Program Kvalitetsdrivet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Kvalitetsdrivet 2013"

Transkript

1 Program Kvalitetsdrivet 2013 en konferens om faktorer som kan skapa bättre utbildning för alla 13 november Konferensen är en del i Universitets- och högskolerådets arbete för att främja intresse för högre utbildning, breddad rekrytering, likabehandling och motverka diskriminering inom högre utbildning samt främja internationalisering inom hela utbildningsområdet.

2 Registrering med kaffe Du registrerar dig innanför konferensentrén till Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget. Välkommen och praktisk information Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin hälsar välkommen och berättar om tankarna med dagens konferens. Sedan tar konferencier Mia Odabas vid. Den öppna högskolan problem eller möjlighet? En inledande debatt Är det önskvärt med en öppen högskola? Hur når Sverige dit? Eller är högskolan redan där? Olle ANDERSSON Brynja, DO Eric Arroy, SFS Ibrahim Baylan, (S) Klara Bolander Laksov, SUHF Emelie Lilliefeldt, Saco Betty Malmberg, (M) Är en öppen högskola kvalitetsdrivande? forskar- och expertpanelen svarar Skapar breddad rekrytering, likabehandling, jämställdhet, internationalisering och validering bättre utbildning för alla? Vad säger forskningen? Robert Erikson, Stockholms universitet Fredrik Hertzberg, Stockholms universitet Patricia Staaf, Include Karl-Gunnar Starck, Malmö högskola Elisabet Söderberg, Stockholms universitet Bensträckare Vilket ansvar har utbildningssystemet för romers rätt till utbildning? Idag lever många romer i ett utanförskap. Förra året tog Sverige beslut om en strategi med målet att: Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Detta innebär bland annat att romska barn och ungdomar ska ges samma förutsättningar till studier och arbete som alla andra. Kan utbildningssystemet leva upp till målet och hur ska det genomföras? Majlis Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län Soraya Post, Västra Götalandsregionen

3 Lunch Lunch serveras utanför bankettsalen. Parallellseminarium 1) En öppen högskola? (Sal: B1) Vid seminariet presenteras Universitets- och högskolerådets uppdrag att främja utvecklingen av en öppen högskola mot bakgrund av lagstiftningens olika diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsombudsmannen beskriver hur de ser på lärosätenas arbete med likabehandling, jämställdhet och situation för personal och studenter idag och i framtiden. Semiariet tar upp hur IT-utvecklingen medfört bättre tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vi får också konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med att skapa bättre möjligheter till inkludering. Olle Andersson Brynja, Diskrimineringsombudsmannen Monica Svalfors, Stockholms universitet Maria Chowdhury, MINE 2) Studie- och yrkesvägledningens roll som kvalitetsdrivande faktor (Sal: B2) Studie- och yrkesvägledningen är viktig för de studerande under hela studietiden. Vägledningen är på många sätt ett smörjmedel för hela utbildningssystemet och bidrar till att höja kvalitén. På seminariet tittar vi närmare på vilken roll vägledningen har samt får ta del av exempel från den praktiska verksamheten. Vi får även en inblick i de verktyg som Universitets- och högskolerådet erbjuder studie- och yrkesvägledarna. Vägledarna är viktiga för Universitets- och högskolerådet inte minst som vidareinformatörer och mellanhänder mellan myndigheten och de sökande. Kristian Dahlander, Universitets- och högskolerådet Fredrik Hertzberg, Stockholms universitet Katarina Petersson, Uppsala universitet 3) Tillträdesreglerna och breddad rekrytering (Sal: B3) Syftet med seminariet är att diskutera huruvida de komplexa antagningsreglerna påverkar möjligheterna att bredda rekryteringen till högskolan. Vid seminariets början får vi en inblick i tillträdesreglerna och aktuell forskning. Därefter ger Malmö högskola exempel på hur de arbetar med dessa frågor. Mia Andersson, Malmö högskola Leif Strandberg, Universitets- och högskolerådet Eftermiddagsfika

4 Parallellseminarium 4) Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och? (Sal: B1) Frågan om breddad rekrytering till högskolan ställs ibland mot risken för försämrad kvalitet inom utbildningen. Vilka konsekvenser har en förändrad studerandegrupp för kvaliteten i utbildningen? Medför en mer heterogen studentgrupp att kvaliteten sjunker? Höjs kvaliteten genom att mångfalden tillvaratas? Är mångfald i högskolan ett problem eller en tillgång? Syftet med seminariet är att diskutera och problematisera frågan om breddad rekrytering till och mångfald i högskolan. Robert Erikson, Stockholms universitet Patricia Staaf, Include 5) Europeiska program för internationellt samarbete (Sal: B3) Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om möjligheterna till internationellt samarbete inom utbildningsområdet och på vilket sätt sådant samarbete kan bidra till ökad kvalitet på utbildningen. Kjell Brorsson, Plönningegymnasiet i Harplinge Sigrid Fogelberg, Universitets- och högskolerådet Sara Meyer, Norrköpings kommun Staffan Sundin, SKF Sweden AB 6) Validering och bedömning av meriter, med och utan dokument (Sal: B2) Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av valideringsfrågor. Vi tar avstamp i två olika sammanhang. Det ena är ett regeringsuppdrag om behov av och metod för att kunna bedöma utländska examina för personer som saknar dokumentation. Det andra handlar om att sökanden till lärarutbildningen mot yrkesämnen sedan några år kan få sina yrkeskunskaper validerade och därmed ges möjlighet att läsa en förkortad lärarutbildning. Ida Larsten, Universitets- och högskolerådet Cecilia George, Universitets- och högskolerådet Julieta Vergara, Universitets- och högskolerådet Karl-Gunnar Starck, Malmö högskola BENSTRÄCKARE Avslutning Mingel (föranmälan)

5 Mia Andersson studievägledare vid Malmö högskola. Robert Erikson professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Har bland annat forskat om social rörlighet, social snedrekrytering i skolan och sociala skillnader i dödsrisk. Olle Andersson Brynja utredare vid Diskrimineringsombudsmannen (DO). Sigrid Fogelberg handläggare vid Universitets- och högskolerådet. Erik Arroy ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Studerar juridik vid Stockholms universitet, tidigare vice ordförande för Stockholms universitets studentkår. Cecilia George Ibrahim Baylan utbildningspolitisk talesperson för socialdemokraterna och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Fredrik Hertzberg lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, fil.dr. i etnologi. Undervisar på programmet för studie- och yrkesvägledare. Klara Bolander Laksov forskare och biträdande chef för Centre of Medical Education (CME) vid Karolinska Institutet (KI). Ledamot av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för kvalitetsfrågor. Ulf Melin generaldirektör för Universitets- och högskolerådet. Kjell Brorsson skogsmästare och lärare inom mekaniserad avverkning och transport på Plönninge naturbruksgymnasium, Halland. Ida Larsten Maria Chowdhury verksamhetsansvarig vid MINE etnisk mångfald i näringslivet. Emelie Lilliefeldt forskare och utredare i utbildnings- och forskningspolitik på Saco. Fil. dr. i statsvetenskap. Kristian Dahlander systemförvaltare vid Universitets- och högskolerådet. Betty Malmberg moderat riksdagsledamot från Östergötland och ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

6 Sara Meyer internationell samordnare vid Norrköpings kommun. Karl-Gunnar Starck verksamhetsansvarig för Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö högskola. Majlis Nilsson nationell samordnare vid Länsstyrelsen i Stockholms län, som har samordningsansvaret för regeringens strategi för romsk inkludering. Leif Strandberg Mia Odabas Konferencier. Staffan Sundin internationell koordinator vid SKF Kompetenscentrum/SKF Tekniska Gymnasium. Katarina Petersson studievägledare och internationell koordinator vid institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet. Magister i studie- och yrkesvägledning. Styrelseledamot i Sveriges vägledarförening, sammankallande i etiska rådet. Monica Svalfors samordnare av nationella medel för studenter med funktionshinder vid Stockholms universitet. Foto: Maja Kristin Nylander Soraya Post MR-strateg vid rättighetskommitténs kansli i Västra Götalandsregionen. Sakkunnig i mänskliga rättigheter och romska frågor. Patricia Staaf ordförande i nätverket Include och föreståndare för Centrum för akademiskt lärarvetenskap vid Malmö högskola. Elisabet Söderberg studie- och yrkesvägledare och doktorand i pedagogik vid institutionen för didaktik och pedagogik vid Stockholms universitet. Julieta Vergara Universitets- och högskolerådet är en myndighet med uppdrag inom utbildning, utveckling, utbyte, samverkan och internationalisering inom skola, högskola och yrkesliv. Myndigheten bildades den 1 januari 2013, och är i huvudsak en sammanslagning av verksamheten vid Internationella programkontoret, Verket för högskoleservice och delar av Högskoleverket.

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Yvonne Andersson INLÄGG. Studentpolitiska ställningstaganden. 1 www.kristdemokraterna.se

Yvonne Andersson INLÄGG. Studentpolitiska ställningstaganden. 1 www.kristdemokraterna.se Yvonne Andersson INLÄGG Studentpolitiska ställningstaganden 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SVERIGE EN KUNSKAPSNATION...3 UTBILDNINGARNAS KVALITET...4 STUDENTBOENDE...5 STUDENTERNAS SOCIALA OCH EKONOMISKA

Läs mer