Strategier och metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier och metoder"

Transkript

1 Strategier och metoder 138 exempel på ledarskap och gruppbeteende Första Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 1

2 Innehållsförteckning Inledning Abstrakta kalkylmetoden Adoptionsmetoden Alternativmetoden Anonyma vittnen Astrologi Avfärda Back to basic Balansstrategi Beslutstaktik Betalningsanståndsmetoden Big Bang Bottom-Up planning Brainstorm Brusmetoden Category management Cockpit strategi Cold call Conjoint studie Cykliska karriärstegen Decapitare Den icke närvarande förhandlaren Disarming by minefield Distansera Domedagsmetoden Dominoeffekt Efterkonstruktionsmetoden Eländesmetoden Etikett Expansionsstrategi Fakturametoden Follow the sun Fysisk distansering Följa John strategi Förberedelsemetoden Förbrödra Förträngningsmetoden Guldklubb Gulla Göteborgsmaffia Hands on management Hemmagjord fallskärm Hidden agenda Hollywoodeffekt Hoppande majoritet Här och nu metoden Informationsmetoden Initialmetoden (soldatregeln) Innesäljarestrategi Instrumentmetoden Internprissättning Intäktsimport Investeringsmetoden (kreativ bokföring) Isfront ISO metoden Just in time Kalle Anka metoden Kanalisera Kardinalmetoden Katalysator Klapp-på-axeln-metoden Koncernfråga Konkurrentmetoden Konsekvensmetoden Konspirationsmetoden Kontrastmetoden Kopieringsmetoden Kundkraftstrategi Lagervärderingsmetoden (kreativ bokföring) Leasingmetoden (kreativ bokföring) Lobba Management by change Management by confusion Management by consensus Management by democratic dictatorship Management by destruction Management by details Management by enemies and friends Management by external affairs Management by fear Management by jojo Management by LIFO Management by nonsens Management by pressure Management by questions Management by solutions Management by split Management by storytelling Matematikmetoden Mervärdesstrategi Middle Up-Down planning Misskrediteringsmetoden Mjölkstrategi Name dropping Nattmangla Naturlig kartellstrategi Nedmonteringsmetoden Negativt erbjudande Nålstickstaktik Omkostnadsexport On demand Passiv ÅF-strategi Penetrationsstrategi Pikningsmetoden Politiskt misstag Portföljstrategi Portionskostnadsmetoden Positiv metoden Positiva konflikter Prisdumpa Produktkostnadsmetoden (kreativ bokföring) Red flag Riskanalys Robotiseringsstrategi Rysk demokrati Rysk roulett Selektiv kompetensexponering Skam och skuld metoden Sluggermetoden Snuttifieringsmetoden Status och titel Steg för steg process Straffeftergiftsmetoden Strutsmetoden SWOT Tactics by reduction Taktisk expansionsstrategi Top-Down planning Trashing Trovärdighetsmetoden Trust game Tröskelstrategi Tvillingmetoden Tvärtommetoden Utfrysningsmetoden Vän metoden Växthusmetoden Överinlärning Övervintra Ordlista by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 2

3 Inledning Det förekommer många strategier och metoder i en organisation. Sammanställningen definierar och beskriver kortfattat 138 stycken. Redovisningen har gjorts i bokstavsordning. För att underlätta tillgängligheten har redovisningarna försetts med hänvisningar till andra närliggande strategier och metoder i syfte att underlätta genomläsningen. Det är omöjligt att göra en fullständig förteckning över alla knep som människan använder för att påverka omgivningen, men bara det faktum att denna sammanställning har tillkommit utifrån studier av den faktiska verkligheten borde stämma till eftertanke, eftersom det finns många andra snarlika gruppbeteenden som kan användas/identifieras genom kunskap om närliggande strategier och metoder. De flesta strategier och metoder går att träna upp och kan användas i skiftande sammanhang. Omvänt kan förståelsen för en strategi eller en metod leda till kraftfulla motåtgärder för den som förstår dess konstruktion. Strategierna och metoderna är beskrivna utifrån utövarens perspektiv. Således överlåts till läsaren att bedöma konsekvenserna för tredje part; samhälle, ledare, medarbetare och konsumenter, samt huruvida strategierna och metoderna kan anses vara moraliskt uppbyggande eller moraliskt nedbrytande. De redovisade fördelarna och nackdelarna är att betrakta som exempel. De bör därför endast läsas som en vägledning. Läsaren kan alldeles säkert göra egna kompletteringar utifrån egen erfarenhet. Några strategier och metoder har en likartad konstruktion men har ändå redovisats separat. Avvägningen har ibland varit svår by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 3

4 Abstrakta kalkylmetoden En företagsledning begär ofta någon form av kalkyl för att känna sig bekväm inför ett beslut, även om det ibland kan vara väldigt svårt att logiskt "räkna hem" en investering. Metoden bygger på en uppdelning av ett antal relevanta argument (premisser) som godkänns oberoende av varandra, för att därefter, som om det vore den enda sanningen, sammanföras till en helhet, mot vilket beslutet fattas. Hypotetiskt exempel Koncernstaben för marknadskommunikation ska motivera en investering på 200 miljoner kronor i företagets varumärke under budgetåret. Koncernledningen, som huvudsakligen består av ingenjörer, har begärt en kostnads och intäktsanalys. Föredragande: Ett varumärke är som en försäkring (ett konkret och tydligt objekt) inför framtiden. Som en premie mot obehagliga händelser som vi inte känner till idag, men som vi vet kommer att inträffa. Koncernledning: Jaha! Föredragande: Vi har idag två miljoner kunder varav (gärna understödda med olika typer av fakta).. och vårt vision.. (koppling till redan beslutade åtaganden) Detta är vi väl alla överens om (ledande fråga)? Koncernledning: Javisst (bekräftelse). Föredragande: Vi omsätter 25 miljarder kronor per år vilket ger kronor per kund i omsättning och med 15 procents nettomarginal ger det kronor som varje kund bidrar med till företagets lönsamhet, eller drygt 3,7 miljarder kronor per år efter avskrivningar. Ni är med på hur jag resonerar (visst låter väl 200 miljoner som en struntsumma!!)? Koncernledning: Javisst, vi är med (bekräftelse). Föredragande: Vi har i marknadsundersökningar (med vilka man kan redovisa nästan vad som helst) kommit fram till att över 80 procent av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vårt arbete. Vilket är väldigt bra i jämförelse med våra konkurrenter (vi har gjort ett mycket bra jobb hittills!!) Koncernledning: Det var roligt att höra. Det är inte varje dag vi får beröm. Föredragande: Om antalet nöjda kunder minskade med bara 10 procent, från 80 till 70 procent och hälften av de kunderna skulle lämna oss då skulle vi förlora nästan 200 miljoner kronor bottom line per år. För att inte tala om den försämrade goodwillen. Vilket på lång sikt skulle kunna få förödande konsekvenser!! Att få en ny kund kostar oerhört mycket i jämförelse med att behålla de kunder man redan har! (etablerad sanning) Koncernledning: Ja absolut. Föredragande: Ett varumärke är en försäkring, ett skydd mot detta. Ta Mercedes och Skoda som exempel, vilket bilmärke tror ni har störst chans att klara en krissituation (vilken vill ni jämföras med)? Koncernledning: Mercedes. Föredragande: Varför då? Koncernledning: Därför att dom är starkare i marknaden. Föredragande: Precis (beröm). De har ett starkt etablerat varumärke. Precis som vi (projicering). Och det är därför vi måste fortsätta investera och berätta vilka vi är och vad vi står för. Tvåhundra miljoner är bara 8 promille (egentligen en struntsumma) av vår totala omsättning. Koncernledning: Jasså inte mer. Föredragande: Tänk på var försäkringar kostar (knyt ihop säcken). Koncernledningen: Det är väldigt dyrt med försäkringar. Väldigt dyrt. Detta känns viktigt. Kan vi bifoga underlaget till protokollet? Föredragande: Självklart. eller Rune är Göteborgare. premiss 1 Rune är rik. premiss by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 4

5 Alltså är Göteborgare rika. slutsats resonemanget leder till en "form av kalkyl" som kan användas som ett (även om bristfälligt) underlag för beslut en svår beslutsituation (som egentligen inte kan baseras på kostnads/intäktsanalys) härleds ur "en form av logik" företagsledningen förväntas "förledas" av logiken en kritisk person kan, utifrån ett logiskt resonemang, ganska enkelt försvåra hela beslutsprocessen riktar sig främst till ingenjörer och ekonomer som har behov av (är betydligt mera vana vid) ett matematiskt beslutsunderlag Jmf Beslutstaktik Jmf Koncernfråga Jmf Konsekvensmetoden Jmf Portionskostnadsmetoden Jmf Trovärdighetsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 5

6 Adoptionsmetoden En lobbymetod som utförs genom att ett särintresse utser en fadder för varje beslutsfattare och/eller för hans rådgivare eller mot en utvald grupp av journalister, vars uppgift är att på ett diskret och okontroversiellt sätt påverka en beslutsprocess, i en för särintresset positiv riktning. Det går att uppnå häpnadsväckande resultat genom en målmedveten enskild lobbying mot enskilda beslutsfattare. Särintressets medlemmar adopterar var sin beslutsfattare eller rådgivare och utövar därefter diskreta men målmedvetna påtryckningar. Genom att bygga upp, eller utnyttja redan etablerade kompisrelationer, kan beslutsfattarens och rådgivarnas preferenser påverkas i en för särintresset positiv riktning. okomplicerad metod som inte förutsätter någon djupare kunskap om lobbyism kan vara förbluffande effektiv förutsätter tillgång till beslutskulissen, i vilken de personliga relationerna mellan faddern och beslutsfattaren/rådgivaren blir avgörande för framgång förutsätter taktkänsla och bör utföras på ett så spontant och naturligt sätt som möjligt Jmf Gulla Jmf Lobba Jmf Management by LIFO Jmf Växthusmetoden Föräldrarna adopterade politikerna och lyckades stoppa nedläggningen av Latorps skola; De femton politikerna i barn- och områdesnämnden adopterades var och en av en förälder. Föräldern byggde en relation till politikern. De pratade inte så mycket politik utan bjöd ut dem till Latorps skola. Det är svårare att lägga ner något man sett. Politikerna delades ut och de med vänstersympatier adopterade vänsterpolitiker, de med högersympatier adopterade högerpolitiker./ / Och föräldrarna vann. Inget parti var för en nedläggning när beslutet fattades. 1 DN by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 6

7 Alternativmetoden I en kritisk situation kan det vara olyckligt att ställa ett ultimatum utan handlingsutrymme, eftersom det kan framkalla hårda motsättningar vars följder är svåra att förutse. En uppenbart felaktig eller kränkande behandling kan förena de mest skilda personalkategorier och särintressen i oheliga allianser vars samlade kraft kan bli påtaglig. Alternativmetoden syftar till att ge omgivningen, dvs. inte den/de direkt berörda, en upplevd valmöjlighet vilket sätter ledningen i en bättre position eftersom "..den åtminstone föreslår några alternativ..". Metodens mål är att ge ett sken av förhandlingsutrymme, med vilken den oengagerade kan finna en ursäkt att fortsätta vara oengagerad. Grundregeln är att det bör finnas minst två, gärna tre, men inte fler än fem, olika alternativ att välja mellan. Alternativen kan presenteras momentant (alla på en gång) eller kronologisk (över en längre tidsperiod) vilket helt beror av rådande situation. Vid kronologisk ordning är det viktigt att "hålla ihop" förslagen så att de inte uppfattas som enskilda ultimata beslut, utan som en sammanhängande grupp av möjligheter. Exempel 1 Ett skandinaviskt företag har 500 anställda. En tillverkningsenhet med 60 anställda ska läggas ner och flyttas till en mindre stad i Indonesien. De berörda erbjuds: möjlighet till motsvarande arbete på den nya tillverkningsorten; gratis språkutbildning; hjälp med att finna ny bostad; ett startbidrag på SEK per familjemedlem samt fri resa alt. sex månaders avgångsvederlag Exempel 2 Ett internationellt företag med utländska ägare vill göra sig av med organisationens ineffektiva småbarnsföräldrar i länder där lagstiftning och fackföreningar lägger hinder i vägen. Småbarnsföräldrarna erbjuds: nattjänstgöring eller tvåskift (tidig morgon alt. sen kväll) alt. en tjänst som innebär omfattande resor nationellt och internationellt alt. tjänstgöring på annan (omöjlig) ort alt. sex månaders avgångsvederlag ger ett sken av valfrihet försvårar bildandet av organiserat motstånd initiala utredningskostnader förekommer i diverse skepnader Jmf Förträngningsmetoden Jmf Hidden agenda Jmf Management by confusion Jmf Management by destruction by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 7

8 Jmf Matematikmetoden Jmf Misskrediteringsmetoden Jmf Nedmonteringsmetoden Jmf Negativt erbjudande Jmf Nålstickstaktik Jmf Pikningsmetoden Jmf Rysk demokrati Jmf Utfrysningsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 8

9 Anonyma vittnen Anonyma vittnen är en metod för att identifiera en eller flera personer vars sociala auktoritet förhindrar en utredning. Exempel Kopieringspapper har systematiskt stulits från avdelningen under flera månader. Det är uppenbart att flera på avdelningen känner till vilken eller vilka som är skyldiga men frågan är känslig och någon enskild person kan inte utpekas. Vid direkt konfrontation möts utredaren av tystnad eller likgiltighet. Gruppmöte Personer som har kännedom eller möjlig kännedom om stölderna sammankallas till ett möte. Vid mötet beskrivs fakta och den/de skyldiga ombeds stiga fram. Syftet är att framkalla en kollektiv skuldkänsla. Enskilda möten Om ingen erkänner intervjuar utredaren samtliga mötesdeltagare enskilt. Det garanteras att den som lämnar information ska förbli anonym. Den utökade gruppen av personer (inte enbart den berörda avdelningens personal) ger en större trygghet och garanterar uppgiftslämnarnas anonymitet. Återsamling Om/när det finns ett tillräckligt starkt utpekande av den/de skyldiga återkallas samtliga personer. Den/de utpekade personerna ombeds stanna kvar medan övriga får lämna lokalen. ingen enskild kan i efterhand anklagas för illojalt uppträdande eftersom alla intervjuer sker anonymt återsamlingen blir en offentlig förnedring och en bekräftelse av rättvisa socialt starka grupper kan "hålla tätt" kan inte användas i rättsliga/juridiska processer men fungerar trots sin anonymitet som en effektiv social rättskipningsmetod bör genomföras med fler än färre deltagare för att garantera informationslämnarnas anonymitet, vilket är en förutsättning för att metoden ska fungera Jmf Den icke närvarande förhandlaren by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 9

10 Astrologi 2 Det är anmärkningsvärt att flera av världens ledare, ännu under 1900 talets sista decennier, låtit tyda stjärnorna i sökandet efter framtidens svar. Mystiken och ödets makt kan sökas i många olika källor. Stjärnornas inbördes placering och dess konsekvenser för människans har genom seklen fascinerat många ledare. Antikens filosofer studerade astrologi i likhet med flera av romarrikets kejsare. En tradition som, inom vissa kretsar, lever kvar långt in i modern tid. ett enkelt sätt att finna lösningar till komplexa problemställningar förutsätter att utövaren är övertygad om metodens giltighet tvivelaktig metod som endast bör användas i en sluten krets Bibeln, Koranen och andra religiösa skrifter kan ha samma effekt och fungera lika bra Jmf Management by nonsens Astrology can also have an impact upon political events. It has long been known that former President Ronald Reagan regularly consulted astrologers while he held office. According to Donald Regan in his book For the Record:...the president's schedule is the single most potent tool in the White House, because it determines what the most powerful man in the world is going to do and when he is going to do it. By humoring Mrs. Reagan we gave her this tool - or more accurate, gave it to an unknown woman in San Francisco who believed that the Zodiac controls events and human behaviour and that she could read the secrets of the future in the movement of the planets. Mitterand var til stjerner 3 Den smukke franske astrolog Elisabeth Tessier siger i en ny bog, at Frankrigs tidligere præsident, afdøde Francois Mitterand støttede sig til hendes råd gennem syv år. Astrologen hævder, at han aldrig tog en stor politisk beslutning uden at konsultere hende. Toppchef Bottenchef Vädur Skytt Fisk Oxe Skorpion Vattuman Tvilling Vädur Lejon Kräfta Vattuman Oxe Lejon Stenbock Skytt Jungfru Tvilling Vädur Våg Fisk Jungfru Skorpion Kräfta Tvilling Skytt Jungfru Kräfta 2 Sv. Akademins ordlista: Spådomskonst som bygger på himlakropparnas ställning. 3 Berlingske Tidende by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 10

11 Avfärda En medarbetare har frivilligt arbetat under en hel helg med att sammanställa ett förslag på ett nytt sätt att profilera företagets produkter. På måndag morgon har medarbetaren svårt att behärska entusiasmen och begär att få redovisa de enastående slutsatserna så snart som möjligt. Ledaren som haft en avkopplande helg på landet är helt oförberedd inför den flod av entusiasm som strömmar över honom, samtidigt som han snabbt inser att hela förslaget är dömt att misslyckas utifrån en rad olika perspektiv. Avleda, bromsa eller avfärda en idé/förslag/rapport kan vare en lika nödvändig som smärtsam process. Det finns ett antal standarduttryck som kan användas för att dämpa den negativa effekten. Grundregeln är att avleda/bromsa inleds med en positiv värdering snabbt följd av en avledande manöver, medan ett entydigt avslag inleds med ett tydligt avfärdande som följs upp med en förklaring. Vid behov kan ett avslag förstärkas genom antydningar om något som skulle kunna vara ännu värre. Avleda/bromsa.. jättebra, men inte just nu.... bra, men det bör utredas bättre.... härligt, men avvakta resultatet av.. innan vi går vidare.... visst, men du måste få detta klart (annat ärende) innan vi kan ta ställning.... bra.. men just nu måste vi prioritera detta.... mycket bra jobb. Men vi behöver tänka igenom konsekvenserna noga innan vi fattar ett definitivt beslut.... javisst, men varför ska vi ändra på vårt sätt att arbeta? Vi har alltid gjort såhär..!!.. bra, men låt oss fundera på det en gång till.... lysande idé, men låt någon annan försöka först, så får vi se hur det går.... spännande, men inte just nu.. låt oss diskutera det senare.... härligt.. men ärligt talat.. kommer det att fungera i praktiken.. kul idé, men detta är inte mitt ansvarsområde.... jag tror du har helt rätt, men vi är inte mogna ännu.. Avslag.. nej, det har vi prövat tidigare.... dessvärre, alldeles för stora risker.... kommer inte på fråga, vi gör inte så i vår organisation.... nej det finns en tydlig policy i denna fråga.... tyvärr, det finns inga medel avsatta i budgeten.... nej det är för sent, vi är ju nästan klara med.... inte en chans, det har vi aldrig prövat tidigare. Det är för osäkert.. sluta nu!! Det är helt emot vår policy.. ge dig!! Budgeten är redan överskriden.... glöm det.. vår verksamhet är så annorlunda.... aldrig, det blir för dyrt.... är du helt galen? Det kommer aldrig att fungera. Ta den om Rödluvan också.... välkommen till verkligheten. Det där har vi försökt många gånger tidigare.... aldrig. Det passar inte in i vår strategi.... nej vi får aldrig igenom förslaget i ledningsgruppen.. Avslagsförstärkare.. det är väl ändå bättre att säga som det är, än att försöka dölja det.. eller hur..?!!.. tänk om vi istället hade genomfört det dåliga förslaget, hade inte det varit betydligt värre..!!?.. om jag hade ljugit.. hade det varit bättre..?!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 11

12 .. visst, vi hade kunnat säga Ja, men det hade bara inneburit att vi spenderat resurser och tid på något som vi senare skulle komma att lägga ner. Är inte bättre att ta konsekvenserna redan idag..?!! glömska är en av människans bästa egenskaper Jmf Efterkonstruktionsmetoden Jmf Kanalisera Jmf Klapp-på-axeln-metoden Jmf Positiv metoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 12

13 Back to basic Efter en tid av förändring och förnyelse uppstår nästan alltid en oro och en längtan tillbaka till det beständiga. En återgång till det man gjorde tidigare och därför tror sig kunna. Förändringsprocesser kan slita hårt på befintliga rutiner och strukturer och en återgång kan av många uppfattas som en befrielse. År 2003 Vi hör ropen på Back to basic från styrelserum och företagsledningar. Vår tids samhällstrend är Back to basic. I näringslivet ser man det tydligt. Under hösten 2003 meddelade postens nya VD att företaget skulle återgå till kärnverksamheten; att distribuera brev. Vilket anses vara en så genomgripande strategisk förändring att den motiverar miljoninkomster för postens högsta verkställande ledning och styrelse. El industrin fokuserar på att hålla priserna uppe och avveckla all sidoverksamhet. Mångfald och kundfokus är det inte längre tal om. Nu ska alla återvända till det de vet att de kan. Tendenserna finns överallt. Allt fler ropar på en tillbakagång till det samhälle vi hade tidigare. Den offentliga sektorn bör återupprättas. Kärnfamilj och släktrelationer bör förstärkas. Nationalstaten, nu i form av internationellt samarbete, bör ges ett större inflytande. Religionens förespråkare bör återupprätta samhällets moral. Det har blivit populärt att gifta sig och att lova evig kärlek tills döden skiljer oss åt. Serbiens folk återväljer i fria val de ultranationalister som de en gång tagit avstånd från. Och Rysslands medborgare börjar omvärdera den kommunistiska diktaturen. Det var bättre förr! Visserligen valde vi att lämna det bakom oss. Men var det inte trots allt bättre förr? ger en känsla av trygghet efter en tid i utvecklingens kaotiska centrum en osäker ledare kan utnyttja metoden för att vinna tid samhälle och näringsliv är, per definition, en förändringsprocess som ständigt måste anpassas till nya förutsättningar. Ett samhälle eller ett företag som inte utvecklas går i praktiken bakåt. Back till basic är inget annat än resultatet och konsekvensen av ett misslyckande då man under en begränsad period konsoliderar för att kunna möta nya utmaningar back to basic är starkt trendberoende och bör inte användas när den allmänna samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på affärsutveckling. Omvänt kan den med fördel användas när samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på kärnområden och kärnverksamhet back to basic är oftast en omskrivning för att en eller flera förändringsprocesser har misslyckats Jmf Mervärdesstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 13

14 Balansstrategi Strategi vars syfte är att stödja den näst starkaste parten i en konflikt eller i en konkurrentsituation och därmed inte ge någon enskild part absolut inflytande. Exempel Med god tillgång på kapital, stor kunnighet i sjöfart och handel samt militär styrka upprätthöll Hansan på talet sin monopolställning, bekämpade sjörövare och integrerade skickligt i Nordeuropas politiska maktspel. Strategin var att i alla konflikter stödja den näst starkaste parten, för fortsatt maktbalans och ostörd handel. en skickligt genomförd balansstrategi kan medföra stora utväxlingseffekter utan rimlig proportion till utövarens eget inflytande när en dominerande part blivit alltför starkt kan metoden att stödja den näst starkaste parten leda till negativa konsekvenser bör genomföras konsekvent för att undvika en situation då en enskild part uppnår en alltför dominerande ställning kan med fördel användas för att stärka konkurrensen på en fri marknad genom att konsumenten konsekvent avstår från marknadsledarens varusortiment vilket därmed leder till en större konkurrens och lägre priser Jmf Hoppande majoritet Jmf Naturlig kartellstrategi Jmf Taktisk expansionsstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 14

15 Beslutstaktik Ja och Nej är entydigt konkreta svar vilka ger ett begränsat handlingsutrymme. De kan därför med fördel undvikas i kontroversiella beslutsprocesser där det finns en risk att senare utsättas för obehagliga följdfrågor från t ex media, myndigheter eller aktieägare. Exempel Beslutsgruppen för ett kontroversiellt projekt vill i det längsta undvika att ge ett konkret Ja eller Nej inför det fortsätta projektarbetet och väljer därför att använda alternativa beslutsmetoder och beslutsformer. Beslutsgruppen tillstyrker fortsatt projektarbete genom: att inte delge något beslut alls. Beslutsgruppen: Låt oss ta upp frågan igen vid vårt nästa möte om två månader. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Frågan bordlades till nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med vid ett möte där frågan bordlades.. att välja ett alternativ, ibland flera. Beslutsgruppen: Alternativ tre känns bäst. Det är vi nog alla överens om. Underförstått: Fortsätt med alternativ tre. Protokollanteckning: Flera alternativ redovisades varav alternativ nummer tre ansågs vara bättre än de övriga. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med och prioriterade fram det bästa av flera alternativa lösningar.. att fortsätta under förbehåll. Beslutsgruppen: Bara vi inte anlitar konsulter. Underförstått: Fortsätt projektarbetet under förutsättning att inga konsulter anlitas. Protokollanteckning: Ledningen vidhöll att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi bestämde enbart att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt.. att begära ett nödvändigt sidobeslut, t ex ge ett budgetgodkännande. Beslutsgruppen: Vi godkänner budgeten. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Ledningen fastslog föreslagen budgetram. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi fattade enbart beslut om budgetramen.. att göra ett delbeslut Beslutsgruppen: Delprojekt C bör redovisas i sin helhet vid nästa möte. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Delprojekt C redovisas i sin helhet vid nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 15

16 Svar: Nej där tar du fel, vi begärde enbart en redovisning av ett delprojekt till påföljande beslutsmöte.. det omedelbara syftet (t ex att fortsätta ett projektarbete) uppnås ger ett tolkningsutrymme som dess utövare senare, vid behov, kan använda till sin fördel en erfaren, undersökande journalist kan underminera fördelarna det är viktigt att dokumentationen t ex ett protokoll eller noteringar återspeglar det faktiska beslutet Jmf Abstrakta kalkylmetoden Jmf Hoppande majoritet Matteus 5:37 Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 16

17 Betalningsanståndsmetoden - BA-metoden Ett företag som dominerar en marknad kan eftersträva att finansiera en större andel av kapitalbehovet genom utökade leverantörskrediter istället för att lånefinansiera verksamheten på traditionellt sätt genom en bank. Underleverantörer kan tvingas ge betydligt längre leverantörskrediter vilket förbättrar det dominerande företagets kassaflöde på bekostnad av underleverantören. Den svenska bilindustrins underleverantörer har under perioder tvingats ge upp till 120 dagars kredit. ett bra och oftast billigare alternativ till bankslån, särskild under perioder med hög reproränta ett alternativt sätt att finansiera en ansträngd likviditetssituation när de traditionella lånemöjligheterna är begränsade kan leda till utslagning av underleverantörer vilket kan inverka negativt på den långsiktiga leveranssäkerheten värdet minskar när den allmänna räntenivån sänks ett alltför stort utnyttjande kan framkalla negativ publicitet Jmf Just in time Jmf Leasingmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 17

18 Big bang En stor, icke reversibel förändring som genomförs på mycket kort tid. I en situation när en delmängd av en verksamhets operativa processer ska ersättas med nya processer kan det vara nödvändigt att genomföra förändringar momentant. Fabrikens löpande band eller organisationens integrerade datasystem är kontinuerliga processer med få uppehåll. I likhet med en hjärtoperation måste därför ingreppet ske snabbt och fungera omedelbart för att undvika störningar som kan ge långtgående negativa konsekvenser. Vid en big bang ersätts en vital operationell del samtidigt som verksamheten fortskrider och möjligheten att återgå det gamla saknas. Metoden kräver ett omfattande planeringsarbete eftersom den i praktiken inleds, genomförs och avslutas momentant. I större organisationer kan den kräva stora förberedande utbildningsinsatser och omfattande kraftsamling av organisationens resurser. Medarbetare med kunskap & kompetens, förståelse och erfarenhet är absolut nödvändigt inslag vid en big bang för att undvika bestående skador. Det finns, även om det sällan diskuteras, exempel på big bang som gått fel och orsakat irreparabla verksamhetsskador. En big bang är alltid ett stort risktagande och medför nästan alltid en stor ansträngning för organisationen. snabb övergång från ett tillstånd till ett annat snabb övergång från ett tillstånd till ett annat (kan vara både en fördel och en nackdel) förändringen är irreversibel och måste (!) därför lyckas ställer stora krav på ledarskap och samordning det går inte att ångra och återvända till det gamla fortlöpande riskanalyser, gärna av flera oberoende parter, ger underlag som kan reducera riskerna metoden bör, om möjligt, undvikas Jmf Riskanalys Jmf Rysk roulett Jmf Steg för steg process by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 18

19 Bottom-Up planning Planeringsprocess där kartan anpassas efter verkligheten. De operativa enheterna sammanställer, utifrån marknadens förutsättningar, en egen trovärdig affärsplan, vars resultat summeras till en övergripande samlad affärsplan vilken (nästan alltid) underkänns av den verkställande ledningen, vilket leder till en iterativ process som kan pågå under lång tid och ta stora resurser i anspråk. Planeringsprocessen blir ett organisatoriskt spel, en förhandling, mellan de operativa enheternas jordnära perspektiv och ledningens övergripande visionära mål. ger ett stort engagemang (och ansvar) långt ut i de operativa enheterna, vilket leder till en god förankring i verkligheten de operativa enheternas samlade resultat accepteras sällan av verkställande ledningen vilket kan leda till frustration processen kan pågå i evighet (5-10 iterationer är inte ovanliga) de operativa enheterna sätter låga försäljningsmål och höga kapital- och omkostnadsbudgetar, medan verkställande ledningen eftersträvar det motsatta Jmf Middle Up-Down planning Jmf Top-Down planning by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 19

20 Brainstorm En arbetsmetodik som, genom ett öppet diskussionsklimat, "lyfter fram" så många idéer som möjligt för att sedan kategorisera eller prioritera dessa. Alla idéer tillåts och inga idéer får kritiseras. Metoden är användbar när nya idéer och många möjligheter behöver kreeras när en lösning på ett problem inte kan resoneras fram på ett logiskt sätt när nödvändig information är fördelad på flera personer när en heterogen grupp behöver svetsas samman och bli mer homogen Metoden bygger på synergieffekter och fungerar därför bra i grupp. Den samlade gruppen kan uppnå ett bättre resultat än enskilda individer. Exempelvis kan en persons (ibland tokiga eller meningslösa) idé inspirera andra till värdefulla inlägg. Gruppens storlek är viktig. Om den är för liten förloras synergieffekten, och om gruppen är för stor kan arbetet leda till kaos eller att personer som har annorlunda idéer kan förbli tysta. Det kan vara lämpligt att någon, gärna en utomstående, får agera moderator. Moderatorn deltar inte själv i det kreativa idéskapandet, utan har till uppgift att hjälpa deltagarna att hålla sina sinnen öppna utan att förlora fokus på uppgiften. Moderatorn äger processen medan gruppmedlemmarna äger uppgiften. Moderatorn tillser att gruppen håller sig till ämnet och regelverket. Vid större grupper bör det dessutom finnas en sekreterare med uppgift att dokumentera de idéer som framkommer vilket gör att moderatorn kan fokusera ytterligare på processen. Sekreteraren bör redovisa idéerna för samtliga i gruppen allteftersom processen fortskrider genom att t ex notera dem på en whiteboard. Idéerna blir därmed en inspirationskälla till nya idéer. Arbetsgång och regelverk: 1. Bilda en grupp om fem till tio personer som kan bidra till uppgiftens lösning. 2. Möblera så att whiteboard och/eller blädderblock är väl synliga för samtliga deltagare. 3. Inled med en klar, öppen och tydlig uppgiftsformulering. 4. Utse en moderator som fungerar som ordförande och sekreterare. 5. Utse vid behov en sekreterare. 6. Moderatorn tillser att gruppen följer följande regelverk: Ingen kritik och ingen debatt. Negativ kritik är absolut förbjuden. Det finns inga gränser. Ju vildare idéer desto bättre. Galna idéer stimulerar gruppens kreativa tänkande. Kvantitet före kvalitet. Ju fler idéer desto större möjlighet att finna en bättre lösning. Mutera och kombinera. Låt gruppens medlemmar vidareutveckla redovisade idéer, ändra och blanda, för att finna nya infallsvinklar. 7. Moderatorn bör inleda med en eller några idéer. Det är viktigt att alla deltagare kommer igång. Gå gärna laget runt några gånger innan ordet släpps fritt. 8. Tillse att idéerna skrivs ner och blir väl synliga för samtliga deltagare. 9. När inspirationen och kreativiteten ebbar ut avslutas brainstormningen och moderatorn inleder en diskussion om de förslag och idéer som framkommit. 10. Om inte consensus uppnås inom gruppen sker en omröstning. 11. Formuleringen av gruppens gemensamma förslag (ett eller flera) sammanställs och fastställs by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 20

21 vanligt förekommande framkallar lust, skaparglädje och kreativitet det finns en risk att gruppens kreativitet leder processen bort från uppgiften i en större grupp används med fördel en utomstående moderator Jmf Conjoint studie Jmf Katalysator Jmf Riskanalys Jmf SWOT by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 21

22 Brusmetoden Metod vars syfte är att uppnå minsta möjliga uppmärksamhet genom att utnyttja det faktum att massmedia och andra opinionsbildare sällan klarar av att fokusera och driva/bevaka flera kontroversiella frågor samtidigt. En kontroversiell nyhet har alltid störst effekt när den publiceras men kan redan efter någon vecka vara överspelad av andra nyheter. Det kan därför finnas anledning att publicera kontroversiell eller negativ information när det allmänna bruset är som störst och opinionsbildarnas intresse koncentreras på andra ämnesområden, för att därmed undgå uppmärksamhet. Ett företag eller en organisation kan med fördel publicera personalminskningar i december månads julrusch eller juni månads semesterplanering. En kraftig höjning av styrelsearvodet kan ske i anslutning till någon annan större massmedial aktivitet förorsakad av t ex ett uppköp eller en investering i en fabrik. Det viktiga är att välja en tidpunkt när massmedias och allmänhetens intresse är riktat åt ett annat håll vilket sänker det omedelbara, och med tiden urvattnar det långsiktiga, nyhetsvärdet. När julhelgen är förbi eller semesterperioden slut är nyheten redan gammal och överspelad. Företaget eller organisationen har därmed tagit udden av den omedelbara kraften och har nu allt att vinna på en förhalning av frågeställningen. Med tiden blir den kontroversiella informationen alltmer kraftlös för att till sist helt försvinna ur fokus. allmänt förekommande och därmed accepterad som en del av maktspelet bristen på fair play kan framkalla en motkraft vid nyhetstorka bör kontroversiella utspel undvikas naturkatastrofer, melodifestivaler och krigsutbrott kan ge ett gott massmedialt skydd ont bör göras på en gång medan gott bör göras långsamt 4 de bästa nyheterna bör presenteras på måndag förmiddag och de sämsta på fredag eftermiddag i enligt med en rät linje (budskapskurvan) Jmf Informationsmetoden Electrolux planerar att minska antalet anställda med drygt personer. Det är andra året i rad som bolaget varslar om uppsägningar dagarna före jul. 5 4 Xenofon (c:a f.kr); Grekisk fältherre och författare 5 DN by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 22

23 Goda nyheter Budskapskurvan Budskap Dåliga nyheter Måndag Onsdag Fredag by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 23

24 Category management Leda en lokal verksamhet på identiskt samma sätt över ett större geografiskt område och genomföra kontrollerade korrigeringar i t ex marknadskommunikation eller produktutbud på ett begränsat antal platser; mäta effekten på försäljning och lönsamhet och vid behov korrigera konceptet i linje med de uppnådda erfarenheterna. Exempel från en butikskedja Affärsverksamheten delas upp i en liten centralt placerad enhet som ansvarar för konceptets utformning och lokala grupper som utför den centrala enhetens direktiv. Den centrala enheten analyserar och tänker medan de lokala enheterna genomför konceptet i linje med fastställda direktiv. Butiksföreståndaren, som tidigare förväntades optimera butikens försäljning och lönsamhet i samråd med medarbetarna, fråntas det ekonomiska ansvaret och får ersättning endast utifrån hur väl den centralt upprättade manualens riktlinjer är uppfyllda. Om toaletten är ren, chokladen och konserverna uppställda i linje med de centrala direktiven så uppnås ett högre arvode, alldeles oavsett butikens ekonomiska lönsamhet. Butikspersonalens arbetsuppgifter förenklas så att vem som helst i praktiken kan utföra dem. Arbetsgivaren kan snabbt byta personal från en dag till en annan vilket pressar lönerna, eftersom arbetskraftutbudet ökar när kraven på arbetskraften minskar. kunden känner igen sig alldeles oavsett vilken butik kunden besöker butikspersonalens arbetsuppgifter robotiseras vilket leder till ett större utbud av arbetskraft och därmed lägre personalkostnader nyanställd butikspersonal kan snabbt utbildas och sättas i produktion snabb identifiering och anpassning till nya marknadstrender affärskonceptet kan leda till en dålig image och bör därför stödjas av ett eller flera positivt laddade varumärken uppnår störst fördelar i en affärsmiljö med rörliga kunder som fast-food restauranger och bensinstationer där kundens känna igen sig känsla blir större kan kombineras med en Cockpit strategi Jmf Cockpit strategi Jmf Kundkraftstrategi Jmf Passiv ÅF-strategi Jmf Penetrationsstrategi Jmf Portföljstrategi Jmf Robotiseringsstrategi En marknadsdirektör i en stor internationell restaurangkedja i mitten av 1990 talet Vi har helt fantastiska uppföljningssystem. Vi fattar beslut centralt om t ex en anpassning av utbudet inför sommarmånaderna, genomför det på några restauranger och följer upp resultatet under en vecka till tio dagar och därefter genomför vi nödvändiga justeringar i hela restaurangkedjan inom en vecka. Vi slipper dyra marknadsundersökningar och teoretiska modeller. Det tar mindre än tre veckor från idé till utvärdering till genomförande. Vi genomför helt enkelt våra planer i verkligheten och anpassar oss efter resultaten, vilket har gjort oss till en oerhört lönsam affärskedja by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 24

25 A-lag De som premieras därför att de tänker Klyfta B-lag Second Class People De som premieras därför att de inte tänker Fundera inte! Gör bara som du har blivit tillsagd! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 25

26 Cockpit strategi En strategi med "liknande" ledningsmiljöer (t ex en flygplanscockpit eller ett kontrollrum) för skilda arbetssituationer (mindre och större flygplanstyper) vilket underlättar utbildning och växelverkan av resurser (samma personal kan hantera många olika flygplanstyper/kontrollrumsmiljöer). Ledaren känner igen sig alldeles oavsett arbetssituation vilket underlättar disponeringen av personal. Mätinstrument, funktions knappar, belysning, inredning, processer etc. görs så lika som möjligt och oberoende av arbetsplatsens placering eller storlek. personalens arbetsuppgifter standardiseras vilket leder till lägre personalkostnader nyanställd personal kan snabbt utbildas och sättas i produktion medarbetare kan enklare förflyttas mellan olika arbetsmiljöer en given teknikplattform kan bli svårare att förändra på kort och medellång sikt kan kombineras med en Category management strategi Jmf Category management Jmf Follow the sun Jmf Portföljstrategi Jmf Robotiseringsstrategi Jmf Överinlärning by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 26

27 Cold call Telefonförsäljning utan förberedande målgruppsanalys. En dator kopplar upp flera telefonnummer parallellt men kopplar endast fram de samtal som inte kan förväntas vara till en telefonsvarare, vilket förbättrar metodens effektivitet. kort startsträcka från beslut till försäljning telefonförsäljningens resultat ger en tydligare definition av målgruppen kan initialt leda till höga försäljningsomkostnader när en dator kopplar upp flera telefonnummer parallellt riskerar några samtal att gå förlorade Jmf Expansionsstrategi Jmf Tvillingmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 27

28 Conjoint studie Marknadsundersökningsmetod med syfte att analysera komplexa marknadssituationer genom att parvis utvärdera olika attribut som ställs mot varandra och därefter matematiskt beräkna det sannolika resultatet för ett givet marknadsbeslut. Exempel En Conjoint-studie av mobiltelefonmarknaden kan utformas på följande sätt: 1. En testgrupp får ange sitt köpintresse för ett flertal mobiltelefonkoncept. 2. De redovisade mobiltelefonkoncepten är på förhand relaterade till vissa bestämda egenskaper t ex varumärke, pris, färg, kamera, displaystorlek mm. Varje egenskap består av två eller flera nivåer. Egenskapen varumärke kan t ex bestå av nivåerna SonyEricsson, Siemens, Motorola och Nokia. 3. Mobiltelefonernas egenskaper/nivåer varieras på ett balanserat och systematiskt sätt för att härleda de kombinationer av egenskaper och nivåer som tillfredställer kundsegmentets behov bäst. 4. Därefter simuleras efterfrågan för alla de kombinationer av egenskapsnivåer som upplägget innehåller, för att på så sätt hitta den bästa sammansättningen och kombinationen för mobiltelefonkonceptet. kan användas när det råder en stor osäkerhet t ex vid en introduktion av en helt ny produkt den systematiska uppdelningen leder till en mer objektiv bedömning av testgruppens värderingar kan vara både omständlig och tidskrävande testgruppens sammansättning är (som alltid) viktig för slutresultatet bör utföras av professionell expertis med lång erfarenhet av liknande undersökningar Jmf Brainstorm Jmf Mervärdesstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 28

29 Cykliska karriärstegen En ledare (generalist) bör inte inneha en tjänst vare sig för kort eller för lång tid. Den vanligast förekommande karriärcykeln är mellan 3 4 år. En person som kvarstannar på en tjänst längre än fyra år riskerar att hamna i ett fack vilket är det första steget mot att bli en specialist. Struktur Den cykliska karriärstegen innefattar de fyra generella stegen Rensa, Ladda, Skjut, Byt arbetsuppgift, och följer normalt organisationens redovisningsperioder varför de oftast löper parallellt med kalenderåret. En ledare förväntas minimera resultatet under det första året och maximera resultatet år tre samt byta befattning under år fyra, varpå hela processen börjar om på nytt. En process som upprepas och återkommer under hela karriären. En ledares förmåga mäts i diskrepansen, dvs. skillnaden i resultat mellan det första och det tredje året. En stor resultatskillnad uppvisar en kraftfull ledare med stor kapacitet. Det är därför viktigt att inleda en nytillträdd befattning med så dåligt resultat som möjligt. En nytillträdd VD förväntas visa handlingskraft och göra rent bord med företrädaren på samma sätt som en klok gruppchef kraftsamlar kostnader och skjuter intäkter framför sig. Första året: Rensa En nytillträdd ledare har inget ansvar för tidigare ledares misstag och bör därför göra en ordentlig genomlysning av verksamheten och rensa ut gamla surdegar. I denna reningsprocess bokförs alla upptänkliga kostnader, på gränsen till det redovisningstekniskt lagliga, i resultatet för det första året, samtidigt som intäkter, där så är möjligt, förskjuts på framtiden med målet att skapa ett rock bottom resultat som bildar en angenäm plattform inför framtida segrar. OBS: En nytillsatt ledares ansvarsfrihet varar som längst i 12 månader!! Den trettonde månaden är ledaren alltid ansvarig för det ekonomiska resultatet alldeles oavsett om orsaken kan härledas femton år tillbaka. Andra året: Ladda Det andra året fokuseras intäkter och kostnader med ett obevekligt sikte på det tredje årets resultat. Resultatet år två bör vara bättre än år ett, men inte överdrivet bra, eftersom det besvärliga omstruktureringsarbetet förväntas ge resultat först på sikt dvs. det gäller att balansera mellan vad som minst förväntas av ledningen och samtidigt uppvisa att en seger inte är lätt att vinna utan kräver en erforderlig management insats. År två kan med fördel kombineras med långa arbetsdagar, gärna helger och bör framställas som en tid av intensivt arbete med stora uppoffringar. Tredje året: Skjut År tre skördas frukterna genom vinstmaximering och i likhet med år ett, används bokföringen som det yttersta medlet för att nå ett optimalt resultat. Intäkter redovisas på gränsen till det redovisningstekniskt lagliga, samtidigt som kostnader, där så är möjligt, förskjuts på framtiden med målet att skapa en maximal diskrepans mellan resultatet år ett och resultatet år tre, vilket framhärdar en exceptionell ledare med oanad kapacitet. Fjärde året: Byt jobb Det fjärde året fokuseras på att komma bort från den innevarande tjänsten och tillse att kontaktytorna mellan den tjänst man lämnar och den nya tjänst man tillträder helst saknas, eller i alla fall minimeras. I stora organisationer är det sistnämnda sällan ett problem eftersom det sker många chefsförflyttningar och omorganisationer under den period på tre-fyra år som den cykliska karriärstegen omfattar, vilket ger utrymme för positiva minnesförluster by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 29

30 En duktig, lojal ekonomiansvarig kan åstadkomma förvånansvärt stora förskjutningar av ett resultat över en treårs period. Det kan därför vara lämpligt att inventera den ekonomiska redovisningens möjligheter redan under det första året och vid behov genomföra nödvändiga åtgärder. Överavskrivningar, nedskrivningar, periodiseringar, fondavsättningar, omflyttning av personal, management konsulter, interndebitering osv. enkel struktur och allmänt förekommande ger möjlighet att visa handlingskraft leder inte verksamheten framåt det gäller att byta tjänst under det fjärde året kan kombineras med Management by democratic dictatorship Jmf Initialmetoden Jmf Intäktsimport Jmf Management by democratic dictatorship Jmf Omkostnadsexport Den cykliska karriärstegen (principskiss) Redovisade kostnader Resultatminimera Resultatoptimera Resultatminimera Resultatoptimera Resultatminimera Resultatoptimera År1 År2 År3 År1 År2 År3 År1 År2 År3 Rensa Ladda Skjut Rensa Ladda Skjut Rensa Ladda Skjut Tid DN Snittiden för hur länge en börs-vd stannade var i fjol tre och ett halvt år, jämfört med uppemot tio år för ett par decennier sedan by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 30

31 Decapitare 6 Underminera ett system eller en systemkedja genom att plötsligt neutralisera samtliga av dess högsta ledare. Ledarens ensamrätt att stödja och utse underställd ledare formas till outtalade kedjor vid sidan av den traditionella och synliga linjeorganisationen. Systemkedjor är sällan eller aldrig öppet uttalade annat än som en antydan. Trots det har systemkedjor en avgörande betydelse för den enskilde individens karriär och därmed för systemets konstruktion. Systemkedjorna kan i likhet med armeringsjärnen i ett betongfundament beskrivas som ett systems förlängning ner genom en hierarki. En bro kan inte byggas utan armeringsjärn lika lite som ett system och dess hierarkiska struktur kan fungera utan systemkedjornas sammanhållande verkan. Metoden innebär att systemkedjorna fästpunkt i systemets topp elimineras och kedjorna blir hängande utan någon egentlig förankring vilket snabbt kan försätta ett system i obalans och kaos. Principen är densamma som när en nytillträdd direktör på kort tid rensar ut de medarbetare som kan utgöra ett hot. Genom att kapa av icke önskvärda systemkedjors fästpunkter skapas en oro som underminerar och slutligen förgör dem. Metoden används även inom polisen och av militära förband. mycket effektiv kan uppfattas som brutal ställer krav på analys och ett beslutsamt, handfast genomförande det är bättre att eliminera en ledare för mycket, än en för lite eliminerade ledare bör plötsligt och omedelbart fråntas alla möjligheter att påverka Jmf Hands on management Jmf Nedmonteringsmetoden Dan Brown; Da Vinci koden (Roman, 2003) Det låter som en välplanerad décapiter. Det är en teknik vi använder när vi bekämpar organiserad brottslighet. När DCPJ 7 ska slå till mot en viss grupp bedriver vi avlyssning och spaningar i månader och identifierar alla höjdarna inom organisationen, och sedan slår vi till och tar dem vid ett och samma tillfälle. Halshuggning. När ledarskapet är borta blir det kaos i organisationen och medlemmarna börjar avslöja annan information. Decapitare 6 Italienska: Halshugga 7 Direction Centrale Police Judiciaire; Franska säkerhetspolisen by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 31

32 Den icke närvarande förhandlaren Ett extra förhandlingsutrymme skapas genom att en eller flera beslutsfattare inte medverkar vid en förhandling. Metoden används frekvent vid löneförhandlingar där personalavdelnings koordinerande funktion lyfts fram allt efter behov. Exempel från en löneförhandling En ledare väljer att förhandla ensam med var och en av sina underställda. Vid förhandlingsbordet finns ingen representant från personalavdelningen. Metoden erbjuder nu två handlingsalternativ: Acceptans Om förhandlingsresultat är bra verifieras överenskommelsen av båda parter vid sittande bord. Den icke närvarande förhandlaren omnämns inte under mötet eller hänskjuts till ren formalia. Bordläggning Om ett dåligt eller tveksamt förhandlingsresultat uppnås hänvisas diskussionen till den icke närvarande förhandlaren. Lönefrågan måste koordineras med personalavdelningen innan förhandlaren kan ge något definitivt besked. Personalavdelningen blir en "tredje part" vars röst aldrig gör sig hörd, men ändå väger tungt i förhandlingen. accepteras av de flesta vid individuella förhandlingar ledaren kan hänvisa till den icke närvarande förhandlaren och därmed undgå besvärande kritik den icke närvarande förhandlaren ger ett svängrum för tolkningar och bordläggningar som kan pågå en längre tid fungerar sämre i grupp den icke närvarande förhandlaren bör endast omnämnas vid behov Jmf Anonyma vittnen Jmf Hoppande majoritet Jmf Kontrastmetoden Jmf Nattmangla Jmf Rysk demokrati by Dan Jonsson. All Rights Reserved. 32

Strategier och metoder

Strategier och metoder Strategier och metoder 138 exempel på ledarskap och gruppbeteende Första Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft,

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Principerna om osjälviskt givande och självförsörjning

Principerna om osjälviskt givande och självförsörjning Självförsörjning: princip och tillämpning Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom de flesta områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen

I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom de flesta områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen INNEHÅLL Förord... 7 Inte till vilket pris som helst... 9 Ingen av oss vet på förhand... 13 Så skulle ingen behandla en älskad hund... 19 Abort och dödshjälp... 25 Dödshjälp i andra länder.... 30 Oregons

Läs mer

Piratpartistisk tidning

Piratpartistisk tidning Piratpartistisk tidning Beslutsunderlag inför Piratpartiets styrelsemöte 27 september 2015, av Anton Nordenfur Bakgrund Inför partistyrelsemötet i augusti 2015 lämnade jag in ett beslutsunderlag som sammanfattade

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales politisk filosofi idag politisk filosofi idag intervju med martin peterson, professor i filosofi vid eindhoven university of technology

Läs mer

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 MINNESANTECKNINGAR Datum 2014-06-26 1 (6) Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 Tid: 2014-06-26 kl 10.00-12.00 Plats: Dockplatsen, Malmö Närvarande För arbetsgivaren: Thorbjörn Lindhqvist, ordförande

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Inslaget: I inslaget beskrivs att undersökningen bygger på en enkät som skickats till kommunerna, samt intervjuer.

Inslaget: I inslaget beskrivs att undersökningen bygger på en enkät som skickats till kommunerna, samt intervjuer. Begäran om beriktigande och genmäle betr. programmet Medierna (ett inslag med rubriken Manipulerad graffittibild som sändes i P1 den 31 jan 2015 kl. 11.03) I ett inslag i Medierna den 31 januari 2015 ges

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land 1 Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land Läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin vill avge följande yttrande: Bakgrund

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Workshop om remiss för riskbedömning

Workshop om remiss för riskbedömning Workshop om remiss för riskbedömning Den 26 januari höll Nätverket Renare Marks en workshop om Naturvårdsverkets remissversion av vägledning och beräkningsmodell för riskbedömningar. Intresset var stort

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet Av Marie Hansson När det handlar om tjuvstarter är det ofta en kamp mellan en ivrig hund och dess förare. Men ju mer psykologi man använder, desto större övertag

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Hur hanterar man kontinuerligt arbetsmiljöaspekterna vid förändringsarbete?

Hur hanterar man kontinuerligt arbetsmiljöaspekterna vid förändringsarbete? Hur hanterar man kontinuerligt arbetsmiljöaspekterna vid förändringsarbete? Modern arbetsmiljöledning 2008 John Ylander Doktorand Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet OHSAS 18000 Två huvudsakliga

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03869 SAKEN Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Vad eleverna behöver. Eleverna behöver rätt språk

Vad eleverna behöver. Eleverna behöver rätt språk Vad eleverna behöver Publicerad här den 4 januari 2016 hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det som jag har funnit att

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Parter Ärende Göteborg City Airport (härefter GCA alt. flygplatsen ) Ledningsgruppsmöte Datum 07/12/2011 Tid 12:30 15:00 Plats Flygplatsens lokaler, Konferensrum 1 Närvarande Annika Nyberg (AN),

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer