SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL"

Transkript

1 SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer; vi tycker det är väldigt spännande att du har gått med i ANGO. Ett par enkla steg för att du ska komma i gång: 1) Fyll i Beställningsuppgifter Fyll i avsnittet Avgift för första inköp och ansökan i distributörsavtalet för att försäkra dig om att din första beställning levereras så snart som möjligt Beställ ANGO Reserva med hjälp av automatiserat leveransprogram (ADP) - Din juicebeställning levereras automatiskt varje månad - Du blir genast berättigad till en PowerStart-bonus - Du säkerställer provision som distributörer utan ADP går miste om - Maximera dina fördelar med en ADP-beställning av två lådor 2) Fyll i blanketten Distributörens kontaktuppgifter Ange korrekta leverans- och betalningsuppgifter 3) Returnera denna blankett till ANGO Per post: ANGO, LLC PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA Per fax: ) Rekommendera ANGO Reserva Hela 50 % av den provisionsgrundande volymen av varje såld flaska betalas ut som provision Med den sensationella smaken och det dokumenterade näringsinnehållet säljer produkten sig själv Allt eftersom du utvecklar din egen taktik, kommer du att uppnå en otrolig fart i din nya ANGOverksamhet. Och med skärpt fokus på allt du gör är du på väg mot framgång. Med vänliga hälsningar, ANGO-teamet Huvudkontor t: f: ANGO, LLC PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA Sverige: Beställningsuppgifter t: f:

2 Uppgifter om distributören : SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL STEG 1: BESTÄLLNINGSUPPGIFTER ANGO, LLC // PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA // Orderavdelningen // Fax efternamn (v.g. texta) förnamn mellaninitial företagets namn (om det skiljer sig från den sökandes namn) distributörens ID-nummer (om det finns tillgängligt) Ändrat Orderinformation Beskrivning Artikelnr. Grossistpris Första inköp ADP (Frivillig) mängd summa mängd summa Distributörkit 340 SEK (Ansökningsavgift) SEK Initial order, betalning och frakt Summa: Betalningsalternativ: (kryssa för ett) Visa MasterCard AME Obs!: Din första beställning skickas omedelbart. kreditkortsnummer sista giltighetsdatum (mm/åå) CVV2-nr (4 siffror för AME eller 3 siffror för Visa och MC) kreditkortsadress (adress, postnummer, ort) namn (samma som på kortet) kortinnehavarens underskrift Fraktuppgifter namn gata postnummer ort land Automatiskt leveransprogram (ADP), betalning och frakt Välj leveransmetod: Utan villkor: Jag vill att min ADP-beställning ska levereras varje månad oberoende av andra köp. Uppbackning: Jag vill att min ADP-beställning levereras endast om jag inte redan har köpt minimibeloppet valt ovan i någon given månad. Obs!: Din första ADP-order skickas under följande månad efter att detta avtal mottagits. ADP-betalningsalternativ Välj alternativ A eller B Alternativ A: (kryssa för ett) Kontrollera att det är samma som ovan Visa MasterCard AME kreditkortsnummer sista giltighetsdatum (mm/åå) kreditkortsadress (adress, postnummer, ort, land) namn (samma som på kortet) kortinnehavarens underskrift Alternativ B: Autogiro från mitt bankkonto Företaget har härmed fullmakt (såvida inte annat överenskommits) att dra summan för min månatliga ADP-beställning genom att överföra pengar elektroniskt (autogiro) från mitt bankkonto. Var god fyll i blanketten Ansökan om autogirering, underteckna nederst på sidan och faxa till Kundservice i Sverige, Leveransuppgifter för ADP namn gata postnummer ort land underskrift e-postadress telefonnummer DBC, LLC 340SWE

3 ANGO: SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL STEG 2: KONTAKTINFORMATION ANGO, LLC // PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA // Orderavdelningen // Fax Ändrat Uppgifter om distributören Var god fyll i ansökningsuppgifter för antingen enskilda personer eller för företag. Uppgifter om enskild person Uppgifter om företagssökanden distributörens ID-nummer (endast för kontorsbruk) efternamn förnamn mellaninitial företagets namn företagets organisationsnummer personnummer momsregistreringsnummer (om tillämpligt) efternamn förnamn mellaninitial momsregistreringsnummer (om tillämpligt) födelsedatum dd/mm/åååå företagets telefonnummer företagets faxnummer sökandens telefonnummer faxnummer Tillsammans med denna blankett måste företagssökanden fylla i och skicka in blanketten som redogör för fördelaktigt intresse. Den finns på Joint Applicant Information (optional) medsökandens efternamn förnamn mellaninitial medsökandens personnummer medsökandens momsregistreringsnummer (om tillämpligt) medsökandens födelsedatum dd/mm/åååå medsökandens telefonnummer medsökandens faxnummer e-postadress hem/jobbadress postnummer ort land leveransadress (om den skiljer sig från hem/jobbadress) postnummer ort land Uppgifter om sponsor Sponsor- & placeringsuppgifter MÅSTE fyllas i fullständigt sponsorns distributörsnummer sponsorns namn (efternamn, förnamn, mellaninitial) sponsorns telefonnummer (dagtid) placerarens distributörsnummer placerarens namn (efternamn, förnamn, mellaninitial) placerarens telefonnummer (dagtid) Uppgifter för utbetalning av provision Direkt insättning Bankgiro Postgiro Bankkontonummer Check i dollar (USA) (tilläggsavgift på 23 SEK, inga bankuppgifter behövs) namn på kontoinnehavare bankens namn kontonummer bankgiro bankkod plusgironummer kontoinnehavarens underskrift Godkännande Jag är införstådd med att det enda ekonomiska kravet för att bli distributör är en ansökningsavgift på 340 SEK (plus eventuell tillämplig skatt), där ett paket med försäljnings- och demonstrationsmaterial och annan information ingår. Jag är införstådd med att paketet inte innehåller provisionsgrundande produkter och att alla produkter som köps i samband med att jag blir distributör görs på frivillig basis. Utöver detta krävs en årlig förnyelse- och materialavgift på 190 SEK för att fortsätta som distributör. Jag ger företaget fullmakt att belasta mitt kreditkort med ansökningsavgiften på 340 SEK och förnyelse- och materialavgiften på 190 SEK när dessa förfaller. Jag är införstådd med att förnyelse- och materialavgiften debiteras 12 månader efter kontraktsskrivning. Min första beställning behandlas när denna ansökan godkänts och påföljande beställningar kommer att bli en del av den vanliga tidtabellen för ADP-fakturering och frakt som börjar påföljande månad. Jag har läst och samtycker till Villkoren (nedan) och Policyregler och procedurer och alla andra villkor som är inkluderade i Avtalet. Jag känner till den returpolicy som beskrivs i Policyregler och procedurer som återfinns på Företaget kräver att alla enskilda distributörer innehar F-skattsedel då deras årliga inkomst från ANGO överskrider SEK. Jag samtycker till att skicka en kopia av min F-skattsedel till Företaget då jag överskrider denna gräns. Jag samtycker dessutom till att jag, så länge jag inte innehar en F-skattsedel, personligen ansvarar för mina skyldigheter att betala inkomstskatt och sociala avgifter till svenska staten. underskrift den sökandes underskrift DBC, LLC 340SWE

4 VILLKOR - SVERIGE 1. Jag är juridiskt behörig att ingå detta distributörsavtal ( Distributörsavtalet ) enligt jurisdiktionen där jag är bosatt. Jag är vidare införstådd med att jag ingår avtal med ANGO, LLC ( ANGO ) för att främja försäljning av produkter enligt beskrivningen nedan. Jag är införstådd med att jag även ingår avtal med ANGO Disc, Inc. ( ANGO Disc ) för att främja försäljning av produkter enligt beskrivningen nedan. ANGO och ANGO Disc benämns här nedan gemensamt Företaget. Såvida inte annat definieras häri ska alla termer med stor begynnelsebokstav ha samma betydelse som i ANGOs Policyregler och procedurer. Termen Avtal ska betyda Distributörsavtalet, Blanketten som redogör för fördelaktigt intresse, Kompensationsplanen, Policyregler och procedurer och alla bilagor till dessa med anknytning till specifikt land eller situation samt alla andra skriftliga avtal mellan Distributören och ANGO. Jag samtycker härmed till att följa Avtalet, vilket kan ändras från tid till annan. 2. När detta Distributörsavtal godkänns av Företaget blir jag en av ANGOs Distributörer, och jag kommer då att ha rätt att köpa Produkter i parti från Företaget eller dess närstående bolag. 3. Jag är införstådd med att, utöver en ansökningsavgift på 340 SEK, inga ytterligare inköp krävs för att bli Distributör. En årlig förnyelse- och materialavgift på 190 SEK krävs för att behålla Distributörsskapet. Företaget kan debitera mig enligt det tillgängliga betalningsalternativet (vid tiden för förnyelsen), men jag ansvarar för att förnya mitt Distributörsskap varje år. Jag godkänner uttryckligen att ANGO inkasserar den årliga förnyelse- och materialavgiften genom att använda den betalningsmetod som registrerats vid köp av Produkt. 4. Ansökningsavgiften på 340 SEK för att bli Distributör är ej återbetalbar, utom i fall där Avtalet annulleras inom fjorton (14) dagar. Inte heller förnyelse- och materialavgifterna återbetalas. 5. Om jag vill säga upp Distributörsavtalet skall jag lämna en skriftlig avisering till Företaget där jag anger att jag vill säga upp Avtalet. Sådan avisering avslutar också automatiskt mitt Avtal med Företagets närstående bolag. Frivillig uppsägning från min sida ska gälla från och med den dag Företaget tar emot sådan avisering. En Distributör kan säga upp sig vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst. 6. Som Distributör är jag en oberoende uppdragstagare och inte en anställd, partner, agent, franchisetagare eller juridisk representant för Företaget eller dess närstående bolag. Jag samtycker till att ensam vara ansvarig för att följa lagar och bestämmelser med anknytning till min status i varje jurisdiktion som utövar kontroll över mig, inklusive men inte begränsat till att uppfylla tillämpliga bestämmelser och Avtalet. 7. Även om Företaget kan komma att hjälpa mig att bli medveten om tillämpliga lagar, regler och krav vilar ansvaret att lagenligt utöva mitt Distributörsskap i varje jurisdiktion enbart på mig. Jag befriar därför Företaget och dess tjänstemän, direktörer, agenter, rådgivare och anställda från allt ansvar för mitt uppträdande, mina handlingar eller min underlåtenhet. Jag avstår också från alla yrkanden och varje föremål för talan som jag (eller andra som agerar i mitt intresse) kan ha tillfälle att göra angående min status eller mitt uppträdande som Distributör och som härrör från mina handlingar eller min underlåtenhet. 8. Jag är införstådd med att bara Distributörer som uppfyller Avtalet kan agera som sponsorer. Företaget kan, efter eget gottfinnande, förkasta detta Distributörsavtal, utan att ange anledning. Om detta Distributörsavtal inte godtas eller godkänns befriar jag Företaget och alla närstående bolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter, rådgivare och anställda från alla eventuella skyldigheter som ådragits av mig eller av någon annan person. Jag frånsäger mig alla åtföljande anspråk som kan hävdas i mitt intresse. 9. Jag är införstådd med att Provisioner från Företaget intjänas genom deltagande i Kompensationsplanen. Jag är berättigad att erhålla Distributörsförmåner och de möjligheter som erbjuds Distributörer genom Kompensationsplanen, under förutsättning att jag upprätthåller ett Distributörsskap som fungerar i överensstämmelse med Avtalet. Jag intygar härmed att jag har tillgång till samtliga dokument som innefattas i Avtalet och vilka, genom att de refereras till här, är införlivade i detta Avtal. Kompensationsplanen och dess provisioner,och/eller bonus, vilka uppstår i samband med försäljning eller annat till följd av personlig försäljning, kontakter eller beställningar från kunder, är förmåner som hör samman med min status som aktiv Distributör med gott anseende. Jag samtycker till att följa Avtalet, och ändringar av detta som genomförs från tid till annan och som publiceras på A. ANGO bär ansvaret för marknadsföring av Produkter inom USA. I den utsträckning som provisionsberättigad försäljning sker när Produkter levereras för distribution inom USA eller amerikanskt territorium, skall Provision på denna försäljning, enligt Kompensationsplanen, vara ANGOs juridiska ansvar och betalas av ANGO. B. Ansvar för att främja försäljningen av Produkter internationellt åligger ANGO DISC, ett närstående bolag till ANGO. I den utsträckning som provisionsberättigad försäljning sker när Produkter levereras för distribution utanför USA eller amerikanskt territorium, skall Provision på denna försäljning, enligt Kompensationsplanen, vara ANGO DISC:s juridiska ansvar och betalas av ANGO DISC. Oaktat detta, bör av administrativa skäl Provision som betalas ut enligt Kompensationsplanen i allmänhet utfärdas via en enda check eller liknande medel eller överföring och omfatta all den Provision som tjänats in vid försäljning både i USA och utanför, i syfte att förenkla för Distributören. 10. Jag är införstådd med att jag som Distributör är behörig att sälja Produkter. Jag samtycker till att jag inte får ändra, ompaketera, märka om eller på annat sätt ändra någon Produkt, och inte heller sälja sådana Produkter under annat namn. 11. Jag är införstådd med och samtycker till att jag inte får överlåta, tilldela eller på annat vis överföra några rättigheter enligt detta Avtal utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Företaget. 12. Jag samtycker till att jag inte får skapa eller inneha fördelaktigt intresse i andra Distributörsskap utöver indirekta förmåner från sponsring och downline-volym. 13. I händelse av att jag väljer att köpa Produkter på mitt kreditkort eller bankkort utgör min namnteckning i detta Distributörsavtal härmed mitt godkännande att processa alla beställningar som jag gör via dessa konton och denna ska användas som min registrerade namnteckning. Jag är införstådd med att eventuell annullering av beställning som jag gör måste ske i enlighet med de Principer och Rutiner. Alla frakt- och hanteringsavgifter kommer att faktureras. 14. Den engelska versionen av Avtalet ska gälla. 15. Jag intygar att all information som jag har tillhandahållit i detta Distributörsavtal är korrekt och samtycker till att Företaget, om falska eller vilseledande uppgifter tillhandahålls, efter eget gottfinnande har rätt att från första början ogiltigförklara Distributörsavtalet. 16. Företaget samtycker till att leverera Produkter så länge som jag uppfyller Avtalet. Jag samtycker till att fakturor kan skickas till mig elektroniskt. 17. Jag är införstådd med att Provisionsförmåner på mina inköp och Personliga volym (såsom den definieras i Kompensationsplanen) går till den sponsor/placering som anges i detta formulär och andra Distributörer enligt reglerna för Kompensationsplanen. 18. Alla skriftliga meddelanden till Företaget skall levereras till: ANGO, LLC P.O. Box 900 Lehi, UT 84043, USA 19. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta relationen om Distributören skulle bryta mot villkoren i Avtalet. 20. Varje Distributör kan av vilken orsak som helst returnera aktuella Produkter under förutsättning att returen äger rum inom nittio (90) dagar efter inköpet och att alla andra krav enligt Avtalet är uppfyllda. Om jag vill skicka tillbaka en Produkt måste jag kontakta ANGOs kundsupport. Innan produkten skickas tillbaka krävs ett nummer för Auktorisering av returnerade varor (RMA-nummer). Produkter som skickas tillbaka utan RMA tas inte emot. 21. Jag kan välja att få produkten skickad till mig månatligen genom en automatiskt hanterad beställning (ADP). För att ändra eventuella detaljer angående min ADP-beställning, måste begäran mottas av Företagen (inte en upline-distributör) skriftligen, underskriven av distributören. Alla beställningar gäller under GST i min region, vilken kommer att tilläggas till beställningsslutsumman. Frakt & hanteringskostnader kommer också att tillsättas. Kreditkortet eller bankväxeln listad på ställningen som distributör kommer automatisk att belastas för denna beställning. Beställningar med avvisade bankväxlar, eller beställningar med avvisade eller utgångna kreditkort kan inte behandlas. Försök kan göras av Företaget att återbehandla beställningen om ett kreditkort avvisas; Företaget ger dock inga garantier att dessa försök kommer att göras. Om ett kreditkort nästan har gått ut, kommer en notis att skrivas ut på ADP-fakturan innan utgångsdatumet; Distributören är dock ansvarig för att lämna gällande betalningsmedel. Om en beställning inte kan behandlas på grund av betalningssvårigheter, kommer Företaget inte att hållas ansvarigt för personliga volymunderskott. 22. Om jag väljer direktdebitering för mina ADP-beställningar, auktoriseras Företaget härmed och får debitera mitt konto för beställningar skickade på eller efterbetalningsdatumet och jag samtycker till att bibehålla tillräckliga medel på mitt konto för att täcka de automatiska betalningarna. I det eventuella fall om att tillräckliga medel inte finns på mitt konto för att täcka de automatiska betalningarna, kan Företaget stoppa utskick som är på väg, och kan vägra att acceptera framtida beställningar med denna betalningsmetod. Försök kan göras av Företaget att återbehandla beställningen; Företaget ger dock inga garantier att dessa försök kommer att göras. Jag håller Företaget ansvarslöst från eventuellt och allt ansvar som kan uppstå från att Företaget initierar en auktoriserad debitering till mitt konto, förutom ansvaret att skicka produkten enligt beställning. 23. Alla frågor angående tolkning, tydning, giltighet och verkställighet av detta Distributörsavtal ska regleras av inhemska lagar i delstaten Utah, utan utrymme för val av lagbestämmelser i dessa DBC, LLC 340SWE SV04d

5 Ångerrätt Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange orsak. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att du, eller någon tredje part du angivit, annan än transportören, mottar leverans av den första varan. För att utnyttja ångerrätten måste du uttryckligen meddela oss ditt beslut att göra så (t.ex.via brev, fax eller e- post) på följande: ANGO, LLC P.O. Box 900 Lehi, Utah, USA Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Du kan använda standardblanketten men det är inget tvång. För att hålla tidsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande att utnyttja ångerrätten innan tidsfristen har löpt ut. Ångerrättens innebörd Om du ångrar detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla kostnader, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som uppstår genom ditt val av en annan leveranstyp än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss) inom skälig tid, dock aldrig senare än 14 dagar från den dag vi informerades om ditt beslut att utnyttja ångerrätten för detta avtal. Vi kommer att återbetala dig med samma betalningsmetod som du ursprungligen använt såvida du inte uttryckligen godkänt något annat. Du kommer inte att drabbas av några avgifter till följd av ersättningen. Vi kan hålla inne ersättningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker först. Du ska skicka eller lämna tillbaka varorna till oss eller till S. De Waal, ANGO c/o Yamato, Ridderhaven I, 2984BT Ridderkerk, Netherlands inom skälig tid, dock aldrig senare än 14 dagar från den dag du meddelade oss om ditt beslut att utnyttja ångerrätten för köpeavtalet. Tidsfristen följs om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagar har gått. Du måste själv stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du är bara ansvarig för minskning av varornas värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas typ, egenskaper och funktioner.

6 Standardblankett Fyll i och returnera denna blankett endast om du vill ångra köpeavtalet. Denna blankett ska inte användas för avbeställning eller ändringar i det automatiska leveransprogrammet (ADP). To: ANGO, LLC P.O. Box 900 Lehi, Utah, USA Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Jag meddelar härmed att jag ångrar köpeavtalet för följande varor: Beställd Mottagen Kundens namn Kundens adress Kundens signatur Datum: