Ett stort tack från People of Lava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett stort tack från People of Lava"

Transkript

1 royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B

2 Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People of Lava älskar det vi gör. Vi älskar att skapa nya spännande, men samtidigt tidlösa designer. Vi älskar att integrera de senaste och bästa teknologierna för att skapa nya upplevelser. Vi älskar att skapa topp-kvalitets produkter som fungerar fantastiskt väl, och som vi hoppas ska bidra till att förgylla din vardag. Det finns inget som ger mer tillfredsställelse än när våra kunder känner lika starkt för produkterna som vi själva gör. Därför vill vi ta detta tillfälle att varmt välkomna dig som en "People of Lava"! Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller kommentarer! Allt gott! People of Lava Det finns kompletta RS-232 och IR-koder att tillgå för Royal Sweden. Kontakta oss så skickar vi dig dem! VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN REPARERA PÅ EGEN HAND. ÖVERLÅT ALLT UNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. Denna symbol är till för att varna användaren för att oisolerad farlig spänning kan finnas i produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elektriska stötar på personer. Denna symbol har för avsikt att göra dig uppmärksam på viktiga instruktioner för användning och underhåll som finns i den litteratur som medföljer denna enhet. VARNING För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör TV:n inte utsättas för regn eller fukt. KOMMENTAR om samma mönster visas kontinuerligt på skärmen/tv:n under en längre tid, kan det hända att bilden fastnar på skärmen. apparaten får inte utsättas för vätskedropp eller stänk och inga föremål som innehåller vätska, som t.ex. vaser får ställas på apparaten.

3 Innehåll Innehåll Överensstämmelse...3 Svenska Uppackning och montering...4 Kartongens innehåll / Säkerhet... 4 Placering / Användningssyfte... 6 Kontrollpanelerna...7 TV:ns framsida / TV:ns baksida... 7 Fjärrkontrollen...9 Fjärrkontrollen... 9 Anslutningar/Börja använda TV:n...10 Anslutningar för takantenn...10 Ansluta den inbyggda digitala tunern...10 Ansluta till takantenn eller kabelmottagning...10 Ansluta till hörlurar...10 Ansluta till HDMI-kontakt...11 Ansluta till externa enheter med komponentingång...11 Ansluta videokameror och videospel...12 Ansluta till AV Out-kontakt...12 Ansluta till en dator...13 Ansluta till den digitala ljudutgången...13 Ansluta flera enheter...14 Kontrollportanslutning (endast för underhåll/service)...14 Sätta in CI-kort/Ansluta strömsladden...15 Sätta i batterierna...16 Inställningar...17 Sätta på/stänga av TV:n...17 Inställningar för att kunna börja använda TV:n...17 Öppna, välja och stänga menyer...18 Tuning (Analog TV)...18 Byta program...19 Ställa in färgsystem...19 Ställa in system...20 Byta kanal...20 Fininställning...20 Byta namn på kanal...21 Ljudinställningar...21 Förbättra signalkvalitet...22 Ställa in kanal...23 Brusreducering...23 Ställa in menyspråk...23 Ställa in bildförhållande...24 Favoritkombination...24 Ställa in bildläge...25 Ljudinställningar...27 Justera individuella ljudfrekvenser...28 Justera medelhöga och låga frekvenser

4 Innehåll Ställa in ljudingången...28 Ställa in ljudkälla...29 Ställa in TV:ns högtalare...30 Ställa in tid...31 Ställa in tid för TV på / Ställa in tid för TV av...31 Ställa in sleeptimer...32 Automatisk avstängning...32 Spara energi...33 Ställa in OSD (menyspråk)...33 Barnlås...34 Ställa in tecken för text-tv...35 Ta bort judder...35 Diverse inställningar / Ställa in geometri...36 Inställning för datorn...37 DTV-inställning...37 Ställa in den digitala TV-tunern...37 DTV-sökning...38 Manuell sökning...39 Redigera kanallista...40 Redigera favoritkanaler...40 Inställning av antennstyrka...41 Inställning av föräldralås...41 Ändra lösenord...42 Ställa in menyspråk...42 Ställa in menyvisningstid...43 Inställning av GMT-förskjutning...43 Välja tidszon...44 Ställa in ljudkontroll...44 Ställa in språk för och visning av text...45 Ställa in fabriksinställningar...45 Visa systeminformation...46 Visa signaldetektering...46 Visa information...47 Visa kanallista...48 Visa och byta kanallista...48 Inställning av closed captions (dold textning)...48 Visa text-tv...49 EPG (Elektronisk programguide)...49 Se på TV...50 Se på nuvarande TV-program...50 Välja den analoga ingången/ Välja DTV-ingången...50 Ställa in volym / Byta kanal...50 Registrera en favoritkombination/ Välja källa...51 Visa två program samtidigt (PIP)...52 Ställa in bild-i-bild-position/ Text-TV/ Stillbild /Ställa in sleeptimer...53 Ställa in bildläge medan du ser på TV...54 Justera bildstorlek medan du ser på TV...54 Ställa in ljud medan du ser på TV...54 Ställa in stereo/mono medan du ser på TV...54 Rengöring och felsökning...55 Rengöring / Felsökning

5 Överensstämmelse Överensstämmelse Denna produkt lyder under den europeiska riktlinjen 2002/96/EC. Alla elektriska och elektroniska apparater måste kasseras separat från hushållssoporna vid vissa bestämda insamlingsplatser. Svenska Undvik att skada miljön och att riskera din personliga hälsa genom att kassera apparaten på lämpligt sätt. För ytterligare information om hur apparaten lämpligen kasseras bör du kontakta tillämpliga lokala myndigheter, avfallsstationen eller den affär där du köpt apparaten. 3

6 Uppackning och montering Uppackning och montering Kartongens innehåll Kontrollera att allt finns med i kartongen. 1. TV-apparaten 2. Fjärrkontrollen 3. Batterier 4. Strömsladden Säkerhet Läs igenom följande instruktioner noggrant. Spara denna handbok på lättåtkomlig plats. Följ noggrant alla instruktioner som ges. Följ alltid instruktionerna till punkt och pricka. Använd inte TV:n nära vatten. Rengör endast med torr trasa. Se till att ventilationshålen inte är övertäckta. Installera inte apparaten i närheten av värmekällor, som t.ex. element, spisar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger värme. Använd endast jordade kontakter (som man inte kan få elektriska stötar av) och eluttag. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, vänd dig till en elektriker för att byta ut det omoderna uttaget. Placera strömsladden så att den inte är i vägen. Se till att strömsladden inte skadas och att man inte kliver på den. Detta är särskilt viktigt när det gäller själva kontakten och i närheten av själva apparaten. Se till att eluttaget är lättåtkomligt ifall du skulle behöva dra ut kontakten en kort stund från eluttaget. Anslut TV:n enligt tillverkarens instruktioner. För att TV:n ska stängas av helt och hållet måste man dra ut strömsladden. Använd aldrig förlängningssladdar. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 4

7 Uppackning och montering Använd endast stativ, hållare, TV-möbler eller bord som TV:n inte kan välta från. Om du har TV:n på en TV-möbel måste du vara försiktig när du flyttar på möbeln för att undvika att TV:n välter. Dra ut sladden till TV:n under åskväder och om du inte ska använda den under en längre period. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. Apparaten måste lämnas in på service om den har skadats, t.ex. om strömsladden eller själva kontakten har skadats, om vätskor runnit in i apparaten eller något föremål ramlat in i den, om den har utsatts för regn eller fukt, om den har tappats i golvet eller om den inte fungerar ordentligt. Säkerhetsinstruktioner för batterihantering (för att hindra batteriläckage som kan medföra hälsofara eller materiella skador): - Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll. Använd endast samma typ av batterier (samma märke, kolbatterier, alkaliska batterier, gamla eller nya) tillsammans. - plocka ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid. För att undvika elektriska stötar eller eldsvåda får apparaten inte utsättas för regn eller fukt. Utsätt inte apparaten för vattendroppar eller vattenstänk. Placera inga behållare som innehåller vätska (drycker, vaser etc.) på enheten. Ställ inte levande ljus eller liknande på apparaten. Om en utomhusantenn används, se till att antennen jordas så att det ger tillräckligt med skydd mot stötström och uppbyggd statisk laddning. Se till att följa gällande lokala lagar och föreskrifter. Svenska Denna symbol indikerar instruktioner som underlättar användningen av apparaten. Denna symbol indikerar ytterligare säkerhetsinstruktioner i texten. 5

8 Uppackning och montering Placering Bästa avstånd Avståndet mellan TV:n och användaren bör vara ungefär 3-5 meter när man ser på en TV i denna storlek. Om avståndet är alltför stort eller alltför litet kan det leda till överansträngning av ögonen. Detta kan påverka din hälsa negativt. Bakgrundsbelysning/reflexer När man ser på TV på kvällen eller natten bör TV:n inte vara den enda ljuskällan i rummet. Den stora skillnaden i ljusstyrka mellan TV-skärmen och bakgrunden gör att ögonen hela tiden måste ställa om sig mellan ljus och mörker. Detta leder till att ögonen blir överansträngda vilket kan orsaka huvudvärk. Det är mycket bättre om ett svagt, indirekt ljus lyser upp miljön där TV:n är placerad. Av samma anledning bör man se till att det inte blir ljusreflexer på TV-skärmen. Bästa placering Välj en placering som gör det möjligt för dig att sitta i en avslappnad ställning. Annars kan du lätt bli spänd med hälsoproblem som följd. Ytterligare information om placering Utsätt inte enheten för direkt solljus. Undvik att använda TV:n i fuktiga och/eller dammiga miljöer. Ställ apparaten på en stadig yta som inte vibrerar. Ställ inte apparaten i närheten av utlopp för luftkonditioneringsapparater eller värmeelement. Se till att enheten är lättåtkomlig från alla håll. Se till att inga vätskor kan rinna in i apparaten. Undvik extrema temperaturförändringar för att undvika fuktkondensering i apparaten. Användningssyfte Denna apparat är avsedd för hushållsbruk. Den bör endast användas för privat bruk och inte för industriellt eller kommersiellt bruk. Apparaten är dessutom endast avsedd för inomhusbruk. TV:n bör användas max 6 timmar per dag. Spara den här användarguiden på en lättåtkomlig plats. 6

9 Kontrollpanelerna Kontrollpanelerna ( 55 ) TV:ns framsida Svenska INPUT 1 Knapp för val av ingångskälla 2 Knapp för MENY-val 3 Knapp för volymjustering 4 Knapp för val av kanal 5 Strömknapp 6 Fjärrkontrollsensor 7 Strömindikator TV:ns baksida CI Slot Antenna Power Switch/ Power Inlet 1 HDMI-ingång (HDMI 1, 2, 3, 4) 2 Videoutgång (AV Out) 3 Audio L/R (AV Out) 4 Digitalutgång (koaxial) 5 Digitalutgång (optisk) 6 Videoingång (AV Input) 7 Audio L/R (AV Input) 8 Hörlursuttag 9 Serviceport 10 Ljudingång (PC) 11 Analog RGB-ingång (PC) 12 Komponent-video (Y/Pb/Pr), 13 ljudingång för komonent-video 14 kontrollport (endast för expertstyrning) 15 CI-kortplats 16 Antenningång 17 Huvudströmbrytare 18 Strömuttag 7

10 Kontrollpanelerna Kontrollpanelerna ( 40 /46 ) TV:ns framsida INPUT 1 Knapp för val av ingångskälla 2 Knapp för MENY-val 3 Knapp för volymjustering 4 Knapp för val av kanal 5 Strömknapp 6 Fjärrkontrollsensor 7 Strömindikator TV:ns baksida CI Slot Antenna Power Inlet /Power Switch 1 HDMI-ingång (HDMI 1, 2, 3, 4) 2 Videoutgång (AV Out) 3 Audio L/R (AV Out) 4 Digitalutgång (koaxial) 5 Digitalutgång (optisk) 6 Videoingång (AV Input) 8 7 Audio L/R (AV Input) 8 Hörlursuttag 9 Serviceport 10 Ljudingång (PC) 11 Analog RGB-ingång (PC) 12 Komponent-video (Y/Pb/Pr), 13 ljudingång för komonent-video 14 kontrollport (endast för expert styrning) 15 CI-kortplats 16 Antenningång 17 Strömuttag 18 Huvudströmbrytare

11 Fjärrkontrollen Fjärrkontrollen Fjärrkontrollen Svenska 1. Strömindikator 2. Sifferknappar 3. Föregående TV-kanal 4. Kanal Upp/Ner 5. Kontrollera markören i menyerna på TV-skärmen 17. Bild-i-bild-funktionen (PIP) - Bild-i-bild-läge, Bild-i-bild PÅ/ AV - Val av bild-i-bild-källa - Växla mellan huvud- och underbilden - Val av bild-i-bild-position 18. Ström på/av-knappen 6. Menyknapp/ Menybekräftelse 7. Val av extern ingångskälla 19. Gå tillbaka till föregående meny 8. Val av ljudläge 9. Visa information 10. PC-läge. Tryck på denna 2 gånger så byter TV:n källa till att visa bild från inkopplad dator via VGA. Även fjärrkontrollen byter till PC-läge (grön diod lyser på fjärrkontrollen) och fungerar som en mus och text-inmatare. En extern IR-mottagare måste vara inkopplad i datorn. 20. Volymkontroll (upp/ner) 21. Val av bildläge 22. Stillbild 23. Tillfällig avstängning av ljudet (mute) 24. Val av bildstorlek 11. Text-TV-funktion SeTUp TV/radio CH.liST epg 25. Visning av nuvarande tid 12. Val av ingångskälla för TV 13. Digital-TV inställningar 26. Visa kanallistan som sparats i TV:n. 14. Välj TV/RADIO 15. MTS (Val av mono/ stereo Dual) 16. Sleeptimer 27. Visa programguide för digital-tv. 28. Closed caption (dold textning) på/av. 29. Val av favoritkombination. 9

12 Anslutningar och börja använda TV:n Anslutningar och börja använda TV:n Anslutningar för takantenn du kan ansluta en takantenn till TV:n. Ansluta den inbyggda digitala tunern Använd en koaxialkabel för att ansluta enheterna AC 100~240V 1 Sätt i koaxialkabeln i uttaget som är markerat [ANT] på TV:n. Ansluta till takantennen eller kabelmottagning Se till att takantennen är ordentligt installerad och jordad. Om takantennen inte är ordentligt jordad kan spänningen skada TV:n och statisk laddning kan bildas. 1 Sätt i takantennens eller kabelmottagningens koaxialkabel i uttaget som är markerat [ANT]. TV:ns baksida eller CATV Ansluta till hörlurar Hörlursuttaget finns till höger på TV:ns baksida. 10

13 Anslutningar och börja använda TV:n Ansluta till HDMI-kontakt Detta kan göras om det finns en HDMI-utgång på den externa enheten. Svenska Vad är HDMI (High-Definition Multimedia Interface)? HDMI är den senaste generationens gränssnitt som ansluter digitala ljud- och videosignaler genom att använda en enda kabel utan komprimering. Ljudsignalen har stöd för flerkanaligt ljud (5.1-kanaligt ljud). Därför kallas det för ett multimediagränssnitt snarare än en videokontakt. Skillnaden mellan HDMI och DVI är att HDMI-enheten är mindre, har HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) och har stöd för flerkanaligt ljud. 1 Ansluta HDMI-kabel anslut HDMI-kabeln från DVD-spelarens eller digitalboxens utgång till TV:ns ingång som är markerad [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller [HDMI4]. 2 Ansluta HDMI/DVI-kabel anslut HDMI/DVI-kabeln och ljudkabeln från DVD-spelarens eller digitalboxens utgångar till TV:ns ingångar som är markerade [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller [HDMI4] samt PC- och PC audio. Ansluta till externa enheter med komponentingång Du kan använda TV:n för att ansluta en DVD-spelare eller en digitalbox. Anslut ljud- och videokablarna från den externa enhetens utgångar till TV:ns motsvarande ingångar, såsom visas på bilden. Se till att uttagens färger matchar när du ansluter TV:ns till externa enheter. 1 anslut videokabeln till den externa enheten så att färgerna matchar. 2 anslut den andra änden av videokabeln i TV:ns Y, Pb, Pr-uttag [KOMPONENT] så att färgerna matchar. 3 anslut ljudkabeln till den externa enhetens ljudutgångar så att färgerna matchar. 4 anslut den andra änden av ljudkabeln i TV:ns ljudingång så att färgerna matchar. Om den externa enheten har monoljud ansluter du den endast till den vänstra ljudingången/utgången. 11

14 Anslutningar och börja använda TV:n Ansluta videokameror och videospel Du kan använda TV:n för att ansluta en videokamera och videospel. Ansluta videokameror och videospel med en AV-kabel 1 anslut AV-kablarna enligt färgerna (röd/vit/gul) till de externa enheternas utgångar[video/audio OUT]. Ansluta till AV Out-anslutning Du kan spela in video- och ljudsignaler genom en andra enhet som t.ex. en videobandspelare från TV:ns AV Out-utgång. Om ingångskällan är inställd på ATV, komposit video eller S-Video är signalen i formatet komposit video. Om ingångskällan i stället är DTV, HDMI eller komponent, kommer signalen inte att skickas till komposit video-utgången. 1 Anslut AV-kablarna enligt färgerna (röd/vit/gul) till de externa enheternas ingångar[video/audio In]. 12

15 Anslutningar och börja använda TV:n Svenska Ansluta till en dator Du kan använda TV:n som en bildskärm för din dator. Detta kan göras parallellt med användning av TV:n som vanlig TV. Använd en 5-stifts D-Sub-kabel eller en DVI-D-kabel för att ansluta TV:n till din dator. 1 Anslut kabeln till grafikkortets uttag. 2 Anslut den andra änden av kabeln till uttaget markerat [RGB]. 3 Anslut ljudkabeln enligt färgerna till uttaget markerat [PC Sound] på TV:n och utgångarna på grafikkortet. Justera de inställningar för TV-bilden som motsvarar inställningarna för TV-användning. Se Inställningar på sid. 17. Om TV:n inte tar emot någon signal måste du justera datorns utgång. Se datorns handbok för information om hur man ställer in datorn Ansluta till den digitala ljudutgången Du kan ansluta en optisk digital ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT på TV:ns baksida och den andra änden till DIGITAL AUDIO IN på enheten med en digital ljudingång för att få digitalt ljud (flerkanaligt surroundljud, stereo, Dolby-ljud). 1 Anslut den optiska porten [OPTICAL] av den digitala ljudutgången (DIGITAL AUDIO OUT) på TV:ns baksida till den optiska ljudingången på hemmabiosystemet (eller AV-mottagaren/-förstärkaren) med den optiska kabeln. 2 Anslut den optiska porten [OPTICAL] av den digitala ljudutgången (DIGITAL AUDIO OUT) på TV:ns baksida till den optiska ljudingången på hemmabiosystemet (eller AV-mottagaren/-förstärkaren) med den optiska kabeln. Se motsvarande användarhandbok från tillverkaren för att se hur man ansluter högtalaren till ett hemmabiosystem eller en AV-mottagare/-förstärkare. SPDIF OUT (OPTICAL/COAXIAL) kan ha problem med signalkompatibilitet med vissa AV-mottagare. Detta är ett känt problem. På grund av detta problem kan det ibland bli problem med ljudet. 13

16 Anslutningar och börja använda TV:n Ansluta flera enheter Du kan använda de anslutningar som beskrivs parallellt. Se Välja källa på sid. 51 och Välja signalkälla för bild-i-bild på sid. 52 för att se hur man väljer önskad källa. Kontrollportanslutning (endast för expert styrning) Observera: Denna kontakt är inte en Ethernet-anslutning. Anslut inte denna port till en Ethernet-anslutning. Detta kan leda till skada på TV:n och Ethernet-porten. RJ45 hona: 1. IR IN med bärvåg 2. RS-232 TXD (från TV) 3. RS-232 RXD (till TV) 4. IR IN utan bärvåg 5. GND 6. IR OUT utan bärvåg 7. IR OUT med bärvåg 8. ut (från TV) 14

17 Anslutningar och börja använda TV:n Sätta in CI-kort För att kunna se på betalkanaler måste CI-kortet vara isatt. - om CI-kortet inte är isatt kommer krypterad signal (Scambled Signal) att visas på bilden för vissa kanaler. - CI-kort-ID (CI CARD ID), värd-id (Host ID) och annan information kommer att visas inom 2~3 minuter. Om ett felmeddelande visas bör du kontakta din tjänsteleverantör. Svenska 1 Sätt in CI-kortet åt det håll som är markerat i kortplatsen. CI CARD Observera: - du får CI-kortet från din lokala TV-operatör - kontakta din tjänsteleverantör om du har problem. Ansluta strömsladden 1 Ansluta strömsladden. 15

18 Anslutningar och börja använda TV:n Sätta i batterierna 2 st. 1.5V AAA-batterier av typ R03 för fjärrkontrollen medföljer TV:n. Se till att polerna hamnar åt rätt håll när du sätter i batterierna (både batterierna och batterifacket är markerat med + och - ). 1 Lossa på batterifackets lock på fjärrkontrollens baksida och sätt i batterierna. Observationer angående hantering av batterier När batterier används på rätt sätt är de en säker och pålitlig energikälla. Om de emellertid används på fel sätt eller för annat än det de är avsedda för, kan de läcka. I extrema fall kan detta leda till risk för explosion eller brand. Tillverkaren tar därför inte på sig något ansvar för felaktig eller olämplig användning av batterier. För mer ingående information om hur batterierna bör användas ber vi dig kontakta batteriernas tillverkare. Försök aldrig ladda upp batterier som inte är laddningsbara. Hur batterier kasseras är strikt reglerat enligt lag. Konsumentens batterier måste antingen tas tillbaka till återförsäljaren eller tas till en lokal plats för batterinsamling. Släng aldrig batterier tillsammans med vanliga hushållssopor. Använd batteriinsamlingen - det kostar ingenting! Skydda din miljö. Lämna in använda batterier. 16

19 Inställningar Svenska Inställningar Sätta på TV:n 1 Tryck på strömknappen på TV:ns baksida. 2 Tryck på på fjärrkontrollen. Detta gör att TV:n sätts på och kan användas med hjälp av fjärrkontrollen. Om inget annat påpekas förmodas det vara underförstått att enheten och TV:n är på och kommer att användas med hjälp av fjärrkontrollen. T V:n är som standard inställd på engelska. För information om hur man ändrar menyspråk (OSD), se: Ställa in menyspråk på sid. 23. Stänga av TV:n Standby 1 Tryck på på fjärrkontrollen. Observera att TV:n använder en liten mängd ström när den är i standbyläge. Stänga av standby 1 Tryck på strömknappen på TV:ns baksida. Nu är TV:n helt och hållet avstängd och förbrukar inte någon ström alls. Inställningar för att kunna börja använda TV:n Du kan justera flera olika inställningar för TV:n för att anpassa den enligt dina krav. 17

20 Inställningar Öppna, välja och stänga menyer TV:ns inställningar kan kommas åt via menyer. För att navigera i menyerna följ nedanstående instruktioner: Ljusstyrka Kontrast Skärpa Färg Färgton Brus reduktion RGB Färger Användare MPEG NR 10 Bakgrundsbelysning Spara inställningen Förinställd inställning 1 Tryck på. Huvudmenyn öppnas. Den undermeny som senast valts kommer att visas. 2 Tryck om nödvändigt på för att gå tillbaka till huvudmenyn. 3 Tryck på eller för att välja önskad meny eller 4 Tryck på eller för att välja önskad undermeny. 5 Tryck på eller för att ställa in önskad undermeny. 6 Tryck på för att flytta en menynivå uppåt. 7 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Tuning (Analog TV) Starta automatisk tuning av TV-stationer Använd denna funktion för att starta automatisk tuning. TV-kanalerna kommer att ställas in och sparas. Du kan sortera TV-kanalerna enligt egna önskemål senare. Du behöver bara ställa in TV-kanalerna om TV:n är ansluten till en takantenn. om du använder en satellitmottagare, en digitalbox eller liknande kommer signalen för denna enhet att visas. Tryck på och välj önskad enhet. Auto kanalinställning Kanal redigering 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Auto kanalinställning. 5 Välj i vilket land du ska använda enheten med hjälp av knapparna eller. 6 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 7 Tryck på knapparna eller för att välja start. 8 Tryck på för att påbörja kanalsökningen. Tryck på för att avbryta sökningen. Kanalsökningen påbörjas och TV-kanalerna listas. 9 Efter att sökningen är klar kommer en meny att öppnas där du kan göra inställningar. du kan också göra inställningarna senare. Observera att TV måste väljas som signalkälla för att denna meny ska vara aktiv. 18

21 Inställningar Byta program Använd denna funktion för att göra inställningar för individuella stationer. 1 Tryck på. För att gå tillbaka till huvudmenyn 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj önskat kanalnummer. 6 Justera inställningarna i de andra menyerna. 7 Tryck på för att spara inställningarna. 8 Tryck på. Svenska Ställa in färgsystem Använd denna funktion för att ställa in TV-signalen till ditt lands TV-standard. Dessa inställningar görs automatiskt genom den automatiska tuning-funktionen. Du bör endast ändra de inställningar som beskrivs i detta avsnitt om du känner till TV-signalmottagningen. 1 Tryck på. För att gå tillbaka till huvudmenyn 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Färg. 6 Tryck på. 7 Tryck på or för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: PAL, SECAM, NTSC 19

22 Inställningar Ställa in system Använd denna funktion för att ställa in ljudsignalen till ditt lands TV-standard. trycker du på flera gånger. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Ljud standard. 6 Tryck på. 7 Tryck på or för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: BG, DK, I, L, L, M Byta kanal Dessa inställningar görs automatiskt genom den automatiska tuning-funktionen. Du bör endast ändra de inställningar som beskrivs i detta avsnitt om du känner till mottagningen av TV-signaler. Använd denna funktion för att göra inställningar för individuella stationer. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Frekvenskanal. 6 Tryck på eller och välj önskad kanal. 7 Justera inställningarna i de andra menyerna. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Fininställning Använd denna funktion för att justera inställningarna för de individuella kanalerna för att få en klarare bild. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Frekvenskanal. 6 Tryck på eller och välj önskad kanal. 7 Tryck på eller och välj Fin justering. 8 Tryck på eller och justera fininställningenl. 9 Tryck på för att spara inställningarna. 10Tryck på. 20

23 Inställningar Byta namn på kanal Namnen på kanalerna är programmerade i mottagaren. Du kan ändra dessa namn manuellt. 4 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Frekvenskanal. 6 Tryck på eller och välj önskad kanal. 7 Tryck på eller och välj Namnge kanal. 8 Tryck på. 9 Tryck på or för att välja önskad bokstav. 10Tryck på. 11Tryck på eller för att flytta till nästa bokstav. 12Tryck på för att spara inställningarna. Svenska Ljudinställningar Enheten kan spela in och spela upp stereoljud. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Ljud. 6 Tryck på. 7 Tryck på or för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Denna inställning är endast tillgänglig om tunern tar emot en signal från takantennen eller kabeltjänst. Om du har anslutit en extern enhet ställer du in språket på denna enhet. Följande inställningar finns tillgängliga: Stereo/Dual 1: National language stereo (Inhemskt språk stereo) Mono/Dual 1: National language mono (Inhemskt språk mono) Stereo/Dual 2: Foreign language of the program (Utländskt språk; programmets språk) Stereo/Dual 12: Bägge språken samtidigt 21

24 Inställningar Förbättra signalkvalitet Använd denna funktion för att förbättra dålig signalkvalitet. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Manuell kanalinställning. 5 Tryck på eller och välj Signal förstärkare. 6 Tryck på. 7 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 8 Tryck på för att spara inställningarna. 9 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: På/av (On/Off) Ställa in kanal Använda denna funktion för att göra inställningar för individuella kanaler. 2 Tryck på eller och välj Analog TV. 3 Tryck på eller och välj Kanal Redigering. 4 Justera inställningarna. 5 Tryck på för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Lås: Lås kanal. Radera: Ta bort en kanal. Skippa: Hoppa över kanaler när du zappar. Ny rad: Infoga en kanal. Cut/Paste: Flytta en kanal upp eller ner i listan med kanaler. 22

25 Inställningar Brusreducering Använd denna funktion för att minska bildbrus. Svenska 2 Tryck på. 3 Tryck på eller och välj Brus reduktion. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Ställa in menyspråk TV:n är som standard inställd på engelska. Det finns flera olika menyspråk tillgängliga. På Fullskärm 2 Tryck på eller och välj inställningar. 3 Tryck på eller och välj Språk. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. 7 För att gå tillbaka till huvudmenyn trycker du på flera gånger. 23

26 Inställningar Ställa in bildförhållande Fullskärm På Fullskärm 2 Tryck på eller och välj inställningar. 3 Tryck på eller och välj Bildformat. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Normal: Formatet 16:9 är hoptryckt från sidorna. Formatet 4:3 är inte anpassat till skärmen utan ett svart fält visas till vänster och höger om bilden. Full: Formatet 16:9 visas som det sänds. Formatet 4:3 är utbrett horisontellt över skärmen. Zoom: Som zoom1 men hela bilden flyttas uppåt så att texten längst ner på bilden blir synlig. Panorama: Formatet 16:9 visas som det sänds. Formatet 4:3 är utbrett horisontellt över skärmen. I detta format ändras bildens yttre kanter mer än bildens mitt. 1:1: Formatet är 1:1, dvs. verklig storlek. Favoritkombinationer Använd denna funktion för att spara dina favoritkombinationer i en lista över kombinationer som du vill ha lättillgängliga. På Fullskärm 2 Tryck på eller och välj inställningar. 3 Tryck på eller och välj Ingång Favoritkällor. 5 Tryck på eller för att välja önskad rad. 6 Tryck på eller för att välja önskad kanal eller kombination. Se på favoritkombinationer Tryck på för att bläddra igenom dina favoritkombinationer. 24

27 Inställningar Ställa in bildläge Använd denna funktion för att anpassa bilden optimalt till innehållet. Du kan också anpassa ljudlägena för dessa inställningar. Se Justera individuella ljudfrekvenser på sid. 28. Svenska trycker du på flera gånger. 2 Tryck på eller och välj Bild. 3 Tryck på eller och välj Välj förinställd. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Standard: Fabriksinställt värde. Sport: Inställning för en klarare bild. Night (Natt): Inställning för en mörkare bakgrund för TV:n. Day (Dag): Inställning för en ljusare bakgrund för TV:n. Custom (Eget): Välj detta läge om du vill justera inställningarna individuellt. Se Ytterligare bildinställningar på sid. 25. Ytterligare bildinställningar Använd dessa funktioner för att justera bildinställningarna individuellt om du har valt bildläget Användarinställningar. trycker du på flera gånger. 2 Tryck på eller och välj Bild. 3 Tryck på eller för att välja önskad meny. 4 Tryck på för att öppna önskad meny. 5 Tryck på eller för att välja önskad inställning. 6 Tryck på för att spara inställningarna. Inställningarna kommer att sparas i bildläget Användarinställningar. 7 Tryck på. Följande inställningar finns tillgängliga: Bakgrundsbelysning: Justerar svartnivån för bildens kontrast. Bildens mörka delar görs mörkare medan de ljusa delarna förblir oförändrade. Ljusstyrka: Bildens ljusstyrka. Kontrast: Bildens kontrast. Skärpa: Gör föremålens kanter skarpare Färg: Justerar färgernas intensitet Färgton: Ställer in nyans 25

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

THE BOX. DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi. Användarhandbok

THE BOX. DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi. Användarhandbok DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer