ELEKTRONISK ANTECKNINGSBOK EL-6850 EL-6890 BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEKTRONISK ANTECKNINGSBOK EL-6850 EL-6890 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 INNEHÅLL Användning av anteckningsboken för första gången... 1 När onormala förhållanden resulterar i felfunktion... 1 Automatiskt strömfrånslag... 1 Bakgrundsbelysning... 1 Inställning av LCD-skärmens kontrast... 2 In/urkoppling av tangentton... 2 Tömning av minnet... 2 Delarnas namn... 3 Indikeringar på skärmen... 4 Inskrivning av tecken... 4 Att observera angående tid och den inbyggda kalendern... 5 Klockfunktion... 5 Att observera angående lagring av poster... 8 Telefon/e-postfunktion... 9 ELEKTRONISK ANTECKNINGSBOK EL-6850 EL-6890 BRUKSANVISNING WWW-funktion Kalenderfunktion Schemafunktion Minnesanteckningsfunktion Bemärkelsedagsfunktion Framtagning av poster Redigering av poster Radering av poster Sekretessfunktion Räknarefunktion Omvandlingsfunktioner för valutor och mått Diverse funktioner Valfri funktion Batteribyte Tekniska data... 35

2 OBSERVERA SHARP rekommenderar att du håller separata anteckningar för alla viktiga data. Data kan förloras eller förändras i alla typer av elektroniska minnesprodukter under vissa omständigheter. SHARP tar därför inget ansvar för data som förloras eller på annat sätt blir oandvändbara vare sig detta beror på felaktig användning, reparationer, felaktigheter, batteribyte, användning av förbrukade batterier eller av annan anledning. SHARP åtar sig inget ansvar vare sig direkt eller indirekt för finansiella förluster eller krav från tredje man vid användning av denna produkt och dess funktioner som t.ex. stöld av kreditkortsnummer, förlust eller förändring av lagrade data, etc. Anteckningsboken är inte avsedd att för att besöka webbplatser eller för att sända eller mottaga e-post genom att använda URL eller e-postadresser som du lagrat. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. OBSERVERA Bär inte anteckningsboken i bakfickan på en byxa. Se till att inte tappa anteckningsboken eller utsätta den för våld. Utsätt inte anteckningsboken för höga temperaturer. Eftersom denna produkt inte är vattentät bör den inte användas eller förvaras där den kan komma i kontakt med vätska (t ex vatten). Regndroppar, vattenspray, juice, kaffe, ånga, svett etc orsakar också funktionsstörningar. Rengör endast med en mjuk, torr trasa. Anlita endast auktoriserad SHARP-serviceverkstad. ANM. Informationen i denna bruksanvisning gäller för båda modellerna utom där annat anges. Det kan hända att någon av modellerna inte finns tillgänglig i vissa länder. Alla namn på företag och/eller produkter är varumärken och/eller registrerade varumärken tillhörande sina respektive tillverkare.

3 Användning av anteckningsboken för första gången Utför följande operationer innan du använder anteckningsboken för första gången. 1. Håll ON nedtryckt medan du trycker på RESET (Nollställare). Släpp först upp RESET (Nollställare) och därefter ON. Meddelandet CLEAR ALL DATA OK (Y/N)? (Radera alla data (J/N)?) visas. Under vissa förhållanden kan det hända att meddelandet Data has been impaired! Press [Y] to CLEAR ALL memory (Data har förstörts! Tryck på [Y] för att rensa minnet totalt). I båda fall, fortsätt till nästa steg. 2. Tryck på Y. 3. Anteckningsboken är nu initierad. Ställ nu in datum och klockans tid. (Se sidan 7.) Tryck på RESET (Nollställare) med en kulspetspenna eller ett liknande föremål. Använd inte ett föremål med en vass spets eller en spets som lätt kan gå sönder. När onormala förhållanden resulterar i felfunktion Om anteckningsboken utsätts för kraftiga elektriska störningar eller stötar vid användning, kan ett onormalt tillstånd uppstå som kan förorsaka att inga tangenter (inklusive ON ) fungerar. Om detta skulle inträffa, tryck på RESET (Nollställare). Störningar och stötar kan radera del eller alla data som lagrats i anteckningsbokens minne. Automatiskt strömfrånslag När ingen av tangenterna används på ca. 7 minuter slår anteckningsboken automatiskt ifrån strömmen för att spara batterierna. (Tiden till frånslag beror på hur anteckningsboken använts.) Tryck på ON för att fortsätta. Bakgrundsbelysning Anteckningsboken har inbyggd bakgrundsbelysning som gör det möjligt att betrakta bildskärmen även under dåliga ljusförhållanden. Genom att trycka på belyses bildskärmen så länge du arbetar med anteckningsboken och slås automatiskt ifrån när inga tangenter vidrörs efter en inställd tidsintervall. (Se följande avsnitt Inställning av bakgrundsbelysningen.) Tryck på igen för att slå ifrån bakgrundsbelysningen. 1

4 Om batterispänningen är mycket låg kan det hända att bakgrundsbelysningen lyser under kortare tid än inställd tidsintervall. Bakgrundsbelysningen fungerar inte under dataöverföring. Använd inte bakgrundsbelysningen i onödan. Eftersom bakgrundsbelysningen förbrukar batteriström, förkortas batteriernas livslängd avsevärt när bakgrundsbelysningen används alltför ofta. Fortsätt inte att använda anteckningsboken efter att den slagits av automatiskt medan bakgrundsbelysningen varit tänd. Även om det därefter är möjligt att slå på anteckningsboken igen, så kommer tidsangivelsen att vara felaktig samtidigt som andra funktioner kanske inte kan användas på korrekt sätt förrän batterierna bytts ut. Inställning av bakgrundsbelysningen Du kan ställa in den tidsintervall efter vilken bakgrundsbelysningen ska slås ifrån då anteckningsboken inte används. 1. Tryck på 2nd, MENU, NEXT och Tryck på eller för att ändra tidsintervall (15 till 60 sek). 3. Tryck på ENTER. < B/L SETUP > TURN OFF AFTER SECONDS Inställning av LCD-skärmens kontrast 1. Tryck på 2nd, MENU och Tryck på eller för att göra skärmen mörkare eller ljusare efter behov. 3. Tryck på C CE när kontrasten har justerats. In/urkoppling av tangentton Tryck på 2nd och för att koppla in eller ur tangenttonen. Tömning av minnet Det kan hända att följande meddelande som uppmanar dig att tömma minnet visas på skärmen. Tryck på Y för att starta radering. Radering tar under en minut. <LCD CONTRAST> DARK LIGHT DO YOU WANT TO FREE UP MEMORY? (Yes/No) Tryck påe N för att hoppa över radering och påbörja någon annan funktion. (Vi hänvisar till sidan 28) 2

5 Delarnas namn Strömpåslag (ON) Strömavslag (OFF) Markörtangenter Funktionstangenter MENU (Meny)-tangent Datorlänk OPTION (Tillvals)- tangent Söktangenter RESET-omkopplare (nollställare) I denna bruksanvisning anges tangenterna av symboler, som t.ex.: & : &-tangenten. 7 : siffertangenten 7. 2nd MENU : MENU (Meny)-tangenten. Q : bokstavstangenten Q. * Siffror, bokstäver och mellanrum för inskrivning visas utan inramning. Tryck först på 2nd och därefter på önskad tangent för att skriva in något, av tecknen ovanför siffertangenterna (*1), tecknet eller tecknet. *1 &,, (, $, #, ) 3

6 Indikeringar på skärmen : Ett pipljud avges varje gång en tangent trycks in. : Schemaalarmet är inkopplat. : Anger inskrivning av versaler (stora bokstäver). Tryck en gång till på så att indikeringen släcks för att välja inskrivning av gemener (små bokstäver). EDIT : Anger att visad post kan redigeras. 2nd : Anger att 2nd har tryckts in. Efter detta kan de funktioner eller tecken som är markerade i gult (eller grönt) på tangentbordet användas. : Ytterligare text finns ovanför vad som syns på skärmen. (Tryck på.) : Ytterligare text finns nedanför vad som syns på skärmen. (Tryck på.) S : Sekretessfunktionen är inkopplad. (Hemliga poster kan bara tas fram med hjälp av ett lösenord.) : Anger att framtagen post är hemlig. BATT : Anger att de batteriernas spänning är låg. I denna bruksanvisning visas endast de symboler som anses nödvändiga för aktuell beskrivning. Inskrivning av tecken 1. Flyttning av markören Markören (_ eller ) kan flyttas genom att trycka på,, eller (eller hålla någon av tangenterna nedtryckt). 2. Teckeninskrivning (1) Inskrivning av bokstäver och siffror Efter nollställning av anteckningsboken gäller versaler (stora bokstäver) som standardvärde för inskrivning av bokstäver. För att skriva in små bokstäver, tryck på så att indikeringen slocknar. För att skriva in eller :, tryck först på 2nd och därefter på, eller :. (2) Inskrivning av symboler och andra speciella tecken Tryck på SMBL för att gå till symbolfunktionen som gör det möjligt att skriva in 90 olika symboler. Tryck på NEXT eller PREV för att välja önskad sida av symboler/speciella tecken och tryck sedan på nummer för motsvarande symbol. Den sida som först visas beror på tidigare val. De fem senaste inskrivna symbolerna eller speciella tecknen lagras och visas på första sidan. Tryck på SMBL för att lämna inskrivning av symboler. 4

7 3. Korrigering (1) Infogning av tecken Tryck på INS, så att markören ändras från (byt ut) till (infoga). Tryck på INS igen för att ändra markören från till. (2) Radering av tecken Tryck på DEL eller BS för att radera ett tecken. Tangenterna DEL och BS kan inte alltid användas till att radera tecken, t.ex. vid inskrivning av tid i en schemapost eller när räknaren används. Använd då istället C CE och skriv sedan in rätt data. Tryck på C CE för att radera alla tecken på aktuell skärm. Att observera angående tid och den inbyggda kalendern Det är möjligt att ställa in önskad datum och tid mellan 1 januari 1901 till 31 december 2099 i kalender, schema och klockfunktionerna. Om försök görs att lagra en ogiltig tid eller datum, är det omöjligt att flytta markören för att skriva in datum eller att lagra datum och tid genom att trycka på ENTER. Skriv in korrekt värde och tryck på ENTER igen. Klockfunktion Anteckningsboken har både lokaltid och världsklocka. Varje gång CLOCK trycks ned växlar visningen på skärmen mellan lokaltid och världsklocka. Lokaltid Världsklocka Visar hemstad NEW YORK [H] MON JAN :00 Tid Veckodag/månad/dag/år (+5:00) visar tidskillnaden från hemstaden. LONDON [W] MON JAN 1 01 (+ 5 00) 5:00 1. Inställning av lokaltid (1) Inställning eller ändring av hemstad Välj din egen hemort som hemstad genom att först välja dess motsvarande zonnummer. Visar världsstad Tid Veckodag/månad/dag/år 5

8 Zonnumren är baserade på tidszonernas avstånd från den internationella datumlinjen (zonnummer 0). Det är t.ex. 13 timmars tidsskillnad mellan datumlinjen och London (London är 13 timmar efter) vilket ger London zonnummer 13. Honolulu är 23 timmar efter datumlinjen så dess zonnummer är städer och deras motsvarande zonnummer finns lagrade i anteckningsbokens minne. (Vi hänvisar till denna sida) 1. Tryck en eller två gånger på CLOCK för att visa lokaltid. Den förinställda hemstaden, som visas efter anteckningsbokens nollställning, är New York. 2. Tryck på 2nd och EDIT för all gå till redigeringsläge. 18 på skärmen anger tidszonen. 3. Tryck på NEXT eller PREV tills önskat namn på en stad i samma tidszon som din hemort visas på skärmen. Välj bland de städer som finns lagrade i anteckningsboken. 4. Tryck på ENTER för all ställa in hemstaden. Namnen på en del städer har förkortats enligt följande för deras visning på skärmen: HONG KONG HONGKONG, NEW DELHI DELHI, RIO DE JANEIRO RIO, LOS ANGELES L.A., ANCHORAGE ANC. Inget stadsnamn visas för zonnumren 0, 14 och 15. Zonnummer Stad Zonnummer Stad 0 10 MOSCOW 1 AUCKLAND 11 CAIRO 2 NOUMEA 12 PARIS 3 SYDNEY 13 LONDON 3.3 ADELAIDE 14 4 TOKYO 15 5 HONG KONG 16 RIO DE JANEIRO 6 BANGKOK 17 CARACAS 6.3 YANGON 18 NEW YORK 7 DHAKA 19 CHICAGO 7.3 NEW DELHI 20 DENVER 8 KARACHI 21 LOS ANGELES 8.3 KABUL 22 ANCHORAGE 9 DUBAI 23 HONOLULU 9.3 TEHRAN 24 MIDWAY 6

9 (2) Klockinställning <Exempel> Ställ in datum och tid på 8 februari 2001, kl. 10:05 på eftermiddagen (PM). 1. Tryck en eller två gånger på CLOCK för att visa lokaltid. 2. Tryck på 2nd och EDIT. NEW YORK 18 MON JAN 1 01 Markören börjar blinka. 3. Skriv in timme och minut. 0: (För 12 timmars klocka, skriv 1005 PM.) (Skriv in två siffror vardera för både timmar och minuter.) 4. Skriv in månad dag och år Gryck på för att gå förbi en siffra som inte behöver ändras. 5. Tryck på ENTER. Klockan börjar gå från 0 sekunder. Tid kan ställas in på 12-timmars klockan eller 24-timmars klockan (standardläge). Se avsnittet Val av tidssystem på sidan 28 för anvisningar om hur man väljer tidssystem. AM eller PM visas för 12-timmars klockan. Välj 12- timmars klocka för detta exempel. (Anm.: 12:00 PM är klockan 12 på dagen och 12:00 AM är midnatt.) 2. Hur världsklockan används (1) Ändring av stad för världsklockan 1. Tryck på CLOCK en eller två gånger för att visa världsklockan. 2. Tryck på 2nd och EDIT för all gå till redigeringsläge. 3. Tryck på NEXT eller PREV för att visa stad för önskad tidszon. 4. Tryck på ENTER. Datum och tid måste ändras i redigeringsläget för lokaltid. 3. Registrering av stadsnamn som inte finns på listan För att t.ex. välja Rome (Rom) som stad för världsklockan (Rom har zonnummer 12 men finns ej med på listan): 1. Tryck en eller två gånger på CLOCK så att världsklockan visas på skärmen. 2. Tryck på 2nd och EDIT för all gå till redigeringsläge. 3. Tryck på NEXT (eller PREV ) för att visa stad och välj zonnummer 12. (Det förinställda stadsnamnet är PARIS.) 4. Skriv in stadsnamnet (högst 8 bokstäver). ROME 12 ROME FRI FEB 9 '01 (Tryck på DEL för att 4:05 radera onödiga tecken, om nödvändigt.) 7

10 5. Tryck på ENTER för all lagra det nya namnet i minnet. För att skriva in ett stadsnamn för lokaltid, visa lokaltid och tryck därefter på 2nd, EDIT, och för att flytta markören till raden för stadsnamn. Endast ett ändrat stadsnamn kan lagras för varje klocka, lokaltid respektive världsklockan. Varje ändrat namn behålls i minnet tills zonnumret ändras nästa gång. 4. Inställning av sommartid När sommartid används, framflyttas lokaltid en timme under sommaren. Sommartiden kan ställas in på lokaltid eller världsklockan, oberoende av varandra. När sommartiden t.ex. ställts in på lokaltid, behöver den inte användas på världsklockan. (1) Lokaltid 1. Tryck på CLOCK en eller två gånger för att visa lokaltid. 2. Tryck på 2nd och EDIT för att gå till redigeringsläge. 3. Skriv in korrekt sommartid. 4. Tryck på 2nd och ENTER för att ställa in tiden som sommartid. visas på skärmen för att ange att sommartid har ställts in. (2) Världsklockan 1. Tryck på CLOCK en eller två gånger för att visa världsklockan. 2. Tryck på 2nd och EDIT, 2nd och ENTER. När världsklockan ställs in för sommartid, framflyttas klockan automatisk fram en timme. När sommartid har ställts in för en världsstad, används den för alla städer som visas på världsklockan. (3) Avsluta sommartid Följ anvisningarna i punkt 1 till 4 för lokaltid eller punkt 1 och 2 för världsklockan för att avsluta sommartid. försvinner. Att observera angående lagring av poster När minnet är fullt visas MEMORY FULL (Minnet fullt) ett kort ögonblick på skärmen. Detta innebär att posten inte kan lagras. Radera onödiga uppgifter för att bereda utrymme åt nya poster. (Se sidorna 26 och 28.) 8

11 Telefon/e-postfunktion TEL/MAIL 1 NAME? ( TEL MODE ) TEL TEL/MAIL 2 NAME? ( TEL MODE ) Samma post Samma post TEL/MAIL 1 TEL/MAIL 2 NAME? NAME? (E MAIL MODE) (E MAIL MODE) Poster för telefon/e-post kan åtkommas genom att trycka antingen på TEL eller . Båda tangenterna återkallar samma poster i respektive ordning på skärmen. TEL tar fram och visar poster i följande ordning: NAME (namn) NUMBER (nummer) ADDRESS (adress) E- MAIL (e-post) och återkallar poster i ordningen: NAME (namn) (e-post) NUMBER (nummer) ADDRESS (adress). Poster för telefon/e-post består av 2 filer (TEL/MAIL1, TEL/ MAIL2). Du kan alltså använda en för arbetet och en för privat bruk. Filer växlas varje gång du trycker på TEL eller . En post för telefon/e-postfunktionen består av 4 fält: namn, nummer, postadress och e-postadress. Upp till 512 tecken kan skrivas in i varje post. Namnfält TEL/MAIL 1 NAME? ( TEL MODE ) E-postadressfält E MAIL? 1. Namngivning av filer Nummerfält NUMBER? Adressfält ADDRESS? Namnet på varje fil kan ändras till ett namn på högst 10 tecken enligt följande anvisningar: 1. Tryck på 2nd, MENU, NEXT och Skriv in ett nytt namn för TEL/MAIL1 och tryck på ENTER. <FILE NAME> 1: [TEL/MAIL 1] 2: [TEL/MAIL 2] 3: [ URL ] 9

12 Du kan hoppa över namngivning genom att trycka på ENTER. Tryck på C CE två gånger för att avbryta inskrivning av filnamn. 3. Gör på samma sätt som i punkt 2 för TEL/MAIL2 och URL. 4. Tryck på TEL, eller WWW för att kontrollera de nya filnamnen. 2. Lagring av telefonposter 1. Tryck på TEL för att visa prompten för inskrivning i TEL/ MAIL1. 2. Skriv in namnet. Till Edwards Bob exempel: Edwards Bob 3. Tryck på ENTER. Prompten för nummerinskrivning visas nu. 4. Skriv in telefonnumret. Till exempel: F F Tryck på ENTER och skriv in adressen. Till exempel: Supervisor Sales dept. ABCD co. 15 North St. Supervisor Sales dept. ABCD co. 15 North St. 6. Tryck på ENTER och skriv in e-postadressen. Till exempel: 7. Tryck på ENTER. fg.com Meddelandet STORED! (Lagrat!) visas för en kort stund varefter posten visas. Telefonposten har nu lagrats. Tryck på ENTER medan NUMBER? (Nummer?), ADDRESS? (Adress?) eller ? (E-post?) visas för att hoppa över inskrivning av nummer, adress eller e- postadress. Inskrivning av namn kan däremot inte hoppas över. Oavsett i vilken ordning som data skrivs in, lagras poster i telefon/e-postenfunktionen efter första tecknet i personnamnet i följande ordning: Mellanslag 10

13 WWW-funktion WWW-funktionen används endast för att lagra URL (Uniform Resource Locator (Internetadresser)) och en kommentar som beskriver URL. En WWW-post består av 3 fält: namn, URL och kommentar. 1. Lagring av WWW-poster 1. Tryck på WWW för att visa inskrivningsprompten för NAME (namn). 2. Skriv in namnet. Till exempel: SHARP ELECTRONICS CO. 3. Tryck på ENTER. URL-prompten och www. visas. Du kan redigera www. om nödvändigt. 4. Skriv in URL. Till exempel: sharp-usa.com URL NAME? URL? www. usa. com 5. Tryck på ENTER. Inskrivningsprompten för REMARK (Kommentar) visas. 6. Skriv in en kommentar. ELECTRONICS Till exempel: ELECTRONICS 7. Tryck på ENTER. Meddelandet STORED! (lagrat!) visas för en kort stund varefter posten visas. SHARP ELECTRON ICS CO. usa. com Upp till 512 tecken (inklusive www. ) kan skrivas in i varje post. 11

14 Kalenderfunktion Kalenderfunktionen kan väljas genom att trycka på SCHEDULE en eller två gånger. Varje tryck på denna tangent växlar visningen mellan kalender och schemafunktion Kalenderfunktion THU FEB 8 '01 TIME? Schemafunktion 1. Kontroll av månadskalender Anteckningsboken har 4 rader för visning av 4 veckor i varje månad. Använd följande tangenter för att kontrollera visning av data. PREV NEXT : visar nästa (eller föregående månad). Håll ned tangenterna för snabbläddring av månader. : flyttar markören eller rullar kalendern up (eller ned) en vecka i taget. 1. Tryck på SCHEDULE en eller två gånger för att visa kalenderfunktionen anger att månadens första vecka befinner sig ovanför vad som nu visas. För att visa första veckan, tryck på tills markören kommer fram till föregående sida. 2. Tryck på NEXT och ( PREV ) för att visa kalendern för nästa (föregående) månad. År mellan 1901 och 1999 visas tillsammans med, däremot visas år från 2000 till 2099 utan denna symbol. 2. Återställning av kalendern till nuvarande datum Tryck på 2nd och SCHEDULE i kalenderfunktion. Kalender för innevarande månad visas och dagens datum blinkar. 12

15 Schemafunktion Schemafunktionen kan väljas genom att trycka på SCHEDULE en eller två gånger. Varje tryck på denna tangent växlar visningen mellan kalender och schemafunktion. En schemapost består av 3 fält: datum, tid och ärende. Upp till 512 tecken kan skrivas in i varje ärende. 4 siffror kan användas för året och 2 siffror var för månad, dag, timme och minut. 1. Lagring av schemaposter Det finns 3 metoder för att skriva in önskat datum: (1) Inskrivning av önskat datum i kalenderfunktion (2) Inskrivning av önskat datum med NEXT (eller PREV ) (3) Inskrivning av önskat datum direkt När datum har ställts in, skrivs tid och ärenden in på samma sätt för alla metoder. (1) Inskrivning av önskat datum i kalenderfunktion <Exempel> Skriv in följande uppgifter. Lunch with Tom (Lunch med Tom) från 11:30 förmiddagen till 1:00 på eftermiddagen den 24 februari Tryck 2nd och SCHEDULE i kalenderfunktionen för att visa kalendern för nuvarande datum (8 februari 2001). 2. Tryck på,, eller för att flytta markören till 24 februari Tryck på SCHEDULE för att växla till schemafunktionen. Prompten för inskrivning av tid visas. SAT FEB 24 '01 TIME? Flera poster med samma datum kan lagras i minnet. 4. Skriv in tiderna för ärendets början och slut AM 01 PM (När 24-timmars klockan används, tryck på 1130,, 13 och.) DESCRIPTION? (Beskrivning?) visas på skärmen. :00 skrivs in automatiskt. Sluttiden för ett ärende behövs inte anges. Tryck på ENTER (eller ) när starttiden har skrivits in för att visa prompten DESCRIPTION? (Beskrivning?). Det är också möjligt att skriva in ett ärende utan att ange någon tid, så länge som ärendet inte börjar med en siffra. Hoppa i så fall över inskrivning av tid och börja istället teckeninskrivning efter anvisningarna i punkt 5. Timme och minut ska vardera bestå av 2 siffror. 13

16 Tiden kan ställas in antingen efter 12-timmars eller 24- timmars klockformatet. När markören flyttas till läget för inskrivning av nästa post, visas tiden enligt det klockformat som valts med MENU-funktionerna (menyfunktionerna) för tidssystem. Efter ett försök att skriva in en ogiltig tidsuppgift, kan inte markören flyttas till nästa post. Skriv in korrekt tid och gå därefter vidare till nästa punkt. 5. Skriv in ärendet. Lunch with Tom 6. Tryck på ENTER för att lagra posten. 7. Tryck nu på SCHEDULE för att kontrollera om posten har lagrats i minnet. SAT FEB 24 '01 11:30A~ 1:00P Lunch with Tom Notera märket ( ) intill 24 februari. Detta märke anger att ett schemaärende för detta datum finns lagrat i minnet enligt följande: Schemaärende börjar på morgonen Bemärkelsedag Schemaärende börjar på kvällen (2) Inskrivning av aktuellt datum med NEXT (eller PREV ) Denna metod är praktisk för inskrivning av ett närliggande datum. Tryck på NEXT (eller PREV ) för att ändra datum dag för dag tills önskat datum visas på skärmen. <Exempel> Skriv in en schemapost för 11 februari Tryck på SCHEDULE en eller två gånger för att visa menyn för schemafunktion. 2. Tryck på 2nd och SCHEDULE för att visa prompten för tidsinskrivning för aktuellt datum (8 februari 2001). 3. Tryck på NEXT tills prompten för tidsinskrivning för 11 februari 2001 visas. Skriv in tid och ärende enligt anvisningarna från punkt 4 i avsnittet (1) Inskrivning av önskat datum i kalenderfunktion på sidan 13. (3) Direkt inskrivning av önskat datum Denna metod lämpar sig bättre än de båda ovanstående metoderna, när önskat datum är avlägset från nuvarande datum. <Exempel> Skriv in ett schemaärende för 26 november Tryck på SCHEDULE och C CE för att visa prompten för datuminskrivning. MM/DD/YYYY MONTH :02 DAY :08 YEAR :

17 2. Skriv in datum Tryck på ENTER. Prompten för tidsskrivning (eller kalender) för 26 november 2001 visas. Skriv in tid och ärende enligt anvisningarna från punkt 4 (eller punkt 3) i avsnittet (1) Inskrivning av önskat datum i kalenderfunktion på sidan 13. Efter ett försök att skriva in en ogiltig datum, kan inte markören flyttas till prompten för tidsinskrivning. Skriv in korrekt datum och gå därefter vidare till nästa punkt. 2. Schemaalarm Schemaalarmets alarmsignal ljuder i ungefär 20 sekunder när starttiden för en schemapost nåtts. Alarmet är inkopplat när visas på skärmen. Tryck på 2nd och för att koppla in eller ur visning av. När är inkopplat, kommer alarmsignalen att ljuda för samtliga schemaposter med samma starttid. Alarmet kan inte ställas in för en enda post. Tryck på C CE för att slå av alarmsignalen. Minnesanteckningsfunktion Minnesanteckningsfunktion väljs genom att trycka på MEMO/ANN en eller två gånger. Varje minnesanteckningspost kan bestå av upp till 512 tecken. 1. Lagring av minnesanteckningspost 1. Tryck på MEMO/ANN en eller två gånger för att visa prompten för inskrivning av minnesanteckningar. 2. Skriv in följande uppgifter. 3. Tryck på ENTER. MEMO TITLE? 15

18 Bemärkelsedagsfunktion Bemärkelsedagsfunktionen väljs genom att trycka på MEMO/ANN en eller två gånger. Varje tryck på denna tangent ändrar visningen mellan minnesantecknings- och bemärkelsedagsfunktion. Bemärkelsedagar, som t.ex. födelsedagar och andra bemärkelsedagar, kan lagras i bemärkelsedagsfunktionen, vilket gör det enklare att komma ihåg viktiga datum. När ett datum lagrats som en bemärkelsedag, räknas detta datum som en bemärkelsedag varje år från 1901 till Upp till 512 tecken kan användas för namn på bemärkelsedagen. Bemärkelsedagar anges av ett märke ( ) i mitten till höger om samma datum på månadskalendern. 1.Lagring av bemärkelsedagsposter 1. Tryck på MEMO/ANN en eller två gånger för att visa prompten för inskrivning av bemärkelsedag. M/D= / ANN M=MONTH D=DAY 2. Skriv in datum och tryck på ENTER (eller ) för att möjliggöra inskrivning av namn. Till exempel: 0212 ENTER FEB 12 ANN DESCRIPTION? Vid ett försök att lagra ett ogiltigt datum är det inte möjligt att flytta markören till prompten för namninskrivning. Skriv in korrekt datum och gå därefter vidare till nästa punkt. 3. Skriv in namnet på bemärkelsedagen. Till exempel: Nancy s Birthday 4. Tryck på ENTER för att lagra namnet i minnet. FEB 12 ANN Nancy's Birthd ay FEB 12 ANN Nancy's Birthd ay 16

19 Framtagning av poster 1. Att observera angående framtagning av poster Sök poster i respektive funktion förutom klockfunktion, räknarefunktion och omvandlingsfunktion. När symbolen eller visas, betyder det att posten innehåller mer text än vad som visas. Tryck på eller för att rulla upp eller ned skärmen en rad. NOT FOUND! (Återfinns ej!) visas en kort stund och inskrivningsprompten visas igen när det inte finns fler (eller relevanta) poster som kan tas fram eller sökas. 2. Sökning i följd Denna funktion tar fram poster i respektive funktion i den ordning de lagrats. Tryck på NEXT (eller PREV ) för ta fram poster i framåt (omvänd) ordningsföljd. Håll tangenterna intryckta för snabbsökning. Schemaposter När inga uppgifter har lagrats för en viss dag visas bara prompten för inskrivning av tid. Tryck på 2nd och SCHEDULE i schemafunktionen för att ta fram dagens schemapost. Tryck sedan lämpligt antal gånger på NEXT för att kontrollera om det finns fler än en post lagrade för idag. Tryck lämpligt antal gånger på 2nd och NEXT (eller 2nd och PREV ) i schemafunktion för att ta fram poster och hoppa över tomma datum. Tryck på C CE, C CE, och sedan på 2nd och NEXT (eller 2nd och PREV ) för att visa första (eller sista) posten i kronologisk ordning. När den sista (första) posten i kronologisk ordning har funnits, visas NOT FOUND! (Återfinns ej!) en kort stund på skärmen. 3. Direktsökning Denna funktion tar fram poster genom att ange första tecknet (tecknen) i namnet (eller ärendet) i telefon/e-post, WWW, schema eller minnesanteckningsfunktion. 1. Skriv in första tecknet (tecknen) av det önskade namnet i respektive funktion. 2. Tryck på NEXT (eller PREV ). Sökning i schemafunktion startar från datum som visas och sker i framåt (eller bakåt) följd. Om den önskade posten i telefon/e-post eller WWWfunktion inte finns i minnet, visas nästa post. Varje tryck på NEXT (eller PREV ) utför en sökning i följd. 17

20 4. Nyckelordssökning Denna funktion tar fram önskade poster i telefon/e-post, WWW, schema eller minnesanteckningsfunktion genom att söka efter ett visst ord som ingår i den önskade posten. <Exempel> Framtagning av poster som innehåller ordet ABCD co. i filen TEL/MAIL1. 1. Tryck på TEL för att visa filen TEL/MAIL1. 2. Skriv in nyckelordet. ABCD CO. Nyckelordet kan skrivas in med antingen stora bokstäver (versaler) eller små bokstäver (gemener). Posterna tas fram oberoende av huruvida nyckelordet har skrivits in med stora eller små bokstäver (med versaler eller gemener). 3. Tryck på 2nd och NEXT. Edwards Bob Varje tryck på 2nd och NEXT visar följande post som innehåller ordet ABCD co F Supervisor 5. Datumsökning Denna funktion tar fram poster genom att ange ett datum i kalender, schema eller bemärkelsedagsfunktion. Kalender eller schemaposter <Exempel> Framtagning av en schemapost för 25 december, Tryck på SCHEDULE. 2. Tryck på C CE för att visa MM/DD/YYYY prompten för MONTH :02 datuminskrivning. Korrigera DAY :08 uppgifter med och, YEAR :2001 eller tryck på C CE för att radera visat datum. 3. Skriv in månad, dag och år Skriv in en nolla före siffran i ensiffriga månader eller dagar. 4. Tryck på ENTER. Den specificerade kalendern eller schemat visas. Bemärkelsedagsposter Skriv in datumet i prompten för inskrivning av bemärkelsedagar och tryck därefter på NEXT (eller PREV ). 18

21 Redigering av poster 1. Redigering av poster 1. Ta fram posten som ska redigeras. 2. Tryck på 2nd och EDIT för att gå till redigeringsläge. Markören blinkar. 3. Redigera posten. 4. Tryck på ENTER. 2. Skapande av nya poster En ny post kan skapas genom att trycka på 2nd och ENTER i punkt 4 ovan utan att någon tidigare post raderas. Denna metod används när du vill skapa en ny post med liknande innehåll som en tidigare post. Radering av poster 1. Radering av en post 1. Ta fram posten som ska raderas. 2. Tryck på DEL. Meddelandet DELETE? Y/N (Radera? J/ N) visas. 3. Tryck på Y för att radera posten som visas på skärmen. Tryck på N för att avbryta radering. 2. Radering av alla poster i varje funktion Se avsnittet 4. Radering av data på sidan 26. Radering av poster för en hel månad 1. Tryck på SCHEDULE en eller två gånger för att ta fram kalendern för önskad månad. 2. Tryck på DEL. Meddelandet DELETE? Y/N (Radera? J/ N) visas. 3. Tryck på Y för att radera alla schemaposter för månad som visas. Tryck på N för att avbryta radering. Även om alla schemaposter för månaden har raderats, finns bemärkelsedagarna kvar. 19