SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL"

Transkript

1 SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer; vi tycker det är väldigt spännande att du har gått med i ANGO. Ett par enkla steg för att du ska komma i gång: 1) Fyll i Beställningsuppgifter Fyll i avsnittet Avgift för första inköp och ansökan i distributörsavtalet för att försäkra dig om att din första beställning levereras så snart som möjligt Beställ ANGO Reserva med hjälp av automatiserat leveransprogram (ADP) - Din juicebeställning levereras automatiskt varje månad - Du blir genast berättigad till en PowerStart-bonus - Du säkerställer provision som distributörer utan ADP går miste om - Maximera dina fördelar med en ADP-beställning av två lådor 2) Fyll i blanketten Distributörens kontaktuppgifter Ange korrekta leverans- och betalningsuppgifter 3) Returnera denna blankett till ANGO Per post: ANGO, LLC PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA Per fax: ) Rekommendera ANGO Reserva Hela 50 % av den provisionsgrundande volymen av varje såld flaska betalas ut som provision Med den sensationella smaken och det dokumenterade näringsinnehållet säljer produkten sig själv Allt eftersom du utvecklar din egen taktik, kommer du att uppnå en otrolig fart i din nya ANGOverksamhet. Och med skärpt fokus på allt du gör är du på väg mot framgång. Med vänliga hälsningar, ANGO-teamet Huvudkontor t: f: ANGO, LLC PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA Sverige: Beställningsuppgifter t: f:

2 Uppgifter om distributören : SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL STEG 1: BESTÄLLNINGSUPPGIFTER ANGO, LLC // PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA // Orderavdelningen // Fax efternamn (v.g. texta) förnamn mellaninitial företagets namn (om det skiljer sig från den sökandes namn) distributörens ID-nummer (om det finns tillgängligt) Ändrat Orderinformation Beskrivning Artikelnr. Grossistpris Första inköp ADP (Frivillig) mängd summa mängd summa Distributörkit 340 SEK (Ansökningsavgift) SEK Initial order, betalning och frakt Summa: Betalningsalternativ: (kryssa för ett) Visa MasterCard AME Obs!: Din första beställning skickas omedelbart. kreditkortsnummer sista giltighetsdatum (mm/åå) CVV2-nr (4 siffror för AME eller 3 siffror för Visa och MC) kreditkortsadress (adress, postnummer, ort) namn (samma som på kortet) kortinnehavarens underskrift Fraktuppgifter namn gata postnummer ort land Automatiskt leveransprogram (ADP), betalning och frakt Välj leveransmetod: Utan villkor: Jag vill att min ADP-beställning ska levereras varje månad oberoende av andra köp. Uppbackning: Jag vill att min ADP-beställning levereras endast om jag inte redan har köpt minimibeloppet valt ovan i någon given månad. Obs!: Din första ADP-order skickas under följande månad efter att detta avtal mottagits. ADP-betalningsalternativ Välj alternativ A eller B Alternativ A: (kryssa för ett) Kontrollera att det är samma som ovan Visa MasterCard AME kreditkortsnummer sista giltighetsdatum (mm/åå) kreditkortsadress (adress, postnummer, ort, land) namn (samma som på kortet) kortinnehavarens underskrift Alternativ B: Autogiro från mitt bankkonto Företaget har härmed fullmakt (såvida inte annat överenskommits) att dra summan för min månatliga ADP-beställning genom att överföra pengar elektroniskt (autogiro) från mitt bankkonto. Var god fyll i blanketten Ansökan om autogirering, underteckna nederst på sidan och faxa till Kundservice i Sverige, Leveransuppgifter för ADP namn gata postnummer ort land underskrift e-postadress telefonnummer DBC, LLC 340SWE

3 ANGO: SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL STEG 2: KONTAKTINFORMATION ANGO, LLC // PO Box 900 Lehi, UT 84043, USA // Orderavdelningen // Fax Ändrat Uppgifter om distributören Var god fyll i ansökningsuppgifter för antingen enskilda personer eller för företag. Uppgifter om enskild person Uppgifter om företagssökanden distributörens ID-nummer (endast för kontorsbruk) efternamn förnamn mellaninitial företagets namn företagets organisationsnummer personnummer momsregistreringsnummer (om tillämpligt) efternamn förnamn mellaninitial momsregistreringsnummer (om tillämpligt) födelsedatum dd/mm/åååå företagets telefonnummer företagets faxnummer sökandens telefonnummer faxnummer Tillsammans med denna blankett måste företagssökanden fylla i och skicka in blanketten som redogör för fördelaktigt intresse. Den finns på Joint Applicant Information (optional) medsökandens efternamn förnamn mellaninitial medsökandens personnummer medsökandens momsregistreringsnummer (om tillämpligt) medsökandens födelsedatum dd/mm/åååå medsökandens telefonnummer medsökandens faxnummer e-postadress hem/jobbadress postnummer ort land leveransadress (om den skiljer sig från hem/jobbadress) postnummer ort land Uppgifter om sponsor Sponsor- & placeringsuppgifter MÅSTE fyllas i fullständigt sponsorns distributörsnummer sponsorns namn (efternamn, förnamn, mellaninitial) sponsorns telefonnummer (dagtid) placerarens distributörsnummer placerarens namn (efternamn, förnamn, mellaninitial) placerarens telefonnummer (dagtid) Uppgifter för utbetalning av provision Direkt insättning Bankgiro Postgiro Bankkontonummer Check i dollar (USA) (tilläggsavgift på 23 SEK, inga bankuppgifter behövs) namn på kontoinnehavare bankens namn kontonummer bankgiro bankkod plusgironummer kontoinnehavarens underskrift Godkännande Jag är införstådd med att det enda ekonomiska kravet för att bli distributör är en ansökningsavgift på 340 SEK (plus eventuell tillämplig skatt), där ett paket med försäljnings- och demonstrationsmaterial och annan information ingår. Jag är införstådd med att paketet inte innehåller provisionsgrundande produkter och att alla produkter som köps i samband med att jag blir distributör görs på frivillig basis. Utöver detta krävs en årlig förnyelse- och materialavgift på 190 SEK för att fortsätta som distributör. Jag ger företaget fullmakt att belasta mitt kreditkort med ansökningsavgiften på 340 SEK och förnyelse- och materialavgiften på 190 SEK när dessa förfaller. Jag är införstådd med att förnyelse- och materialavgiften debiteras 12 månader efter kontraktsskrivning. Min första beställning behandlas när denna ansökan godkänts och påföljande beställningar kommer att bli en del av den vanliga tidtabellen för ADP-fakturering och frakt som börjar påföljande månad. Jag har läst och samtycker till Villkoren (nedan) och Policyregler och procedurer och alla andra villkor som är inkluderade i Avtalet. Jag känner till den returpolicy som beskrivs i Policyregler och procedurer som återfinns på Företaget kräver att alla enskilda distributörer innehar F-skattsedel då deras årliga inkomst från ANGO överskrider SEK. Jag samtycker till att skicka en kopia av min F-skattsedel till Företaget då jag överskrider denna gräns. Jag samtycker dessutom till att jag, så länge jag inte innehar en F-skattsedel, personligen ansvarar för mina skyldigheter att betala inkomstskatt och sociala avgifter till svenska staten. underskrift den sökandes underskrift DBC, LLC 340SWE

4 VILLKOR - SVERIGE 1. Jag är juridiskt behörig att ingå detta distributörsavtal ( Distributörsavtalet ) enligt jurisdiktionen där jag är bosatt. Jag är vidare införstådd med att jag ingår avtal med ANGO, LLC ( ANGO ) för att främja försäljning av produkter enligt beskrivningen nedan. Jag är införstådd med att jag även ingår avtal med ANGO Disc, Inc. ( ANGO Disc ) för att främja försäljning av produkter enligt beskrivningen nedan. ANGO och ANGO Disc benämns här nedan gemensamt Företaget. Såvida inte annat definieras häri ska alla termer med stor begynnelsebokstav ha samma betydelse som i ANGOs Policyregler och procedurer. Termen Avtal ska betyda Distributörsavtalet, Blanketten som redogör för fördelaktigt intresse, Kompensationsplanen, Policyregler och procedurer och alla bilagor till dessa med anknytning till specifikt land eller situation samt alla andra skriftliga avtal mellan Distributören och ANGO. Jag samtycker härmed till att följa Avtalet, vilket kan ändras från tid till annan. 2. När detta Distributörsavtal godkänns av Företaget blir jag en av ANGOs Distributörer, och jag kommer då att ha rätt att köpa Produkter i parti från Företaget eller dess närstående bolag. 3. Jag är införstådd med att, utöver en ansökningsavgift på 340 SEK, inga ytterligare inköp krävs för att bli Distributör. En årlig förnyelse- och materialavgift på 190 SEK krävs för att behålla Distributörsskapet. Företaget kan debitera mig enligt det tillgängliga betalningsalternativet (vid tiden för förnyelsen), men jag ansvarar för att förnya mitt Distributörsskap varje år. Jag godkänner uttryckligen att ANGO inkasserar den årliga förnyelse- och materialavgiften genom att använda den betalningsmetod som registrerats vid köp av Produkt. 4. Ansökningsavgiften på 340 SEK för att bli Distributör är ej återbetalbar, utom i fall där Avtalet annulleras inom fjorton (14) dagar. Inte heller förnyelse- och materialavgifterna återbetalas. 5. Om jag vill säga upp Distributörsavtalet skall jag lämna en skriftlig avisering till Företaget där jag anger att jag vill säga upp Avtalet. Sådan avisering avslutar också automatiskt mitt Avtal med Företagets närstående bolag. Frivillig uppsägning från min sida ska gälla från och med den dag Företaget tar emot sådan avisering. En Distributör kan säga upp sig vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst. 6. Som Distributör är jag en oberoende uppdragstagare och inte en anställd, partner, agent, franchisetagare eller juridisk representant för Företaget eller dess närstående bolag. Jag samtycker till att ensam vara ansvarig för att följa lagar och bestämmelser med anknytning till min status i varje jurisdiktion som utövar kontroll över mig, inklusive men inte begränsat till att uppfylla tillämpliga bestämmelser och Avtalet. 7. Även om Företaget kan komma att hjälpa mig att bli medveten om tillämpliga lagar, regler och krav vilar ansvaret att lagenligt utöva mitt Distributörsskap i varje jurisdiktion enbart på mig. Jag befriar därför Företaget och dess tjänstemän, direktörer, agenter, rådgivare och anställda från allt ansvar för mitt uppträdande, mina handlingar eller min underlåtenhet. Jag avstår också från alla yrkanden och varje föremål för talan som jag (eller andra som agerar i mitt intresse) kan ha tillfälle att göra angående min status eller mitt uppträdande som Distributör och som härrör från mina handlingar eller min underlåtenhet. 8. Jag är införstådd med att bara Distributörer som uppfyller Avtalet kan agera som sponsorer. Företaget kan, efter eget gottfinnande, förkasta detta Distributörsavtal, utan att ange anledning. Om detta Distributörsavtal inte godtas eller godkänns befriar jag Företaget och alla närstående bolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter, rådgivare och anställda från alla eventuella skyldigheter som ådragits av mig eller av någon annan person. Jag frånsäger mig alla åtföljande anspråk som kan hävdas i mitt intresse. 9. Jag är införstådd med att Provisioner från Företaget intjänas genom deltagande i Kompensationsplanen. Jag är berättigad att erhålla Distributörsförmåner och de möjligheter som erbjuds Distributörer genom Kompensationsplanen, under förutsättning att jag upprätthåller ett Distributörsskap som fungerar i överensstämmelse med Avtalet. Jag intygar härmed att jag har tillgång till samtliga dokument som innefattas i Avtalet och vilka, genom att de refereras till här, är införlivade i detta Avtal. Kompensationsplanen och dess provisioner,och/eller bonus, vilka uppstår i samband med försäljning eller annat till följd av personlig försäljning, kontakter eller beställningar från kunder, är förmåner som hör samman med min status som aktiv Distributör med gott anseende. Jag samtycker till att följa Avtalet, och ändringar av detta som genomförs från tid till annan och som publiceras på A. ANGO bär ansvaret för marknadsföring av Produkter inom USA. I den utsträckning som provisionsberättigad försäljning sker när Produkter levereras för distribution inom USA eller amerikanskt territorium, skall Provision på denna försäljning, enligt Kompensationsplanen, vara ANGOs juridiska ansvar och betalas av ANGO. B. Ansvar för att främja försäljningen av Produkter internationellt åligger ANGO DISC, ett närstående bolag till ANGO. I den utsträckning som provisionsberättigad försäljning sker när Produkter levereras för distribution utanför USA eller amerikanskt territorium, skall Provision på denna försäljning, enligt Kompensationsplanen, vara ANGO DISC:s juridiska ansvar och betalas av ANGO DISC. Oaktat detta, bör av administrativa skäl Provision som betalas ut enligt Kompensationsplanen i allmänhet utfärdas via en enda check eller liknande medel eller överföring och omfatta all den Provision som tjänats in vid försäljning både i USA och utanför, i syfte att förenkla för Distributören. 10. Jag är införstådd med att jag som Distributör är behörig att sälja Produkter. Jag samtycker till att jag inte får ändra, ompaketera, märka om eller på annat sätt ändra någon Produkt, och inte heller sälja sådana Produkter under annat namn. 11. Jag är införstådd med och samtycker till att jag inte får överlåta, tilldela eller på annat vis överföra några rättigheter enligt detta Avtal utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Företaget. 12. Jag samtycker till att jag inte får skapa eller inneha fördelaktigt intresse i andra Distributörsskap utöver indirekta förmåner från sponsring och downline-volym. 13. I händelse av att jag väljer att köpa Produkter på mitt kreditkort eller bankkort utgör min namnteckning i detta Distributörsavtal härmed mitt godkännande att processa alla beställningar som jag gör via dessa konton och denna ska användas som min registrerade namnteckning. Jag är införstådd med att eventuell annullering av beställning som jag gör måste ske i enlighet med de Principer och Rutiner. Alla frakt- och hanteringsavgifter kommer att faktureras. 14. Den engelska versionen av Avtalet ska gälla. 15. Jag intygar att all information som jag har tillhandahållit i detta Distributörsavtal är korrekt och samtycker till att Företaget, om falska eller vilseledande uppgifter tillhandahålls, efter eget gottfinnande har rätt att från första början ogiltigförklara Distributörsavtalet. 16. Företaget samtycker till att leverera Produkter så länge som jag uppfyller Avtalet. Jag samtycker till att fakturor kan skickas till mig elektroniskt. 17. Jag är införstådd med att Provisionsförmåner på mina inköp och Personliga volym (såsom den definieras i Kompensationsplanen) går till den sponsor/placering som anges i detta formulär och andra Distributörer enligt reglerna för Kompensationsplanen. 18. Alla skriftliga meddelanden till Företaget skall levereras till: ANGO, LLC P.O. Box 900 Lehi, UT 84043, USA 19. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta relationen om Distributören skulle bryta mot villkoren i Avtalet. 20. Varje Distributör kan av vilken orsak som helst returnera aktuella Produkter under förutsättning att returen äger rum inom nittio (90) dagar efter inköpet och att alla andra krav enligt Avtalet är uppfyllda. Om jag vill skicka tillbaka en Produkt måste jag kontakta ANGOs kundsupport. Innan produkten skickas tillbaka krävs ett nummer för Auktorisering av returnerade varor (RMA-nummer). Produkter som skickas tillbaka utan RMA tas inte emot. 21. Jag kan välja att få produkten skickad till mig månatligen genom en automatiskt hanterad beställning (ADP). För att ändra eventuella detaljer angående min ADP-beställning, måste begäran mottas av Företagen (inte en upline-distributör) skriftligen, underskriven av distributören. Alla beställningar gäller under GST i min region, vilken kommer att tilläggas till beställningsslutsumman. Frakt & hanteringskostnader kommer också att tillsättas. Kreditkortet eller bankväxeln listad på ställningen som distributör kommer automatisk att belastas för denna beställning. Beställningar med avvisade bankväxlar, eller beställningar med avvisade eller utgångna kreditkort kan inte behandlas. Försök kan göras av Företaget att återbehandla beställningen om ett kreditkort avvisas; Företaget ger dock inga garantier att dessa försök kommer att göras. Om ett kreditkort nästan har gått ut, kommer en notis att skrivas ut på ADP-fakturan innan utgångsdatumet; Distributören är dock ansvarig för att lämna gällande betalningsmedel. Om en beställning inte kan behandlas på grund av betalningssvårigheter, kommer Företaget inte att hållas ansvarigt för personliga volymunderskott. 22. Om jag väljer direktdebitering för mina ADP-beställningar, auktoriseras Företaget härmed och får debitera mitt konto för beställningar skickade på eller efterbetalningsdatumet och jag samtycker till att bibehålla tillräckliga medel på mitt konto för att täcka de automatiska betalningarna. I det eventuella fall om att tillräckliga medel inte finns på mitt konto för att täcka de automatiska betalningarna, kan Företaget stoppa utskick som är på väg, och kan vägra att acceptera framtida beställningar med denna betalningsmetod. Försök kan göras av Företaget att återbehandla beställningen; Företaget ger dock inga garantier att dessa försök kommer att göras. Jag håller Företaget ansvarslöst från eventuellt och allt ansvar som kan uppstå från att Företaget initierar en auktoriserad debitering till mitt konto, förutom ansvaret att skicka produkten enligt beställning. 23. Alla frågor angående tolkning, tydning, giltighet och verkställighet av detta Distributörsavtal ska regleras av inhemska lagar i delstaten Utah, utan utrymme för val av lagbestämmelser i dessa DBC, LLC 340SWE SV04d

5 Ångerrätt Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange orsak. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att du, eller någon tredje part du angivit, annan än transportören, mottar leverans av den första varan. För att utnyttja ångerrätten måste du uttryckligen meddela oss ditt beslut att göra så (t.ex.via brev, fax eller e- post) på följande: ANGO, LLC P.O. Box 900 Lehi, Utah, USA Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Du kan använda standardblanketten men det är inget tvång. För att hålla tidsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande att utnyttja ångerrätten innan tidsfristen har löpt ut. Ångerrättens innebörd Om du ångrar detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla kostnader, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som uppstår genom ditt val av en annan leveranstyp än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss) inom skälig tid, dock aldrig senare än 14 dagar från den dag vi informerades om ditt beslut att utnyttja ångerrätten för detta avtal. Vi kommer att återbetala dig med samma betalningsmetod som du ursprungligen använt såvida du inte uttryckligen godkänt något annat. Du kommer inte att drabbas av några avgifter till följd av ersättningen. Vi kan hålla inne ersättningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker först. Du ska skicka eller lämna tillbaka varorna till oss eller till S. De Waal, ANGO c/o Yamato, Ridderhaven I, 2984BT Ridderkerk, Netherlands inom skälig tid, dock aldrig senare än 14 dagar från den dag du meddelade oss om ditt beslut att utnyttja ångerrätten för köpeavtalet. Tidsfristen följs om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagar har gått. Du måste själv stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du är bara ansvarig för minskning av varornas värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas typ, egenskaper och funktioner.

6 Standardblankett Fyll i och returnera denna blankett endast om du vill ångra köpeavtalet. Denna blankett ska inte användas för avbeställning eller ändringar i det automatiska leveransprogrammet (ADP). To: ANGO, LLC P.O. Box 900 Lehi, Utah, USA Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Jag meddelar härmed att jag ångrar köpeavtalet för följande varor: Beställd Mottagen Kundens namn Kundens adress Kundens signatur Datum:

AVTAL FÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖR / FÖRDELSKUND Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A.

AVTAL FÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖR / FÖRDELSKUND Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A. AVTAL FÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖR / FÖRDELSKUND Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A. Vänligen TEXTA MED VERSALER i svart. All information ska fyllas

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON, 556669-3130 VÄLJ SPARPRODUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN LIKVIDKONTO KONTOHAVARE Namn

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se

Läs mer

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT Måste inkomma senast den 30 maj 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Anmälningsnummer: Kontrollnummer: ANSÖKNINGSBLANKETT

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Uppsägning av kontrakt för domännamn.

Uppsägning av kontrakt för domännamn. Uppsägning av kontrakt för domännamn. Den här blanketten fyller du i när du vill säga upp ditt domänavtal med Internet.se Svenska AB. Om du vill ha auth-kod för att flytta till ett annat ombud, var vänlig

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess Allmänna villkor Innehåll Tillämpningsområde Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning Priser och leveranskostnader Leverans Äganderättsförbehåll Ångerrätt Garanti och ansvarsskyldighet

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ägarprövning

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula.

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula. betalar portot Svarspost Kundtjänst 532 20 Skara Gäller from 1 sept 2010 Kundnummer 5200 57000 Jula AB Villkor Företagskund A Frankeras ej Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsverksamheten

Grästorps kommun Bildningsverksamheten Ansökan och information om inackorderingstillägg Läsåret 2015/16 Texta (inte blyerts) Elevens personuppgifter m m Uppgifterna kontrolleras mot Samordnat person- och adressregister Studier Efternamn och

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Ansökan om konto (omyndig person)

Ansökan om konto (omyndig person) Ansökan om konto (omyndig person) Skicka ansökan portofritt till: FRISVAR, Marginalen Bank, 205 839 42, 831 17 Östersund Välj det konto du vill öppna, men endast ett konto per ansökan Fasträntekontot Högräntekontot

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Kontohavare (Obligatorisk uppgift) Företagsnamn Organisationsnummer Behörig användare

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer