Nordisk navnebibliografi 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk navnebibliografi 2009"

Transkript

1 Nordisk navnebibliografi 2009 Redigert av Birgit Eggert, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole- Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand 1. Danmark Albøge, Gordon Pontus cornicus. Vendsyssel Årbog Historisk Samfund for Vendsyssel Christensen, Birgit Der Schriftsprachwechsel von Niederdeutsch zu Hochdeutsch in der Verwaltung des Hospitals zu Tønder im 17. Jahrhundert. [Written language change from Low German to High German in the hospital administration in 17 th century Tønder.] Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Band 6. Wien Dalberg, Vibeke & Rob Rentenaar (Rec.). Rudolf Šrámek (2007): Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Herausgegeben von Ernst Hansack. (Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft herausgegeben von Peter Ernst. Band 16). Wien. Studia antroponymica Scandinavica Dalberg, Vibeke (Rec.). Åse Wetås (2008): Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo (Doktoravhandlinger forsvart ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. No. 360). Namn och bygd Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.) Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. [Torp as place-name and settlement. A conference report.] Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 246 s. Lund: Instituttet för språk och folkminnen. Dam, Peder Mellem torp og torp. Bebyggelsestorpen som begreb og som indgang til ældre bebyggelsesstrukturer. [Between torp and torp. The torp-settlement as term and entry to old settlement structures.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Eggert, Birgit Danske stednavne på -holt. [Danish place-names in -holt.] Studier i Nordisk Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København Eggert, Birgit Almuens fornavne omkring år [Christian names in the Danish rural population c ] Landbohistorisk Tidsskrift 2009: Eggert, Birgit (Rec.). Wilfried Seibicke (2008): Die Personennamen im Deutschen. Eine Einfürung. 2. überarbeitete Aufl. Studia anthroponymica Scandinavica

2 Eggert, Birgit & Peder Gammeltoft Nordisk namnforskning Litteraturkrönika. 2.1 Danmark. [Nordic name research Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och bygd Farø, Ken Danske og tyske efternavne. [Danish and German surnames.] Mål og Mæle nr. 3, Farø, Ken Josef F. Begyndelsesbogstav af efternavne i kriminaljournalistik. [Josef F. Sorting by initial surname letter in criminal journalistics.] Mål og mæle nr. 1, Fellows-Jensen, Gillian (Rec.). Sonja Entzenberg (2006): Det får ju vara någon ordning på torpet! Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Språk- och Folkminnesinstitutet Småskrifter 2. SOFI: Uppsala. Nomina 31, [nåede ikke at komme med i 2008-bibliografien] Fellows-Jensen, Gillian A few more words on place-names in thorp in England. Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Gammeltoft, Peder (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Gammeltoft, Peder & Birgit Eggert. 2009, se under Eggert, Birgit. Gammeltoft, Peder Sakralitet i -torp-navne? Hvorfor tolkes navne som Frøstrup, Thorstrup og Tistrup, som de gør? [Sacrality in -thorp-names? Why are names like Frøstrup, Thorstrup and Tistrup interpreted in the way they are?] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Gammeltoft, Peder Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund kommunikation i tid og rum. [Place-names as a mediator of earlier landscape and society communication in time and space.] Beretning fra syvogtyvende tværfaglige vikingesymposium vol. 27. Højbjerg Gammeltoft, Peder At skilte med egne stednavne. [Signposting minority place-names.] Mål og mæle nr. 1, Gammeltoft, Peder Flensborg. [The name Flensborg.] Sønderjysk Månedsskrift. 2009, nr Gammeltoft, Peder Flensburg. [The name Flensburg.] Grenzfriedenshefte Zeitschrift für deutsch-dänischen Dialog. Nr. 56, Gammeltoft, Peder Report of the Norden Division : Prepared by Peder Gammeltoft

3 (Denmark), chair, Norden Division. 25th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Nairobi, Kenya, May København. 6 s. Gammeltoft, Peder Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 36. New York. 13. Gammeltoft, Peder Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 37. New York Heegård, Jan & Ida Elisabeth Mørch Vaseline, Ingeniør og London. Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan. [Vaseline, Ingeniør and London. Personal names among the Kalasha people in North West Pakistan.] Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels-Erik Larsen, Jens Erik Mogensen & Thora Vinther (red.), Sprogvidenskab i glimt. 70 tekster om sprog i teori og praksis Odense: Syddansk Universitetsforlag. Holm, Lilliane Højgaard Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog ( ). [Studies of Christian names in the oldest parish register from Østermarie parish ( ).] Bornholmske Samlinger Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Skt. Salomons Kapel mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm. [St. Salomon s Chapel possible traces of Dominicans in medieval Bornholm.] Bornholmske Samlinger Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig »Den gennemsnitlige torp«eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser. [»The average torp«examples of stastistical and spatial methods of analysis for regional studies af torpsettlements.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Jensen, Lars Ewald Torper og rydningsbyer i et arkæologisk perspektiv. [Thorps and settlements established by clearing in an archaeological perspective.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jørgensen, Bent Når torpen flytter tilbage spor i navnematerialet. [When the thorp moves back traces in the name-material.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jørgensen, Bent Det første årti. [The first decade.] Mål og Mæle nr. 2,

4 Jørgensen, Bent Køge-Roskilde-områdets stednavne. [Place-names in the Køge- Roskilde area.] Mellem fjord og bugt. Historisk Årbog for Roskilde Amt Roskilde Museum, Køge museum, Historisk Samfund for Roskilde amt Jørgensen, Bent Tullstorp i Skåne. [Tullstorp in Skåne.] Namn och Bygd Jørgensen, Bent Våret på ømålenes marker. [Pillowcase as a fieldname element in East Danish dialects.] Henrik Hovmark, Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen (red.), I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Knudsen, Bo Nissen (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Kunøe, Mette Århushistorie i gadenavne. [The history of Århus reflected in streetnames.] Simon Borchmann, Stefan Iversen, Mette Kunøe & Per Stounbjerg (red.), Århushistorier. Fra bjerget til byen 4. Århus Lerche Nielsen, Michael (Rec.). Språk i Norden Namn. (2008). Oslo: Språknemnderna i Norden. Studia Anthroponymica Scandinavica Lerche Nielsen, Michael Pejtrup eller Pitterup? Et torpnavns storhed og fald. [Pejtrup or Pitterup? The rise and fall of a torp-name.] Namn och Bygd Lerche Nielsen, Michael Stripperup og et sønavn på afveje. [Stripperup and a lakename washed astray.] Namn och Bygd Mørch, Ida Elisabeth & Jan Heegård. 2009, se under Heegård, Jan. Rentenaar, Rob & Vibeke Dalberg. 2009, se under Dalberg, Vibeke. Rentenaar, Rob Vestnederlandske stednavne på -dorp. [Place names in -dorp in the western part of the Nederlands.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Rentenaar, Rob (Rec.). Stednavne i København og Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sjællandsdelen. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Bent Jørgensen 2006 (Danmarks Stednavne nr. 25). København. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Rentenaar, Rob Inleiding. Het belang van veldnamenonderzoek [Introduction. The importance of fieldname research.] J. van Beek (red.), Broek op Langedijk: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen Alkmaar: Dékavé. Vogt, Susanne »Disse efterskrevne torper...«nyere torpgrundlæggelser belyst ved to senmiddelalderlige regnskaber. [»These following thorps «Some recent foundings of thorps

5 in two late medieval real estate accounts.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Vogt, Susanne Stamtavle med våbenafbildning over slægterne Spend ( ), Spend [af Kvistgård] ( ). [A genealogy the noble family of Spend ( ) and Spend [of Kvistgård] ( ) with depicted coat of arms.] Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen (red.), Danmarks Adels Aarbog Finland Ainiala, Terhi Ihan Aarre vaan? [Just Aarre?] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Kadunnimien osaaminen [Knowing street names.] (Rec.). Carina Johansson I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Virittäjä 2009/ Ainiala, Terhi Kirjojemme Matit. [The Mattis in our books.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Konferenssi kaupunkien nimistä. [Conference on urban names.] Hiidenkivi 2009/ Ainiala, Terhi Konferens om urbana namn i Helsingfors, augusti. [Conference on urban names in Helsinki, August.] Nytt om namn Ainiala, Terhi Kouluun, asteelle, hourulaan. [On slang names for education (koulu school, aste level, hourula madhouse )] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Läheinen lähiö. [The suburb close by.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Nälkämaiden laulut. [On names given in years of famine.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Paras nimi lapselle. [The best name for a child.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Place names in the construction of social identities: the uses of names of Helsinki. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi- Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Ainiala, Terhi Suku elää suvun nimissä. [The family lives on in the names of the family.] (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Hiidenkivi 2009/ Ainiala, Terhi Tvärvetenskaplig konferens om urbana namn. [Interdisciplinary conference on urban names.] Språkbruk 2009/

6 Ainiala, Terhi Urban names in use. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Ainiala, Terhi (Rec.). Carina Johansson I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Namn och bygd 96 (2008), Ainiala, Terhi (Rec.). Willy Van Langendonck Theory and typology of proper names. Studia anthroponymica Scandinavica 27 (2009), Ainiala, Terhi. 2009, se Mattfolk & Ainiala. Ainiala, Terhi. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala. Ainiala, Terhi. 2009, se Vuolteenaho & Ainiala. Alanen, Timo Lempäälä ja Vesilahti. [Lempäälä and Vesilahti.] Lempäälän joulu. 7. Lempäälä: Lempäälä-Seura. Alanen, Timo Marekiven esiintymisestä Euran seudulla. [On the presence of marekivi ( olivindiabas, a kind of stone) in the Eura region.] Euran joulu. 76. Eura: LC Eura/Pyhäjärvi. Berg, Lawrence D. & Jani Vuolteenaho (red.) Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. Aldershot: Ashgate. 306 s. Blomqvist, Marianne Ankargrundet, Håsjriggen och Tjuka. Vad har hänt med naturnamnen på Ormsö? [Ankargrundet, Håsjriggen and Tjuka. What happened to the naturerelated names on Ormsö ( Vormsi ).] (Rec.). Priit Vaht Ortnamn i förvandling. En studie i svenska ortnamns öde på Ormsö BA-avhandling, Tallinns universitet. Kustbon. Förbindelselänk för estlandssvenskarna. 2009/ Stockholm. Blomqvist, Marianne Frassar och katter. [Tomcats and cats.] Ritva Hartama-Heinonen, Irma Sorvali, Eero Tarasti & Eila Tarasti (red.), Kielen ja kultuurin saloja. In honorem Pirjo Kukkonen (Acta Semiotica Fennica 35.) Imatra: The International Semiotics Institute. Blomqvist, Marianne Odensholm. Itämeren helmi. [Odensholm ( Osmussaar ). The pearl of the Baltic Sea.] Elo, Tuglas-seuran jäsenlehti 2009/ Helsinki. Blomqvist, Marianne Odensholm svenskön söder om Hangö. [Odensholm ( Osmussaar ) the Swedish-language island south of Hankoo.] Svenskbygden 2009/5: Eskelinen, Riikka Functions of usage of urban place names. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University.

7 Huldén, Lars Some names of towers in Finland. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Kotilainen, Sofia Namngivningspraxis och attityder: val av kungliga och kejserliga förnamn hos den finskspråkiga allmogen efter år [Naming practices and attitudes: the Finnish rural population s choices of regal names after 1809.] Folkmålsstudier Lampinen, Arja Suvun tarina elää sen nimissä. [The story of the family lives on in it s names.] (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Sananjalka Lehtonen, Johanna Arabiastranden, Leninparken och Henry Fords gata: utländska inslag i namnbeståndet i Helsingfors. [Arabiastranden, Leninparken and Henry Fords gata: Foreign influence in the street names of Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Leino, Antti Multilingual names on the Finnish basic map. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Manni-Lindqvist, Tiina Aleksis Kiven kadulta Pikku Huopalahteen. [From Aleksis Kiven katu to Pikku Huopalahti.] Kielikello 2009/ Mattfolk, Leila & Terhi Ainiala (red.) Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj [Names and cultural contacts. Proceedings from NORNA s 37th symposium in Haapsalu, May 22 25, 2008.] (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. 168 s. Mattfolk, Leila & Paula Sjöblom Nordisk namnforskning Litteraturkrönika Finland. [Nordic name research Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd Nakari, Minna Flicknamn eller giftasnamn? Variation i benämningen av änkor i bouppteckningar i Helsingfors [Variation in widows surname usage in estate inventory documents in Helsinki ] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Paikkala, Sirkka Bei- und Familiennamensysteme als Reflexe der Gesellschaft. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Paikkala, Sirkka Bolivian monikansallinen valtio. [The multinational state of Bolivia] Kielikello 2009/3. 32.

8 Paikkala, Sirkka In the Name of the Family. (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Ethnologia Fennica Paikkala, Sirkka Korealaiset henkilönnimet. [Korean personal names.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kuntalehti 2009/ Paikkala, Sirkka Nimibyrokratiaa kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy the names of municipal commercial enterprises.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Nimibyrokratiaa - kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy the names of municipal commercial enterprises.] Kuntalehti 2009/ Paikkala, Sirkka Oikea nimi oikeaan paikkaan. [The right name in the right place.] Kielikello 2009/4. 5. Paikkala, Sirkka Places, names & stories - a pilot project on geographical names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (red.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) Wien. Även som webbpublikation: < URL: > Paikkala, Sirkka Sammatin pojasta Lohjan pojaksi? Kuntien nimenmuutokset vuonna [From being a boy from Sammatti to becoming a boy from Lohja? Changes in the names for municipalities in 2009.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen YK:n 25. paikannimiasiantuntijoiden kokous , Nairobi, Kenia. [The twenty-fifth session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 5 12 May 2009, Nairobi, Kenya.] <URL: > Paikkala, Sirkka & Jarmo Paikkala Pasasten suvun ja sukunimen synty. [The birth of the family and the surname Pasanen.] Jarmo Paikkala: Pasasen suku. I osa Viitasaari: Pasasten sukuseura. Patronen, Outi Inkeriläisiä henkilönnimiä Etelä-Ruotsissa. [Ingrian personal names in the south of Sweden.] (Rec.). Vera Lif Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Virittäjä 2009/ Paunonen, Heikki, Jani Vuolteenaho & Terhi Ainiala Industrial urbanization, workingclass lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki. Urban History

9 Piehl, Aino Euroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet. [The names and abbreviations of European parliament groups.] Kielikello 2009/ Rajasuu, Riitta Från Anna till Zachris Jacob Wilhelm: om dopnamn på barn födda i Kuopio, Uleåborg och Åbo och [From Anna to Zachris Jacob Wilhelm. A study of the baptismal names of children born in Kuopio, Oulu and Turku between and ] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.= Helsingfors. Reuter, Mikael Namn på och i sammanslagna kommuner. [The names of and in merged municipalities.] Språkbruk 2009/ Räisänen, Alpo Kallavesi ja muita Savon paikannimiä. [Kallavesi and other Savo place names]. Virittäjä 2009/ Sammanfattning på webben: <http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/raisanen1_2009.html> Räsänen, Matti Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet. [Names and abbreviations for the agencies and institutions in the central administration of the state of Finland] Kielikello 2009/ Räsänen, Matti Virkakieli ja nimet. [The administrative language and names.] Virallinen lehti Även som webbpublikation: <URL: >. Saarelma, Minna Jasper, Jesper ja Minea kalenterin uudet nimet. [Jasper, Jesper and Minea. New names in the calendar.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2009/ Saarelma, Minna Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version av webbartikeln i Universitetets namnsdagsalmanacka, se nedan.) Yliopiston almanakka Helsingin yliopisto. Saarelma, Minna Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2010 Universitetets namnsdagsalmanacka 2010 Universitehta nammabeaivealmmenáhkki <URL: /namnsdagar> Universitetets namnsdagsalmanacka Namnsdagsalmanacka Helsingfors universitet. Saarelma, Minna Kveenien värikästä henkilönnimistöä. [Colourful anthroponymy of the Kvens.] (Rec.). Bente Imerslund, Kvenske personnavn i Nordreisa: Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Virittäjä 2009/ Saarelma, Minna Namn från Kalevala i den finska namnsdagskalendern. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version på svenska av webbartikel i Universitetets namnsdagsalmanacka, se ovanför.) Universitetsalmanackan Helsingfors universitet. Saarelma, Minna & Gulbrand Alhaug Namn på barn i Noreg (fødd ) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born ) with

10 Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Salonen, Minna Jokioista vai Jokioisia? [Jokioista or Jokioisia?] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Maiden nimet monikielinen verkkojulkaisu. [The names of countries in seven languages a multilingual web publication.] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Maiden nimet seitsemällä kielellä/namn på länder på sju språk/ Names of countries in seven languages. (Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala; webbapplikation: Jari Vihtari.) Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken. <URL: > Salonen, Minna Meren ja Merin suku- ja etunimien taivutuksesta. [On the inflection of the personal name Meri.] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Miten taipuvat ELY, AVI ja Palkeet? [How do ELY, AVI and Palkeet (abbreviations for new administrative units) inflect?] Kielikello 2009/ Schybergson, Anita Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg [Cognitive systems in the naming of Finnish ships ] Nordica Helsingiensia 17. Helsingfors: Nordica. Sjöblom, Paula Company names in global markets. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Sjöblom, Paula The linguistic origin of company names in Finland. Eva Lavric, Fiorenza Fischer, Carmen Konzett, Julia Kuhn & Holger Wochele (eds.): People, products, and professions. Choosing a name, choosing a language. Fachleute, Firmennamen und Fremdsprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang. Sjöblom, Paula. 2008, se Mattfolk & Sjöblom Suviranta, Sami From rural to suburban place-names in Oulusalo. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala August Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Tikka, Kaisa Kontakter inom barnkultur barn som namngivare och namnbrukare. [Contacts within children s culture children as givers and users of names.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Uotila, Merja & Pauli Helén (red.) Sulenko, Uikura ja Ävinä: Länsi-Hollolan paikannimistö. [Sulenko, Uikura and Ävinä: The toponymasticon of Länsi-Hollola.] Hollola: Länsi-Hollolan kyläyhdistys. 400 s.

11 Waldenström, Stellan Vittisbofjärds svenska ortnamn och bebyggelsehistoria. [The Swedish place-names and settlement history of Vittisbofjärd.] Björneborg: Svenska kulturfonden i Björneborg. 528 s. Vidberg, Maria Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors. [Influence of Finnish on the use of place-names among Swedish-speaking name users in Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Vidberg, Maria (Rec.). Strandberg, Svante Blandade namnstudier. Folkmålsstudier Viljamaa-Laakso, Marja No Logo from the thematic year of local names to the geography of the market. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala August Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Vuolab-Lohi, Kaarina Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <URL: Vuolab-Lohi, Kaarina Sámi báikenamat Suoma ja Norgga bealde. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <URL: Vuolab-Lohi, Kaarina, Sámi place names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (eds.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) Wien. Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala Planning and revamping urban toponymy: ideological alterations in the linguistic landscaping of Vuosaari suburb, eastern Helsinki. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming Aldershot : Ashgate, Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala Slang toponyms in early twentienth century Helsinki Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Vuolteenaho, Jani & Lawrence D. Berg Towards Critical Toponymies. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming Aldershot: Ashgate.

12 Vuolteenaho, Jani. 2009, se Berg & Vuolteenaho. Vuolteenaho, Jani. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala. 3 Færøyene Kristin Magnussen Jakob Jakobsen and the study of Faroese place names. Turið Sigurðardóttir & Brian Smith (red.), Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes Lerwick. Johansen, Anfinnur Fólkanavnahagtøl fyri ár [The personal names statistics for the year 2008]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin Tórshavn. 4. Island Guðrún Kvaran Kristen indflydelse på islandske mandsnavne fra det 17. århundrede til nutiden. [Christian influence on Icelandic men s names from the 17th century until today]. Studia anthroponymica Scandinavica Kristinn Kristmundsson Um örnefni í Laugardal. [About place names in Laugardalur]. Árnesingur. Rit Sögufélags Árnesinga. X Svavar Sigmundsson Nefningar. Greinar eftir Svavar Sigmundsson gefnar út í tilefni af sjötugsafmæli hans 7. september [Name giving. Articles by Svavar Sigmundsson published on the occation of his 70th birthday September 7th 2009]. Ari Páll Kristinsson, Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason (eds.). Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Svavar Sigmundsson Weapons and warfare in Icelandic place-names. J. Sheehan, D. O. Corráin (eds.), The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, August Dublin. 5. Norge Alhaug, Gulbrand & Minna Saarelma Namn på barn i Noreg (fødd ) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born ) with Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Eskeland, Tuula Finske stedsnavn i det skandinaviske området, Finnskogene. [Finnish place-names in the Scandinavian area.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal maj Forskningscentralen för de inhemska språken, Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.)

13 Harsson, Margit Fjulsrud, Haverstingen og Bøtet tre gåtefulle navn. [Fjulsrud, Haverstingen and Bøtet three puzzling names.] Heftet Ringerike 2009 (nr. 81) Utg. av Ringerike Historielag, Ringerike Ungdomslag, Stiftelsen Ringerikes museum. Haslum, Vidar Fornavnsskikk og lokalhistorie. [Given name usage and local history.] Heimen Haslum, Vidar En sterk trang til å normere som fylte et behov? En sammenlikning av Ivar Aasens Grammatikk/Ordbog og Navnebog. [A strong urge to regulate which satisfied a need? A comparison between Ivar Aasen s Grammar/Dictionary and his Dictionary of given names.] Helge Omdal og Rune Røstad (red.), Språknormering i tide og utide? Oslo: Novus forlag. Haslum, Vidar Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling. Eidet. Gnr. 78. Sannidal herred, Kragerø, Telemark. [Place-names in Sannidal. A local-historical collection.] Navnehefte. 101 stedsnavn. 20 sider ill. Sannidal historielag. Helander, Kaisa Rautio Renaming indigenous toponymy in official use in the light of contact onomastic theories. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Helander, Kaisa Rautio Toponymic Silence and Sámi Place Names during the Growth of the Norwegian Nation State. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming Surrey: Ashgate. Helander, Kaisa Rautio Namat dan nammii sámi báikenamaid dáruiduhttinpolitihkka. [Navn med hensikt. Fornorskningspolitikk av samiske stedsnavn. / In the name of names. On the Norwegianization of Saami place-names.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 1/2009: 1 6. Helander, Kaisa Rautio Nimet nimien nimeen saamenkielisten paikannimien norjalaistamispolitiikkaa. [Finsk oversettelse av /A Finnish translation of Namat dan nammii.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 1/2009: Helander, Kaisa Rautio Sámi báikenammadutkan - gielladiehtaga ja fágaidrasttideaddji bálgáid alde. [Samisk stedsnavnforskning på lingvistiske og tverrfaglige stier / Sami placename research On linguistic and multidisciplinary tracks. Abstract in English.] Nils Øivind Helander & Johanna Ijäs (red.), Sáhkavuoruin sáhkan. Dieðut 1/2009. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu Helleland, Botolv Place names as identity markers. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Imerslund. Bente Kvenske personnavn i Nordreisa. Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kntakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal 22

14 25 maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Jenstad, Tor Erik Frå Skrymt til Jutulby. Namn på turisthytter og ymse anna i fjellet. [From Skrymt to Jutulby. Names of tourist lodges etc. in the mountains.] Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Årbok Johannessen, Ole-Jørgen Fortuna og Amor. Skipsnavn hentet fra den antikke mytologien. [Fortuna and Amor. Ships names taken from ancient mythology.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s37 symposium. Hapsal maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Johannessen, Ole-Jørgen Stedsnavnene tilbake til folket. På veg mot det snakkende navnekartet utlagt på nettet. [The place-names back to the people. On the way towards the talking name map on the Internet.] Anne Aune og Gudmund Valderhaug (red.), Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter Oslo: ABM-MEDIA AS. Knappen, Audun Fra Nordahl Griegs vei til Willy Valentinsens vei. Noen utfyllende kommentarer fra et lokalområde. [From Nordahl Griegs vei to Willy Valentins vei. Some supplementing comments from a local area.] Namn og nemne Myrvang, Finn Bygde- og fjordnamnet Rana. [The settlement-name and fjord-name Rana.] Årbok for Rana med omliggende distrikter XLII (2009) Rana historielag. Nedrelid, Gudlaug Personar og tilnamn i Sverresoga: nokre diskutable punkt. [Persons and bynames in the Sverri s Saga: some debatable points.] Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th 15th August (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) Gävle: University of Gävle. Nedrelid, Gudlaug Titlar og tilnamn i Heimskringla. [Titles and bynames in the Heimskringla.] Namn og Nemne Nedrelid, Gudlaug Lite grann om Jeppe. [On the man s name Jeppe.] Nytt om namn Pedersen, Aud-Kirsti Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg. [Attitudes toward public use of minority language place-names in Norway.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNArapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Reisæter, Guro Mitt, ditt eller begge navn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar. [My name, your name, or both? Simple and complex surnames in multilingual families.]. Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

15 Sannan, Kristin Sundve Sakrale stedsnavn i Østfold. Et omdiskutert navnemateriale sett i et utviklingsperspektiv. [Sacred place-names in Østfold. A disputed group of names seen in an evolutionary perspective.] Namn og nemne Schmidt, Tom Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. [Names from west of the ridge. Settlement names in Vestre Slidre.] Oslo: Novus forlag. 556 s. Schmidt, Tom Navneleddet torp i Østfold. [The place-name element þorp in Østfold.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund Schmidt, Tom (Rec.). Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj Redigerad av Eva Brylla & Svante Strandberg. XVI, 210 s. Uppsala: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet (Namn och samhälle 21.) ISBN Studia Anthroponymica Scandinavica Stemshaug, Ola Stadnamn (Frona, Parris). [Place-names (Frona, Parris).] Rennebu historielag og Innset historielag Syrstad, Ola Fargenemningar i gamle kunamn. [Colour-words in old cow-names.] Namn og nemne Særheim, Inge Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalder. Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturellakontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Særheim, Inge Street names and identity. Official naming in a European capital of culture. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Utne, Ivar Personnamn i Østfold som er ukjende i resten av landet. [Personal names in Østfold which are unknown in the rest of the country.] Magne Aasbrenn (red.), Aust i Vika Årbok for Østfold Mållag Fredrikstad. Wikstrøm, Solveig Etternavn, tilknytning og identitet i det post-tradisjonelle samfunnet. [Surnames, connection and indentity in post-traditional society.] Namn og nemne Sverige Agertz, Jan Name change as a consequence of monastic ownership. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic

16 Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Aldrin, Emilia The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families in contemporary Sweden. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Aldrin, Emilia (Rec.). Wilfried Seibicke. Die Personennamen im Deutschen. Ein Einführung. 2. überarbeitete Auflage. Namn och bygd Ambrosiani, Per Ljudlikhet och betydelselikhet i flerspråkiga toponymer. [Sound and sense similarity in multilingual toponyms.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Andersson, Thorsten Altgermanische Ethnika. Namn och bygd Andersson, Thorsten Germanische Personennamen vor indogermanischem Hintergrund. Albrecht Greule & Matthias Springer (red.), Namen des Frühmittelalters als sprachliche Zeugnisse und als Geschichtsquellen. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 66.) Berlin New York: Walter de Gruyter. Andersson, Thorsten Tiwdungen. [The brook name Tiwdungen.] Namn och bygd Andersson, Thorsten (Rec.). Uwe Ludwig & Thomas Schilp (red.), Nomen et fraternitas. Festschrift für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag. Namn och bygd Andersson, Thorsten (Rec.). Rosa & Volker Kohlheim. Duden. Die wunderbare Welt der Namen. Alliteratus September Bertell, Maths Mikill vinr Þórs. Eyrbyggja saga och namngivningen i runinskrifter. [Mikill vinr Þórs. Eyrbyggja saga and name-giving in runic inscriptions.] Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th 15th August (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) Gävle: University of Gävle. Brylla, Eva Female names and male names. Equality between the sexes. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Brylla, Eva Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet. [Johannes, Lillienstedt and Mohammed. Multi-culture in the Swedish name

17 stock.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Brylla, Eva Kolloquium Familiennamengeographie, Mainz, 2 4 oktober Studia anthroponymica Scandinavica Brylla, Eva (Rec.). Duden. Familiennamen. Hekunft und Bedeutung. Bearbeitet von Rosa & Volker Kohlheim. [2. Aufl.]. Rosa & Volker Kohlheim. Duden. Lexikon der Familiennamen. [2. Aufl.]. Studia anthroponymica Scandinavica De Geer, Eric & Wande, Erling Sjöar med finska namn i Sverige och Finland. [Finnish lake names in Sweden and Finland and their characteristics.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Dehlin, Lennart (Rec.). Språk i Norden Namn. Namn och bygd Dehlin, Lennart. 2009, se även Sjö, Mia & Lennart Dehlin. Dehlin, Lennart & Annette C. Torensjö Kiruna Kiiruna Giron. Sinus 2009: Dmitriev, Alexander On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview. Namn och bygd Edlund, Lars-Erik Terrängord en spegel av forna tiders kunskapssamhällen. Anna Westman & Håkan Tunón (red.), Ju förr desto bättre. Kulturarvet som en resurs för en hållbar framtid. En inspirationsskrift från Centrum för biologisk mångfald och Sveriges hembygdsförbund. (CBM:s skriftserie 23.) Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. Edlund, Lars-Erik (Rec.). Staffan Fridell. Ortnamn i stilistisk variation. Namn och bygd Edlund, Lars-Erik (Rec.). Thorsten Andersson & Eva Nyman (red.), Suffixbildungen in altern Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala Mai Namn och bygd Edlund, Lars-Erik & Susanne Haugen (red.) Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Elmevik, Lennart Bynamnet Möjbro. [The hamlet name Möjbro.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Elmevik, Lennart De uppländska bynamnen Vappa och Vavd. [The Uppland hamlet names Vappa and Vavd.] Namn och bygd

18 Elmevik, Lennart Sjönamnet Skagern och en norsk och svensk -vin-namnsgrupp. [The lake name Skagern and a group of Norwegian and Swedish -vin-names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Entzenberg, Sonja By another name: the use of pseudonyms by writers in Sweden from 1870 to Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi- Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Falck-Kjällquist, Brigit Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 14. Ortnamnen i Sotenäs härad. 2. Naturnamn. [The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus. 14. The Placenames of the district of Sotenäs. 2. Natural Names.] Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Fridell, Staffan Alan. [The lake name Alan.] Namn och bygd Fridell, Staffan Askaken och Åskaken. En västsvensk-norsk sjönamnsgrupp. [Askaken and Åskaken. A West Swedish Norwegian group of lake names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Fridell, Staffan De tidiga källorna om slaget vid Gestilren, Kan Gestilren sökas i Götaland? Från Gestilsren till Gästre, Vad betyder Marstallen? Ingegerd Troedsson & Sven Sandblom (red.), Striden i Gestilren Varför? Vad hände? Och sen då? 56 60, 78 80, , 248. Enköping: Enköpings kommun. Kulturförvaltningen. Fridell, Staffan Old English meresteall and Old Swedish *marstall. A Northwest Germanic compound and place name element? Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Fridell, Staffan Stilvariation hos torp-namn. [Style variation in place-names in torp.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, april (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Fridell, Staffan Studier i sydsmåländska ortnamn. [Studies of southern Småland placenames.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Fridell, Staffan Vad ryms i ett ortnamn? Exemplet Drevdagen. [What s in a placename? The example of Drevdagen.] Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Årsbok Fridell, Staffan (Rec.). Roger Axelsson. Det medeltida Sverige 4. Småland. 5. Tjust. Namn och bygd Fridell, Staffan (Rec.). Carl-Erik Lundbladh. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 13. Norra Åsbo härad. Namn och bygd

19 Frändén, Märit Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt namnskick. [Native names, neologisms and influence from the majority. Tendencies in Sami naming custom.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Hagåsen, Lennart Restrictions on alliteration and rhyme in the Swedish system of personal names in the light of Old Germanic parallels. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Hallberg, Göran Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 15. Oxie härad och Malmö stad. [The place-names of Scania. Series A. Settlement names 15. Oxie härad and Malmö town.] Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Hallberg, Göran (Rec.). Jan Agertz. Om ortnamn i Jönköpings län. Namn och bygd Hallberg, Göran (Rec.). Kåre Hoel. Bustadnavn i Østfold 8. Idd. Namn och bygd Haugen, Susanne. 2009, se Edlund, Lars-Erik & Susanne Haugen. Hedberg, Tomas Persontecken i teckenspråket. [Personal name signs in Swedish sign language.] Studia anthroponymica Scandinavica Holm, Olof The Herjólf legend from Härjedalen and its resemblances to the stories of Landnámabók. Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th 15th August (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) Gävle: University of Gävle. Johansson, Carina Namnbrukarperspektiv på gatunamn i en mångkulturell förort. [A name user perspective on street names in a multicultural suburb.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Johansson, Carina (Rec.). Rita Heuser. Namen der Mainzer Straßen und Örtlichkeiten. Sammlung, Deutung, sprach- und motivgeschichtliche Auswertung. Namn och bygd Johansson, Christer (Rec.). Victor Watts. The place-names of County Durham 1. Stockton Ward. Namn och bygd

20 Jonsson, Hans Etymologin av ordet torp. Ett ställningstagande. [The etymology of the word torp.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, april (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Korhonen, Olavi Samiska namn nedanför lappmarksgränsen. [Sami place-names beneath the Lapland border. ] Norrbotten Årsbok Norrbottens hembygdsförbund, Norrbottens museum. Luleå Korhonen, Olavi Samiska savdi- och savdu-namn och bruket av tallens innerbark. [Sami savdi- and savdu place-names and the use of the inner bark of Scots pine.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNArapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Kvillerud, Reinert Sjöröd i Bohuslän. Ett bebyggelsenamn utan direkt förbindelse med hav eller sjö. [Sjöröd in Bohuslän, Sweden despite its first element, a place-name with no reference to a lake or the sea.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Källström, Magnus Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16). [The place-name Hedeby on the rune stone from Kattnäs church (Sö 16).] Namn och bygd Leibring, Katharina Sydafrikansk namnforskning rapport från en annan kontinent. [Onomastic research in South Africa report from another continent.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Leibring, Katharina Zwartje, Flight of Delight and Chikai. Borrowed names for animals in Sweden. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Leibring, Katharina (Rec.). Gerhard Koß. Warennamen Marken Kunstnamen. Transposition und Kreation in der Wirtschaft. Ausgewählte Beiträge Namn och bygd Lundbladh, Carl-Erik Bebyggelsenamn i Örkelljunga kommun. [Settlement names in the municipality of Örkelljunga.] (Småskrifter utg. av Örkelljunga hembygdsförening 6.) Örkelljunga: Örkelljunga hembygdsförening. Löfdahl, Maria (Rec.). Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november Studia anthroponymica Scandinavica Neumüller, Kristina (Rec.). Blandade namnstudier. Namn och bygd

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 på Halmstad högskola Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Gudlaug

Läs mer

Nordisk navnebibliografi 2004

Nordisk navnebibliografi 2004 Nordisk navnebibliografi 2004 Redigeret af Michael Lerche Nielsen, Terhi Ainiala, Anfinnur Johansen, Svavar Sigmundsson, Tom Schmidt, Staffan Nyström og Hallgrímur J. Ámundason 1. Danmark Dalberg, Vibeke.

Läs mer

# # # # # Nationalitetens#betydelse#för#namnidentiteten## hos#unga#finska#och#sverigefinska#kvinnor#

# # # # # Nationalitetens#betydelse#för#namnidentiteten## hos#unga#finska#och#sverigefinska#kvinnor# UrNamn%i%stadsmiljö,%handlingar%från%NORNA:s%42%symposium%i%Helsingfors%den%10 12%november% 2011,red.avLeilaMattfolk,MariaVidbergochPamelaGustavsson,%s.91 98. (Skrifter7ochNORNAHrapporter90.)Helsingfors:Institutetfördeinhemskaspråken.%

Läs mer

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15 Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15 Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, Bygning 27, Njalsgade 136 Närvarande: Terhi Ainiala (ordf.) &

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Protokoll. för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors.

Protokoll. för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors. 1 = = = = = = = OMMVJMRJON= Protokoll för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors. Närvarande: Anders Lundgren, Tove Kristin Karlsen,

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Forskning och forskarutbildning 2009 vid Institutionen för nordiska språk

Forskning och forskarutbildning 2009 vid Institutionen för nordiska språk Forskning och forskarutbildning 2009 vid Institutionen för nordiska språk Innehåll Förord 2 1. Resurser och tendenser 3 2. Forskande personal 5 3. Projekt finansierade med externa medel 7 4. Vetenskapliga

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Sprog i Norden. Samiskans ställning i ortnamnsbruket i Finland och Norge. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 213-222

Sprog i Norden. Samiskans ställning i ortnamnsbruket i Finland och Norge. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 213-222 Sprog i Norden Titel: Forfatter: Samiskans ställning i ortnamnsbruket i Finland och Norge Kaarina Vuolab-Lohi Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 213-222 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Kursplan. Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde

Kursplan. Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum 2002-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde Dialects and place-names

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Momentets innehåll och förväntade studieresultat

Momentets innehåll och förväntade studieresultat Studiehandledning Svensk språkhistoria, 7,5 hp Svenska/Nordiska språk B Innehåll Momentets innehåll och förväntade studieresultat, 1 Preliminär momentplanering, 3 Textseminarier, 3 Examination, 4 Bedömning

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Handlingsprogram för finska språket Pirkko Nuolijärvi Sprog i Norden, 2010, s. 39-44 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kursplan. TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 German:The History of German Language and Culture and Writing 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

2000 Norge Nyskick Häftad

2000 Norge Nyskick Häftad Titel Efternamn Förnamn Tryckt Ort/område Skick Inb/Häft Övrigt Folklore och nationsbyggande i Norden Honko Lauri 1980 Norden Bra skick Häftad Stærke Egil i viking Petersen Palle 1980 sland Bra skick Häftad

Läs mer

This is the accepted version of a paper presented at NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) 42; 10-12 November; Helsingfors, Finland.

This is the accepted version of a paper presented at NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) 42; 10-12 November; Helsingfors, Finland. http://www.diva-portal.org Postprint This is the accepted version of a paper presented at NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) 42; 10-12 November; Helsingfors, Finland. Citation for the

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Maria Vidberg Ortnamn i kontakt i Helsingfors Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Maria Vidberg Ortnamn i kontakt i Helsingfors Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter NORDICA HELSINGIENSIA 45 Maria Vidberg Ortnamn i kontakt i Helsingfors Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter Akademisk avhandling som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Att tolka namn i tiden

Att tolka namn i tiden Att tolka namn i tiden Om det socioonomastiska greppet Anita Schybergson Helsingfors universitet Finska, finskugriska och nordiska institutionen Abstract (The socio-onomastic approach and translation):

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Nordisk nytte? Mulighederne for at virkeliggøre de nordiske uddannelsesministres deklaration om nordisk sprogpolitik fra

Nordisk nytte? Mulighederne for at virkeliggøre de nordiske uddannelsesministres deklaration om nordisk sprogpolitik fra INNEHALL FORORD... 7 Nordisk nytte? Mulighederne for at virkeliggøre de nordiske uddannelsesministres deklaration om nordisk sprogpolitik fra 2006... 9 jørn Lund Hver gang du lærer et nyt sprog, bliver

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Swedish Language BA (B), 30 Credits

Swedish Language BA (B), 30 Credits 1 (5) Course Syllabus: Swedish Language BA (B), 30 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change Version

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Education Ba(A), Leisure Education Work I

Education Ba(A), Leisure Education Work I 1 (6) Course Syllabus: Education Ba(A), Leisure Education Work I General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Forskningscentralen för de inhemska språken Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Eivor Sommardahl & Leila Mattfolk Eivor.Sommardahl@focis.fi Leila.Mattfolk@focis.fi Lagstiftning

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng The Swedish language, 31-60, 30 credits Kurskod: LSAB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå:

Läs mer

Historical archaeology

Historical archaeology Historical archaeology Defining historical archaeology Society for Historical Archaeology: Historical archaeology is the study of the material remains of past societies that also left behind some other

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer