Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling"

Transkript

1 Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling

2 Janeth Leksell PhD, Associate Professor, Specialistsjuksköterska Svensk Förening För Sjuksköterskor i Diabetesvård

3 Vad vet vi om insulinpump och behandlingseffekter Har effekt på glykemisk kontroll hos personer med Typ 1-diabetes (-0.2 (-0,4) Ingen effekt på frekvens av allvarlig hypoglykemi Visst stöd för bättre behandlings tillfredställelse och livskvalitet (olika mätinstrument) Jeitler et al (-0,4%), Pickup et al (-0,21%), Pankowska et al (-0,24%), Monami et al (-0,3%), Misso et al (-0,3%)

4 Vad vet vi inte om insulinpump och behandlingseffekter Långtidseffekt på glykemiskt kontroll, behandlingstillfredställelse och livskvalitet Hur patienter tycker det är att leva med insulinpump Mortalitet och utvecklande av senkomplikationer finns en observationsstudie. Gudbjornsdottir et al 2014

5 Syfte - Design A) Att studera effekter över tid på glykemiskt kontroll och behandlingstillfredställelse hos personer med Typ 1-diabetes som övergått från flerdosterapi med insulinpennor till insulinpump Kvantitativ retrospektiv longitudinell studie

6 Syfte - Design B) Att beskriva upplevelser gällande insulinpump i det dagliga livet Tvärsnittsstudie baserad på intervjuer

7 Population - urval Ca 650 vuxna patienter med Typ 1- diabetes inskrivna vid en Svensk diabetesklinik Under 5 år bytte 57 personer från fler- dosbehandling insulin till insulinpump De erbjöds att deltaga i studien

8 Population - urval I studie A inkluderades 46 patienter (81%) En patient avled, 10 patienter valde att inte delta I studie B, konsekutivt urval om 16 patienter

9 Bakgrundsdata Studie A kvantitativ studie n % Kön man/kvinna 17/29 37/63 Ålder (år) < >60 Diabetes duration (år) < >20 Mikrovaskulär komplikation Ingen Retinopati Nefro- and retinopati Studie B kvalititativ studie n % Kön man/kvinna 6/10 37/63 Ålder (år) < >60 Diabetes duration (år) < >20 Mikrovaskulär komplikation Ingen Retinopati Nefro- and retinopati

10 Medicinska indikationer för start av insulinpump Högt HbA 1c Svängande blodsocker Nattliga känningar

11 Datainsamling studie A Diabetesrelaterade data insamlades ur patientjournalen Glykemisk kontroll HbA 1c Mono S metod

12 Datainsamling - studie A Behandlingstillfredställelse Diabetes Treatment Satisfaction Questionaire (DTSQ) 6 frågor om tillfredställelse med behandling 1 fråga om upplevda höga blodsockervärden 1 fråga om upplevda låga blodsockervärden Bradley, 1994; 2007

13 Exempel på frågor DTSQ Hur nöjd är Du med nuvarande behandling? mycket nöjd mycket missnöjd Hur ofta har Du känt att Dina blodsockervärden varit oacceptabelt låga på sista tiden? mest hela tiden inte någon gång Hur ofta har Du känt att Dina blodsockervärden varit oacceptabelt låga på sista tiden? mest hela tiden inte någon gång

14 Fortsättning Frågorna om tillfredställelse med behandlingen: 0-36 poäng. Hög siffra -stor tillfredsställelse med behandlingen. Frågorna om upplevd höga respektive låga blodsockervärden: 0-6 poäng. Hög siffra -höga respektive låga blodsocker upplevs förekomma ofta.

15 Datainsamling - studie B Diabetesrelaterade data insamlades ur patientjournalen Intervjuer utifrån en frågeguide Berätta om en vanlig dag med insulinpump Hur använder du pumpen när ditt blodsocker är alldeles för högt? Sätt in frågeguiden

16 Berätta om den gången du verkligen inte var glad åt att ha pump Berätta hur du gör när du har en insulinkänning? Hur använder du pumpens olika funktioner som t ex temporär/tillfällig basaldos eller någon variant av avancerad måltidsdos? Hur känns det att alltid behöva bära pumpen på kroppen och att alltid ha en kanyl i magen? Berätta om en vanlig dag med insulinpump Hur använder du pumpen när ditt blodsocker är alldeles för högt? Har pumpen påverkat ditt HbA1c och dina blodsockervärden på något sätt? Har du haft högt blodsocker och ketoner/syror någon gång under tiden med pump. Hur kändes det? Om du skulle behöva övertala någon med typ 1 diabetes som inte har pump till att börja med det. Vad skulle du säga?

17 Analys av data glykemisk kontroll - studie A Fördelningen av varje persons genomsnitt av alla HbA 1c -värden: före pumpstart år 1 efter pumpstart år 2-4 efter pumpstart Wilcoxon s signed-ranked för parade jämförelser

18 Analys av data DTSQ studie A Fördelningen av varje persons behandlingstillfredställelse: före pumpstart 6 månader efter pumpstart år 3 efter pumpstart Wilcoxon s signed-ranked test för parade jämförelser

19 Analys av data studie B Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008)

20 Resultat studie A Glykemisk kontroll Medianvärde för gruppen Året före pumpstart 7,3 % År 1:6,4 % År 2-4: 6,6 %

21 Glykemisk kontroll; före pumpstart, år 1 samt år 2-4

22 Resultat studie A - Behandlingstillfredställelse

23 Upplevd förekomst av låga blodsocker Resultat låga blodsocker

24 Upplevd förekomst av höga blodsocker Resultat höga blodsocker

25 Resultat studie B Insulinpumpen uppfattades som livlina (livline) boja (sjakkel)

26 Subtema Livline Frihet med pumpen Oberoende- autonom Normaliserad - flexibel Sjekkel Fixerad vid pumpen Beroende Stigmatiserad -rutin

27 Slutsatser Sänkningen av HbA 1c som skett efter pumpstart kvarstod under den 4-åriga uppföljningsperioden. Graden av behandlingstillfredställelse ökade efter pumpstart och kvarstod vid långtidsuppföljningen Frekvens av oacceptabla höga resp låga blodsockervärden minskade

28 Slutsatser Intervjuerna stödjer resultat gällande Behandlingstillfredställelse Deltagarna behöver få stöd och kontinuerlig utbildning för att: Finna lösningar för att hantera insulinpumpens teknik Utarbeta strategier vad gäller praktiska vardagsproblem

29 TACK FÖR INBJUDAN

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Februari 2013 Katarina Steen Carlsson Christian Berne Pierre Johansen Gustav Lanne Ulf-G Gerdtham

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Handledare: Robert Wålinder, AMM Uppsala Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan

Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan Vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes Lise-Lotte Edwall Göteborg 2011 COPYRIGHT Lise-Lotte Edwall ISBN 978-91-628-8220-4 Printed in Sweden

Läs mer

Individual information to patients with type two diabetes

Individual information to patients with type two diabetes Metin Bircan & Morayma De Leon Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Kent

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD SVENSK FÖRENING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I DIABETESVÅRD SFSD & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD KOMPETENSBESKRIVNING

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2

Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 Akademin för hälsa och samhälle Examensarbete inriktning omvårdnad Grundnivå II, 15 högskolepoäng Ht, 2010 Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 - En litteraturstudie Författare Angelica Johansson Jonna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer