Insulinpumpbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insulinpumpbehandling"

Transkript

1 Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon telefon: , e-post: Ytterligare information, press och tillhörande bildmaterial finner du på nyhetsrummet på eller

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Diabetes ett välfärdsproblem Bakgrund om diabetes Diabetes typ Diabetes typ Insulin & blodsockernivåer Komplikationer vid för hög blodsockernivå Komplikationer vid för låg blodsockernivå Vikten av god blodsockerkontroll Traditionell blodsockermätning System för kontinuerlig glukosmätning Konsekvenserna av diabetes Behandlingsalternativ Traditionell diabetesbehandling Insulinpumpbehandling Så fungerar pumpbehandling Fördelarna med pumpbehandling Paradigm System för kontinuerlig glukosmätning Framtidens diabetesbehandling Barn och diabetes Fakta om Medtronic Medtronic Minimed Medtronic Inc Källor och referenser...18 Insulinpumpsbehandling Minimed

3 1. Diabetes ett välfärdsproblem Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige har cirka människor diabetes och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det cirka 177 miljoner drabbade människor över hela världen. Antalet fall förväntas öka till 370 miljoner år Det är siffror som oroar och ökar behovet av forskning för att ta reda på orsakerna till sjukdomen och utveckla effektivare behandlingsmetoder. Sjukdomens konsekvenser är omfattande, med höga kostnader för samhället och stort lidande bland de individer som drabbats. Diabetes ger en ökad risk för att dö i förtid i hjärt-kärlsjukdom, ökad risk för njursvikt, synskador mm. I detta kompendium belyses bakgrunden till sjukdomen, vilka konsekvenser och följdsjukdomar som diabetes kan leda till och hur man kan mildra dessa genom att välja olika behandlingsalternativ. I Europa har 32,3 miljoner människor mellan 20 och 79 år diabetes. Nedan en graf över antalet människor som drabbats av diabetes i några europeiska länder 1 : Storbritannien Frankrike Tyskland Italien Spanien Nederländerna Sverige/Finland Polen Turkiet 2. Bakgrund om diabetes Diabetes (Diabetes Mellitus) är samlingsnamnet för flera olika sjukdomar som har olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Tillståndet uppkommer när bukspottkörteln producerar lite eller inget insulin, eller när bukspottkörteln producerar insulin men kroppen har en begränsad möjlighet att ta tillvara på insulinet. De två vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2. Beroende på vilken typ av diabetes man lider av och i vilket stadium av sjukdomen man är finns olika behandlingsalternativ. Målet med samtliga behandlingar är att försöka åstadkomma en så normal och jämn blodsockernivå som möjligt. 1 Diabetes Altas (åldrarna 20-79) Diabetes in the United Kingdom 1996, A British Diabetic Association Report Insulinpumpbehandling 3

4 Det finns flera olika teorier till hur diabetes uppstår, något entydigt svar har dock forskarna ännu inte. Många forskare menar att det är en kombination av ärftliga anlag och yttre miljöfaktorer, bland annat levnadsvanor, som spelar in. Forskning visar att typ 2 diabetes är mer ärftligt än typ 1 och i Sverige räknar man med att över en miljon människor bär på arvsanlag för att utveckla typ 2 diabetes Diabetes typ 1 Vid typ 1 diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Bukspottkörteln producerar inte längre något insulin, det hormon som hjälper till att förse cellerna med energi. Det är kroppens egna immunsystem som angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist. Diabetes typ 1 uppträder framförallt hos yngre individer och sjukdomen är livslång. De första symtomen på sjukdomen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet. De ökade urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Följden blir vätskeförlust och ökad törst. Eftersom ämnesomsättningen rubbas helt drabbas patienterna även av trötthet och viktförlust. Sverige har tillsammans med Finland världens högsta insjuknandefrekvens i typ 1 diabetes. Idag finns det cirka personer i Sverige med typ 1. En person med diabetes typ 1 måste tillföras insulin utifrån, via injektioner eller pump. 4. Diabetes typ 2 Typ 2 diabetes är en ämnesomsättningsrubbning som beror på att kroppen inte kan producera tillräckligt mycket insulin, eller använda det på rätt sätt. Förmågan att producera insulin är inte helt borta, men mängden räcker inte för kroppens behov. Diabetes typ 2 är till viss del ärftligt, men forskning tyder också på att fetma och viktökning är förknippade med en ökad risk för typ 2 diabetes. Fetma är en orsak till att kroppens celler förlorar sin känslighet för insulin. Så länge insulinbehovet inte är större än förmågan att producera insulin kan personer med anlag för typ 2 diabetes hålla sjukdomen på avstånd. Men om insulinbehovet ökar, till exempel om personen går upp i vikt kan sjukdomen bryta ut. Diabetes typ 2 blir idag allt vanligare, både i Sverige och i övriga världen, i takt med att levnadsstandarden stiger och att människor runt om i världen äter allt mer 2 Enligt Svenska diabetesförbundet visar undersökningar av enäggstvillingar, som har exakt samma arvsanlag, att om den ene får typ 2 diabetes löper den andre 90 procents risk att också insjukna. Får en enäggstvilling typ 1 diabetes är risken för den andre däremot mellan 25 och 50 procent. Läs mer på: Insulinpumpbehandling 4

5 fettbildande mat. Typ 2 diabetes uppträder framförallt efter 40 års ålder, men sjukdomsformen har under de senaste åren börjat sjunka ner i åldrarna. Det finns cirka personer i Sverige som har typ 2 diabetes. För ungefär en tredjedel av dessa räcker det med att lägga om kosten och motionera mera för att gå ner i vikt och hålla blodsockernivåerna på en stabil nivå. För ytterligare en tredjedel behövs även läkemedel i tablettform för att hålla normala blodsockernivåer. Den sista tredjedelen måste, precis som människor med typ 1 diabetes, tillföra insulin utifrån, via injektioner med penna eller pump. 5. Insulin & blodsockernivåer Insulin är en av de faktorer som påverkar blodsockernivåerna. Insulin är ett livsnödvändigt hormon som produceras av bukspottkörteln för att hjälpa kroppen att få tillgång till energin som finns i maten. Det sker till stor del genom att kroppen, under påverkan av insulin, kan frigöra socker från den mat som intagits, lagra detta och sedan använda det när det behövs för att driva kroppens normala funktioner. Insulin och fysisk ansträngning sänker blodsockret medan mat höjer det. Den normala ämnesomsättningsprocessen som frigör glukos från maten ser till att mängden socker i blodet hålls på en normal nivå. Insulinnivån stiger när vi äter för att sockret från maten ska kunna tas upp. Insulinnivån sjunker sedan gradvis under cirka två timmar då maten bearbetats. Under resten av dygnet ser en liknande mekanism till att blodsockernivån inte sjunker under den normala nivån genom att frigöra glukos från kroppens lagringsdepåer. För diabetiker är det viktigt att hela tiden hålla blodsockernivån på en jämn nivå. Både för höga och för låga halter av socker i blodet kan leda till allvarliga komplikationer. 5.1 Komplikationer vid för hög blodsockernivå För hög sockerhalt i blodet uppstår om diabetiker äter för mycket eller rör på sig för lite i förhållande till den mängd insulin de tar. Symptomen vid för hög blodsockernivå (hyperglykemi) är de samma som i sjukdomens utbrott: ökade urinmängder, törst och trötthet. Obehandlade höga blodsockernivåer är en tydligt bidragande orsak till flera olika sjukdomstillstånd. Komplikationer till följd av bristfälligt kontrollerad diabetes är den enskilt största orsaken till njursvikt och förlorad syn. För hög blodsockernivå är även en mycket viktigt bidragande orsak när det gäller utvecklandet av hjärt-kärlsjukdomar. Skador på det autonoma nervsystemet är också en vanlig komplikation vid diabetes. Tillsammans med försämrad blodcirkulation ökar risken för bland annat svårläkta fotsår. Varje år tvingas därför ca diabetiker att amputera en fot eller delar av en fot på grund av sår som utvecklats till kallbrand 3. 3 Enligt rapporten Fotskador av Docent Jan Apelqvist vid Diabetesfotcentrum Skåne. Läs mer på: Insulinpumpbehandling 5

6 5.2 Komplikationer vid för låg blodsockernivå För låga värden (hypoglykemi) uppstår bland annat om matintaget är för lågt i förhållande till hur mycket insulin diabetikern tagit. När blodsockret sjunker är det viktigt att diabetikern snabbt äter någonting för att stabilisera värdet. De flesta diabetiker känner igen tecknen när blodsockret håller på att sjunka för lågt. En del diabetiker saknar dock varningssignaler och då kan insulinkänningar omärkligt gå över i insulinkoma som i sin tur kan leda till döden om det inte behandlas. 6. Vikten av god blodsockerkontroll Att hålla blodsockernivån på en jämn nivå är en av de allra största och viktigaste utmaningarna för diabetiker. Svårigheten ligger i att skapa den bästa kombinationen av insulindos och födointag och anpassa denna till det normala energibehovet för patientens vardagsliv. För att hitta en lämplig balans krävs det i praktiken att man vet vilka nivåer blodsockret ligger på och att man identifierar varje patients profil när det gäller blodsockrets svängningar. 6.1 Traditionell blodsockermätning För att uppnå en jämn blodsockerbalans övervakar många diabetiker sin blocksockernivå med hjälp av en blodsockermätare. Än så länge kräver dessa instrument att patienten tar ett litet blodprov i fingret. Diabetiker som övervakar sitt blodsocker noga kan behöva sticka sig i fingret fyra gånger eller mer per dag. I kombination med detta testas HbA1c-värdet vid patientens regelbundna kontroller hos diabetesteamet som patienten tillhör inom sjukvården. Testet är ett mått på blodsockerbalansen under de senaste två till tre månaderna. Problemet med dessa traditionella mätmetoder är att oregelbundet genomförda mätningar med blodprov inte alltid ger tillräcklig information om när blodsockernivån ändrar sig och, om så är fallet, hur snabbt den ändrar sig och i vilken riktning. 6.2 System för kontinuerlig glukosmätning Ett relativt nytt sätt att mäta blodsockernivåerna är CGMS Continuous Glucose Monitoring System. CGMS är ett system som kontinuerligt mäter glukoskoncentrationen i vävnaden i upp till tre dygn, totalt genereras 288 mätvärden per dygn. CGMS är ett komplement till traditionella blodsockermätningar och HbA1c och används bland annat för att se mönster i ett svängande blodsocker och kunna ställa in en optimal insulindosering. Dessutom är det ett bra pedagogiskt verktyg för patienten. Mer information om CGMS finns under avsnittet 8. Behandlingsalternativ och under rubriken 8.7. System för kontinuerlig glukosmätning. Insulinpumpbehandling 6

