MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare för Medtronic- och Vitatron-enheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare för Medtronic- och Vitatron-enheter"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare för Medtronic- och Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: VSC01:

2

3 Innehåll 1 Introduktion till programmeraren 7 Förklaring av symboler på förpackning och produkt 8 Om denna handbok 10 Beskrivning och avsedd användning 10 Varningar 11 Försiktighetsåtgärder 12 Försäkran om överensstämmelse 15 Överensstämmelse med myndighetskrav 15 Säkerhetsfunktioner för Windows XP operativsystem 16 Mjukvarukrav 17 Funktioner hos programmeraren 18 Systemets komponenter 20 Bildskärmsfunktioner 27 2 Ställa in programmeraren 31 Grundläggande installation 32 Ansluta perifera enheter 37 3 Utföra en patientundersökning 39 Förbereda en patientundersökning 40 Starta en patientundersökning 51 Avsluta en patientundersökning 55 Förvara komponenter 56 4 Hantera rapporter och data 57 Rapporter 58 Data från en undersökning 58 Spara som en PDF-fil 58 Spara på diskett 59 Spara på USB 59 Visa rapporter som sparats till media 61 Vitatron manuellt styrd nollställning 62 5 Använda skrivare 63 Använda externa skrivare 64

4 4 Innehåll Sätta i papper i skrivaren 68 Skrivarknappar 69 Riva av utskriften 70 Slut på papper 70 6 Välja alternativ 71 Om verktygspaletten i läget mellan undersökningar 72 Ändra programmerarens tid och datum 74 Välja ljudsignaler 75 Ställa in intervall för rapportradering 76 Hantera patientdatasekretess 77 Ändra språkinställning 80 Förbättra detektionen av stimuleringsartefakter 80 Kontrollera programvaruversionen 81 Starta demonstrationsalternativet 82 Visa och uppdatera programmerarens placering och maskinvaruinformation 82 Välja annan programvara 84 Ta bort andra programvaruapplikationer 84 Skaffa tekniska manualer 85 7 Underhåll av programmeraren 87 Rengöring av systemkomponenterna 88 Sterilisera programmeringshuvudet, EKG-kablar och elektrodledare 88 Byta ut ett PC-kort 89 Specifikationer för programmeraren 90 Särskild anmärkning 93 Medtronic garantibegränsning 94 Index 95

5 Medtronic CareLink En handbok för installation och användning av Medtronic CareLink 2090 programmerare.

6 Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder: CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, Reveal och Vitatron Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare.

7 Introduktion till programmeraren1 1 Förklaring av symboler på förpackning och produkt 8 Om denna handbok 10 Beskrivning och avsedd användning 10 Varningar 11 Försiktighetsåtgärder 12 Försäkran om överensstämmelse 15 Överensstämmelse med myndighetskrav 15 Säkerhetsfunktioner för Windows XP operativsystem 16 Mjukvarukrav 17 Funktioner hos programmeraren 18 Systemets komponenter 20 Bildskärmsfunktioner 27

8 8 Kapitel 1 Förklaring av symboler på förpackning och produkt Förklaring av symboler på förpackning och produkt Se etiketterna på förpackningen och produkten för de symboler som gäller för denna produkt Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer Rådets Direktiv AIMD 90/385/EEG (anmält organ 0123). (Gäller endast Medtronic maskinvara och programvara.) Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer Rådets Direktiv AIMD 90/385/EEG (anmält organ 0344). (Gäller endast Vitatron skrivbordsprogramvara.) Conformité Européenne (Europeisk Standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer rådets direktiv 1999/5/EG (anmält organ 1856) om radioutrustning och teleterminalutrustning. (Gäller endast radioutrustning och teleterminalutrustning.) OBS! Se bruksanvisning Produkten uppfyller gällande krav i Kanada och USA för UL-säkerhetsstandarder. Tillämplig del typ BF Tillämplig del typ CF Serienummer Temperaturbegränsning Gäller endast i USA. Av På Trådlös kommunikation aktiverad

9 Introduktion till programmeraren Förklaring av symboler på förpackning och produkt 9 Kassera inte produkten bland osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Anvisningar om hur produkten ska kasseras finns på RF-sändare Obs! Kraftig magnet Denna symbol innebär att utrustningen helt följer reglerna från den australienska kommunikations- och mediemyndigheten (ACMA; Australian Communications and Media Authority) och ministeriet för ekonomisk utveckling på Nya Zeeland (New Zealand Ministry of Economic Developments) för radiospektrumhantering för radiokommunikationsutrustning. Batteri Diskett Nätverksanslutningsport USB-port Skrivarport Uttag för mikrofon Uttag för hörlurar EC REP Auktoriserad representant inom EG Växelström Tillverkningsdatum Tillverkare Beställningsnummer Lotnummer

10 10 Kapitel 1 Om denna handbok Luftfuktighetsbegränsning Förpackningens innehåll Programmerare, installerad mjukvara Produktdokumentation Tillbehör Om denna handbok Handboken beskriver funktionerna hos Medtronic CareLink 2090 programmeraren (benämns som programmeraren ). Beskrivning och avsedd användning Medtronic CareLink 2090 programmeraren är ett portabelt mikroprocessorbaserat system drivet av nätström (växelström). Systemet har programvara för att avläsa och programmera implanterade enheter från Medtronic och Vitatron. Andra funktioner omfattar: Automatiska programuppdateringar via en inringningsanslutning eller LAN-anslutning, beroende på maskinvarans konfiguration. Detta gör det möjligt att programmera nya enheter och att tillhandahålla nya funktioner när dessa blir tillgängliga. En stor ljus bildskärm som går att justera så att det går att stå eller sitta vid arbetet. Tangentbord för att göra det enklare att skriva in information. Snabb utskriftshastighet på 50 mm per sekund på registreringspapper. EKG-registrering och rapportering av diagnostiska data. Se den tekniska handboken som följer med programvaru- och maskinvarutillbehör för specifik information.

11 Introduktion till programmeraren Varningar 11 Varningar Dessa varningar gäller i allmänhet för användning av programmeraren för att programmera parameterinställningar för den implanterbara enheten. Se referenshandboken för den implanterbara enheten och mjukvaran för programmeraren för mer information avseende specifika modeller av implanterbara enheter. Ändringar på utrustningen Inga ändringar av utrustningen får göras. Ändringar kan reducera systemets prestanda och påverka patientens hälsotillstånd. Begränsning i telekommunikationsspänning När ett modem eller ett kombikort används åligger det användaren att säkerställa att telekommunikationsspänningen inte överskrider 125 V. För hög spänning kan skada programmeraren. Vikten av referensdokumentation Programmering av den implanterbara enheten bör endast utföras efter noggrant studium av referensen för den implanterbara enheten och efter noggrant fastställande av lämpliga parametervärden med utgångspunkt i patientens tillstånd och det stimuleringssystem som används. Referenshandboken till den implanterbara enheten innehåller en fullständig beskrivning av enhetens funktioner samt viktig information, exempelvis indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Instruktionerna i denna referenshandbok och i referenshandboken som medföljer mjukvaran berör endast mekanisk installation av programmeraren samt hur rätt alternativ väljs för att få önskad programmeringsfunktion. Oriktig användning av programmeraren kan leda till felaktig eller oavsiktlig programmering och felaktiga telemetri- och mätfunktioner. Mätfunktion Programmeraren är även avsedd för detektion och mätning av pulsfrekvens, AV-intervall och pulsbredd samt artefakter från implanterbara enheter. Enheter gör dessa digitala mätningar med hjälp av valfria hudelektroder. Medtronic och Vitatron gör inga utfästelser och ger inga garantier gällande effektiviteten hos programmeraren som ett diagnostiskt verktyg för läkaren.

12 12 Kapitel 1 Försiktighetsåtgärder Utrustningens kompatibilitet Programmeraren får bara användas för avläsning och programmering av kompatibla implanterbara enheter från Medtronic eller Vitatron. Direkt stimulering genom energikoppling kan inträffa om programmeraren används tillsammans med andra implanterade enheter. Programmeraren är inte kompatibel med programmerbara enheter från andra tillverkare. Interna elektroder Anslut inte programmeraren till implanterade elektroder eller andra ledare i kroppen. Programmeraren är endast medicinskt säker när den anslutits till ytelektroder. Defekt utrustning Om de tekniska kontrollerna eller säkerhetsinspektionerna avslöjar en defekt som eventuellt kan skada patient, läkare eller tredje part, ska enheten inte användas förrän den har reparerats ordentligt. Användaren måste omedelbart meddela Medtronic eller Vitatron om dessa defekter. Försiktighetsåtgärder Användning av VGA-monitor För att skydda mot störningar, strömstötar och läckström är användning av en andra VGA-monitor som uppfyller tillämpliga säkerhetsnormer som UL eller IEC starkt rekommenderat. EKG-kabelintegritet Om EKG-kabeln verkar skadad när förpackningen öppnas ska EKG-kabeln inte användas. Kontakta din Medtronic- eller Vitatron-representant. Försiktighet vid hantering av EKG-kabel Dra inte i den isolerade kabeln för att koppla ur den. Detta kan skada kabeln. Elektrokirurgi/extern defibrillering Positionera inte programmeringshuvudet över en implanterad enhet när elektrokirurgi eller extern defibrillering pågår. Får ej sänkas ned i vätska Se till att vätska inte tränger in i programmeraren eller programmeringshuvudet. Sänk inte ned programmeraren eller något tillbehör i någon vätska. Använd inte heller några aromatiska eller klorerade kolväten för rengöring.

13 Introduktion till programmeraren Försiktighetsåtgärder 13 Autoklavering Sterilisera inte programmeringshuvudet eller EKG-kablar och elektrodledare med autoklav. Elektromagnetiska störningar (EMI) Programmeringshuvudet har testats och uppfyller reglerna för industriell elektromagnetisk störning. All användning utanför patientmiljö kan få programmeringshuvudet att fungera felaktigt. Radiofrekvens- (RF) störningar Programmerarens funktion kan störas av bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation. Även om sändaren har godkänts av Federal Communications Commission så går det inte att garantera att den inte påverkas av störningar eller att en enskild sändning från denna sändare inte leder till störningar. Skadad utrustning Om programmeraren är sprucken eller om någon av anslutningarna är skadad ska en Medtronic- eller Vitatron-representant kontaktas. Om det finns någon skada på nätsladden eller tillbehörskablarna eller om något av vägguttagen eller någon kontakt har skadats, ska komponenten bytas ut och bortskaffas enligt gällande bestämmelser eller returneras till Medtronic. Elektrodkvalitet Användning av silver/silverkloridelektroder (Ag/AgCl) av hög kvalitet kan minska förekomsten av små likströmmar som kan blockera EKG-signalerna. Använd elektroder som är nyöppnade och från samma förpackning. Förbered patientens hud enlighet de anvisningar som medföljer elektroderna. Lättantändlig anestetisk blandning Programmeraren är inte lämpad att användas i närheten av lättantändlig anestetisk blandning. Undvik skada från programmeringshuvudet Håll programmeringshuvudet borta från enheter och material som kan skadas av magnetfältet, t.ex. disketter.

14 14 Kapitel 1 Försiktighetsåtgärder Miljöbetingade försiktighetsåtgärder För att erhålla en säker och effektiv funktion måste programmeraren hanteras försiktigt så att den inte skadas genom påverkan utifrån. Den är noggrant utformad och tillverkad för att minimera skada på enheten vid normal användning. Elektronik är dock känslig för ett antal yttre faktorer såsom följande. Programmeraren får inte tappas eller hanteras på ett sätt som kan orsaka yttre skador. Vissa funktioner kan då upphöra att fungera. Även om programmeraren tycks fungera omedelbart efter det att den tappats kan vissa funktioner ändå vara skadade vilket kan upptäckas först senare. Undvik att hälla vätska över enheten. Trots att den konstruerats för att minimera läckage finns det ändå en risk att detta sker, vilket kan skada programmeraren. Programmeraren kan påverkas av elektrostatiska urladdningar (ESD). I omgivningar där stor risk finns för ESD, exempelvis rum med vissa typer av mattor, bör urladdning göras innan programmeraren vidrörs. Elektriskt drivna medicinska enheter som programmeraren kräver särskild omsorg (i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet) vid installationen. Se medföljande bilaga: Deklaration av EMC-kompatibilitet. Öppna inte enheten. Programmeraren är utformad för att minimera risken för påverkan utifrån. Om enheten öppnas kan detta skydd försämras. Snabba temperaturväxlingar kan påverka funktionen. Låt alltid programmeraren anta rumstemperatur innan den används. Längre tids förvaring eller drift vid hög luftfuktighet kan påverka enhetens funktion. Om det finns en risk för att programmeraren har skadats bör den skickas in till Medtronic eller Vitatron för inspektion och eventuell reparation. Förutom exemplen ovan finns det ett antal faktorer som kan påverka programmerarens funktioner. Se alltid till att iaktta de renlighets- och skötselregler som gäller på kliniken för att undvika att programmeraren skadas.

15 Introduktion till programmeraren Försäkran om överensstämmelse 15 Försäkran om överensstämmelse Medtronic intygar att denna produkt uppfyller grundkraven i direktiv 1999/5/EG om radio- och teleterminalutrustning och direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation (AIMD). Kontakta Medtronic eller Vitatron via de telefonnummer och adresser som anges på den här manualens baksidesomslag om ytterligare information önskas. Överensstämmelse med myndighetskrav Industry Canada ID:3408D-MICS Funktionen underligger följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion av enheten. Den här enheten får på bandbredderna MHz inte störa stationer vilka används som meteorologiska hjälpmedel, meteorologiska satelliteter eller satelliter som utforskar jorden och de måste acceptera alla störningar som kommer in, inklusive sådana som kan förorsaka oönskade funktioner. Australien/Nya Zeeland Enheten följer helt reglerna från den australienska kommunikations- och mediemyndigheten (ACMA; Australian Communications and Media Authority) och ministeriet för ekonomisk utveckling på Nya Zeeland (New Zealand Ministry of Economic Developments) för radiospektrumhantering för radiokommunikationsutrustning. Symbolen C-tick anger att produkten överensstämmer med gällande EMC/Radio-standard för radiokommunikationsutrustning. Federal Communications Commission (FCC) i USA FCC ID:LF5MICS (för programmerare) FCC ID:LF59767 (för programmeringshuvud)

16 16 Kapitel 1 Säkerhetsfunktioner för Windows XP operativsystem Följande villkor gäller för det lågfrekventa kommunikationssystemet i enheten: Denna enhet överensstämmer med del 15 i respektive FCC-regler. Funktionen underligger följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera mottagna störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan göra att användaren mister rätten att använda utrustningen. Följande villkor gäller för UHF (ultrahög frekvens) kommunikationssystemet i enheten: Sändaren är godkänd enligt Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. del 95) och ska inte ge upphov till skadliga störningar på stationer i bandbredden MHz i meteorologiska hjälpmedel (d.v.s. sändare och mottagare för överföring av väderdata), vädersatelliter eller satellittjänster för utforskning av jorden och ska tåla störningar som kan orsakas av sådan utrustning, inklusive störningar som skulle kunna leda till oönskad drift. Denna sändare ska endast användas i enlighet med FCC-reglerna som reglerar Medical Device Radio Communications Service (radiokommunikationstjänster för medicintekniska enheter). Analog och digital röstkommunikation är förbjuden. Även om sändaren har godkänts av Federal Communications Commission så går det inte att garantera att den inte påverkas av störningar eller att en enskild sändning från denna sändare inte leder till störningar. Säkerhetsfunktioner för Windows XP operativsystem Programvaran för programmerarens operativsystem är Microsoft Windows XP. Eftersom Windows XP är så pass allmänt är det vanligt att det utsätts för hot, t.ex. nätverksattacker och virus. Dessutom är många av programmerarens funktioner beroende av anslutning till ett sjukhusnätverk. De enorma fördelarna med funktioner som fungerar med nätverksanslutningar medför en lätt ökning av den eventuella sårbarheten hos programmeraren för hot som kommer från nätverket.

17 Introduktion till programmeraren Mjukvarukrav 17 Vad Medtronic har gjort för att främja programmerarens säkerhet Medtronic har ansträngt sig oerhört för att främja programmerarens säkerhet och pålitlighet. Programmeraren är konfigurerad som en enhet för särskilda syften, utan några allmänna åtkomstmöjligheter. Eftersom onödiga programvarukomponenter som Internet Explorer och Microsoft Office ofta utsätts för illvilliga angrepp utifrån är de inte installerade på programmeraren. Operativsystemets del av den interna hårddisken är skrivskyddad. Varje gång programmeraren startas om så startar den i ett känt, bra läge. Maskinvara som inte stöds, inklusive PCMCIA-kort eller USB-enheter som inte stöds, ignoreras av operativsystemet och har ingen åtkomst från programmeraren. Medtronic fortsätter samarbetet med sina partners för att analysera uppkommande hot och utvärdera dess eventuella effekter på programmeraren. Vad sjukhus och kliniker kan göra för att främja programmerarens säkerhet Det allra viktigaste som sjukhus och kliniker kan göra för att minska risken för att programmerarens säkerhet hotas är att ha ett säkert nätverk. Ett sådant omfattar brandväggar och säkerhetsregler så att nätverket, och alla enheter som är anslutna till det, är säkra och skyddade från hot som härrör utanför nätverket. Vissa hot, t.ex. denial-of-service attacker (DoS), som gör att ett drabbat system hela tiden reagerar på falska anrop, kan bara komma in till och drabba systemen på lokal nivå. Vad ska göras om du misstänker att programmeraren har angripits Vid misstanke om att programmeraren har angripits av ett säkerhetshot ska programmeraren stängas av. Koppla bort den från nätverket eller ta ut nätverkskortet och starta sedan om systemet. Kontakta en Medtronic- eller Vitatron-representant för ytterligare assistans. Mjukvarukrav Programmeraren kräver mjukvara från Medtronic och Vitatron för att fungera. När mjukvaran installerats lagras den på programmerarens hårddisk.

18 18 Kapitel 1 Funktioner hos programmeraren Medtronic och Vitatron uppdaterar regelbundet mjukvaran för att lägga till funktioner till programmeraren. Funktioner hos programmeraren Följande lista sammanfattar några av programmerarens funktioner. Specifika funktioner beror på den implanterade enhet som programmeras eller övervakas och den mjukvara som är installerad. Programmeringsfunktioner: Permanent och temporär programmering av parametervärden. Val av nominella parametervärden som skapats av Medtronic, Vitatron eller av användaren. Akutknappar för VVI-stimulering. Telemetrifunktioner: Om programmeringshuvudet befinner sig i rätt läge när programmeraren slås på, sker automatisk detektion av enhetsmodellen och start av applikationen. Automatisk bekräftelse av en programmerad ändring. Rapportering av aktuella programmerade parametervärden och batteristatus för den implanterade enheten. Rapportering av realtidsmätningar av driftsparametrar för den implanterade enheten, t.ex. batterispänning, uteffekt, etc. Visning och utskrift av Marker Channel-telemetri för att förenkla EGM-analys. Visning och utskrift av ett intrakardiellt elektrogram (EGM) i förmak och/eller kammare vilket erhålls från elektroderna i enhetens elektrodsystem.

19 Introduktion till programmeraren Funktioner hos programmeraren 19 EKG och andra diagnostiska funktioner: EKG-fönstret på programmerings- och telemetriskärmarna ger en kontinuerlig översikt över patientens EKG. Helskärmsvisningen av EKG inklusive ett frysalternativ och en funktion för amplitudjustering innehåller Marker Channel-telemetri, EGM-signaler eller båda när så är möjligt. Kontinuerlig flerkanalsregistrering (EKG och Marker Channel-telemetri eller EKG och EGM, t.ex.). Testfunktioner för stimuleringströskel. Direkt mätning av pulsfrekvens, AV-intervall och pulsbredd. Temporär inhibering av den implanterade enheten. Utskrift av programmerade och uppmätta värden för permanent arkivering. Programuppdateringsfunktion: Uppdateringar tillhandahålls från Medtronic. Kliniska programvaruapplikationer som kan avinstalleras får tas bort med hjälp av programmerarens skrivbord.

20 VVI 20 Kapitel 1 Systemets komponenter Systemets komponenter Figur 1-1. Programmerarens komponenter - sett framifrån Bildskärm 2 Akutknapp för VVI 3 Uttag för mikrofon 4 Uttag för hörlurar 5 Tangentbordsskydd 6 Tangentbord 7 Skrivarkontroller 8 Telefonkabel (medföljer ej) 9 Skrivarpapper 10 Programmeringshuvud (beställs separat) 11 Pekpenna 12 Elektrodkablar 13 EKG-kabel med plugg 14 Referenshandbok 15 Lucka till skivenhet, PC-kort 16 Strömkabel 17 Ethernet-kabel (medföljer ej) Observera: Endast tillbehör som är godkända av tillverkaren får användas. Bildskärm Bildskärmen kan ställas in från nästan stängt läge till nästan horisontellt. Programmeringsalternativen väljs på bildskärmen med pekpennan.

21 Introduktion till programmeraren Systemets komponenter 21 Akutknapp för VVI Används för att ge VVI-funktion vid bradykardi. Uttag för mikrofon Avsedd för framtida användning. Uttag för hörlurar Avsedd för framtida användning. Tangentbordsskydd Skjuts framåt för att skydda tangentbordet. Tangentbord Används för att skriva in information. Skrivarkontroller Väljer pappershastigheten på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Tryck på knappen en gång för att välja hastigheten för utskrift. Tryck in en gång till för att stoppa utskriften. Pappersmatningsknappen används för att papperet ska matas fram till perforeringen innan utskriften startas. Telefonkabel Ansluter programmerarens modem till ett telefonjack. Telefonsladden måste ha minst 26-trådar gauge. (Levereras ej av Medtronic.) Ethernet-kabel Används för att ansluta programmeraren till klinikens nätverk. Ethernet-kabeln ska vara i kategori 5 eller bättre. (Levereras ej av Medtronic.) Skrivarpapper Papper för den inbyggda skrivaren. Programmeringshuvud Ger en kommunikationslänk mellan programmeraren och patientens implanterade enhet. Programmeringshuvudet består av en stark permanent magnet, en radiosändare och en mottagare och en ljuspanel. Programmeringshuvudet måste hållas över den implanterade enheten under programmering eller avläsning. (Beställs separat, följer inte med programmeraren.) Pekpenna Används för att välja alternativ på bildskärmen. Förutbestämda alternativ väljs genom att pennan placeras mot skärmen.

22 22 Kapitel 1 Systemets komponenter Elektrodkablar / EKG-kabel Ansluter programmeraren till hudelektroderna på patienten för EKG och mätfunktioner som kräver ytdetektering av signaler från kardiella och implanterade enheter. Fem färgmärkta elektroder ansluter kabeln till standardhudelektroder för engångsbruk som appliceras på patienten. Observera: Om en kabel med fem elektroder och plugg har erhållits kan pluggen avlägsnas för EKG-applikationer med fem elektroder. Referenshandbok Referenshandboken för programmerare ger information om installation av programmeraren och funktioner som används mellan undersökningarna. Lucka till skivenhet, PC-kort Ger tillgång till skivenheten och PC-kortet. Om det är tillämpligt för maskinvaran i programmeraren så ger den också tillgång till USB-port(ar) och antingen inbyggt Ethernet eller en parallell anslutning. Strömkabel Ansluter programmeraren till ett nätuttag. Figur 1-2. Uttag på framsidan (uppfällt tangentbord) Programmeringshuvud (gul märkning) 2 Analog ingång/utgång (grön märkning) 3 EKG-kabel (svart eller blå märkning) Programmeringshuvud Uttaget för programmeringshuvudet har gul märkning.

23 Introduktion till programmeraren Systemets komponenter 23 Analog ingång/utgång Med hjälp av denna kontakt kan en extern monitor eller skrivare anslutas till programmeraren. Denna anslutning har grön märkning. EKG-kabel Anslut EKG-kabeln till programmeraren. Denna anslutning har svart eller blå märkning. Figur 1-3. Sett från vänster PÅ/AV-brytare 2 Kylfläkt 3 Expansionsuttag 4 Skrivare PÅ/AV-brytare Reglerar strömförsörjningen till programmeraren. När programmeraren stängs av måste man vänta i två (2) sekunder innan den slås på igen. Kylfläkt En inbyggd fläkt ger kontinuerligt luftflöde som förhindrar att de interna kretsarna överhettas. Expansionsuttag Möjliggör tillägg av ytterligare funktioner, till exempel analysatorn som kan erhållas som tillägg. Skrivare Inbyggd termoskrivare med möjlighet till utskrift av text och grafik. Enligt vald funktion ger skrivaren datarapporter eller utskrifter av kontinuerligt EKG med medföljande Marker Channel-telemetri, EGM eller båda när så är möjligt.

24 24 Kapitel 1 Systemets komponenter Figur 1-4. Sett från höger Lucka till skivenhet, PC-kort 2 Infrarött fönster Lucka till skivenhet, PC-kort Ger tillgång till skivenheten och PC-kortet. Om det är tillämpligt för maskinvaran i programmeraren så ger den också tillgång till USB-port(ar) och antingen inbyggt Ethernet eller en parallell anslutning. Infrarött fönster Avsedd för framtida användning.

25 Introduktion till programmeraren Systemets komponenter 25 Figur 1-5. Skivenhet, öppen lucka till PC-kort (två olika slags programmerarmaskinvara visas) Öppning för PC-kort 2 Parallellanslutning 3 Skivenhet 1 1 Öppning för PC-kort 2 Skivenhet 3 Inbyggt Ethernet 4 USB-port Öppning för PC-kort Olika typer av PC-kort kan sättas i PC-kortsöppningen: Modemkortet. Kombinationen av Ethernet-/modemnätverkskort kallas för kombikort. Dessa PC-kort kan användas för att ansluta till programfördelningsnätverket. Varning: När ett modem eller ett kombikort används åligger det användaren att säkerställa att telekommunikationsspänningen inte överskrider 125 V. För hög spänning kan skada programmeraren. Parallellanslutning För anslutning av en skrivare till programmeraren. Skivenhet Rymmer en 90 mm formaterad, IBM-kompatibel diskett.

26 26 Kapitel 1 Systemets komponenter Inbyggt Ethernet Gör det möjligt att ansluta programmeraren till programfördelningsnätverket och Paceart datahanteringssystemet med hjälp av en Ethernetanslutning. Figur 1-6. Sett bakifrån (öppen lucka till nätkabeln) USB-port(ar) 2 VGA-utgång 3 Strömkabel USB-port(ar) Gör det möjligt att installera mjukvara, mjukvaruuppdateringar och framtida applikationer för enheten. USB-porten kan också användas för anslutning till en USB-skrivare eller en USB-flash-enhet. VGA-utgång Används för att visa programmerarens skärmbild på en extern VGA-monitor eller för att konvertera utsignalen till NTSC/PAL-format för visning på en TV-skärm. Obs! För att skydda mot störningar, strömstötar och läckström bör användningen av den andra VGA-monitorn uppfylla säkerhetsnormer som UL eller IEC Nätkabel Ansluter programmeraren till nätström (växelström).

27 Introduktion till programmeraren Bildskärmsfunktioner 27 Bildskärmsfunktioner Programmerarens bildskärmsfönster är en interaktiv enhet som visar text och grafik. Det är också en kontrollpanel som visar knappar och menyalternativ som kan väljas med hjälp av pekpennan. Bildskärmsfunktioner Figur 1-7. Bildskärmens uppbyggnad 1 2 Detta avsnitt ger en översikt över bildskärmsfunktionerna hos bildskärmen. Se referenshandboken för den implanterade enheten för mer information. I Figur 1-7 visas huvudelementen på en typisk skärm. Skärmbilderna för Vitatron kan vara annorlunda. Se referenshandboken för den implanterade enheten. Om knappen visas ska den markeras för att visa fönstret Select Model för Vitatron. Observera: För information om hur man ändrar språk (t.ex. från engelska till tyska), se Ändra språkinställning på sidan Aktivitetsfält 2 Statusfält 3 EKG-fönster 4 Vågformsjusteringsfält 5 Aktivitetsområde 6 Kommandofält 7 Knappar 8 Verktygspalett

28 28 Kapitel 1 Bildskärmsfunktioner Aktivitetsfält Aktivitetsfältet kan innehålla dessa ikoner/indikatorer: Tabell 1-1. Ikoner/indikatorer på aktivitetsfältet Ikoner Namn Funktion Positioneringslampa Indikator/väljare för analysatorn Indikator/väljare för enheten USB-symbol Diskettsymbol Lyser grönt när kommunikationen mellan programmeringshuvudet och enheten fungerar. Ju fler gröna lampor som lyser på stapeln, desto bättre kommunikation. Minst två lampor ska lysa. Används för att starta en analysatorundersökning eller, om enheten kan använda simultanfunktionen, för att skifta till en analysatorundersökning från en undersökning av ICD/pacemaker-mjukvaran. Indikeringsrutan är grön när en analysatorundersökning pågår. (Mer information om den alternativa analysatorn finns i Referenshandbok för analysator 2290.) Används för att gå till skärmen Select Model (välj modell) från programmerarens skrivbord eller, om enheten kan använda simultanfunktionen, för att skifta till en undersökning av ICD/pacemaker-mjukvaran från en analysatorundersökning. Indikeringsrutan är grön när en undersökning av ICD/pacemaker-mjukvaran pågår. Blir grön för att ange att USB-flash-enheten är tillgänglig för lagring av PDF-rapporter och patientuppgifter. När USB-symbolen är grön är inte disketten tillgänglig. När en USB-flash-enhet har anslutits kan det dröja en liten stund innan det går att använda enheten. Blir grön för att ange att diskettstationen är tillgänglig för lagring av PDF-rapporter och patientuppgifter. När diskettsymbolen är grön är inte USB-flashenheten tillgänglig.

29 Introduktion till programmeraren Bildskärmsfunktioner 29 Statusfält Innan en modell väljs innehåller statusfältet ingen information. Se referenshandboken för den implanterade enheten för specifik information om statusfältet. När en modell har valts kan statusfältet innehålla följande information: Aktuell stimuleringsfunktion. Status för testtillstånd. Modell på enheten. 1 1 Statusfält EKG-fönster Detta fönster är en delvy av EKG-helskärmsvisningen och innehåller ett statusfält och ett fält för vågformsjustering där vågformsvisningen kan ändras. Detta fönster kan expanderas till full storlek genom att välja den lilla fyrkantiga knappen i fönstrets övre högra hörn eller knappen [Adjust...] (anpassa). När modell har valts är Marker Channel och telemetrisk EGM-kurvregistrering tillgängliga. Se tillämplig referenshandbok för den implanterade enheten för mer information om kurvfönstret. Mer information om kontrollerna i vågformsjusteringsfältet finns i Referenshandbok för analysator Waveform Adjustment-fält (Vågformsjusteringsfält) Aktivitetsområde Bildskärmsområdet mellan kurvfönstret överst och kommandofältet nedtill ändras efter den aktivitet eller funktion som väljs.

30 30 Kapitel 1 Bildskärmsfunktioner Kommandofält Fältet nedtill på skärmen innehåller kommandoknapparna för automatisk start av rätt program och visning av fönstret Select Model för Vitatron. Se referenshandboken för den implanterade enheten för information om vilka kommandoknappar som finns tillgängliga efter att modellen har valts. Knappar Med knappar liknande dem nedan går det att styra programmeraren med pekpennan. "Tryck på" en knapp genom att vidröra den med spetsen på pekpennan. 1 Inaktiv knapp (anges med en ljusare färg) 1 En knapp kan ge ett kommando direkt, t.ex. [Freeze]-knappen (Frysa...), eller öppna ett fönster där något annat ska utföras. Sådana knappar har vanligen en etikett som slutar med tre punkter, t.ex. [Strips...] (Remsor...) eller [Adjust...] (Anpassa...). En procedur kan uppmana dig att "trycka på och hålla nere" en knapp. Placera spetsen på pekpennan på knappen och håll kvar tills det är dags att "släppa" knappen. När en knapp är inaktiv har den en ljusare färg och utför inte ett kommando när pekpennan trycks på den. Verktygspalett Med "verktygspalett" avses gruppen med knappar och symboler längs kanten av skärmen. Dessa är de reglage kommer att användas för att välja det aktivitets- eller funktionsfönster som ska visas. Mer information finns i Om verktygspaletten i läget mellan undersökningar på sidan 72. Se referenshandboken till den implanterade enheten för information om verktygspaletten.

31 Ställa in programmeraren2 2 Grundläggande installation 32 Ansluta perifera enheter 37

32 32 Kapitel 2 Grundläggande installation Grundläggande installation Innan programmeraren installeras ska en stabil plats väljas ut där ventileringshålen på vänster och höger sida av apparaten inte blockeras. Programmeraren har en nätsladd, så platsen måste vara nära ett nätuttag. I detta avsnitt beskrivs: Positionering av bildskärmen Anslutning av EKG-kabeln Anslutning av programmeringshuvudet Anslutning av nätkabeln Anslutning av telefonledningen Anslutning av Ethernet-kabeln Påslagning av programmeraren Felsökning av eventuella störningar Positionering av bildskärmen 1. Tryck de två knapparna på var sin sida av handtaget inåt. 2. Lyft upp bildskärmen 3. Placera den i lämplig vinkel.

33 Ställa in programmeraren Grundläggande installation 33 Anslutning av EKG-kabeln 1. Skjut tillbaka tangentbordsskyddet helt. Tryck på spärren och vänd upp tangentbordet. 2. Placera EKG-kabeln så att pilen på kabeln pekar mot den röda punkten på EKG-anslutningen. 3. Anslut kabeln till anslutningen med den svarta eller blå markeringen till höger. 4. Vänd ner tangentbordet och kontrollera att kabeln passerar genom skåran på höger eller vänster sida. Om EKG-kabeln EC/ECL EKG-kabel, modell 2090 från Medtronic och elektrodledarna ansluter programmeraren till hudelektroder för EKG- och mätfunktioner som kräver ytdetektion av signaler från hjärtat och den implanterbara enheten. EKG-kabeln är konstruerad för användning med fem elektrodledare. Det finns dock läkare som föredrar att använda endast fyra ledare. Om fyra ledare används, för in pluggen för bröstkorgs-ekg i den mittersta kabelporten på EKG-kabeln. Observera: Felaktigt införande av kabelkontakten kan skada anslutningsstiften. Obs! Om EKG-kabeln verkar skadad när förpackningen öppnas ska EKG-kabeln inte användas. Kontakta din Medtronic- eller Vitatron-representant. Dra inte i den isolerade kabeln för att koppla ur den. Detta kan skada kabeln.

34 34 Kapitel 2 Grundläggande installation Anslutning av programmeringshuvudet 1. Skjut tillbaka tangentbordsskyddet helt. Tryck på spärren och vänd upp tangentbordet. 2. Placera kabeln till programmeringshuvudet så att de röda punkterna på kabeln och anslutningen ligger mot varandra. 3. Anslut kabeln till programmeringshuvudet med den gula markeringen till vänster. 4. Vänd ner tangentbordet och kontrollera att kabeln passerar genom skåran på höger eller vänster sida. Anslutning av nätkabeln 1. Öppna det svarta skyddet genom att trycka ned båda spärrarna. 2. Anslut nätkabeln till programmeraren. 3. Anslut nätsladden i nätuttaget. Programmeraren anpassar sig automatiskt till uttagets nätspänning. 4. Kontrollera att nätsladden passerar genom skåran på vänster sida och stäng luckan.

35 Ställa in programmeraren Grundläggande installation 35 Anslutning av telefonledningen 2 1. Leta upp luckan till skivenheten/pc-kortet på programmerarens högra sida och fäll ned luckan. 2. Anslut telefonledningen till RJ-11-anslutningen på modemkortet eller kombikortet. (Kombikortet visas.) 3. Anslut telefonledningens andra ände till ett analogt telefonjack. 4. Om kortet har bytts ut måste programmeraren startas om innan den används. Anslutning av Ethernet-kabeln (beroende på vad som gäller för maskinvaran) Leta upp luckan till skivenheten/pc-kortet på programmerarens högra sida och fäll ned luckan. 2. Anslut Ethernet-kabeln till den inbyggda Ethernet-anslutningen. 3. Alternativt kan Ethernet-kabeln anslutas till anslutningen RJ-45 på kombikortet istället för att använda den inbyggda Ethernet-anslutningen. 4. Anslut Ethernet-kabelns andra ände till ett nätverksuttag.

36 36 Kapitel 2 Grundläggande installation Påslagning av programmeraren 1. PÅ/AV-brytaren finns på vänster sida av programmeraren. 2. Tryck in överdelen av PÅ/AV-brytaren. 1 Observera: Programmeraren fungerar inte utan tillämplig programvara installerad. Kontrollera programvaruversionen som är installerad i programmeraren om programmeraren inte fungerar, och uppdatera den vid behov. Den första gången programmeraren slås på enligt en av följande ändringar kommer igångsättningen att ta två (2) minuter: När ett nytt språk installeras för tangentbordet När tangentbordet avlägsnas (programmeraren har tidigare slagits på genom ett tangentbord) När ett tangentbord har lagts till (programmeraren har tidigare slagits på utan ett tangentbord) När ett PC-kort har tagits bort (programmeraren har tidigare slagits på med ett PC-kort) När ett PC-kort har lagts till (programmeraren har tidigare slagits på utan ett PC-kort)

37 Ställa in programmeraren Ansluta perifera enheter 37 Felsökning av eventuella störningar För att ta itu med eventuella skadliga störningar mellan programmeraren och andra enheter uppmanas du att ta en eller fler av följande åtgärder för att ta hand om situationen: Placera om enheterna. Öka avståndet mellan enheterna. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets. Kontakta Medtronic eller Vitatron för hjälp. Ansluta perifera enheter En analog kontakt för ingång/utgång finns under tangentbordet för användning av en perifer isolerad registrerare eller monitor för medicinskt bruk. Ett speciellt adaptertillbehör (levereras inte tillsammans med programmeraren) behövs för att ingången/utgången ska kunna användas. Kontakta din Medtroniceller Vitatron-representant för mer information. Signalerna från utgången är beroende av programvaruapplikationen, men följande kan ingå: EKG Marker Channel-telemetri EGM Programvaruspecifika signaler Alla elektroniska enheter som är anslutna till programmeraren måste uppfylla de elektriska säkerhetskraven i IEC

38 38 Kapitel 2 Ansluta perifera enheter Lokalisera den perifera enhetens anslutning 1 Analog ingång/utgång med grön märkning (under tangentbordet) 1

39 Utföra en patientundersökning3 3 Förbereda en patientundersökning 40 Starta en patientundersökning 51 Avsluta en patientundersökning 55 Förvara komponenter 56

40 40 Kapitel 3 Förbereda en patientundersökning Förbereda en patientundersökning Läs följande information innan du börjar en undersökning: Ansluta hudelektroderna till programmeraren Använda pekpennan Använda tangentbordet Positionera programmeringshuvudet Akutknapp för VVI Ansluta hudelektroderna till programmeraren Innan en undersökning påbörjas måste EKG-avledarna anslutas till elektroderna på patientens hud för att registrera EKG-signaler från hjärtat samt stimuleringsartefakter. Observera: Kvaliteten på de engångselektroder som används tillsammans med programmeraren är viktig för att avkänningen ska fungera väl. Kemiska reaktioner sker mellan elektrod/elektrodpasta och ger små likströmmar som kan blockera EKG-signalerna. Genom att använda silver/silverkloridelektroder (Ag/AgCl) av hög kvalitet minskas risken för detta. Elektroderna som används bör vara nyöppnade och från samma förpackning. Patientens hud bör förberedas väl i enlighet med de anvisningar som följer med elektroderna. Förfarandet för hur engångselektroder fästs på huden kan variera. Avledare kan fästas på elektroderna antingen före eller efter det att elektroden fästs på patientens hud. I vilken ordning punkterna utförs spelar ingen roll. Varning: Anslut inte programmeraren till implanterade elektroder eller andra ledare i kroppen. Programmeraren är endast medicinskt säker när den anslutits till ytelektroder.

41 Utföra en patientundersökning Förbereda en patientundersökning 41 Fästa elektroder 1. Fäst fem engångselektroder av standardtyp på patienten på det sätt som visas. Anslutning av EKG-kabeln RA RL V LL LA R N C F L 1. Fäst på det sätt som visas en färgkodad avledare till var och en av de fem elektroderna. Följ färgkodningen enligt Tabell 3-1. Observera: Anslutning av bröstkorgselektroden är valfritt. Om bröstkorgselektroden inte används, ska pluggen för bröstkorgs-ekg föras in i den mittersta kabelporten på EKG-kabeln. 2. Anslut varje avledare till EKG-kabeln enligt Tabell 3-2. Anslut varje elektrodkontakt till den tillhörande kabelporten. Tabell 3-1. Färgkodning för elektroder och avledare AHA-kod a IEC-kod b Område på kroppen Svart Gul till vänster arm Röd Grön till vänster ben Brun Vit till vänster sida av bröstkorgen c

42 42 Kapitel 3 Förbereda en patientundersökning Tabell 3-1. Färgkodning för elektroder och avledare Grön Svart till höger ben Vit Röd till höger arm a American Hospital Association b International Electrotechnical Commission c Anslutning av bröstkorgselektroden är valfritt. Om bröstkorgselektroden inte används, för in pluggen för bröstkorgs-ekg i den mittersta kabelporten på EKG-kabeln. Tabell 3-2. Färgkodning för EKG-kabeln AHA-kod IEC-kod Svart till LA Gul till L Röd till LL Grön till F Brun till V a Vit till C Grön till RL Svart till N Vit till RA Röd till R a Märkt C på vissa kablar Observera: Ibland kan störningar uppstå mellan signalerna från programmerarens hudelektroder och signaler från en extern EKG-apparat eller bildskärm som anslutits direkt till patienten. Dessa störningar kan leda till störningar av de programmerarfunktioner som kräver detektion av ytsignaler. Om sådana störningar uppkommer bör den externa EKG-apparaten eller bildskärmen tillfälligt kopplas bort. Störningarna påverkar inte programmeringsfunktionerna i programmeraren.

43 Utföra en patientundersökning Förbereda en patientundersökning 43 Använda pekpennan Pekpennan används för att välja olika programmeringsalternativ som visas på programmerarens skärm. Användning av pennan beskrivs nedan i Figur 3-1 och i Välja ett alternativ på skärmen på sidan 44. Figur 3-1. Använda pekpennan VVI

44 44 Kapitel 3 Förbereda en patientundersökning Välja ett alternativ på skärmen 1. Placera pennans spets alldeles ovanför det önskade alternativet Medan pennan placeras ska den inte tryckas mot skärmen. Håll pennan vinkelrätt mot skärmen. Pennspetsen hålls nära skärmen. Om önskat alternativ har formen av en "knapp" placeras pennan inom knappens rektangulära område. Om önskat alternativ är ett namn eller ett värde, exempelvis en parameter eller ett parametervärde, placeras pennan ovanför dess bokstäver eller siffror. 2. Vidrör skärmen med pennan för att välja ett alternativ.

45 Utföra en patientundersökning Förbereda en patientundersökning 45 Använda tangentbordet I vissa fält på skärmen kan du skriva in data, t. ex. patientens namn eller personnummer. Programmeraren har ett kompakt tangentbord för inskrivning av data. Figur 3-2. Programmerarens tangentbord Positionera programmeringshuvudet Någon gång under de flesta tillämpningar måste programmeringshuvudet placeras över den implanterade enheten. Positionering av programmeringshuvudet krävs för all interaktion mellan programmeraren och den implanterade enheten.

46 46 Kapitel 3 Förbereda en patientundersökning När programmeringshuvudet ska positioneras Obs! Positionera inte programmeringshuvudet över en implanterad enhet när diatermi eller extern defibrillering pågår. Vid en undersökning måste programmeringshuvudet placeras över den implanterade enheten i följande fall: När ett programmeringskommando givits och detta ska överföras till den implanterade enheten. Programmeringshuvudet måste då hållas över enheten tills överföringen är klar, vilket vanligen bekräftas i programmeraren genom att ett meddelande visas. När ett avläsningskommando givits och data ska överföras från den implanterade enheten till programmeraren. Programmeringshuvudet måste hållas still tills dataöverföringen är färdig, vilket vanligen bekräftas med ett meddelande. En mätfunktion valts där den implanterade enheten måste arbeta asynkront som svar på programmeringshuvudets magnet. När det gäller tillfälligt programmerade tillstånd eller funktioner eller mottagning av kontinuerliga data som till exempel Marker Channel-telemetri eller EGM-kurvor, måste programmeringshuvudet hållas på plats över den implanterbara enheten hela tiden funktionen önskas eller tills den ska avslutas. Om programmeringshuvudet lyfts upp avslutas temporär programmering och kontinuerlig telemetri avbryts. Den implanterade enheten återupptar då sin funktion med permanent programmerade inställningar. Fastställa rätt läge För en implanterad enhet ska programmeringshuvudet placeras direkt på patientens hud. Programmeringshuvudets yta måste ligga parallellt med den implanterade enheten inom ca 5 cm avstånd. Det optimala läget är inte nödvändigtvis då programmeringshuvudet är centrerat över den implanterade enheten.

47 Utföra en patientundersökning Förbereda en patientundersökning 47 Figur 3-3. Positionera programmeringshuvudet Ljuspanel Grön Gul/Grön Korrekt placering av programmeringshuvudet visas på två ställen: i positioneringsljuspanelen överst till vänster på skärmen och på panelen med sju lampor på programmeringshuvudet (se Figur 3-3). Programmering och avläsning rekommenderas inte när färre än två gröna lampor lyser. Programmering och avläsning av den implanterade enheten 1. Välj lämpliga parameterinställningar enligt referenshandboken. 2. Placera programmeringshuvudet nära den implanterade enheten. Programmering och avläsning kan börja när lysdioderna på positioneringsljuspanelen anger tillfredsställande positionering och telemetristyrka. Observera: För Medtronic-enheter visar programmeringshuvudets ljuspanel signalstyrkan för kommunikationslänken. Medtronic rekommenderar att programmeringshuvudet flyttas så att maximalt antal gröna lampor lyser. Alla lampor kanske inte tänds för alla modeller (se referenshandboken för den implanterade enheten).

48 48 Kapitel 3 Förbereda en patientundersökning Om programmeringshuvudet placeras i fel läge kan överföring av programmering och/eller mottagning av data från den implanterbara enheten misslyckas. Medtronic rekommenderar att enheten avläses efter programmering för att bekräfta att eventuella inställningsändringar lyckades. Reveal Plus och några äldre Vitatron-enheter svarar med endast en lampa i positioneringsljuspanelen. Lamporna blir gröna i programmeringsfunktionen för att ange att programmeringshuvudet befinner sig i korrekt position och att den kommunicerar med enheten. Lampan lyser med fast gult sken om programmeringshuvudet är felplacerat. Använda knapparna P och I P- och I-knapparna på programmeringshuvudet (Figur 3-4) motsvarar de kommandon (programmering (P) och avläsning (I)) som visas på skärmen. I tillämplig referensmanual framgår det vilka kommandon knapparna motsvarar. För att underlätta kan du trycka på P- eller I-knappen på programmeringshuvudet i stället för att välja motsvarande alternativ på skärmen. Figur 3-4. P- och I-knapparna P I

49 Utföra en patientundersökning Förbereda en patientundersökning 49 Programmeringshuvudets magnet En kraftig magnet i programmeringshuvudet påverkar en sensor i den implanterade enheten som gör att enheten ändrar till ett asynkront funktionssätt och att den kan programmeras (se referenshandboken för den implanterade enheten för mer information om magnetens effekter). Tänk på att programmeringshuvudet kan dra åt sig metallinstrument eller själv fastna på ytor av metall. Magneten är känslig för partiell avmagnetisering om den utsätts för andra magnetiska fält med omvända poler, t.ex. de som uppstår om en annan magnet tvingas intill programmeringshuvudet. Programmeringshuvudet bör förvaras i enlighet med Figur 3-6 på sid. 56 när det inte används. Obs! Håll programmeringshuvudet borta från enheter och material som kan skadas av magnetfältet, t.ex. disketter. Akutknapp för VVI Med den röda akutknappen för VVI på bildskärmen kan akut VVI-stimulering startas omedelbart (Figur 3-5). (Specifika parametervärden fastställs av varje applikation.) Vid alla Medtronics pacemakerapplikationer är den röda akutknappen för VVI aktiv när knappen [Emergency] visas på skärmen. Vid vissa ICD-applikationer är den röda akutknappen för VVI alltid aktiv. När den trycks ned avger denna knapp VVI-stimulering och alternativen för akutskärmen visas. Observera: Den röda akutknappen för VVI visas också av mjukvaran på skärmen. Den fungerar på samma sätt som knapparna på panelen. Varning: Den röda akutknappen för VVI är avaktiverad för följande enheter: PCD, Jewel PCD, Micro Jewel II, MicroJewel, Jewel CD, Jewel Plus, modell 7202 Jewel CD, modell 7218 och 7211, modell 7201 CD och Jewel AF. Använd pekpennan för att aktivera akutknappen [Emergency] på skärmen.

50 50 Kapitel 3 Förbereda en patientundersökning Avge akut antibradykardistimulering Inled akutstimulering genom att placera programmeringshuvudet på rätt sätt över den implanterade enheten och tryck sedan på den röda akutknappen för VVI. Ett meddelande bekräftar programmeringen och akut VVI-stimulering inleds. Avge akut takyarytmiterapi Avge terapi genom att trycka på den röda akutknappen för VVI. Då visas akutskärmen på programmeraren. Välj sedan knappen [Deliver] (Avge) på skärmen med hjälp av pekpennan. För specifika applikationer hänvisas till de olika enheternas referenshandbok, systemreferenshandbok eller läkarhandbok för närmare instruktioner om hur knappen Delivery används. Figur 3-5. Akutknapp VVI Akutknapp för VVI (röd)

51 Utföra en patientundersökning Starta en patientundersökning 51 Starta en patientundersökning En patientundersökning innefattar användning av olika programmerarfunktioner som t.ex. programmering av den implanterade enhetens parametervärden, analys eller kontroll av den implanterade enhetens funktion, felsökning eller vid rutinuppföljningar. Instruktioner för de olika programmerarfunktionerna finns i referenshandboken för den implanterade enheten. Observera: Kontrollera att alla förberedelser enligt Kapitel 2, "Ställa in programmeraren" på sid. 31 och Förbereda en patientundersökning på sidan 40 har utförts innan nästa steg utförs. Checklista för programmeraren 1. Är programmeraren installerad enligt beskrivningarna i Kapitel 2? 2. Är EKG-kabeln, pekpennan och programmeringshuvudet anslutna till programmeraren? 3. Är nätsladden ansluten till programmeraren och vägguttaget? 4. Är rätt mjukvara installerad i programmeraren? I Kapitel 6 beskrivs verifiering av programvarans version. 5. Är avledarna mellan programmerarens EKG-kabel och hudelektroderna på patienten anslutna enligt beskrivningen i Ansluta hudelektroderna till programmeraren på sidan 40? Specifik information om de olika implanterbara modellerna eller grupperna av modeller finns i referenshandboken för enheten. Se referenshandboken för den implanterade enheten innan en patientundersökning påbörjas.

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerare Referensmanual MEDTRONIC CARELINK 2090 Referensmanual En handbok för installation och användning av Medtronic CareLink 2090 programmerare. Följande lista innehåller

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERARE Programmerare modell 2090 för Medtronic- och Vitatronenheter 2001 0123 Programmerare modell 2090 0 Referenshandbok 0 En handbok för installation och användning av Programmerare

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

ADAPTA /VERSA /SENSIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA ADAPTA /VERSA /SENSIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia SES01

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 7018156 Försiktighetsåtgärder Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer