Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN"

Transkript

1 Nykvarns kommuntidning Nr 4-06 Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

2 TUTAN DECEMBER 2006 Vår nye IFO-chef I en dryg månad har den nya chefen för Individ- och familjeomsorgen funnits på plats i Nykvarn. Stefan Frölund kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid socialtjänsten i Eskilstuna. På kort tid har han gjort sig hemmastadd i det nya arbetet i Nykvarn. Bra samverkan - Det känns jättebra här, säger han. Nykvarn är en mindre kommun än Eskilstuna, vilket gör att det inte är så långa beslutsvägar här. Under sin korta tid i Nykvarn har han hunnit genomgå en utbildning och börjat lära känna kommunen och arbetet. - Jag håller på och går igenom alla rutiner och lär känna mina medarbetare. En sak har han redan hunnit bilda sig en uppfattning om. - Det är högt i tak i verksamheten, och det tycker jag om. Det innebär att vi kan hitta bra lösningar på olika problem. Det finns också en stor fördel med att alla sitter samlade på samma ställe det skapar förutsättningar för en bra samverkan. Projekt i Ryssland Under några år arbetade Stefan med ett projekt i Ryssland som gav många insikter. - Det var ett familjehemsprojekt i S:t Petersburg, berättar han. Traditionen i Ryssland var att ungdomar vare sig de var föräldralösa eller av andra skäl placerades i stora institutioner, inte i familjehem. - Jag deltog i ett projekt tillsammans med ryska socialarbetare för att utveckla familjehemsplaceringar istället. En viktig lärdom, tycker Stefan, var att se att det finns många beröringspunkter länderna emellan, trots stora skillnader i förutsättningar. - Man lär sig att vi inte nödvändigtvis är bäst i världen på allt, säger han. Det var intressant att se hur idéerna hos de ryska socialarbetarna överensstämmer med många av våra ambitioner, och se de lösningar de strävade efter. Öppet i jul och nyår: Kommunhuset Receptionen Onsdag 27/12 kl Torsdag 28/12 kl Lunchstängt onsdag - torsdag kl Fredag 29/12 kl Tisdag 2/1 kl Onsdag 3/1 kl Torsdag 4/1 kl Lunchstängt tisdag-torsdag kl Fredag 5/1 kl Växeln Onsdag 27/12 kl Torsdag 28/12 kl Fredag 29/12 kl Tisdag 2/1 kl Onsdag 3/1 kl Torsdag 4/1 kl Fredag 5/1 kl Biblioteket/Qulturum Sländan Stängt 24-26/12 Onsdag 27/12 kl Torsdag 28/12 kl Fredag 29/12 kl Lördag 30/12 kl Stängt 31/12-1/1 Tisdag 2/1 kl Onsdag 3/1 kl Torsdag 4/1 kl Fredag 5/1 kl Stängt 6-7/1 Entré och tidningsrum öppnar kl varje vardag. Nykvarns kommuntidning NR 4 DECEMBER Nykvarns kommun, Nykvarn Tel Fax Ansvarig utgivare: Bengt Persson Redaktör: Lena Ramdani Text: Lena Ramdani, Peter Eneström God jul! Tutan tillönskar alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år! Teknisk produktion: eneström dialog ab Trycks på Svanenmärkt papper av Kringel-Offset ex (2006)

3 Bäddat för bredband Under hösten/vintern 2006 pågår ett arbete med att dra fiber in till Nykvarns centrum och att bygga en konkurrensneutral bredbandsnod i centrum. Det kommer att ge helt nya förutsättningar för bredbandsutbyggnaden i Nykvarns tätort. - Länsstyrelsen har beviljat statligt stöd och leverantören Stokab medfinansierar projektet, berättar kommunens IT-chef Anna Sundquist. Kommunens medfinansiering består endast av att upplåta en lokal för bredbandsnoden. Vidare etablering Arbetena är redan igång, och innebär att fiberkabel dras från en befintlig station vid Strängnäsvägen in till Nykvarns centrum. - Målet med utbyggnaden är att skapa en konkurrenssituation i Nykvarn där operatörer och tjänsteleverantörer på marknaden kan etablera sig till en låg kostnad, säger Anna Sundquist. Med den här utbyggnaden finns det en plats i centrum varifrån man kan bygga vidare. Och den är tillgänglig för vem som helst som vill utveckla bredbandsutbudet i tätorten. Till Nybo Ett av de första exemplen på den fortsatta utbyggnaden kommer alla hyresgäster i Nykvarnsbostäder att få ta del av. Där pågår nämligen en upphandling för att dra fiber från den nya noden till samtliga fastigheter. - I det första steget drar vi kabel från den nya noden och vidare ut till vart och ett av våra områden, säger Nykvarnsbostäders VD Johan Tynnerström. I nästa steg gör vi sedan fastighetsnät, alltså fiberdragning i fastigheterna. Med det nya nätet vill Nykvarnsbostäder kunna skrota det gamla coaxialnätet och höja kvaliteten betydligt med ett nytt fibernät. - Det ger helt andra möjligheter inte bara för snabb internetuppkoppling, utan även för IP-TV, IPtelefoni, larm och andra tjänster. Efter sommaren 2007 räknar Johan Tynnerström med att det nya fibernätet i Nykvarnsbostäders bestånd ska vara klart att tas i bruk. Dagen D för Digital-TV närmar sig med stormsteg. Den 12 mars 2007 släcks det analoga tv-systemet ned i Stockholmsområdet. Om du inte har vidtagit nödvändiga förberedelser för att ta emot digital-tv riskerar du att din tv-ruta blir svart! Det analoga mark-tv-nätet är fullt. Det finns inte plats för mer än SVT 1, SVT 2 och TV4, och går alltså inte att bygga ut mer, trots att det finns många önskemål om en utbyggnad som ger oss möjligheter att titta på fler program. Samtidigt är det faktiskt bara en minoritet av det svenska folket som fortfarande bara tittar på analog tv. Mer än tre fjärdedelar av befolkningen har redan i dag istället tillgång till digital-tv via parabol, kabel eller bredband. Större utbud Med digital-tv skapas utrymme för betydligt fler tv-kanaler, därtill med bättre bild och bättre ljud. Dessutom blir både text-tv och programinformationen betydligt bättre. Om du även i framtiden väljer att se på tv enbart med hjälp av en vanlig antenn så kommer du utöver de nuvarande kanalerna att kunna se även SVT 24, Kunskapskanalen och Barnkanalen utan extra avgift. - De som berörs av övergången från analog tv till digital-tv är de som har en egen antenn, säger kommunens fastighetschef Per-Göran Skog. De som har centralantenn får information av fastighetsägaren om det är nödvändigt att köpa digitalbox. - Det kan dock ta tid för fastighetsägaren att skaffa digitalutrustning. Det bästa är att göra övergången så snart som möjligt och inte vänta till den 12 mars Berörs du? Det är alltså en ganska god chans att du inte berörs av omläggningen. Om du idag tar emot dina tv-sändningar digitalt via parabol kan du fortsätta titta som vanligt. Om du bor i flerbostadshus och har kabel-tv eller tv via bredband gäller med största sannolikhet detsamma. Det är egentligen bara du som idag endast tar emot SVT 1, SVT 2 och TV4 via en vanlig, gammaldags antenn på DECEMBER 2006 TUTAN Snart blir TV:n digital taket som måste förbereda dig för omläggningen och det kan du göra på flera sätt. Du kan skaffa ett parabolpaket och ta emot såväl de vanliga marksända tv-programmen som ett brett utbud av olika betal-tv-paket Om du har tillgång till bredband kan du skaffa en digitalbox och ett bredbandsuttag och få tillgång till både de fria marksända kanalerna och olika betal-tv-paket. Om du i fortsättningen bara vill ha tillgång till de fria kanalerna kan du skaffa en enklare box till din befintliga antenn. Vänta inte! Radio- och tv-handlarna bekräftar att tillgången på digitalboxar än så länge är god. - Det finns gott om boxar just nu, säger Rolf Andersson på Gunnars i Södertälje. Och vi har boxar från 500 kronor och uppåt. Om alla skulle komma på en gång dagarna före övergången blir det förstås problem, men Rolf Andersson betonar att det faktiskt finns andra saker som kan bli ännu mer problematiska. - Vänta inte, säger Rolf Andersson - I sanningens namn är det sällan så enkelt som att du bara behöver koppla in boxen och så fungerar allt, säger han. Antennen kanske måste riktas om. Och i de flesta fall skulle jag rekommendera att man byter sin gamla antenn. - Folk tycks tro att det måste ske den 12 mars men det digitala systemet är ju redan i full gång. Den 12 mars är det för sent då släcks det analoga nätet ner helt! Om du ska byta då och något strular då är du utan tv tills någon kan hjälpa dig, och allt tyder på att det kommer att vara bråda dagar för oss då. Så mitt råd är: vänta inte! Ordna övergången redan nu! På kommunens hemsida finns mer information om övergången till digital-tv. Dessutom finns där en länk till digitalövergångens officiella hemsida. 3

4 TUTAN DECEMBER 2006 Trafikregleringar på gång Arbetet med att förbättra tillgängligheten och genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i Nykvarn fortsätter. Närmast på tur står två trafikregleringar som orsakar tillfälliga avstängningar och omläggningar i trafiken. I det samlade arbetet med att förbättra trafiksituationen i Nykvarn kommer två insatser under de närmaste månaderna att beröra oss speciellt. Det handlar dels om en avstängning på Hökmossvägen, dels om en lite längre avstängning av väg 509. Ny brotrumma på Hökmossvägen Under veckorna 3-5 planeras Hökmossvägen att vara avstängd vid bron över Turingeån. - Brotrumman under vägen ska bytas ut, berättar trafikingenjör Rolf Nilsson. Den har för dålig kapacitet, och räcker inte till för den gång- och cykelväg vi ska anlägga utefter Hökmossvägen. Under totalt tre veckor planerar man alltså att vägen ska vara avstängd, om inga överraskningar dyker upp. - Vi uppmanar trafikanterna att välja Gammeltorpsvägen och Fredriksbergsvägen under avstängningen, säger Rolf Nilsson. Gång- och cykeltrafiken ska kunna trafikera Hökmossvägen även under avstängningen. Nytt stickspår till Mörby I samband med utbyggnaden i Mörby behövs ett stickspår från järnvägen som går direkt till Volkswagens nya lager och de andra nya anläggningarna. Resultatet blir en tunnel för godståg precis norr om Centrumvägens mynning, och för biltrafikanter blir det en ny bro över väg Det här blir ett större ingrepp, men det kräver först att länsstyrelsen godkänner vårt förslag till avstängning av väg 509, säger Rolf Nilsson. Om förslaget godkänns planerar man att stänga av väg 509 mellan Mörbyvägen och Centrumvägen från mitten av mars till slutet av augusti nästa år. Det har uttryckts oro över att avstängningen skulle tvinga en strid ström av tung lastbilstrafik genom små bostadsgator i tätorten, men på den punkten En ny vägtrumma ska anläggas under Höknossvägen kan Rolf lugna alla. Den tunga trafiken förbi avstängningen kommer i all huvudsak att hitta andra vägar. - I vår trafikutredning har vi kommit fram till att maximalt c:a 250 lastbilar skulle passera avstängningen under normala omständigheter. De allra flesta av dem får information om avstängningen via databaser till åkerierna som leder om trafiken, beroende på om man ska norr eller söder om avstängningen, säger han. Åkerier vill minst av allt tvingas åka genom smala bostadsgator. och här är fler trafiknyheter: - De som ändå måste åka genom Nykvarns tätort kommer i huvudsak att passera genom tunneln under Södertäljevägen, förklarar Rolf. Det är endast en liten del av lastbilarna som är högre än 3,8 meter. Vi bedömer att någon enstaka lastbil om dagen kan komma att behöva ta vägen över Trädgårdsvägen. För att ändå klargöra effekterna av avstängningen kommer en mer utförlig information att delas ut i början av nästa år, och ett informationsmöte kommer att hållas för alla intresserade. Slopat övergångsställe för ökad säkerhet! Det kan låta som en paradox men faktum är att Vägverket nu rekommenderar att man tar bort vissa övergångsställen för att öka säkerheten! - Det är riktigt, säger Rolf Nilsson. Det är en effekt av lagen om väjnings- Gångpassagen vid Turingeskolan har blivit säkrare 4

5 plikt vid övergångsställen, och jag har faktiskt själv kunnat studera att det stämmer! Det som har hänt är att gångtrafikanter blivit så säkra sedan lagen om väjningsplikt infördes att man emellanåt helt blint går ut på övergångsställena. Tanken att gång- och biltrafikanter ska ha ögonkontakt ignoreras, och istället uppstår olyckstillbud när gångtrafikanter utan förvarning rusar ut på övergångsställena och bilister tvingas tvärbromsa. - Vi har följt rekommendationen vid korsningen Hökmossvägen-Fredriksbergsvägen, där eleverna till Turingeskolan passerar. Istället för övergångsställe har vi gjort upphöjningar och midjor på gatorna, och det har fått precis den effekt vi önskade. Kombinationen av lägre hastighet bland bilarna och bättre uppmärksamhet bland gångtrafikanterna har gjort övergången över Hökmossvägen betydligt tryggare, menar Rolf Nilsson. - Jag vill samtidigt passa på att berömma de yngre skoleleverna, tillägger Vändplanen i slutet av Holländarevägen han. De har alltid varit noga med att se sig omkring och varit föredömligt duktiga i samband med att de korsar gatan. Synd att inte alla är lika noggranna! Använd vändplanen! I slutet av Holländarevägen, i korsningen med Eldarevägen, har kommunen gjort i ordning en liten vändplan. - Idén med vändplanen är att föräldrar som skjutsar sina barn till Lillhagaskolan den vägen ska svänga runt i DECEMBER 2006 TUTAN vändplanen, köra tillbaka på Holländarevägen och släppa av barnen vid utbuktningen norr om vändplanen, säger Rolf Nilsson. - Men det är ingen rondell, så trafik som ska vidare ut på Eldarevägen, till exempel till förskolan där, kan mycket väl hålla till vänster om vändplanens mitt. Därför är det viktigt att alla bilister är uppmärksamma på hur trafiken löper där. Nya gång- och cykelvägar Under 2007 kommer utbyggnaden av gång- och cykelvägar att fortsätta. - En gång- och cykelväg kommer att anläggas längs hela Norra Stationsvägen, från infartsparkeringen och hela vägen förbi bebyggelsen. - Det finns därmed också en möjlighet att i framtiden dra den gång- och cykelvägen vidare hela vägen till Mörby och de nya arbetsplatserna där, säger Rolf Nilsson. - Dessutom byggs en trottoar utmed Lillhagavägen, avslutar Rolf. Klottervåg kostar stora pengar - Vi har varit ganska förskonade från klotter i större omfattning. Men nu har vi fått en klottervåg som kostar stora summor att sanera. Kommunens fastighetschef Per- Göran Skog är upprörd. De senaste månaderna har klottrare förstört på olika ställen i kommunen. Värst drabbade är Lillhagaskolan, Turingeskolan, Qulturum Sländan och 60-huset i Nykvarns centrum. Onödiga kostnader - I 60-huset planerar Nykvarnsbostäder att byta dörr och låssystem, så att obehöriga inte har fri tillgång till trapphuset längre, säger Per-Göran Skog. Bara här kostar saneringen tiotusentals kronor, och det känns surt att behöva lägga ner pengar på en sådan onödig utgift när man kunnat använda dem till något vettigare! Omkring kronor om året beräknar Per-Göran att Nykvarns kommun får lägga ner på skadegörelse och sanering efter klotter. Lillhagaskolans biträdande rektor Lars Lundberg är minst lika upprörd som Per-Göran. - Det är så trist, säger han. Det finns så många saker vi skulle kunna använda de här pengarna till på ett betydligt bättre sätt än att sanera onödigt klotter. Polisanmäls Lars är noga med att framhålla att allt klotter polisanmäls och dokumenteras, och med hjälp av signaturer i klottret, s.k. tags, har man ganska goda utsikter att identifiera klottrarna och ställa dem till svars. - Men det bästa är förstås att arbeta för att sådant här aldrig uppstår, säger han. Vi pratar om det i undervisningen och vi har speciella informationskampanjer mot klotter och vandalisering. - Jag vädjar också till föräldrarna i kommunen att vara vaksamma om deras barn har sprejburkar med färg bland sina saker är det lämpligt att ta upp en diskussion med dem om vad de används till. Vidbynäs Slott stängt för renovering fram till hösten Under våren och sommaren kommer sista etappen av slottsrenoveringen samt tillbyggnaden av den nya konferensanläggningen i Vidbynäs Slott att slutföras. - När vi öppnar under hösten 2007 kan vi erbjuda 66 hotellrum, ca 130 bäddar, säger hotellchef Andreas Turesson. Alla rum är belägna i bullerbyliknande röda villor med vita knutar samt vita funkisinspirerade villor. Den nya konferensanläggningen kommer att ligga i slottet. - Det blir moderna lokaler med utsikt mot slottsparken, säger Andreas. Här finns plats för grupper upp till 200 personer i den största lokalen. Totalt kommer vi att kunna erbjuda 15 konferenslokaler och 10 grupprum i inspirerande slottsmiljö. 5

6 TUTAN DECEMBER 2006 Det nya fullmäktiges presidium: fr.v. ordförande Effe Östman (m), 1:e vice ordf Björn Karlsson (np) och 2:e vice ordf Karl-Erik Johansson (s). Ny politisk organisation Nu är det klart hur den politiska organisationen ska se ut samt vilka ledamöter som ska styra Nykvarns kommun de kommande fyra åren. Under året har de politiska partierna genom gruppledarna utvärderat den nuvarande politiska organisationen. -Utvärderingen visade bland annat att kommunfullmäktiges beredningsgrupper kan organiseras på ett annat och mer effektivt sätt och att kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd behöver förstärkas, säger kommunchef Bengt Persson. Kommunfullmäktige har därför beslutat om en ny politisk organisation som träder i kraft den 1 januari Valberedningen Valberedningen består av 3 ledamöter, tillika kommunfullmäktiges presidium, dvs fullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Revisionen Revisionen består av 5 ledamöter. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen bibehåller sin roll som verksamhetsnämnd. Antalet ledamöter är 11 ordinarie med 9 ersättare. Kommunstyrelsen kan bilda och välja utskott under sig och förslaget är att man bildar ett arbetsutskott och ett utskott för barn och utbildning. Nykvarns politiska organisation: Förändringar Den nya organisationen innebär följande förändringar: Beredningsgrupper Kommunfullmäktiges beredningsgrupper i den fasta form som finns idag utgår. Istället införs ett system där beredningsgrupper inrättas tidsbegränsat för speciella uppgifter, t.ex. framtagande av program och planer. Vid tillsättningar tas också beslut om budget, tidsplan samt tjänstemannamedverkan. 6

7 Sociala myndighetsnämnden Sociala myndighetsnämnden bibehålls och kommer förutom myndighetsutövning även att hantera andra frågor inom vård- och omsorgsområdet. Antalet ledamöter är 5 ordinarie med 5 ersättare. Tekniska myndighetsnämnden Tekniska myndighetsnämnden bibehålls och kommer förutom myndighetsutövning även att hantera frågor inom gator, vägar och parker. Antalet ledamöter är 5 ordinarie med 5 ersättare. DECEMBER 2006 TUTAN Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden utgår till förmån för en överförmyndare med ersättare som utses av kommunfullmäktige. Det här är politikerna som ska styra Nykvarn : Kommunfullmäktige Effe Östman (m), ordförande Björn Karlsson (np), 1:e vice ordförande Karl-Erik Johansson (s), 2:e vice ordförande Dan Fagerlund (np), ledamot Ann Johansson (np), ledamot Thomas Lindstedt (np), ledamot Carita Brännberg (np), ledamot Jan Brolund (np), ledamot Helena Rosén (np), ledamot Leif Zetterberg (np), ledamot Kristina Wahlqvist (np), ledamot Mats Hallberg (np), ledamot Emma Johansson (np), ledamot Märtha Dahlberg (s), ledamot Matilda Drol (s), ledamot Sten Johansson (s), ledamot Barbro Eriksson (s), ledamot Per Mangs (s), ledamot Birgitta Wikström (s), ledamot Åke Bogerius (m), ledamot Gunilla Wallenberg (m), ledamot Britt-Marie Ellis Nygren (m), ledamot Lembit Vilidu (m), ledamot Sirkka-Liisa Westerholm (m), ledamot Lennart Ygstedt (c), ledamot Börje Karlsson (c), ledamot Lars-Erik Aili (fp), ledamot Inga Kammelid (fp), ledamot Stefan Bengtsson (v), ledamot Anders Berglund (sd), ledamot Daniel Spansk (nd), ledamot Bob Wållberg (np), ersättare Jan Linderhielm (np), ersättare Malin Westergren (np), ersättare Mikael Wallteg (np), ersättare Bert Robertsson (np), ersättare Arne Källhus (np), ersättare Lars Palm (s), ersättare Lillemor Garbenius-Källström (s), ersättare Anders Nordström (s), ersättare Eva Johansson (s), ersättare Ulla Andersson (m), ersättare Johan Hägglöf (m), ersättare Jörgen Blüchert (m), ersättare Gilbert Hedebo (c), ersättare Christer Koch (c), ersättare Anders Wikander (fp), ersättare Gunilla Lindell (fp), ersättare Elaine Österberg (v), ersättare Leif Eriksson (v), ersättare Cecilia Högberg (nd), ersättare Urban Hjärne (nd), ersättare Kommunfullmäktiges valberedning Effe Östman (m), ordförande Björn Karlsson (np), ledamot Karl-Erik Johansson (s), ledamot Revisionen Håkan Andersson (s), ordförande Sven Hansson (s), vice ordförande Alf Claesson (fp), ledamot Inger Feldt (np), ledamot Rolf Pettersson (m), ledamot Kommunstyrelsen Dan Fagerlund (np), ordförande Åke Bogerius (m), 1:e vice ordförande Märtha Dahlberg (s), 2:e vice ordförande Leif Zetterberg (np), ledamot Thomas Lindstedt (np), ledamot Ann Johansson (np), ledamot Gunilla Wallenberg (m), ledamot Lennart Ygstedt (c), ledamot Lillemor Garbenius-Källström (s), ledamot Karl-Erik Johansson (s), ledamot Lars-Erik Aili (fp), ledamot Helena Rosén (np), ersättare Åsa Åhgren (np), ersättare Hans Johansson (np), ersättare Jörgen Blüchert (m), ersättare Henrik Steiner (m), ersättare Börje Karlsson (c), ersättare Per Mangs (s), ersättare Thomas Östlund (s), ersättare Stefan Bengtsson (v), ersättare Tekniska myndighetsnämnden Jan Brolund (np), ordförande Britt-Marie Ellis Nygren (m), vice ordförande Gunilla Wallenberg (m), ledamot Anders Nordström (s), ledamot Anders Eliasson (s), ledamot Patrik Robertsson (np), ersättare Arne Källhus (np), ersättare Krister Mohlin (c), ersättare Pernilla Westerberg (s), ersättare Stig Widing (fp), ersättare Sociala myndighetsnämnden Jan Linderhielm (np), ordförande Björn Håkansson (m), vice ordförande Håkan Robertsson (np), ledamot Eva Johansson (s), ledamot Matilda Drol (s), ledamot Carl-Erik Olsson (np), ersättare Sonia Lindh (m), ersättare Lennart Leander (c), ersättare Berit Nordström (s), ersättare Elaine Österberg (v), ersättare Överförmyndare Tommy Johansson (m), överförmyndare Linda Olsson (np), ersättare Valnämnden Anna Karin Müller (np), ordförande Björn Håkansson (m), vice ordförande Bengt Lindén (np), ledamot Eero Metso (s), ledamot Ulla Lammi (s), ledamot Emma Johansson (np), ersättare Sirkka-Liisa Westerholm (m), ersättare Torsten Björnberg (c), ersättare Eva Palm (s), ersättare Anders Wikander (fp), ersättare AB Nykvarnsbostäder Den sittande styrelsens mandat har förlängts, dock längst till Nykvarnsbostäders bolagsstämma, i väntan på ny koncernorganisation. Rolf Pettersson (m), lekmannarevisor Håkan Andersson (s), lekmannarevisor suppleant Förkortningar: np = Nykvarnspartiet m = Moderaterna c = Centerpartiet s = Socialdemokraterna fp = Folkpartiet v = Vänsterpartiet sd = Sverigedemokraterna nd = Nationaldemokraterna I nästa nummer av Tutan, Politiker-Tutan, presenterar vi alla förtroendevalda med bild, namn, uppdrag och kontaktuppgifter. 7

8 TUTAN DECEMBER 2006 En budget i balans Nykvarns kommun är en tillväxtkommun, något som verkligen märks i nästa års budget års budget är en budget i balans med ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor. Verksamheternas totala nettokostnader är budgeterade till 322 miljoner kronor. Skattesatsen för 2007 är oförändrad dvs. 19,95 kronor. Kommunalrådet Dan Fagerlund (np) är glad över att befolkningsutvecklingen i Nykvarn givit positiva förtecken för den aktuella budgeten. - Den innebär att vi går in med bättre förutsättningar än vad vi hade i juni, när kommunfullmäktige antog rambudgeten, säger han. Den positiva befolkningsutvecklingen innebär också att investeringsbehovet är stort och i 2007 års budget är 70 miljoner avsatta för investeringar i nya förskolor, tillagningskök på Björkestaskolan, nytt LSS-boende för vuxna, satsning på gator, vägar och parker etc. Här presenteras några av de viktigaste punkterna i nästa års budget. Pedagogisk verksamhet (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Under 2007 kommer en ny förskola med 100 kronor i kommunalskatt används så här 2007: fyra avdelningar att byggas i Brokvarn och i Taxinge byggs verkamheten ut med en ny förskola och förskoleklass kronor avsätts för att utreda möjligheten att starta en gymnasieskola i kommunen som främst ska rikta sig mot yrkesutbildningar. Björkestaskolans mottagningskök byggs om till ett tillagningskök. Skolsidan etapp 2 lanseras under våren. Då kommer vårdnadshavare till elever i år F-5 att kunna logga in på skolportalen och följa sitt barns skolgång via datorn. Kultur och fritid Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Det nya biblioteket i Qulturum Sländan ger möjligheter till ökat kulturutbud för kommuninvånarna. Under förutsättning att kommunen och NSK får sökta bidrag kommer en näridrottsplats att anläggas vid Björkestaskolan. Vård och omsorg (Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, flyktingmottagning) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Antalet äldre i kommunen ökar och två viktiga utredningar kommer att genomföras under Dels ska vi kartlägga framtida behov av hemtjänst och särskilt boende, dels var och hur vi kan bygga ett så kallat seniorboende. En ny fältassistenttjänst inrättas som i första hand ska arbeta förebyggande med unga flickors behov. Tjänsten är en projektanställning på två år. Planeringen av det nya LSS-boendet för vuxna fortsätter. Samhällsbyggnad (Fysisk planering, miljö & hälsa, räddningstjänst, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: I samband med ökat bostadsbyggande samt andra exploateringar kommer nya gator, gång- och cykelvägar samt parkområden att anläggas. Arbetet fortsätter med att bygga om och till Hökmossvägen för att höja vägens säkerhet som skolväg för barn och ungdomar. Verksamheten får ökade resurser för att förstärka inspektion och tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 8

9 Under året påbörjas arbetet med att revidera översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram ett gestaltningsprogram för centrum. Utvecklingen av Mörby arbetsområde fortsätter med byggnation av stickspår från Svealandsbanan samt etableringen av en småföretagarby. Politisk verksamhet Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Den nya politiska organisationen tillträder den 1 januari och under vintern kommer de förtroendevalda att erbjudas en politikerutbildning. En politiker-tutan kommer att tas fram där alla förtroendevalda presenteras med bild, namn, uppdrag och kontaktuppgifter. Kommungemensamt (IT-kostnader, kommunledning, information, marknadsföring, näringsliv, ekonomi- och personaladministration, arbetsmarknadsåtgärder) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Arbetet med att marknadsföra Nykvarn som boende-, besöks- och etableringsort fortsätter. Ett näringslivsråd inrättas för att ytterligare förstärka samverkan med företagen på orten. Nya pengar till satsningar Kommunens ekonomichef Anders Sloma är nöjd med budgeten. - Den är i balans, och framför allt har vi en hel del nya pengar till satsningar, bland annat på förskoleplatser, hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen, säger han. Det som på lite sikt känns oroande är den höga investeringsnivån. - Den visar på att vi är en expansiv kommun som måste satsa på förskola, vägar och liknande, säger han. - Men för 2007 har vi en investeringsplan på 70 miljoner - den borde på sikt ligga på kanske miljoner kronor om året för att ge oss en rimligare lånebild. Det budgeterade resultatet på 6,5 miljoner är tillräckligt, men ligger ändå på en ganska låg nivå. - Som liten kommun är vi sårbara, konstaterar Anders. Det räcker med att det blir några nya placeringar inom handikappomsorgen, till exempel, så blir resultatet ett helt annat. DECEMBER 2006 TUTAN Succé för Lillhagas bibliotek - Efter mer än fem år i baracker känns det jätteskönt att äntligen vara på plats! Catharina Edoff, bibliotekarie i Lillhagaskolans bibliotek, har all anledning att vara nöjd biblioteket har blivit en verklig fullträff! I början av september öppnade biblioteket i de nya lokalerna i Lillhagaskolan. Idag har man redan nära böcker, och nya kommer hela tiden. - Vi har fått in 100 nya böcker bara den senaste veckan, säger Catharina. Skolans hjärta Böcker är givetvis det man först tänker på när man pratar om bibliotek. Och hyllorna här är välfyllda med bra böcker, vilket eleverna redan noterat. - Alla nya böcker ställs ut i minst en vecka först, så att alla får se dem, säger Catharina. Därefter kan man börja låna dem, men redan när de är utställda kan man boka dem och det är ganska vanligt att det finns flera bokningar på böcker när de släpps för utlåning. Catharina arbetar på biblioteket tillsammans med Anita Fredricson och Annika van der Laan, och man håller i princip öppet varje skoldag klockan Det är en ganska stor satsning för en sådan liten skola, säger Catharina. Men tanken är att gå från ett tidigare ganska litet bibliotek, som i huvudsak ägnade sig åt utlåning av böcker, till att bli något av skolans hjärta. Det ska vara ett centrum för informationssökning och arbete i en modern skola. Mer än böcker Därför är biblioteket idag en naturlig samlingspunkt för eleverna. Här kan man sätta sig ner och läsa, arbeta enskilt eller i grupp och - inte minst logga in sig på någon av de åtta datorerna och komma åt sin egen elevsida, skicka eller söka information på nätet. - Vi gör en genomgång av skolportalen i varje klass, och sedan tar vi hit elever i grupper om åtta så att de får gå in och arbeta med sin egen sida, berättar Catharina. Eleverna uppskattar både möjligheten att vara här och tillgången till sin egen sida i skolportalen. - Man kan göra skolarbeten, se vilka läxor man har, kolla schemat och se skolmaten i flera veckor, säger de. Och man kan chatta med kompisar. - Det är bra att man kan gå in på skolportalen hemifrån också, till exempel om man är sjuk. Då kommer man inte efter. Och även biblioteket i övrigt har blivit populärt bland eleverna. - Vi kommer hit två-tre gånger i veckan, säger de sju elever i klass 6C som är här på genomgång idag. Vi kommer både med klassen och ensamma, kollar böcker och går ut på nätet. Vi är jättenöjda! Starten har gått över förväntan, och biblioteket har många besökare. - Det kan vara 60 inloggningar om dagen, säger hon, och många söker sig hit för att plugga eller bara sitta och koppla av i en skön miljö. - Biblioteket skall vara en mötesplats för alla på skolan. Man blir varm i hjärtat när man ser en liten knatte sitta och prata med högstadieelever, eller när äldre elever respektfullt väntar på sin tur till schackspelet, där de yngre spelar klart. Det fungerar bra att blanda elever i alla åldrar. 9

10 TUTAN DECEMBER 2006 DET HÄNDER I NYKVARN DECEMBER-MARS I evenemangskalendern på Nykvarns kommuns hemsida hittar du mer om vad som händer i Nykvarn. Med reservation för eventuella ändringar i programmet. Turinge-Taxinge hembygdsförening Smedsbygget Torsdag 11/1 kl Traditionell julfest. Spelmännen medverkar. Torsdag 25/1 kl Bevarande av kulturbyggnader. Nykvarns kommunarkitekt talar om värdet av att bevara kulturbyggnader. Söndag 4/2 kl Öppet hus i Smedsbygget. Passa på att titta på pågående utställningar. Torsdag 8/2 kl Besök på Vackstanäs. Vi blir guidade runt på Vackstanäs. Kaffeservering. Söndag 18/2 kl Årsmöte Biblioteket/ Qulturum Sländan Rim och ramsor för barn ca 1-3 år Fredagar kl den 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3. Sagostund för barn ca 3-5 år Fredagar kl den 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3. Nykvarns Kennelklubb Nykvarns Lokala Kennelklubb håller valp, lydnads- och agilitykurser. Anmäl dig redan nu till vårens kurser. Anmälan gör du till kansliet, telefon eller via e-post: Turinge-Taxinge församling Söndag 24/12 Samling kring julkrubban Turinge kyrka kl Änglakören sjunger. Ninni Ledfelt, präst och Maria Saedén, kantor. Söndag 24/12 Samling kring julkrubban Taxinge kyrka kl Jan Andersson, präst. Söndag 24/12 Julfirande Nykvarnskyrkan kl Julgran, julsånger och julmat m.m. Anmälan: senast den 22/12 till församlingsexpeditionen Söndag 24/12 Julbön Turinge kyrka kl Sång av Tondropparna. Ninni Ledfelt, präst och Maria Saedén, kantor. Söndag 24/12 Midnattsmässa Turinge kyrka kl Ninni Ledfelt, präst Innebandy i Björkestahallen Damer, division 2 Lörd 27/1 kl NIF Strängnäs IBK Lörd 10/2 kl NIF Onyx IBK Lörd 24/2 kl NIF Flens IBF Damer, division 3 Sönd 14/1 kl NIF Telge SIBK Röd Herrar, division 3 Lörd 13/1 kl NIF Trosa Edanö Lörd 24/2 kl NIF Listonhill IBK Herrar, division 4 Sönd 21/1 kl Turinge IBF Torshälla IBK Lörd 3/2 kl Turinge IBF Pershagens IK veteraner Lörd 3/3 kl Turinge IBF NIK Kommunfullmäktige i Qulturum Sländan Torsdag 22/2 kl I anslutning till sammanträdet anordnas ett politikercafé där du som medborgare kan diskutera frågor med politikerna. Oxvreten Oxvretens klubbstuga Söndag 4/2 kl Barnens Vasalopp. För alla barn från 3 år och uppåt. 400 alternativt 800 meter. Blåbärssoppa, medaljong och diplom till alla glada åkare. Reservdag vid snöbrist 11/2. Söndag 18/2 kl Oxvretsloppet 2007 skidtävling i klassisk stil för ungdom (från 9 år), juniorer och seniorer. Invigning för Lillhagas etapp 2 Fredag-lördag den januari blir det officiell invigning av Lillhagaskolans etapp 2. - På fredagen blir det främst för elever, personal och de som kan komma ifrån, säger Lars Lundberg, biträdande rektor. - Fredagen kommer att innehålla olika program, som konståkningsuppvisning om vädret tillåter och musik och korvgrillning. Lördagen den 27 januari är alla välkomna då håller man öppet hus klockan Då får alla komma och se våra fina lokaler, men också träffa våra pedagoger och få information om hur vi arbetar, säger Lars. Även på lördagen blir det förstås trevligheter i form av fika i matsalen, musikunderhållning och rundvandring på skolan. 10

11 Ny fältassistent för tjejer Klimatet har hårdnat för de flesta de senaste åren, inte minst för ungdomar. I förra numret av Tutan skrev vi om Nykvarnsungdomarnas alkoholvanor, vilka upplevs som oroande för de flesta. Men det finns andra problem också, förstås. Och en kategori som inte alltid får det stöd de behöver är unga flickor. Det ska det nu bli ändring på. - Jag tror att tjejer ibland kan bli lite åsidosatta, säger kommunens vård- och omsorgschef Mona Forsberg. Pojkar tar för sig mer, och många insatser riktar sig kanske främst till pojkar. I sådana lägen kan det bli ett vakuum där tjejers funderingar, frågor, behov och krav inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Många krav - Tjejer upplevs ofta som starka och mogna, men också de har speciella krav och behov som de måste få ta upp med någon, fortsätter Mona. Och de har många krav på sig: som tjej ska man inte bara vara duktig, klara skolan och så, utan det är också ett stort tryck på hur man ser ut. - Vi tror att det är viktigt att det finns en kvinnlig förebild som unga tjejer kan öppna sig för och prata med det går inte alltid att prata med en man om allting. Därför har man nu bestämt att anställa en fältassistent som ska kunna se särskilt till tjejernas behov, och man ser förstås gärna att det blir en kvinnlig fältassistent. - Det är bra om vi har en manlig och en kvinnlig fältassistent, fortsätter Mona. De kan komplettera varandra på bra ett sätt. Förslaget om att projektanställa en DECEMBER 2006 TUTAN fältassistent finns med i kommunstyrelsens budgetförslag som kommunfullmäktige behandlar den 14 december, några dagar efter pressläggningen av det här numret av Tutan. - Vi har påbörjat rekryteringsarbetet, fortsätter Mona. Under förutsättning att fullmäktige antar förslaget vill vi sedan genomföra anställningen så fort som möjligt. - Vi räknar med att projektet i första hand ska pågå under 2007 och Under hösten har det dykt upp flera problem med vissa flickor i Nykvarn, vilket till en del ligger bakom förslaget. Men Mona tror inte att det är något exklusivt Nykvarnsproblem. - Jag hör att även andra kommuner börjar uppleva den här utvecklingen, så det kan möjligen vara en generell trend. Hur som helst är det helt uppenbart att det behövs särskilda insatser för att stödja flickor. Vill du hänga Nykvarn på väggen? Nu kan du köpa en flygbild över Nykvarns tätort med omnejd. För bara 381 kronor kan du få en svindlande läcker flygbild över Nykvarn att hänga på väggen! Den är i formatet 100 x 150 cm och oerhört detaljrik. På bilden ser du vad den omfattar men om du vill se hur flygbilden ser ut i verklig storlek kan du komma in i kommunhuset och titta på den bild som hänger i foajén. Vill du veta mer eller beställa en flygbild? Kontakta Lena Gamberg, tel eller Kontorsservice tel Skridskoåkning i vinter Med förhoppning om att det ska bli en kall vinter så att vi ska kunna spola våra isbanor kommer här information om var du kommer att hitta dem. - Precis som förra året kommer vi att ha allmänhetens åkning på Björkestaskolans grusplan, berättar kultur- och fritidssamordnare Lottie Palmborg. Isbanor kommer även att spolas på Turingeskolan, Lillhagaskolan, Nyponvägen, Maskinförarevägen/Valsarevägen och Orrvägen/Tjäderspelsvägen. Samtliga planer kommer att spolas i mån av väder. 11

12 TUTAN DECEMBER 2006 Knappt igång Klubben har fått en träningstid varje söndag klockan i Turingeskolans gymnastikhall. - Men vi har knappt hunnit komma igång ännu, säger Cenneth. Efter årsskiftet tror jag att vi kommer att kunna göra en liten satsning för att få fart på klubben här i Nykvarn. Ändå är det redan några stycken som har hittat till den nya klubben. När vi besöker en träning har man besök av tre skyttar från Stallarholmen, och utöver familjen Åhlund där även sonen Simon är aktiv bågskytt finns Victor och Oscar Tuuras, 8 år gamla, på plats. - Vi trodde att bågskytte skulle vara roligt, säger de. Det var lite svårt i början, men man lärde sig snabbt att träffa tavlan och nu är det jätteroligt att träffa mitt i prick! Victor och Oscar är aktiva ungdomar med både fotboll, ishockey, tennis och orientering på programmet. De har ändå snabbt funnit sig tillrätta i bågskyttet. - Det är en lugn träning och det är väldigt roligt, säger de. Bågskytteklubb med världsmästarstatus! Nykvarn har fått en ny idrottsförening. I oktober bildades Nykvarns Bågskytteklubb och därmed har vi fått en världsmästare till kommunens idrottsliv. Initiativtagare till bågskytteklubben är Cenneth och Annika Åhlund, Nykvarnsbor sedan två år tillbaka. Cenneth är generalsekreterare på Svenska Bågskytteförbundet, och hustrun Annika är en alldeles äkta världsmästare hon tog en guldmedalj vid fält-vm i Göteborg hösten Idrottsintresserad kommun De har båda ett förflutet i Stallarholmen, där bågskytte finns sedan en lång tid tillbaka. - Men när vi flyttade till Nykvarn funderade vi på hur vi skulle göra, berättar Cenneth. Jag vet ju att Nykvarn är en extremt idrottsintresserad kommun det är klart att vi ska ha en egen klubb här! Bågskytte är en idrott som passar alla, från barn och så länge man orkar stå på benen, som Cenneth uttrycker det. - Det viktigaste i bågskytte är koncentration och koordination, säger han. De riktigt bra skyttarna utmärks av att de har en stark förmåga att fokusera och stänga ute annat när de tävlar. Cenneth och Annika Åhlund Skola för alla Efter årsskiftet planerar Cenneth att dra igång en bågskytteskola för både barn och vuxna. Utrustning finns att låna, och medlemsavgiften i klubben ligger på samma nivå som t.ex. för innebandy 400 kronor om året för juniorer under 18 år, 800 kronor om året för vuxna. - Bågskytte är ingen dyr sport, säger Cenneth. Man kan köpa en begagnad båge för en tusenlapp, en ny båge från kronor och uppåt. - Däremot tävlar man ganska mycket, om man så vill. Och då åker vi runt i hela landet och tävlar, så det som kan kosta lite är resor, övernattning och sådant. Cenneth betonar också att barn under 13 år bör ha en vuxen med sig på träningar. - Bågskytte är en komplex sport, där man inte kan vara en ledare på 20 ungdomar, säger han. Så vi kommer att behöva en hel del ledare för att kunna få fart på verksamheten. Du som är intresserad av att vara med kan kontakta Cenneth på telefon Har du gamla fotografier? Som vi tidigare har berättat håller Turinge-Taxinge Hembygdsförening på med en inventering av torp i Turinge och Taxinge. Nu letar man efter gamla flygfotografier över gårdar, torp och hus. Dessutom jagar man fotografier om vardagslivet förr i Turinge socken. - Alla dessa gamla bilder även om vi inte vet exakt vad eller vem som är på dem är en kulturskatt som ligger gömd i lådor och kartonger, säger Hembygdsföreningens Sonia Holz. Om du har några foton kontakta Lennart Söderman, tel eller Anders Wallenberg, tel

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra.

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra. Stockholm 2014-04-25 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Ett basutbud om sju TV-kanaler följer med TV-boxen och kan nyttjas utan beställning hos tjänsteleverantör.

Ett basutbud om sju TV-kanaler följer med TV-boxen och kan nyttjas utan beställning hos tjänsteleverantör. Stockholm 2014-06-10 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Framåt för Vidbynäs slott

Framåt för Vidbynäs slott Nykvarns kommuntidning Nr 4-05 Framåt för Vidbynäs slott DET HÄR GÖR VI PÅ FRITIDEN BUDGET 2006: FLERA NYHETER! FRANSKA DIGNITÄRER PÅ BESÖK MASSOR AV EVENEMANGSTIPS! TUTAN DECEMBER 2005 Nu vet vi vad vi

Läs mer

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Information från Bestorps Byalag www.bestorp.se April 2014 Nummer 13 Passa på att gå på Miljöföreläsningarna i Eklunda Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Mika Liffner ska i denna föreläsning/filmvisning

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

2013-04-17, 19:00-21:45. Hålanda bygdegård, Hålanda

2013-04-17, 19:00-21:45. Hålanda bygdegård, Hålanda 2013-04-17, 19:00-21:45 Hålanda bygdegård, Hålanda Boel Holgersson, ordförande Kerstin Grund, 1:e vice ordförande Wimar Sundéen, 2:e vice ordförande (Ej närvarande) Linda Karlsson Eva Herlenius, verksamhetschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer