Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2014"

Transkript

1 Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2014

2 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker upp nya regler och rön, men en värld i förändring innebär också en värld av möjligheter. Under två dagar väcker vi dina tankar och hjälper dig att se möjligheterna inom en rad aktuella områden. En av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter, Elaine Eksvärd, föreläser om vardagsmakt, i vilken form den ter sig, och hur du ska hantera den. Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter. Därutöver erbjuder vi naturligtvis även seminarier i affärsrådgivning, IFRS, skatt och moms, samt redovisning. Hela evenemanget är kostnadsfritt. Välkommen!

3 1. Vardagsmakt Tio strategier som ger och genomskådar makt Vill du lära dig när tystnad ger mer inflytande än det talade ordet? Kunna genomskåda personer som på enkla sätt får dig att göra som de vill? Och vill du att andra inte bara ska lyssna på dig, utan också göra som du vill? Onsdag kl Obs! Dubbelpass Under föreläsningen Vardagsmakt får du tio nya maktstrategier som kommer ta dig dit du vill. Föreläsare: Elaine Eksvärd, retorikkonsult 2. Förändring och inställning till förändring Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Stefan blandar idéer från flera olika ämnesområden som han mixar ihop till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka till. Hans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på beteendeförändringar istället för teknik, får de flesta att höja på ögonbrynen. Torsdag kl Obs! Dubbelpass Föreläsare: Stefan Hyttfors, journalist, fotograf, pr-konsult och entreprenör

4 Torsdag kl Göteborg och Västsverige en 3 miljoners-region att räkna med! När krisen slog till i världsekonomin, drabbades Västsverige hårdare än övriga delar av landet. Antalet varsel sköt i höjden på ett sätt som kraftigt överstiger de senaste lågkonjunkturerna. Men nu har utvecklingen vänt. De mätningar av konjunkturen som Västsvenska Handelskammaren gör, visar alla på uppåtgående kurvor. Och ute i den västsvenska regionen finns det gott om företag som går på högvarv, här kopplas det industriella kunnandet till nya branscher och kunskaper. Johan Trouvé ger sina personliga intryck av Västsverige idag och en spännande vision för framtiden. Föreläsare: Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

5 4. Vinterspaning konjunkturen och marknadstrender USA:s ekonomi och börs tuffar på. Det finns en gryende optimism i många tillväxtmarknader där reformvänner gjort framsteg i årets val. Å andra sidan har återhämtningen i euroområdet börjat hacka. Gällande Kina finns en oro för att fastighetsmarknaden och skuldsättningen kan dämpa ekonomin. Kan då den globala tillväxten bli så stark att vinsterna förbättras och lyfter aktier ytterligare? Det låga ränteläget riskerar att skapa bubblor men är vi där redan nu? Om inte, var ska man vara placerad? Onsdag kl Föreläsare: Helena Haraldsson, senior makroanalytiker på Carnegie. Följer marknadstrender och arbetar med idégenerering samt investeringsstrategier mot såväl privatkunder som mot institutioner. 5. På tal om mångfald... Vi får möjlighet att lyfta blicken genom att titta på Sverige idag utifrån ett mångfaldsperspektiv. Mitt Liv guidar publiken genom mångfaldsbegreppet och de aspekter som talar för att moderna organisationer bör satsa på en intern mångfald för att möta framtiden i Sverige och världen. Onsdag kl Föreläsare: Sofia Appelgren, VD och grundare Mitt Liv, och Marija Djuricic 6. Aktuella frågor inom aktiebolagsrätten Vi går inledningsvis igenom väsentliga lagändringar under året samt kommenterar förslag till ytterligare lagändringar. Vi kommer därefter att diskutera några vanligt förekommande typsituationer avseende värdeöverföringar och låneförbud. Avslutningsvis delar vi med oss av våra erfarenheter kring företagens löpande hantering av aktiebolagsrättsliga frågor och vad vi särskilt tycker bör uppmärksammas för att undvika fällor och fel i den delen. Onsdag kl Föreläsare: Ewa Forsell, Andreas Stranne och Inger Kollberg

6 Onsdag kl Torsdag kl Aktuella skattefrågor för större bolag Vad har hänt på skatteområdet under 2014, och vad är på gång under 2015? Vi kommer bland annat att kommentera Företagsskattekommitténs slutbetänkande om neutral bolagsskatt samt ge en kortfattad redogörelse för de senaste nyheterna och trenderna på skatteområdet. Föreläsare: Maria Nyström och Rebecka Fröjd Onsdag kl Torsdag kl Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren Skattefrågor efter valet. Vad har hänt på skatteområdet under 2014, och vad är på gång för 2015? Är det något som du som delägare särskilt behöver tänka på inför årsskiftet? Detta och andra intressanta nyheter för fåmansföretagaren går vi igenom under föreläsningen. Föreläsare: Karin Ekman och Henrik Antonsson Onsdag kl Torsdag kl Praktisk civilrätt för dig som företagare Med utgångspunkt i fall från verkligheten tar vi upp frågeställningar som berör dig som företagare. Funderar du på att generationsväxla? Har du planer på att ta in en nyckelperson eller en ny kompanjon som delägare i bolaget? Vi diskuterar vikten av ett komplett avtalspaket, i form av bland annat överlåtelsehandlingar och aktieägaravtal anpassade efter just din situation. Har du anställda i ditt företag? Vi diskuterar vikten av aktuella anställningsavtal för delägare och nyckelpersoner. Föreläsare: Karolina Palin och Lotta Abrahamsson

7 10. Möjligheter och utmaningar finansiering av förmånsbestämda pensioner I en värld där fler och fler pensionsavtal omförhandlas från förmånsbaserade till avgiftsbaserade, samtidigt som redovisningsregler förändras, är pensioner numera en viktig fråga för såväl HR- som finansavdelningen på företag. Såväl förflyttning från förmånsbaserade till avgiftsbaserade pensionsavtal, som ökat fokus hos finansavdelningen, är naturlig i en omvärld där räntemarknaden påvisar hög volatilitet och där de förändrade redovisningsreglerna har en direkt påverkan på företags resultat och egna kapital. Onsdag kl I ett internationellt perspektiv ser vi en tydlig trend en stor andel av företagen stänger befintliga förmånsbaserade pensionsplaner och i flera länder är det möjligt för arbetsgivare att uppmuntra anställda att byta från förmånsbaserade pensionsplaner till avgiftsbaserade pensionsplaner. Vilka möjligheter har svenska företag att minska risken på balansräkningen? Valet av finansieringsform bör analyseras och bestämmas utifrån varje enskilt företags långsiktiga målsättning om bland annat tillväxt och utveckling. Vi reder ut begreppen kring finansiering av pensioner och visar på möjligheter och utmaningar vid val av finansieringsform. Föreläsare: Anna Gustring Boman och Tom Ekberg 11. Aktuella momsnyheter Det är viktigt att känna till vilka förändringar som sker på momsområdet. I det här passet tar vi upp aktuella lagändringar som kommer att träda i kraft vid årsskiftet, som till exempel den ändrade hanteringen av importmomsen. Vi kommer också att gå igenom några intressanta rättsfall som kommit under året. Bland annat tar vi upp en dom som tyder på att avdragsbegränsningarna är mer omfattande vid inköp av konsulttjänster än vad som tidigare framgått i praxis. Vi berör även frågan om omvärdering av tjänster i momshänseende och lite annat smått och gott. Onsdag kl Torsdag kl Föreläsare: Gustav Weidenstolpe och Lena Josefsson

8 Onsdag kl Aktuella skattefrågor för fastighetsbolag I detta seminarium kommer vi att bjuda på en genomgång av aktuella frågor som berör specifikt fastighetsbolag, såväl stora som mindre, avseende både inkomskatt och moms. Föreläsare: Anders Carlbom och Marcus Lindqvist Torsdag kl Efter valet vad händer med skatterna för företagare? Skattefrågorna ser ut att få ett allt större utrymme i valrörelsen. Efter flera år av gradvisa sänkningar, kommer det en skattechock efter valet? Vilka skatteförändringar kan vi förvänta oss efter valet? Hur påverkar dessa mindre och medelstora företag? Hur påverkas företagens ägare? Föreläsare: Hans Peter Larsson och Mirja Hjelmberg Onsdag kl Ersättning eller belöning? Hur attraherar och behåller vi våra nyckelkompetenser? Vår omvärld är alltmer transparent och det gäller även våra ersättningssystem. För att kunna attrahera och behålla nyckelkompetenser gäller det att hitta en balans mellan grundersättning och rörlig ersättning på kort och lång sikt. Den skall både vara konkurrenskraftig för nyckelpersonerna, men även ge företaget valuta för pengarna. Det har kommit en hel del rapporter och undersökningar den senaste tiden som talar om företagens utmaningar vad gäller att attrahera och behålla talanger. Vi ger en överblick över dessa rapporter och ger vår personliga syn utifrån vår erfarenhet. Föreläsare: Malin Andersson och Maria Terrvik

9 15. Framtidens ekonomiavdelning Hur kommer den se ut? När uppenbara tillväxtmöjligheter inte längre är så lätta att hitta och ta till vara på så vänds blickarna mot ekonomifunktionen med förväntan om att agera mer aktivt i strategiska beslut, vägval och uppföljning. Samtidigt ökar kraven från både nya och gamla intressenter på ökad extern kommunikation och rapportering, vilket skapar än mer tryck på ekonomifunktionen i tider då det är mer regel än undantag att prata kostnadseffektivitet. Hur skall man lyckas leverera mer men till en lägre kostnad, och vilka förändringar kommer krävas? Torsdag kl Föreläsare: Martin Lindqvist 16. Finansieringsmöjligheter i dagens marknad Räntenivåerna är historiskt låga. Vad är det som avgör om mitt företag får dra nytta av detta? Torsdag kl Krav på minsta eget kapital, finansiella åtaganden och belåningsgrad? Vad bör jag som låntagare alltid observera i låneavtalen? Är det skillnad på vad man lånar till, och om det är lån från affärsbankerna eller lån via obligationsfinansiering? Factoringmarknaden fortsätter att öka. Varför? Är detta ett bra alternativ för mig som företagare eller är det bara en sista utväg? Om jag som låntagare anses ha otillräckligt eget kapital för att låna, finns det externt kapital att tillgå och vad innebär det för mig? Möjligheterna till finansiering är stora i dagens finans- och kapitalmarknad. Därtill är befintlig finansiering ofta en avgörande faktor i ett företags uthållighet. Vi kommer att belysa hur man tillvaratar dessa möjligheter utifrån just mina specifika krav och möjligheter. Föreläsare: Christer Bois och Mikael Andersson

10

11 17. Den nya tidens automatisering Den digitala utvecklingen går allt snabbare och nya lösningar som för bara några år sedan var otänkbara får idag allt större genomslag. Populära exempel på den här utvecklingen är IBM:s Jeopardy-vinnande stordator Watson, eller Googles självkörande bilar. Något som inte varit lika omskrivet är den nya tidens automatisering av funktioner inom företag. Torsdag kl Processer som historiskt sett krävt manuell hantering, eller kostsam systemutveckling, har idag helt nya möjligheter att hanteras automatiskt. Det möjliggörs genom en kombination av avancerad analys och förutseende system som på egen hand kan agera användare. Lösningarna observerar användandet, lär sig hur det går till och kan på så sätt ta över hanteringen. Processer som tidigare ansågs för komplexa, kostsamma eller ovanliga blir tack vare den nya tekniken möjliga att automatisera. Detta resulterar i att mycket som idag hanteras manuellt, i framtiden kommer att automatiseras. Detta kommer även påverka ekonomifunktionen, där vi redan sett en utveckling inom till exempel tolkning av fakturor. Vår senaste studie visar mycket riktigt att de ekonomifunktioner med högst IT-mognad även är betydligt mer effektiva. Kom och lyssna på vad som möjliggör den här utvecklingen, få exempel på vad det kan innebära för olika funktioner i er verksamhet, från kundservice till finans och IT, samt vad som är viktigt att tänka på i integration mellan information och teknologi för att få önskad affärsnytta. Talare: Erik Fredriksson, Johan Jerresand och Martin Lindqvist

12 Onsdag kl Ekonomiska oegentligheter Hur skyddar du din verksamhet? Ekonomiska oegentligheter drabbar alla typer av organisationer och branscher och majoriteten av förövarna är anställda. Vi presenterar PwC:s senaste studie kring ekonomiska oegentligheter. Studien ger en överblick om utvecklingen, hur brottsligheten ser ut och hur du kan skydda din verksamhet. Med fokus på resultaten från Sverige och genom exempel från faktiska incidenter diskuterar vi lärdomar och vilka åtgärder som en verksamhet kan genomföra för att minska riskerna. Föreläsare: Magnus Lindahl och Maria Terrvik Onsdag kl Företagsvärdering Skall olika värderingsmodeller verkligen ge olika resultat? Du kanske har funderat över varför olika värderingsmodeller allt som oftast ger olika resultat? Eller kanske till och med instinktivt förstått att detta måste vara fel, men kanske inte riktigt kunnat sätta fingret på varför. I grund och botten är svaret mycket enkelt; värdet på ett bolag bestäms av bolagets förväntade utveckling och risk inte vilken värderingsmetod vi väljer att använda. Seminariet lyfter upp och förklarar varför, om så skulle vara fallet, analytikern ifråga fått fundamentalt olika resultat beroende på inget annat än vilken värderingsmetodik (kassaflödesvärdering, substansvärdering eller multipelvärdering) som tillämpats. Föreläsare: Seth Bernström och Anders Längnäs Torsdag kl Framgångsfaktorer för lyckade företagstransaktioner För att en företagsförsäljning skall bli så framgångsrik som möjligt så finns det ett antal aspekter som kan förberedas och planeras i god tid. Vi kommer att gå igenom möjliga interna förberedelser och värdehöjande åtgärder, analys av köparkategorier samt process för genomförande av transaktioner. Vidare kommer vi belysa trender inom den svenska och internationella transaktionsmarknaden, inkluderande marknadsutvecklingen för företagstransaktioner, finansieringsmöjligheter samt beteende hos finansiella och industriella köpare. Föreläsare: Jonas Ericson och Henric Ingemarson

13 21. K2 Från och med 2014 är det obligatoriskt för bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar att tillämpa ett K-regelverk. Mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar kan då välja att tillämpa K2. Vi berättar här om några av de skillnader och lättnader det innebär att tillämpa K2 jämfört med K3, samt även vad som är viktigt att tänka på vid valet mellan K2 och K3. Onsdag kl Torsdag kl Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson 22. K3 K3 är huvudregelverket för alla icke noterade företag vid upprättande av årsredovisning och koncernredovisning. K3 ska tillämpas av större företag för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december Omräkning av jämförelseåret krävs. Vi gör här en djupdykning och presenterar de mest väsentliga nyheterna i K3 och jämför mot tidigare redovisning samt delar med oss av erfarenheter vid praktisk tillämpning. Onsdag kl OBS! Trippelpass Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson 23. K3 sammanfattning Sammanfattning av föreläsning 22. Torsdag kl Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson

14 Torsdag kl Obs! Trippelpass 24. IFRS Nyheter och implementeringsfrågor I detta seminarium kommer vi att primärt fokusera på den nya redovisningsstandard för intäktsredovisning som publicerats under året. En tillämpning från och med 2017 kan verka långt fram i tiden, men redan nu är det dags att fundera över de möjliga effekterna och att lägga upp en strategi för hur dessa ska hanteras. Vidare kommer vi att diskutera de nya upplysningskrav som gäller för 2014 avseende investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag. Dessutom gör vi en översiktlig genomgång av nya uttalanden och de mindre ändringar som gjorts i olika standarder. Vi kommer även i år att skåda in i framtiden och kort presentera läget i de större pågående projekten, specifikt med fokus på leasing och finansiella instrument. Föreläsare: Johan Ericson och Mikael Scheja Onsdag kl K3 för ideella föreningar, trossamfund och stiftelser Nu är det snart dags att göra den första årsredovisningen enligt K3! Spännande, stimulerande och annorlunda. Vi tar upp de stora nyheterna i K3-årsredovisningen. Kom och upplev årsredovisningens nya värld! Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson

15 26. Upphandling av banktjänster och koncernkonto En utmaning i många företag är att det saknas en gemensam styrning och ett gemensamt angreppssätt för hur likviditeten ska hanteras. Goda bankrelationer, effektiva flöden, standardiserade processer och system lägger grunden för effektiv hantering av cash management. Vi avser att övergripande presentera hur man som företag kan skapa goda förutsättningar för optimal användning av kassaflöden, information kring dessa och effektiva processer. Torsdag kl Det är även att rekommendera att se över sina transaktionsflöden, bankkostnader och bankavtal regelbundet. Om betalflöden och transaktionsvolymer har förändrats under de senaste åren bör detta avspeglas i de priser banken erbjuder. Vi kommer att presentera hur en bankupphandling, alternativt en översyn av kostnader relaterade till banktjänster och koncernkontostrukturen, kan genomföras. Föreläsare: Christian Öberg och Malin Rössel 27. Cybersecurity bakom rubrikerna Hur mycket säkerhet är tillräcklig? IT-säkerhet och Cybersecurity har på kort tid gått från att hanteras av ett gäng IT-personer i låsta rum till en fråga som diskuteras på styrelsemöten. Ett antal väldigt publika incidenter (Sony Playstation, Anonymous attacker, bankattacker, Targets stölder av kreditkortsnummer) kombinerat med händelser i storpolitiken (Snowden och USA:s anklagelser mot Kina) har lett till att frågan får högsta uppmärksamhet, men få vet hur den ska hanteras. Jacob har erfarenhet från ett av världens största telekombolag där han under sex år har arbetat som ansvarig för frågorna och delar sina egna och PwC:s erfarenheter inom området. Torsdag kl Föreläsare: Jacob Henricson

16 Onsdag kl God tillväxt PwC:s nya verktyg för hållbara affärsbeslut God tillväxt ligger i allas intresse. Men hur ser god tillväxt ut? Tillväxt bortom lönsamhet och vinst. Tillväxt som är ansvarstagande, långsiktig och inkluderande. PwC har skapat en ny och unik beslutsmodell, TIMM Total Impact Measurement and Management, som mäter ekonomiska konsekvenser av olika beslut på miljö och samhälle. En modell som hjälper företag och organisationer mot en hållbar affärsutveckling. Under detta pass kommer vi att berätta om denna spännande utveckling och ge inblick i hur dessa nya mätmetoder kommer revolutionera synen på hållbart företagande. Vi kommer också visa exempel på företag som kommit långt inom detta område och vilka resultat det givit. Föreläsare: Fredrik Franke och Frida Sidnäs Onsdag kl Vad är på gång i Svenska kyrkan? Vi tar upp aktuella frågor i församlingarnas och pastoratens vardag och framtid. Exempel på frågor: Kyrko- och församlingsrådets roller och uppgifter Gemensam begravningsavgift Hårda och mjuka mål hur arbetar vi med det? Registrering av stiftelser vad gäller? Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson

17 30. Styrelsearbete Vad innebär det att sitta i en bolagsstyrelse? Rollen som styrelseledamot innebär att man måste känna till hur kompetensen är fördelad mellan de olika bolagsorganen och vad som krävs av just styrelsen. Det finns flera fallgropar och risker som man som styrelseledamot ska känna till och kunna hantera. Seminariet ger introduktion till de regler som styr styrelsearbetet och de risker som finns förknippade med rollen som styrelseledamot. Torsdag kl Föreläsare: Fredrik Ljung 31. Förberedelser inför bankmötet Varför är det lönsamt att förklara sin verksamhet för företagets finansiärer? Torsdag kl Många gånger pratar man om samma sak, men förstår ändå inte varandra. Vilken information och i vilken form kan underlätta för företagaren och samtidigt ge finansiären ett relevant underlag för beslut? Vi kommer att gå igenom olika förslag av information samt exempel från verkligheten som kan underlätta förberedelserna. Föreläsare: Peter Jaern 32. Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet Har du koll på vad som kommer att krävas? Vi kommer på detta seminarium berätta om förslaget till ny EU-förordning som kommer att gälla som en gemensam lag för hela EU-området och ersätta Personuppgiftslagen, PuL. Denna EU-förordning kommer att påverka alla branscher. Vi kommer att berätta om tidplanen, de föreslagna kraven och vad som måste göras. Torsdag kl Föreläsare: Göran Laxén och Andreas Crusell

18 Onsdag 26 november Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag Aktuella skattefrågor för större bolag 9. Praktisk civilrätt för dig som företagare Paus Paus 4. Vinterspaning konjunkturen och marknadstrender 14. Ersättning eller belöning? 22. K3 8. Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren På tal om mångfald Företagsvärdering 6. Aktuella frågor inom aktiebolagsrätten Lunch Paus Möjligheter och utmaningar finansiering av förmånsbestämda pensioner 18. Ekonomiska oegentligheter 1. Vardagsmakt 12. Aktuella skattefrågor för fastighetsbolag 11. Aktuella momsnyheter 29. Vad är på gång i Svenska kyrkan? 25. K3 för ideella föreningar, trossamfund och stiftelser Paus God tillväxt 21. K2 Nytt för i år! Mingel kl torsdagen den 27 november. Passa på att träffa våra rådgivare! Anmälan krävs. I år registrererar vi våra deltagare. Hämta din namnskylt på anvisad plats i anslutning till vår receptionsdisk. Registreringen öppnar kl No show-avgift om 200 kronor om du inte avanmäler dig.

19 Torsdag 27 november Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag Den nya tidens automatisering 9. Praktisk civilrätt för dig som företagare Paus Cybersecurity bakom rubrikerna 24. IFRS 21. K2 31. Förberedelser inför bankmötet Paus Aktuella momsnyheter 8. Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren 16. Finansieringsmöjligheter i dagens marknad Lunch Paus Efter valet vad händer med skatterna för företagare? 7. Aktuella skattefrågor för större bolag 2. Förändring och inställning till förändring 23. K3 sammanfattning 30. Styrelsearbete 15. Framtidens ekonomiavdelning 20. Framgångsfaktorer för lyckade företagstransaktioner Paus Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet 3. Göteborg och Västsverige en 3-miljoners-region att räkna med! 26. Upphandling av banktjänster och koncernkonto Plats Platsen för Kunskapsdagarna är Svenska Mässan på Mässans Gata/ Korsvägen i Göteborg. Ingång via Huvudentré 5. Parkeringsmöjligheter finns i P-huset vid ICA Focus samt Valhallas och Lisebergs parkeringar. Anmälan Anmälan görs via Anmälningstiden löper ut den 18 november Glöm inte anmäla om du vill ha lunch och om du vill närvara på torsdagens mingel! Information Vid frågor kontakta Catarina Holmebäck

20 Avsändare: PwC, Göteborg Adressuppgifter är hämtade från vårt kundregister samt hemsidor på Internet. Kontaktperson B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Väl mött! 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 18 november 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 18 november 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 18 november 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live Välkommen till årets Kunskapsdag! Vi på PwC vill bidra till din och ditt företags utveckling och därför bjuder

Läs mer

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2013

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2013 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2013 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2013 2014 16-17 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA, HUDDINGE 17-18 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Företagsvärdering och företagsfinansiering Företagsvärdering och företagsfinansiering Programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering består av tre ämnesmoduler som behandlar

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige 2015 PwC:s undersökning som beskriver situationen för företagen i södra sverige. www.pwc.se 200 200 telefonintervjuer med vd:ar och ledande

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida CGI-dagen 11 juni 2015 Göteborg Nästa sida DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL TRANSFORMATION. DÄRFÖR SKA DU BRY DIG. En Google-sökning på digital transformation ger mer än 28 miljoner träffar. Digitalisering

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer