Botkyrka kommun. Första kvartalet Analytiker: Henrik Zettergren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun. Första kvartalet 2011. Analytiker: Henrik Zettergren. www.infopaq.se/no/dk/fi"

Transkript

1 Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Analytiker: Henrik Zettergren

2 Innehåll Innehåll Bakgrund & syfte Sammanfattning & reflektioner Publicitet över tid Hur bemöts Botkyrka kommun i media? 5 Vad handlar publiciteten om? 6 Vad i Botkyrka kommun handlar det om? 8 Vem dominerar mediebilden? 9 Vilka företrädare förekommer? 10 Botkyrka kommuns pressmeddelanden 11 Hur ser Botkyrka kommuns medieimage ut? 1 Vad handlar Botkyrkas övriga publicitet om? 1 Bakgrund och syfte Infopaq har på uppdrag av Botkyrka kommun analyserat mediernas rapportering om Botkyrka kommun och Botkyrka under den gångna kvartalet. De frågeställningar som följs är: Vilket genomslag har Botkyrka kommuns publicitet? Hur framställs Botkyrka kommun i medierna? Är medievinklingen fördelaktig, neutral eller kritisk? Vilka ämnen och händelser förknippas med Botkyrka kommun? Vad i Botkyrka kommun är det som syns? Vem dominerar Botkyrka kommuns mediebild? Vilka företrädare förekommer? Hur ser Botkyrka kommuns image ut? Hur ser Botkyrkas övriga publicitet ut?

3 Sammanfattning & reflektioner Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Under första kvartalet 011 förekommer Botkyrka i artiklar i tryckta medier och webbkällor. Det är i stort sett samma notering som föregående kvartal. Av hela denna publicitet handlar 190 införanden om Botkyrka kommun, vilket är ungefär samma genomslag som för det fjärde kvartalet 010. Avsaknaden är stora nyheter med brett allmänintresse gör att genomslaget fortfarande är mindre det tredje kvartalet. Publiciteten om Botkyrka kommun är fortfarande något högre än snittet för motsvarande kranskommuner i Stockholm. Av de 190 artiklarna handlar 160 om kommunala verksamheter eller angelägenheter. 0 artiklar använder kommunbegreppet endast som geografisk referenspunkt eller avgränsare. I denna rapport har den delen lyfts ut och behandlas i ett separat stycke på sidan 1. Likheterna med fjärde kvartalets publicitet är mycket slående, inte bara vad gäller genomslag, utan också medievinkling och ämnesfördelning. Kommunen får också fortfarande en mycket stor andel negativ publicitet, men här är det få nyheter som sticker ut. Förra kvartalets mest omskrivna ämnen är i stort sett de samma även detta kvartal. De enda väsentliga undantagen är att kultur tappat utrymme, medan miljö och hälsa fått större genomslag. Företagande, nybyggen och skolfrågor är mest förekommande i publiciteten. Den tydligaste och mest påtagliga förändringen jämfört med förra kvartalet är att andelen publicitet i lokalpressen ökat kraftigt. Mitt i Botkyrka/Salem står för nära 0 procent av kvartalets (kommunala) publicitet. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående kvartal. Samtidigt har publiciteten i rikstäckande medier som sr.se, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter nästan helt försvunnit. Botkyrka kommuns och Botkyrkas image påverkas både av positiva och negativa omdömen. De mest positiva kommer fram i samband med hederspriset i Earth Hour Challenge och olika upphandlingar. Den positiva trenden med hög andel fördelaktig publicitet håller i sig även under årets första kvartal. Liksom under föregående period är nästan var tredje artikel positivt vinklad. Den proaktiva nyheten om nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset i Earth Hour Challenge är de mest bidragande nyheterna.

4 Publicitet över tid - översikt Botkyrka kommun Första kvartalet Botkyrkas kommunala gymnasieskolor högst slutbetyg Hyresrätter ska vikas för äldre Oljeläckage vid Tullinge vattenverk, S vill hålla ihop Botkyrka Barnfattigdomen minskade i Botkyrka Malmsjö skola invigs Nej till minareter i Alby Bilen är fortfarande männens territorium Stockholms stad säljer Snäckstavik med omnejd för 15 miljoner Massdöd av fiskar i Aspen Kronprinsessan på besök Ny kommundirektör, Klimatfesten 5 0 v 1 v v v v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 1 v 1 Antal artiklar som rör kommunen Antal artiklar som rör orten Botkyrka valde Vklass, Lärare fälld för misshandel, Katarina Berggren på MIPIM Botkyrka får hederspris av kungen, Klimattorget

5 Hur bemöts Botkyrka kommun i media? Botkyrka kommun Första kvartalet procent av första kvartalets publicitet är positiv, vilket jämförelsevis är en anmärkningsvärt hög notering. Det är något lägre än fjärde kvartalet, men nästan tre gånger högre än tredje kvartalet. Med tanke på det långa tidsintervallet på sex månader är det svårt att hitta andra kommuner som kan uppvisa en så hög andel fördelaktig publicitet. Räknas även publiciteten där Botkyrka kommun används som geografisk beskrivning sjunker den positiva andelen med tre procentenheter. Svagt positivt 1% Positivt 8% Negativt 9% Svagt negativt 10% Bakom det positiva bemötandet ligger ett flertal nyheter. Mest utrymme får den proaktiva nyheten om nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset i Earth Hour Challenge, med ett genomslag på sammanlagt nio artiklar. Även festligheterna i Hågelbyparken och Tumba centrum uppmärksammas i några artiklar. (I publiciteten som rör Botkyrka återfinns Earth Hour i sammanlagt 56 olika artiklar, men den stora merparten berör varken kommunen eller pressmeddelanden. Andra positiva nyheter är de nya rutinerna för upphandling, invigningen av Malmsjö skola, beröm och utmärkelser för brandskyddsarbetet och plåtpriset till förskolan Ugglan. Liksom föregående kvartal är en femtedel av publiciteten om Botkyrka kommun negativt vinklad. Det är fortfarande en relativt hög andel i jämförelse med andra kommuner, men med tanke på den stora dominansen av lokalpress inte uppseendeväckande. Neutralt 5% Bland de kraftigt negativa nyheterna finns inga stora nyheter. Kännetecknande är att de förekommer i Mitt i Botkyrka/Salem eller Södra sidan och att det är olika privatpersoner som ofta i insändare klagar på badhusens öppettider, skolmiljön eller bemötandet av kronprinsessan Victoria. Bland de svagt negativa artiklarna märks framför allt misshandelsdomen mot en lågstadielärare, arenabekymren för IFK Tumba inför elitseriesatsningen och kritik mot förslumningen av Norsborgs centrum. Även här dominerar Mitt i Botkyrka/Salem mycket kraftigt. 5

6 Vad handlar publiciteten om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Närings- och arbetsliv Nybyggnation och upprustning Utbildning och barnomsorg Miljö och hälsa Fritid och idrott Tävlingar och utmärkelser Kultur Politik Boende Brottslighet infrastruktur Ekonomi Mångfald Snöröjning Information Övrigt Personal Säkerhet Befolkningsstatistik Antal artiklar 6

7 Vad handlar publiciteten om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Fördelningen mellan de olika ämnesområden som fokuseras i media är under första kvartalet mycket snarlik det förra kvartalets. De stora undantagen är kultur som tappar en stor del av sin synlighet och miljö och hälsa som får ökat utrymme. Den främsta orsaken till att kulturfrågorna tappat mark är att det denna period varit betydligt färre pressmeddelanden och smånyheter som förmått höja genomslaget. En annan är att kommunen denna gång inte fått ta del av publiciteten kring Subtopia eller Cirkus Cirkör. Uppträdandena kring kronprinsessparets besök ger inte heller kommunen någon uppmärksamhet (förutom en ilsken insändare i Mitt i Botkyrka/Salem). Närings- och arbetslivsfrågor fortsätter att ge kommunen mycket publicitet och positiv uppmärksamhet. Framför allt är det olika aspekter på kommunens upphandling som får stort utrymme. Det handlar dels om de nya rutinerna kring e-handel och nya affärer, som nya lönehanteringssystemet från HRM Software och lärplattformen Vklass från Softronic, dels turerna kring kravet på kollaktivavtal vid upphandling. Bilden av nybyggen och upprustning är nästan genomgående neutral och föranleder få omdömen. Priset för utformningen av Tunaparken, länsstyrelsens nej till minaretbygget i Alby och Botkyrka kommuns positiva besked till industriplanerna i Glömstadalen får mest utrymme men bara den förstnämnda är positiv. Utbildning och barnomsorg är fortfarande en av de frågor som ger flest negativa artiklar, men bilden är betydligt mer nyanserad detta kvartal. Negativa nyheter om miljön på Brunnaskolan, misshandelsdomen mot en lärare och att en annan lärare anmält kommunen till DO för diskrimineringen vägs helt upp av positiv publicitet kring gymnasieskolans goda resultat, Malmsjö skolas invigning och nattöppna daghem (uppmärksammat i Smålands-Posten). Tävlingar och utmärkelser är den fråga som starkast bidrar till att höja kommunens anseende. Nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset får mest utrymme, men även Plåtpriset till förskolan Ugglan, CIO Awards och karatetränaren Micke Lundströms utmärkelse Årets tränare hjälper till att förgylla kommunens varumärke. Det stora genomslaget för miljö och hälsa skiljer sig något från förra kvartalet. Här är det positiva nyheter som klimatfesterna och vindkraftverket i Dalarna som lyfter publiciteten. Oljeläckaget vid Tullinge vattenverk och den mystiska fiskdöden i Aspen får utrymme, men medför ingen negativ publicitet. 7

8 Vad i Botkyrka kommun handlar det om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 I likhet med föregående kvartal är det sammantaget få enskilda platser eller företeelser inom Botkyrka kommun som får brett medialt utrymme i den publicitet där kommunen omnämns. En sjättedel, eller 16 procent, av kommunens publicitet handlar om kommunen som en geografisk plats. När denna publicitet exkluderas beskriver två femtedelar kommunen i en administrativ eller politisk bemärkelse. Det är en något lägre notering än tidigare två kvartal. Att förhållandevis många olika objekt omnämns hänger samman med att en mycket stor del av publiciteten förekommit i lokalpressen. Att skolan i allmänhet får så stort utrymme beror på tre enskilda nyheter; valet av Softronics lärplattform Vklass, Jannie Jeppesens nya jobb som rektor på Vittra Telefonplan och hovrättens misshandelsdom mot en lärare. Botkyrkabyggen syns i en rad olika sammanhang, bland annat bostadsminister Stefan Attefalls besök i Botkyrka, det nya vindkraftverket i Dalarna och den falska namninsamlingskampanjen i Norsberg för att ombilda lägenheter till bostadsrätter. Alby förekommer mest i samband avslaget till det höga minaretbygget. Botkyrka kommun Skolan i allmänhet Botkyrkabyggen Alby Malmsjöskolan Hågelbyparken Ugglan Tullingepartiet Tunaparken Barnomsorg Gymnasieskolan Eklidshallen Fittja Ungdomens hus Brunnaskolan Uttran Glömstadalen Tullinge vattenverk Maxihallen Antal artiklar 8

9 Vem dominerar mediebilden? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Kommunens anställda är den mest framträdande aktörsgruppen i Botkyrka kommuns mediebild under första kvartalet. Liksom tidigare rör det sig ett stort antal personer som uttalar sig om ett brett spektrum av ämnen. Utbildnings- och miljöfrågor dominerar. En dryg fjärdedel av gruppens förekomst härrör från pressmeddelanden, kommunens hemsida eller rapporter, som inte lyfts fram av någon talesperson. Botkyrka kommun Intresseorganisationer Privatperson Företag Det är framför allt världsnaturfonden/wwf) och Earth Hour Challange-priset som gör organisationer till en av de mest framträdande aktörsgrupperna i kommunens publicitet. Sammantaget är det också den grupp som under perioden sprider den mest positiva bilden kommunen. Andra organisationer som förekommer är Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och Förortsekonomerna. Kommunpolitiker Myndighet Politiker Artist/konstnär Forskare Förra kvartalets mest framträdande aktör, företagarna, fortsätter att lyfta fram Botkyrka kommun. Mest synliga är it-konsultföretaget Softronic som i ett väl spritt pressmeddelande berättar att man sålt in lärplattformen Vklass till Botkyrka kommun. Privatpersoner är den grupp som ger den mest negativa bilden av kommunen. 1 av de av deras 15 införanden är kritiska. Framför allt är det i olika insändare i Mitt i Botkyrka som missnöjet framförs. Journalist Kommunalt bolag Antal artiklar Kommunpolitikerna förekommer förhållandevis ofta i publiciteten men tillåts inte alltid dominera hela innehållet. 9

10 Vilka företrädare förekommer? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Katarina Berggren(S) är som tidigare den mest förekommande av kommunens talespersoner (med undantag för förra kvartalets hungerstrejkande Rostam Ahmad Ramini). Hon uttalar sig i en rad olika frågor, bland annat nomineringen till Earth Hour Challange, hyresrätter åt äldre i Tullinge, Botkyrkabyggens vindkraftverk i Dalarna och IFK Tumbas problem med att få hemmaarenan godkänd för elitseriespel. Hon förekommer också i två debatter med Tullingepartiets Karin Nakamura-Lindholm(TP) om Tullinges framtid. Jannie Jeppesen från utbildningsförvaltningen uppmärksammas i en rad artiklar för att hon tagit jobbet som rektor för Vittra Telefonplan. Katarina Berggren Jannie Jeppesen Anders Kuylser Peter Nyberg Mattias Gökinan Lena Maria Fritsberg Åsa Ratcovich Jens Sjöström 9 Upphandlingschefen Anders Keylser intervjuas i Anbudsjournalen och Upphandling om kommunens nya rutiner vid upphandlingar. Pernilla Hellman Karin Nakamura-Lindholm Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg(S) uttalar sig om länsstyrelsens nej till minareterna i Alby. Mattias Gökinan(S) kommenterar Maxihallen, Ungdomens hus och invigningen av Malmsjö skola. Säkerhetssamordnare Lena Maria Fritsberg förekommer i ett par artiklar om brandlarmen på kommunens skolor samt en artikel om Norsborgs centrum. John Staberg Antal artiklar Åsa Ratcovich tackar för sig i några Skånetidningar och berättar om sitt nya jobb som kommunchef i Botkyrka. VA-ingenjör John Staberg uttalar sig om oljeläckaget vi Tullinge vattentäkt. 10

11 Botkyrka kommuns pressmeddelanden Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Pressmeddelande Antal artiklar Botkyrka får hederspris av kungen för sitt klimatarbete till klimatfest i Hågelbyparken målet för Earth Hour i Botkyrka Botkyrka köper nytt löne- och personalsystem Klimatsmart skola invigs i Botkyrka Åsa Ratcovich ny kommundirektör i Botkyrka Botkyrka kan bli Earth Hour Capital Botkyrka går mot strömmen det går att förbättra skolresultaten i socialt utsatta områden 1 Policy för sociala medier ska ge bättre service till medborgarna i Botkyrka kommun 1 Botkyrkas kommunala gymnasieskolor högst slutbetyg i Södertörn 1 Barnfattigdomen minskade i Botkyrka mellan 000 och Botkyrka kommun siktar på 1000 sommarjobb för unga 1 Klimattorget tio dagar av klimatfokus i Tumba Centrum 1 Alla ettor dansar med Botkyrkas kulturella allemansrätt 1 Summa 11

12 Hur ser Botkyrkas medieimage ut? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Under första kvartalet är Botkyrka kommuns/botkyrkas image betydligt mer splittrad än tidigare perioder. De övervägande positiva omdömena är mer utblandade med negativa kommentarer. Även detta hänger samman med den starka närvaron i lokalpressen. Utmärkelser och priser bidrar fortfarande mycket till kommunens anseende i medierna. Framför allt är det i samband med hederspriset i Earth Hour Challenge som kreativa livsstilsförändringar lyfts fram. I publiciteten framhålls flera projekt kring hållbar livsstil, bland annat klimatfamiljer som lagt om sin livsstil och sajten earth.re.create som främjar hållbart mode och design. Att kommunen satsar på att bli helt fossilfri till 00 och ligger långt framme när det gäller klimatsmart byggande. Kommunens företagande föranleder få kommentarer. Däremot får kommunen som affärspartner ett par berömmande omdömen. I intervjun med upphandlingschefen Anders Kuylser i Anbudsjournalen framgår det att syftet med de förändrade rutinerna är att det ska vara enklare för företagen att göra affärer med Botkyrka kommun. I samma tidning uttalar sig Carl- Martin Lanér, vd för HRM Software, som just vunnit en upphandling om nytt system för löne- och personalprocesser. Han säger att Botkyrka är en kommun som vi tycker går i linje med vår egen affärsidé - att vara långt ifrån lagom. Samma devis får rakt motsatt tolkning i en insändare i Mitt i Botkyrka, där skribenten tycker att Salem, Uttran, Grödinge och Tullinge borde slås ihop till en Södertörns kommun. Orsaken är att det är uppenbart att Botkyrka kommun misslyckats och är just långt ifrån lagom. Inom miljö och nybyggnation förekommer också ett par kommentarer som höjer kommunens anseende. I en artikel i Mitt i Botkyrka uppmärksammas ekarna i Tingshagen utanför Alby och beskrivs som vackra i landskapsbilden. Det vinnande förslaget till utformningen av Tunaparken får mycket beröm i Nordisk Sport & Fritidsmiljö. Det är en trygg park med utvecklingsmöjligheter. Bland de negativa omdömena återfinns bland annat de stora renoveringsbehoven av miljonprogrammen som lyfts fram i samband med bostadsministerns besök och den stökiga miljön i Brunnaskolan. 1

13 Vad handlar Botkyrkas övriga publicitet om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Platsen Botkyrka omskrivs i närmare artiklar i pappers- och nättidningar. Liksom föregående kvartal består en överväldigande majoritet av dessa av flyktiga omnämnanden, som bland annat geografiska referenser och sportresultat. Av de 0 artiklar som under första kvartalet nämner Botkyrka kommun men som endast berör kommunen som geografisk plats får befolkningsstatistik, brottslighet och olyckor förhållandevis stort utrymme. En artikel som publiceras i flera Mitt i-tidningar handlar bilägandets fördelning på kön i olika kommuner. Att Burnt Out Punks uppträder för kronprinsessparet uppmärksammas i flera medier, men kommunens närvaro är bara knuten till platsen. Befolkningsstatistik 7 Kultur 6 Närings- och arbetsliv Brottslighet Miljö och hälsa Boende Olycka Idrott 1 Utbildning och barnomsorg 1 Infrastruktur Antal artiklar Botkyrka kommun som plats Storstadstidningarna Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen fortsätter detta kvartal att minska sin rapportering publicitet jämfört med föregående kvartal. Earth Hour och kronprinsessparets besök är de två stora nyheter som dominerat (med 5 artiklar för Earth Hour och cirka 0 för kronprinsessparet utanför kommunens publicitet). Botkyrka Tumba/Grödinge Norsborg/Hallunda Alby Tullinge Fittja I förortspressen fortsätter publiciteten att öka ännu mer. Mitt i-tidningarna publicerar sammanlagt över 50 artiklar som nämner Botkyrka (varav Mitt i Botkyrka/Salem svarar för närmare 10) Antal artiklar för varje ort 1

14 Var finns publiciteten? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Mitt i Botkyrka/Salem Södra Sidan AnbudsJournalen sverigesradio.se Stockholms tidningen cisionwire.se klimatsmart.se bors.aktiespararna.se dagensmedia.se bors.affarsvarlden.se Upphandling Tranås Tidning Metro Stockholm Dagens Fastighetsaktie svt.se avanza.se Antal artiklar 1

15 Kontakter Botkyrka kommun Kontakter på Infopaq Henrik Zettergren, Analytiker Om Infopaq Infopaq är en global aktör med europeisk bas som är experter på media, publicitet, analys och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att förbättra framtida kommunikationsinsatser och därmed nå sina affärsmål genom mediebevakning, undersökningar, nyhetsvärdering, analys och rådgivning. Vi har ca 6500 kunder och är fler än 500 medarbetare i Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. 15

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du?

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? Dag och tid 19 februari kl. 18-20 Plats Närvarande Ej närvarande Grindtorpskolan Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Publicitetsanalys Nacka Kommun

Publicitetsanalys Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2005 Ulrika Isaksson 08-507 412 21 Projektledare: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se 08-507 412 15 Innehåll 1. Sammanfattning 5. Image 2. Total publicitet/medievinkling

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2003 Observer Sverige AB Ulrika Isaksson/Maria Lundahl 08-507 412 21/08-507 412 18 maria.lundahl@observer.se ulrika.isaksson@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Från kris till kontroll. Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation.

Från kris till kontroll. Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation. Från kris till kontroll Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation. 71 200 invånare Larmet går parasiten är här! Fredag 15 april Första fallet av cryptosporidium

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Sammanfattning 2001 2002 2003 2004* Antal artiklar/inslag 463

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Snöovädret i medierna vintern 2009 2010 Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern2009 2010 5 3. Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Lathund för hantering av krissituationer

Lathund för hantering av krissituationer 2013-10-23 Lathund för hantering av krissituationer Denna lathund är framtagen som stöd för Svensk Scenkonsts medlemmar när de riskerar att hamna i ett mediedrev och i förlängningen en förtroendekris.

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Branschkritik sprids i sociala medier

Branschkritik sprids i sociala medier Branschkritik sprids i sociala medier 1 av 5 Hem Redaktionsbloggen GOD FORTSÄTTNING MED NY SAJT! Branschkritik sprids i sociala medier Marie Bergström 22 Aug 2013 I ett debattinlägg på Byggvärlden går

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Välkommen! 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2 Rädda Barnens arbetsmetoder 3 Barn har rättigheter! Idrott för

Läs mer