Digital DVB-C/T2-Mottagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital DVB-C/T2-Mottagare"

Transkript

1 Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual

2 TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D Rohrdorf-Thansau, Tyskland Rätten att ändra tekniska specifikationer förbehålls. Datum: 03/2012

3 TT-micro T821 HDTV 1. Drifts- och funktionselement... 5 Framsida... 5 Baksida... 6 Fjärrkontroll Din apparat i korthet Sammanfattning av egenskaper Vad står HDTV för? Förpackningens innehåll Säkerhet och miljöskydd Fara för barn Fara orsakad på grund av elektricitet Fara för skador på grund av andra orsaker Driftsställe Kommentarer när det gäller hanteringen av batterier Övrigt Bortskaffande av batterier och apparaten Komma igång Sätt in batterier i fjärrkontrollsenheten Ansluta mottagaren Sätta i smart card Första stegen (installation) Slå på mottagaren Använda OSD-menyn Första installationen Drift Byta kanal Volym

4 INNEHÅLL Informationsruta Text-tv Kanallista Favoriter Skanna efter kanaler EPG Timer Inspelningsfunktion (PVR) Timeshift-egenskapen Radioläge Återställa fabriksinställningar Systeminformation Inställningar Inställningar av volym Barnsäkerhet Ljudinställningar Videoinställningar Tekniska inställningar Conax-meny Diagnostik Tekniska data

5 TT-micro T821 HDTV 1. Drifts- och funktionselement Framsida A B C D E Standby-knapp Tangenter för att ändra kanaler, justera volymen och kontrollera menyn Fyrsiffrig LED-display IR-mottagare Smart card läsverktyg 5

6 DRIFTS- OCH FUNKTIONSELEMENT Baksida F G H I J K L M N Koaxial ingång för anslutning av antenn RF IN Koaxial utgång RF OUT för "genomträngning" av den analoga signalen till TV:n eller en annanapparat ( genomträngningsfunktion ) Analogt ljud vänster VÄNSTER Analogt ljud höger HÖGER S/PDIF ut (audio digital) SPDIF HDMI-kontakt HDMI USB-anslutning för extern drift (PVR-funktion) SCART-kontakt TV SCART Anslutningskontakt för extern nätförsörjning DC12V 6

7 TT-micro T821 HDTV Fjärrkontroll

8 DRIFTS- OCH FUNKTIONSELEMENT 1 Tyst Växlat ljudet till tyst 2 Numeriska knappar Väljer direkt kanal via de enskilda knapparna 3 EPG-knapp Öppnar EPG (EPG = elektronisk programguide) 4 Exit-knapp - Avbryter en process - Lämnar menyn 5 Pilknappar - för menynavigering 6 ZAP-knapp - Växlar mellan aktuell och senaste kanal - Återgår till föregående menyalternativ 7 Meny-knapp Öppnar huvudmenyn 8 Ljud / Video kontrollalternativ - DISP: Växlar läge för aspekt - FAV: Favoritkanaler - AUDIO: Växlar mellan alternativ för ljud - TXT: Startar text-tv 9 Färg-knappar Olika funktioner beroende på displaymenyn på skärmen 8

9 TT-micro T821 HDTV 10 Knappar för inspelning och uppspelning REC Spelar in det program som går på en gång Spola tillbaka inspelning Ta fram inspelningsarkiv Startar och stannar uppspelning Startar om avbruten uppspelning Växlar till normal uppspelningshastighet Snabb framåt-inspelning Pausa inspelning Startar timeshift Avslutar uppspelning eller inspelning 11 Undertext Startar alternativ för undertext 12 OK-knapp - Bekräftar val - Hämtar fram lista över TV och radioprogram 13 Info-knapp - Visar/döljer info-bannern 14 TV / Radio-knapp - Växlar mellan TV-läge och radiofunktion 15 På -/ Av- knapp Slår på resp. av apparaten (stand-by) 16 CH+ / CH- knappar Välj nästa eller föregående kanaler 9

10 DRIFTS- OCH FUNKTIONSELEMENT 17 VOL+ / VOL- knappar Mata in text Höjer eller sänker volymen Följ instruktionerna på skärmen för att mata in text med fjärrkontrollens tangenter 0 till 9. 10

11 TT-micro T821 HDTV 2. Din apparat i korthet Denna nya digitala DVB-C/T2-mottagare kommer att öppna upp en helt ny tv-värld för dig - i topp kvalitet! Denna manual kommer att hjälpa dig att dra optimal nytta av de många funktioner och möjligheter som din nya digitala mottagare har. Sammanfattning av egenskaper Mark- eller kabel-tv Tar emot fria och krypterade högdefinitions-tv-kanaler och standarddefinierade tv-kanaler (HDTV och SDTV) Samtidig uppspelning av HD-signaler på HDMI och SCART i SD-kvalitet Uppemot 4 olika listor med favoriter Uppemot 4000 kanalminnesutrymme Elektronisk programguide (EPG) ström / efterföljande program, nät EPG PVR- och timeshiftsfunktion via USB (USB-medium följer inte med) Vad står HDTV för? HDTV är en kortform för "High Definition Television (Högdefinitionstelevision)", som liknar en digital television med högre upplösning. Till skillnad mot det sedvanliga 11

12 DIN APPARAT I KORTHET PAL-systemet - den vanligaste standarden i Europa - har HDTV förmåga att överföra fyra eller fem gånger så mycket bild- och ljudinformation per kanal. Som jämförelse: NTSC (USA) 850 x 480 synliga punkter PAL HDTV 1024 x 576 synliga punkter (uppemot) 1920 X 1080 synliga punkter Resultatet blir bilder som visas i skarpa konturer, djupa färger och långtgående djup när det gäller skärpan, vilket skapar ett intryck av live-upplevelse. Din mottagare är utformad på så sätt att den kan använda HDTV. Detta indikeras genom "ANTENNA READY HD" Funktionerna som listas nedan för mottagare som garanteras av logotypen som visas: En fysisk upplösning på åtminstone 720 linjer Wide-screen format Stöder båda HDTV-standarder: 1280 x 720 / 50Hz, progressiv 1920 x 1080 / 50Hz, sammanflätad SCART analogt gränssnitt Digitalt HDMI-gränssnitt Kopieringsskydd HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) på det digitala gränssnittet 12

13 TT-micro T821 HDTV Förpackningens innehåll När du öppnar förpackningen, kontrollera att den innehåller alla artiklar nedan och att ingenting har skadats. Förpackningen innehåller: 1 mottagare 1 bruksanvisning på engelska, finska och svenska 1 snabbstartguide på engelska, finska och svenska 1 fjärrkontrollenhet 2 batterier för fjärrkontrollenheten, typ LR03 / 1,5V 1 kopplingsbar nätförsörjning 1 standard HDMI kabel 13

14 SÄKERHET OCH MILJÖSKYDD 3. Säkerhet och miljöskydd Fara för barn Läs följande punkter före anslutning och idrifttagande av din mottagare: Apparaten har utformats för användning i hemmet. Endast de funktioner som finns beskrivna i den här instruktionsmanualen får utföras med den här apparaten. Förvara instruktionsmanualen där den är tillgänglig och i närheten av apparaten. Kom ihåg att inkludera instruktionsmanualen om du skulle överlåta apparaten till någon annan. Lämna aldrig barn utan tillsyn i närheten av den här apparaten. Barn har inget sinne för fara när de handskas med elektriska apparater. Batterier kan vara dödliga om de sväljs. Förvara således batterier på långt avstånd från barn. Tillkalla omedelbart en läkare eller annan sjukvårdspersonal om ett batteri har svalts. Se till att barn inte kommer i närheten av packningsmaterial. Kvävningsrisk om det sväljs. 14

15 TT-micro T821 HDTV Fara orsakad på grund av elektricitet Det finns farlig spänning inuti apparaten. Öppna aldrig huset eller för in föremål genom ventilationsöppningarna. Utsätt inte apparaten för droppande eller sprutande vatten. Förhindra att vätska kommer in i apparaten. Om det skulle behövas ska man omgående dra ut kontakten. Placera inte vaser, koppar eller liknande föremål som innehåller vätska på apparaten. Ha inte på apparaten i fuktiga utrymmen (t.ex. badrum) eller i utrymmen där det finns mycket damm. Anslut enhetens nätförsörjning uteslutande till ett 230V vägguttag som installerats korrekt och är tillräckligt säkrat. Se till att det är fri passage till vägguttaget om du skulle behöva dra ut sladden hastigt. Ledningar får vare sig bli klämda eller tryckas ihop. Använd inte apparaten om enheten eller dess ledningar är synbart skadade eller efter att du har tappat den. Om en uppenbar skada uppstår (t.ex. rök eller liknande) då apparaten är i drift, ska man omedelbart frånkoppla den elektriska nätförsörjningen från nätuttaget. Dra alltid i kontakten och inte i sladden. Ställ inte in för hög laddning i vägguttag och förlängningar eftersom man i annat fall kan löpa risk för brand! Fråga efter högsta tillåtna elförbrukning när du köper ledningar eller uttag. 15

16 SÄKERHET OCH MILJÖSKYDD Koppla ur nätförsörjningen från vägguttaget för att helt och hållet frånkoppla enheten från nätet. Se alltid till att behöriga experter utför reparationer på mottagare eller ändrar mottagarinställningar. Tillverkaren tar inte ansvar för olyckor där användaren är inblandad om appraten är öppnad. Att ansluta andra strömkällor eller energiförbrukare än de som utvärderats kan leda till att apparaten inte fungerar korrekt eller till funktionsfel. Modifiera inte apparaten. Använd endast medföljande kablar och kopplingsbara nätförsörjningar. Åskstormar kan orsaka skada på apparaterna som fortfarande är anslutna till kraftnätet. Koppla alltid från nätförsörjningen från vägguttaget när det är storm med åska. Om den inte används under en längre tid ska man koppla från mottagaren från kontakten och antennanslutningen. Detta gäller även för apparater som kopplats till mottagaren. 16

17 TT-micro T821 HDTV Fara för skador på grund av andra orsaker Driftsställe Se till att det inte går att ramla på ledningar. Montera inte isär, kortslut eller kasta batterier in i elden. Se till att vätska som läcker ut från batteriet inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna. Om batterisyra kommer i kontakt med din hud ska du omedelbart tvätta med en massa vatten och rådgöra med en läkare. Förvara anordningen endast på en horisontell yta. Utsätt inte för extrema temperaturer. Sålunda: - Undvik exponering för direkt solljus eller värme från värmeelement; - Lämna tillräckligt med minimi-utrymme högst upp och på sidorna. Se till att luften kan cirkulera fritt. - Täck inte över anordningen med tidskrifter, bordsdukar, osv. Se till att inte värmen stängs inne inuti anordningen! I annat fall kan den skada eller sätta eld på enheten! Använd inte apparaten i närheten av lättantändligt material såsom gardiner, brännbara vätskor, osv. Var försiktig när det gäller trä eller ytor som tillverkats av fanerat trä. Dessa kan komma att blekna med tiden på grund av värmen från mottagaren. Om möjligt, placera ett värmebeständigt underlägg under apparaten. 17

18 SÄKERHET OCH MILJÖSKYDD Kommentarer när det gäller hanteringen av batterier Övrigt 18 Om batteriet inte används under en längre period bör det tas bort från fjärrkontrollsenheten. Byt ut batterierna åtminstone en gång per år för att undvika läckage. Utsätt inte batterierna för extrema förhållanden, till exempel genom att lagra dem på ett element eller för stark värme såsom solsken, brand eller dylikt. Ökad risk för läckage eller explosion! Försök aldrig att återaktivera använda batterier med värme, laddning eller med hjälp av andra metoder. Batterier får inte plockas isär eller kortslutas. När batterierna sätts i ska man iaktta rätt polaritet (+/-), i annat fall löper man risk för explosion. Rengör batteri och anordningens kontakter innan du sätter i nya batterier. Placera inte källor av öppen eld, såsom tända stearinljus, på apparaten. Att öppna apparaten resulterar i förlust av garanti. Kondenserat vatten kan produceras inne i apparaten, t.ex. om apparaten förs från en kall till en varm miljö. Vänta i ungefär en timme innan du tar mottagaren i drift. Efter den tiden har normalt sett vattnet hunnit avdunsta. Apparaten har fötter på undersidan. Eftersom möbelytor tillverkas i många olika material som vårdande produkter av olika slag används på, går det inte att utesluta risken att några av dessa substanser eller ingredienser i dessa kan ha

19 TT-micro T821 HDTV en skadlig effekt på fötterna. Om möjligt, placera en antihalk-matta under fötterna. Bortskaffande av batterier och apparaten Sortera förpackningen innan du kasserar den. Släng inte apparaten bland dina hushållssopor. När du inte längre har någon praktisk användning av apparaten ska du kontakta ditt lokala avfallshanteringskontor eller bolag för att få information om hur man ska gå tillväga vid avfallshanteringen av apparaten. Batterier eller laddningsbara batterier får inte kasseras bland hushållsavfall. Det åligger dig som användare att enligt lag lämna batterier eller laddningsbara batterier till en insamling som organiserats av din kommun, distrikt eller din lokala handelsorganisation. Endast genom att vidta dylika åtgärder kan avfallshantering som överensstämmer med lagar och förordningar garanteras. Cd Hg Pb Batterier och laddningsbara batterier som är märkta med följande tecken innehåller följande skadliga ämnen, bland andra: Cd (kadmium), Hg (kvicksilver), Pb (bly). 19

20 KOMMA IGÅNG 4. Komma igång Sätt in batterier i fjärrkontrollsenheten Batteriluckan är placerad på fjärrkontrollenhetens baksida. 1. Öppna batteriluckan genom att skjuta luckans hållare en liten bit nedåt och lyft batteriluckans lock. 2. Sätt i batterierna enligt anvisningen längst ned i batteriluckan. Tänk på polariteten! 3. Stäng batteriluckan igen. Det måste höras när batteriluckans lock går igen. Ansluta mottagaren Obs! Följ operatörsinstruktionerna för de andra enheterna såväl som det grafiska kopplingsschemat, se sidan 23. OBS! Se till att alla anordningar är avstängda innan de kopplas. Upprätta först alla andra anslutningar, koppla sedan elförsörjningsanslutningen till elkraftsuttaget. Detta för att undvika risk för skada. 20

21 TT-micro T821 HDTV Antennport Koppla ditt hus antennanslutningen eller rumsantenn till mottagarens antennkontakt RFIN. Ansluta en tv-apparat Mottagaren kan anslutas till en tv-apparat på flera sätt varvid alternativen även beror på tv-apparaten. Välj ett av följande kopplingsalternativ. Bästa alternativet (HDTV-mottagning) Koppla mottagarens HDMI -kontakt till HDMI-kontakten på din tv-apparat via en HDMI-kabel. Nästbästa alternativ Koppla TV SCART kontakten till SCART-kontakten på din tv-apparat genom användning av en SCART-kabel. Observera rätt markering i fall att tv-apparaten har flera uttag för SCART. Obs! Koppla inte mottagaren via en video-inspelare eftersom detta kan förvränga bilden som visas på tv-apparaten på grund av kopieringsskydd. Ansluta ett USB-medium Om du önskar använda mottagarens inspelningsfunktion ska du ansluta ett USB-medium (USB-minnessticka eller USB-hårddisk) till USB -uttaget. Obs! Följ USB-systemets krav, se sidan

22 KOMMA IGÅNG Ansluta ett ljudsystem Du kan välja mellan två olika anslutningstyper för att koppla din stereo eller surround dekoder till din mottagare. Anslut enheterna med hjälp av en cinch-kabel (uttag vänster och höger), eller Anslut enheterna genom att använda en optisk kabel (uttag SPDIF). Obs! Med den här typen av kabel bör ljudåtergivningen för tv:n växlas till tyst läge. Koppla mottagaren till kraftnätet OBS! Koppla endast enheten till ett rätt installerat 230 V ~ 50 Hz eluttag. Slå bara på apparaten efter att alla andra anslutningar har upprättats. Anslut mottagaren och vägguttaget för starkström med det kopplingsbara nätförsörjningsaggregatet. 1. Först av allt ska man koppla nätförsörjningskabeln till mottagarens 12 V jack. 2. Sätt sedan i stickproppen i ett eluttag. 22

23 TT-micro T821 HDTV Kopplingsschema OBS! Var uppmärksam på kopplingsinformationen, se sida 20. HTTV bildkvalitet endast via HDMI-gränssnitt. Sätt i det anslutningsbara nätförsörjningsaggregatet först mot slutet. Sätta i smart card Att använda apparaten utan ett smart card betyder att du endast kan ta emot kanaler som inte har krypterats. Ett smart card är nödvändigt för att kunna ta emot krypterade kanaler. 23

24 KOMMA IGÅNG Dessa går att få tag i i branschbutiker och ibland till och med direkt från kanalleverantören. Sätt i smart card helt och hållet i kortläsaren med chippet vänt nedåt. Obs! Ett eget smart card menyalternativ är tillgängligt i huvudmenyn, se sida 71. Design och omfattning beror på programleverantören. Lägg märke till dokumenten som i normalfallet följer med smart card. 24

25 TT-micro T821 HDTV 5. Första stegen (installation) Slå på mottagaren Så snart du har satt i mottagarens kopplingsbara nätanslutningsaggregat i eluttaget kommer mottagaren att slå på och displayen på apparatens framsida visar boot. 1. Slå på alla apparater som är kopplade till mottagaren. 2. Aktivera den AV-kanal eller ingång på din tv-apparat som du har kopplat mottagaren till. Obs! För mer information, se bruksanvisningen för din tv-apparat. Använda OSD-menyn Obs! Menyn på skärmen (här kallad on-screen display = OSD) låter dig växla inställningarna för din tv via fjärrkontrollen. Var också uppmärksam på informationen och de hjälpmeddelanden som visas på skärmen. Så här använder du on-screen display funktionen: För att kunna navigera i OSD och välja menyalternativ, använd pilknapparna på fjärrkontrollen. Det valda menyalternativet har markerats i färg. Om du vill bekräfta ett val, tryck på OK-knappen. Det valda menyalternativet körs nu eller verkställs. 25

26 FÖRSTA STEG (INSTALLATION) För att radera OSD eller för att gå ur ett hämtat program ska man trycka på Exit-knappen. De röda, de gröna, degula och deblåknapparna på fjärrkontrollen har olika funktioner beroende på menyn som visas på skärmen. Om en knapp i OSD är färgad röd, grön, gul eller blå kommer motsvarande funktion att utlösas genom att man trycker på samma färgade knappar på fjärrkontrollen. Längst ned på varje OSD-skärm kommer du att kunna se kommentarer för vilka kontroller du behöver trycka på för att genomföra inställningar då du använder den aktuella menyn. Första installationen Obs! Efter att ha slagit på apparaten för första gången kommer du att få se installations-assistenten. Vanligtvis kommer du att märka att standardinställningarna accepteras som de är. Du kan också ändra inställningarna i ett senare skede, se sida Med hjälp av eller knapparna väljer du önskat land. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 26

27 TT-micro T821 HDTV 2. Ställ in standardspråk för Menyn genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 3. Ställ in standardspråk för Ljudet genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 4. Ställ in standardspråk för Undertext genom att använda eller knapparna. Tryck på OK-knappen för att spara och gå vidare till nästa skärmbild. 27

28 FÖRSTA STEG (INSTALLATION) 5. I Menyn för inställningar kan du ändra HDMI-upplösningen (Auto, 1080i, 720p eller original) genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 6. Du kan ändra Aspektförhållandet (16:9 eller 4:3) genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 28

29 TT-micro T821 HDTV Obs! Om du har en widescreen tv, välj 16:9. Om du har en traditionell tv (som inte är widescreen), välj 4:3. 7. Ändra Aspektkonverteringen genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. Obs! Använd ZOOM för att uppfylla skärmen med helbild när som helst eller använd Letterbox (Brevlåda) för att visa det ursprungliga bildformatet. Mer information om detta i avsnittet om Inställningar för bild. 8. Om du kopplar SBT via en SCART-anslutning kan du skicka videobilden i RGB-format (bäst bildkvalitet) eller Kompositformat (standardbild) (använd eller knapparna). Se din manual för din tv-apparat när det gäller vilket videoformat som fungerar bäst för din tv. 29

30 FÖRSTA STEG (INSTALLATION) 9. Om du kopplar STB till en marksignal kan du välja mellan att slå på och av antennkretseffekten på antennen (använd eller knapparna). Tryck på OK-knappen för att spara och gå vidare till nästa skärmbild. Tryck på Exit för att gå ut ur den här menyn utan att spara. 10. Välj den signaltyp (kabel eller mark) som din STB ansluter till (använd eller knapparna). Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 11. Välj om du vill låta STB automatiskt hitta alla kanalerna eller om du manuellt vill söka fram kända kanaler (använd eller knappar). Tryck på OK-knappen för att spara och gå vidare till nästa skärmbild. Tryck på Exit för att gå ut ur den här menyn utan att spara. 30

31 TT-micro T821 HDTV 12. Nu söker kanalväljaren efter kanalerna (om du väljer Auto). Det kan dröja en stund innan alla kanalerna hittas i ditt nätverk. När proceduren är klar kommer den att börja spela upp den första kanalen. 31

32 DRIFT 6. Drift Byta kanal Det finns flera sätt att byta kanal på: Genom att trycka på CH+ eller CH -. Genom att trycka på ZAP-knappen är det möjligt att byta bakåt eller framåt mellan de två senast valda kanalerna. Genom att välja kanalen direkt från kanallistan. Volym Förutom att du kan styra volymen på din tv-apparat, din stereo eller din surround dekoder kan du även specificera den allmänna utgångsvolymen via din mottagare. Volymen kan höjas med VOL+ och sänkas med VOL-. Volymstyrkan visas med hjälp av en grafisk streckskala. Volymen stängs av genom att man trycker på Tyst-knappen. Om man trycker på knappen en gång till sätts ljudet på igen och den tidigare volymstyrkan återställs. 32

33 TT-micro T821 HDTV Informationsruta Inforutan visas automatiskt varje gång du byter kanal. Obs! 1. Tryck in Info-tangenten för att hämta informationsrutan utan att byta kanal. Informationsrutan visar valt kanalnummer och stationen. Här visas även aktuell tid och datum. Nästa rad visar programmets namn, start- och sluttid för det aktuella programmet samt det program som kommer efter. Medan inforutan är på skärmen kan du aktivera den utvidgade informationsrutan genom att trycka på Info-tangenten en gång till. Den utvidgade informationsrutan visar mer information om det aktuella programmet 33

34 DRIFT Vänligen observera: Du får se information om nästa kanal när du trycker på piltangenten. Genom att trycka på pil- tangenten återgår du till informationen om den aktuella kanalen. 2. Om man trycker på Exit eller Infotangenten döljs informationsrutan. Text-tv 1. Tryck på TXT-knappen för att visa text-tv. Använd siffertangenterna för att hoppa till en specifik sida. Tryck på piltangenterna eller för att gå till föregående eller nästa sida. 2. Ta bort text-tv helt och hållet genom att trycka på Exit-knappen. Kanallista 1. För att hämta kanallistan ska man trycka på OK-knappen vid normal TV-display. 34

35 TT-micro T821 HDTV Den här listan innehåller alla tv- och radiokanaler som mottagaren har hittat och sparat när den skannade efter kanaler 2. Använd TV/Radio-knappen för att bläddra igenom alla tv- / radio- / alla program. 3. Använd piltangenterna / / / för att välja önskad kanal från listan. Genom att trycka på piltangenterna eller väljs nästa eller föregående kanal i listan. Genom att trycka på piltangenterna eller för att gå till föregående eller nästa sida 4. Tryck på OK-knappen efter att önskad station har valts. Favoriter Skapa en lista (listor) med favoriter Din mottagare stöder uppemot fyra favoritlistor. Det finns listor med favoritkanaler som du kan välja själv. Med andra ord, de innehåller endast kanaler som du verkligen vill se. 35

36 DRIFT Till exempel skulle du kunna skapa en lista med sportkanaler, en annan för nyheter och en tredje som innehåller filmer. Vänligen observera: Alla favoritlistor skapas på samma sätt. Tv-stationer och radio-stationer kan blandas i favoritlistor. 1. Tryck på Meny-knappen. 2. Tryck på piltangenterna eller för att välja menyalternativet Inställningar. Tryck på OK. 36

37 TT-micro T821 HDTV 3. Tryck på piltangenterna eller för att välja menyalternativetfavoriter. Tryck på OK. 4. Välj ut den kanal som du vill inkludera i en kanallista med dina favoriter genom att trycka på pilknapparna / / /. 5. Tryck på färgtangenterna Röd, Grön, Gul eller Blå för att inkludera kanalen i listan med dina favoriter 1, 2, 3 or Tryck på färgtangenterna Röd, Grön, Gul eller Blå fen gång till för att utesluta kanalen i listan med dina favoriter 1, 2, 3 or 4. 37

38 DRIFT TIPS: du kan inkludera 1 kanal i flera favoritlistor TIPS: Tryck på ZAP-tangenten för att radera alla favoriter Att döpa om lista med favoriter Du kan döpa om listor med favoriter, t.ex. "sport", "filmer", osv. Detta namn kommer sedan att användas i OSD och visas på displayen. 1. Tryck på Info -knappen. 2. Välj den grupp som du vill byta namn på genom att trycka på piltangenterna /. 3. Välj namn genom att trycka på piltangenter /. 4. Tryck till sist på OK-knappen för att stänga ned skärmen och spara namnet. Tryck på Exit-tangenten för att gå ur utan att spara. 38

39 TT-micro T821 HDTV Arbeta med favoritlistor Favoritlistor är tillgängliga vid normal drift av tv och radio. 1. Tryck på FAV-knappen. Den första listan med dina favoriter visas. 2. Välj den lista som du önskar genom att trycka på FAV-knappen. 3. Tryck på piltangenterna eller för att välja en kanal och tryck på OK för att godkänna. Skanna efter kanaler Efter första installationen kan det komma att bli nödvändigt att skanna en gång till, t.ex. för att söka efter nya kanaler. 1. Tryck på Meny-knappen. 39

40 DRIFT 2. Använd pilknapparna eller för att markera menyalternativet Sök och tryck på OK för att bekräfta. 3. Markera önskad typ av skanning med pilen eller knapparna och tryck återigen på OK. Följande skanningsalternativ är tillgängliga: Uppdatera kanaler uppdaterar kanalbeställningslistan vilken emellanåt är föremål för ändringar av operatören. Ny sökning skannar av alla kanaler igen. Obs! Detta kommer att radera alla kanaler, favoriter och barnsäkra inställningar. När skanningen har slutförts kommer du att informeras om huruvida och hur många kanaler som har hittats. Manuell sökning skanningsläge vilket gör det möjligt att söka efter specifikt enskilda kanaler. Denna sökmetod framstår som särskilt rimlig om du avser att lägga till endast en enda kanal till din kanallista och om du är bekant med kanalen och information om frekvensen. Redigera välj ett alternativ för den valda kanalen. En med mer styrka eller färre störningar. Radera kanaler låter dig radera kanaler som inte är tillgängliga Sökinfo visar kanalinformationen. Tryck på Exit-tangenten för att gå ut ur menyerna. 40

41 TT-micro T821 HDTV EPG Den elektroniska programguiden (EPG) ger en överblick av programmen som den aktuella kanalen kommer att sända under de närmaste sju dygnen. Vänligen observera: Alla kanaler erbjuder inte en fullständig EPG. Många stationer ger en prognos för dagen men tillhandahåller inte detaljerade beskrivningar. Det förekommer även att tv-stationer överhuvudtaget inte sänder någon EPG-information. 1. Välj en kanal som passar. 2. Tyck på EPG-tangenten för att hämta den elektroniska programguiden. 41

42 DRIFT Obs! Datan som visas kommer att laddas ned bit för bit. EPG-alternativ: Försök att trycka på CH+ eller CH för att gå upp eller ned längs med en hel sida TV -/ Radio-knappenväxlar mellan EPG för tv- och radio-stationer. Använd den gröna eller gulafärgknappen för att ändra visningsperioden med -8 eller +8 timmar. Obs! Utförlig information om ämnet "Timer kan man hitta i nästa avsnitt Genom att trycka på REC-knappenspelas det program som valts in. För mer information om PVR-funktionen, se sida Inspelningsfunktion (PVR). 3. Tryck på Exit eller EPG för att lämna EPG. Timer Att ställa in en timer innebär att din mottagare kan slås på resp. av vid särskilda tidpunkter för inspelning av ett program, fungera som larm eller väckarklocka. I fall att apparaten redan är aktiv växlar den automatiskt över till den kanal som valts eller spelar in ett program. 42

43 TT-micro T821 HDTV Att gå in på timer-listan 1. Tryck på Meny-knappen. 2. Tryck på pilknapparna eller för att välja menyalternativet Avancerade egenskaper och tryck på OK för att bekräfta 3. Använd pilknapparna eller för att välja menyalternativettimerlista och tryck på OK för att bekräfta 4. En meny med en timerlista kommer att bli synlig Lägga till en PVR inspelningshändelse till timerlistan 1. Gå in på timer-listan. 2. Tryck på den gulfärgade knappen 3. Tryck på ZAP-knappen till dess att PVR inspelnings-timer-skärm kommer upp. 43

44 DRIFT 4. Med piltangenten / väljer du frekvens för den här händelsen. Alternativen är en gång, veckovis och dagligen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 5. Med piltangenten / väljer du startdatum för den här händelsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 6. Med piltangenten / väljer du starttid för den här händelsen. Det går även att direkt mata in starttid med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 7. Med piltangenten / väljer du tidslängden för den här händelsen. Det går även att direkt mata in tidslängden med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 8. Med piltangenten / väljer du vilken tjänst som du vill spela in. 44

45 TT-micro T821 HDTV 9. Tryck på OK-knappenför att spara timerinställningen eller Exit-knappen för att gå ur utan att spara. Lägga till en larm-timer-händelse till timerlistan 1. Gå till timer-listan. 2. Tryck på den gulfärgade knappen 3. Tryck på ZAP-knappen till dess att larm-timer-skärmen kommer upp. 4. Med piltangenten / väljer du frekvens för den här händelsen. Alternativen är en gång, veckovis och dagligen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 5. Med piltangenten / väljer du startdatum för den här händelsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 6. Med piltangenten / väljer du starttid för den här händelsen. Det går även att direkt mata in starttid med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 7. Med piltangenten / väljer du vilken tjänst som du vill spela in. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 8. Med piltangenten / väljer du om du vill byta tjänst eller inte. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 9. Med piltangenten / väljer du hur larmet ska höras. Alternativen är en gång, återkommande och av. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 45

46 DRIFT 10. Med piltangenten / väljer du om du vill att ljudet ska tonas upp eller inte. 11. Om du vill ändra meddelandet som visas kan du välja Meddelande med piltangenten /, därefter trycka på piltangenten. En ny bildskärm kommer upp där du kan döpa om meddelandet. Följ instruktionerna på skärmen för att byta namn på meddelandet. Tryck på OK-knappen för att spara det nya namnet eller Exit-knappen för att gå ur utan att spara. 12. Tryck på OK-knappenför att spara timerinställningen eller Exit-knappen för att gå ur utan att spara. Lägga till en väcknings-timer-händelse till timerlistan 1. Gå till timer-listan. 2. Tryck på den gulfärgade knappen 3. Tryck på ZAP-knappen till dess att väcknings-timer-skärmen kommer upp. 4. Med piltangenten / väljer du frekvens för den här händelsen. Alternativen är en gång, veckovis och dagligen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 5. Med piltangenten / väljer du startdatum för den här händelsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 6. Med piltangenten / väljer du starttid för den här händelsen. Det går även att direkt mata in starttid med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 46

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer