Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom"

Transkript

1 Fundoplikation kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

2 Gastroesofagal refluxsjukdom Defekt ventil mellan ventrikel och esofagus. Normalt finns anatomisk refluxbarriär : crusmuskulatur, nedre esofagussfinktern och Hiska vinkeln. Vid GERD finns nästan alltid ett hiatusbråck (oftastav av glidtyp), och sänkt vilotryck i nedre esofagussfinktern.

3 Indikation för op Om medicinsk beh (PPI) ej er fullständig symptomlindring eller biverkningar (ca 90% av pat svarar bra på syrareducerande medicin, övriga harframförallt mekaniska besvär ). Extraesofagala besvär (stora bråck som ger mekaniska besvär) t.ex. tryck mot hjärta/lungor, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar, dysfagi. Ovilja att äta medicin livet ut. Komplikationer av GERD, t.ex. Baretts esofagus, peptisk striktur Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Stefanidis D, Hope WW, Kohn GP, Reardon PR, Richardson WS, Fanelli RD; SAGES Guidelines Committee, Surg Endosc Nov;24(11):

4 Preop utredning Symptomevaluering Gastroskopi Esofagusmanometri och 24 h ph mätning i esofagus Kontraströntgen för att kartlägga stora bråck

5 Typer av fundoplikation Nissen 360 laparoskopiskt/öppet kt/ö t med crusplastik Nissen Rossetti 360 (SGVL delas ej) Toupet 270 (partiellt omslutande funduskrage) Med/utan delning av short gastric vessels (SGVL) contentid=7656&contenttype=image/jpeg

6 Film

7 Komplikationer Perop Almänna (blödning m.m.) Esofagus/ventrikel perforation Skada på N. Vagus Postop Almänna (infekt m.m) Dysfagi, g, oftast övergående Sämre rapförmåga Oförmåga att kräkas Gasbesvär (uppblåsthet m.m), oftast övergående Övergående besvär: tidig mättnadskänsla, stoppkänsla bakom sternum, viktnedgång

8 Hur göra fundoplikation på bästa sätt? Standardisering Reop antireflux kirurgi bör utföras på hög volym center. Funch Jensen P et al (level 2) Öppen vs laparoskopisk fundoplikation? Peters MJ et al. 2009, Catarci M et al (level 1) Flertalet randomiserade studier har visat lägre nivåer av LPK och CRP efter laparaskopi jämfört med öppen kirurgi, ingenskillnadi i kortisonnivåer (level 1). Partiell vs total fundoplikation? Varin O et al. 2009, Tan G et al (level1) Short gastric vessel division? Yang H et al (RCT), Marker SR et al. 2011, Khatri K et al (meta analyser) (level 1 2) Crusplastik? Dåligt med RCTs

9 Kolektomi

10 Indikationer Cancer Inflammatorisk tarmsjukdom Divertikulit Infarkt Kronisk förstoppning FAP/HNPCC (tyfilit) Mark Slight 2

11 Typer Total kolektomi Multipla cancertumörer, polypos Hemikolektomi Cancer, Crohns sjd Sigmoidektomiid i Divertikulit (Hartmanns operation) Mark Slight 3

12 Procedur - coloncancer Elektiv/akut Öppen/laparoskopisk Generöst medellinjesnitt Mobilisera Ligera kärl Resektion Skapa direktanastomos Mark Slight 4

13 Johns Hopkins Hospital 5

14 Thompson,

15 Komplikationer Anastomoser Läckage, stenos Uretärskada Blåsskada Stomikomplikationer Vätske- och elektrolytrubbningar Diarré, förstoppning Sexuell dysfunktion Adherenser! (Allmänna blödning, infektion m.m.) Mark Slight 7

16

17

18

19 INDIKATIONER

20

21

22 OPERATIONEN

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 KOMPLIKATIONER

33

34

35 Indikationer: metastaser, 30% av parenkymet kvar Pre op: portaembolisering, in situ split Operation: mobilisering av levern, intraoperativt ultraljud, cholecystektomi?, inflödes och avflödeskontroll, Pringles manöver, CVP, CUSA + Argonspray/diatermi, i Galläckagekoll, k drän Komplikationer: galläckage + leversvikt

36 Ljumskbråck Emelie Berglund SVK 2012

37 Ljumskbråck är en utbuktning av bukhinnan i ljumsken som beror på en svaghet i bukhinnan. Den kan både vara medfödd eller uppstå senare i livet.

38 Incidens Kvinnor män När i livet? Hur många operationer?

39 Vilka drabbas? Ökat buktryck Övervikt Sjukdom Efter operation Arv (Graviditet)

40 Olika typer av bråck Inguinala bråck Direkta Indirekta Femoral bråck

41 Symptom Svullnad Tryckkänsla alt. tyngdkänsla Smärta Inklämningav bråck Kraftig smärta Akut situation!

42 Utredning Anamnes Status Herniografi (Ultraljud / CT)

43 Behandling Expektans Om patienten ej lider av sitt bråck Öppen operation Lichtenstein vanligast, nät används i 96% av alla operationer Laparoskopisk Framförallt vid bilaterala båk bråck, recidiv och femoralbråck.

44 Operationen

45 Postop. komplikationer Operationsrisker är mycket små. Smärta Alvedon. Infektion. Missfärgning, kan ge blåfärgad penis och pung. Förhårdnad under ärret, brukar försvinna inom ett år. Ej tunga lyft direkt efter. Bilkörning kan bli påv pga av nedsatta reflexer. Vänta några dagar. Känselbortfall nedom såret. Recidiv. Kan leda till ileus om ej operation men även efter op pga av ärr. Neuralgi smärta längs nerver.

46 Tack!

47 PLEURADRÄN INDIKATIONER UTFÖRANDEÖ KOMPLIKATIONER Läkartidningen: ABC om pleuradrän vid trauma

48 INDIKATIONER VENTILPNEUMOTHORAX (efter dekompression) PENETRERANDE THORAXTRAUMA PLEURAVÄTSKA eller HEMOTHORAX med ANDNINGSPÅVERKAN SUBKUTANT EMFYSEM över THORAX eller HALSEN STOR PNEUMOTHORAX (>3 cm apikalt eller 20% av lungvolymen, l + andningspåverkan/lungsjukdom kd Förebyggande vid KRAFTIGT TRUBBIGT VÅLD som kräver ÖVERTRYCKSVENTILATION

49 VENTILPNEUMOTHORAX KLINISK DIAGNOS: CHOCK/PRECHOCK UPPHÄVDA/NEDSATTA ANDNINGSLJUD CYANOS/RESPIRATORISK SVIKT

50 UTFÖRANDE Identifiera den säkra triangeln, mellan: M. M Pectoralis Major M. Latissimus Dorsi Diafragma (män:bröstvårtan bröstvårtan, kvinnor: övre yttrebröstkvadranten) Eller helt enkelt: Midaxillärt i I4/I5 OBS! Höger/vänster? (rättmärkt?)

51 UTFÖRANDE Anterior teknik finns också (vid pneumothorax): Midklavikulärt i I2 (samma plats som för akut dekompression av ventilpneumothorax) Längre ner än man tror!!! Bra hos överviktiga Bra hos överviktiga Dock keloidrisk

52 UTFÖRANDE: FÖRBEREDELSER Aseptik (jod/klorhexidin) rekommenderas, men funkar lika bra utan (fältmässigt) Lokalbedövning Pleura Periost Smärtlindring/sedering v b Ketogan Midazolam

53 UTFÖRANDE: TRUBBIG TEKNIK 1. Incision 2. Penetrera subkutis och muskulatur nära övre revbenskanten med peang, dissekera trubbigt, penetrera pleura 3. Kontrollerafritt lägemedfingret 4. För in dränet med peangen, utan troakar. Posterior riktning på dränet vid blödning/pleuravätska 5. Fixera med sutur

54 UTFÖRANDE: ÖVRIGT Alla dränhålen ska ligga intrapleuralt Storlek: minst 28 F Antibiotikaprofylax: Ekvacillin (mot S.A) Koppla dränet till sug, cm H 2 O Alltid kontrollröntgen

55 KOMPLIKATIONER Alla organ i Thorax och buk kan perforeras! Vid misstänkt perforation: låt dränet sitta kvar, klampa, rtg om stabil, åtgärda på op. Utbildning och erfarenhet (thoraxkirurg vs akutläkare )

56 SENA KOMPLIKATIONER/MISSLYCKAD BEH. Recidiv Pneumothorax (24%) K d h h (18%) Kvarvarande hemothorax (18%) Empyem (2%) Bestående luftläckage/bronkskada (3%)

57 UTFÖRANDE INDIKATIONER

58 Roux-en-Y (Roux-Y)

59 Kocher Billroth César Roux ( )

60 Svenska mesh: Anastomosis, Roux-en-Y Y-formad kirurgisk anastomos i någon del av matsmältningsapparaten, med dränering till tunntarmen.

61 Gastric bypass

62 Indikationer Obesitaskirurgi i gastric bypass Cancer borttagande av större eller mindre delar av GI-kanalen från esofagus duodenum Obstruktion av gallvägar borttagande av cancer eller striktur Kronisk pankreatit dränage av pankreas Pseudocystor i pancreashuvudet intern dränering Första steget i en Whipple Kongenitala choledochuscystor Komplicerade trauma i duodenum Duodenogastrisk reflux med gastrit

63 Esofagus cancer Proximal ventrikelcancer Esofagojejunostomi j

64 Ventrikelcancer Gastric bypass Outlet obstruction (Ulcus) Gastrojejunostomi j t

65 Duodenal skada eller cancer distalt om papillen Duodenojejunostomi j

66 Obstruktion/skada på gallvägarna tumör, striktur, iatrogent Hepaticojejunostomi j t i

67 Obstruktion/skada på gallvägarna tumör, striktur, iatrogent Choledochojejunostomi h j

68 Kronisk pankreatit med vidgad pankreasgång Pancreaticojejunostomi j t i

69 Komplikationer Per- och postoperativa Besvär efter måltid dumping Malabsorption Diarré Gallsten Ileus/striktur Ulcus

70 Dumping Tidig fas: Magkramper, illamående, kräkning, diarré, matthet, svettning, hjärtklappning. Sen fas: Svaghet, yrsel, svettning. Orsaker Odigererad föda i jejunum Ingen utportionering av födan till jejunum Utspänd tarmvägg Påverkad innervering Påverkad hormonell signalering Cirkulatoriska omställningar Hypoglykemier.

71 Malabsorption Fett Fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) B 12 (Intrinsic factor) Folsyra

72 Diarré Ibland svårbehandlad d och behandlingsresistent i Orsakas främst av vagotomi i samband med op.

73 Gallsten Högre frekvens efter gastric bypass Motilitetsförändringar och gallsammansättning Denervering Förändrad hormonell signalering.

74 Ileus/striktur Slitsherniering i i Adherenser

75 Ulcus Peptiskt ulcus i jejunumj

76 Tack för mig

77 Sektorresektion med sentinel nod SVK HT 2012 Marianne Englund

78 Bakgrund Bröstcancer vanligaste cancerformen bland kvinnor >7 000/år Utreds med trippeldiagnostik ik Botande behandling; kirurgi

79 Bakgrund Tidigare mastektomi och axillutrymning Randomiserade studier: Likvärdig överlevnad vid partiell mastektomi + adjuvant RT (unifokala tumörer) Ranomiserade studier; likvärdig överlevnad (unifokal brösttumör) m negativ sentinel nod (jmf total utrymning)

80 Sentinel nod Första lymfkörteln som dränerar brösttumören Identifiering; radioaktiv isotop och blåfärg Intraoperativ analys; fryssnitt m färgning Positiv sentinel nod axillutrymning

81 Indikationer: Sektorresektion m sentinel nod Sektorresektion: Unifokala tumörer < 3 4 cm relation storlek tumör och bröst Sentinel nod: Unifokala tumörer axill utan kliniska fynd Patientvilja

82 Operation gbgs Intraoperativ analys; röntgen och patolog Tid ca 1 timma

83 Sårinfektion! Blödning hematom Komplikationer Serom vätskeansamling (vid axillkir) Smärta Recidiv

84 Veronesi Umberto Veta mer:

85 Mer Svenska bröstcancergruppen; nationella riktlinjer

86 Sandra Pomo SPLENEKTOMI

87 Splenektomi Aristoteles ( bc) The spleen is not necessary for life Sandra Pomo 14 dec 2012

88 Splenektomi Andreas Vesalius ( ) Suicid Melankoli Maratonlöpare Okontrollerat skratt Sandra Pomo 14 dec 2012

89 Splenektomi Första splenektomin Nicholaus Matthias Sandra Pomo 14 dec 2012

90 Indikationer Trauma ITP TTP Hereditär sfärocytos Thalassemi Sickel cell anemi Hodgkins lymfom Felty syndrome Abscesser, cystor, sarcoidos Sandra Pomo 14 dec 2012

91 Utförande Laproskopi eller öppen splenektomi Laparoskopi!! Öppen vid kraftigt förstorad eller vid trauma Sandra Pomo 14 dec 2012

92 Kontraindikationer Ej operabel patient Laparoskopi massiv splenomegali, (cirrhos, portal hypertension?) Öppen få Sandra Pomo 14 dec 2012

93 OPSS OPSS overwhelming postsplenectomy sepsis 1% hos vuxna 4% hos barn 60% pneumokocker Större risk vid blodsjukdomar än vid trauma Vaccination!!! (PPV23, hib, meningokocker) Sandra Pomo 14 dec 2012

94 Splenektomi eller inte vid trauma? OPERATIVE Splenektomi NON OPERATIVE Övervakning Splenic salvage - splenorraphy -splenic wrapping - partial splenectomy Radiologisk intervention/angioembolis ering Sandra Pomo 14 dec 2012

95 Splenektomi eller inte vid trauma? B. Brismar 1995 Ifrågasätta risken för OPSS hos annars friska personer Svårt att veta för vilka pat det passar med icke splenektomi Mer restriktiv med op hos barn. Hemodynamiskt stabil patient utan andra abdominella skador eller hjärnskador kriterier för att inte göra splenektomi Sandra Pomo 14 dec 2012

96 Splenektomi eller inte vid trauma? C Coldwell, Wilsson CH, Cochraine Protocol 2011 Fler funktioner hos mjälten än man tidigare trott Antibiotika och vaccination kan kanske inte ersätta mjälten? Jämföra splenektomi med all annan behandling av mjälten Outcome: erly mortality Sandra Pomo 14 dec 2012

97 Splenektomi eller inte vid sickel cell? C Hirst, S Owusu-Ofori, Cochraine 2010 Mjältsvikt hos pat med sickel cell anemi Kan behandlas med splenektomi eller blodtransfusioner Finns inga studier som jämför splenektomi med blodtransfusioner hos patienter med sickel cell anemi Sandra Pomo 14 dec 2012

98 Laparoskopi eller öppen splenektomi? V Manuela, Gama-Rodrigues 2003 ITP, familjär sfärocytos, thalassemi, myelodysplasi,lymfom Laparoskopi n=30 Öppen n=28 Tar mer tid Går fortare Kortare sjukhusvistelse Valdes vid större mjälte (4kg) Snabbare förbättrade blodvärden Åt första dagen post op Sandra Pomo 14 dec 2012

99 Laparoskopi eller öppen splenektomi? M Khaled, R Jamali 2012 Laparoskopi n= 874 Ökad 30 dagars överlevnad Öppen n=907 Stannade längre på sjuhuset Lägre frekvens respiratoriska symtom post op Lägre frekvens sårkomplikationer Behövde mer blodtransfusioner under operationen Minskad risk för sepsis Sandra Pomo 14 dec 2012

100 Sandra Pomo 14 dec 2012

101 Suprapubis kateter Christina Aaben

102

103 Indikationer för kateter Retentionsproblem Inkontinensproblem ev. spinala skador

104 Indikationer för suprapubis kateter Akut - Efter 1 försök med 14 Ch kateter, och 1 försök med Thiemannspets Kontraindikationer för kvarvarande kateter i urethra - Efter operation/ skada av urethra eller pelvis - Vid urethrastricktur - Vid prostatahyperplasi som obstruerar - Nedsatt peineal/ urethral känsel Aktivt val hos kroniska kateterbärare - Möjliggör jgg att vara sexuellt aktiv - Obehag från urethra

105 Hur fungerar det för patienten? Initialt negativ upplevelse byttes mot en mera positiv med tiden Oförberedd på skötseln av katetern Bättre livskvalitet efter byte till suprapubis kateter

106

107 Tillvägagångssätt Förutsättningar En välfylld urinblåsa (300 ml eller mer) Ingen tidigare kirurgi i lilla bäckenet (risk för tarmadherenser)

108 Tillvägagångssätt Jesper Rosvall, Urologiska kliniken, SÖS Området ovan symfysen tvättas sterilt, och kläs med hålduk. Kateterslangen träs in i troakaren till 5 mm från troakarens spets. Lokalanestetika injiceras subcutant 1-2 tvärfingrar ovan symfysen. Därefter riktas nålen rakt nedåt och man fortsätter att bedöva på djupet. Vartefter nålen tränger djupare in aspirerar man med jämna mellanrum. Då motståndet släpper är nålen inne i urinblåsan, och urin kan då aspireras. Mät hur djupt blåsan ligger. Om urin inte kan aspireras avbryts försöket här. En skalpell sticks genom huden i det bedövade området.

109 Tillvägagångssätt, forts. Troakaren med katetern i, sticks genom hudincisionen rakt nedåt Troakaren trycks in snabbt och bestämt till samma djup som bedövningsnålen. När urin kommer i retur matas hela katetern in i urinblåsan. Troakaren backas ut, och när hela troakaren är utanför huden dras vingarna på troakaren isär, och troakaren avlägsnas från katetern. En sutur sätts i huden nära katetern. En steril sax läggs på knuten, och ytterligaren en knut knytes ovanpå saxen. Katetern knyts fast ordentligt i höjd med den andra knuten. Kateterpåse kopplas, och katetern öppnas.

110 Eftervård Första kateterbytet på sjukhus, efter 4-6 veckor Följande byten på vårdcentral/ via dsk Byte av kateter beror på patientens behov

111 Komplikationer Vanligast: UVI Urosepsis Hudirritation kring ingångshål Bildning av sten i njurar/ blåsa Vesicoureteral reflux Kateterstopp Urinläckage Tarmperforation

112 Riskfaktorer för komplikationer Adhesioner i buk/ bäcken efter kirurgi Liten, fibrotisk urinblåsa Tidigare strålning av bäckenet

113 Fördelar med suprapubis kateter Skadar inte urethra Färre symtomgivande UVI Mindre påverkan på sexuell integritet Kan träna att kissa

114 Källor Janusinfo Hunter K, Bharmal A, Moore K. Long-Term Bladder Drainage: Suprapubic Catheter Versus Other Methods: A Scoping Review. Neurourology and Urodynamics Vårdhandboken Kompendie i Akut Urologi, från SÖS ht- 2012

115 Tack!

116 TIPS Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt Nerma Bojčić

117 TIPS TIPS = transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt Mål: portalhypertension sekundär till levercirrhos

118 Interventionell radiologisk åtgärd TIPS teknik Terapeutiskt mål: Hepato-portala t tryckgradienten < 12 mmhg

119 Indikationer Okontrollerad blödning från esofagus eller fundusvaricer där endoskopisk k och medikamentell behandling inte stoppat pågående eller förhindrat upprepade blödningsepisoder Refraktär ascites där diuretika och saltrestriktion inte Refraktär ascites där diuretika och saltrestriktion inte hjälpt

120 Komplikationer Låg komplikationsfrekvens om man gjort en ordentlig preoperativ bedömning! Peroperativa komplikationer Blödningar Hjärtarrytmier Postoperativa ti komplikationer Hjärtsvikt Hepatisk encephalopati Trombotisering eller intimainväxt i stentet

121 TIPS i siffror Efter TIPS ökar encephalopatirisken från 10 till 25% Incidensen för progress av leversvikt ökar från 3 till 5% Hos 50-60% bildas ocklusioner i stentet som åtgärdas angiografiskt med dilatation, stentbyte och trombolytika Mortalitetssiffor är höga, 40-60% dör inom 6-7 v trots procedurens icke-invasiva natur MEN! Vid 6-mån kontrollen är 92% blödningsfria

122 Sammanfattningsvis TIPS är jätteeffektivt mot blödande varicer och refraktär ascites MEN patienter t med svår leversjukdom och förväntad kort överlevnad bör inte TIPSas då man inte påverkar prognosen med ingreppet och sannolikt bara försämrar patienternas kvarvarande livskvalité.

123 Vänstersidig Kolonresektion Indikation Operation Komplikation

124 Indikation Cancer Tumör i: Från ¼ distal transversum till sigmoideum Svår divertikulit B å d /ök d i i i ll Bestående/ökade peritonitretning eller perforation

125 Operation Anatomisk översikt av vänster colonresektion Exponering av buken Friläggning av Colon descendens och Sigmoideumid Friläggning g av Kolonflexur Identifiera, dissekera och ligera kärl i mesenterium Delning och Anastomos

126 Anatomisk översikt av vänstersidig Proximal gräns kolonresektion ¼ distala colon transversum Kärl A. V. Mesenterica Inf. A. V. Colica sin Lymfa dräneras läng v. Mesenterica inf Distal gräns Proximala delen av rektum(a. Rektalis med. et inf.)

127 Exponering av buken Midline incision 4 cm nedom P. Xiphoideus till Pubis Flytta tunntarm till höger

128 Friläggning av colon descendens, sigmoideum Dissekera Peritoneum perietale längs parakoliska rännen (håll dig nära colon) Uppåt mot vänster colonflexur Nedåt mot rektosigmoidala gränsen

129 Friläggning av vä. Kolonflexur Dissekera 10cm av omentum på transversum även dess kopplingar mot peritoneum perietale Renokoliska lig. Identifieras och dissekeras Mellan njurkapsel och posteriora mesocolon (uretären kan nu identifieras) Lienokoliska lig. Pankreatikokoliska lig. Kolon trans. & dese. & sigmoideum är enbart hängade på mesenterium

130 Identifiera, dissekera och ligera kärl i mesenterium A. Mesenterica inf. avges nära aorta V. Mesenterica inf. avgår vid nedersta kanten av pankreas Ligera och klippa kärl och mesenterium

131 Delning och Anastomos End to end End to side

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Övre gastrointestinal kirurgi

Övre gastrointestinal kirurgi Övre gastrointestinal kirurgi Kurs kirurgi, 5p ssk-prog T4 Magnus Sundbom 70A2, Kir klin, UAS 04-05-06 Struktur 1. Esofagus-ventrikelduodenum 2. Galla-lever-pancreas Symtom-diagnosbehandling benigna-maligna

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

2015-02-01. Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen. Appendicit. Appendicit-symptom och utredning

2015-02-01. Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen. Appendicit. Appendicit-symptom och utredning Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen EVA I PERSSON Appendicit 10-30 års ålder Långsamt isättande smärta Smärtvandring Initialt omkring naveln-mcburneys punkt Smärta Rörelse Hosta Höger fossa

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

2013-10-13. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi

2013-10-13. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen EVA I PERSSON Eva I Persson 2 Dyspepsi Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Kronisk pankreatit funktionell dyspepsi Symtom Smärta-lindras ofta

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004.

Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004. Reserapport Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004. Ethicon Endo-Surgery Med välvillig support från Ethicon Endo-Surgery gavs möjlighet att besöka

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän.

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän. Kirurgiska sår och dess omvårdnad av Maria Magnsbacka och Kerstin S Wilbrand Gallopererad patient med drän. SÅRLÄKNING Vulnus och ulcus. Sårläkning är en komplex process och innefattar olika mekanismer

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maximal poäng 77 97% 71-73 = A, Framstående 90% 66-70 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin.

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. Helsingborg Historik 1920-40 talen: Studier fastslår: Barn med bilaterala

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 15 november 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 15 november 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 15 november 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM. AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg

CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM. AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg Akuta aorta syndromet Aorta dissektion Intramuralt hematom (IMH) 5-20 % Penetrerande arteriosklerotiskt

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala vårdprogram och riktlinjer är dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Dokumenten tas fram av medarbetare

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika Innehåll Introduktion Identifiera patienter med risk Diagnosticera

Läs mer

Knipkulor för bäckenbottenträning

Knipkulor för bäckenbottenträning Knipkulor för bäckenbottenträning Guide till en starkare bäckenbottenmuskulatur Vielle VAGITRIM knipkulor är kliniskt utformade för att stärka bäckenbottenmuskulaturen och därigenom hjälpa till att kontrollera

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. 2 Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-03-28 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 71,5 poäng Poängfördelning: Krzysztof Musial Wafa Sabir I Wolfgang

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Flocare Gastrostomikateter Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Bruksanvisning Tvätta händerna noga och torka av dem på ren handduk. 1. Lägg patienten i ryggläge.

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-13 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19520202-0202 Inkontinens

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar.

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar. FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Mag-tarmkanalens

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi Urologi EVA I PERSSON Urinvägarna Leons berättelse Leon är 62 år, lever tillsammans med Clary och jobbar som IT tekniker på ett stort företag. Han lever ett stressigt liv och har rökt sedan tonåren. Efter

Läs mer

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 )

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) FoU- arbete 2004-06-09 Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) Atefa Zarin ST- läkare Nordmanna Vårdcentral 442 37 Kungälv atefa.zarin@vgregion.se

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Välkommen till Stockholmsskrivningen i kirurgi den 16 december 2010, kl. 09.00-15.00

Välkommen till Stockholmsskrivningen i kirurgi den 16 december 2010, kl. 09.00-15.00 Sifferkod: Namn:.Sjukhus:. Välkommen till Stockholmsskrivningen i kirurgi den 16 december 2010, kl. 09.00-15.00 Skrivningen består av 41 frågor, varav tio i kirurgi (A), sju i ortopedi (B), sex i urologi

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maxpoäng: 107 97% 103-107 = A, Framstående 90% 96-103 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

TEAMUTBILDNING LAPAROSKOPISK KOLOREKTALKIRURGI Skövde 5-7 April 2006

TEAMUTBILDNING LAPAROSKOPISK KOLOREKTALKIRURGI Skövde 5-7 April 2006 TEAMUTBILDNING LAPAROSKOPISK KOLOREKTALKIRURGI Skövde 5-7 April 2006 Klockan 12 anlände vi till Kärnsjukhuset i Skövde. Rikard försökte sätta ett personligt rekord på sträckan Örebro-Skövde men medresenärerna

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Stomi omvårdnad Undersköterskor för palliativ omvårdnad

Stomi omvårdnad Undersköterskor för palliativ omvårdnad Stomi omvårdnad Undersköterskor för palliativ omvårdnad Åsa Gustafsson Stomiterapeut, spec sjuksköterska Kirurgiska kliniken US, Linköping Stomi Stomi= grekiska för mun, öppning Syftet med att göra en

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

29124 Band 10 set med 2 band

29124 Band 10 set med 2 band Vattenlavemang PERISTEEN VATTENLAVEMANG 1 2 4 5 *Vid lavemang varannan dag. 3 1. Skruvöverdel. (inkl. lock) för att ansluta kontrollenheten till vattenpåsen. Locket ska bytas ut efter 90 användningar (motsvarar

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer