Ett stort tack från People of Lava

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett stort tack från People of Lava"

Transkript

1 royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B

2 Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People of Lava älskar det vi gör. Vi älskar att skapa nya spännande, men samtidigt tidlösa designer. Vi älskar att integrera de senaste och bästa teknologierna för att skapa nya upplevelser. Vi älskar att skapa topp-kvalitets produkter som fungerar fantastiskt väl, och som vi hoppas ska bidra till att förgylla din vardag. Det finns inget som ger mer tillfredsställelse än när våra kunder känner lika starkt för produkterna som vi själva gör. Därför vill vi ta detta tillfälle att varmt välkomna dig som en "People of Lava"! Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller kommentarer! Allt gott! People of Lava Det finns kompletta RS-232 och IR-koder att tillgå för Royal Sweden. Kontakta oss så skickar vi dig dem! VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN REPARERA PÅ EGEN HAND. ÖVERLÅT ALLT UNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. Denna symbol är till för att varna användaren för att oisolerad farlig spänning kan finnas i produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elektriska stötar på personer. Denna symbol har för avsikt att göra dig uppmärksam på viktiga instruktioner för användning och underhåll som finns i den litteratur som medföljer denna enhet. VARNING För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör TV:n inte utsättas för regn eller fukt. KOMMENTAR om samma mönster visas kontinuerligt på skärmen/tv:n under en längre tid, kan det hända att bilden fastnar på skärmen. apparaten får inte utsättas för vätskedropp eller stänk och inga föremål som innehåller vätska, som t.ex. vaser får ställas på apparaten.

3 Innehåll Innehåll Överensstämmelse...3 Svenska Uppackning och montering...4 Kartongens innehåll / Säkerhet... 4 Placering / Användningssyfte... 6 Kontrollpanelerna...7 TV:ns framsida / TV:ns baksida... 7 Fjärrkontrollen...9 Fjärrkontrollen... 9 Anslutningar/Börja använda TV:n...10 Anslutningar för takantenn...10 Ansluta den inbyggda digitala tunern...10 Ansluta till takantenn eller kabelmottagning...10 Ansluta till hörlurar...10 Ansluta till HDMI-kontakt...11 Ansluta till externa enheter med komponentingång...11 Ansluta videokameror och videospel...12 Ansluta till AV Out-kontakt...12 Ansluta till en dator...13 Ansluta till den digitala ljudutgången...13 Ansluta flera enheter...14 Kontrollportanslutning (endast för underhåll/service)...14 Sätta in CI-kort/Ansluta strömsladden...15 Sätta i batterierna...16 Inställningar...17 Sätta på/stänga av TV:n...17 Inställningar för att kunna börja använda TV:n...17 Öppna, välja och stänga menyer...18 Tuning (Analog TV)...18 Byta program...19 Ställa in färgsystem...19 Ställa in system...20 Byta kanal...20 Fininställning...20 Byta namn på kanal...21 Ljudinställningar...21 Förbättra signalkvalitet...22 Ställa in kanal...23 Brusreducering...23 Ställa in menyspråk...23 Ställa in bildförhållande...24 Favoritkombination...24 Ställa in bildläge...25 Ljudinställningar...27 Justera individuella ljudfrekvenser...28 Justera medelhöga och låga frekvenser

4 Innehåll Ställa in ljudingången...28 Ställa in ljudkälla...29 Ställa in TV:ns högtalare...30 Ställa in tid...31 Ställa in tid för TV på / Ställa in tid för TV av...31 Ställa in sleeptimer...32 Automatisk avstängning...32 Spara energi...33 Ställa in OSD (menyspråk)...33 Barnlås...34 Ställa in tecken för text-tv...35 Ta bort judder...35 Diverse inställningar / Ställa in geometri...36 Inställning för datorn...37 DTV-inställning...37 Ställa in den digitala TV-tunern...37 DTV-sökning...38 Manuell sökning...39 Redigera kanallista...40 Redigera favoritkanaler...40 Inställning av antennstyrka...41 Inställning av föräldralås...41 Ändra lösenord...42 Ställa in menyspråk...42 Ställa in menyvisningstid...43 Inställning av GMT-förskjutning...43 Välja tidszon...44 Ställa in ljudkontroll...44 Ställa in språk för och visning av text...45 Ställa in fabriksinställningar...45 Visa systeminformation...46 Visa signaldetektering...46 Visa information...47 Visa kanallista...48 Visa och byta kanallista...48 Inställning av closed captions (dold textning)...48 Visa text-tv...49 EPG (Elektronisk programguide)...49 Se på TV...50 Se på nuvarande TV-program...50 Välja den analoga ingången/ Välja DTV-ingången...50 Ställa in volym / Byta kanal...50 Registrera en favoritkombination/ Välja källa...51 Visa två program samtidigt (PIP)...52 Ställa in bild-i-bild-position/ Text-TV/ Stillbild /Ställa in sleeptimer...53 Ställa in bildläge medan du ser på TV...54 Justera bildstorlek medan du ser på TV...54 Ställa in ljud medan du ser på TV...54 Ställa in stereo/mono medan du ser på TV...54 Rengöring och felsökning...55 Rengöring / Felsökning

5 Överensstämmelse Överensstämmelse Denna produkt lyder under den europeiska riktlinjen 2002/96/EC. Alla elektriska och elektroniska apparater måste kasseras separat från hushållssoporna vid vissa bestämda insamlingsplatser. Svenska Undvik att skada miljön och att riskera din personliga hälsa genom att kassera apparaten på lämpligt sätt. För ytterligare information om hur apparaten lämpligen kasseras bör du kontakta tillämpliga lokala myndigheter, avfallsstationen eller den affär där du köpt apparaten. 3

6 Uppackning och montering Uppackning och montering Kartongens innehåll Kontrollera att allt finns med i kartongen. 1. TV-apparaten 2. Fjärrkontrollen 3. Batterier 4. Strömsladden Säkerhet Läs igenom följande instruktioner noggrant. Spara denna handbok på lättåtkomlig plats. Följ noggrant alla instruktioner som ges. Följ alltid instruktionerna till punkt och pricka. Använd inte TV:n nära vatten. Rengör endast med torr trasa. Se till att ventilationshålen inte är övertäckta. Installera inte apparaten i närheten av värmekällor, som t.ex. element, spisar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger värme. Använd endast jordade kontakter (som man inte kan få elektriska stötar av) och eluttag. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, vänd dig till en elektriker för att byta ut det omoderna uttaget. Placera strömsladden så att den inte är i vägen. Se till att strömsladden inte skadas och att man inte kliver på den. Detta är särskilt viktigt när det gäller själva kontakten och i närheten av själva apparaten. Se till att eluttaget är lättåtkomligt ifall du skulle behöva dra ut kontakten en kort stund från eluttaget. Anslut TV:n enligt tillverkarens instruktioner. För att TV:n ska stängas av helt och hållet måste man dra ut strömsladden. Använd aldrig förlängningssladdar. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 4

7 Uppackning och montering Använd endast stativ, hållare, TV-möbler eller bord som TV:n inte kan välta från. Om du har TV:n på en TV-möbel måste du vara försiktig när du flyttar på möbeln för att undvika att TV:n välter. Dra ut sladden till TV:n under åskväder och om du inte ska använda den under en längre period. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. Apparaten måste lämnas in på service om den har skadats, t.ex. om strömsladden eller själva kontakten har skadats, om vätskor runnit in i apparaten eller något föremål ramlat in i den, om den har utsatts för regn eller fukt, om den har tappats i golvet eller om den inte fungerar ordentligt. Säkerhetsinstruktioner för batterihantering (för att hindra batteriläckage som kan medföra hälsofara eller materiella skador): - Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll. Använd endast samma typ av batterier (samma märke, kolbatterier, alkaliska batterier, gamla eller nya) tillsammans. - plocka ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid. För att undvika elektriska stötar eller eldsvåda får apparaten inte utsättas för regn eller fukt. Utsätt inte apparaten för vattendroppar eller vattenstänk. Placera inga behållare som innehåller vätska (drycker, vaser etc.) på enheten. Ställ inte levande ljus eller liknande på apparaten. Om en utomhusantenn används, se till att antennen jordas så att det ger tillräckligt med skydd mot stötström och uppbyggd statisk laddning. Se till att följa gällande lokala lagar och föreskrifter. Svenska Denna symbol indikerar instruktioner som underlättar användningen av apparaten. Denna symbol indikerar ytterligare säkerhetsinstruktioner i texten. 5

8 Uppackning och montering Placering Bästa avstånd Avståndet mellan TV:n och användaren bör vara ungefär 3-5 meter när man ser på en TV i denna storlek. Om avståndet är alltför stort eller alltför litet kan det leda till överansträngning av ögonen. Detta kan påverka din hälsa negativt. Bakgrundsbelysning/reflexer När man ser på TV på kvällen eller natten bör TV:n inte vara den enda ljuskällan i rummet. Den stora skillnaden i ljusstyrka mellan TV-skärmen och bakgrunden gör att ögonen hela tiden måste ställa om sig mellan ljus och mörker. Detta leder till att ögonen blir överansträngda vilket kan orsaka huvudvärk. Det är mycket bättre om ett svagt, indirekt ljus lyser upp miljön där TV:n är placerad. Av samma anledning bör man se till att det inte blir ljusreflexer på TV-skärmen. Bästa placering Välj en placering som gör det möjligt för dig att sitta i en avslappnad ställning. Annars kan du lätt bli spänd med hälsoproblem som följd. Ytterligare information om placering Utsätt inte enheten för direkt solljus. Undvik att använda TV:n i fuktiga och/eller dammiga miljöer. Ställ apparaten på en stadig yta som inte vibrerar. Ställ inte apparaten i närheten av utlopp för luftkonditioneringsapparater eller värmeelement. Se till att enheten är lättåtkomlig från alla håll. Se till att inga vätskor kan rinna in i apparaten. Undvik extrema temperaturförändringar för att undvika fuktkondensering i apparaten. Användningssyfte Denna apparat är avsedd för hushållsbruk. Den bör endast användas för privat bruk och inte för industriellt eller kommersiellt bruk. Apparaten är dessutom endast avsedd för inomhusbruk. TV:n bör användas max 6 timmar per dag. Spara den här användarguiden på en lättåtkomlig plats. 6

9 Kontrollpanelerna Kontrollpanelerna ( 55 ) TV:ns framsida Svenska INPUT 1 Knapp för val av ingångskälla 2 Knapp för MENY-val 3 Knapp för volymjustering 4 Knapp för val av kanal 5 Strömknapp 6 Fjärrkontrollsensor 7 Strömindikator TV:ns baksida CI Slot Antenna Power Switch/ Power Inlet 1 HDMI-ingång (HDMI 1, 2, 3, 4) 2 Videoutgång (AV Out) 3 Audio L/R (AV Out) 4 Digitalutgång (koaxial) 5 Digitalutgång (optisk) 6 Videoingång (AV Input) 7 Audio L/R (AV Input) 8 Hörlursuttag 9 Serviceport 10 Ljudingång (PC) 11 Analog RGB-ingång (PC) 12 Komponent-video (Y/Pb/Pr), 13 ljudingång för komonent-video 14 kontrollport (endast för expertstyrning) 15 CI-kortplats 16 Antenningång 17 Huvudströmbrytare 18 Strömuttag 7

10 Kontrollpanelerna Kontrollpanelerna ( 40 /46 ) TV:ns framsida INPUT 1 Knapp för val av ingångskälla 2 Knapp för MENY-val 3 Knapp för volymjustering 4 Knapp för val av kanal 5 Strömknapp 6 Fjärrkontrollsensor 7 Strömindikator TV:ns baksida CI Slot Antenna Power Inlet /Power Switch 1 HDMI-ingång (HDMI 1, 2, 3, 4) 2 Videoutgång (AV Out) 3 Audio L/R (AV Out) 4 Digitalutgång (koaxial) 5 Digitalutgång (optisk) 6 Videoingång (AV Input) 8 7 Audio L/R (AV Input) 8 Hörlursuttag 9 Serviceport 10 Ljudingång (PC) 11 Analog RGB-ingång (PC) 12 Komponent-video (Y/Pb/Pr), 13 ljudingång för komonent-video 14 kontrollport (endast för expert styrning) 15 CI-kortplats 16 Antenningång 17 Strömuttag 18 Huvudströmbrytare

11 Fjärrkontrollen Fjärrkontrollen Fjärrkontrollen Svenska 1. Strömindikator 2. Sifferknappar 3. Föregående TV-kanal 4. Kanal Upp/Ner 5. Kontrollera markören i menyerna på TV-skärmen 17. Bild-i-bild-funktionen (PIP) - Bild-i-bild-läge, Bild-i-bild PÅ/ AV - Val av bild-i-bild-källa - Växla mellan huvud- och underbilden - Val av bild-i-bild-position 18. Ström på/av-knappen 6. Menyknapp/ Menybekräftelse 7. Val av extern ingångskälla 19. Gå tillbaka till föregående meny 8. Val av ljudläge 9. Visa information 10. PC-läge. Tryck på denna 2 gånger så byter TV:n källa till att visa bild från inkopplad dator via VGA. Även fjärrkontrollen byter till PC-läge (grön diod lyser på fjärrkontrollen) och fungerar som en mus och text-inmatare. En extern IR-mottagare måste vara inkopplad i datorn. 20. Volymkontroll (upp/ner) 21. Val av bildläge 22. Stillbild 23. Tillfällig avstängning av ljudet (mute) 24. Val av bildstorlek 11. Text-TV-funktion SeTUp TV/radio CH.liST epg 25. Visning av nuvarande tid 12. Val av ingångskälla för TV 13. Digital-TV inställningar 26. Visa kanallistan som sparats i TV:n. 14. Välj TV/RADIO 15. MTS (Val av mono/ stereo Dual) 16. Sleeptimer 27. Visa programguide för digital-tv. 28. Closed caption (dold textning) på/av. 29. Val av favoritkombination. 9

12 Anslutningar och börja använda TV:n Anslutningar och börja använda TV:n Anslutningar för takantenn du kan ansluta en takantenn till TV:n. Ansluta den inbyggda digitala tunern Använd en koaxialkabel för att ansluta enheterna AC 100~240V 1 Sätt i koaxialkabeln i uttaget som är markerat [ANT] på TV:n. Ansluta till takantennen eller kabelmottagning Se till att takantennen är ordentligt installerad och jordad. Om takantennen inte är ordentligt jordad kan spänningen skada TV:n och statisk laddning kan bildas. 1 Sätt i takantennens eller kabelmottagningens koaxialkabel i uttaget som är markerat [ANT]. TV:ns baksida eller CATV Ansluta till hörlurar Hörlursuttaget finns till höger på TV:ns baksida. 10

13 Anslutningar och börja använda TV:n Ansluta till HDMI-kontakt Detta kan göras om det finns en HDMI-utgång på den externa enheten. Svenska Vad är HDMI (High-Definition Multimedia Interface)? HDMI är den senaste generationens gränssnitt som ansluter digitala ljud- och videosignaler genom att använda en enda kabel utan komprimering. Ljudsignalen har stöd för flerkanaligt ljud (5.1-kanaligt ljud). Därför kallas det för ett multimediagränssnitt snarare än en videokontakt. Skillnaden mellan HDMI och DVI är att HDMI-enheten är mindre, har HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) och har stöd för flerkanaligt ljud. 1 Ansluta HDMI-kabel anslut HDMI-kabeln från DVD-spelarens eller digitalboxens utgång till TV:ns ingång som är markerad [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller [HDMI4]. 2 Ansluta HDMI/DVI-kabel anslut HDMI/DVI-kabeln och ljudkabeln från DVD-spelarens eller digitalboxens utgångar till TV:ns ingångar som är markerade [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller [HDMI4] samt PC- och PC audio. Ansluta till externa enheter med komponentingång Du kan använda TV:n för att ansluta en DVD-spelare eller en digitalbox. Anslut ljud- och videokablarna från den externa enhetens utgångar till TV:ns motsvarande ingångar, såsom visas på bilden. Se till att uttagens färger matchar när du ansluter TV:ns till externa enheter. 1 anslut videokabeln till den externa enheten så att färgerna matchar. 2 anslut den andra änden av videokabeln i TV:ns Y, Pb, Pr-uttag [KOMPONENT] så att färgerna matchar. 3 anslut ljudkabeln till den externa enhetens ljudutgångar så att färgerna matchar. 4 anslut den andra änden av ljudkabeln i TV:ns ljudingång så att färgerna matchar. Om den externa enheten har monoljud ansluter du den endast till den vänstra ljudingången/utgången. 11

14 Anslutningar och börja använda TV:n Ansluta videokameror och videospel Du kan använda TV:n för att ansluta en videokamera och videospel. Ansluta videokameror och videospel med en AV-kabel 1 anslut AV-kablarna enligt färgerna (röd/vit/gul) till de externa enheternas utgångar[video/audio OUT]. Ansluta till AV Out-anslutning Du kan spela in video- och ljudsignaler genom en andra enhet som t.ex. en videobandspelare från TV:ns AV Out-utgång. Om ingångskällan är inställd på ATV, komposit video eller S-Video är signalen i formatet komposit video. Om ingångskällan i stället är DTV, HDMI eller komponent, kommer signalen inte att skickas till komposit video-utgången. 1 Anslut AV-kablarna enligt färgerna (röd/vit/gul) till de externa enheternas ingångar[video/audio In]. 12

15 Anslutningar och börja använda TV:n Svenska Ansluta till en dator Du kan använda TV:n som en bildskärm för din dator. Detta kan göras parallellt med användning av TV:n som vanlig TV. Använd en 5-stifts D-Sub-kabel eller en DVI-D-kabel för att ansluta TV:n till din dator. 1 Anslut kabeln till grafikkortets uttag. 2 Anslut den andra änden av kabeln till uttaget markerat [RGB]. 3 Anslut ljudkabeln enligt färgerna till uttaget markerat [PC Sound] på TV:n och utgångarna på grafikkortet. Justera de inställningar för TV-bilden som motsvarar inställningarna för TV-användning. Se Inställningar på sid. 17. Om TV:n inte tar emot någon signal måste du justera datorns utgång. Se datorns handbok för information om hur man ställer in datorn Ansluta till den digitala ljudutgången Du kan ansluta en optisk digital ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT på TV:ns baksida och den andra änden till DIGITAL AUDIO IN på enheten med en digital ljudingång för att få digitalt ljud (flerkanaligt surroundljud, stereo, Dolby-ljud). 1 Anslut den optiska porten [OPTICAL] av den digitala ljudutgången (DIGITAL AUDIO OUT) på TV:ns baksida till den optiska ljudingången på hemmabiosystemet (eller AV-mottagaren/-förstärkaren) med den optiska kabeln. 2 Anslut den optiska porten [OPTICAL] av den digitala ljudutgången (DIGITAL AUDIO OUT) på TV:ns baksida till den optiska ljudingången på hemmabiosystemet (eller AV-mottagaren/-förstärkaren) med den optiska kabeln. Se motsvarande användarhandbok från tillverkaren för att se hur man ansluter högtalaren till ett hemmabiosystem eller en AV-mottagare/-förstärkare. SPDIF OUT (OPTICAL/COAXIAL) kan ha problem med signalkompatibilitet med vissa AV-mottagare. Detta är ett känt problem. På grund av detta problem kan det ibland bli problem med ljudet. 13

16 Anslutningar och börja använda TV:n Ansluta flera enheter Du kan använda de anslutningar som beskrivs parallellt. Se Välja källa på sid. 51 och Välja signalkälla för bild-i-bild på sid. 52 för att se hur man väljer önskad källa. Kontrollportanslutning (endast för expert styrning) Observera: Denna kontakt är inte en Ethernet-anslutning. Anslut inte denna port till en Ethernet-anslutning. Detta kan leda till skada på TV:n och Ethernet-porten. RJ45 hona: 1. IR IN med bärvåg 2. RS-232 TXD (från TV) 3. RS-232 RXD (till TV) 4. IR IN utan bärvåg 5. GND 6. IR OUT utan bärvåg 7. IR OUT med bärvåg 8. ut (från TV) 14

17 Anslutningar och börja använda TV:n Sätta in CI-kort För att kunna se på betalkanaler måste CI-kortet vara isatt. - om CI-kortet inte är isatt kommer krypterad signal (Scambled Signal) att visas på bilden för vissa kanaler. - CI-kort-ID (CI CARD ID), värd-id (Host ID) och annan information kommer att visas inom 2~3 minuter. Om ett felmeddelande visas bör du kontakta din tjänsteleverantör. Svenska 1 Sätt in CI-kortet åt det håll som är markerat i kortplatsen. CI CARD Observera: - du får CI-kortet från din lokala TV-operatör - kontakta din tjänsteleverantör om du har problem. Ansluta strömsladden 1 Ansluta strömsladden. 15

18 Anslutningar och börja använda TV:n Sätta i batterierna 2 st. 1.5V AAA-batterier av typ R03 för fjärrkontrollen medföljer TV:n. Se till att polerna hamnar åt rätt håll när du sätter i batterierna (både batterierna och batterifacket är markerat med + och - ). 1 Lossa på batterifackets lock på fjärrkontrollens baksida och sätt i batterierna. Observationer angående hantering av batterier När batterier används på rätt sätt är de en säker och pålitlig energikälla. Om de emellertid används på fel sätt eller för annat än det de är avsedda för, kan de läcka. I extrema fall kan detta leda till risk för explosion eller brand. Tillverkaren tar därför inte på sig något ansvar för felaktig eller olämplig användning av batterier. För mer ingående information om hur batterierna bör användas ber vi dig kontakta batteriernas tillverkare. Försök aldrig ladda upp batterier som inte är laddningsbara. Hur batterier kasseras är strikt reglerat enligt lag. Konsumentens batterier måste antingen tas tillbaka till återförsäljaren eller tas till en lokal plats för batterinsamling. Släng aldrig batterier tillsammans med vanliga hushållssopor. Använd batteriinsamlingen - det kostar ingenting! Skydda din miljö. Lämna in använda batterier. 16

19 Inställningar Svenska Inställningar Sätta på TV:n 1 Tryck på strömknappen på TV:ns baksida. 2 Tryck på på fjärrkontrollen. Detta gör att TV:n sätts på och kan användas med hjälp av fjärrkontrollen. Om inget annat påpekas förmodas det vara underförstått att enheten och TV:n är på och kommer att användas med hjälp av fjärrkontrollen. T V:n är som standard inställd på engelska. För information om hur man ändrar menyspråk (OSD), se: Ställa in menyspråk på sid. 23. Stänga av TV:n Standby 1 Tryck på på fjärrkontrollen. Observera att TV:n använder en liten mängd ström när den är i standbyläge. Stänga av standby 1 Tryck på strömknappen på TV:ns baksida. Nu är TV:n helt och hållet avstängd och förbrukar inte någon ström alls. Inställningar för att kunna börja använda TV:n Du kan justera flera olika inställningar för TV:n för att anpassa den enligt dina krav. 17

20 Inställningar Öppna, välja och stänga menyer TV:ns inställningar kan kommas åt via menyer. För att navigera i menyerna följ nedanstående instruktioner: Ljusstyrka Kontrast Skärpa Färg Färgton Brus reduktion RGB Färger Användare MPEG NR 10 Bakgrundsbelysning Spara inställningen Förinställd inställning 1 Tryck på. Huvudmenyn öppnas. Den undermeny som senast valts kommer att visas. 2 Tryck om nödvändigt på för att gå tillbaka till huvudmenyn. 3 Tryck på eller för att välja önskad meny eller 4 Tryck på eller för att välja önskad undermeny. 5 Tryck på eller för att ställa in önskad undermeny. 6 Tryck på för att flytta en menynivå uppåt. 7 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Tuning (Analog TV) Starta automatisk tuning av TV-stationer Använd denna funktion för att starta automatisk tuning. TV-kanalerna kommer att ställas in och sparas. Du kan sortera TV-kanalerna enligt egna önskemål senare. Du behöver bara ställa in TV-kanalerna om TV:n är ansluten till en takantenn. om du använder en satellitmottagare, en digitalbox eller liknande kommer signalen för denna enhet att visas. Tryck på och välj önskad enhet. Auto kanalinställning Kanal redigering 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Auto kanalinställning. 5 Välj i vilket land du ska använda enheten med hjälp av knapparna eller. 6 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 7 Tryck på knapparna eller för att välja start. 8 Tryck på för att påbörja kanalsökningen. Tryck på för att avbryta sökningen. Kanalsökningen påbörjas och TV-kanalerna listas. 9 Efter att sökningen är klar kommer en meny att öppnas där du kan göra inställningar. du kan också göra inställningarna senare. Observera att TV måste väljas som signalkälla för att denna meny ska vara aktiv. 18

21 Inställningar Byta program Använd denna funktion för att göra inställningar för individuella stationer. 1 Tryck på. För att gå tillbaka till huvudmenyn 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj önskat kanalnummer. 6 Justera inställningarna i de andra menyerna. 7 Tryck på för att spara inställningarna. 8 Tryck på. Svenska Ställa in färgsystem Använd denna funktion för att ställa in TV-signalen till ditt lands TV-standard. Dessa inställningar görs automatiskt genom den automatiska tuning-funktionen. Du bör endast ändra de inställningar som beskrivs i detta avsnitt om du känner till TV-signalmottagningen. 1 Tryck på. För att gå tillbaka till huvudmenyn 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Färg. 6 Tryck på. 7 Tryck på or för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: PAL, SECAM, NTSC 19

22 Inställningar Ställa in system Använd denna funktion för att ställa in ljudsignalen till ditt lands TV-standard. trycker du på flera gånger. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Ljud standard. 6 Tryck på. 7 Tryck på or för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: BG, DK, I, L, L, M Byta kanal Dessa inställningar görs automatiskt genom den automatiska tuning-funktionen. Du bör endast ändra de inställningar som beskrivs i detta avsnitt om du känner till mottagningen av TV-signaler. Använd denna funktion för att göra inställningar för individuella stationer. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Frekvenskanal. 6 Tryck på eller och välj önskad kanal. 7 Justera inställningarna i de andra menyerna. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Fininställning Använd denna funktion för att justera inställningarna för de individuella kanalerna för att få en klarare bild. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Frekvenskanal. 6 Tryck på eller och välj önskad kanal. 7 Tryck på eller och välj Fin justering. 8 Tryck på eller och justera fininställningenl. 9 Tryck på för att spara inställningarna. 10Tryck på. 20

23 Inställningar Byta namn på kanal Namnen på kanalerna är programmerade i mottagaren. Du kan ändra dessa namn manuellt. 4 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Frekvenskanal. 6 Tryck på eller och välj önskad kanal. 7 Tryck på eller och välj Namnge kanal. 8 Tryck på. 9 Tryck på or för att välja önskad bokstav. 10Tryck på. 11Tryck på eller för att flytta till nästa bokstav. 12Tryck på för att spara inställningarna. Svenska Ljudinställningar Enheten kan spela in och spela upp stereoljud. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Ljud. 6 Tryck på. 7 Tryck på or för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Denna inställning är endast tillgänglig om tunern tar emot en signal från takantennen eller kabeltjänst. Om du har anslutit en extern enhet ställer du in språket på denna enhet. Följande inställningar finns tillgängliga: Stereo/Dual 1: National language stereo (Inhemskt språk stereo) Mono/Dual 1: National language mono (Inhemskt språk mono) Stereo/Dual 2: Foreign language of the program (Utländskt språk; programmets språk) Stereo/Dual 12: Bägge språken samtidigt 21

24 Inställningar Förbättra signalkvalitet Använd denna funktion för att förbättra dålig signalkvalitet. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Signal förstärkare. 6 Tryck på. 7 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: På/av (On/Off) Ställa in kanal Använda denna funktion för att göra inställningar för individuella kanaler. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Kanal Redigering. 4 Justera inställningarna. 5 Tryck på för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Lås: Lås kanal. Radera: Ta bort en kanal. Skippa: Hoppa över kanaler när du zappar. Ny rad: Infoga en kanal. Cut/Paste: Flytta en kanal upp eller ner i listan med kanaler. 22

25 Inställningar Brusreducering Använd denna funktion för att minska bildbrus. Svenska 2 Tryck på. 3 Tryck på eller och välj Brus reduktion. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Ställa in menyspråk TV:n är som standard inställd på engelska. Det finns flera olika menyspråk tillgängliga. På Fullskärm 2 Tryck på eller och välj inställningar. 3 Tryck på eller och välj Språk. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. 7 För att gå tillbaka till huvudmenyn trycker du på flera gånger. 23

26 Inställningar Ställa in bildförhållande Fullskärm På Fullskärm 2 Tryck på eller och välj inställningar. 3 Tryck på eller och välj Bildformat. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Normal: Formatet 16:9 är hoptryckt från sidorna. Formatet 4:3 är inte anpassat till skärmen utan ett svart fält visas till vänster och höger om bilden. Full: Formatet 16:9 visas som det sänds. Formatet 4:3 är utbrett horisontellt över skärmen. Zoom: Som zoom1 men hela bilden flyttas uppåt så att texten längst ner på bilden blir synlig. Panorama: Formatet 16:9 visas som det sänds. Formatet 4:3 är utbrett horisontellt över skärmen. I detta format ändras bildens yttre kanter mer än bildens mitt. 1:1: Formatet är 1:1, dvs. verklig storlek. Favoritkombinationer Använd denna funktion för att spara dina favoritkombinationer i en lista över kombinationer som du vill ha lättillgängliga. På Fullskärm 2 Tryck på eller och välj inställningar. 3 Tryck på eller och välj Ingång Favoritkällor. 5 Tryck på eller för att välja önskad rad. 6 Tryck på eller för att välja önskad kanal eller kombination. Se på favoritkombinationer Tryck på för att bläddra igenom dina favoritkombinationer. 24

27 Inställningar Ställa in bildläge Använd denna funktion för att anpassa bilden optimalt till innehållet. Du kan också anpassa ljudlägena för dessa inställningar. Se Justera individuella ljudfrekvenser på sid. 28. Svenska trycker du på flera gånger. 2 Tryck på eller och välj Bild. 3 Tryck på eller och välj Välj förinställd. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Standard: Fabriksinställt värde. Sport: Inställning för en klarare bild. Night (Natt): Inställning för en mörkare bakgrund för TV:n. Day (Dag): Inställning för en ljusare bakgrund för TV:n. Custom (Eget): Välj detta läge om du vill justera inställningarna individuellt. Se Ytterligare bildinställningar på sid. 25. Ytterligare bildinställningar Använd dessa funktioner för att justera bildinställningarna individuellt om du har valt bildläget Användarinställningar. trycker du på flera gånger. 2 Tryck på eller och välj Bild. 3 Tryck på eller för att välja önskad meny. 4 Tryck på för att öppna önskad meny. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. Inställningarna kommer att sparas i bildläget Användarinställningar. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Bakgrundsbelysning: Justerar svartnivån för bildens kontrast. Bildens mörka delar görs mörkare medan de ljusa delarna förblir oförändrade. Ljusstyrka: Bildens ljusstyrka. Kontrast: Bildens kontrast. Skärpa: Gör föremålens kanter skarpare Färg: Justerar färgernas intensitet Färgton: Ställer in nyans 25

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer