Föräldramöte onsdag 19 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldramöte onsdag 19 september"

Transkript

1 Föräldramöte onsdag 19 september Information och lite repetition från förra läsåret och ett första allmänt Skolrådsmöte. Elevrådet säljer fika Ny personal; Annika Bergqvist Eriksson och Matilda Ihrström Åza vill träffa samebarnsföräldrarna efter mötet Marithe informerar: Lokal arbetsplan och årshjul. Gå in på skolans hemsida. Där finns information och blanketter tex barnförsäkring. Lägerverksamhet Dikanäs skola följde med 8-9:an Strandskolan i Kungälv följde med 6-7:an Sjukanmälan I första hand till skolan , Solveig tar emot Sms till skolans mobil: Föräldraansvar att sjukanmäla Personalansvar för att ringa upp om elev inte dyker upp och inte är sjukanmäld Handlingsplan vid frånvaro (ledigheter) om det finns risk att inte nå målen. Försäkringsbesked på skolans hemsida Busskort Registrera resor Används även för studieresor till Vilhelmina Kostnad för borttappade kort: F-6 = 100 kr och 7-9= 250 kr Höra av er till Marsfjällexpress om ert barn ska följa med någon kompis hem Bemötanderutiner finns på hemsidan Elever, personal och föräldrar har rätt till sin rektor Hur man går vidare Överklaga åtgärdsprogram Kommunala beslut - kommunens hemsida Betyg och Nationella prov År får skriftliga betyg från ht 2012

2 År 3 i svenska och matematik År 6 i svenska, engelska och matematik, År 6 i NOämnen och SOämnen testår år 9 i svenska, matematik, engelska och NOämen, år 9 i SOämnen testår likvärdighet, bedömningsstöd, betygsgrundande Infomentor Skriftliga bedömningar, åtgärdsprogram, IUP Familjewebben PPP föräldrar kan gå in och läsa all information och man behöver inte få hem buntvis med papper. Under hösten kommer det att genomföras Maria informerar om: Invigning av fotbollsplanen Något för alla i bygden Helgarrangemang söndag den 30/ Vi behöver hjälp från er föräldrar Pengarna går till eleverna Maria informerar: Elevrådets arbete med skolresa Kungälv - västkusten Tema vatten Finansiering 8-9:an säljer kryddor, 6-7:an säljer salamikorv, 1-2:an vill också sälja men de behöver uppbackning Resa för 4-9:an till GBGområdet och en kortare resa för 1-3:an Grön Flagg Förra årets plan godkänd Årets tema Vatten arbetsplan Helena informerar: Life-Link (skolnätverk i miljöfrågor) Elev (Moa och Matilda) och lärardeltagande (Helena) till Sigtuna augusti 2012 Tema vattenresurser i världen 32 delegater från 5 olika länder Marithe informerar om: Plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Kartläggning. Prioriteradeområden för detta läsår. Marithe informerar om : Praoplanen 9:ans prao tas bort pga nationellaprov etc.

3 Skolrådet (se bilaga med årsberättelse, representanter) Ett första stormöte Förra årets arbete Marithe informerar. Se bilaga. Godkänns Elevrepresentation från elevrådet Föräldrarepresentation Personalrepresentation Catrin Lyngdell och Helena Åslund Förskolan Siv Fransson Förskolansföräldrar Camilla Hjortevang Protokoll på skolans hemsida Möten och innehåll Marithe informerar: Projekt 2år Framtid - överlevnad Samarbete turism och pedagogisk verksamhet Lägerverksamhet och skolavslutning : Marithe visar resultat Rapport från enkät, föräldrarna är positiva till lägerverksamhet Framtida organisation, innehåll, organisation, omfattning, stöd, elever som ej kan delta, kostnader 22 av 30 familjer har svarat Stefan berättar om fjällveckorna och de förändringar som måste göras Föräldradiskussion om dessa frågor. Marithe sammanställer (bilaga)

4 Sammanfattning av diskussioner vid föräldramötet kommer att behandlas på personalkonferens: Lägerverksamhet Hur kan den utvecklas? Närområdesbaserat så blir man ej beroende av bil o skoter Fler klasser till samma plats och sedan dela på sig för olika äventyr Samarbete med andra skolor/klasser såväl inom som utom kommunen Sälja in lägerveckor till lärarutbildningar Vilka mål är viktigast? Hålla ordning på sitt, fixa matlagning och sova borta, orka packning Idrott och hälsa Samarbete, ansvar Stärka självkänslan Naturkunskap, naturvård Bra med sommar och vinter ger bättre helhet då förutsättningarna är vitt skilda Föräldramedverkan? Bra som det är Föräldrainventering Nyttja fler vuxna föräldramöte innan varje läger för uppstrukturering, planering Viktigt med organisering i tid Minska kostnader? Skidpulkor Utgå från Saxnäs Man behöver inte fara så långt men behåll Norgevandring och Korallgrottorna Förslag: Aasi, Rukkes, Kroktjärn, Satsfjällskåtan, Ateljén Sponsring Öronmärkta pengar från elevrådskassa/fikaförsäljning Skolavslutning Var? Utomhusfest i Saxnäs med konsert, dans och grillparty

5 Niorna får bestämma plats Niorna bestämmer men gärna kyrkan Skolan bestämmer utifrån enkät I och med att man får veta i god tid så kan man söka ledigt i god tid och planera för det Innehåll?/ Utveckla? / Föräldramedverkan? Tårtfest som föräldrar tar med Fika efteråt då föräldrar och barn skänker kaffebröd så behöver ingen betala De som vill tar med sig picknickkorg Gärna ngn typ av gemensam aktivitet efter kyrkan Jobb med skolresa? Tigga pengar av företag och föreningar, kommunen Projektidéer samarbete med turistverksamhet? Förskolans älgjakt Rävrännet Skolans lägerveckor Pysseldagar Luciafirande Grön Flagg Avrinningsområden Vatten och kroppen Eleverna och personalen har också gett förslag till arbetet med Grön Flagg. Det kommer att sammanställas till en handlingsplan. Catrin Lyngdell/Marithe Lindblad

6 Sammanfattning av skolrådets/samrådets arbete för läsåret Samrådet har under läsåret haft 6 protokollförda möten. Tid för möten har i år lagts utanför skoltid för att föräldrarepresentationen ska bli högre. Uppslutningen från elever, föräldrar och personal har varit god. Under flera av mötena har både ordinarie och suppleanter deltagit och också elevrepresentanter från de yngsta årskurserna. Från och med innevarande läsår finns också representant för förskoleverksamheten med i samrådet; en föräldrarepresentant och en personalrepresentant. Arbetet i skolrådet inleddes i och med skolans första föräldramöte där representantlista gjordes och där utvärdering av förra läsårets Likabehandlingsplan och innehållet i ny plan redovisades. Skolrådets första möte inleddes med en återblick till förra årets arbete och vad Skolrådet uppnått. En sammanställning av önskemål och förslag till aktiviteter under det kommande läsåret gjordes. En övergripande genomgång av vad ny skollag och LGR 11 innehåller gjordes av Marithe. Rådet har fått information om Skolinspektionens återkommande inspektion av Saxnäs skola och förskola och vad det innebär. I slutet av vårterminen redovisades också Skolinspektionens rapport för förskola och skola års kvalitétsredovisning har presenterats och kommenterats i skolrådet. I flera av lå möten har skolans nya styrdokument redovisats och diskuterats. Planer och dokument som ändrats utifrån ny skollag har redovisats. Klasserna har lämnat önskemål om temadagar och arbetsområden och det har förts vidare till personalen som försökt uppfylla dem i den mån det varigt möjligt. Skolrådet har fått yttra sig om nya läsårstider för som innebär att alla Vilhelminas skolor börjar samtidigt. Den senare elevstarten var önskemålet från skolrådet. Marithe och personalrepresentanterna har informerat rådet om de pågående projekt som finns i skola och förskola och också om arbetet med fotbolls/idrottsplan för Saxnäs skola och förskola.. Representation av eleverna i olika råd tar tid och är ibland svårt då elevantalet är lågt. Vår t mål har varit att förenkla och minska antalet råd och därför finns ett förslag att i skolrådet för eleverna ska ngn ur elevrådet sitta bl a för att ärendevvägen ska bli enklare. Då klasserna inte alla redovisade klassrådens åsikt bordlades frågan till nästa möte, vid terminsstart ht Det fanns ett önskemål om att första föräldramötet ska ske första skolveckan vilket inte varit möjligt pga lägerveckor. Frågan om föräldramedverkan och representation i skolrådet beslutades att tas upp på första föräldramötet. Höstens organisationstankar och elevrådets arbete för en gemensam skolresa för hela skolan har redovisats på terminen sista möte. Saxnäs Marithe Lindblad Ordförande/rektor

7 Årets representanter i SKOLRÅDET Elever: Ett par representanter ur ELEVRÅDET deltar i Skolrådet. Beslut om vilka görs från gång till gång Elevrådet: Vuxenstöd: Maria Bäckström och Catrin Lyngdell Moa Ekbäck Linn Oscarsson Oscar Ström Felix Fjellström Kristoffer Nejne, Justina Risslén Frida Oscarsson (elever ur 1-2 alternerar) Isac Ekbäck Albin Strömqvist Föräldrar en representant från varje undervisningsgrupp + ev suppl Förskolan = Camilla Hjortevang År 1-2 = Camilla Ström och Camilla Stenlund År 4-5 = Laila Hermansson År 6-9 = Åza Nejne och Annika Johansson Lärarpersonal skola: Catrin Lyngdell och Helena Åslund Förskolepersonal: Siv Fransson Övrig personal: Kristina Fjellström Elevskyddsombud är också valda: Johannes kanon Sandra Hermansson

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Antal barn: 26 + 25 =51 Läsåret 2011/2012 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Jeanette Jönsson, grundskollärare

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer