Innehåll Unibet i korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter 14 Legal organisation och verksamhetsstruktur 16 Den legala situationen 18 Förvaltningsberättelse 20 Koncernens resultaträkning 22 Verksamhet och finansiell ställning 23 Koncernens balansräkning 25 Koncernens kassaflödesanalys 26 Noter 27 Avstämning mellan god redovisningssed i Storbritannien och IFRS 34 Revisionsberättelse 35 Aktien 36 Optionsprogram 38 Styrelse 40 Ägarstyrning 41 Ledande befattningshavare 43 Spelterminologi 44 Bolagsstämma 46 Definitioner 47 Unibet är en av Nordens största arrangörer av onlinespel med över registrerade kunder internationellt per den 31 december Unibet erbjuder ett komplett utbud av spelprodukter för online-spel, t.ex. odds på sportevenemang, liveodds, kasino och pokerprodukter via Kundbasen täcker över 100 länder. Unibet är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Unibets vadhållningsverksamhet bedrivs under licenser i Storbritannien och i Malta. Vid årsskiftet 2004/2005 uppgick antalet anställda till 109, av vilka 38 medarbetare var baserade i Storbritannien, 40 i Malta och 31 i andra europeiska länder. Den engelska versionen av detta dokument är originalversionen. Vid motstridighet mellan den engelska originalversionen och den svenska översättningen därav har den engelska företräde.

3 2004 I KORTHET Unibet har upprättat denna årsredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standard, IFRS. Bruttoomsättningen uppgick till 212 (144) MGBP. Bruttoomsättningen omfattar kasinoprodukter för hela 2004 och poker från lanseringen i september Nettoresultatet uppgick till 8,9 (2,9) MGBP. Vinst per aktie uppgick till 1,482 (0,518) GBP. Stabilt kassaflöde som uppgick till 19,8 (3,7) MGBP. Styrelsen föreslår utdelning med 9,00 SEK per aktie/sdb. FINANSIELL ÖVERSIKT Bruttoomsättning, MGBP 212,0 143,5 102,1 52,7 Spelöverskott, MGBP 24,8 13,0 9,5 2,8 Bruttoresultat, MGBP 24,0 12,0 9,0 2,6 Bruttovinstmarginal, % 11,3 8,4 8,8 4,9 Rörelseresultat (EBIT), MGBP 11,9 3,8 1,2 1,5 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 5,6 2,6 1,2 2,9 Årets resultat, MGBP 8,9 2,9 1,1 1,6 Vinstmarginal, % 4,2 2,0 1,1 3,0 Registrerade kunder, antal Aktiva kunder, antal KVARTALSUPPGIFTER FÖR 2004: GBP tusental Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Bruttoomsättning Spelöverskott Rörelsekostnader marknadsföring löner övriga summa rörelsekostnader Nettoresultat Resultat per aktie, GBP 0,185 0,249 0,364 0,491 1,482 Bruttomarginal, % 11,9 10,6 11,6 12,3 11,7 Ej reviderade siffror I KORTHET UNIBET ÅRSREDOVISNING 2004

4 VD-kommentar: Av spelare, för spelare Rekordomsättning, rekordvinst, nya produkter och nya marknader. Lägg till en väl genomförd börsnotering och ett ännu starkare varumärke så är 2004 sammanfattat. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Spelöverskottet, som är det viktigaste resultatmåttet, steg med 90 procent till nära 25 MGBP under Vi kan också glädja oss åt att det inte är en enskild produkt eller marknad som gör resultatet. Vi har gjort framsteg över hela linjen. Hela laget är med och ingen är offside! Under fotbolls-em slogs några andra rekord. Omsättningen gick för första gången upp till över en miljon pund på en dag. Vi hade också kunder som tillsammans lade spel under en och samma dag. Den 3 oktober nåddes rekordomsättningen 2,1 miljoner pund! Toppnoteringarna visar att våra system håller för stora belastningar. Poker har blivit en stor succé och redan ett par månader efter lanseringen har vi över kunder. Det nätverk för poker som Unibet är med och bygger upp är nu det nionde största i världen och det växer snabbare än marknaden. Poker och Kasinoprodukter gör Unibet mindre utsatt för säsongsvariationer och ger dessutom en riskfri intäkt. Fortfarande har vi en hel del att göra för att öka kunskapen om Unibet och stärka vårt varumärke, men ett stort steg är taget under Börsnoteringen gav oss tillgång till aktiemarknaden. Det gav oss också väldigt mycket publicitet. På några veckor ökade kunskapen om oss i Sverige på ett närmast otroligt sätt. Denna ökade kunskap om Unibet har gjort oss inte bara mer kända, utan även accepterade på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har också fått ett ökat publikt stöd i kampen om att få marknadsföra oss. Nu går vi vidare. Förutom i Norden så ska vi bli rejält välkända i övriga Europa också. Främst naturligtvis i Tyskland, Polen och Italien men hela Europa står nu på tur. Samtidigt som Unibet går vidare in i en ny fas har jag valt att efter fem intensiva år lämna företaget. För mig känns det mycket tillfredsställande att lämna över en bra hand till min efterträdare. Proffsigare än andra Under 2004 har vi förstärkt organisationen med flera nya medarbetare. Vi söker hela tiden bättre medarbetare än andra har. Det är svårt, men avgörande i ett företag där de anställdas skicklighet betyder så mycket. Men det betyder att vi stegvis blir bättre. Bättre än konkurrenterna och bättre för spelarna. Förhoppningsvis leder det även till att aktien blir ägarnas bästa investering! Vi har byggt upp en stark marknadsavdelning och kompletterat oddssättningen med en tradingavdelning. Det är viktiga funktioner för oss. Publicitet betyder mycket för kunskapen om oss. Det finns flera exempel på detta Genom kreativitet och aktiv kundkontakt kan vi sälja in våra produkter. Vi blir ännu mera säljorienterade och specifika säljprojekt kompletterar nu marknadsföringsinsatserna. Vi ska naturligtvis vinna nya kunder, men också förmå såväl nya som gamla kunder att vara ännu mer aktiva. Av spelare, för spelare Jag kan ibland inte låta bli att påstå att om vi inte har världens bästa oddssättare så har vi i alla fall Europas. De är duktiga matematiker och statistiker med ett brinnande intresse för sport. Unibet är av spelare, för spelare. Vi tar också medvetna positioner i sportspel. Ibland minskar tradingavdelningen vår riskexponering på ett visst spel, ibland ökar vi den. VD-KOMMENTAR UNIBET ÅRSREDOVISNING

5 Stark tillväxt Tillväxttakten för såväl Unibet som marknaden för onlinespel är mycket stark. Skälet är naturligtvis utbredningen av internet. Onlinespel är enkelt och bekvämt. Jag anser att vi, trots att utvecklingen de senaste åren varit så stark, ändå bara är i början av en resa där onlinespel tar över större delen av spelmarknaden. Det innebär i så fall att den potentiella marknaden är mycket stor. Nya lanseringar Tillgången till kapital och starka kassaflöden har stärkt våra möjligheter att gå in på nya marknader och utveckla nya spelformer. I november 2003 lanserade vi online Kasino och vi erbjuder idag 21 olika produkter bl a Roulette och Black Jack. I april 2004 startade vi Supertoto som är en ny europeisk tipskupong med matcher från stora fotbollsligor. Kupongen kompletterades i början av 2005 med spel på tennis. Poker är superhett nu och vi lanserade spelet i september I våra salonger finns alla traditionella samt lokala pokerspel på lokala språk - och man spelar om euro. Mobil plattform För några dagar sedan lanserade vi vår första version av en mobil plattform. Kunderna får nu upp, i displayen på sin mobiltelefon, samma bild som på datorskärmen och kan när som helst lägga sina spel. Alla bär bokstavligt talat med sig en spelterminal kopplad till Unibet! Jag tror att på några års sikt kommer majoriteten av onlinespel att ske via mobiltelefonen. Avmonopolisering inte avreglering I de flesta länder är denna form av underhållning övervakad av myndigheter. Det är bra. Vi välkomnar att det finns licenskrav med lika avgift för alla. Vi välkomnar också granskning. Men vi tycker att de länder som inte tillåter fri konkurrens försöker bygga murar i en värld som blir alltmer öppen. Storbritannien vill gärna bli bas för företag som erbjuder internetspel medan andra länder med olika medel, till exempel förbud mot marknadsföring, försöker behålla monopol i olika former. Ett antal prövningar i olika instanser förekommer idag i Europa. Viktigaste tillgången är förtroendet Unibet har en stark balansräkning. Den viktigaste tillgången tilltron till verksamheten från omgivningen syns dock inte i denna. Året som gick har naturligtvis stärkt vårt självförtroende. Det räcker inte. Vi behöver också kundernas förtroende, aktieägarnas förtroende och de anställdas förtroende för att kunna växa med fortsatt god lönsamhet. Med 2004 års utfall i backspegeln känner vi att vi har det nödvändiga förtroendet från omgivningen. Det ger oss en mycket stark position inför framtiden. Det pundet ska vi förvalta väl. London den 24 mars 2005 Ska vi slå vad? Spel och vadslagning har funnits i tusentals år. Folk spelar för underhållningsvärdet, inte primärt för att bli rika. Få personer kan försörja sig på spel! Att satsa på ett vad är enligt min uppfattning därför ett nöje eller ett sätt att förstärka ett nöje, då man till exempel ska se en fotbollsmatch. Den stora merparten av spelen hos oss sker med ganska små insatser och utgör en del av underhållningsbudgeten i hushållen. Lite tillspetsat kan man därför säga att vi är i underhållningsbranschen snarare än i spelbranschen. Hela laget är med och ingen är offside. Pontus Lesse VD-KOMMENTAR UNIBET ÅRSREDOVISNING

6 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Unibets affärsidé är att vara en pålitlig arrangör av online-spel som skapar mervärde genom att erbjuda underhållande spelprodukter och förstklassig service. Mål Unibets affärsmässiga mål är att bli en av de större aktörerna på den europeiska marknaden för online-spel. Det finansiella målet är att spelöverskottet skall öka i minst samma takt som marknadstillväxten på online-spel och att minst 50 procent av denna ökning skall direkt återspeglas i rörelseresultatet. Strategi Unibet har en ledande ställning på den nordiska marknaden för online-spel. Dessutom utgör Polen och Italien viktiga marknader. Unibets strategi för att expandera verksamheten och uppnå de affärsmässiga och finansiella målen är: Utvidga verksamheten till fler länder inom Europa som hittills dominerats av ett monopol och som har en välutvecklad spelkultur och hög andel internetanslutna hushåll. Skapa en stark position på marknaden för sportspel genom att erbjuda bättre odds på ett flertal större evenemang, särskilt inom inhemska sporter. Erbjuda ett brett utbud av övriga spelprodukter, t ex kasino och poker till nuvarande och nya kunder, och därmed minska beroendet av sportspel. Utveckla nya distributionsformer, t ex mobilapplikationer samt nya spelprodukter. Prioritera organisk tillväxt. och designade för att attrahera nya kunder. Unibets stora kundbas, bruttoomsättning och spelöverskott är en konkurrensfördel som gör det möjligt för Unibet att sprida de fasta kostnaderna över ett större antal kunder och erbjuda konkurrenskraftiga odds på sportevenemang. Detta i sin tur gör att kunderna kan erbjudas en mera underhållande spelupplevelse. Oddssättning och riskhantering Unibets spelavdelning är uppdelad i två team: ett analytikerteam som ansvarar för oddssättning och ett riskhanteringsteam. Oddssättarnas uppgift är att uppskatta sannolikheter och sätta odds på olika utfall för ett brett urval evenemang. Riskhanterarnas uppgift är att hantera risknivån i vadhållningsverksamheten som helhet. Unibet har en riskpolicy för varje enskild sportgren och/eller -liga och typ av vad, beroende på kundprofil. Dessa policies utgör strängt kontrollerade riktlinjer för de risker koncernen är villig att acceptera. Kundservice En viktig faktor för förmågan att locka och behålla kunder är den kundservice som Unibet erbjuder. Unibets kundservicecenter är öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Eftersom kunderna finns i många olika länder finns flerspråkiga medarbetare som kan bistå kunden på dennes eget språk. Kostnad per transaktion Unibets kostnad för varje nytt spel är försumbar. Det gör att koncernen kan erbjuda konkurrenskraftiga odds och erbjudanden, och därmed skapa en förstklassig spelupplevelse. AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI UNIBET ÅRSREDOVISNING Affärsmodellen har hittills visat sig vara framgångsrik både ifråga om att locka nya kunder och förmågan att behålla existerande kunder. Styrkor Varumärket Unibet är ett välkänt varumärke bland online-spelare, särskilt i de nordiska länderna. Koncernens anseende som etablerad arrangör av online-spel är av stor betydelse för verksamheten eftersom många kunder känner sig tryggare när de spelar genom en väletablerad och pålitlig arrangör. Ledande position i Norden Unibet har en ledande position i Norden bland de privatägda arrangörerna av online-spel. Detta ger styrka och möjligheter att investera i nya produkter och ett bredare utbud av evenemang som är anpassade för Unibets prioriterade marknader Marknadsföring Unibets databas är en utmärkt källa till kundinformation, då den innehåller information om kundernas aktivitet och spelvanor. Unibet använder informationen i databasen för att skräddarsy marknadsföringen till olika regioner och länder samt även till enskilda kunder. IT-infrastruktur Eftersom spelapplikationen har en affärskritisk betydelse, har Unibet vidtagit omfattande åtgärder för att hantera avbrott. Samtliga servrar är duplicerade för att undvika produktionsstörningar. Om en server skulle sluta fungera, tar en annan automatiskt över. Unibet har också skapat en reservsajt i Storbritannien som i händelse av katastrof tar över funktionen som produktionssajt från Malta och/eller London utan att någon transaktion går förlorad.

7 Risker Verksamheten i ett onlinebaserat spelföretag som Unibet är förknippad med flera olika risker. Koncernen har utarbetat ett antal rutiner för att identifiera och hantera dem. Unibet delar in riskerna i följande kategorier: Det är också möjligt att sätta en limit för en kombination av vad. Denna limit är normalt högre än för ett enskilt vad. Varje kund har en personlig limit, som anger det högsta belopp som kan satsas i ett enskilt spel. Marknadsrisk Detta är risken för att Unibet förlorar pengar på sin verksamhet till följd av ogynnsamma utfall på de evenemang som koncernen erbjuder spel på. Unibet har antagit särskilda riktlinjer för riskhantering som reglerar hur stor risk Unibet kan acceptera på olika evenemang. Varje enskild sportgren eller evenemang som det erbjuds spel på har en maximal risknivå. Genom diversifiering sprids risken över ett stort antal evenemang och sportgrenar. Cheferna för oddssättnings- och riskhanteringsverksamheterna ansvarar för att kontinuerligt bevaka Unibets marknadsrisk. Det är också deras ansvar att ge handledning åt oddssättarna och riskhanterarna om lämpliga risknivåer för vissa evenemang. Oberoende personal utför stickprovskontroller av risklimiterna för de olika ligorna. Rörelserisk Detta är risken att Unibet förlorar pengar till följd av enskilda misstag, t ex misstag av oddssättarna. Koncernen har infört ett antal interna rutiner för att bevaka och upptäcka misstag som uppstår till följd av driftsfel eller på grund av den mänskliga faktorn. Kreditrisk Inga kunder erbjuds kredit hos Unibet. Kundspecifik risk Risken att Unibet förlorar pengar på kunder som är exceptionellt framgångsrika kallas kundspecifik risk. Unibet har infört tre olika typer av kundlimiter. Varje evenemang som Unibet sätter odds på har en limit för hur mycket en enskild kund kan vinna på evenemanget. Dessa limiter varierar beroende på evenemang och kan också ändras med tiden. Det danska spelmonopolet utmanades i en månadslång annonskampanj. Medarbetarrisk Unibets anställda har inte rätt att spela genom Unibet på något sätt, varken för egen räkning eller genom tredje part. Tekniska risker Unibets verksamhet är i hög grad beroende av informationssystem och övrig teknik. Störningar på Internet som t ex virus, attacker från hackare, olaga intrångsförsök eller minskad tillgänglighet till följd av nedsatt kapacitet påverkar affärsverksamheten. Unibet har liksom ett antal andra arrangörer av onlinespel upplevt störningar på sajten orsakade av oidentifierad tredje part genom DDoS-attacker. Dessa störningar innebär att det har tagit längre tid för kunderna att komma åt sajten. Unibet arbetar hela tiden aktivt för att minska riskerna för sådana angrepp. Säker överföring av konfidentiell information via Internet och säkerheten i Unibets system i allmänhet är avgörande för affärsverksamheten. Koncernen förlitar sig på licenserade krypterings- och autenticeringssystem för säker överföring av konfidentiell information som t ex kreditkortsnummer. Insättningar och uttag Alla kunder som vill spela genom Unibet måste först registrera sig genom att öppna ett konto hos Unibet och göra en insättning. Insättningar kan göras med bank- eller kreditkort, genom kontantinsättning eller genom banköverföring, antingen från ett bankkontor eller via Internet. Kunderna kan börja spela så fort insättning skett. Utbetalningar till kunder är föremål för ett noggrant kontrollsystem. Begäran om utbetalning kan fullgöras endast om vissa kriterier är uppfyllda RISKER UNIBET ÅRSREDOVISNING

8 RISKER UNIBET ÅRSREDOVISNING och bekräftelse på att insättningen gjorts har erhållits. Dessutom utförs ett antal andra kontroller för att minska risken för bedrägeri. Utbetalningar till kunder görs genom banköverföring från ett av Unibets internationella banknätverk i den valuta och direkt till det bankkonto som kunden anger. Koncernen har konton hos ett flertal större banker inom EU. Bedrägeri och penningtvätt Varje person som vill öppna konto hos Unibet måste i enlighet med koncernens kontorutiner lämna detaljerad personlig information. Alla insättningar och utbetalningar sker genom banker och Unibet har infört interna rutiner för att upptäcka och hantera misstänkta transaktioner. Unibet har en särskild grupp anställda som arbetar med säkerhets- och bedrägerifrågor. En varning genereras och vidarebefordras till gruppen när en insättning överstiger ett visst belopp samt även i andra fall när vissa gränser överstigits. Rättsläget Spelbranschen är strikt reglerad. I allmänhet har myndigheter i olika jurisdiktioner valt att antingen förbjuda spelverksamhet, begränsa den genom att införa monopol eller tillåta den under licens på ett sätt som gör det möjligt att reglera och beskatta verksamheten. Unibets spelverksamhet bedrivs under en spellicens, Remote Gaming License, utfärdad i Malta och en vadhållningslicens, Bookmaker s Permit, i Storbritannien. Storbritannien har i motsats till de protektionistiska åtgärder som vidtagits i vissa europeiska länder strävat efter en liberalisering i kombination med striktare kontroll av spelbolagen. Användandet av Internet har vuxit kraftigt de senaste 5 10 åren men i många länder har regelverket för spelverksamhet ännu inte anpassats till de särskilda omständigheter som Internet gett upphov till. Maltas lagstiftning reglerar online-spel på sport och kasinospel. Lagstiftningen baseras på motsvarande lag i Storbritannien, men med hänsyn till det växande online-spelandet bland annat genom en obligatorisk granskning av licenstagarnas rutiner för intern kontroll. EG-domstolen meddelade 2003 en dom i ett spelrelaterat ärende, det s k Gambelli-målet. Domstolen ansåg att den enda grunden ett land kunde åberopa för att begränsa EU-principen om fri rörlighet av tjänster, är då detta är befogat med hänsyn till grundläggande nationella intressen såsom folkhälso-, säkerhets- eller andra allmännyttiga intressen. Unibet anser att denna dom utgör ett ifrågasättande av det monopolsystem som många regeringar i Europa har infört. Bolaget har därför vidtagit rättsliga åtgärder mot svenska staten för att pröva denna syn genom tvistemål. Svenska staten bestrider stämningen. Muntlig förberedelse i tvistemålet ägde rum den 26 oktober I oktober 2004 avkunnade Regeringsrätten i Sverige domar i två administrativa mål från 1998 angående förmedling av spel. Regeringsrätten ansåg att den svenska lotterilagstiftningen, som huvudsakligen är till för att skydda den enskilde och samhället och styra överskottet till allmänna och allmännyttiga ändamål, inte strider emot EG-rätten. Norska staten anmäldes till ESA-kommissionen av en privat speloperatör. ESA-kommissionen har i ett brev till den norska staten meddelat att man anser att den norska lotterilagen utgör hinder för fri rörlighet och etableringsfrihet för spelautomater och att detta strider mot EEA-fördraget. Kommissionen har inte godtagit den norska statens motiv till monopollagstiftning. Oslo Byrett har i ett interimistiskt beslut förbjudit norska staten att tillämpa lagstiftningen i avvaktan på slutlig dom. I ett brev till den svenska staten har EUkommissionen meddelat att man likaledes anser att den svenska lotterilagen utgör hinder för fri rörlighet och etableringsfrihet för spelautomater och att detta strider mot EG-fördraget. Förutom i Sverige och Norge har spelmonopolet på olika sätt ifrågasatts i Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland. Se vidare avsnittet om den legala situationen på sidan 18. I Sverige har Unibet fokuserat på opinionsbildande reklam mer sport åt svenska spelare.

9 Finansiella mål Unibet har ett antal finansiella mål som beskrivs nedan. Dessa mål är oförändrade jämfört med det noteringsprospekt som publicerade i maj 2004 inför noteringen på Stockholmsbörsen. Sportspel Ökat spelöverskott Unibets spelöverskott har ökat markant under de senaste tre åren; från 2,8 miljoner GBP 2001 till 9,5 miljoner GBP 2002 och 13,0 miljoner GBP För 2004 uppgick spelöverskottet till 24,8 miljoner GBP. Ett långsiktigt mål är att fortsätta öka spelöverskottet minst i samma takt som marknadstillväxten inom online-spel på Unibets prioriterade marknader. Bruttomarginal Unibets genomsnittliga bruttomarginal för sportspel från 2000 till och med 2004 var 8,1 procent. Det långsiktiga målet är att uppnå en bruttomarginal minst i nivå med marknaden för online-spel BRUTTOMARGINALEN PÅ SPORTSPEL MÅNADSVIS OCH ACKUMULERAT GENOMSNITT % 20 januari 2000 december 2004 (per månad) Övriga spelprodukter Bruttoomsättningen från övriga, icke-sportrelaterade spelprodukter, för närvarande onlinekasinoprodukter och pokerprodukter, beräknas som nettot av spelarnas insatser och bolagets vinstutbetalningar minus transaktionskostnader. Spelöverskottet är detsamma som bruttoomsättningen. Unibet lanserade onlinekasinot i november 2003 och onlinepoker i september Unibets styrelse anser att det är för tidigt att besluta om några finansiella mål för bruttoomsättningen eller spelöverskottet i kategorin Övriga spelprodukter. Kassa och skulder Koncernen har för närvarande inga räntebärande skulder i balansräkningen och har inga planer på att utnyttja några lånemöjligheter framöver. Emissionslikviden som Unibet erhöll i samband med börsintroduktionen används för att bland annat expandera verksamheten, till exempel genom att gå in på nya europeiska marknader, utveckla nya produkter och plattformar (särskilt för spel via mobiltelefon) och förbättringar av affärskritiska system. Unibet fortsätter att utvärdera eventuella förvärv och samarbetsmöjligheter som bolaget tror kan vara mervärdesskapande. De likvida medlen kan komma att behövas för olika framtida krav. Det kan till exempel komma att införas särskilda krav på innehav av en kassa som täcker samtliga kundtillgodohavanden på konton som hålls separat från Unibets fordringsägare. Koncernen kan också bli tvungen att lämna en deposition för att kunna behålla sina nuvarande kreditkortstjänster. Spelöverskottets inverkan på rörelseresultatet Unibet har som mål att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Målsättningen är att minst 50 procent av ökningen i spelöverskottet skall bidra till ett förbättrat rörelseresultat. För 2004 uppgick spelöverskottet till 24,8 miljoner GBP, en ökning från 2003 med 11,8 miljoner GBP. Rörelseresultatet ökade från 3,8 miljoner GBP till 11,9 miljoner GBP vilket motsvarar 69 procent av spelöverskottet. Utdelningspolicy Unibets utdelningspolicy är att cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt skall utdelas till aktieägarna. Detta under förutsättning att andra finansiella målsättningar har uppnåtts och en lämplig kapitalstruktur kan upprätthållas. Styrelsen har föreslagit att en utdelning lämnas om 9 SEK per aktie/svenskt depåbevis. FINANSIELLA MÅL UNIBET ÅRSREDOVISNING

10 Marknadsöversikt Den internationella spelmarknaden kan delas in i onlinespel och offline-spel. Online-spel sker främst via Internet, men innefattar även spel via mobiltelefon och digital-tv. Offline-spel är spel i en fysisk lokal, t ex en spelbutik eller ett kasino. Spel kan även delas in i skicklighetsspel (vadhållning på sport, spel på hästar, poker, etc), där kunskap kan ge en viss fördel, och turspel (roulett, Black Jack, spelautomater, lotto, bingo, etc). Genomsnittligt spelande per vuxen i USD Australien Japan Singapore Luxemburg Nya Zeeland Hongkong USA Kanada Danmark Storbritannien Norge Irland Libanon Sverige 960 Källa: Global Betting and Gaming Consultants GBGC Online-spel på världsmarknaden Det snabbt växande användandet av Internet har lett till en kraftig tillväxt av marknaden för online-spel. Det är dock svårt att bestämma den exakta storleken på marknaden. På grund av svårigheten att inhämta officiell statistik är Unibet tvunget att förlita sig på uppskattningar som hämtats från branschrapporter, årsredovisningar, webbsidor och information från spelmyndigheter. Uppskattningarna har sedan jämförts med annan andrahandsinformation, som t ex företagsrapporter, artiklar i finanstidningar och marknadsanalyser. Spel på sport har hittills varit den starkaste drivkraften för marknaden och står idag för cirka 40 procent av marknaden, men andra produkter som kasinospel, lotterier och framförallt poker har nu börjat expandera till online-marknaden. Den kraftigaste tillväxten inom poker har skett i USA men under 2004 har pokerspelandet exploderat även i Europa. Framförallt är det TV-sända pokerturneringar som lett till att intresset för poker ökat dramatiskt. Internetsajten pokerpulse.com mäter kontinuerligt aktiviteten på de 20 största pokernätverken online. De rankar nätverket B2B, där Unibet är medlem, som nummer 9 i världen. Drivkrafter De viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten på marknaden för online-spel är en kombination av en välutvecklad spelkultur, ny teknik och underhållning: En välutvecklad spelkultur I länder med spelmonopol som har en dominerande ställning på hemmamarknaden och som har investerat kraftigt i marknadsföring, finns en välutvecklad spelkultur. Spelmonopolen och online-spelbolagen driver på utvecklingen och lanseringen av nya produkter som är ämnade att locka nya kundsegment. Ny teknik Möjligheten att erbjuda tjänster över nationsgränser har öppnat marknader som tidigare varit skyddade av statligt reglerade monopol eller nationellt dominerande spelarrangörer. Nya sätt att erbjuda spel, t ex via Internet och mobiltelefoner, har skapat nya kundgrupper. Ny teknik och en ökad bredbandsanvändning ökar underhållningsvärdet och skapar möjligheter att utveckla nya tjänster t ex livebetting. MARKNADSÖVERSIKT UNIBET ÅRSREDOVISNING VÄRLDSMARKNADEN FÖR ONLINE-SPEL Uppskattad bruttoomsättning i miljarder USD Källa: Christiansen Capital Advisors/River City Group, december VÄRLDSMARKNADEN FÖR ONLINE-SPEL 2005 Uppskattad bruttoomsättning i miljarder USD enligt typ av produkt Övrigt 0,89 $ Lotterier 2,19 $ Sport 3,69 $ Kasino 3,09 $ Källa: Christiansen Capital Advisors/River City Group, december 2004.

11 Underhållning Det ökande antalet TV-sändningar av sportevenemang och pokerturneringar och det allmänna intresset för sport har ökat efterfrågan på spel. Spel är en form av underhållning som håller på att få ökad social acceptans. Det finns ett ökande intresse för framförallt professionell fotboll. Spelare i olika delar av världen delar samma intresse för topplagen i England, Spanien och Italien. Unibets marknader Unibets viktigaste marknader är de nordiska länderna och vissa europeiska marknader med spelmonopol. Huvudskälet för valet av dessa marknader är att det i dessa länder finns en välutvecklad spelkultur i kombination med en hög Internetpenetration. Övriga Europa Ytterligare avregleringar och nya distributionskanaler via Internet, mobiltelefoner och digital-tv kommer att leda till fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden. Regionen kan dock inte betraktas som homogen, eftersom varje land har utvecklat egna attityder, preferenser och regelverk. I Tyskland har de regionala lotteribolagen nyligen börjat erbjuda vadhållning på sport och lanserat en egen online-tjänst, Oddset, som erbjuder odds på sportevenemang. Italien har en välutvecklad spelmarknad där särskilt lotto- och totospel är mycket populära. Sedan några år tillbaka finns sportspel i Frankrike. Även i Spanien finns planer på att introducera sportspel. Special trading Unibets avdelning för special trading hanterar handel i egen bok, hedging och handel i marknadsrörelser. Norden Spelmarknaderna i de nordiska länderna är likartade. Marknaden domineras av statliga monopolföretag, som också driver utvecklingen inom branschen. MARKNADSÖVERSIKT UNIBET ÅRSREDOVISNING

12 Marknadsbearbetning Möjligheten att marknadsföra varumärket och produkterna är på de flesta av Unibets huvudmarknader starkt begränsad. Detsamma gäller specifika kampanjer. Tolkning av lagar, liksom samarbetspartners vilja att testa gränser, har varierat under året och från en marknad till en annan. Trots detta har Unibet exponerats i de flesta marknadsföringskanalerna under Unibet försöker agera snabbt för att utnyttja möjligheter att nå nya kunder då tillfälle bjuds. I första hand har Unibet stått som presentatör av program på TV-kanaler som sänder från England och därmed faller under engelsk lag. All kommunikation genomsyras av budskapet UNIBET Av spelare, för spelare mer eller mindre explicit beroende på omständigheterna. Market intelligence Unibet har under 2004 satsat mycket på att öka kunskapsbasen om kunderna och deras beteende. Avsikten är att maximera utfallet av investeringarna i marknadsföring till existerande kunder. Dessutom mäts utfall av kampanjer regelbundet och varumärkesundersökningar genomförs i en mängd länder. Därutöver bevakas omvärlden via konkurrentanalyser och attitydmätningar till spelbranschen. Kunder i mer än 100 länder Unibet har kunder i mer än 100 länder och sajten finns på 12 språk. För att kunna ge intressant information samt spännande och relevanta erbjudanden till kunderna bearbetas dessa efter olika kriteria. Nationalitet, aktivitetsfrekvens, spelbeteende och produktval är några av de parametrar som styr hur existerande kunder bearbetas. Public Relations Unibet har uppmärksammats mycket i pressen i Sverige men även i grannländerna under det gångna året. Huvudämnen har varit Unibets mål mot svenska staten och börsintroduktionen på Stockholmsbörsen. För att kommunicera med kunder och potentiella kunder används även spännande sportodds, specialodds på stora evenemang (till exempel kungliga bröllop och födslar), IQ täv- MARKNADSBEARBETNING UNIBET ÅRSREDOVISNING Exempel på annonskampanjer. Unibet erbjuder fasta odds på travsport och produkten platsspel på 4:an lanserades under 2004.

13 lingar, talangjakter på TV och vinnare av internationella priser. I Sverige återkom även den lokala kampanjen Unibet 2:an där de bästa fotbollsspelarena i division 2 uppmärksammades. I Danmark genererade odds på huruvida Drottning Margrethe offentligt skulle fälla en tår under sin sons bröllop ett enormt medialt intresse. Promotion Kontinuerligt genomförs lokala kampanjer för olika länder men Unibet har även satsat på några internationella kampanjer under Många kanaler användes, bland annat Internet, radio, direktmarknadsföring och Unibets egen sajt Eurobonus under fotbolls EM var väldigt populärt. Lagda spel på matcherna genererade poäng till kunderna som i sin tur ledde till extra pengar på kontot. Om spelet gick in fanns ännu mer poäng att hämta. Bannerannonsering på Internet. CRM Customer Relationship Management handlar huvudsakligen om att ta väl hand om kunden, se till kundens behov och skapa en nära relation. Unibet använder framförallt två kanaler för att bygga denna relation, den egna sajten och epost. Sajten Unibet satsar mycket på innehållet på sajten som är den största kontaktytan med kunderna. Det ska vara lätt att hitta det man söker och kunderna ska trivas när de kommer till den. Sajten ska vara snygg och kunderna ska kunna läsa intressanta artiklar och få användbara speltips. En aldrig sinande ström av kreativa och roliga kampanjer ska möta kunden såsom bonusar, värva-en-vän-kampanjer, tävlingar och andra erbjudanden. Epost Unibet kommunicerar också med kunderna via epost. Under 2004 skickades i genomsnitt mer än en miljon epost i månaden. Innehållet var allt från sportinformation, speltips och produktlanseringar till kampanjer och erbjudande. Utskicken planläggs månader i förväg men schemat uppdateras konstant. Utskicken är planerade så att varje individ mottar en lagom mängd epost för att bibehålla intresset men inte känna sig bombarderad. Då kunderna är av olika nationalitet och har skilda intressen ställs det stora krav på utformningen av meddelandena. Unibets sajt Exempel på epost-kampanj MARKNADSBEARBETNING UNIBET ÅRSREDOVISNING

14 konkurrenter Unibets viktigaste marknader är länder med ett starkt spelmonopol. Monopolen har bidragit till att lära kunderna hur spel går till och på så sätt skapat en spelkultur SPELÖVERSKOTT ONLINEPRODUKTER I MGBP 2003 Spelmonopolens marginaler ligger vanligtvis över genomsnittet för spelbolag på avmonopoliserade marknader. Detta ger onlinebolagen möjlighet att vinna marknadsandelar genom att erbjuda konkurrenskraftiga odds och produkter. Viktiga konkurrenter Statliga spelmonopol Koncernens största konkurrenter på de viktigaste marknaderna är det statliga spelmonopolet. Land Bolag Bruttoomsättning 2003, MGBP Danmark Dansk Tipstjeneste 840 Finland FinToto 114 RAY 398 Veikkaus 795 Norge Norsk Tipping 774 RiksToto 210 Sverige ATG 810 Svenska Spel Italien Monopoli di Stato Tyskland Deutscher Lotto- und Toto block Källa: Bolagsrapporter Konkurrerande onlinebolag För närvarande finns det 250 till 300 licenserade spelbolag som erbjuder produkter på cirka spel-, kasino- och lotterisajter. Unibets huvudkonkurrenter är stora internationella spelbolag med onlinetjänster som verkar på samma marknader som Unibet. En del av dessa har, förutom onlinetjänst, även spelbutiker eller spelombud Paddy Power Unibet Betandwin Ladbrokes Källa: Bolagens årsredovisningar 2003 William Hill Sportingbet Paddy Power Paddy Power är Irlands största spelbolag och noterat på både Londonbörsen och Irish Stock Exchange. Paddy Power erbjuder förutom sportspel, även kasino, poker och lotterier, till framförallt den brittiska marknaden. BETandWIN BETandWIN.com Interactive Entertainment AG grundades i december 1997 och är baserat i Österrike. Företaget har varit noterat på börsen i Wien sedan 2000 och har spellicenser i Gibraltar och Tyskland. Huvudmarknaderna är kontinentaleuropa och sydöstra Europa. BETandWIN erbjuder vadhållning på sport, kasino och poker. Ladbrokes Ladbrokes Ltd är baserat i Storbritannien och är dotterbolag till Hilton Group Plc som är noterad på Londonbörsen. Ladbrokes är ett av världens största spelbolag. Huvudmarknaderna är Storbritannien, Irland och Fjärran Östern. Företaget erbjuder vadhållning på sport, kasino och poker. KONKURRENTER UNIBET ÅRSREDOVISNING

15 KONKURRENTER UNIBET ÅRSREDOVISNING 2004 William Hill William Hill grundades 1934 och är noterat på Londonbörsen. William Hill erbjuder vadhållning på sport, kasino och poker. Sportingbet Sportingbet.com (UK) Plc grundades 1998 i Storbritannien, där företaget har licens. I maj 2000 förvärvade företaget verksamheten och tillgångarna i BetMaker, ett spelbolag baserat i Costa Rica som erbjuder vadhållning online till den amerikanska marknaden. I januari 2001 noterades Sportingbet på London-börsens AIM-lista. Huvudmarknaderna är USA och Europa. Sportingbet erbjuder vadhållning på sport, kasino och poker. UKBetting UKBetting är ett brittiskt bolag som är noterat på Londonbörsens AIM. UKBetting arbetar under ett flertal varumärken varav ukbetting.com och totalbet.com är de viktigaste. Förutom sportspel erbjuds sportinfomation via sportinglife.com. UKBetting riktar sig huvudsakligen till den brittiska marknaden. Betinternet Betinternet.com plc som är baserat i Douglas, Isle of Man, grundades 1998 och är noterat på Londonbörsens AIM. Betinternet erbjuder sportspel, kasino och poker, huvudsakligen till den brittiska marknaden. Expekt Expekt.com Ltd är ett privatägt företag som bildades i Storbritannien Idag har Expekt spellicenser i Storbritannien, Österrike och Malta. Företagets viktigaste marknader är Norden, sydöstra Europa och Asien. Expekt erbjuder sportspel, kasino och poker. Blue Square Blue Square är baserat i London och ägs av Rank Group plc. Blue Square erbjuder sportspel, kasino, poker och lotterier, främst till den brittiska marknaden. Centrebet Centrebet Pty Ltd grundades i Australien 1992 och har erbjudit sportspel online sedan I november 2003 förvärvades Centrebet av SportOdds-koncernen. SportsOdds är Australiens största privatägda vadhållningsföretag. SportOdds har licenser i Australien och Storbritannien. Huvudmarknaderna är Australien, Asien och Norden. Betfair Betfair, som är handelsnamnet för The Sporting Exchange Ltd, är världens största spelbörs. Företaget grundades i Storbritannien 1999 och vänder sig främst till den brittiska marknaden. 13

16 Produkter Sportspel Sportodds Unibet har ett brett urval av odds på olika nationella och internationella sportevenemang. Spel kan ske 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och insatserna görs på Unibets sajt. En genomsnittlig dag erbjuds kunderna odds på cirka 500 olika spelobjekt inom många olika sporter. De mest populära sporterna är fotboll, ishockey, trav och tennis. På ett flertal av sporterna erbjuder vi dessutom ett flertal olika spelformer kring samma match eller evenemang. Högsäsong för sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna samt ishockeyligorna i Norden. På ett flertal sporter lämnar Unibet en mycket konkurrenskraftig återbetalningsmarginal till sina kunder. På de stora sportligorna är den oftast kring procent beroende på spelform. Livebetting Live-aspekten är mycket viktigt för valet och planeringen av evenemang för kunderna. En del av spänningen med spel är att kunna satsa pengar på ett spel eller evenemang och sedan följa det i direktsändning på TV. Detta gör att underhållningsvärdet på livebetting är högt. Unibet erbjuder spel och ger odds under pågående match, dvs kunderna kan se på matchen och lägga vad även under matchen. Beroende på hur matchen utvecklas förändras oddsen, men spelaren behåller sitt odds som han fick när han lade sitt vad. Man kan lägga obegränsat med vad och Unibet erbjuder tex fotbollskunderna att spela på vanlig 1X2, över eller under ett visst antal mål, nästa mål, nästa hörna med mera. Det är en spännande och snabb spelform där oddsen kan förändras. Unibet har även en unik så kallad Cash-In funktion där kunderna kan sälja sitt spel innan det är avgjort eller till och med ångra sitt spel om det ser ut att förloras. Live betting ger nya möjligheter för Unibets kunder att ta olika positioner, till exempel hemmaseger eller bortaseger, och till och med ändra position under matchens gång från hemmaseger till bortaseger. Supertoto Supertoto är en tipskupong med 14 fotbollsmatcher som lanserades i april I Europa är det vanligt med mitt-i-veckan kuponger och i november introducerades Supertoto Extra, med 10 fotbollsmatcher. Bägge kupongerna har en återbetalning på 80 procent vilket är avsevärt mer än vad de europeiska monopolen erbjuder på sina tipskuponger. Samtliga matcher hämtas från de främsta europeiska fotbollsligorna och cupspelen. I januari 2005 introducerades också en unik tennis-tipskupong bestående av 10 tennismatcher. Övriga spelprodukter Kasino Unibets onlinekasino består av 21 olika produkter, bland annat Roulette, Black Jack, Caribbean Stud Poker och Keno samt videopoker och spelautomater. I kasinot anordnas också turneringar i de olika spelen. Kundaktiviteten för kasinoprodukter är relativt jämnt fördelad över året, vilket bidrar till att minska volatiliteten i Unibets bruttomarginal och de säsongsmässiga variationerna i bruttoomsättningen från sportspelen. Det kan diskuteras om kasinospelare är mer mottagliga för tvångsmässigt spelande men Unibet har infört ett antal individuellt anpassade säkerhetsmått som kunderna kan välja att använda. Kunderna erbjuds till exempel möjlighet att sätta en PRODUKTER UNIBET ÅRSREDOVISNING

17 Nya produkter Unibets affärsutvecklingsavdelning ansvarar för omvärldsbevakning inom produktområdet samt att utveckla och bredda spelprodukterna inom sportspel, kasino och poker. De fokuserar dessutom på att utveckla tjänster som kunderna kan få tillgång till via flera olika distributionskanaler och olika typer av teknik, till exempel digital-tv eller mobiltelefon. Den ökande användningen och spridningen av mobil teknik, främst 3G, skapar intressanta möjligheter för denna distributionskanal. Unibet lanserade i början av 2005 en första version av sin mobila plattform i Sverige. Inom ett år kommer alla Unibets produkter att finnas tillgängliga för alla marknader. personlig limit för sitt spelande eller begära att kontot skall spärras för onlinekasino under en viss tid. Poker Internetpoker lanserades den 7 september 2004 och har blivit en stor succé. Mer än kunder har varit i pokersalongerna och registrerat sig. En viktig del i att lära kunderna hur man spelar poker är Unibets pokerskola. Under första månaden hade pokerskolan över kunder. Unibet erbjuder också spelare att spela för låtsaspengar, så kallade FunMoney. I Unibets pokerlobby finns rankinglistor över bästa spelarna. Specialturneringar, VIP-poäng och Bad Beat Jackpots är viktiga inslag för att höja underhållningsvärdet för pokerspelarna. Unibet erbjuder 8 olika pokerspel och för varje pokerspel finns en mängd olika insatsnivåer för att passa alla spelare. Alla insatser sker i euro. Förutom de vanliga pokerspelen Texas Hold em, Omaha, Omaha High/Low, 7 Card Stud, 7 Card Stud High/Low, och Deuce to Seven Triple Draw finns de europeiska pokervarianterna Femkortspoker och Sökö. Utöver de stora månadsturneringarna arrangerar Unibet dagligen olika mindre turneringar. PRODUKTER UNIBET ÅRSREDOVISNING

18 Legal organisation och verksamhetsstruktur Inledning Unibet Group plc är moderbolaget i Unibet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Wimbledon, sydväst om London, i Storbritannien. Unibet är ett mångkulturellt företag med anställda av 15 olika nationaliteter. Styrelsen och ledningen av Unibet-koncernen bedrivs enligt den europeiska dualistiska modellen med en verkställande direktör som är underordnad styrelsen och en styrelse som utses av bolagsstämman. Svenska depåbevis i Unibet Group plc är noterade på Stockholmsbörsen och Unibet har därmed förbundit sig att följa det svenska noteringsavtalet, svenska bolagsstämmelser i övrigt och svensk bolagsstandard så långt det är möjligt med hänsyn till brittisk lagstiftning. Legal organisation Koncernens nuvarande legala organiation visas i nedanstående figur. Samtliga koncernbolag är helägda dotterbolag. Unibet (London) Ltd (Storbritannien) Firstclear Ltd (Storbritannien) Unibet Group Plc (Storbritannien) Unibet Investments Ltd (Storbritannien) Unibet (Holding) Ltd (Malta) Unibet (International) Ltd (Malta) Unibet Software R&D AB (Sverige) JURIDISK ORGANISATION OCH VERKSAMHETSSTRUKTUR UNIBET ÅRSREDOVISNING Juridisk person Hemvist Not Unibet Group Plc Storbritannien Holdingbolag och moderbolag. Unibet (London) Limited Storbritannien Bedriver spelverksamhet online främst riktad till kunder bosatta i Storbritannien. Ansvarar för administration, oddssättning, marknadsföring och riskanalys inom koncernen. Firstclear Limited Storbritannien Administration av koncernens kundkonton, finansiering, banköverföringar och annan likviditetshantering. Unibet Investments Limited Storbritannien Holdingbolag. Unibet (Holding) Limited Malta Holdingbolag för Unibet (International) Limited. Unibet (International) Limited Malta Erbjuder online-spel till en internationell marknad. Unibet Software R&D AB Sverige Ansvarar för utveckling och underhåll av all IT-infrastruktur. Verksamhetsstruktur Spel Kristian Nylén Marknad Martina Westin VD Pontus Lesse IT Mats Sjöstedt Finans Sue Ball Affärsutveckling Anders Ström Administration CRM & Analys IT-projekt Investor Relations Affärsutveckling Oddssättning Marknadsföring Utveckling Riskhantering Matchschemaläggare Trav Support Administration Juridik & Administration Finans Likviditetshantering Säkerhet & Bedrägeriskydd Kundservice

19 Unibets vadhållningsverksamhet bedrivs under licenser i Storbritannien och i Malta. Unibets huvudkontor ligger i London. Där finns även det rörelsedrivande brittiska dotterbolaget som erbjuder speltjänster till kunder bosatta främst i Storbritannien. Unibet (London) Limited bedriver även verksamhet inom oddssättning, marknadsföring och riskanalys. Unibets maltesiska dotterbolag Unibet (International) Limited erbjuder speltjänster via Internet till den internationella marknaden, med undantag av Storbritannien, samt utför administrativa och andra back office-tjänster. IT-avdelningen ingår i det svenska dotterbolaget Unibet Software R&D AB, och ansvarar för utveckling och underhåll av all IT-infrastruktur. Medarbetare Unibets verksamhet är beroende av den kompetens som finns hos nyckelpersoner och specialister. Möjligheterna att expandera verksamheten är också beroende av förmågan att locka och behålla ett tillträckligt antal kvalificerade medarbetare, i synnerhet inom områden som affärsutveckling, riskhantering och oddssättning samt marknadsföring. Under 2004 gjordes en ganska omfattande rekryteringsomgång och antalet anställda ökade från 80 till 109. Sjukfrånvaron 2004 i förhållande till arbetstiden var under 1 procent. Medelantal anställda Storbritannien Malta Övriga Totalt Under 2004 var Unibets medelantal årsanställda 98 personer, av vilka 75 procent var män och 25 procent kvinnor. Av medelantalet anställda under 2004 var 33 baserade i Storbritannien, 37 i Malta och 28 i andra europeiska länder. JURIDISK ORGANISATION OCH VERKSAMHETSSTRUKTUR UNIBET ÅRSREDOVISNING

20 Den legala situationen Allmänt Unibets kärnverksamhet, dvs sportspel och andra speltjänster, är föremål för olika restriktioner på de marknader där Unibet har ett affärsintresse och fokus. De allra flesta av dessa marknader befinner sig inom EU. Det innebär att EU-principerna om fri rörlighet av varor, etableringsfrihet och fritt tillhandahållande av tjänster skall gälla. Eventuella restriktioner strider normalt mot dessa principer. EU:s lagstiftande organ har emellertid gett enskilda medlemsstater en viss bestämmanderätt ifråga om att införa restriktioner förutsatt att sådana restriktioner uppfyller generella folkhälso- eller allmännyttiga ändamål. Restriktioner får dock inte användas på ett diskriminerande eller oproportionerligt sätt och inte heller enbart för att tillföra medel till statskassan. Ovanstående innebär, i princip, att inga andra spelföretag, förutom statligt kontrollerade företag, äger möjlighet att fysiskt etablera sig, eller marknadsföra sig, i den övervägande delen av EU:s medlemsstater. Icke statligt kontrollerade företag, däribland Unibet, kan endast bedriva en virtuell verksamhet från en plats utanför landet i frågas gränser även om vissa tolkningar från anhängare av de facto-monopol hävdar att även en virtuell närvaro innebär brott mot eventuella restriktioner gällande i landet i fråga. I november 2003 meddelade EG-domstolen dom i två mål som berör ovanstående. Målen i fråga var de så kallade Gambelli- och Lindman-målen. Enligt branschen bör dessa domstolsbeslut ses som auktoritativa riktlinjer för nationella domstolar vid bedömningen av om restriktioner inom området ifråga används på rätt sätt eller ej. Om en nationell domstol finner att restriktioner inte används på ett korrekt sätt, innebär detta att den nationella lagstiftningen strider mot överställd EU-rätt. Det är ännu för tidigt att avgöra vad den slutliga utgången kommer att bli i olika medlemsstater när denna lagstiftning prövas mot bakgrund av ovannämnda avgöranden. Man bör också komma ihåg att lagstiftningen på detta område kan prövas på tre sätt: offentlig, civil- och/eller straffrättsligt. I princip kan varje mål också prövas på tre nivåer i domstolshierarkin, vilket innebär att det kan ta många år innan en process har slutförts. Vidare kan varje enskilt fall leda till ett flertal domstolsärenden med yrkande om förbudsföreläggande, interimistisk åtgärd och liknande. Baserat på de juridiska förutsättningarna efter Gambellimålet har Unibet följande syn på vissa marknader som är särskilt intressanta för bolaget. Sverige I oktober 2004 meddelade Regeringsrätten två domar som var innehållsmässigt identiska, avseende brott mot gällande lagstiftning avseende främjande av s k utländskt lotteri. Domstolen gav svenska staten rätt, dvs det svenska systemet ansågs inte stå i strid med EU-rätten. En viss kritik har emellertid riktats mot domarna från jurister, som menar att domstolen inte tagit hänsyn till eller bedömt samtliga relevanta fakta och omständigheter i de båda fallen och inte heller tillämpat riktlinjerna från EG-domstolen såsom dessa framgår av Gambelli-målet, och dessutom ignorerat Lindman-målet. För närvarande är dessa domar emellertid prejudicerande för domstolar i offentligrättsliga mål och påverkar även underrätters domar i civil- och straffrättsliga mål. Trots det är Unibet starkt övertygat om att det prejudikat som Regeringsrätten skapat kommer att upphävas, antingen i civil- eller straffrättsliga mål i Högsta Domstolen eller till följd av åtgärder eller påverkan DEN LEGALA SITUATIONEN UNIBET ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2004 Global Reports LLC

Årsredovisning 2004 Global Reports LLC Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Bruttoomsättningen andra kvartalet 2004 uppgick till 48,9 (34,1) miljoner GBP och för första halvåret 92,7 (68,0) miljoner GBP. Spelöverskottet andra

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2004 Bruttoomsättningen tredje kvartalet 2004 uppgick till 52,1 (33,1) miljoner GBP och för perioden januari till september till 144,9 (101,1) miljoner

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari juni 2005

Unibet Group plc Delårsrapport januari juni 2005 Unibet Group plc Delårsrapport januari juni 2005 Bruttoomsättningen för andra kvartalet 2005 uppgick till 59,9 (48,9) miljoner GBP och för första halvåret till 124,8 (92,7) miljoner GBP. Spelöverskottet

Läs mer

Kort om Unibet. Socialt företagande

Kort om Unibet. Socialt företagande Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Fjärde kvartalet Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Kort om Unibet. Socialt företagande

Kort om Unibet. Socialt företagande Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Första kvartalet januari-mars 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 Mkr (24,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 Mkr (3,6) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP.

Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. Unibet Group plc Delårsrapport januari-mars 2013 Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer