Nordisk navnebibliografi 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk navnebibliografi 2009"

Transkript

1 Nordisk navnebibliografi 2009 Redigert av Birgit Eggert, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole- Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand 1. Danmark Albøge, Gordon Pontus cornicus. Vendsyssel Årbog Historisk Samfund for Vendsyssel Christensen, Birgit Der Schriftsprachwechsel von Niederdeutsch zu Hochdeutsch in der Verwaltung des Hospitals zu Tønder im 17. Jahrhundert. [Written language change from Low German to High German in the hospital administration in 17 th century Tønder.] Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Band 6. Wien Dalberg, Vibeke & Rob Rentenaar (Rec.). Rudolf Šrámek (2007): Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Herausgegeben von Ernst Hansack. (Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft herausgegeben von Peter Ernst. Band 16). Wien. Studia antroponymica Scandinavica Dalberg, Vibeke (Rec.). Åse Wetås (2008): Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo (Doktoravhandlinger forsvart ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. No. 360). Namn och bygd Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.) Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. [Torp as place-name and settlement. A conference report.] Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 246 s. Lund: Instituttet för språk och folkminnen. Dam, Peder Mellem torp og torp. Bebyggelsestorpen som begreb og som indgang til ældre bebyggelsesstrukturer. [Between torp and torp. The torp-settlement as term and entry to old settlement structures.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Eggert, Birgit Danske stednavne på -holt. [Danish place-names in -holt.] Studier i Nordisk Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København Eggert, Birgit Almuens fornavne omkring år [Christian names in the Danish rural population c ] Landbohistorisk Tidsskrift 2009: Eggert, Birgit (Rec.). Wilfried Seibicke (2008): Die Personennamen im Deutschen. Eine Einfürung. 2. überarbeitete Aufl. Studia anthroponymica Scandinavica

2 Eggert, Birgit & Peder Gammeltoft Nordisk namnforskning Litteraturkrönika. 2.1 Danmark. [Nordic name research Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och bygd Farø, Ken Danske og tyske efternavne. [Danish and German surnames.] Mål og Mæle nr. 3, Farø, Ken Josef F. Begyndelsesbogstav af efternavne i kriminaljournalistik. [Josef F. Sorting by initial surname letter in criminal journalistics.] Mål og mæle nr. 1, Fellows-Jensen, Gillian (Rec.). Sonja Entzenberg (2006): Det får ju vara någon ordning på torpet! Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Språk- och Folkminnesinstitutet Småskrifter 2. SOFI: Uppsala. Nomina 31, [nåede ikke at komme med i 2008-bibliografien] Fellows-Jensen, Gillian A few more words on place-names in thorp in England. Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Gammeltoft, Peder (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Gammeltoft, Peder & Birgit Eggert. 2009, se under Eggert, Birgit. Gammeltoft, Peder Sakralitet i -torp-navne? Hvorfor tolkes navne som Frøstrup, Thorstrup og Tistrup, som de gør? [Sacrality in -thorp-names? Why are names like Frøstrup, Thorstrup and Tistrup interpreted in the way they are?] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Gammeltoft, Peder Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund kommunikation i tid og rum. [Place-names as a mediator of earlier landscape and society communication in time and space.] Beretning fra syvogtyvende tværfaglige vikingesymposium vol. 27. Højbjerg Gammeltoft, Peder At skilte med egne stednavne. [Signposting minority place-names.] Mål og mæle nr. 1, Gammeltoft, Peder Flensborg. [The name Flensborg.] Sønderjysk Månedsskrift. 2009, nr Gammeltoft, Peder Flensburg. [The name Flensburg.] Grenzfriedenshefte Zeitschrift für deutsch-dänischen Dialog. Nr. 56, Gammeltoft, Peder Report of the Norden Division : Prepared by Peder Gammeltoft

3 (Denmark), chair, Norden Division. 25th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Nairobi, Kenya, May København. 6 s. Gammeltoft, Peder Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 36. New York. 13. Gammeltoft, Peder Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 37. New York Heegård, Jan & Ida Elisabeth Mørch Vaseline, Ingeniør og London. Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan. [Vaseline, Ingeniør and London. Personal names among the Kalasha people in North West Pakistan.] Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels-Erik Larsen, Jens Erik Mogensen & Thora Vinther (red.), Sprogvidenskab i glimt. 70 tekster om sprog i teori og praksis Odense: Syddansk Universitetsforlag. Holm, Lilliane Højgaard Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog ( ). [Studies of Christian names in the oldest parish register from Østermarie parish ( ).] Bornholmske Samlinger Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Skt. Salomons Kapel mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm. [St. Salomon s Chapel possible traces of Dominicans in medieval Bornholm.] Bornholmske Samlinger Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig »Den gennemsnitlige torp«eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser. [»The average torp«examples of stastistical and spatial methods of analysis for regional studies af torpsettlements.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Jensen, Lars Ewald Torper og rydningsbyer i et arkæologisk perspektiv. [Thorps and settlements established by clearing in an archaeological perspective.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jørgensen, Bent Når torpen flytter tilbage spor i navnematerialet. [When the thorp moves back traces in the name-material.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jørgensen, Bent Det første årti. [The first decade.] Mål og Mæle nr. 2,

4 Jørgensen, Bent Køge-Roskilde-områdets stednavne. [Place-names in the Køge- Roskilde area.] Mellem fjord og bugt. Historisk Årbog for Roskilde Amt Roskilde Museum, Køge museum, Historisk Samfund for Roskilde amt Jørgensen, Bent Tullstorp i Skåne. [Tullstorp in Skåne.] Namn och Bygd Jørgensen, Bent Våret på ømålenes marker. [Pillowcase as a fieldname element in East Danish dialects.] Henrik Hovmark, Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen (red.), I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Knudsen, Bo Nissen (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Kunøe, Mette Århushistorie i gadenavne. [The history of Århus reflected in streetnames.] Simon Borchmann, Stefan Iversen, Mette Kunøe & Per Stounbjerg (red.), Århushistorier. Fra bjerget til byen 4. Århus Lerche Nielsen, Michael (Rec.). Språk i Norden Namn. (2008). Oslo: Språknemnderna i Norden. Studia Anthroponymica Scandinavica Lerche Nielsen, Michael Pejtrup eller Pitterup? Et torpnavns storhed og fald. [Pejtrup or Pitterup? The rise and fall of a torp-name.] Namn och Bygd Lerche Nielsen, Michael Stripperup og et sønavn på afveje. [Stripperup and a lakename washed astray.] Namn och Bygd Mørch, Ida Elisabeth & Jan Heegård. 2009, se under Heegård, Jan. Rentenaar, Rob & Vibeke Dalberg. 2009, se under Dalberg, Vibeke. Rentenaar, Rob Vestnederlandske stednavne på -dorp. [Place names in -dorp in the western part of the Nederlands.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Rentenaar, Rob (Rec.). Stednavne i København og Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sjællandsdelen. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Bent Jørgensen 2006 (Danmarks Stednavne nr. 25). København. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Rentenaar, Rob Inleiding. Het belang van veldnamenonderzoek [Introduction. The importance of fieldname research.] J. van Beek (red.), Broek op Langedijk: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen Alkmaar: Dékavé. Vogt, Susanne »Disse efterskrevne torper...«nyere torpgrundlæggelser belyst ved to senmiddelalderlige regnskaber. [»These following thorps «Some recent foundings of thorps

5 in two late medieval real estate accounts.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Vogt, Susanne Stamtavle med våbenafbildning over slægterne Spend ( ), Spend [af Kvistgård] ( ). [A genealogy the noble family of Spend ( ) and Spend [of Kvistgård] ( ) with depicted coat of arms.] Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen (red.), Danmarks Adels Aarbog Finland Ainiala, Terhi Ihan Aarre vaan? [Just Aarre?] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Kadunnimien osaaminen [Knowing street names.] (Rec.). Carina Johansson I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Virittäjä 2009/ Ainiala, Terhi Kirjojemme Matit. [The Mattis in our books.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Konferenssi kaupunkien nimistä. [Conference on urban names.] Hiidenkivi 2009/ Ainiala, Terhi Konferens om urbana namn i Helsingfors, augusti. [Conference on urban names in Helsinki, August.] Nytt om namn Ainiala, Terhi Kouluun, asteelle, hourulaan. [On slang names for education (koulu school, aste level, hourula madhouse )] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Läheinen lähiö. [The suburb close by.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Nälkämaiden laulut. [On names given in years of famine.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Paras nimi lapselle. [The best name for a child.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Place names in the construction of social identities: the uses of names of Helsinki. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi- Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Ainiala, Terhi Suku elää suvun nimissä. [The family lives on in the names of the family.] (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Hiidenkivi 2009/ Ainiala, Terhi Tvärvetenskaplig konferens om urbana namn. [Interdisciplinary conference on urban names.] Språkbruk 2009/

6 Ainiala, Terhi Urban names in use. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Ainiala, Terhi (Rec.). Carina Johansson I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Namn och bygd 96 (2008), Ainiala, Terhi (Rec.). Willy Van Langendonck Theory and typology of proper names. Studia anthroponymica Scandinavica 27 (2009), Ainiala, Terhi. 2009, se Mattfolk & Ainiala. Ainiala, Terhi. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala. Ainiala, Terhi. 2009, se Vuolteenaho & Ainiala. Alanen, Timo Lempäälä ja Vesilahti. [Lempäälä and Vesilahti.] Lempäälän joulu. 7. Lempäälä: Lempäälä-Seura. Alanen, Timo Marekiven esiintymisestä Euran seudulla. [On the presence of marekivi ( olivindiabas, a kind of stone) in the Eura region.] Euran joulu. 76. Eura: LC Eura/Pyhäjärvi. Berg, Lawrence D. & Jani Vuolteenaho (red.) Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. Aldershot: Ashgate. 306 s. Blomqvist, Marianne Ankargrundet, Håsjriggen och Tjuka. Vad har hänt med naturnamnen på Ormsö? [Ankargrundet, Håsjriggen and Tjuka. What happened to the naturerelated names on Ormsö ( Vormsi ).] (Rec.). Priit Vaht Ortnamn i förvandling. En studie i svenska ortnamns öde på Ormsö BA-avhandling, Tallinns universitet. Kustbon. Förbindelselänk för estlandssvenskarna. 2009/ Stockholm. Blomqvist, Marianne Frassar och katter. [Tomcats and cats.] Ritva Hartama-Heinonen, Irma Sorvali, Eero Tarasti & Eila Tarasti (red.), Kielen ja kultuurin saloja. In honorem Pirjo Kukkonen (Acta Semiotica Fennica 35.) Imatra: The International Semiotics Institute. Blomqvist, Marianne Odensholm. Itämeren helmi. [Odensholm ( Osmussaar ). The pearl of the Baltic Sea.] Elo, Tuglas-seuran jäsenlehti 2009/ Helsinki. Blomqvist, Marianne Odensholm svenskön söder om Hangö. [Odensholm ( Osmussaar ) the Swedish-language island south of Hankoo.] Svenskbygden 2009/5: Eskelinen, Riikka Functions of usage of urban place names. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University.

7 Huldén, Lars Some names of towers in Finland. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Kotilainen, Sofia Namngivningspraxis och attityder: val av kungliga och kejserliga förnamn hos den finskspråkiga allmogen efter år [Naming practices and attitudes: the Finnish rural population s choices of regal names after 1809.] Folkmålsstudier Lampinen, Arja Suvun tarina elää sen nimissä. [The story of the family lives on in it s names.] (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Sananjalka Lehtonen, Johanna Arabiastranden, Leninparken och Henry Fords gata: utländska inslag i namnbeståndet i Helsingfors. [Arabiastranden, Leninparken and Henry Fords gata: Foreign influence in the street names of Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Leino, Antti Multilingual names on the Finnish basic map. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Manni-Lindqvist, Tiina Aleksis Kiven kadulta Pikku Huopalahteen. [From Aleksis Kiven katu to Pikku Huopalahti.] Kielikello 2009/ Mattfolk, Leila & Terhi Ainiala (red.) Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj [Names and cultural contacts. Proceedings from NORNA s 37th symposium in Haapsalu, May 22 25, 2008.] (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. 168 s. Mattfolk, Leila & Paula Sjöblom Nordisk namnforskning Litteraturkrönika Finland. [Nordic name research Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd Nakari, Minna Flicknamn eller giftasnamn? Variation i benämningen av änkor i bouppteckningar i Helsingfors [Variation in widows surname usage in estate inventory documents in Helsinki ] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Paikkala, Sirkka Bei- und Familiennamensysteme als Reflexe der Gesellschaft. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Paikkala, Sirkka Bolivian monikansallinen valtio. [The multinational state of Bolivia] Kielikello 2009/3. 32.

8 Paikkala, Sirkka In the Name of the Family. (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Ethnologia Fennica Paikkala, Sirkka Korealaiset henkilönnimet. [Korean personal names.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kuntalehti 2009/ Paikkala, Sirkka Nimibyrokratiaa kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy the names of municipal commercial enterprises.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Nimibyrokratiaa - kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy the names of municipal commercial enterprises.] Kuntalehti 2009/ Paikkala, Sirkka Oikea nimi oikeaan paikkaan. [The right name in the right place.] Kielikello 2009/4. 5. Paikkala, Sirkka Places, names & stories - a pilot project on geographical names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (red.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) Wien. Även som webbpublikation: < URL: > Paikkala, Sirkka Sammatin pojasta Lohjan pojaksi? Kuntien nimenmuutokset vuonna [From being a boy from Sammatti to becoming a boy from Lohja? Changes in the names for municipalities in 2009.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen YK:n 25. paikannimiasiantuntijoiden kokous , Nairobi, Kenia. [The twenty-fifth session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 5 12 May 2009, Nairobi, Kenya.] <URL: > Paikkala, Sirkka & Jarmo Paikkala Pasasten suvun ja sukunimen synty. [The birth of the family and the surname Pasanen.] Jarmo Paikkala: Pasasen suku. I osa Viitasaari: Pasasten sukuseura. Patronen, Outi Inkeriläisiä henkilönnimiä Etelä-Ruotsissa. [Ingrian personal names in the south of Sweden.] (Rec.). Vera Lif Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Virittäjä 2009/ Paunonen, Heikki, Jani Vuolteenaho & Terhi Ainiala Industrial urbanization, workingclass lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki. Urban History

9 Piehl, Aino Euroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet. [The names and abbreviations of European parliament groups.] Kielikello 2009/ Rajasuu, Riitta Från Anna till Zachris Jacob Wilhelm: om dopnamn på barn födda i Kuopio, Uleåborg och Åbo och [From Anna to Zachris Jacob Wilhelm. A study of the baptismal names of children born in Kuopio, Oulu and Turku between and ] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.= Helsingfors. Reuter, Mikael Namn på och i sammanslagna kommuner. [The names of and in merged municipalities.] Språkbruk 2009/ Räisänen, Alpo Kallavesi ja muita Savon paikannimiä. [Kallavesi and other Savo place names]. Virittäjä 2009/ Sammanfattning på webben: <http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/raisanen1_2009.html> Räsänen, Matti Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet. [Names and abbreviations for the agencies and institutions in the central administration of the state of Finland] Kielikello 2009/ Räsänen, Matti Virkakieli ja nimet. [The administrative language and names.] Virallinen lehti Även som webbpublikation: <URL: >. Saarelma, Minna Jasper, Jesper ja Minea kalenterin uudet nimet. [Jasper, Jesper and Minea. New names in the calendar.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2009/ Saarelma, Minna Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version av webbartikeln i Universitetets namnsdagsalmanacka, se nedan.) Yliopiston almanakka Helsingin yliopisto. Saarelma, Minna Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2010 Universitetets namnsdagsalmanacka 2010 Universitehta nammabeaivealmmenáhkki <URL: /namnsdagar> Universitetets namnsdagsalmanacka Namnsdagsalmanacka Helsingfors universitet. Saarelma, Minna Kveenien värikästä henkilönnimistöä. [Colourful anthroponymy of the Kvens.] (Rec.). Bente Imerslund, Kvenske personnavn i Nordreisa: Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Virittäjä 2009/ Saarelma, Minna Namn från Kalevala i den finska namnsdagskalendern. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version på svenska av webbartikel i Universitetets namnsdagsalmanacka, se ovanför.) Universitetsalmanackan Helsingfors universitet. Saarelma, Minna & Gulbrand Alhaug Namn på barn i Noreg (fødd ) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born ) with

10 Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Salonen, Minna Jokioista vai Jokioisia? [Jokioista or Jokioisia?] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Maiden nimet monikielinen verkkojulkaisu. [The names of countries in seven languages a multilingual web publication.] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Maiden nimet seitsemällä kielellä/namn på länder på sju språk/ Names of countries in seven languages. (Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala; webbapplikation: Jari Vihtari.) Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken. <URL: > Salonen, Minna Meren ja Merin suku- ja etunimien taivutuksesta. [On the inflection of the personal name Meri.] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Miten taipuvat ELY, AVI ja Palkeet? [How do ELY, AVI and Palkeet (abbreviations for new administrative units) inflect?] Kielikello 2009/ Schybergson, Anita Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg [Cognitive systems in the naming of Finnish ships ] Nordica Helsingiensia 17. Helsingfors: Nordica. Sjöblom, Paula Company names in global markets. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Sjöblom, Paula The linguistic origin of company names in Finland. Eva Lavric, Fiorenza Fischer, Carmen Konzett, Julia Kuhn & Holger Wochele (eds.): People, products, and professions. Choosing a name, choosing a language. Fachleute, Firmennamen und Fremdsprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang. Sjöblom, Paula. 2008, se Mattfolk & Sjöblom Suviranta, Sami From rural to suburban place-names in Oulusalo. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala August Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Tikka, Kaisa Kontakter inom barnkultur barn som namngivare och namnbrukare. [Contacts within children s culture children as givers and users of names.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Uotila, Merja & Pauli Helén (red.) Sulenko, Uikura ja Ävinä: Länsi-Hollolan paikannimistö. [Sulenko, Uikura and Ävinä: The toponymasticon of Länsi-Hollola.] Hollola: Länsi-Hollolan kyläyhdistys. 400 s.

11 Waldenström, Stellan Vittisbofjärds svenska ortnamn och bebyggelsehistoria. [The Swedish place-names and settlement history of Vittisbofjärd.] Björneborg: Svenska kulturfonden i Björneborg. 528 s. Vidberg, Maria Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors. [Influence of Finnish on the use of place-names among Swedish-speaking name users in Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Vidberg, Maria (Rec.). Strandberg, Svante Blandade namnstudier. Folkmålsstudier Viljamaa-Laakso, Marja No Logo from the thematic year of local names to the geography of the market. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala August Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Vuolab-Lohi, Kaarina Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <URL: Vuolab-Lohi, Kaarina Sámi báikenamat Suoma ja Norgga bealde. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <URL: Vuolab-Lohi, Kaarina, Sámi place names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (eds.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) Wien. Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala Planning and revamping urban toponymy: ideological alterations in the linguistic landscaping of Vuosaari suburb, eastern Helsinki. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming Aldershot : Ashgate, Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala Slang toponyms in early twentienth century Helsinki Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Vuolteenaho, Jani & Lawrence D. Berg Towards Critical Toponymies. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming Aldershot: Ashgate.

Namn på stort och smått

Namn på stort och smått SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN NAMNARKIVET I UPPSALA SERIE B:12 Namn på stort och smått Vänskrift till STAFFAN NYSTRÖM den 11 december 2012 Redigerad av Katharina Leibring (huvudred.),

Läs mer

NAMN OCH BYGD UNDER MEDVERKAN AV

NAMN OCH BYGD UNDER MEDVERKAN AV 1 NAMN OCH BYGD TIDSKRIFT FÖR NORDISK ORTNAMNSFORSKNING UNDER MEDVERKAN AV TERHI AINIALA, VIBEKE DALBERG, LARS-ERIK EDLUND, LENNART ELMEVIK, LARS HULDÉN, BENT JØRGENSEN, STAFFAN NYSTRÖM, ALLAN ROSTVIK,

Läs mer

Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter

Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter 2009-2014 Projektet har haft ett dubbelt syfte. Tanken var dels att undersöka och kartlägga

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press Gamla Uppsala i ny belysning Swedish Science Press Gamla Uppsala Gamla Uppsala i ny belysning Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9 Gamla Uppsala i ny belysning Redigerad av Olof Sundqvist & Per

Läs mer

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Swedish 1111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4222

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Swedish 1111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4222 2 3 4 5 6 7 9 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 39 40 41 4222 Colloquial Swedish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

NYTT OM RUNER. Meldingsblad om runeforskning. Nr. 18 2003 (publ. 2005) ISSN 0801-3756

NYTT OM RUNER. Meldingsblad om runeforskning. Nr. 18 2003 (publ. 2005) ISSN 0801-3756 NYTT OM RUNER Meldingsblad om runeforskning Nr. 18 2003 (publ. 2005) ISSN 0801-3756 Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning Nr. 18 (2003, publ. 2005) INNHOLD Nytt om runer, attende årgang......................

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included

Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok CD-ROM with database included Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 Volume 45 Edited by Ulla Agerskov Statistics Denmark

Läs mer

Register till Samtid & museer 2007-2009

Register till Samtid & museer 2007-2009 Register till Samtid & museer 2007-2009 Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd LEXICONORDICA 8 Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd LEXICONORDICA Redaksjon Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015 Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015 Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor s corner Lägg särskilt märke till allt som händer under den närmaste månaden och som ni kan läsa om

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

Nr 22, 2009 ISSN 1652-2362. REDAKTION Maria Flinck Inger Ernstsson Hanne Romanus Haas. Bulletin. för trädgårdshistorisk forskning

Nr 22, 2009 ISSN 1652-2362. REDAKTION Maria Flinck Inger Ernstsson Hanne Romanus Haas. Bulletin. för trädgårdshistorisk forskning Nr 22, 2009 ISSN 1652-2362 REDAKTION Maria Flinck Inger Ernstsson Hanne Romanus Haas Bulletin för trädgårdshistorisk forskning Årets Bulletin har temat Stadens trädgårdar. Den innehåller inte bara föreläsningarna

Läs mer

Reserapport från IFLA i Joensuu och Helsingfors 8-17augusti 2012

Reserapport från IFLA i Joensuu och Helsingfors 8-17augusti 2012 Reserapport från IFLA i Joensuu och Helsingfors 8-17augusti 2012 Tack vare stipendier från Svensk biblioteksförening och Margit Lamms minnesfond kunde jag för första gången delta som delegat under IFLA

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

Bergr Sokkason och Arngrímur Brandsson översättare och författare i samma miljö

Bergr Sokkason och Arngrímur Brandsson översättare och författare i samma miljö Bergr Sokkason och Arngrímur Brandsson översättare och författare i samma miljö 1. Inledning 181 Karl G. Johansson Institutionen för humaniora, Växjö universitet I mitt bidrag till den 10. internationella

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer