlokal av grundarna Alexander Ernstberger och David Persson Vi har kunder och beviljas tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersbolag Vi öppnar försäljningskontor i Gävle. Våra fonder ger bra avkastning och Ernst & Young nominerar oss till Entrepreneur of the Year. Prognosia blir en del av Allra. Vi har nu förtroendet att förvalta över 21 miljarder kr åt kunder. Ett utmärkt tecken på att våra tjänster uppskattas Inom ett år har kunder anslutit sig till det okomplicerade pensionssparande som vi erbjuder Vi är 30 anställda och förvaltar nu över 5 miljarder kr. Nu erbjuds även försäkringar samt sparande hos stora livbolag som SEB, Skandia och Länsförsäkringar. Allra blir det nya namnet på Svensk Fondservice. Vi har över 100 anställda med kontor på Sveavägen i Stockholm Utvecklingen av nya erbjudanden fortsätter med fokus på tillväxt och kundnöjdhet. 4 Allra Årsredovisning Detta är Allra Allra Årsredovisning 5

4 Koncernchefen har ordet Allra har sedan starten haft en stabil och organisk tillväxt. Mottot har hela tiden varit tillväxt under lönsamhet. Kundtillväxten har under året varit fortsatt positiv. Antalet privatkunder uppgår vid årsskiftet till cirka och kapital under förvaltning till cirka 21 miljarder kronor. Förklaringen till framgången ligger främst i Allras starka kundfokus, som utgör grunden i affärsidén att göra de svåra och komplicerade besluten enkla med syftet att förbättra kundens förutsättningar till en bättre pension, en säkrare vardag och en tryggare ekonomi. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark organisation med den expertis och de kontrollfunktioner som behövs för att kunna stödja alla affärsområden i deras fortsatta tillväxt. Allra består idag av mycket kompetenta och dedikerade medarbetare som alla drivs av att hitta nya lösningar, utmana det traditionella och leverera bra produkter - egenskaper som skapar en bra affärskultur där kundernas behov sätts i fokus. Allra har sedan starten haft en stabil och organisk tillväxt. Mottot har hela tiden varit tillväxt under lönsamhet. Under året ökade omsättningen med 326 MSEK till 441 MSEK och vinsten efter skatt uppgick till 34 MSEK, detta trots tunga investeringar i nya affärsområden, tillstånd, organisation och tillväxt. Under året förvärvade vi Prognosia AB, ett svenskt värdepappersbolag med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Förvärvet har tillfört ytterligare affärsvolymer till redan befintliga affärsområden vilket har gjort Allra både större och starkare. Synergierna av förvärvet kommer att påvisas under Sammantaget står vi väl rustade inför framtiden med mycket höga ambitioner. Under 2015 kommer vi att fortsätta utveckla och lansera nya produkter, öka affärsvolymerna och befästa Allras position på marknaden som ett alternativ till de traditionella bankerna. Alexander Ernstberger Koncernchef/ Verkställande direktör Allra Sverige AB VAD HÄNDER UNDER 2015? Vi kommer att: Starta ett fondbolag i Luxemburg, vilket ger en helt ny långsiktighet och flexibilitet jämfört med tidigare. Ha ett stort digitalt fokus med fokus på kundnytta. Implementera nya CRM- och analysverktyg och därigenom bli ännu mer relevanta i vår kommunikation. Lansera nya produkter, bland annat inom låneaffären. Målet är att till 2017 öka det förvaltade kapitalet till 50 miljarder kronor och omsättningen till 1 miljard kronor. Det ska vi lyckas med, inte främst genom att skaffa nya kunder, utan snarare genom att varje befintlig kund väljer flera av våra tjänster. 441Mkr Omsättning 34Mkr Resultat efter skatt 478Mkr Balansomslutning Kunder 6 Allra Årsredovisning Koncernchefen har ordet Allra Årsredovisning 7

5 Organisationsstruktur 110 Medelantal anställda Allras verksamhet bygger på grundtanken att allt går att göra enklare, bättre och effektivare. Den grundfilosofin genomsyrar hela organisationen och syns tydligt både i våra produkter och tjänster men också i hur vi låter våra medarbetare växa och utvecklas internt. Vår snabba utveckling och tillväxt grundar sig till stor del i ett lyckat rekryterings- och kulturarbete där vi skapar förutsättningar för ambitiösa och drivna medarbetare att vara med och uveckla våra affärer. Den dynamik, effektivitet och snabbrörlighet vår organisationsstruktur genererar är svårslagen. Koncernen består idag av fem bolag med verksamhet inom pensions-, investerings- och kapitalrådgivning, fondförvaltning samt rådgivning och förmedling av personförsäkringar och konsumtionskrediter. I moderbolaget Allra Sverige AB återfinns alla koncerngemensamma stöd- och utvecklingsfunktioner som IT, HR, Ekonomi, Marknad, Compliance m.fl. som med sin expertis stöttar verksamheterna i dotterbolagen Allra Pension AB, Allra Försäkringsförmedling AB, Allra Finans AB och Prognosia AB. Koncernen växer snabbt men under kontrollerade former. Att bygga skalbarhet och framtidssäkra organisationen, bestående av en noga avvägd mix av starka erfarna ledare, unga drivna talanger och några av de främsta specialisterna inom respektive område, är nyckeln till att vidhålla och vidareutveckla vår starka tillväxt. Den dynamik, effektivitet och snabbrörlighet vår organisationsstruktur genererar är svårslagen och leder till att vi kan fortsätta utveckla marknadens bästa produkter och tjänster åt våra kunder. KONCERN- OCH ÄGARSTRUKTUR Under blev Allra Sverige AB ny ägare till dotterbolagen Allra Pension AB, Allra Försäkringsförmedling AB och Allra Finans AB. I november förvärvades Prognosia AB, som införlivades i såväl koncernen som i den finansiella företagsgruppen. Med finansiell företagsgrupp avses den konsoliderade situation som bildas för kapitaltäckningsändamål i enlighet med CRR Artikel 4.1 (47). Den finansiella företagsgruppen utgörs vid årets utgång av moderbolag Allra Sverige AB, Allra Pension AB samt Prognosia AB. Samtliga dotterbolag i koncernen ägs av moderbolag Allra Sverige AB till 100 %. 5 frågor till Niklas Almquist HR-chef Allra Sverige AB Allra-koncernen ALLRA SVERIGE AB ALLRA FÖRSÄKRINGS- ALLRA PENSION AB ALLRA FINANS AB PROGNOSIA AB FÖRMEDLING AB VAD GÖR ALLRA TILL EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS? Att det är en snabbrörlig och utvecklingsfokuserad organisation. Om du visar framfötterna får du oavsett tidigare erfarenhet möjligheten att ganska snart testa nya utmaningar. Det finns ett härligt driv, helt enkelt. HUR SKULLE DU BESKRIVA KULTUREN? Framförallt positiv och framåt. Vi har roligt tillsammans, med en gemenskap utöver arbetet. Vi tror att vi hela tiden kan göra allting bättre än i går. Det är också en väldigt prestigelös kultur, alla försöker hjälpa varandra. Det är en enorm styrka. VEM PASSAR ATT ARBETA PÅ ALLRA? Vi tycker att det är viktigt att få in personer som inte tänker som alla andra. Sådana som vågar komma med egna förslag och initiativ. Vi vill bygga välbalanserade team och värdesätter därför en bra mix av bakgrunder till exempel har vi precis 50/50 fördelning av män och kvinnor i Allra Försäkringsförmedling. Det gemensamma för våra anställda är att de är ambitiösa, engagerade och utvecklingsorienterade. De bidrar också till hela koncernen, inte bara i sin specifika yrkesroll. UNDER FOKUSERADE ALLRA PÅ ATT REKRYTERA SPECIALISTER, HUR SER DET KOMMANDE ÅRET UT? Precis, vi bestämde oss för att vi skulle ha all kärnkompetens inhouse och det lade vi mycket energi på under året. Framöver kommer vi framförallt att expandera kraftigt med innesäljare och fortsätta att utveckla den starka organisation vi har byggt upp. HUR SER NI TILL ATT NÅ UT TILL DE BÄSTA ARBETSSÖKARNA? Det är en viktig strategisk fråga som vi arbetar mycket med. I dag använder vi ett flertal olika kanaler för att knyta till oss de bästa medarbetarna. Till exempel har Facebook visat sig fungera väldigt bra för vissa typer av rekryteringar. Vi jobbar även med ett employee referral system, där medarbetarna får en bonus om de tipsar om personer i det egna nätverket som sedan blir anställda. På så sätt får vi tag på personer som redan har en viss insyn i verksamheten samtidigt som vi låter kollegor vara delaktiga i rekryteringsarbetet. 8 Allra Årsredovisning Organisationsstruktur HR Allra Årsredovisning 9

6 Styrelse Allra Sverige AB är moderbolaget till Allra Pension AB, Allra Försäkringsförmedling AB, Allra Finans AB och Prognosia AB. Här presenteras styrelseordförande och styrelseledamöter i respektive bolagsstyrelse i Allra-koncernens bolag. Andreas Selin Alexander Ernstberger Johan Bergsgård Yngve Andersson STYRELSEORDFÖRANDE STYRELSELEDARMOT STYRELSELEDARMOT STYRELSELEDARMOT Styrelseordförande i Allra Sverige AB, invald. Även styrelseordförande i Allra Pension AB, invald 2010 och i Allra Försäkringsförmedling AB, invald. Andreas är jur. kand. och har haft ledande befattningar på Hamilton Advokatbyrå, varit VD för Poolia Juridik och arbetat som advokat på Lagerlöf & Lehman Advokatbyrå. Grundare av Selin Legal. Alexander är grundare till Allra-koncernen och Verkställande Direktör för Allra Sverige AB och Allra Pension AB. Styrelseledamot i Allra Sverige AB, invald, Allra Pension AB, invald 2009, Allra Försäkringsförmedling AB, invald och Allra Finans AB, invald. Utbildning med inriktning marknadsföring och projektledning på Berghs S chool of Communication. En gedigen bakgrund som entreprenör, att driva och utveckla verksamheter. Har tidigare grundat och börsintroducerat ett it-bolag verksamt inom rekrytering. Styrelseledamot i Allra Sverige AB invald, Allra Pension AB, invald 2010 och Allra Försäkringsförmedling AB, invald. Johan har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och är auktoriserad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm och är medlem i Sveriges Finansanalytikers Förening. De senaste femton åren har Johan bland annat arbetat som fondförvaltare, analyschef, aktieanalytiker och ekonomijournalist. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i Peace Parks Foundation Sverige. Styrelseledamot i Ideal Apps AB och Mobili-meet. Styrelseordförande i Allra Finans AB, Invald. Drygt 35 år inom finansbranschen och då bl.a. VD för Trygg Banken och medlem i koncernledningarna för S E Banken, Sparbanken Sverige och Trygg Hansa. Senaste 15 åren med styrelseuppdrag på heltid. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i Paynova AB, Kapital Kraft i Sverige AB, VMS Play AB, Smarteq AB och tidigare styrelseuppdrag i ICA banken, Carnegie och Compricer. David Persson Olof Stjernberg STYRELSELEDARMOT STYRELSELEDARMOT David är grundare till Allra-koncernen och Verkställande Direktör för Allra Försäkringsförmedling AB. Styrelseledamot i Allra Sverige AB, invald, Allra Pension AB, invald 2008, Allra Försäkringsförmedling AB, invald och Allra Finans AB, invald. Utbildning med inriktning media och försäkringsförmedling samt har en lång erfarenhet som egen företagare inom försäljningsverksamhet. Har haft ett flertal olika uppdragsgivare som Glocalnet, Tele2, Phonera och Monyx. Styrelseledamot i Allra Finans AB, invald. Fil.kand. i Ekonomi och beteendevetenskap. Lång erfarenhet inom finansbranschen bl.a. som VD för Wasa Kredit, i olika ledande befattningar i Merkantil Leasing/Factoring AB och i Injector Consulting/Leasing AB. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseuppdrag inom Rymdteknologi bolaget ÅAC Microtec AB och ASTG AB, satellitantenner för marina applikationer. Jan Palmqvist REVISOR FÖR ALLRA Jan Palmqvist, Deloitte AB, har varit koncernens revisor sedan 2012 och är vald för tiden intill den årsstämma som hålls under räkenskapsåret Jan är också verksam i ett stort antal koncerner bl.a. huvudansvarig revisor i TeliaSonera AB, AB Svenska Spel, Länsförsäkringar Stockholm, Stronghold Invest AB, Research and Analysis of Media AB och Cicero Fonder AB. 10 Allra Årsredovisning Styrelse Allra Årsredovisning 11

7 Nyckeltal Allra Pension AB st Inkomna förmedlingsfullmakter Största fond 13% Avkastning Allra Strategi Lagom Allra Pension AB Allra Pension AB har sedan starten 2008 etablerat sig som en ledande och innovativ aktör inom pensionsrådgivning. För oss är det uppenbart att det finns en mycket stor efterfrågan på pensionsrådgivning då många känner sig oroliga och vilsna kring de pensionsval de förväntas göra under sin yrkeskarriär. Samtidigt upplever många en oro för att den framtida pensionen inte ska räcka till. Allra Pension AB har ambitionen att på ett enkelt och pedagogiskt sätt ge svaren på de frågor våra kunder ställer och bidra till att hitta enkla och begripliga lösningar inom pensionsområdet. NY TJÄNST PENSIONSKONTROLLEN Allra Pension AB tillhandahåller tjänsten Pensionskontrollen. En tjänst där kunderna, via inloggning från bolagets webbsida, kan ta del av en sammanställning av pensionens samtliga delar. Där får kunden svar på hur stor pensionen kan tänkas bli i slutändan. Ambitionen är att inte bara tillhandahålla en pensionsprognos, utan även ge kunden svar på frågor kring vilken risk de tar, vem som har betalat in pengarna och hur de olika kollektivavtalen fungerar. Vid årsskiftet /2015 hade nästan kunder tecknat sig för tjänsten. Kunder som, förutom webbtjänsten, har fri tillgång till bolagets rådgivare dit de kan vända sig med rådgivning kring pensionsfrågor och andra spar- och placeringslösningar. GOD RISKJUSTERAD AVKASTNING Allra Pension AB erbjuder sina kunder produkter och lösningar från en rad aktörer såsom Skandia, Länsförsäkringar, Folksam, SPP, Movestic, Danica, SEB, Garantum, Mangold, Strukturinvest och Penser. Utöver det så erbjuds kunderna Allra Pensions egna fonder och fondplaceringstjänster på en rad plattformar hos försäkringsbolag och inom PPM. Syftet med fonderna är att erbjuda kunderna en aktiv förvaltning där risknivån kontinuerligt justeras utifrån förvaltarnas syn på marknadsutvecklingen. Ambitionen för Allra Pension AB är att kunder ska få god utveckling i uppgång och att förvaltarna ska lyckas dämpa fallen under perioder av nedgångar på aktiemarknaden. Hittills har så väl strategin som bolagets erfarna förvaltare varit framgångsrika då bolaget över tid har genererat en god riskjusterad avkastning. Vid årsskiftet /2015 förval- tade Allra Pension AB cirka 23 miljarder kronor i fonder och förvaltningstjänster. KOMMANDE ÅR Under 2015 kommer fonderna att lämna Allra Pension AB och flyttas över till koncernens nystartade fondbolag i Luxemburg. "För oss är det uppenbart att det finns en mycket stor efterfrågan på pensionsrådgivning då många känner sig oroliga och vilsna." Kvar i Allra Pension AB fortsätter vi att utveckla vår pensionsrådgivning, förbättra kundupplevelsen och hitta än fler plattformar där vi kan bidra till att svara på våra kunders pensionsfrågor. Det viktigaste av allt är att bidra till att våra kunder hittar rätt produkter, och framförallt, de risknivåer som stämmer väl överens med kundens önskemål, kunskap, erfarenhet och placeringshorisont. Vi vet att kunder som fått hjälp att hitta rätt risknivå också blir nöjda kunder. Med den vetskapen ser Allra Pension AB fram emot ett 2015 med fortsatt expansion och fortsatt förbättrade och mer utvecklade rådgivningstjänster. VAD HÄNDER UNDER 2015? Allra Pension AB kommer att: Flytta över fonder till nystartat fondbolag i Luxemburg. Vidareutveckla pensionsrådgivning, förbättra kundupplevelsen och hitta fler plattformar för rådgivning. Fortsätta växa. 12 Allra Årsredovisning Allra Pension AB Allra Årsredovisning 13

8 "Vi gör alltid vårt yttersta för att ge kunderna bättre överblick." 5 frågor till Andreas Bjerke Chef Investeringsrådgivning Allra Pension AB VAD ÄR DU MEST NÖJD MED UNDER? Två saker; det första är att vi har utvecklat vår webbtjänst Pensionskontrollen till ett verktyg som gör pension till något begripligt för våra kunder. Det andra är att vi har hittat lösningar som ger oss goda möjligheter att bistå kunderna med rådgivning kring deras avtalspension. Det blir ett utmärkt komplement till vårt existerande kunderbjudande. MÅNGA UPPLEVER ATT PENSION ÄR SVÅRT. VAD VILL KUNDERNA HA FÖR HJÄLP FRÅN ALLRA? Vi gör alltid vårt yttersta för att ge kunderna bättre överblick. De vill ha hjälp att förstå helheten och vi uppmärksammar då eventuella brister i deras sparande. En annan uppskattad aspekt är att vi hjälper kunderna att översätta deras känslor kring risk till konkreta placeringsråd. VILKA UTMANINGAR FINNS DET I DIALOGEN MED KUNDERNA? Det brukar gå att hantera det övergripande, om pensionens olika delar och så vidare. Men kunderna upplever ofta systemet som väldigt rörigt, till exempel att reglerna för fondbyten fungerar helt olika inom PPM, de olika avtalspensionerna och den privata pensionsförsäkringen. Där jobbar vi ständigt med att hitta förbättringar i hur vi ska hjälpa kunden att navigera. VAD ÄR ALLRAS STYRKOR? Vår erfarenhet. Både bolaget i stort och våra rådgivare har en gedigen erfarenhet kring pensionsrådgivning. Vi har successivt utvecklat våra tjänster, kommit med förbättringar och lärt oss av misstag. I dag kan vi pedagogiskt förklara frågor kring förvaltning och pension så att det blir både korrekt och begripligt. Dessutom ligger vi helt rätt när det gäller risknivåerna i våra placeringserbjudanden. Väldigt få kunder vill att vi ska ta höga risker med deras pensionskapital. VAD KOMMER NI ATT FOKUSERA PÅ FRAMÖVER? Ur bolagets perspektiv kommer vi att jobba med fortsatt expansion. Vi kommer utveckla fler pedagogiska rådgivningsprocesser som omfattar fler delar av deras pension samt förbättra kundupplevelsen ytterligare. 14 Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 15

9 Allras strategifonder Allra erbjuder konkurrenskraftiga fonder för alla fondsparare. Målsättningen med förvaltningen är att skapa en god riskjusterad avkastning och att i möjligaste mån skydda kundernas kapital vid marknadsnedgångar. Portföljerna är väl diversifierade och aktivt förvaltade av Allras erfarna förvaltarteam. En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper bestående av till exempel aktier och räntebärande papper. Fonder har olika placeringsinriktning och därmed även olika risknivåer. En Allra fond förvaltas av en ansvarig fondförvaltare och hans förvaltningsteam, som arbetar med att få fonden att utvecklas så bra som möjligt utifrån de aktuella marknadsförutsättningarna. Teamet har flera olika fonder med olika risknivåer att välja mellan. Spararna har också möjlighet att skapa sin egen unika portfölj genom att placera i flera av våra fonder. Fondernas utveckling sedan start Allras fonder har utvecklats positivt sedan fondernas start. Fonderna placerar globalt i aktier, derivat, räntebärande papper och på konto hos kreditinstitut. Förvaltningen av fonden syftar till att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fövaltningens strategi och fondens sammansättning kan variera kraftigt över tid beroende på marknadsförutsättningar. Fonderna har under året som gått utnyttjat sitt förvaltningsmandat att varierat risknivån i fonden. Det har bland annat skett genom att fonden varit aktiv och justerat allokeringen mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Men också i arbetet med att justera risknivån i aktieportföljen och justera risknivån i ränteportföljen. FORTSATT POSITIV UTVECKLING Vi förväntar oss en fortsatt bra utveckling för aktier under 2015 dock med ökad volatilitet. Även om värderingen av aktier är relativt hög talar det mesta för en fortsatt uppgång. De kraftfulla stimulanserna från världens centralbanker, med både rekordlåga räntor och enorma kvantitativa lättnader, eldar på världens börser. Centralbankernas makt över placerarna är större än någonsin tidigare. Under 2015 tror vi att det blir viktigare att välja rätt aktier, branscher, och geografiska regioner än på länge. Vi tror att korrelationerna mellan aktier, branscher, och geografiska regioner kommer att minska och att enskilda investeringar kommer att spela en större roll för utvecklingen. Trots en kraftig börsuppgång de senaste åren ligger vinsterna i börsbolagen på ungefär samma nivå som innan greklandskrisen. Värderingen har alltså stigit i takt med att aktiekurserna klättrat snabbare än börsbolagsvinsterna. Mycket talar dock för att vinsterna ska kunna öka från dagens nivå och således trycka ned dagens höga p/e-tal till en mer normal och långsiktigt hållbar nivå. Genomsnittet de senaste tio åren ligger på cirka 14. ÅRET SOM VARIT Bolagsrapporterna för och för Q4 kan summeras som hyggliga. För de svenska börsbolagen, som i sin karaktär i många fall är att betrakta som globala och en hygglig proxy på den globala utvecklingen, uppgår vinstökningen till cirka 6 procent och omsättningsökningen till knappt 10 procent under Q4. Enskilda storbolag har dock stor inverkan på rapportutvecklingen. Den absoluta majoriteten av börsbolag uppvisar stigande vinster. Den breda vinsttrenden är stark, men fortfarande något sämre än analytikernas prognoser. Bolagen lyckas inte nå upp till analytikernas förväntningar. Summerar vi vinsterna och jämför med analytikernas prognoser är avvikelsen cirka 10 procent. Om det beror på för högt ställda förväntningar, dålig guidning eller resultat i underkant är svårt att säga. Allras fonder uppvisar en mycket positiv och stabil utveckling sett till den risk som fonden exponerats för. Fonderna är relativt försiktigt positionerad. Både den geografiska och den branschmässiga exponeringen är väl spridd, vilket gör att fonderna har en god riskspridning. 190 NAV/SEK Förvaltat kapital Fakta Greger Wahlstedt Chef Ränteförvaltning Allra Strategi Modig Allra Strategi Lagom Allra Strategi Försiktig MDKR Allra erbjuder sina kunder: Sparprodukter som är tydliga och enkla att förstå. Sparprodukter som adderar tydligt mervärde till våra kunder. Ett brett produktutbud med fonder som passar de allra flesta. En långsiktig och trygg förvaltning. Aktivt förvaltade fonder. Väl balanserade portföljer Allras fonder har en stark utveckling sedan start. Förvaltarna har levererat en bra riskjusterad avkastning och lyckats parera börsnedgångarna på ett tillfredställande sätt. Allras fonder har lite olika inriktningar och lite olika risknivå och avkastningen har under perioden varit i linje med förväntingarna. ÅR *Förvärv av Prognosia ökade det förvaltade kapitalet med 9 miljarder. * ÅR 16 Allra Årsredovisning Allras strategifonder Allra Årsredovisning 17

10 6 Antal fonder "Jag måste säga att Allra hade ett fantastikt bra år!" 21 Mdr Förvaltat kapital 5 frågor till Johan Bergsgård Förvaltningschef Allra Pension AB HUR VILL DU SUMMERA ÅRET FÖR ALLRAS FÖRVALTNING? Förvaltningen av våra fonder var framgångsrik och kunderna erhöll en god avkastning utan att ta för mycket risk. Jag måste säga att Allra hade ett fantastiskt bra år! Fonderna har under året utnyttjat sitt förvaltningsmandat att variera risknivån med syftet att navigera rätt på marknaden. Det har bland annat skett i arbetet med att justera risknivån i aktieportföljen och ränteportföljen på en rad olika sätt. Förvaltningen syftar till att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt utan att äventyra allt för mycket av kapitalet. Fondens sammansättning och inriktning varierar därför över tid beroende av marknadsförutsättningarna. Vi vill helt enkelt vara med på uppgångar men skydda kapitalet i sämre tider. VAD ÄR DU MEST NÖJD MED UNDER FJOLÅRET? Jag är mest nöjd med att Allra återigen lyckades leverera en god riskjusterad avkastning. Sedan vi startade verksamheten har vi återfunnits i topp bland våra konkurrenter. Det är jag väldigt stolt över. Jag är också väldigt nöjd med att Allra-koncernen fortsätter att oförtrutet investera i förvaltningsverksamheten och att jag har fått förtroendet att fortsätta expandera denna verksamhet med syftet att behålla vår ledarposition och stärka vår ställning. en av marknadens största aktörer. Allra har idag cirka kunder och ett förvaltat kapital på 21 miljarder kronor. Allras erfarna förvaltare genomför omfattande analyser och försöker hitta de investeringar som har bäst förutsättning för att skapa en positiv tillväxt för våra kunders pengar. Vi har en bred flora av produkter och något som passar alla kunder. VILKA UTMANINGAR STÅR ALLRA INFÖR? Finansmarknaden är i ständig förändring. Det gäller att vara både snabbfotad och strategisk när man navigerar i en föränderlig miljö. Samtidigt är det ju kreativiteten och de stora utmaningarna som gör jobbet så spännande och stimulerande. VAD TROR DU OM 2015? Marknadens svängningar kommer att öka under året. Vi tror att korrelationerna mellan aktier, branscher och geografiska regioner kommer att minska och att enskilda investeringar kommer att spela en större roll för utvecklingen. Under 2015 kommer det därför att vara viktigare än på länge att välja rätt aktier, branscher och geografiska regioner. HUR KAN ALLRA HJÄLPA KUNDERNA MED FÖRVALTNINGEN? Våra fonder och förvaltningstjänsters långa historik, goda avkastning och relativt sett låga risk har gjort oss till 18 Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 19

11 Nyckeltal Allra Försäkringsförmedlling AB 50% Kvinnor och män i bolaget Kunder Nytecknade försäkringar 150mkr Total premievolym Allra Försäkringsförmedling AB Allra Försäkringsförmedling AB arbetar med privatförsäkringar som ska vara ett komplement till välfärdssystemet där det inte räcker till. En relativt ny nisch, där vi tidigt låg i startgroparna och därför har en mycket bra position. Bara under tillkom kunder. Den totala premievolymen är över 150 miljoner kronor och ser ut att fortsätta växa. Vår affärsidé är att erbjuda skydd för kunden och dennes närmaste, för att de ska kunna upprätthålla trygghet i oväntade situationer. Våra kunder ska med andra ord inte behöva oroa sig för pengar den dagen då oturen slår till. Det kan handla om olyckor, arbetslöshet eller sjukdom sådant som tyvärr kan göra stor skada även på ekonomin. Bara under tillkom kunder. Den totala premievolymen är över 150 miljoner kronor och ser ut att fortsätta växa. I DAGSLÄGET HAR ALLRA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING AB TRE PRODUKTER: TANDVÅRDSFÖRSÄKRING Erbjuds i tre nivåer utifrån hur avancerad vård kunden vill försäkra sig för försäkringen kan kraftigt sänka kostnaderna för ett tandläkarbesök. Ytterligare fördelar är att försäkringen inte kräver hälsoprövning och är utan självrisk. Tandvårdsförsäkringen är i dag flaggskeppet för Allra Försäkringsförmedling AB. EFTERLEVANDESKYDD Finns i flera utföranden med det gemensamt att de ger ersättning om försäkringstagaren avlider plötsligt. En av våra för- säkringar ger dessutom ersättning vid kritisk sjukdom. Dessa försäkringar är i första hand utformade som kompensation för att Premiepensionen går förlorad. BETALSKYDD Försäkrar kunden mot plötsligt försämrad inkomst till exempel vid långvarig sjukdom då sjukkassa, a-kassa och/ eller fackets försäkring inte räcker till. Kan ge upp till kronor per månad i ersättning. Under 2015 planerar Allra Försäkringsförmedling AB därför att bygga ut både sälj- och kundtjänstavdelningen. Inte minst för att Allra Försäkringsförmedling AB planerar flera satsningar. En ny produkt, ett nytt affärsområde och en stor satsning på digital närvaro. Under 2015 planerar Allra Försäkringsförmedling AB därför att rekrytera ytterligare till både sälj- och kundtjänstavdelningen. VAD HÄNDER UNDER 2015? Allra Försäkringsförmedling AB kommer att: Lansera en nya produkter. Skapa ett nytt affärsområde. Satsa på den digitala närvaron. Rekrytera till sälj- och kundtjänstavdelningen. 20 Allra Årsredovisning Allra Försäkringsförmedling AB Allra Årsredovisning 21

12 Utmärkande för var snabb tillväxt i kundantal, premievolym och antalet medarbetare. 5 frågor till David Persson VD Allra Försäkringsförmedling AB VAD UTMÄRKTE ENLIGT DIN MENING? Utmärkande för var snabb tillväxt i kundantal, omsättning och antalet medarbetare. NI FOKUSERADE MYCKET PÅ KUNDTJÄNST UNDER FÖRRA ÅRET, HUR HAR DET MÄRKTS? Målet var att bli mer tillgängliga och det har vi verkligen lyckats med. Väntetiden i telefon är nu under en minut i snitt. Vi har även fått mycket bra kundkontakt via sociala medier, framförallt Facebook inte minst eftersom vi är nåbara där även utanför ordinarie kontorstid. HAR DU NÅGRA SPÄNNANDE NYHETER ATT BERÄTTA OM? Vi håller precis på att lansera Låneskydd, som vi erbjuder tillsammans med Allras låneverksamhet. Det är en produkt som hjälper kunden med sina låneåtaganden vid sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Vi ska också effektivisera våra distributionskanaler, inte minst ska webben göras mer säljande. Utöver detta tillkommer ett helt nytt affärsområde där vi via partners kommer att erbjuda gruppförsäkringslösningar till större kundkollektiv. VAD ÄR ERT LÅNGSIKTIGA MÅL? Vi ska vara ledande inom vad man kan kalla välfärdssegmentet, som en heltäckande leverantör. Så vi har helt klart för avsikt att bredda tjänsteutbudet inom just välfärd. Dessutom arbetar vi med att ta fram lösningar för att erbjuda försäkringar till större kollektiv, exempelvis hela kundgrupper hos externa partners där försäkringen ökar lojalitet och kundvärde. VILKA SER NI SOM HUVUDKONKURRENTER OCH HUR SKA NI TA MARKNADSANDELAR? Våra konkurrenter är främst storbankerna och försäkringsbolagen. Samtidigt ser vi att Allra Försäkringsförmedling AB verkar i ett segment med få försäkringsgivare, så vi har möjligheten att skapa helt nya lösningar. Människor upplever att välfärden monteras ned, så jag tror att det här är en marknad som kommer att expandera snabbt. Vi har med andra ord en väldigt god position. 22 Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 23

13 Nyckeltal Allra Finans AB 1000 Kunder hjälpta till bättre lånevillkor Allra Finans AB Allra Finans AB arbetar med låneförmedling genom samarbete med noga utvalda partners för att kunna erbjuda skräddarsydda privatlån. I första hand vänder vi oss till människor som har dyra och/eller utspridda krediter. Dessa kan då, tack vare Allra Finans AB, få både bättre villkor och en ordentlig översikt över sin ekonomi. Vår affärsidé är alltså att stärka kundernas privatekonomi, snarare än att öka deras skuldsättning, även om vi givetvis kan hjälpa till med utökade lån om det uttryckligen önskas. STOR KUNDNYTTA I EN SNÅRIG BRANCH För att vårt konkurrenskraftiga erbjudande ska bli ännu enklare att upptäcka jobbar vi för närvarande mycket med vårt digitala erbjudande. Ingångarna till Allra Finans AB kommer att variera, det kan handla om sociala medier och sökord men det avgörande för ett bolag i vår bransch är att ha en smidig och trovärdig plattform på webben. Vi räknar med att ett skifte kommer att ske redan under I alla avseenden blir kunden slutligen satt i kontakt med en av våra duktiga rådgivare. Denne kan sedan välja bästa möjliga erbjudande utifrån kundens profil. Till skillnad från många andra stora förmedlare tar vi inte in generiska offerter. Tack vare samarbeten med några av branschens bästa privatlånegivare kan vi direkt välja rätt aktör. Det ger stor kundnytta i en snårig bransch. När kunden väl har fått sitt lån hjälper Allra Finans AB även till med att lösa de gamla lånen. Förutom de digitala satsningarna planerar Allra Finans AB att utöka sin produktportfölj. Det kan handla om att ansluta fler långivare och/eller differentiera produkterna. Detta blir möjligt tack vare en naturlig tillväxt av rådgivare och nya, dubbelt så stora lokaler. VAD HÄNDER UNDER 2015? Allra Finans AB kommer att: Vidareutveckla de digitala tjänsterna. Utöka produktportföljen. Anställa fler rådgivare. "I första hand vänder vi oss till människor som har dyra och/eller utspridda krediter. Dessa kan då, tack vare Allra Finans AB, få både bättre villkor och ordentlig översikt över sin ekonomi." 24 Allra Årsredovisning Allra Finans AB Allra Årsredovisning 25

14 5 frågor till Pehr Petersson VD Allra Finans AB ALLRA FINANS AB BILDADES I DECEMBER, SÅ VAR VERKLIGEN BOLAGETS FÖRSTA ÅR. HUR GICK DET? Under året har vi arbetat med att bygga en stabil grund att växa ifrån. Vi började med två anställda men nu är vi redan ett team på tio personer. Det har gjort att vi alltmer kunnat fokusera på att arbeta med analys. Vi har också skaffat fler samarbetspartners och även utvecklat ett nytt IT-system, vilket vi kommer att få se resultatet av under PLANERAR NI ATT UTVECKLA ERT ERBJUDANDE? Ja, vi arbetar aktivt med att få in ytterligare partners så vi kan hjälpa fler kunder. Vi ska också anställa fler rådgivare, så att vi kan erbjuda support även utanför kontorstid. Självklart kommer vi också att utveckla vår digitala närvaro, där finns många kunder. Utan att gå in på detaljer kommer vi att spetsa webbsidan med en hel del spännande innehåll. VAD TROR DU ATT DE DIGITALA SATSNINGARNA KOMMER ATT GÖRA? Det kommer då bli lättare för de som är intresserade av fördelaktiga lån att hitta oss. Det innebär att nyförsäljning kan bli en del av vår affär. HUR STÅR NI ER I DEN HÅRDA KONKURRENSEN? Det finns många aktörer på marknaden idag men vi är övertygade om att många kommer välja Allra i och med att vi har kundens behov som huvudfokus. Allra är också redan ett starkt varumärke med många och lojala kunder. Vi kommer att fortsätta att växa under kontrollerade former för att bli ett av de ledande bolagen i vårt segment. Vi kommer att fortsätta att växa under kontrollerade former för att bli ett av de ledande bolagen i vårt segment. 26 Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 27

15 66,2% Soliditet Årsredovisning & koncernredovisning 18,7% Avkastning på eget kapital Tina Kinch, Finanschef Allra Sverige AB ETT TILLVÄXTÅR FÖR ALLRA Under året ökade Allra-koncernens omsättning med 326 MSEK, till 441 MSEK och vinst efter skatt ökade med 30 MSEK till 34 MSEK. Koncernen bestående av Allra Sverige AB, Allra Försäkringsförmedling AB och Allra Finans AB upprättades i juni. Allra Pension AB förvärvades i september och konsolideras i koncernen därefter. Omsättning och resultat föregående år, dvs. det år som avser jämförelseår i årets årsredovisning avspeglar därför inte ett fullt konsoliderat helår. Ökningen mellan åren förklaras dels genom detta, men är också ett resultat av en organisk tillväxt och av förvärv. Förvärv under året avser Prognosia AB, ett svenskt värdepappersbolag vilket förvärvades i november och konsolideras i koncernen från denna tidpunkt. Både förvärv och organiska investeringar har under året haft stor inverkan på koncernens kostnadsbas, men uppskattas redan under 2015 ge positiv effekt, framförallt i form av goda synergier när förvärvad verksamhet integreras tillsammans med koncernens sedan tidigare befintliga. FINANSIELL STÄLLNING Allra avslutade året med en god finansiell ställning och en solid balansräkning. Vid utgång av året är koncernen fortfarande helt självfinansierad, har en stark kapitalsituation och goda kassaflöden. FRAMTIDSUTSIKTER Allra fortsätter att växa genom organisk tillväxt och med en förhoppning om ytterligare intressanta förvärv. Investeringar kommer vara ett givet inslag även framöver, dock med strikt kostnadskontroll och med fortsatt fokus på bibehållen lönsamhet. Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens rapport över totalresultat Koncernens balansräkning Koncernens rapport över förändring i eget kapital Koncernens kassaflödesanalys Moderföretagets resultaträkning Moderföretagets balansräkning Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital Moderföretagets kassaflödesanalys Not 1 Företagsinformation Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper Not 3 Risker och riskhantering Not 4 Kapitaltäckning och riskhantering Not 5 Provisionsnetto Not 6 Ränteintäkter Not 7 Räntekostnader Not 8 Allmänna administrationskostnader Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Not 10 Materiella anläggningstillgångar Not 11 Koncernbidrag Not 12 Skatt på årets resultat Not 13 Löptidsinformation Not 14 Likvida medel i kassaflödet Not 15 Aktier och andelar Not 16 Övriga tillgångar Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 Övriga kortfristiga skulder Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 20 Andelar i koncernföretag Not 21 Ställda säkerheter och åtaganden Not 22 Rörelseförvärv Not 23 Klassifiering av finansiella tillgångar och skulder Allra Årsredovisning Finanschefen har ordet Allra Årsredovisning 29

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Allra Sverige AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Allra Sverige AB är moderföretag i en finansiell företagsgrupp med dotterföretagen Allra Pension AB, Allra Försäkringsförmedling AB, Allra Finans AB samt Prognosia AB. Allra Pension AB bedriver värdepappersrörelse. Allra Försäkringsförmedling AB förmedlar försäkringar till privatpersoner i form av Livförsäkring, Betalskydd och Tandvårdsförsäkring. Allra Finans AB förmedlar och samlar lån till privatpersoner. Prognosia AB bedriver värdepappersrörelse. Prognosia AB har förvärvats under. Samtliga bolag står under Finansinspektionens tillsyn. Koncernens kunderbjudande innefattar förvaltning av fonder, investeringsrådgivning, förmedling av riskförsäkringar och lån. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Allra Sverige AB ägs av en fysisk och sex juridiska personer. Tre av ägarna till de juridiska personer är verksamma i koncernen Allra. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET (moderbolaget och koncernen) Koncerngemensamma funktioner har samlats i moderbolaget Allra Sverige AB och den operativa verksamheten har renodlats i respektive dotterbolag. David Persson har tillträtt som Verkställande Direktör i Allra Försäkringsförmedling AB. Pehr Petersson har tillträtt som Verkställande Direktör i Allra Finans AB. Allra Finans AB har under året ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen som Konsumentkreditinstitut enligt lagen (:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LKV). Allra har upphört med kunderbjudandet diskretionär förvaltning i enlighet med de tekniska förändringarna i PPM-systemet. Koncernen har fortsatt att bredda kunderbjudandet och lanserat Allra Tandvårdsförsäkring. Beslut om momsgrupp har erhållits. Förvärvat 100% av aktierna i Prognosia AB. Bolaget förvärvades 3:e november och konsoliderades i koncernen från denna tidpunkt. Nyckelpersoner har rekryterats för att stärka de koncerngemensamma funktionerna såsom Compliance /juridik, HR-chef och Marknads- och kommunikationschef. Utveckling av verksamhet, ställning och resultat i koncernen (TKR) Provisionsintäkter Rörelseresultat Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1 66,2% 30,5% Avkastning på eget kapital 2 18,7% 10,7% Avkastning på totalt kapital 3 23,6% 4,2% Medelantal anställda (1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat eget kapital. (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) /Genomsnittlig balansomslutning. Utveckling av verksamhet, ställning och resultat i moderbolaget (TKR) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1 88,9% 99,7% Avkastning på eget kapital 2 28,6% 0,0% Avkastning på totalt kapital 3 4,5% 0,0% Medelantal anställda 25 0 (1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital. (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG (moderbolaget och koncernen) Allra Pension AB har under februari 2015 bytt namn från tidigare Allra Asset Management AB. Allra Försäkringsförmedling AB ersatte den 1 januari 2015 Prognosia AB som ny grupplivsföreträdare för försäkringen Efterlevandeskydd Liv. Antal kunder i försäkringen är drygt Prognosia AB har avslutat eller överlåtit samtliga tillståndspliktiga verksamheter i bolaget till systerbolag inom koncernen. Prognosia AB har i mars ansökt om att återlämna samtliga tillstånd till Finansinspektionen. Allra Finans AB har inga väsentliga händelser efter utgång av. Inga väsentliga händelser i Allra Sverige AB efter bokslutsdag. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Allra Pension AB och Prognosia AB har lagt ut funktionen för riskhantering till extern part. Denna ansvarar för att identifiera, utvärdera och rapportera bolagets risker. Sammantaget bedöms bolagens risker vara begränsade och främst hänförliga till operativa risker, affärsrisker och strategiska risker. Allra Pension ABs och Prognosia ABs riskhanteringssystem utgör ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera och bedöma de risker som hänför sig till bolagens verksamhet. Riskhanteringssystemet är en del av Allra Pension ABs och Prognosia ABs kontrollmiljö och ska vara en integrerad del av bolagens beslutsprocesser samt bidra till att målen för att respektive bolags verksamhet kan uppnås med lägre grad av risk. Riskhanteringssystemet ska innehålla de strategier, processer och rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att fortlöpande kunna identifiera, mäta, hantera, kontrollera och rapportera de risker som verksamheten är förknippad med. Allra Pension AB och Prognosia AB ska vidare införa de metoder och rutiner som krävs för att hantera de risker som hänför sig till respektive bolags verksamhet. Mer information om risker och riskhantering finns i not 3. KAPITALTÄCKNING Enligt EU förordning nr 575/ (tillsynsförordningen) och den alternativa metoden ska Allra Sverige ABs dotterbolag Allra Pension AB samt Prognosia AB ha en kapitalbas som minst motsvarar summan av det största av 1) 25% av fasta omkostnader för föregående år eller 2) kapitalkravet för kreditrisk och marknadsrisk. För Allra Pension AB och Prognosia AB är kapitalkravet större enligt fasta omkostnader vilket medför att detta blir det belopp som respektive bolag beräknar sitt kapitalbaskrav utifrån. Kapitalkonserveringsbufferten, som uppgår till 2,5%, beräknas även utifrån detta exponeringsbelopp. Allra Pension AB och Prognosia AB ska ha en kapitalbas som minst motsvarar summan av kapitalkravet för fasta omkostnader. Årligen genomförs en Intern kapitalutvärdering (IKU) för att bedöma bolagens samtliga risker och kapitalbehov. Allra Pension AB hade per 31 december ett totalt kapitalkrav om tkr vilket ger en kapitalkvot om 1,37 och en kapitalrelation om 11,0%. Prognosia AB hade per 31 december ett totalt kapitalkrav om tkr vilket ger en kapitalkvot om 1,31 och en kapitalrelation 10,5%. Den konsoliderade situationen ett totalt kapitalkrav om tkr vilket ger en kapitalkvot om 1,47 och en kapitalrelation 11,8%. Förslag till vinstdisposition Allra Sverige AB (sek) Till årsstämmans förfogande står följande fria fond- och vinstmedel i moderbolaget Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Vinstdisposition - Till aktieägare utdelas i ny räkning balanseras Mer information om kapitaltäckning och riskhantering finns i not 4. PERSONAL Moderbolaget har sammanlagt 25 (0) anställda varav 13 stycken män. STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN Styrelsen föreslår att förfogande stående vinstmedel kr, skall disponeras så att kr utdelas till bolagets aktieägare och stående vinstmedel om kr balanseras i ny räkning. Styrelsen har vid fastställandet av förslag till vinstutdelning beaktat de krav som ställs på kapitalbasens storlek enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS :12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, EU förordning 575/ om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag samt EU förordning 1423/ om tekniska standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbasen som gäller för institut enligt CRR samt kravet på startkapital enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Koncernbidrag har erhållits i Allra Sverige AB från Allra Pension AB samt lämnats till dotterbolagen Allra Försäkringsförmedling AB och Allra Finans AB. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 30 Allra Årsredovisning Förvaltningsberättelse Allra Årsredovisning 31

17 Koncernens resultaträkning (TKR) NOT Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Övriga intäkter Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Räntenetto Summa rörelseintäkter Koncernens balansräkning (TKR) NOT TILLGÅNGAR Kassa 13, Utlåning till svenska kreditinstitut 13, Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Goodwill Summa tillgångar Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar 9, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat Koncernens rapport över totalresultat (TKR) Årets resultat resovisat över resultaträkningen SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier i moderbolag) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Annat eget kapital inklusive årets resultat Övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 0 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Summa totalresultat för året POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Åtaganden Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 33

18 Koncernens rapport över förändring i eget kapital Koncernens kassaflödesanalys (TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND BALANSERAD VINST ELLER FÖRLUST ÅRETS RESULTAT SUMMA EGET KAPITAL Ingående balans per 1 januari Årets resultat tillika totalresultat Summa årets resultat Vinstdisposition Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december (TKR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT Rörelseresultat Avskrivningar 9, Utbetald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (-) Minskning (+) av rörelseskulder (TKR) BUNDET EGET KAPITAL AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND FRITT EGET KAPITAL BALANSERAD VINST ELLER FÖRLUST ÅRETS RESULTAT SUMMA EGET KAPITAL Ingående balans per 12 juni Årets resultat tillika övrigt totalresultat Summa årets resultat Vinstdisposition Nyemission Rörelseförvärv Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv och dotterföretag 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Aktiekapital Överkursfond Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel UB enl BR Likvida medel vid årets slut Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 35

19 Moderföretagets resultaträkning Moderföretagets balansräkning (TKR) RÖRELSENS INTÄKTER NOT Nettoomsättning Summa rörelseintäckter Direkta kostnader Provisionsnetto RÖRELSENS KOSTNADER Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning och nedskrivning av materiella och imateriella anläggningstillgångar 9, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäckter och liknande intäkter Rentekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Erhållet koncernbidrag Utdelning från andelar i koncernföretag Årets resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (TKR) NOT TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 15, KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 16, Fordringar koncernföretag Outtaget vinstdelning Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPITAL Bundet eget kapital, Aktiekapital ( aktier) FRITT EGET KAPITAL Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen 21 Åtaganden Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 37

20 Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital Moderföretagets kassaflödesanalys BUNDET EGET KAPITAL (TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND FRITT EGET KAPITAL BALANSERAD VINST ELLER FÖRLUST ÅRETS RESULTAT SUMMA EGET KAPITAL Ingående balans per 1 januari Disposition av föregående års resultat Årets resultat Nyemission Transaktioner med ägare Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Aktiekapital tkr á kvotvärde 63,84 sek. (TKR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT Rörelseresultat Avskrivningar 9, Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefodringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag 0 0 Försäljning av dotterbolag 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar BUNDET EGET KAPITAL (TKR) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND FRITT EGET KAPITAL BALANSERAD VINST ELLER FÖRLUST ÅRETS RESULTAT SUMMA EGET KAPITAL Ingående balans per 12 juni Disposition av föregående års resultat Årets resultat Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 Utbetalt aktieägartillskott Utbetalt koncernbidrag 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Transaktioner med ägare Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Aktiekapital tkr á kvotvärde 63,84 sek. Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 49 0 Kursdifferens i likvida medel 0 0 Likvida medel UB enl BR Likvida medel vid årets slut Allra Årsredovisning Allra Årsredovisning 39

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer