Nordisk navnebibliografi 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk navnebibliografi 2009"

Transkript

1 Nordisk navnebibliografi 2009 Redigert av Birgit Eggert, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole- Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand 1. Danmark Albøge, Gordon Pontus cornicus. Vendsyssel Årbog Historisk Samfund for Vendsyssel Christensen, Birgit Der Schriftsprachwechsel von Niederdeutsch zu Hochdeutsch in der Verwaltung des Hospitals zu Tønder im 17. Jahrhundert. [Written language change from Low German to High German in the hospital administration in 17 th century Tønder.] Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Band 6. Wien Dalberg, Vibeke & Rob Rentenaar (Rec.). Rudolf Šrámek (2007): Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Herausgegeben von Ernst Hansack. (Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft herausgegeben von Peter Ernst. Band 16). Wien. Studia antroponymica Scandinavica Dalberg, Vibeke (Rec.). Åse Wetås (2008): Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo (Doktoravhandlinger forsvart ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. No. 360). Namn och bygd Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.) Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. [Torp as place-name and settlement. A conference report.] Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 246 s. Lund: Instituttet för språk och folkminnen. Dam, Peder Mellem torp og torp. Bebyggelsestorpen som begreb og som indgang til ældre bebyggelsesstrukturer. [Between torp and torp. The torp-settlement as term and entry to old settlement structures.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Eggert, Birgit Danske stednavne på -holt. [Danish place-names in -holt.] Studier i Nordisk Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København Eggert, Birgit Almuens fornavne omkring år [Christian names in the Danish rural population c ] Landbohistorisk Tidsskrift 2009: Eggert, Birgit (Rec.). Wilfried Seibicke (2008): Die Personennamen im Deutschen. Eine Einfürung. 2. überarbeitete Aufl. Studia anthroponymica Scandinavica

2 Eggert, Birgit & Peder Gammeltoft Nordisk namnforskning Litteraturkrönika. 2.1 Danmark. [Nordic name research Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och bygd Farø, Ken Danske og tyske efternavne. [Danish and German surnames.] Mål og Mæle nr. 3, Farø, Ken Josef F. Begyndelsesbogstav af efternavne i kriminaljournalistik. [Josef F. Sorting by initial surname letter in criminal journalistics.] Mål og mæle nr. 1, Fellows-Jensen, Gillian (Rec.). Sonja Entzenberg (2006): Det får ju vara någon ordning på torpet! Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Språk- och Folkminnesinstitutet Småskrifter 2. SOFI: Uppsala. Nomina 31, [nåede ikke at komme med i 2008-bibliografien] Fellows-Jensen, Gillian A few more words on place-names in thorp in England. Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Gammeltoft, Peder (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Gammeltoft, Peder & Birgit Eggert. 2009, se under Eggert, Birgit. Gammeltoft, Peder Sakralitet i -torp-navne? Hvorfor tolkes navne som Frøstrup, Thorstrup og Tistrup, som de gør? [Sacrality in -thorp-names? Why are names like Frøstrup, Thorstrup and Tistrup interpreted in the way they are?] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Gammeltoft, Peder Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund kommunikation i tid og rum. [Place-names as a mediator of earlier landscape and society communication in time and space.] Beretning fra syvogtyvende tværfaglige vikingesymposium vol. 27. Højbjerg Gammeltoft, Peder At skilte med egne stednavne. [Signposting minority place-names.] Mål og mæle nr. 1, Gammeltoft, Peder Flensborg. [The name Flensborg.] Sønderjysk Månedsskrift. 2009, nr Gammeltoft, Peder Flensburg. [The name Flensburg.] Grenzfriedenshefte Zeitschrift für deutsch-dänischen Dialog. Nr. 56, Gammeltoft, Peder Report of the Norden Division : Prepared by Peder Gammeltoft

3 (Denmark), chair, Norden Division. 25th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Nairobi, Kenya, May København. 6 s. Gammeltoft, Peder Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 36. New York. 13. Gammeltoft, Peder Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 37. New York Heegård, Jan & Ida Elisabeth Mørch Vaseline, Ingeniør og London. Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan. [Vaseline, Ingeniør and London. Personal names among the Kalasha people in North West Pakistan.] Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels-Erik Larsen, Jens Erik Mogensen & Thora Vinther (red.), Sprogvidenskab i glimt. 70 tekster om sprog i teori og praksis Odense: Syddansk Universitetsforlag. Holm, Lilliane Højgaard Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog ( ). [Studies of Christian names in the oldest parish register from Østermarie parish ( ).] Bornholmske Samlinger Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Skt. Salomons Kapel mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm. [St. Salomon s Chapel possible traces of Dominicans in medieval Bornholm.] Bornholmske Samlinger Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig »Den gennemsnitlige torp«eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser. [»The average torp«examples of stastistical and spatial methods of analysis for regional studies af torpsettlements.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Jensen, Lars Ewald Torper og rydningsbyer i et arkæologisk perspektiv. [Thorps and settlements established by clearing in an archaeological perspective.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jørgensen, Bent Når torpen flytter tilbage spor i navnematerialet. [When the thorp moves back traces in the name-material.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Jørgensen, Bent Det første årti. [The first decade.] Mål og Mæle nr. 2,

4 Jørgensen, Bent Køge-Roskilde-områdets stednavne. [Place-names in the Køge- Roskilde area.] Mellem fjord og bugt. Historisk Årbog for Roskilde Amt Roskilde Museum, Køge museum, Historisk Samfund for Roskilde amt Jørgensen, Bent Tullstorp i Skåne. [Tullstorp in Skåne.] Namn och Bygd Jørgensen, Bent Våret på ømålenes marker. [Pillowcase as a fieldname element in East Danish dialects.] Henrik Hovmark, Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen (red.), I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Knudsen, Bo Nissen (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson. Kunøe, Mette Århushistorie i gadenavne. [The history of Århus reflected in streetnames.] Simon Borchmann, Stefan Iversen, Mette Kunøe & Per Stounbjerg (red.), Århushistorier. Fra bjerget til byen 4. Århus Lerche Nielsen, Michael (Rec.). Språk i Norden Namn. (2008). Oslo: Språknemnderna i Norden. Studia Anthroponymica Scandinavica Lerche Nielsen, Michael Pejtrup eller Pitterup? Et torpnavns storhed og fald. [Pejtrup or Pitterup? The rise and fall of a torp-name.] Namn och Bygd Lerche Nielsen, Michael Stripperup og et sønavn på afveje. [Stripperup and a lakename washed astray.] Namn och Bygd Mørch, Ida Elisabeth & Jan Heegård. 2009, se under Heegård, Jan. Rentenaar, Rob & Vibeke Dalberg. 2009, se under Dalberg, Vibeke. Rentenaar, Rob Vestnederlandske stednavne på -dorp. [Place names in -dorp in the western part of the Nederlands.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Rentenaar, Rob (Rec.). Stednavne i København og Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sjællandsdelen. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Bent Jørgensen 2006 (Danmarks Stednavne nr. 25). København. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Rentenaar, Rob Inleiding. Het belang van veldnamenonderzoek [Introduction. The importance of fieldname research.] J. van Beek (red.), Broek op Langedijk: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen Alkmaar: Dékavé. Vogt, Susanne »Disse efterskrevne torper...«nyere torpgrundlæggelser belyst ved to senmiddelalderlige regnskaber. [»These following thorps «Some recent foundings of thorps

5 in two late medieval real estate accounts.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Vogt, Susanne Stamtavle med våbenafbildning over slægterne Spend ( ), Spend [af Kvistgård] ( ). [A genealogy the noble family of Spend ( ) and Spend [of Kvistgård] ( ) with depicted coat of arms.] Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen (red.), Danmarks Adels Aarbog Finland Ainiala, Terhi Ihan Aarre vaan? [Just Aarre?] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Kadunnimien osaaminen [Knowing street names.] (Rec.). Carina Johansson I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Virittäjä 2009/ Ainiala, Terhi Kirjojemme Matit. [The Mattis in our books.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Konferenssi kaupunkien nimistä. [Conference on urban names.] Hiidenkivi 2009/ Ainiala, Terhi Konferens om urbana namn i Helsingfors, augusti. [Conference on urban names in Helsinki, August.] Nytt om namn Ainiala, Terhi Kouluun, asteelle, hourulaan. [On slang names for education (koulu school, aste level, hourula madhouse )] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Läheinen lähiö. [The suburb close by.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Nälkämaiden laulut. [On names given in years of famine.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Paras nimi lapselle. [The best name for a child.] Hiidenkivi. 2009/ Ainiala, Terhi Place names in the construction of social identities: the uses of names of Helsinki. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi- Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Ainiala, Terhi Suku elää suvun nimissä. [The family lives on in the names of the family.] (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Hiidenkivi 2009/ Ainiala, Terhi Tvärvetenskaplig konferens om urbana namn. [Interdisciplinary conference on urban names.] Språkbruk 2009/

6 Ainiala, Terhi Urban names in use. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Ainiala, Terhi (Rec.). Carina Johansson I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Namn och bygd 96 (2008), Ainiala, Terhi (Rec.). Willy Van Langendonck Theory and typology of proper names. Studia anthroponymica Scandinavica 27 (2009), Ainiala, Terhi. 2009, se Mattfolk & Ainiala. Ainiala, Terhi. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala. Ainiala, Terhi. 2009, se Vuolteenaho & Ainiala. Alanen, Timo Lempäälä ja Vesilahti. [Lempäälä and Vesilahti.] Lempäälän joulu. 7. Lempäälä: Lempäälä-Seura. Alanen, Timo Marekiven esiintymisestä Euran seudulla. [On the presence of marekivi ( olivindiabas, a kind of stone) in the Eura region.] Euran joulu. 76. Eura: LC Eura/Pyhäjärvi. Berg, Lawrence D. & Jani Vuolteenaho (red.) Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. Aldershot: Ashgate. 306 s. Blomqvist, Marianne Ankargrundet, Håsjriggen och Tjuka. Vad har hänt med naturnamnen på Ormsö? [Ankargrundet, Håsjriggen and Tjuka. What happened to the naturerelated names on Ormsö ( Vormsi ).] (Rec.). Priit Vaht Ortnamn i förvandling. En studie i svenska ortnamns öde på Ormsö BA-avhandling, Tallinns universitet. Kustbon. Förbindelselänk för estlandssvenskarna. 2009/ Stockholm. Blomqvist, Marianne Frassar och katter. [Tomcats and cats.] Ritva Hartama-Heinonen, Irma Sorvali, Eero Tarasti & Eila Tarasti (red.), Kielen ja kultuurin saloja. In honorem Pirjo Kukkonen (Acta Semiotica Fennica 35.) Imatra: The International Semiotics Institute. Blomqvist, Marianne Odensholm. Itämeren helmi. [Odensholm ( Osmussaar ). The pearl of the Baltic Sea.] Elo, Tuglas-seuran jäsenlehti 2009/ Helsinki. Blomqvist, Marianne Odensholm svenskön söder om Hangö. [Odensholm ( Osmussaar ) the Swedish-language island south of Hankoo.] Svenskbygden 2009/5: Eskelinen, Riikka Functions of usage of urban place names. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University.

7 Huldén, Lars Some names of towers in Finland. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Kotilainen, Sofia Namngivningspraxis och attityder: val av kungliga och kejserliga förnamn hos den finskspråkiga allmogen efter år [Naming practices and attitudes: the Finnish rural population s choices of regal names after 1809.] Folkmålsstudier Lampinen, Arja Suvun tarina elää sen nimissä. [The story of the family lives on in it s names.] (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Sananjalka Lehtonen, Johanna Arabiastranden, Leninparken och Henry Fords gata: utländska inslag i namnbeståndet i Helsingfors. [Arabiastranden, Leninparken and Henry Fords gata: Foreign influence in the street names of Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Leino, Antti Multilingual names on the Finnish basic map. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Manni-Lindqvist, Tiina Aleksis Kiven kadulta Pikku Huopalahteen. [From Aleksis Kiven katu to Pikku Huopalahti.] Kielikello 2009/ Mattfolk, Leila & Terhi Ainiala (red.) Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj [Names and cultural contacts. Proceedings from NORNA s 37th symposium in Haapsalu, May 22 25, 2008.] (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. 168 s. Mattfolk, Leila & Paula Sjöblom Nordisk namnforskning Litteraturkrönika Finland. [Nordic name research Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd Nakari, Minna Flicknamn eller giftasnamn? Variation i benämningen av änkor i bouppteckningar i Helsingfors [Variation in widows surname usage in estate inventory documents in Helsinki ] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Paikkala, Sirkka Bei- und Familiennamensysteme als Reflexe der Gesellschaft. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Paikkala, Sirkka Bolivian monikansallinen valtio. [The multinational state of Bolivia] Kielikello 2009/3. 32.

8 Paikkala, Sirkka In the Name of the Family. (Rec.). Sofia Kotilainen Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Ethnologia Fennica Paikkala, Sirkka Korealaiset henkilönnimet. [Korean personal names.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kuntalehti 2009/ Paikkala, Sirkka Nimibyrokratiaa kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy the names of municipal commercial enterprises.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka Nimibyrokratiaa - kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy the names of municipal commercial enterprises.] Kuntalehti 2009/ Paikkala, Sirkka Oikea nimi oikeaan paikkaan. [The right name in the right place.] Kielikello 2009/4. 5. Paikkala, Sirkka Places, names & stories - a pilot project on geographical names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (red.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) Wien. Även som webbpublikation: < URL: > Paikkala, Sirkka Sammatin pojasta Lohjan pojaksi? Kuntien nimenmuutokset vuonna [From being a boy from Sammatti to becoming a boy from Lohja? Changes in the names for municipalities in 2009.] Kielikello 2009/ Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen YK:n 25. paikannimiasiantuntijoiden kokous , Nairobi, Kenia. [The twenty-fifth session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 5 12 May 2009, Nairobi, Kenya.] <URL: > Paikkala, Sirkka & Jarmo Paikkala Pasasten suvun ja sukunimen synty. [The birth of the family and the surname Pasanen.] Jarmo Paikkala: Pasasen suku. I osa Viitasaari: Pasasten sukuseura. Patronen, Outi Inkeriläisiä henkilönnimiä Etelä-Ruotsissa. [Ingrian personal names in the south of Sweden.] (Rec.). Vera Lif Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Virittäjä 2009/ Paunonen, Heikki, Jani Vuolteenaho & Terhi Ainiala Industrial urbanization, workingclass lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki. Urban History

9 Piehl, Aino Euroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet. [The names and abbreviations of European parliament groups.] Kielikello 2009/ Rajasuu, Riitta Från Anna till Zachris Jacob Wilhelm: om dopnamn på barn födda i Kuopio, Uleåborg och Åbo och [From Anna to Zachris Jacob Wilhelm. A study of the baptismal names of children born in Kuopio, Oulu and Turku between and ] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.= Helsingfors. Reuter, Mikael Namn på och i sammanslagna kommuner. [The names of and in merged municipalities.] Språkbruk 2009/ Räisänen, Alpo Kallavesi ja muita Savon paikannimiä. [Kallavesi and other Savo place names]. Virittäjä 2009/ Sammanfattning på webben: <http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/raisanen1_2009.html> Räsänen, Matti Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet. [Names and abbreviations for the agencies and institutions in the central administration of the state of Finland] Kielikello 2009/ Räsänen, Matti Virkakieli ja nimet. [The administrative language and names.] Virallinen lehti Även som webbpublikation: <URL: >. Saarelma, Minna Jasper, Jesper ja Minea kalenterin uudet nimet. [Jasper, Jesper and Minea. New names in the calendar.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2009/ Saarelma, Minna Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version av webbartikeln i Universitetets namnsdagsalmanacka, se nedan.) Yliopiston almanakka Helsingin yliopisto. Saarelma, Minna Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2010 Universitetets namnsdagsalmanacka 2010 Universitehta nammabeaivealmmenáhkki <URL: /namnsdagar> Universitetets namnsdagsalmanacka Namnsdagsalmanacka Helsingfors universitet. Saarelma, Minna Kveenien värikästä henkilönnimistöä. [Colourful anthroponymy of the Kvens.] (Rec.). Bente Imerslund, Kvenske personnavn i Nordreisa: Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Virittäjä 2009/ Saarelma, Minna Namn från Kalevala i den finska namnsdagskalendern. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version på svenska av webbartikel i Universitetets namnsdagsalmanacka, se ovanför.) Universitetsalmanackan Helsingfors universitet. Saarelma, Minna & Gulbrand Alhaug Namn på barn i Noreg (fødd ) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born ) with

10 Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Salonen, Minna Jokioista vai Jokioisia? [Jokioista or Jokioisia?] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Maiden nimet monikielinen verkkojulkaisu. [The names of countries in seven languages a multilingual web publication.] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Maiden nimet seitsemällä kielellä/namn på länder på sju språk/ Names of countries in seven languages. (Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala; webbapplikation: Jari Vihtari.) Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken. <URL: > Salonen, Minna Meren ja Merin suku- ja etunimien taivutuksesta. [On the inflection of the personal name Meri.] Kielikello 2009/ Salonen, Minna Miten taipuvat ELY, AVI ja Palkeet? [How do ELY, AVI and Palkeet (abbreviations for new administrative units) inflect?] Kielikello 2009/ Schybergson, Anita Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg [Cognitive systems in the naming of Finnish ships ] Nordica Helsingiensia 17. Helsingfors: Nordica. Sjöblom, Paula Company names in global markets. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto 4 settembre Pisa. Sjöblom, Paula The linguistic origin of company names in Finland. Eva Lavric, Fiorenza Fischer, Carmen Konzett, Julia Kuhn & Holger Wochele (eds.): People, products, and professions. Choosing a name, choosing a language. Fachleute, Firmennamen und Fremdsprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang. Sjöblom, Paula. 2008, se Mattfolk & Sjöblom Suviranta, Sami From rural to suburban place-names in Oulusalo. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala August Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Tikka, Kaisa Kontakter inom barnkultur barn som namngivare och namnbrukare. [Contacts within children s culture children as givers and users of names.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Uotila, Merja & Pauli Helén (red.) Sulenko, Uikura ja Ävinä: Länsi-Hollolan paikannimistö. [Sulenko, Uikura and Ävinä: The toponymasticon of Länsi-Hollola.] Hollola: Länsi-Hollolan kyläyhdistys. 400 s.

11 Waldenström, Stellan Vittisbofjärds svenska ortnamn och bebyggelsehistoria. [The Swedish place-names and settlement history of Vittisbofjärd.] Björneborg: Svenska kulturfonden i Björneborg. 528 s. Vidberg, Maria Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors. [Influence of Finnish on the use of place-names among Swedish-speaking name users in Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Vidberg, Maria (Rec.). Strandberg, Svante Blandade namnstudier. Folkmålsstudier Viljamaa-Laakso, Marja No Logo from the thematic year of local names to the geography of the market. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala August Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Vuolab-Lohi, Kaarina Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <URL: Vuolab-Lohi, Kaarina Sámi báikenamat Suoma ja Norgga bealde. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <URL: Vuolab-Lohi, Kaarina, Sámi place names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (eds.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) Wien. Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala Planning and revamping urban toponymy: ideological alterations in the linguistic landscaping of Vuosaari suburb, eastern Helsinki. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming Aldershot : Ashgate, Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala Slang toponyms in early twentienth century Helsinki Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Vuolteenaho, Jani & Lawrence D. Berg Towards Critical Toponymies. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming Aldershot: Ashgate.

12 Vuolteenaho, Jani. 2009, se Berg & Vuolteenaho. Vuolteenaho, Jani. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala. 3 Færøyene Kristin Magnussen Jakob Jakobsen and the study of Faroese place names. Turið Sigurðardóttir & Brian Smith (red.), Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes Lerwick. Johansen, Anfinnur Fólkanavnahagtøl fyri ár [The personal names statistics for the year 2008]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin Tórshavn. 4. Island Guðrún Kvaran Kristen indflydelse på islandske mandsnavne fra det 17. århundrede til nutiden. [Christian influence on Icelandic men s names from the 17th century until today]. Studia anthroponymica Scandinavica Kristinn Kristmundsson Um örnefni í Laugardal. [About place names in Laugardalur]. Árnesingur. Rit Sögufélags Árnesinga. X Svavar Sigmundsson Nefningar. Greinar eftir Svavar Sigmundsson gefnar út í tilefni af sjötugsafmæli hans 7. september [Name giving. Articles by Svavar Sigmundsson published on the occation of his 70th birthday September 7th 2009]. Ari Páll Kristinsson, Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason (eds.). Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Svavar Sigmundsson Weapons and warfare in Icelandic place-names. J. Sheehan, D. O. Corráin (eds.), The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, August Dublin. 5. Norge Alhaug, Gulbrand & Minna Saarelma Namn på barn i Noreg (fødd ) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born ) with Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Eskeland, Tuula Finske stedsnavn i det skandinaviske området, Finnskogene. [Finnish place-names in the Scandinavian area.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal maj Forskningscentralen för de inhemska språken, Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.)

13 Harsson, Margit Fjulsrud, Haverstingen og Bøtet tre gåtefulle navn. [Fjulsrud, Haverstingen and Bøtet three puzzling names.] Heftet Ringerike 2009 (nr. 81) Utg. av Ringerike Historielag, Ringerike Ungdomslag, Stiftelsen Ringerikes museum. Haslum, Vidar Fornavnsskikk og lokalhistorie. [Given name usage and local history.] Heimen Haslum, Vidar En sterk trang til å normere som fylte et behov? En sammenlikning av Ivar Aasens Grammatikk/Ordbog og Navnebog. [A strong urge to regulate which satisfied a need? A comparison between Ivar Aasen s Grammar/Dictionary and his Dictionary of given names.] Helge Omdal og Rune Røstad (red.), Språknormering i tide og utide? Oslo: Novus forlag. Haslum, Vidar Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling. Eidet. Gnr. 78. Sannidal herred, Kragerø, Telemark. [Place-names in Sannidal. A local-historical collection.] Navnehefte. 101 stedsnavn. 20 sider ill. Sannidal historielag. Helander, Kaisa Rautio Renaming indigenous toponymy in official use in the light of contact onomastic theories. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Helander, Kaisa Rautio Toponymic Silence and Sámi Place Names during the Growth of the Norwegian Nation State. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming Surrey: Ashgate. Helander, Kaisa Rautio Namat dan nammii sámi báikenamaid dáruiduhttinpolitihkka. [Navn med hensikt. Fornorskningspolitikk av samiske stedsnavn. / In the name of names. On the Norwegianization of Saami place-names.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 1/2009: 1 6. Helander, Kaisa Rautio Nimet nimien nimeen saamenkielisten paikannimien norjalaistamispolitiikkaa. [Finsk oversettelse av /A Finnish translation of Namat dan nammii.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 1/2009: Helander, Kaisa Rautio Sámi báikenammadutkan - gielladiehtaga ja fágaidrasttideaddji bálgáid alde. [Samisk stedsnavnforskning på lingvistiske og tverrfaglige stier / Sami placename research On linguistic and multidisciplinary tracks. Abstract in English.] Nils Øivind Helander & Johanna Ijäs (red.), Sáhkavuoruin sáhkan. Dieðut 1/2009. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu Helleland, Botolv Place names as identity markers. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Imerslund. Bente Kvenske personnavn i Nordreisa. Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kntakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal 22

14 25 maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Jenstad, Tor Erik Frå Skrymt til Jutulby. Namn på turisthytter og ymse anna i fjellet. [From Skrymt to Jutulby. Names of tourist lodges etc. in the mountains.] Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Årbok Johannessen, Ole-Jørgen Fortuna og Amor. Skipsnavn hentet fra den antikke mytologien. [Fortuna and Amor. Ships names taken from ancient mythology.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s37 symposium. Hapsal maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. Johannessen, Ole-Jørgen Stedsnavnene tilbake til folket. På veg mot det snakkende navnekartet utlagt på nettet. [The place-names back to the people. On the way towards the talking name map on the Internet.] Anne Aune og Gudmund Valderhaug (red.), Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter Oslo: ABM-MEDIA AS. Knappen, Audun Fra Nordahl Griegs vei til Willy Valentinsens vei. Noen utfyllende kommentarer fra et lokalområde. [From Nordahl Griegs vei to Willy Valentins vei. Some supplementing comments from a local area.] Namn og nemne Myrvang, Finn Bygde- og fjordnamnet Rana. [The settlement-name and fjord-name Rana.] Årbok for Rana med omliggende distrikter XLII (2009) Rana historielag. Nedrelid, Gudlaug Personar og tilnamn i Sverresoga: nokre diskutable punkt. [Persons and bynames in the Sverri s Saga: some debatable points.] Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th 15th August (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) Gävle: University of Gävle. Nedrelid, Gudlaug Titlar og tilnamn i Heimskringla. [Titles and bynames in the Heimskringla.] Namn og Nemne Nedrelid, Gudlaug Lite grann om Jeppe. [On the man s name Jeppe.] Nytt om namn Pedersen, Aud-Kirsti Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg. [Attitudes toward public use of minority language place-names in Norway.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNArapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Reisæter, Guro Mitt, ditt eller begge navn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar. [My name, your name, or both? Simple and complex surnames in multilingual families.]. Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

15 Sannan, Kristin Sundve Sakrale stedsnavn i Østfold. Et omdiskutert navnemateriale sett i et utviklingsperspektiv. [Sacred place-names in Østfold. A disputed group of names seen in an evolutionary perspective.] Namn og nemne Schmidt, Tom Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. [Names from west of the ridge. Settlement names in Vestre Slidre.] Oslo: Novus forlag. 556 s. Schmidt, Tom Navneleddet torp i Østfold. [The place-name element þorp in Østfold.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, april (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund Schmidt, Tom (Rec.). Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj Redigerad av Eva Brylla & Svante Strandberg. XVI, 210 s. Uppsala: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet (Namn och samhälle 21.) ISBN Studia Anthroponymica Scandinavica Stemshaug, Ola Stadnamn (Frona, Parris). [Place-names (Frona, Parris).] Rennebu historielag og Innset historielag Syrstad, Ola Fargenemningar i gamle kunamn. [Colour-words in old cow-names.] Namn og nemne Særheim, Inge Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalder. Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturellakontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal maj (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Særheim, Inge Street names and identity. Official naming in a European capital of culture. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Utne, Ivar Personnamn i Østfold som er ukjende i resten av landet. [Personal names in Østfold which are unknown in the rest of the country.] Magne Aasbrenn (red.), Aust i Vika Årbok for Østfold Mållag Fredrikstad. Wikstrøm, Solveig Etternavn, tilknytning og identitet i det post-tradisjonelle samfunnet. [Surnames, connection and indentity in post-traditional society.] Namn og nemne Sverige Agertz, Jan Name change as a consequence of monastic ownership. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic

16 Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Aldrin, Emilia The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families in contemporary Sweden. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Aldrin, Emilia (Rec.). Wilfried Seibicke. Die Personennamen im Deutschen. Ein Einführung. 2. überarbeitete Auflage. Namn och bygd Ambrosiani, Per Ljudlikhet och betydelselikhet i flerspråkiga toponymer. [Sound and sense similarity in multilingual toponyms.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Andersson, Thorsten Altgermanische Ethnika. Namn och bygd Andersson, Thorsten Germanische Personennamen vor indogermanischem Hintergrund. Albrecht Greule & Matthias Springer (red.), Namen des Frühmittelalters als sprachliche Zeugnisse und als Geschichtsquellen. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 66.) Berlin New York: Walter de Gruyter. Andersson, Thorsten Tiwdungen. [The brook name Tiwdungen.] Namn och bygd Andersson, Thorsten (Rec.). Uwe Ludwig & Thomas Schilp (red.), Nomen et fraternitas. Festschrift für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag. Namn och bygd Andersson, Thorsten (Rec.). Rosa & Volker Kohlheim. Duden. Die wunderbare Welt der Namen. Alliteratus September Bertell, Maths Mikill vinr Þórs. Eyrbyggja saga och namngivningen i runinskrifter. [Mikill vinr Þórs. Eyrbyggja saga and name-giving in runic inscriptions.] Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th 15th August (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) Gävle: University of Gävle. Brylla, Eva Female names and male names. Equality between the sexes. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Brylla, Eva Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet. [Johannes, Lillienstedt and Mohammed. Multi-culture in the Swedish name

17 stock.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Brylla, Eva Kolloquium Familiennamengeographie, Mainz, 2 4 oktober Studia anthroponymica Scandinavica Brylla, Eva (Rec.). Duden. Familiennamen. Hekunft und Bedeutung. Bearbeitet von Rosa & Volker Kohlheim. [2. Aufl.]. Rosa & Volker Kohlheim. Duden. Lexikon der Familiennamen. [2. Aufl.]. Studia anthroponymica Scandinavica De Geer, Eric & Wande, Erling Sjöar med finska namn i Sverige och Finland. [Finnish lake names in Sweden and Finland and their characteristics.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Dehlin, Lennart (Rec.). Språk i Norden Namn. Namn och bygd Dehlin, Lennart. 2009, se även Sjö, Mia & Lennart Dehlin. Dehlin, Lennart & Annette C. Torensjö Kiruna Kiiruna Giron. Sinus 2009: Dmitriev, Alexander On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview. Namn och bygd Edlund, Lars-Erik Terrängord en spegel av forna tiders kunskapssamhällen. Anna Westman & Håkan Tunón (red.), Ju förr desto bättre. Kulturarvet som en resurs för en hållbar framtid. En inspirationsskrift från Centrum för biologisk mångfald och Sveriges hembygdsförbund. (CBM:s skriftserie 23.) Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. Edlund, Lars-Erik (Rec.). Staffan Fridell. Ortnamn i stilistisk variation. Namn och bygd Edlund, Lars-Erik (Rec.). Thorsten Andersson & Eva Nyman (red.), Suffixbildungen in altern Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala Mai Namn och bygd Edlund, Lars-Erik & Susanne Haugen (red.) Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Elmevik, Lennart Bynamnet Möjbro. [The hamlet name Möjbro.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Elmevik, Lennart De uppländska bynamnen Vappa och Vavd. [The Uppland hamlet names Vappa and Vavd.] Namn och bygd

18 Elmevik, Lennart Sjönamnet Skagern och en norsk och svensk -vin-namnsgrupp. [The lake name Skagern and a group of Norwegian and Swedish -vin-names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Entzenberg, Sonja By another name: the use of pseudonyms by writers in Sweden from 1870 to Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi- Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Falck-Kjällquist, Brigit Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 14. Ortnamnen i Sotenäs härad. 2. Naturnamn. [The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus. 14. The Placenames of the district of Sotenäs. 2. Natural Names.] Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Fridell, Staffan Alan. [The lake name Alan.] Namn och bygd Fridell, Staffan Askaken och Åskaken. En västsvensk-norsk sjönamnsgrupp. [Askaken and Åskaken. A West Swedish Norwegian group of lake names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Fridell, Staffan De tidiga källorna om slaget vid Gestilren, Kan Gestilren sökas i Götaland? Från Gestilsren till Gästre, Vad betyder Marstallen? Ingegerd Troedsson & Sven Sandblom (red.), Striden i Gestilren Varför? Vad hände? Och sen då? 56 60, 78 80, , 248. Enköping: Enköpings kommun. Kulturförvaltningen. Fridell, Staffan Old English meresteall and Old Swedish *marstall. A Northwest Germanic compound and place name element? Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Fridell, Staffan Stilvariation hos torp-namn. [Style variation in place-names in torp.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, april (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Fridell, Staffan Studier i sydsmåländska ortnamn. [Studies of southern Småland placenames.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Fridell, Staffan Vad ryms i ett ortnamn? Exemplet Drevdagen. [What s in a placename? The example of Drevdagen.] Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Årsbok Fridell, Staffan (Rec.). Roger Axelsson. Det medeltida Sverige 4. Småland. 5. Tjust. Namn och bygd Fridell, Staffan (Rec.). Carl-Erik Lundbladh. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 13. Norra Åsbo härad. Namn och bygd

19 Frändén, Märit Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt namnskick. [Native names, neologisms and influence from the majority. Tendencies in Sami naming custom.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Hagåsen, Lennart Restrictions on alliteration and rhyme in the Swedish system of personal names in the light of Old Germanic parallels. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Hallberg, Göran Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 15. Oxie härad och Malmö stad. [The place-names of Scania. Series A. Settlement names 15. Oxie härad and Malmö town.] Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Hallberg, Göran (Rec.). Jan Agertz. Om ortnamn i Jönköpings län. Namn och bygd Hallberg, Göran (Rec.). Kåre Hoel. Bustadnavn i Østfold 8. Idd. Namn och bygd Haugen, Susanne. 2009, se Edlund, Lars-Erik & Susanne Haugen. Hedberg, Tomas Persontecken i teckenspråket. [Personal name signs in Swedish sign language.] Studia anthroponymica Scandinavica Holm, Olof The Herjólf legend from Härjedalen and its resemblances to the stories of Landnámabók. Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th 15th August (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) Gävle: University of Gävle. Johansson, Carina Namnbrukarperspektiv på gatunamn i en mångkulturell förort. [A name user perspective on street names in a multicultural suburb.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Johansson, Carina (Rec.). Rita Heuser. Namen der Mainzer Straßen und Örtlichkeiten. Sammlung, Deutung, sprach- und motivgeschichtliche Auswertung. Namn och bygd Johansson, Christer (Rec.). Victor Watts. The place-names of County Durham 1. Stockton Ward. Namn och bygd

20 Jonsson, Hans Etymologin av ordet torp. Ett ställningstagande. [The etymology of the word torp.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, april (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund: Institutet för språk och folkminnen. Korhonen, Olavi Samiska namn nedanför lappmarksgränsen. [Sami place-names beneath the Lapland border. ] Norrbotten Årsbok Norrbottens hembygdsförbund, Norrbottens museum. Luleå Korhonen, Olavi Samiska savdi- och savdu-namn och bruket av tallens innerbark. [Sami savdi- and savdu place-names and the use of the inner bark of Scots pine.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november (NORNArapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet. Kvillerud, Reinert Sjöröd i Bohuslän. Ett bebyggelsenamn utan direkt förbindelse med hav eller sjö. [Sjöröd in Bohuslän, Sweden despite its first element, a place-name with no reference to a lake or the sea.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Källström, Magnus Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16). [The place-name Hedeby on the rune stone from Kattnäs church (Sö 16).] Namn och bygd Leibring, Katharina Sydafrikansk namnforskning rapport från en annan kontinent. [Onomastic research in South Africa report from another continent.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Leibring, Katharina Zwartje, Flight of Delight and Chikai. Borrowed names for animals in Sweden. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada Toronto: York University. Leibring, Katharina (Rec.). Gerhard Koß. Warennamen Marken Kunstnamen. Transposition und Kreation in der Wirtschaft. Ausgewählte Beiträge Namn och bygd Lundbladh, Carl-Erik Bebyggelsenamn i Örkelljunga kommun. [Settlement names in the municipality of Örkelljunga.] (Småskrifter utg. av Örkelljunga hembygdsförening 6.) Örkelljunga: Örkelljunga hembygdsförening. Löfdahl, Maria (Rec.). Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå november Studia anthroponymica Scandinavica Neumüller, Kristina (Rec.). Blandade namnstudier. Namn och bygd

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30

Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 Protokoll för NORNA möte nr 98 i Halmstad onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30 på Halmstad högskola Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Gudlaug

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15 Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15 Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, Bygning 27, Njalsgade 136 Närvarande: Terhi Ainiala (ordf.) &

Läs mer

Nordisk navnebibliografi 2004

Nordisk navnebibliografi 2004 Nordisk navnebibliografi 2004 Redigeret af Michael Lerche Nielsen, Terhi Ainiala, Anfinnur Johansen, Svavar Sigmundsson, Tom Schmidt, Staffan Nyström og Hallgrímur J. Ámundason 1. Danmark Dalberg, Vibeke.

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Forskning och forskarutbildning 2009 vid Institutionen för nordiska språk

Forskning och forskarutbildning 2009 vid Institutionen för nordiska språk Forskning och forskarutbildning 2009 vid Institutionen för nordiska språk Innehåll Förord 2 1. Resurser och tendenser 3 2. Forskande personal 5 3. Projekt finansierade med externa medel 7 4. Vetenskapliga

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Forskningscentralen för de inhemska språken Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Eivor Sommardahl & Leila Mattfolk Eivor.Sommardahl@focis.fi Leila.Mattfolk@focis.fi Lagstiftning

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Forskning Formar Framtiden

Forskning Formar Framtiden 2 3 1 4 5 Forskning Formar Framtiden DGA:s utbildningsvecka 2010 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade naturresurser Lagar och restriktioner Opinion och politiskt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Håkan Jansson, Judy Ribeck & Emma Sköldberg Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet NFL, Oslo 2013 En

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

NORNA-RAPPORTER 88. Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk

NORNA-RAPPORTER 88. Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk 1 NORNA-RAPPORTER 88 Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk 2 Förord 3 NORNA-RAPPORTER 88 Binamn Uppkomst, bildning, terminologi och bruk Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland,

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

SVENSKAN I HELSINGFORS METRO - EN STUDIE AV ETT LINGVISTISKT LANDSKAP 8.5.2014 SVENSKAN I FINLAND, TAMMERFORS VÄINÖ SYRJÄLÄ

SVENSKAN I HELSINGFORS METRO - EN STUDIE AV ETT LINGVISTISKT LANDSKAP 8.5.2014 SVENSKAN I FINLAND, TAMMERFORS VÄINÖ SYRJÄLÄ SVENSKAN I HELSINGFORS METRO - EN STUDIE AV ETT LINGVISTISKT LANDSKAP 8.5.2014 SVENSKAN I FINLAND, TAMMERFORS VÄINÖ SYRJÄLÄ ALLMÄNT OM LINGVISTISKA LANDSKAP Vad är ett lingvistiskt landskap? The language

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer