Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fundoplikation. kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom"

Transkript

1 Fundoplikation kirurgisk behandling vid gastroesofagal refluxsjukdom

2 Gastroesofagal refluxsjukdom Defekt ventil mellan ventrikel och esofagus. Normalt finns anatomisk refluxbarriär : crusmuskulatur, nedre esofagussfinktern och Hiska vinkeln. Vid GERD finns nästan alltid ett hiatusbråck (oftastav av glidtyp), och sänkt vilotryck i nedre esofagussfinktern.

3 Indikation för op Om medicinsk beh (PPI) ej er fullständig symptomlindring eller biverkningar (ca 90% av pat svarar bra på syrareducerande medicin, övriga harframförallt mekaniska besvär ). Extraesofagala besvär (stora bråck som ger mekaniska besvär) t.ex. tryck mot hjärta/lungor, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar, dysfagi. Ovilja att äta medicin livet ut. Komplikationer av GERD, t.ex. Baretts esofagus, peptisk striktur Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Stefanidis D, Hope WW, Kohn GP, Reardon PR, Richardson WS, Fanelli RD; SAGES Guidelines Committee, Surg Endosc Nov;24(11):

4 Preop utredning Symptomevaluering Gastroskopi Esofagusmanometri och 24 h ph mätning i esofagus Kontraströntgen för att kartlägga stora bråck

5 Typer av fundoplikation Nissen 360 laparoskopiskt/öppet kt/ö t med crusplastik Nissen Rossetti 360 (SGVL delas ej) Toupet 270 (partiellt omslutande funduskrage) Med/utan delning av short gastric vessels (SGVL) contentid=7656&contenttype=image/jpeg

6 Film

7 Komplikationer Perop Almänna (blödning m.m.) Esofagus/ventrikel perforation Skada på N. Vagus Postop Almänna (infekt m.m) Dysfagi, g, oftast övergående Sämre rapförmåga Oförmåga att kräkas Gasbesvär (uppblåsthet m.m), oftast övergående Övergående besvär: tidig mättnadskänsla, stoppkänsla bakom sternum, viktnedgång

8 Hur göra fundoplikation på bästa sätt? Standardisering Reop antireflux kirurgi bör utföras på hög volym center. Funch Jensen P et al (level 2) Öppen vs laparoskopisk fundoplikation? Peters MJ et al. 2009, Catarci M et al (level 1) Flertalet randomiserade studier har visat lägre nivåer av LPK och CRP efter laparaskopi jämfört med öppen kirurgi, ingenskillnadi i kortisonnivåer (level 1). Partiell vs total fundoplikation? Varin O et al. 2009, Tan G et al (level1) Short gastric vessel division? Yang H et al (RCT), Marker SR et al. 2011, Khatri K et al (meta analyser) (level 1 2) Crusplastik? Dåligt med RCTs

9 Kolektomi

10 Indikationer Cancer Inflammatorisk tarmsjukdom Divertikulit Infarkt Kronisk förstoppning FAP/HNPCC (tyfilit) Mark Slight 2

11 Typer Total kolektomi Multipla cancertumörer, polypos Hemikolektomi Cancer, Crohns sjd Sigmoidektomiid i Divertikulit (Hartmanns operation) Mark Slight 3

12 Procedur - coloncancer Elektiv/akut Öppen/laparoskopisk Generöst medellinjesnitt Mobilisera Ligera kärl Resektion Skapa direktanastomos Mark Slight 4

13 Johns Hopkins Hospital 5

14 Thompson,

15 Komplikationer Anastomoser Läckage, stenos Uretärskada Blåsskada Stomikomplikationer Vätske- och elektrolytrubbningar Diarré, förstoppning Sexuell dysfunktion Adherenser! (Allmänna blödning, infektion m.m.) Mark Slight 7

16

17

18

19 INDIKATIONER

20

21

22 OPERATIONEN

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 KOMPLIKATIONER

33

34

35 Indikationer: metastaser, 30% av parenkymet kvar Pre op: portaembolisering, in situ split Operation: mobilisering av levern, intraoperativt ultraljud, cholecystektomi?, inflödes och avflödeskontroll, Pringles manöver, CVP, CUSA + Argonspray/diatermi, i Galläckagekoll, k drän Komplikationer: galläckage + leversvikt

36 Ljumskbråck Emelie Berglund SVK 2012

37 Ljumskbråck är en utbuktning av bukhinnan i ljumsken som beror på en svaghet i bukhinnan. Den kan både vara medfödd eller uppstå senare i livet.

38 Incidens Kvinnor män När i livet? Hur många operationer?

39 Vilka drabbas? Ökat buktryck Övervikt Sjukdom Efter operation Arv (Graviditet)

40 Olika typer av bråck Inguinala bråck Direkta Indirekta Femoral bråck

41 Symptom Svullnad Tryckkänsla alt. tyngdkänsla Smärta Inklämningav bråck Kraftig smärta Akut situation!

42 Utredning Anamnes Status Herniografi (Ultraljud / CT)

43 Behandling Expektans Om patienten ej lider av sitt bråck Öppen operation Lichtenstein vanligast, nät används i 96% av alla operationer Laparoskopisk Framförallt vid bilaterala båk bråck, recidiv och femoralbråck.

44 Operationen

45 Postop. komplikationer Operationsrisker är mycket små. Smärta Alvedon. Infektion. Missfärgning, kan ge blåfärgad penis och pung. Förhårdnad under ärret, brukar försvinna inom ett år. Ej tunga lyft direkt efter. Bilkörning kan bli påv pga av nedsatta reflexer. Vänta några dagar. Känselbortfall nedom såret. Recidiv. Kan leda till ileus om ej operation men även efter op pga av ärr. Neuralgi smärta längs nerver.

46 Tack!

47 PLEURADRÄN INDIKATIONER UTFÖRANDEÖ KOMPLIKATIONER Läkartidningen: ABC om pleuradrän vid trauma

48 INDIKATIONER VENTILPNEUMOTHORAX (efter dekompression) PENETRERANDE THORAXTRAUMA PLEURAVÄTSKA eller HEMOTHORAX med ANDNINGSPÅVERKAN SUBKUTANT EMFYSEM över THORAX eller HALSEN STOR PNEUMOTHORAX (>3 cm apikalt eller 20% av lungvolymen, l + andningspåverkan/lungsjukdom kd Förebyggande vid KRAFTIGT TRUBBIGT VÅLD som kräver ÖVERTRYCKSVENTILATION

49 VENTILPNEUMOTHORAX KLINISK DIAGNOS: CHOCK/PRECHOCK UPPHÄVDA/NEDSATTA ANDNINGSLJUD CYANOS/RESPIRATORISK SVIKT

50 UTFÖRANDE Identifiera den säkra triangeln, mellan: M. M Pectoralis Major M. Latissimus Dorsi Diafragma (män:bröstvårtan bröstvårtan, kvinnor: övre yttrebröstkvadranten) Eller helt enkelt: Midaxillärt i I4/I5 OBS! Höger/vänster? (rättmärkt?)

51 UTFÖRANDE Anterior teknik finns också (vid pneumothorax): Midklavikulärt i I2 (samma plats som för akut dekompression av ventilpneumothorax) Längre ner än man tror!!! Bra hos överviktiga Bra hos överviktiga Dock keloidrisk

52 UTFÖRANDE: FÖRBEREDELSER Aseptik (jod/klorhexidin) rekommenderas, men funkar lika bra utan (fältmässigt) Lokalbedövning Pleura Periost Smärtlindring/sedering v b Ketogan Midazolam

53 UTFÖRANDE: TRUBBIG TEKNIK 1. Incision 2. Penetrera subkutis och muskulatur nära övre revbenskanten med peang, dissekera trubbigt, penetrera pleura 3. Kontrollerafritt lägemedfingret 4. För in dränet med peangen, utan troakar. Posterior riktning på dränet vid blödning/pleuravätska 5. Fixera med sutur

54 UTFÖRANDE: ÖVRIGT Alla dränhålen ska ligga intrapleuralt Storlek: minst 28 F Antibiotikaprofylax: Ekvacillin (mot S.A) Koppla dränet till sug, cm H 2 O Alltid kontrollröntgen

55 KOMPLIKATIONER Alla organ i Thorax och buk kan perforeras! Vid misstänkt perforation: låt dränet sitta kvar, klampa, rtg om stabil, åtgärda på op. Utbildning och erfarenhet (thoraxkirurg vs akutläkare )

56 SENA KOMPLIKATIONER/MISSLYCKAD BEH. Recidiv Pneumothorax (24%) K d h h (18%) Kvarvarande hemothorax (18%) Empyem (2%) Bestående luftläckage/bronkskada (3%)

57 UTFÖRANDE INDIKATIONER

58 Roux-en-Y (Roux-Y)

59 Kocher Billroth César Roux ( )

60 Svenska mesh: Anastomosis, Roux-en-Y Y-formad kirurgisk anastomos i någon del av matsmältningsapparaten, med dränering till tunntarmen.

61 Gastric bypass

62 Indikationer Obesitaskirurgi i gastric bypass Cancer borttagande av större eller mindre delar av GI-kanalen från esofagus duodenum Obstruktion av gallvägar borttagande av cancer eller striktur Kronisk pankreatit dränage av pankreas Pseudocystor i pancreashuvudet intern dränering Första steget i en Whipple Kongenitala choledochuscystor Komplicerade trauma i duodenum Duodenogastrisk reflux med gastrit

63 Esofagus cancer Proximal ventrikelcancer Esofagojejunostomi j

64 Ventrikelcancer Gastric bypass Outlet obstruction (Ulcus) Gastrojejunostomi j t

65 Duodenal skada eller cancer distalt om papillen Duodenojejunostomi j

66 Obstruktion/skada på gallvägarna tumör, striktur, iatrogent Hepaticojejunostomi j t i

67 Obstruktion/skada på gallvägarna tumör, striktur, iatrogent Choledochojejunostomi h j

68 Kronisk pankreatit med vidgad pankreasgång Pancreaticojejunostomi j t i

69 Komplikationer Per- och postoperativa Besvär efter måltid dumping Malabsorption Diarré Gallsten Ileus/striktur Ulcus

70 Dumping Tidig fas: Magkramper, illamående, kräkning, diarré, matthet, svettning, hjärtklappning. Sen fas: Svaghet, yrsel, svettning. Orsaker Odigererad föda i jejunum Ingen utportionering av födan till jejunum Utspänd tarmvägg Påverkad innervering Påverkad hormonell signalering Cirkulatoriska omställningar Hypoglykemier.

71 Malabsorption Fett Fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) B 12 (Intrinsic factor) Folsyra

72 Diarré Ibland svårbehandlad d och behandlingsresistent i Orsakas främst av vagotomi i samband med op.

73 Gallsten Högre frekvens efter gastric bypass Motilitetsförändringar och gallsammansättning Denervering Förändrad hormonell signalering.

74 Ileus/striktur Slitsherniering i i Adherenser

75 Ulcus Peptiskt ulcus i jejunumj

76 Tack för mig

77 Sektorresektion med sentinel nod SVK HT 2012 Marianne Englund

78 Bakgrund Bröstcancer vanligaste cancerformen bland kvinnor >7 000/år Utreds med trippeldiagnostik ik Botande behandling; kirurgi

79 Bakgrund Tidigare mastektomi och axillutrymning Randomiserade studier: Likvärdig överlevnad vid partiell mastektomi + adjuvant RT (unifokala tumörer) Ranomiserade studier; likvärdig överlevnad (unifokal brösttumör) m negativ sentinel nod (jmf total utrymning)

80 Sentinel nod Första lymfkörteln som dränerar brösttumören Identifiering; radioaktiv isotop och blåfärg Intraoperativ analys; fryssnitt m färgning Positiv sentinel nod axillutrymning

81 Indikationer: Sektorresektion m sentinel nod Sektorresektion: Unifokala tumörer < 3 4 cm relation storlek tumör och bröst Sentinel nod: Unifokala tumörer axill utan kliniska fynd Patientvilja

82 Operation gbgs Intraoperativ analys; röntgen och patolog Tid ca 1 timma

83 Sårinfektion! Blödning hematom Komplikationer Serom vätskeansamling (vid axillkir) Smärta Recidiv

84 Veronesi Umberto Veta mer:

85 Mer Svenska bröstcancergruppen; nationella riktlinjer

86 Sandra Pomo SPLENEKTOMI

87 Splenektomi Aristoteles ( bc) The spleen is not necessary for life Sandra Pomo 14 dec 2012

88 Splenektomi Andreas Vesalius ( ) Suicid Melankoli Maratonlöpare Okontrollerat skratt Sandra Pomo 14 dec 2012

89 Splenektomi Första splenektomin Nicholaus Matthias Sandra Pomo 14 dec 2012

90 Indikationer Trauma ITP TTP Hereditär sfärocytos Thalassemi Sickel cell anemi Hodgkins lymfom Felty syndrome Abscesser, cystor, sarcoidos Sandra Pomo 14 dec 2012

91 Utförande Laproskopi eller öppen splenektomi Laparoskopi!! Öppen vid kraftigt förstorad eller vid trauma Sandra Pomo 14 dec 2012

92 Kontraindikationer Ej operabel patient Laparoskopi massiv splenomegali, (cirrhos, portal hypertension?) Öppen få Sandra Pomo 14 dec 2012

93 OPSS OPSS overwhelming postsplenectomy sepsis 1% hos vuxna 4% hos barn 60% pneumokocker Större risk vid blodsjukdomar än vid trauma Vaccination!!! (PPV23, hib, meningokocker) Sandra Pomo 14 dec 2012

94 Splenektomi eller inte vid trauma? OPERATIVE Splenektomi NON OPERATIVE Övervakning Splenic salvage - splenorraphy -splenic wrapping - partial splenectomy Radiologisk intervention/angioembolis ering Sandra Pomo 14 dec 2012

95 Splenektomi eller inte vid trauma? B. Brismar 1995 Ifrågasätta risken för OPSS hos annars friska personer Svårt att veta för vilka pat det passar med icke splenektomi Mer restriktiv med op hos barn. Hemodynamiskt stabil patient utan andra abdominella skador eller hjärnskador kriterier för att inte göra splenektomi Sandra Pomo 14 dec 2012

96 Splenektomi eller inte vid trauma? C Coldwell, Wilsson CH, Cochraine Protocol 2011 Fler funktioner hos mjälten än man tidigare trott Antibiotika och vaccination kan kanske inte ersätta mjälten? Jämföra splenektomi med all annan behandling av mjälten Outcome: erly mortality Sandra Pomo 14 dec 2012

97 Splenektomi eller inte vid sickel cell? C Hirst, S Owusu-Ofori, Cochraine 2010 Mjältsvikt hos pat med sickel cell anemi Kan behandlas med splenektomi eller blodtransfusioner Finns inga studier som jämför splenektomi med blodtransfusioner hos patienter med sickel cell anemi Sandra Pomo 14 dec 2012

98 Laparoskopi eller öppen splenektomi? V Manuela, Gama-Rodrigues 2003 ITP, familjär sfärocytos, thalassemi, myelodysplasi,lymfom Laparoskopi n=30 Öppen n=28 Tar mer tid Går fortare Kortare sjukhusvistelse Valdes vid större mjälte (4kg) Snabbare förbättrade blodvärden Åt första dagen post op Sandra Pomo 14 dec 2012

99 Laparoskopi eller öppen splenektomi? M Khaled, R Jamali 2012 Laparoskopi n= 874 Ökad 30 dagars överlevnad Öppen n=907 Stannade längre på sjuhuset Lägre frekvens respiratoriska symtom post op Lägre frekvens sårkomplikationer Behövde mer blodtransfusioner under operationen Minskad risk för sepsis Sandra Pomo 14 dec 2012

100 Sandra Pomo 14 dec 2012

101 Suprapubis kateter Christina Aaben

102

103 Indikationer för kateter Retentionsproblem Inkontinensproblem ev. spinala skador

104 Indikationer för suprapubis kateter Akut - Efter 1 försök med 14 Ch kateter, och 1 försök med Thiemannspets Kontraindikationer för kvarvarande kateter i urethra - Efter operation/ skada av urethra eller pelvis - Vid urethrastricktur - Vid prostatahyperplasi som obstruerar - Nedsatt peineal/ urethral känsel Aktivt val hos kroniska kateterbärare - Möjliggör jgg att vara sexuellt aktiv - Obehag från urethra

105 Hur fungerar det för patienten? Initialt negativ upplevelse byttes mot en mera positiv med tiden Oförberedd på skötseln av katetern Bättre livskvalitet efter byte till suprapubis kateter

106

107 Tillvägagångssätt Förutsättningar En välfylld urinblåsa (300 ml eller mer) Ingen tidigare kirurgi i lilla bäckenet (risk för tarmadherenser)

108 Tillvägagångssätt Jesper Rosvall, Urologiska kliniken, SÖS Området ovan symfysen tvättas sterilt, och kläs med hålduk. Kateterslangen träs in i troakaren till 5 mm från troakarens spets. Lokalanestetika injiceras subcutant 1-2 tvärfingrar ovan symfysen. Därefter riktas nålen rakt nedåt och man fortsätter att bedöva på djupet. Vartefter nålen tränger djupare in aspirerar man med jämna mellanrum. Då motståndet släpper är nålen inne i urinblåsan, och urin kan då aspireras. Mät hur djupt blåsan ligger. Om urin inte kan aspireras avbryts försöket här. En skalpell sticks genom huden i det bedövade området.

109 Tillvägagångssätt, forts. Troakaren med katetern i, sticks genom hudincisionen rakt nedåt Troakaren trycks in snabbt och bestämt till samma djup som bedövningsnålen. När urin kommer i retur matas hela katetern in i urinblåsan. Troakaren backas ut, och när hela troakaren är utanför huden dras vingarna på troakaren isär, och troakaren avlägsnas från katetern. En sutur sätts i huden nära katetern. En steril sax läggs på knuten, och ytterligaren en knut knytes ovanpå saxen. Katetern knyts fast ordentligt i höjd med den andra knuten. Kateterpåse kopplas, och katetern öppnas.

110 Eftervård Första kateterbytet på sjukhus, efter 4-6 veckor Följande byten på vårdcentral/ via dsk Byte av kateter beror på patientens behov

111 Komplikationer Vanligast: UVI Urosepsis Hudirritation kring ingångshål Bildning av sten i njurar/ blåsa Vesicoureteral reflux Kateterstopp Urinläckage Tarmperforation

112 Riskfaktorer för komplikationer Adhesioner i buk/ bäcken efter kirurgi Liten, fibrotisk urinblåsa Tidigare strålning av bäckenet

113 Fördelar med suprapubis kateter Skadar inte urethra Färre symtomgivande UVI Mindre påverkan på sexuell integritet Kan träna att kissa

114 Källor Janusinfo Hunter K, Bharmal A, Moore K. Long-Term Bladder Drainage: Suprapubic Catheter Versus Other Methods: A Scoping Review. Neurourology and Urodynamics Vårdhandboken Kompendie i Akut Urologi, från SÖS ht- 2012

115 Tack!

116 TIPS Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt Nerma Bojčić

117 TIPS TIPS = transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt Mål: portalhypertension sekundär till levercirrhos

