Guide. Svenska Bruksanvisning DTX502E 147

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide. Svenska Bruksanvisning DTX502E 147"

Transkript

1 Owner s manual & Installation manual Benutzerhandbuch und Montageanleitung Guide d installation et mode d emploi Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual del usuario y Manual de instalación Bruksanvisning och installationsanvisning Podręcznik użytkownika i podręcznik instalacyjny Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης DTX502E DVB-T DIGITAL TV TUNER DVB-T-DIGITAL-TV-TUNER TUNER TV NUMÉRIQUE DVB-T SINTONIZZATORE TV DIGITALE DVB-T DVB-T DIGITALE TV TUNER SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T DVB-T DIGITAL TV-MOTTAGARE TUNER TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T

2 Svenska Guide Välkommen till den fantastiska mobil-tv-världen med tillgång till underhållning i farten! Med mobil- TV kan du få signaltäckning inom räckvidden för leverantörernas TV-signaler för att se de bästa TV-programmen och ta emot extern information i realtid; När du vill använda mobil-tv-funktioner finns värdefull information i bruksanvisningen; Läs instruktionerna i guiden noggrant och använd endast originaltillbehör för att undvika skada. Om du inte följer rätt procedurer vid användning av systemet eller ansluter tillbehör som inte är kompatibla kan det leda till att garantin automatiskt ogiltighetsförklaras, och du kan till och med utsätta andra personer för fara. I detta fall kan inte företaget hållas ansvarigt; TV-bilden beror på signalens styrka. Signalen kan förstärkas med en extern antenn. Om du fortfarande har dålig mottagning ska du kontakta dina lokala TV-leverantörer och TV-distributörer; Enheten ska endast användas i normala miljöförhållanden. Den fungerar eventuellt inte korrekt i för höga temperaturer eller i för hög luftfuktighet; Läs bruksanvisningen för att lära dig hur du hanterar enheten på bästa sätt; Bilder i bruksanvisningen är endast som referens och kan skilja sig åt i verkligheten; Se texten i bruksanvisningen, bilderna är endast som referens. DTX502E 147

3 Innehåll 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt Rengöring FUNKTIONER Funktioner FJÄRRKONTROLL Söka efter kanaler Automatisk sökning Manuell sökning Grundläggande användning Byta kanal Reglera volymen Kanallista Redigera kanaler Växla mellan TV/RADIO EPG (Elektronisk programguide) Programguideinformation Undertext Bildskärm Språkinställning Skärminställning System Landsinställning Version Återställa till fabriksinställningarna Menyöversikt Felsökning Specifikationer INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE DTX502E

4 B 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING Av säkerhetsskäl bör föraren inte titta på någon videokälla och/eller använda reglagen under körning. Observera att i vissa länder är det förbjudet enligt lag att titta på och använda några videokällor under körning. Tänk också på att under körning ska volymen vara på en nivå så att det går att höra ljud utifrån. Plocka inte isär eller modifiera den här enheten. Det kan orsaka olyckor, brand eller elektriska stötar. Använd inte den här enheten om det är några problem med den, exempelvis om inget visas på skärmen eller det inte hörs något ljud. Det kan orsaka olyckor, brand eller elektriska stötar. Kontakta i stället din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion. Om det skulle uppstå något problem, exempelvis att något material har kommit in i enheten, om enheten blir våt, eller det kommer ut rök eller en konstig lukt ur enheten, ska du omedelbart sluta använda den och kontakta din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion. Om den används i sådant tillstånd kan det orsaka olyckor, brand eller elektrisk kortslutning. Använd bara säkringar med samma specifikation vid byte. Om du använder en annan typ av säkring kan det orsaka brand. Av säkerhetsskäl ska du kontakta din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion när det gäller installation av den här enheten eller ändringar i installationen. Det krävs fackkunskaper för att göra detta. 1. Den här enheten fungerar med en precisionsmekanism. Om något problem skulle inträffa ska du aldrig öppna höljet, plocka isär enheten eller smörja de roterande delarna. 2. Dessa föreskrifter är framtagna för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en heminstallation. Utrustningen alstrar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används enligt instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det går dock inte att garantera att störning inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radioeller TV-mottagning, vilket du kan kontrollera genom att slå av och på utrustningen, bör du kontakta din återförsäljare eller erfaren radio-/tvtekniker för att få hjälp. INFORMATION TILL ANVÄNDARE: OM ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SKER AV DENNA PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV TILLVERKAREN UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA. 5 Allmänt För längre servicelivslängd ska du se till att läsa följande anvisningar. Undvik att enheten kommer i kontakt med vätskor, exempelvis från drycker, paraplyer etc. Det kan skada de invändiga kretsarna. 吕 崇 垚 Plocka inte isär eller modifiera enheten på något sätt. Om du gör det kan den skadas. Om ett problem skulle inträffa ska enheten undersökas på inköpsstället. ST-207B-CL Rengöring Rengöra höljet Använd en mjuk, torr trasa och torka försiktigt bort smuts. Vid svåra smutsfläckar kan du ta lite milt rengöringsmedel utspätt i vatten på en mjuk trasa och försiktigt torka bort dem och sedan torka igen med en torr trasa. Använd inte bensen, tinner, bilschampo etc., eftersom sådana ämnen kan tränga in i höljet eller orsaka att färgen flagar. Om du låter produkter av gummi eller plast komma i kontakt med höljet under längre tid kan det orsaka fläckar. DTX502E 149

5 2. FUNKTIONER Denna DVB-T-modul uppfyller helt och hållet den internationella DVB-standarden och överför digitala bilder, ljud och information direkt till TV:n med markbunden sändning. Du kan på ett bekvämt sätt titta på och ta emot digitalt överförd musik, nyheter, film och sport via markbunden sändning på kontoret eller hemma. I avsnittet Channel Search (Kanalsökning) finns både automatiskt och manuellt sökläge. Menyn är modernt utformad och har stöd för flera språk. Alla funktioner kan utföras med pekskärmen och vissa funktioner kan även utföras med frontpanelen. Den kompakta modulen är lätt att använda och anpassningsbar för framtida utveckling. Observera att ny programvara kan ändra den kompakta modulens funktioner. Funktioner Automatisk/manuell sökning Stöd för flera språk Kanalhanterare Kanal sparas automatiskt Stöd för höghastighetsmobilitet Klarar brus/bra känslighet Uppfyller helt och hållet DVB-T-standarden Alternativ för ljudutmatning: stereo, ljud H/V, I2S Stöder EPG, text-tv, undertext Videoutmatning med stöd för ITU656/601, CVBS. PND, PMP, MP3/4, mobil-tv, bärbara applikationer 150 DTX502E

6 3. FJÄRRKONTROLL Nr Knappar Instruktioner 1 POWER (STRÖMBRYTARE) Slå på/av enheten 2 MUTE (TYST) Slå på/av ljudet 3 TV/RADIO 4 SRCH (SÖKA) Snabbknapp för sökning. Växla mellan TV- och radio-funktion (Anm.: I mån av tillgänglig sändningssignal i respektive område) 5 SIFFERKNAPPAR Välja förinställda kanaler eller ange en siffra 6 SUB (UNDERTEXT) Ställa in undertext 7 TTX (TEXT-TV) Öppna eller avsluta text-tv 8 INFO Visa information om TV-programmet 9 FAV Starta eller avsluta favoritkanalläget, du kan välja kanal med (FAVORITER) UPP-/NED-knapparna 10 RECALL (TILLBAKA) Återgå till föregående program 11 VÄNSTER Sänka volymen eller flytta markören åt vänster DTX502E 151

7 Nr Knappar Instruktioner Växla ljudutmatning mellan LEFT (VÄNSTER)/RIGHT 12 AUDIO (HÖGER)/Stereo channel (Stereokanal) 13 MENU (MENY) Öppna eller avsluta huvudmenyn Program Guide (Programguide) visar programinformation om 14 EPG varje kanal med utgångspunkt från datum och tid. 15 UPP Gå uppåt bland kanalerna eller flytta markören uppåt 16 HÖGER Höja volymen eller flytta markören åt höger 17 OK Bekräfta valt alternativ 18 EXIT (AVSLUTA) Avsluta pågående åtgärd, gå tillbaka till föregående åtgärd 19 NER Gå nedåt bland kanalerna eller flytta markören nedåt 20 Färgknappar Respektive färgknapp utför olika funktioner beroende på bildskärmsläge 152 DTX502E

8 4. Söka efter kanaler Om din kompakta modul är ansluten till antennen och TV:n kan du söka efter kanaler automatiskt utan att ange någon annan information. Om ingan kanal hittas ska du kontrollera att du har ställt in sökläge och land korrekt för din plats. Bild 4.1 Anmärkning: a) Tryck på [Menu] (Meny) för att öppna huvudmenyn med tre alternativ, Search (Söka), Display (Bildskärm), System. Tryck på respektive alternativ för att markera det, som då blir större och markerat (Se bild 4.2). Tryck på alternativet Search (Söka) för att öppna menyn Search (Söka). Du kan söka efter kanaler på två sätt: automatiskt och manuellt.(se bild 4.3) Bild 4.2 Bild 4.3 b) Tryck på [Return] (Tillbaka) för att gå tillbaka till huvudmenyn; tryck på [Return] (Tillbaka) för att stänga menyn. DTX502E 153

9 4.1 Automatisk sökning a) Tryck på [Automatic Search] (Automatisk sökning) för att söka automatiskt. Vänta lite medan mottagaren söker efter kanalerna, detta kan ta några minuter. (Se bild 4.4) b) Under automatisk sökning visas en förloppsindikator. Tryck på [SAVE] (Spara) för att spara kanalen eller tryck på [Return] (Tillbaka) för att avsluta. c) Om sökningen har slutförts utan att hitta några kanaler ska du trycka på [Return] (Tillbaka) för att avsluta och söka igen, vid behov. d) När automatisk sökning är klar visas kanalerna automatiskt i den vänstra programfliken, välj SAVE (SPARA) och stäng menyn. 4.2 Manuell sökning a) Tryck på [Manual Search] (Manuell sökning) för att söka manuellt. b) Med [ ] / [ ] kan du välja kanal och frekvens. Tryck på [OK] för att spara. (Se bild 4.5) c) Använd [ ] / [ ] för att välja sökknappen. Tryck på [OK] för att söka. d) När Channel Search (Kanalsökning) är klar ska du trycka på [OK] för att spara ändringarna och visa program. Bild 4.5 Bild DTX502E

10 5. Grundläggande användning Detta avsnitt beskriver funktioner som t.ex. byta kanal, volymkontroll och grundläggande funktioner för att titta på program. 5.1 Byta kanal Tryck på [ ] / [ ] för att byta till nästa/ föregående kanal (Se bild 5.1). 5.2 Reglera volymen Tryck på [ ] för att höja volymen och tryck på [ ] för att sänka volymen. (Se bild 5.3) Bild 5.1 Med nummerknapparna på fjärrkontrollen kan du byta till önskad kanal direkt (Se bild 5.2) Bild 5.3 Bild 5.2 Du kan också byta kanal med hjälp av kanallistan eller programguiden. DTX502E 155

11 6. Kanallista Anmärkning a) I menyn Channel List (Kanallista) kan du ställa in och ändra kanaler. b) Tryck på [List] (Lista) för att visa menyn Channel List (Kanallista) (Se bild 6.1). 6.1 Redigera kanaler Bild 6.1 a) Öppna menyn Channel List (Kanallista); b) Tryck på [ ] / [ ] för att välja den kanal som du vill redigera. Tryck på [OK] för att öppna redigeringsläget för vald kanal (Se bild 6.2). c) Röd knapp är för att låsa, grön knapp är för att låsa upp, gul knapp är för att radera och blå knapp är för att redigera. 6.2 Växla mellan TV/RADIO Bild 6.2 Medan DVB-T visas tryck på [List] (Lista) för att visa listan med TV-kanaler. Tryck på [ ] eller [ ] för att växla till sändningsläge. I sändningsläge tryck på [TV/RADIO] för att växla mellan TV- och radioläge. 156 DTX502E

12 7. EPG (Elektronisk programguide) Program Guide (Programguide) visar programinformation om varje kanal med utgångspunkt från datum och tid.(sebild 7.1) Bild 7.1 Anmärkning: Tryck på [EPG] för att öppna programmenysidorna, tryck på [Return] (Tillbaka) för att avsluta. Vissa lokala programdistributörer erbjuder inte tjänsten i området, vilket gör att denna meny inte kan användas. 7.1 Programguideinformation Här visas programinformation för alla kanaler. a) Tryck på [EPG] för att öppna informationssidorna i programguiden. Tryck på den röda knappen för att växla fönsterområde för kanal-, datum- och programkolumn. b) Gå till nästa eller föregående program inom samma programkolumnfönster med [ ] / [ ]. c) Gå till en annan kanal med [ ] / [ ] i kanalkolumnfönstret. d) Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in datum för önskade program i datumkolumnfönstret. e) Välj önskat program och tryck på [OK]. Sedan kan du titta på programmet om det är tillgängligt eller boka det om det är ett kommande program. DTX502E 157

13 8. Undertext Du kan välja vilket språk undertexten ska visas på om programmet har undertextinformation. a) Tryck på knappen [SUB] (undertext). b) Välj undertextspråk med [ ] / [ ] och tryck sedan på [OK]. (Se bild 8.1) c) Undertexten visas på det valda språket. d) Om undertextalternativet är avslaget visas ingen undertext. e) Tryck på [OK] / [Return] (Tillbaka) igen om du vill dölja undertexten. Bild DTX502E

14 9. Bildskärm Anmärkning Du kan ställa in språket för Menu (Meny(/Video/Audio/övrigt. Standardspråket är English (engelska). Tryck på [MENU] (Meny) för att öppna huvudmenyn. Tryck på [Display] (Bildskärm) för att visa bildskärmsinställningar. 9.1 Språkinställning a) Tryck på [Language] (Språk) för att ställa in språk. (Se bild 9.1) b) Tryck på [ ] eller [ ] för att visa listan med tillgängliga språk. (Se bild 9.2) c) Tryck på [ ] eller [ ] för att välja språk. Bekräfta med [OK] och avsluta med [Return] (Tillbaka). 9.2 Skärminställning a) Tryck på [Screen] (Skärm) för att ställa in skärmen. b) Tryck på respektive inställning för att aktivera den och ändra sedan Ratio (Bildformat) eller Format (Visningsformat). Bekräfta med [OK] och avsluta med [Return] (Tillbaka). (Se bild 9.3) Bild 9.1 Bild 9.3 Bild 9.2 DTX502E 159

15 10. System Anmärkningar a) Du kan ställa in Country (Land), visa Version och Reset Default (Återställa till fabriksinställningarna). b) Tryck på [MENU] (Meny) för att gå till huvudmenyn. c) Tryck på [System] för att visa systeminställningar Landsinställning I den här menyn ställer du in land. Standardland är England. 1. Gå till systemmenyn. 2. Tryck på [Country] (Land) för att visa listan med tillgängliga länder. (Se bild 10.1) 3. Välj önskat land med [ ] / [ ] och tryck på [OK] för att bekräfta (Se bild 10.2) 10.2 Version a)gå till systemmenyn. b) Tryck på [Version] för att visa systemversion. Aktuellt systemstatus visas på skärmen (Se bild 10.3) c) Tryck på [Return] (Tillbaka) för att gå tillbaka. Bild 10.3 Bild 10.1 Bild DTX502E

16 10.3 Återställa till fabriksinställningarna 1. Gå till systemmenyn. 2. Tryck på [Reset Default] (Återställa till fabriksinställningar) för att återställa till fabriksinställningar. 3. Tryck på [OK] för att bekräfta. Välj [OK] för att återställa alla inställningar till fabriksinställningar. Välj [Return] (Tillbaka) för att gå tillbaka till System. (Se bild 10.4) 4. Observera att om du återställer alla inställningar till fabriksinställningar raderas alla dina inställningar permanent, t.ex. Channel (Kanal), Menu (Meny), Installation osv. (Se bild 10.5) Bild 10.4 Bild 10.5 DTX502E 161

17 11. Menyöversikt Search (Söka) Automatisk sökning Manuell sökning Display (Bildskärm) Language (Språk) Screen (Skärm) English (Engelska), German (Tyska), French (Franska), Italian (Italienska), Spanish (Spanska), Turkish (Turkiska), Greek (Grekiska), Russian (Ryska), Czech (Tjeckiska), Danish (Danska), Finnish (Finska), Norwegian (Norska), Swedish (Svenska), Dutch (Nederländska), Portuguese (Portugisiska). Ratio (Bildformat) Format (Visningsformat) 4:3 / 16:9 Auto/Letter Box/ Pan & Scan System Country (Land) ENGLAND, GERMANY (TYSKLAND), FRANCE (FRANKRIKE), ITALY (ITALIEN), TURKEY (TURKIET), PORTUGAL, GREECE (GREKLAND), RUSSIA (RYSSLAND), CZECHREP (TJECKIEN), TAIWAN, CHINA (KINA), HOLAND (NEDERLÄNDERNA), AUSTRALIA (AUSTRALIEN) Version Återställa till fabriksinställningarna OK/Return 162 DTX502E

18 12. Felsökning Kontakta närmaste produktåterförsäljare eller servicecenter om produkten inte fungerar normalt efter att du gjort följande felsökning. Felmeddelande Möjliga orsaker Det här kan du göra Justera antennen. Ingen eller dålig signal Kanalen är krypterad eller inte tillgänglig. Antennen är inte ordentligt inställd. Kanalen har signal, men inget ljud eller bild. Kanalen har inte tagits bort av TV-bolaget. Det är en kanal för datasändning. Kontrollera kabeln från antennen. Om du inte kan lösa problemet kan antennen och installationen behöva testas av en tekniker. Kontrollera om kanalen sänder för tillfället. Kan inte titta på kanalen på vanligt sätt. Kanalen är krypterad. Den här digitala, markbundna mottagaren har inte stöd för tjänsten som dekrypterar de krypterade kanalerna. Det finns inget ljud. Kanalen har signal, men inget ljud. Tryck på den RÖDA knappen och kontrollera om kanalen har ljud. Antennkabeln är kortsluten. Byt ut antennen. Antennkabeln är kortsluten. Antennen är kortsluten. Den anslutna antennen har utsatts för främmande ämne eller skadats. Ta bort det främmande ämnet och kontakta närmaste servicecenter om den är skadad. DTX502E 163

19 Svenska Installationsmanual 13. Specifikationer DVB-T Videoformat: MPEG-2 och MPEG-4. Huvudmeny (Main): Installation, System, Channel list (Kanallista) och Preferences (Inställningar). Frekvensområde: MHz MHz Känslighet: -79,5 dbm. Allmänt Energikällans spänning: 14,4 V LS (10,8 till 15,6 V tillåtet) Videoutgångsnivå: 1,0 Vp-p (75 ohm) Antennimpedans: 50 ohm Jord: Negativ DTX502E mått: (125 mm) bredd, (30 mm) höjd, (95 mm) djup DTX502E vikt: 320 g Obs! Specifikationerna och utformningen kan ändras utan föregående meddelande. 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar Förpackningens innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter Att tänka på vid installation Att tänka på när det gäller kablage Kabelanslutningar Installationsmanual för bil-tv-antenn Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna noggrant. 3. Se till att koppla ur batteriets minuspol (-) före start. Detta är för att förhindra kortslutningar i strömkretsen under installation. (Bild 1) 2. Förpackningens innehåll Huvudenhet...1 Fjärrkontroll...1 Batteri (CR2025)...1 (sitter i fjärrkontrollen) IR-kabel...1 TV-antenn...2 Förlängningskabel...1 Bild 1 (Bilbatteri) Anslutningskabel (10-stifts kontaktdon)...1 Anslutningskabel (RCA)...1 Installationskonsoler...2 Fästskruv M2,6...4 Fästskruv M3...4 Garantikort...1 Bruksanvisning och installationsanvisning Allmänna säkerhetsföreskrifter 1. Öppna inte höljet. Det finns inga delar invändigt som användaren ska utföra service på. Om du tappar något i enheten under installationen ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för Clarion. 2. Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra höljet. Använd aldrig en grov trasa, tinner, bensin eller alkohol etc. För ingrodda smutsfläckar, ta lite kallt eller varmt vatten på en mjuk trasa och torka av försiktigt. 164 DTX502E

20 4. Att tänka på vid installation 1. Förbered alla artiklar som behövs för att installera källenheten före start. 2. Om du måste utföra något arbete på bilen, exempelvis att borra hål, ska du först kontakta återförsäljaren av bilen. 3. Använd de medföljande skruvarna för installation. Användning av andra skruvar kan orsaka skada. Chassis Chassis Max. 8 mm (M5 screw) Max. 4 mm (M2,6 skruv) Skada Damage 5. Att tänka på när det gäller kablage 1. Se till att slå av strömmen före kabeldragning. 2. Var speciellt noggrann när du drar strömkablarna. Håll dem borta från motor, avgasrör etc. Hettan kan skada kablarna. 3. Om säkringen skulle gå ska du kontrollera om kablarna sitter rätt. Om en säkring går ska du byta den mot en ny med samma amperetal som originalet (3A-SÄKRING). 4. För att byta säkringen måste du avlägsna den gamla på enhetens baksida och sätta i den nya. (Bild 2) VAR FÖRSIKTIG Efter anslutningen fixerar du kabeln med en klämma eller isoleringstejp. Säkringshållare Säkring (3A-SÄKRING) Svenska Installationsmanual Anmärkning: Det finns olika typer av säkringshållare. Låt inte batterisidan komma i kontakt med andra metalldelar. Bild 2 6. Kabelanslutningar Obs! Före installation är det viktigt att du kopplar ur den negativa kabeln på bilbatteriet. IR-kabel Återställningsbrytare FJÄRR- KONTROLL IN VIDEO OUT AUDIO OUT VISUELL IN anslutningskabel (RCA) Ljud/V Ljud/H DTX502E 165

21 Obs! DTX502E kan anslutas till huvudenheten med Förlängningskabel RCA-kabel. Om DTX502E ansluts med RCA-kabel kan du inte använda pekskärmen. Då kan du bara manövrera DTX502E med fjärrkontrollen. Om DTX502E ansluts med Förlängningskabel kan du styra DTX502E med huvudenhetens pekskärmsreglage. För VZ502E och VZ402E och VX402E Svenska Installationsmanual POWER SUPPLY TILL ENHET Förlängningskabel ANT IN Anslutningskabel AV-ENHET Nätkabel Jord +12 V extra +12 V huvudström Svart GND Röd ACC Gul B+ Antenn 1 Antenn 2 För annan modell (e.g. VX402E) 10-stifts kontaktdon AV-ENHET Förlängningskabel Anslutningskabel POWER SUPPLY TILL ENHET ANT IN Nätkabel Jord +12 V extra +12 V huvudström Svart GND Röd ACC Gul B+ Antenn 1 Antenn DTX502E

22 7. Installationsmanual för bil-tv-antenn Själva antennen ligger mellan en genomskinlig film och en separatorfilm Antennfilm Genomskinlig film (övre sidan: vattenfärg) Förstärkardel Svenska Skyddsfilm (röd) Installationsmanual Skyddsfilm (undre sidan: rosa) Varning Installationen ska genomföras i enlighet med trafikbestämmelserna i respektive land. Installera inte antennen på en plats där den kan påverka krockkuddens funktion eller hindra förarens sikt. Installera antennen inuti bilen. Använd inte DTX502E med avskuren antennsladd. Strömkablarna i sladden kan kortslutas. DTX502E 167

23 Obs! 1. Torka bort smutsen från monteringsytan innan du installerar antennen. 2. Fäst en tejpbit på skyddsfilmen, se bild, så att det är lätt att dra bort den efter installationen. Svenska Installationsmanual 3. Klistra fast förstärkaren # bild sett underifrån a. Torka fästområdet på vindrutan ordentligt innan du klistrar fast förstärkardelen b. Dra försiktigt bort skyddsfilmen från förstärkaren. c. Klistra fast förstärkardelen ordentligt på fästområdet på vindrutan. 168 DTX502E

24 4. Montera antennkabeln Dra kabeln med kabelfästen. Håll i förstärkardelen medan du drar kabeln för att minska spänningen där. Kontrollera att A-stolpen inte klämmer kabeln. Svenska Kabelhållare Installationsmanual DTX502E 169

25 5. Ansluta till DTX502E a. Anslut antennens koaxialkabel till DTX502E Svenska Installationsmanual b. Skruva fast kabelanslutningen c. Anslut radions strömkabel till antennens strömkabel 170 DTX502E

26 English: Declaration of conformity We Clarion declares that this model DTX502E is following the provision of Directive 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) with the essential requirements and the other relevant regulations. Deutsch: Konformitätserklärung Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell DTX502E den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht. Français: Déclaration de conformité Nous, Clarion, déclarons que ce modèle DTX502E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Español: Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo DTX502E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell DTX502E uppfyller kraven i direktiv 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodności Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model DTX502E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello DTX502E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model DTX502E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC). Ελληνικά: Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο DTX502E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς. Clarion Europe S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, Custines, FRANCE 2014/02 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2014: Clarion Co., Ltd. Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκτυπώθηκε στην Κίνα DTX502E

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE Svenska Installationsmanual 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar... 164 2. Förpackningens innehåll... 164 3. Allmänna säkerhetsföreskrifter... 164 4. Att tänka på vid installation...

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

Din manual CLARION NX502E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4352022

Din manual CLARION NX502E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4352022 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION NX502E. Du hittar svar på alla dina frågor i CLARION NX502E instruktionsbok

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

VARNING. Svenska Snabbstartsguide VARNING VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG VARNING. Säkerhetsanvisningar i samband med montering

VARNING. Svenska Snabbstartsguide VARNING VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG VARNING. Säkerhetsanvisningar i samband med montering Svenska Snabbstartsguide Symbolidentifiering I den här bruksanvisningen används symboler och ikoner för att ange säkerhetsanvisningar och saker att tänka på under monteringen. Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon MemoryPlus 309dp 1 2 3 4 5 Svenska 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka English 1 Speed dial keys 2 Keypad 3 Battery cover Norsk 1 Hurtigtaster 2 Tasteblokk 3 Batterideksel 4 Anslutning för

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Din manual CLARION CZ100E

Din manual CLARION CZ100E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION CZ100E. Du hittar svar på alla dina frågor i CLARION CZ100E instruktionsbok

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Varning innan installation

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR HEOS Drive är konstruerad för att tillhandahålla HEOS-multirumljud med en centralt placerad och stativmonterad fl erkanalsförstärkare. Se till att du har följande

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR

HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Symboler I den här handboken används symboler och ikoner för att ange säkerhetsåtgärder och anmärkningar angående installationsproceduren.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd Välkommen Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 Anslut Installation Använd Vad finns i lådan CD140 Basstation ELLER CD140/CD145 Handenhet CD145 Basstation Strömadapter för basstationen Strömsladd CD140 2 x AAA

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios, Android eller Kindle ansluten till ditt nätverk

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide 15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter Manual / Installationsguide Vad finns i lådan? - Digital trådlös monitor - Trådlös backkamera med anslutningskabel - Hållare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Trådlös sensor... 3 Att Komma Igång...

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer