Koncernredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernredovisning 2011"

Transkript

1 Koncernredovisning 2011

2

3 Koncernredovisning 2011

4

5 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18 Finansiell information 20 Förvaltningsberättelse 22 Koncernresultaträkning 23 Koncernbalansräkning 24 Kassaflödesanalys för koncernen 26 Moderbolagets resultaträkning 27 Moderbolagets balansräkning 28 Kassaflödesanalys för moderbolaget 30 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 31

6 Ord från koncernchef Emil Daugaard Efter några år av stark koncerntillväxt fokuserades verksamhetsåret 2011 på konsolidering och implementering av bolag som förvärvats under 2010 och Moderbolaget Avalanche Capital AB har fått en tydligare funktionsstruktur med stödfunktioner inom koncernledning, koncernekonomi, HR, informationsteknik och kontorsadministration. Under det första kvartalet 2012 etableras en bolagsjuridisk funktion och senare under 2012 även en finansfunktion. De olika stödfunktionerna utgör en del av den resurstillgänglighet som koncernmodern tillhandahåller sina bolagsinnehav i såväl det strategiska som det operativa arbetet. De olika stödfunktionerna ger företagsledningarna runt om i koncernen möjlighet att fokusera på företagets affärsmässiga utveckling och tillsammans skapar vi stora värden. Genom kombinationen av en ekonomiskt stark ägargrupp, korta beslutsvägar och hög arbetseffektivitet inom koncernens olika funktioner har vi lyckats växa oss starka och uppvisat god lönsamhet trots stora etableringskostnader inom våra tre affärsområden. Koncernen har vid utgången av verksamhetsåret omkring 450 anställda och uppvisar ca 1,1 Mdr i konsoliderad omsättning. Under 2011 har industrigrenen IndustrIQ AB, vilken Avalanche Capital etablerade genom förvärv av tre lönsamma industriföretag under 2010, listats på Nasdaq OMX First North. IndustrIQ AB med sina tre innehav drivs som ett dotterbolag under det listade företaget Nischer (publ.) AB som investerar i generationsskiftesoch tillväxtbolag med betydande utvecklingspotential. Listningen skedde genom ett så kallat omvänt förvärv under juli 2011 och under det tredje kvartalet fokuserade styrelse- och ledningsarbetet inom Nischer på att forma effektiva och kvalitativa besluts- och rapporteringsvägar samt formalian kring den strukturaffär som föranledde börsintroduktionen av verksamheten. Under det fjärde kvartalet har företagsledningen lagt stort fokus på deltagandet i aktiemarknadsaktiviteter för att introducera Nischers nuvarande verksamhet och målbild på marknaden. Inom affärsområdena RCC och IQuity var årets första kvartal förvärvsintensivt och affärsområdena etablerade sig tydligt i västra Sverige med Göteborg som utgångspunkt. Region väst har under året växt fram som en väsentlig marknad för RCC som genom framgångsrik samverkan med kommun och näringsliv skapat en förnyad konkurrenskraft. I Stockholmsregionen har RCC haft en kraftig organisk tillväxt främst driven av stora entreprenaduppdrag åt beställaren HSB i områdena Märsta och Norra Djurgårdsstaden. Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har gett RCC förtroendet att bedriva en extern totalentreprenad i Fruängen. Under den senare delen av 2011 har koncernens mark- och fastighetsutvecklingsbolag IQuity startat upp egenregi-projekt i Danderyd, Åkersberga, Alsike och Stora Essingen. 4

7 Affärsområdet Solidum har under året lagt stort fokus på att genomföra sin ansökan till Finansinspektionen om att bli kreditmarknadsbolag. Bolaget kommer vid uppnått tillstånd, vilket väntas innan utgången av det andra kvartalet 2012, att arbeta inom områdena: Spara, Låna och Factoring. Innan tillståndet är uppnått så är Solidum AB sedan 2010 registrerat som ett övrigt finansiellt institut hos Finansinspektionen. För att kunna möta den stora efterfrågan från marknaden samt uppfylla de krav som Finansinspektionen ställer på kreditmarknadsbolag, har Solidum under året genomfört en förstudie, upphandling och slutligen investeringar av affärssystem för säkra och effektiva kapitalflöden och för att tillhandahålla marknaden ett modernt och kundanpassat inlåningssystem. Under 2012 förväntas koncernen ha en fortsatt stark organisk tillväxt med tilltagande lönsamhet över alla dess fyra affärsområden, efter en tid med stora etableringskostnader. Flera ledningspositioner kommer att tillsättas, bl.a. verkställande direktör till Solidum men även andra nyckelroller så som inköp- och försäljningschefer, produktions- och projektledare, affärsutvecklare och controllers. Emil Daugaard Koncernchef Avalanche Capital 5

8 Om Avalanche Capital Värderingar som värnar om relationer Avalanche Capital ägs av två entreprenörer som växte upp på den svenska landsbygden. På bara några år byggde de upp en miljardkoncern som sedan såldes till ett engelskt företag. Vinsterna har investerats i Avalanche Capital. Idén med Avalanche Capital är att starta, förvärva och förädla företag med potential för hög tillväxt och lönsamhet. Denna utveckling ska inte ske på vilka sätt som helst. Tvärtom. I våra samarbeten ska alla vara nöjda. Även efteråt. Vi sätter värde på långsiktighet och varaktiga relationer. Rent tekniskt är inte omtanke en tillgång som syns i balansräkningen. Men bär man med sig ett humanistiskt synsätt, är vi övertygade om att detta skapar bestående ekonomiska och mänskliga värden. Investeringsfilosofi Avalanche Capital letar i små och medelstora företag efter entreprenörskap med bärighet. Blir vi övertygade om kraften i verksamhetsidén och hos entreprenören kanske våra vägar kan mötas. I våra investeringar har vi ett klart mål i sikte. Det är att arbeta aktivt tillsammans med ägare och entreprenörer för att skapa tillväxt och värde. Genom att tillföra kapital skapar vi möjlighet för entreprenören och bolagets ledning att fokusera på företagets utveckling. Genom att via vårt nätverk tillföra personella resurser bidrar vi till att förädla företagets förmåga. Avalanche Capital är entreprenörer som arbetar med entreprenörer. Tillsammans bygger vi värden. Detta brinner vi för. Våra styrkor Avalanche Capital har en mycket stark ekonomi och organisation. Våra medarbetare utgörs av specialister inom områden som affärsstrategi, ekonomisk analys, juridik, kommunikation, informationsteknik, HR och ledningsstöd. I vårt nätverk har vi dessutom tillgång till ytterligare spetskompetenser. Vi blandar ungdom och erfarenhet. En betydelsefull kraft i koncernen är de effekter som uppstår när storlek och samordning krokar arm. Ytterligare en styrka är vår orubbliga tro på framtiden. Och att vi tillsammans ska ha roligt längs vägen. 6

9 Året i siffror Avalanche Capital koncernen Förändring Nettoomsättning % EBITDA % EBIT % Antal anställda % Eget kapital % Balansomslutning % Nettoomsättning Antal anställda Eget kapital Balansomslutning Samtliga siffror angivna i tkr där inget annat anges. 7

10 8 Ledning

11 Emil Daugaard Koncernchef Fil. Mag. Företagsekonomi och Fil. Kand i Rättsvetenskap. Emil har tidigare bland annat arbetat som investeringsansvarig och är medgrundare till flera bolag, samt på PwC med revision och transaktion av medelstora och stora svenska och internationella företag. Jenny Åström CFO Utbildad civilekonom. Jenny har tidigare bland annat arbetat som Group Financial Manager på börsnoterade TradeDoubler och på PwC som auktoriserad revisor. Åsa Järnesund HR-ansvarig Fil.kand. Personal, arbete och organisation. Åsa har tidigare bland annat arbetat som konsultchef och teamledare på Academic Work med rekrytering, personalansvar och rådgivning till kund. Christian Mård IT-ansvarig Christian har tidigare arbetat som konsult med erfarenheter av uppdrag som tekniker och koordinator inom stora organisationer som bland annat Regeringskansliet, Astra Zeneca, Posten och IBM. Erik Nordin Bolagsjurist Jur. kand. och Ek. kand. Erik har tidigare arbetat som advokat på Hammarskiöld & Co och Linklaters samt som Bolagsjurist på Karolinska Development. 9

12 Organisation Avalanche Capital driver verksamheter inom en rad olika affärsområden från markutveckling och byggledning till industriförvaltning och finansieringslösningar. Vi är en stabil och väldiversifierad koncern som präglas av humanistiska värderingar. På följande sidor kan du läsa mer om våra affärsområden RCC, IQuity, Solidum och Nischer. 10

13 SOLIDUM 11

14 RCC ingår i koncernen Avalanche Capital och är ett byggledningsföretag som skapar hem och mötesplatser samt genomför entreprenader i hela Sverige. På kort tid har bolaget positionerat sig som en tydlig utmanare till de stora byggdrakarna. Med glöd, omtanke och kvalitet håller RCC alltid sina löften, vilket visar sig i att bolaget får fler och fler förtroenden för varje dag både i form av nya kunder och fler samarbetspartners. RCC är ett ungt företag med erfaren personal från ledande befattningar inom byggbranschen. Entreprenörsandan är en stark grund i verksamheten och huvudanledningen till den snabba etableringen på marknaden. RCC ska förbli utmanaren som hellre utvecklar branschen än dominerar den. Istället för att växa sig bekväm är ambitionen att fortsätta vara personliga och snabbfotade som en lokal entreprenör. Med visioner, kunskap och resurser att bjuda upp till dans även vid stora nationella projekt. Vision RCC strävar efter att vara marknadens mest attraktiva partner och förstahandsvalet när det gäller utveckling och byggnation av bostäder och mötesplatser. Bolaget ska med goda resultat tillgodose marknadens behov av en kvalitativ, nytänkande och kundfokuserad partner med helhetssyn. Arbetet präglas av starka värderingar och ett humanistiskt synsätt. Inte minst har aktörer inom byggbranschen ett stort ansvar att minimera vår påverkan på miljön. Den ambitionen omfattar alla delar av RCC:s verksamhet från minskning av utsläpp under projekteringsfasen till optimering av energiförsörjningen av byggnader. Affärsområden Bostäder RCC erbjuder genomtänka bostadslösningar som tar hänsyn till såväl närområde, fritidsmöjligheter, som känslan av att tända grillen den första sommardagen. På så vis kan kommande ägare och hyresgäster försäkra sig om att deras framtida hem känns lika bra i magen som det ser ut på papperet. Mötesplatser RCC driver och genomför större projekt inom kommersiella lokaler och mötesplatser. Genom samverkan med kommun och näringsliv skapar bolaget förnyad konkurrenskraft till städer och regioner i hela landet. RCC:s kompetens sträcker sig från idrotts- och konsertarenor till gallerior och konferenslokaler. Entreprenader RCC förverkligar entreprenader åt professionella beställare över hela landet. Arbetet omfattar såväl totalentreprenad som enstaka punktinsatser i delar av projektet. Inom bolaget finns kunskapen att ta hand om hela kedjan från förslag, projektering, bygglov, materialinköp till samordning på byggarbetsplatsen och slutbesiktning. RCC Förändring 12 Nettoomsättning % EBITDA % EBIT % Antal anställda % Eget kapital % Balansomslutning % Samtliga siffror angivna i tkr där inget annat anges.

15 En utmanare på frammarsch Året som gått har präglats av stora satsningar på företagsförvärv och tillväxt. RCC blickar nu framåt för att fokusera på kunskapsöverföring, kompetensutveckling och ökad lönsamhet liksom fortsatta planer på att expandera i fler delar av landet. Under 2011 har vi tillfört kompetens genom att förvärva bolag som vi tror på och delar värdegrund med. Vi kommer nu att se till att tillväxten även tar fart organiskt genom en rad åtgärder, berättar Bertrand Hennings som är VD för RCC. I Stockholmsregionen har året i stor utsträckning kretsat kring sammanslagningen med byggbolaget BVT. Med över 20 års erfarenhet kommer BVT utgöra grunden för RCC:s fortsatta byggverksamhet i regionen. En liknande sammanslagning kommer även att genomföras i Göteborg där RCC under året förvärvat byggbolagen TBT och Granova. Med dessa förvärv skapar vi en bred kunskapsplattform för att arbeta med större och fler projekt än tidigare. Nu är det viktigt att satsa på kunskapsöverföring i den nya organisationen och vässa oss inom såväl fastighetsutveckling, entreprenader som byggservice, säger Bertrand Hennings. Inom området fastighetsutveckling arbetar RCC nära tillsammans med mark- och fastighetsutvecklingsbolaget och koncernsyskonet IQuity. Samarbetet möjliggör att projekt kan genomföras helt i egen regi från råmark till nyckelfärdig bostad. Målet under 2012 är att denna verksamhet ska nå en volym på cirka 800 miljoner kronor. Exempelvis har RCC i Örebro under året genomfört en nybyggnation i populära Ryningeåsen i samarbete med IQuity. Projektet består av attraktiva radhus med närhet till såväl centrala Örebro som natur- och strövområden. Vi kommer genomföra projekt i Danderyd, Alsike, Åkersberga och Stora Essingen, berättar Bertrand Hennings. RCC erbjuder även byggserviceverksamhet för exempelvis kommuner och försäkringsbolag. I Göteborg har bland annat ett större projekt genomförts för att ersätta fuktskadade fasader på fastigheter med hjälp av innovativa tekniska lösningar. Med denna typ av jobb nischar vi oss som specialister och tillför dessutom bredd i vårt erbjudande, säger Bertrand Hennings. Även inom entreprenadverksamheten har antalet externa samarbetspartners ökat kraftigt. Under 2011 har RCC Stockholm påbörjat ett större projekt i Märsta, samt nybyggnation av lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, tillsammans med HSB. Därutöver genomförs en entreprenad om hyreslägenheter i Fruängen tillsammans med SKB. Även i Örebro har entreprenadverksamheten gått framåt i och med byggnationen av lägeneheter, Eyrafältet etapp 1. Projektet genomförs på uppdrag av BJC. Utmaningen framöver blir att få med lönsamheten i och med alla organisationsförändringar. Det arbetet innefattar även exempelvis HR, inköpsorganisationen samt ekonomifunktioner. Vår långsiktiga ambition är att bli en rikstäckande organisation med fokus på de stora tillväxtregionerna från Skåne till Norrland, avslutar Bertrand Hennings. 13

16 IQuity är ett mark- och fastighetsutvecklingsbolag med öga för potential. Bolaget bearbetar råmark till färdiga bostäder och mötesplatser, såväl i egen regi som tillsammans med starka partners, där arbetet alltid bygger på en grundlig analys av mark, kringområde och framtida potential. Projekt med rätt förutsättningar gör IQuity till verklighet och är ofta involverade i hela kedjan från planering och tillstånd, till arkitektur, byggnation och slutbesiktning. På så vis utvecklar bolaget attraktiva tillväxtorter med fokus på hög kvalitet och smarta lösningar som är hållbara över tid. Organisation IQuity ingår i koncernen Avalanche Capital. Med stark ekonomisk bas och en bred kompetens inom koncernen kan vi åta oss såväl stora som små projekt. Genom ett tätt arbete tillsammans med koncernbolag som RCC kan effektiva helhetslösningar erbjudas för bolagets uppdragsgivare. IQuity är en ansvarstagande organisation med ett vaket öga gentemot sin egen miljöpåverkan. Bolaget driver utvecklingen inom klimatsmarta alternativ för byggbranschen och jobbar aktivt med att minimera utsläpp och energiåtgång vid såväl byggen som efter det att projekt väl är i drift. Affärsområden Bostäder IQuity arbetar med en rad olika boendeformer med utgångspunkt från områden och förutsättningar. Bolagets kompetens sträcker sig från hyresrätter och bostadsrätter, till villor och nya populära lösningar som ägandelägenheter. Det medför stor förståelse för kundernas behov oavsett var i landet de befinner sig. Mötesplatser Tillgången till mötesplatser och kommersiella lokaler är avgörande för att stärka konkurrenskraften för städer och regioner. IQuity agerar som såväl initiativtagare som inkallad konsult vid projektering av gallerior, idrottsoch konsertarenor samt andra mötesplatser. Inom bolaget finns lång erfarenhet av vilka utmaningar som exempelvis kommuner står inför vid investeringar och nybyggen. På så vis kan IQuity hjälpa till hela vägen från första skissen till invigning. IQuity Förändring Nettoomsättning % EBITDA % EBIT % Antal anställda % Eget kapital % Balansomslutning % Samtliga siffror angivna i tkr där inget annat anges. 14

17 Från leråker till färdiga bostäder Mark- och projektutveckling har länge dominerats av marknadens stora byggdrakar. IQuity har på kort tid etablerat sig som en stark uppstickare med hög kompetens och ett starkt samarbete med koncernsyskonet RCC. Under 2012 siktar bolaget på att fortsätta expandera på fler orter i Sverige. IQuity AB bedriver verksamhet inom markoch fastighetsutveckling i orter som präglas av stark tillväxt. Bolaget startades 2010 och har under 2011 expanderat rejält gällande såväl projekt i egen regi som tillsammans med externa aktörer. I dag har IQuity medarbetare i Stockholm, Haparanda, Malmö och Göteborg. Markutveckling är en separat kompetens från exempelvis entreprenadverksamhet som görs på beställning. Vårt arbete på IQuity handlar därför i stor utsträckning om att förstå potentialen i varje enskild affär, liksom att sköta kontakt med såväl myndigheter som entreprenörer. Samtidigt som vi förstås tar på oss en försäljningsrisk har vi också möjlighet till lönsammare projekt, berättar Johan Ellertson som är VD på IQuity. IQuity:s projekt bedrivs ofta i tätt samarbete med koncernsyskonet och projektutvecklingsföretaget RCC. På så vis kan produktioner genomföras helt inom Avalanche Capital-koncernen från råmark till nyckelfärdig bostad. Ofta sköter vi hela kedjan från lokalisering av marken, till utveckling, byggnation och försäljning till slutkund. Tanken har hela tiden varit att RCC och IQuity ska gå hand i hand och på så vis stärka varandras erbjudanden. Genom att dela upp mark- och fastighetsutveckling i separata bolag har vi samtidigt möjligheten att även jobba med externa entreprenörer där RCC inte har resurser på orten, säger Johan Ellertson. Under 2011 har IQuity expanderat kraftigt och bland annat genomfört projekt i Alsike i Knivsta, Eyrafältet i Örebro samt i Danderyd och Smedby utanför Stockholm. Bolaget har även förvärvat mark i Göteborg för framtida utveckling. Vi ser fortsatt goda möjligheter för utveckling av bostäder och mötesplatser i framförallt Stockholm, Örebro och Göteborgsregionen. Därutöver har vi även planer på projekt i Lysekil, Malmö och Pajala, berättar Johan Ellertson. 15

18 SOLIDUM Solidum hjälper företag med lån, likviditetslösningar och administration. Bolaget satsar även stort på att under 2012 börja erbjuda fördelaktiga sparlösningar för privatpersoner. Därmed tas även steget till att bli certifierat kreditmarknadsbolag som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Solidum ingår i koncernen Avalanche Capital. Tjänster inom fakturaköp Solidums tjänster inom fakturaköp hjälper företag att betala sina fakturor snabbt, enkelt och till en av marknadens lägsta avgifter. Genom effektiv administration skapar Solidum förbättrad likviditet och kapitaltillgång inför fortsatt tillväxt. Utöver traditionell factoring erbjuds även reverse factoring för bolag med välfungerande samarbeten med sina underleverantörer. Det innebär bland annat längre kredittider och bättre förhandlingsmöjligheter för Solidums kunder. Solidum har också möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring varje klients totala faktureringsprocess, inklusive eventuella påminnelser och inkassoförfaranden. På så vis kan mindre företag använda Solidums expertis istället för att binda upp sin egen ekonomifunktion. Finansieringslösningar för företag God tillgång till likvida medel är centralt för att göra rätt investeringar inför framtiden. Solidum erbjuder ett brett spektra av låne- och finansieringsupplägg för att möta sina kunders behov av kapital. Flexibla och individuella lösningar utformas efter varje kunds förutsättningar ofta i kombination med bolagets factoringtjänster för en smidig och effektiv helhet. Sparlösningar mot privatmarknaden Under 2012 kommer Solidum att utöka sin verksamhet till att även omfatta privatsparande. Genom ett antal fasträntealternativ med löptid mellan 1 till 5 år kommer bolaget gå ut brett med fördelaktiga och trygga sparlösningar. Sparare kan enkelt följa utvecklingen av sitt kapital via Solidums onlinetjänst. Samtliga sparalternativ hos Solidum kommer omfattas av den statliga insättningsgarantin och därmed erhålla samma skydd som större banker och sparinstitut. Solidum Förändring Nettoomsättning % EBITDA % EBIT % Antal anställda % Eget kapital % Balansomslutning % Samtliga siffror angivna i tkr där inget annat anges. 16

19 Solidum tar sikte mot privatmarknaden 2011 har dominerats av en större omorganisation samt förberedelserna inför nya affärssatsningar. Med en långtgående ansökan för att bli kreditmarknadsbolag siktar Solidum på att erbjuda inlåning mot privatmarknaden. Det nya affärsområdet ger dessutom ökad konkurrenskraft till bolagets tjänster inom företagslån och fakturaköp. De senaste årens ekonomiska turbulens har satt djupa spår på de globala finansmarknaderna. Allt hårdare krav ställs på bankernas utlåningsverksamhet i och med bland annat Basel-reglerna. Detta har i sin tur lett till att fler aktörer gett sig in på lånemarknaden. Efterfrågan på företagslån är fortsatt hög samtidigt som storbankerna blivit allt mer restriktiva med sin långivning. Genom att satsa på inlåning mot privatmarknaden effektiviserar vi vårt låne- och factoringerbjudande och breddar även verksamheten. På så vis får vi förbättrade möjligheter att finansiera lånedelen mot företag, vilket i sin tur är en mer kostnadseffektiv lösning än att låna in externt kapital, berättar Per-Olov Bertholdson, VD på Solidum. För att kunna erbjuda trygg inlåning påbörjade Solidum under 2011 ansökningsprocessen för att bli certifierat kreditmarknadsbolag och därmed omfattas av den statliga insättningsgarantin. På så vis står verksamheten under Finansinspektionens kontroll och lever upp till höga krav på säkerhet och kontroll. I samband med ansökan har Solidum även bytt namn från tidigare ADD Finans. Som kreditmarknadsbolag har vi förtroende att förvalta kapital på samma sätt som storbankerna. Ansökan har varit en utmaning och inneburit omfattande utveckling av våra egna IT-system, liksom nya krav på rapportering och rutiner, säger Per-Olov Bertholdson. Under 2012 kommer även en ny VD rekryteras för Solidum. Per-Olov Bertholdson kommer därmed ta rollen som ordförande i bolaget. Under året har även omstruktureringar gjorts av personalstyrkan för att förbereda för den nya verksamheten, liksom översyn av den befintliga kundstocken för att nå bättre lönsamhet. Vårt mål är att med dessa förändringar erbjuda attraktiva villkor för både sparkunder och factoringkunder. I framtiden siktar vi även på att kunna erbjuda privatlån, avslutar Per-Olov Bertholdson. 17

20 Nischer är ett investmentbolag som investerar i familje- och generationsskiftesbolag som präglas av entreprenörskap, drivkraft och omtanke. Affärsmodellen bygger på en aktiv och engagerad förvaltning där varje dotterbolag får nödvändig handlingsfrihet för att uppnå sina mål gällande tillväxt och lönsamhet. Som ägare bidrar Nischer med kompetens, synergieffekter genom koncerngemensamma funktioner, samt kapital för att stimulera fortsatt tillväxt. Målet är inte enbart att växa organiskt, utan även att via strategiska förvärv bygga kluster inom respektive verksamhetsgren och därmed stärka gruppen. Nischer-aktien är i dag noterad på handelsplatsen First North som drivs av NASDAQ OMX. Investeringar görs framförallt i små och medelstora företag med potential till hög tillväxt och lönsamhet liksom en stark tro på att företag med goda värderingar och tydlig företagskultur utgör guldkornen på marknaden. IndustrIQ är Nischers helägda dotterbolag med fokus på verkstad och industri. IndustrIQ har i dag tre strategiska innehav: Mintec Paper, PlaCell och SKA. Portföljbolag Mintec Paper Mintec Paper är ett svenskt pappersförädlingsbolag med bas i Köping. Bolagets tjänster omfattar konvertering och trissning av papper, kartong och nonwoven-material. Därutöver är bolaget även verksamt inom trading samt processutveckling. Mintec Paper är ledande inom konvertering av cellulosabaserade material i Skandinavien. Den huvudsakliga kundgruppen består av pappersgrossister och producenter av basmaterial samt färgtillverkare. PlaCell PlaCell är ett av Skandinaviens äldsta legotillverkande plastformsprutningsföretag med rötter från 1920-talet. Bolaget har sitt säte i Gislaved i Småland. Verksamheten omfattar tillverkning av tekniskt avancerade plastkomponenter och bolaget har bred erfarenhet inom verktyg och formsprutning av sammansatta plastdetaljer av flera olika komponenter. SKA GmbH & Co. KG SKA GmbH & Co. KG (SKA) är en tysk tillverkare och leverantör av produkter inom fordonssäkerhet. Företaget har en kunnig och erfaren organisation med en ledning som varit verksam sedan starten för cirka 20 år sedan. Bolaget och dess produktionsanläggning ligger i hemstaden Attendorn utanför Düsseldorf. Verksamheten omfattar innovativ och kostnadseffektiv processutveckling och tillverkning av stansade delar av höghållfast stål till bland annat säkerhetsbälten, säten och airbags. Nischer Förändring Nettoomsättning % EBITDA % EBIT % Antal anställda % Eget kapital % Balansomslutning % Samtliga siffror angivna i tkr där inget annat anges. 18

21 Grunden är lagd för ett mycket bra präglades av fortsatt tillväxt och en strukturell uppbyggnad av Nischer-koncernen. Stort fokus har lagts på att utforma en organisation för såväl organisk tillväxt som ytterligare förvärv i linje med bolagets investeringskriterier. Under våren 2011 genomfördes en strukturaffär genom vilken Nischer AB noterades på NASDAQ OMX First North. Noteringen var ett viktigt steg för långsiktig tillväxt och ger koncernen en tydlig kvalitetsstämpel. Försäljningsmässigt uppfyllde Nischer också sitt tillväxtmål på 10 procent under 2011, vilket är positivt mot bakgrund av den svaga globala konjunkturen under framförallt andra halvåret av Jag är glad att vi genom att tydligt fokusera på marknads- och försäljningsåtgärder i våra portföljbolag lyckats nå vårt uppsatta tillväxtmål och levererat över förväntan. Koncernen hade ett mycket bra år försäljningsmässigt med en nettoomsättning för helåret på cirka 350 mkr, vilket motsvarade en ökning med 16 procent jämfört med året innan, säger Lars Rutegård som är VD för Nischer. Under 2012 kommer Nischer fokusera på lönsamhet och tillväxt både i befintliga verksamheter och i nya. Koncernen ska främst växa med kompletterande förvärv men även organiskt. Nu när Nischers struktur är på plats ska vi fortsätta att utveckla våra portföljbolag samt addera nya. Genom att hålla fast vid våra strategiska grundprinciper ska vi bygga en portfölj i linje med vår övergripande strategi, berättar Lars Rutegård. Nischer är en aktiv ägare som arbetar operativt med sina innehav, dels via dotterbolagens styrelser, dels direkt med dess ledningar. Genom en ökad fokusering på marknadsföring och försäljning, exempelvis med hjälp av en ny VD eller försäljnings- och marknadsföringsansvarig, ges dotterbolagen möjlighet att ledas åt rätt håll i sin verksamhet. Samtidigt är en central del i förvaltningsstrategin att hitta en balans mellan den kunskap som ägarrepresentanten ska tillföra och som finns i ägarbolaget, och att styrelser och ledningarna i portföljbolagen har rätt ansvar och befogenheter. I vårt ägararbete är det av yttersta vikt att vi är ansvarstagande, konsekventa och har en tydlig strategi för genomförandet. Med vår erfarenhet och vårt branschkunnande sporrar vi bolagen att växa sig ännu starkare med oss. Under 2011 lade vi grunden med en organisationsstruktur som ger oss gynnsamma förutsättningar. Grunden är lagd för ett mycket bra 2012, avslutar Lars Rutegård. 19

22 20 Finansiell information

23 Innehåll Förvaltningsberättelse 22 Koncernresultaträkning 23 Koncernbalansräkning 24 Kassaflödesanalys för koncernen 26 Moderbolagets resultaträkning 27 Moderbolagets balansräkning 28 Kassaflödesanalys för moderbolaget 30 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 21

24 Förvaltningsberättelse Avalanche Capital AB har sitt säte i Stockholm. Styrelsen och verkställande direktören för Avalanche Capital AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsperioden Information om verksamheten Företagets huvudverksamhet är affärsutveckling i hel- eller delägda onoterade innehav. Avalanche Capital har sitt huvudkontor i centrala Stockholm och finns representerat från Haparanda i norr till Malmö i söder. Affärsidén är att investera och verka som aktiv ägare i små och medelstora onoterade bolag med potential för hög tillväxt och lönsamhet. Flerårsjämförelse Den ekonomiska utvecklingen i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % 4,2 neg Avkastning på eget kapital, % 19,3 neg Moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st 12 5 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under verksamhetsåret 2011 har fokus varit konsolidering och implementation av de bolag som förvärvades under 2010 och Under året har affärsområdet Grain avyttrats liksom ett par mindre bolag i de övriga affärsområdena. De största investeringarna skedde under årets första kvartal inom RCC-koncernen då RCC Stockholm stärktes upp med BVT-Gruppen och grunden för RCC Väst lades med investeringar i Göteborgsbolagen TBT Byggteknik AB, Granova Bygg AB samt Gamlestadens Rör AB. Koncernens industrigren, IndustrIQ AB, har under året listats på Nasdaq OMX First North genom ett omvänt förvärv under juli Koncernen drivs nu under moderbolaget Nischer (publ.) AB. Solidum AB har under året ansökt till Finansinspektionen om att bli kreditmarknadsbolag, svar väntas innan utgången av andra kvartalet Framtida utveckling Under 2012 förväntas koncernen ha en fortsatt stark organisk tillväxt med tilltagande lönsamhet över samtliga affärsområden. Ägarförhållanden Avalanche Capital AB ägs till 100 % av Nordic Light S.a.r.l i Luxemburg. Miljöpåverkan Bolag inom koncernen (PlaCell AB) bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser tillverkning av mer än ett ton plastprodukter per år. Förslag till vinstdisposition. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs