Årsmöte 2016 Möteshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2016 Möteshandlingar"

Transkript

1 Årsmöte 2016 öteshandlingar Vänsterpartiet almö vmalmo.se

2 Innehållsförteckning Praktiskt information 3 Dag och arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 ommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 22 Bokslut 27 Valberedningen arbetsordning 30 Valberedningens förslag 32 Förslag till styrelse, Zetkin Foundation AB 36 Styrelsens förslag till ny valberedning 37 Verksamhetsplan 38 otioner och motionssvar 50 Budget 75 Framsidesfoto: Amadeus Sepúlveda 2

3 Vänsterpartiet almö, årsmöte 2016 Välkommen på årsmöte lördagen den 30 januari på Röda Huset/varnby Folkhögskola Nu är det dags för Vänsterpartiet almös årsmöte, vårt högsta beslutande organ. På mötet kommer vi lägga 2015 till handlingarna. Ett politiskt berg och dal baneår där vi kastats mellan hopp och förtvivlan. Som medlem är du kallad till årsmöte med Vänsterpartiet almö. Genom att delta är du med och beslutar över inriktningen för vår politik, vår verksamhet och vilka som skall företräda oss. Var hålls årsmötet? Årsmötet genomförs i varnby Folkhögskolas lokaler på Röda Huset (Industrigatan 4). Vilka tider gäller? Från klockan 09:15 serveras det frukost på Ungdomens Hus och registreringen öppnar. Vid 10:00 startar själva mötet. Vi räknar med att årsmötet är klart till 17:00. Efter årsmötets avslutande bjuder vi på middag, musik och fest. Registrering Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna att delta på årsmötet och i diskussionerna. en för att du ska ha rösträtt måste du ha betalat din medlemsavgift. När du kommer till Röda Huset registrerar du dig och får ditt röstkort. Du som inte betalat medlemsavgiften ännu kan göra det på plats. Handlingar Du som anmält dig senast den 22 januari kan få handlingar hemskickade per post annars hittar du nödvändigt årsmötesmaterial på för nedladdning. Röstkort samt handlingarna kring ekonomin som behandlas på årsmötet finns på plats. Vad händer på årsmötet? Genom att titta i dagordningen ser du vilka punkter som behandlas. Utöver verksamhetsberättelse och ekonomisk genomgång så antar vi en verksamhetsplan för det kommande året och beslutar kring de motioner som kommit in. Dessutom tar vi ställning till motioner som medlemmar skrivit inför kongressen. 3

4 Årsmötesval På årsmötet genomförs olika typer av val. Vi väljer bland annat en styrelse, ordförande, valberedning och en styrelse för Zetkin Foundation. Nomineringsstopp sätts på själva mötet men de allra flesta valen är redan förberedda utifrån förhandsnomineringsstoppet. Frukost, lunch och fika Årsmötet är kostnadsfritt att delta på Vänsterpartiet almö bjuder på såväl frukost, lunch som fika under dagen Årsmötesmiddag och fest I direkt anslutning till årsmötet blir det en traditionsenlig årsmötesmiddag. Efter en dag med mycket diskussioner vill vi ha tid och möjlighet att vara sociala. Det blir god mat, musikuppträdanden och kulturinslag. Lördag 31 januari kl Sofielunds ollektivhus, Sofielundsgatan 71 (Observera platsen!) Anmäl dig på eller till eller Barnaktiviteter Vi ordnar barnaktiviteter under hela mötet för barn i olika åldrar. Vill du ha barnaktiviteter vill vi att du anmäler det på och talar om hur många barn och i vilken ålder de har. Anmälan till årsmötet Ingen föranmälan behövs för årsmötet. en det hjälper oss mycket om du senast vill föranmäla om du vill vara med eller inte både på själva mötet och middagen. Så här anmäler du dig: a) genom vårt digitala verktyg b) genom ett mejl till c) genom att ringa

5 Vänsterpartiet almö, årsmöte 2016 Dag och arbetsordning 1) ötets öppnande 2) ötesformalia a) Val av mötesordförande (2 st) b) Val av mötessekreterare (2 st) c) Val av justerare (2 st) d) Val av rösträknare (2 st) e) Val av redaktionskommitté, samt beslut om vilka uttalanden som ska antas f) Beslut om arbetsordning för årsmötet (Förslag att vi använder delad talarlista, talartid 2 min per inlägg, ½ min för plädering vid val, nomineringsstopp för alla val kl 11:00) g) Preliminär tidsplan för årsmötet: punkterna lunch punkterna ) Årsmötets behöriga utlysande 4) Fastställande av dagordningen 5) Fastställande av röstlängden 6) Verksamhetsberättelsen för ) ommunfullmäktigegruppens verksamhetsrapport för ) Ekonomisk berättelse för ) Revisionsberättelse för Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 11) Val: a. Ordförande för Vänsterpartiet almö b. Styrelseledamöter för Vänsterpartiet almö c. Styrelsesuppleanter för Vänsterpartiet almö d. Revisorer och revisorssuppleant för Vänsterpartiet almö (2 + 1 st) e. Ledamot till föreningen Vänsterns Hus (1 st) f. Ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse (2 st) g. Ledamöter och suppleanter till valberedningen h. Ledamöter och suppleanter för Zetkin Foundation AB i. En nämndeman till almö tingsrätt j. Ombud till distriktets årskonferens den 12 mars (31 ombud och ett valfritt antal ersättare) 12) Verksamhetsplan 2016, med motioner 13) Allmänna motioner 14) ongressmotioner 5

6 15) Nomineringar inför kongressen 1. Partiordförande 2. Partistyrelse 3. Programkommission 4. Valberedning 16) Budget för ) Uttalanden 18) ötets avslutande 6

7 Vänsterpartiet almö, årsmöte 2016 En växande partiförening med nya utmaningar Vänsterpartiet almös verksamhetsberättelse för 2015 Efter det historiska valresultatet för Vänsterpartiet i almö fanns stora förhoppningar och ambitioner för På många sätt har vi gjort framsteg. Samtidigt måste det konstateras att det gångna året har präglats av utmaningar, både politiskt och organisatoriskt. Sammanbrottet i majoritetssamarbetet med S och P ledde till färre heltidsarvoderade och ett minskat direkt politiskt inflytande. Den nya regeringen Löfven levererade ingen verklig förändring av den borgerliga politiken och avslutade året med att stänga gränsen mot Danmark. Samtidigt kan vi också se tillbaka på ett år då vi växte som partiförening, blev bättre på att ta kontroll över bilden av oss själva, förstärkte våra kontakter med almös utomparlamentariska rörelser och genomförde ett större Vänsterdagarna än någonsin. Detta dokument Denna verksamhetsberättelse för 2015 är uppdelad i sju huvudsektioner (nedan). De första fem avhandlar olika aspekter av partiföreningens verksamhet under året. Därefter följer en lista på mål och uppdrag från årsmötet, samt slutligen redogörelser för de olika arbetsgruppernas respektive verksamhet under året. 1. ommunalpolitiken 2. Organisationen 3. edlemskapet 4. Årets händelser och kampanjer 5. edia och kommunikation 6. Uppdrag och måluppfyllelse 7. Arbetsgruppernas, utskottens och redaktionernas verksamhet 7

8 ommunalpolitiken ajoritetssamarbetet Under två mandatperioder har almö kommuns budget förhandlats fram av Socialdemokraterna, iljöpartiet och Vänsterpartiet. Valet 2014 var ett tydligt vänsterval där Vänsterpartiet växte mer än något annat parti, den rödgröna majoriteten stärktes och högern bestående av Liberalerna (då Folkpartiet), oderaterna och Sverigedemokraterna krympte. Efter valet ingicks ett samarbete med gemensam plattform där Vänsterpartiet gjorde stora avtryck, bland annat i form av formuleringar som innebar att skatten skulle höjas och bestämmas utifrån verksamheternas behov. Högerns kollaps innebar dock även att en minoritet bestående av S & V eller S & P inte skulle kunna utmanas av någon trolig majoritet. Detta använde S och P, i konflikt med den uppenbara vänsterrörelsen i valmanskåren, för att driva högerpolitik. Socialdemokraterna och iljöpartiet valde i maj att ställa Vänsterpartiet inför ett ultimatum. För att få förhandla om budget måste vi gå med på ramar som skulle innebära minst 100 miljoner i välfärdsnedskärningar. Ett enhälligt, välbesökt och välbevakat medlemsmöte valde att inte acceptera detta ultimatum, varpå Vänsterpartiet uteslöts ur budgetförhandlingarna och således ur den styrande koalitionen. Vänsterpartiet i opposition Det avbrutna majoritetssamarbetet innebar att vi förlorade alla de poster vi förhandlat till oss, vilket omfattade presidieposter (ordförande eller vice ordförande) i nämnder samt våra kommunalråds ansvarsområden inom jämställdhet, antirasism, kultur och folkhälsa. Våra båda kommunalråd som delar på en tjänst blir istället oppositionsråd. Vårt valresultat ger oss rätt att även framgent finnas i alla nämnder med 9 eller fler ledamöter, men inte mindre nämnder och i bolagsstyrelser såsom B. Vi förlorade även flera politiska sekreterare. Vi befinner oss nu i opposition på alla nivåer kommun, landsting och riksdag. Oppositionsrollen innebär en ny uppgift i almö politiken. Under året har vi lagt fler egna förslag, tagit initiativ till fler debatter med S och P i kommunfullmäktige och varit ett oppositionsparti i vår utåtriktade kommunikation. Fullmäktigegruppen har tagit fram riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till budgetar och åtgärdsplaner (som en följd av nedskärningarna) i nämnderna. I en stadsområdesnämnd har våra parlamentariker förhandlat vidare med S och P i övriga har vi reserverat oss. Se även separat verksamhetsberättelse från fullmäktigegruppen. Organisationen Vid 2015 års utgång hade partiföreningen 1076 medlemmar. En del förändringar har skett i organisationen, bland annat när det gäller antalet heltidsarvoderade förtroendevalda och arbetsledningen av dessa, hur vi arbetar med våra arbetsgrupper, samt en nystartad organisation för organiseringssystemet Zetkin. Styrelsen & AU Vänsterpartiet almös styrelse har under året bestått av nio ledamöter och sju ersättare. Styrelsen har haft tretton möten under året, varav fyra heldagar. Därutöver har styrelsens arbetsutskott, bestående av fem styrelseledamöter med viss rotation, haft ungefär två tre möten i månaden. 8

9 I enlighet med en motion som årsmötet 2015 biföll har styrelsen under året valt en vice ordförande Gunnel Suneson. Ordförande och vice ordförande har gemensamt fördelat arbetsuppgifter och har haft fasta poster i arbetsutskottet. Heltidsarvoderade förtroendevalda Heltidsarvoderade förtroendevalda är den term vi använder för att benämna de människor som valts att arbeta heltid för Vänsterpartiet almö. Tjänsterna är förtroendeuppdrag och oftast rent formellt anställningar i almö Stad snarare än av Vänsterpartiet. Partiföreningen tar ändå arbetsledningsansvaret. Vid årets ingång hade Vänsterpartiet almö åtta heltidsarvoderade, varav två kommunalråd, fem politiska sekreterare och en projektanställd finansierad utav Vänsterdagarnas budget. Det avbrutna samarbetet med S och P innebar att vi bara fick behålla två oppositionsråd som delar på en tjänst samt två politiska sekreterare som delar på en tjänst som partiföreningen fyller upp tillmotsvarande 75%, och att vi därmed förlorade Anders Skans, Lina Al Nahar och Patrik Strand som heltidsarvoderade. Under året har även Anna Angantyr på egen begäran avslutat projektanställningen. Under återstoden av året har ett arbete påbörjats med att strukturera arbetsfördelningen för de heltidsarvoderade som återstår, samt att slå samman de båda enheterna Vänsterns Hus och Stadshuset till ett gemensamt arbetslag. Det arbetet kommer att behöva fortsätta under Arbetsutskottet har fått gemensamt ansvar för arbetsledning av de heltidsarvoderade, och vice ordförande har fått särskilt ansvar som de heltidsarvoderades kontaktperson till AU och styrelse. Arbetslaget har återkommande arbetsplatsmöten och rapporterar som rutin till styrelsen vad man kommer fram till, samt har möjlighet, om så önskas, att bjuda in representant från AU till dessa möten. Arbetsgrupper och utskott Partiföreningens arbetsgrupper, stadsdelsgrupper och utskott har påverkats av de omorganiseringar som skett under året, först med den nya organisationen efter valet, och sedan den av nödvändighet nedskalade organisationen efter majoritetssammanbrottet. En förändring som skett under året är att medlemsgruppen och studieutskottet slagits ihop till ett gemensamt medlems och studieutskott. Under hösten beslutade styrelsen att prioritera ett antal grupper, vilket betyder att dessa tilldelas ansvariga i styrelsen och bland de heltidsarvoderade. Övriga grupper har kontaktpersoner i styrelsen och bland heltidsarvoderade, och alla aktiva grupper kan få hjälp när de önskar. De prioriterade grupperna är fackliga utskottet, feministiska utskottet, antirasistiska utskottet och miljöutskottet, samt medlems /studieutskottet och de stadsdelsgrupper där det finns aktiva medlemmar. Se separat sektion i slutet av detta dokument för redogörelse över de respektive utskottens, gruppernas och redaktionernas verksamhet under året. Zetkin Foundation Zetkin är det webbaserade system för organisering som aktivister i Vänsterpartiet almö utvecklat sedan Efter valet 2014 beslutades att systemet skulle spridas till fler delar av Vänsterpartiet och andra närstående organisationer. Under 2015 har Vänsterpartiet almö startat en separat organisation, det helägda aktiebolaget Zetkin Foundation AB, för att fortsätta arbetet med att utveckla och sprida Zetkin, utan att belasta partiföreningen med ökad administration eller ekonomisk risk. Bolaget är inte vinstdrivande, utan i bolagsordningen anges som syfte att verka för radikal samhällsförändring i socialistisk, feministisk, 9

10 antirasistisk och hållbar riktning. Bolagsstyrelsen väljs av Vänsterpartiet almös årsmöte och kommer i fortsättningen att rapportera till årsmötet. Bolaget har under 2015 samlat ihop kr av olika partiföreningar och distrikt i Vänsterpartiet för att finansiera ett hållbart arbete med Zetkin. En mer utförlig rapport av bolagets verksamhet kommer lämnas efter det första redovisningsårets slut den 30 april. edlemskapet Vänsterpartiet almö fortsätter att växa och medlemsvård och studier blir viktigare och viktigare. Under 2015 har arbetet med att utveckla studier, kontaktarbete och medlemsvård fortsatt. Den nya medlemmen Under 2015 har det arrangerats studiecirklar, kvällsträffar, heldagskurser och helginternat för nya medlemmar. Flera medlemmar har också önskat och fått en fika med någon styrelseledamot eller annan aktivist, för att få en personlig guidning in i organisationen. Som regel ska alla nya medlemmar kontaktas via telefon i samband med att de blir medlemmar. Det arbetet har inte fungerat fullt ut på grund av omorganiseringen utan kommer att behöva förbättras under Studier & debatt Utöver studier för helt nya medlemmar har det också arrangerats många andra former av studier och forum för diskussion. Organisatörsutbildningen Under 2015 startades Vänsterpartiet almös organisatörsutbildning, med syfte att utbilda aktiva medlemmar för att ta större ansvar i organisationen. Utbildningen har gått två gånger under året vårtermin och hösttermin med 16 deltagare per omgång. En välfungerande ansvarsgrupp sköter allt arbete med utbildningen, som är tänkt att fortsätta långsiktigt minst en gång per år. Veckokaféer Under sommaren och fortsatt under hösten arrangerades tematiska kafékvällar på Vänsterns hus en gång i veckan eller varannan vecka, med syfte att utgöra en plats där man kan träffas och diskutera politik. ongressförberedelser I maj 2016 har Vänsterpartiet kongress i Örebro. Under hösten 2015 arrangerades bland annat en seminarieserie om olika ämnen som kommer att behandlas på kongressen. iljöutskottet har också under hösten arrangerat studier om det ekoeko program som utgör en av huvudpunkterna på 2016 års kongress. Strategikonferens I oktober arrangerades en konferens med syfte att låta alla som vill vara med och diskutera den strategiska vägen framåt för Vänsterpartiet i almö, inte minst utifrån den nya oppositionsrollen. Omkring 60 personer deltog, däribland många nya medlemmar, och resulterade i nya nätverk som förhoppningsvis kommer att fortsätta arbeta under Studieprogram i övrigt Utöver ovanstående kurser erbjöds hela året, men framförallt vårterminen, ett smockfullt studieprogram med kurser och studiecirklar i alltifrån marxism till tv spel och politik. 10

11 ontakt Under 2015 har alla medlemmar och sympatisörer kontaktats någon gång via e post och/eller brevledes. De allra flesta har dessutom blivit uppringda någon gång. Bland annat under en drive i december där ca 700 sympatisörer kontaktades i syfte att värva (eller återvärva) dem som betalande medlemmar. edlemsmöten Under året har försök gjorts för att förbättra partiföreningens medlemsmöten, som både är ett viktigt demokratiskt forum, samtidigt som det är en social plats för att träffa kamrater. Det arbetet, som bland annat handlar om att bjuda in intressanta talare, ordna fungerande barnpassning och arbeta mer med alternativa mötesmetoder för inkludering fortsätter under Årets händelser & kampanjer Årsmötet 2015 beslutade att följande kampanjer skulle genomföras under året; feministisk kampanj (mars), arbetstidsförkortning & trygga anställningar (april maj), tack vare Vänsterpartiet (aug sep), rätt till bostad bygg billiga hyresrätter (sep okt), antirasistisk kampanj (okt nov) samt klimatkampanj (nov dec). När majoritetssamarbetet bröts i maj valde styrelsen att justera i kampanjerna, bostadskampanjen och Tack vare Vänsterpartiet ströks till förmån för kampanj kring majoritetssammanbrottet med fokus på välfärdspolitik. Feministisk kampanj och 8 mars I samband med 8 mars planerade och genomförde Feministiska utskottet (FU) en feministisk kampanj. Ett gediget kampanjschema gjordes, men flertalet event fick ställas in för att det saknades folk. De aktiviteter som blev av var lyckade framförallt after work på öllan som var en utökad variant av kaffe & politik. Aktiviteter hölls även i Hermodsdal, Rosengård och Lindängen. 8 mars arrangerades tillsammans med Ung vänster, S, p, F! och deras ungdomsförbund samt en rad utomparlamentariska grupper. Demonstrationen blev rekordstor med 2300 deltagare och V hade den mest kända talaren i Rossana Dinamarca. Efter demonstrationen arrangerades ett efterhäng på Inkonst där bland annat artina Skrak deltog i ett panelsamtal. Feministisk festival hölls för andra året i rad i mitten av juni. Vänsterpartiet deltog inte alls varken personellt eller politiskt i samma utsträckning som I samband med festivalen ordnade FU ett par aktiviteter kring Folkets park. Arbetsmarknadskampanj och 1 maj Inför 1 maj hölls en kombinerad 1 maj och arbetsmarknadskampanj dels för att mobilisera till 1 maj men också för att belysa vår arbetsmarknadspolitik. 92 pass planerades under tre veckor varav endast hälften genomfördes på grund av svårigheter att mobilisera aktivister. Demonstrationen och samlingen i Slottsparken blev väldigt lyckad, solen sken och vi samlade stadens största arrangemang med 5600 deltagare. Även detta år innehåll utökade aktiviteter innan demonstrationen på öllevångstorget med frukost, plakatmålning och barnaktiviteter. Huvudtalare var Ulla Andersson. ampanj kring majoritetssammanbrottet I samband med att majoritetssamarbetet i kommunen föll samman kampanjade partiföreningen för att uppmärksamma malmöborna om förändringen. Redan efter att S och P ställde sitt ultimatum förutspåddes risken för att samarbetet skulle avbrytas, och kampanjen med basaktivism, möten och mediearbete var därför redan förberedd när sammanbrottet blev ett faktum. Tack vare ett välplanerat 11

12 kommunikationsarbete blev medias bild av nedskärningarna nästan enhällig, och det var omöjligt för S och P hävda att det inte rörde sig om nedskärningar. Vänsterdagarnakampanj När hela Sveriges partiföreningar kom till almö stod vår lokalförening i en förhyrd monter på almö C den september. Syftet med denna minikampanj var två; att välkomna partikamrater från hela Sverige till staden samt att informera allmänheten om vår politik. Ett flygblad med information om vad som hände under Vänsterdagarna (öppna föreläsningar, debatter och fest) delades ut till malmöborna. Antirasistisk höstkampanj Antirasistiska utskottet tillsatte en kampanjgrupp, planerade och genomförde en antirasistisk kampanj. Fokus i kampanjen var att belysa Vänsterpartiet som en självklar antirasistisk kraft i en alltmer aggresiv normalisering av SDs politik samt att visa på den strukturella rasism som drabbar människor i bostadsoch arbetsmarknaden samt inom välfärstjänster och rättsväsende. ampanjen genomfördes med flygbladsutdelningar, ett ideologiskt möte för medlemmar, ett öppet möte kring rasism (antiromanism, rasism mot svarta, islamofobi och antisemitism), ett samarrangemang med distriktet, debattartiklar samt motioner och enkla frågor med politiska krav i fullmäktige. ristallnatten Den 9 november arrangerades en ljusmanifestation på öllevångstorget till minne av kristallnatten men också för att sätta fokus på dagens flyktingpolitik och situationen för almös EU migranter. Efter arrangemanget på öllan följde en välbesökt kulturkväll på biograf Panora. Årsdagen för avskaffandet av den svenska transatlantiska slavhandeln Den 9 oktober anordnades en kulturkväll på Sofielunds folkets hus på årsdagen för avskaffandet av den svenska transatlantiska slavhandeln. Fokus var afrofobi. Under kvällen bjöds det på mat och musikunderhållning. limatkampanj I samband med FN:s klimattoppmöte i Paris i december arrangerade Vänsterpartiet en klimatkampanj i tre delar. Den 29/11 deltog partiet med eget block, banderoll och flygblad i Climate arch almö, som är en del av de tusentals manifestationer som hölls världen över för att sätta press för ett rättvist klimatavtal. Demonstrationen i almö samlade ca 1100 personer. Den 3 4 och 7 9 december stod V almö tillsammans med V Skåne i en monter på almö C och delade ut flygblad med fokus på klimatomställning. Utöver dessa aktioner har partiet lämnat in en rad klimatmotioner i kommunfullmäktige där lokala krav lyfts. Flyktingarbetet I slutet av augusti och under september gick svenska folket man ur huse för att solidarisera och praktiskt hjälpa till med mottagandet och omhändertagandet av de flyktingar som anlände till Sverige. Sverige stod inför ett uppvaknande efter att en bild på en drunknad treårig pojke på flykt från krigets Syrien spridits världen över. I almö var engagemanget särskilt stort och staden blev återigen en hoppets hamn. Vänsterpartiet almö bistod det arbete som Refugees Welcome och ontrapunkt drog ingång genom enskilda medlemmars arbete samt genom politiska påtryckningar. Under Vänsterdagarna samlades kronor in till flyktingarbetet totalt under året samlades ,25 kronor in. Pengarna gick till att finansiera resor inom almö och till Stockholm samt ersättning för inringande av volontärer till ontrapunkt. Refugees Welcome bössor skramlades och flygblad om solidaritet med flyktingar delades ut vid flera tillfällen. I november gjorde regeringen en kovändning i flyktingfrågan och oppinonen vände. Den 24 november beslutade regeringen om en rad förslag som försvårar för flyktingar att söka asyl i Sverige, vilket innebar 12

13 att man i princip stänger Sveriges gränser. Den 1 december anordnade V almö tillsammans med över 28 andra organisationer en manifestation för en bättre, rättvisare och mänskligare flyktingpolitik. Den 4 januari 2016 trädde åtgärden med transportörsansvar för tågen över Öresund in och ID kontroller infördes på astrup. Vänsterpartiet manifesterade med flygbladsutdelning och tal på Triangelstationen och på tågen mellan Hyllie och Triangeln. Vänsterdagarna Under 2015 genomförde Vänsterpartiet almö den stora V konferensen Vänsterdagarna för andra gången i rad. Två år tidigare hade konferensen, som innan dess hette kommun och landstingsdagarna, slagit besöksreskord och omdanats i ett nytt format i almö. Årets Vänsterdagarna slog rekord på nytt med 1100 betalande deltagare från hela landet. Dessutom närvarade över 200 funktionärer som arbetade för att genomföra arrangemanget, samt föreläsare, utställare och andra deltagare. Vänsterdagarna är ett tillfälle då Vänsterpartiet almö får dra nytta av sin stora organisation för att skapa ett arrangemang för hela Vänsterpartiet. Det är också ett tillfälle för V almö att visa upp sig och sprida sina idéer i partiet. Det tar stora resurser i anspråk, men tillför också resurser i form av kunskap, pengar från partiet centralt och nya sätt för medlemmar att bli aktiva. Det är styrelsens uppfattning att partiföreningen tjänar på att arrangera Vänsterdagarna, och vi har därför ansökt om att få stå som värd igen edia och kommunikation Egna medier Satsningen på egna medier och kommunikationsarbete under valrörelsen har gett positiva effekter under Det egna kommunikationsarbetet har varit viktigt under året, särskilt i samband med att samarbetet med S/P bröt samman under senvåren. Då lyckades partiföreningen komma ut med en egen offensiv agenda som plockades upp av nyhetsmedia. Folkviljan och Vänstern i almö Interntidningen Folkviljan har utkommit med sju nummer under året. Tidningen trycks tillsammans med enander och skickas ut till medlemmar och sympatisörer. Utöver de ordinarie numren har två kortare specialnummer av Folkviljan tagits fram inför Vänsterdagarna. Den utåtriktade tidningen Vänstern i almö har under året getts ut i fyra nummer varav ett nummer gjordes i två versioner. Tidningens alla nummer har varit kopplade till kampanjarbetet under året med tema om Internationella kvinnodagen, 1 maj, Arbetsmarknadskampanjen, Antirasism samt om Budgetsammanbrottet i maj/juni. Anledningen till att fler nummer inte har getts är att den utdelningsorganisation som ansvarar för att dela ut tidningen i brevlådor behöver byggas ut för att klara av den kapacitet som är önskvärd. I gengäld fick partiföreningen möjlighet att skicka ut tiotusentals restex i samband med Vänsterdagarna. Hemsida och sociala medier Hemsidan har under året använts i det utåtriktade arbetet och har uppdaterats i princip varje vecka. Besöksantalet har ökat med ungefär 20% från föregående verksamhetsår. Facebooksidan uppdateras i snitt 4 10 gånger i veckan och fungerar som en kanal för att informera och mobilisera, samt sprida debattartiklar och events. Sidans följare har vuxit från 3216 personer till 3744 under verksamhetsåret. Utöver facebook är partiföreningen aktiv i något mindre utsträckning på twitter och instagram. 13

14 Övrigt Det elektroniska nyhetsbrevet har skickats ut 15 gånger under året. Fotoredaktionen har fortsatt arbetet med att bygga upp en lokal bilddatabas som påbörjades under Under Vänsterdagarna sattes en ideell medieredaktion ihop bestående av ett 30 tal skribenter, fotografer och filmare. I samband med 1 maj togs en mobiliseringsfilm fram. Ett samarbete med videokollektivet ohave edia resulterade i en film från demonstrationen samt en video från samlingen. Nyhetsmedia och debatt Den mediala bevakningen av Vänsterpartiet i almö under året bedöms som god då partiet har synts mycket och framförallt har varit ett tydligt oppositionsparti gentemot S och P. Från valet fram tills budgetsamarbetet sprack hade Vänsterpartiet ansvar för jämställdhet, folkhälsa, antidiskriminering och kultur för staden. Detta gav en medial plattform där Vänsterpartiet kunde artikulera politik och få fram partiets politiska budskap. Den 18 maj 2015 publicerades i Sydsvenskan den debattartikel där Vänsterpartiet almös styrelse beskrev synen på Socialdemokraternas och iljöpartiets nedskärningsultimatum, och rekommenderade medlemsmötet att refusera det. Under den kommande veckan sattes berättelsen om varför Vänsterpartiet inte godkände ultimatumet på 100 miljoner i nedskärningar. Det var en medial framgång där kommunalråden Gedin och Thomé fick en framträdande roll i tidningar, TV och radio. Det var strategiskt smart att snabbt sätta berättelsen och vi var mycket aktiva i att ringa inte bara lokala medier utan även nationella medier. ellan den maj publicerades över 40 artiklar om sprickan i budgetsamarbetet fördelat i både radio, tv och tidningar. Av arbetsgruppen ansågs detta vara en stor framgång för hur vi lyckades sätta bilden av Vänsterpartiets politik och varför Vänsterpartiet valde att inte godta ultimatumet. Responsen på valet av att inte godta nedskärningarna var positiv. Under tidig höst har Vänsterpartiet fungerat som ett oppositionsparti och varit snabba på att ge kommentarer till S och P:s utspel. Under senhösten har det varit något svårt att ställa om det mediala arbetet i relation till kommunpolitiken men under 2016 förväntas partiföreningen bli bättre på att kommunicera nedskärningarna som kommer att drabba större delar av befolkningen. Under hösten var Vänsterpartiet mycket aktiva i flyktingfrågan både medialt och organisatoriskt vilket har gett partiet ett bra samarbete med gräsrotsrörelserna. En annan viktig medial händelse var avhysningen av EU migranterna vid Sorgenfrilägret och även här fick partiet bra gehör och varför vi röstade emot en avhysning. Uppdrag och måluppfyllelse I verksamhetsplanen för 2015 och de motioner som bifölls av årsmötet 2015 gavs ett antal mer eller mindre konkreta uppdrag till styrelsen för Nedan följer en redogörelse av dessa. Vissa har beskrivits tidigare i denna verksamhetsberättelse. De allra flesta har genomförts på ett enligt styrelsen tillfredställande sätt. Andra har påbörjats eller genomförts delvis, medan ett fåtal på grund av olika orsaker inte har gått att genomföra eller har fått skjutas på framtiden. Inkluderande arbete på alla möten Genom de relativt nya träffarna för gruppansvariga, samt på organisatörsutbildningen, har olika metoder för inkluderande arbete spridits i organisationen. Dock har ingen konkret uppföljning gjorts varför det är omöjligt att säga huruvida inkluderande arbete har skett på, som formuleringen lyder i verksamhetsplanen, alla möten. 14

15 Utveckla former för att ta emot och aktivera nya medlemmar edlemsgruppen har fått styrelsens uppgift att vidare utveckla de former med vilka vår partiförening tar emot och aktiverar nya medlemmar och arbetar löpande med detta. Arrangera minst sex medlemsmöten Uppdraget att arrangera minst sex medlemsmöten, varav minst ett på en helgdag, är genomfört. Se över styrelsens arbetsformer Styrelsen har börjat arbeta mer med direkt utvärdering av möten, kollektivt utformade arbetsmetoder och annat för ökat deltagande och spridning av ansvar och uppgifter. Styrelse & AU ansvarar för arbetsledning Arbetet med arbetsledning har utvecklats och delegerats huvudsakligen till AU. Se separat stycke under Organisationen. Se över hur stadsdelsorganisationen bör utvecklas Styrelsen har sett över stadsdelsorganisationen och beslutat att inte förändra den under 2015 utan fokusera på att stötta de befintliga grupper som behöver stöd. När partiföreningen växer finns anledning att fortsätta utvärdera detta. Arbetsgrupper för årets arrangemang Arbetsgrupper har utsetts för alla årets arrangemang och kampanjer. ontaktperson och tydligt uppdrag till alla arbetsgrupper Alla arbetsgrupper har en kontaktperson, men vid en utvärdering under hösten konstaterades att uppdrag och mandat behöver förtydligas. Starta organisatörsutbildning Två omgångar har genomförts. Se separat stycke under edlemskapet. ampanj: Feministisk kampanj Genomfördes i samband med 8 mars arrangemanget. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. ampanj: Arbetsmarknad Genomfördes i samband med 1 maj arrangemanget. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. ampanj: Tack vare Vänsterpartiet Genomfördes i samband med Vänsterdagarna i något annorlunda form än vad som inledningsvis planerats. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. ampanj: Rätt till bostad Bostadskampanjen hanns inte med under året, men en arbetsgrupp har tillsatts och fått i uppgift att arbeta med att lyfta bostadsfrågan under ampanj: Antirasistisk kampanj Genomfördes i oktober och november. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. 15

16 ampanj: limatkampanj Genomfördes på almö C under ett par dagar i december. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. Arr: Internationella kvinnodagen 8 mars Genomfört. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. Arr: 1 maj Genomfört. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. Arr: 22 juli innesdagen för massakern på Utøya Efter hårt arbete i samband med majoritetssammanbrottet och den extrainsatta kampanj som följde orkade organisationen inte med att arrangera något den 22 juli. Arr: Årsdag för transatlantiska slavhandelns avskaffande, 9 okt Genomfört. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. Arr: Årsdag för novemberpogromerna, 9 nov Genomfört. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. Arr: Vänsterdagarna Genomfört. Se separat stycke under Årets händelser och kampanjer. Skapa en facklig folder Uppgiften för att skapa en facklig folder har delegerats till fackliga utskottet som fått i uppgift att ta fram material, men arbetet har inte blivit färdigt under Påbörja omställningsprogram för almö Under våren 2015 påbörjades ett arbete med ett grönt omställningsprogram för almö stad. En grupp sattes samman och gruppen har inlett arbetet som måste återupptas och fortsättas under Verktygslåda för organisering Den så kallade verktygslådan är tänkt att vara en samling dokument, instruktioner och verktyg för att kunskapsutjämna så att fler kan ta en större roll i partiföreningen. Även om mycket av materialet till en sådan verktygslåda har påbörjats under 2015 har det inte sammanställts eller publicerats. Arbetet får fortsätta under Utveckla forum för bred vänsterdiskussion Onsdags och torsdagskaféer, ett större studieprogram än på länge och en strategikonferens utgjorde delar i ett medvetet arbete att öppna upp för mer politisk diskussion i partiet. Under 2016 fortsätter arbetet med bland annat än debattsida i Folkviljan och på hemsidan. Utred inköp av solpaneler till Vänsterns hus Uppgiften har delegerats till Föreningen Vänsterns Hus, som inte kunnat slutföra uppdraget under året. Översyn av energi och resurshushållning inom verksamheten Uppgiften har delegerats till Föreningen Vänsterns Hus, som inte kunnat slutföra uppdraget under året. 16

17 Arbetsgruppernas, utskottens och redaktionernas verksamhet Nedan följer redogörelser för de olika arbetsgruppernas, utskottens och redaktioneras verksamhet under året, baserat på gruppernas egna redogörelser. De grupper som saknas har inte redovisat sin verksamhet för styrelsen. Antirasistiska utskottet Utskottet har träffats ca en gång per månad, med varierat antal deltagande från tre personer till ca 10. Under våren gemomfördes en studiecirkel med fyra träffar. Ca 20 personer deltog och en del nya aktivister tillkom därigenom i utskottets arbete. Under hösten fokuserade utskottet på partiets utåtriktade antirasistiska kampanj. Ett flygblad och en masstidning togs fram. De spreds via kaffe och politik, utdelningar och via öppna arrangemang. Utskottet har även deltagit med ett pass om antirasism på partiets seminarieserie inför kongressen. På minnesdagen för den transatlantiska slavhandelns avskaffande, den 9 oktober, arrangerades ett evenemang på Sofielunds Folkets hus och ett öppet möte kring antiziganism. Arabiska vänstern Under året har utskottet arrangerat och deltagit i olika demonstrationer, bland annat internationella kvinnodagen 8 mars, ett stort block i 1 maj tåget, mot Daesh i juni, för ett fritt Irak i augusti och tillsammans med Palestinas Grupp 194 i september. Utskottet har också anordnat flera öppna möten och studier, bland annat ett öppet möte med Hans Linde och Irakiska kommunistpartiet IP, ett för unga kvinnor från Palestina och ett årligt arabiskt event med musik, tal och över 100 arabisktalande deltagare. Utskottet arbetar med Facebook sidan Vänsterpartiet almö på arabiska med över 1000 följare från hela Sverige och besvarar många frågor där. Dessutom har utskottet haft en studiecirkel om Vänsterpartiet på arabiska, deltagit i utländska event, hjälpt partiet centralt med uttalanden angående ellanöstern politik samt haft kontakt med media i Sverige på arabiska om Sverige och Vänsterpartiets politik. Utskottet har under året skickat en skrivelse till styrelsen och framfört kritik mot brister i samarbete och stöd från styrelsen. Styrelsen har svarat och förklarat de problem som uppstått i den situation som följt majoritetssammanbrottet, samt uttryckt en vilja att fördjupa samarbetet. Utskottet har indikerat att styrelsens svar inte var tillfredställande, och arbetet med att förbättra samarbetet och ge utskottet bättre stöd kommer att behöva fortsätta under Arbetsgrupp kring sk EU migranter I slutet av 2014 bildades en tillfällig arbetsgrupp för att klargöra och utveckla V almös politik i frågor kring s.k. EU migranter. Gruppens arbete resulterade i ett dokument som behandlades på årsmötet i januari, och som sedan antogs på ett medlemsmöte i mars Dokumentet har sedan varit vägledande i det kommunpolitiska arbetet. Under våren gjordes ett försök att bilda en arbetsgrupp för att arbeta långsiktigt med frågor kring EU migranter. Få från V almö kom på de möten som ordnades, däremot hölls flera konstruktiva möten på distriktsnivå. V almö har under året varit en tydlig röst mot de avhysningar av hemlösa s.k. EU migranter som skett i Pildammsparken, på Sorgenfriområdet, och flera andra ställen i almö. V almö mobiliserade också 17

18 stöd till de boende i Sorgenfrilägret innan och efter avhysningen bland annat genom att delta i protestaktioner och genom att hjälpa till med filtar, varmt kaffe, m.m. Bokcirkeln Bokcirkeln är en trogen liten grupp på 5 6 personer som under året träffats en gång i månaden. Gruppen läser skönlitteratur och diskuterar böckerna. Bostadspolitiska utskottet Under hösten startade bostadsutskottet upp på nytt. Gruppen hade ett möte som resulterade i en debattartikel om kommunala byggbolag som publicerades i ETC almö i samband med att kommunfullmäktige röstade om frågan. Fackliga utskottet Fackliga utskottet hade under 2015 tolv protokollförda möten och har under året samlat fackligt aktiva partikamrater inom bland annat Transport, Hotell och restaurangfacket, IF etall, ommunal, GS facket, Byggnads, Elektrikerförbundet, Journalistförbundet och SEO. En ny partiförening Hotell och restaurang vänstern bildades av medlemmar från Hotell och restaurangfacket. Utskottet har besökt stadsdelsgrupper och andra utskott inom partiet samt deltagit vid olika studier för att prata om fackliga frågor. Under våren arrangerades en studiecirkel kring boken Skitliv. Utskottet har varit aktiva i samhällsdebatten för att lyfta fackliga frågor ur ett vänsterperspektiv. Bland annat har uttalanden tagits på möten och fått stor spridning i fackpressen, t ex om det eventuella extravalet i början av året. Utskottet skickade blommor till Transport, Byggnads och SEO, som svenskt Näringsliv utnämnt till de mest bråkiga fackföreningarna och lyfte frågan om schyssta villkor under almöfestivalen. Utskottet var aktivt i arbetsmarknadskampanjen i samband med 1 maj och tog bland annat fram en masstidning som delades ut på arbetsplatser och i arbetarstadsdelar. Under kampanjen skickades brev till alla fackliga klubbar och sektioner med erbjudande om att komma på arbetsplatsbesök med Vänsterpartiets parlamentariker. Få besök blev tyvärr av. Utskottet deltog även i distriktets arbetsrättskampanj under hösten. Utskottet har också anordnat ett antal stora utåtriktade möten, bland annat med Jonas Sjöstedt på tangopalatset den 21 maj, med Jenny Bengtsson och Jeanette Stojic om vänstern och facklig organisering på Tröls den 16 juni samt ett sommarkafé om sex timmars arbetsdag. Den 1 november arrangerade utskottet tillsammans med LO almö och Transportarbetareförbundet ett öppet möte på tema Värna kollektivtalen stoppa skattefusk och lönedumping med Transports ordförande Lasse Lindgren. Det var ett historiskt möte eftersom det var det första mötet med ett LO förbunds ordförande som arrangeras av Vänsterpartiet i modern tid. Utskottet har tagit initiativ till en nationell facklig Facebook grupp som på kort tid har fått stor anslutning med över 200 aktiva. Feministiska utskottet Utskottet antog i början av året en ambitiös verksamhetsplan som innehöll internfeministiskt arbete, feministisk kampanj i samband med 8:e mars och feministisk festival, att stötta HBTQ utskottet vid Regnbågsveckan och genomföra en förskoledag i park under sommaren. 18

19 Under året har utskottet genomfört större delarna av sin verksamhetsplan, med vissa förändringar. Exempelvis blev förskoledagen i en park till en lyckad feministisk gårdsfest med feministiskt självförsvar med Ung vänster och aktiviteter för barn och vuxna i Vänsterns hus trädgård. Utskottets höstmöten har haft fokus på intern diskussion kring Vänsterpartiets politik, omvärlden och vad utskottet vill. Flera motioner har skrivits till kongressen 2016 och utskottet har börjat planera för feministisk studiecirkel till våren. Formgivargruppen Under året har formgivargruppen inte haft några organiserade möten, utan gruppen består utav en kontaktlista och Facebook grupp där uppdrag och uppgifter från övriga partiföreningen läggs ut för intresserade formgivaraktivister. HBTQ vänstern HBTQ vänstern träffades under året ca var 3:e 4:e vecka. Under året har gruppen haft flera intressanta gäster, bland andra Chian från RFSL newcomers och arianne Berg fd. riksdagspolitiker. I början av året ordnade en del i HBTQ gruppen en fristående bokcirkel kring en bok om två mäns sexuella relation och deras straff p.g.a. detta vid förra sekelskiftet. I april arrangerade gruppen en gemensam träff med feministiska utskottet för att diskutera politiska brinnande frågor ur ett intersektionellt perspektiv. På IDAHOT dagen, International Day Against Homophobia and Transphobia, arrangerade HBTQ vänstern en kaffe och politik deluxe. Under regnbågsveckan almö Pride stod HBTQ vänstern som arrangör för flera programpunkter, bland annat en föreläsning och en konsert. Husgruppen Under hösten 2015 startades husgruppen, som jobbar för att förbättra lokalerna på Vänsterns hus. Under hösten ägnades tid till att planera vad som skulle kunna göras i huset och det ena mötesrummet målades om. Husievänstern Vänstern i Husie har bildats och haft sina första två möten under hösten irsebergs stadsdelsgrupp Under året har irsebergs stadsdelsgrupp haft 11 möten på irsebergs Bibliotek/Fritidsgård. Under året har gruppen bland annat jobbat med den nya stadsplanen och koloniområdet vid Lundavägen, S och P:s nedskärningar i kommunens budget samt kongressen. Stadsdelsgruppen har också deltagit i de olika årliga irsebergsarrangemangen, såsom Beijersparkfesten och Backanatten, samt haft ett antal utåtriktade aktiviteter och delat ut varje nummer av Vänstern i almö till 3000 hushåll. iljöutskottet iljöutskottet har träffats var fjärde vecka under året, i regel på Vänsterns hus. Gruppen består av mellan 5 10 aktiva. Under året har gruppens främsta fokus legat på omställningsprogram, eko eko rapporten och partistyrelsens förslag till punktprogram utifrån eko eko. Under våren har utskottet haft två träffar med stadsmiljögruppen och diskuterat almö Stads trafik och mobilitetsplan, Översiktsplan och Utbyggnadsstrategi samt budgetmålen. 19

20 Gruppen arrangerade i juni ett öppet möte och terminsavslutning på Far i hatten med gäster från organisationen Fossil Free. ötet resulterade i att Vänsterpartiet almö lade en motion om att almö stad och dess stiftelser ska divestera från fossilbränsle. Under hösten har det genomförts en studiecirkel med utgångspunkt från eko ekorapporten. Det genomfördes fyra möten samt ett avslutande möte tillsammans med stadsdelsgruppen i Centrum då Hanna Gedin från PS redogjorde för eko ekorapporten och det program som PS tagit fram i punktform. iljögruppen var drivande från V almö i den rikstäckande klimatdemonstration som ordnades i bland annat almö inför COP 21 den 29 november. iljögruppen var också aktiv i förberedelser och genomförande av V almös klimatkampanj under COP 21 på almö C. Programmerargruppen Vänsterpartiet almös webb och programmerargrupp har inte haft någon organiserad verksamhet under året. De flesta av de som någon gång varit aktiva i gruppen har däremot deltagit i arbetet med nya Zetkin. I samband med Vänsterdagarna arrangerades en nätverksträff för programmerare i syfte att knyta kontakter med vänsterprogrammerare i andra städer. På nätverksträffen deltog 12 personer. Sjukvårdsgruppen Sjukvårdsgruppen har arrangerat och deltagit i flera aktiviteter under året. Gruppen deltog i banderollverkstad inför 8 mars och var aktiv i distriktets sjukvårdskampanjs aktionsdagar oktober. Gruppen arrangerade också ett sommarkafé på tema psykvården, samt deltog i ett antal mindre arrangemang och flygbladsutdelningar. Spelcirkeln TV spelscirkeln startade under 2015 som en del av höstens studieprogram, men gruppen beslutade att fortsätta ses en gång i månaden på samma sätt som bokcirkeln. Under hösten hade gruppen fyra träffar med omkring tio deltagare per gång. Cirkeln diskuterar skärningspunkten mellan politik och digitala spel, ett medium och en kulturform som idag är en av de snabbast växande. Södra Innerstadens stadsdelsgrupp Under året 2015 har Vänsterpartiets stadsdelsgrupp Södra Innerstaden anordnat en mängd aktiviteter för medlemmarna i Södra Innerstaden. Ambitionen har varit att ha kontinuerliga möten varannan onsdag med syfte att aktivera och intressera medlemmar i stadsdelen. Ett möte hölls på Folkets Parks kontor och handlade om parkens betydelse för folket. Gruppen anordnade sedan en stadsvandring med historikern Roger Johansson som berättade om stadsdelens historia. Emma Lina Johansson, Vänsterpartiets ordinarie ledamot i Innerstadens stadsområdesnämnd har besökt stadsdelsgruppen för att berätta om kommunpolitiken. Utbildningsutskottet Under första halvåret träffades utskottet tre gånger, med 5 6 deltagare per möte. Vid varje tillfälle fanns ett tema som diskuterades samt utrymme för aktuella frågeställningar inom utbildningsområdet. Efter sommaren har utskottet inte träffats då det saknats sammankallande. 20

21 Västra innerstadens stadsdelsgrupp Under 2015 har Västra innerstadens stadsdelsgrupp genomfört interna möten, utåtriktade aktiviteter och deltagit i olika aktiviteter och möten i distriktet och i partiföreningen i almö. I början av december 2015 fanns 24 personer den interna maillista som används för kallelse till möten och övrig information. På de interna mötena i stadsdelsgruppen har i genomsnitt ca 5 7 personer deltagit. Dessa möten har hållits på huset Tuppen på Tessins väg men även i en lokal i en medlems bostadsrättsförening. På mötena har gruppen diskuterat aktuella frågor och även tagit emot besök från styrelsen. När det gäller utåtriktade aktiviteter har stadsdelsgruppen närvarat med kaffebord och flygbladsutdelning i samband med de två loppisar som anordnats längs Regementsgatan. Vänsterns Interreliösa Grupp (VIG) Vänsterns Interreligiösa Grupp (VIG) är ett öppet forum där frågor som rör religion och politik, fritt kan diskuteras och samtalas om. Det finns inga krav på varken parti eller religionstillhörighet. Det ska dock finnas ett intresse för sådana frågor som rör sig i skärningspunkten mellan religion och vänsterpolitik. VIG har haft 12 samlingar under året, varav 7 på våren och 5 under hösten. Träffarna har varit på Vänsterns hus. Under året har ett tjugotal olika personer deltagit i samlingarna. VIG har ett visst samarbete med studieförbundet Ibn Rushd, som inneburit att besök för att utbyta erfarenheter och planera eventuella aktiviteter. Under året har två externa gäster inbjudits för att leda samtalen. På våren var ordföranden i den Judiska församlingen i almö, Jehoshua aufman, inbjuden för att samtala om judarnas situation i almö. Under hösten var palestinakännaren och teologen Anna arin Hammar från Uppsala inbjuden för att ge en bakgrund till Israel Palestinakonflikten ur ett religionsperspektiv och var Svenska yrkan står i denna konflikt. Därutöver har gruppens egna deltagare tagit upp aktuella frågor och föredragit olika ämnen. Bland annat har frågan om kvinnors förtryck i förorterna diskuterats vid flera samlingar under hösten. Andra ämnen har varit shamaismen och kontextuell teologi. Verksamhetsberättelsen antogs i sin helhet den 10 januari 2016, av 2015 års styrelse för Vänsterpartiet almö. 21

22 Vänsterpartiet almö, årsmöte 2016 ommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2015 Från en del i majoriteten till opposition Året började med att vi satt i majoritet efter våra stora valframgångar Samarbetet gnisslade under hela våren, men när det kom till budgetförhandlingar inför 2016 års budget var det klart att S och P ville villkora nedskärningar av den kommunala budgeten för att vi skulle få vara med. Vi var beredda att diskutera helheten, men ställdes inför ett ultimatum att acceptera minst 100 miljoner i direkta nedskärningar. Det slutade med att S och P gjorde en egen minoritetsbudget och avsatte våra poster i majoritetsstyret. Vi hamnade i opposition. Stora fullmäktigegruppen Stora fullmäktigegruppen är alla våra kommunala förtroendevalda. Vid årets början när vi fortfarande ingick i majoriteten i kommunen hade vi 46 kamrater med uppdrag, 20 män och 26 kvinnor. Vi har dessutom 22 nämndemän i Tingsrätten. När vi hamnade i opposition har vi 40 uppdrag, 16 män, 23 kvinnor samt en transperson. Årets möten med stora fullmäktigegruppen 15 januari (31 närvarande) där vi diskuterade vårt arbete i stora fullmäktigegruppen. Dessutom diskuterades mål och budget. 3 mars (22 närvarande). Vi diskuterade vårt mediearbete samt målen för 2015 och budgetäskanden för april (17 närvarande). Tema var vårt arbete kring jämställdhet och folkhälsa. 28 maj (28 närvarande). Vi diskuterade det uppkomna läget i budgetförhandlingarna. 2 september (26 närvarande). Vårt första möte i opposition, den nya rollen upptog det mesta av diskussionen. 8 oktober (18 närvarande) Vi diskuterade fortsatt om vår oppositionsroll och nämndernas budgetar. 1 december (17 närvarande) Även denna gång diskuterades vår oppositionsroll och nämndernas budgetar. Lilla fullmäktigegruppen Lilla fullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, har haft möte inför varje F möte och där diskuteras även dagordningen inför varje kommunstyrelsemöte. Tim Schnoor har flyttat under året och ersatts av abir Amiri. 22

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Välkommen till Sollentunamoderaterna!

Välkommen till Sollentunamoderaterna! Nymedlemsinformation Utgåva 1/2012 Välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi är en del av ett parti som ständigt försöker förnya oss och utveckla

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Emeli Eriksson, Simon Frohlund, Ung Vänster Malmö, Sara Hultqvist, Ung Vänster Hedemora,

Emeli Eriksson, Simon Frohlund, Ung Vänster Malmö, Sara Hultqvist, Ung Vänster Hedemora, 0 0 0 0 0 A - Röda boken.0 Vad är det som alla nystartade klubbar får? Vilken bok är det man öppnar när ingen svarar på förbundscentralen? Var hittar man förklaringen till vad en kontrapropositionsvotering

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bosniskhercegovinsk - Svenska kvinnoförbundet i Sverige Värnamo 16 februari 2013 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 NAMN OCH SÄTE 1. Organisationens namn är: Bosniskhercegovinsk - Svenska

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer och andra

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE I

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE I KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2008-07-10 Handläggare: Marie Landegård Telefon: 076-825 40 51 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 21 augusti 2008 RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Sammanfattning HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest kombinerad med höstmöte där vi antog

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Kämpa lär! Vänsterpartiet Malmös studieprogram våren 2016. Vänsterpartiet Malmö vmalmo.se/studier

Kämpa lär! Vänsterpartiet Malmös studieprogram våren 2016. Vänsterpartiet Malmö vmalmo.se/studier Kämpa lär! Vänsterpartiet Malmös studieprogram våren 2016 Vänsterpartiet Malmö vmalmo.se/studier Innehåll Studier förändrar! s 4 Praktisk information s 5 För nya medlemmar s 6 Studiecirklar s 9 Kurser-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 1. Allmänt/sammanfattning av året Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet. Partiet har vidare lyft patentfrågan

Läs mer

Barnens Dag R. STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND. Antagna vid årsmöte 2000-03-19

Barnens Dag R. STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND. Antagna vid årsmöte 2000-03-19 Barnens Dag R STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND Antagna vid årsmöte 2000-03-19 Reviderade 2006-04-02 vid ordinarie årsmöte i Borlänge Stadgarna reviderade 2013-04-27 Barnens Dag R 1. FÖRENINGENS NAMN

Läs mer

Stadgar Hangool Foundation

Stadgar Hangool Foundation Hangool Foundation ORGANISATIONSNR: 802473-6657 Ynglingavägen 1-3 177 57 Järfälla Stockholms län Stadgar Hangool Foundation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastställda av årsmöte 03-oktober-2015 I FÖRENINGENS DEFINITION

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Frånvarande - Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 22 augusti 2012, Östervägen

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2015. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Så arbetar demokratiutskottet I demokratiutskottet ingår en representant för respektive parti. Ordförande är Britt Westerlund (s). Övriga ledamöter är Ingmari

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer