Guide. Svenska Bruksanvisning DTX502E 147

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide. Svenska Bruksanvisning DTX502E 147"

Transkript

1 Owner s manual & Installation manual Benutzerhandbuch und Montageanleitung Guide d installation et mode d emploi Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual del usuario y Manual de instalación Bruksanvisning och installationsanvisning Podręcznik użytkownika i podręcznik instalacyjny Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης DTX502E DVB-T DIGITAL TV TUNER DVB-T-DIGITAL-TV-TUNER TUNER TV NUMÉRIQUE DVB-T SINTONIZZATORE TV DIGITALE DVB-T DVB-T DIGITALE TV TUNER SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL DVB-T DVB-T DIGITAL TV-MOTTAGARE TUNER TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T

2 Svenska Guide Välkommen till den fantastiska mobil-tv-världen med tillgång till underhållning i farten! Med mobil- TV kan du få signaltäckning inom räckvidden för leverantörernas TV-signaler för att se de bästa TV-programmen och ta emot extern information i realtid; När du vill använda mobil-tv-funktioner finns värdefull information i bruksanvisningen; Läs instruktionerna i guiden noggrant och använd endast originaltillbehör för att undvika skada. Om du inte följer rätt procedurer vid användning av systemet eller ansluter tillbehör som inte är kompatibla kan det leda till att garantin automatiskt ogiltighetsförklaras, och du kan till och med utsätta andra personer för fara. I detta fall kan inte företaget hållas ansvarigt; TV-bilden beror på signalens styrka. Signalen kan förstärkas med en extern antenn. Om du fortfarande har dålig mottagning ska du kontakta dina lokala TV-leverantörer och TV-distributörer; Enheten ska endast användas i normala miljöförhållanden. Den fungerar eventuellt inte korrekt i för höga temperaturer eller i för hög luftfuktighet; Läs bruksanvisningen för att lära dig hur du hanterar enheten på bästa sätt; Bilder i bruksanvisningen är endast som referens och kan skilja sig åt i verkligheten; Se texten i bruksanvisningen, bilderna är endast som referens. DTX502E 147

3 Innehåll 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt Rengöring FUNKTIONER Funktioner FJÄRRKONTROLL Söka efter kanaler Automatisk sökning Manuell sökning Grundläggande användning Byta kanal Reglera volymen Kanallista Redigera kanaler Växla mellan TV/RADIO EPG (Elektronisk programguide) Programguideinformation Undertext Bildskärm Språkinställning Skärminställning System Landsinställning Version Återställa till fabriksinställningarna Menyöversikt Felsökning Specifikationer INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE DTX502E

4 B 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING Av säkerhetsskäl bör föraren inte titta på någon videokälla och/eller använda reglagen under körning. Observera att i vissa länder är det förbjudet enligt lag att titta på och använda några videokällor under körning. Tänk också på att under körning ska volymen vara på en nivå så att det går att höra ljud utifrån. Plocka inte isär eller modifiera den här enheten. Det kan orsaka olyckor, brand eller elektriska stötar. Använd inte den här enheten om det är några problem med den, exempelvis om inget visas på skärmen eller det inte hörs något ljud. Det kan orsaka olyckor, brand eller elektriska stötar. Kontakta i stället din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion. Om det skulle uppstå något problem, exempelvis att något material har kommit in i enheten, om enheten blir våt, eller det kommer ut rök eller en konstig lukt ur enheten, ska du omedelbart sluta använda den och kontakta din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion. Om den används i sådant tillstånd kan det orsaka olyckor, brand eller elektrisk kortslutning. Använd bara säkringar med samma specifikation vid byte. Om du använder en annan typ av säkring kan det orsaka brand. Av säkerhetsskäl ska du kontakta din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion när det gäller installation av den här enheten eller ändringar i installationen. Det krävs fackkunskaper för att göra detta. 1. Den här enheten fungerar med en precisionsmekanism. Om något problem skulle inträffa ska du aldrig öppna höljet, plocka isär enheten eller smörja de roterande delarna. 2. Dessa föreskrifter är framtagna för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en heminstallation. Utrustningen alstrar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används enligt instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det går dock inte att garantera att störning inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radioeller TV-mottagning, vilket du kan kontrollera genom att slå av och på utrustningen, bör du kontakta din återförsäljare eller erfaren radio-/tvtekniker för att få hjälp. INFORMATION TILL ANVÄNDARE: OM ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SKER AV DENNA PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV TILLVERKAREN UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA. 5 Allmänt För längre servicelivslängd ska du se till att läsa följande anvisningar. Undvik att enheten kommer i kontakt med vätskor, exempelvis från drycker, paraplyer etc. Det kan skada de invändiga kretsarna. 吕 崇 垚 Plocka inte isär eller modifiera enheten på något sätt. Om du gör det kan den skadas. Om ett problem skulle inträffa ska enheten undersökas på inköpsstället. ST-207B-CL Rengöring Rengöra höljet Använd en mjuk, torr trasa och torka försiktigt bort smuts. Vid svåra smutsfläckar kan du ta lite milt rengöringsmedel utspätt i vatten på en mjuk trasa och försiktigt torka bort dem och sedan torka igen med en torr trasa. Använd inte bensen, tinner, bilschampo etc., eftersom sådana ämnen kan tränga in i höljet eller orsaka att färgen flagar. Om du låter produkter av gummi eller plast komma i kontakt med höljet under längre tid kan det orsaka fläckar. DTX502E 149

5 2. FUNKTIONER Denna DVB-T-modul uppfyller helt och hållet den internationella DVB-standarden och överför digitala bilder, ljud och information direkt till TV:n med markbunden sändning. Du kan på ett bekvämt sätt titta på och ta emot digitalt överförd musik, nyheter, film och sport via markbunden sändning på kontoret eller hemma. I avsnittet Channel Search (Kanalsökning) finns både automatiskt och manuellt sökläge. Menyn är modernt utformad och har stöd för flera språk. Alla funktioner kan utföras med pekskärmen och vissa funktioner kan även utföras med frontpanelen. Den kompakta modulen är lätt att använda och anpassningsbar för framtida utveckling. Observera att ny programvara kan ändra den kompakta modulens funktioner. Funktioner Automatisk/manuell sökning Stöd för flera språk Kanalhanterare Kanal sparas automatiskt Stöd för höghastighetsmobilitet Klarar brus/bra känslighet Uppfyller helt och hållet DVB-T-standarden Alternativ för ljudutmatning: stereo, ljud H/V, I2S Stöder EPG, text-tv, undertext Videoutmatning med stöd för ITU656/601, CVBS. PND, PMP, MP3/4, mobil-tv, bärbara applikationer 150 DTX502E

6 3. FJÄRRKONTROLL Nr Knappar Instruktioner 1 POWER (STRÖMBRYTARE) Slå på/av enheten 2 MUTE (TYST) Slå på/av ljudet 3 TV/RADIO 4 SRCH (SÖKA) Snabbknapp för sökning. Växla mellan TV- och radio-funktion (Anm.: I mån av tillgänglig sändningssignal i respektive område) 5 SIFFERKNAPPAR Välja förinställda kanaler eller ange en siffra 6 SUB (UNDERTEXT) Ställa in undertext 7 TTX (TEXT-TV) Öppna eller avsluta text-tv 8 INFO Visa information om TV-programmet 9 FAV Starta eller avsluta favoritkanalläget, du kan välja kanal med (FAVORITER) UPP-/NED-knapparna 10 RECALL (TILLBAKA) Återgå till föregående program 11 VÄNSTER Sänka volymen eller flytta markören åt vänster DTX502E 151

7 Nr Knappar Instruktioner Växla ljudutmatning mellan LEFT (VÄNSTER)/RIGHT 12 AUDIO (HÖGER)/Stereo channel (Stereokanal) 13 MENU (MENY) Öppna eller avsluta huvudmenyn Program Guide (Programguide) visar programinformation om 14 EPG varje kanal med utgångspunkt från datum och tid. 15 UPP Gå uppåt bland kanalerna eller flytta markören uppåt 16 HÖGER Höja volymen eller flytta markören åt höger 17 OK Bekräfta valt alternativ 18 EXIT (AVSLUTA) Avsluta pågående åtgärd, gå tillbaka till föregående åtgärd 19 NER Gå nedåt bland kanalerna eller flytta markören nedåt 20 Färgknappar Respektive färgknapp utför olika funktioner beroende på bildskärmsläge 152 DTX502E

8 4. Söka efter kanaler Om din kompakta modul är ansluten till antennen och TV:n kan du söka efter kanaler automatiskt utan att ange någon annan information. Om ingan kanal hittas ska du kontrollera att du har ställt in sökläge och land korrekt för din plats. Bild 4.1 Anmärkning: a) Tryck på [Menu] (Meny) för att öppna huvudmenyn med tre alternativ, Search (Söka), Display (Bildskärm), System. Tryck på respektive alternativ för att markera det, som då blir större och markerat (Se bild 4.2). Tryck på alternativet Search (Söka) för att öppna menyn Search (Söka). Du kan söka efter kanaler på två sätt: automatiskt och manuellt.(se bild 4.3) Bild 4.2 Bild 4.3 b) Tryck på [Return] (Tillbaka) för att gå tillbaka till huvudmenyn; tryck på [Return] (Tillbaka) för att stänga menyn. DTX502E 153

9 4.1 Automatisk sökning a) Tryck på [Automatic Search] (Automatisk sökning) för att söka automatiskt. Vänta lite medan mottagaren söker efter kanalerna, detta kan ta några minuter. (Se bild 4.4) b) Under automatisk sökning visas en förloppsindikator. Tryck på [SAVE] (Spara) för att spara kanalen eller tryck på [Return] (Tillbaka) för att avsluta. c) Om sökningen har slutförts utan att hitta några kanaler ska du trycka på [Return] (Tillbaka) för att avsluta och söka igen, vid behov. d) När automatisk sökning är klar visas kanalerna automatiskt i den vänstra programfliken, välj SAVE (SPARA) och stäng menyn. 4.2 Manuell sökning a) Tryck på [Manual Search] (Manuell sökning) för att söka manuellt. b) Med [ ] / [ ] kan du välja kanal och frekvens. Tryck på [OK] för att spara. (Se bild 4.5) c) Använd [ ] / [ ] för att välja sökknappen. Tryck på [OK] för att söka. d) När Channel Search (Kanalsökning) är klar ska du trycka på [OK] för att spara ändringarna och visa program. Bild 4.5 Bild DTX502E

10 5. Grundläggande användning Detta avsnitt beskriver funktioner som t.ex. byta kanal, volymkontroll och grundläggande funktioner för att titta på program. 5.1 Byta kanal Tryck på [ ] / [ ] för att byta till nästa/ föregående kanal (Se bild 5.1). 5.2 Reglera volymen Tryck på [ ] för att höja volymen och tryck på [ ] för att sänka volymen. (Se bild 5.3) Bild 5.1 Med nummerknapparna på fjärrkontrollen kan du byta till önskad kanal direkt (Se bild 5.2) Bild 5.3 Bild 5.2 Du kan också byta kanal med hjälp av kanallistan eller programguiden. DTX502E 155

11 6. Kanallista Anmärkning a) I menyn Channel List (Kanallista) kan du ställa in och ändra kanaler. b) Tryck på [List] (Lista) för att visa menyn Channel List (Kanallista) (Se bild 6.1). 6.1 Redigera kanaler Bild 6.1 a) Öppna menyn Channel List (Kanallista); b) Tryck på [ ] / [ ] för att välja den kanal som du vill redigera. Tryck på [OK] för att öppna redigeringsläget för vald kanal (Se bild 6.2). c) Röd knapp är för att låsa, grön knapp är för att låsa upp, gul knapp är för att radera och blå knapp är för att redigera. 6.2 Växla mellan TV/RADIO Bild 6.2 Medan DVB-T visas tryck på [List] (Lista) för att visa listan med TV-kanaler. Tryck på [ ] eller [ ] för att växla till sändningsläge. I sändningsläge tryck på [TV/RADIO] för att växla mellan TV- och radioläge. 156 DTX502E

12 7. EPG (Elektronisk programguide) Program Guide (Programguide) visar programinformation om varje kanal med utgångspunkt från datum och tid.(sebild 7.1) Bild 7.1 Anmärkning: Tryck på [EPG] för att öppna programmenysidorna, tryck på [Return] (Tillbaka) för att avsluta. Vissa lokala programdistributörer erbjuder inte tjänsten i området, vilket gör att denna meny inte kan användas. 7.1 Programguideinformation Här visas programinformation för alla kanaler. a) Tryck på [EPG] för att öppna informationssidorna i programguiden. Tryck på den röda knappen för att växla fönsterområde för kanal-, datum- och programkolumn. b) Gå till nästa eller föregående program inom samma programkolumnfönster med [ ] / [ ]. c) Gå till en annan kanal med [ ] / [ ] i kanalkolumnfönstret. d) Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in datum för önskade program i datumkolumnfönstret. e) Välj önskat program och tryck på [OK]. Sedan kan du titta på programmet om det är tillgängligt eller boka det om det är ett kommande program. DTX502E 157

13 8. Undertext Du kan välja vilket språk undertexten ska visas på om programmet har undertextinformation. a) Tryck på knappen [SUB] (undertext). b) Välj undertextspråk med [ ] / [ ] och tryck sedan på [OK]. (Se bild 8.1) c) Undertexten visas på det valda språket. d) Om undertextalternativet är avslaget visas ingen undertext. e) Tryck på [OK] / [Return] (Tillbaka) igen om du vill dölja undertexten. Bild DTX502E

14 9. Bildskärm Anmärkning Du kan ställa in språket för Menu (Meny(/Video/Audio/övrigt. Standardspråket är English (engelska). Tryck på [MENU] (Meny) för att öppna huvudmenyn. Tryck på [Display] (Bildskärm) för att visa bildskärmsinställningar. 9.1 Språkinställning a) Tryck på [Language] (Språk) för att ställa in språk. (Se bild 9.1) b) Tryck på [ ] eller [ ] för att visa listan med tillgängliga språk. (Se bild 9.2) c) Tryck på [ ] eller [ ] för att välja språk. Bekräfta med [OK] och avsluta med [Return] (Tillbaka). 9.2 Skärminställning a) Tryck på [Screen] (Skärm) för att ställa in skärmen. b) Tryck på respektive inställning för att aktivera den och ändra sedan Ratio (Bildformat) eller Format (Visningsformat). Bekräfta med [OK] och avsluta med [Return] (Tillbaka). (Se bild 9.3) Bild 9.1 Bild 9.3 Bild 9.2 DTX502E 159

15 10. System Anmärkningar a) Du kan ställa in Country (Land), visa Version och Reset Default (Återställa till fabriksinställningarna). b) Tryck på [MENU] (Meny) för att gå till huvudmenyn. c) Tryck på [System] för att visa systeminställningar Landsinställning I den här menyn ställer du in land. Standardland är England. 1. Gå till systemmenyn. 2. Tryck på [Country] (Land) för att visa listan med tillgängliga länder. (Se bild 10.1) 3. Välj önskat land med [ ] / [ ] och tryck på [OK] för att bekräfta (Se bild 10.2) 10.2 Version a)gå till systemmenyn. b) Tryck på [Version] för att visa systemversion. Aktuellt systemstatus visas på skärmen (Se bild 10.3) c) Tryck på [Return] (Tillbaka) för att gå tillbaka. Bild 10.3 Bild 10.1 Bild DTX502E

16 10.3 Återställa till fabriksinställningarna 1. Gå till systemmenyn. 2. Tryck på [Reset Default] (Återställa till fabriksinställningar) för att återställa till fabriksinställningar. 3. Tryck på [OK] för att bekräfta. Välj [OK] för att återställa alla inställningar till fabriksinställningar. Välj [Return] (Tillbaka) för att gå tillbaka till System. (Se bild 10.4) 4. Observera att om du återställer alla inställningar till fabriksinställningar raderas alla dina inställningar permanent, t.ex. Channel (Kanal), Menu (Meny), Installation osv. (Se bild 10.5) Bild 10.4 Bild 10.5 DTX502E 161

17 11. Menyöversikt Search (Söka) Automatisk sökning Manuell sökning Display (Bildskärm) Language (Språk) Screen (Skärm) English (Engelska), German (Tyska), French (Franska), Italian (Italienska), Spanish (Spanska), Turkish (Turkiska), Greek (Grekiska), Russian (Ryska), Czech (Tjeckiska), Danish (Danska), Finnish (Finska), Norwegian (Norska), Swedish (Svenska), Dutch (Nederländska), Portuguese (Portugisiska). Ratio (Bildformat) Format (Visningsformat) 4:3 / 16:9 Auto/Letter Box/ Pan & Scan System Country (Land) ENGLAND, GERMANY (TYSKLAND), FRANCE (FRANKRIKE), ITALY (ITALIEN), TURKEY (TURKIET), PORTUGAL, GREECE (GREKLAND), RUSSIA (RYSSLAND), CZECHREP (TJECKIEN), TAIWAN, CHINA (KINA), HOLAND (NEDERLÄNDERNA), AUSTRALIA (AUSTRALIEN) Version Återställa till fabriksinställningarna OK/Return 162 DTX502E

18 12. Felsökning Kontakta närmaste produktåterförsäljare eller servicecenter om produkten inte fungerar normalt efter att du gjort följande felsökning. Felmeddelande Möjliga orsaker Det här kan du göra Justera antennen. Ingen eller dålig signal Kanalen är krypterad eller inte tillgänglig. Antennen är inte ordentligt inställd. Kanalen har signal, men inget ljud eller bild. Kanalen har inte tagits bort av TV-bolaget. Det är en kanal för datasändning. Kontrollera kabeln från antennen. Om du inte kan lösa problemet kan antennen och installationen behöva testas av en tekniker. Kontrollera om kanalen sänder för tillfället. Kan inte titta på kanalen på vanligt sätt. Kanalen är krypterad. Den här digitala, markbundna mottagaren har inte stöd för tjänsten som dekrypterar de krypterade kanalerna. Det finns inget ljud. Kanalen har signal, men inget ljud. Tryck på den RÖDA knappen och kontrollera om kanalen har ljud. Antennkabeln är kortsluten. Byt ut antennen. Antennkabeln är kortsluten. Antennen är kortsluten. Den anslutna antennen har utsatts för främmande ämne eller skadats. Ta bort det främmande ämnet och kontakta närmaste servicecenter om den är skadad. DTX502E 163

19 Svenska Installationsmanual 13. Specifikationer DVB-T Videoformat: MPEG-2 och MPEG-4. Huvudmeny (Main): Installation, System, Channel list (Kanallista) och Preferences (Inställningar). Frekvensområde: MHz MHz Känslighet: -79,5 dbm. Allmänt Energikällans spänning: 14,4 V LS (10,8 till 15,6 V tillåtet) Videoutgångsnivå: 1,0 Vp-p (75 ohm) Antennimpedans: 50 ohm Jord: Negativ DTX502E mått: (125 mm) bredd, (30 mm) höjd, (95 mm) djup DTX502E vikt: 320 g Obs! Specifikationerna och utformningen kan ändras utan föregående meddelande. 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar Förpackningens innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter Att tänka på vid installation Att tänka på när det gäller kablage Kabelanslutningar Installationsmanual för bil-tv-antenn Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna noggrant. 3. Se till att koppla ur batteriets minuspol (-) före start. Detta är för att förhindra kortslutningar i strömkretsen under installation. (Bild 1) 2. Förpackningens innehåll Huvudenhet...1 Fjärrkontroll...1 Batteri (CR2025)...1 (sitter i fjärrkontrollen) IR-kabel...1 TV-antenn...2 Förlängningskabel...1 Bild 1 (Bilbatteri) Anslutningskabel (10-stifts kontaktdon)...1 Anslutningskabel (RCA)...1 Installationskonsoler...2 Fästskruv M2,6...4 Fästskruv M3...4 Garantikort...1 Bruksanvisning och installationsanvisning Allmänna säkerhetsföreskrifter 1. Öppna inte höljet. Det finns inga delar invändigt som användaren ska utföra service på. Om du tappar något i enheten under installationen ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för Clarion. 2. Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra höljet. Använd aldrig en grov trasa, tinner, bensin eller alkohol etc. För ingrodda smutsfläckar, ta lite kallt eller varmt vatten på en mjuk trasa och torka av försiktigt. 164 DTX502E

20 4. Att tänka på vid installation 1. Förbered alla artiklar som behövs för att installera källenheten före start. 2. Om du måste utföra något arbete på bilen, exempelvis att borra hål, ska du först kontakta återförsäljaren av bilen. 3. Använd de medföljande skruvarna för installation. Användning av andra skruvar kan orsaka skada. Chassis Chassis Max. 8 mm (M5 screw) Max. 4 mm (M2,6 skruv) Skada Damage 5. Att tänka på när det gäller kablage 1. Se till att slå av strömmen före kabeldragning. 2. Var speciellt noggrann när du drar strömkablarna. Håll dem borta från motor, avgasrör etc. Hettan kan skada kablarna. 3. Om säkringen skulle gå ska du kontrollera om kablarna sitter rätt. Om en säkring går ska du byta den mot en ny med samma amperetal som originalet (3A-SÄKRING). 4. För att byta säkringen måste du avlägsna den gamla på enhetens baksida och sätta i den nya. (Bild 2) VAR FÖRSIKTIG Efter anslutningen fixerar du kabeln med en klämma eller isoleringstejp. Säkringshållare Säkring (3A-SÄKRING) Svenska Installationsmanual Anmärkning: Det finns olika typer av säkringshållare. Låt inte batterisidan komma i kontakt med andra metalldelar. Bild 2 6. Kabelanslutningar Obs! Före installation är det viktigt att du kopplar ur den negativa kabeln på bilbatteriet. IR-kabel Återställningsbrytare FJÄRR- KONTROLL IN VIDEO OUT AUDIO OUT VISUELL IN anslutningskabel (RCA) Ljud/V Ljud/H DTX502E 165

21 Obs! DTX502E kan anslutas till huvudenheten med Förlängningskabel RCA-kabel. Om DTX502E ansluts med RCA-kabel kan du inte använda pekskärmen. Då kan du bara manövrera DTX502E med fjärrkontrollen. Om DTX502E ansluts med Förlängningskabel kan du styra DTX502E med huvudenhetens pekskärmsreglage. För VZ502E och VZ402E och VX402E Svenska Installationsmanual POWER SUPPLY TILL ENHET Förlängningskabel ANT IN Anslutningskabel AV-ENHET Nätkabel Jord +12 V extra +12 V huvudström Svart GND Röd ACC Gul B+ Antenn 1 Antenn 2 För annan modell (e.g. VX402E) 10-stifts kontaktdon AV-ENHET Förlängningskabel Anslutningskabel POWER SUPPLY TILL ENHET ANT IN Nätkabel Jord +12 V extra +12 V huvudström Svart GND Röd ACC Gul B+ Antenn 1 Antenn DTX502E

22 7. Installationsmanual för bil-tv-antenn Själva antennen ligger mellan en genomskinlig film och en separatorfilm Antennfilm Genomskinlig film (övre sidan: vattenfärg) Förstärkardel Svenska Skyddsfilm (röd) Installationsmanual Skyddsfilm (undre sidan: rosa) Varning Installationen ska genomföras i enlighet med trafikbestämmelserna i respektive land. Installera inte antennen på en plats där den kan påverka krockkuddens funktion eller hindra förarens sikt. Installera antennen inuti bilen. Använd inte DTX502E med avskuren antennsladd. Strömkablarna i sladden kan kortslutas. DTX502E 167

23 Obs! 1. Torka bort smutsen från monteringsytan innan du installerar antennen. 2. Fäst en tejpbit på skyddsfilmen, se bild, så att det är lätt att dra bort den efter installationen. Svenska Installationsmanual 3. Klistra fast förstärkaren # bild sett underifrån a. Torka fästområdet på vindrutan ordentligt innan du klistrar fast förstärkardelen b. Dra försiktigt bort skyddsfilmen från förstärkaren. c. Klistra fast förstärkardelen ordentligt på fästområdet på vindrutan. 168 DTX502E

24 4. Montera antennkabeln Dra kabeln med kabelfästen. Håll i förstärkardelen medan du drar kabeln för att minska spänningen där. Kontrollera att A-stolpen inte klämmer kabeln. Svenska Kabelhållare Installationsmanual DTX502E 169

25 5. Ansluta till DTX502E a. Anslut antennens koaxialkabel till DTX502E Svenska Installationsmanual b. Skruva fast kabelanslutningen c. Anslut radions strömkabel till antennens strömkabel 170 DTX502E

26 English: Declaration of conformity We Clarion declares that this model DTX502E is following the provision of Directive 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) with the essential requirements and the other relevant regulations. Deutsch: Konformitätserklärung Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell DTX502E den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht. Français: Déclaration de conformité Nous, Clarion, déclarons que ce modèle DTX502E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Español: Declaración de conformidad Clarion declara que este modelo DTX502E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Svenska: Intyg om överensstämmelse Härmed intygar Clarion att denna modell DTX502E uppfyller kraven i direktiv 2006/95/ EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC) gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser. Polski: Deklaracja zgodności Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model DTX502E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) Italiano: Dichiarazione di conformità Clarion dichiara che il presente modello DTX502E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/EC(EMC). Nederlands: Conformiteitsverklaring Clarion verklaart dat het model DTX502E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC). Ελληνικά: Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο DTX502E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/95/EC(LVD) and 2004/108/ EC(EMC) σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς. Clarion Europe S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, Custines, FRANCE 2014/02 Clarion Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright 2014: Clarion Co., Ltd. Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκτυπώθηκε στην Κίνα DTX502E

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer