PROGRAM Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2013, april, Sankt Gertrud Konferens Malmö / Tema: Arbetsmedicinska tillämpningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2013, 24-26 april, Sankt Gertrud Konferens Malmö /2013-02-11. Tema: Arbetsmedicinska tillämpningar"

Transkript

1 Dag 1 Onsdag 24 april Tema: Arbetsmedicinska tillämpningar Lokal: Registrering. Kaffe. Rasmushallen Lunch Anna/Kryddloftet Välkomnande Kristina Jakobsson Carolinahallen Plenarföreläsning Carolinahallen Good Health is Good Business Michel Guillemin, University of Lausanne, Switzerland Moderator: Håkan Tinnerberg Frågestund Paus Parallella sessioner (lokaler meddelas senare) Tema: Arbete och psykisk ohälsa Moderator: Kai Österberg MiiNA en metod för utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Pirjo Savlin och Ulrich Stoetzer, AMM Metod för kartläggning av chefers stress och coping. Ellinor Tengelin, Göteborgs miljövetenskapliga centrum /AMM Göteborg Kaffe i Rasmushallen Aktuellt om ergonomi med mera Moderator: Inger Arvidsson Presentation av pågående doktorandprojekt: Nya grepp inom arbetsmiljöforskning: Kvalitativa metoder och studier av livskvalitet. Kerstin Diab, AMM Lund Maria Boström AMM Göteborg Camilla Dahlqvist, AMM Lund Kristina Eliasson, KTH Miljömedicin Tema Lab / Yrkeshygien Moderator: Emilie Stroh Moderator: Bo Jönsson Genetisk arbets- och miljömedicin - var är vi idag och om fem år? Karin Broberg Palmgren, AMM Lund c:a Känsliga gruppers ökade dödlighet under värmeböljor. Daniel Oudin Åström, AMM Umeå c:a Går biobanksprover att använda för de nya "omik"-analyserna? Erfarenheter från Envirogenomarkersprojektet. Ingvar Bergdahl, AMM Umeå Metabolomicsstudier bland individer med vita fingrar. Kåre Eriksson, AMM Umeå 1

2 forts onsd 24 april Forts Forts Forts Forts Arbete med GIS - verktyg för miljömedicinsk ultraljudsdiagnostik, och folkhälsoforskning. Jenny Gremark-Simonsen, Ellen Cromley, University of AMM Lund Connecticut /AMM Lund Neuropsykologiska konsekvenser av strömgenomgång några preliminära resultat. Sara Thomée, AMM Göteborg, Kai Österberg, AMM Lund c:a : Möte i AMM:s beteendemedicinska nätverk Modell för bedömning av kumulativ ländryggsbelastning. Carl Aronsson, AMM Lund Luftföroreningar påverkar både mor och barn under graviditeten. Ebba Malmqvist och David Olsson, AMM Lund Sänkt gränsvärde för nikotin i luft - Diffusionsprovtagning och analys med GC- NPD. Bente Husby, AMM Örebro Analysis of proteins and lipids in exhaled air. Ekaterina Mirgorodskaya, AMM Göteborg Specificering av mangan i svetsrök och i svetsares blod. Göran Lidén, ITM Ergonomernas arbete vid AMM-klinikerna - Diskussion om patientutredningar, remisser mm. Proteomicsstudier av blekmedelsexponerade frisörer. Monica Kåredal, AMM Lund Presentation av SLAMM - Svenska laboratorier vid Arbets- och miljömedicin. Bo Jönsson, AMM Lund Tid för separata möten. Program/lokal meddelas senare Mingel med buffé och musik. Lokal: Anna/Kryddloftet Posterutställning 2

3 Dag 2 Torsdag 25 april TEMA: Hur möter vi dagens och morgondagens arbetsmiljöer? Plenarföreläsning Lokal: Carolinahallen Arbetstider, arbetsmiljö och sömnstörningar: förekomst, orsaker och åtgärder Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, s universitet. Moderator: Johanna Alkan-Olsson Plenarsession Lokal: Carolinahallen De svåra arbetsmiljöerna nu och i framtiden Moderator: Johanna Alkan-Olsson Bensträckare Korta rapporter från verkligheten Ungas arbetsmiljö: Markus Blomberg, LO-distriktet Skåne Migrantarbete: Margareta Littorin, AMM Lund Vibrationer: Catarina Nordander, AMM Lund Styckning: Jörgen Eklund, KTH, Paneldiskussion: Vad kan vi göra åt det? Finns det några verktyg? Inledande föreläsare och dessutom: Bodil Mellblom, Svenskt näringsliv Lars Hjalmarsson, Sveriges Företagshälsor Magnus Falk, Arbetsmiljöverket Magnus Svartengren, Arbetsmiljöverket: Läkares anmälan - ett instrument? Kaffe/Utställning/Postrar Lokal: Rasmushallen 3

4 forts torsdag 25 april Parallella sessioner (lokaler meddelas senare) Tema: Evidensbaserade metoder och väl beprövad erfarenhet Riktade hälsoundersökningar och medicinska kontroller Moderatorer: Bodil Persson och Maria Albin Evidens för hälsokontroller finns det? Maria Albin, AMM Lund Är det möjligt att implementera Socialstyrelsens riktlinjer i FHV? Stig Norberg, Globenhälsan Diskussion Verktyg för bedömning av: - Risk- och missbruk av alkohol. Ragnhild Ivarsson Walter, Manpower Hälsopartner Finspång/Norrköping - Effekter av belastning. Catarina Nordander, AMM Lund - Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA) och screening av arbetsstress (LUQSUS) Björn Karlson och Kai Österberg, AMM Lund - Effekter av vibrationsarbete. Catarina Nordander, AMM Lund Verktyg för modellering av exponering enkelt och bra? Moderator: Håkan Westberg Implementation of an exposure modelling tool, Stoffenmanager, in Finland. Milja Koponen, FIOH Finland AV:s syn på exponeringsmodelleringsverktyg. Marie Cardfelt, AV KEMI:s syn på exponeringsmodelleringsverktyg. Margareta Warholm, KEMI Erfarenheter av Stoffenmanager. Håkan Tinnerberg, AMM Lund 4 Aktuella psykosociala arbetsmiljöfaktorer Moderator: Johanna Clausen Ekefjärd Belastningsergonomi i svåra miljöer Moderator: Jenny Gremark Simonsen : Gemensamt seminarium: Om lean och arbetsmiljö: jobba smartare eller hårdare? Jörgen Eklund, KTH c:a Relationer på arbetet och psykisk hälsa. Ulrich Stoetzer, AMM Mobbning och kränkande särbehandling. Stefan Blomberg, AMM Linköping c:a 11:45 Arbetsmiljöverket: - Nya föreskriften om belastningsergonomi; AFS 2012:2 Lise-Lotte Hamfelt, AV - Kvinnors arbetsmiljö Birgitta Sivnert, AV Tillämpningar av labanalyser inom arbets- och miljömedicin Moderator: Bo Jönsson Användning av polyurethane (PUF) passiva provtagare Bo Strandberg, AMM Göteborg LC/MS-MS-analys av läkemedelssubstanser i avloppsvatten. Sara Axelsson, AMM, Örebro Bekämpningsmedelsexponering i Costa Rica. Christian Lindh, AMM Lund Frisättning av metaller i olika modellsystem för riskbedömning Klara Midander, IMM, KI FTIR - universalmetod för gasanalys som ger svar på allt? Urban Svedberg, AMM Sundsvall c:a 12:25 Yrkesmässig hudexponering Moderator: Magnus Bruze Jakten på dolda kontaktallergen i konsumentprodukter Lina Hagvall, Avd. för dermatologi Göteborgs Universitet

5 forts torsdag 25 april Lunch/utställning/postrar Tema: Arbetets krav på förmåga och arbetsförmåga är det samma sak? Moderator: Eva Sjöberg Har företagsläkare bättre förutsättningar att hantera sjukskrivningsärenden, och i så fall, varför? Therese Ljungquist, KI, Sektionen för försäkringsmedicin Vem vill ha en arbetsförmågebedömning och varför? Birgitta Gottfries, Eskilstuna Kommunhälsa Kvalitetsarbete inom Arbetsoch miljömedicin Moderator: Birgitta Malmberg Allergisk alveolit ett underskattat arbetsmedicinskt problem? Anna Rask-Andersén, AMM Uppsala och Jonas Einarsson, Lungmedicin Lund, Kvalitetsgruppen för Arbets- och miljömedicin Belastningsergonomi Moderator: Gert-Åke Hansson Diskbråck hos byggnadsarbetare. Jens Wahlström, AMM Umeå Ny metod för dygnet-runt mätningar av fysisk belastning. Andreas Holterman, NFA Köpenhamn Yrkesmässig hudexponering Moderator: Magnus Bruze Mäta kemikalier på huden varför och hur? Carola Lidén, IMM Kemiska analyser som hjälpmedel vid utredning av allergisk kontakteksem Malin Engfeldt, YMDA SUS Malmö Hur mycket metaller finns på huden? Anneli Julander, IMM Plenarföreläsningar Lokal: Carolinahallen Arbetsförmåga Kari-Pekka Martimo, Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors Moderator: Inger Arvidsson Kaffe Lokal: Rasmushallen Rehabilitering i grön miljö Peter Währborg, SLU Alnarp Moderator: Inger Arvidsson Läkares specialistutbildning Moderatorer: Jan Rosén och Kristina Jakobsson Tid för separata möten. Program/lokal meddelas senare Buss till Alnarp. Rundvandring och middag. 5

6 Dag 3 Fredag 26 april TEMA: Hållbart arbetsliv fokus skola, vård, omsorg Plenarföreläsning Lokal: Carolinahallen Balans i livet Cecilia Nahnfeldt, Karlstads universitet Moderator: Kristina Jakobsson Parallella sessioner (lokaler meddelas senare) Tema: Arbetsmiljö inom skola, vård och omsorg Yrkeshygien Inomhusmiljö i byggnader för skola vård och omsorg Handskar i vården Moderator: Greta Smedje Hållbar inomhusmiljö i skolan! Om luft, fukt, buller och besvär. Greta Smedje, Socialstyrelsen, Kerstin Persson Waye, AMM Göteborg Handskar i vården: kan bra miljöval vara dåligt för huden? Ann Pontén och Nils Hamnerius YMDA SUS Malmö Kaffe i Rasmushallen Riskfaktorer för muskuloskeletala besvär Moderator: Catarina Nordander Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för besvär/sjukdom i muskler och leder kvinnor inom vård och skola (baseline). Inger Arvidsson, AMM Lund Smärta, stress o arbetsförmåga i vården. Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin, Göteborg Tillsyn i vården Lise-Lotte Hamfelt, AV Arbetets organisation i offentlig sektor Moderator: Björn Karlson Psykosociala arbetsmiljökartläggningar inom skola och förskola do:s and don t:s och praktiskt genomförande. Stefan Blomberg, AMM Linköping Mellanchefer i vård och omsorg: värden, stressorer, resurser, förutsättningar och hälsa. Lotta Dellve, KTH Läkare i FHV hur mår de? Jan Rosén, SFLF/SAMF Exponering för tillverkade nanopartiklar Moderator: Håkan Tinnerberg Tillverkning och användning av nanopartiklar. Maria Messing, FTF Lunds Universitet Att mäta tillverkade nanopartiklar i arbetsmiljön. Maria Hedmer, AMM Lund Svepelektronmikroskopi att analysera kolnanorör och andra Nanopartiklar. Linus Ludvigsson, FTF Lunds Universitet Nanodevice att mäta luftburna nanopartiklar. Anders Gudmundsson, EAT, Lunds Universitet 6

7 forts fredag 26 april Tema: Yrkesrådgivning/ Nyanställningsundersökningar Moderator: Maria Albin Hot och Våld Moderator: Njördur Viborg Forts Forts Vad skall vi säga om jobbet till ungdomar med allergi eller astma? Jonas Brisman, AMM Göteborg Neuropsykiatriska diagnoser och arbetsmöjligheter. Kerstin Zetterwall, Psykiatri Skåne Hot och våld Hur förebygga? Hur hantera när det skett? Lars-Gunnar Johansson, Psykiatri Skåne Hälsa och framtid - Organisatoriska faktorer av betydelse för friskhet i kommuner och landsting. Marianne Parmsund och Ulrich Stoetzer, AMM Passiv provtagning av partiklar är det möjligt? Ingrid Liljelind AMM Umeå Partiklar och polyaromatiska kolväten (PAH) i svenska restaurangkök. Marie Lewne, AMM Plenarsession Lokal: Carolinahallen Bra arbetsförhållanden behövs för säker vård, värdig omsorg och bra skola Moderator: Johanna Alkan-Olsson Arbetsmiljön i vården. Anna Rask-Andersén, AMM Uppsala Arbetsmiljön i skolan. Björn Karlson och Inger Arvidsson, AMM Lund Hur ser arbetsgivare och tillsynsmyndigheter på detta? Lise-Lott Hamfelt, Arbetsmiljöverket, Malmö Thomas Mehralizade, Socialstyrelsens tillsynsenhet, Malmö Eva Ranklev Twetman, chefläkare, Skånes Universitetssjukhus Avslutning/Överlämning till nästa års arrangör Lunch (förbokad via anmälan) Program med reservation för ändringar. 7

Stockholm. 6-8 maj 2009. Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009. Stockholmsmässan.

Stockholm. 6-8 maj 2009. Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009. Stockholmsmässan. Stockholm 6-8 maj 2009 Mötesplats för arbetsterapeuter - andra yrkesgrupper är också välkomna! 6-8 maj 2009 Stockholmsmässan Program Allmän information Tid och Plats At-forum äger rum på Stockholmsmässan

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

PRESENTATÖRER & INNEHÅLL (Plenum)

PRESENTATÖRER & INNEHÅLL (Plenum) PRESENTATÖRER & INNEHÅLL (Plenum) Staffan Janson, Karlstad Universitet (KAU) Staffan Janson är barnläkare och adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet samt i socialpediatrik

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Riksstämman. - för hälsosamt lärande

Riksstämman. - för hälsosamt lärande Riksstämman - för hälsosamt lärande Med utgångspunkt från idrottslärarstämman har NCFF i samråd med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet öppnat upp årets stämma för alla er som vill utveckla hälsoarbetet

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

Stressforskningskongress

Stressforskningskongress Stressforskningskongress 17-18 maj 2010 Stockholm www.stressforskningskongress.se Den 17 och 18 maj 2010 arrangeras den åttonde stressforskningskongressen i Näringslivets Hus och Konferens, Stockholm.

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

Arbete Miljö Medicin. Behöver vi oroa oss för kärnkraftsolyckor? Nr 2/2011 Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbete Miljö Medicin. Behöver vi oroa oss för kärnkraftsolyckor? Nr 2/2011 Arbets- och miljömedicin Uppsala I Nr 2/2011 Arbets- och miljömedicin Uppsala från Behöver vi oroa oss för kärnkraftsolyckor? Japan pågår arbetet med att begränsa utsläpp och få stabilitet i de skadade reaktorerna 1-3 och hindra frigörandet

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research. - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg. Stressforskningsinstitutet

11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research. - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg. Stressforskningsinstitutet 11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg Stressforskningsinstitutet Välkommen till Stressforskningskongressen Stressforskningsinstitutet

Läs mer

Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa

Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa nr 2010;44(3) Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde

Läs mer

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 135 Sammanfattningar av projekt tarbeten Företagsläkarkursen Väst 2010/20111 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Kan mangan påverka hjärnan via lukten? MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande

Läs mer

Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program

Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Bostadsmötet 2014 Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden Program Arrangörer: Institutet för bostads- och urbanforskning

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Stressforskningskongress 2012

Stressforskningskongress 2012 Stressforskningskongress 2012 www.stressforskningskongress.se Linköpings domkyrka Välkommen till 10-årsjubileum! Den 7 och 8 maj 2012 arrangeras den 10:e stressforskningskongressen i Missionskyrkans konferenscenter,

Läs mer

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg - en kunskapssammanställning Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002: 2 Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013 Foto: Roger Lindahl, Torbjörn Uhlin, Anna Holmgren Den här gången presenterar vi ett axplock av 2012 års mest användbara forskningsresultat. Nio nya

Läs mer

Stockholm 24-25 januari 2014. på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT. Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray

Stockholm 24-25 januari 2014. på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT. Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray Stockholm 24-25 januari 2014 på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray www.ungavuxnadagarna.se mbj En hälsning från arrangörerna Varmt

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Kära kollega, Lena Flyckt Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Kära kollega, Lena Flyckt Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen Kära kollega, Det har nu gått åtta år sedan den första Svenska Psykiatrikongressen. Det är med stor glädje som vi presenterar årets program, som är både större och bredare än vanligt. Några punkter på

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer