Lägenhetsvård och ordningsföreskrifter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägenhetsvård och ordningsföreskrifter 2012"

Transkript

1 Lägenhetsvård och ordningsföreskrifter 2012 Ny eller särskilt viktig information! Vid ombyggnader: Kontakta alltid föreningen i förväg! Ring Sivert Christoffersson, teknisk förvaltare må-fre Större ombyggnader kan kräva styrelsens tillstånd. Du kan också få upplysningar och tips som gör att du undviker dyrbara misstag. Använd bara seriösa hantverkare! Säkerhetsdörr måste köpas genom föreningen. Endast en modell är tillåten. Andrahandsuthyrning: Man kan ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltigt skäl kan t ex vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig etc. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges med högst ett år i taget. Är skälet samboende på prov beviljas uthyrning i ett år, utan möjlighet till förlängning. Till ansökan skall även bifogas referenser på hyresgästen, hyresavtal, fullmakt etc. Styrelsen ser allvarligt på otillåten andrahandsuthyrning. Förr eller senare uppdagas detta och medlemmen riskerar att förverka sitt medlemskap = tvångsförsäljning av bostadsrätten. Avflyttning/överlåtelse: Blanketter för in/utträde ur föreningen finns att ladda ned på hemsidan, mäklarens blankett går också bra att använda. Lämna över stadgarna och den senaste årsredovisningen till den nytillträdande medlemmen, så att denne vet vilka regler som gäller inom föreningen. En avgift om 2,5 % av basbeloppet tas enligt stadgarna ut av den som överlåter lägenheten. Denna avgift är lika vid alla typer av överlåtelser och skall betalas in i samband med att handlingarna lämnas in till föreningen. Använd bg Brf Brickbandet. Märk med Överlåtelse+ditt lgh-nr. Faktura skickas ej. Köparen skall bifoga UC till inträdesansökan. Skickas alla handlingar in samtidigt och kvitto på överlåtelseavgiften bifogas, hanteras ärendet oftast inom 1 vecka. Avgiftsinbetalning, autogiro: Alla frågor gällande inbetalning av månadsavgifter och hyror besvaras av Teoge. Telefon vardagar kl Månadsavgiften betalas in till Brf Brickbandet bg alt. bg (går bra utan OCR). För den som vill betala via autogiro finns blanketter att få från Teoge. Badrum: Vi rekommenderar alla att renovera badrummen till dagens våtrumsstandard för att undvika vattenskador. Alla som skall renovera badrummet måste kontakta föreningen i förväg! Ring Sivert Christoffersson, teknisk förvaltare må-fre Vad kan hända om man inte renoverar badrummet? Läckage kan uppstå till grannarna under eller ned till källaren fasaden eller andra rum som kan skadas värmerören i golvet som kan rosta sönder med ännu allvarligare vattenskador som följd. Bostadsrättshavaren ansvarar enl. stadgarnas 14 för badrummets skick och även för tätskiktet. Skador på fastigheten kan betalas av fastighetsförsäkringen men när de beror på bristande underhåll från bostadsrättshavarens sida skall föreningens självrisk (f.n kr) betalas av bostadsrättshavaren. Vi rekommenderar var och en att ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag.

2 Vad ska jag tänka på när jag renoverar badrum? Endast hantverkare behörig för våtrum skall anlitas. Begär att få se certifikat. Begär också 10 års garanti på tätskiktet. Kravet är att renoveringen skall utföras fackmannamässigt. Några tips betr. badrum: Avfall: Byggavfall, gammalt porslin etc. skall bortforslas till tipp omgående och får inte ställas i trapphus eller utanför huset. Städa själv trapphuset om det blir nedsmutsat av slipdamm etc när du eller firma anlitad av dig renoverar. Avstängningar i badrum: Ventiler för vattenavstängningar och WC sitter bredvid WC-stolen. Avstängning av radiatorkretsen utförs efter förbeställning på expeditionen mellan och måndag-fredag. Föreningen låter inte andra än föreningens personal göra avstängningar som berör flera lägenheter. Avstängningsventilerna kan dessutom sitta i förhyrda lokaler och källarkontor. Blandare i badrum: Vi har haft problem med att medlemmar monterat blandare som saknat backventiler vilket orsakat att kallvatten trängt ut varmvattnet i andra delar av området. Det är svårt att lokalisera dessa blandarefel försäkra er därför om att blandaren är försedd med backventiler innan montage. Använd etablerade märken som Mora, FMM eller Vårgårda. Fläkt i badrum: Pax-fläkt utan kallrasskydd (t ex Pax 260) får installeras om ventilationen inte är tillfredsställande. Kallrasskydd sätter självdragsventilationen ur spel när fläkten inte går. Fönster i badrum: Nya fönster finns ej att köpa utan måste specialbeställas för dyra pengar. Var därför rädd om fönstret. Sätt t ex ett plastdraperi för fönsterväggen så den skyddas när du duschar. Fönstret skall målas om vid behov, utan draperi behövs det målas varje år. Var särskilt uppmärksam på skarvarna i nederträet i fönsterbågen, skrapa upp och fyll i med färg så fort skarven börjar synas. Bostadsrättshavare är ansvarig för att måla fönstren mellan bågarna och på insidan. Golv i badrum: Terrazzogolv, s k peppar&saltgolv (ser ut som golvet i trapphuset) är det ursprungliga golvet i badrummet och saknar fungerande tätskikt. Ett badrum med terrazzogolv bör därför renoveras snarast. Plastmatta: Livslängd år. Med tiden torkar mattan ihop och lossnar runt golvbrunnen vilket kan medföra vattenskador. Den klarar heller inte t ex att man spolar ut 90 gradigt vatten från tvättmaskinen i golvbrunnen. Det kan orsaka släpp och vattenskador. Plastmatta som skarvades i samband med stambytet: Själva svetsskarvens livslängd är passerad mattan bör bytas snarast. En skarvad matta får inte utgöra golv i duschplats. Klinker- och mosaikgolv lagda före stambytet: Dessa golv får inte användas som golv i duschplats. Renoveringsbehov av ett sådant badrum föreligger. Alla bör göra ren golvbrunnen regelbundet d v s flera gånger per år. Vid golvbyte skall förhöjningsring av märke Purus användas (samma märke som golvbrunnen). Slits och inspektionslucka: Slitsen får kaklas över. Dock skall inspektionsluckan vara kvar. Tak i badrum bv och 1 tr Takskivor och isolering utgör tillsammans brandcellsgräns och får ej åverkas/försämras. Du får gärna byta till nya takskivor av samma märke och kvalitet om de gamla ser ofräscha ut. Om du vill ha infällda spotlights måste du byta till ett tak med dubbla gipsskivor 2 x 13 mm försedda med en 100 mm tjock mineralullsskiva. Om du väljer att byta tak till dubbelgips får du vara beredd på att på egen bekostnad demontera/återmontera taket varje gång inspektion skall göras p g a att något fel uppstår eller misstänks ha uppstått i rördragningen ovan taket. Att rätt brandklass på taket bibehålls är mycket viktigt. Tvättmaskiner i badrum: El-, avlopps- och vattenledningar till tvättmaskin skall vara fast anslutna. Avloppet bör anslutas till tvättställsavloppet. Väggar i badrum: Väggar skall alltid åtgärdas samtidigt med golvet. Våtrumstapet rekommenderas ej. Äldre kakel saknar fungerande tätskikt. Livslängden på väggar med målad väv beror på tätskiktet bakom och om väven är hel. Man kanske kan räkna med 8-10 år. Ommålning med våtrumsfärg kan förlänga livslängden något. Man skall vara uppmärksam på ev. släpp och andra skador. Värme i badrum: Underhåll av radiator och radiatorrör åligger bostadsrättshavaren. Måla om vid behov så att radiatorn eller rören inte rostar sönder. Det är tillåtet att ersätta radiatorn med vattenburen eller elektrisk handdukstork eller enbart elektrisk golvvärme. (Vattenburen golvvärme tillåts däremot ej.) Radiatorn skall då vara möjlig att återmontera, rören skall proppas 5-10 cm från

3 golv eller vägg i badrummet (ej inne i väggen). Golvvärme får installeras om behörig elektriker anlitas och jordfelsbrytare installeras. Vill man återmontera radiatorn måste föreningens expedition kontaktas för att rätt flödesjusteringsnippel skall kunna monteras samtidigt. Balkonger: Några få bostadsrättshavare har inte köpt sin balkong. Om en sådan bostadsrätt säljs måste den nya bostadsrättshavaren köpa balkongen av föreningen (amortering plus ränta). Man får inte salta på balkonggolvet, ej heller lägga klinker. Om man monterar ett eluttag skall detta vara försett med jordfelsbrytare. Det är förbjudet att grilla på balkongen p g a oset. Montering av parabolantenn på balkongen är numera tillåten på följande villkor. Ingen del av antennen får sticka ut utanför räcket. Man får inte borra, skruva eller på annat sätt åverka räcket, väggen eller golvet. Monteringen skall besiktigas och godkännas av tekniskt ansvarig på kansliet. Kontakta gärna expeditionen för råd. Egna parabolantenner får ej monteras på fasaden eller på taket. Vid montering av t ex vindskydd eller kattnät får man inte heller borra, skruva eller på annat sätt åverka räcket, väggen eller golvet. Man får inte sätta upp reglar, göra tak eller på annat sätt göra en så kraftig konstruktion att evakuering via balkongen vid brand försvåras. Styrelsen rekommenderar de som bor på bottenvåningen att låta montera fönsterlås främst på balkongdörren och vardagsrumsfönstret. Kontakta låssmed. Det finns också olika typer av larm som utlöses om glaset krossas eller fönstret öppnas. De billigaste larmen kostar ca 100 kr hos t ex Clas Ohlsson. Bostadsrätt: Bostadsrätt innebär att medlemmen, bostadsrättshavaren, har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt även har rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt att utan styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar etc. Man äger alltså inte lägenheten utan rätten att bebo densamma. Brandvarnare: Minst en brandvarnare skall finnas monterad i varje lägenhet och hyreslokal. Prova batteriet regelbundet! Till julen 2009 delades en brandfilt ut till varje lägenhet. Se till att den finns lätt tillgängligt om olyckan skulle vara framme! Cykelrum: I cykelrum får endast förvaras cyklar, barnvagnar, rullatorer, sparkar och kälkar, ej mopeder och motorcyklar om de inte är helt tömda på bensin. Trapphus och källargångar skall vara helt tomma. Detta är ett absolut krav från brandmyndigheterna och det är varje enskild medlems plikt att medverka till att minska brand- och olycksriskerna i föreningen. Djur: Katter och hundar får naturligtvis inte släppas ut i området utan tillsyn. Fågelmatning är inte tillåten då den medför att råttbeståndet ökar inom området. Betr. kattnät se Balkonger. Flaggning: Varje dag vajar föreningens egen fana. Fönsterinklädnad: Fönsterinklädnaden är på utsidan försedd med en silikonsträng i fönstrens nederkant och ca 10 cm upp på sidorna. Denna silikonsträng får på inga villkor avlägsnas, den skyddar underliggande träkarm från röta. Det är inte tillåtet att själv borra, såga eller montera något tillbehör på profilerna. Kontakta kansliet.

4 Glöm inte att vid behov måla om mellan fönsterbågarna. Att åtgärda ett murket fönster är dyrt och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Var särskilt uppmärksam på badrumsfönstret, se avsnittet "Badrum". Föreningslokal: Brf Brickbandet har två föreningslokaler, Syrenen och Magnolian, som medlemmarna kan hyra t ex för privata tillställningar och även övernattning. Vikväggen mellan lokalerna kan tas bort om man vill ha en större lokal. Adress: Dukvägen 24 1 tr. Lokalerna bokas via exp. må - fre 8-11, tel Hyra 400 kr/dygn per lokal. Lokalen hyres fr Lokalen ligger inte i ett bostadshus men så pass nära att tystnad måste råda fr helger och vardagar. Föreningsstämma: På föreningsstämman (vanligen i maj/juni varje år) behandlas viktiga frågor som avgörs av medlemmarna genom omröstning. Du har där möjlighet att avge din röst i frågor som väcks genom motioner från medlemmar och förslag från styrelsen. Ärenden som behandlas anslås i förväg på föreningens kansli, på hemsidan samt sänds på intern-tv. Motion: Ärende som medlem önskar få behandlat skall skriftligen tillställas styrelsen senast 10 dagar före stämman. Motionen skall vara försedd med medlemmens namnteckning. Röstning genom ombud: Medlem har rätt att via fullmakt låta ombud rösta för henne/honom. Fullmakten skall vara skriftlig, dagtecknad och undertecknad. Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Försäkringar: Skada orsakad av bristande underhåll eller försumlighet från din sida är du som medlem ansvarig för (se stadgarna 14). Självrisken för föreningens fastighetsförsäkring är f n upp till 2 basbelopp ca kr. Styrelsen rekommenderar en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Grovsopor: I första hand rekommenderar vi att medlemmarna lämnar avfallet till ÅVC Bromma, Linta Gårdsväg 16 (vid södra änden av Bromma flygplats, infart Kvarnbacksvägen). Det är kostnadsfritt för privatpersoner. Flera av underjordsbehållarna är endast avsedda för pappersåtervinning (tidningar). De finns vid Stramaljv. 12 och 29 samt Dukv. 15 och 53. Jour: Vid akuta fel utom expeditionstid, men under vardagar ring i första hand (Sivert Christoffersson), i andra hand minicall nr Akuta fel kvällar, nätter och helger anmäls till Bravida AB Du får betala jourutryckningen själv om det inte gäller fastighetsfel. Föreningen har ingen jourtjänst för fel på TV-mottagningen, fel på tvättstugans maskiner och mindre fel som kan anstå till kommande vardag. Jourtjänsten är till för fel såsom vattenläckor etc. Julgranar: Föreningen sätter upp några julgranar varje år. Kansliet: Expeditionen finns på Galonvägen 40, BROMMA, tel , fax , e- post Expeditionstid måndag-fredag kl Här kan du fråga om blanketter, p-platskö, överlåtelser etc. Sivert Christoffersson svarar på tekniska frågor, tel må-fre Övrig tid efter överenskommelse. Frågor betr. avgifter och inbetalningar ställs till Teoge må-fre Kapprum: Kapprummets golv är belagt med Ölandskalksten. Denna kalksten får ej avlägsnas. Genom olika behandlingsprogram går den att få i ett mycket vackert skick. Kontakta fackhandeln (färgaffär).

5 Klädkammaren: Styrelsen ger aldrig lov att riva väggarna till klädkammaren. Klädkammaren får heller ej byggas om till t ex tvättstuga. Anledningen är att stamledningar för gas, vatten och avlopp är dragna genom klädkammaren och framtida arbeten, nya dragningar etc måste vara möjliga. Tvättstuga är olämpligt också p g a ventilationsproblem och risk för vattenskador. Ventilen skall vara frilagd. Källarförråd: Vissa förråd (tydligt märkta med skyltar) innehåller ventiler för kall- och varmvatten samt värme. Dessa ventiler måste kunna nås av vår personal Belamra därför inte förrådet så att avstängningsventilerna är omöjliga att nå. Föreningen har försett dessa kontor med egna lås, dessa lås får ej avlägsnas. Det är avflyttande medlems plikt att informera den nya medlemmen om sådant lås finns monterat. Borttaget lås debiteras med 500 kr inkl. moms om man hämtar låset själv på kansliet. Måste föreningens personal byta ut ett privat lås för att kunna nå en avstängning debiteras arbetet dessutom med 375 kr/timme inkl. moms. Den som har fönster i sitt källarkontor uppmanas att vädra emellanåt, men var försiktig vintertid. Lämna inte fönstret öppet vid minusgrader. Vattenledningarna kan frysa! Värmerören i taket får inte belastas. Häng inte tillhörigheter i rören och lägg ingenting ovanpå. Belastade värmerör leder till knäppningar i värmesystemet, som upplevs som mycket störande av kringboende. Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källarförrådet. Kök: Alla som skall renovera köket måste kontakta föreningen i förväg! Ring Sivert Christoffersson, teknisk förvaltare, må-fre Friblåsande fläkt får endast installeras om den ansluts till spirorör som dras upp genom imkanalen över skorstenstopp. Kontakta sotningsdistrikt 7 i Abrahamsberg, tel eller installera en kolfilterfläkt. Demontera kallrasskyddet om du har friblåsande fläkt. Imkanalen får inte byggas för så den ej kan nås av sotaren. Diskmaskin måste anslutas av fackman betr. el och vatten/avlopp. Diskmaskinsmatta måste t ex finnas. Detta gäller även tvättmaskin. Vid nyinstallation av kyl/frys krävs numera att droppskydd monteras (liknande diskmaskinsmatta). Vi rekommenderar förstås att man förser alla kyl/frysar med detta. Kontakta kansliet vid ytterligare frågor. Lokaler att hyra: Föreningen har tillgång till drygt 50 lokaler, från små skrubbar till lokaler på knappt 70 kvm som kan hyras. Avtal tecknas i princip för tre år i taget. Intresserad kan kontakta kansliet för att ställa sig i kö. Medlemskap: Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Brickbandet. Juridiska personer accepteras ej. Ansökan om medlemskap sker på av föreningen upprättad blankett (finns att hämta på kansliet). Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt, varav minst en skall bebo lägenheten. Minsta tillåtna andel är 10%. Namnbyte: För namnbyte på porttavlan, kontakta kansliet. Bokstäver till dörren kan hämtas på expeditionen, Galonvägen 40 C. Den som byter namn skall lämna in ett intyg om namnändring från Skatteverket för att vi ska kunna ändra i lägenhetsregistret. Pantförskrivningar:

6 Pantförskrivningar lämnas till kansliet för styrelsens underskrift. En avgift, 1 % av basbeloppet ( kr), tas enligt stadgarnas 50 ut för denna tjänst för varje gång den utnyttjas. Avgiften debiteras i efterskott via faktura. Parkering och tomgångskörning: Önskar du hyra en parkeringsplats, kontakta kansliet. Det finns f.n ett fåtal platser lediga. Parkering skall ske med avgasrör mot gatan. Du skall själv hålla p-platsen ren och snygg. Det är förbjudet att parkera på gårdarna. Utryckningsfordon och färdtjänst måste kunna komma fram. Enligt myndigheternas föreskrifter är tomgångskörning av motorfordon under mer än en minut förbjuden inom kommunen. Bestämmelsen gäller givetvis även inom föreningens område. Kör eller parkera inte på gräsmattorna! Radiatorer Under 2007/2008 har föreningen bytt radiatorventiler samt gjort en flödesjustering för att få en bättre värmekomfort i lägenheterna och en rättvis fördelning av värmen. Det är därför viktigt att flödesjusteringen inte blir rubbad. Om du vill byta ut någon radiator i lägenheten eller byta badrumsradiatorn mot en handdukstork med vattenburen värme måste du därför kontakta expeditionen först. Om flödesinställningen blir rubbad genom att man byter ut fel delar kan det bli för kallt i din egen lägenhet eller i någon grannes. Skall man sedan efterjustera flödena blir detta mycket kostsamt för den bostadsrättshavare som bytt ut fel delar. Det är därför nödvändigt att få det rätt från början. Flödesjusterande reservdelar finns att köpa på kansliet till en mindra kostnad. Bättringsmåla radiatorerna vid behov så att rostskador undviks. Radon Föreningen har genomfört mätningar av radongashalter enl. miljöförvaltningens krav. Det har uppmätts en hel del förhöjda värden, de flesta mellan 200 bq och 400 bq som tidigare var gränsen för det tillåtna. Under 2012 kommer ytterligare åtgärder mot de förhöjda radongashalterna att vidtas. Det är inte byggnadsmaterialet som orsakar problemet utan det är s.k markradon som tränger in i husen. Vi påminner alla om vikten av en god ventilation. Se detta avsnitt. Renovering, reparationer: Innan du börjar reparera din lägenhet vänd dig till kansliet för råd, så undviks dyrbara misstag. Se avsnittet "Badrum" och Kök. Rivning av väggar och andra större förändringar av lägenhetens planlösning kräver styrelsens tillstånd. Parkettgolven i vardagsrum och sovrum skall bevaras eller ersättas med golv av minst likvärdig kvalitet. Kalkstensgolvet i hallen får ej avlägsnas eller åverkas. Föreningen har ett mångårigt samarbete med kunniga elektriker, målare, snickare, golvslipare samt golvläggare som kan hjälpa dig. Vissa mindre reparationsarbeten utföres, i mån av tid, med egen personal. S.k. takras (när putsen släpper från lägenhetens innertak) ersätts ej av föreningen. Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättsinnehavaren för takets skick. Reparationsfond: Reparationsfonden är avskaffad genom att inga nya avsättningar görs. Uttag kan göras enligt tidigare regler, dvs enl. 14 och mot kvitton men fonden töms inte enl. stämmobeslut förrän Ev. tillgodohavande följer under en övergångsperiod lägenheten vid överlåtelse. Styrelsen: Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter samt suppleanter. Ordförande är Bengt Swegen, tel I övrigt se porttavlan. Brev till styrelsen adresseras till Galonvägen 40 C. Störningar Det är ofrånkomligt att ljud från ett normalt boende eller vid en renovering hörs in i grannlägenheterna dagtid. Det skall vara lugnt och tyst i husen mellan kl och Om

7 du renoverar lägenheten varsla grannarna och förlägg störande arbeten må-fre och lörsön. Om du blir allvarligt störd av en granne gör följande: 1. Tala personligen med den störande på ett vänligt sätt. Ofta är det tanklöshet som är orsaken. 2. Vid upprepade störningar nattetid, skriv ned vad som hänt med datum och tidpunkt och lämna brevet till föreningens exp. Den störande får då ett brev med vad som gäller och att bostadsrätten kan förverkas om störningarna fortsätter. Den störande har då möjlighet att bemöta påståendena. Ibland kallar styrelsen till ett möte med samtliga inblandade för att försöka få den störande att inse allvaret. 3. Fortsätter störningarna, som också hörts av andra närboende, går föreningen vidare till tingsrätten för avhysning. Säkerhetsdörrar Den 3 april 2012 röstade 77% vid Brf Brickbandets extra föreningsstämma ja till ett förslag om att låta montera fastighetsboxar i trapphusen. Man röstade också med en klar majoritet för att säkerhetsdörrar av en enda modell, tillverkad av SweDoor/JELD-Wen skall få monteras. Denna modell är utan brevinkast. Kontakta föreningen om du vill ha en säkerhetsdörr. Det är inte tillåtet att montera vilken säkerhetsdörr man vill, utan föreningen värnar om ett enhetligt utseende i trapphuset. Trapphus Trapphuset skall vara tomt. Varken blomkrukor, dörrmattor, barnvagnar, rullatorer eller någonting annat får förvaras där. Trapphusets källarplan skall också vara tomt. Ramp kan monteras på trappan till källarplanet för att underlätta för barnvagnsägare att nå cykelrummet, kontakta expeditionen. Den som är beroende av rullator och har svårt att nå cykelrummet kan kontakta föreningen. I vissa fall kan det gamla sopskåpet användas som rullatorgarage. Trädgård och rabatter: Föreningen har en trädgårdsgrupp för intresserade medlemmar. Kontakta Anitha Schäfer om du vill hjälpa till. Om du vill göra en egen plantering, kontakta först trädgårdsgruppen eller styrelsen betr. val av plats och växter och möjlighet till bidrag. TV och bredband: För närvarande sänder föreningen i eget kabelnät 14 kanaler bl a en egen info-kanal för den som inte har tillgång till föreningens hemsida. Du kan också själv abonnera på ett digitalt utbud såsom Canal+ eller Family (vision). Dessa utbud beställs av Canal Digital tel I alla lägenheter finns bredband indraget. Föreningen har ett avtal med Opennet vilket innebär att man kan välja de tjänster och leverantörer som passar ens egna önskemål. Tel. Opennet eller e-post Information finns också på Tvättstuga: Föreningens tvättstuga ligger på Dukvägen 22, bv. Där finns såväl spontantvättmaskiner som bokningsbara tvättstugor. Den elektroniska nyckeln skall lämnas över vid överlåtelse av lägenheten. Kontakta Sivert Christoffersson om du saknar lösenord, har tappat din nyckel eller har andra problem med tillträde till tvättstugan. Det går att boka via Internet, gå in via föreningens hemsida Bokning sker annars i tvättstugans entré. Tvättstugan städas endast 1 g/vecka (torsdag f.m.), så det är viktigt att var och en själv städar efter sitt tvättpass. Glöm inte luddfiltret i torktumlarna! Var rädd om föreningens gemensamma egendom! Använd tvättpåse vid tvätt av bygelbehå för att undvika maskinhaveri. Ventilation: Brf Brickbandets hus är självdragsventilerade. Principen bygger på att varm luft strävar uppåt och därmed ut genom självdragskanaler. Det ger i sin tur ett undertryck i bostaden och ny luft fylls på genom ventiler. Luft skall således komma in genom springventilerna vid fönstren, värmas upp av radiatorn (elementet) och stiga upp och sugas ut genom frånluftsventilerna i kök, badrum,

8 klädkammare och även på väggen i sovrum, vardagsrum och passage (beroende på typ av lägenhet). Självdrag fungerar bäst under den kallare årstiden när skillnaden i temperatur mellan ute och inne är som störst. Sommartid, när temperaturen ute och inne är lika, kan man vädra genom att öppna fönstren. Springventilerna skall alltid vara helt öppna utom när det är under minus 10 grader på vintern, då kan man stänga det ena reglaget. Alla frånluftsventiler måste också vara öppna, annars cirkulerar inte luften. Öppna inte vädringsfönstret i köket när du lagar mat. Öppna i stället ett fönster i rummet längst bort från köket och se till att den nya luften kan passera in genom köksdörren och ta matoset med sig ut genom köksventilen. Se Kök. Ventilation i badrum Om ventilationen i badrummet behöver förstärkas kan man installera en badrumsfläkt, t ex Pax 260 utan kallrasskydd. Drag Drag orsakas ofta just av att man stängt igen springventilerna och då det är undertryck i bostaden drar luften in genom otätheter vid fönster och dörrar. Möbler och gardiner som skymmer radiatorn kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordenligt utan går direkt ut i bostaden. Temperaturen i lägenheten ska vara ca 21 grader, inte under 18 grader i luften och 15 grader på golvet. Somliga stänger av radiatorn och stänger samtidigt ventilerna. Man ska ha radiatorn på och ventilerna öppna. Matos från grannen Orsaker till problemen är t ex stängda friskluftsventiler. Undertryck bildas och luft från andra lägenheter och trapphuset sugs in i lägenheten. En annan orsak är felaktigt installerade köksfläktar (se Kök ). Uttorkade vattenlås eller golvbrunnar kan också orsaka dålig lukt. Om man vid städning av badrummet inte lyckats sätta tillbaka rensholken i golvbrunnen ordentligt kan dålig lukt tränga upp, likaså om tvättställsavloppet inte är tätt vid anslutning i golvet. Ring expeditionen om du behöver hjälp. Vår- och höststädning: Varje år kallar föreningen till vår- och höststädning en söndag under april respektive oktober. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra. Styrelsen för Brf Brickbandet

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer