Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom"

Transkript

1 Fundoplikation kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

2 Gastroesofagal refluxsjukdom Defekt ventil mellan ventrikel och esofagus. Normalt finns anatomisk refluxbarriär : crusmuskulatur, nedre esofagussfinktern och Hiska vinkeln. Vid GERD finns nästan alltid ett hiatusbråck (oftastav av glidtyp), och sänkt vilotryck i nedre esofagussfinktern.

3 Indikation för op Om medicinsk beh (PPI) ej er fullständig symptomlindring eller biverkningar (ca 90% av pat svarar bra på syrareducerande medicin, övriga harframförallt mekaniska besvär ). Extraesofagala besvär (stora bråck som ger mekaniska besvär) t.ex. tryck mot hjärta/lungor, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar, dysfagi. Ovilja att äta medicin livet ut. Komplikationer av GERD, t.ex. Baretts esofagus, peptisk striktur Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Stefanidis D, Hope WW, Kohn GP, Reardon PR, Richardson WS, Fanelli RD; SAGES Guidelines Committee, Surg Endosc Nov;24(11):

4 Preop utredning Symptomevaluering Gastroskopi Esofagusmanometri och 24 h ph mätning i esofagus Kontraströntgen för att kartlägga stora bråck

5 Typer av fundoplikation Nissen 360 laparoskopiskt/öppet kt/ö t med crusplastik Nissen Rossetti 360 (SGVL delas ej) Toupet 270 (partiellt omslutande funduskrage) Med/utan delning av short gastric vessels (SGVL) contentid=7656&contenttype=image/jpeg

6 Film

7 Komplikationer Perop Almänna (blödning m.m.) Esofagus/ventrikel perforation Skada på N. Vagus Postop Almänna (infekt m.m) Dysfagi, g, oftast övergående Sämre rapförmåga Oförmåga att kräkas Gasbesvär (uppblåsthet m.m), oftast övergående Övergående besvär: tidig mättnadskänsla, stoppkänsla bakom sternum, viktnedgång

8 Hur göra fundoplikation på bästa sätt? Standardisering Reop antireflux kirurgi bör utföras på hög volym center. Funch Jensen P et al (level 2) Öppen vs laparoskopisk fundoplikation? Peters MJ et al. 2009, Catarci M et al (level 1) Flertalet randomiserade studier har visat lägre nivåer av LPK och CRP efter laparaskopi jämfört med öppen kirurgi, ingenskillnadi i kortisonnivåer (level 1). Partiell vs total fundoplikation? Varin O et al. 2009, Tan G et al (level1) Short gastric vessel division? Yang H et al (RCT), Marker SR et al. 2011, Khatri K et al (meta analyser) (level 1 2) Crusplastik? Dåligt med RCTs

9 Kolektomi

10 Indikationer Cancer Inflammatorisk tarmsjukdom Divertikulit Infarkt Kronisk förstoppning FAP/HNPCC (tyfilit) Mark Slight 2

11 Typer Total kolektomi Multipla cancertumörer, polypos Hemikolektomi Cancer, Crohns sjd Sigmoidektomiid i Divertikulit (Hartmanns operation) Mark Slight 3

12 Procedur - coloncancer Elektiv/akut Öppen/laparoskopisk Generöst medellinjesnitt Mobilisera Ligera kärl Resektion Skapa direktanastomos Mark Slight 4

13 Johns Hopkins Hospital 5

14 Thompson,

15 Komplikationer Anastomoser Läckage, stenos Uretärskada Blåsskada Stomikomplikationer Vätske- och elektrolytrubbningar Diarré, förstoppning Sexuell dysfunktion Adherenser! (Allmänna blödning, infektion m.m.) Mark Slight 7

16

17

18

19 INDIKATIONER

20

21

22 OPERATIONEN

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 KOMPLIKATIONER

33

34

35 Indikationer: metastaser, 30% av parenkymet kvar Pre op: portaembolisering, in situ split Operation: mobilisering av levern, intraoperativt ultraljud, cholecystektomi?, inflödes och avflödeskontroll, Pringles manöver, CVP, CUSA + Argonspray/diatermi, i Galläckagekoll, k drän Komplikationer: galläckage + leversvikt

36 Ljumskbråck Emelie Berglund SVK 2012

37 Ljumskbråck är en utbuktning av bukhinnan i ljumsken som beror på en svaghet i bukhinnan. Den kan både vara medfödd eller uppstå senare i livet.

38 Incidens Kvinnor män När i livet? Hur många operationer?

39 Vilka drabbas? Ökat buktryck Övervikt Sjukdom Efter operation Arv (Graviditet)

40 Olika typer av bråck Inguinala bråck Direkta Indirekta Femoral bråck

41 Symptom Svullnad Tryckkänsla alt. tyngdkänsla Smärta Inklämningav bråck Kraftig smärta Akut situation!

42 Utredning Anamnes Status Herniografi (Ultraljud / CT)

43 Behandling Expektans Om patienten ej lider av sitt bråck Öppen operation Lichtenstein vanligast, nät används i 96% av alla operationer Laparoskopisk Framförallt vid bilaterala båk bråck, recidiv och femoralbråck.

44 Operationen

45 Postop. komplikationer Operationsrisker är mycket små. Smärta Alvedon. Infektion. Missfärgning, kan ge blåfärgad penis och pung. Förhårdnad under ärret, brukar försvinna inom ett år. Ej tunga lyft direkt efter. Bilkörning kan bli påv pga av nedsatta reflexer. Vänta några dagar. Känselbortfall nedom såret. Recidiv. Kan leda till ileus om ej operation men även efter op pga av ärr. Neuralgi smärta längs nerver.

46 Tack!

47 PLEURADRÄN INDIKATIONER UTFÖRANDEÖ KOMPLIKATIONER Läkartidningen: ABC om pleuradrän vid trauma

48 INDIKATIONER VENTILPNEUMOTHORAX (efter dekompression) PENETRERANDE THORAXTRAUMA PLEURAVÄTSKA eller HEMOTHORAX med ANDNINGSPÅVERKAN SUBKUTANT EMFYSEM över THORAX eller HALSEN STOR PNEUMOTHORAX (>3 cm apikalt eller 20% av lungvolymen, l + andningspåverkan/lungsjukdom kd Förebyggande vid KRAFTIGT TRUBBIGT VÅLD som kräver ÖVERTRYCKSVENTILATION

49 VENTILPNEUMOTHORAX KLINISK DIAGNOS: CHOCK/PRECHOCK UPPHÄVDA/NEDSATTA ANDNINGSLJUD CYANOS/RESPIRATORISK SVIKT

50 UTFÖRANDE Identifiera den säkra triangeln, mellan: M. M Pectoralis Major M. Latissimus Dorsi Diafragma (män:bröstvårtan bröstvårtan, kvinnor: övre yttrebröstkvadranten) Eller helt enkelt: Midaxillärt i I4/I5 OBS! Höger/vänster? (rättmärkt?)

51 UTFÖRANDE Anterior teknik finns också (vid pneumothorax): Midklavikulärt i I2 (samma plats som för akut dekompression av ventilpneumothorax) Längre ner än man tror!!! Bra hos överviktiga Bra hos överviktiga Dock keloidrisk

52 UTFÖRANDE: FÖRBEREDELSER Aseptik (jod/klorhexidin) rekommenderas, men funkar lika bra utan (fältmässigt) Lokalbedövning Pleura Periost Smärtlindring/sedering v b Ketogan Midazolam

53 UTFÖRANDE: TRUBBIG TEKNIK 1. Incision 2. Penetrera subkutis och muskulatur nära övre revbenskanten med peang, dissekera trubbigt, penetrera pleura 3. Kontrollerafritt lägemedfingret 4. För in dränet med peangen, utan troakar. Posterior riktning på dränet vid blödning/pleuravätska 5. Fixera med sutur

54 UTFÖRANDE: ÖVRIGT Alla dränhålen ska ligga intrapleuralt Storlek: minst 28 F Antibiotikaprofylax: Ekvacillin (mot S.A) Koppla dränet till sug, cm H 2 O Alltid kontrollröntgen

55 KOMPLIKATIONER Alla organ i Thorax och buk kan perforeras! Vid misstänkt perforation: låt dränet sitta kvar, klampa, rtg om stabil, åtgärda på op. Utbildning och erfarenhet (thoraxkirurg vs akutläkare )

56 SENA KOMPLIKATIONER/MISSLYCKAD BEH. Recidiv Pneumothorax (24%) K d h h (18%) Kvarvarande hemothorax (18%) Empyem (2%) Bestående luftläckage/bronkskada (3%)

57 UTFÖRANDE INDIKATIONER

58 Roux-en-Y (Roux-Y)

59 Kocher Billroth César Roux ( )

60 Svenska mesh: Anastomosis, Roux-en-Y Y-formad kirurgisk anastomos i någon del av matsmältningsapparaten, med dränering till tunntarmen.

61 Gastric bypass

62 Indikationer Obesitaskirurgi i gastric bypass Cancer borttagande av större eller mindre delar av GI-kanalen från esofagus duodenum Obstruktion av gallvägar borttagande av cancer eller striktur Kronisk pankreatit dränage av pankreas Pseudocystor i pancreashuvudet intern dränering Första steget i en Whipple Kongenitala choledochuscystor Komplicerade trauma i duodenum Duodenogastrisk reflux med gastrit

63 Esofagus cancer Proximal ventrikelcancer Esofagojejunostomi j

64 Ventrikelcancer Gastric bypass Outlet obstruction (Ulcus) Gastrojejunostomi j t

65 Duodenal skada eller cancer distalt om papillen Duodenojejunostomi j

66 Obstruktion/skada på gallvägarna tumör, striktur, iatrogent Hepaticojejunostomi j t i

67 Obstruktion/skada på gallvägarna tumör, striktur, iatrogent Choledochojejunostomi h j

68 Kronisk pankreatit med vidgad pankreasgång Pancreaticojejunostomi j t i

69 Komplikationer Per- och postoperativa Besvär efter måltid dumping Malabsorption Diarré Gallsten Ileus/striktur Ulcus

70 Dumping Tidig fas: Magkramper, illamående, kräkning, diarré, matthet, svettning, hjärtklappning. Sen fas: Svaghet, yrsel, svettning. Orsaker Odigererad föda i jejunum Ingen utportionering av födan till jejunum Utspänd tarmvägg Påverkad innervering Påverkad hormonell signalering Cirkulatoriska omställningar Hypoglykemier.

71 Malabsorption Fett Fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) B 12 (Intrinsic factor) Folsyra

72 Diarré Ibland svårbehandlad d och behandlingsresistent i Orsakas främst av vagotomi i samband med op.

73 Gallsten Högre frekvens efter gastric bypass Motilitetsförändringar och gallsammansättning Denervering Förändrad hormonell signalering.

74 Ileus/striktur Slitsherniering i i Adherenser

75 Ulcus Peptiskt ulcus i jejunumj

76 Tack för mig

77 Sektorresektion med sentinel nod SVK HT 2012 Marianne Englund

78 Bakgrund Bröstcancer vanligaste cancerformen bland kvinnor >7 000/år Utreds med trippeldiagnostik ik Botande behandling; kirurgi

79 Bakgrund Tidigare mastektomi och axillutrymning Randomiserade studier: Likvärdig överlevnad vid partiell mastektomi + adjuvant RT (unifokala tumörer) Ranomiserade studier; likvärdig överlevnad (unifokal brösttumör) m negativ sentinel nod (jmf total utrymning)

80 Sentinel nod Första lymfkörteln som dränerar brösttumören Identifiering; radioaktiv isotop och blåfärg Intraoperativ analys; fryssnitt m färgning Positiv sentinel nod axillutrymning

81 Indikationer: Sektorresektion m sentinel nod Sektorresektion: Unifokala tumörer < 3 4 cm relation storlek tumör och bröst Sentinel nod: Unifokala tumörer axill utan kliniska fynd Patientvilja

82 Operation gbgs Intraoperativ analys; röntgen och patolog Tid ca 1 timma

83 Sårinfektion! Blödning hematom Komplikationer Serom vätskeansamling (vid axillkir) Smärta Recidiv

84 Veronesi Umberto Veta mer:

85 Mer Svenska bröstcancergruppen; nationella riktlinjer

86 Sandra Pomo SPLENEKTOMI

87 Splenektomi Aristoteles ( bc) The spleen is not necessary for life Sandra Pomo 14 dec 2012

88 Splenektomi Andreas Vesalius ( ) Suicid Melankoli Maratonlöpare Okontrollerat skratt Sandra Pomo 14 dec 2012

89 Splenektomi Första splenektomin Nicholaus Matthias Sandra Pomo 14 dec 2012

90 Indikationer Trauma ITP TTP Hereditär sfärocytos Thalassemi Sickel cell anemi Hodgkins lymfom Felty syndrome Abscesser, cystor, sarcoidos Sandra Pomo 14 dec 2012

91 Utförande Laproskopi eller öppen splenektomi Laparoskopi!! Öppen vid kraftigt förstorad eller vid trauma Sandra Pomo 14 dec 2012

92 Kontraindikationer Ej operabel patient Laparoskopi massiv splenomegali, (cirrhos, portal hypertension?) Öppen få Sandra Pomo 14 dec 2012

93 OPSS OPSS overwhelming postsplenectomy sepsis 1% hos vuxna 4% hos barn 60% pneumokocker Större risk vid blodsjukdomar än vid trauma Vaccination!!! (PPV23, hib, meningokocker) Sandra Pomo 14 dec 2012

94 Splenektomi eller inte vid trauma? OPERATIVE Splenektomi NON OPERATIVE Övervakning Splenic salvage - splenorraphy -splenic wrapping - partial splenectomy Radiologisk intervention/angioembolis ering Sandra Pomo 14 dec 2012

95 Splenektomi eller inte vid trauma? B. Brismar 1995 Ifrågasätta risken för OPSS hos annars friska personer Svårt att veta för vilka pat det passar med icke splenektomi Mer restriktiv med op hos barn. Hemodynamiskt stabil patient utan andra abdominella skador eller hjärnskador kriterier för att inte göra splenektomi Sandra Pomo 14 dec 2012

96 Splenektomi eller inte vid trauma? C Coldwell, Wilsson CH, Cochraine Protocol 2011 Fler funktioner hos mjälten än man tidigare trott Antibiotika och vaccination kan kanske inte ersätta mjälten? Jämföra splenektomi med all annan behandling av mjälten Outcome: erly mortality Sandra Pomo 14 dec 2012

97 Splenektomi eller inte vid sickel cell? C Hirst, S Owusu-Ofori, Cochraine 2010 Mjältsvikt hos pat med sickel cell anemi Kan behandlas med splenektomi eller blodtransfusioner Finns inga studier som jämför splenektomi med blodtransfusioner hos patienter med sickel cell anemi Sandra Pomo 14 dec 2012

98 Laparoskopi eller öppen splenektomi? V Manuela, Gama-Rodrigues 2003 ITP, familjär sfärocytos, thalassemi, myelodysplasi,lymfom Laparoskopi n=30 Öppen n=28 Tar mer tid Går fortare Kortare sjukhusvistelse Valdes vid större mjälte (4kg) Snabbare förbättrade blodvärden Åt första dagen post op Sandra Pomo 14 dec 2012

99 Laparoskopi eller öppen splenektomi? M Khaled, R Jamali 2012 Laparoskopi n= 874 Ökad 30 dagars överlevnad Öppen n=907 Stannade längre på sjuhuset Lägre frekvens respiratoriska symtom post op Lägre frekvens sårkomplikationer Behövde mer blodtransfusioner under operationen Minskad risk för sepsis Sandra Pomo 14 dec 2012

100 Sandra Pomo 14 dec 2012

101 Suprapubis kateter Christina Aaben

102

103 Indikationer för kateter Retentionsproblem Inkontinensproblem ev. spinala skador

104 Indikationer för suprapubis kateter Akut - Efter 1 försök med 14 Ch kateter, och 1 försök med Thiemannspets Kontraindikationer för kvarvarande kateter i urethra - Efter operation/ skada av urethra eller pelvis - Vid urethrastricktur - Vid prostatahyperplasi som obstruerar - Nedsatt peineal/ urethral känsel Aktivt val hos kroniska kateterbärare - Möjliggör jgg att vara sexuellt aktiv - Obehag från urethra

105 Hur fungerar det för patienten? Initialt negativ upplevelse byttes mot en mera positiv med tiden Oförberedd på skötseln av katetern Bättre livskvalitet efter byte till suprapubis kateter

106

107 Tillvägagångssätt Förutsättningar En välfylld urinblåsa (300 ml eller mer) Ingen tidigare kirurgi i lilla bäckenet (risk för tarmadherenser)

108 Tillvägagångssätt Jesper Rosvall, Urologiska kliniken, SÖS Området ovan symfysen tvättas sterilt, och kläs med hålduk. Kateterslangen träs in i troakaren till 5 mm från troakarens spets. Lokalanestetika injiceras subcutant 1-2 tvärfingrar ovan symfysen. Därefter riktas nålen rakt nedåt och man fortsätter att bedöva på djupet. Vartefter nålen tränger djupare in aspirerar man med jämna mellanrum. Då motståndet släpper är nålen inne i urinblåsan, och urin kan då aspireras. Mät hur djupt blåsan ligger. Om urin inte kan aspireras avbryts försöket här. En skalpell sticks genom huden i det bedövade området.

109 Tillvägagångssätt, forts. Troakaren med katetern i, sticks genom hudincisionen rakt nedåt Troakaren trycks in snabbt och bestämt till samma djup som bedövningsnålen. När urin kommer i retur matas hela katetern in i urinblåsan. Troakaren backas ut, och när hela troakaren är utanför huden dras vingarna på troakaren isär, och troakaren avlägsnas från katetern. En sutur sätts i huden nära katetern. En steril sax läggs på knuten, och ytterligaren en knut knytes ovanpå saxen. Katetern knyts fast ordentligt i höjd med den andra knuten. Kateterpåse kopplas, och katetern öppnas.

110 Eftervård Första kateterbytet på sjukhus, efter 4-6 veckor Följande byten på vårdcentral/ via dsk Byte av kateter beror på patientens behov

111 Komplikationer Vanligast: UVI Urosepsis Hudirritation kring ingångshål Bildning av sten i njurar/ blåsa Vesicoureteral reflux Kateterstopp Urinläckage Tarmperforation

112 Riskfaktorer för komplikationer Adhesioner i buk/ bäcken efter kirurgi Liten, fibrotisk urinblåsa Tidigare strålning av bäckenet

113 Fördelar med suprapubis kateter Skadar inte urethra Färre symtomgivande UVI Mindre påverkan på sexuell integritet Kan träna att kissa

114 Källor Janusinfo Hunter K, Bharmal A, Moore K. Long-Term Bladder Drainage: Suprapubic Catheter Versus Other Methods: A Scoping Review. Neurourology and Urodynamics Vårdhandboken Kompendie i Akut Urologi, från SÖS ht- 2012

115 Tack!

116 TIPS Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt Nerma Bojčić

117 TIPS TIPS = transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt Mål: portalhypertension sekundär till levercirrhos

118 Interventionell radiologisk åtgärd TIPS teknik Terapeutiskt mål: Hepato-portala t tryckgradienten < 12 mmhg

119 Indikationer Okontrollerad blödning från esofagus eller fundusvaricer där endoskopisk k och medikamentell behandling inte stoppat pågående eller förhindrat upprepade blödningsepisoder Refraktär ascites där diuretika och saltrestriktion inte Refraktär ascites där diuretika och saltrestriktion inte hjälpt

120 Komplikationer Låg komplikationsfrekvens om man gjort en ordentlig preoperativ bedömning! Peroperativa komplikationer Blödningar Hjärtarrytmier Postoperativa ti komplikationer Hjärtsvikt Hepatisk encephalopati Trombotisering eller intimainväxt i stentet

121 TIPS i siffror Efter TIPS ökar encephalopatirisken från 10 till 25% Incidensen för progress av leversvikt ökar från 3 till 5% Hos 50-60% bildas ocklusioner i stentet som åtgärdas angiografiskt med dilatation, stentbyte och trombolytika Mortalitetssiffor är höga, 40-60% dör inom 6-7 v trots procedurens icke-invasiva natur MEN! Vid 6-mån kontrollen är 92% blödningsfria

122 Sammanfattningsvis TIPS är jätteeffektivt mot blödande varicer och refraktär ascites MEN patienter t med svår leversjukdom och förväntad kort överlevnad bör inte TIPSas då man inte påverkar prognosen med ingreppet och sannolikt bara försämrar patienternas kvarvarande livskvalité.

123 Vänstersidig Kolonresektion Indikation Operation Komplikation

124 Indikation Cancer Tumör i: Från ¼ distal transversum till sigmoideum Svår divertikulit B å d /ök d i i i ll Bestående/ökade peritonitretning eller perforation

125 Operation Anatomisk översikt av vänster colonresektion Exponering av buken Friläggning av Colon descendens och Sigmoideumid Friläggning g av Kolonflexur Identifiera, dissekera och ligera kärl i mesenterium Delning och Anastomos

126 Anatomisk översikt av vänstersidig Proximal gräns kolonresektion ¼ distala colon transversum Kärl A. V. Mesenterica Inf. A. V. Colica sin Lymfa dräneras läng v. Mesenterica inf Distal gräns Proximala delen av rektum(a. Rektalis med. et inf.)

127 Exponering av buken Midline incision 4 cm nedom P. Xiphoideus till Pubis Flytta tunntarm till höger

128 Friläggning av colon descendens, sigmoideum Dissekera Peritoneum perietale längs parakoliska rännen (håll dig nära colon) Uppåt mot vänster colonflexur Nedåt mot rektosigmoidala gränsen

129 Friläggning av vä. Kolonflexur Dissekera 10cm av omentum på transversum även dess kopplingar mot peritoneum perietale Renokoliska lig. Identifieras och dissekeras Mellan njurkapsel och posteriora mesocolon (uretären kan nu identifieras) Lienokoliska lig. Pankreatikokoliska lig. Kolon trans. & dese. & sigmoideum är enbart hängade på mesenterium

130 Identifiera, dissekera och ligera kärl i mesenterium A. Mesenterica inf. avges nära aorta V. Mesenterica inf. avgår vid nedersta kanten av pankreas Ligera och klippa kärl och mesenterium

131 Delning och Anastomos End to end End to side

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Bröst Diagnos och behandling av extralobära extrapleurala sekvestrerade lunglober Normalisering av alpha-fetoprotein efter resektion av sacrococcygeala teratom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Bröst Diagnos och behandling av extralobära extrapleurala sekvestrerade lunglober Normalisering av alpha-fetoprotein efter resektion av sacrococcygeala teratom

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

Övre gastrointestinal kirurgi

Övre gastrointestinal kirurgi Övre gastrointestinal kirurgi Kurs kirurgi, 5p ssk-prog T4 Magnus Sundbom 70A2, Kir klin, UAS 04-05-06 Struktur 1. Esofagus-ventrikelduodenum 2. Galla-lever-pancreas Symtom-diagnosbehandling benigna-maligna

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Aspiremetoden i Blekinge 2015

Aspiremetoden i Blekinge 2015 1 Aspiremetoden i Blekinge 2015 En genomgång av erfarenheter och implementeringsstrategier Innehåll Bakgrund... 2 Risker med övervikt... 3 Kostnad för fetma i Blekinge... 3 Blekinge först i Europa med

Läs mer

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer