2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan."

Transkript

1 Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från våra samarbetspartners Groupon tillhandahåller inte själv de varor eller tjänster som Du kan köpa via webbsidan, utan ser endast till att en voucher ger Dig rätt att få tillgång till varan eller tjänsten från Groupons företagkunder. De av Groupon sålda vouchers avser antingen en konkret tjänst, en specifik vara eller ett bestämt tjänste- eller varuvärde Det är Groupons företagskunder som är utgivarna av vocuhers och det är respektive samarbetspartner (det företag som anges på din voucher) som är den som kommer att tillhandahålla de varor eller tjänster som finns angivna på din voucher. Samtliga varor och tjänster tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som du ombeds att noga läsa igenom Om Du använder webbsidan och/eller köper vouchers eller andra varor eller tjänster på är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan och ditt köp. Innan ett köp genomförs måste Du ha skapat ett användarkonto och valt ett lösenord. Före köpet kommer Du även uppmanas att noga läsa igenom dessa Allmänna Villkor samt bekräfta att Du accepterar dess innehåll. De Allmänna Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från 2. Så här beställer Du en voucher på Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan Välj önskat antal vouchers Ange namn, e-postadress och kreditkortsnummer Genom att bekräfta att Du accepterar de Allmänna Villkoren och tryckt på knappen "Köp" lämnar Du ett bindande anbud om att köpa aktuell voucher. Om alla uppgifter är riktiga och förutsättningar för köp finns kommer Groupon att acceptera anbudet genom att en bekräftelse i form av en Grouponkod skickas ut till Dig. Om det minsta deltagarantalet har uppnåtts efter att den angivna säljtiden löpt ut och vi har registrerat Din betalning, skickar vi Dig en voucher per e-post Skriv ut din voucher och lös in det hos respektive företag Betalningen sker först efter att erbjudandet löpt ut eller det minsta deltagarantalet har uppnåtts. Om det minsta deltagarantalet inte uppnås, kommer ingen försäljning av vouchers till stånd och det sker heller ingen debitering av Ditt konto eller kreditkort Försäljningen av vouchers kommer först till stånd om och när Groupon lyckas registrera Din betalning. Skulle betalningen inte lyckas vid första försöket (t.ex. eftersom det angivna kontot inte existerar, inte har täckning, kreditkortsnumret är felaktigt eller kortet har nått kreditgränsen) kommer försäljningen av vouchers inte heller till stånd Din voucher kommer efter genomfört köp att skickas per e-post till den e-postadress som Du angav under beställningsproceduren. Utskicket av vouchers sker så snart betalningen är registrerad på vårt konto. Har du köpt en produkt som ska skickas direkt hem till dig, får du ingen voucher. Läs alltid det finstilta för att veta villkoren för din deal Perioden då försäljning av en specifik voucher sker är begränsad i tid och villkoren för varje erbjudande fastställs av Groupon i varje enskilt fall. När tiden för erbjudandet gått ut är det inte möjligt att göra några fler köp. 3. Ångerrätt

2 3.1. Du som är konsument har en rätt att ångra ditt köp inom två veckor från att Du mottagit en bekräftelse på Ditt köp enligt ovan. Du kan utöva din ångerrätt genom att fylla i ångerrättsblanketten. En länk till ångerrättsblanketten finns i ditt e-postmeddelande med beställningsbekräftelse. Detta kan också göras muntligen genom att ringa in till vår kundtjänst eller skriftligen till 3.2. Om Du har utövat Din ångerrätt i tid kommer Groupon att återbetala det belopp som Du betalat för en voucher så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från att vi mottog beskedet om att Du åberopar Din ångerrätt Notera att det inte är möjligt att ångra ditt köp efter att din voucher har inlösts hos företaget. 4. Inlösen av voucher hos Groupons företagskunder 4.1. Såvida inte annat särskilt anges ger en vocuher ingen rätt till nyttjande av tjänster eller köp av varor vid en bestämd tidpunkt. Vi rekommenderar därför att tidpunkten för att utnyttja tjänsten avtalas individuellt med respektive samarbetspartner. Om en särskild giltighetstid finns angiven i det finstilta i dealen kan en voucher endast inlösas hos samarbetspartnern inom denna giltighetstid Alla vouchers är försedda med två unika kodnummer och vid inlösen jämför samarbetspartnern dessa med en lista som denne har. Kopiering eller manipulering av en voucher är inte tillåtet. Groupon förbehåller sig rätten att vid misstanke om kopiering eller manipulering vidarebefordra de lagrade uppgifterna till respektive samarbetspartner och inleda rättsliga åtgärder Såvida inte annat anges, kan varje voucher endast utnyttjas en gång, under ett restaurang- eller butiksbesök eller vid nyttjande av en upplevelse eller en vara hos samarbetspartnern. Skulle hela värdet på en voucher inte ha nyttjats fullständigt eller tjänsterna inte ianspråktagits fullständigt, förfaller de delar som inte utnyttjats. Någon ersättning för ej nyttjade delar lämnas normalt inte Giltighetstidens utgång: En voucher (inklusive men inte begränsat till rabatter från voucher) upphör att gälla den dag som anges på en voucher och kan efter det datumet inte längre lösas in. 5. Ansvarsbegränsning 5.1. Utöver det ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Groupon enligt dessa Allmänna Villkor har Groupon ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att din voucher inte har lösts in av samarbetspartnern, varan eller tjänsten inte motsvarade dina förväntningar, samarbetspartners konkurs eller andra förhållanden som rör den tjänst eller vara som din voucher avser eller ditt användande av Groupon ersätter aldrig indirekta skador eller förluster Groupon tar inget ansvar för de varor eller tjänster från samarbetspartnerna som Du nyttjar genom användandet av en voucher. De varor eller tjänster som anges på din voucher tillhandahåller samarbetspartnerna gentemot Dig i eget namn och för egen räkning, varför Groupon mot Dig inte ansvarar för eventuella brister i samarbetspartnernas tillhandahållande av varan eller tjänsten Groupon ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m Även om vi anstränger oss för att erbjuda våra tjänster utan tekniska störningar kan speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda Under vissa omständigheter kan det även hända att data går förlorat. Groupon ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Groupon förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan Du är själv ansvarig för all information som du lägger upp eller skriver på allmänt forum på webbplatsen och att du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Groupon har rätt att radera uppgifter som skrivits på allmänt tillgängligt forum på webbplatsen samt inlägg eller publikationer som enligt Groupons bedömning är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämplig lag. Om du ser

3 sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt på webbplatsen välkomnas du att meddela detta till Groupon via e- post 6. Reklamation 6.1. Skulle det vid inlösen av din voucher eller vid tillhandahållandet av vara eller tjänst uppstå något problem, kommer Groupon att försöka finna en lösning. Skicka i sådana fall en reklamation via e-post till eller kontakta oss via telefon Om Du inte är nöjd med Groupons hantering av ett reklamationsärende har Du även möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden. 7. Immateriella rättigheter 7.1. Groupon och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videos och databaser (nedanbenämnt "Skyddad Egendom") Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från Groupon eller berörda partners är därför uttryckligen förbjudet. 8. Hantering av personuppgifter 8.1. Med köpet av en Groupondeal godtar Du att Groupon använder dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna hålla kontakt med Dig samt för att kunna marknadsföra olika erbjudanden till Dig som t.ex. exklusiva erbjudanden och information om nyheter från Groupon. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan också komma ett behandlas av bolag i samma koncern som Groupon samt andra samarbetspartners för ovan angivna ändamål. Personuppgifterna kan då komma att överföras till ett land utanför EU/EES. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta ditt medgivande med verkan för framtiden. Om Du vill återta lämnat medgivande ska detta göras per e-post som ställs till 8.3. Efter återtagande av medgivandet kommer Groupon inte att använda dina personuppgifter för andra syften än att administrera kundförhållandet Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Groupon ska lämna information om vilka personuppgifter om Dig som Groupon behandlar. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till Groupon AB Box Stockholm 9. Cookies 9.1. Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas På används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Dina val på hemsidan, exempelvis när Du väljer att köpa en voucher. Sessionscookies försvinner när Du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Din dator. Om Du inte accepterar användning av

4 cookies på denna webbplats kan Du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om man väljer bort cookies. 10. Allmänt Groupon kan modifiera dessa Allmänna Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Allmänna Villkor hittar Du alltid på Om ni inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan ni tyvärr inte nyttja våra tjänster mer. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar. 11. Tillämplig lag och tvister På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol. Groupon Goods Global GmbH - Säljvillkor: Denna sida framställer Goods by Groupon Goods säljvillkor. 1. AVTAL OCH INFORMATION OM BESTÄLLNINGSPROCESSEN 1.1. Parterna i detta avtal: Dessa säljvillkor ( säljvillkor ) är ett avtal mellan dig som kund (benämns häri som du eller din ) och Groupon Goods Global GmbH (benämns häri som Groupon Goods, vi, oss eller vår ). Vi är ett företag registrerat i Schweiz (registreringsnummer CH ) med huvudkontor på Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Schweiz Webbplatsen Groupon SE: Groupon Sweden driver och äger webbplatsen ( platsen ). När du använder Groupon SE-platsen på något sätt, som t.ex. skapar ett konto eller kontaktar kundtjänst, samtycker du till Groupon SE-platsensanvändningsvillkor och integritetspolicy. De är avtal mellan Groupon SE och dig. Groupon Goods är ingen part i dessa avtal och de har ingen anknytning till Groupon Goods. Dessa säljvillkor gäller dock om du köper varor från Groupon Goods. Observera att Groupon Sweden även säljer kuponger utöver de tjänster som tillhandahålls på och kring Groupon SE-platsen. Om du köper en kupong från Groupon SE lyder det inköpet under villkoren i Groupon SE-kupongens säljvillkor, som Groupon Goods inte heller är en part i Dessa säljvillkor gäller: Genom att göra en beställning på Groupon Goods samtycker du till att bli bunden till dessa säljvillkor och Groupon Goods returneringspolicy Ditt erbjudande: Ditt klick på knappen Skicka beställning är ett erbjudande att köpa de varor som väljs av Groupon Goods ( varorna ). Ditt erbjudande godkänns inte och vårt avtal med dig är inte ingått förrän vi skickar dig en beställningsbekräftelse via e-post. Observera att vi förbehåller oss rätten att avvisa ditt erbjudande och inte ingå avtalet med dig, i synnerhet i fall där tillgången på varorna är begränsad Ett exemplar av dessa säljvillkor: Vi bevarar ett exemplar av avtalet mellan oss (dessa säljvillkor) och vi rekommenderar att du skriver ut dessa säljvillkor för framtida bruk Dina juridiska rättigheter: I din roll som konsument påverkar ingenting i dessa säljvillkor dina juridiska rättigheter med avseende på bristfälliga eller felaktigt beskrivna varor eller dina möjligheter att säga upp avtalet Uppdateringar av dessa säljvillkor: Dessa säljvillkor uppdaterades senast den (version 1a). Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa säljvillkor när som helst (som vi meddelar online). Eventuella ändringar i dessa säljvillkor som görs efter att du har skickat in din beställning kommer inte att gälla för beställningen i fråga. 2. PRISER OCH INKÖP

5 2.1. Priser och vem du betalar: Varorna säljs av Groupon Goods. Groupon Goods tar emot och behandlar din betalning för beställningen. Alla priser (inklusive fraktavgifter) för varor på webbplatsen är inklusive moms. Priserna presenteras för dig före ditt inköp och på beställningsbekräftelsen. Våra priser kan ändras när som helst, men sådana ändringar kommer inte att påverka din beställning förutom under de omständigheter som beskrivs i klausul 2.4 och 2.5 nedan Leveransavgifter: Varornas priser kan eventuellt anges inklusive leveransavgifter. I sådana fall förklaras avgifterna i den finstilta delen av erbjudandet. Om leveransavgifter inte ingår kommer sådana kostnader att visas separat och läggas till i det sammanlagda beloppet innan du slutför din beställning Beställningsförfarande: När du har gjort din beställning genom att klicka på knappen Skicka beställning och samtycka till dessa säljvillkor kommer du att få ett e-postmeddelande med en beställningsbekräftelse och detaljerad information om beställningen. Du får ytterligare en e-postbekräftelse när varorna skickas ut Fel och utelämnanden: Det kan ibland hända att ett fel eller utelämnande uppstår med avseende på priser eller beskrivningar för de varor vi säljer. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera eventuella fel eller utelämnanden så snart som möjligt efter att de har kommit oss till känna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, byta ut, stoppa eller ta bort information avseende de varor som säljs (inklusive själva varorna) utan särskilt meddelande därom Fel och utelämnanden efter inköp: I fall där vi har gjort ett fel eller utelämnat något och du redan har köpt varorna: Om varornas verkliga pris är lägre än det pris som angavs när du köpte varorna, kommer vi att debitera det lägre priset eller Om varornas verkliga pris är högre än det angivna priset kommer vi att kontakta dig och ge dig möjlighet att välja att betala det korrekta (högre) priset eller annullera din beställning och få full återbetalning. 3. BESTÄLLNINGSÄNDRINGAR 3.1. Ändra din beställning: När du väl har gjort din beställning har vi inte möjlighet att göra några som helst ändringar i den, inklusive antalet beställda varor och leveransadressen. Denna klausul påverkar inte dina juridiska rättigheter att avbeställa eller rättigheter att returnera som du kan ha för inköpet i fråga. 4. VARULEVERANSER 4.1. Leverans av varorna: Groupon Goods leveransalternativ och -avgifter framställs i den finstilta texten och kommer att variera mellan olika erbjudanden. Ditt inköp kan inte levereras till platser utanför Sverige. Leveransen kan dessutom begränsas till specifika platser inom Sverige Uppskattade leveranstider: Uppskattade leveranstider anges i erbjudandets finstilta text. Vi kommer att göra vårt yttersta för att leverera i tid. Kom dock ihåg att om inget annat anges är uppskattade leveranstider endast uppskattade. De är inte garanterade tider och du ska därför inte förlita dig på dem Äganderätt: Äganderätten till varorna övergår till dig (dvs. varorna blir din privata egendom) när varorna levereras till den leveransadress du gav oss. 5. VÅRA AVBESTÄLLNINGSRÄTTIGHETER 5.1. Vi har rätt att avbeställa: Det kan bli nödvändigt för oss att avbeställa en beställning innan varorna levereras på grund av en händelse som vi rimligtvis inte har kontroll över, inklusive på grund av fel i utrustning eller problem med frakt. Vi kommer att kontakta dig omedelbart om detta inträffar. 6. DINA AVBESTÄLLNINGSRÄTTIGHETER 6.1. Dina avbeställningsrättigheter: Ingenting i dessa säljvillkor påverkar dina juridiska rättigheter att avbeställa inom 14 dagar efter den dag som du tog emot varorna. Du kan utöva din ångerrätt genom att fylla i

6 ångerrättsblanketten. En länk till ångerrättsblanketten finns i ditt e-postmeddelande med beställningsbekräftelse. Du kan också kontakta oss påhttp://www.groupon.se/contact, via reguljär post till adressen som anges i klausul 11 eller via ett meddelande som levereras för hand inom 14 dagar efter den dag du tog emot varorna. Du måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att varorna är korrekt förpackade, så att de inte skadas under transporten. Du ansvarar för att betala kostnaderna för att returnera varorna till oss Följande varor utesluts från denna rätt att avbeställa: (a) ömtåliga varor som färska livsmedel och blommor, (b) ljud-/videoinspelningar, DVD-skivor eller programvara som har tagits ut ur den förseglade förpackningen som de levererades till dig, (c) varor som har tillverkats enligt dina specifikationer, (d) tidskrifter och veckotidningar samt (e) alla andra varor som inte kan returneras på grund av deras beskaffenhet. 7. RETURER OCH ÅTERBETALNINGAR 7.1. Vår returneringspolicy: Alla artiklar som säljs av Groupon Goods omfattas av vår returneringspolicy, som beskriver våra processer och regler för returer. Utöver dina rättigheter att returnera varor så som beskrivs i vårreturneringspolicy bibehåller du dessutom alla tillämpliga juridiska rättigheter att returnera nya eller renoverade varor, inklusive när varor som har levererats till dig är felaktiga eller bristfälliga Äganderätt till returnerade varor: Groupon Goods övertar äganderätten till de returnerade varorna endast efter att varorna har anlänt till vår returdestination. Groupon Goods förbehåller sig rätten att utfärda en återbetalning utan att kräva att varorna returneras. I denna situation övertar Groupon Goods inte äganderätten till de returnerade varorna Problem med returnerade varor: Vi förbehåller oss rätten att vägra att utfärda en återbetalning och att avkräva dig på betalning för leveransen av dina returnerade varor om det uppdagas att varorna har skadats efter leveransen till dig, om varorna har använts felaktigt eller på annat sätt än vad som anges i anvisningarna eller om problemet med varorna är ett resultat av normalt slitage. Denna klausul 7.3 varken begränsar eller påverkar din rätt att säga upp ditt avtal eller att returnera varor enligt klausul VARUINFORMATION 8.1. Vi är inte tillverkaren: Vi är inte tillverkaren av de varor som säljs på platsen. Vi anstränger oss visserligen för att säkerställa att varorna stämmer överens med beskrivningarna på platsen, att de har tillfredsställande kvalitet samt att de är lämpliga för det angivna syftet, men varorna som säljs på platsen kan skilja sig en aning från sådan produktinformation. Vi rekommenderar att du läser all information som anges på etiketter, i varningar och i anvisningar som medföljer varorna innan du använder varorna Noggrannhet i beskrivningar: Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att visa färger och andra detaljer av varorna så noggrant som möjligt. De färger och detaljer som du ser på webbplatsen är dock beroende av vilken utrustning som du använder för att visa varorna. Vi kan inte garantera att visningen av färger eller andra detaljer på din TV, mobila enhet, datorbildskärm eller någon annan enhet är en exakt återspegling av färger eller detaljer på de varor som levereras Sjukvårdsprodukter och säkerhet: Om du har frågor om sjukvårdsprodukters säkerhet eller behöver annan produktinformation, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom all information som tillhandahålls med produkten eller att du kontaktar tillverkaren. Innehållet på platsen är inte avsett att ersätta rådgivning från en praktiserande läkare, en apotekare eller annan licensierad sjukvårdspersonal. Alla kunder bör kontakta sina läkare omedelbart om de misstänker att de har medicinska problem. Information och uttalanden om varorna inte är avsedda att användas för att diagnostisera, behandla, läka eller förebygga någon sjukdom eller något hälsotillstånd. Vi åtar oss inget ansvar för felaktigheter eller felaktiga uttalanden om varor från tillverkare eller annan tredje part.

7 9. ANSVAR 9.1. Våra verksamhetsnormer: Groupon Goods försöker alltid att göra sitt bästa i allt vi gör och vi lovar att: vi kommer att använda rimlig omvårdnad och kompetens för att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa säljvillkor, vi har rätt att sälja varorna, vi endast säljer varorna för hushålls- och privat bruk, varorna har tillfredsställande kvalitet och är lämpliga för det avsedda syftet samt att vi inte motsäger kraven på kompetens i yrkesutövandet Denna klausul 9 ersätter alla andra klausuler (utom klausul 1.6) och framställer hela ansvaret Vårt ansvar: Ingenting i dessa säljvillkor skall utesluta eller begränsa vårt ansvar med avseende på ansvar för (i) bedrägeri, (ii) tjänstefel begånget av Groupon Goods utom allvarligt tjänstefel som ej begås av själva Groupon Goods eller (iii) allt ansvar som enligt gällande lag ej kan uteslutas eller begränsas. Du är skyldig att vidta tillräckliga åtgärder för att undvika och minska eventuella skador Förlustkategorier som vi inte ansvarar för: Oaktat klausul 9.3 skall vi, eftersom vi endast säljer varor för hushålls- och privat bruk, i princip ej ha ansvar för: förlust av intäkt, förlust av verkliga eller väntade vinster, förlust av affärer samt indirekta eller följdförluster (för att undanröja alla tvivel menar vi att följdförlust avser följdförluster, oavsett om förlusterna är förutsägbara, kända eller om andra faktorer gäller ) Ansvar avser ansvar i eller för alla typer av handlingar (inklusive avtalsbrott, åtalbar handling, missvisande framställning, restitution eller någon annan typ av handling) förknippade med eller som uppstår genom eller i samband med dessa säljvillkor (inklusive ansvar som uttryckligen framställs i dessa säljvillkor eller uppstår på grund av att något villkor i dessa säljvillkor är ogiltigt eller ej kan genomdrivas). 10. ALLMÄNT Tolkning: I dessa säljvillkor: termer som hänför sig till personer omfattar fysiska personer, partnerskap, partnerskap med begränsat ansvar, aktiebolag och oregistrerade föreningar, klausulrubriker (t.ex. 10. ALLMÄNT i början av denna klausul) och klausulnamn (t.ex. Tolkning: i början av denna klausul 10.1) är endast avsedda för hänvisningsändamål och utgör ingen del av och påverkar inte tolkningen av dessa säljvillkor samt hänvisningar till inkludera och inkluderas skall innebära inkludera utan begränsning respektive inkluderas utan begränsning Inget partnerskap/agentur: Ingenting i dessa säljvillkor skall uppfattas som att det skapar ett joint venture, partnerskap eller agenturförhållande mellan dig och oss och ingen av parterna har rätt eller behörighet att åta sig skulder eller kostnader eller att ingå avtal eller andra arrangemang för den andra partens räkning.

8 10.3. Överlåtelse: Du har ej rätt att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra alla eller vissa av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa säljvillkor utan vårt föregående skriftliga godkännande. Vi kommer inte att vägra att lämna detta godkännande utan gott skäl därtill. Vi skall ha rätt att överlåta eller på annat sätt delegera alla eller vissa av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa säljvillkor till en valfri person Händelser utanför vår rimliga kontroll: Vi kan ej hållas ansvariga för något brott mot våra skyldigheter enligt detta avtal i fall, där vi är förhindrade att utföra våra skyldigheter som orsakat av omständigheter utanför vår rimliga kontroll. Om en händelse utanför vår rimliga kontroll har inträffat och påverkat våra möjligheter att utföra våra skyldigheter enligt dessa säljvillkor, kommer våra skyldigheter att förlängas under den tid händelsen varar och vi kommer att underrätta dig om detta så snart som möjligt. När händelsen har avslutats kommer vi om möjligt att arrangera ett nytt leveransdatum för varorna med dig Vår tillit: Vi har som avsikt att endast förlita oss på de skriftliga villkor som framställs i dessa säljvillkor med avseende på försäljning av varor till dig och inte på några framställningar som görs på annan plats Inget avstånde: Inget avståndstagande som görs av oss av brott som begås av dig enligt dessa säljvillkor skall fungera eller tolkas som ett avståndstagande från oss av några avtalsbrott i framtiden, oavsett om det gäller brott av samma eller olik karaktär. Ingen försening från vår sida för att åtgärda ditt avtalsbrott skall på något sätt friskriva, rehabilitera eller på annat sätt påverka ditt ansvar enligt dessa säljvillkor Meddelanden: Om inget annat anges i dessa säljvillkor skall båda parterna meddelas skriftligen och levereras för hand, via e-post (utom om du skickar meddelande till oss i samband med en rättsprocess) eller via reguljär post till dig på den adress du gav oss eller till oss på vår registrerade kontorsadress Inga rättigheter för tredje part: Alla bestämmelser i dessa säljvillkor gäller på samma sätt och är till förmån för Groupon Goods, dess dotterbolag, alla holdingbolag tillhörande Groupon Goods, dess (eller deras) filialer och dess (eller deras) tredjeparts innehållsleverantörer och licensgivare och var och en skall ha rätt att hävda och genomdriva sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning (med undantag för att dessa säljvillkor kan ändras eller upphävas utan sådana parters medgivande). Med förbehåll för föregående mening, kan inget villkor i dessa säljvillkor genomdrivas på annat sätt av någon person som inte är en part i avtalet Överlevnad: Oavsett fallet skall bestämmelserna i klausul 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i dessa säljvillkor, tillsammans med de bestämmelser som uttryckligen skall överleva dess utgång eller uppsägning eller som har sådan beskaffenhet eller sådant sammanhang att det är uppenbart att de skall överleva sådan uppsägning, överleva uppsägning av detta avtal Avskiljbarhet: Om någon bestämmelse i dessa säljvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomdriva skall denna bestämmelse avlägsnas från säljvillkoren utan att de återstående bestämmelserna i säljvillkoren påverkas. Om möjligt skall giltigheten i och möjligheten att genomdriva de återstående bestämmelserna i dessa säljvillkor ej påverkas Gällande lag och lösning av tvister: Vi gör vårt bästa för att lösa eventuella tvister avseende dessa säljvillkor. Om du vill stämma oss måste du göra detta i Sverige (svenska domstolar har exklusiv jurisdiktion för ditt rättsanspråk). Vid alla sådana tvister skall svensk lag gälla, inklusive med avseende på alla icke-avtalsmässiga relationer mellan dig och oss. Parterna samtycker dessutom till att FN-konventionen avseende internationell försäljning av varor ej gäller för denna transaktion. KONTAKTINFORMATION/KUNDSUPPORT Groupon Goods Global GmbH, ett företag som är registrerat i Schweiz Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Schweiz Telefon: Om du har frågor, kommentarer eller klagomål kan du kontakta vår kundsupport med hjälp av kontaktinformationen som anges ovan.