Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater..."

Transkript

1 Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater... Användarmanual Användarmanual Multibox, version 3 Sida 1

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Kartongens innehåll Introduktion Information om Digital-TV-sändningar Montering (var och hur skruvas Multiboxen fast) Anslutningar och knappar Installation Installation till en TV-apparat Installation i TV-nät (multipla TV/video) Automatisk installation och kanalsökning Kanalsökning på TV-apparaterna Menyinställningar Grundinställningar Information Kanal 1 (2,3) Sök kanaler Nationellt Textning Bildformat Utkanaler Kvalitet Kanalindikering Reset (nollställning av Multiboxen) Utvidgade inkopplingsmöjligheter Installation av flera Multiboxar Inkoppling av digital-tv-box efter Multiboxen Support och felsökning Felsökningsschema Tekniska data Declaration of Conformity Kartongens innehåll Kontrollera att kartongen innehåller följande: 1. en Multibox 2. en AC/DC adapter 3. en antennkabel 4. en användarmanual 5. en snabbguide 6. en borrmall Användarmanual Multibox, version 3 Sida 2

3 3 Introduktion Tack för att ni har valt en produkt från A2B Electronics. Multiboxen är en unik lösning för att kunna erbjuda fortsatt TV-tittande på alla sina TV-apparater även efter att de analoga sändningarna har stängts av. Multiboxen kan ta emot samtliga fria digitala marksända kanaler, men är förinställd för att automatiskt ta emot SVT1, SVT2 och TV4. I denna användarmanual beskrivs hur man monterar och ansluter sin Multibox, och vad som sker vid den automatiska installationen. Därefter beskrivs menysystem och inställningsmöjligheter för grundinställningar och för avancerade inställningar. Om det uppstår problem vid installationen finns det en guide för felsökning, och hänvisningar till var man kan få mera hjälp. De tekniska specifikationerna finns i slutet av denna användarmanual. För er som genast vill koppla in Multiboxen finns Snabbguiden som kortfattat beskriver hur man snabbt kommer igång med att titta på TV med Multiboxen. 4 Information om Digital-TV-sändningar Idag sänds minst 6 fria kanaler digitalt i marknätet: SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/Kunskapskanalen samt SVT Extra. De fria kanalerna sänds i 2 st muxar*, samtliga SVT s kanaler i mux 1, och TV4 i mux 2. Totalt finns det 5 muxar, och betalkanalerna sänds i mux 2 mux 5. Multiboxen tar emot digitala sändningar från 2 muxar, och sänder ut 3 av de fria kanalerna analogt med Nicam stereo till alla anslutna mottagare (TV-apparater, videobandspelare etc.). Samtliga digitala signaler sänds också vidare genom Multiboxen, vilket medför att man efter Multiboxen kan koppla in en digitalbox för övriga kanaler. Mer information kan du hitta på Mer information om de digitala sändningarna finns på och * En mux, eller multiplex, är en samling kanaler som sänds inom samma frekvensutrymme. I varje mux sänds fyra till sju programkanaler. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 3

4 5 Montering (var och hur skruvas Multiboxen fast) Multiboxen behöver monteras på ett korrekt sätt för att man skall bibehålla en god mottagningskvalitet över tid. Det är viktigt att Multiboxen monteras stående för att korrekt luftcirkulation skall erhållas. Multiboxen fästes genom att hängas på de på baksidan utstansade hålen. Med den medföljande borrmallen är det enkelt att förborra, i vägg eller på annan avpassad plats, för skruvarna (2,8*15 mm). Montera Multiboxen så att den kabeldragning som erfordras blir så enkel som möjligt. Om Multiboxen monteras på vinden skall den monteras nära antennen. Tillse också att 230 VAC uttag finns tillgängligt. För att de från Multiboxen utsända kanalerna skall nå alla TV-uttag skall Multiboxen kopplas in direkt efter din TVantenn, innan signalerna förgrenar sig till de olika TV-uttagen, se vidare i avsnittet om Installation. 6 Anslutningar och knappar Anslutningar och knappar 1. Antenn in 2. Antenn ut 3. DC-matning (12 V) 4. Serieport (RS-232) för uppdatering 1) 5. Indikator för drift 6. Pil upp för menyhantering 7. Pil ned för menyhantering 8. OK knapp för att visa menyer och för val i menyer ) Se för information om ny mjukvara. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 4

5 7 Installation 7.1 Installation till en TV-apparat Om endast en TV-apparat, eventuellt kombinerat med en videobandspelare på samma ställe, skall anslutas monteras lämpligen Multiboxen på väggen i närheten av TVn. 1. Koppla in antennsladden (som tidigare var ansluten till TVn) till antenningången på Multiboxen. 2. Koppla in den medföljande antennsladden från Multiboxens antennutgång till antenningången på 1 TVn. 3. Anslut den medföljande 2 spänningsadaptern Multiboxen startar nu automatiskt att söka efter kanaler. Nu behöver du söka upp de nya kanalerna på din TV. Se nedan för information om den automatiska kanalsökningen. Observera! Endast den medföljande AC/DC-adaptern får användas med Multiboxen. 7.2 Installation i TV-nät (multipla TV/video) Multiboxen ska kopplas in direkt efter TV-antennen, innan signalerna från TVantennen förgrenar sig till olika TV-uttag. Ofta finns det en fördelare i nära anslutning till TV-antennen, men i vissa fall kan kabeln från TV-antennen först vara dragen till närheten av första TV-apparaten. Om det sitter en antennförstärkare innan första fördelningspunkten (där signalen grenar ut sig) bör du börja med att koppla bort denna, eftersom Multiboxen har en inbyggd antennförstärkare. I de fall då det är svårt att hitta första fördelningspunkten kan du kapa antennsladden från TV-antennen och montera IEC-kontakter (antennkontakter) och installera Multiboxen vid kapningen. TV Multibox Fördelare TV TV TV Användarmanual Multibox, version 3 Sida 5

6 7.3 Automatisk installation och kanalsökning När spänningsadaptern kopplas in, efter att antennsladdarna anslutits, börjar Multiboxen en automatisk kanalsökning. Multiboxen söker upp de starkaste sändarna och lägger ut SVT1, SVT2 och TV4 enligt tabellen nedan: Program Kanal Frekvens SVT1 S11 231,25 MHz SVT2 S13 245,25 MHz TV4 S16 266,25 MHz Kanalsökningen tar ca 60 sekunder. När kanalsökningen är klar, och om det finns signal på SVT1, SVT2 samt TV4, byter statuslampan på Multiboxen färg från röd till grön. Statuslampa 7.4 Kanalsökning på TV-apparaterna Efter att Multiboxens kanalsökning är klar måste du göra en kanalsökning på de TV och videoapparater som är inkopplade. Konsultera respektive apparats manual för att ta reda på hur detta går till. Många TVapparater kan ställas in för att söka alla tillgängliga kanaler, och för att du ska kunna se vilka kanaler som kommer från Multiboxen så visas texten Multibox 1 i övre högra hörnet på TV-bilden. Denna text försvinner automatiskt efter 8 timmars drift, och kan även tas bort via menysystemet, se avsnitt Inställningar. Om du behöver ytterligare assistans vid installationen, kontakta din lokala handlare. Du kan också besöka vår hemsida: för ytterligare information. 8 Menyinställningar Normalt installeras Multiboxen helt automatiskt och inga inställningar behöver göras utom inställningen av TV-apparaterna som är anslutna. Vid ändringar, eventuella problem eller annat finns dock ett menysystem med diverse funktioner. Man kommer åt detta genom att ha första programmet inställt på TV:n och trycka på knappen OK på Multiboxen (se avsnitt 6). På bilden till höger visas grundmenyn. Navigering i menyerna sker med pil-knapparna. För att återgå till att titta på TV flyttar man indikatorpilen till Tillbaka och trycker sedan på OK-knappen. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 6

7 8.1 Grundinställningar I grundinställningarna kan man få information om denna Multibox, man kan välja vilka program som sänds från Multiboxen och man kan initiera en ny kanalsökning Information Informationsrutan visar Multiboxens hårdvaruversion, mjukvaruversion samt serienummer och adress till hemsidan Kanal 1 (2,3) I denna meny kan man välja vilket program som sänds ut på kanal 1 (resp. 2 och 3). Flytta indikatorpilen till den kanal du vill byta program på, Tryck på OK så visas vilka kanaler du kan välja mellan. Välj önskat program och tryck på OK Sök kanaler När Multiboxen första gången sätts på görs en automatisk kanalsökning för att ställa in de förvalda kanalerna (SVT1, SVT2 och TV4). Man kan senare, t.ex. om boxen skall användas i ett annat område, göra en ny kanalsökning via menyvalet Kanalsökning. Innan kanalsökningen startas skall TV-antennen vara ansluten. Om en TV-apparat är förinställd på kanal S11 (231,25 MHz) kan man då följa kanalsökningens process. Under kanalsökningen visas längst ner på bilden alla de insignaler som kommer in via antennen på de olika kanalerna (frekvenserna) med olika signalstyrkor. Om mottagaren kan identifiera dessa som olika digitala muxar, ändras färgen på indikeringen till grön och muxens nummer visas (se kapitel 4 angående muxar). Mottagna muxar med fria kanaler indikeras med grönt, gult eller rött beroende på kvalitet, medan muxar med krypterade betalkanaler indikeras med rosa. Övriga signaler som ej identifieras visas med mörk färg. Mer information om denna mätning av antennsignalerna och optimering av antennen finns under menyn Avancerat och Kvalitet (se nedan). Samtliga frikanaler som tagits emot och identifieras visas också i bakgrunden. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 7

8 8.2 Nationellt Under avancerat-menyn kan man välja undermenyer för Bildformat, Utkanaler, Kvalitet, Auto MUX-sökning och Kanalindikering enligt bilden till höger. För att komma tillbaka till den föregående menyn väljer man Tillbaka Textning Under menyvalet Textning kan man välja mellan ytterligare undermenyer: Typ, Språk och Prioriterat. För att komma tillbaka till föregående meny väljs Tillbaka Typ I detta menyval kan man välja mellan normal programtextning och speciell för hörselskadade. Denna har utökad textning och färgkodad text. Dessutom kan all programtextning väljas bort. Grundinställningen är Normal Språk I detta menyval kan man välja mellan ett antal olika språk för textningen förutsatt att dessa sänds ut från programbolaget Prioritet Programtextning kan sändas på olika sätt; via s.k. teletext subtitling eller DVB subtitling. Det använda systemet väljs automatiskt. Ibland sänds bägge typerna och Multiboxen väljer då automatiskt i en prioritetsordning som väljs här. Om du har några problem med textningen kan du ändra här. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 8

9 8.2.2 Bildformat Bildformatet kan ställas in för antingen 4:3 eller 16:9 (bredbild). Om de anslutna mottagarna i huvudsak är 4:3 ställs valet in på 4:3. I dessa TV-apparater visas då 4:3 sändningar som vanligt och bredbildssändningar (16:9) i s.k. brevlådeformat (letterbox) där hela bredden visas och över- och underdel av bilden är svart. Ställs valet in på 16:9 så visar i TV-apparater för 16:9 (bredbild) bredbildssändningar över hela bildytan Utkanaler I denna meny kan man välja 4 olika alternativ när det gäller vilka utkanaler som Multiboxen använder. Efter den automatiska installationen läggs programmen SVT1, SVT1 och TV4 på utkanalerna S11, S13 respektive S16. Nedanstående tabell beskriver utkanalerna för de 4 alternativen. Alternativ Utkanal 1 (frekv) Utkanal 2 (frekv) Utkanal 3 (frekv) Alt 1 S11 (231,25 MHz) S13 (245,25 MHz) S16 (266,25 MHz) Alt 2 S18 (280,25 MHz) S21 (303,25 MHz) S23 (319,25 MHz) Alt 3 E5 (175,25 MHz) E7 (189,25 MHz) E9 (203,25 MHz) Alt 4 E6 (182,25 MHz) E8 (196,25 MHz) E10 (210,25 MHz) Kvalitet Valen under Kvalitet används bl.a. för att kunna mäta och bedöma de inställda och mottagna kanalernas mottagningskvalitet. Om denna är alltför dålig kan antenninställningen behöva ändras för att säkerställa god bild och ljud i alla lägen. Detta görs under undermenyn Mottagning. För att kunna ställa in antennen optimalt finns också en spektrumanalysator inbyggd. Denna hittas under menyvalet Antennsignal. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 9

10 Mottagning Här kan man avläsa mätdata för de inställda kanalerna. Om dessa ligger alltför långt från optimala värden kan bild och ljud försämras vid ändrade mottagningsförhållanden. Antenninställningen kan då behöva justeras. Mätdata ges för de två inställda muxarna för de tre kanalerna. Överst ges kanalnummer och frekvens för de valda muxarna. För att kunna säkerställa en god mottagningskvalitet krävs rätt inkommande signalstyrka, se information under menyvalet Antennsignal för optimalt värde. Om denna inte är optimal kan antennen behöva justeras. Signalkvaliten ges av värdet C/N (Carrier to Noise) som mäter förhållandet mellan antennsignalen och störningar i kanalen. Detta värde bör vara högre än 20 db. Värdet BER (Bit Error Rate) ger antalet bitfel per sekund i den detekterade signalen. Detta värde skall vara så lågt som möjligt och under 2.00E-4 (2*10-4 ) för att inte riskera felaktigheter i bild eller ljud. Om samtliga parametrar för insignalen är bra men bild eller ljudkvalitet ändå inte är bra är felet troligen i den utgående kabeln till TV-mottagarna Antennsignal Multiboxen har en inbyggd spektrumanalysator. Denna visar nivån för inkommande signaler på UHF-bandet (kanal 21 69, MHz). Bilden visar inkommande kanalers signalnivå. De två valda muxarna för de inställda kanalerna har grön färg. Den rekommenderade innivån är mellan 40 dbμv och 70 dbμv (mellan de 2 röda horisontella linjerna). Kontrollera att de gröna staplarna befinner sig mellan dessa värden. Om inte bör antennen justeras eller bytas ut. För att undersöka vilka sändare i ditt område som sänder på de olika kanalerna kan du titta på Teracoms hemsida med följande adress: Där kan du även hitta bedömt täckningsområde för de olika sändarna. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 10

11 8.2.5 Kanalindikering Kanalindikering kan väljas mellan på och av. När kanalindikeringen är på visas texten Multibox 1 i övre högra hörnet på TV-bilden. Efter den automatiska installationen är kanalindikeringen på för att underlätta att hitta utkanalerna från Multiboxen när man kanalsöker på TVn. Denna text försvinner automatiskt efter 8 timmars drift. Vid normal drift är kanalindikeringen av. 8.3 Reset (nollställning av Multiboxen) Multiboxen sparar sina inställningar även om strömmen bryts, för att man inte ska behöva göra en ny kanalsökning vid strömavbrott. Om man har behov av att göra en ny kanalsökning, tex när Multiboxen flyttas till ett nytt område med andra sändare, kan detta ske via menyerna under Inställningar/Sök kanaler. Man kan även nollställa Multiboxen genom att först koppla ur strömmatningen. Därefter håller man knapparna Pil upp och Pil ner nertryckta, ansluter strömmatningen, och väntar ca 6 sekunder med knapparna nertryckta. Multiboxen startar då en ny kanalsökning. 9 Utvidgade inkopplingsmöjligheter 9.1 Installation av flera Multiboxar Multiboxar kan kopplas ihop för att få tillgång till fler fria kanaler till alla TVapparater. Man kan använda 2 st Multiboxar samtidigt. När 2 Multiboxar kopplas ihop gör du så här: Installera första Multiboxen Skifta utkanaler på den första Multiboxen till Alt 2. Installera nästa Multibox Koppla ihop Multiboxarna med combiner och splitter (kontakta fackhandlare för dessa). Användarmanual Multibox, version 3 Sida 11

12 Notera: tillse att kablarna mellan splitter och combiner är av samma längd för att undvika interferens mellan de utgående signalerna. 9.2 Inkoppling av digital-tv-box efter Multiboxen Multiboxen skickar igenom samtliga digitala signaler från ingång till utgång, så kallad loop through. Detta medför att hela utbudet av marksända program, inklusive betalprogram, finns tillgängligt vid de inkopplade TV-uttagen. Om du vill få tillgång till betalprogramsutbud är det därför möjligt att koppla in en betalbox med kortläsare mellan TV-uttaget och Multibox TV-apparaten. TV TV Betalbox Användarmanual Multibox, version 3 Sida 12

13 10 Support och felsökning Nedan följer ett felsökningsschema. Om du behöver ytterligare hjälp med din Multiboxinstallation, kontakta butiken där du köpt Multiboxen. Det finns även information på Felsökningsschema Felfall Analys Trolig felorsak Åtgärd Ingen bild eller ljud Statuslampan lyser rött Ingen eller dålig signal Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Ingen bild eller ljud Status lampan lyser grönt Kanalerna inte insökta på din TV Sök upp kanalerna S11, S13, och S16 En meny visas i TV-bilden Menyn inte stängd via knappsatsen Gå till tillbaka med pilkanpparna och tryck på [OK] knappen på Multiboxen Det sprakar i ljudet Är bilden bra? Låg signalnivå från antennen Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Det sprakar i ljudet och bilden visar mosaikeffekter Låg signalnivå från antennen Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Det sprakar i ljudet och bilden visar mosaikeffekter Är Multiboxen monterad liggande? Multiboxen är felaktigt monterad vilket medför överhettning Montera Multiboxen stående enligt instruktioner i bruksanvisningen Inget stereoljud Har din TV möjlighet till stereoljud? Ingen stereodekoder i TV-mottagaren Kontakta din handlare för att köpa en TV med stereoljud Ingen mottagning av betalkanaler (TV3, Kanal 5 etc.) Multiboxen tar endast emot fria digitala kanaler Köp till en mottagare för betalkanaler Det sprakar i ljudet och/eller störningar i bilden Har du en antennförstärkare kopplad före eller efter Multiboxen? Innivån till Multiboxen eller TV-mottagaren är för hög. Koppla förbi/bort antennförstärkaren Användarmanual Multibox, version 3 Sida 13

14 11 Tekniska data 3 x DVB-T TERRESTRIELL MOTTAGARE Frekvensområde Kontakt Innivåområde Bandbredd MHz Typ IEC hona, 75 ohm dbμv nominellt (max dbμv) 8 MHz MPEG DECODER - VIDEO Standarder PAL Bildgeometri Letterbox, Pan/Scan, Teletext Insättning på VBI Programtextning Teletext eller DVB subtitling UTGÅNG 3 modulatorer Videostandard PAL Ljudstandard FM-mono, NICAM stereo Utkanal VHF (E5- S23) Förinställt: S11, MHz (SVT1) S13, MHz (SVT2) S16, MHz (TV4) Utnivå typ. 80 dbuv, fast Genomföring av digitala signaler UHF MHz Inbyggd antennförstärkare 5 db RF utgång Type IEC, 75 ohm ÖVRIGT Matningsspänning Effektförbrukning Mått Vikt Driftstemperatur 12 VDC (9-16 V) Endast medföljande AC/DC adapter får användas Typ. 12 W 180x190x26 mm (exklusive kontakter) approx. 660 g -20 till +45 C Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående varning. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 14

15 12 Declaration of Conformity Declaration of Conformity EC Directives Multiboxen uppfyller de relevanta delarna av nedanstående direktiv och standarder. Directives Electro magnetic compability directive (EMC) 89/339/EEC Low voltage directive (LVD) 73/23/EEC CE-marking directive 93/98/EEC Standards EMC: Emmission - EN :2001 Immunity - EN :2001 Safety : EN :2001 Det fullständiga dokumentet för Declaration of Conformity återfinnes på Se vidare på Användarmanual Multibox, version 3 Sida 15

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Avant (VHF) Ladda hem BRUKSANVISNING

Avant (VHF)  Ladda hem BRUKSANVISNING SE-1 070207 50049 Avant 3 FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 45 db och en utnivå på 116 dbµv. AGC för automatisk förstärkningskontroll. Klusterprogrammering för UHF. Välj mellan 2 UHF-ingångar,

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Avant 3. Ref: Ladda hem BRUKSANVISNING

Avant 3. Ref: Ladda hem BRUKSANVISNING SE-1 060824 50038 FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 45 db och en utnivå på 116 dbµv AGC för automatisk förstärkningskontroll Klusterprogrammering för UHF och BIII Välj mellan 2 UHF-ingångar,

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Installation UHF1 UHF2 UHF3 VHF UHF BIII DAB BI FM SAT Pilknappar Val av Förstärkare Kluster LED indikator Förstärkare Kluster Display Funktionsknappa

Installation UHF1 UHF2 UHF3 VHF UHF BIII DAB BI FM SAT Pilknappar Val av Förstärkare Kluster LED indikator Förstärkare Kluster Display Funktionsknappa INSTALLATION PROGRAMMERBAR FÖRSTÄRKARE AM 3000 copyright Barcom AB Installation UHF1 UHF2 UHF3 VHF UHF BIII DAB BI FM SAT Pilknappar Val av Förstärkare Kluster LED indikator Förstärkare Kluster Display

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Huvudcentraler att växa med

Huvudcentraler att växa med Huvudcentraler att växa med Från vad du vill, till vad du vill! 4 baskonfigurationer ESX-200: QPSK/8PSK-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ETX-200: COFDM-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ECX-200:

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

BRUKSANVISNING SE-1 051103 50030. DigiPal

BRUKSANVISNING SE-1 051103 50030. DigiPal SE-1 051103 50030 Digial FAKTA T-05 DIGIAL Grannkanalduglig, 40 kanaler både på VHF och UHF Bredbandig utgång 47 860 MHz rogrammerbar via extern programmerare eller CDC T-05 / 5044 DIGIAL Innehåll Digial...

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

DIGIAIR PRO. Svensk Manual

DIGIAIR PRO. Svensk Manual DIGIAIR PRO Svensk Manual Innehåll: DIGIAIR PRO Beskrivning... 2 1 Starta upp..... 3 1.1 PÅ/AV... 3 1.2 Batteri laddare och batteri... 3 1.3 Börja använda instrumentet... 3 Dämpning...4 2 Beskrivning av

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETA-100 and EFTA1-T2 Professional Digital Terrestrial Receivers English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Kom-igång med WiFi-bryggan. Technicolor TG234

Kom-igång med WiFi-bryggan. Technicolor TG234 Kom-igång med WiFi-bryggan Technicolor TG234 Detta paket innehåller Grattis till din WiFi-brygga! Denna WiFi-brygga kan användas till två saker. Den kan överföra trådlös tv-signal till din tv-box samt

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV7120 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer