Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN"

Transkript

1 Nykvarns kommuntidning Nr 4-06 Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

2 TUTAN DECEMBER 2006 Vår nye IFO-chef I en dryg månad har den nya chefen för Individ- och familjeomsorgen funnits på plats i Nykvarn. Stefan Frölund kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid socialtjänsten i Eskilstuna. På kort tid har han gjort sig hemmastadd i det nya arbetet i Nykvarn. Bra samverkan - Det känns jättebra här, säger han. Nykvarn är en mindre kommun än Eskilstuna, vilket gör att det inte är så långa beslutsvägar här. Under sin korta tid i Nykvarn har han hunnit genomgå en utbildning och börjat lära känna kommunen och arbetet. - Jag håller på och går igenom alla rutiner och lär känna mina medarbetare. En sak har han redan hunnit bilda sig en uppfattning om. - Det är högt i tak i verksamheten, och det tycker jag om. Det innebär att vi kan hitta bra lösningar på olika problem. Det finns också en stor fördel med att alla sitter samlade på samma ställe det skapar förutsättningar för en bra samverkan. Projekt i Ryssland Under några år arbetade Stefan med ett projekt i Ryssland som gav många insikter. - Det var ett familjehemsprojekt i S:t Petersburg, berättar han. Traditionen i Ryssland var att ungdomar vare sig de var föräldralösa eller av andra skäl placerades i stora institutioner, inte i familjehem. - Jag deltog i ett projekt tillsammans med ryska socialarbetare för att utveckla familjehemsplaceringar istället. En viktig lärdom, tycker Stefan, var att se att det finns många beröringspunkter länderna emellan, trots stora skillnader i förutsättningar. - Man lär sig att vi inte nödvändigtvis är bäst i världen på allt, säger han. Det var intressant att se hur idéerna hos de ryska socialarbetarna överensstämmer med många av våra ambitioner, och se de lösningar de strävade efter. Öppet i jul och nyår: Kommunhuset Receptionen Onsdag 27/12 kl Torsdag 28/12 kl Lunchstängt onsdag - torsdag kl Fredag 29/12 kl Tisdag 2/1 kl Onsdag 3/1 kl Torsdag 4/1 kl Lunchstängt tisdag-torsdag kl Fredag 5/1 kl Växeln Onsdag 27/12 kl Torsdag 28/12 kl Fredag 29/12 kl Tisdag 2/1 kl Onsdag 3/1 kl Torsdag 4/1 kl Fredag 5/1 kl Biblioteket/Qulturum Sländan Stängt 24-26/12 Onsdag 27/12 kl Torsdag 28/12 kl Fredag 29/12 kl Lördag 30/12 kl Stängt 31/12-1/1 Tisdag 2/1 kl Onsdag 3/1 kl Torsdag 4/1 kl Fredag 5/1 kl Stängt 6-7/1 Entré och tidningsrum öppnar kl varje vardag. Nykvarns kommuntidning NR 4 DECEMBER Nykvarns kommun, Nykvarn Tel Fax Ansvarig utgivare: Bengt Persson Redaktör: Lena Ramdani Text: Lena Ramdani, Peter Eneström God jul! Tutan tillönskar alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år! Teknisk produktion: eneström dialog ab Trycks på Svanenmärkt papper av Kringel-Offset ex (2006)

3 Bäddat för bredband Under hösten/vintern 2006 pågår ett arbete med att dra fiber in till Nykvarns centrum och att bygga en konkurrensneutral bredbandsnod i centrum. Det kommer att ge helt nya förutsättningar för bredbandsutbyggnaden i Nykvarns tätort. - Länsstyrelsen har beviljat statligt stöd och leverantören Stokab medfinansierar projektet, berättar kommunens IT-chef Anna Sundquist. Kommunens medfinansiering består endast av att upplåta en lokal för bredbandsnoden. Vidare etablering Arbetena är redan igång, och innebär att fiberkabel dras från en befintlig station vid Strängnäsvägen in till Nykvarns centrum. - Målet med utbyggnaden är att skapa en konkurrenssituation i Nykvarn där operatörer och tjänsteleverantörer på marknaden kan etablera sig till en låg kostnad, säger Anna Sundquist. Med den här utbyggnaden finns det en plats i centrum varifrån man kan bygga vidare. Och den är tillgänglig för vem som helst som vill utveckla bredbandsutbudet i tätorten. Till Nybo Ett av de första exemplen på den fortsatta utbyggnaden kommer alla hyresgäster i Nykvarnsbostäder att få ta del av. Där pågår nämligen en upphandling för att dra fiber från den nya noden till samtliga fastigheter. - I det första steget drar vi kabel från den nya noden och vidare ut till vart och ett av våra områden, säger Nykvarnsbostäders VD Johan Tynnerström. I nästa steg gör vi sedan fastighetsnät, alltså fiberdragning i fastigheterna. Med det nya nätet vill Nykvarnsbostäder kunna skrota det gamla coaxialnätet och höja kvaliteten betydligt med ett nytt fibernät. - Det ger helt andra möjligheter inte bara för snabb internetuppkoppling, utan även för IP-TV, IPtelefoni, larm och andra tjänster. Efter sommaren 2007 räknar Johan Tynnerström med att det nya fibernätet i Nykvarnsbostäders bestånd ska vara klart att tas i bruk. Dagen D för Digital-TV närmar sig med stormsteg. Den 12 mars 2007 släcks det analoga tv-systemet ned i Stockholmsområdet. Om du inte har vidtagit nödvändiga förberedelser för att ta emot digital-tv riskerar du att din tv-ruta blir svart! Det analoga mark-tv-nätet är fullt. Det finns inte plats för mer än SVT 1, SVT 2 och TV4, och går alltså inte att bygga ut mer, trots att det finns många önskemål om en utbyggnad som ger oss möjligheter att titta på fler program. Samtidigt är det faktiskt bara en minoritet av det svenska folket som fortfarande bara tittar på analog tv. Mer än tre fjärdedelar av befolkningen har redan i dag istället tillgång till digital-tv via parabol, kabel eller bredband. Större utbud Med digital-tv skapas utrymme för betydligt fler tv-kanaler, därtill med bättre bild och bättre ljud. Dessutom blir både text-tv och programinformationen betydligt bättre. Om du även i framtiden väljer att se på tv enbart med hjälp av en vanlig antenn så kommer du utöver de nuvarande kanalerna att kunna se även SVT 24, Kunskapskanalen och Barnkanalen utan extra avgift. - De som berörs av övergången från analog tv till digital-tv är de som har en egen antenn, säger kommunens fastighetschef Per-Göran Skog. De som har centralantenn får information av fastighetsägaren om det är nödvändigt att köpa digitalbox. - Det kan dock ta tid för fastighetsägaren att skaffa digitalutrustning. Det bästa är att göra övergången så snart som möjligt och inte vänta till den 12 mars Berörs du? Det är alltså en ganska god chans att du inte berörs av omläggningen. Om du idag tar emot dina tv-sändningar digitalt via parabol kan du fortsätta titta som vanligt. Om du bor i flerbostadshus och har kabel-tv eller tv via bredband gäller med största sannolikhet detsamma. Det är egentligen bara du som idag endast tar emot SVT 1, SVT 2 och TV4 via en vanlig, gammaldags antenn på DECEMBER 2006 TUTAN Snart blir TV:n digital taket som måste förbereda dig för omläggningen och det kan du göra på flera sätt. Du kan skaffa ett parabolpaket och ta emot såväl de vanliga marksända tv-programmen som ett brett utbud av olika betal-tv-paket Om du har tillgång till bredband kan du skaffa en digitalbox och ett bredbandsuttag och få tillgång till både de fria marksända kanalerna och olika betal-tv-paket. Om du i fortsättningen bara vill ha tillgång till de fria kanalerna kan du skaffa en enklare box till din befintliga antenn. Vänta inte! Radio- och tv-handlarna bekräftar att tillgången på digitalboxar än så länge är god. - Det finns gott om boxar just nu, säger Rolf Andersson på Gunnars i Södertälje. Och vi har boxar från 500 kronor och uppåt. Om alla skulle komma på en gång dagarna före övergången blir det förstås problem, men Rolf Andersson betonar att det faktiskt finns andra saker som kan bli ännu mer problematiska. - Vänta inte, säger Rolf Andersson - I sanningens namn är det sällan så enkelt som att du bara behöver koppla in boxen och så fungerar allt, säger han. Antennen kanske måste riktas om. Och i de flesta fall skulle jag rekommendera att man byter sin gamla antenn. - Folk tycks tro att det måste ske den 12 mars men det digitala systemet är ju redan i full gång. Den 12 mars är det för sent då släcks det analoga nätet ner helt! Om du ska byta då och något strular då är du utan tv tills någon kan hjälpa dig, och allt tyder på att det kommer att vara bråda dagar för oss då. Så mitt råd är: vänta inte! Ordna övergången redan nu! På kommunens hemsida finns mer information om övergången till digital-tv. Dessutom finns där en länk till digitalövergångens officiella hemsida. 3

4 TUTAN DECEMBER 2006 Trafikregleringar på gång Arbetet med att förbättra tillgängligheten och genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i Nykvarn fortsätter. Närmast på tur står två trafikregleringar som orsakar tillfälliga avstängningar och omläggningar i trafiken. I det samlade arbetet med att förbättra trafiksituationen i Nykvarn kommer två insatser under de närmaste månaderna att beröra oss speciellt. Det handlar dels om en avstängning på Hökmossvägen, dels om en lite längre avstängning av väg 509. Ny brotrumma på Hökmossvägen Under veckorna 3-5 planeras Hökmossvägen att vara avstängd vid bron över Turingeån. - Brotrumman under vägen ska bytas ut, berättar trafikingenjör Rolf Nilsson. Den har för dålig kapacitet, och räcker inte till för den gång- och cykelväg vi ska anlägga utefter Hökmossvägen. Under totalt tre veckor planerar man alltså att vägen ska vara avstängd, om inga överraskningar dyker upp. - Vi uppmanar trafikanterna att välja Gammeltorpsvägen och Fredriksbergsvägen under avstängningen, säger Rolf Nilsson. Gång- och cykeltrafiken ska kunna trafikera Hökmossvägen även under avstängningen. Nytt stickspår till Mörby I samband med utbyggnaden i Mörby behövs ett stickspår från järnvägen som går direkt till Volkswagens nya lager och de andra nya anläggningarna. Resultatet blir en tunnel för godståg precis norr om Centrumvägens mynning, och för biltrafikanter blir det en ny bro över väg Det här blir ett större ingrepp, men det kräver först att länsstyrelsen godkänner vårt förslag till avstängning av väg 509, säger Rolf Nilsson. Om förslaget godkänns planerar man att stänga av väg 509 mellan Mörbyvägen och Centrumvägen från mitten av mars till slutet av augusti nästa år. Det har uttryckts oro över att avstängningen skulle tvinga en strid ström av tung lastbilstrafik genom små bostadsgator i tätorten, men på den punkten En ny vägtrumma ska anläggas under Höknossvägen kan Rolf lugna alla. Den tunga trafiken förbi avstängningen kommer i all huvudsak att hitta andra vägar. - I vår trafikutredning har vi kommit fram till att maximalt c:a 250 lastbilar skulle passera avstängningen under normala omständigheter. De allra flesta av dem får information om avstängningen via databaser till åkerierna som leder om trafiken, beroende på om man ska norr eller söder om avstängningen, säger han. Åkerier vill minst av allt tvingas åka genom smala bostadsgator. och här är fler trafiknyheter: - De som ändå måste åka genom Nykvarns tätort kommer i huvudsak att passera genom tunneln under Södertäljevägen, förklarar Rolf. Det är endast en liten del av lastbilarna som är högre än 3,8 meter. Vi bedömer att någon enstaka lastbil om dagen kan komma att behöva ta vägen över Trädgårdsvägen. För att ändå klargöra effekterna av avstängningen kommer en mer utförlig information att delas ut i början av nästa år, och ett informationsmöte kommer att hållas för alla intresserade. Slopat övergångsställe för ökad säkerhet! Det kan låta som en paradox men faktum är att Vägverket nu rekommenderar att man tar bort vissa övergångsställen för att öka säkerheten! - Det är riktigt, säger Rolf Nilsson. Det är en effekt av lagen om väjnings- Gångpassagen vid Turingeskolan har blivit säkrare 4

5 plikt vid övergångsställen, och jag har faktiskt själv kunnat studera att det stämmer! Det som har hänt är att gångtrafikanter blivit så säkra sedan lagen om väjningsplikt infördes att man emellanåt helt blint går ut på övergångsställena. Tanken att gång- och biltrafikanter ska ha ögonkontakt ignoreras, och istället uppstår olyckstillbud när gångtrafikanter utan förvarning rusar ut på övergångsställena och bilister tvingas tvärbromsa. - Vi har följt rekommendationen vid korsningen Hökmossvägen-Fredriksbergsvägen, där eleverna till Turingeskolan passerar. Istället för övergångsställe har vi gjort upphöjningar och midjor på gatorna, och det har fått precis den effekt vi önskade. Kombinationen av lägre hastighet bland bilarna och bättre uppmärksamhet bland gångtrafikanterna har gjort övergången över Hökmossvägen betydligt tryggare, menar Rolf Nilsson. - Jag vill samtidigt passa på att berömma de yngre skoleleverna, tillägger Vändplanen i slutet av Holländarevägen han. De har alltid varit noga med att se sig omkring och varit föredömligt duktiga i samband med att de korsar gatan. Synd att inte alla är lika noggranna! Använd vändplanen! I slutet av Holländarevägen, i korsningen med Eldarevägen, har kommunen gjort i ordning en liten vändplan. - Idén med vändplanen är att föräldrar som skjutsar sina barn till Lillhagaskolan den vägen ska svänga runt i DECEMBER 2006 TUTAN vändplanen, köra tillbaka på Holländarevägen och släppa av barnen vid utbuktningen norr om vändplanen, säger Rolf Nilsson. - Men det är ingen rondell, så trafik som ska vidare ut på Eldarevägen, till exempel till förskolan där, kan mycket väl hålla till vänster om vändplanens mitt. Därför är det viktigt att alla bilister är uppmärksamma på hur trafiken löper där. Nya gång- och cykelvägar Under 2007 kommer utbyggnaden av gång- och cykelvägar att fortsätta. - En gång- och cykelväg kommer att anläggas längs hela Norra Stationsvägen, från infartsparkeringen och hela vägen förbi bebyggelsen. - Det finns därmed också en möjlighet att i framtiden dra den gång- och cykelvägen vidare hela vägen till Mörby och de nya arbetsplatserna där, säger Rolf Nilsson. - Dessutom byggs en trottoar utmed Lillhagavägen, avslutar Rolf. Klottervåg kostar stora pengar - Vi har varit ganska förskonade från klotter i större omfattning. Men nu har vi fått en klottervåg som kostar stora summor att sanera. Kommunens fastighetschef Per- Göran Skog är upprörd. De senaste månaderna har klottrare förstört på olika ställen i kommunen. Värst drabbade är Lillhagaskolan, Turingeskolan, Qulturum Sländan och 60-huset i Nykvarns centrum. Onödiga kostnader - I 60-huset planerar Nykvarnsbostäder att byta dörr och låssystem, så att obehöriga inte har fri tillgång till trapphuset längre, säger Per-Göran Skog. Bara här kostar saneringen tiotusentals kronor, och det känns surt att behöva lägga ner pengar på en sådan onödig utgift när man kunnat använda dem till något vettigare! Omkring kronor om året beräknar Per-Göran att Nykvarns kommun får lägga ner på skadegörelse och sanering efter klotter. Lillhagaskolans biträdande rektor Lars Lundberg är minst lika upprörd som Per-Göran. - Det är så trist, säger han. Det finns så många saker vi skulle kunna använda de här pengarna till på ett betydligt bättre sätt än att sanera onödigt klotter. Polisanmäls Lars är noga med att framhålla att allt klotter polisanmäls och dokumenteras, och med hjälp av signaturer i klottret, s.k. tags, har man ganska goda utsikter att identifiera klottrarna och ställa dem till svars. - Men det bästa är förstås att arbeta för att sådant här aldrig uppstår, säger han. Vi pratar om det i undervisningen och vi har speciella informationskampanjer mot klotter och vandalisering. - Jag vädjar också till föräldrarna i kommunen att vara vaksamma om deras barn har sprejburkar med färg bland sina saker är det lämpligt att ta upp en diskussion med dem om vad de används till. Vidbynäs Slott stängt för renovering fram till hösten Under våren och sommaren kommer sista etappen av slottsrenoveringen samt tillbyggnaden av den nya konferensanläggningen i Vidbynäs Slott att slutföras. - När vi öppnar under hösten 2007 kan vi erbjuda 66 hotellrum, ca 130 bäddar, säger hotellchef Andreas Turesson. Alla rum är belägna i bullerbyliknande röda villor med vita knutar samt vita funkisinspirerade villor. Den nya konferensanläggningen kommer att ligga i slottet. - Det blir moderna lokaler med utsikt mot slottsparken, säger Andreas. Här finns plats för grupper upp till 200 personer i den största lokalen. Totalt kommer vi att kunna erbjuda 15 konferenslokaler och 10 grupprum i inspirerande slottsmiljö. 5

6 TUTAN DECEMBER 2006 Det nya fullmäktiges presidium: fr.v. ordförande Effe Östman (m), 1:e vice ordf Björn Karlsson (np) och 2:e vice ordf Karl-Erik Johansson (s). Ny politisk organisation Nu är det klart hur den politiska organisationen ska se ut samt vilka ledamöter som ska styra Nykvarns kommun de kommande fyra åren. Under året har de politiska partierna genom gruppledarna utvärderat den nuvarande politiska organisationen. -Utvärderingen visade bland annat att kommunfullmäktiges beredningsgrupper kan organiseras på ett annat och mer effektivt sätt och att kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd behöver förstärkas, säger kommunchef Bengt Persson. Kommunfullmäktige har därför beslutat om en ny politisk organisation som träder i kraft den 1 januari Valberedningen Valberedningen består av 3 ledamöter, tillika kommunfullmäktiges presidium, dvs fullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Revisionen Revisionen består av 5 ledamöter. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen bibehåller sin roll som verksamhetsnämnd. Antalet ledamöter är 11 ordinarie med 9 ersättare. Kommunstyrelsen kan bilda och välja utskott under sig och förslaget är att man bildar ett arbetsutskott och ett utskott för barn och utbildning. Nykvarns politiska organisation: Förändringar Den nya organisationen innebär följande förändringar: Beredningsgrupper Kommunfullmäktiges beredningsgrupper i den fasta form som finns idag utgår. Istället införs ett system där beredningsgrupper inrättas tidsbegränsat för speciella uppgifter, t.ex. framtagande av program och planer. Vid tillsättningar tas också beslut om budget, tidsplan samt tjänstemannamedverkan. 6

7 Sociala myndighetsnämnden Sociala myndighetsnämnden bibehålls och kommer förutom myndighetsutövning även att hantera andra frågor inom vård- och omsorgsområdet. Antalet ledamöter är 5 ordinarie med 5 ersättare. Tekniska myndighetsnämnden Tekniska myndighetsnämnden bibehålls och kommer förutom myndighetsutövning även att hantera frågor inom gator, vägar och parker. Antalet ledamöter är 5 ordinarie med 5 ersättare. DECEMBER 2006 TUTAN Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden utgår till förmån för en överförmyndare med ersättare som utses av kommunfullmäktige. Det här är politikerna som ska styra Nykvarn : Kommunfullmäktige Effe Östman (m), ordförande Björn Karlsson (np), 1:e vice ordförande Karl-Erik Johansson (s), 2:e vice ordförande Dan Fagerlund (np), ledamot Ann Johansson (np), ledamot Thomas Lindstedt (np), ledamot Carita Brännberg (np), ledamot Jan Brolund (np), ledamot Helena Rosén (np), ledamot Leif Zetterberg (np), ledamot Kristina Wahlqvist (np), ledamot Mats Hallberg (np), ledamot Emma Johansson (np), ledamot Märtha Dahlberg (s), ledamot Matilda Drol (s), ledamot Sten Johansson (s), ledamot Barbro Eriksson (s), ledamot Per Mangs (s), ledamot Birgitta Wikström (s), ledamot Åke Bogerius (m), ledamot Gunilla Wallenberg (m), ledamot Britt-Marie Ellis Nygren (m), ledamot Lembit Vilidu (m), ledamot Sirkka-Liisa Westerholm (m), ledamot Lennart Ygstedt (c), ledamot Börje Karlsson (c), ledamot Lars-Erik Aili (fp), ledamot Inga Kammelid (fp), ledamot Stefan Bengtsson (v), ledamot Anders Berglund (sd), ledamot Daniel Spansk (nd), ledamot Bob Wållberg (np), ersättare Jan Linderhielm (np), ersättare Malin Westergren (np), ersättare Mikael Wallteg (np), ersättare Bert Robertsson (np), ersättare Arne Källhus (np), ersättare Lars Palm (s), ersättare Lillemor Garbenius-Källström (s), ersättare Anders Nordström (s), ersättare Eva Johansson (s), ersättare Ulla Andersson (m), ersättare Johan Hägglöf (m), ersättare Jörgen Blüchert (m), ersättare Gilbert Hedebo (c), ersättare Christer Koch (c), ersättare Anders Wikander (fp), ersättare Gunilla Lindell (fp), ersättare Elaine Österberg (v), ersättare Leif Eriksson (v), ersättare Cecilia Högberg (nd), ersättare Urban Hjärne (nd), ersättare Kommunfullmäktiges valberedning Effe Östman (m), ordförande Björn Karlsson (np), ledamot Karl-Erik Johansson (s), ledamot Revisionen Håkan Andersson (s), ordförande Sven Hansson (s), vice ordförande Alf Claesson (fp), ledamot Inger Feldt (np), ledamot Rolf Pettersson (m), ledamot Kommunstyrelsen Dan Fagerlund (np), ordförande Åke Bogerius (m), 1:e vice ordförande Märtha Dahlberg (s), 2:e vice ordförande Leif Zetterberg (np), ledamot Thomas Lindstedt (np), ledamot Ann Johansson (np), ledamot Gunilla Wallenberg (m), ledamot Lennart Ygstedt (c), ledamot Lillemor Garbenius-Källström (s), ledamot Karl-Erik Johansson (s), ledamot Lars-Erik Aili (fp), ledamot Helena Rosén (np), ersättare Åsa Åhgren (np), ersättare Hans Johansson (np), ersättare Jörgen Blüchert (m), ersättare Henrik Steiner (m), ersättare Börje Karlsson (c), ersättare Per Mangs (s), ersättare Thomas Östlund (s), ersättare Stefan Bengtsson (v), ersättare Tekniska myndighetsnämnden Jan Brolund (np), ordförande Britt-Marie Ellis Nygren (m), vice ordförande Gunilla Wallenberg (m), ledamot Anders Nordström (s), ledamot Anders Eliasson (s), ledamot Patrik Robertsson (np), ersättare Arne Källhus (np), ersättare Krister Mohlin (c), ersättare Pernilla Westerberg (s), ersättare Stig Widing (fp), ersättare Sociala myndighetsnämnden Jan Linderhielm (np), ordförande Björn Håkansson (m), vice ordförande Håkan Robertsson (np), ledamot Eva Johansson (s), ledamot Matilda Drol (s), ledamot Carl-Erik Olsson (np), ersättare Sonia Lindh (m), ersättare Lennart Leander (c), ersättare Berit Nordström (s), ersättare Elaine Österberg (v), ersättare Överförmyndare Tommy Johansson (m), överförmyndare Linda Olsson (np), ersättare Valnämnden Anna Karin Müller (np), ordförande Björn Håkansson (m), vice ordförande Bengt Lindén (np), ledamot Eero Metso (s), ledamot Ulla Lammi (s), ledamot Emma Johansson (np), ersättare Sirkka-Liisa Westerholm (m), ersättare Torsten Björnberg (c), ersättare Eva Palm (s), ersättare Anders Wikander (fp), ersättare AB Nykvarnsbostäder Den sittande styrelsens mandat har förlängts, dock längst till Nykvarnsbostäders bolagsstämma, i väntan på ny koncernorganisation. Rolf Pettersson (m), lekmannarevisor Håkan Andersson (s), lekmannarevisor suppleant Förkortningar: np = Nykvarnspartiet m = Moderaterna c = Centerpartiet s = Socialdemokraterna fp = Folkpartiet v = Vänsterpartiet sd = Sverigedemokraterna nd = Nationaldemokraterna I nästa nummer av Tutan, Politiker-Tutan, presenterar vi alla förtroendevalda med bild, namn, uppdrag och kontaktuppgifter. 7

8 TUTAN DECEMBER 2006 En budget i balans Nykvarns kommun är en tillväxtkommun, något som verkligen märks i nästa års budget års budget är en budget i balans med ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor. Verksamheternas totala nettokostnader är budgeterade till 322 miljoner kronor. Skattesatsen för 2007 är oförändrad dvs. 19,95 kronor. Kommunalrådet Dan Fagerlund (np) är glad över att befolkningsutvecklingen i Nykvarn givit positiva förtecken för den aktuella budgeten. - Den innebär att vi går in med bättre förutsättningar än vad vi hade i juni, när kommunfullmäktige antog rambudgeten, säger han. Den positiva befolkningsutvecklingen innebär också att investeringsbehovet är stort och i 2007 års budget är 70 miljoner avsatta för investeringar i nya förskolor, tillagningskök på Björkestaskolan, nytt LSS-boende för vuxna, satsning på gator, vägar och parker etc. Här presenteras några av de viktigaste punkterna i nästa års budget. Pedagogisk verksamhet (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Under 2007 kommer en ny förskola med 100 kronor i kommunalskatt används så här 2007: fyra avdelningar att byggas i Brokvarn och i Taxinge byggs verkamheten ut med en ny förskola och förskoleklass kronor avsätts för att utreda möjligheten att starta en gymnasieskola i kommunen som främst ska rikta sig mot yrkesutbildningar. Björkestaskolans mottagningskök byggs om till ett tillagningskök. Skolsidan etapp 2 lanseras under våren. Då kommer vårdnadshavare till elever i år F-5 att kunna logga in på skolportalen och följa sitt barns skolgång via datorn. Kultur och fritid Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Det nya biblioteket i Qulturum Sländan ger möjligheter till ökat kulturutbud för kommuninvånarna. Under förutsättning att kommunen och NSK får sökta bidrag kommer en näridrottsplats att anläggas vid Björkestaskolan. Vård och omsorg (Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, flyktingmottagning) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Antalet äldre i kommunen ökar och två viktiga utredningar kommer att genomföras under Dels ska vi kartlägga framtida behov av hemtjänst och särskilt boende, dels var och hur vi kan bygga ett så kallat seniorboende. En ny fältassistenttjänst inrättas som i första hand ska arbeta förebyggande med unga flickors behov. Tjänsten är en projektanställning på två år. Planeringen av det nya LSS-boendet för vuxna fortsätter. Samhällsbyggnad (Fysisk planering, miljö & hälsa, räddningstjänst, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: I samband med ökat bostadsbyggande samt andra exploateringar kommer nya gator, gång- och cykelvägar samt parkområden att anläggas. Arbetet fortsätter med att bygga om och till Hökmossvägen för att höja vägens säkerhet som skolväg för barn och ungdomar. Verksamheten får ökade resurser för att förstärka inspektion och tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 8

9 Under året påbörjas arbetet med att revidera översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram ett gestaltningsprogram för centrum. Utvecklingen av Mörby arbetsområde fortsätter med byggnation av stickspår från Svealandsbanan samt etableringen av en småföretagarby. Politisk verksamhet Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Den nya politiska organisationen tillträder den 1 januari och under vintern kommer de förtroendevalda att erbjudas en politikerutbildning. En politiker-tutan kommer att tas fram där alla förtroendevalda presenteras med bild, namn, uppdrag och kontaktuppgifter. Kommungemensamt (IT-kostnader, kommunledning, information, marknadsföring, näringsliv, ekonomi- och personaladministration, arbetsmarknadsåtgärder) Budgetram: kronor Exempel på prioriteringar: Arbetet med att marknadsföra Nykvarn som boende-, besöks- och etableringsort fortsätter. Ett näringslivsråd inrättas för att ytterligare förstärka samverkan med företagen på orten. Nya pengar till satsningar Kommunens ekonomichef Anders Sloma är nöjd med budgeten. - Den är i balans, och framför allt har vi en hel del nya pengar till satsningar, bland annat på förskoleplatser, hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen, säger han. Det som på lite sikt känns oroande är den höga investeringsnivån. - Den visar på att vi är en expansiv kommun som måste satsa på förskola, vägar och liknande, säger han. - Men för 2007 har vi en investeringsplan på 70 miljoner - den borde på sikt ligga på kanske miljoner kronor om året för att ge oss en rimligare lånebild. Det budgeterade resultatet på 6,5 miljoner är tillräckligt, men ligger ändå på en ganska låg nivå. - Som liten kommun är vi sårbara, konstaterar Anders. Det räcker med att det blir några nya placeringar inom handikappomsorgen, till exempel, så blir resultatet ett helt annat. DECEMBER 2006 TUTAN Succé för Lillhagas bibliotek - Efter mer än fem år i baracker känns det jätteskönt att äntligen vara på plats! Catharina Edoff, bibliotekarie i Lillhagaskolans bibliotek, har all anledning att vara nöjd biblioteket har blivit en verklig fullträff! I början av september öppnade biblioteket i de nya lokalerna i Lillhagaskolan. Idag har man redan nära böcker, och nya kommer hela tiden. - Vi har fått in 100 nya böcker bara den senaste veckan, säger Catharina. Skolans hjärta Böcker är givetvis det man först tänker på när man pratar om bibliotek. Och hyllorna här är välfyllda med bra böcker, vilket eleverna redan noterat. - Alla nya böcker ställs ut i minst en vecka först, så att alla får se dem, säger Catharina. Därefter kan man börja låna dem, men redan när de är utställda kan man boka dem och det är ganska vanligt att det finns flera bokningar på böcker när de släpps för utlåning. Catharina arbetar på biblioteket tillsammans med Anita Fredricson och Annika van der Laan, och man håller i princip öppet varje skoldag klockan Det är en ganska stor satsning för en sådan liten skola, säger Catharina. Men tanken är att gå från ett tidigare ganska litet bibliotek, som i huvudsak ägnade sig åt utlåning av böcker, till att bli något av skolans hjärta. Det ska vara ett centrum för informationssökning och arbete i en modern skola. Mer än böcker Därför är biblioteket idag en naturlig samlingspunkt för eleverna. Här kan man sätta sig ner och läsa, arbeta enskilt eller i grupp och - inte minst logga in sig på någon av de åtta datorerna och komma åt sin egen elevsida, skicka eller söka information på nätet. - Vi gör en genomgång av skolportalen i varje klass, och sedan tar vi hit elever i grupper om åtta så att de får gå in och arbeta med sin egen sida, berättar Catharina. Eleverna uppskattar både möjligheten att vara här och tillgången till sin egen sida i skolportalen. - Man kan göra skolarbeten, se vilka läxor man har, kolla schemat och se skolmaten i flera veckor, säger de. Och man kan chatta med kompisar. - Det är bra att man kan gå in på skolportalen hemifrån också, till exempel om man är sjuk. Då kommer man inte efter. Och även biblioteket i övrigt har blivit populärt bland eleverna. - Vi kommer hit två-tre gånger i veckan, säger de sju elever i klass 6C som är här på genomgång idag. Vi kommer både med klassen och ensamma, kollar böcker och går ut på nätet. Vi är jättenöjda! Starten har gått över förväntan, och biblioteket har många besökare. - Det kan vara 60 inloggningar om dagen, säger hon, och många söker sig hit för att plugga eller bara sitta och koppla av i en skön miljö. - Biblioteket skall vara en mötesplats för alla på skolan. Man blir varm i hjärtat när man ser en liten knatte sitta och prata med högstadieelever, eller när äldre elever respektfullt väntar på sin tur till schackspelet, där de yngre spelar klart. Det fungerar bra att blanda elever i alla åldrar. 9

10 TUTAN DECEMBER 2006 DET HÄNDER I NYKVARN DECEMBER-MARS I evenemangskalendern på Nykvarns kommuns hemsida hittar du mer om vad som händer i Nykvarn. Med reservation för eventuella ändringar i programmet. Turinge-Taxinge hembygdsförening Smedsbygget Torsdag 11/1 kl Traditionell julfest. Spelmännen medverkar. Torsdag 25/1 kl Bevarande av kulturbyggnader. Nykvarns kommunarkitekt talar om värdet av att bevara kulturbyggnader. Söndag 4/2 kl Öppet hus i Smedsbygget. Passa på att titta på pågående utställningar. Torsdag 8/2 kl Besök på Vackstanäs. Vi blir guidade runt på Vackstanäs. Kaffeservering. Söndag 18/2 kl Årsmöte Biblioteket/ Qulturum Sländan Rim och ramsor för barn ca 1-3 år Fredagar kl den 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3. Sagostund för barn ca 3-5 år Fredagar kl den 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3. Nykvarns Kennelklubb Nykvarns Lokala Kennelklubb håller valp, lydnads- och agilitykurser. Anmäl dig redan nu till vårens kurser. Anmälan gör du till kansliet, telefon eller via e-post: Turinge-Taxinge församling Söndag 24/12 Samling kring julkrubban Turinge kyrka kl Änglakören sjunger. Ninni Ledfelt, präst och Maria Saedén, kantor. Söndag 24/12 Samling kring julkrubban Taxinge kyrka kl Jan Andersson, präst. Söndag 24/12 Julfirande Nykvarnskyrkan kl Julgran, julsånger och julmat m.m. Anmälan: senast den 22/12 till församlingsexpeditionen Söndag 24/12 Julbön Turinge kyrka kl Sång av Tondropparna. Ninni Ledfelt, präst och Maria Saedén, kantor. Söndag 24/12 Midnattsmässa Turinge kyrka kl Ninni Ledfelt, präst Innebandy i Björkestahallen Damer, division 2 Lörd 27/1 kl NIF Strängnäs IBK Lörd 10/2 kl NIF Onyx IBK Lörd 24/2 kl NIF Flens IBF Damer, division 3 Sönd 14/1 kl NIF Telge SIBK Röd Herrar, division 3 Lörd 13/1 kl NIF Trosa Edanö Lörd 24/2 kl NIF Listonhill IBK Herrar, division 4 Sönd 21/1 kl Turinge IBF Torshälla IBK Lörd 3/2 kl Turinge IBF Pershagens IK veteraner Lörd 3/3 kl Turinge IBF NIK Kommunfullmäktige i Qulturum Sländan Torsdag 22/2 kl I anslutning till sammanträdet anordnas ett politikercafé där du som medborgare kan diskutera frågor med politikerna. Oxvreten Oxvretens klubbstuga Söndag 4/2 kl Barnens Vasalopp. För alla barn från 3 år och uppåt. 400 alternativt 800 meter. Blåbärssoppa, medaljong och diplom till alla glada åkare. Reservdag vid snöbrist 11/2. Söndag 18/2 kl Oxvretsloppet 2007 skidtävling i klassisk stil för ungdom (från 9 år), juniorer och seniorer. Invigning för Lillhagas etapp 2 Fredag-lördag den januari blir det officiell invigning av Lillhagaskolans etapp 2. - På fredagen blir det främst för elever, personal och de som kan komma ifrån, säger Lars Lundberg, biträdande rektor. - Fredagen kommer att innehålla olika program, som konståkningsuppvisning om vädret tillåter och musik och korvgrillning. Lördagen den 27 januari är alla välkomna då håller man öppet hus klockan Då får alla komma och se våra fina lokaler, men också träffa våra pedagoger och få information om hur vi arbetar, säger Lars. Även på lördagen blir det förstås trevligheter i form av fika i matsalen, musikunderhållning och rundvandring på skolan. 10

11 Ny fältassistent för tjejer Klimatet har hårdnat för de flesta de senaste åren, inte minst för ungdomar. I förra numret av Tutan skrev vi om Nykvarnsungdomarnas alkoholvanor, vilka upplevs som oroande för de flesta. Men det finns andra problem också, förstås. Och en kategori som inte alltid får det stöd de behöver är unga flickor. Det ska det nu bli ändring på. - Jag tror att tjejer ibland kan bli lite åsidosatta, säger kommunens vård- och omsorgschef Mona Forsberg. Pojkar tar för sig mer, och många insatser riktar sig kanske främst till pojkar. I sådana lägen kan det bli ett vakuum där tjejers funderingar, frågor, behov och krav inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Många krav - Tjejer upplevs ofta som starka och mogna, men också de har speciella krav och behov som de måste få ta upp med någon, fortsätter Mona. Och de har många krav på sig: som tjej ska man inte bara vara duktig, klara skolan och så, utan det är också ett stort tryck på hur man ser ut. - Vi tror att det är viktigt att det finns en kvinnlig förebild som unga tjejer kan öppna sig för och prata med det går inte alltid att prata med en man om allting. Därför har man nu bestämt att anställa en fältassistent som ska kunna se särskilt till tjejernas behov, och man ser förstås gärna att det blir en kvinnlig fältassistent. - Det är bra om vi har en manlig och en kvinnlig fältassistent, fortsätter Mona. De kan komplettera varandra på bra ett sätt. Förslaget om att projektanställa en DECEMBER 2006 TUTAN fältassistent finns med i kommunstyrelsens budgetförslag som kommunfullmäktige behandlar den 14 december, några dagar efter pressläggningen av det här numret av Tutan. - Vi har påbörjat rekryteringsarbetet, fortsätter Mona. Under förutsättning att fullmäktige antar förslaget vill vi sedan genomföra anställningen så fort som möjligt. - Vi räknar med att projektet i första hand ska pågå under 2007 och Under hösten har det dykt upp flera problem med vissa flickor i Nykvarn, vilket till en del ligger bakom förslaget. Men Mona tror inte att det är något exklusivt Nykvarnsproblem. - Jag hör att även andra kommuner börjar uppleva den här utvecklingen, så det kan möjligen vara en generell trend. Hur som helst är det helt uppenbart att det behövs särskilda insatser för att stödja flickor. Vill du hänga Nykvarn på väggen? Nu kan du köpa en flygbild över Nykvarns tätort med omnejd. För bara 381 kronor kan du få en svindlande läcker flygbild över Nykvarn att hänga på väggen! Den är i formatet 100 x 150 cm och oerhört detaljrik. På bilden ser du vad den omfattar men om du vill se hur flygbilden ser ut i verklig storlek kan du komma in i kommunhuset och titta på den bild som hänger i foajén. Vill du veta mer eller beställa en flygbild? Kontakta Lena Gamberg, tel eller Kontorsservice tel Skridskoåkning i vinter Med förhoppning om att det ska bli en kall vinter så att vi ska kunna spola våra isbanor kommer här information om var du kommer att hitta dem. - Precis som förra året kommer vi att ha allmänhetens åkning på Björkestaskolans grusplan, berättar kultur- och fritidssamordnare Lottie Palmborg. Isbanor kommer även att spolas på Turingeskolan, Lillhagaskolan, Nyponvägen, Maskinförarevägen/Valsarevägen och Orrvägen/Tjäderspelsvägen. Samtliga planer kommer att spolas i mån av väder. 11

12 TUTAN DECEMBER 2006 Knappt igång Klubben har fått en träningstid varje söndag klockan i Turingeskolans gymnastikhall. - Men vi har knappt hunnit komma igång ännu, säger Cenneth. Efter årsskiftet tror jag att vi kommer att kunna göra en liten satsning för att få fart på klubben här i Nykvarn. Ändå är det redan några stycken som har hittat till den nya klubben. När vi besöker en träning har man besök av tre skyttar från Stallarholmen, och utöver familjen Åhlund där även sonen Simon är aktiv bågskytt finns Victor och Oscar Tuuras, 8 år gamla, på plats. - Vi trodde att bågskytte skulle vara roligt, säger de. Det var lite svårt i början, men man lärde sig snabbt att träffa tavlan och nu är det jätteroligt att träffa mitt i prick! Victor och Oscar är aktiva ungdomar med både fotboll, ishockey, tennis och orientering på programmet. De har ändå snabbt funnit sig tillrätta i bågskyttet. - Det är en lugn träning och det är väldigt roligt, säger de. Bågskytteklubb med världsmästarstatus! Nykvarn har fått en ny idrottsförening. I oktober bildades Nykvarns Bågskytteklubb och därmed har vi fått en världsmästare till kommunens idrottsliv. Initiativtagare till bågskytteklubben är Cenneth och Annika Åhlund, Nykvarnsbor sedan två år tillbaka. Cenneth är generalsekreterare på Svenska Bågskytteförbundet, och hustrun Annika är en alldeles äkta världsmästare hon tog en guldmedalj vid fält-vm i Göteborg hösten Idrottsintresserad kommun De har båda ett förflutet i Stallarholmen, där bågskytte finns sedan en lång tid tillbaka. - Men när vi flyttade till Nykvarn funderade vi på hur vi skulle göra, berättar Cenneth. Jag vet ju att Nykvarn är en extremt idrottsintresserad kommun det är klart att vi ska ha en egen klubb här! Bågskytte är en idrott som passar alla, från barn och så länge man orkar stå på benen, som Cenneth uttrycker det. - Det viktigaste i bågskytte är koncentration och koordination, säger han. De riktigt bra skyttarna utmärks av att de har en stark förmåga att fokusera och stänga ute annat när de tävlar. Cenneth och Annika Åhlund Skola för alla Efter årsskiftet planerar Cenneth att dra igång en bågskytteskola för både barn och vuxna. Utrustning finns att låna, och medlemsavgiften i klubben ligger på samma nivå som t.ex. för innebandy 400 kronor om året för juniorer under 18 år, 800 kronor om året för vuxna. - Bågskytte är ingen dyr sport, säger Cenneth. Man kan köpa en begagnad båge för en tusenlapp, en ny båge från kronor och uppåt. - Däremot tävlar man ganska mycket, om man så vill. Och då åker vi runt i hela landet och tävlar, så det som kan kosta lite är resor, övernattning och sådant. Cenneth betonar också att barn under 13 år bör ha en vuxen med sig på träningar. - Bågskytte är en komplex sport, där man inte kan vara en ledare på 20 ungdomar, säger han. Så vi kommer att behöva en hel del ledare för att kunna få fart på verksamheten. Du som är intresserad av att vara med kan kontakta Cenneth på telefon Har du gamla fotografier? Som vi tidigare har berättat håller Turinge-Taxinge Hembygdsförening på med en inventering av torp i Turinge och Taxinge. Nu letar man efter gamla flygfotografier över gårdar, torp och hus. Dessutom jagar man fotografier om vardagslivet förr i Turinge socken. - Alla dessa gamla bilder även om vi inte vet exakt vad eller vem som är på dem är en kulturskatt som ligger gömd i lådor och kartonger, säger Hembygdsföreningens Sonia Holz. Om du har några foton kontakta Lennart Söderman, tel eller Anders Wallenberg, tel

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr 3 2006 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

Nr 1 2010. En tidning från. Ulricehamns kommun. Unga lockas

Nr 1 2010. En tidning från. Ulricehamns kommun. Unga lockas nsikt En tidning från Nr 1 2010 Ulricehamns kommun Unga lockas 11 Nytt utseende Vindkraft i 13 till läsning på tidningen Ulricehamn 3 Några ord från kommunalrådet Roland Karlsson Kommunalråd Foto: Sören

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 10 MARS 2008 NR 4 ÅRGÅNG 59 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Bråket om 3G-mast fortsätter Såväl Post- och telestyrelsens, Tele 2 och Telia Sonera har meddelat att 3Gutbyggnaden

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer