e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I."

Transkript

1 :!"" ",-" - '" - - -",w.. ""'- - '" -a -"!y.. a e J pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR.AMEPL.EMSTPNNGNR 1 årgång \ -=. ii 1i'i Ị j. B 1#",'$1 '" '" '" '"!.. if!! "" "...;!ii

2 Vegabladet T nnehåll: Vegabladet Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 MEDLEMSM0DE SH0] 6 Hallands Väderö 7 FORARSKLARG0RNG 9 En vinter er forbi 9 Återträff - sommareskadern Brygg-Kalle på båtmässa 14 Marknaden 16 Tekniska sidorna 17 Segla jorden runt med en Vega 19 Eskadern i sommar 21 Klubbartiklar Danmark 22 Klubbartiklar Sverige 23 Framsida: Vintrig hamn Foto Dan Malm MSTELN En liten förklaring angående hems i- dans olika sidor Några medlemmar har undrat över varför vi inte har nyare uppgifter på våra sidor, allt material verkar gammalt. några fall kan det bero på att datorn och att Ert program inte uppdaterar sidan automatiskt. Gör då som följer. Tryck på den gröna pilen som finns uppe till vänster, när Ni håller muspilen över densamma visas ordet UPPDATERA, Ett annat sätt är att trycka på tangenten F5 Redaktionen Våra annonsörer Stocksunds Tapetserareverkstad WN-Marine Lidköpings Båtsnickeri AB Erlandsons Brygga AB Svenska Sjö Vega Marin Hammax nternational AB Boding ".!!! rrl... '- E!ii.. 1 :- " B : G D'E::i e,.' B Vår adress är: Vegabladet c/o Lars von Mahnborg Rosegårdsvågen Vallentuna Redaktionen kan nås via eller Vegabladet c/o Bengt-Åke Fri Kasmovägen 12 SE-l96 31 Kungsängen Sverige Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året till medlemmar i de nordiska länderna. Ansvarig utgivare Lars von Malmborg. Annonsörer får en länk från Vegaklubbens hemsida. Annonspriser: nsida 11200:-,1/2600:-,1/4400:- Rabatt vid avtal om minst 3 annonser. Blad Nr 2, 2006 utkommer under juni månad. Presstop den 1 maj. Tryck: Mariehamns Tryckeri AB. 2

3 Vegabladet Vegaklubben Sverige Ordförande Medlemskontakt Lars von Malmborg ars. ma Tel Annonser Vakant Teknik Per Wasberg Tel Segling Lars Lemby Te Webbmaster Niklas Sjönel niklas. Redaktör Bengt-Ake Fri bengt -ake. Tel nformation Jan Skoog Tel Kassör Ake Sääf Tel Sekreterare Sven Fors Birger Sjöbergs väg 3 3t STOCKHOLM Tfn Medlemsavgift 200kr år Medlemskontakt Lars von Malmborg Tfn Klassbevis, kurser Klubbprylar Betalningar bankgiro Verksamhetsår 1/1-31/12 Hemsida: Båtförsäkring: Svenska Sjö. Ombud Lars von Malmborg, se ovan Vegaklubbens regioner. Stockholm Mälaren Jan Skoog Tel Sydost Jens Wikström Tel i V S fuvtcvulet Vi går mot vår och sommar. Det finns många tecken som visar detta. Dagarna blir ljusare och ljusare och redan nu märker man skillnaden från i julas. Som varje senvinter genomförs under februari de populära och välbesökta motor- och reverseringskvällarna. Ett tydligt tecken på den stundande sommaren är att båtmässorna i Göteborg och Stockholm genomförs i dagarna. Vegaklubben deltar på båda mässorna. Stockholm dessutom med Per Was bergs Vega PAGAL för allmänhetens beskådan. Tanken är givetvis att vi vill visa en bred allmänhet hur en Vega ser ut. Efter mässorna är det dags för Vegaklubbens årsmöte som avhålles den 18 mars kl 13 på Sjöhistoriska museet. Denna sommar genomförs så den vartannat år återkommande aktiviteten Vega nternational Friendship Regatta (FR). Till årets regatta har preliminär 20 svenska besättningar anmält sitt deltagande. Regattan avhålles den juli Eckernförde, Tyskland. Och förutom dessa aktiviteter skall båten också rustas ut. Trevlig sjösättning Svenska Veeaklubben kallar till Årsmöte 2006 Styrelsen för Vegaklubben kallar härmed till stadgeenligt årsmöte. Tid: LÖRDAGEN den 18 mars 2006 med början kl Plats: Sjöhistoriska Museet, Djurgården. Möteshandlingar kan tillhandahållas av styrelsen före mötet Arsmötesförhandlingar enligt stadgarna Växjö Jan Molin Tel Vänern-Vättern Roland Wäxby Tel Sten-Arne Pettersson Tel Västkusten rene Hylen Te SjOHtSlOlUSKAMUSEET Passa på att se utställningar och samlingar,, 3

4 ., Vegabladet Dansk Klubs Vega Formand Erik B. Simonsen bestyrelse Tlt N restformand Turarrangementer, hjemmeside Finn Hallager Tlt Kasserer Regnskab, medlemskartotek Niels Erik Wille Tlf Sekretrer Kapsejlads Flemming Kaiser Tlt Bestyrelsesmedlem Teknisk service håndb0ger nstruktioner Leit Plaetner Vestre Hougvej Middeltart Tlf REDAKT0R Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte E. Tlt POSTADRESSE: DANSK VEGA KLUB, c/o Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte HJEMMESDE: Medlemslisten beskyttes at kodeord: albin Password: voda $omtmtden luu odet 2Jmtntadi slcrivende stund er vi sidst i januar. Der er is i havnen, og min Vega ligger i vandet. Men det klarer den fint, h0jvande og ikke is er det vxrste. Til gengxld håber vi, at der kommer nogle lune forårsdage, hvor vi bare kan springe ned i båden og sejle ud på 0resund, mens de andre står med en lang nxse oppe på land. Vi har haft medlemsm0de i sh0j i November, og det var godt bes0gt. Når dette lxses, har vi haft medlemsm0de i Strib samt generalforsamling i Vedbxk. På disse m0der hold er vi en seance om reversering og de gamle motorer. Det har vxret et meget efterspurgt emne, så vi håber, at rigtig mange m0der op. Der har vxret en hel serie af "kiks" i bladet, det beklager vi naturligvis. Vi må dog g0re opmxrksom på, at "kiks ene" er svenske. sidste nummer var "Formanden har ordet" eksempelvis en gentagelse fra sidste blad. Vi var derfor n0dt til at udsende indlxgget separat med bladet. Der har også tidligere vxret artikler, som sågar har vxret trykt to gange i samme blad. Vi har beklaget os over det, men man skal selvf0lgelig også huske, at Vega-bladet produceres af amat0rer, som yder ul0nnet og frivilligt arbejde. Vi håber dog, at det bliver bedre. Vi har over 200 medlemmer, og mindst de 100 sejler på sommerferie med deres båd. Det må derfor vxre muligt at formå nogle få medlemmer til at slcrive om deres oplevelser på sommerturen. Jeg har selv gjort det samme idette nummer, så lcridt nu pennen og send os nogle artikler. Det er sådan noget vi gerne villxse. Det kunne også vxre, at vi har nogle medlemmer, som er blevet vilde med jat ligge for anker. Mange bryder sig ikke om at ligge for anker, så lad os lige h0re lidt om f.eks. dette emne. Vi ses til FR i Eckernförde. Erik B. Simonsen =.!.!!!!. 'i.',ät --. l 1 ijiii le!1!,; := 1. "",.,. 1\o1.'!..R-. lo.. =.f'.., 4f&6e, S \. 1 4

5 Vegabladet VEGA-klubbens styre Norge Formann Tom H Rasmussen Vossegate 16 e, N-0475 Oslo Tlf. priv Förslag till Vega-klubbens budget för 2006 Kasserer Svein Straand Tlf. priv Styremedlem Webmaster Are Wormnes Tlf: Fredrik Schulze Tlf: Geogr Okos Arnstein Borgen, Tlf. privat: Vega-klubbens adresse: VEGA-klubben, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: Vega-klubbens hjernmeside: ntäkter Medlemsavgifter 550x Annonser 6000 Utländska Vegablad Räntor 6000 Varuförsäljning Kostnader Matrikel 5000 Vegablad Porto x Distribution 5000 Möten M.M JFR 3000 Priser/gåvor 5000 Medlems avg Mässor 6000 Övrigt V KLÄR OM ERA BÅTDYNOR Eller funderar Ni på att göra Era Båtdynor själv Stockholmsvägen Stocksund Mobil Mobil TYGER, KAPELLVÄV POLYETER KALL SKUM LUFT SPALT MATTA SKYDD FÖR ANKARBAND 5

6 -/ Vegabladet WN MARNE BETA MARNE DESEL Let installation i alle VEGA-er 13,5 og 16 HK - 2 eyleller 20 HK - 3eyl. FN-koling med ferskvandskolet manifold - nstrumentpanel med alle alarmer og el-stop, TMC marinegear - Staj- og ragsvag, Miljavenlig - Standardfadder til MD6A fundament. NYHED 'er Få tilbud på kompet installationspakke Priser: 13,5 HK: kr HK: kr HK: kr Giver dit tovvrerk lrengere leveöd 8-14 mm kr mm kr Nu installeret i Vega nr O WN-MARNE Tel Mobil: MEDLEMSM0DE SH0] L0rdag den 26. november var der igen indkaldt til medlemsm0de i sh0j Sejlklub. Efter en forlreggelse af det traditionelle m0de året f0r viste det store fremm0de, at det er her det er mest fordelagtigt at samles. Dagen stod i rejseerindringernes tegn. F0rst så vi formand Eriks film fra en formidabel og oplevelsesrig tur på charterbåd i Skotland. Turen er jo allerede beskrevet i Vegabladet, men denne gang fik vi liv på billederne. En tur i et fantastisk sejiområde med megen natur og dyreliv, men et oplagt sted for varm påklredning. Filmen fra FR 2004 i Marstrand blev et gensyn for de mange der var med og et oplagt incitament for at deltage i dette års arrangement i Eckernförde. Filmen var lavet meget professionelt af den hollandske Vegaklubs davrerende formand. Eftermiddagen b0d på tekniske tips og lidt småsalg af brugt udstyr. Mrerkeligt nok var der ikke mange sp0rgsmål om de gamle motorer. Tidligere sp0rgerunder har altid Het en til at spekulere på, om det var en sejleller motorbådsklub, man er medlem af. Men man har måske Het bugt med de vrerste problem er. Sidst på eftermiddagen var der mulighed for kontakter nye og gamle medlemmer imellem og der blev også snakket lidt om sarnlet sejlads til Eckernförde - det arbejdes der på i foråret, så hold 0je med hjemmesiden, J er der skal med. Atter en vellykket dag i sh0j - Vi ses nreste år. P.S. Et par billeder fra dagen må desvrerre undvrere, da kameraet strejkede. Godt trrette i 0jnene kunne vi som sredvanlig srette os til det omfattende store kolde bord, som altid veltillavet af fru Birthe i kantinen, og snakken gik på Vega-vis. V

7 Vegabladet Hallands Väderö Sidste somrner var min kone Anne og jeg fast besluttede på, at vi skulle til Hallands Väderö, men inden da skulle vi til Kullen. Naormere bestemt Arild, hvor Annes soster har en odegård hojt oppe med udsigt til Torekav. Vi lagde ud med at sejle til Råå lige syd for Helsingborg. Der er ca. 10 mil fra Vedbaok, og det er en af vores favorithavne i Sverige. Råå har en rigtig stor moderne marina med mange pladser, og mange Vegaer for den sags skyld. Jeg tror, at jeg har talt ca 10 Vegaer ved hver af de 4-5 broer i havnen, men det er selvfolgelig Vega-land vi taler om. Men vi har faktisk kun ligget i denne marina en enkelt gang ud af de utallige gange vi har besogt Råå. Vi sejler nemlig altid ap i Råå Å, som bugter sig ap i byen på idyllisk vis. Vegaen stikker jo ikke så dybt, så vi kan ligge helt ap til den bro, som afgraonser vores sejlads ap ad åen. J a, vi har faktisk stået på grund helt deroppe, men vi kom let fri. Vi havde virkelig svaortved at fmde plads i Arild, selvom Vegaen kan gå ind på lavt vand, men tilsidst lykkedes det at ligge uden på en båd, og senere på dagen rykkede vi ind på en rigtig plads. Om aftenen besogte vi familien og naoste dag gik det videre mod Torekav. På billedet avenfor ses vores Vega Utha i åen i Råå. Vi kobte skrubber af fiskeren i fargrunden. Råå er en gammel havneby, hvor der tidligere lå store skibsrederier, som sejlede på hele verden. Der ligger på havnen et fint skibsmuseum, hvor man kan opleve hele byens historie. Her findes også en Hallberg Rassy Monsun (Golden Lady) udstillet, som har sejlet hele to gange rundt om jorden med Kurt Björklund som single hand skipper. Herover ligger vi i Torekav, og det var dundrende varmt. Hver dag sejlede ikke mindre end tre fiskekuttere ud til HallandsVäderö med turister, men vi vidste heldigvis, at alle turisterne skulle om på nordsiden af oen, mens vi agtede os ud på sydsiden. avenfor ses Kurt Björklund på Golden Lady. Herefter sejlede vi til Mölle på sydsiden af Kullen. Byen virker lidt som Dragor i Danmark. Der er fine hoteller og fine spisesteder. Man skal passe på med at anduve i hård nordvestenvind, da indsejlingen foregår helt inde under kysten. Der er heller ikke mange pladser at gore godt med, så man må ligge udenpå hinanden. Naoste dag var det stadig vindstille og hojsommer, så vi gik for motor mndt om Kullen, som man kan sejle ganske taotpå. Da vi nåede odegården ringede vi til familien, som kom ud foran huset og vinkede til os. Vi fortsatte til Arild, som er en ganske lille bitte havn på Kullens nordside. Normalt ankrer man ap i Kapelshamnen på oen, se billedet avenfor. Man anduver skaorgårdshavnen fra syd. Man ser så en hvid klat på et skaor,som skal vaore overens med en hvid gavl på et hus inde på oen. Man skal så nord om skaoretmed klatten og ind i Kapelshamnen. Billedet avenfor er gammelt for det viser en mole mellem yderskaoret og oen. Den eksisterer ikke mere, og man skal derfor vade i land på oen. Forts.sid8 7

8 ...- / Vegabladet Molen blev fjernet, fordi ba. for mange danske sejlere anduvede 0en. Vi valgte denne gang at anduve Möhamn, som ligger lidt lrengere sydvest på 0en. Havnen (eller vigen) ses helt ude til venstre (vest) på 0en. Man skal sejle sydfra ap langs "Store Ors kär" i en afs (f):> Q v- ; til r: 6'> b!da:. c&: H(; Ovenfor ligger Litha fredeligt i Möhamn på Halllands Väderö, og der er kun ganske få medgrester i vigen. For natten lå vi der alene med Maxien til h0jre. tand af ca 100m. Der ligger en lille grund på O.8m og en lrengere inde på 104m,den sidste er afmrerket med et gult Hag.Vi listede af sted og kom fint ind....,.... J.. $< " h is. ;:!. ". Det var stadig varmt og vi badede fra båden i absolut klart vand. Lige vest for os lå et srelreservat, og der kom nresten konstant sreler sv0mmende forbi os. Her ses hele Hallands Väderö, som der desvrerre ikke fndes srerlig detaljerede kort over. 10bet af natten rendrede vejret sig uventet, så vi vågnede med vinden hylende i riggen, og vinden stod lige ind i Möhamn. Det var derfor ikke let at komme ud. Vi halede os ud til hrekankeret og satte så fuld fart på, drejede hele vejen rundt og slap ud. Vi fk så en en ordentlig tur til Kullen, som vi lige akkurat holdt ap for motor og et lille fors ej!. Herefter gik det for fulde sejl ned til Viken, som er endnu mere Drag0r end Mölle. S0erne ved Kullen er helt specielle, fordi de er så h0je, at man tror det er 10gn. Men sådan er Kullen bare, jeg har pmvet det f0r. Sidste ben var så tilbage til Vedbrek, men de store S0er lagde sig f0rst, da vi var vel inde i 0resund igen. Erik B. Simons en, Litha V

9 FORÅRSKLARG0RNG Der er siden sidst kommet en hel del nye medlemmer og flere Vega' er har skiftet ejer, så en gentagelse af en gammel tekst om klarg0ring er nok berettiget. Vi starter med shog og drek og her checker man, at strevnbeslaget er OK, dvs. ikke har revner. Det er isrer overgangen mellem drek og strevn, der skal holdes 0je med. Check også rorpindens messingbeslag, der kan der også opstå sprrekker og revner med kedelige f0lger som resultat. Masteunderst0ttelsen kan desvrerre f0rst checkes, når riggen er sat, men kontrolmåden er, at man på hårdt kryds kontrollerer, om toiletd0ren går mod mastebjrelken i kahytten. Det er stort set kun årgange med benzinmotor, der rammes af denne skavank. De fleste glemmer, at boltene mellem drek og shog (der er mange af dem) skal eftersprendes en gang imellem. Dette g0res bedst, når båden er i vandet og uden rig. Check alle s0ventiler, de skal alle kunne åbne og lukke. Har du den mindste mistanke, så skift dem ud med kugleventiler i god kvalitet. De har trads alt siddet der i mere end 30 år. Så er turen kommet til motoren. Uanset om man diesel eller benzin grelder det, at man har skiftet olie og olief1lter.diesel-brrendstoff1lteret skal også skiftes, men hvis tanken er ren, så beh0ver man ikke hvert år. Dieselmotorer har vandudskillerf1lter og dette skal også checkes og evt. vand skal aftappes. Propellen skal også sm0res: Her fjerner man den lille skrue og erstatter den med en sm0renippel. Propelhuset skal fyldes helt op, dvs. til det gamle fedt presses ud gennem samlingerne. Sm0reniplen fjernes og gemmes til nreste gang og shuen srettes i igen. Denne sm0ring er meget vigtig, da der ved manglende fedt i propelhuset kan trrenge s0vand gennem akselen og ind i reverseringshuset med skade på leje og dele som f0lger. På BB side af reverseringshuset sidder der også en sm0renippel. Den skal have en slag med pumpen. Til ovenanf0tte sm0ring bruges der vandfast fedt, f.eks. Shell Retinax. God sejlsreson Walther V1691 Vegabladet En vinter er forbi Så er det endelig vår igjen. Vinteren har V3:)rt travel både ombord og på land, og som vanlig er det ganske mange nyvinninger som skal pf0ves ut. Det nymonterte vindroret (av egen konstruksjon) er kanskje det viktigste. Deretter kommer videre eksperimenter med genaker (egentlig spinnaker brukt som genaker) som ble startet i fjor og forskjellig andre småting som man alltid finner på i vinterens 10p. Men f0rst litt om vår MD7A fra 1977 som har gått lytefritt i enda en sesong - vel, s3:)rligmye har den ikke arbeidet i år heller. Vi har brukt bare ca. 40 liter diesel på noe over 700 mil. Etter hvert hadde omstyringsmekanismen fått en mistenkelig slark og ulyder og en betydelig lekkasje av fett fra akslingstettingen fortalte oss at ikke alt var som det skulle V3:)re.Og ganske riktig - Kulelageret som overf0rer tannstangens bevegelse til reviseringshylsen var totalt utslitt og det samme var tettingsringen i bakkant av huset. Dette er standard ting som kan g0pes over disk overalt (koster en bf0kdel av hva de samme delene koster hos VP) og skiftes meget enkelt. leg benyttet selvsagt h0vet til en fullstendig renovering av hele systemet inklusive propell og stevnhylse. ngen st0rre defekter ble funnet, alt var i god stand med det man kan vente seg av slitasje etter så lang og tro tjeneste. Det eneste av betydning somjeg fant var hylselageret som var slitt ca. 0,2 mm. det var også litt slitasje på selve akslingen. leg har aldri likt vannsmurte lager fordi fremmedlegemer altfor lett kommer inn i lageret og forårsaker slitasje - dessuten er ikke vann verdens beste sm0remiddel. Det var akkurat nok plass mellom lager og propellhode til en selvlaget pakkboks. Vannhullene i lagerhuset ble gjenget M6 og tettet igjen med skruer. En forgrening fra falltanken for olje (den som sm0rer pakkboksen i forkant) til hylsef0ret ble rigget til. Dermed er stevnlageret blitt oljesmurt. Resultatet er adskillig mindre bråk fra propellen enn f0r og et stevnlager som jeg ikke beh0ver å tenke mer på i min tid (håper jegda) Når man gjennomf0rer en såpass omfattende operasjon tar man naturligvis med seg en hel rekke sekund3:)reting i samme slengen - eksempelvis kontrollerer man opprettingen av motoren. Den stårjo på gummiklosser som med tiden kan sette seg en smule. Sideveis var alt perfekt, men det var så langtfra perfekt i h0yden! Avviket var ikke mindre enn 1,5 mm på h0yden målt midt under forreste motorfeste. fort. sid 10 9

10 Vegabladet Dette er mye og må ha påfort akslingen betydelige vekslende boyespenninger (farlige greier som ofte forer til tretthetsbrudd) Det viste seg da også at jeg fant små frettingsskader på akslingen ca. 200 mm inn i reviseringshylsen der boyen på akslingen gnikker mot innsiden av reviseringshylsen. Antagelig var det på hoy tid med justering! Herved et alvorlig varsko til alle med gamle motorer på gummioppheng og med stiv akslingskopling: Siekk motoroddrettineen! (V<erogså ops på at denne motoren på lavt tomgangsturtall rister temmelig mye opp og ned. Denne ristingen påforer også akslingen vekslende boyespenninger. Juster opp turtallet en smule og ristingen forsvinner) Vegaklubben har for salg nodvendig bruksanvisning for alt arbeid med overhaling av omstyringsmekanismen og oppretting av motoren. Den er ikke s<erligforståelig sånn med det samme, men når du begynner arbeidet forstår du etter hvert. Arbeidet med vindroret har vart i et par år nå etter at jeg fikk ideen og er endelig ferdig som prototyp. Tidligere erfaringer med vindror av forskjellige typer har ikke v<ertde beste, men dette virker lovende. De forste forsok ble gjort med 3-4 knop vind på låringen (altså en vindvinkel der de fleste vindror har problemer) Etter en del justeringer gikk hun nesten som på skinner. På bidevind går hun omtrent perfekt! Nå har vi et tredje besetningsmedlem ombord som hverken spiser, sover eller krangler s<erligmed skipperen. Foruten å v<erevindror kan det brukes som stabilisatorfinne for å bedre retningsstabiliteten (nesten for mye), trimror som demper rorpresset i frisk vind, reserveror og alternativt ror. Som alternativt ror ved motormanovrering i trange havner gjor det livet betydelig enklere ved at det fanger propelstrommen som et vanlig hekkmontert ror og også har betydelig effekt ved akterovergang. Når det brukes som vindror låses forst hovedroret ved hjelp aven styrekam for å balansere logjerrigheten, deretter koples vindroret inn. Ved bruk som alternativt ror låses hovedroret midtskips. Ved motorgang brukes hovedroret som trimror for å balansere svingtendensen til SB (propellen står jo på BB side) og vindroret brukes som styreror. Dette gir meget god retningsstabilitet. Av praktiske hensyn står vindroret på BB side for å komme klar av leideren som vi ikke ville flytte på. Dette ser ikke ut til gi ulik virkning på de ulike halser. Vi skal bruke sommeren til systematisk utpf0ving, og blir resultatene bra kommer jeg tilbake til saken. Av forbedringer med riggen må nevnes en ny rullegenoa fra Boding Segel. Den har et meget bra snitt og står betydelig bedre enn den gamle. Vi er godt fornoyd med den. Ettersom vi nå har to nokså like genoaer kan vi på lens heise den gamle i nabosporet på forstagsprofilet ved hjelp av spinnakerfallet, spri dem hver sin vei, pakke ned storseilet og seile bekymringslost på det meste av vind aktenfor tvers uten å stadig vokte over en temperamentsfull spinnaker. Rusk bare at å rulle dem 10

11 Vegabladet inn sammen ikke lar seg gj0re når den ene er heist i spinnakerfallet. Pf0ver du det får du problemer! Videre er masten blitt hengslet, riktignok på en noe annen måte enn Vegatipsene anviser. Nå kanjeg legge ned masten «alldeles ensam» og blir uavhengig av kran og ekstern hjelp. Ettersom aluminiumen i masten og mastefoten i rustfritt ikke hadde det bra sammen (skjelden har jeg sett aluminium og rustfritt hate hverandre så sterkt!) har jeg nå lagt en isolator av 3 mm stiv plast mellom dem (laget av 10se skillevegger fra skrivebordskuffen) Fors0kene med spinnakeren f0rt som genaker har v<ertganske tilfredsstillende så langt. Arrangementet med doble skj0ter og bras gj0r det mulig å stagvende hvis vinden ikke er for frisk. Den gj0r en bra jobb og står brukbart opp til ca. 55 grader fra vinden (relativ vind) Rommere enn ca. 120 grader står den dårlig. Enten pakker vi da ned storseilet - eller rigger opp spinnakerbommen på normal måte - enkelt og lettvint! Vel - det der med lettvintheten er Audhild ikke ubetinget enig i - det blir jo unektelig mye tauverk å holde styr på - og et par vinsjer ekstra hadde v<ertsv<ertkjekke å ha. Det fordres et disiplinert mannskap med evne til planlegging og sans for orden og system. Vi er bare to ombord og har som regel ingen store problemer med å beherske kaoset. (På Sejers0Yi Danmark så jeg engang en håndskrevet plakat på d0fen til en gubbe der han bodde sammen med sine to katter: «Kun tåben rydder opp -Geniet behersker kaos!») Under dekk har det ikke skjedd så mye, men litt er det. Gasslangen til kokeapparatet var etter så mange år blitt temmelig stiv avede og er nå skiftet ut med en ny og mer fleksibel. K0yene er dessuten forbedret. På grunn av tynne madrasser i forpiggen syntes vi ikke det var noe behagelig å ligge der, dessuten ble det veldig vått under madrassene på grunn av kondens. På den andre siden: Det er ikke så praktisk å ligge adskilt i salongen heller--, og fuktproblemene er dessuten de samme. L0sningen ble madrassunderlaget «M-Save» som er en matte bygd opp av sammenfiltrede spiraler av plasttråd med en tynn glassfibermatte på hver side. Den er ca. 20 mm tykk og fj<ererutmerket samtidig som den er helt åpen til alle sider og lufter ut fuktigheten. Nå har vi det bra i forpiggen igjen og fuktigheten er såvidt vi kan se helt borte. Ellers kan nevnes en ny radio med CD spiller, og kanskje monterer vi vanntette h0yttalere i cockpiten med tiden-. Så kommer den historien der ikke alt gikk som planlagt: «Strega» manglet som alle Vegaer et kryssholt midtskips (noe som er veldig praktisk å feste springet i, s<erlignår du skal sette spring begge veier - og det b0r dujo gj0re) leg fikk tak i noen fine kryssholt hos en venn av meg (han som eide «Strega» f0r oss og som fremdeles sliter seg ut med å få skikk på en gammel «Gambling») Full av overmot gir jeg meg i kast med monteringen. Rette stedet vurderes til å v<ereca. 150 mm foran midtskips rekkest0tte helt inntil fotlisten. F0rst et 3 mm bor for å se hvor hullet kom ut på undersiden og finne ut hvor tykt dekket er. Det ser bra ut. Deretter et 10 mm bor i samme hullet. Merkelig farge på sponene som kommer opp - både f0de og blå. Hva kan det bety? Det finner jeg fort ut av. Sponene kommer fra ledningsisolasjon! Til min skrekk og gm ser jeg at jeg har boret tvers gjennom det innst0pte f0ringsf0ret for de elektriske kablene til forskipet---! Det blir noen ekstra arbeidstimer og mye bannskap. Heldigvis blir det plass for nye kabler når boltehullene gj0res litt ovale - (og så fikk jeg ryddet litt i det elektriske anlegget samtidig, så helt uten positive effekter var det altså ikke) Har du tenkt på det samme så start med gradvis st0rre bor og v<er forsiktig og se deg for så går det kanskje bra. Dette er altså på SB side - ihvertfall på vår båt. Bod0 Seilforening arrangerte i vår et sikkerhetskurs for sine medlemmer. Det gikk over to kvelder og to s0ndager og sluttet med realistiske rednings0velser for MOB. De fleste ble nok ganske betenkte etter å ha erfart vanskelighetene med å få et hjelpel0st menneske ombord - selvom de var flere i båten. leg tror nok at vi ser flere sikkerhetsliner i bruk fremover Med hilsen Vega 3237 «Strega» Audhild og Sigurd... t' iii... - '" "'j - fil.. '".'4f&61!!!i!!.E

12 Vegabladet Lidköpings itirbatsnickeri Vårerbiudande till Veaaklubben2006 Från Lidköl1l!:m.sBåtsnickeri AB Teaksatser i nåtad massiv teak Komplett bänksats inkl 3 nya bänklock Endast 3 st nåtade bänklock Nåtad durk Teaksealer ( behåller teakens gulbruna lyster 1 lit) Ruffluckor Rorkult massiv teak Sittbrunnsbord i nåtad teak nklagun fäste 85*55 Övriga snickerier enl era önskemål 7600:- 4600:- 2900:- 380:- 2800:- 2000:- 4800:- Vårerbjudande på tillbehör till Vega klubben Mastervoltbatteriladdare25 amp 3 utgångar Storskottalja4:1 ink 25 m splitsadlina 1195:- Silva NX2 multi inkl server lod och logg 5695:- Vi stäl/er inte ut på någon mässa under våren så ringel/er mai/a er order Funderar ni på ny båt ta en titt på SwedeStar 370. Design Håkan Södergren. En välseglande båt med modern design mixat med svensk båtbyggartradition under konceptet Så svenskt det kan bli Premiär våren 2006/ Order Lidköpings Båtsnickeri AB Fiskaregatan Lidköping Te10510/20100 Fax 0510/

13 Vegabladet Återtråff - sommareskadern 2005 Den 12 november var det så dags för en återträff för oss som var med på "sommarens" eskader i Stockholms skärgård. Att få tag på en lokal som rymmer ca 20 personer och ligger hyfsat till så att man kan ta sig dit med allmänna kommunikationer är inte det lättaste, men Stina Fors flxade så att vi kunde vara på barnstugan Kometen på Lilla Essingen, där hon jobbar. Eftersom det fanns lite pengar kvar från sommarens uteblivna avskedsfest, så beslutade jag i sann demokratisk anda att Vegaklubben bjuder på smörgåstårta och ett glas vin. Sven Fors och jag körde lånade bord och stolar till lokalen på lördag förmiddag och i god tid var allt klart. Efter det att vi ätit smörgåstårta och druckit kaffe så tittades det på sommarens bilder. Alla som var med på eskadern kom till återträffen, det tycker vi som ordnade träffen var extra roligt. Jag tror dessutom att alla tyckte det var en trevlig återträff. Lars Roxström Vega 483, Carlita 13

14 Vegabladet Brygg-Kalle på båtmässa Kassören, Slipis och jag hade åkt ut för att titta på Allt för Sjön. Jag behövde en massa nya grejor till segelbåten och vi hade gått omkring länge. Nu kändes det skönt att ta en kopp kaffe på serveringen. Just som vi satte oss kom Den Nye Medlemmen släntrande längs gången. Han bar som alltid sin enorma täckjacka som fick honom att se ut som en besynnerlig insekt med väldig bål och spinkiga ben. Den Nye Medlemmen - som kom med i klubben flera veckor efter det att jag blev medlem - har enligtslipisen märklig vana att falla i trans på mässor. Han får syn på en racig kärra, som han uttrycker det, och sedan går han omkring och drömmer, varken ser eller hör. -Stopp där! skrek Slipis. Vakna! Den Nye Medlemmen hajade till, fick syn på oss och kom fram till bordet. -Ska det köpas en ny kappseglingsbåt? undrade Slipis. -Nej, jag jagar en turtle, svarade Den Nye Medlemmen. -Ett engelskt ord som betyder sköldpadda, förklarade jag undervisande. -Jagar han sköldpaddor på en båtmässa? undrade Slipis skrämt. Stackars pojke, det måste ha blivit för mycket för honom med alla dom här båtarna. Vi måste försöka få tag på en sjukvårdare... -Sluta upp att behandla mig som en idiot, morrade Den Nye Medlemmen argt. En turtle är en ny typ av fiffig, sofistikerad spinnakersäck! -När man hör sådant där förstår man att det måste vara riktigt svårt att bli en bra kappseglare, konstaterade Kassören. nte nog med att det finns massor av konstiga seglartermer utan man måste också vara en överdängare i engelska. Den Nye Medlemmen avlägsnade sig med högburet huvud. -Den där killen kan vara lite marig ibland, sade Slipis. Kan bli påfrestande, men han är ändå inte så farlig som Brygg-Kalle. Han kan bli rena pesten på en båtmässa. -Nu tar du väl i, sade jag. -Hördu, Kassören och jag var tillsammans med honom på Göteborgsmässan. Den gången höll det på att gå riktigt illa. Brygg-Kalle skulle bila dit ner för att titta på ett halvfabrikat. Han ska ju bygga en ny båt sedan han sålde sin gamla. Det fanns plats i bilen, så Kassören och jag följde med.... Stomarknadenför båtiillbellör --.cs ef"..,s..s'8.18\ -fcss.1\s' Allt i lagerför båt& besättning! Polyester,glasfiber,epoxi,bottenfärg,båtvård,verktyg,däcksbeslag, badstegar,lanternor,kompass,sjökort, gps, instrument,vhf, elinstallatione,belysning,beslag,tågvirke,kätting,förtöjning.fender, relingslist,riggbeslag,block,winch,däcksluckor,ventilation, teakplywood& -detaljer,presentartiklar,stolar & bord, kapell,kök, värme,kyla,toalett, pump,rördeiar,slang,säkerhet,utbordartillbehör, trimplan, bogpropeller,upptagningsmateriel,vp-yanmar-& Mercurydelar,Teleflexkablar,motorlås,flyvästar,seglarställ,vattenlek, Zodiac 1fl;iMtfl 01! Karlsrogatan 1 J Solna Karta:GulaSidorna28 EJ5 1!f. - Det gick snett redan från början. Dagen till ära hade Brygg- Kalle tagit på sig en tröja. Den var snygg och prydlig, men folk tittade lite undrande när dom läste texten på den. Där stod det nämligen med stora och granna bokstäver "Jag gillar Roslagen". Det första som hände under mässbesöket var att Brygg-Kalle fick syn på en liten segelbåt, som enligt skylten kallades bohusjulle. Brygg-Kalle gick fram till killen i montern. Han ruskade på huvudet och förklarade i överlägsen ton att skylten var felstavad. Jolle heter det, sade Brygg-Kallebestämt. -Här heter det julle, väste båthandlaren. -Konstigt, menade Brygg-Kalle. Talar dom inte svenska i Göteborg? Fort. Sid 15-14

15 Vegabladet Nästa kris kom när Brygg-Kalle tittade på en riktigt modern motorseglare med fenköl. -Fin båt, sade Brygg-Kalle. Gillar bara inte kölen. Skulle verkligen inte vilja törna på en grynna med en sådan där köl. -Grynna, undrade båthandlaren. Vad är det för något? -Vi i Roslagen, sade Brygg-Kalle överlägset, har en skärgård. Stundom finns där stenar i vattnet. bland händer det att man smäller på en sådan sten, som på vanlig svenska kallas för grynna. -Vi kallar dem för böer, sade båthandlaren. -Verkliga kommunikationsproblem, konstaterade Brygg- Kalle. Här borde man ha en parlör för att klara språket. Nej, fortsatte han, nu får det vara nog med promenerandet. Nu ska jag hårdgranska båtarna. Känna efter om dom håller! Kassören och jag tyckte att Brygg-Kalle lät ovanligt brysk och undrade vad han tänkte göra, berättade Slipis. Det visade sig att Brygg-Kalle ansåg att båtspekulanterna var alldeles för försynta på mässorna. Dom satte sig tyst och stilla i montern och lät försäljaren proppa dem fulla med argument om hur bra båten var. Möjligen klev spekulanten ner i ruffen och satt där stillsamt och tittade. -På tok, sade Brygg-Kalle. dag köper man båtar, förr köpte man hästar. Hur tror ni hästköparen gjorde på en marknad? Nöjde sig med att det var fn fnish på hästmanen? Nej, han granskade minsann kräket båda noga och hårdhänt! Kassören och jag anade stundande oråd så vi stannade på behörigt avstånd när Brygg-Kalle klev in i en monter för att hårdgranska en motorseglare. Först gav en han kölen en kraftig spark. Båthandlaren hajade till, men reagerade inte på annat sätt än att han lätt höjde på ögonbrynen. Sedan klev Brygg-Kalle upp på däcket. Han ryckte hårt i grabbräckena, gav mastfoten en våldsam spark och började sedan att hoppa jämfota på rufftaket. -Hallå där! vrålade båthandlaren, vilkens ansikte nu började att anta en högröd kulör. Vad tar ni er till? -Provar om taket sviktar, upplyste Brygg-Kalle och tog ett skutt ner i sittbrunnen. Här hävde han sig upp i bommen och tog spjärn med fötterna mot sittbrunns sargen så att det knakade i plasten. Nu blev båthandlaren vild. Han snappade åt sig en åra från en av roddbåtarna och rusade med denna i högsta hugg uppför trappan. Brygg-Kalle hann undan och sprang nedför trappan åt andra hållet. -Jag tänkte bara hårdgranska båten, skrek han medan han sprang längs gången med båthandlaren hack i häl. -Och jag ska hårdgranska dej med åran! öt båthandlaren. Just som Brygg-Kalle nådde fram till oss steg ett väldigt muskelberg fram mellan båtarna. Fort. Sid 16 Det var en vakt. Försäkra båten.. i SVENSKA SJO. l. "SK4., G C) 01'....S.. 9. # '\, ii "'L '. Gnernas eaj.. Förmån för dig som klubbmedlem.professionellskadereglering - personlig service. nga generellaåldersavdrog. Fördeleldiga premier med 20-50% rabatt. Sönk din siölvriskmed 1000 kr om båten ör säkerhetsbesikfigad. Vi försäkrar även kappseglingsbåtar och äldre båtar Gynna Svenska Sjö och dig själv Ring oss direld: eller till klubbens kontaktman: Lars von Malmborg '000' 000 o. o. '0' o "0""'" Tel: o' '0' 0'0'" ""'0 '

16 Vegabladet MARKNADEN RADANNONSERär GRATSi VEGABLADET Skriv till VEGA-bladet c/o Bengt-Ake Fri, Kasmovägen 12, Kungsängen (SE) eller Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte (DK) Till Salu Vega 2998 utbjudes till försäljning under våren. Välskött endast 3 ägare. Byggnads år Motor MD6B nyligen ventilslipad och genomgången, sötvatten, rostfri tank. Nya segel stor och kryssfock 2002 genomgående lattor, genua något äldre. För övrigt mycket välskött Begär utrustningslista. Riktpris sek Ligger i Bråviken (fagervik) Åke Christiansson Säljes Original bad stege till Vega Bengt-Åke Fri Tfn 46 (0) Till Salu Vega 3000/1976 MD 6A med sötvatten kylning Bra segel, rullgenua. Ankarlina l ankare Origokök Kylbox l2v Sittbrunnskapell på bågar Sprayhood, bomkapell och vindskydd - mörkblå - 01 Septitank Släpjolle Pionär 7 2-axlig båtvagn Uppställd på Öckerö Priside: sek För komplett specifikation kontakta Lars Larberg Un Vad pågår här, sade vakten myndigt. -Det var då jag räddade situationen, berättade Slipis med blygsamhet i rösten. Jag förklarade nämligen för vakten att den där vettvillingen till båthandlare jagade den stackars Brygg- Kalle bara för att han bar den där tröjan. nte är det väl något ont i att gilla Roslagen? Lite får man väl ändå tåla här på västkusten? -Försvinn, röt vakten till båthandlaren. Bara ett ord och ni åker ut på öronen... Det visade sig att muskelberget kom från Rådmansö. Han var mycket upprörd och sade: -Vilka typer man kan råka ut för! Jaga folk med en åra bara för att dom komo mer fra n Roslagen! En slagskugga föll över vårt bord. Det var Brygg-Kalle. -Kommit för att hårdgranska båtar, sade han. -Killar, sade Slipis. Nu sticker vi. Har på känn att det är klokast Efterlysning Vega bladet saknar artiklar. Vår medlemstidning skrivs av medlemmar för medlemmar. Alla bidrag är välkomna. Vi som arbetar med denna tidning gör det på sin fritid. För att sammanställa tidningen tar det ca: timmar som utförs på kvällar och helger. Om ni har något ämne som ni vill skriva om är det bara att fatta pennan vi ta emot allt. Om det inte är i data form tar det längre tid då får vi lämna ut det för avskrift. Lättast är det om ni sänder in det i word format och glöm inte bilder en artikel med bilder är mycket roligare att läsa. Redaktionen Stig Sandelin 16

17 Vindror på Vega Tekniska Jeg har i en tidligere artikkel fortalt litt om installasjonen av vindror på «Strega». Vi har nå h0stet erfaringer i nesten to sesonger der roret har vcerti flittig bruk under sterkt varierende forhold. Erfaringene har vcertudelt positive, og roret har innfridd alle forventninger og fylt alle funksjoner det var tiltenkt. Konstruksjon og funksjon: Når vindroret er i bruk låses båtens hovedror rnidtskips ved hjelp aven styrekam. Vindroret er konstruert uten servo slik at kraften på vindfl0yen virker direkte på rorbladet. Selve rorbladet er laget av laminert kvistfri gran og er ca. 700 mm dypt og 150 mm bredt. Profilet har jeg se1vutviklet ved hjelp av modellfors0k. Det har en balanse på 22% og profilet er utformet slik at trykkpunktet flytter seg lite selv med rorvinkler opp til 25 grader. Dermed blir rormomentet minimalt og den kraften som vindfl0yen må prestere for å bevege roret blir tilsvarende beskjeden. Profilet har også den egenskapen at det utvikler stort 10ftved små rorvinkler. Det er antagelig her mesteparten av årsakene ligger til den gode funksjonen. Jeg antar at roret i denne utf0relse ikke vi ha vanskeligheter med å styre båter på opp til32 fot. (for stl2jrrebåter kan roret gis sterkt 0ket effekt ved hjelp aven enkel servo. En slik servo er på tegnebrettet) Rorbladet er lagret på en vertikal aksling festet på akterspeilet med braketter. Rorbladet er utformet omtrent som et vanlig hekkrnontert ror og når helt opp til over dekk, og det er en 1l2Js rorkult på toppen slik at roret (frakopet vindfl0yen) fungerer som et helt vanlig ror eller bare henger med i kj01vannetnår hovedroret brukes. siste tilfelle bedrer det båtens retningsstabilitet betydelig og demper logirigheten ved stl2jrrekrenging. Låser man roret midtskips blir disse effektene vesentlig forsterket. Man må imidlertid vceresvcertklar over at fl2jlsornhetenpå hovedroret blir vesentlig dårligere når vindroret er låst midtskips! Roret er plassert på BB side av hekkleideren ettersom jeg ikke hadde lyst til å flytte den. Det er innebygd rorstoppere som begrenser rorutslaget til30 grader til hver side. Akslingen for vindfll2jyener plassert inntil BB stender i akterpulpiten og er lagret i braketter festet til dekk og pulpit. På toppen står vindfl0yen. Den er på ca.600 x 250 mm og laget av 4 mm kryssfiner. Armen den står på er regulerbar i lengde avhengig av vindstyrken. Bevegelsen ta vindfl0yen overfl2jrestil roret med et overf0ringsledd med variabellengde for finjustering. sidorna Vegabladet Man kan velge utvekslingen mellom vindfll2jyog ror i små trinn mellom 3/2 og 1/3 avhengig av forholdene. praksis viser det seg at 2/3 passer bra i de fleste tilfeller. Alle delene av rorarrangementet unntatt festebraketten på akterspeilet kan monteres eller demonteres uten verktl2jypå under et halvt minutt og tar liten plass ombord. Lost rorblad (frakopet vindfloy): Bedrer retningsstabiliteten og demper logirigheten. Kan brukes som hovedror når hovedroret er låst midtskips. Det gir da lett og presis styring med god retningsstabilitet selv i mye sj2jog med stor krenging. Gir også stl2jrrefart da det har mye mindre «drag» (bremseeffekt) enn hovedroret. Brukt sammen med hovedroret under motormall0vrering gir det mye bedre kontroll i trange havner. Låst rorblad (frakopet vindfloy): Dette forandrer roret til en «ekstra kj2j»som bedrer retningsstabiliteten og demper logirigheten enda mer. Denne funksionen må ikke brukes i havner og trange farvann der det kan oppstå behov for hurtig manl2jvrering-roret holder igien slik at svingradiusen blir farlig stor!! Vi har pmvd. -det kostet et 0de1agt baugspryd! Justerbar rorvinke1gjl2jrat logirigheten om 0nsket kan justeres helt bort uansett krenging og ubalanse i seilarealet. bruk som vindror: Dette er selvf01gelighovedfunksjonen. Å sette roret foregår slik: 1 Finn riktig kurs og hold kursen. 2 Ll2Jsvindfll2Jyenta akslingen og drei akslingen til momentarmene på vindroret og akslingen er omtrent parallelle. Lås vindfl0yen. 3 Monter overf0ringsleddet mellom momentarmene med den 12Jnskedeutveksling (2/3 passer bra) 4 Lås hovedroret midtskips. (vi bruker en styrekam til dette. Den er demonterbar og står i holdere mellom benkene ca. 500 mm foran rorstammen. Den er svcertnyttig under de fleste forhold både for seil og motor - med og uten vindror!) 5 Finjuster kursen med rattet på overf0ringsleddet. Det var det! Nå styrer hun perfekt enten det blåser kuling eller lett bris, på skarp bidevind eller på platt lens. Det eneste som kan skje på skarp bidevind og ved svak og ustabil vind er at vinden dreier fortere enn hun klarer å svinge etter. Da kan det hende at hun går over stag og legger bi. Men under slike forhold bruker man neppe vindroret uansett. Ellers har dette roret, i likhet med alle vindror, en tendens til å loffe en smule når vinden tiskner og falle litt av når vinden spakner. 17

18 Vegabladet Denne tendensen er imidlertid nesten umerkelig. Når rorkulten er montert kan man uten videre overstyre vindroret og overta komandoen selv når det måtte trenges. Jeg har pmvd mange typer vindror på mange båter opp t;j,: gjennom årene, men det er ingen som har fungert så bra b: under alle forhold, og slett ingen som har vcertså enkle i bruk og hatt så mange og allsidige bruksmuligheter. Det er heller ikke mange som er så ukomplisert og enkelt konstruert. - Og med påbygd servo (for båter st0rre enn ca. 32 fot) vi det vceredet absolutt enkleste av alle servoror. Skikkelig solid er det også. Bortsett fra konstruksjons- og arbeidstimer har roret bare kostet noen få kroner i materialer (sj0vannsbestandig aluminium, syrefast stål, treverk og plast) Total vekt av alle deler er ca. 6 kg. Montert er vekten ca. 3 kg på grunn av oppdriften på rorbladet. Ettersom jeg nå har trappet ned mitt yrkesaktive liv, kan jeg godt tenke meg å produsere noen eksemplarer for spesielt interesserte. Min adresse er: Kompanigt. 20, 8250 Rognan, Norge. Telefon / i tilfelle noen skulle 0nske å ta kontakt. Skisser! tegninger/maler til hjelp for egenproduksjon kan det også bli en råd med. Neste prosjekt har jeg tenkt skulle vcereen komplett stabilitetsberegning for Vegaen. Linjetegningen for selve skroget fantjeg i «Vegahåndboken» Der er også stabilitetskurven (0-2 kurven) satt opp for de f0rste 40 gradene. Men det er jo bare begynnelsen. Jeg er interessert i stabiliteten helt til180 grader (kj0len i vceret)for å få dette til måtte jeg også måle opp og lage en linjetegning av dekkloverbygg og cockpit. Dette ble gjort sist vinter. Selve beregningene må jeg nok utsette til neste vinter. (håper bare at jeg får anledning - slike beregninger tar tid) Somjeg tidligere har antydet (se Vega-bladet nr. 1/03) tror jeg at jeg vi finne en vesentlig bedre stabilitet hos Vegaen enn det moderne båter kan oppvise. Fomvrig må det bemerkes at redakt0ren dessverre beskar min artikkel «Sikkerhet ved havkryssing» slik at avsnittet om stabilitet nesten ble meningsl0st. llustrasjonen med forklaring var ikke tatt med. En tegning sier mer enn tusen ord! Med hilsen Vega 3237 «Strega» Sigurd Lorentzen 18

19 Segla jorden runt med en Vega Här kommer ett axplock av information om detta prokekt. Vi kommer att återkomma under resan. Att ingenting är omöjligt är utan tvekan en faschinerande tanke, men tyvärr kanske inte en helt sann utsago. Dock klarar vi nog alla betydligt mycket mer än vi tror men trots det är de livsöden som begränsades av förnuftets och inte fantasins ramar många. Om människan inte strävat efter att göra det omöjliga hade vi aldrig varit på månen, antagligen inte ens haft satelittelefoner och kanske inte ens tv. Men genom att skapa sig en vision, en inre bild av något som aldrig gjorts lyckades ändå vissa människor slå sin omgivning med häpnad då de till exempel tände glödlampan eller ringde det första telefonsamtalet. Det handlade om att göra något som inte gick och det handlade om att lita på sina drömmar. Vegabladet na ännu inte funnit atlantis och södra ishavets pingviner inte lyckats flyga till varmare breddgrader. Från de erfarenheterna har vi dock valt att inte dra några paraleller till vårt lilla äventyr utan hävdar bestämt att inte pingvinernas valda habitat har något med långfärds segling att göra. Trots det tror vissa pessimister att inte fyra landkrabbor på en liten båt kan segla från punkt A och tillbaka dit igen via en omväg genom 100 länder på drygt kilometer. Det kommer alltid att finnas självutnämnda realister som hellre griper om ord som "vansinnesfärd" istället för "fantastiskt äventyr" och "oansvariga drömmare" istället för "driftiga visionärer". Kanske är det just därför vi vill segla jorden runt med våra förutsättningar. För att visa att livet inte är så svårt att leva, utan tvärtom riktigt spännande och att de riktiga drömmarna inte är så svåra att förverkliga. Det handlade om en tro och en inställning att man inte kan nå målet om man inte beger sig dit. Tron att man inte tar sig upp på de högsta topparna genom att läsa kartan. Givetvis fanns det och ftnns det de som misslyckades. Alkemisterna har aldrig gjort guld, skattsökar- Man behöver inte vara ung och oerfaren. Men vi tror inte att det gör något att man är det. Det gäller bara att fånga dagen, varje dag. Den som fångat flest när han dör vinner! fort sid 20 Bränsletank för diesel Vegaarin Ersätter den gamla plasttanken i kölsvinet. Rostfri med EU-godkännande, givare och bränslemätare som tillbehör. Pris 3960:- Elektrisk bränslegivare, lättmonterad. Pris 594:- nstrument till givare. Pris 395:-.. Paketpris 4875:-.. Skydda ditt slttbrunnskap11.vi sänder mer into på begäran. =- Kapellskydd med dragkedja, itruktion tör vikning med- Nya dynor till båten foljer. f ". h t ' d t d kt '. ' 870 or pns oc everans n ro u lonspns.- begär offert. Båtkapell Sprayhood, sittbrunns- och segelkapell. Kapellen tillverkas av Markilux kapellvävoch finns i ett stort antal färger, se vidare på hemsidan. Sittbrunnskapell 8160:- inkl. bågar, Sprayhood 2635:-, Segelkapell 2350:-, Vindskydd 1425:- Lager, bussningar, packningar vantfästen m.m. finns till bra priser. Vega Marin HB Tfn +46 (O) Mastbalksförstärkning Aluminiumprofil komplett sats. Pris 1040:- Box Spånga Fock/storfall Av 24 flätad 8 mm:s dyneema 50 lina med isplitsad rostfri Wichardhake. Räcker ner till sittbrunnen. Pris 875:- 19

20 Vegabladet Fiskehamnen istorön Nichts hat begonnen, schon ist alles kaputt. segel och skotet glömdes bort med piskande fladder som följd. Den kraftiga motsjön gjorde segelbytet hårt men actionladdat. byarna krängde vi så att vatten rann in i sittbrunnen. Det skulle bli en lätt övningssegling för att testa stuvning, sjösjuka och utrustning. Det blev inte riktigt så. strålande sensommarväder gled vi ut ur hamnen i Holmsund. Med helt ny rigg som stagade vår gamla proctor och ett långfårdsmodifierat slagskepp som skulle bära oss mot horisonten var magkänslan perfekt. Vad skulle stoppa oss nu? Då vi gått för motor genom pirarmarna i hamninloppet tyckte vi oss känna en konstig lukt från motorrummet. När sedan ock rök vällde upp fann vi det för gott att stänga av motorn och testa vårt nya ankare. Att vi var mitt i den relativt trånga farleden fick kvitta. Ankaret högg och vi kunde konstatera att vi brännt hål på bränsleslangen. Nästa gång ska vi försöka komma ihåg att slå på avgaskylningen. Men å andra sidan kostar avgasslang bara 44 kr/dm så då det var ganska roligt var det väl värt det.. Allt kändes ganska bra men storseglet var inte riktigt i topp och det började skymma och blev svårare att läsa sjökort. Vid en grön pinne gick vi på grund. Navigatörens fel. Alltså mitt. Dubbla order gjorde det svårt för rorsman att bestämma sig. Tror jag det. Men storseglet kom upp i topp. Så rädd har jag nog inte varit på sjön tidigare (och jag har varit ganska rädd på sjön)sopm när det small till och vi såg stora stenar sticka upp ur vattnet på båda sidor om båten. Tiden stod stilla. Det var som att frontalkrocka men i sista sekunden sätta sig upp i sängen genomsvettig och förstå att det inte var på riktigt. nför skuttet över atlanten brummbrumm Såsmåningom satte vi segel och när vi i solnedgången siktade Holmön känndes det ändå rätt bra. Vi hade ju medvind i alla fall. Förutom att Kajsa och Pappa (som tillasammans med lillasyster fick förja med på jungfrufården) glömt sjöbenen hemma och 5MB hade struntat i att beställa blåsigt väder gick det rätt bra. Vi bajsade i vår bruna hink och åt maten med sked. På nätterna rodde vi två timmar var och det funkade. Sjösjukan tog ut sin rätt och fiskarna fick mat. Tänk vad bra vi hade det. Sedan följde några dagar av pyssel på Norrkust Marina Varv i Båtskärsnäs. Vi har dem att tacka för mycket och utan deras proffessionella hjälp och tips är det mycket som inte hade varit så bra som det är. Men arbetslägret i Båtskärsnäs tog slut och ny besättning mönstrade på. Tillsammans laddade vi inför seglingen söderut med en ordentlig bastu och nattliga dopp i det kyliga havet. Kunde något stoppa oss? Vi kände oss stora och starka trots att snoppen krympte i vattnet. Rickard hade seglat sedan barnsben så att skota hem var hans grej. Karin hade eventuellt suttit i en jolle som liten innan minnes centrat utvecklats ordentligt men berättade med darrande sjöben om hur hon blivit sjösjuk i en kajak. Klockan sju, alldeles för sent, stävade vi ut i Kalix vackra skärgård med fulla magar och hårt spända toppvant. Viss panik rådde på fördäck då Karin och Rickard skulle sätta Svart och smutsig från topp till tå tar jag en kort siesta i mitt arbete på pontoon 17 - den bästa bryggan i Las Palmas. Smått stressad och väldigt nervös är jag. Danjel har precis kommit tillbaka från en stadsvandring och det är dax. Efter en veckas spenderande med min käre Albin är han nu tillbaka på sin plats under båtens trappa och vi ska prova att starta den. Kilremmarna är spända, lukten av bensin strömmar ut från en halvotät förgasare och vi ska bara uvkoppla lite för att se om vår gamle vän vill vara med. Elstartsknappen har nämligen rostat sönder som så mycket annat på båten. Åtskilliga kronor (i våra mått mätt), blandat med svordomar och kärleksord, mycke bank och pill och en hel del energi har lagts ner på maskinen och Danjel säger "går den inte igång nu så kommer Kajsa att slänga hårda saker omkring sig". Själv kände jag mest för att gråta om den inte skulle starta, men kunde nog tänka mig att utdela en del sparkar och slag också. Hela bryggan var i spänd förväntan efter att ha följt mitt arbete och gett tips, råd och lånat ut en del verktyg och tummar. Blixt sa det i tändstiften när den rullade igång på första försöket och det låga behagliga brummandet var som ljuv musik för mina öron. Hurrarop och kramar utdelades och jag hoppade upp och ner. Glädjeruset räckte hela kvällen och en bra bit in på natten. Ja, till halv nio på morgonen för att vara exakt, för det var då jag somnade som ett barn i förpiken på SallyBlue. Sista natten i Las Palmas. Håller man på med något på bryggan kommer det alltid några vänliga seglare och erbjuder sin hjälp. Ar man dessutom en ung flicka som meckar med en motor drar man 20

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Mentalbeskrivning (MH) Svenske Schäferhundklubben, Uddevalla Mentalbeskriver: Anna Carin Andersson 31.mars 2007 1a. Hälsning 1b. Samarbete

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen.

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen. - manus ver.2 INT Sovrum dag En kille ligger och sover i hans väldigt städade, prydliga rum. Det är JIM. Ett foto av hans mor och en väckarklocka syns på nattduksbordet. Han sätter sig upp nöjd 2 sekunder

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Vanten. Med bilder av Catarina Kruusval

Vanten. Med bilder av Catarina Kruusval Vanten Med bilder av Catarina Kruusval Det var den kallaste dagen på hela året. En liten pojke drog sin kälke genom skogen för att samla ved åt sin mormor. Ta med dej så mycket du kan hitta, sa mormor.

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Den var brun av fett och gamla matrester. Lungmos, sa Lenny och fortsatte röra i kastrullen.

Den var brun av fett och gamla matrester. Lungmos, sa Lenny och fortsatte röra i kastrullen. 11 jag följde det rostfärgade järnvägsspåret in mot skogen. Ibland balanserade jag på rälsen, ibland klev jag mitt i spåret. I jorden låg bitar av nertrampade, svarta syllar. Här och var stack det fram

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

Skeppet som brann till havs

Skeppet som brann till havs Skeppet som brann till havs Det var en gång jag var ute och gick en helt vanlig dag sen såg jag nåt skumt svepa förbi där borta i gränden. Så jag följde efter det men det var bara en katt. -men är det

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET Kapitel 1 HEJ! Hej! Jag heter Mandy och jag är 10 år. Jag går på Himlaskolan. Jag bor i Alafors.Rebecka är min bästa vän, hon bor också i Alafors. Hon är 10 år hon med. Vi leker varje dag i skolan. Rebecka

Läs mer

Copyright 201 2 Jonny Carlsson. Rev: 4

Copyright 201 2 Jonny Carlsson. Rev: 4 Copyright 201 2 Jonny Carlsson Rev: 4 1 av Jonny Carlsson 2 Tycker du om den här sagan? Surfa in på www.smasagor.se Där kan du hitta fler sagor Har du funderingar, kommentarer eller frågor skicka ett epostmeddelande

Läs mer

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi (Rymdresan) Swessy är en helt vanlig kille på 13 år som bor i Gotland. Mina kompisar Ebba, Kevin, Wilma och Pontus. Jag tänkte fråga dem om de var ensamma någon kväll. Och det blev då den 12/3 2015 sen

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic)

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Logg från Älva Datum: 4/2-17 Elevloggare: Linnea och Josefin Personalloggare: Linda Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Segelsättning: Bredfocken!!!!

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare 15 september 2015 Presentera dig för din granne, om ni inte redan känner varandra. Berätta varför du kommit hit idag. Om du gör som du

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Vindpust (working title) David Carlsson. filmgruppen teaterhuset film i huset

Vindpust (working title) David Carlsson. filmgruppen teaterhuset film i huset Vindpust (working title) Av David Carlsson filmgruppen teaterhuset film i huset contact@tophatpanda.com EXT. STIG VID GAMMALT HUS - KVÄLL Ett gammalt övergivet hus står stillsamt bredvid den lilla vandringsstigen.

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Rymdresan. Kapitel 1. Äventyret börjar

Rymdresan. Kapitel 1. Äventyret börjar Rymdresan Kapitel 1 Äventyret börjar Det här är Gusten han är 13år gammal och gillar vinter sport. Och han är lång och har väldigt långt hår. Och hans familj ska åka och bo i ett Hotell i Stockholm. Och

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011. Samarbetsövningar och lekar

FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011. Samarbetsövningar och lekar FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011 Samarbetsövningar och lekar Lekar och olika övningar kan vara bra på många olika sätt: - Har man en ny grupp, eller nya medlemmar så för att göra alla lite mer

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 En solig dag mitt i sommaren satt Zackarina på stranden och frös så att tänderna skallrade. Här, ta på dig badrocken, sa pappa. Han frös också. De hade varit i vattnet i säkert en timma, för Zackarina

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer