Botkyrka kommun. Första kvartalet Analytiker: Henrik Zettergren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun. Första kvartalet 2011. Analytiker: Henrik Zettergren. www.infopaq.se/no/dk/fi"

Transkript

1 Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Analytiker: Henrik Zettergren

2 Innehåll Innehåll Bakgrund & syfte Sammanfattning & reflektioner Publicitet över tid Hur bemöts Botkyrka kommun i media? 5 Vad handlar publiciteten om? 6 Vad i Botkyrka kommun handlar det om? 8 Vem dominerar mediebilden? 9 Vilka företrädare förekommer? 10 Botkyrka kommuns pressmeddelanden 11 Hur ser Botkyrka kommuns medieimage ut? 1 Vad handlar Botkyrkas övriga publicitet om? 1 Bakgrund och syfte Infopaq har på uppdrag av Botkyrka kommun analyserat mediernas rapportering om Botkyrka kommun och Botkyrka under den gångna kvartalet. De frågeställningar som följs är: Vilket genomslag har Botkyrka kommuns publicitet? Hur framställs Botkyrka kommun i medierna? Är medievinklingen fördelaktig, neutral eller kritisk? Vilka ämnen och händelser förknippas med Botkyrka kommun? Vad i Botkyrka kommun är det som syns? Vem dominerar Botkyrka kommuns mediebild? Vilka företrädare förekommer? Hur ser Botkyrka kommuns image ut? Hur ser Botkyrkas övriga publicitet ut?

3 Sammanfattning & reflektioner Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Under första kvartalet 011 förekommer Botkyrka i artiklar i tryckta medier och webbkällor. Det är i stort sett samma notering som föregående kvartal. Av hela denna publicitet handlar 190 införanden om Botkyrka kommun, vilket är ungefär samma genomslag som för det fjärde kvartalet 010. Avsaknaden är stora nyheter med brett allmänintresse gör att genomslaget fortfarande är mindre det tredje kvartalet. Publiciteten om Botkyrka kommun är fortfarande något högre än snittet för motsvarande kranskommuner i Stockholm. Av de 190 artiklarna handlar 160 om kommunala verksamheter eller angelägenheter. 0 artiklar använder kommunbegreppet endast som geografisk referenspunkt eller avgränsare. I denna rapport har den delen lyfts ut och behandlas i ett separat stycke på sidan 1. Likheterna med fjärde kvartalets publicitet är mycket slående, inte bara vad gäller genomslag, utan också medievinkling och ämnesfördelning. Kommunen får också fortfarande en mycket stor andel negativ publicitet, men här är det få nyheter som sticker ut. Förra kvartalets mest omskrivna ämnen är i stort sett de samma även detta kvartal. De enda väsentliga undantagen är att kultur tappat utrymme, medan miljö och hälsa fått större genomslag. Företagande, nybyggen och skolfrågor är mest förekommande i publiciteten. Den tydligaste och mest påtagliga förändringen jämfört med förra kvartalet är att andelen publicitet i lokalpressen ökat kraftigt. Mitt i Botkyrka/Salem står för nära 0 procent av kvartalets (kommunala) publicitet. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående kvartal. Samtidigt har publiciteten i rikstäckande medier som sr.se, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter nästan helt försvunnit. Botkyrka kommuns och Botkyrkas image påverkas både av positiva och negativa omdömen. De mest positiva kommer fram i samband med hederspriset i Earth Hour Challenge och olika upphandlingar. Den positiva trenden med hög andel fördelaktig publicitet håller i sig även under årets första kvartal. Liksom under föregående period är nästan var tredje artikel positivt vinklad. Den proaktiva nyheten om nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset i Earth Hour Challenge är de mest bidragande nyheterna.

4 Publicitet över tid - översikt Botkyrka kommun Första kvartalet Botkyrkas kommunala gymnasieskolor högst slutbetyg Hyresrätter ska vikas för äldre Oljeläckage vid Tullinge vattenverk, S vill hålla ihop Botkyrka Barnfattigdomen minskade i Botkyrka Malmsjö skola invigs Nej till minareter i Alby Bilen är fortfarande männens territorium Stockholms stad säljer Snäckstavik med omnejd för 15 miljoner Massdöd av fiskar i Aspen Kronprinsessan på besök Ny kommundirektör, Klimatfesten 5 0 v 1 v v v v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 1 v 1 Antal artiklar som rör kommunen Antal artiklar som rör orten Botkyrka valde Vklass, Lärare fälld för misshandel, Katarina Berggren på MIPIM Botkyrka får hederspris av kungen, Klimattorget

5 Hur bemöts Botkyrka kommun i media? Botkyrka kommun Första kvartalet procent av första kvartalets publicitet är positiv, vilket jämförelsevis är en anmärkningsvärt hög notering. Det är något lägre än fjärde kvartalet, men nästan tre gånger högre än tredje kvartalet. Med tanke på det långa tidsintervallet på sex månader är det svårt att hitta andra kommuner som kan uppvisa en så hög andel fördelaktig publicitet. Räknas även publiciteten där Botkyrka kommun används som geografisk beskrivning sjunker den positiva andelen med tre procentenheter. Svagt positivt 1% Positivt 8% Negativt 9% Svagt negativt 10% Bakom det positiva bemötandet ligger ett flertal nyheter. Mest utrymme får den proaktiva nyheten om nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset i Earth Hour Challenge, med ett genomslag på sammanlagt nio artiklar. Även festligheterna i Hågelbyparken och Tumba centrum uppmärksammas i några artiklar. (I publiciteten som rör Botkyrka återfinns Earth Hour i sammanlagt 56 olika artiklar, men den stora merparten berör varken kommunen eller pressmeddelanden. Andra positiva nyheter är de nya rutinerna för upphandling, invigningen av Malmsjö skola, beröm och utmärkelser för brandskyddsarbetet och plåtpriset till förskolan Ugglan. Liksom föregående kvartal är en femtedel av publiciteten om Botkyrka kommun negativt vinklad. Det är fortfarande en relativt hög andel i jämförelse med andra kommuner, men med tanke på den stora dominansen av lokalpress inte uppseendeväckande. Neutralt 5% Bland de kraftigt negativa nyheterna finns inga stora nyheter. Kännetecknande är att de förekommer i Mitt i Botkyrka/Salem eller Södra sidan och att det är olika privatpersoner som ofta i insändare klagar på badhusens öppettider, skolmiljön eller bemötandet av kronprinsessan Victoria. Bland de svagt negativa artiklarna märks framför allt misshandelsdomen mot en lågstadielärare, arenabekymren för IFK Tumba inför elitseriesatsningen och kritik mot förslumningen av Norsborgs centrum. Även här dominerar Mitt i Botkyrka/Salem mycket kraftigt. 5

6 Vad handlar publiciteten om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Närings- och arbetsliv Nybyggnation och upprustning Utbildning och barnomsorg Miljö och hälsa Fritid och idrott Tävlingar och utmärkelser Kultur Politik Boende Brottslighet infrastruktur Ekonomi Mångfald Snöröjning Information Övrigt Personal Säkerhet Befolkningsstatistik Antal artiklar 6

7 Vad handlar publiciteten om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Fördelningen mellan de olika ämnesområden som fokuseras i media är under första kvartalet mycket snarlik det förra kvartalets. De stora undantagen är kultur som tappar en stor del av sin synlighet och miljö och hälsa som får ökat utrymme. Den främsta orsaken till att kulturfrågorna tappat mark är att det denna period varit betydligt färre pressmeddelanden och smånyheter som förmått höja genomslaget. En annan är att kommunen denna gång inte fått ta del av publiciteten kring Subtopia eller Cirkus Cirkör. Uppträdandena kring kronprinsessparets besök ger inte heller kommunen någon uppmärksamhet (förutom en ilsken insändare i Mitt i Botkyrka/Salem). Närings- och arbetslivsfrågor fortsätter att ge kommunen mycket publicitet och positiv uppmärksamhet. Framför allt är det olika aspekter på kommunens upphandling som får stort utrymme. Det handlar dels om de nya rutinerna kring e-handel och nya affärer, som nya lönehanteringssystemet från HRM Software och lärplattformen Vklass från Softronic, dels turerna kring kravet på kollaktivavtal vid upphandling. Bilden av nybyggen och upprustning är nästan genomgående neutral och föranleder få omdömen. Priset för utformningen av Tunaparken, länsstyrelsens nej till minaretbygget i Alby och Botkyrka kommuns positiva besked till industriplanerna i Glömstadalen får mest utrymme men bara den förstnämnda är positiv. Utbildning och barnomsorg är fortfarande en av de frågor som ger flest negativa artiklar, men bilden är betydligt mer nyanserad detta kvartal. Negativa nyheter om miljön på Brunnaskolan, misshandelsdomen mot en lärare och att en annan lärare anmält kommunen till DO för diskrimineringen vägs helt upp av positiv publicitet kring gymnasieskolans goda resultat, Malmsjö skolas invigning och nattöppna daghem (uppmärksammat i Smålands-Posten). Tävlingar och utmärkelser är den fråga som starkast bidrar till att höja kommunens anseende. Nomineringen till Earth Hour Capital och hederspriset får mest utrymme, men även Plåtpriset till förskolan Ugglan, CIO Awards och karatetränaren Micke Lundströms utmärkelse Årets tränare hjälper till att förgylla kommunens varumärke. Det stora genomslaget för miljö och hälsa skiljer sig något från förra kvartalet. Här är det positiva nyheter som klimatfesterna och vindkraftverket i Dalarna som lyfter publiciteten. Oljeläckaget vid Tullinge vattenverk och den mystiska fiskdöden i Aspen får utrymme, men medför ingen negativ publicitet. 7

8 Vad i Botkyrka kommun handlar det om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 I likhet med föregående kvartal är det sammantaget få enskilda platser eller företeelser inom Botkyrka kommun som får brett medialt utrymme i den publicitet där kommunen omnämns. En sjättedel, eller 16 procent, av kommunens publicitet handlar om kommunen som en geografisk plats. När denna publicitet exkluderas beskriver två femtedelar kommunen i en administrativ eller politisk bemärkelse. Det är en något lägre notering än tidigare två kvartal. Att förhållandevis många olika objekt omnämns hänger samman med att en mycket stor del av publiciteten förekommit i lokalpressen. Att skolan i allmänhet får så stort utrymme beror på tre enskilda nyheter; valet av Softronics lärplattform Vklass, Jannie Jeppesens nya jobb som rektor på Vittra Telefonplan och hovrättens misshandelsdom mot en lärare. Botkyrkabyggen syns i en rad olika sammanhang, bland annat bostadsminister Stefan Attefalls besök i Botkyrka, det nya vindkraftverket i Dalarna och den falska namninsamlingskampanjen i Norsberg för att ombilda lägenheter till bostadsrätter. Alby förekommer mest i samband avslaget till det höga minaretbygget. Botkyrka kommun Skolan i allmänhet Botkyrkabyggen Alby Malmsjöskolan Hågelbyparken Ugglan Tullingepartiet Tunaparken Barnomsorg Gymnasieskolan Eklidshallen Fittja Ungdomens hus Brunnaskolan Uttran Glömstadalen Tullinge vattenverk Maxihallen Antal artiklar 8

9 Vem dominerar mediebilden? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Kommunens anställda är den mest framträdande aktörsgruppen i Botkyrka kommuns mediebild under första kvartalet. Liksom tidigare rör det sig ett stort antal personer som uttalar sig om ett brett spektrum av ämnen. Utbildnings- och miljöfrågor dominerar. En dryg fjärdedel av gruppens förekomst härrör från pressmeddelanden, kommunens hemsida eller rapporter, som inte lyfts fram av någon talesperson. Botkyrka kommun Intresseorganisationer Privatperson Företag Det är framför allt världsnaturfonden/wwf) och Earth Hour Challange-priset som gör organisationer till en av de mest framträdande aktörsgrupperna i kommunens publicitet. Sammantaget är det också den grupp som under perioden sprider den mest positiva bilden kommunen. Andra organisationer som förekommer är Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och Förortsekonomerna. Kommunpolitiker Myndighet Politiker Artist/konstnär Forskare Förra kvartalets mest framträdande aktör, företagarna, fortsätter att lyfta fram Botkyrka kommun. Mest synliga är it-konsultföretaget Softronic som i ett väl spritt pressmeddelande berättar att man sålt in lärplattformen Vklass till Botkyrka kommun. Privatpersoner är den grupp som ger den mest negativa bilden av kommunen. 1 av de av deras 15 införanden är kritiska. Framför allt är det i olika insändare i Mitt i Botkyrka som missnöjet framförs. Journalist Kommunalt bolag Antal artiklar Kommunpolitikerna förekommer förhållandevis ofta i publiciteten men tillåts inte alltid dominera hela innehållet. 9

10 Vilka företrädare förekommer? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Katarina Berggren(S) är som tidigare den mest förekommande av kommunens talespersoner (med undantag för förra kvartalets hungerstrejkande Rostam Ahmad Ramini). Hon uttalar sig i en rad olika frågor, bland annat nomineringen till Earth Hour Challange, hyresrätter åt äldre i Tullinge, Botkyrkabyggens vindkraftverk i Dalarna och IFK Tumbas problem med att få hemmaarenan godkänd för elitseriespel. Hon förekommer också i två debatter med Tullingepartiets Karin Nakamura-Lindholm(TP) om Tullinges framtid. Jannie Jeppesen från utbildningsförvaltningen uppmärksammas i en rad artiklar för att hon tagit jobbet som rektor för Vittra Telefonplan. Katarina Berggren Jannie Jeppesen Anders Kuylser Peter Nyberg Mattias Gökinan Lena Maria Fritsberg Åsa Ratcovich Jens Sjöström 9 Upphandlingschefen Anders Keylser intervjuas i Anbudsjournalen och Upphandling om kommunens nya rutiner vid upphandlingar. Pernilla Hellman Karin Nakamura-Lindholm Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg(S) uttalar sig om länsstyrelsens nej till minareterna i Alby. Mattias Gökinan(S) kommenterar Maxihallen, Ungdomens hus och invigningen av Malmsjö skola. Säkerhetssamordnare Lena Maria Fritsberg förekommer i ett par artiklar om brandlarmen på kommunens skolor samt en artikel om Norsborgs centrum. John Staberg Antal artiklar Åsa Ratcovich tackar för sig i några Skånetidningar och berättar om sitt nya jobb som kommunchef i Botkyrka. VA-ingenjör John Staberg uttalar sig om oljeläckaget vi Tullinge vattentäkt. 10

11 Botkyrka kommuns pressmeddelanden Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Pressmeddelande Antal artiklar Botkyrka får hederspris av kungen för sitt klimatarbete till klimatfest i Hågelbyparken målet för Earth Hour i Botkyrka Botkyrka köper nytt löne- och personalsystem Klimatsmart skola invigs i Botkyrka Åsa Ratcovich ny kommundirektör i Botkyrka Botkyrka kan bli Earth Hour Capital Botkyrka går mot strömmen det går att förbättra skolresultaten i socialt utsatta områden 1 Policy för sociala medier ska ge bättre service till medborgarna i Botkyrka kommun 1 Botkyrkas kommunala gymnasieskolor högst slutbetyg i Södertörn 1 Barnfattigdomen minskade i Botkyrka mellan 000 och Botkyrka kommun siktar på 1000 sommarjobb för unga 1 Klimattorget tio dagar av klimatfokus i Tumba Centrum 1 Alla ettor dansar med Botkyrkas kulturella allemansrätt 1 Summa 11

12 Hur ser Botkyrkas medieimage ut? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Under första kvartalet är Botkyrka kommuns/botkyrkas image betydligt mer splittrad än tidigare perioder. De övervägande positiva omdömena är mer utblandade med negativa kommentarer. Även detta hänger samman med den starka närvaron i lokalpressen. Utmärkelser och priser bidrar fortfarande mycket till kommunens anseende i medierna. Framför allt är det i samband med hederspriset i Earth Hour Challenge som kreativa livsstilsförändringar lyfts fram. I publiciteten framhålls flera projekt kring hållbar livsstil, bland annat klimatfamiljer som lagt om sin livsstil och sajten earth.re.create som främjar hållbart mode och design. Att kommunen satsar på att bli helt fossilfri till 00 och ligger långt framme när det gäller klimatsmart byggande. Kommunens företagande föranleder få kommentarer. Däremot får kommunen som affärspartner ett par berömmande omdömen. I intervjun med upphandlingschefen Anders Kuylser i Anbudsjournalen framgår det att syftet med de förändrade rutinerna är att det ska vara enklare för företagen att göra affärer med Botkyrka kommun. I samma tidning uttalar sig Carl- Martin Lanér, vd för HRM Software, som just vunnit en upphandling om nytt system för löne- och personalprocesser. Han säger att Botkyrka är en kommun som vi tycker går i linje med vår egen affärsidé - att vara långt ifrån lagom. Samma devis får rakt motsatt tolkning i en insändare i Mitt i Botkyrka, där skribenten tycker att Salem, Uttran, Grödinge och Tullinge borde slås ihop till en Södertörns kommun. Orsaken är att det är uppenbart att Botkyrka kommun misslyckats och är just långt ifrån lagom. Inom miljö och nybyggnation förekommer också ett par kommentarer som höjer kommunens anseende. I en artikel i Mitt i Botkyrka uppmärksammas ekarna i Tingshagen utanför Alby och beskrivs som vackra i landskapsbilden. Det vinnande förslaget till utformningen av Tunaparken får mycket beröm i Nordisk Sport & Fritidsmiljö. Det är en trygg park med utvecklingsmöjligheter. Bland de negativa omdömena återfinns bland annat de stora renoveringsbehoven av miljonprogrammen som lyfts fram i samband med bostadsministerns besök och den stökiga miljön i Brunnaskolan. 1

13 Vad handlar Botkyrkas övriga publicitet om? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Platsen Botkyrka omskrivs i närmare artiklar i pappers- och nättidningar. Liksom föregående kvartal består en överväldigande majoritet av dessa av flyktiga omnämnanden, som bland annat geografiska referenser och sportresultat. Av de 0 artiklar som under första kvartalet nämner Botkyrka kommun men som endast berör kommunen som geografisk plats får befolkningsstatistik, brottslighet och olyckor förhållandevis stort utrymme. En artikel som publiceras i flera Mitt i-tidningar handlar bilägandets fördelning på kön i olika kommuner. Att Burnt Out Punks uppträder för kronprinsessparet uppmärksammas i flera medier, men kommunens närvaro är bara knuten till platsen. Befolkningsstatistik 7 Kultur 6 Närings- och arbetsliv Brottslighet Miljö och hälsa Boende Olycka Idrott 1 Utbildning och barnomsorg 1 Infrastruktur Antal artiklar Botkyrka kommun som plats Storstadstidningarna Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen fortsätter detta kvartal att minska sin rapportering publicitet jämfört med föregående kvartal. Earth Hour och kronprinsessparets besök är de två stora nyheter som dominerat (med 5 artiklar för Earth Hour och cirka 0 för kronprinsessparet utanför kommunens publicitet). Botkyrka Tumba/Grödinge Norsborg/Hallunda Alby Tullinge Fittja I förortspressen fortsätter publiciteten att öka ännu mer. Mitt i-tidningarna publicerar sammanlagt över 50 artiklar som nämner Botkyrka (varav Mitt i Botkyrka/Salem svarar för närmare 10) Antal artiklar för varje ort 1

14 Var finns publiciteten? Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Mitt i Botkyrka/Salem Södra Sidan AnbudsJournalen sverigesradio.se Stockholms tidningen cisionwire.se klimatsmart.se bors.aktiespararna.se dagensmedia.se bors.affarsvarlden.se Upphandling Tranås Tidning Metro Stockholm Dagens Fastighetsaktie svt.se avanza.se Antal artiklar 1

15 Kontakter Botkyrka kommun Kontakter på Infopaq Henrik Zettergren, Analytiker Om Infopaq Infopaq är en global aktör med europeisk bas som är experter på media, publicitet, analys och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att förbättra framtida kommunikationsinsatser och därmed nå sina affärsmål genom mediebevakning, undersökningar, nyhetsvärdering, analys och rådgivning. Vi har ca 6500 kunder och är fler än 500 medarbetare i Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. 15

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Januari 2015 Erik O. Thyselius 1. Inledning s. 3 1.2 Syfte s. 3 1.3 Metod och material s. 3 1.4 Avgränsning s. 3 2. Resultat

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer