#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken"

Transkript

1 #biljetten Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

2 #biljetten temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling, Analys Karolina Pamp-Sandgren och Johanna Pettersson September 2013

3 Förord I syfte att skapa ett hållbart samhälle är ett av de stora målen inom kollektivtrafikbranschen att öka antalet resenärer. För att detta ska kunna ske finns det många faktorer som måste samspela och här har biljettsystemens utformning en central roll. I och med att förköpsremsan försvunnit och ersatts med en ny typ av biljett reskassan har debatten om biljetter och betalsystem varit ett mycket hett ämne på sistone och engagerat många. Vår tanke med denna temarapport är att på ett enkelt och kortfattat sätt beskriva den komplexitet som omgärdar biljettsystem, dels genom att beskriva hur det fungerar runt om i Sverige, dels med en utblick mot världen.

4 Innehåll Biljett- och betalsystem 3 Kontantbetalning 4 Zonindelat 4 Gemensamma lösningar 4 Aktuellt i Sverige 6 SMS-biljetten 6 Hej då remsan, hej reskassan 6 Nya engångskort 7 Nytt system på gång hos Västtrafik 7 Biljettköp med mobilen i Skåne 8 Internationell utblick 9 Oslo 9 Berlin 9 Amsterdam 10 New York 10 London 10 Konsekvensanalys 11 Appendix I 12 Appendix II 13 Källförteckning 14

5 Biljett- och betalsystem I kollektivtrafiken finns det två tätt sammankopplade system som ofta nämns i samma andetag men som dock betyder lite olika saker, nämligen biljett- och betalsystem. Bara för att reda ut begreppen så handlar betalsystem om hur den faktiska betalningen går till, det vill säga om den görs med kontanter, kontokort eller ett särskilt framtaget betalmedel såsom SL:s Accesskort. Biljettsystemet handlar däremot om vad det är du köper det vill säga vilken sorts produkt du väljer att betala för. I SLtrafiken, Skånetrafiken och hos Västtrafik finns det över 100 olika biljettyper. I grova drag kan dessa grupperas i periodkort som lämpar sig för pendlare, biljetter riktade mot sällanresenärer och turister samt biljetter för någon specifik målgrupp såsom studenter, familjer eller pensionärer. Mer än sex av tio resor i kollektivtrafiken görs med periodkort. Något fler kvinnor än män reser med periodkort, medan männen har en större andel resor betalda med SMS. Också yngre, upp till 25 år betalar i större utsträckning än övriga åldersgrupper med SMS. Användningen av rabattkort ökar i takt med ålder. Särskilt tydligt är det i gruppen år där en av tre resor görs med rabattkort. Kontant betalning I många länder går det bra för kollektivtrafikresenärer att köpa sin biljett kontant ombord på bussen. Sedan 2007 har det dock varit kontantstopp på bussarna i Stockholmsområdet. Till grund för detta låg Arbetsmiljöverkets beslut som syftade till att trygga busschaufförernas 3

6 arbetsmiljö och minska den rånrisk som kontanterna utgjorde. Efter detta har resenärerna kunnat köpa sina bussresor med någon form av förköpt biljett såsom periodkort, remsa eller SMSbiljett. Tyvärr så vållar detta ibland problem för bland annat turister som är vana att kunna betala kontant om de inte har köpt en biljett i förväg. För att underlätta betalningar undersöks möjligheten att kunna betala med betalkort ombord. I Värmland är detta redan en realitet och systemet har varit igång sedan våren I Uppsala läns kollektivtrafik (UL) går det också bra att betala med kort ombord (se appendix I för förteckning över hur bussbiljetter kan betalas i olika städer i världen.) sedan april 2007 och innebär en prisdifferentiering beroende resans sträcka såvida resenären inte har en periodbiljett. Innan zonerna infördes hade Stockholm under en kort period enhetstaxa vilket innebar att en resa inom Stockholms län kostade lika mycket oavsett reslängd. Om vi gör en utblick utanför Stockholms län går det dock att konstatera att en zonindelad kollektivtrafik är mycket vanlig. Såväl Västtrafik som Skånetrafiken tillämpar zonindelning och i Europa finns zoner bland annat London, Paris, Barcelona och Berlin. Ett undantag är dock New York där enhetstaxa gäller. Gemensamma lösningar Under ledning av X2AB, som är ett utvecklingsbolag för kollektivtrafikbranschen, genomförs arbete för att underlätta gemensamma biljett- och betalsystem. Målet är att resenären ska uppleva att det är lika enkelt att planera och köpa sin resa i kollektivtrafiken som det är att köpa andra tjänster i samhället. I detta ingår då bland annat en överenskommelse som rör att kortbetalning ska kunna göras utan pinkod. Inom ramen för detta arbete planeras det för en ny nationell tjänst, en reseplanerare med köpfunktion som skulle möjliggöra för resenären att både få information om hela sin resa från dörr till dörr och att köpa den på samma plats. Zonindelat Under hösten 2013 har det förts en diskussion på Svenska Dagbladets debattsida angående zonernas vara eller icke vara. För att backa tillbaka bandet så kan vi konstatera att vi har haft både enhetstaxa och zoner i Stockholms kollektivtrafik. Nuvarande uppdelning med zonerna A, B och C har funnits 4

7 I dagsläget finns det flera olika samarbeten mellan olika aktörer kring biljettsystem, nedan listas ett par exempel. 5

8 Hej då remsan, hej reskassan Under våren 2012 introducerade SL en ny biljettform reskassan med syfte att ersätta den gamla förköpsremsan som tidigare använts för sällanresor. Den sista augusti 2013 försvann remsan som giltig biljett. Reskassan består av ett smartkort som laddas med pengar och som dras vid varje resetillfälle i stil med Londons Oyster Card (se sida 10) Aktuellt i Sverige P å följande sidor tar vi upp några saker som varit aktuella och rönt mycket medial uppmärksamhet under året när det gäller biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken. SMS-biljetten I samband med kontantstoppet på bussarna började många resenärer införskaffa en SMS-biljett för sin kollektivtrafiksresa. Detta blev en populär biljett då den kunde köpas utan tillgång till ett fysiskt biljettförsäljningsställe och även med mycket kort framförhållning. I februari 2013 ändrades förutsättningarna för SMS-köp som en följd av ett EU-direktiv. I grund och botten gick detta ut på att det krävdes en särskild registrering för att genomföra ett SMS-köp. De stora teleoperatörerna i Sverige gick samman och skapade mobiltjänsten WyWallet för att lösa registeringsfrågan, men många län valde att istället upprätta egna registreringssystem. Så från att ha varit en mycket enkel biljett som krävde lite administration, behövdes nu ett annat mått av framförhållning. Som följd av detta har försäljningen av SMS-biljetter rasat. I Örebro län sågs i februari 2013 en minskning med över 80 procent och nära 70 procent i Västmanlands län. Då Stockholm är zonindelat kostar resorna olika mycket baserat på deras längd och detta löses i reskassan genom att resenären vid köpet av sitt kort får ange en så kallad standardresa det vill säga så många zoner som resan normalt sett sker i. Gör resenären en resa som avviker från standardresan så måste kortet programmeras om så att rätt mängd pengar dras. Detta har dock vållat problem för många resenärer som upplevt krångel när de ska göra en resa utanför sin standardresa. Många har också klagat över att det inte går att se hur mycket pengar som finns kvar på kortet såvida det inte finns någon automat i närheten och att det är svårt att komma ihåg då kortet används främst av resenärer som inte reser regelbundet. Detta har lyfts fram som en nackdel i jämförelse med remsan där det enkelt gick att se hur många kuponger som fanns kvar. Fiffiga utvecklare har dock löst problemet genom att ta fram olika appar för ändamålet. ResSaldo är en app framtagen för Android-telefoner och 6

9 genom att lägga sitt kort mot telefonen så visar appen hur mycket pengar som finns kvar på kortet. Bildkälla: svenska-apps.se KortKoll är en motsvarande app för iphone som gör det möjligt att snabbt se hur status för saldo och giltighetstid ser ut för SL-Accesskortet. Nya engångskort Då reskassan har upplevts som svår av vissa sällanresenärer och turister, valde SL att den 31 augusti införa nya engångskort för enkelbiljetter. Biljetterna fungerar som ett Accesskort men är gjorda i papper. Detta innebär att biljetterna kan visas i biljettautomaterna som ett vanligt Accesskort. Biljetterna kan köpas i förväg och aktiveras först vid spärrlinjen eller ombordstigning. Biljetterna kan köpas av återförsäljare och ombud, men inte i automat. Tanken är att snabba på flödet vid spärrlinjen och göra biljettsystemet enklare för resenären. Nytt system på gång hos Västtrafik 2009 var Västtrafik först ut i Sverige med ett biljettsystem som krävde in- och utcheckning. Detta går ut på att resenärerna visar sitt kort när de kliver ombord i kollektivtrafiken och även när de stiger av. Systemet var utformat som så att om en resenär bara åkte inom en zon så krävdes inte utcheckning men om resenärerna däremot passerade zongränser så skulle utecheckning göras. Om resenären då glömde att checka ut debiterades maxbeloppet för den genomförda resan, vilket skapade stor irritation. Andra problem som uppstod var trängsel vid såväl på- som avstigning, förvirring om hur maskinerna fungerade och hur mycket resan faktiskt kostat. En utredning som gjordes av Västtrafik 2010 visade att kundnöjdheten efter det nya biljettsystemet sjönk med procentenheter. Andra saker som framkom i undersökningen var att det var osäkert om betalningen blivit rätt, att det var lätt att glömma utcheckningen och att det var svårt att veta om det fanns flera zoner i en och samma kommun. Västtrafik jobbar nu med att ta fram ett nytt biljettsystem som kommer att testas ordentligt innan det tas i bruk. Bildkälla: vasttrafik.se 7

10 Biljettköp med mobilen i Skåne I mitten av juli 2013 smyglanserade Skånetrafiken en ny tjänst. Med hjälp av en smartphone och Skånetrafikens mobilapp går det numera att köpa enkelbiljetter till alla Skånetrafikens bussar och tåg. Antingen köper resenären sin biljett direkt i anslutning till själva resan eller i förväg och använder den vid ett senare tillfälle, inom sju dagar. Betalning sker via bank- eller kreditkort direkt i appen. Tjänsten har fått ett bra mottagande och hela har registrerat sig för att kunna använda tjänsten. Med tanke på att vi precis har börjat marknadsföra tjänsten är det ett mycket bra resultat, säger Pernilla Nilsson, projektledare på Skånetrafiken. Vi märker att det är en efterlängtad tjänst bland våra resenärer som kanske inte reser varje dag med oss. Det är enkelt och smidigt. Bildkälla: Array.se 8

11 Bildkälla: ruter.no Internationell utblick D et är inte helt ovanligt att höra åsikter om att det biljettsystem som finns hemmavid är krångligt och att det finns andra platser i världen där det har lösts på ett mycket bättre sätt. Här nedan beskriver vi några olika städer med olika biljett- och betallösningar. Oslo SL:s motsvarighet i Oslo heter Ruter. Med appen RuterBillett, har resenären möjlighet att köpa både enstaka och periodbiljetter (24 timmars biljett, 7 - och 30-dagars) innan ombordsstigning. Biljetten är giltig på buss, tunnelbana, spårvagn, båt och tåg i Oslo och Akershus. Biljetter betalas med kreditkort. När resenärerna köper biljetter, kan de välja att vara helt anonyma eller välja om kreditkortsnummer ska sparas i telefonen. Denna tjänst är därför anpassad för dem som reser mer sällan, som turister och andra besökare till huvudstadsregionen. Ruter biljettappen finns också i en engelsk version. RuterBillett har blivit framröstat som årets app i Norge då den är enkel att använda, löser kundernas behov, och den utnyttjar funktionerna i telefonen såsom geopositionering. Appen lanserades i december 2012 och användandet ökar stadigt. Berlin Berlins kollektivtrafik är uppdelat i tre zoner. Taxorna beror på vilken zon resenären rör sig i samt biljettens giltighetslängd. Det finns många olika sätt att köpa sin biljett. På stationerna för U-bahn och S-bahn går det att köpa sin biljett via biljettmaskiner. På bussar betalar resenären direkt till busschauffören och på spårvagnar finns det biljettautomater ombord på fordonen. I Berlin används ett så kallat öppet system vilket betyder att det inte finns några spärrar som resenärerna måste passera. Däremot finns ett valideringssystem. Valideringen går till så att efter att resenären har köpt sin biljett så måste biljetten stämplas i en särskild maskin som finns på perrongerna, i bussarna eller på spårvagnarna. Frekventa biljettkontroller genomförs och om biljetten inte är validerad är den ogiltig. Alla som påträffas utan en giltig biljett måste betala en straffavgift på 40 euro och detta gäller även dem som har en biljett men som glömt att validera den. Biljettkontrollanterna är klädda i civila kläder och reglerna gäller alla inklusive turister. Ett likadant system används i Wiens kollektivtrafik. Bildkälla: archaeology-travel.com 9

12 Amsterdam Den bekvämaste och mest prisvärda biljetten för en sällanresenär i Amsterdam är en dagsbiljett som finns i 24/48/72/96-timmarskort som ger möjlighet att resa runt i Amsterdam med spårvagnar, bussar, tunnelbana och färja. Det går även att välja ett vanligt chipkort som Amsterdamsborna gör. Oavsett vilket kort som används så ska resenära genomföra checkin/check-out. Kortet går att köpa på diverse försäljningsställen, kiosker och i andra matvarubutiker. Det är även möjligt att köpa enstaka biljetter ombord på de olika färdmedlen, men detta är dock inte ett så prisvärt alternativ. Det fungerar däremot vid enstaka resor och om det är bråttom. New York I New York råder det till skillnad från de flesta andra storstäder enhetstaxa. Det betyder att det kostar lika mycket att ta sig ett par kvarter på Manhattan som att ta sig från Brooklyn till Bronx. Biljetterna köps i regel i automater på tunnelbanestationerna och är papperskort med magnetremsor. Förutom enkel- och månadsbiljetter går det även att köpa kort med valfritt belopp och som sedan går att fylla på. När korten dras i spärren syns det tydligt hur mycket som har dragits och hur mycket pengar som finns kvar på kortet. London Londons kollektivtrafiksystem är uppdelat i sex olika zoner med olika priser baserat på resans längd. Sedan 2003 har Oyster Card använts. Oyster Card är ett smartkort och används i tunnelbanan, på bussar, spårvagnar och the Docklands Light Railway. Kortet är ett förladdat kort som drar pengar automatiskt varje gång det används, det vill säga i likhet med SL:s nyligen införda reskassa. Det som skiljer Oyster card från reskassan är hur det fungerar när en resa görs över flera zoner. Tunnelbanan, som är ett slutet system, har en avståndsbaserad taxa i kombination med check in & check out. Det innebär att resenären visar sitt kort för att komma igenom spärrarna och även för att komma ut. Systemet räknar då ut hur lång resan har varit och hur mycket den ska kosta. Vad gäller busstrafiken i London är detta ett öppet system där Transport for London har valt att sätta en enhetstaxa för busstrafiken till skillnad mot Stockholm. Detta gör att det inte är nödvändigt med en utcheckning när resenären kliver av bussen. Bildkälla: visitlondon.com Bildkälla: manhattanstyle.com 10

13 Konsekvensanalys D et finns två paroller som gärna lyfts fram i samband med kollektivtrafik, nämligen enkelt och rättvist. Det ska vara enkelt att resa, enkelt att förstå biljettsystemet och enkelt att betala. Samtidigt vill många att systemet ska vara rättvist, det vill säga att du helst inte ska betala mer än du måste och att de som nyttjar systemet mest samtidigt ska vara dem som betalar mest. För att ett system ska vara rättvist behövs det oftast göras olika begränsningar och anpassningar vilket i sin tur leder till att enkelheten försvinner. Inom kollektivtrafiksbranschen refereras det ofta till det så kallade fördubblingsmålet. Det går i korthet ut på att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska fördubblas till För att detta ska kunna ske är det av vikt att kunna locka de som åker sällan eller inte alls. För många av dessa är biljettsystemen ett hinder och för att öka vilja att åka mer är det av yttersta vikt att hitta system som är snabba, intuitiva och lätta att lära sig. Detta är ett utmaningsområde för branschen vilket bland annat avspeglas i Kollektivtrafikbarometern, som är en marknadsundersökning som genomförs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. I den får påståendet det är lätt att köpa [bolagets] biljetter och kort i 2012 års mätning betyget 55 procent var betyget 71 procent vilket innebär en minskning på 16 procentenheter. Så hur ser framtiden ut? Enkelhet, smidighet och pålitlighet är de viktigaste egenskaperna hos biljett-och betalsystemen enligt resenärerna och det känns som en ganska säker gissning att mobilen kommer att vara en biljettbärare i framtiden då den redan idag fyller många funktioner för väldigt många människor. Ett fysiskt SL Accesskort är dock en form av trygghet och för många angeläget att behålla. Det finns med andra ord många aspekter att ta hänsyn till. En annan tydlig trend är det fria valet att resenären själv vill kunna välja hur hen söker information om resan, biljetten och att betalningen ska kunna ske som det passar resenären, om det så är i mobilen, på ett kort eller till exempel ett armband. Något som är säkert är att framtida systemlösningar måste utgå från olika kundperspektiv. För att koppla tillbaka till enkelheten finns det en tydlig trend att enkelhet och användbarhet är mycket viktiga aspekter i dagens samhälle. I samband med Applefieringen av våra liv där mycket sker intuitivt och omedelbart så finns det ofta inte tålamod med system som är mer komplexa och där vi behöver lära oss något nytt. Inom kollektivtrafiken är detta en stor utmaning för biljettsystemen där det även behöver finnas möjlighet för alla som vill resa att kunna resa och då måste det finnas en bred flora av biljettyper. 11

14 Bussbiljetter i olika städer Kontanter ombord: Betalkort ombord: Sms Utan registrering App Biljettautomaterna vid hållplatserna: Stad Kommentar Köpenhamn Helsingfors - - Endast metro/spårvagn Max 200-sedel tas emot som kontant. Tillägg med Oslo - 20:-/biljett för betalning ombord. App för korta som långa biljetter. Berlin - - Zürich - - London - - Endast kort betalning med contactless kort Parin - - Madrid - - Wien - - Singapore - - Tokyo - - Flera företag som sköter kollektivtrafik Seoul - - New York - - Vid vissa hållplatser finns biljettautomater Sydney - - Kontanter endast på PrePay Buses Melbourne - - Källa: PM Bussbiljetter i olika städer 18 aug 2013 från Utvecklingsdirektören SLL, Hans-Erik Malmors. Research: Ingela Erneholm Betalkort ombord på vissa trafikslag; båt och Stockholm lokalbana, ej buss. Bilj.aut finns utplacerade i/vid stationer; båt, lokalbana, pendel, Tub, ej busshlp. borttaget pga låg försäljning Skånetrafiken Kortbetalning på regionbussar, biljettautomater på tågstationer Västtrafik? Kortbetalning ej möjligt på stadsbussar eller spårvagn UL App endast för länsöverskridande 10 korts resor (Samtrafiken) 12

15 Fördelning av SL:s intäkter fördelat per biljettyp (juli 2013) 30-dagars biljetter 0,9% 2,3% 0,1% 2,1% 1,0% 90-dagarsbiljetter Säsongsbiljetter 12,2% Års-och företagsbiljetter 7-dagarsbiljett 6,3% 5,4% 1,0% 1,3% 1,7% 4,2% 2,2% 4,5% 54,8% 72-timmarbiljett 24 timmarsbiljett Skol- termins och fritidsbiljett Förköpsremsa Reskassa Kontantkupong 13

16 Källförteckning PM -Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata, Trafikförvaltningen SLL Allt färre köper SMS-biljetter, svt.se, 25 februari 2013 Så vill Centerpartiet få fler att resa kollektivt, Metro 24 juni 2013 Främlingsfientligheten i kollektivtrafiken, Bussmagasinet, 16 mars 2013 Många är inte välkomna ombord på en SL-buss, Resenärsforum, 26 augusti 2013 Nytt SL-kort för tillfälliga resor, Norrtelje tidning, 26 augusti 2013 Bra kollektivtrafik behöver samverkan, Göteborgs Posten, 6 augusti 2012 Snart släpps det nya SL-kortet, Dagens Nyheter, 23 augusti 2013 Spärrarna bidrar till trygghet i trafiken, Svenska Dagbladet, 20 augusti 2013 Skånetrafikens nya biljett en efterlängtad succé, Skanetrafiken.se 2013 Vi tar fram fler sätt att betala på bussen, Svenska Dagbladet, 17 augusti 2013 Ingen pinkod i Värmland, Res och Trafikforums nyhetsbrev, maj 2013 Ta bort zonerna i Stockholms kollektivtrafik, Svenska Dagbladet, 18 augusti 2013 Gör det enklare att betala på buss, Svenska Dagbladet 11 augusti 2013 Nytt biljettsystem för kollektivtrafiken på gång, vgregion.se, 8 november 2012 Rättvist och enkelt med personliga zoner, Göteborgs Posten, 25 februari 2013 Så blir Västtrafiks nya biljettsystem, Göteborgs Posten, 22 augusti 2013 Västtrafik förändrar biljettsystemet igen, Sveriges radio P4, 22 augusti 2013 Utbredd ilska över trassel med SL:s Accesskort, Sveriges radio P4, 26 augusti 2013 Biljettremsan stämplar ut, Dagens Nyheter, 31 augusti 2013 Ruter.no Ilovelondon.se GVB.nl Berlin-reseguide.se Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik 14

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling 1(23) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov

Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov 1(29) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-11-12, punkt 16 Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna.

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna. 1 (8) Hej, Stort tack för att ni valt att resa med UL! Genom att åka kollektivt istället för med bil kommer ni lättare nå era miljömål, kraftigt minska era koldioxidutsläpp och sänka era resekostnader.

Läs mer

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen!

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen! RES enkelt Med Länstrafiken reser du enkelt med buss och tåg inom Örebro län. Du betalar din resa med Länstrafikens Resekort, ett bankkort eller en smarttelefon. Resekortet kan du skaffa och ladda med

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala

Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala Kunddisplay Skrivare Kortläsare Pekskärm Optisk läsare För streck- och QR-koder (Används ej i nuläget) Kortläsare ACE 130 Huvudenhet

Läs mer

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett Periodbiljetter Resekortet kan laddas med period. Längden på perioden du väljer kan vara minst två veckor och högst ett år (14 366 dagar). Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter

Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter 1 (7) Datum 2011-05-11 Identitet TN 1105-121 SL 2011-04034 Trafiknämnden Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter Sammanfattning Biljettautomater för zonbiljetter (Cale-automater) installerades

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport November 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem September 2010 Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem Intermetra Business & Market Research Group Unr 0-1003 Rune Broo Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte 3 2. Metod

Läs mer

Att resa med Värmlandstrafik

Att resa med Värmlandstrafik Att resa med Värmlandstrafik Lättläst version 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Tidtabeller... Att åka buss med Värmlandstrafik... Åka tåg med Värmlandstrafik... Värmlandstrafiks kort... Värmlandstrafik

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. Resekortet Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. En enklare vardag. Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett om du vill resa med tåget

Läs mer

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare

Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avd Försäljning Hässleholm 2014-08-28 Camilla Bunke, Försäljningschef Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare Avtal SMS-biljetten består av 4 ingående delar med 3 avtalsparter enligt nedan: 1. Plusdial:

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2017 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Februari 2017 Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Hitta din resa. Köp din biljett. Kliv ombord. Dags att stiga av. Välkommen ombord En guide för dig som reser inom Västmanland

Hitta din resa. Köp din biljett. Kliv ombord. Dags att stiga av. Välkommen ombord En guide för dig som reser inom Västmanland Köp din biljett Dags att stiga av Hitta din resa Kliv ombord Välkommen ombord En guide för dig som reser inom Västmanland Hej! I den här broschyren får du veta hur du reser med buss eller tåg i Västmanland,

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Månadsrapport Mars 2017

Månadsrapport Mars 2017 Månadsrapport Mars 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2016

Månadsrapport Oktober 2016 Månadsrapport Oktober 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Nya modeller för prissättning

Nya modeller för prissättning Nya modeller för prissättning Kommer kollektivtrafikens konkurrenskraft att styras av förmågan att öka den egna intäkten? Kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Karlstad & Värmland, 20 jan, 2017

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Månadsrapport Juni/juli 2017

Månadsrapport Juni/juli 2017 Månadsrapport Juni/juli 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Informationsärende om den Parlamentariska utredningen kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem

Informationsärende om den Parlamentariska utredningen kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem 1(8) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-01-19, punkt 10 Informationsärende om den Parlamentariska utredningen kring priser, taxesystem och biljett- och betalsystem

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

Välkomna till Kollektivtrafikens Hus!

Välkomna till Kollektivtrafikens Hus! Välkomna till Kollektivtrafikens Hus! Samtrafiken Kimiko Sörensen Samverkansstrateg Samtrafiken utvecklar Sveriges kollektivtrafik Samtrafiken är branschens gemensamma utvecklings- och samverkansarena.

Läs mer

Manual biljettmaskin. Ombud

Manual biljettmaskin. Ombud Manual biljettmaskin Ombud Ett nytt Värmlandskort är inte aktiverat i biljettsystemet vilket innebär att varje gång ni säljer ett nytt Värmlandskort så ska detta aktiveras genom att trycka på knappen NYTT

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-31 1 (2) 85 Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1602931 Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Förenkling av. , betalsystem. föreslås besluta. att. besvarad. att. till beslut. sms-biljetter och. Trafiknämnden. nden 2013-05-21.

Förenkling av. , betalsystem. föreslås besluta. att. besvarad. att. till beslut. sms-biljetter och. Trafiknämnden. nden 2013-05-21. Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTL LÅTANDE Trafiknämn nden 2013-05-21 1, p 14 1(4) Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämndenn

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport September 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Månadsrapport Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017 Månadsrapport Januari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Framtida betalsystem möjliga strategier. Intryck, möjliga strategier och fortsatt arbete Preliminär slutrapport till uppdragsgivaren 2010-06-29

Framtida betalsystem möjliga strategier. Intryck, möjliga strategier och fortsatt arbete Preliminär slutrapport till uppdragsgivaren 2010-06-29 Framtida betalsystem möjliga strategier Intryck, möjliga strategier och fortsatt arbete Preliminär slutrapport till uppdragsgivaren 2010-06-29 Christmas Consulting Belin Consulting 1 Betallösning är mer

Läs mer

Region Skåne Granskning av Skånetrafikens biljettsystem

Region Skåne Granskning av Skånetrafikens biljettsystem Region Skåne Granskning av Skånetrafikens biljettsystem Maj 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Johan Rasmusson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Teodora Werngren Statsvetare

Läs mer

GRUNDSKOLEKORTET. Så funkar det - Regler och instruktioner

GRUNDSKOLEKORTET. Så funkar det - Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner DITT GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2016/2017 Ditt färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar: ett Grundskolekort och ett

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Marknadsundersökningens dag 2011 Jonas Medin, Västtrafik Rune Broo, Intermetra Västtrafik AB Ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2017 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Remissvar: Res lätt med biljett (Ds N2015:11)

Remissvar: Res lätt med biljett (Ds N2015:11) Promemoria 2015-05-25 N2013:02/2015/ Utredningen om järnvägens organisation N 2013:02 Ert diarienr: N2015/1702/TS Gunnar Alexandersson Telefon 08-405 10 21 Mobil 070-286 62 14 E-post gunnar.alexandersson@regeringskansliet.se

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Tidtabell. ul.se

Tidtabell. ul.se 2017-02-06 Tidtabell ul.se 0771-14 14 14 UL Kundtjänst ul.se På UL:s hemsida hittar du trafiknyheter, information och tidtabeller för kollektivtrafiken i län. Här kan du också lämna synpunkter, registrera

Läs mer

Det här får du som kund

Det här får du som kund Taxibeställning: 077108 30-86 00 00 Det här får du som kund Direktverkande rabatter på tariff- och fastpriser i Sverige och Norge. Rabatten gäller vid såväl tjänste- som privatresor. Du går före i kön

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK

INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK Mobilappen Mobitime är Jönköping Länstrafiks mobiltelefonapplikation. Med den kan resenär ladda ner tidtabeller, få realtidsinformation samt köpa biljett.

Läs mer