7 7. Konsekvenserna av diabetes Diabetes är en kostsam sjukdom. En undersökning i åtta europeiska länder visar att typ 2 diabetes står för mellan tre och sex procent av den totala sjukvårdskostnaden. Under 2002 var den totala hälsovårdskostnaden för diabetes i USA 132 miljarder dollar 4. Det är 10 procent av landets totala sjukvårdskostnader. Genom god blodsockerkontroll och kontinuerlig tillförsel av insulin minskas riskerna att diabetespatienter drabbas av följdsjukdomar. Det minskar inte bara patienternas lidande utan kan även spara kostnader för samhället. Den mest omfattande studien som genomförts på detta område är The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) som avslutades DCCT var den största långtidsstudie av effekterna av blodsockerkontroll som någonsin hade genomförts. Deltagarna i studien var indelade i två grupper. Den ena gruppen skötte sin diabetes med hjälp av en konventionell behandling (1-2 injektioner per dag och 1-2 blodsockertester per dag) medan den andra gruppen använde intensiv behandling, med noggrann monitorering, det vill säga kontroller, av blodsockervärdena flera gånger per dag och dagliga justeringar av födointag och insulindosering för att hålla blodsockernivån så normal som möjligt. Nästan hälften av patienterna i den intensivbehandlade gruppen tog hjälp av insulinpumpar för att nå denna nivå av kontroll. Studien visade tydligt att de diabetespatienter som uppnått bättre blodsockerkontroll också uppvisade dramatiskt minskade risker för komplikationer på grund av sin diabetes senare i livet. DCCT visad att en nära normal blodsockerkontroll minskade risken för: Näthinnesjukdom med 76 procent Nervskada med 60 procent Njursjukdom med 56 procent Resultaten i DCCT var så entydiga att DCCT-prövarna av etiska skäl var tvungna att avbryta studien ett år tidigare, så att de konventionellt behandlade patienterna fick del av fördelarna med intensivbehandlingen. 8. Behandlingsalternativ Precis som det finns olika typer av diabetes finns det olika behandlingsalternativ för sjukdomen. Bland de diabetiker (typ 1 och långt framskriden typ 2) som behöver tillföras insulin krävs idag någon form av injektioner. Det beror på att insulin förstörs 4 Enligt American Diabetes Association Statistics about Youth & Diabetes Läs mer på Insulinpumpbehandling 7

8 om det kommer i kontakt med mag- och tarmkanalens safter och därför inte kan tas i tablettform. 8.1 Traditionell diabetesbehandling Den dominerande behandlingsformen idag är pennbehandling. Men det finns alternativ och ett väldokumenterat bra sätt att behandla typ 1 diabetes är med insulinpump. En utredning från Socialstyrelsen pekar på att behandling med insulinpump skulle kunna hjälpa långt fler diabetiker till ett bättre liv. I sina remissvar till Socialstyrelsen anser Svenska föreningen för diabetologi respektive Svenska föreningen för sjuksköterskor i diabetesvård att många fler diabetiker än idag skulle ha behov av insulinpump 5. En orsak till att så pass få får pumpbehandling idag är att det är få som informeras om möjligheten och fördelarna med behandlingen. I vissa delar av landet saknas utbildning, intresse och kunskap hos sjukvården trots att flera metaanalyser av diabetesbehandling visar att man kan uppnå en bättre glukoskontroll 6 med hjälp av insulinpumpbehandling jämfört med traditionell pennbehandling. Pennbehandling har även en del följsamhetsproblem, många patienter upplever till exempel att det är besvärligt att komma ihåg sina fyra injektioner per dag och att det är jobbigt att genomföra dessa på offentliga platser. Allt fler studier visar att en optimal insulinbehandling med insulinpump hos de patienter där detta är indicerat ger en klart bättre diabetesinställning vilket på sikt minskar risken för diabeteskomplikationer. Om alla som har nytta av pumpbehandling också får tillgång till en sådan så skulle det leda till en minskning av sjukvårdskostnader för samhället och ett minskat lidande för individen (Från: Socialstyrelsens utredning om förbrukningsartiklar i läkemedelsförmånerna, november 2003) 8.2 Insulinpumpbehandling Insulinpumpen är idag trots allt en etablerad behandlingsmetod och antalet användare ökar hela tiden. Runt om i världen har över patienter valt insulinpump för att bättre kontrollera sin diabetes 7. I Europa uppskattas antalet pumpanvändare vara fler än Andelen patienter med insulinpump varierar dock kraftigt mellan länderna. Till exempel behandlas endast 1,3 procent av 5 Socialstyrelsens utredning om förbrukningsartiklar i läkemedelsförmånerna, november J. Pickup, M. Mattock et al, BMJ volume 324, 23 March 2002 J Weissberg-Benchell et al, Diabetes Care 26: , Baserad på interna beräkningar gjorda på Medtronic Minimed Insulinpumpbehandling 8

9 diabetespatienterna i Storbritannien och 1,2 procent av patienterna i Italien med insulinpump, medan 20 procent av de amerikanska diabetespatienterna får pumpbehandling 8. Insulinpumpbehandling har funnits tillgänglig i Sverige sedan slutet av 1970-talet men det är först sedan 1997 som insulinpumpar börjat användas i en större utsträckning, då insulinpumparna kom att innefattas i läkemedelsförmånen. Hittills finns cirka pumpanvändare i Sverige. Det innebär att ungefär 8 till 10 procent av patienterna med typ 1 diabetes har tillgång till pump idag. En orsak till den låga siffran är att få patienter informeras om möjligheten och fördelarna med behandlingen. Med en större kunskap, både bland patienter, sjuksköterskor och läkare, skulle användningen vara betydligt högre. En amerikansk undersökning visar att bland läkare och sjuksköterskor som själva har diabetes och arbetar med diabetes har fler än 60 procent valt en behandling med insulinpump 9. Insulinpump är ett kostnadsfritt hjälpmedel för diabetespatienter på samma sätt som sprutor och insulinpennor. Insulinpumpar skrivs ut av läkare och beslut om pumpbehandling fattas i samråd mellan läkare och patient. Idag ges pumpbehandling främst till diabetiker som är svårinställda och har ett blodsocker som varierar kraftigt. Men eftersom pumpbehandling är mycket exakt, ner till en tiondels insulinenhet, är pumpbehandlig ett viktigt alternativ även för diabetiker som endast behöver låga doser insulin. Ju lägre doser en patient tar desto känsligare är patienten för fina skillnader och desto viktigare är att patienten får tillgång till korrekt mängd insulin dygnet runt. 8.3 Så fungerar pumpbehandling En insulinpump är en liten batteridriven dator som ger kontinuerlig insulintillförsel till diabetespatienten. Den består av en pumpreservoar fylld med kortverkade insulin, en batteridriven motor och datorelektronik som ger användaren exakt kontroll över hur mycket insulin pumpen ska dosera. Pumpen doserar dygnet runt små mängder insulin till kroppen via en tunn slang. Slangen är försedd med en liten nål eller kanyl som vanligtvis fästs i bukens underhudsfett. Proceduren liknar till stor del en vanlig injektion med spruta eller penna, men görs bara när infussionssetet behöver bytas, ungefär varannan eller var tredje dag. Pumpen används dygnet runt, den tillför insulin kontinuerligt enligt en förprogrammerad dosering som anpassas efter pumpbärarens individuella behov. Det är den kontinuerliga insulintillförseln som innebär den största fördelen med insulinpump eftersom den, precis som bukspottkörteln, hela tiden ger insulin. 8 European Treatment Technology Survey of Diabetes Specialists, utförd av Medtronic samt uppskattningar från industrin. Var har du funnit denna ref. inser att det bör vara från oss 9 "How diabetes specialists treat their own diabetes: findings from a study of the AADE and ADA membership. Diabetes Educ May-Jun;26(3):460-7." Insulinpumpbehandling 9

10 Den lilla mängd insulin som kontinuerligt doseras från pumpen kallas för basaldos och den håller blodsockervärdet under kontroll mellan måltider och under natten. Vid till exempel måltider då det behövs en större mängd insulin kan användaren enkelt programmera pumpen att ge en måltidsdos som balanserar maten som konsumeras. Det innebär att användaren själv kan ställa in insulinmängden efter sin egen livsföring. Pumpbehandling är ett noggrant och flexibelt instrument för insulindosering. I kombination med blodsockermätningar kan pumpanvändare ha en nära nog helt vanlig livsföring utan krav på den strikta schemahållning för mat, motion och sömn som normalt förknippas med insulinberoende diabetiker. Kanyl till insulinpump som fästs på buken för att ge patienten kontinuerlig tillgång till insulin. 8.4 Fördelarna med pumpbehandling Det finns flera fördelar med pumpbehandling jämfört med traditionell pennbenhandling. Kontinuerlig tillförsel av insulin Pumpbehandlingen efterliknar kroppens och bukspottkörtelns naturliga funktion att leverera små pulser av insulin hela tiden och dessutom små extradoser som kontrolleras av patienten vid måltiderna för att täcka upp födointaget. Patienten programmerar även in olika insulindoser utifrån individuella behov. Bra kontroll av blodsockernivåerna Pumpen hjälper diabetespatienter att enkelt justera insulintillförseln för att hålla blodglukosnivån så nära normal nivå som möjligt. Pumpen hjälper patienten att undvika höga och låga blodsockervärden som leder till obehag och på sikt till följdsjukdomar och livshotande tillstånd. Noggrann och enkel Insulinpumpen levererar insulin mycket mer noggrant och exakt än traditionella injektionsbehandlingar ner till en tiondels insulinenhet. Pumpen är mycket enkel att hantera och blir snabbt en naturlig del av patientens liv. Pumpen är dessutom liten och diskret. Insulinpumpbehandling 10

11 Skapar mer flexibelt liv Patienter som använder insulinpump kan programmera insulintillförseln när det äter och justera eller stoppa insulintillförseln när de motionerar. De kan äta vad de vill, när de vill, något som är otänkbart för patienter som behandlar sin diabetes med traditionella insulininjektioner som måste följa strikta scheman för insulininjektioner, måltider och mellanmål. Färre stick Pennbehandling kräver att patienten injicerar sig själv flera gånger per dag. Det kräver både god disciplin av patienten som dessutom ständigt påminns om sin sjukdom. Med insulinpump krävs endast ett stick varannan/var tredje dag. Hjälpredan - hjälper dig komma ihåg Pumpen inn 8.5 Paradigm En av de pumpbehandlingar som finns tillgängliga på den svenska marknaden är Paradigm från Medtronic Minimed. Paradigm har utvecklats utifrån fyra hörnstenar: säkerhet, enkelhet, precision och diskretion. Bild på Paradigm, insulinpumpar från Medtronic Minimed. Säker Paradigm insulinpump är utvecklad med patientens säkerhet i fokus. Paradigm utför automatiskt mer än tre miljoner säkerhetscheckar per dag. Det innebär att om något problem skulle uppstå, till exempel att batteriet 10 är svagt eller att mängden insulin i reservoaren håller på att ta slut så får användaren omedelbart ett meddelande på displayen och en ljud/vibratorsignal. Infusionssetet finns i flera längder och med olika utförande av nålen allt för bästa komfort och säkerhet för användaren. De flesta infusionsset är försedda med koppling så att man lätt kan koppla från pumpen vid till exempel dusch och bad. 10 Paradigm drivs med endast ett alkaliskt batteri som kan köpas i princip överallt och som är lätt att byta. Insulinpumpbehandling 11

12 Enkel För att patienter fullt ut ska kunna dra nytta av alla fördelarna med insulinpump krävs att pumpen är lätt att använda. Därför är Paradigm enkel att hantera. Några exempel på detta är: En enkel meny som leder patienten genom alla steg. Få knapptryckningar för dosering och programmering. En stor och bakgrundsbelyst display gör det enkelt att läsa instruktioner och programmera pumpen även i mörker. Flexibel Paradigm tillför kontinuerligt små doser av insulin dygnet runt. Pumpen har ett mycket stort antal doseringsscheman för att passa varje patients individuella behov, både när det gäller doseringstidpunkt och mängd insulin. Att ge patienten största möjliga flexibilitet är en av målsättningarna för Medtronic Minimeds pumpbehandling. Därför finns flera funktioner för att skräddarsy pumpens dosering. Basaldos den kontinuerlig insulintillförsel som pumpen ger dygnet runt. Användarna kan programmera upp till tre individuella basaldosprogram där var och en har upp till 48 olika profiler för att anpassa insulindoseringen till olika aktiviteter under dagen eller veckan. Temporär basaldos användarna kan ändra sin basaldos och programmera pumpen till att ge en temporär insulindos. Till exempel kan patienterna minska insulindosen under träning eller öka den under stressiga perioder eller sjukdom. Måltidsbolus en större insulindos i samband med måltid. Förlängd bolus en dos som täcker insulinbehovet vid längre middagar, till exempel vid bröllop och konferenser eller vid svårsmält mat som pizza eller om patienten har fördröjd matsmältning. Dubbel förlängd bolus denna bolusdos hjälper patienten att hantera blandningar av olika sorters mat. Diskret Paradigm är den minsta fullutrustade insulinpumpen som finns tillgänglig på marknaden. Den diskreta pumpen är bekväm att bära och användaren kan ha den i fickan eller förvara den i ett hölster eller i en pumpväska som kan fästas på användarens skärp eller andra klädesplagg. Pumpen har även en fjärrkontroll som ger patienten möjlighet att dosera en måltidsdos utan att ta fram pumpen. Precis Paradigm 512/712, innehåller en ny unik funktion som kallas Bolus Guiden (Bolus Wizard Calculator). Bolus Guiden hjälper patienten genom att rekommendera hur mycket insulin som denne behöver ta för att hålla en god blodsockerkontroll. Bolus Guiden underlättar för patienten att göra dagliga beräkningar av insulindoser Insulinpumpbehandling 12

13 genom att bland annat ta hänsyn till mängden insulin som fortfarande är aktivt i kroppen från tidigare doser. Detta kan annars vara komplicerat och få som resultat att patienten ger sig själv för mycket insulin, vilket kan ge farliga episoder av lågt blodsocker. Behandlingen kan preciseras ytterligare med hjälp av påminnelsealarm som finns i pumpen. Ett larm kan specifikt påminna patienten att testa sitt blodsocker en viss tid efter måltid och en annan typ av larm kan användas som påminnelselarm för måltidsdoser som annars lätt kan glömmas bort av patienten. Glömda måltidsdoser är ett problem som kan leda till en försämrad blodsockerkontroll. 8.6 System för kontinuerlig glukosmätning I Medtronic Minimeds produktsortiment för diabetesbehandling ingår även CGMS, Continuous Glucose Monotoring System. CGMS är ett system som kontinuerligt mäter glukoskoncentrationen i vävnaden i upp till tre dygn. En liten sensor appliceras i buken som i sin tur är kopplad till en liten monitor. Totalt genererar systemet 288 mätvärden per dygn. Efter avslutad mätning laddas informationen ner till en dator för analys. Informationen redovisas i form av lättillgänglig statistik och grafer som ger patienten och sjukvårdspersonalen en helhetsbild av hur blodsockernivån varierar under dygnet. Mätmetoden är bra för att se mönster i ett svängande blodsocker och kunna ställa in en optimal insulindosering. CGMS är avsett att användas tillfälligt, snarare än varje dag, och i kombination med vanlig monitorering det vill säga kontroller av blodsockernivån. CGMS-monitor CGMS-kurva från patient Insulinpumpbehandling 13

14 9. Framtidens diabetesbehandling Idag är pumpbehandling den behandlingsform som mest effektivt upprätthåller en god blodsockerkontroll för diabetespatienter. Målsättningen med pumpen är att den så långt som det är möjligt ska efterlikna en frisk bukspottkörtel genom att tillföra insulin effektivt och kontinuerligt. Att förfina och förbättra tekniken och utformandet av både pumpar och system för kontinuerlig glukosmätning är viktiga satsningar för att underlätta diabetespatienternas vardag. Ett steg på vägen mot den artificiella bukspottkörteln är den implanterbara insulinpumpen. Pumpen från Medtronic är CE-märkt, vilket innebär att den får säljas inom EU. Hittills har över 600 pumpar implanterats hos diabetespatienter runt om i världen. På ännu längre sikt arbetar Medtronic med att utveckla en konstgjord bukspottkörtel för att minska eller helt eliminera behovet av mänsklig inblandning i behandlingen av diabetes och för att uppnå god blodsockerkontroll. Denna konstgjorda bukspottkörtel innehåller en sensor som kontinuerligt övervakar blodglukosnivåerna och återkopplar informationen till en insulinpump som automatiskt tillför insulin som är exakt anpassat efter behovet. Den konstgjorda bukspottkörteln är tänkt att innehålla en implanterbar sensor och en insulinpump. Den implanterbara sensorn är konstruerad för att kunna kommunicera med antingen en extern insulinpump eller en implanterbar insulinpump. Idag pågår kliniska studier av den implanterbara sensorn ansluten till en implanterbar insulinpump. Insulinpumpbehandling 14

15 10. Barn och diabetes Typ 1 diabetes kallas ofta för barn- och ungdomsdiabetes eftersom sjukdomen ofta debuterar före 35 års ålder. Bland barn och ungdomar har incidensen ökat med 50 procent under de senaste två decennierna. Ökningen är procentuellt störst hos barn i förskoleåldern, men ses tydligt i alla åldrar. 11 Finland har mest barn- och ungdomsdiabetes i världen, men Sverige kommer på andra plats. Näst efter astma är diabetes typ 1 den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar. God blodsockerkontroll tidigt i barndomen viktigt En god blodsockerkontroll är extra viktigt hos barn med diabetes. Bland annat visar en ny svensk studie att god blodsockerkontroll tidigt i barndomen kan fördröja utveckling av komplikationer i diabetesrelaterade följdsjukdomar 12. I studien inhämtades retrospektiv information om HbA1c, ögonbottenförändringar och njurpåverkan hos 94 barn (0-14 år) som insjuknade i diabetes under Uppföljningstiden pågick i cirka 12 år. Efter att ha sammanställt datan, kunde författaren sammanfatta att bristande blodsockerkontroll även under de första fem åren av diabetes verkande påskynda utvecklingen av komplikationer. Resultatet understryker därmed vikten av god blodsockerkontroll redan från sjukdomsdebuten. Barn och pumpbehandling Allt fler barn med diabetes behandlas med pump. De minskade antalet stick är en av flera faktorer som gör pumpbehandling särskilt lämplig för barn. Andra orsaker till att börja med insulinpump är att den innebär större frihet, måltider behöver inte vara regelbundna och barnen kan ha sovmorgon utan problem. Dessutom är det lättare att dosera insulinet vid fysisk träning. Beroende på barnens ålder kan insulinpumparna styras av både föräldrarna och barnet eller enbart av föräldrarna. Paradigm har till exempel en barnspärr som ger möjlighet att låsa knapparna för att förhindra att barnet programmerar om pumpen. Nya rön visar att insulinpump ger bäst blodsockerkontroll En nyligen publicerad amerikansk studie vid Yale University Pediatric Diabetes Program har jämfört insulinpumpbehandling och pennbehandling med långtidsverkande insulin (insulin Glargine, Lantus) vid diabetes hos barn och 11 Källa: Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus - Version för hälso- och sjukvårdspersonal 12 Svensson et al. Early Glycemic control, age at onset and development of microvascular complications in childhood-onset typ 1 diabets. A population-based study in Northern Sweden. Diabetes Care 2004;27: Insulinpumpbehandling 15

16 ungdomar. Studien visar att insulinpumpbehandling är det bästa behandlingsalternativet för att uppnå god blodsockerkontroll 13. Studien är den första att direkt jämföra de två behandlingstyperna och den publicerades i julinumret av den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care. I studien ingick 32 barn och ungdomar med typ 1-diabetes i åldrarna 8-21 år. Studien pågick i 16 veckor. Patienterna hade vid starten använt traditionell pennbehandling med direktverkande insulin och randomiserades i två grupper. Gruppen som använde Medtronics insulinpump sänkte bland annat sitt HbA1cvärde signifikant (från i genomsnitt 8,1 procent till 7,2 procent, p>0,02) jämfört med patienterna med långtidsverkande insulin, där ingen signifikant minskning kunde påvisas (från 8,2 till 8,1 procent i genomsnitt). När studien började hade två patienter från pumpgruppen och en patient i pennbehandlingsgruppen ett HbA1c-värde i enlighet med det amerikanska diabetesförbundets riktvärde. Vid studiens slut hade 50 procent av pumppatienterna och endast 13 procent av patienterna med pennbehandling nått detta riktvärde. Flera studier har visat att risken för att utveckla, ögon-, njur- och nervsjukdomar minskar med upp till 40 procent för varje procents minskning av HbA1c-värdet. Flera fördelar med insulinpumpbehandling Studien visar på flera olika fördelar med pumpbehandling. En fördel är möjligheten för patienten att enkelt anpassa basaldosen, vilket kan ha bidragit till den bättre blodsockerkontrollen i pumpgruppen. Vidare gavs läkarna möjlighet att granska de tagna doserna med måltidsinsulin som patienten givit sig, tack vare pumpens möjlighet att lagra historik (bolushistorik). Därmed kunde de understryka vikten för patienten att inte glömma måltidsdoser för att uppnå en bättre blodsockerkontroll. Sådan objektiv data går inte att få fram med traditionell pennbehandling. Pumppatienterna behövde dessutom använda signifikant mindre insulin än patienterna med långtidsverkande insulin. Efter studiens slut valde 88 procent (14 av de 16 deltagarna) med pumpbehandling att kvarstå på denna behandling och 75 procent (12 av de 16 deltagarna) från Lantus-gruppen gick över till pumpbehandling. Paradigm insulinpump med tillhörande barnsäker väska. 13 Doyle et al. A Randomized, Prospective Trial Comparing the Efficacy of Continuous Subcutaneous Insulin Infusion With Multiple daily Injections Using Insulin Glargine. Diabetes Care. 2004; 27: Insulinpumpbehandling 16

17 11. Fakta om Medtronic 11.1 Medtronic Minimed Medtronic Minimed är ett helägt dotterbolag till Medtronic Inc. Medtronic Minimed är världsledande på insulinpumpar och kontinuerlig glukosmätning för behandling av diabetes. Företaget har 20 års erfarenhet av att utveckla insulinpumpar och Företagets fokus är att förbättra livet för människor som lever med diabetes genom att tillhandahålla integrerade terapilösningar såsom insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, databearbetningsprogram och utbildning Medtronic Inc Medtronic är ett av världens ledande medicintekniska företag. Målet är att utveckla och tillhandahålla livslånga lösningar för människor med kroniska sjukdomar. Varje år behandlas fler än 2,5 miljoner patienter med Medtronics teknologier för bot eller lindring av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska rubbningar eller diabetes. Medtronic har drygt anställda i över 120 länder. Företaget har cirka 150 anställda i Norden. Det nordiska huvudkontoret ligger i Järfälla utanför Stockholm. Medtronics produkter har funnits i Sverige sedan Medtronic är verksamt inom fem olika områden: Inom området Neurological & Diabetes ingår Medtronic Minimeds insulinpumpar och system för kontinuerlig glukosmätning. Divisionen erbjuder även terapier för behandling av störningar i rörelseapparaten och behandling av kronisk smärta. Cardiac Rhythm Management utvecklar produkter som återställer och normaliserar patientens hjärtrytm och förbättrar hjärtats pumpfunktion. I sortimentet finns implanterbara pacemakers och defibrillatorer samt stimulatorer för behandling av hjärtsvikt liksom katetrar för elektrofysiologiska undersökningar. Cardiac Surgery har ett komplett produktprogram inom hjärtkirurgin. Medtronic är leverantörer av produkter till hjärtkirurger, perfusionister, anestesiologer och deras patienter. Vascular erbjuder ett komplett produktsortiment inom området interventionell angioplastik. Bland annat ingår stentgrafer, stentar, ballonkatetrar, guidekatetrar, ledare och diverse tillbehör för behandling av koronara och perifera kärlsjukdomar. Spinal & ENT utvecklar och tillverkar produkter som behandlar en stor variation av skador på ryggraden, inklusive tillstånd orsakade av trauma, deformiteter och tumörer. ENT har ett brett sortiment av produkter för behandling av öron-, näsoch halsbesvär (Ear, Nose and Throat). Insulinpumpbehandling 17

18 12. Källor och referenser Medtronic: & Svenska diabetesförbundet: Socialstyrelsens utredning av förbrukningsartiklar: American Diabetes Association: Insulinpumpbehandling 18

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1?

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer.

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P a t i e n t i n f o r m a t i o n Till dig som fått Lantus Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen... Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Och låt oss berätta

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system!

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system! Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Låt oss berätta om

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Kontinuerlig blodsockermätning

Kontinuerlig blodsockermätning Kontinuerlig blodsockermätning Kliniska erfarenheter Disposition Vilka mätare finns Riktlinjer Större studier Erfarenheter från Sachsska -läger -klinik -fallbeskrivning CGM-mätare Medtronic: Guardian Medtronic:

Läs mer

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Diabetessjuksköterska Barndiabetesmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna Presentationen finns att hitta på www.diabit.se under Mitt diabetesteam Karolinska

Läs mer

DIABETES OCH MOTION. Ett faktamaterial för media från Lilly Diabetes www.lilly.se

DIABETES OCH MOTION. Ett faktamaterial för media från Lilly Diabetes www.lilly.se DIABETES OCH MOTION Ett faktamaterial för media från Lilly Diabetes www.lilly.se Kontaktperson Anders Toll, Vetenskaplig rådgivare, Eli Lilly Sweden AB Mobil: 070-609 88 27. E-mail: ATOLL@LILLY.COM HA091103-25

Läs mer

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen?

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen? Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen? NASJONALT DIABETESFORUM 2017 OSLO 26. 27. APRIL peter.adolfsson@regionhalland.se Disclosures Research: Recent research

Läs mer

Insulinpumpbehandling Historik- Fram7d- Effekt. Johan Jendle, Doc ÖL Endokrin och Diabetes Centrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet

Insulinpumpbehandling Historik- Fram7d- Effekt. Johan Jendle, Doc ÖL Endokrin och Diabetes Centrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Insulinpumpbehandling Historik- Fram7d- Effekt Johan Jendle, Doc ÖL Endokrin och Diabetes Centrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Vanliga pumpar idag 1980-talets insulinpumpar Bärbara och små

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Egenmätning av blodglukos vid diabetes

Egenmätning av blodglukos vid diabetes Godkänt den: 2017-03-16 Ansvarig: Jarl Hellman Gäller för: Region Uppsala Innehåll Syfte...2 Bakgrund...2 Definitioner...2 Normal dygnskurva...2 Förenklad dygnskurva...2 Utvidgad dygnskurva...2 CGM/FGM...2

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Diabetesklubben 2015-05-27

Diabetesklubben 2015-05-27 Diabetesklubben 2015-05-27 CGM Continues Glucose Measurement Kontinuerlig blodsockermätning Prio 1 att överleva DÖD inom 3 år!!! 1-3 dagar om man slutar ta insulin ACIDOS (Syraförgifting) CIRKULATIONSKOLLAPS

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

En guide till dig som undervisar barn med diabetes

En guide till dig som undervisar barn med diabetes En guide till dig som undervisar barn med diabetes Alla barn är olika Alla barn är olika och det finns inte någon färdig mall för hur du som lärare på bästa sätt kan stötta ett barn med diabetes i skolan.

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Diabeteskonsulent Varför? Hur? Diabeteskonsulent. Varför? Nu behöver jag

Läs mer

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2 Mer information finns på www.accu-chek.se Kontakta Accu-Chek Kundsupport Telefon 020-41 00 42 E-post info@accu-chek. se ACCU-CHEK Combo Broschyren är granskad av Legitimerad Diabetessköterska Insulinbehandlad

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid)

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) PATIENTINFORMATION Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza Innehåll 3 Introduktion 4 Det här är Victoza 5 Så verkar

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-04-24. Förp.

BESLUT. Datum 2013-04-24. Förp. BESLUT 1 (6) Datum 2013-04-24 Vår beteckning 1482/2013 SÖKANDE MEDTRONIC AB Box 1034 164 21 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

MiniMed Paradigm Veo System

MiniMed Paradigm Veo System MiniMed Paradigm Veo System Lev mer, oroa dig mindre Första insulinpumpen som är klar för CGM, kontinuerlig glukosmätning, med en funktion för automatisk avstängning av insulintillförseln www.medtronic-diabetes.se

Läs mer

P A T I E N T I N F O R M A T I O N. T ill d i g s o m f å t t A p i d r a

P A T I E N T I N F O R M A T I O N. T ill d i g s o m f å t t A p i d r a P A T I E N T I N F O R M A T I O N T ill d i g s o m f å t t A p i d r a Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Apidra (insulin glulisin) av din läkare. Det

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Diabetes mellitus - barn- och ungdomsklinikenhos barn och ungdomar

Diabetes mellitus - barn- och ungdomsklinikenhos barn och ungdomar Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-12-01 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och

Läs mer

Jag har fått typ 2 diabetes

Jag har fått typ 2 diabetes Bolujem od dijabetesa tip 2 Jag har fått typ 2 diabetes Frågor och svar Pitanja i odgovori Vad innebär detatt få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes.

Läs mer

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten.

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten. Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-04-10 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, Barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken

Läs mer

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod.

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. More freedom. More confidence. With mylife. Lär känna insulinpumpen mylife OmniPod Viktig kontaktinformation 3 Poden 4 PDM:en (Personal Diabetes

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Sammanfattning Kostförändringar, motion och rökstopp är grundläggande faktorer vid behandling av typ 2-diabetes. De är även viktiga för att förebygga typ 2- diabetes hos personer

Läs mer

Blodketonmätning används för att påvisa insulinbrist. Frida Sundberg 2017

Blodketonmätning används för att påvisa insulinbrist. Frida Sundberg 2017 Blodketonmätning används för att påvisa insulinbrist Behandlingsmål God livskvalitet på kort och lång sikt Frihet från ketoacidos och grava hypoglykemier Komplikationsfrihet Normal tillväxt och utveckling

Läs mer

Insulinpump med integrerad CGM. Peter Adolfsson Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Insulinpump med integrerad CGM. Peter Adolfsson Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Insulinpump med integrerad CGM Peter Adolfsson Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Glukosmätning - SMBG Ett extra mätvärde per dag är associerat till ett lägre HbA1c Haller MJ, Stalvey

Läs mer

Välkomna! Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov

Välkomna! Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov Välkomna! Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov 2016-05-30 Vid Typ 1 diabetes måste insulin ges fr o m insjuknandet, då bukspottskörtelns förmåga att bilda insulin UPPHÖRT. Vid Typ 2 diabetes finns fortfarande

Läs mer

Diabetes. En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen?

Diabetes. En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen? Diabetes En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen? 1 Diabetes Fyra av hundra personer har diabetes. Orsaken är brist på hormonet insulin, eller ett större behov av insulin än vad kroppen

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

15 Blodsockermätning när, var hur?

15 Blodsockermätning när, var hur? 15 Blodsockermätning när, var hur? Fördelar, nackdelar och kostnader Nyupptäckt kost och tablettbehandling inleds Nyupptäckt insulinbehandling inleds Kost och Tablettbehandlade Kombinationsbehandling tabletter

Läs mer

Diabetes hos barn under skolåldern RÅD FÖR BARNOMSORGEN

Diabetes hos barn under skolåldern RÅD FÖR BARNOMSORGEN Diabetes hos barn under skolåldern RÅD FÖR BARNOMSORGEN Ett stort tack till alla familjer, barnomsorgspersonal och diabetesexperter som har kommenterat manuskriptet. Diabetes hos barn under skolåldern

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-04-25

BESLUT. Datum 2012-04-25 BESLUT 1 (8) Datum 2012-04-25 Vår beteckning FÖRETAG Medtronic AB Box 1034 164 21 Kista SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att nedanstående

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL 2007-06-14 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL Syftet är informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund för delegering av insulininjektioner. Personal som får delegering

Läs mer

Diabetes i Sverige. Aventis Pharma BAKGRUNDSMATERIAL

Diabetes i Sverige. Aventis Pharma BAKGRUNDSMATERIAL Aventis Pharma BAKGRUNDSMATERIAL Diabetes i Sverige Omfattning 350 000 svenskar eller cirka 4 procent av Sveriges befolkning har diabetes. 10-15 procent av patienterna har typ 1-diabetes, resten typ 2-diabetes.

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov 2014-08-28

Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov 2014-08-28 1 I Sverige insjuknar cirka 2 barn/dag i diabetes 2 Jag vet om att jag har diabetes, men jag vill bli behandlad precis som mina kompisar 3 Vid Typ 1 diabetes måste insulin ges fr o m insjuknandet, då bukspottskörtelns

Läs mer

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg...

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg... Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg......oavsett om du behandlas med insulinpenna eller pump. Nordic Säkert har du vid det här laget hört talas om kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Läs mer

6. Farmakologisk behandling vid debut

6. Farmakologisk behandling vid debut 6. Farmakologisk behandling vid debut Fundera först över diagnos Typ 1- diabetes är ganska väl definierad som en ren insulinbristsjukdom där behandlingen består i att tillföra insulin i relation till födointag,

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen

Läs mer

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes.

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Du håller den här broschyren i din hand för att ett barn, som du eller ditt eget barn känner, har fått typ 1-diabetes. Eftersom det är

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga ATT KÖPA Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt Blodsockervärde n Datum 20/8 En guide för unga Frukost före efter Lunch före efter Middag före efter Kväll 6.8 9.9 7.3 12.1 7.5 13.8 13.5 Natt - Insulindos och anmärkningar

Läs mer

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Målgrupp Undersköterskor som ska ha delegering i insulingivning. Syfte och målsättning Ge ökade kunskaper om diabetes: sjukdom, behandling, komplikationer och praktisk

Läs mer

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Janeth Leksell PhD, Associate Professor, Specialistsjuksköterska Svensk Förening För Sjuksköterskor i Diabetesvård Vad vet vi om insulinpump

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

BOLUS WIZARD BOLUSFUNKTIONEN SOM OPTIMERAR DINA INSULINDOSER

BOLUS WIZARD BOLUSFUNKTIONEN SOM OPTIMERAR DINA INSULINDOSER BOLUS WIZARD BOLUSFUNKTIONEN SOM OPTIMERAR DINA INSULINDOSER INNEHÅLL Vad är Bolus Wizard?... 3 Hur ställer man in Bolus Wizard?... 4 Daglig total.... 4 Kolhydratkvot.... 4 Insulinkänslighet... 4 Blodsockermål...

Läs mer

Dagens kostråd orsakar diabetes, och

Dagens kostråd orsakar diabetes, och Dagens kostråd orsakar diabetes, och Bygger övervikt och fetma. Ger många magproblem. Sänker immunförsvaret. Skapar ADHD-barn. Främjar indirekt tobaksrökning. Underminerar undervisningen En viktig orsak

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN

Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN 1 Ett stort tack till alla lärare, familjer och diabetesexperter som har kommenterat manuskriptet. Diabetes hos skolbarn råd för skolan Utgivare: Diabetesförbundet

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM (insulin lispro) Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Gabriels mamma har diabetes

Gabriels mamma har diabetes SKRIVEN AV ISABELLE STEINECK Gabriels mamma har diabetes ILLUSTRATIONER AF: JOHANNE SORGENFRI OTTOSEN Kan du se pojken som leker? Pojken heter Gabriel och han har byggt ett torn. Gabriel är en liten glad

Läs mer