118 Interventionell radiologisk åtgärd TIPS teknik Terapeutiskt mål: Hepato-portala t tryckgradienten < 12 mmhg

119 Indikationer Okontrollerad blödning från esofagus eller fundusvaricer där endoskopisk k och medikamentell behandling inte stoppat pågående eller förhindrat upprepade blödningsepisoder Refraktär ascites där diuretika och saltrestriktion inte Refraktär ascites där diuretika och saltrestriktion inte hjälpt

120 Komplikationer Låg komplikationsfrekvens om man gjort en ordentlig preoperativ bedömning! Peroperativa komplikationer Blödningar Hjärtarrytmier Postoperativa ti komplikationer Hjärtsvikt Hepatisk encephalopati Trombotisering eller intimainväxt i stentet

121 TIPS i siffror Efter TIPS ökar encephalopatirisken från 10 till 25% Incidensen för progress av leversvikt ökar från 3 till 5% Hos 50-60% bildas ocklusioner i stentet som åtgärdas angiografiskt med dilatation, stentbyte och trombolytika Mortalitetssiffor är höga, 40-60% dör inom 6-7 v trots procedurens icke-invasiva natur MEN! Vid 6-mån kontrollen är 92% blödningsfria

122 Sammanfattningsvis TIPS är jätteeffektivt mot blödande varicer och refraktär ascites MEN patienter t med svår leversjukdom och förväntad kort överlevnad bör inte TIPSas då man inte påverkar prognosen med ingreppet och sannolikt bara försämrar patienternas kvarvarande livskvalité.

123 Vänstersidig Kolonresektion Indikation Operation Komplikation

124 Indikation Cancer Tumör i: Från ¼ distal transversum till sigmoideum Svår divertikulit B å d /ök d i i i ll Bestående/ökade peritonitretning eller perforation

125 Operation Anatomisk översikt av vänster colonresektion Exponering av buken Friläggning av Colon descendens och Sigmoideumid Friläggning g av Kolonflexur Identifiera, dissekera och ligera kärl i mesenterium Delning och Anastomos

126 Anatomisk översikt av vänstersidig Proximal gräns kolonresektion ¼ distala colon transversum Kärl A. V. Mesenterica Inf. A. V. Colica sin Lymfa dräneras läng v. Mesenterica inf Distal gräns Proximala delen av rektum(a. Rektalis med. et inf.)

127 Exponering av buken Midline incision 4 cm nedom P. Xiphoideus till Pubis Flytta tunntarm till höger

128 Friläggning av colon descendens, sigmoideum Dissekera Peritoneum perietale längs parakoliska rännen (håll dig nära colon) Uppåt mot vänster colonflexur Nedåt mot rektosigmoidala gränsen

129 Friläggning av vä. Kolonflexur Dissekera 10cm av omentum på transversum även dess kopplingar mot peritoneum perietale Renokoliska lig. Identifieras och dissekeras Mellan njurkapsel och posteriora mesocolon (uretären kan nu identifieras) Lienokoliska lig. Pankreatikokoliska lig. Kolon trans. & dese. & sigmoideum är enbart hängade på mesenterium

130 Identifiera, dissekera och ligera kärl i mesenterium A. Mesenterica inf. avges nära aorta V. Mesenterica inf. avgår vid nedersta kanten av pankreas Ligera och klippa kärl och mesenterium

131 Delning och Anastomos End to end End to side

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Övre gastrointestinal kirurgi

Övre gastrointestinal kirurgi Övre gastrointestinal kirurgi Kurs kirurgi, 5p ssk-prog T4 Magnus Sundbom 70A2, Kir klin, UAS 04-05-06 Struktur 1. Esofagus-ventrikelduodenum 2. Galla-lever-pancreas Symtom-diagnosbehandling benigna-maligna

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

Ileus Lars Börjesson

Ileus Lars Börjesson Ileus Lars Börjesson Docent/Överläkare Kirurgkliniken SU/Ö Ileus - tarmvred Tarmvred - en förenkling Passagen genom tarmen fungerar inte 1. Tarmen kontraherar sig inte ändamålsenligt - paralytisk ileus

Läs mer

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS Gallstenssjukdomen Britt-Marie Karlson, kir klin UAS 2002-02-08 Gallstenssjukdomen naturalhistoria operationsindikationer laparoskopisk / öppen operation ERCP NATURALFÖRLOPP Incidens > 60 år kvinnor 25%

Läs mer

DILALA - CRF - OPERATION

DILALA - CRF - OPERATION DILALA - CRF - OPERATION Fråga 1-15 fylls i på samtliga patienter, även de som ej blivit randomiserade 1. Operationsdatum: åå - mm - dd 2. PatientID (studiespecifikt): 3. Patientens randomiseringsnummer:

Läs mer

Gastrointestinal blödning

Gastrointestinal blödning Gastrointestinal blödning 160/100.000 och år 1/dygn i Malmö Symtom MAS 1992 364 pat Melena 78 Röd rektal blödning 59 Röd hematemes 43 Svart hematemes 36 Andra symtom 83 Kombination 65 Dvs 40% 55% Andra

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

1.2 (2 poäng) Vilka är de 2 mest vanliga bariatriska ingreppen som genomförs på överviktiga patienter i Sverige?

1.2 (2 poäng) Vilka är de 2 mest vanliga bariatriska ingreppen som genomförs på överviktiga patienter i Sverige? Du jobbar på en vårdcentral och träffar en 40 år gammal kvinna som har varit överviktig i 15 år trots olika bantningsförsök. Hon tar inga mediciner och känner sig frisk förutom lite rörelserelaterade besvär

Läs mer

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Uretärskada Peroperativ diagnos Snar postoperativ diagnos (< 1 vecka) Sen postoperativ

Läs mer

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS Inklämda bråck Bakjoursskolan 2009 Kir klin UMAS Typer av bråck Ljumskbråck inguinala femorala Ärrbråck Navelbråck Epigastrikabråck Obturatoriusbråck Övriga bråck Definitioner inklämning Icke reponibelt

Läs mer

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson Bukstatus DSM2 120312 David Gustavsson Hur undersöka Informera pat om vad som ska göras, vänta ev med besked om per rektum-undersökning för pat ej ska spänna sig i förväg. Inspektion titta Auskultation

Läs mer

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 1. Övergripande syfte och mål För en rad sjukdomar och trauma är kirurgisk behandling en förutsättning för bot, inte sällan i kombination med andra medicinska behandlingar.

Läs mer

Fall 1. Sårinfektion. 31 oktober 2014, Roland Andersson

Fall 1. Sårinfektion. 31 oktober 2014, Roland Andersson Fall 1. Sårinfektion 66-årig man, tidigare väsentligen frisk. Fått exciderat basaliom tidigare. Nu ånyo multipla basaliom. Op 7/4 exstirpation av hudförändringar (axel, ben och rygg). 12/4 begynnande sårinfektion.

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Buktrauma för läkarstudenter 2014-01-29

Buktrauma för läkarstudenter 2014-01-29 Buktrauma för läkarstudenter 2014-01-29 Mark Thier Trauma Idag: Trauma ca 15 % av all ohälsa Vanligaste dödsorsak < 44 år i Sverige Prognos 2030: trafikolyckor tredje vanligaste orsaken till ohälsa och

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng _14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill.

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Utfallsmått:Cervix Antal lymfkörtlar som opererades bort Författare, år, land, referens nr

Utfallsmått:Cervix Antal lymfkörtlar som opererades bort Författare, år, land, referens nr Utfallsmått:Cervix Antal lymfkörtlar som opererades bort 4. Ko, Gyn TRH 33,8 medel+-14,2 TAH 23,3 medel+-12,7 (P

Läs mer

2014-10-20. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi. Berättelsen om Helge

2014-10-20. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi. Berättelsen om Helge Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen EVA I PERSSON Dyspepsi Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Kronisk pankreatit funktionell dyspepsi Symtom Smärta-lindras ofta av födointag Halsbränna

Läs mer

DC Bild och funktionsmedicin. SUS Malmö. Marija Katic, AKUT RADIOLOGI

DC Bild och funktionsmedicin. SUS Malmö. Marija Katic, AKUT RADIOLOGI DC Bild och funktionsmedicin SUS Malmö Marija Katic, AKUT RADIOLOGI Den akuta kirurgiska buken Patienter med akut buksmärta är en arbetskrävande grupp för jourhavande kirurg Diff dg omfattar ett stort

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng Institutionen for kirurgiska vetenskaper Tentamen i Klinisk Medicin II T6 30 hp Ht11_2012-0l-13 kl 08-15 BMC:BlO Del 5_14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka.

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Barnkirurgiska aspekter på reflux

Barnkirurgiska aspekter på reflux Barnkirurgiska aspekter på reflux Gunnar Göthberg Barnkirurgiska kliniken Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg Barnkirurgiska kliniken Drottning Silvias

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Gastroesofageal refluxsjukdom Patogenes: GERD Ökad exponering av esofagus slemhinna för surt ventrikelinnehåll. Vanligt >15%

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Anamnes: En 26 årig kvinna kommer till akutmottagningen i ambulans efter att ha kommit emellan vid ett knivbråk. Hon är vaken, talbar och orienterad, men

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Onkologisektionens utbildningsdagar i Malmö 2013-03-15. Lindquist Sjukgymnast och uroterapeut Urologiska kliniken SUS Malmö

Onkologisektionens utbildningsdagar i Malmö 2013-03-15. Lindquist Sjukgymnast och uroterapeut Urologiska kliniken SUS Malmö Onkologisektionens utbildningsdagar i Malmö 2013-03-15 Lindquist Sjukgymnast och uroterapeut Urologiska kliniken SUS Malmö Urologiska kliniken SUS Malmö - Vad är en Bulge? Agenda Njurarnas anatomi och

Läs mer

Del 3_12 sidor_20 poäng

Del 3_12 sidor_20 poäng Del 3_12 sidor_20 poäng En 72-årig man söker på distriktsläkarmottagningen för blod i avföringen. Sedan en tid tillbaka har han noterat blod när han torkat sig och han tror han har hemorrojder, han har

Läs mer

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi För vårdgivare Bakgrund Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

2015-02-01. Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen. Appendicit. Appendicit-symptom och utredning

2015-02-01. Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen. Appendicit. Appendicit-symptom och utredning Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen EVA I PERSSON Appendicit 10-30 års ålder Långsamt isättande smärta Smärtvandring Initialt omkring naveln-mcburneys punkt Smärta Rörelse Hosta Höger fossa

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Knöl på halsen HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Patientfall1 62 årig kvinna Tidigare sjukdomar: hypertoni,astmabesvär Aktuellt: lufthunger i liggande, sväljningsbesvär Status? Vad kan det vara?

Läs mer

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sylvie Kaiser Överläkare, med dr Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ont i magen? Dominerande diagnoser vid akuta buksymptom hos förskolebarn resp skolbarn

Läs mer

2014-03-06. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi. Berättelsen om Helge

2014-03-06. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi. Berättelsen om Helge Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen EVA I PERSSON Dyspepsi Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Kronisk pankreatit funktionell dyspepsi Symtom Smärta-lindras ofta av födointag Halsbränna

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

2013-10-13. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi

2013-10-13. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen EVA I PERSSON Eva I Persson 2 Dyspepsi Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Kronisk pankreatit funktionell dyspepsi Symtom Smärta-lindras ofta

Läs mer

Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling

Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling Malin Werling ST-läkare allmänmedicin, Göteborg Forskare, Sahlgrenska/SU malin.werling@vgregion.se Stockholm SFSD symposium 2016-04-08 Disposition Bakgrund/Historik

Läs mer

Regional riktlinje för val av operationsmetod

Regional riktlinje för val av operationsmetod Regional riktlinje för val av operationsmetod vid fetma Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Komplikationer vid benign hysterektomi med fokus på uretärskador

Komplikationer vid benign hysterektomi med fokus på uretärskador Komplikationer vid benign hysterektomi med fokus på uretärskador Ulrika Ottander Överläkare, med dr Universitetssjukhuset Umeå SFOG-veckan 080827 Skövde Tre olika operations metoder Abdominell hysterectomi

Läs mer

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009 1. Infektioner (virushepatiter) Allmänt:

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist 19660101-0101 Hysterektomi Blödningsbesvär 44 år 2månader efter op Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort...

Läs mer

Mammografi. Bröstcancer. Etiologi. Kommer till mammografi för. Trippeldiagnostik. Klinisk mammografi. Hälsokontroll screening

Mammografi. Bröstcancer. Etiologi. Kommer till mammografi för. Trippeldiagnostik. Klinisk mammografi. Hälsokontroll screening Mammografi Bröstcancer Ungefär var nionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer. Katarina Rönnow,öl Helsingborgs Lasarett 23 okt 2013 Det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Årligen

Läs mer

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling för godartad prostataförstoring Detta faktamaterial är framtaget av ProstaLund AB och är medicinskt granskat av: Dr PhD Sonny Schelin, Specialistläkargruppen i Kalmar Leg sjuksköterska

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling Den här informationsbroschyren beskriver vad du kan förvänta dig före, under och efter en CoreTherm behandling. Varje

Läs mer

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta Akut ont i magen EVA I PERSSON Att överväga olika diagnoser Anamnes Status Undersökningar Medicinering Tidigare sjukdomar Operationer Ålder Kön Smärtanalys Anamnes Smärtanames Smärtdebut när och hur Karaktär

Läs mer

1.1 Vilken anamnestisk uppgift bör Du komplettera? Hur vill Du undersöka henne? (2p)

1.1 Vilken anamnestisk uppgift bör Du komplettera? Hur vill Du undersöka henne? (2p) En 22-årig kvinna söker akutmottagningen en lördag vid lunchtid pga långvariga buksmärtor som successivt förvärrats. Hon berättar att besvären började efter en semesterresa till Turkiet för cirka 6 månader

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 Vårdrelaterad UVI Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 UVI:er vanligaste VRI:n 1/3 av alla VRI:er 40% av alla VRI:er Detta motsvarar en kostnad på drygt 110 miljoner kronor per år för Uppsala

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Del 4. 9 sidor 17 poäng

Del 4. 9 sidor 17 poäng 9 sidor 17 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill. Vid

Läs mer

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrios Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrium utanför uterus. Lokalisation; främst i lilla bäckenet nära uterus

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

Handläggning av prolaps, gällande rutin

Handläggning av prolaps, gällande rutin Handläggning av prolaps, gällande rutin Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Erbjuda likvärdig, god och säker vård till kvinnor med prolaps vid samtliga enheter inom

Läs mer

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne?

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne? Du har nyligen fått ett vikariat på EV sektionen på Akademiska sjukhuset och denna eftermiddag är det din tur att ha mottagning. Första patienten är en 45 år gammal kvinna som är remitterad till din mottagning

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

PREOPERATIV BEDÖMNING DUPLEX

PREOPERATIV BEDÖMNING DUPLEX Patient: Randomiserad extremitet Inklusion efter skriftlig och muntlig information Kirurgens signatur PREOPERATIV BEDÖMNING Markera sida i bilden DUPLEX Symtomgivande varicer i randomiserad extremitet

Läs mer

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet.

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet. Bakgrund - för vårdgivare Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Lab: B-Hb lätt sänkt på 110 g/l, P-Na förhöjt, P-K sänkt, P-albumin förhöjt. CRP är normalt

Lab: B-Hb lätt sänkt på 110 g/l, P-Na förhöjt, P-K sänkt, P-albumin förhöjt. CRP är normalt Svarta kräkningar Besvara genom att ringa in rätt svar på varje fråga. När Du har besvarat frågorna på en sida placeras denna uppochnedvänd på golvet bredvid din plats. Lagt pappersark får inte tas upp

Läs mer

Aortadissektion - patofysiologi

Aortadissektion - patofysiologi Aortadissektion Aortadissektion - patofysiologi Intimarift => blödning under tryck in i media => dissektion med falska och äkta lumina separerade av intimaflap Ruptur av vasa vasorum i media => intramuralt

Läs mer

Del 3_ 8 sidor_15 poäng

Del 3_ 8 sidor_15 poäng _ 8 sidor_15 poäng 52-årig kvinna, tidigare väsentligen frisk, har kommit in till Akuten. Avgående jour tog primärt hand om henne och hann ta blodprover på patienten och bl a finns ett högt CRP (150).

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv 8 sidor. 15 poäng På akuten kommer en 62-årig man på grund av svart avföring och tilltagande trötthet sedan två månader. Han har inte haft riktig aptit, men misstänker att det kan bero på stress. Vid undersökning

Läs mer

Kirurgiska Bukinfektioner

Kirurgiska Bukinfektioner Kirurgiska Bukinfektioner Infektionsläkarföreningens Efterutbildningsdagar 2011 OBS. Denna version av presentationen som på begäran läggs ut på hemsidan är i avsaknad av en samtidig föreläsning med förklaringar,

Läs mer

Del 5_9 sidor_15 poäng

Del 5_9 sidor_15 poäng Del 5_9 sidor_15 poäng En 82-årig man kommer in till akuten pga att han har varit förstoppad upp till två veckor och har inte haft någon riktig avföring sista två dagarna. Han känner sig uppblåst och uppkörd

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

till dig som ska opereras för Bråck

till dig som ska opereras för Bråck till dig som ska opereras för Bråck Information till dig som ska opereras för bråck Varför bildas bråck? Bråck bildas när en liten säck av bukhinnan glider ut genom ett svagt ställe i bukväggen. Orsaken

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004.

Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004. Reserapport Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004. Ethicon Endo-Surgery Med välvillig support från Ethicon Endo-Surgery gavs möjlighet att besöka

Läs mer

Tentamen VT09 Fråga B Kodnr:.

Tentamen VT09 Fråga B Kodnr:. Tentamen VT09 Fråga B Kodnr:. Du arbetar som AT-läkare på kirurgakutmottagningen.till akutmottagningen kommer en tidigare väsentligen frisk 24-årig man, han berättar att han har trillat av en häst och

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

1.1 Vad gör du? (3 p) Sida 1 av 7

1.1 Vad gör du? (3 p) Sida 1 av 7 En 48-årig tidigare frisk kvinna söker dig på vårdcentralen på grund av en oöm resistens i höger bröst. Den är 1.1 Vad gör du? (3 p) Sida 1 av 7 Du utför trippeldiagnostik. Vid klinisk undersökning finner

Läs mer

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Akut ont i magen EVA I PERSSON Smärta Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Lyssna på patientens berättelse och fråga hur patienten själv har förstått sitt tillstånd Att överväga

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

PEDIATRISK URORADIOLOGI. Hanna Hebelka Bolminger, DSBUS SK-kurs, Göteborg, november 2015,

PEDIATRISK URORADIOLOGI. Hanna Hebelka Bolminger, DSBUS SK-kurs, Göteborg, november 2015, PEDIATRISK URORADIOLOGI Hanna Hebelka Bolminger, DSBUS SK-kurs, Göteborg, november 2015, VAD SKALL VI PRATA OM? Duplexanomali Urinvägsdilatation (refluxer - Eira) Pelvoureteral stenos (PUS) Distal uretärstenos

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E Kortsvar Onkologi 10 poäng Fråga E 1 Kod:. Fråga E. Kortsvar Onkologi, 10 poäng 1. Strålbehandling utgör en av onkologins terapeutiska hörnstenar. Patienterna får träffa onkolog i samband med att behandling

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer