HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10"

Transkript

1 1 (14) 1. Installation Komma igång Starta programmet Registerhantering Att tillverka en tariff (snabbinstruktion) Lägga upp företag Systemuppgifter Kalendrar Kontokort Betalningsformer Taxor Skapa laddfil Special Minipris Egenavgifter Zontabell Arkivmenyn Tillagg.c Fasta texter Favoritmeny Extra resetillägg Importera Exportera Kopiera... 14

2 2 (14) 1. Installation Installera programmet och följ anvisningarna. Som standard installeras programmet i följande mapp- C:\Program\Holmedal\Taxa Programmet är ett enanvändarprogram och bör därför installeras lokalt och inte på en server där andra i ett eventuellt nätverk kan öppna programmet. 2. Komma igång 2.1. Starta programmet Öppna programmet genom ikonen på skrivbordet. Första gången HD-Taxa öppnas vill den att en accesskod ska anges. Denna kod fås av Structab per telefon eller mail om då det aktuella id-et anges. En hjälp om programmets delar, navigationsknappar och tangenter fås av programmets hjälpavsnitt 2.2. Registerhantering Bild på databasnavigatorn. För att kunna mata in/ändra/ta bort poster krävs grundläggande kunskap om hur ett databasprogram fungerar. I princip går det till på följande sätt: Flytta sig bland registrerade poster: Det gör man med de fyra första knapparna ifrån vänster räknat, då gäller första posten, föregående post, nästa post och sista posten som finns registrerad i databasen Inmatning ny post: Tryck knappen för ny post bland navigationsknapparna (+) eller motsvarande tangent enl tool-tips. Fyll därefter i uppgifter och spara med navigationsknappen för spara eller motsvarande tangent. Ändring av post: Sätt markören i önskat fält, skriv dit nytt värde och spara på navigationsknapp (V). Ta bort post: Tryck navigationsknapp (-) eller motsvarande tangent och bekräfta fråga. Ångra ny/ändring: Tryck navigationsknapp (X) eller motsvarande tangent. Går bara innan posten sparats. 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion) När programmet levereras finns där redan vissa uppgifter upplagda såsom kontokort i kortregistret,en standardkalender och ett par betalnings formulär. Dessa kan behöva justeras efter sina egna önskemål,så då börjar vi. Djupare instruktioner finns för varje punkt under avsnitt 3.1 till Det första vi ska göra är att lägga upp våra företagsuppgifter, detta görs antingen genom att klicka på handen till höger om bolags combo rutan då kommer man in att ändra på det företaget som var aktivt i combon, eller går man på menyn arkiv och sedan företagsuppgifterna. Så nu kan du ändra texterna på exempel företaget så att det passar dig. Viktigt här är att momssatserna stämmer med ev. efterbehandlingssystem, ex. HD-Transport. 2. Öppna sedan systemregistret på menyn Arkiv och titta över de rörliga helgdagarna så att dessa är uppdaterade. Eventuella nya fasta helgdagar måste också läggas upp (t.ex. Nationaldagen). 3. Sedan lägger vi upp våra kalendrar för dom taxor som ska ha kalenderstyrda block, klicka antingen på knappen kalender eller gå på menyalternativ Taxor och välj Kalender. Viktigt att tänka på här är att de olika kalendrarna i en kalendergrupp måste vara sorterade i samma ordning som blocken i taxan. Kalendrarna sorteras alfanumeriskt. 4. Om ni kör med kontokort eller andra typer av kort se över och lägg upp dessa i kontokorts registret.

3 3 (14) 5. Nu ska vi lägga upp hur betalformulären ska se ut.(obs! Ett betalformulär är MegTax motsvarighet till Trancometers kredittyper och KGK:s restyper). 6. Nu har vi byggt upp tabellerna som behövs för att börja bygga taxaregistret. 7. Det sista man gör är att skapa en laddfil det görs genom att trycka på knappen med en pil och en bil på. 8. Nu ligger filen klar i Taxa programmets bibliotek och väntar på dig Lägga upp företag Det första vi gör är att lägga in taxiföretagets uppgifter. Detta fönster nås antingen genom Arkiv/Företagsregister eller pekhanden jämte bolagsmenyn. Bild 1 Väl inne i registret är det bara att fylla på med de uppgifter man kan. Viktigast här är att de olika momssatserna finns med (se exemplet nedan). Bild 2

4 4 (14) 3.2. Systemuppgifter Här ligger alla rörliga och fasta helgdagar upplagda. Bild 3 Se alltid till här att de rörliga helgdagarna är uppdaterade några år framåt! 3.3. Kalendrar Nästa sak att lägga upp blir den eller de kalenderstyrningar som vi senare ska använda oss av i taxorna. Tryck på knappen för kalendrar. Då kommer vi till fönstret för att tillverka kalendrar. 2 Bild 4 Först markerar vi med musmarkören i fältet kalendergrupp och klickar på plusknappen uppe i programhuvudet. Då tillverkas en ny tom kalendergrupp. Obs! Låt alltid de förprogrammerade Ingen inställningarna vara kvar. Därefter lägger vi upp en kalender i gruppen på samma sätt som vi gjorde en kalendergrupp (markera och plussa). Tänk på att döpa de olika kalendrarna så att de sorteras i samma ordning som de olika priserna som senare läggs upp i taxan (se exempel).

5 5 (14) Nu lägger vi in de tiderna som de olika priserna (blocken) ska gälla, och börjar enklast med att markera första kalendern och går över på högra sidan för att lägga upp dagarna. Lägg till ny rad och välj dag i menyn (2). Fast datum skall då inte anges. Fortsätt med att på den aktuella dagen skriva in tiderna. Tänk på att aldrig korsa tiderna genom att skriva exempelvis 07:00-18:00 och 18:00-23:00 utan sluta alltid med :59. 07:00-17:59 och 18:00-22:59. Fortsätt sen att lägga till dag för dag och kalender för kalender. Saknas det någon dag, måste denna först läggas upp i Systemuppgifter (se bild under 3.2.) 3.4. Kontokort I registret för kontokort kan vi lägga upp kortprefix för olika behandlingar i taxametern. Vi kan styra kort till att starta en viss taxa, gå till olika betalformer, fånga uppgifter i kortnummret såsom id samt kundnummer och registrera dessa i betalningsformulären. Tryck på knappen för Kortregistret Nu kan vi lägga upp kort. Tryck på plus för varje post. Ge posten ett id samt ett namn, upp till 254 poster kan anges. Post 255 är resarverad för förarkort och får ej användas av konto/kundkort. i fältet för data kan man fånga upp till fem olika nummer. Normalt ska alltid kortnummer fångas, och för att hela numret ska fångas, ange längd 40, som är det högsta värdet som taxametern kan lagra i kortnummerfältet. Ange sedan vilket prefix kortet har, detta är ett unikt id för kortutgivarna. Till höger kan olika behandlingar för kortet ställas in såsom: Streckkod Posten är gjord för streckkodspenna Giltlighetstest Kontrollera att inte kortet är för gammalt Påstigning När kortet dras under resa, registreras en påstigning. Lås betform Gör att valt betalningsformulär nedan väljs även om annan valts. (Finns även i tillägg.c för att aktivera alla kort) Luhn kontroll Kontrollerar checksiffran i kortnumret. Ingen kortkontroll Avaktiverar kontroll av kortet mot prefix och spärrlista i central (HD/OTT) Negativt prefix Kryssas i om taxametern inte ska godkänna detta kort 3.5. Betalningsformer Nu går vi vidare till betalningsforms uppläggning. I Megtaxen använder vi oss av en lista med betalningsformer, där alla typer finns med (t.ex. Kontant, Kredit, Kontokort och Bom etc.). Vi börjar med att trycka knappen för betalningsformer Nu kan vi lägga upp nya betalformulär genom att trycka på plusknappen i navigationsknappfältet. Tips! Kontant bör man lägga som första betalningsform samt bom som sista (999).

6 6 (14) Betalningsformsfönster Bild 5 Betalformulärfält: Ledtext: Om texten som är standard inte stämmer gentemot vad du använder fältet till kan du ange en egen text som ska synas istället. Typ: Här väljer man vilken typ av inmatning som får användas i fältet Ingen= Fältet avstängt, Manuellt= får knappa in, Magnetkod= Kortläsaren fungerar, Streckkod= Streckodspennan fungerar Alla= alla alternativ fungerar Men om man skickar data till fält som har typ ingen kommer ändå dessa värde att finnas i tömningsfilen dessa värden kan ju komma ifrån ett magnetkort som man har valt att lägga ut vissa värde ifrån till fält på betalningsformuläret. Ant: Här anger man hur många siffror man måste mata in innan man kan avsluta turen, skriver man 0 betyder det flytande (inga siffror eller alla). Fasta siffror: Är om man har bestämda siffror som alltid ska stå där, då kan man ange de som fasta dessa är då redan inmatade när man avslutar turen. Tänk på att om du angett 4 i fältet Ant måste du ange 4 fasta siffror också annars blir det fel. Luhn: Om kryssad kommer taxan att göra en checksiffreberäkning, typ om fältet används till personnummer kan man låta taxametern kontrollera att numret är riktigt. Obl: Om kryssad måste man ange något tal större än 0 oavsett om man satt antal siffror eller ej. Dricks: Om kryssad kommer inmatningsfält att synas i taxametern. Priskorr: Om kryssad är det tillåtet att korrigera priset uppåt på kvittot, används med försiktighet då ej taxametern går till ledig utan att eventuellt överskjutande belopp kvitteras bort.

7 7 (14) Bild 6 Egenavgift: I detta fält kan man välja att eventuell egenavgift räknas ut automatiskt eller att matas in manuellt alt. bägge delar. Mer beskrivning under avsnitt 4.2 Pålägg: Samma som egenavgift fast för pålägg. Kassatyp: Bild 7 Här anges vad betalningsformen ska redovisas som, kredit eller kontant. Fsedel/Kredit används för kreditkortsbetalningsformer då en kortköpslapp, som kortinnehavaren ska underteckna, ska skrivas ut innan kvittot. Flaggor: Bild 8 Här kan betalningsformen flaggas för specialinställningar för olika specialtaxor. Dessa specialinställningar bör göras i samråd med Structab, då det kan krävas andra inställningar i programmet samt taxametern. Speciella egenskaper på vissa fält: Kortnr: Detta fält klarar att ta emot 40 tecken så detta används bäst att hantera kreditkortsnummer med. Bokningsnr: Detta fält används i Hd-Transport för att knyta taxameter transar till bokningsdata, så om ni slå in ett nummer här kommer Hd-Transport att knyta ihop dessa med insänt bokningsnummer. (OBS! Detta fält bör ej användas om man använder Hd-Transport som faktureringsprogram) SändData: Om man skickar värde ifrån en kortdragning hit och har ett radiosystem kopplat till taxan typ Mobitex el. liknande kommer taxametern att skicka data direkt via radion.

8 8 (14) 3.6. Taxor Vi börjar med att trycka på knappen för att gå till taxaregistret Bild Registrera taxor Här lägger vi upp de taxor som taxametern skall arbeta med. Innan vi kan göra detta bör kalendrar och betalningsformer vara upplagda. Överst i fönstret har vi de taxor som kommer att diplayas i taxametern, och det taxanamn som står är det som föraren ser när hon/han skall välja tariff. I fältet moms % väljs den momssats som ska gälla för taxan. (i megtax är det taxan som avgör momsen) BetFrm kan sättas till valfri betalform och kommer då att hoppa över valet i taxametern och styras direkt in på vald betalningsform. I kolumnen efter det anges eventuell kalendergrupp (se 3.3.) som taxan ska arbeta med, (se vidare under block). Kodfältet används för olika specialinställningar i taxan typ hur ett fastpris skall hanteras. Koder: F= Fastpris före (taxametern frågar om pris innan taxan startar) E= Fastpris efter (taxametern frågar om pris innan övergång till kassa) K= Statisk kalender (Fryser kalender vid taxastart) G= Statisk kalender (Fryser kalender vid första påstigning) A= Automattaxa (taxan kan enbart startas med kundkort eller bokningsstyrning) X= Egenavgiftsknapp L= Samma Tled för delkvitto S= (Används inte) Func. Används inte för närvarande. Taxaövergångar kan användas för att hindra föraren byta taxa under resa, eller bara byte till enstaka taxa skall kunna genomföras Bild 10

9 9 (14) Block Efter det att taxan är upplagd i den övre delen av fönstret ska denna sparas med bocken i navigationsfältet. Därefter går man ner till blockfältet i den undre delen av fönstret. Där lägger man upp de olika blocken som innehåller priserna för taxan. ID fältet ska numreras den ordningen de eventuella blocken ska falla i. (kalender eller bryttyper) Fälten Sy och Ikon används inte längre. Kundtext är det som visas i displayen som taxanamn för kunderna och ska vara samma som på prisuppgiften. Detta fält är begränsat till 10 tecken. Påslag= Startavgift. AddFP Används ej. EPVD= Enhetspris vägdebitering. Inställning för vad taxametern ska ticka med i kronor. EPTD= Enhetspris tiddebitering. MiniP används ej. BT= Bryt typer. Taxan kan ställas att byta block på följande promisser: Belopp (anges i öre) Distans (anges i hundratals meter) Ingen (sätts vid kalenderstyrning eller inget) Bokad (används ej) Resenärer Stopp Tid (anges i sekunder) Uppräkningar DT= Debiterings typ. A= Addtaxa (summatariff), C= Compare (Brytpunkt) Re= Reläer, möjlighet att styra reläerna i taxametern. I blocket för ledig skall 2 vara satt för att lediglampan ska tändas. AP= Antal passagerare som blocket ska gälla för (används normalt inte, sätt till 99). Se bild Skapa laddfil Nu kan vi skapa en fil för att ladda in i taxametern. Bild 11 Tryck på knappen med en bil och en blå pil på. Då kommer filen för att ladda in i taxametern skapas. Filen får namn efter företags id samt tariff id. Ex. T11.bin = Företag 1, Tariff 1. Efter skapandet kommer tariffen att låsas och måste låsas upp eller kopieras för ändringar skall kunna ske. Upplåsning av tariffen görs genom att stå i registret för tarifferna och ha rätt tariff uppe, och där trycka Alt+F10.

10 10 (14) 4. Special 4.1. Minipris För att tillverka en taxa med minipris måste ett block med uppräkning till minipriset göras. T.ex. du har en taxa som startar på 20 kr, och kostar 10 kr/km och 300 kr/tim, med ett minipris på 75 kr. Bild 12 Då kommer taxan att starta på minipriset och stå på det beloppet tills vi uppnått priset plus en krona. För att göra detta så dividerar vi kr/km respektive kr/tim med mellanskillnaden från normala startavgiften till minipriset plus en krona. (ex.10/56=0,18) och (300/56=5,35). Om då fältet BT är som i detta exempel satt till belopp (B) och bryt antalet till 7600 öre kommer nästa block att träda i kraft när priset har räknat upp till 76 kr Egenavgifter Megtax kan hantera egenavgifter på två olika sätt, lite beroende på hur resorna utförs. Vi kommer här gå igenom hur man ställer i dessa två sätt och hur arbetssättet i taxametern fungerar En egenavgift per resa (Fungerar ej med färgterminal) Vid de fallen man enbart tar emot en egenavgift per resa och vill ha ett separat egenavgiftskvitto utskrivet ska man ställa in taxan på följande sätt: I den betalningsform man ska använda för resan ska man välja Eavg kvitto Default Ja eller Nej beroende på om man oftast lämnar kvitto eller ej. Lämnar man oftast kvitto, välj Ja, då kommer egenavgiftsflaggan i taxametern att vara satt default och allt som skrivs in på raden egenavgift måste kvitteras bort efter debiteringskvittot är utskrivet. Man kan alltså då välja på vilket sätt egenavgiften betalas och ett separat kvitto skrivs till kunden. Om man väljer Nej kommer inte beloppet på raden egenavgift att behövas skrivas ut och ett eventuellt belopp kommer då att redovisas kontant på slutrapporten under övriga kontanter. Men vad men än väljer default kan föraren ändra på raden eavgkvitto i taxametern 1=ja 0=nej. Inget väljs då separat egenavgiftskvitto ej skall kunna skrivas ut fastän manuell eller beräknad egenavgift är vald. Taxametern kan även räkna ut procentuella avgifter och även fasta i kombination. Till det används fälten Belopp, Procent, Min och Max. Bild 13

11 11 (14) Flera egenavgifter på samma resa Vill man kunna skriva ut egenavgiftskvitton under resans gång samt kunna hantera fler ska man ställa in taxan på följande sätt: Först ska den taxan man använder sig av markeras med X i Kodfältet. Observera att denna taxa enbart skall användas då egenavgifter ska hanteras på detta sätt, så sätt i fältet BetFrm numret till den betalningsform som man ska avsluta till. I den betalnings formen för slut debitering av resan skall då i fältet Flaggor, Bild 14 Slutbetalform x:as för. Samt egenavgift måste vara satt till manuell. I taxametern kommer då att på den snabbknappen längst till höger i huvudmenyläge att visa EAVG. Obs! är man i menyn för bokningar kommer knappen att vara SKRV för utskrift av bokning. När man trycker på EAVG knappen kommer en lista på egenavgiftsbetalningsformer upp. Under förutsättning att dessa är upplagda. Tips är att lägga upp ett antal nya betalformer för detta under en unik serie. Ex: 901 KONTANT EAVG 902 KREDIT EAVG 903 KONTOKORT EAVG Dessa betalningsformer måste även i flaggor x:as för, men i detta fall Eavg.betform. I dessa betalformer får ej egenavgift vara satt. Alla kvitton utskrivna under resan kommer taxametern ihåg och redovisas på raden egenavgift i slutbetalformen. Har man tagit emot mer egen avgifter än utskrivna går det då bra att justera summan uppåt. Eventuellt överskjutande belopp redovisas som övriga kontanter Zontabell I taxametern kan en tabell över ett zonregister skapas. Denna används då fordonen kör mot ett Holmedal trafikledningssystem. Detta register kan importeras direkt från HD-Transport om taxaprograms datorn befinner sig i samma nätverk.

12 12 (14) 5. Arkivmenyn 5.1. Tillagg.c Under Arkiv-menyn finns en rad Redigera fil tillagg.c Då öppnas ett tilläggsprogram för att editera filen tillagg.c. Den filen är till för specialinställningar i taxametern beroende på vilket trafikledningssystem taxametern ska gå emot samt politisk inställning som BC använder sig av. Inställning av denna fil bör ske i samråd med Structab, därför gås denna funktion inte igenom i detta dokument Fasta texter Här kan fasta meddelanden till centralen läggas upp med upp till 5 olika inmatningsfrågor per text. Ex. Kan jag ta rast mellan???? och???? eller Det behövs bilar till?????????. Börja med att välja det bolag som listan ska avse. Gå in under arkiv och välj Fasta texter Tryck för att skapa en ny post. Börja med att lägga dit rubrik som kommer att visas i taxameterns meny. Skriv sedan den texten som ni vill att taxametern ska skick på raden text att skicka till BC. Om ni vill att föraren ska ange något ord eller tal lägger ni in i texten #1. Då skapas en fråga till föraren som ni formulerar i fältet Text att visa (#1). Ange sedan vilken typ av tecken som ska anges och hur många som max kan anges. Avsluta med att spara posten. Man kan max lägga upp 10 texter.

13 13 (14) 5.3. Favoritmeny Under denna meny kan snabbval till valda menyingångar läggas upp. Menyn fås fram i taxametern genom att trycka pil V i huvudmenyläge. Listan över de olika menyposterna innehåller menyer som kanske inte taxametern är konfigurerad för eller inte finns i den aktuella versionen. Då kommer detta val inte heller att vistas i taxametern Extra resetillägg Här kan fasta pålägg läggas upp för hämtning i taxametern. Dessa kommer att särredovisas på kvittot med namnet som angetts som rubrik. Lägg upp posterna genom att trycka Obs! Viktigt att första posten får nummer Ange därefter rubrik och vilket belopp som ska läggas på. I kryssboxen lönegrundande anges om detta belopp ska vara med i beräkning av lön Importera Exportera Under Arkiv-menyn finns två rader för import och export av tariff. Där kan men exportera ut hela tariffer för att senare importera dessa in i ett annat taxaprogram

14 14 (14) 6. Kopiera I taxaprogrammet kan man under kopiera-funktionen kopiera enstaka poster inom valt företag eller hela listor mellan företag. För att kopiera tex. en taxa inom företaget, gör följande: Öppna fönstret för kopiering. Tryck på knappen för taxa i kopiera inom företag. Välj i Tariff fältet vilken tariff taxan ska kopieras ifrån. Markera taxan. Markera sedan vilken tariff taxan ska kopieras till på höger sida. Tryck på Mata in ett unikt id eller välj det föreslagna. Kopieringen är färdig. Detta kan göras med de flesta funktionerna och även från och till samma tariff, men då till ett nytt id. Väljer man att kopiera något mellan företagen väljer man först vilket företag som man ska kopiera ifrån. Sedan vilken tariff och vilket företag som det ska kopieras till och viken tariff. Skillnaden här är att man inte här väljer post utan att hela tabellen kopieras över.

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Tack för att Du har valt. MegTax TAXAMETER

Tack för att Du har valt. MegTax TAXAMETER Tack för att Du har valt TAXAMETER är ett modernt och utvecklingsbart taxametersystem som uppfyller högsta krav på funktionalitet och användarvänlighet. Det är utvecklingsbart för framtiden genom modern

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

AdmiPro Deposition/Lojalitet

AdmiPro Deposition/Lojalitet AdmiPro Deposition/Lojalitet Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Registrera inbetalning... 3 Registrera inbetalning... 3 Välj kund från listan... 3 Registrera ny kund... 3 Registrera betalning

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarmanual. Megtax 200 Taxameter

Användarmanual. Megtax 200 Taxameter Användarmanual Megtax 200 Taxameter Innehåll Kapitel 1: Inledning 3 Teknisk data 4 Knappsatsen 5 Display Kapitel 2: Användarinstruktioner 6 Logga in 6 Menyer 7 Menystruktur 8 Beskrivning av menyer 9 Justering

Läs mer

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 1 ÖVERSIKT :s produkt Driftdagboken är en dagbok/loggbok för operatörer inom industrin, där händelser i form av information om anläggningen, planlagt underhåll, driftsstörningar,

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Radioladdning MegTax Tariff

Radioladdning MegTax Tariff Manual Radioladdning MegTax Tariff Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Funktionsbeskrivning 3. Hård och mjukvarukrav 4. Användning 4.1. Arbetsgång 4.2. Förberedelser/Inställningar 4.3. Skapa tariffil

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Okt -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 9 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3. Registerhantering är en mycket stor del av allt

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil BOKA RESOR I KTH-RES Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil Flik: Person Kontrollera att förnamn och efternamn är rätt stavade

Läs mer

Användarmanual. Megtax 300 Taxameter

Användarmanual. Megtax 300 Taxameter Användarmanual Megtax 300 Taxameter Innehåll Kapitel 1: Inledning 3 Teknisk data 4 Användargränssnitt 4 Pekskärm och knappsats 5 Markering och val på skärmen 5 Pris och tariff 6 Statusindikeringsfönstret

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp AD-Teknik AB Bruksanvisning Logger v5 Körjournal Högerklicka på en rad och du kan: -Direkt hitta start/slutpunkt i platseditorn. -Kopiera hela körjournalen till urklipp. -Lägga till en mellanliggande resa.

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer