Insulinpumpbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insulinpumpbehandling"

Transkript

1 Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon telefon: , e-post: Ytterligare information, press och tillhörande bildmaterial finner du på nyhetsrummet på eller

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Diabetes ett välfärdsproblem Bakgrund om diabetes Diabetes typ Diabetes typ Insulin & blodsockernivåer Komplikationer vid för hög blodsockernivå Komplikationer vid för låg blodsockernivå Vikten av god blodsockerkontroll Traditionell blodsockermätning System för kontinuerlig glukosmätning Konsekvenserna av diabetes Behandlingsalternativ Traditionell diabetesbehandling Insulinpumpbehandling Så fungerar pumpbehandling Fördelarna med pumpbehandling Paradigm System för kontinuerlig glukosmätning Framtidens diabetesbehandling Barn och diabetes Fakta om Medtronic Medtronic Minimed Medtronic Inc Källor och referenser...18 Insulinpumpsbehandling Minimed

3 1. Diabetes ett välfärdsproblem Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige har cirka människor diabetes och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det cirka 177 miljoner drabbade människor över hela världen. Antalet fall förväntas öka till 370 miljoner år Det är siffror som oroar och ökar behovet av forskning för att ta reda på orsakerna till sjukdomen och utveckla effektivare behandlingsmetoder. Sjukdomens konsekvenser är omfattande, med höga kostnader för samhället och stort lidande bland de individer som drabbats. Diabetes ger en ökad risk för att dö i förtid i hjärt-kärlsjukdom, ökad risk för njursvikt, synskador mm. I detta kompendium belyses bakgrunden till sjukdomen, vilka konsekvenser och följdsjukdomar som diabetes kan leda till och hur man kan mildra dessa genom att välja olika behandlingsalternativ. I Europa har 32,3 miljoner människor mellan 20 och 79 år diabetes. Nedan en graf över antalet människor som drabbats av diabetes i några europeiska länder 1 : Storbritannien Frankrike Tyskland Italien Spanien Nederländerna Sverige/Finland Polen Turkiet 2. Bakgrund om diabetes Diabetes (Diabetes Mellitus) är samlingsnamnet för flera olika sjukdomar som har olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Tillståndet uppkommer när bukspottkörteln producerar lite eller inget insulin, eller när bukspottkörteln producerar insulin men kroppen har en begränsad möjlighet att ta tillvara på insulinet. De två vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2. Beroende på vilken typ av diabetes man lider av och i vilket stadium av sjukdomen man är finns olika behandlingsalternativ. Målet med samtliga behandlingar är att försöka åstadkomma en så normal och jämn blodsockernivå som möjligt. 1 Diabetes Altas (åldrarna 20-79) Diabetes in the United Kingdom 1996, A British Diabetic Association Report Insulinpumpbehandling 3

4 Det finns flera olika teorier till hur diabetes uppstår, något entydigt svar har dock forskarna ännu inte. Många forskare menar att det är en kombination av ärftliga anlag och yttre miljöfaktorer, bland annat levnadsvanor, som spelar in. Forskning visar att typ 2 diabetes är mer ärftligt än typ 1 och i Sverige räknar man med att över en miljon människor bär på arvsanlag för att utveckla typ 2 diabetes Diabetes typ 1 Vid typ 1 diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Bukspottkörteln producerar inte längre något insulin, det hormon som hjälper till att förse cellerna med energi. Det är kroppens egna immunsystem som angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist. Diabetes typ 1 uppträder framförallt hos yngre individer och sjukdomen är livslång. De första symtomen på sjukdomen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet. De ökade urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Följden blir vätskeförlust och ökad törst. Eftersom ämnesomsättningen rubbas helt drabbas patienterna även av trötthet och viktförlust. Sverige har tillsammans med Finland världens högsta insjuknandefrekvens i typ 1 diabetes. Idag finns det cirka personer i Sverige med typ 1. En person med diabetes typ 1 måste tillföras insulin utifrån, via injektioner eller pump. 4. Diabetes typ 2 Typ 2 diabetes är en ämnesomsättningsrubbning som beror på att kroppen inte kan producera tillräckligt mycket insulin, eller använda det på rätt sätt. Förmågan att producera insulin är inte helt borta, men mängden räcker inte för kroppens behov. Diabetes typ 2 är till viss del ärftligt, men forskning tyder också på att fetma och viktökning är förknippade med en ökad risk för typ 2 diabetes. Fetma är en orsak till att kroppens celler förlorar sin känslighet för insulin. Så länge insulinbehovet inte är större än förmågan att producera insulin kan personer med anlag för typ 2 diabetes hålla sjukdomen på avstånd. Men om insulinbehovet ökar, till exempel om personen går upp i vikt kan sjukdomen bryta ut. Diabetes typ 2 blir idag allt vanligare, både i Sverige och i övriga världen, i takt med att levnadsstandarden stiger och att människor runt om i världen äter allt mer 2 Enligt Svenska diabetesförbundet visar undersökningar av enäggstvillingar, som har exakt samma arvsanlag, att om den ene får typ 2 diabetes löper den andre 90 procents risk att också insjukna. Får en enäggstvilling typ 1 diabetes är risken för den andre däremot mellan 25 och 50 procent. Läs mer på: Insulinpumpbehandling 4

5 fettbildande mat. Typ 2 diabetes uppträder framförallt efter 40 års ålder, men sjukdomsformen har under de senaste åren börjat sjunka ner i åldrarna. Det finns cirka personer i Sverige som har typ 2 diabetes. För ungefär en tredjedel av dessa räcker det med att lägga om kosten och motionera mera för att gå ner i vikt och hålla blodsockernivåerna på en stabil nivå. För ytterligare en tredjedel behövs även läkemedel i tablettform för att hålla normala blodsockernivåer. Den sista tredjedelen måste, precis som människor med typ 1 diabetes, tillföra insulin utifrån, via injektioner med penna eller pump. 5. Insulin & blodsockernivåer Insulin är en av de faktorer som påverkar blodsockernivåerna. Insulin är ett livsnödvändigt hormon som produceras av bukspottkörteln för att hjälpa kroppen att få tillgång till energin som finns i maten. Det sker till stor del genom att kroppen, under påverkan av insulin, kan frigöra socker från den mat som intagits, lagra detta och sedan använda det när det behövs för att driva kroppens normala funktioner. Insulin och fysisk ansträngning sänker blodsockret medan mat höjer det. Den normala ämnesomsättningsprocessen som frigör glukos från maten ser till att mängden socker i blodet hålls på en normal nivå. Insulinnivån stiger när vi äter för att sockret från maten ska kunna tas upp. Insulinnivån sjunker sedan gradvis under cirka två timmar då maten bearbetats. Under resten av dygnet ser en liknande mekanism till att blodsockernivån inte sjunker under den normala nivån genom att frigöra glukos från kroppens lagringsdepåer. För diabetiker är det viktigt att hela tiden hålla blodsockernivån på en jämn nivå. Både för höga och för låga halter av socker i blodet kan leda till allvarliga komplikationer. 5.1 Komplikationer vid för hög blodsockernivå För hög sockerhalt i blodet uppstår om diabetiker äter för mycket eller rör på sig för lite i förhållande till den mängd insulin de tar. Symptomen vid för hög blodsockernivå (hyperglykemi) är de samma som i sjukdomens utbrott: ökade urinmängder, törst och trötthet. Obehandlade höga blodsockernivåer är en tydligt bidragande orsak till flera olika sjukdomstillstånd. Komplikationer till följd av bristfälligt kontrollerad diabetes är den enskilt största orsaken till njursvikt och förlorad syn. För hög blodsockernivå är även en mycket viktigt bidragande orsak när det gäller utvecklandet av hjärt-kärlsjukdomar. Skador på det autonoma nervsystemet är också en vanlig komplikation vid diabetes. Tillsammans med försämrad blodcirkulation ökar risken för bland annat svårläkta fotsår. Varje år tvingas därför ca diabetiker att amputera en fot eller delar av en fot på grund av sår som utvecklats till kallbrand 3. 3 Enligt rapporten Fotskador av Docent Jan Apelqvist vid Diabetesfotcentrum Skåne. Läs mer på: Insulinpumpbehandling 5

6 5.2 Komplikationer vid för låg blodsockernivå För låga värden (hypoglykemi) uppstår bland annat om matintaget är för lågt i förhållande till hur mycket insulin diabetikern tagit. När blodsockret sjunker är det viktigt att diabetikern snabbt äter någonting för att stabilisera värdet. De flesta diabetiker känner igen tecknen när blodsockret håller på att sjunka för lågt. En del diabetiker saknar dock varningssignaler och då kan insulinkänningar omärkligt gå över i insulinkoma som i sin tur kan leda till döden om det inte behandlas. 6. Vikten av god blodsockerkontroll Att hålla blodsockernivån på en jämn nivå är en av de allra största och viktigaste utmaningarna för diabetiker. Svårigheten ligger i att skapa den bästa kombinationen av insulindos och födointag och anpassa denna till det normala energibehovet för patientens vardagsliv. För att hitta en lämplig balans krävs det i praktiken att man vet vilka nivåer blodsockret ligger på och att man identifierar varje patients profil när det gäller blodsockrets svängningar. 6.1 Traditionell blodsockermätning För att uppnå en jämn blodsockerbalans övervakar många diabetiker sin blocksockernivå med hjälp av en blodsockermätare. Än så länge kräver dessa instrument att patienten tar ett litet blodprov i fingret. Diabetiker som övervakar sitt blodsocker noga kan behöva sticka sig i fingret fyra gånger eller mer per dag. I kombination med detta testas HbA1c-värdet vid patientens regelbundna kontroller hos diabetesteamet som patienten tillhör inom sjukvården. Testet är ett mått på blodsockerbalansen under de senaste två till tre månaderna. Problemet med dessa traditionella mätmetoder är att oregelbundet genomförda mätningar med blodprov inte alltid ger tillräcklig information om när blodsockernivån ändrar sig och, om så är fallet, hur snabbt den ändrar sig och i vilken riktning. 6.2 System för kontinuerlig glukosmätning Ett relativt nytt sätt att mäta blodsockernivåerna är CGMS Continuous Glucose Monitoring System. CGMS är ett system som kontinuerligt mäter glukoskoncentrationen i vävnaden i upp till tre dygn, totalt genereras 288 mätvärden per dygn. CGMS är ett komplement till traditionella blodsockermätningar och HbA1c och används bland annat för att se mönster i ett svängande blodsocker och kunna ställa in en optimal insulindosering. Dessutom är det ett bra pedagogiskt verktyg för patienten. Mer information om CGMS finns under avsnittet 8. Behandlingsalternativ och under rubriken 8.7. System för kontinuerlig glukosmätning. Insulinpumpbehandling 6

7 7. Konsekvenserna av diabetes Diabetes är en kostsam sjukdom. En undersökning i åtta europeiska länder visar att typ 2 diabetes står för mellan tre och sex procent av den totala sjukvårdskostnaden. Under 2002 var den totala hälsovårdskostnaden för diabetes i USA 132 miljarder dollar 4. Det är 10 procent av landets totala sjukvårdskostnader. Genom god blodsockerkontroll och kontinuerlig tillförsel av insulin minskas riskerna att diabetespatienter drabbas av följdsjukdomar. Det minskar inte bara patienternas lidande utan kan även spara kostnader för samhället. Den mest omfattande studien som genomförts på detta område är The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) som avslutades DCCT var den största långtidsstudie av effekterna av blodsockerkontroll som någonsin hade genomförts. Deltagarna i studien var indelade i två grupper. Den ena gruppen skötte sin diabetes med hjälp av en konventionell behandling (1-2 injektioner per dag och 1-2 blodsockertester per dag) medan den andra gruppen använde intensiv behandling, med noggrann monitorering, det vill säga kontroller, av blodsockervärdena flera gånger per dag och dagliga justeringar av födointag och insulindosering för att hålla blodsockernivån så normal som möjligt. Nästan hälften av patienterna i den intensivbehandlade gruppen tog hjälp av insulinpumpar för att nå denna nivå av kontroll. Studien visade tydligt att de diabetespatienter som uppnått bättre blodsockerkontroll också uppvisade dramatiskt minskade risker för komplikationer på grund av sin diabetes senare i livet. DCCT visad att en nära normal blodsockerkontroll minskade risken för: Näthinnesjukdom med 76 procent Nervskada med 60 procent Njursjukdom med 56 procent Resultaten i DCCT var så entydiga att DCCT-prövarna av etiska skäl var tvungna att avbryta studien ett år tidigare, så att de konventionellt behandlade patienterna fick del av fördelarna med intensivbehandlingen. 8. Behandlingsalternativ Precis som det finns olika typer av diabetes finns det olika behandlingsalternativ för sjukdomen. Bland de diabetiker (typ 1 och långt framskriden typ 2) som behöver tillföras insulin krävs idag någon form av injektioner. Det beror på att insulin förstörs 4 Enligt American Diabetes Association Statistics about Youth & Diabetes Läs mer på Insulinpumpbehandling 7

8 om det kommer i kontakt med mag- och tarmkanalens safter och därför inte kan tas i tablettform. 8.1 Traditionell diabetesbehandling Den dominerande behandlingsformen idag är pennbehandling. Men det finns alternativ och ett väldokumenterat bra sätt att behandla typ 1 diabetes är med insulinpump. En utredning från Socialstyrelsen pekar på att behandling med insulinpump skulle kunna hjälpa långt fler diabetiker till ett bättre liv. I sina remissvar till Socialstyrelsen anser Svenska föreningen för diabetologi respektive Svenska föreningen för sjuksköterskor i diabetesvård att många fler diabetiker än idag skulle ha behov av insulinpump 5. En orsak till att så pass få får pumpbehandling idag är att det är få som informeras om möjligheten och fördelarna med behandlingen. I vissa delar av landet saknas utbildning, intresse och kunskap hos sjukvården trots att flera metaanalyser av diabetesbehandling visar att man kan uppnå en bättre glukoskontroll 6 med hjälp av insulinpumpbehandling jämfört med traditionell pennbehandling. Pennbehandling har även en del följsamhetsproblem, många patienter upplever till exempel att det är besvärligt att komma ihåg sina fyra injektioner per dag och att det är jobbigt att genomföra dessa på offentliga platser. Allt fler studier visar att en optimal insulinbehandling med insulinpump hos de patienter där detta är indicerat ger en klart bättre diabetesinställning vilket på sikt minskar risken för diabeteskomplikationer. Om alla som har nytta av pumpbehandling också får tillgång till en sådan så skulle det leda till en minskning av sjukvårdskostnader för samhället och ett minskat lidande för individen (Från: Socialstyrelsens utredning om förbrukningsartiklar i läkemedelsförmånerna, november 2003) 8.2 Insulinpumpbehandling Insulinpumpen är idag trots allt en etablerad behandlingsmetod och antalet användare ökar hela tiden. Runt om i världen har över patienter valt insulinpump för att bättre kontrollera sin diabetes 7. I Europa uppskattas antalet pumpanvändare vara fler än Andelen patienter med insulinpump varierar dock kraftigt mellan länderna. Till exempel behandlas endast 1,3 procent av 5 Socialstyrelsens utredning om förbrukningsartiklar i läkemedelsförmånerna, november J. Pickup, M. Mattock et al, BMJ volume 324, 23 March 2002 J Weissberg-Benchell et al, Diabetes Care 26: , Baserad på interna beräkningar gjorda på Medtronic Minimed Insulinpumpbehandling 8

9 diabetespatienterna i Storbritannien och 1,2 procent av patienterna i Italien med insulinpump, medan 20 procent av de amerikanska diabetespatienterna får pumpbehandling 8. Insulinpumpbehandling har funnits tillgänglig i Sverige sedan slutet av 1970-talet men det är först sedan 1997 som insulinpumpar börjat användas i en större utsträckning, då insulinpumparna kom att innefattas i läkemedelsförmånen. Hittills finns cirka pumpanvändare i Sverige. Det innebär att ungefär 8 till 10 procent av patienterna med typ 1 diabetes har tillgång till pump idag. En orsak till den låga siffran är att få patienter informeras om möjligheten och fördelarna med behandlingen. Med en större kunskap, både bland patienter, sjuksköterskor och läkare, skulle användningen vara betydligt högre. En amerikansk undersökning visar att bland läkare och sjuksköterskor som själva har diabetes och arbetar med diabetes har fler än 60 procent valt en behandling med insulinpump 9. Insulinpump är ett kostnadsfritt hjälpmedel för diabetespatienter på samma sätt som sprutor och insulinpennor. Insulinpumpar skrivs ut av läkare och beslut om pumpbehandling fattas i samråd mellan läkare och patient. Idag ges pumpbehandling främst till diabetiker som är svårinställda och har ett blodsocker som varierar kraftigt. Men eftersom pumpbehandling är mycket exakt, ner till en tiondels insulinenhet, är pumpbehandlig ett viktigt alternativ även för diabetiker som endast behöver låga doser insulin. Ju lägre doser en patient tar desto känsligare är patienten för fina skillnader och desto viktigare är att patienten får tillgång till korrekt mängd insulin dygnet runt. 8.3 Så fungerar pumpbehandling En insulinpump är en liten batteridriven dator som ger kontinuerlig insulintillförsel till diabetespatienten. Den består av en pumpreservoar fylld med kortverkade insulin, en batteridriven motor och datorelektronik som ger användaren exakt kontroll över hur mycket insulin pumpen ska dosera. Pumpen doserar dygnet runt små mängder insulin till kroppen via en tunn slang. Slangen är försedd med en liten nål eller kanyl som vanligtvis fästs i bukens underhudsfett. Proceduren liknar till stor del en vanlig injektion med spruta eller penna, men görs bara när infussionssetet behöver bytas, ungefär varannan eller var tredje dag. Pumpen används dygnet runt, den tillför insulin kontinuerligt enligt en förprogrammerad dosering som anpassas efter pumpbärarens individuella behov. Det är den kontinuerliga insulintillförseln som innebär den största fördelen med insulinpump eftersom den, precis som bukspottkörteln, hela tiden ger insulin. 8 European Treatment Technology Survey of Diabetes Specialists, utförd av Medtronic samt uppskattningar från industrin. Var har du funnit denna ref. inser att det bör vara från oss 9 "How diabetes specialists treat their own diabetes: findings from a study of the AADE and ADA membership. Diabetes Educ May-Jun;26(3):460-7." Insulinpumpbehandling 9

10 Den lilla mängd insulin som kontinuerligt doseras från pumpen kallas för basaldos och den håller blodsockervärdet under kontroll mellan måltider och under natten. Vid till exempel måltider då det behövs en större mängd insulin kan användaren enkelt programmera pumpen att ge en måltidsdos som balanserar maten som konsumeras. Det innebär att användaren själv kan ställa in insulinmängden efter sin egen livsföring. Pumpbehandling är ett noggrant och flexibelt instrument för insulindosering. I kombination med blodsockermätningar kan pumpanvändare ha en nära nog helt vanlig livsföring utan krav på den strikta schemahållning för mat, motion och sömn som normalt förknippas med insulinberoende diabetiker. Kanyl till insulinpump som fästs på buken för att ge patienten kontinuerlig tillgång till insulin. 8.4 Fördelarna med pumpbehandling Det finns flera fördelar med pumpbehandling jämfört med traditionell pennbenhandling. Kontinuerlig tillförsel av insulin Pumpbehandlingen efterliknar kroppens och bukspottkörtelns naturliga funktion att leverera små pulser av insulin hela tiden och dessutom små extradoser som kontrolleras av patienten vid måltiderna för att täcka upp födointaget. Patienten programmerar även in olika insulindoser utifrån individuella behov. Bra kontroll av blodsockernivåerna Pumpen hjälper diabetespatienter att enkelt justera insulintillförseln för att hålla blodglukosnivån så nära normal nivå som möjligt. Pumpen hjälper patienten att undvika höga och låga blodsockervärden som leder till obehag och på sikt till följdsjukdomar och livshotande tillstånd. Noggrann och enkel Insulinpumpen levererar insulin mycket mer noggrant och exakt än traditionella injektionsbehandlingar ner till en tiondels insulinenhet. Pumpen är mycket enkel att hantera och blir snabbt en naturlig del av patientens liv. Pumpen är dessutom liten och diskret. Insulinpumpbehandling 10

11 Skapar mer flexibelt liv Patienter som använder insulinpump kan programmera insulintillförseln när det äter och justera eller stoppa insulintillförseln när de motionerar. De kan äta vad de vill, när de vill, något som är otänkbart för patienter som behandlar sin diabetes med traditionella insulininjektioner som måste följa strikta scheman för insulininjektioner, måltider och mellanmål. Färre stick Pennbehandling kräver att patienten injicerar sig själv flera gånger per dag. Det kräver både god disciplin av patienten som dessutom ständigt påminns om sin sjukdom. Med insulinpump krävs endast ett stick varannan/var tredje dag. Hjälpredan - hjälper dig komma ihåg Pumpen inn 8.5 Paradigm En av de pumpbehandlingar som finns tillgängliga på den svenska marknaden är Paradigm från Medtronic Minimed. Paradigm har utvecklats utifrån fyra hörnstenar: säkerhet, enkelhet, precision och diskretion. Bild på Paradigm, insulinpumpar från Medtronic Minimed. Säker Paradigm insulinpump är utvecklad med patientens säkerhet i fokus. Paradigm utför automatiskt mer än tre miljoner säkerhetscheckar per dag. Det innebär att om något problem skulle uppstå, till exempel att batteriet 10 är svagt eller att mängden insulin i reservoaren håller på att ta slut så får användaren omedelbart ett meddelande på displayen och en ljud/vibratorsignal. Infusionssetet finns i flera längder och med olika utförande av nålen allt för bästa komfort och säkerhet för användaren. De flesta infusionsset är försedda med koppling så att man lätt kan koppla från pumpen vid till exempel dusch och bad. 10 Paradigm drivs med endast ett alkaliskt batteri som kan köpas i princip överallt och som är lätt att byta. Insulinpumpbehandling 11

12 Enkel För att patienter fullt ut ska kunna dra nytta av alla fördelarna med insulinpump krävs att pumpen är lätt att använda. Därför är Paradigm enkel att hantera. Några exempel på detta är: En enkel meny som leder patienten genom alla steg. Få knapptryckningar för dosering och programmering. En stor och bakgrundsbelyst display gör det enkelt att läsa instruktioner och programmera pumpen även i mörker. Flexibel Paradigm tillför kontinuerligt små doser av insulin dygnet runt. Pumpen har ett mycket stort antal doseringsscheman för att passa varje patients individuella behov, både när det gäller doseringstidpunkt och mängd insulin. Att ge patienten största möjliga flexibilitet är en av målsättningarna för Medtronic Minimeds pumpbehandling. Därför finns flera funktioner för att skräddarsy pumpens dosering. Basaldos den kontinuerlig insulintillförsel som pumpen ger dygnet runt. Användarna kan programmera upp till tre individuella basaldosprogram där var och en har upp till 48 olika profiler för att anpassa insulindoseringen till olika aktiviteter under dagen eller veckan. Temporär basaldos användarna kan ändra sin basaldos och programmera pumpen till att ge en temporär insulindos. Till exempel kan patienterna minska insulindosen under träning eller öka den under stressiga perioder eller sjukdom. Måltidsbolus en större insulindos i samband med måltid. Förlängd bolus en dos som täcker insulinbehovet vid längre middagar, till exempel vid bröllop och konferenser eller vid svårsmält mat som pizza eller om patienten har fördröjd matsmältning. Dubbel förlängd bolus denna bolusdos hjälper patienten att hantera blandningar av olika sorters mat. Diskret Paradigm är den minsta fullutrustade insulinpumpen som finns tillgänglig på marknaden. Den diskreta pumpen är bekväm att bära och användaren kan ha den i fickan eller förvara den i ett hölster eller i en pumpväska som kan fästas på användarens skärp eller andra klädesplagg. Pumpen har även en fjärrkontroll som ger patienten möjlighet att dosera en måltidsdos utan att ta fram pumpen. Precis Paradigm 512/712, innehåller en ny unik funktion som kallas Bolus Guiden (Bolus Wizard Calculator). Bolus Guiden hjälper patienten genom att rekommendera hur mycket insulin som denne behöver ta för att hålla en god blodsockerkontroll. Bolus Guiden underlättar för patienten att göra dagliga beräkningar av insulindoser Insulinpumpbehandling 12

13 genom att bland annat ta hänsyn till mängden insulin som fortfarande är aktivt i kroppen från tidigare doser. Detta kan annars vara komplicerat och få som resultat att patienten ger sig själv för mycket insulin, vilket kan ge farliga episoder av lågt blodsocker. Behandlingen kan preciseras ytterligare med hjälp av påminnelsealarm som finns i pumpen. Ett larm kan specifikt påminna patienten att testa sitt blodsocker en viss tid efter måltid och en annan typ av larm kan användas som påminnelselarm för måltidsdoser som annars lätt kan glömmas bort av patienten. Glömda måltidsdoser är ett problem som kan leda till en försämrad blodsockerkontroll. 8.6 System för kontinuerlig glukosmätning I Medtronic Minimeds produktsortiment för diabetesbehandling ingår även CGMS, Continuous Glucose Monotoring System. CGMS är ett system som kontinuerligt mäter glukoskoncentrationen i vävnaden i upp till tre dygn. En liten sensor appliceras i buken som i sin tur är kopplad till en liten monitor. Totalt genererar systemet 288 mätvärden per dygn. Efter avslutad mätning laddas informationen ner till en dator för analys. Informationen redovisas i form av lättillgänglig statistik och grafer som ger patienten och sjukvårdspersonalen en helhetsbild av hur blodsockernivån varierar under dygnet. Mätmetoden är bra för att se mönster i ett svängande blodsocker och kunna ställa in en optimal insulindosering. CGMS är avsett att användas tillfälligt, snarare än varje dag, och i kombination med vanlig monitorering det vill säga kontroller av blodsockernivån. CGMS-monitor CGMS-kurva från patient Insulinpumpbehandling 13

14 9. Framtidens diabetesbehandling Idag är pumpbehandling den behandlingsform som mest effektivt upprätthåller en god blodsockerkontroll för diabetespatienter. Målsättningen med pumpen är att den så långt som det är möjligt ska efterlikna en frisk bukspottkörtel genom att tillföra insulin effektivt och kontinuerligt. Att förfina och förbättra tekniken och utformandet av både pumpar och system för kontinuerlig glukosmätning är viktiga satsningar för att underlätta diabetespatienternas vardag. Ett steg på vägen mot den artificiella bukspottkörteln är den implanterbara insulinpumpen. Pumpen från Medtronic är CE-märkt, vilket innebär att den får säljas inom EU. Hittills har över 600 pumpar implanterats hos diabetespatienter runt om i världen. På ännu längre sikt arbetar Medtronic med att utveckla en konstgjord bukspottkörtel för att minska eller helt eliminera behovet av mänsklig inblandning i behandlingen av diabetes och för att uppnå god blodsockerkontroll. Denna konstgjorda bukspottkörtel innehåller en sensor som kontinuerligt övervakar blodglukosnivåerna och återkopplar informationen till en insulinpump som automatiskt tillför insulin som är exakt anpassat efter behovet. Den konstgjorda bukspottkörteln är tänkt att innehålla en implanterbar sensor och en insulinpump. Den implanterbara sensorn är konstruerad för att kunna kommunicera med antingen en extern insulinpump eller en implanterbar insulinpump. Idag pågår kliniska studier av den implanterbara sensorn ansluten till en implanterbar insulinpump. Insulinpumpbehandling 14

15 10. Barn och diabetes Typ 1 diabetes kallas ofta för barn- och ungdomsdiabetes eftersom sjukdomen ofta debuterar före 35 års ålder. Bland barn och ungdomar har incidensen ökat med 50 procent under de senaste två decennierna. Ökningen är procentuellt störst hos barn i förskoleåldern, men ses tydligt i alla åldrar. 11 Finland har mest barn- och ungdomsdiabetes i världen, men Sverige kommer på andra plats. Näst efter astma är diabetes typ 1 den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar. God blodsockerkontroll tidigt i barndomen viktigt En god blodsockerkontroll är extra viktigt hos barn med diabetes. Bland annat visar en ny svensk studie att god blodsockerkontroll tidigt i barndomen kan fördröja utveckling av komplikationer i diabetesrelaterade följdsjukdomar 12. I studien inhämtades retrospektiv information om HbA1c, ögonbottenförändringar och njurpåverkan hos 94 barn (0-14 år) som insjuknade i diabetes under Uppföljningstiden pågick i cirka 12 år. Efter att ha sammanställt datan, kunde författaren sammanfatta att bristande blodsockerkontroll även under de första fem åren av diabetes verkande påskynda utvecklingen av komplikationer. Resultatet understryker därmed vikten av god blodsockerkontroll redan från sjukdomsdebuten. Barn och pumpbehandling Allt fler barn med diabetes behandlas med pump. De minskade antalet stick är en av flera faktorer som gör pumpbehandling särskilt lämplig för barn. Andra orsaker till att börja med insulinpump är att den innebär större frihet, måltider behöver inte vara regelbundna och barnen kan ha sovmorgon utan problem. Dessutom är det lättare att dosera insulinet vid fysisk träning. Beroende på barnens ålder kan insulinpumparna styras av både föräldrarna och barnet eller enbart av föräldrarna. Paradigm har till exempel en barnspärr som ger möjlighet att låsa knapparna för att förhindra att barnet programmerar om pumpen. Nya rön visar att insulinpump ger bäst blodsockerkontroll En nyligen publicerad amerikansk studie vid Yale University Pediatric Diabetes Program har jämfört insulinpumpbehandling och pennbehandling med långtidsverkande insulin (insulin Glargine, Lantus) vid diabetes hos barn och 11 Källa: Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus - Version för hälso- och sjukvårdspersonal 12 Svensson et al. Early Glycemic control, age at onset and development of microvascular complications in childhood-onset typ 1 diabets. A population-based study in Northern Sweden. Diabetes Care 2004;27: Insulinpumpbehandling 15

16 ungdomar. Studien visar att insulinpumpbehandling är det bästa behandlingsalternativet för att uppnå god blodsockerkontroll 13. Studien är den första att direkt jämföra de två behandlingstyperna och den publicerades i julinumret av den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care. I studien ingick 32 barn och ungdomar med typ 1-diabetes i åldrarna 8-21 år. Studien pågick i 16 veckor. Patienterna hade vid starten använt traditionell pennbehandling med direktverkande insulin och randomiserades i två grupper. Gruppen som använde Medtronics insulinpump sänkte bland annat sitt HbA1cvärde signifikant (från i genomsnitt 8,1 procent till 7,2 procent, p>0,02) jämfört med patienterna med långtidsverkande insulin, där ingen signifikant minskning kunde påvisas (från 8,2 till 8,1 procent i genomsnitt). När studien började hade två patienter från pumpgruppen och en patient i pennbehandlingsgruppen ett HbA1c-värde i enlighet med det amerikanska diabetesförbundets riktvärde. Vid studiens slut hade 50 procent av pumppatienterna och endast 13 procent av patienterna med pennbehandling nått detta riktvärde. Flera studier har visat att risken för att utveckla, ögon-, njur- och nervsjukdomar minskar med upp till 40 procent för varje procents minskning av HbA1c-värdet. Flera fördelar med insulinpumpbehandling Studien visar på flera olika fördelar med pumpbehandling. En fördel är möjligheten för patienten att enkelt anpassa basaldosen, vilket kan ha bidragit till den bättre blodsockerkontrollen i pumpgruppen. Vidare gavs läkarna möjlighet att granska de tagna doserna med måltidsinsulin som patienten givit sig, tack vare pumpens möjlighet att lagra historik (bolushistorik). Därmed kunde de understryka vikten för patienten att inte glömma måltidsdoser för att uppnå en bättre blodsockerkontroll. Sådan objektiv data går inte att få fram med traditionell pennbehandling. Pumppatienterna behövde dessutom använda signifikant mindre insulin än patienterna med långtidsverkande insulin. Efter studiens slut valde 88 procent (14 av de 16 deltagarna) med pumpbehandling att kvarstå på denna behandling och 75 procent (12 av de 16 deltagarna) från Lantus-gruppen gick över till pumpbehandling. Paradigm insulinpump med tillhörande barnsäker väska. 13 Doyle et al. A Randomized, Prospective Trial Comparing the Efficacy of Continuous Subcutaneous Insulin Infusion With Multiple daily Injections Using Insulin Glargine. Diabetes Care. 2004; 27: Insulinpumpbehandling 16

17 11. Fakta om Medtronic 11.1 Medtronic Minimed Medtronic Minimed är ett helägt dotterbolag till Medtronic Inc. Medtronic Minimed är världsledande på insulinpumpar och kontinuerlig glukosmätning för behandling av diabetes. Företaget har 20 års erfarenhet av att utveckla insulinpumpar och Företagets fokus är att förbättra livet för människor som lever med diabetes genom att tillhandahålla integrerade terapilösningar såsom insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, databearbetningsprogram och utbildning Medtronic Inc Medtronic är ett av världens ledande medicintekniska företag. Målet är att utveckla och tillhandahålla livslånga lösningar för människor med kroniska sjukdomar. Varje år behandlas fler än 2,5 miljoner patienter med Medtronics teknologier för bot eller lindring av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska rubbningar eller diabetes. Medtronic har drygt anställda i över 120 länder. Företaget har cirka 150 anställda i Norden. Det nordiska huvudkontoret ligger i Järfälla utanför Stockholm. Medtronics produkter har funnits i Sverige sedan Medtronic är verksamt inom fem olika områden: Inom området Neurological & Diabetes ingår Medtronic Minimeds insulinpumpar och system för kontinuerlig glukosmätning. Divisionen erbjuder även terapier för behandling av störningar i rörelseapparaten och behandling av kronisk smärta. Cardiac Rhythm Management utvecklar produkter som återställer och normaliserar patientens hjärtrytm och förbättrar hjärtats pumpfunktion. I sortimentet finns implanterbara pacemakers och defibrillatorer samt stimulatorer för behandling av hjärtsvikt liksom katetrar för elektrofysiologiska undersökningar. Cardiac Surgery har ett komplett produktprogram inom hjärtkirurgin. Medtronic är leverantörer av produkter till hjärtkirurger, perfusionister, anestesiologer och deras patienter. Vascular erbjuder ett komplett produktsortiment inom området interventionell angioplastik. Bland annat ingår stentgrafer, stentar, ballonkatetrar, guidekatetrar, ledare och diverse tillbehör för behandling av koronara och perifera kärlsjukdomar. Spinal & ENT utvecklar och tillverkar produkter som behandlar en stor variation av skador på ryggraden, inklusive tillstånd orsakade av trauma, deformiteter och tumörer. ENT har ett brett sortiment av produkter för behandling av öron-, näsoch halsbesvär (Ear, Nose and Throat). Insulinpumpbehandling 17

18 12. Källor och referenser Medtronic: & Svenska diabetesförbundet: Socialstyrelsens utredning av förbrukningsartiklar: American Diabetes Association: Insulinpumpbehandling 18

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr?

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr? 2/97 1/01 ÅRGÅNG 25 Veterinärinformation från Doggy AB Tack för mig! Det var på mitten av 80-talet som jag kom in i bilden som redaktionssekreterare för Doggy-Rapport. Och nu är det dags att jag med ålderns

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Individual information to patients with type two diabetes

Individual information to patients with type two diabetes Metin Bircan & Morayma De Leon Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Kent

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem Författare: Kajsa Eriksson & Linda Nilsson Handledare: Margaretha Gatel Enskilt arbete i omvårdnad

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 3 2012 Årgång 14 Undersöks dina fötter regelbundet? Läs mer på sid 22-23 Rune Johansson Föreningens hedersmedlem Läs mer på sid 20-21

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Christian Lindedahl. En gestaltning av individens erfarenhetsbaserade kunskap inom diabetesvården

Christian Lindedahl. En gestaltning av individens erfarenhetsbaserade kunskap inom diabetesvården Christian Lindedahl En gestaltning av individens erfarenhetsbaserade kunskap inom diabetesvården Christian Lindedahl (f. 1966) Pedagogie magister 1994, inom utbildningsprogrammet för administration, planering

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer