Lägenhetsvård och ordningsföreskrifter 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägenhetsvård och ordningsföreskrifter 2012"

Transkript

1 Lägenhetsvård och ordningsföreskrifter 2012 Ny eller särskilt viktig information! Vid ombyggnader: Kontakta alltid föreningen i förväg! Ring Sivert Christoffersson, teknisk förvaltare må-fre Större ombyggnader kan kräva styrelsens tillstånd. Du kan också få upplysningar och tips som gör att du undviker dyrbara misstag. Använd bara seriösa hantverkare! Säkerhetsdörr måste köpas genom föreningen. Endast en modell är tillåten. Andrahandsuthyrning: Man kan ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltigt skäl kan t ex vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig etc. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges med högst ett år i taget. Är skälet samboende på prov beviljas uthyrning i ett år, utan möjlighet till förlängning. Till ansökan skall även bifogas referenser på hyresgästen, hyresavtal, fullmakt etc. Styrelsen ser allvarligt på otillåten andrahandsuthyrning. Förr eller senare uppdagas detta och medlemmen riskerar att förverka sitt medlemskap = tvångsförsäljning av bostadsrätten. Avflyttning/överlåtelse: Blanketter för in/utträde ur föreningen finns att ladda ned på hemsidan, mäklarens blankett går också bra att använda. Lämna över stadgarna och den senaste årsredovisningen till den nytillträdande medlemmen, så att denne vet vilka regler som gäller inom föreningen. En avgift om 2,5 % av basbeloppet tas enligt stadgarna ut av den som överlåter lägenheten. Denna avgift är lika vid alla typer av överlåtelser och skall betalas in i samband med att handlingarna lämnas in till föreningen. Använd bg Brf Brickbandet. Märk med Överlåtelse+ditt lgh-nr. Faktura skickas ej. Köparen skall bifoga UC till inträdesansökan. Skickas alla handlingar in samtidigt och kvitto på överlåtelseavgiften bifogas, hanteras ärendet oftast inom 1 vecka. Avgiftsinbetalning, autogiro: Alla frågor gällande inbetalning av månadsavgifter och hyror besvaras av Teoge. Telefon vardagar kl Månadsavgiften betalas in till Brf Brickbandet bg alt. bg (går bra utan OCR). För den som vill betala via autogiro finns blanketter att få från Teoge. Badrum: Vi rekommenderar alla att renovera badrummen till dagens våtrumsstandard för att undvika vattenskador. Alla som skall renovera badrummet måste kontakta föreningen i förväg! Ring Sivert Christoffersson, teknisk förvaltare må-fre Vad kan hända om man inte renoverar badrummet? Läckage kan uppstå till grannarna under eller ned till källaren fasaden eller andra rum som kan skadas värmerören i golvet som kan rosta sönder med ännu allvarligare vattenskador som följd. Bostadsrättshavaren ansvarar enl. stadgarnas 14 för badrummets skick och även för tätskiktet. Skador på fastigheten kan betalas av fastighetsförsäkringen men när de beror på bristande underhåll från bostadsrättshavarens sida skall föreningens självrisk (f.n kr) betalas av bostadsrättshavaren. Vi rekommenderar var och en att ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag.

2 Vad ska jag tänka på när jag renoverar badrum? Endast hantverkare behörig för våtrum skall anlitas. Begär att få se certifikat. Begär också 10 års garanti på tätskiktet. Kravet är att renoveringen skall utföras fackmannamässigt. Några tips betr. badrum: Avfall: Byggavfall, gammalt porslin etc. skall bortforslas till tipp omgående och får inte ställas i trapphus eller utanför huset. Städa själv trapphuset om det blir nedsmutsat av slipdamm etc när du eller firma anlitad av dig renoverar. Avstängningar i badrum: Ventiler för vattenavstängningar och WC sitter bredvid WC-stolen. Avstängning av radiatorkretsen utförs efter förbeställning på expeditionen mellan och måndag-fredag. Föreningen låter inte andra än föreningens personal göra avstängningar som berör flera lägenheter. Avstängningsventilerna kan dessutom sitta i förhyrda lokaler och källarkontor. Blandare i badrum: Vi har haft problem med att medlemmar monterat blandare som saknat backventiler vilket orsakat att kallvatten trängt ut varmvattnet i andra delar av området. Det är svårt att lokalisera dessa blandarefel försäkra er därför om att blandaren är försedd med backventiler innan montage. Använd etablerade märken som Mora, FMM eller Vårgårda. Fläkt i badrum: Pax-fläkt utan kallrasskydd (t ex Pax 260) får installeras om ventilationen inte är tillfredsställande. Kallrasskydd sätter självdragsventilationen ur spel när fläkten inte går. Fönster i badrum: Nya fönster finns ej att köpa utan måste specialbeställas för dyra pengar. Var därför rädd om fönstret. Sätt t ex ett plastdraperi för fönsterväggen så den skyddas när du duschar. Fönstret skall målas om vid behov, utan draperi behövs det målas varje år. Var särskilt uppmärksam på skarvarna i nederträet i fönsterbågen, skrapa upp och fyll i med färg så fort skarven börjar synas. Bostadsrättshavare är ansvarig för att måla fönstren mellan bågarna och på insidan. Golv i badrum: Terrazzogolv, s k peppar&saltgolv (ser ut som golvet i trapphuset) är det ursprungliga golvet i badrummet och saknar fungerande tätskikt. Ett badrum med terrazzogolv bör därför renoveras snarast. Plastmatta: Livslängd år. Med tiden torkar mattan ihop och lossnar runt golvbrunnen vilket kan medföra vattenskador. Den klarar heller inte t ex att man spolar ut 90 gradigt vatten från tvättmaskinen i golvbrunnen. Det kan orsaka släpp och vattenskador. Plastmatta som skarvades i samband med stambytet: Själva svetsskarvens livslängd är passerad mattan bör bytas snarast. En skarvad matta får inte utgöra golv i duschplats. Klinker- och mosaikgolv lagda före stambytet: Dessa golv får inte användas som golv i duschplats. Renoveringsbehov av ett sådant badrum föreligger. Alla bör göra ren golvbrunnen regelbundet d v s flera gånger per år. Vid golvbyte skall förhöjningsring av märke Purus användas (samma märke som golvbrunnen). Slits och inspektionslucka: Slitsen får kaklas över. Dock skall inspektionsluckan vara kvar. Tak i badrum bv och 1 tr Takskivor och isolering utgör tillsammans brandcellsgräns och får ej åverkas/försämras. Du får gärna byta till nya takskivor av samma märke och kvalitet om de gamla ser ofräscha ut. Om du vill ha infällda spotlights måste du byta till ett tak med dubbla gipsskivor 2 x 13 mm försedda med en 100 mm tjock mineralullsskiva. Om du väljer att byta tak till dubbelgips får du vara beredd på att på egen bekostnad demontera/återmontera taket varje gång inspektion skall göras p g a att något fel uppstår eller misstänks ha uppstått i rördragningen ovan taket. Att rätt brandklass på taket bibehålls är mycket viktigt. Tvättmaskiner i badrum: El-, avlopps- och vattenledningar till tvättmaskin skall vara fast anslutna. Avloppet bör anslutas till tvättställsavloppet. Väggar i badrum: Väggar skall alltid åtgärdas samtidigt med golvet. Våtrumstapet rekommenderas ej. Äldre kakel saknar fungerande tätskikt. Livslängden på väggar med målad väv beror på tätskiktet bakom och om väven är hel. Man kanske kan räkna med 8-10 år. Ommålning med våtrumsfärg kan förlänga livslängden något. Man skall vara uppmärksam på ev. släpp och andra skador. Värme i badrum: Underhåll av radiator och radiatorrör åligger bostadsrättshavaren. Måla om vid behov så att radiatorn eller rören inte rostar sönder. Det är tillåtet att ersätta radiatorn med vattenburen eller elektrisk handdukstork eller enbart elektrisk golvvärme. (Vattenburen golvvärme tillåts däremot ej.) Radiatorn skall då vara möjlig att återmontera, rören skall proppas 5-10 cm från

3 golv eller vägg i badrummet (ej inne i väggen). Golvvärme får installeras om behörig elektriker anlitas och jordfelsbrytare installeras. Vill man återmontera radiatorn måste föreningens expedition kontaktas för att rätt flödesjusteringsnippel skall kunna monteras samtidigt. Balkonger: Några få bostadsrättshavare har inte köpt sin balkong. Om en sådan bostadsrätt säljs måste den nya bostadsrättshavaren köpa balkongen av föreningen (amortering plus ränta). Man får inte salta på balkonggolvet, ej heller lägga klinker. Om man monterar ett eluttag skall detta vara försett med jordfelsbrytare. Det är förbjudet att grilla på balkongen p g a oset. Montering av parabolantenn på balkongen är numera tillåten på följande villkor. Ingen del av antennen får sticka ut utanför räcket. Man får inte borra, skruva eller på annat sätt åverka räcket, väggen eller golvet. Monteringen skall besiktigas och godkännas av tekniskt ansvarig på kansliet. Kontakta gärna expeditionen för råd. Egna parabolantenner får ej monteras på fasaden eller på taket. Vid montering av t ex vindskydd eller kattnät får man inte heller borra, skruva eller på annat sätt åverka räcket, väggen eller golvet. Man får inte sätta upp reglar, göra tak eller på annat sätt göra en så kraftig konstruktion att evakuering via balkongen vid brand försvåras. Styrelsen rekommenderar de som bor på bottenvåningen att låta montera fönsterlås främst på balkongdörren och vardagsrumsfönstret. Kontakta låssmed. Det finns också olika typer av larm som utlöses om glaset krossas eller fönstret öppnas. De billigaste larmen kostar ca 100 kr hos t ex Clas Ohlsson. Bostadsrätt: Bostadsrätt innebär att medlemmen, bostadsrättshavaren, har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt även har rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt att utan styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar etc. Man äger alltså inte lägenheten utan rätten att bebo densamma. Brandvarnare: Minst en brandvarnare skall finnas monterad i varje lägenhet och hyreslokal. Prova batteriet regelbundet! Till julen 2009 delades en brandfilt ut till varje lägenhet. Se till att den finns lätt tillgängligt om olyckan skulle vara framme! Cykelrum: I cykelrum får endast förvaras cyklar, barnvagnar, rullatorer, sparkar och kälkar, ej mopeder och motorcyklar om de inte är helt tömda på bensin. Trapphus och källargångar skall vara helt tomma. Detta är ett absolut krav från brandmyndigheterna och det är varje enskild medlems plikt att medverka till att minska brand- och olycksriskerna i föreningen. Djur: Katter och hundar får naturligtvis inte släppas ut i området utan tillsyn. Fågelmatning är inte tillåten då den medför att råttbeståndet ökar inom området. Betr. kattnät se Balkonger. Flaggning: Varje dag vajar föreningens egen fana. Fönsterinklädnad: Fönsterinklädnaden är på utsidan försedd med en silikonsträng i fönstrens nederkant och ca 10 cm upp på sidorna. Denna silikonsträng får på inga villkor avlägsnas, den skyddar underliggande träkarm från röta. Det är inte tillåtet att själv borra, såga eller montera något tillbehör på profilerna. Kontakta kansliet.

4 Glöm inte att vid behov måla om mellan fönsterbågarna. Att åtgärda ett murket fönster är dyrt och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Var särskilt uppmärksam på badrumsfönstret, se avsnittet "Badrum". Föreningslokal: Brf Brickbandet har två föreningslokaler, Syrenen och Magnolian, som medlemmarna kan hyra t ex för privata tillställningar och även övernattning. Vikväggen mellan lokalerna kan tas bort om man vill ha en större lokal. Adress: Dukvägen 24 1 tr. Lokalerna bokas via exp. må - fre 8-11, tel Hyra 400 kr/dygn per lokal. Lokalen hyres fr Lokalen ligger inte i ett bostadshus men så pass nära att tystnad måste råda fr helger och vardagar. Föreningsstämma: På föreningsstämman (vanligen i maj/juni varje år) behandlas viktiga frågor som avgörs av medlemmarna genom omröstning. Du har där möjlighet att avge din röst i frågor som väcks genom motioner från medlemmar och förslag från styrelsen. Ärenden som behandlas anslås i förväg på föreningens kansli, på hemsidan samt sänds på intern-tv. Motion: Ärende som medlem önskar få behandlat skall skriftligen tillställas styrelsen senast 10 dagar före stämman. Motionen skall vara försedd med medlemmens namnteckning. Röstning genom ombud: Medlem har rätt att via fullmakt låta ombud rösta för henne/honom. Fullmakten skall vara skriftlig, dagtecknad och undertecknad. Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Försäkringar: Skada orsakad av bristande underhåll eller försumlighet från din sida är du som medlem ansvarig för (se stadgarna 14). Självrisken för föreningens fastighetsförsäkring är f n upp till 2 basbelopp ca kr. Styrelsen rekommenderar en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Grovsopor: I första hand rekommenderar vi att medlemmarna lämnar avfallet till ÅVC Bromma, Linta Gårdsväg 16 (vid södra änden av Bromma flygplats, infart Kvarnbacksvägen). Det är kostnadsfritt för privatpersoner. Flera av underjordsbehållarna är endast avsedda för pappersåtervinning (tidningar). De finns vid Stramaljv. 12 och 29 samt Dukv. 15 och 53. Jour: Vid akuta fel utom expeditionstid, men under vardagar ring i första hand (Sivert Christoffersson), i andra hand minicall nr Akuta fel kvällar, nätter och helger anmäls till Bravida AB Du får betala jourutryckningen själv om det inte gäller fastighetsfel. Föreningen har ingen jourtjänst för fel på TV-mottagningen, fel på tvättstugans maskiner och mindre fel som kan anstå till kommande vardag. Jourtjänsten är till för fel såsom vattenläckor etc. Julgranar: Föreningen sätter upp några julgranar varje år. Kansliet: Expeditionen finns på Galonvägen 40, BROMMA, tel , fax , e- post Expeditionstid måndag-fredag kl Här kan du fråga om blanketter, p-platskö, överlåtelser etc. Sivert Christoffersson svarar på tekniska frågor, tel må-fre Övrig tid efter överenskommelse. Frågor betr. avgifter och inbetalningar ställs till Teoge må-fre Kapprum: Kapprummets golv är belagt med Ölandskalksten. Denna kalksten får ej avlägsnas. Genom olika behandlingsprogram går den att få i ett mycket vackert skick. Kontakta fackhandeln (färgaffär).

5 Klädkammaren: Styrelsen ger aldrig lov att riva väggarna till klädkammaren. Klädkammaren får heller ej byggas om till t ex tvättstuga. Anledningen är att stamledningar för gas, vatten och avlopp är dragna genom klädkammaren och framtida arbeten, nya dragningar etc måste vara möjliga. Tvättstuga är olämpligt också p g a ventilationsproblem och risk för vattenskador. Ventilen skall vara frilagd. Källarförråd: Vissa förråd (tydligt märkta med skyltar) innehåller ventiler för kall- och varmvatten samt värme. Dessa ventiler måste kunna nås av vår personal Belamra därför inte förrådet så att avstängningsventilerna är omöjliga att nå. Föreningen har försett dessa kontor med egna lås, dessa lås får ej avlägsnas. Det är avflyttande medlems plikt att informera den nya medlemmen om sådant lås finns monterat. Borttaget lås debiteras med 500 kr inkl. moms om man hämtar låset själv på kansliet. Måste föreningens personal byta ut ett privat lås för att kunna nå en avstängning debiteras arbetet dessutom med 375 kr/timme inkl. moms. Den som har fönster i sitt källarkontor uppmanas att vädra emellanåt, men var försiktig vintertid. Lämna inte fönstret öppet vid minusgrader. Vattenledningarna kan frysa! Värmerören i taket får inte belastas. Häng inte tillhörigheter i rören och lägg ingenting ovanpå. Belastade värmerör leder till knäppningar i värmesystemet, som upplevs som mycket störande av kringboende. Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källarförrådet. Kök: Alla som skall renovera köket måste kontakta föreningen i förväg! Ring Sivert Christoffersson, teknisk förvaltare, må-fre Friblåsande fläkt får endast installeras om den ansluts till spirorör som dras upp genom imkanalen över skorstenstopp. Kontakta sotningsdistrikt 7 i Abrahamsberg, tel eller installera en kolfilterfläkt. Demontera kallrasskyddet om du har friblåsande fläkt. Imkanalen får inte byggas för så den ej kan nås av sotaren. Diskmaskin måste anslutas av fackman betr. el och vatten/avlopp. Diskmaskinsmatta måste t ex finnas. Detta gäller även tvättmaskin. Vid nyinstallation av kyl/frys krävs numera att droppskydd monteras (liknande diskmaskinsmatta). Vi rekommenderar förstås att man förser alla kyl/frysar med detta. Kontakta kansliet vid ytterligare frågor. Lokaler att hyra: Föreningen har tillgång till drygt 50 lokaler, från små skrubbar till lokaler på knappt 70 kvm som kan hyras. Avtal tecknas i princip för tre år i taget. Intresserad kan kontakta kansliet för att ställa sig i kö. Medlemskap: Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Brickbandet. Juridiska personer accepteras ej. Ansökan om medlemskap sker på av föreningen upprättad blankett (finns att hämta på kansliet). Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt, varav minst en skall bebo lägenheten. Minsta tillåtna andel är 10%. Namnbyte: För namnbyte på porttavlan, kontakta kansliet. Bokstäver till dörren kan hämtas på expeditionen, Galonvägen 40 C. Den som byter namn skall lämna in ett intyg om namnändring från Skatteverket för att vi ska kunna ändra i lägenhetsregistret. Pantförskrivningar:

6 Pantförskrivningar lämnas till kansliet för styrelsens underskrift. En avgift, 1 % av basbeloppet ( kr), tas enligt stadgarnas 50 ut för denna tjänst för varje gång den utnyttjas. Avgiften debiteras i efterskott via faktura. Parkering och tomgångskörning: Önskar du hyra en parkeringsplats, kontakta kansliet. Det finns f.n ett fåtal platser lediga. Parkering skall ske med avgasrör mot gatan. Du skall själv hålla p-platsen ren och snygg. Det är förbjudet att parkera på gårdarna. Utryckningsfordon och färdtjänst måste kunna komma fram. Enligt myndigheternas föreskrifter är tomgångskörning av motorfordon under mer än en minut förbjuden inom kommunen. Bestämmelsen gäller givetvis även inom föreningens område. Kör eller parkera inte på gräsmattorna! Radiatorer Under 2007/2008 har föreningen bytt radiatorventiler samt gjort en flödesjustering för att få en bättre värmekomfort i lägenheterna och en rättvis fördelning av värmen. Det är därför viktigt att flödesjusteringen inte blir rubbad. Om du vill byta ut någon radiator i lägenheten eller byta badrumsradiatorn mot en handdukstork med vattenburen värme måste du därför kontakta expeditionen först. Om flödesinställningen blir rubbad genom att man byter ut fel delar kan det bli för kallt i din egen lägenhet eller i någon grannes. Skall man sedan efterjustera flödena blir detta mycket kostsamt för den bostadsrättshavare som bytt ut fel delar. Det är därför nödvändigt att få det rätt från början. Flödesjusterande reservdelar finns att köpa på kansliet till en mindra kostnad. Bättringsmåla radiatorerna vid behov så att rostskador undviks. Radon Föreningen har genomfört mätningar av radongashalter enl. miljöförvaltningens krav. Det har uppmätts en hel del förhöjda värden, de flesta mellan 200 bq och 400 bq som tidigare var gränsen för det tillåtna. Under 2012 kommer ytterligare åtgärder mot de förhöjda radongashalterna att vidtas. Det är inte byggnadsmaterialet som orsakar problemet utan det är s.k markradon som tränger in i husen. Vi påminner alla om vikten av en god ventilation. Se detta avsnitt. Renovering, reparationer: Innan du börjar reparera din lägenhet vänd dig till kansliet för råd, så undviks dyrbara misstag. Se avsnittet "Badrum" och Kök. Rivning av väggar och andra större förändringar av lägenhetens planlösning kräver styrelsens tillstånd. Parkettgolven i vardagsrum och sovrum skall bevaras eller ersättas med golv av minst likvärdig kvalitet. Kalkstensgolvet i hallen får ej avlägsnas eller åverkas. Föreningen har ett mångårigt samarbete med kunniga elektriker, målare, snickare, golvslipare samt golvläggare som kan hjälpa dig. Vissa mindre reparationsarbeten utföres, i mån av tid, med egen personal. S.k. takras (när putsen släpper från lägenhetens innertak) ersätts ej av föreningen. Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättsinnehavaren för takets skick. Reparationsfond: Reparationsfonden är avskaffad genom att inga nya avsättningar görs. Uttag kan göras enligt tidigare regler, dvs enl. 14 och mot kvitton men fonden töms inte enl. stämmobeslut förrän Ev. tillgodohavande följer under en övergångsperiod lägenheten vid överlåtelse. Styrelsen: Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter samt suppleanter. Ordförande är Bengt Swegen, tel I övrigt se porttavlan. Brev till styrelsen adresseras till Galonvägen 40 C. Störningar Det är ofrånkomligt att ljud från ett normalt boende eller vid en renovering hörs in i grannlägenheterna dagtid. Det skall vara lugnt och tyst i husen mellan kl och Om

7 du renoverar lägenheten varsla grannarna och förlägg störande arbeten må-fre och lörsön. Om du blir allvarligt störd av en granne gör följande: 1. Tala personligen med den störande på ett vänligt sätt. Ofta är det tanklöshet som är orsaken. 2. Vid upprepade störningar nattetid, skriv ned vad som hänt med datum och tidpunkt och lämna brevet till föreningens exp. Den störande får då ett brev med vad som gäller och att bostadsrätten kan förverkas om störningarna fortsätter. Den störande har då möjlighet att bemöta påståendena. Ibland kallar styrelsen till ett möte med samtliga inblandade för att försöka få den störande att inse allvaret. 3. Fortsätter störningarna, som också hörts av andra närboende, går föreningen vidare till tingsrätten för avhysning. Säkerhetsdörrar Den 3 april 2012 röstade 77% vid Brf Brickbandets extra föreningsstämma ja till ett förslag om att låta montera fastighetsboxar i trapphusen. Man röstade också med en klar majoritet för att säkerhetsdörrar av en enda modell, tillverkad av SweDoor/JELD-Wen skall få monteras. Denna modell är utan brevinkast. Kontakta föreningen om du vill ha en säkerhetsdörr. Det är inte tillåtet att montera vilken säkerhetsdörr man vill, utan föreningen värnar om ett enhetligt utseende i trapphuset. Trapphus Trapphuset skall vara tomt. Varken blomkrukor, dörrmattor, barnvagnar, rullatorer eller någonting annat får förvaras där. Trapphusets källarplan skall också vara tomt. Ramp kan monteras på trappan till källarplanet för att underlätta för barnvagnsägare att nå cykelrummet, kontakta expeditionen. Den som är beroende av rullator och har svårt att nå cykelrummet kan kontakta föreningen. I vissa fall kan det gamla sopskåpet användas som rullatorgarage. Trädgård och rabatter: Föreningen har en trädgårdsgrupp för intresserade medlemmar. Kontakta Anitha Schäfer om du vill hjälpa till. Om du vill göra en egen plantering, kontakta först trädgårdsgruppen eller styrelsen betr. val av plats och växter och möjlighet till bidrag. TV och bredband: För närvarande sänder föreningen i eget kabelnät 14 kanaler bl a en egen info-kanal för den som inte har tillgång till föreningens hemsida. Du kan också själv abonnera på ett digitalt utbud såsom Canal+ eller Family (vision). Dessa utbud beställs av Canal Digital tel I alla lägenheter finns bredband indraget. Föreningen har ett avtal med Opennet vilket innebär att man kan välja de tjänster och leverantörer som passar ens egna önskemål. Tel. Opennet eller e-post Information finns också på Tvättstuga: Föreningens tvättstuga ligger på Dukvägen 22, bv. Där finns såväl spontantvättmaskiner som bokningsbara tvättstugor. Den elektroniska nyckeln skall lämnas över vid överlåtelse av lägenheten. Kontakta Sivert Christoffersson om du saknar lösenord, har tappat din nyckel eller har andra problem med tillträde till tvättstugan. Det går att boka via Internet, gå in via föreningens hemsida Bokning sker annars i tvättstugans entré. Tvättstugan städas endast 1 g/vecka (torsdag f.m.), så det är viktigt att var och en själv städar efter sitt tvättpass. Glöm inte luddfiltret i torktumlarna! Var rädd om föreningens gemensamma egendom! Använd tvättpåse vid tvätt av bygelbehå för att undvika maskinhaveri. Ventilation: Brf Brickbandets hus är självdragsventilerade. Principen bygger på att varm luft strävar uppåt och därmed ut genom självdragskanaler. Det ger i sin tur ett undertryck i bostaden och ny luft fylls på genom ventiler. Luft skall således komma in genom springventilerna vid fönstren, värmas upp av radiatorn (elementet) och stiga upp och sugas ut genom frånluftsventilerna i kök, badrum,

8 klädkammare och även på väggen i sovrum, vardagsrum och passage (beroende på typ av lägenhet). Självdrag fungerar bäst under den kallare årstiden när skillnaden i temperatur mellan ute och inne är som störst. Sommartid, när temperaturen ute och inne är lika, kan man vädra genom att öppna fönstren. Springventilerna skall alltid vara helt öppna utom när det är under minus 10 grader på vintern, då kan man stänga det ena reglaget. Alla frånluftsventiler måste också vara öppna, annars cirkulerar inte luften. Öppna inte vädringsfönstret i köket när du lagar mat. Öppna i stället ett fönster i rummet längst bort från köket och se till att den nya luften kan passera in genom köksdörren och ta matoset med sig ut genom köksventilen. Se Kök. Ventilation i badrum Om ventilationen i badrummet behöver förstärkas kan man installera en badrumsfläkt, t ex Pax 260 utan kallrasskydd. Drag Drag orsakas ofta just av att man stängt igen springventilerna och då det är undertryck i bostaden drar luften in genom otätheter vid fönster och dörrar. Möbler och gardiner som skymmer radiatorn kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordenligt utan går direkt ut i bostaden. Temperaturen i lägenheten ska vara ca 21 grader, inte under 18 grader i luften och 15 grader på golvet. Somliga stänger av radiatorn och stänger samtidigt ventilerna. Man ska ha radiatorn på och ventilerna öppna. Matos från grannen Orsaker till problemen är t ex stängda friskluftsventiler. Undertryck bildas och luft från andra lägenheter och trapphuset sugs in i lägenheten. En annan orsak är felaktigt installerade köksfläktar (se Kök ). Uttorkade vattenlås eller golvbrunnar kan också orsaka dålig lukt. Om man vid städning av badrummet inte lyckats sätta tillbaka rensholken i golvbrunnen ordentligt kan dålig lukt tränga upp, likaså om tvättställsavloppet inte är tätt vid anslutning i golvet. Ring expeditionen om du behöver hjälp. Vår- och höststädning: Varje år kallar föreningen till vår- och höststädning en söndag under april respektive oktober. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra. Styrelsen för Brf Brickbandet

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 119 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus lägenhet i ett bra område i gamla delen av Köping. Trevlig

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det var köket som fick mig på fall när jag köpte lägenheten, det är unikt

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Bölevägen 15 L Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 109 m² Område Sidsjö-Böle Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Bölevägen 15 L Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 109 m² Område Sidsjö-Böle Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 109 m² Område Sidsjö-Böle Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Naturskönt boende med sjöutsikt. -- Lotta Kalin, säljare

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Untravägen 3 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Untravägen 3 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med extremt goda kommunikationer - busshållplats finns

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge centralt i Norrköping. Stor gemensam trädgård

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge centralt i Norrköping. Stor gemensam trädgård

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Hallsbergsgatan 22. Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas, säljare. Hallsbergsgatan 22. www.hemverket.

Hallsbergsgatan 22. Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas, säljare. Hallsbergsgatan 22. www.hemverket. Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Hagsätra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Fyrislundsgatan 56 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Fyrislundsgatan 56 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Balkongen kan föreningen renovera. Nära till Gränby Centrum. Bra tvättstuga.

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Centralt läge, toppfräsch lägenhet och hög standard med påkostade

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område. Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område. Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område Norra Guldheden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevlig och lugnt område med närhet till både city

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Klövervägen 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Klövervägen 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Kobjer Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag hade två krav när jag skulle köpa lägenhet, att det var fräscht renoverat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Min favoritplats i lägenheten är balkongen, härifrån har man en härlig utsikt

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96 m² Område Tynnered Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96 m² Område Tynnered Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96 m² Område Tynnered Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är tyst och man hör inte mycket av grannarna när man

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Spånehusvägen 62 C. Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget

Spånehusvägen 62 C. Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Välskött

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område " Gamla Huvudsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Solig gavellägenhet med fönster åt tre väderstreck. Balkong åt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område utan biltrafik. Nära till tågstation och centrum.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Sicklingsvägen 9, 2tr

Sicklingsvägen 9, 2tr Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 68 m² Område Gubbängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gubbängens finaste 3:a? Lägenheten är i absolut toppskick! Lugnt

Läs mer

Län Västmanland Gatuadress Källgatan 11 B Kommun Västerås Storlek 1 rum / 24 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västmanland Gatuadress Källgatan 11 B Kommun Västerås Storlek 1 rum / 24 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 1 rum / 24 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Attraktiv adress innanför cityringen med gångavstånd till det mesta som Västerås

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans med dina grannar äger

Läs mer