Botkyrka kommun. Första kvartalet Analytiker: Henrik Zettergren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun. Första kvartalet 2011. Analytiker: Henrik Zettergren. www.infopaq.se/no/dk/fi"

Transkript

1 Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Analytiker: Henrik Zettergren

2 Innehåll Innehåll Bakgrund & syfte Sammanfattning & reflektioner Publicitet över tid Hur bemöts Botkyrka kommun i media? 5 Vad handlar publiciteten om? 6 Vad i Botkyrka kommun handlar det om? 8 Vem dominerar mediebilden? 9 Vilka företrädare förekommer? 10 Botkyrka kommuns pressmeddelanden 11 Hur ser Botkyrka kommuns medieimage ut? 1 Vad handlar Botkyrkas övriga publicitet om? 1 Bakgrund och syfte Infopaq har på uppdrag av Botkyrka kommun analyserat mediernas rapportering om Botkyrka kommun och Botkyrka under den gångna kvartalet. De frågeställningar som följs är: Vilket genomslag har Botkyrka kommuns publicitet? Hur framställs Botkyrka kommun i medierna? Är medievinklingen fördelaktig, neutral eller kritisk? Vilka ämnen och händelser förknippas med Botkyrka kommun? Vad i Botkyrka kommun är det som syns? Vem dominerar Botkyrka kommuns mediebild? Vilka företrädare förekommer? Hur ser Botkyrka kommuns image ut? Hur ser Botkyrkas övriga publicitet ut?

3 Sammanfattning & reflektioner Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Under första kvartalet 011 förekommer Botkyrka i artiklar i tryckta medier och webbkällor. Det är i stort sett samma notering som föregående kvartal. Av hela denna publicitet handlar 190 införanden om Botkyrka kommun, vilket är ungefär samma genomslag som för det fjärde kvartalet 010. Avsaknaden är stora nyheter med brett allmänintresse gör att genomslaget fortfarande är mindre det tredje kvartalet. Publiciteten om Botkyrka kommun är fortfarande något högre än snittet för motsvarande kranskommuner i Stockholm. Av de 190 artiklarna handlar 160 om kommunala verksamheter eller angelägenheter. 0 artiklar använder kommunbegreppet endast som geografisk referenspunkt eller avgränsare. I denna rapport har den delen lyfts ut och behandlas i ett separat stycke på sidan 1. Likheterna med fjärde kvartalets publicitet är mycket slående, inte bara vad gäller genomslag, utan också medievinkling och ämnesfördelning. Kommunen får också fortfarande en mycket stor andel negativ publicitet, men här är det få nyheter som sticker ut. Förra kvartalets mest omskrivna ämnen är i stort sett de samma även detta kvartal. De enda väsentliga undantagen är att kultur tappat utrymme, medan miljö och hälsa fått större genomslag. Företagande, nybyggen och skolfrågor är mest förekommande i publiciteten. Den tydligaste och mest påtagliga förändringen jämfört med förra kvartalet är att andelen publicitet i lokalpressen ökat kraftigt. Mitt i Botkyrka/Salem står för nära 0 procent av kvartalets (kommunala) publicitet. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående kvartal. Samtidigt har publiciteten i rikstäckande medier som sr.se, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter nästan helt försvunnit. Botkyrka kommuns och Botkyrkas image påverkas både av positiva och negativa omdömen. De mest positiva kommer fram i samband med hederspriset i Earth Hour Challenge och olika upphandlingar. Den positiva trenden med hög andel fördelaktig publicitet håller i sig även under årets första kvartal. Liksom under föregående period är nästan var tredje artikel positivt vinklad. Den proaktiva nyheten om nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset i Earth Hour Challenge är de mest bidragande nyheterna.

4 Publicitet över tid - översikt Botkyrka kommun Första kvartalet Botkyrkas kommunala gymnasieskolor högst slutbetyg Hyresrätter ska vikas för äldre Oljeläckage vid Tullinge vattenverk, S vill hålla ihop Botkyrka Barnfattigdomen minskade i Botkyrka Malmsjö skola invigs Nej till minareter i Alby Bilen är fortfarande männens territorium Stockholms stad säljer Snäckstavik med omnejd för 15 miljoner Massdöd av fiskar i Aspen Kronprinsessan på besök Ny kommundirektör, Klimatfesten 5 0 v 1 v v v v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 1 v 1 Antal artiklar som rör kommunen Antal artiklar som rör orten Botkyrka valde Vklass, Lärare fälld för misshandel, Katarina Berggren på MIPIM Botkyrka får hederspris av kungen, Klimattorget

5 Hur bemöts Botkyrka kommun i media? Botkyrka kommun Första kvartalet procent av första kvartalets publicitet är positiv, vilket jämförelsevis är en anmärkningsvärt hög notering. Det är något lägre än fjärde kvartalet, men nästan tre gånger högre än tredje kvartalet. Med tanke på det långa tidsintervallet på sex månader är det svårt att hitta andra kommuner som kan uppvisa en så hög andel fördelaktig publicitet. Räknas även publiciteten där Botkyrka kommun används som geografisk beskrivning sjunker den positiva andelen med tre procentenheter. Svagt positivt 1% Positivt 8% Negativt 9% Svagt negativt 10% Bakom det positiva bemötandet ligger ett flertal nyheter. Mest utrymme får den proaktiva nyheten om nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset i Earth Hour Challenge, med ett genomslag på sammanlagt nio artiklar. Även festligheterna i Hågelbyparken och Tumba centrum uppmärksammas i några artiklar. (I publiciteten som rör Botkyrka återfinns Earth Hour i sammanlagt 56 olika artiklar, men den stora merparten berör varken kommunen eller pressmeddelanden. Andra positiva nyheter är de nya rutinerna för upphandling, invigningen av Malmsjö skola, beröm och utmärkelser för brandskyddsarbetet och plåtpriset till förskolan Ugglan. Liksom föregående kvartal är en femtedel av publiciteten om Botkyrka kommun negativt vinklad. Det är fortfarande en relativt hög andel i jämförelse med andra kommuner, men med tanke på den stora dominansen av lokalpress inte uppseendeväckande. Neutralt 5% Bland de kraftigt negativa nyheterna finns inga stora nyheter. Kännetecknande är att de förekommer i Mitt i Botkyrka/Salem eller Södra sidan och att det är olika privatpersoner som ofta i insändare klagar på badhusens öppettider, skolmiljön eller bemötandet av kronprinsessan Victoria. Bland de svagt negativa artiklarna märks framför allt misshandelsdomen mot en lågstadielärare, arenabekymren för IFK Tumba inför elitseriesatsningen och kritik mot förslumningen av Norsborgs centrum. Även här dominerar Mitt i Botkyrka/Salem mycket kraftigt. 5

6 Vad handlar publiciteten om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Närings- och arbetsliv Nybyggnation och upprustning Utbildning och barnomsorg Miljö och hälsa Fritid och idrott Tävlingar och utmärkelser Kultur Politik Boende Brottslighet infrastruktur Ekonomi Mångfald Snöröjning Information Övrigt Personal Säkerhet Befolkningsstatistik Antal artiklar 6

7 Vad handlar publiciteten om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Fördelningen mellan de olika ämnesområden som fokuseras i media är under första kvartalet mycket snarlik det förra kvartalets. De stora undantagen är kultur som tappar en stor del av sin synlighet och miljö och hälsa som får ökat utrymme. Den främsta orsaken till att kulturfrågorna tappat mark är att det denna period varit betydligt färre pressmeddelanden och smånyheter som förmått höja genomslaget. En annan är att kommunen denna gång inte fått ta del av publiciteten kring Subtopia eller Cirkus Cirkör. Uppträdandena kring kronprinsessparets besök ger inte heller kommunen någon uppmärksamhet (förutom en ilsken insändare i Mitt i Botkyrka/Salem). Närings- och arbetslivsfrågor fortsätter att ge kommunen mycket publicitet och positiv uppmärksamhet. Framför allt är det olika aspekter på kommunens upphandling som får stort utrymme. Det handlar dels om de nya rutinerna kring e-handel och nya affärer, som nya lönehanteringssystemet från HRM Software och lärplattformen Vklass från Softronic, dels turerna kring kravet på kollaktivavtal vid upphandling. Bilden av nybyggen och upprustning är nästan genomgående neutral och föranleder få omdömen. Priset för utformningen av Tunaparken, länsstyrelsens nej till minaretbygget i Alby och Botkyrka kommuns positiva besked till industriplanerna i Glömstadalen får mest utrymme men bara den förstnämnda är positiv. Utbildning och barnomsorg är fortfarande en av de frågor som ger flest negativa artiklar, men bilden är betydligt mer nyanserad detta kvartal. Negativa nyheter om miljön på Brunnaskolan, misshandelsdomen mot en lärare och att en annan lärare anmält kommunen till DO för diskrimineringen vägs helt upp av positiv publicitet kring gymnasieskolans goda resultat, Malmsjö skolas invigning och nattöppna daghem (uppmärksammat i Smålands-Posten). Tävlingar och utmärkelser är den fråga som starkast bidrar till att höja kommunens anseende. Nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset får mest utrymme, men även Plåtpriset till förskolan Ugglan, CIO Awards och karatetränaren Micke Lundströms utmärkelse Årets tränare hjälper till att förgylla kommunens varumärke. Det stora genomslaget för miljö och hälsa skiljer sig något från förra kvartalet. Här är det positiva nyheter som klimatfesterna och vindkraftverket i Dalarna som lyfter publiciteten. Oljeläckaget vid Tullinge vattenverk och den mystiska fiskdöden i Aspen får utrymme, men medför ingen negativ publicitet. 7

8 Vad i Botkyrka kommun handlar det om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 I likhet med föregående kvartal är det sammantaget få enskilda platser eller företeelser inom Botkyrka kommun som får brett medialt utrymme i den publicitet där kommunen omnämns. En sjättedel, eller 16 procent, av kommunens publicitet handlar om kommunen som en geografisk plats. När denna publicitet exkluderas beskriver två femtedelar kommunen i en administrativ eller politisk bemärkelse. Det är en något lägre notering än tidigare två kvartal. Att förhållandevis många olika objekt omnämns hänger samman med att en mycket stor del av publiciteten förekommit i lokalpressen. Att skolan i allmänhet får så stort utrymme beror på tre enskilda nyheter; valet av Softronics lärplattform Vklass, Jannie Jeppesens nya jobb som rektor på Vittra Telefonplan och hovrättens misshandelsdom mot en lärare. Botkyrkabyggen syns i en rad olika sammanhang, bland annat bostadsminister Stefan Attefalls besök i Botkyrka, det nya vindkraftverket i Dalarna och den falska namninsamlingskampanjen i Norsberg för att ombilda lägenheter till bostadsrätter. Alby förekommer mest i samband avslaget till det höga minaretbygget. Botkyrka kommun Skolan i allmänhet Botkyrkabyggen Alby Malmsjöskolan Hågelbyparken Ugglan Tullingepartiet Tunaparken Barnomsorg Gymnasieskolan Eklidshallen Fittja Ungdomens hus Brunnaskolan Uttran Glömstadalen Tullinge vattenverk Maxihallen Antal artiklar 8

9 Vem dominerar mediebilden? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Kommunens anställda är den mest framträdande aktörsgruppen i Botkyrka kommuns mediebild under första kvartalet. Liksom tidigare rör det sig ett stort antal personer som uttalar sig om ett brett spektrum av ämnen. Utbildnings- och miljöfrågor dominerar. En dryg fjärdedel av gruppens förekomst härrör från pressmeddelanden, kommunens hemsida eller rapporter, som inte lyfts fram av någon talesperson. Botkyrka kommun Intresseorganisationer Privatperson Företag Det är framför allt världsnaturfonden/wwf) och Earth Hour Challange-priset som gör organisationer till en av de mest framträdande aktörsgrupperna i kommunens publicitet. Sammantaget är det också den grupp som under perioden sprider den mest positiva bilden kommunen. Andra organisationer som förekommer är Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och Förortsekonomerna. Kommunpolitiker Myndighet Politiker Artist/konstnär Forskare Förra kvartalets mest framträdande aktör, företagarna, fortsätter att lyfta fram Botkyrka kommun. Mest synliga är it-konsultföretaget Softronic som i ett väl spritt pressmeddelande berättar att man sålt in lärplattformen Vklass till Botkyrka kommun. Privatpersoner är den grupp som ger den mest negativa bilden av kommunen. 1 av de av deras 15 införanden är kritiska. Framför allt är det i olika insändare i Mitt i Botkyrka som missnöjet framförs. Journalist Kommunalt bolag Antal artiklar Kommunpolitikerna förekommer förhållandevis ofta i publiciteten men tillåts inte alltid dominera hela innehållet. 9

10 Vilka företrädare förekommer? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Katarina Berggren(S) är som tidigare den mest förekommande av kommunens talespersoner (med undantag för förra kvartalets hungerstrejkande Rostam Ahmad Ramini). Hon uttalar sig i en rad olika frågor, bland annat nomineringen till Earth Hour Challange, hyresrätter åt äldre i Tullinge, Botkyrkabyggens vindkraftverk i Dalarna och IFK Tumbas problem med att få hemmaarenan godkänd för elitseriespel. Hon förekommer också i två debatter med Tullingepartiets Karin Nakamura-Lindholm(TP) om Tullinges framtid. Jannie Jeppesen från utbildningsförvaltningen uppmärksammas i en rad artiklar för att hon tagit jobbet som rektor för Vittra Telefonplan. Katarina Berggren Jannie Jeppesen Anders Kuylser Peter Nyberg Mattias Gökinan Lena Maria Fritsberg Åsa Ratcovich Jens Sjöström 9 Upphandlingschefen Anders Keylser intervjuas i Anbudsjournalen och Upphandling om kommunens nya rutiner vid upphandlingar. Pernilla Hellman Karin Nakamura-Lindholm Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg(S) uttalar sig om länsstyrelsens nej till minareterna i Alby. Mattias Gökinan(S) kommenterar Maxihallen, Ungdomens hus och invigningen av Malmsjö skola. Säkerhetssamordnare Lena Maria Fritsberg förekommer i ett par artiklar om brandlarmen på kommunens skolor samt en artikel om Norsborgs centrum. John Staberg Antal artiklar Åsa Ratcovich tackar för sig i några Skånetidningar och berättar om sitt nya jobb som kommunchef i Botkyrka. VA-ingenjör John Staberg uttalar sig om oljeläckaget vi Tullinge vattentäkt. 10

11 Botkyrka kommuns pressmeddelanden Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Pressmeddelande Antal artiklar Botkyrka får hederspris av kungen för sitt klimatarbete till klimatfest i Hågelbyparken målet för Earth Hour i Botkyrka Botkyrka köper nytt löne- och personalsystem Klimatsmart skola invigs i Botkyrka Åsa Ratcovich ny kommundirektör i Botkyrka Botkyrka kan bli Earth Hour Capital Botkyrka går mot strömmen det går att förbättra skolresultaten i socialt utsatta områden 1 Policy för sociala medier ska ge bättre service till medborgarna i Botkyrka kommun 1 Botkyrkas kommunala gymnasieskolor högst slutbetyg i Södertörn 1 Barnfattigdomen minskade i Botkyrka mellan 000 och Botkyrka kommun siktar på 1000 sommarjobb för unga 1 Klimattorget tio dagar av klimatfokus i Tumba Centrum 1 Alla ettor dansar med Botkyrkas kulturella allemansrätt 1 Summa 11

12 Hur ser Botkyrkas medieimage ut? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Under första kvartalet är Botkyrka kommuns/botkyrkas image betydligt mer splittrad än tidigare perioder. De övervägande positiva omdömena är mer utblandade med negativa kommentarer. Även detta hänger samman med den starka närvaron i lokalpressen. Utmärkelser och priser bidrar fortfarande mycket till kommunens anseende i medierna. Framför allt är det i samband med hederspriset i Earth Hour Challenge som kreativa livsstilsförändringar lyfts fram. I publiciteten framhålls flera projekt kring hållbar livsstil, bland annat klimatfamiljer som lagt om sin livsstil och sajten earth.re.create som främjar hållbart mode och design. Att kommunen satsar på att bli helt fossilfri till 00 och ligger långt framme när det gäller klimatsmart byggande. Kommunens företagande föranleder få kommentarer. Däremot får kommunen som affärspartner ett par berömmande omdömen. I intervjun med upphandlingschefen Anders Kuylser i Anbudsjournalen framgår det att syftet med de förändrade rutinerna är att det ska vara enklare för företagen att göra affärer med Botkyrka kommun. I samma tidning uttalar sig Carl- Martin Lanér, vd för HRM Software, som just vunnit en upphandling om nytt system för löne- och personalprocesser. Han säger att Botkyrka är en kommun som vi tycker går i linje med vår egen affärsidé - att vara långt ifrån lagom. Samma devis får rakt motsatt tolkning i en insändare i Mitt i Botkyrka, där skribenten tycker att Salem, Uttran, Grödinge och Tullinge borde slås ihop till en Södertörns kommun. Orsaken är att det är uppenbart att Botkyrka kommun misslyckats och är just långt ifrån lagom. Inom miljö och nybyggnation förekommer också ett par kommentarer som höjer kommunens anseende. I en artikel i Mitt i Botkyrka uppmärksammas ekarna i Tingshagen utanför Alby och beskrivs som vackra i landskapsbilden. Det vinnande förslaget till utformningen av Tunaparken får mycket beröm i Nordisk Sport & Fritidsmiljö. Det är en trygg park med utvecklingsmöjligheter. Bland de negativa omdömena återfinns bland annat de stora renoveringsbehoven av miljonprogrammen som lyfts fram i samband med bostadsministerns besök och den stökiga miljön i Brunnaskolan. 1

13 Vad handlar Botkyrkas övriga publicitet om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Platsen Botkyrka omskrivs i närmare artiklar i pappers- och nättidningar. Liksom föregående kvartal består en överväldigande majoritet av dessa av flyktiga omnämnanden, som bland annat geografiska referenser och sportresultat. Av de 0 artiklar som under första kvartalet nämner Botkyrka kommun men som endast berör kommunen som geografisk plats får befolkningsstatistik, brottslighet och olyckor förhållandevis stort utrymme. En artikel som publiceras i flera Mitt i-tidningar handlar bilägandets fördelning på kön i olika kommuner. Att Burnt Out Punks uppträder för kronprinsessparet uppmärksammas i flera medier, men kommunens närvaro är bara knuten till platsen. Befolkningsstatistik 7 Kultur 6 Närings- och arbetsliv Brottslighet Miljö och hälsa Boende Olycka Idrott 1 Utbildning och barnomsorg 1 Infrastruktur Antal artiklar Botkyrka kommun som plats Storstadstidningarna Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen fortsätter detta kvartal att minska sin rapportering publicitet jämfört med föregående kvartal. Earth Hour och kronprinsessparets besök är de två stora nyheter som dominerat (med 5 artiklar för Earth Hour och cirka 0 för kronprinsessparet utanför kommunens publicitet). Botkyrka Tumba/Grödinge Norsborg/Hallunda Alby Tullinge Fittja I förortspressen fortsätter publiciteten att öka ännu mer. Mitt i-tidningarna publicerar sammanlagt över 50 artiklar som nämner Botkyrka (varav Mitt i Botkyrka/Salem svarar för närmare 10) Antal artiklar för varje ort 1

14 Var finns publiciteten? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Mitt i Botkyrka/Salem Södra Sidan AnbudsJournalen sverigesradio.se Stockholms tidningen cisionwire.se klimatsmart.se bors.aktiespararna.se dagensmedia.se bors.affarsvarlden.se Upphandling Tranås Tidning Metro Stockholm Dagens Fastighetsaktie svt.se avanza.se Antal artiklar 1

15 Kontakter Botkyrka kommun Kontakter på Infopaq Henrik Zettergren, Analytiker Om Infopaq Infopaq är en global aktör med europeisk bas som är experter på media, publicitet, analys och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att förbättra framtida kommunikationsinsatser och därmed nå sina affärsmål genom mediebevakning, undersökningar, nyhetsvärdering, analys och rådgivning. Vi har ca 6500 kunder och är fler än 500 medarbetare i Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. 15

Botkyrka kommun. Fjärde kvartalet Analytiker: Henrik Zettergren.

Botkyrka kommun. Fjärde kvartalet Analytiker: Henrik Zettergren. Botkyrka kommun Fjärde kvartalet 010 Analytiker: Henrik Zettergren www.infopaq.se/no/dk/fi Innehåll Innehåll Bakgrund & syfte Sammanfattning & reflektioner 3 Publicitet över tid 4 Hur bemöts Botkyrka kommun

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år Analytiker: Måns Bergh Infopaq har på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund analyserat mediernas rapportering kring föreningen

Läs mer

Interkulturell kommunikation. Botkyrka kommun

Interkulturell kommunikation. Botkyrka kommun Interkulturell kommunikation Botkyrka kommun Agenda Information om Botkyrka kommun Vad är interkultur? Mediearbetet Exempel på storytelling: - Bilbränder i Stockholm - Sveriges första och enda böneutrop

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2002 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Projektledare: Maria Lundahl maria.lundahl@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen 2006-06-19 Ärende 12 Dnr 06/300/34 Sid. 1(8) 2006-06-07 Sara Feinberg 08-508 290 97 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Förslag till beslut Koncernstyrelsen

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med DI-projektet Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Syfte: Nacka i samband med DI-projektet Genom en rapport av publiciteten kring Dramatiska Institutets

Läs mer

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson Nacka kommun april juni 2008 Ulrika Isaksson 2 Publiciteten i nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomslag Räckvidd i miljoner 56 53 46 36 34 51 Antal artiklar/inslag 155 157 191 137 121 173 Medievinkling

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007

Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007 Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007 Ulrika Isaksson ulrika.isaksson@cision.com 08-507 412 21 Bakgrund Cision, fd Observer, har gjort halvårsanalyser på uppdrag av Nacka kommun sedan 1999. Analysen syftar

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 211-1-17 Ärende 9 Dnr 211/3.2.1/17 Sid. 1(15) 211-9-27 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 8-58 29 97 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen

Läs mer

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007 Mediebilden av Lidingö Stad December 2006 november 2007 Projektledare: Erik Lundbom Analytiker: Tom Ehrling Cision Sverige AB 08-50 74 12 11 resp 08-50 74 12 00 erik.lundbom@cision.com resp tom.ehrling@cision.com

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Urval och begrepp Urval: Den största politiska nyhetsartikeln varje dag i 8 ledande medier: SVT Aktuellt 21.00 (endast mån-fre) SVT Rapport 19.30 TV4 Nyheterna 19.00

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2009-06-15 Ärende 14 Dnr 09/2/15 Sid. 1(9) 2009-05-26 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Reformklubben Lisa Wärn, Martina Ternheim, Nora Anter och Therese Sarlin INNEHÅLL Inledning - Syfte - Frågeställningar Metod - Inhämtning - Bearbetning

Läs mer

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Trafikverkets Externa Kommunikation Sammanfattning: Det gångna årets kritiska rapporter i media

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Publicitetsanalys Nacka Kommun

Publicitetsanalys Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2005 Ulrika Isaksson 08-507 412 21 Projektledare: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se 08-507 412 15 Innehåll 1. Sammanfattning 5. Image 2. Total publicitet/medievinkling

Läs mer

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du?

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? Dag och tid 19 februari kl. 18-20 Plats Närvarande Ej närvarande Grindtorpskolan Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Ovanligt bra chefer sökes EN UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD I SVERIGES CHEFSKÅR

Ovanligt bra chefer sökes EN UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD I SVERIGES CHEFSKÅR Ovanligt bra chefer sökes EN UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD I SVERIGES CHEFSKÅR Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Chefer i medierna och vad svenskarna tycker 5 Mångfalden lyser med sin frånvaro 5 Kvinnor är

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kampanjutvärdering - medierapportering

Kampanjutvärdering - medierapportering Kampanjutvärdering - medierapportering Oktober 2012 Analytiker: Karin Larsson Innehåll Totalt genomslag 3 Teman & målgrupper 4 Regional spridning & mediekategorier 5 Talespersoner 6 Pressaktiviteter 7

Läs mer

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en

Läs mer

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat En delrapport från TNS Sifo Om undersökningen Analysperiod: 13 januari 18 juni 2014 Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30,

Läs mer

EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier. Analysperioden:

EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier. Analysperioden: EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier Analysperioden: 27-- 22-2-3 23.5.22 Syfte, underlag och innehåll Syfte Analysen syftar till att belysa hur det gränsregionala EU-programmet

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2003 Observer Sverige AB Ulrika Isaksson/Maria Lundahl 08-507 412 21/08-507 412 18 maria.lundahl@observer.se ulrika.isaksson@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Jordbruksverket i media 2010

Jordbruksverket i media 2010 Jordbruksverket i media 2010 Lars Lövgren lars.lovgren@infopaq.se www.infopaq.se Innehåll och syfte Jorbruksverket 2010 Innehåll Syfte 2 Sammanfattning och reflektioner 3 Årsöversikt 4 Jämförelser 5 Kvalitet

Läs mer

Näringslivsforum 10/4

Näringslivsforum 10/4 Näringslivsforum 10/4 Översiktsplanen Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka! Näringslivsforum 10/4 - Agenda - 12.40-12.50 Välkomna Erik Nilsson, Tf. Kommundirektör 12.50-13.00 Näringslivsplanen 1.0 Ellen

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2009-10-19 Ärende 10 Dnr 09/2/15 Sid. 1(10) 2009-09-29 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för

Läs mer

AKTIVITETER FÖR DIG SOM ÄR UNG I BOTKYRKA KOMMUN KUL I SOMMAR KUL I SOMMAR 2016 1

AKTIVITETER FÖR DIG SOM ÄR UNG I BOTKYRKA KOMMUN KUL I SOMMAR KUL I SOMMAR 2016 1 AKTIVITETER FÖR DIG SOM ÄR UNG I BOTKYRKA KOMMUN KUL I SOMMAR 2016 KUL I SOMMAR 2016 1 Succén är tillbaka! SPONTANIDROTT FOTBOLL MED FITTJA IF NÄR: 11 30 juni kl. 11 14 VAR: Fittja Bollplan FÖR VEM: Flickor

Läs mer

Från kris till kontroll. Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation.

Från kris till kontroll. Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation. Från kris till kontroll Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation. 71 200 invånare Larmet går parasiten är här! Fredag 15 april Första fallet av cryptosporidium

Läs mer

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% 24 21,6 27 30 TULLINGE 0% 8% 16% 24% 32% 40% 27,7 72,7% 25,7% 1,6% 17,5 34,3 ÖKN/MIN - alvalet -36,9% svalet +14,9% Samverkansgruppen (Oppositionen) 39,4 SLUTSATSER/ÅTGÄRDER

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

Näringslivsbarometern januari december Gunillla Witt Ström, Cision

Näringslivsbarometern januari december Gunillla Witt Ström, Cision Näringslivsbarometern januari december 2008 Gunillla Witt Ström, Cision Största näringslivsnyheterna 2008 Sammanfattning Finanskrisen dominerade näringslivsnyheterna 2008. Redan under det första kvartalet

Läs mer

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Snöovädret i medierna vintern 2009 2010 Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern2009 2010 5 3. Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning

Läs mer

Översiktsplan - förankring för acceptans och igenkännande. Lars Olson, planeringschef

Översiktsplan - förankring för acceptans och igenkännande. Lars Olson, planeringschef Översiktsplan - förankring för acceptans och igenkännande Lars Olson, planeringschef Botkyrka en del av Stockholmsregionen 88 000 invånare En av Sveriges yngsta befolkningar medelålder 37 år En av Sveriges

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision Politikbarometern 27 september 14 december 2008 Erik Lundbom, Cision Politiken i mediebilden 27 september 14 december 2008 Sammanfattning Höstens politikrelaterade publicitet domineras dels av de olika

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Rapport. Brottsligheten minskar när stödet till idrotten ökar. Swedstat Statistics & Research Swedstat Statistics & Research

Rapport. Brottsligheten minskar när stödet till idrotten ökar. Swedstat Statistics & Research Swedstat Statistics & Research 2013-06-03 Rapport Brottsligheten minskar när Swedstat Statistics & Research www.swedstat.se Sid 1 (9) SAMMANFATTNING Riksidrottsförbundet genomförde 2011 en undersökning där de frågade Sveriges kommuner

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Ägarintressen, ägarnas påverkan av budskap, opinionsbildning i samhället

Ägarintressen, ägarnas påverkan av budskap, opinionsbildning i samhället Ägarintressen, ägarnas påverkan av budskap, opinionsbildning i samhället Kunskaper om olika ägarintressen inom mediaområdet, ägarnas möjligheter att påverka innehållet i medier samt opinionsbildningen

Läs mer

Botkyrka kommun i media Årsanalys Presentation

Botkyrka kommun i media Årsanalys Presentation Botkyrka kommun i media Årsanalys 2015 Presentation 2015-02-19 Sammanfattning 2015 Tryckt press Webb Radio/TV Totalt 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Antal artiklar 1 438 854 41 2 333 489 624 518 702 Medievinkling* (pos

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Möjligheternas Botkyrka bygger vi tillsammans 1. Framtidens jobb i Botkyrka 2. Kvalitet i välfärden i Botkyrka 3. Grönare livsmiljöer i Botkyrka 4.

Möjligheternas Botkyrka bygger vi tillsammans 1. Framtidens jobb i Botkyrka 2. Kvalitet i välfärden i Botkyrka 3. Grönare livsmiljöer i Botkyrka 4. Möjligheternas Botkyrka bygger vi tillsammans 1. Framtidens jobb i Botkyrka 2. Kvalitet i välfärden i Botkyrka 3. Grönare livsmiljöer i Botkyrka 4. Kultur ger kraft i Botkyrka 1 Möjligheternas Botkyrka

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

I Botkyrka ska man kunna leva klimatsmart

I Botkyrka ska man kunna leva klimatsmart 1 [7] Samtal om framtiden Sammanställning samtal med invånare under våren 2011 I denna sammanställning har huvuddragen i samtalen sammanfattats. Detaljer för varje samtal är inte med, men har också dokumenterats.

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Hans Edberg, Hooks Herrgård. Vinnare av tävlingen Jönköpings läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Hans Edberg, Hooks Herrgård. Vinnare av tävlingen Jönköpings läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Hans Edberg, Hooks Herrgård. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Kreativitet och innovation är två begrepp som på senare tid kommit att få allt mer uppmärksamhet. I förra upplagan av MP Work life fokuserade vi på

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Sammanfattning 2001 2002 2003 2004* Antal artiklar/inslag 463

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Thomas Karlsson (TUP) Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka) Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Thomas Karlsson (TUP) Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka) Anders Magnusson (SPF Botkyrka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Kommunala pensionärsrådet 2015-10-19 Plats och tid Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S) ordförande Margareta Ståhlberg (SPF Grödinge)

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Kommittédirektiv. Könsdiskriminerande reklam. Dir. 2006:82. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006

Kommittédirektiv. Könsdiskriminerande reklam. Dir. 2006:82. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006 Kommittédirektiv Könsdiskriminerande reklam Dir. 2006:82 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall kartlägga utvecklingen och omfattningen

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Q Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2011 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2011 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökade med 9 % Nya marknaders andel växer Fortsatt fokus på satsningar för framtida tillväxt Två nya Björn Borg-butiker,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

INNEHÅLL. Foto: Studio Strandell

INNEHÅLL. Foto: Studio Strandell årsredovisning 2013 INNEHÅLL Foto: Studio Strandell Inledning Förord... 3 Botkyrka en inspirerande plats... 4 Sammanfattning av årsredovisningen... 5 Året i korthet... 6 Styrsystem och organisation Så

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer