Tilläggsprogram Issue 2 SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsprogram. 9355868 Issue 2 SV"

Transkript

1 Issue 2 SV Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia, Nokia Connecting People, Bounce och Triple Pop är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. För anvisningar om funktion, hantering och underhåll, samt för viktig säkerhetsinformation, se produktens användarhandbok.

3 Innehåll...1 RSA Secur ID för Nokia 9210 Communicator...2 Code Vault...3 Citrix ICA...4 F-Secure Anti-Virus...5 F-Secure FileCrypto...6 F-Secure SSH...7 Säkerhetskopiera...8 Tarantella Enterprise M.I.T. Remapper...10 Remote Control for Nokia 9210i...11 ZIP-manager...12 RealOne Player...13 Flash Player...14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines...15 TomTom CityMaps...16 TomTom RoutePlanner...17 Plan Mobile Sales Assistant...19

4 Pocket Folio...20 ElbRUS AAC Mobile Dictionary...22 M.I.T. Dictionary...23 Pro Lingua Translator...24 Ozicom Hebrew PDF Irma - Infrared Mobile Accessory...27 Checkers...28 Chess Gadget Golf...30 Reversi Torpedo...32

5 1. I den här handboken finns information om tillgängliga program för Nokia 9210i Communicator som har godkänts av Nokia. Alla program som beskrivs i den här handboken har genomgått Nokias OK-program som utformats för programvara till Nokia 9210i Communicator från andra leverantörer. Nokias OK-program omfattar programvarutestning av oberoende testare. När programvaran har genomgått testningen signeras den digitalt. På Nokia 9210i Communicator visas då att källan för det installerade programmet är känd. Obs! Om installationsfilen inte innehåller en digital signatur från Nokia, tillfrågas användaren om han/hon vill installera programmet på egen risk. Om du installerar programvara som genomgått Nokias OK-program, kan du vara säker på programmets ursprung och kvalitet. Tips! Information om vilka tilläggsprogram som finns tillgängliga för Nokia 9210i Communicator finns också på Nokia Software Market på com Tips! Aktuell information om programvara som godkänts av Nokia finns på index.html 1

6 2 RSA Security RSA House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT UK Tel: Fax: RSA Secur ID för Nokia 9210 Communicator Figur 1 RSA Secur ID för Nokia 9210i Communicator är en verifieringslösning med två faktorer som gör att du kan få säker åtkomst till nätverk och webbplatser. Verifieringen baseras på något du känner till (ett lösenord eller en PIN-kod), och något du har (en RSA SecurID-verifierare). Med verifieraren genereras en unik, oförutsägbar kod var 60:e sekund. Kombinationen av användarens PIN-kod och aktuell verifieringskod gäller enbart för dig personligen vid det tillfälle då du verifieras som användare. RSA Secur ID och användningsinformation finns på CD-ROM-skivan som medföljer produktpaketet för Nokia 9210i Communicator.

7 Code Vault Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Tyskland 3 Figur 2 Code Vault är ett program för säker hantering av information på ett enda ställe. Med Code Vault kan du spara känslig information, som t ex lösenord, kreditkortsnummer och konton för onlineshopping, och förvara den säkert i en lösenordsskyddad, krypterad databas. Tel:

8 4 Citrix Systems Citrix ICA Figur 3 Citrix Systems Inc. är ledande inom programvara för programservrar och relaterade tjänster. De ger företag och organisationer möjlighet att köra valfritt program på valfri enhet med valfri anslutning. Med Citrix kan Windows- och UNIX-program användas på praktiskt taget alla klientenheter, t ex utrustning för trådlös information och mobila kommunikationsenheter. Genom att programmen körs på en central server och endast en skärm visas på enheten medför Citrix hög prestanda över alla anslutningar, trådlösa eller kabelanslutna. Tack vare att lösningen hanteras från en enda plats och genom att befintliga enheter och nätverksinfrastrukturer kan användas för att köra den senaste programvaran kan företagen minska sina kostnader betydligt med Citrix.

9 F-Secure Anti-Virus Figur 4 F-Secure Anti-Virus för Nokia 9200 Communicator-serien är ett antivirusprogram som tillsammans med en uppdateringstjänst för virusdefinitioner ger automatiskt skydd mot virus och annat skadligt innehåll i olika filtyper. Alla filer söks automatiskt igenom när de sparas, kopieras, hämtas, synkroniseras eller ändras på annat sätt, även filer på minneskort. F-Secure Anti-Virus stöder flera enkla metoder för att uppdatera databasen för virusdefinitionerna. Virusdefinitionerna kan hämtas automatiskt över trådlösa nätverk eller laddas ned från en webbserver. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Fax: +358 (0)

10 6 F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Fax: +358 (0) F-Secure FileCrypto Figur 5 F-Secure FileCrypto för Nokia 9200 Communicator-serien är ett filkrypteringsprogram som automatiskt krypterar alla filer innan de lagras och dekrypterar filerna igen när de öppnas. Hemliga dokument, kalenderinformation, e-postmeddelanden och andra personliga filer är skyddade, till och med om obehöriga skulle komma åt enheten. Filerna krypteras med den starka 128-bitars AES-algoritmen.

11 F-Secure SSH Figur 6 F-Secure SSH för Nokia 9200 Communicator-serien ger säkra Internetanslutningar för mobila användare. Programmet bygger på en traditionell klientserver-modell. Tredjepartsprogram, t ex e-post och intranät, kan användas utan att du behöver ge avkall på säkerheten. Programmet kan också användas för att säkert kunna administrera nätverksservrar och värddatorer. F-Secure SSH ger säker Internet-anslutning för fjärranvändare, stark automatisk sessionskryptering, dataintegritetsskydd samt autentisering på båda sidor av anslutningarna. För att öka nätverkets prestanda har F-Secure SSH integrerad kompression för anslutningarna. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Secure.com Tel: +358 (0) Fax: +358 (0)

12 8 Nokia Software Market com Säkerhetskopiera Figur 7 Med Nokia 9210i Communicator kan du automatiskt kopiera informationen på communicatorn till ett minneskort. Du kan när som helst göra en eller flera säkerhetskopior, antingen manuellt eller automatiskt. Du kan också ange hur ofta och när du vill göra säkerhetskopior och välja vilken information som ska kopieras (all information, program, kalender, kontakter, dokument eller meddelanden). Vid behov kan du även återställa den information som du har säkerhetskopierat.

13 Tarantella Enterprise 3 Tarantella 9 Figur 8 Tarantella Enterprise 3 ger dig som använder Nokia 9210i Communicator trådlös åtkomst till de företagsprogram som körs på UNIX-, Microsoft Windows- eller stordatorservrar. Tarantella Enterprise 3 fungerar som en gateway för trådlösa program till befintliga program och tjänster och är en smidig och snabb trådlös lösning som inte kräver ändringar eller omkonfiguration av programservrar. Tarantella Enterprise 3-programvaran är den första icke-inkräktande programvaran och datacentraliseringslösningen. Hanteringen av infrastrukturen förenklas och kostnaderna minskar, vilket ger företagen omedelbara vinster inom produktivitet och skalbarhet. Med Tarantellas programvara får du som Nokia 9210i Communicator-användare fjärråtkomst till program från din communicator eller från någon annan klientenhet (allt från tunna klienter till stationära datorer).

14 10 M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Ungern M.I.T. Remapper Tel: Fax: Figur 9 Med M.I.T. Remapper kan du anpassa communicatorns tangentbordslayout. Du kan definiera och spara tangentbordslayouter som du anpassat efter ditt sätt att skriva eller efter ditt språk. Du kan till exempel definiera tangentnedslag för att skriva inhemska bokstäver med accenter eller för att skriva förkortningar som du använder ofta.

15 Remote Control for Nokia 9210i Bitween s.r.l Via Biancardi, MILAN Italien 11 Figur 10 Med Remote Control for Nokia 9210i har du fullständig mobil tillgång till din dator när du använder Nokia 9210i Communicator. Du kan ansluta Nokia 9210i Communicator till datorn via Internet för att till exempel hämta information, redigera dokument, visa filer eller läsa e-post. Med hjälp av Remote Control kan du enkelt styra musen och tangentbordet. Programmet är framtaget för människor på resande fot som behöver komma åt sin dator i realtid, oavsett var de befinner sig. Tel: Fax:

16 12 Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Tyskland ZIP-manager Tel: Figur 11 Zip Manager är det mest kraftfulla och lättanvända filkomprimeringsprogrammet för Nokia 9210i Communicator. Med Zip Manager kan du hantera ZIP-filer på vanligt sätt. Om du inte har använt ZIP-filer förut finns det guider som hjälper dig steg för steg genom de vanligaste arbetsuppgifterna. Med Zip Manager kan du göra följande: Packa upp zippade (komprimerade) e-postbilagor Packa upp zippade filer som hämtats från Internet Skapa egna ZIP-filer Zippa filer och skicka dem med e-post Arkivera filer och program som du använder sällan för att spara minne (upp till 75 %) Säkerhetskopiera data med komprimering.

17 RealOne Player RealNetworks 13 Figur 12 Med RealOne Player kan du spela upp ljud- och videofiler i formaten RealAudio och RealVideo i din Nokia 9210i Communicator. Du kan hämta filerna till communicatorn från en kompatibel dator för uppspelning eller spela upp dem direkt i communicatorn via ett trådlöst nätverk.

18 14 Macromedia Flash Player Figur 13 Flash Player stöder Macromedia Flash-innehåll, som är ett vanligt format för att ge rörelse, ljud och interaktivitet. Nu kan du uppleva Macromedia Flash-filmer och spel direkt i din communicator. Du kan dessutom visa fina presentationer, e- utbildningsinnehåll och personliga program när du är på resande fot.

19 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines Duodecim Medical Publications Ltd 15 Figur 14 Mobile EBM Guidelines (Evidence-Based Medicine Guidelines) är en databas som innehåller mer än 900 artiklar om de vanligaste sjukdomarna. Individuella behandlingsrekommendationer ges utifrån evidenssammanfattningar som baseras på högkvalitativa systematiska undersökningar. Många högkvalitativa dermatologibilder finns länkade till viktiga artiklar. Databasen ger läkare enkel och snabb åtkomst till uppdaterad och pålitlig medicinsk information när de behöver den. Texterna är kortfattade och lätta att läsa på communicatorns skärm. Sökprogram och kärndatabasen finns i minneskortet. EBM-databasen uppdateras kontinuerligt. Samarbete med Update Software (UK), utgivaren av Cochrane Library, garanterar internationellt hög kvalitet för varje evidensbaserad behandlingsrekommendation. Evidensbaserad kodning gör innehållet användbart globalt per definition.

20 16 TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam Nederländerna TomTom CityMaps Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Figur 15 TomTom CityMaps är ett färdplaneringsprogram med stadskartor för Nokia 9200 Communicator-serien som gör att du får fram den perfekta stadsrutten. Med hjälp av de detaljerade och exakta stadskartorna blir det enkelt att hitta i europeiska städer. Du kan till exempel få information om enkelriktade gator, ta fram en rutt som undviker högtrafikerade vägar eller visa genvägar för fotgängare. TomTom CityMaps kan bli din personliga vägvisare i Europa, vare sig du promenerar, kör bil eller åker buss.

21 TomTom RoutePlanner TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam Nederländerna 17 Figur 16 TomTom RoutePlanner är ett färdplaneringsprogram med vägkartor för Nokia 9200 Communicator-serien. Med TomTom RoutePlanner blir det enkelt att hitta i alla större europeiska länder och USA. Här visas alla större vägnät i olika skalor, och du får information om hur du enklast tar dig från en stad till en annan. Om du ansluter en GPS-mottagare kan du dessutom se exakt var på kartan du befinner dig. Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

22 18 Twiddlebit Software 23 Worcester Avenue Hardwick, Cambridge CB3 7XG UK Plan6 Figur 17 Plan6 är en Microsoft Project-kompatibel projektplanerare för Nokia 9200 Communicator-serien. Du kan använda programmet som ett fristående projektplaneringsverktyg eller tillsammans med Microsoft Project. Med Plan6 kan du utforma ett startprojekt, specificera det och se hur det fortlöper. Du kan jobba med projektplaner som har skapats med Microsoft Project på en dator var och när det passar dig. När du sedan kommer tillbaka till kontoret kan du överföra projektplanen till datorn igen.

23 Mobile Sales Assistant Speed Sp. z o.o. ul. Energetykow Gdynia Polen 19 Figur 18 Mobile Sales Assistant är ett klient-server-program som gör att du kan registrera beställningar online med hjälp av Nokia 9210i Communicator. Klienten är installerad på communicatorn och servern är baserad på en SQL-server eller en Oracle-databas. Med hjälp av Mobile Sales Assistant kan försäljare fjärregistrera en beställning direkt till företagets datorsystem. Vid registreringen har försäljaren tillgång till klientinformation, priser och den aktuella lagerstatusen samt annan information som finns tillgänglig i datorsystemet. Tel: Fax:

24 20 Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse Neuilly sur Seine Frankrike Pocket Folio Tel: Fax: Figur 19 Med Pocket Folio kan du sköta din aktieportfölj och andra investeringar via Nokia 9210i Communicator. Du får detaljer om varje transaktion och dagens kursnoteringar och har möjlighet att visa informationen på flera sätt detaljerat eller översiktligt, med text eller grafik. Du kan hämta information om kursnoteringar och växelkurser via en automatisk Internet-anslutning och uppdatera alla konton därefter. Pocket Folio kan installeras på engelska, franska och tyska.

25 ElbRUS 9210 MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, Moskva Ryssland 21 Figur 20 ElbRUS 9210 är det första, totala lokaliseringspaketet med kyrilliska tecken för Nokia 9210i Communicator. Det integreras helt med EPOC OS och gör att rysktalande 9210i-användare kan använda sitt modersmål som om det vore inbyggt i enheten. Alla objekt i användargränssnittet översätts också till ryska. Med ElbRUS kan du: arbeta med dokument som är skrivna på ryska och på europeiska språk skicka och ta emot e-post, SMS och fax och använda den kyrilliska teckenuppsättningen läsa information på de flesta ryska webb- och WAP-sidorna. I ElbRUS ingår: Systemteckensnitt som är identiska med de inbyggda, men som även har ryska bokstäver. Tangentbordsdrivrutin med information om aktuellt läge (ryskt/latinskt). Två tangentbordslayouter standard och fonetiskt. Lokala ryska inställningar (till exempel datum-/tidsformat, valutakod samt namn på dagar och månader) Tel: Fax:

26 22 AAC Global Tekniikantie 21 FIN ESPOO Finland AAC Mobile Dictionary Tel: Figur 21 AAC Mobile Dictionary är en ordbok för Nokia 9210i Communicator med innehåll efter användarens eget val. När du har skaffat en licensnyckel från AAC Global kan du hämta innehåll till ordboken från AAC:s portal där det finns särskilda ordlistor. Därefter kan du uppdatera ordboken i communicatorn med PC Suite.

27 M.I.T. Dictionary M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Ungern 23 Figur 22 M.I.T. Dictionary är ett applikationsramverk där du kan lägga till databasfiler i ordlistan. Programmet finns för närvarande tillgängligt på följande språk: engelska-ungerska, tyska-ungerska och tyska-engelska. Förutom att slå upp ord kan du utöka databasen genom att lägga till nya poster och definitioner och till och med ändra i befintliga definitioner och poster. Du kan skriva en kommentar till en post och spara kommentaren som ett vanligt textdokument. M.I.T. Dictionary har konfigurerbara sökalternativ. Tel: Fax:

28 24 Yellow Computing Hanns-Martin-Schleyer- Strasse 1 D Bad Friedrichshall Tyskland Tel: Fax: Pro Lingua Translator Figur 23 ProLingua Translator är en tysk engelsk och engelsk tysk elektronisk ordbok med upp till ord och fraser. Ordförrådet sträcker sig från vardagligt språk till specialiserat affärsspråk. Ordboken innehåller en omfattande lista över oregelbundna verb samt grammatik. Du får dessutom hjälp med uttalet tack vare den fonetiska skriften.

29 Ozicom Hebrew Ozicom Communications 26 Hartow Str Tel Aviv Israel 25 Figur 24 Ozicom Hebrew är ett lokaliseringsprogram på hebreiska för Nokia 9210i Communicator. Användargränssnittet är lokaliserat, och alla dialogrutor, anteckningar och meddelanden som visas i standardprogrammen är översatta till hebreiska. Ozicom Hebrew har även stöd för Microsoft Office-program på hebreiska (Word, Excel, PowerPoint och Outlook), vilket gör att du kan läsa webbsidor och skicka och ta emot e-postmeddelanden och fax på hebreiska. Du kan läsa och skriva hebreiska dokument med antingen det engelska eller det hebreiska användargränssnittet. Ozicom Hebrew är enkelt att installera och ominstallera. Det gör att du kan använda programmet när du behöver det. Tel: Fax:

30 26 mbrain Software Bevrijdingsplein BX Leiden Nederländerna PDF+ Tel: Figur 25 PDF+ är ett visningsprogram för Adobe Acrobat-filer, som också kallas PDF-filer (Portable Document Format). Med PDF+ kan du visa och skriva ut de flesta PDFfiler, till exempel text, streckteckningar och bitmappar. Med PDF+ kan du också söka efter textsträngar i dokument och kopiera markerade textavsnitt till andra program. Du kan klicka på bokmärken och länkar till andra sidor i ett dokument och länkar till webbsidor om du har en webbläsare installerad på communicatorn.

31 Irma - Infrared Mobile Accessory Figur 26 Med Irma Infrared Mobile Accessory behöver du ingen bärbar dator för att visa PowerPoint-presentationer. Visa dem trådlöst i din 9210i Communicator. Om du vill visa en presentation med hjälp om Irma, konverterar du först presentationen med den medföljande Windows-programvaran och sparar den i communicatorn. Därefter ansluter du Irma till en kompatibel dataprojektor eller bildskärm och visar presentationen. Corporate Keys Ltd. c/o Flander Oy Satakunnankatu 18 B FIN TAMPERE Finland Tel: Fax:

32 28 Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Checkers Figur 27 Oxford Softworks damspel från Purple Software är det klassiska strategibrädspelet som går ut på att vinna motståndarens brickor genom att hoppa över dem. Spelet verkar enkelt men är egentligen mycket avancerat. Oxford Softworks damspel baseras på en spelmotor med artificiell intelligens i världsklass och ger dig möjlighet att antingen spela mot communicatorn eller en mänsklig motståndare, eller se communicatorn spela mot sig själv. Det finns fyra olika spelnivåer i programmet, från nybörjare till expert. Ett flertal visningar, brickuppsättningar och bakgrundsalternativ gör att du kan anpassa skärmlayouten efter egna önskemål. Du kan också ta tillbaka drag, få spelförslag från datorn och göra omspelningar. I de inbyggda direkthjälpfilerna finns goda råd om hur du använder spelet på bästa sätt. Oxford Softworks damspel är den perfekta fritidssysselsättningen!

33 Chess Figur 28 Oxford Softworks schackspel från Purple Software är ett stimulerande och utmanande spel som passar både nybörjaren och den erfarne spelaren. Det baseras på en spelmotor med artificiell intelligens i världsklass och ger dig möjlighet att spela mot communicatorn eller en mänsklig motståndare, se när communicatorn spelar mot sig själv. Visningen omfattar både två- och tredimensionella bilder, och du kan välja mellan olika utseende på brädet och flera uppsättningar pjäser. Gjorde du ett dåligt drag? Du kan alltid ta tillbaka pjäserna och göra om dina drag. Du kan spara spelomgångar och hämta in dem på nytt, vilket gör spelet flexibelt. Om du tycker att läget känns hopplöst kan du alltid be datorn föreslå ett drag. Du kan också få ytterligare råd om regler och drag via de inbyggda självstudierna. Oxford Softworks schackspel är det bästa valet för strategispelsentusiasten! Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

34 30 Rage Software PLC Martins Building Water Street High Wycombe Liverpool L2 3SP England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Gadget Golf Figur 29 Gadget Golf är ett 3D-golfspel för Nokia 9210i Communicator. Upp till fyra mänskliga eller datorstyrda spelare kan spela på en enhet. Du kan välja mellan tre olika svårighetsgrader. Spelet innehåller en golfbana med 18 hål, en fullständig uppsättning klubbor samt vind- och vädereffekter. De visuella effekterna i spelets fyrfärgsmiljö omfattas av en fullt detaljerad golfbana, animerade golfspelare, ett strukturerat landskap med bunkrar, vattenhinder, ruff och med träd utanför banan.

35 Reversi Figur 30 Reversi är ett strategispel som innebär placeringar och erövringar. Det tar bara några minuter att lära sig men lång tid att bemästra, vilket gör att det passar alla typer av spelare. Reversi innehåller flera vyer och val av utseende på brädet och uppsättningar brickor. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

36 32 Mobil Ask Hajogyari Sziget 323. H-1033 Budapest Ungern Torpedo Tel: Fax: Figur 31 Väntar du på flyget? Sitter du i ett meningslöst tvåtimmarsmöte? Minns du hur spännande det var att spela Torpedo med din bästa kompis på lektionerna i skolan? Med spelet Torpedo från Remek Online kan du kämpa mot 9210i-flottan och känna slagets tjusning igen. Målet är att hitta och sänka 9210i-fartygen innan du får slut på ammunition. Det finns tre spelnivåer: fänrik, kapten och amiral. På fänriksnivå har du 48 torpeder som du kan använda för att hitta och sänka fartygen. På kaptensnivå har du bara 36 torpeder, och på amiralsnivå bara 24.