e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I."

Transkript

1 :!"" ",-" - '" - - -",w.. ""'- - '" -a -"!y.. a e J pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR.AMEPL.EMSTPNNGNR 1 årgång \ -=. ii 1i'i Ị j. B 1#",'$1 '" '" '" '"!.. if!! "" "...;!ii

2 Vegabladet T nnehåll: Vegabladet Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 MEDLEMSM0DE SH0] 6 Hallands Väderö 7 FORARSKLARG0RNG 9 En vinter er forbi 9 Återträff - sommareskadern Brygg-Kalle på båtmässa 14 Marknaden 16 Tekniska sidorna 17 Segla jorden runt med en Vega 19 Eskadern i sommar 21 Klubbartiklar Danmark 22 Klubbartiklar Sverige 23 Framsida: Vintrig hamn Foto Dan Malm MSTELN En liten förklaring angående hems i- dans olika sidor Några medlemmar har undrat över varför vi inte har nyare uppgifter på våra sidor, allt material verkar gammalt. några fall kan det bero på att datorn och att Ert program inte uppdaterar sidan automatiskt. Gör då som följer. Tryck på den gröna pilen som finns uppe till vänster, när Ni håller muspilen över densamma visas ordet UPPDATERA, Ett annat sätt är att trycka på tangenten F5 Redaktionen Våra annonsörer Stocksunds Tapetserareverkstad WN-Marine Lidköpings Båtsnickeri AB Erlandsons Brygga AB Svenska Sjö Vega Marin Hammax nternational AB Boding ".!!! rrl... '- E!ii.. 1 :- " B : G D'E::i e,.' B Vår adress är: Vegabladet c/o Lars von Mahnborg Rosegårdsvågen Vallentuna Redaktionen kan nås via eller Vegabladet c/o Bengt-Åke Fri Kasmovägen 12 SE-l96 31 Kungsängen Sverige Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året till medlemmar i de nordiska länderna. Ansvarig utgivare Lars von Malmborg. Annonsörer får en länk från Vegaklubbens hemsida. Annonspriser: nsida 11200:-,1/2600:-,1/4400:- Rabatt vid avtal om minst 3 annonser. Blad Nr 2, 2006 utkommer under juni månad. Presstop den 1 maj. Tryck: Mariehamns Tryckeri AB. 2

3 Vegabladet Vegaklubben Sverige Ordförande Medlemskontakt Lars von Malmborg ars. ma Tel Annonser Vakant Teknik Per Wasberg Tel Segling Lars Lemby Te Webbmaster Niklas Sjönel niklas. Redaktör Bengt-Ake Fri bengt -ake. Tel nformation Jan Skoog Tel Kassör Ake Sääf Tel Sekreterare Sven Fors Birger Sjöbergs väg 3 3t STOCKHOLM Tfn Medlemsavgift 200kr år Medlemskontakt Lars von Malmborg Tfn Klassbevis, kurser Klubbprylar Betalningar bankgiro Verksamhetsår 1/1-31/12 Hemsida: Båtförsäkring: Svenska Sjö. Ombud Lars von Malmborg, se ovan Vegaklubbens regioner. Stockholm Mälaren Jan Skoog Tel Sydost Jens Wikström Tel i V S fuvtcvulet Vi går mot vår och sommar. Det finns många tecken som visar detta. Dagarna blir ljusare och ljusare och redan nu märker man skillnaden från i julas. Som varje senvinter genomförs under februari de populära och välbesökta motor- och reverseringskvällarna. Ett tydligt tecken på den stundande sommaren är att båtmässorna i Göteborg och Stockholm genomförs i dagarna. Vegaklubben deltar på båda mässorna. Stockholm dessutom med Per Was bergs Vega PAGAL för allmänhetens beskådan. Tanken är givetvis att vi vill visa en bred allmänhet hur en Vega ser ut. Efter mässorna är det dags för Vegaklubbens årsmöte som avhålles den 18 mars kl 13 på Sjöhistoriska museet. Denna sommar genomförs så den vartannat år återkommande aktiviteten Vega nternational Friendship Regatta (FR). Till årets regatta har preliminär 20 svenska besättningar anmält sitt deltagande. Regattan avhålles den juli Eckernförde, Tyskland. Och förutom dessa aktiviteter skall båten också rustas ut. Trevlig sjösättning Svenska Veeaklubben kallar till Årsmöte 2006 Styrelsen för Vegaklubben kallar härmed till stadgeenligt årsmöte. Tid: LÖRDAGEN den 18 mars 2006 med början kl Plats: Sjöhistoriska Museet, Djurgården. Möteshandlingar kan tillhandahållas av styrelsen före mötet Arsmötesförhandlingar enligt stadgarna Växjö Jan Molin Tel Vänern-Vättern Roland Wäxby Tel Sten-Arne Pettersson Tel Västkusten rene Hylen Te SjOHtSlOlUSKAMUSEET Passa på att se utställningar och samlingar,, 3

4 ., Vegabladet Dansk Klubs Vega Formand Erik B. Simonsen bestyrelse Tlt N restformand Turarrangementer, hjemmeside Finn Hallager Tlt Kasserer Regnskab, medlemskartotek Niels Erik Wille Tlf Sekretrer Kapsejlads Flemming Kaiser Tlt Bestyrelsesmedlem Teknisk service håndb0ger nstruktioner Leit Plaetner Vestre Hougvej Middeltart Tlf REDAKT0R Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte E. Tlt POSTADRESSE: DANSK VEGA KLUB, c/o Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte HJEMMESDE: Medlemslisten beskyttes at kodeord: albin Password: voda $omtmtden luu odet 2Jmtntadi slcrivende stund er vi sidst i januar. Der er is i havnen, og min Vega ligger i vandet. Men det klarer den fint, h0jvande og ikke is er det vxrste. Til gengxld håber vi, at der kommer nogle lune forårsdage, hvor vi bare kan springe ned i båden og sejle ud på 0resund, mens de andre står med en lang nxse oppe på land. Vi har haft medlemsm0de i sh0j i November, og det var godt bes0gt. Når dette lxses, har vi haft medlemsm0de i Strib samt generalforsamling i Vedbxk. På disse m0der hold er vi en seance om reversering og de gamle motorer. Det har vxret et meget efterspurgt emne, så vi håber, at rigtig mange m0der op. Der har vxret en hel serie af "kiks" i bladet, det beklager vi naturligvis. Vi må dog g0re opmxrksom på, at "kiks ene" er svenske. sidste nummer var "Formanden har ordet" eksempelvis en gentagelse fra sidste blad. Vi var derfor n0dt til at udsende indlxgget separat med bladet. Der har også tidligere vxret artikler, som sågar har vxret trykt to gange i samme blad. Vi har beklaget os over det, men man skal selvf0lgelig også huske, at Vega-bladet produceres af amat0rer, som yder ul0nnet og frivilligt arbejde. Vi håber dog, at det bliver bedre. Vi har over 200 medlemmer, og mindst de 100 sejler på sommerferie med deres båd. Det må derfor vxre muligt at formå nogle få medlemmer til at slcrive om deres oplevelser på sommerturen. Jeg har selv gjort det samme idette nummer, så lcridt nu pennen og send os nogle artikler. Det er sådan noget vi gerne villxse. Det kunne også vxre, at vi har nogle medlemmer, som er blevet vilde med jat ligge for anker. Mange bryder sig ikke om at ligge for anker, så lad os lige h0re lidt om f.eks. dette emne. Vi ses til FR i Eckernförde. Erik B. Simonsen =.!.!!!!. 'i.',ät --. l 1 ijiii le!1!,; := 1. "",.,. 1\o1.'!..R-. lo.. =.f'.., 4f&6e, S \. 1 4

5 Vegabladet VEGA-klubbens styre Norge Formann Tom H Rasmussen Vossegate 16 e, N-0475 Oslo Tlf. priv Förslag till Vega-klubbens budget för 2006 Kasserer Svein Straand Tlf. priv Styremedlem Webmaster Are Wormnes Tlf: Fredrik Schulze Tlf: Geogr Okos Arnstein Borgen, Tlf. privat: Vega-klubbens adresse: VEGA-klubben, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: Vega-klubbens hjernmeside: ntäkter Medlemsavgifter 550x Annonser 6000 Utländska Vegablad Räntor 6000 Varuförsäljning Kostnader Matrikel 5000 Vegablad Porto x Distribution 5000 Möten M.M JFR 3000 Priser/gåvor 5000 Medlems avg Mässor 6000 Övrigt V KLÄR OM ERA BÅTDYNOR Eller funderar Ni på att göra Era Båtdynor själv Stockholmsvägen Stocksund Mobil Mobil TYGER, KAPELLVÄV POLYETER KALL SKUM LUFT SPALT MATTA SKYDD FÖR ANKARBAND 5

6 -/ Vegabladet WN MARNE BETA MARNE DESEL Let installation i alle VEGA-er 13,5 og 16 HK - 2 eyleller 20 HK - 3eyl. FN-koling med ferskvandskolet manifold - nstrumentpanel med alle alarmer og el-stop, TMC marinegear - Staj- og ragsvag, Miljavenlig - Standardfadder til MD6A fundament. NYHED 'er Få tilbud på kompet installationspakke Priser: 13,5 HK: kr HK: kr HK: kr Giver dit tovvrerk lrengere leveöd 8-14 mm kr mm kr Nu installeret i Vega nr O WN-MARNE Tel Mobil: MEDLEMSM0DE SH0] L0rdag den 26. november var der igen indkaldt til medlemsm0de i sh0j Sejlklub. Efter en forlreggelse af det traditionelle m0de året f0r viste det store fremm0de, at det er her det er mest fordelagtigt at samles. Dagen stod i rejseerindringernes tegn. F0rst så vi formand Eriks film fra en formidabel og oplevelsesrig tur på charterbåd i Skotland. Turen er jo allerede beskrevet i Vegabladet, men denne gang fik vi liv på billederne. En tur i et fantastisk sejiområde med megen natur og dyreliv, men et oplagt sted for varm påklredning. Filmen fra FR 2004 i Marstrand blev et gensyn for de mange der var med og et oplagt incitament for at deltage i dette års arrangement i Eckernförde. Filmen var lavet meget professionelt af den hollandske Vegaklubs davrerende formand. Eftermiddagen b0d på tekniske tips og lidt småsalg af brugt udstyr. Mrerkeligt nok var der ikke mange sp0rgsmål om de gamle motorer. Tidligere sp0rgerunder har altid Het en til at spekulere på, om det var en sejleller motorbådsklub, man er medlem af. Men man har måske Het bugt med de vrerste problem er. Sidst på eftermiddagen var der mulighed for kontakter nye og gamle medlemmer imellem og der blev også snakket lidt om sarnlet sejlads til Eckernförde - det arbejdes der på i foråret, så hold 0je med hjemmesiden, J er der skal med. Atter en vellykket dag i sh0j - Vi ses nreste år. P.S. Et par billeder fra dagen må desvrerre undvrere, da kameraet strejkede. Godt trrette i 0jnene kunne vi som sredvanlig srette os til det omfattende store kolde bord, som altid veltillavet af fru Birthe i kantinen, og snakken gik på Vega-vis. V

7 Vegabladet Hallands Väderö Sidste somrner var min kone Anne og jeg fast besluttede på, at vi skulle til Hallands Väderö, men inden da skulle vi til Kullen. Naormere bestemt Arild, hvor Annes soster har en odegård hojt oppe med udsigt til Torekav. Vi lagde ud med at sejle til Råå lige syd for Helsingborg. Der er ca. 10 mil fra Vedbaok, og det er en af vores favorithavne i Sverige. Råå har en rigtig stor moderne marina med mange pladser, og mange Vegaer for den sags skyld. Jeg tror, at jeg har talt ca 10 Vegaer ved hver af de 4-5 broer i havnen, men det er selvfolgelig Vega-land vi taler om. Men vi har faktisk kun ligget i denne marina en enkelt gang ud af de utallige gange vi har besogt Råå. Vi sejler nemlig altid ap i Råå Å, som bugter sig ap i byen på idyllisk vis. Vegaen stikker jo ikke så dybt, så vi kan ligge helt ap til den bro, som afgraonser vores sejlads ap ad åen. J a, vi har faktisk stået på grund helt deroppe, men vi kom let fri. Vi havde virkelig svaortved at fmde plads i Arild, selvom Vegaen kan gå ind på lavt vand, men tilsidst lykkedes det at ligge uden på en båd, og senere på dagen rykkede vi ind på en rigtig plads. Om aftenen besogte vi familien og naoste dag gik det videre mod Torekav. På billedet avenfor ses vores Vega Utha i åen i Råå. Vi kobte skrubber af fiskeren i fargrunden. Råå er en gammel havneby, hvor der tidligere lå store skibsrederier, som sejlede på hele verden. Der ligger på havnen et fint skibsmuseum, hvor man kan opleve hele byens historie. Her findes også en Hallberg Rassy Monsun (Golden Lady) udstillet, som har sejlet hele to gange rundt om jorden med Kurt Björklund som single hand skipper. Herover ligger vi i Torekav, og det var dundrende varmt. Hver dag sejlede ikke mindre end tre fiskekuttere ud til HallandsVäderö med turister, men vi vidste heldigvis, at alle turisterne skulle om på nordsiden af oen, mens vi agtede os ud på sydsiden. avenfor ses Kurt Björklund på Golden Lady. Herefter sejlede vi til Mölle på sydsiden af Kullen. Byen virker lidt som Dragor i Danmark. Der er fine hoteller og fine spisesteder. Man skal passe på med at anduve i hård nordvestenvind, da indsejlingen foregår helt inde under kysten. Der er heller ikke mange pladser at gore godt med, så man må ligge udenpå hinanden. Naoste dag var det stadig vindstille og hojsommer, så vi gik for motor mndt om Kullen, som man kan sejle ganske taotpå. Da vi nåede odegården ringede vi til familien, som kom ud foran huset og vinkede til os. Vi fortsatte til Arild, som er en ganske lille bitte havn på Kullens nordside. Normalt ankrer man ap i Kapelshamnen på oen, se billedet avenfor. Man anduver skaorgårdshavnen fra syd. Man ser så en hvid klat på et skaor,som skal vaore overens med en hvid gavl på et hus inde på oen. Man skal så nord om skaoretmed klatten og ind i Kapelshamnen. Billedet avenfor er gammelt for det viser en mole mellem yderskaoret og oen. Den eksisterer ikke mere, og man skal derfor vade i land på oen. Forts.sid8 7

8 ...- / Vegabladet Molen blev fjernet, fordi ba. for mange danske sejlere anduvede 0en. Vi valgte denne gang at anduve Möhamn, som ligger lidt lrengere sydvest på 0en. Havnen (eller vigen) ses helt ude til venstre (vest) på 0en. Man skal sejle sydfra ap langs "Store Ors kär" i en afs (f):> Q v- ; til r: 6'> b!da:. c&: H(; Ovenfor ligger Litha fredeligt i Möhamn på Halllands Väderö, og der er kun ganske få medgrester i vigen. For natten lå vi der alene med Maxien til h0jre. tand af ca 100m. Der ligger en lille grund på O.8m og en lrengere inde på 104m,den sidste er afmrerket med et gult Hag.Vi listede af sted og kom fint ind....,.... J.. $< " h is. ;:!. ". Det var stadig varmt og vi badede fra båden i absolut klart vand. Lige vest for os lå et srelreservat, og der kom nresten konstant sreler sv0mmende forbi os. Her ses hele Hallands Väderö, som der desvrerre ikke fndes srerlig detaljerede kort over. 10bet af natten rendrede vejret sig uventet, så vi vågnede med vinden hylende i riggen, og vinden stod lige ind i Möhamn. Det var derfor ikke let at komme ud. Vi halede os ud til hrekankeret og satte så fuld fart på, drejede hele vejen rundt og slap ud. Vi fk så en en ordentlig tur til Kullen, som vi lige akkurat holdt ap for motor og et lille fors ej!. Herefter gik det for fulde sejl ned til Viken, som er endnu mere Drag0r end Mölle. S0erne ved Kullen er helt specielle, fordi de er så h0je, at man tror det er 10gn. Men sådan er Kullen bare, jeg har pmvet det f0r. Sidste ben var så tilbage til Vedbrek, men de store S0er lagde sig f0rst, da vi var vel inde i 0resund igen. Erik B. Simons en, Litha V

9 FORÅRSKLARG0RNG Der er siden sidst kommet en hel del nye medlemmer og flere Vega' er har skiftet ejer, så en gentagelse af en gammel tekst om klarg0ring er nok berettiget. Vi starter med shog og drek og her checker man, at strevnbeslaget er OK, dvs. ikke har revner. Det er isrer overgangen mellem drek og strevn, der skal holdes 0je med. Check også rorpindens messingbeslag, der kan der også opstå sprrekker og revner med kedelige f0lger som resultat. Masteunderst0ttelsen kan desvrerre f0rst checkes, når riggen er sat, men kontrolmåden er, at man på hårdt kryds kontrollerer, om toiletd0ren går mod mastebjrelken i kahytten. Det er stort set kun årgange med benzinmotor, der rammes af denne skavank. De fleste glemmer, at boltene mellem drek og shog (der er mange af dem) skal eftersprendes en gang imellem. Dette g0res bedst, når båden er i vandet og uden rig. Check alle s0ventiler, de skal alle kunne åbne og lukke. Har du den mindste mistanke, så skift dem ud med kugleventiler i god kvalitet. De har trads alt siddet der i mere end 30 år. Så er turen kommet til motoren. Uanset om man diesel eller benzin grelder det, at man har skiftet olie og olief1lter.diesel-brrendstoff1lteret skal også skiftes, men hvis tanken er ren, så beh0ver man ikke hvert år. Dieselmotorer har vandudskillerf1lter og dette skal også checkes og evt. vand skal aftappes. Propellen skal også sm0res: Her fjerner man den lille skrue og erstatter den med en sm0renippel. Propelhuset skal fyldes helt op, dvs. til det gamle fedt presses ud gennem samlingerne. Sm0reniplen fjernes og gemmes til nreste gang og shuen srettes i igen. Denne sm0ring er meget vigtig, da der ved manglende fedt i propelhuset kan trrenge s0vand gennem akselen og ind i reverseringshuset med skade på leje og dele som f0lger. På BB side af reverseringshuset sidder der også en sm0renippel. Den skal have en slag med pumpen. Til ovenanf0tte sm0ring bruges der vandfast fedt, f.eks. Shell Retinax. God sejlsreson Walther V1691 Vegabladet En vinter er forbi Så er det endelig vår igjen. Vinteren har V3:)rt travel både ombord og på land, og som vanlig er det ganske mange nyvinninger som skal pf0ves ut. Det nymonterte vindroret (av egen konstruksjon) er kanskje det viktigste. Deretter kommer videre eksperimenter med genaker (egentlig spinnaker brukt som genaker) som ble startet i fjor og forskjellig andre småting som man alltid finner på i vinterens 10p. Men f0rst litt om vår MD7A fra 1977 som har gått lytefritt i enda en sesong - vel, s3:)rligmye har den ikke arbeidet i år heller. Vi har brukt bare ca. 40 liter diesel på noe over 700 mil. Etter hvert hadde omstyringsmekanismen fått en mistenkelig slark og ulyder og en betydelig lekkasje av fett fra akslingstettingen fortalte oss at ikke alt var som det skulle V3:)re.Og ganske riktig - Kulelageret som overf0rer tannstangens bevegelse til reviseringshylsen var totalt utslitt og det samme var tettingsringen i bakkant av huset. Dette er standard ting som kan g0pes over disk overalt (koster en bf0kdel av hva de samme delene koster hos VP) og skiftes meget enkelt. leg benyttet selvsagt h0vet til en fullstendig renovering av hele systemet inklusive propell og stevnhylse. ngen st0rre defekter ble funnet, alt var i god stand med det man kan vente seg av slitasje etter så lang og tro tjeneste. Det eneste av betydning somjeg fant var hylselageret som var slitt ca. 0,2 mm. det var også litt slitasje på selve akslingen. leg har aldri likt vannsmurte lager fordi fremmedlegemer altfor lett kommer inn i lageret og forårsaker slitasje - dessuten er ikke vann verdens beste sm0remiddel. Det var akkurat nok plass mellom lager og propellhode til en selvlaget pakkboks. Vannhullene i lagerhuset ble gjenget M6 og tettet igjen med skruer. En forgrening fra falltanken for olje (den som sm0rer pakkboksen i forkant) til hylsef0ret ble rigget til. Dermed er stevnlageret blitt oljesmurt. Resultatet er adskillig mindre bråk fra propellen enn f0r og et stevnlager som jeg ikke beh0ver å tenke mer på i min tid (håper jegda) Når man gjennomf0rer en såpass omfattende operasjon tar man naturligvis med seg en hel rekke sekund3:)reting i samme slengen - eksempelvis kontrollerer man opprettingen av motoren. Den stårjo på gummiklosser som med tiden kan sette seg en smule. Sideveis var alt perfekt, men det var så langtfra perfekt i h0yden! Avviket var ikke mindre enn 1,5 mm på h0yden målt midt under forreste motorfeste. fort. sid 10 9

10 Vegabladet Dette er mye og må ha påfort akslingen betydelige vekslende boyespenninger (farlige greier som ofte forer til tretthetsbrudd) Det viste seg da også at jeg fant små frettingsskader på akslingen ca. 200 mm inn i reviseringshylsen der boyen på akslingen gnikker mot innsiden av reviseringshylsen. Antagelig var det på hoy tid med justering! Herved et alvorlig varsko til alle med gamle motorer på gummioppheng og med stiv akslingskopling: Siekk motoroddrettineen! (V<erogså ops på at denne motoren på lavt tomgangsturtall rister temmelig mye opp og ned. Denne ristingen påforer også akslingen vekslende boyespenninger. Juster opp turtallet en smule og ristingen forsvinner) Vegaklubben har for salg nodvendig bruksanvisning for alt arbeid med overhaling av omstyringsmekanismen og oppretting av motoren. Den er ikke s<erligforståelig sånn med det samme, men når du begynner arbeidet forstår du etter hvert. Arbeidet med vindroret har vart i et par år nå etter at jeg fikk ideen og er endelig ferdig som prototyp. Tidligere erfaringer med vindror av forskjellige typer har ikke v<ertde beste, men dette virker lovende. De forste forsok ble gjort med 3-4 knop vind på låringen (altså en vindvinkel der de fleste vindror har problemer) Etter en del justeringer gikk hun nesten som på skinner. På bidevind går hun omtrent perfekt! Nå har vi et tredje besetningsmedlem ombord som hverken spiser, sover eller krangler s<erligmed skipperen. Foruten å v<erevindror kan det brukes som stabilisatorfinne for å bedre retningsstabiliteten (nesten for mye), trimror som demper rorpresset i frisk vind, reserveror og alternativt ror. Som alternativt ror ved motormanovrering i trange havner gjor det livet betydelig enklere ved at det fanger propelstrommen som et vanlig hekkmontert ror og også har betydelig effekt ved akterovergang. Når det brukes som vindror låses forst hovedroret ved hjelp aven styrekam for å balansere logjerrigheten, deretter koples vindroret inn. Ved bruk som alternativt ror låses hovedroret midtskips. Ved motorgang brukes hovedroret som trimror for å balansere svingtendensen til SB (propellen står jo på BB side) og vindroret brukes som styreror. Dette gir meget god retningsstabilitet. Av praktiske hensyn står vindroret på BB side for å komme klar av leideren som vi ikke ville flytte på. Dette ser ikke ut til gi ulik virkning på de ulike halser. Vi skal bruke sommeren til systematisk utpf0ving, og blir resultatene bra kommer jeg tilbake til saken. Av forbedringer med riggen må nevnes en ny rullegenoa fra Boding Segel. Den har et meget bra snitt og står betydelig bedre enn den gamle. Vi er godt fornoyd med den. Ettersom vi nå har to nokså like genoaer kan vi på lens heise den gamle i nabosporet på forstagsprofilet ved hjelp av spinnakerfallet, spri dem hver sin vei, pakke ned storseilet og seile bekymringslost på det meste av vind aktenfor tvers uten å stadig vokte over en temperamentsfull spinnaker. Rusk bare at å rulle dem 10

11 Vegabladet inn sammen ikke lar seg gj0re når den ene er heist i spinnakerfallet. Pf0ver du det får du problemer! Videre er masten blitt hengslet, riktignok på en noe annen måte enn Vegatipsene anviser. Nå kanjeg legge ned masten «alldeles ensam» og blir uavhengig av kran og ekstern hjelp. Ettersom aluminiumen i masten og mastefoten i rustfritt ikke hadde det bra sammen (skjelden har jeg sett aluminium og rustfritt hate hverandre så sterkt!) har jeg nå lagt en isolator av 3 mm stiv plast mellom dem (laget av 10se skillevegger fra skrivebordskuffen) Fors0kene med spinnakeren f0rt som genaker har v<ertganske tilfredsstillende så langt. Arrangementet med doble skj0ter og bras gj0r det mulig å stagvende hvis vinden ikke er for frisk. Den gj0r en bra jobb og står brukbart opp til ca. 55 grader fra vinden (relativ vind) Rommere enn ca. 120 grader står den dårlig. Enten pakker vi da ned storseilet - eller rigger opp spinnakerbommen på normal måte - enkelt og lettvint! Vel - det der med lettvintheten er Audhild ikke ubetinget enig i - det blir jo unektelig mye tauverk å holde styr på - og et par vinsjer ekstra hadde v<ertsv<ertkjekke å ha. Det fordres et disiplinert mannskap med evne til planlegging og sans for orden og system. Vi er bare to ombord og har som regel ingen store problemer med å beherske kaoset. (På Sejers0Yi Danmark så jeg engang en håndskrevet plakat på d0fen til en gubbe der han bodde sammen med sine to katter: «Kun tåben rydder opp -Geniet behersker kaos!») Under dekk har det ikke skjedd så mye, men litt er det. Gasslangen til kokeapparatet var etter så mange år blitt temmelig stiv avede og er nå skiftet ut med en ny og mer fleksibel. K0yene er dessuten forbedret. På grunn av tynne madrasser i forpiggen syntes vi ikke det var noe behagelig å ligge der, dessuten ble det veldig vått under madrassene på grunn av kondens. På den andre siden: Det er ikke så praktisk å ligge adskilt i salongen heller--, og fuktproblemene er dessuten de samme. L0sningen ble madrassunderlaget «M-Save» som er en matte bygd opp av sammenfiltrede spiraler av plasttråd med en tynn glassfibermatte på hver side. Den er ca. 20 mm tykk og fj<ererutmerket samtidig som den er helt åpen til alle sider og lufter ut fuktigheten. Nå har vi det bra i forpiggen igjen og fuktigheten er såvidt vi kan se helt borte. Ellers kan nevnes en ny radio med CD spiller, og kanskje monterer vi vanntette h0yttalere i cockpiten med tiden-. Så kommer den historien der ikke alt gikk som planlagt: «Strega» manglet som alle Vegaer et kryssholt midtskips (noe som er veldig praktisk å feste springet i, s<erlignår du skal sette spring begge veier - og det b0r dujo gj0re) leg fikk tak i noen fine kryssholt hos en venn av meg (han som eide «Strega» f0r oss og som fremdeles sliter seg ut med å få skikk på en gammel «Gambling») Full av overmot gir jeg meg i kast med monteringen. Rette stedet vurderes til å v<ereca. 150 mm foran midtskips rekkest0tte helt inntil fotlisten. F0rst et 3 mm bor for å se hvor hullet kom ut på undersiden og finne ut hvor tykt dekket er. Det ser bra ut. Deretter et 10 mm bor i samme hullet. Merkelig farge på sponene som kommer opp - både f0de og blå. Hva kan det bety? Det finner jeg fort ut av. Sponene kommer fra ledningsisolasjon! Til min skrekk og gm ser jeg at jeg har boret tvers gjennom det innst0pte f0ringsf0ret for de elektriske kablene til forskipet---! Det blir noen ekstra arbeidstimer og mye bannskap. Heldigvis blir det plass for nye kabler når boltehullene gj0res litt ovale - (og så fikk jeg ryddet litt i det elektriske anlegget samtidig, så helt uten positive effekter var det altså ikke) Har du tenkt på det samme så start med gradvis st0rre bor og v<er forsiktig og se deg for så går det kanskje bra. Dette er altså på SB side - ihvertfall på vår båt. Bod0 Seilforening arrangerte i vår et sikkerhetskurs for sine medlemmer. Det gikk over to kvelder og to s0ndager og sluttet med realistiske rednings0velser for MOB. De fleste ble nok ganske betenkte etter å ha erfart vanskelighetene med å få et hjelpel0st menneske ombord - selvom de var flere i båten. leg tror nok at vi ser flere sikkerhetsliner i bruk fremover Med hilsen Vega 3237 «Strega» Audhild og Sigurd... t' iii... - '" "'j - fil.. '".'4f&61!!!i!!.E

12 Vegabladet Lidköpings itirbatsnickeri Vårerbiudande till Veaaklubben2006 Från Lidköl1l!:m.sBåtsnickeri AB Teaksatser i nåtad massiv teak Komplett bänksats inkl 3 nya bänklock Endast 3 st nåtade bänklock Nåtad durk Teaksealer ( behåller teakens gulbruna lyster 1 lit) Ruffluckor Rorkult massiv teak Sittbrunnsbord i nåtad teak nklagun fäste 85*55 Övriga snickerier enl era önskemål 7600:- 4600:- 2900:- 380:- 2800:- 2000:- 4800:- Vårerbjudande på tillbehör till Vega klubben Mastervoltbatteriladdare25 amp 3 utgångar Storskottalja4:1 ink 25 m splitsadlina 1195:- Silva NX2 multi inkl server lod och logg 5695:- Vi stäl/er inte ut på någon mässa under våren så ringel/er mai/a er order Funderar ni på ny båt ta en titt på SwedeStar 370. Design Håkan Södergren. En välseglande båt med modern design mixat med svensk båtbyggartradition under konceptet Så svenskt det kan bli Premiär våren 2006/ Order Lidköpings Båtsnickeri AB Fiskaregatan Lidköping Te10510/20100 Fax 0510/

13 Vegabladet Återtråff - sommareskadern 2005 Den 12 november var det så dags för en återträff för oss som var med på "sommarens" eskader i Stockholms skärgård. Att få tag på en lokal som rymmer ca 20 personer och ligger hyfsat till så att man kan ta sig dit med allmänna kommunikationer är inte det lättaste, men Stina Fors flxade så att vi kunde vara på barnstugan Kometen på Lilla Essingen, där hon jobbar. Eftersom det fanns lite pengar kvar från sommarens uteblivna avskedsfest, så beslutade jag i sann demokratisk anda att Vegaklubben bjuder på smörgåstårta och ett glas vin. Sven Fors och jag körde lånade bord och stolar till lokalen på lördag förmiddag och i god tid var allt klart. Efter det att vi ätit smörgåstårta och druckit kaffe så tittades det på sommarens bilder. Alla som var med på eskadern kom till återträffen, det tycker vi som ordnade träffen var extra roligt. Jag tror dessutom att alla tyckte det var en trevlig återträff. Lars Roxström Vega 483, Carlita 13

14 Vegabladet Brygg-Kalle på båtmässa Kassören, Slipis och jag hade åkt ut för att titta på Allt för Sjön. Jag behövde en massa nya grejor till segelbåten och vi hade gått omkring länge. Nu kändes det skönt att ta en kopp kaffe på serveringen. Just som vi satte oss kom Den Nye Medlemmen släntrande längs gången. Han bar som alltid sin enorma täckjacka som fick honom att se ut som en besynnerlig insekt med väldig bål och spinkiga ben. Den Nye Medlemmen - som kom med i klubben flera veckor efter det att jag blev medlem - har enligtslipisen märklig vana att falla i trans på mässor. Han får syn på en racig kärra, som han uttrycker det, och sedan går han omkring och drömmer, varken ser eller hör. -Stopp där! skrek Slipis. Vakna! Den Nye Medlemmen hajade till, fick syn på oss och kom fram till bordet. -Ska det köpas en ny kappseglingsbåt? undrade Slipis. -Nej, jag jagar en turtle, svarade Den Nye Medlemmen. -Ett engelskt ord som betyder sköldpadda, förklarade jag undervisande. -Jagar han sköldpaddor på en båtmässa? undrade Slipis skrämt. Stackars pojke, det måste ha blivit för mycket för honom med alla dom här båtarna. Vi måste försöka få tag på en sjukvårdare... -Sluta upp att behandla mig som en idiot, morrade Den Nye Medlemmen argt. En turtle är en ny typ av fiffig, sofistikerad spinnakersäck! -När man hör sådant där förstår man att det måste vara riktigt svårt att bli en bra kappseglare, konstaterade Kassören. nte nog med att det finns massor av konstiga seglartermer utan man måste också vara en överdängare i engelska. Den Nye Medlemmen avlägsnade sig med högburet huvud. -Den där killen kan vara lite marig ibland, sade Slipis. Kan bli påfrestande, men han är ändå inte så farlig som Brygg-Kalle. Han kan bli rena pesten på en båtmässa. -Nu tar du väl i, sade jag. -Hördu, Kassören och jag var tillsammans med honom på Göteborgsmässan. Den gången höll det på att gå riktigt illa. Brygg-Kalle skulle bila dit ner för att titta på ett halvfabrikat. Han ska ju bygga en ny båt sedan han sålde sin gamla. Det fanns plats i bilen, så Kassören och jag följde med.... Stomarknadenför båtiillbellör --.cs ef"..,s..s'8.18\ -fcss.1\s' Allt i lagerför båt& besättning! Polyester,glasfiber,epoxi,bottenfärg,båtvård,verktyg,däcksbeslag, badstegar,lanternor,kompass,sjökort, gps, instrument,vhf, elinstallatione,belysning,beslag,tågvirke,kätting,förtöjning.fender, relingslist,riggbeslag,block,winch,däcksluckor,ventilation, teakplywood& -detaljer,presentartiklar,stolar & bord, kapell,kök, värme,kyla,toalett, pump,rördeiar,slang,säkerhet,utbordartillbehör, trimplan, bogpropeller,upptagningsmateriel,vp-yanmar-& Mercurydelar,Teleflexkablar,motorlås,flyvästar,seglarställ,vattenlek, Zodiac 1fl;iMtfl 01! Karlsrogatan 1 J Solna Karta:GulaSidorna28 EJ5 1!f. - Det gick snett redan från början. Dagen till ära hade Brygg- Kalle tagit på sig en tröja. Den var snygg och prydlig, men folk tittade lite undrande när dom läste texten på den. Där stod det nämligen med stora och granna bokstäver "Jag gillar Roslagen". Det första som hände under mässbesöket var att Brygg-Kalle fick syn på en liten segelbåt, som enligt skylten kallades bohusjulle. Brygg-Kalle gick fram till killen i montern. Han ruskade på huvudet och förklarade i överlägsen ton att skylten var felstavad. Jolle heter det, sade Brygg-Kallebestämt. -Här heter det julle, väste båthandlaren. -Konstigt, menade Brygg-Kalle. Talar dom inte svenska i Göteborg? Fort. Sid 15-14

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service!

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service! Innehåll: Vegabladet 2008-1 Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 Alla sa att vi skulle dö 5 SY/Hunk around the world 6 R:eva storen 8 Följ Vegan Maja på sina äventyr runt jorden

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010 Vegabladet Nr 2 2010 1 Innehåll Vegabladet Nr 2 2010 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Per Wasberg avgår

Läs mer

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 Nr 1, febr 2012 Årgång 27 www.coronet.nu CORONET NEWS Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 IMG_0564.JPG Långshyttans Brukshotell

Läs mer

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 CORONET Nr 1, febr 2011 Årgång 27 www.coronet.nu NEWS Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 2 Coronetklubben åter i Vaxholm

Läs mer

International Meeting, Odder, Danmark

International Meeting, Odder, Danmark MOTORCYCLING ROTARIANS Medlemsbulletin för International Fellowship of Motorcycling Rotarians IFMR NORDEN International Meeting, Odder, Danmark Med Poul Buchholtz i centrum får vi Den gamle Bys historia

Läs mer

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 3 2012

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 3 2012 Bulletinen Scandinavian Sections Nr 3 2012 Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist www.rrec.co.uk Bulletinen Scandinavian Sections nr 3 2012 INNEHÅLL Meddelanden

Läs mer

ordföranden har ordet redaktionen har ordet innehåll RYSKA POSTEN medlemstidning för Russian Blue Klubben nr 2-2012 årgång 35

ordföranden har ordet redaktionen har ordet innehåll RYSKA POSTEN medlemstidning för Russian Blue Klubben nr 2-2012 årgång 35 Medlemsavgifter för 2012 Huvudmedlem 175 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 175:- på ovanstående

Läs mer

Svenska. NIMBUS-tidningen. MCHK Vb 2013 Tekniska cirkulär. Tuning i praksis Serierutor. Nr 10, november 2013

Svenska. NIMBUS-tidningen. MCHK Vb 2013 Tekniska cirkulär. Tuning i praksis Serierutor. Nr 10, november 2013 Svenska NIMBUS-tidningen Nr 10, november 2013 Ombyggda Nimbus Tuning i praksis Serierutor Revingehed revisited En historia om min Nimbus MCHK Vb 2013 Tekniska cirkulär Nimbusläsning 1 Nu, den 13 november

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2009 Nr 2 Juni 2009 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Plantering av ett kanalträd Läs omnämna i tidningen

Plantering av ett kanalträd Läs omnämna i tidningen IFMR Norden Plantering av ett kanalträd Läs omnämna i tidningen McRotary nr. 1/2009 1 IFMR Norden styrelse http//www.ifmr-norden.org President: Thomas Granbom Holländarehusvägen 68, S-237 33 Bjärred. Tel..

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3.

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3. rolls-royce enthusiasts club BULLETIN SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3. 2013 Danskt forårsrally R-Type rekord Norrviken BULLETIN NO.3. 2013 SCANDINAVIAN SECTIONS Innehåll Samarbete och kunskap ger en bättre

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 1 Februari 2008

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 1 Februari 2008 Flerskrovsbladet Nr 1 Februari 2008 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor.

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor. Dennis svarade. Det var Marias bror. Han ville säga tack. Sen efter en liten stund ringde hans kompisar och ville att han skulle komma till parken. - Ja jag kommer, svarade Dennis. Sen ångrade han sig

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Scandinavian Sections Nr 4 2010

Scandinavian Sections Nr 4 2010 Bulletinen Scandinavian Sections Nr 4 2010 Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist www.nynas.com/bitumen RREC SCANDINAVIA - 2 www.rrec.co.uk Från klubbsektionerna

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan 2 Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09 Reservdelslistan 1 2009 Från ordförandens skrivbord Hej! Goda råd, vad är ett gott råd egentligen? Självklart

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer