Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2014"

Transkript

1 Kunskap är rikedom! Välkommen till Kunskapsdagarna Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2014

2 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker upp nya regler och rön, men en värld i förändring innebär också en värld av möjligheter. Under två dagar väcker vi dina tankar och hjälper dig att se möjligheterna inom en rad aktuella områden. En av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter, Elaine Eksvärd, föreläser om vardagsmakt, i vilken form den ter sig, och hur du ska hantera den. Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter. Därutöver erbjuder vi naturligtvis även seminarier i affärsrådgivning, IFRS, skatt och moms, samt redovisning. Hela evenemanget är kostnadsfritt. Välkommen!

3 1. Vardagsmakt Tio strategier som ger och genomskådar makt Vill du lära dig när tystnad ger mer inflytande än det talade ordet? Kunna genomskåda personer som på enkla sätt får dig att göra som de vill? Och vill du att andra inte bara ska lyssna på dig, utan också göra som du vill? Onsdag kl Obs! Dubbelpass Under föreläsningen Vardagsmakt får du tio nya maktstrategier som kommer ta dig dit du vill. Föreläsare: Elaine Eksvärd, retorikkonsult 2. Förändring och inställning till förändring Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Stefan blandar idéer från flera olika ämnesområden som han mixar ihop till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka till. Hans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på beteendeförändringar istället för teknik, får de flesta att höja på ögonbrynen. Torsdag kl Obs! Dubbelpass Föreläsare: Stefan Hyttfors, journalist, fotograf, pr-konsult och entreprenör

4 Torsdag kl Göteborg och Västsverige en 3 miljoners-region att räkna med! När krisen slog till i världsekonomin, drabbades Västsverige hårdare än övriga delar av landet. Antalet varsel sköt i höjden på ett sätt som kraftigt överstiger de senaste lågkonjunkturerna. Men nu har utvecklingen vänt. De mätningar av konjunkturen som Västsvenska Handelskammaren gör, visar alla på uppåtgående kurvor. Och ute i den västsvenska regionen finns det gott om företag som går på högvarv, här kopplas det industriella kunnandet till nya branscher och kunskaper. Johan Trouvé ger sina personliga intryck av Västsverige idag och en spännande vision för framtiden. Föreläsare: Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

5 4. Vinterspaning konjunkturen och marknadstrender USA:s ekonomi och börs tuffar på. Det finns en gryende optimism i många tillväxtmarknader där reformvänner gjort framsteg i årets val. Å andra sidan har återhämtningen i euroområdet börjat hacka. Gällande Kina finns en oro för att fastighetsmarknaden och skuldsättningen kan dämpa ekonomin. Kan då den globala tillväxten bli så stark att vinsterna förbättras och lyfter aktier ytterligare? Det låga ränteläget riskerar att skapa bubblor men är vi där redan nu? Om inte, var ska man vara placerad? Onsdag kl Föreläsare: Helena Haraldsson, senior makroanalytiker på Carnegie. Följer marknadstrender och arbetar med idégenerering samt investeringsstrategier mot såväl privatkunder som mot institutioner. 5. På tal om mångfald... Vi får möjlighet att lyfta blicken genom att titta på Sverige idag utifrån ett mångfaldsperspektiv. Mitt Liv guidar publiken genom mångfaldsbegreppet och de aspekter som talar för att moderna organisationer bör satsa på en intern mångfald för att möta framtiden i Sverige och världen. Onsdag kl Föreläsare: Sofia Appelgren, VD och grundare Mitt Liv, och Marija Djuricic 6. Aktuella frågor inom aktiebolagsrätten Vi går inledningsvis igenom väsentliga lagändringar under året samt kommenterar förslag till ytterligare lagändringar. Vi kommer därefter att diskutera några vanligt förekommande typsituationer avseende värdeöverföringar och låneförbud. Avslutningsvis delar vi med oss av våra erfarenheter kring företagens löpande hantering av aktiebolagsrättsliga frågor och vad vi särskilt tycker bör uppmärksammas för att undvika fällor och fel i den delen. Onsdag kl Föreläsare: Ewa Forsell, Andreas Stranne och Inger Kollberg

6 Onsdag kl Torsdag kl Aktuella skattefrågor för större bolag Vad har hänt på skatteområdet under 2014, och vad är på gång under 2015? Vi kommer bland annat att kommentera Företagsskattekommitténs slutbetänkande om neutral bolagsskatt samt ge en kortfattad redogörelse för de senaste nyheterna och trenderna på skatteområdet. Föreläsare: Maria Nyström och Rebecka Fröjd Onsdag kl Torsdag kl Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren Skattefrågor efter valet. Vad har hänt på skatteområdet under 2014, och vad är på gång för 2015? Är det något som du som delägare särskilt behöver tänka på inför årsskiftet? Detta och andra intressanta nyheter för fåmansföretagaren går vi igenom under föreläsningen. Föreläsare: Karin Ekman och Henrik Antonsson Onsdag kl Torsdag kl Praktisk civilrätt för dig som företagare Med utgångspunkt i fall från verkligheten tar vi upp frågeställningar som berör dig som företagare. Funderar du på att generationsväxla? Har du planer på att ta in en nyckelperson eller en ny kompanjon som delägare i bolaget? Vi diskuterar vikten av ett komplett avtalspaket, i form av bland annat överlåtelsehandlingar och aktieägaravtal anpassade efter just din situation. Har du anställda i ditt företag? Vi diskuterar vikten av aktuella anställningsavtal för delägare och nyckelpersoner. Föreläsare: Karolina Palin och Lotta Abrahamsson

7 10. Möjligheter och utmaningar finansiering av förmånsbestämda pensioner I en värld där fler och fler pensionsavtal omförhandlas från förmånsbaserade till avgiftsbaserade, samtidigt som redovisningsregler förändras, är pensioner numera en viktig fråga för såväl HR- som finansavdelningen på företag. Såväl förflyttning från förmånsbaserade till avgiftsbaserade pensionsavtal, som ökat fokus hos finansavdelningen, är naturlig i en omvärld där räntemarknaden påvisar hög volatilitet och där de förändrade redovisningsreglerna har en direkt påverkan på företags resultat och egna kapital. Onsdag kl I ett internationellt perspektiv ser vi en tydlig trend en stor andel av företagen stänger befintliga förmånsbaserade pensionsplaner och i flera länder är det möjligt för arbetsgivare att uppmuntra anställda att byta från förmånsbaserade pensionsplaner till avgiftsbaserade pensionsplaner. Vilka möjligheter har svenska företag att minska risken på balansräkningen? Valet av finansieringsform bör analyseras och bestämmas utifrån varje enskilt företags långsiktiga målsättning om bland annat tillväxt och utveckling. Vi reder ut begreppen kring finansiering av pensioner och visar på möjligheter och utmaningar vid val av finansieringsform. Föreläsare: Anna Gustring Boman och Tom Ekberg 11. Aktuella momsnyheter Det är viktigt att känna till vilka förändringar som sker på momsområdet. I det här passet tar vi upp aktuella lagändringar som kommer att träda i kraft vid årsskiftet, som till exempel den ändrade hanteringen av importmomsen. Vi kommer också att gå igenom några intressanta rättsfall som kommit under året. Bland annat tar vi upp en dom som tyder på att avdragsbegränsningarna är mer omfattande vid inköp av konsulttjänster än vad som tidigare framgått i praxis. Vi berör även frågan om omvärdering av tjänster i momshänseende och lite annat smått och gott. Onsdag kl Torsdag kl Föreläsare: Gustav Weidenstolpe och Lena Josefsson

8 Onsdag kl Aktuella skattefrågor för fastighetsbolag I detta seminarium kommer vi att bjuda på en genomgång av aktuella frågor som berör specifikt fastighetsbolag, såväl stora som mindre, avseende både inkomskatt och moms. Föreläsare: Anders Carlbom och Marcus Lindqvist Torsdag kl Efter valet vad händer med skatterna för företagare? Skattefrågorna ser ut att få ett allt större utrymme i valrörelsen. Efter flera år av gradvisa sänkningar, kommer det en skattechock efter valet? Vilka skatteförändringar kan vi förvänta oss efter valet? Hur påverkar dessa mindre och medelstora företag? Hur påverkas företagens ägare? Föreläsare: Hans Peter Larsson och Mirja Hjelmberg Onsdag kl Ersättning eller belöning? Hur attraherar och behåller vi våra nyckelkompetenser? Vår omvärld är alltmer transparent och det gäller även våra ersättningssystem. För att kunna attrahera och behålla nyckelkompetenser gäller det att hitta en balans mellan grundersättning och rörlig ersättning på kort och lång sikt. Den skall både vara konkurrenskraftig för nyckelpersonerna, men även ge företaget valuta för pengarna. Det har kommit en hel del rapporter och undersökningar den senaste tiden som talar om företagens utmaningar vad gäller att attrahera och behålla talanger. Vi ger en överblick över dessa rapporter och ger vår personliga syn utifrån vår erfarenhet. Föreläsare: Malin Andersson och Maria Terrvik

9 15. Framtidens ekonomiavdelning Hur kommer den se ut? När uppenbara tillväxtmöjligheter inte längre är så lätta att hitta och ta till vara på så vänds blickarna mot ekonomifunktionen med förväntan om att agera mer aktivt i strategiska beslut, vägval och uppföljning. Samtidigt ökar kraven från både nya och gamla intressenter på ökad extern kommunikation och rapportering, vilket skapar än mer tryck på ekonomifunktionen i tider då det är mer regel än undantag att prata kostnadseffektivitet. Hur skall man lyckas leverera mer men till en lägre kostnad, och vilka förändringar kommer krävas? Torsdag kl Föreläsare: Martin Lindqvist 16. Finansieringsmöjligheter i dagens marknad Räntenivåerna är historiskt låga. Vad är det som avgör om mitt företag får dra nytta av detta? Torsdag kl Krav på minsta eget kapital, finansiella åtaganden och belåningsgrad? Vad bör jag som låntagare alltid observera i låneavtalen? Är det skillnad på vad man lånar till, och om det är lån från affärsbankerna eller lån via obligationsfinansiering? Factoringmarknaden fortsätter att öka. Varför? Är detta ett bra alternativ för mig som företagare eller är det bara en sista utväg? Om jag som låntagare anses ha otillräckligt eget kapital för att låna, finns det externt kapital att tillgå och vad innebär det för mig? Möjligheterna till finansiering är stora i dagens finans- och kapitalmarknad. Därtill är befintlig finansiering ofta en avgörande faktor i ett företags uthållighet. Vi kommer att belysa hur man tillvaratar dessa möjligheter utifrån just mina specifika krav och möjligheter. Föreläsare: Christer Bois och Mikael Andersson

10

11 17. Den nya tidens automatisering Den digitala utvecklingen går allt snabbare och nya lösningar som för bara några år sedan var otänkbara får idag allt större genomslag. Populära exempel på den här utvecklingen är IBM:s Jeopardy-vinnande stordator Watson, eller Googles självkörande bilar. Något som inte varit lika omskrivet är den nya tidens automatisering av funktioner inom företag. Torsdag kl Processer som historiskt sett krävt manuell hantering, eller kostsam systemutveckling, har idag helt nya möjligheter att hanteras automatiskt. Det möjliggörs genom en kombination av avancerad analys och förutseende system som på egen hand kan agera användare. Lösningarna observerar användandet, lär sig hur det går till och kan på så sätt ta över hanteringen. Processer som tidigare ansågs för komplexa, kostsamma eller ovanliga blir tack vare den nya tekniken möjliga att automatisera. Detta resulterar i att mycket som idag hanteras manuellt, i framtiden kommer att automatiseras. Detta kommer även påverka ekonomifunktionen, där vi redan sett en utveckling inom till exempel tolkning av fakturor. Vår senaste studie visar mycket riktigt att de ekonomifunktioner med högst IT-mognad även är betydligt mer effektiva. Kom och lyssna på vad som möjliggör den här utvecklingen, få exempel på vad det kan innebära för olika funktioner i er verksamhet, från kundservice till finans och IT, samt vad som är viktigt att tänka på i integration mellan information och teknologi för att få önskad affärsnytta. Talare: Erik Fredriksson, Johan Jerresand och Martin Lindqvist

12 Onsdag kl Ekonomiska oegentligheter Hur skyddar du din verksamhet? Ekonomiska oegentligheter drabbar alla typer av organisationer och branscher och majoriteten av förövarna är anställda. Vi presenterar PwC:s senaste studie kring ekonomiska oegentligheter. Studien ger en överblick om utvecklingen, hur brottsligheten ser ut och hur du kan skydda din verksamhet. Med fokus på resultaten från Sverige och genom exempel från faktiska incidenter diskuterar vi lärdomar och vilka åtgärder som en verksamhet kan genomföra för att minska riskerna. Föreläsare: Magnus Lindahl och Maria Terrvik Onsdag kl Företagsvärdering Skall olika värderingsmodeller verkligen ge olika resultat? Du kanske har funderat över varför olika värderingsmodeller allt som oftast ger olika resultat? Eller kanske till och med instinktivt förstått att detta måste vara fel, men kanske inte riktigt kunnat sätta fingret på varför. I grund och botten är svaret mycket enkelt; värdet på ett bolag bestäms av bolagets förväntade utveckling och risk inte vilken värderingsmetod vi väljer att använda. Seminariet lyfter upp och förklarar varför, om så skulle vara fallet, analytikern ifråga fått fundamentalt olika resultat beroende på inget annat än vilken värderingsmetodik (kassaflödesvärdering, substansvärdering eller multipelvärdering) som tillämpats. Föreläsare: Seth Bernström och Anders Längnäs Torsdag kl Framgångsfaktorer för lyckade företagstransaktioner För att en företagsförsäljning skall bli så framgångsrik som möjligt så finns det ett antal aspekter som kan förberedas och planeras i god tid. Vi kommer att gå igenom möjliga interna förberedelser och värdehöjande åtgärder, analys av köparkategorier samt process för genomförande av transaktioner. Vidare kommer vi belysa trender inom den svenska och internationella transaktionsmarknaden, inkluderande marknadsutvecklingen för företagstransaktioner, finansieringsmöjligheter samt beteende hos finansiella och industriella köpare. Föreläsare: Jonas Ericson och Henric Ingemarson

13 21. K2 Från och med 2014 är det obligatoriskt för bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar att tillämpa ett K-regelverk. Mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar kan då välja att tillämpa K2. Vi berättar här om några av de skillnader och lättnader det innebär att tillämpa K2 jämfört med K3, samt även vad som är viktigt att tänka på vid valet mellan K2 och K3. Onsdag kl Torsdag kl Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson 22. K3 K3 är huvudregelverket för alla icke noterade företag vid upprättande av årsredovisning och koncernredovisning. K3 ska tillämpas av större företag för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december Omräkning av jämförelseåret krävs. Vi gör här en djupdykning och presenterar de mest väsentliga nyheterna i K3 och jämför mot tidigare redovisning samt delar med oss av erfarenheter vid praktisk tillämpning. Onsdag kl OBS! Trippelpass Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson 23. K3 sammanfattning Sammanfattning av föreläsning 22. Torsdag kl Föreläsare: Christian Stralström, Sune Edvardsson och Anna Karin Pettersson

14 Torsdag kl Obs! Trippelpass 24. IFRS Nyheter och implementeringsfrågor I detta seminarium kommer vi att primärt fokusera på den nya redovisningsstandard för intäktsredovisning som publicerats under året. En tillämpning från och med 2017 kan verka långt fram i tiden, men redan nu är det dags att fundera över de möjliga effekterna och att lägga upp en strategi för hur dessa ska hanteras. Vidare kommer vi att diskutera de nya upplysningskrav som gäller för 2014 avseende investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag. Dessutom gör vi en översiktlig genomgång av nya uttalanden och de mindre ändringar som gjorts i olika standarder. Vi kommer även i år att skåda in i framtiden och kort presentera läget i de större pågående projekten, specifikt med fokus på leasing och finansiella instrument. Föreläsare: Johan Ericson och Mikael Scheja Onsdag kl K3 för ideella föreningar, trossamfund och stiftelser Nu är det snart dags att göra den första årsredovisningen enligt K3! Spännande, stimulerande och annorlunda. Vi tar upp de stora nyheterna i K3-årsredovisningen. Kom och upplev årsredovisningens nya värld! Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson

15 26. Upphandling av banktjänster och koncernkonto En utmaning i många företag är att det saknas en gemensam styrning och ett gemensamt angreppssätt för hur likviditeten ska hanteras. Goda bankrelationer, effektiva flöden, standardiserade processer och system lägger grunden för effektiv hantering av cash management. Vi avser att övergripande presentera hur man som företag kan skapa goda förutsättningar för optimal användning av kassaflöden, information kring dessa och effektiva processer. Torsdag kl Det är även att rekommendera att se över sina transaktionsflöden, bankkostnader och bankavtal regelbundet. Om betalflöden och transaktionsvolymer har förändrats under de senaste åren bör detta avspeglas i de priser banken erbjuder. Vi kommer att presentera hur en bankupphandling, alternativt en översyn av kostnader relaterade till banktjänster och koncernkontostrukturen, kan genomföras. Föreläsare: Christian Öberg och Malin Rössel 27. Cybersecurity bakom rubrikerna Hur mycket säkerhet är tillräcklig? IT-säkerhet och Cybersecurity har på kort tid gått från att hanteras av ett gäng IT-personer i låsta rum till en fråga som diskuteras på styrelsemöten. Ett antal väldigt publika incidenter (Sony Playstation, Anonymous attacker, bankattacker, Targets stölder av kreditkortsnummer) kombinerat med händelser i storpolitiken (Snowden och USA:s anklagelser mot Kina) har lett till att frågan får högsta uppmärksamhet, men få vet hur den ska hanteras. Jacob har erfarenhet från ett av världens största telekombolag där han under sex år har arbetat som ansvarig för frågorna och delar sina egna och PwC:s erfarenheter inom området. Torsdag kl Föreläsare: Jacob Henricson

16 Onsdag kl God tillväxt PwC:s nya verktyg för hållbara affärsbeslut God tillväxt ligger i allas intresse. Men hur ser god tillväxt ut? Tillväxt bortom lönsamhet och vinst. Tillväxt som är ansvarstagande, långsiktig och inkluderande. PwC har skapat en ny och unik beslutsmodell, TIMM Total Impact Measurement and Management, som mäter ekonomiska konsekvenser av olika beslut på miljö och samhälle. En modell som hjälper företag och organisationer mot en hållbar affärsutveckling. Under detta pass kommer vi att berätta om denna spännande utveckling och ge inblick i hur dessa nya mätmetoder kommer revolutionera synen på hållbart företagande. Vi kommer också visa exempel på företag som kommit långt inom detta område och vilka resultat det givit. Föreläsare: Fredrik Franke och Frida Sidnäs Onsdag kl Vad är på gång i Svenska kyrkan? Vi tar upp aktuella frågor i församlingarnas och pastoratens vardag och framtid. Exempel på frågor: Kyrko- och församlingsrådets roller och uppgifter Gemensam begravningsavgift Hårda och mjuka mål hur arbetar vi med det? Registrering av stiftelser vad gäller? Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson

17 30. Styrelsearbete Vad innebär det att sitta i en bolagsstyrelse? Rollen som styrelseledamot innebär att man måste känna till hur kompetensen är fördelad mellan de olika bolagsorganen och vad som krävs av just styrelsen. Det finns flera fallgropar och risker som man som styrelseledamot ska känna till och kunna hantera. Seminariet ger introduktion till de regler som styr styrelsearbetet och de risker som finns förknippade med rollen som styrelseledamot. Torsdag kl Föreläsare: Fredrik Ljung 31. Förberedelser inför bankmötet Varför är det lönsamt att förklara sin verksamhet för företagets finansiärer? Torsdag kl Många gånger pratar man om samma sak, men förstår ändå inte varandra. Vilken information och i vilken form kan underlätta för företagaren och samtidigt ge finansiären ett relevant underlag för beslut? Vi kommer att gå igenom olika förslag av information samt exempel från verkligheten som kan underlätta förberedelserna. Föreläsare: Peter Jaern 32. Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet Har du koll på vad som kommer att krävas? Vi kommer på detta seminarium berätta om förslaget till ny EU-förordning som kommer att gälla som en gemensam lag för hela EU-området och ersätta Personuppgiftslagen, PuL. Denna EU-förordning kommer att påverka alla branscher. Vi kommer att berätta om tidplanen, de föreslagna kraven och vad som måste göras. Torsdag kl Föreläsare: Göran Laxén och Andreas Crusell

18 Onsdag 26 november Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag Aktuella skattefrågor för större bolag 9. Praktisk civilrätt för dig som företagare Paus Paus 4. Vinterspaning konjunkturen och marknadstrender 14. Ersättning eller belöning? 22. K3 8. Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren På tal om mångfald Företagsvärdering 6. Aktuella frågor inom aktiebolagsrätten Lunch Paus Möjligheter och utmaningar finansiering av förmånsbestämda pensioner 18. Ekonomiska oegentligheter 1. Vardagsmakt 12. Aktuella skattefrågor för fastighetsbolag 11. Aktuella momsnyheter 29. Vad är på gång i Svenska kyrkan? 25. K3 för ideella föreningar, trossamfund och stiftelser Paus God tillväxt 21. K2 Nytt för i år! Mingel kl torsdagen den 27 november. Passa på att träffa våra rådgivare! Anmälan krävs. I år registrererar vi våra deltagare. Hämta din namnskylt på anvisad plats i anslutning till vår receptionsdisk. Registreringen öppnar kl No show-avgift om 200 kronor om du inte avanmäler dig.

19 Torsdag 27 november Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag Den nya tidens automatisering 9. Praktisk civilrätt för dig som företagare Paus Cybersecurity bakom rubrikerna 24. IFRS 21. K2 31. Förberedelser inför bankmötet Paus Aktuella momsnyheter 8. Aktuella skattefrågor för fåmansföretagaren 16. Finansieringsmöjligheter i dagens marknad Lunch Paus Efter valet vad händer med skatterna för företagare? 7. Aktuella skattefrågor för större bolag 2. Förändring och inställning till förändring 23. K3 sammanfattning 30. Styrelsearbete 15. Framtidens ekonomiavdelning 20. Framgångsfaktorer för lyckade företagstransaktioner Paus Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet 3. Göteborg och Västsverige en 3-miljoners-region att räkna med! 26. Upphandling av banktjänster och koncernkonto Plats Platsen för Kunskapsdagarna är Svenska Mässan på Mässans Gata/ Korsvägen i Göteborg. Ingång via Huvudentré 5. Parkeringsmöjligheter finns i P-huset vid ICA Focus samt Valhallas och Lisebergs parkeringar. Anmälan Anmälan görs via Anmälningstiden löper ut den 18 november Glöm inte anmäla om du vill ha lunch och om du vill närvara på torsdagens mingel! Information Vid frågor kontakta Catarina Holmebäck

20 Avsändare: PwC, Göteborg Adressuppgifter är hämtade från vårt kundregister samt hemsidor på Internet. Kontaktperson B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Väl mött! 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 21 november 2013 High Court konferens (fd Hovrätten) Malmö

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 21 november 2013 High Court konferens (fd Hovrätten) Malmö www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 21 november 2013 High Court konferens (fd Hovrätten) Malmö Välkommen till årets Kunskapsdag! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker upp

Läs mer

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 18 november 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 18 november 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 18 november 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live Välkommen till årets Kunskapsdag! Vi på PwC vill bidra till din och ditt företags utveckling och därför bjuder

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2013

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2013 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 26 27 november 2013 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 24 25 november 2015

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 24 25 november 2015 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 24 25 november 2015 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Vi hoppas att du kommer att få några givande dagar tillsammans

Läs mer

Kunskap är rikedom! Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg den 15 november 2016

Kunskap är rikedom! Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg den 15 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg den 15 november 2016 Välkommen till årets Kunskapsdag i Helsingborg! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

Kunskap är rikedom 16 november 2016 Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Kunskap är rikedom 16 november 2016 Clarion Hotel & Congress Malmö Live www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom 16 november 2016 Clarion Hotel & Congress Malmö Live Välkommen till årets Kunskapsdag! Vi på PwC vill bidra till din och ditt företags utveckling och därför bjuder

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg den 22 november Kunskap är rikedom!

Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg den 22 november Kunskap är rikedom! Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg den 22 november 2017 Kunskap är rikedom! Välkommen till årets Kunskapsdag Vi på PwC vill bidra till din och ditt företags utveckling och därför bjuder vi in till

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Kunskap är rikedom! Kunskapsdagar 2016

Kunskap är rikedom!  Kunskapsdagar 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagar 2016 Älmhult den 21 november Växjö den 22 november Kalmar den 23 november Karlskrona den 24 november 1-4 Olika föreläsningar beroende på ort Kl

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Aros Congress Center i Västerås den 30 november Kunskap är rikedom!

Aros Congress Center i Västerås den 30 november Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2017 Kunskap är rikedom! Välkommen till årets PwC-dag! Vi är glada att välkomna Dr Ashkan Fardost, forskare, framtidsspanare i SVT:s morgonsoffa och flitigt

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Cybersäkerhet. Kunskapsdagen 17 november 2015

Cybersäkerhet. Kunskapsdagen 17 november 2015 Cybersäkerhet Kunskapsdagen 17 november 2015 Cybersäkerheten i Sverige Det är bråttom nu... Cybersäkerheten i Sverige den dolda exponeringen Incidenter Risk Utgifter Antalet incidenter fortsätter att öka

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2016

Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Kunskapsdagarna Svenska Mässan i Göteborg 22 23 november 2016 Välkommen till årets Kunskapsdagar! Vi på PwC vill bidra till din och din verksamhets utveckling

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2013 2014 16-17 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA, HUDDINGE 17-18 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer