Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2014"

Transkript

1 Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2014

2 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker upp nya regler och rön, men en värld i förändring innebär också en värld av möjligheter. Under två dagar väcker vi dina tankar och hjälper dig att se möjligheterna inom en rad aktuella områden. En av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter, Elaine Eksvärd, föreläser om vardagsmakt, i vilken form den ter sig, och hur du ska hantera den. Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter. Därutöver erbjuder vi naturligtvis även seminarier i affärsrådgivning, IFRS, skatt och moms, samt redovisning. Hela evenemanget är kostnadsfritt. Välkommen!

3 1. Vardagsmakt Tio strategier som ger och genomskådar makt Vill du lära dig när tystnad ger mer inflytande än det talade ordet? Kunna genomskåda personer som på enkla sätt får dig att göra som de vill? Och vill du att andra inte bara ska lyssna på dig, utan också göra som du vill? Onsdag kl Obs! Dubbelpass Under föreläsningen Vardagsmakt får du tio nya maktstrategier som kommer ta dig dit du vill. Föreläsare: Elaine Eksvärd, retorikkonsult 2. Förändring och inställning till förändring Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Stefan blandar idéer från flera olika ämnesområden som han mixar ihop till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka till. Hans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på beteendeförändringar istället för teknik, får de flesta att höja på ögonbrynen. Torsdag kl Obs! Dubbelpass Föreläsare: Stefan Hyttfors, journalist, fotograf, pr-konsult och entreprenör

4 Torsdag kl Göteborg och Västsverige en 3 miljoners-region att räkna med! När krisen slog till i världsekonomin, drabbades Västsverige hårdare än övriga delar av landet. Antalet varsel sköt i höjden på ett sätt som kraftigt överstiger de senaste lågkonjunkturerna. Men nu har utvecklingen vänt. De mätningar av konjunkturen som Västsvenska Handelskammaren gör, visar alla på uppåtgående kurvor. Och ute i den västsvenska regionen finns det gott om företag som går på högvarv, här kopplas det industriella kunnandet till nya branscher och kunskaper. Johan Trouvé ger sina personliga intryck av Västsverige idag och en spännande vision för framtiden. Föreläsare: Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

5 4. Vinterspaning konjunkturen och marknadstrender USA:s ekonomi och börs tuffar på. Det finns en gryende optimism i många tillväxtmarknader där reformvänner gjort framsteg i årets val. Å andra sidan har återhämtningen i euroområdet börjat hacka. Gällande Kina finns en oro för att fastighetsmarknaden och skuldsättningen kan dämpa ekonomin. Kan då den globala tillväxten bli så stark att vinsterna förbättras och lyfter aktier ytterligare? Det låga ränteläget riskerar att skapa bubblor men är vi där redan nu? Om inte, var ska man vara placerad? Onsdag kl Föreläsare: Helena Haraldsson, senior makroanalytiker på Carnegie. Följer marknadstrender och arbetar med idégenerering samt investeringsstrategier mot såväl privatkunder som mot institutioner. 5. På tal om mångfald... Vi får möjlighet att lyfta blicken genom att titta på Sverige idag utifrån ett mångfaldsperspektiv. Mitt Liv guidar publiken genom mångfaldsbegreppet och de aspekter som talar för att moderna organisationer bör satsa på en intern mångfald för att möta framtiden i Sverige och världen. Onsdag kl Föreläsare: Sofia Appelgren, VD och grundare Mitt Liv, och Marija Djuricic 6. Aktuella frågor inom aktiebolagsrätten Vi går inledningsvis igenom väsentliga lagändringar under året samt kommenterar förslag till ytterligare lagändringar. Vi kommer därefter att diskutera några vanligt förekommande typsituationer avseende värdeöverföringar och låneförbud. Avslutningsvis delar vi med oss av våra erfarenheter kring företagens löpande hantering av aktiebolagsrättsliga frågor och vad vi särskilt tycker bör uppmärksammas för att undvika fällor och fel i den delen. Onsdag kl Föreläsare: Ewa Forsell, Andreas Stranne och Inger Kollberg

6 Onsdag kl Torsdag kl Aktuella skattefrågor för större bolag Vad har hänt på skatteområdet under 2014, och vad är på gång under 2015? Vi kommer bland annat att kommentera Företagsskattekommitténs slutbetänkande om neutral bolagsskatt samt ge en kortfattad redogörelse för de senaste nyheterna och trenderna på skatteområdet. Föreläsare: Maria Nyström och Rebecka Fröjd Onsdag kl Torsdag kl Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren Skattefrågor efter valet. Vad har hänt på skatteområdet under 2014, och vad är på gång för 2015? Är det något som du som delägare särskilt behöver tänka på inför årsskiftet? Detta och andra intressanta nyheter för fåmansföretagaren går vi igenom under föreläsningen. Föreläsare: Karin Ekman och Henrik Antonsson Onsdag kl Torsdag kl Praktisk civilrätt för dig som företagare Med utgångspunkt i fall från verkligheten tar vi upp frågeställningar som berör dig som företagare. Funderar du på att generationsväxla? Har du planer på att ta in en nyckelperson eller en ny kompanjon som delägare i bolaget? Vi diskuterar vikten av ett komplett avtalspaket, i form av bland annat överlåtelsehandlingar och aktieägaravtal anpassade efter just din situation. Har du anställda i ditt företag? Vi diskuterar vikten av aktuella anställningsavtal för delägare och nyckelpersoner. Föreläsare: Karolina Palin och Lotta Abrahamsson

7 10. Möjligheter och utmaningar finansiering av förmånsbestämda pensioner I en värld där fler och fler pensionsavtal omförhandlas från förmånsbaserade till avgiftsbaserade, samtidigt som redovisningsregler förändras, är pensioner numera en viktig fråga för såväl HR- som finansavdelningen på företag. Såväl förflyttning från förmånsbaserade till avgiftsbaserade pensionsavtal, som ökat fokus hos finansavdelningen, är naturlig i en omvärld där räntemarknaden påvisar hög volatilitet och där de förändrade redovisningsreglerna har en direkt påverkan på företags resultat och egna kapital. Onsdag kl I ett internationellt perspektiv ser vi en tydlig trend en stor andel av företagen stänger befintliga förmånsbaserade pensionsplaner och i flera länder är det möjligt för arbetsgivare att uppmuntra anställda att byta från förmånsbaserade pensionsplaner till avgiftsbaserade pensionsplaner. Vilka möjligheter har svenska företag att minska risken på balansräkningen? Valet av finansieringsform bör analyseras och bestämmas utifrån varje enskilt företags långsiktiga målsättning om bland annat tillväxt och utveckling. Vi reder ut begreppen kring finansiering av pensioner och visar på möjligheter och utmaningar vid val av finansieringsform. Föreläsare: Anna Gustring Boman och Tom Ekberg 11. Aktuella momsnyheter Det är viktigt att känna till vilka förändringar som sker på momsområdet. I det här passet tar vi upp aktuella lagändringar som kommer att träda i kraft vid årsskiftet, som till exempel den ändrade hanteringen av importmomsen. Vi kommer också att gå igenom några intressanta rättsfall som kommit under året. Bland annat tar vi upp en dom som tyder på att avdragsbegränsningarna är mer omfattande vid inköp av konsulttjänster än vad som tidigare framgått i praxis. Vi berör även frågan om omvärdering av tjänster i momshänseende och lite annat smått och gott. Onsdag kl Torsdag kl Föreläsare: Gustav Weidenstolpe och Lena Josefsson

8 Onsdag kl Aktuella skattefrågor för fastighetsbolag I detta seminarium kommer vi att bjuda på en genomgång av aktuella frågor som berör specifikt fastighetsbolag, såväl stora som mindre, avseende både inkomskatt och moms. Föreläsare: Anders Carlbom och Marcus Lindqvist Torsdag kl Efter valet vad händer med skatterna för företagare? Skattefrågorna ser ut att få ett allt större utrymme i valrörelsen. Efter flera år av gradvisa sänkningar, kommer det en skattechock efter valet? Vilka skatteförändringar kan vi förvänta oss efter valet? Hur påverkar dessa mindre och medelstora företag? Hur påverkas företagens ägare? Föreläsare: Hans Peter Larsson och Mirja Hjelmberg Onsdag kl Ersättning eller belöning? Hur attraherar och behåller vi våra nyckelkompetenser? Vår omvärld är alltmer transparent och det gäller även våra ersättningssystem. För att kunna attrahera och behålla nyckelkompetenser gäller det att hitta en balans mellan grundersättning och rörlig ersättning på kort och lång sikt. Den skall både vara konkurrenskraftig för nyckelpersonerna, men även ge företaget valuta för pengarna. Det har kommit en hel del rapporter och undersökningar den senaste tiden som talar om företagens utmaningar vad gäller att attrahera och behålla talanger. Vi ger en överblick över dessa rapporter och ger vår personliga syn utifrån vår erfarenhet. Föreläsare: Malin Andersson och Maria Terrvik

9 15. Framtidens ekonomiavdelning Hur kommer den se ut? När uppenbara tillväxtmöjligheter inte längre är så lätta att hitta och ta till vara på så vänds blickarna mot ekonomifunktionen med förväntan om att agera mer aktivt i strategiska beslut, vägval och uppföljning. Samtidigt ökar kraven från både nya och gamla intressenter på ökad extern kommunikation och rapportering, vilket skapar än mer tryck på ekonomifunktionen i tider då det är mer regel än undantag att prata kostnadseffektivitet. Hur skall man lyckas leverera mer men till en lägre kostnad, och vilka förändringar kommer krävas? Torsdag kl Föreläsare: Martin Lindqvist 16. Finansieringsmöjligheter i dagens marknad Räntenivåerna är historiskt låga. Vad är det som avgör om mitt företag får dra nytta av detta? Torsdag kl Krav på minsta eget kapital, finansiella åtaganden och belåningsgrad? Vad bör jag som låntagare alltid observera i låneavtalen? Är det skillnad på vad man lånar till, och om det är lån från affärsbankerna eller lån via obligationsfinansiering? Factoringmarknaden fortsätter att öka. Varför? Är detta ett bra alternativ för mig som företagare eller är det bara en sista utväg? Om jag som låntagare anses ha otillräckligt eget kapital för att låna, finns det externt kapital att tillgå och vad innebär det för mig? Möjligheterna till finansiering är stora i dagens finans- och kapitalmarknad. Därtill är befintlig finansiering ofta en avgörande faktor i ett företags uthållighet. Vi kommer att belysa hur man tillvaratar dessa möjligheter utifrån just mina specifika krav och möjligheter. Föreläsare: Christer Bois och Mikael Andersson

10

11 17. Den nya tidens automatisering Den digitala utvecklingen går allt snabbare och nya lösningar som för bara några år sedan var otänkbara får idag allt större genomslag. Populära exempel på den här utvecklingen är IBM:s Jeopardy-vinnande stordator Watson, eller Googles självkörande bilar. Något som inte varit lika omskrivet är den nya tidens automatisering av funktioner inom företag. Torsdag kl Processer som historiskt sett krävt manuell hantering, eller kostsam systemutveckling, har idag helt nya möjligheter att hanteras automatiskt. Det möjliggörs genom en kombination av avancerad analys och förutseende system som på egen hand kan agera användare. Lösningarna observerar användandet, lär sig hur det går till och kan på så sätt ta över hanteringen. Processer som tidigare ansågs för komplexa, kostsamma eller ovanliga blir tack vare den nya tekniken möjliga att automatisera. Detta resulterar i att mycket som idag hanteras manuellt, i framtiden kommer att automatiseras. Detta kommer även påverka ekonomifunktionen, där vi redan sett en utveckling inom till exempel tolkning av fakturor. Vår senaste studie visar mycket riktigt att de ekonomifunktioner med högst IT-mognad även är betydligt mer effektiva. Kom och lyssna på vad som möjliggör den här utvecklingen, få exempel på vad det kan innebära för olika funktioner i er verksamhet, från kundservice till finans och IT, samt vad som är viktigt att tänka på i integration mellan information och teknologi för att få önskad affärsnytta. Talare: Erik Fredriksson, Johan Jerresand och Martin Lindqvist

12 Onsdag kl Ekonomiska oegentligheter Hur skyddar du din verksamhet? Ekonomiska oegentligheter drabbar alla typer av organisationer och branscher och majoriteten av förövarna är anställda. Vi presenterar PwC:s senaste studie kring ekonomiska oegentligheter. Studien ger en överblick om utvecklingen, hur brottsligheten ser ut och hur du kan skydda din verksamhet. Med fokus på resultaten från Sverige och genom exempel från faktiska incidenter diskuterar vi lärdomar och vilka åtgärder som en verksamhet kan genomföra för att minska riskerna. Föreläsare: Magnus Lindahl och Maria Terrvik Onsdag kl Företagsvärdering Skall olika värderingsmodeller verkligen ge olika resultat? Du kanske har funderat över varför olika värderingsmodeller allt som oftast ger olika resultat? Eller kanske till och med instinktivt förstått att detta måste vara fel, men kanske inte riktigt kunnat sätta fingret på varför. I grund och botten är svaret mycket enkelt; värdet på ett bolag bestäms av bolagets förväntade utveckling och risk inte vilken värderingsmetod vi väljer att använda. Seminariet lyfter upp och förklarar varför, om så skulle vara fallet, analytikern ifråga fått fundamentalt olika resultat beroende på inget annat än vilken värderingsmetodik (kassaflödesvärdering, substansvärdering eller multipelvärdering) som tillämpats. Föreläsare: Seth Bernström och Anders Längnäs Torsdag kl Framgångsfaktorer för lyckade företagstransaktioner För att en företagsförsäljning skall bli så framgångsrik som möjligt så finns det ett antal aspekter som kan förberedas och planeras i god tid. Vi kommer att gå igenom möjliga interna förberedelser och värdehöjande åtgärder, analys av köparkategorier samt process för genomförande av transaktioner. Vidare kommer vi belysa trender inom den svenska och internationella transaktionsmarknaden, inkluderande marknadsutvecklingen för företagstransaktioner, finansieringsmöjligheter samt beteende hos finansiella och industriella köpare. Föreläsare: Jonas Ericson och Henric Ingemarson

13 21. K2 Från och med 2014 är det obligatoriskt för bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar att tillämpa ett K-regelverk. Mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar kan då välja att tillämpa K2. Vi berättar här om några av de skillnader och lättnader det innebär att tillämpa K2 jämfört med K3, samt även vad som är viktigt att tänka på vid valet mellan K2 och K3. Onsdag kl Torsdag kl Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson 22. K3 K3 är huvudregelverket för alla icke noterade företag vid upprättande av årsredovisning och koncernredovisning. K3 ska tillämpas av större företag för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december Omräkning av jämförelseåret krävs. Vi gör här en djupdykning och presenterar de mest väsentliga nyheterna i K3 och jämför mot tidigare redovisning samt delar med oss av erfarenheter vid praktisk tillämpning. Onsdag kl OBS! Trippelpass Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson 23. K3 sammanfattning Sammanfattning av föreläsning 22. Torsdag kl Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson

14 Torsdag kl Obs! Trippelpass 24. IFRS Nyheter och implementeringsfrågor I detta seminarium kommer vi att primärt fokusera på den nya redovisningsstandard för intäktsredovisning som publicerats under året. En tillämpning från och med 2017 kan verka långt fram i tiden, men redan nu är det dags att fundera över de möjliga effekterna och att lägga upp en strategi för hur dessa ska hanteras. Vidare kommer vi att diskutera de nya upplysningskrav som gäller för 2014 avseende investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag. Dessutom gör vi en översiktlig genomgång av nya uttalanden och de mindre ändringar som gjorts i olika standarder. Vi kommer även i år att skåda in i framtiden och kort presentera läget i de större pågående projekten, specifikt med fokus på leasing och finansiella instrument. Föreläsare: Johan Ericson och Mikael Scheja Onsdag kl K3 för ideella föreningar, trossamfund och stiftelser Nu är det snart dags att göra den första årsredovisningen enligt K3! Spännande, stimulerande och annorlunda. Vi tar upp de stora nyheterna i K3-årsredovisningen. Kom och upplev årsredovisningens nya värld! Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson

15 26. Upphandling av banktjänster och koncernkonto En utmaning i många företag är att det saknas en gemensam styrning och ett gemensamt angreppssätt för hur likviditeten ska hanteras. Goda bankrelationer, effektiva flöden, standardiserade processer och system lägger grunden för effektiv hantering av cash management. Vi avser att övergripande presentera hur man som företag kan skapa goda förutsättningar för optimal användning av kassaflöden, information kring dessa och effektiva processer. Torsdag kl Det är även att rekommendera att se över sina transaktionsflöden, bankkostnader och bankavtal regelbundet. Om betalflöden och transaktionsvolymer har förändrats under de senaste åren bör detta avspeglas i de priser banken erbjuder. Vi kommer att presentera hur en bankupphandling, alternativt en översyn av kostnader relaterade till banktjänster och koncernkontostrukturen, kan genomföras. Föreläsare: Christian Öberg och Malin Rössel 27. Cybersecurity bakom rubrikerna Hur mycket säkerhet är tillräcklig? IT-säkerhet och Cybersecurity har på kort tid gått från att hanteras av ett gäng IT-personer i låsta rum till en fråga som diskuteras på styrelsemöten. Ett antal väldigt publika incidenter (Sony Playstation, Anonymous attacker, bankattacker, Targets stölder av kreditkortsnummer) kombinerat med händelser i storpolitiken (Snowden och USA:s anklagelser mot Kina) har lett till att frågan får högsta uppmärksamhet, men få vet hur den ska hanteras. Jacob har erfarenhet från ett av världens största telekombolag där han under sex år har arbetat som ansvarig för frågorna och delar sina egna och PwC:s erfarenheter inom området. Torsdag kl Föreläsare: Jacob Henricson

16 Onsdag kl God tillväxt PwC:s nya verktyg för hållbara affärsbeslut God tillväxt ligger i allas intresse. Men hur ser god tillväxt ut? Tillväxt bortom lönsamhet och vinst. Tillväxt som är ansvarstagande, långsiktig och inkluderande. PwC har skapat en ny och unik beslutsmodell, TIMM Total Impact Measurement and Management, som mäter ekonomiska konsekvenser av olika beslut på miljö och samhälle. En modell som hjälper företag och organisationer mot en hållbar affärsutveckling. Under detta pass kommer vi att berätta om denna spännande utveckling och ge inblick i hur dessa nya mätmetoder kommer revolutionera synen på hållbart företagande. Vi kommer också visa exempel på företag som kommit långt inom detta område och vilka resultat det givit. Föreläsare: Fredrik Franke och Frida Sidnäs Onsdag kl Vad är på gång i Svenska kyrkan? Vi tar upp aktuella frågor i församlingarnas och pastoratens vardag och framtid. Exempel på frågor: Kyrko- och församlingsrådets roller och uppgifter Gemensam begravningsavgift Hårda och mjuka mål hur arbetar vi med det? Registrering av stiftelser vad gäller? Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson

17 30. Styrelsearbete Vad innebär det att sitta i en bolagsstyrelse? Rollen som styrelseledamot innebär att man måste känna till hur kompetensen är fördelad mellan de olika bolagsorganen och vad som krävs av just styrelsen. Det finns flera fallgropar och risker som man som styrelseledamot ska känna till och kunna hantera. Seminariet ger introduktion till de regler som styr styrelsearbetet och de risker som finns förknippade med rollen som styrelseledamot. Torsdag kl Föreläsare: Fredrik Ljung 31. Förberedelser inför bankmötet Varför är det lönsamt att förklara sin verksamhet för företagets finansiärer? Torsdag kl Många gånger pratar man om samma sak, men förstår ändå inte varandra. Vilken information och i vilken form kan underlätta för företagaren och samtidigt ge finansiären ett relevant underlag för beslut? Vi kommer att gå igenom olika förslag av information samt exempel från verkligheten som kan underlätta förberedelserna. Föreläsare: Peter Jaern 32. Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet Har du koll på vad som kommer att krävas? Vi kommer på detta seminarium berätta om förslaget till ny EU-förordning som kommer att gälla som en gemensam lag för hela EU-området och ersätta Personuppgiftslagen, PuL. Denna EU-förordning kommer att påverka alla branscher. Vi kommer att berätta om tidplanen, de föreslagna kraven och vad som måste göras. Torsdag kl Föreläsare: Göran Laxén och Andreas Crusell

18 Onsdag 26 november Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag Aktuella skattefrågor för större bolag 9. Praktisk civilrätt för dig som företagare Paus Paus 4. Vinterspaning konjunkturen och marknadstrender 14. Ersättning eller belöning? 22. K3 8. Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren På tal om mångfald Företagsvärdering 6. Aktuella frågor inom aktiebolagsrätten Lunch Paus Möjligheter och utmaningar finansiering av förmånsbestämda pensioner 18. Ekonomiska oegentligheter 1. Vardagsmakt 12. Aktuella skattefrågor för fastighetsbolag 11. Aktuella momsnyheter 29. Vad är på gång i Svenska kyrkan? 25. K3 för ideella föreningar, trossamfund och stiftelser Paus God tillväxt 21. K2 Nytt för i år! Mingel kl torsdagen den 27 november. Passa på att träffa våra rådgivare! Anmälan krävs. I år registrererar vi våra deltagare. Hämta din namnskylt på anvisad plats i anslutning till vår receptionsdisk. Registreringen öppnar kl No show-avgift om 200 kronor om du inte avanmäler dig.

19 Torsdag 27 november Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag Den nya tidens automatisering 9. Praktisk civilrätt för dig som företagare Paus Cybersecurity bakom rubrikerna 24. IFRS 21. K2 31. Förberedelser inför bankmötet Paus Aktuella momsnyheter 8. Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren 16. Finansieringsmöjligheter i dagens marknad Lunch Paus Efter valet vad händer med skatterna för företagare? 7. Aktuella skattefrågor för större bolag 2. Förändring och inställning till förändring 23. K3 sammanfattning 30. Styrelsearbete 15. Framtidens ekonomiavdelning 20. Framgångsfaktorer för lyckade företagstransaktioner Paus Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet 3. Göteborg och Västsverige en 3-miljoners-region att räkna med! 26. Upphandling av banktjänster och koncernkonto Plats Platsen för Kunskapsdagarna är Svenska Mässan på Mässans Gata/ Korsvägen i Göteborg. Ingång via Huvudentré 5. Parkeringsmöjligheter finns i P-huset vid ICA Focus samt Valhallas och Lisebergs parkeringar. Anmälan Anmälan görs via Anmälningstiden löper ut den 18 november Glöm inte anmäla om du vill ha lunch och om du vill närvara på torsdagens mingel! Information Vid frågor kontakta Catarina Holmebäck

20 Avsändare: PwC, Göteborg Adressuppgifter är hämtade från vårt kundregister samt hemsidor på Internet. Kontaktperson B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Väl mött! 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.