BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: Stockholm E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se"

Transkript

1 BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: Drottninggatan 108 Internet: Stockholm E-post:

2 BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1200 hushåll eller ca personer. För att säkerställa denna panels representativitet utförs årligen två Basundersökningar. På uppdrag av MMS har AGB Nielsen Media Research under perioden 28 augusti - 19 november 2006 genomfört Basundersökning 2006:2 (Establishment Survey) för att få fram en exakt beskrivning av de svenska TV-hushållens sammansättning. Undersökningen utgör bl. a. rekryteringsbas för komplettering/korrigering av den uppbyggda tittarpanelen. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år. Alla intervjuer genomfördes per telefon. Utöver frågor om TV-utrustning i hemmen och antenninnehav i hemmen och i fritidshusen ställdes ett antal bakgrundsfrågor för varje person i hushållet såsom ålder, utbildning, sysselsättning, boendeform etc. För undersökningen har använts ett urval från Prudentia, dvs. ett riksrepresentativt slumpmässigt urval draget från registret över totalbefolkningen. Bruttourvalet uppgick till hushåll. Utgick ur populationen gjorde 23,5 procent av hushållen. Det var bl. a. hushåll som ej hade TV, hushåll som hade flyttat, hushåll med sjukdom och dödsfall samt hushåll med språksvårigheter. Det egentliga urvalet uppgick till hushåll. Av dessa var det hushåll som vägrade delta i undersökningen varav 527 hushåll som man ej fick kontakt med trots upprepade försök. Antalet genomförda intervjuer uppgår till hushåll. Bortfallet utgör 30 procent. Andelen hushåll som uppger att de inte har TV uppgår till 2,9 procent. Undersökningen redovisas på individnivå bland TV-befolkningen. De följande sidorna åskådliggör resultat från Basundersökningen. Nytt från och med denna rapport är att endast siffror för totala TV-befolkningen redovisas. Anledningen till detta är att MMS, sedan årsskiftet 2006/2007, inte längre redovisar tittandet i multikanaluniversum. Detta är en följd av nedsläckningen av det analoga TV-nätet som i slutet av 2007 skulle göra en redovisning av dessa två universa överflödig. Förändringar i rapportering av Basundersökning Rapporteringen från och med Basundersökning 2006:1 innebär vissa förändringar jämfört med tidigare års basundersökningsrapporter. Penetration för enskilda TV-kanaler mäts from våren 2005 inte längre i Basundersökningen, utan i en separat undersökning som redovisas på MMS hemsida. 1

3 Förändringar i MMS TV-tittarpanel 1000 hushåll blev 1200 hushåll Sedan den 31 augusti 1998 har TV-tittarpanelen bestått av cirka 1000 hushåll, cirka individer. För att allt bättre tillgodose kunders behov av att analysera små kanaler samt mindre målgrupper påbörjades den 5 september 2005 en utökning av panelen till rapporterande, dvs. cirka individer, denna process blev klar den 1 september Panelens representativitet Tittarpanelen ska naturligtvis vara representativ för den svenska TV-befolkningens TVtittande. Med målet att panelen vid varje tillfälle ska vara representativ för den svenska TVbefolkningen genomförs noggranna analyser. I dessa har man funnit att vissa så kallade kontrollvariabler har en större inverkan på TV-tittandet än andra: Pay No Pay (gäller sedan årsskiftet 2006/2007) utbildning; gymnasial eller eftergymnasial tittarkonsumtion; hög, mellan eller låg Familjesammansättning; 1 pers hushåll, 2 pers hushåll och barnhushåll (barn upp till 19 år) Från och med januari 2007 balanseras panelen utifrån Pay No Pay, där Pay-hushåll aktivt betalar för sitt TV-utbud medan No Pay inte betalar aktivt alternativt har ett TV-utbud som ingår i hyran. Denna universumindelning är mer stabil för förändringar i TV-landskapet än multikanal- resp. frikanaluniversum. Den används dessutom sedan länge i många länder i Europa. Ovanstående indelning berör endast panelens sammansättning. Tittandet redovisas endast i Totaluniversum. 2

4 TOTALA TV-UNIVERSUM Befolkningen 3-99 år 8, 739 miljoner individer 3+ har TV 4, 146 miljoner TV-hushåll finns i Sverige Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Individer 3+ har TV TV-hushåll i Sverige Resultaten som redovisas i denna sammanställning är hämtade från Basundersökning 2006:2 och avser individer 3 år och äldre (i undantagsfall hushåll) med tillgång till TV. Basen för antal individer med TV är som ovan beskrivits 8, 739milj människor och basen för antal TVhushåll 4, 146 milj. I TV-hushållen bor Hushåll i 1000-tal 40 % i hushåll med 1 person % i hushåll med 2 personer % i hushåll med 3 personer % i hushåll med 4 personer % i hushåll med 5 personer eller fler av 10 hushåll eller ca 2,9 milj. hushåll i Sverige består av högst två personer och närmare 3 av 10 hushåll eller ca 1,2 milj. hushåll har minst tre familjemedlemmar. 3

5 FAMILJESITUATION Barn 3-9 år år utan barn utan barn med barn 0-6 år bara med barn 7-19 år Totalt Hälften av alla personer i Sverige bor i hushåll utan barn. 2 av 10 är under 19 år. 3 av 10 är över 20 år och bor i hushåll med barn. ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING TOTALT MÄN KVINNOR 3-6 år år år år år år år år år år år år år år Totalt Befolkningen är relativt jämnt fördelad över de olika åldersintervallen. Notera att intervallen är kortare för barn och längre för äldre. 4

6 BEFOLKNINGEN I OLIKA LÄN* LÄN 1000-tal KOMMUN 1000-tal Stockholm Stockholm 732 Uppsala 301 Göteborg 469 Södermanland 254 Malmö 264 Östergörland 402 Jönköping 321 Kronoberg 177 H-REGIONER 1000-tal Kalmar 229 Gotland 57 H-REGION Blekinge 149 Storstockholm Skåne H-REGION Halland 278 Storgöteborg Västra Götaland H-REGION Värmland 267 Stormalmö Örebro 258 H-REGION Västmanland 256 Större Städer Dalarna 269 H-REGION Gävleborg 267 Södra Mellanbygden Västernorrland 237 H-REGION Jämtland 120 Norra Tätbygden Västerbotten 248 H-REGION Norrbotten 251 Norra glesbygden TOTALT LÄN TOTALT H-REGION * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2006:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. Befolkningen är koncentrerad till storstäderna med Stockholm, Göteborg och Malmö som dominerade regioner. Det är som bekant betydligt fler invånare i södra delarna av landet än i de norra delarna. 5

7 BOENDEFORM HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT VILLA RADHUS ANNAT BOENDE I totala befolkningen med tv bor 47 procent eller ca 4,1 milj. människor i villa, 30 procent eller ca 2,6 milj. i hyreslägenhet, 12 procent eller ca 1 milj. i bostadsrätt, 8 procent eller ca i radhus samt 3 procent eller cirka människor i annat boende. UTBILDNING TOTALT MÄN KVINNOR Högst 7 års utbildning* års utbildning* års utbildning** års utbildning*** Studerar heltid Under skolåldern Totalt * Högst 9 års utb. = Lågutbildade, ** års utb. = Medelutbildade, *** 13+ års utbildning = Högutbildade Totalt sett uppgår andelen lågutbildade till 16 procent eller 1,4 milj. människor, andelen medelutbildade till 36 procent eller ca 3,1 milj. samt andelen högutbildade till 25 procent eller ca 2,1 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 2,1 milj. eller 24 procent. Kvinnor har generellt sett högre utbildning än män. 6

8 SYSSELSÄTTNING TOTALT MÄN KVINNOR Förvärvsarbetande Arbetslösa/Hemarb Pensionärer Studerar heltid/ under skolåldern Totalt Andelen förvärvsarbetande i totala befolkningen uppgår till 50 procent eller ca 4,3 milj. människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller personer, andelen pensionärer till 21 procent eller drygt 1,8 milj. Resterande 2,1 milj. eller 25 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 4,2 milj. förvärvsarbetande utgör männen 2,287 milj. och kvinnorna 2,087 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT MÄN KVINNOR Arbetar - Heltid Arbetar Deltid* Totalt * Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 % eller mindre Av de förvärvsarbetande i befolkningen med tillgång till TV utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller drygt 3,6 milj. människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 93 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 2,1 milj. män arbetar heltid. Motsvarande andel för förvärvsarbetande kvinnor är 71 procent eller ca 1,48 milj. heltidsarbetande kvinnor. 7

9 BEFATTNING bland förvärvsarbetande TOTALT MÄN KVINNOR Egen företagare (10 eller fler anställda) Egen företagare (0-9 anställda)/ Fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande uppgår andelen egna företagare till 9 procent eller knappt personer, andelen tjänstemän till 39 procent eller drygt 1,7 milj. och andelen arbetare till 52 procent eller ca 2,2 milj. INKOMST bland de över 15 år INDIVIDENS INKOMST Har ingen inkomst Under eller mer Vet ej/vägrar Totalt Tidigare har inkomsten presenterats för de förvärvsarbetande. Detta har i och med Basundersökning 2006:1 ändrats till inkomst för dem som är över 15 år, eftersom det ger en mer rättvis bild över inkomstfördelningen i befolkningen. 8

10 HUVUDSPRÅK Svenska 96, Annat språk 3,6 314 Drygt 96 procent av befolkningen eller ca 8,4 miljoner människor uppger svenska som huvudspråk. Resterande andel, 0,3 miljoner människor, uppger annat språk som huvudspråk. PLANERAR INKÖP Ej inköpsansvar Inköpsansvar år Inköpsansvar år Inköpsansvar Inköpsansvaret i befolkningen fördelas på dessa åldersgrupper. Nytt för Basundersökning 2006:1 är att endast två personer i varje hushåll kan vara inköpsansvariga. 9

11 Jämförelse med tidigare resultat I de följande tabellerna om innehav redovisas förutom resultaten för 2006:2 även jämförelser med fem tidigare Basundersökningar; 2001:2, 2002:2, 2003:2, 2004:2, 2005:2. Framöver kommer en sådan jämförande redovisning presenteras i del två av respektive års Basundersökning. ANTENN-INNEHAV Mottagning sker via Kabelnät CATV Parabolantenn DTH Parabolantenn SMATV Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex IP-TV) 1 99 OBS: Tabellen summerar till mer än 100 % eftersom olika TV-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Kabelnät CATV % 46 % 44 % 46 % 48 % Parabolantenn DTH % 18 % 20 % 20 % 23 % Parabol. SMATV % 6 % 7 % 7 % 2 % Antenn % 36 % 32 % 30 % 47 % På annat sätt % 2 % 2 % 1 % 1 % Andelen som har Kabelnät samt andelen som har Parabolantenn DTH har ökat något sedan 2001, medan andelen som har Parabolantenn SMATV har minskat något. Andelen som har Antenn minskade fram till 2005 då andelen plötsligt steg, detta har tidigare utretts och beror troligen på att folk blev medvetna om att de hade en antenn, trots att deras huvudsakliga mottagningssätt var ett annat) i samband med att släckningen inleddes. 10

12 DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Internet via datorn i bostaden Internetuppkopplingen sker via Telefonmodem Bredband Annat sätt Andelen av individerna som har dator och Internet i bostaden ökar något men den största förändringen är att fler och fler skaffar sig Internet via bredband. Vi har slagit ihop alla sorters bredband såsom ISDN, ADSL etc., eftersom många är osäkra på vilken distributionsform de har. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Dator i bostaden % 76 % 77 % 80 % 81 % Internet via datorn % 69 % 70 % 75 % 76 % Telefonmodem % 45 % 43 % 36 % 27 % Bredband % 23 % 28 % 38 % 48 % Annat sätt % 1 % 1 % 1 % 1 % Andelen som har tillgång till dator i bostaden har ökat sedan 2001 liksom andelen som har Internet via datorn. När det gäller den typ av teknik som Internetuppkopplingen sker via så har andelen med Telefonmodem minskat medan andelen som har Bredband har ökat. 11

13 APPARAT-INNEHAV Antal TV-apparater 1 TV-apparat TV-apparater TV-apparater eller fler Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 1 TV-apparat % 41 % 41 % 37 % 39 % 2 TV-apparater % 38 % 37 % 39 % 36 % 3 TV-apparater % 21 % 22 % 24 % 25 % Andelen som har endast en TV-apparat i hushållen har minskat sedan 2001 medan andelen som har två Tv-apparater i hushållet har legat relativt konstant. Andelen som har tre TVapparater i hushållet har däremot ökat sedan TV-apparatens placering Vardagsrum TV-rum/Allrum Kök/Matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum När det gäller TV-apparaternas placering så har det inte skett så stora förändringar sedan De som har ökat mest är TV i sovrum, både barns och vuxnas. Se utveckling på nästa sida. 12

14 Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Vardagsrum % 83 % 82 % 82 % 84 % TV-rum/Allrum % 25 % 25 % 26 % 25 % Kök/Matrum % 7 % 7 % 8 % 8 % Barn(en)s sovrum % 23 % 25 % 26 % 27 % Vuxnas sovrum % 28 % 27 % 29 % 29 % Arbetsrum % 2 % 2 % 3 % 4 % Annat rum % 5 % 5 % 5 % 6 % TV-apparatens tillbehör Text-TV Video DVD PVR/DVR Spelkonsoll Någon Digital TV-mottagare Digital TV-mottagare Digitala TV-mottagare Digitala TV-mottagare eller fler procent eller ca 3,6 milj. av befolkningen har tillgång till en TV-apparat, 34 procent eller knappt 3 milj. har tillgång till två TV-apparater och 24 procent eller ca 2,1 milj. har tillgång till tre TV-apparater eller fler. Den vanligaste placeringen av TV-apparaten är som tidigare år i vardagsrummet, 84 procent eller ca 7,3 milj. av befolkningen har minst någon TV-apparat i vardagsrummet. De näst vanligaste placeringarna är i vuxnas respektive barns sovrum samt i TV-rum/allrum där ca procent har en TV placerad. 13

15 96 procent eller ca 8,3 milj. har tillgång till text-tv, 75 procent eller ca 6,5 milj. har video och 74 procent eller 6,4 milj. har en DVD-spelare. 57 procent eller ca 4,9 milj. personer uppger tillgång till digital TV-mottagare. Fler och fler skaffar nu även en digital TVmottagare till sin andra och tredje TV. I DVD-apparater och digitala Set-top-boxar blir det allt vanligare att det finns en inbyggd hårddisk som möjliggör inspelning och Time-shift-tittande. 7 procent eller ca i befolkningen i befolkningen har tillgång till någon PVR/DVR. Spelkonsoller, typ Playstation eller X-box, finns hos 29 procent av befolkningen, dessa motsvarar ca 2,5 milj. individer. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Text-TV % 92 % 94 % 95 % 97 % Video % 90 % 89 % 86 % 78 % DVD % 29 % 43 % 57 % 64 % Ngn Digital TV-mott % 1 Digital TV-mott % 2 Digitala TV-mott % 3 Digitala TV-mott % Andelen som har Text-TV har ökar sedan Andelen som har Video har minskat sedan 2001, detta har skett till förmån för DVD som har ökat dramatiskt, från 16 % 2001 till 74 % PVR/DVR samt Spelkonsoll har inte varit med i mätningarna så länge men utvecklingen för dessa tillbehör kommer att följas framöver. När det gäller siffrorna för Digitala TV-mottagare så har vi inte siffror ända ifrån En jämförelse mellan 2005 och 2006 visar dock att andelen som har någon Digital TV-mottagare ökar och när det gäller antal så är det främst de som har två Digitala TV-mottagare som har ökat. 14

16 TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD TOTALT Varav har TV Fritidshus Sommarhus eller dylikt Husvagn Campingbil eller dylikt Fritidsbåt Med övernattningsmöjlighet 24 procent har tillgång till fritidshus och av dessa kan 80 procent eller 19 procent av befolkningen se TV i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av ca 1,6 milj. människor. 9 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 68 procent av dessa eller 6 procent av befolkningen kan även se TV i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca personer. 6 procent eller personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 12 procent av båtägarna eller 1 procent av befolkningen kan också se TV i båten vilket motsvaras av personer. 15

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* MMS, Mediamätning

Läs mer

BASUNDERSÖKNING 2005:1

BASUNDERSÖKNING 2005:1 BASUNDERSÖKNING 2005:1 Mats Karlsson MMS Mediamätning i Skandinavien AB Dro ninggatan 108 113 60 Stockholm Telefon: 08-736 10 00 Internet: www.mms.se E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2005:1 MMS, Mediamätning

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Copyright MMS AB 2004

Copyright MMS AB 2004 1 2003:2 2003:22 003:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer.

Läs mer

2002:2. Copyright MMS AB 2003

2002:2. Copyright MMS AB 2003 1 2002:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

2004:2. Copyright MMS AB 2005

2004:2. Copyright MMS AB 2005 1 2004:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

2002:1. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år och genomförs i två steg;

2002:1. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år och genomförs i två steg; 1 2002:1 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI MMS Månadsrapport TV-tittandet under januari 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under januari 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor LRF Mjölk, april-maj 2016 Fakta om undersökningen Metod för datainsamling:

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja var man ska bo är ingen enkel affär. Arbetsmöjligheter, familj

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer