Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater..."

Transkript

1 Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater... Användarmanual Användarmanual Multibox, version 3 Sida 1

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Kartongens innehåll Introduktion Information om Digital-TV-sändningar Montering (var och hur skruvas Multiboxen fast) Anslutningar och knappar Installation Installation till en TV-apparat Installation i TV-nät (multipla TV/video) Automatisk installation och kanalsökning Kanalsökning på TV-apparaterna Menyinställningar Grundinställningar Information Kanal 1 (2,3) Sök kanaler Nationellt Textning Bildformat Utkanaler Kvalitet Kanalindikering Reset (nollställning av Multiboxen) Utvidgade inkopplingsmöjligheter Installation av flera Multiboxar Inkoppling av digital-tv-box efter Multiboxen Support och felsökning Felsökningsschema Tekniska data Declaration of Conformity Kartongens innehåll Kontrollera att kartongen innehåller följande: 1. en Multibox 2. en AC/DC adapter 3. en antennkabel 4. en användarmanual 5. en snabbguide 6. en borrmall Användarmanual Multibox, version 3 Sida 2

3 3 Introduktion Tack för att ni har valt en produkt från A2B Electronics. Multiboxen är en unik lösning för att kunna erbjuda fortsatt TV-tittande på alla sina TV-apparater även efter att de analoga sändningarna har stängts av. Multiboxen kan ta emot samtliga fria digitala marksända kanaler, men är förinställd för att automatiskt ta emot SVT1, SVT2 och TV4. I denna användarmanual beskrivs hur man monterar och ansluter sin Multibox, och vad som sker vid den automatiska installationen. Därefter beskrivs menysystem och inställningsmöjligheter för grundinställningar och för avancerade inställningar. Om det uppstår problem vid installationen finns det en guide för felsökning, och hänvisningar till var man kan få mera hjälp. De tekniska specifikationerna finns i slutet av denna användarmanual. För er som genast vill koppla in Multiboxen finns Snabbguiden som kortfattat beskriver hur man snabbt kommer igång med att titta på TV med Multiboxen. 4 Information om Digital-TV-sändningar Idag sänds minst 6 fria kanaler digitalt i marknätet: SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/Kunskapskanalen samt SVT Extra. De fria kanalerna sänds i 2 st muxar*, samtliga SVT s kanaler i mux 1, och TV4 i mux 2. Totalt finns det 5 muxar, och betalkanalerna sänds i mux 2 mux 5. Multiboxen tar emot digitala sändningar från 2 muxar, och sänder ut 3 av de fria kanalerna analogt med Nicam stereo till alla anslutna mottagare (TV-apparater, videobandspelare etc.). Samtliga digitala signaler sänds också vidare genom Multiboxen, vilket medför att man efter Multiboxen kan koppla in en digitalbox för övriga kanaler. Mer information kan du hitta på Mer information om de digitala sändningarna finns på och * En mux, eller multiplex, är en samling kanaler som sänds inom samma frekvensutrymme. I varje mux sänds fyra till sju programkanaler. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 3

4 5 Montering (var och hur skruvas Multiboxen fast) Multiboxen behöver monteras på ett korrekt sätt för att man skall bibehålla en god mottagningskvalitet över tid. Det är viktigt att Multiboxen monteras stående för att korrekt luftcirkulation skall erhållas. Multiboxen fästes genom att hängas på de på baksidan utstansade hålen. Med den medföljande borrmallen är det enkelt att förborra, i vägg eller på annan avpassad plats, för skruvarna (2,8*15 mm). Montera Multiboxen så att den kabeldragning som erfordras blir så enkel som möjligt. Om Multiboxen monteras på vinden skall den monteras nära antennen. Tillse också att 230 VAC uttag finns tillgängligt. För att de från Multiboxen utsända kanalerna skall nå alla TV-uttag skall Multiboxen kopplas in direkt efter din TVantenn, innan signalerna förgrenar sig till de olika TV-uttagen, se vidare i avsnittet om Installation. 6 Anslutningar och knappar Anslutningar och knappar 1. Antenn in 2. Antenn ut 3. DC-matning (12 V) 4. Serieport (RS-232) för uppdatering 1) 5. Indikator för drift 6. Pil upp för menyhantering 7. Pil ned för menyhantering 8. OK knapp för att visa menyer och för val i menyer ) Se för information om ny mjukvara. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 4

5 7 Installation 7.1 Installation till en TV-apparat Om endast en TV-apparat, eventuellt kombinerat med en videobandspelare på samma ställe, skall anslutas monteras lämpligen Multiboxen på väggen i närheten av TVn. 1. Koppla in antennsladden (som tidigare var ansluten till TVn) till antenningången på Multiboxen. 2. Koppla in den medföljande antennsladden från Multiboxens antennutgång till antenningången på 1 TVn. 3. Anslut den medföljande 2 spänningsadaptern Multiboxen startar nu automatiskt att söka efter kanaler. Nu behöver du söka upp de nya kanalerna på din TV. Se nedan för information om den automatiska kanalsökningen. Observera! Endast den medföljande AC/DC-adaptern får användas med Multiboxen. 7.2 Installation i TV-nät (multipla TV/video) Multiboxen ska kopplas in direkt efter TV-antennen, innan signalerna från TVantennen förgrenar sig till olika TV-uttag. Ofta finns det en fördelare i nära anslutning till TV-antennen, men i vissa fall kan kabeln från TV-antennen först vara dragen till närheten av första TV-apparaten. Om det sitter en antennförstärkare innan första fördelningspunkten (där signalen grenar ut sig) bör du börja med att koppla bort denna, eftersom Multiboxen har en inbyggd antennförstärkare. I de fall då det är svårt att hitta första fördelningspunkten kan du kapa antennsladden från TV-antennen och montera IEC-kontakter (antennkontakter) och installera Multiboxen vid kapningen. TV Multibox Fördelare TV TV TV Användarmanual Multibox, version 3 Sida 5

6 7.3 Automatisk installation och kanalsökning När spänningsadaptern kopplas in, efter att antennsladdarna anslutits, börjar Multiboxen en automatisk kanalsökning. Multiboxen söker upp de starkaste sändarna och lägger ut SVT1, SVT2 och TV4 enligt tabellen nedan: Program Kanal Frekvens SVT1 S11 231,25 MHz SVT2 S13 245,25 MHz TV4 S16 266,25 MHz Kanalsökningen tar ca 60 sekunder. När kanalsökningen är klar, och om det finns signal på SVT1, SVT2 samt TV4, byter statuslampan på Multiboxen färg från röd till grön. Statuslampa 7.4 Kanalsökning på TV-apparaterna Efter att Multiboxens kanalsökning är klar måste du göra en kanalsökning på de TV och videoapparater som är inkopplade. Konsultera respektive apparats manual för att ta reda på hur detta går till. Många TVapparater kan ställas in för att söka alla tillgängliga kanaler, och för att du ska kunna se vilka kanaler som kommer från Multiboxen så visas texten Multibox 1 i övre högra hörnet på TV-bilden. Denna text försvinner automatiskt efter 8 timmars drift, och kan även tas bort via menysystemet, se avsnitt Inställningar. Om du behöver ytterligare assistans vid installationen, kontakta din lokala handlare. Du kan också besöka vår hemsida: för ytterligare information. 8 Menyinställningar Normalt installeras Multiboxen helt automatiskt och inga inställningar behöver göras utom inställningen av TV-apparaterna som är anslutna. Vid ändringar, eventuella problem eller annat finns dock ett menysystem med diverse funktioner. Man kommer åt detta genom att ha första programmet inställt på TV:n och trycka på knappen OK på Multiboxen (se avsnitt 6). På bilden till höger visas grundmenyn. Navigering i menyerna sker med pil-knapparna. För att återgå till att titta på TV flyttar man indikatorpilen till Tillbaka och trycker sedan på OK-knappen. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 6

7 8.1 Grundinställningar I grundinställningarna kan man få information om denna Multibox, man kan välja vilka program som sänds från Multiboxen och man kan initiera en ny kanalsökning Information Informationsrutan visar Multiboxens hårdvaruversion, mjukvaruversion samt serienummer och adress till hemsidan Kanal 1 (2,3) I denna meny kan man välja vilket program som sänds ut på kanal 1 (resp. 2 och 3). Flytta indikatorpilen till den kanal du vill byta program på, Tryck på OK så visas vilka kanaler du kan välja mellan. Välj önskat program och tryck på OK Sök kanaler När Multiboxen första gången sätts på görs en automatisk kanalsökning för att ställa in de förvalda kanalerna (SVT1, SVT2 och TV4). Man kan senare, t.ex. om boxen skall användas i ett annat område, göra en ny kanalsökning via menyvalet Kanalsökning. Innan kanalsökningen startas skall TV-antennen vara ansluten. Om en TV-apparat är förinställd på kanal S11 (231,25 MHz) kan man då följa kanalsökningens process. Under kanalsökningen visas längst ner på bilden alla de insignaler som kommer in via antennen på de olika kanalerna (frekvenserna) med olika signalstyrkor. Om mottagaren kan identifiera dessa som olika digitala muxar, ändras färgen på indikeringen till grön och muxens nummer visas (se kapitel 4 angående muxar). Mottagna muxar med fria kanaler indikeras med grönt, gult eller rött beroende på kvalitet, medan muxar med krypterade betalkanaler indikeras med rosa. Övriga signaler som ej identifieras visas med mörk färg. Mer information om denna mätning av antennsignalerna och optimering av antennen finns under menyn Avancerat och Kvalitet (se nedan). Samtliga frikanaler som tagits emot och identifieras visas också i bakgrunden. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 7

8 8.2 Nationellt Under avancerat-menyn kan man välja undermenyer för Bildformat, Utkanaler, Kvalitet, Auto MUX-sökning och Kanalindikering enligt bilden till höger. För att komma tillbaka till den föregående menyn väljer man Tillbaka Textning Under menyvalet Textning kan man välja mellan ytterligare undermenyer: Typ, Språk och Prioriterat. För att komma tillbaka till föregående meny väljs Tillbaka Typ I detta menyval kan man välja mellan normal programtextning och speciell för hörselskadade. Denna har utökad textning och färgkodad text. Dessutom kan all programtextning väljas bort. Grundinställningen är Normal Språk I detta menyval kan man välja mellan ett antal olika språk för textningen förutsatt att dessa sänds ut från programbolaget Prioritet Programtextning kan sändas på olika sätt; via s.k. teletext subtitling eller DVB subtitling. Det använda systemet väljs automatiskt. Ibland sänds bägge typerna och Multiboxen väljer då automatiskt i en prioritetsordning som väljs här. Om du har några problem med textningen kan du ändra här. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 8

9 8.2.2 Bildformat Bildformatet kan ställas in för antingen 4:3 eller 16:9 (bredbild). Om de anslutna mottagarna i huvudsak är 4:3 ställs valet in på 4:3. I dessa TV-apparater visas då 4:3 sändningar som vanligt och bredbildssändningar (16:9) i s.k. brevlådeformat (letterbox) där hela bredden visas och över- och underdel av bilden är svart. Ställs valet in på 16:9 så visar i TV-apparater för 16:9 (bredbild) bredbildssändningar över hela bildytan Utkanaler I denna meny kan man välja 4 olika alternativ när det gäller vilka utkanaler som Multiboxen använder. Efter den automatiska installationen läggs programmen SVT1, SVT1 och TV4 på utkanalerna S11, S13 respektive S16. Nedanstående tabell beskriver utkanalerna för de 4 alternativen. Alternativ Utkanal 1 (frekv) Utkanal 2 (frekv) Utkanal 3 (frekv) Alt 1 S11 (231,25 MHz) S13 (245,25 MHz) S16 (266,25 MHz) Alt 2 S18 (280,25 MHz) S21 (303,25 MHz) S23 (319,25 MHz) Alt 3 E5 (175,25 MHz) E7 (189,25 MHz) E9 (203,25 MHz) Alt 4 E6 (182,25 MHz) E8 (196,25 MHz) E10 (210,25 MHz) Kvalitet Valen under Kvalitet används bl.a. för att kunna mäta och bedöma de inställda och mottagna kanalernas mottagningskvalitet. Om denna är alltför dålig kan antenninställningen behöva ändras för att säkerställa god bild och ljud i alla lägen. Detta görs under undermenyn Mottagning. För att kunna ställa in antennen optimalt finns också en spektrumanalysator inbyggd. Denna hittas under menyvalet Antennsignal. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 9

10 Mottagning Här kan man avläsa mätdata för de inställda kanalerna. Om dessa ligger alltför långt från optimala värden kan bild och ljud försämras vid ändrade mottagningsförhållanden. Antenninställningen kan då behöva justeras. Mätdata ges för de två inställda muxarna för de tre kanalerna. Överst ges kanalnummer och frekvens för de valda muxarna. För att kunna säkerställa en god mottagningskvalitet krävs rätt inkommande signalstyrka, se information under menyvalet Antennsignal för optimalt värde. Om denna inte är optimal kan antennen behöva justeras. Signalkvaliten ges av värdet C/N (Carrier to Noise) som mäter förhållandet mellan antennsignalen och störningar i kanalen. Detta värde bör vara högre än 20 db. Värdet BER (Bit Error Rate) ger antalet bitfel per sekund i den detekterade signalen. Detta värde skall vara så lågt som möjligt och under 2.00E-4 (2*10-4 ) för att inte riskera felaktigheter i bild eller ljud. Om samtliga parametrar för insignalen är bra men bild eller ljudkvalitet ändå inte är bra är felet troligen i den utgående kabeln till TV-mottagarna Antennsignal Multiboxen har en inbyggd spektrumanalysator. Denna visar nivån för inkommande signaler på UHF-bandet (kanal 21 69, MHz). Bilden visar inkommande kanalers signalnivå. De två valda muxarna för de inställda kanalerna har grön färg. Den rekommenderade innivån är mellan 40 dbμv och 70 dbμv (mellan de 2 röda horisontella linjerna). Kontrollera att de gröna staplarna befinner sig mellan dessa värden. Om inte bör antennen justeras eller bytas ut. För att undersöka vilka sändare i ditt område som sänder på de olika kanalerna kan du titta på Teracoms hemsida med följande adress: Där kan du även hitta bedömt täckningsområde för de olika sändarna. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 10

11 8.2.5 Kanalindikering Kanalindikering kan väljas mellan på och av. När kanalindikeringen är på visas texten Multibox 1 i övre högra hörnet på TV-bilden. Efter den automatiska installationen är kanalindikeringen på för att underlätta att hitta utkanalerna från Multiboxen när man kanalsöker på TVn. Denna text försvinner automatiskt efter 8 timmars drift. Vid normal drift är kanalindikeringen av. 8.3 Reset (nollställning av Multiboxen) Multiboxen sparar sina inställningar även om strömmen bryts, för att man inte ska behöva göra en ny kanalsökning vid strömavbrott. Om man har behov av att göra en ny kanalsökning, tex när Multiboxen flyttas till ett nytt område med andra sändare, kan detta ske via menyerna under Inställningar/Sök kanaler. Man kan även nollställa Multiboxen genom att först koppla ur strömmatningen. Därefter håller man knapparna Pil upp och Pil ner nertryckta, ansluter strömmatningen, och väntar ca 6 sekunder med knapparna nertryckta. Multiboxen startar då en ny kanalsökning. 9 Utvidgade inkopplingsmöjligheter 9.1 Installation av flera Multiboxar Multiboxar kan kopplas ihop för att få tillgång till fler fria kanaler till alla TVapparater. Man kan använda 2 st Multiboxar samtidigt. När 2 Multiboxar kopplas ihop gör du så här: Installera första Multiboxen Skifta utkanaler på den första Multiboxen till Alt 2. Installera nästa Multibox Koppla ihop Multiboxarna med combiner och splitter (kontakta fackhandlare för dessa). Användarmanual Multibox, version 3 Sida 11

12 Notera: tillse att kablarna mellan splitter och combiner är av samma längd för att undvika interferens mellan de utgående signalerna. 9.2 Inkoppling av digital-tv-box efter Multiboxen Multiboxen skickar igenom samtliga digitala signaler från ingång till utgång, så kallad loop through. Detta medför att hela utbudet av marksända program, inklusive betalprogram, finns tillgängligt vid de inkopplade TV-uttagen. Om du vill få tillgång till betalprogramsutbud är det därför möjligt att koppla in en betalbox med kortläsare mellan TV-uttaget och Multibox TV-apparaten. TV TV Betalbox Användarmanual Multibox, version 3 Sida 12

13 10 Support och felsökning Nedan följer ett felsökningsschema. Om du behöver ytterligare hjälp med din Multiboxinstallation, kontakta butiken där du köpt Multiboxen. Det finns även information på Felsökningsschema Felfall Analys Trolig felorsak Åtgärd Ingen bild eller ljud Statuslampan lyser rött Ingen eller dålig signal Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Ingen bild eller ljud Status lampan lyser grönt Kanalerna inte insökta på din TV Sök upp kanalerna S11, S13, och S16 En meny visas i TV-bilden Menyn inte stängd via knappsatsen Gå till tillbaka med pilkanpparna och tryck på [OK] knappen på Multiboxen Det sprakar i ljudet Är bilden bra? Låg signalnivå från antennen Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Det sprakar i ljudet och bilden visar mosaikeffekter Låg signalnivå från antennen Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Det sprakar i ljudet och bilden visar mosaikeffekter Är Multiboxen monterad liggande? Multiboxen är felaktigt monterad vilket medför överhettning Montera Multiboxen stående enligt instruktioner i bruksanvisningen Inget stereoljud Har din TV möjlighet till stereoljud? Ingen stereodekoder i TV-mottagaren Kontakta din handlare för att köpa en TV med stereoljud Ingen mottagning av betalkanaler (TV3, Kanal 5 etc.) Multiboxen tar endast emot fria digitala kanaler Köp till en mottagare för betalkanaler Det sprakar i ljudet och/eller störningar i bilden Har du en antennförstärkare kopplad före eller efter Multiboxen? Innivån till Multiboxen eller TV-mottagaren är för hög. Koppla förbi/bort antennförstärkaren Användarmanual Multibox, version 3 Sida 13

14 11 Tekniska data 3 x DVB-T TERRESTRIELL MOTTAGARE Frekvensområde Kontakt Innivåområde Bandbredd MHz Typ IEC hona, 75 ohm dbμv nominellt (max dbμv) 8 MHz MPEG DECODER - VIDEO Standarder PAL Bildgeometri Letterbox, Pan/Scan, Teletext Insättning på VBI Programtextning Teletext eller DVB subtitling UTGÅNG 3 modulatorer Videostandard PAL Ljudstandard FM-mono, NICAM stereo Utkanal VHF (E5- S23) Förinställt: S11, MHz (SVT1) S13, MHz (SVT2) S16, MHz (TV4) Utnivå typ. 80 dbuv, fast Genomföring av digitala signaler UHF MHz Inbyggd antennförstärkare 5 db RF utgång Type IEC, 75 ohm ÖVRIGT Matningsspänning Effektförbrukning Mått Vikt Driftstemperatur 12 VDC (9-16 V) Endast medföljande AC/DC adapter får användas Typ. 12 W 180x190x26 mm (exklusive kontakter) approx. 660 g -20 till +45 C Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående varning. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 14

15 12 Declaration of Conformity Declaration of Conformity EC Directives Multiboxen uppfyller de relevanta delarna av nedanstående direktiv och standarder. Directives Electro magnetic compability directive (EMC) 89/339/EEC Low voltage directive (LVD) 73/23/EEC CE-marking directive 93/98/EEC Standards EMC: Emmission - EN :2001 Immunity - EN :2001 Safety : EN :2001 Det fullständiga dokumentet för Declaration of Conformity återfinnes på Se vidare på Användarmanual Multibox, version 3 Sida 15

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Anva ndarhandledning version 2.11.0 rev. 11624 www.intinor.se 2 Sid 3 (42) Innehåll 1 Beskrivning 5 1.1 Funktioner..................................... 6 2 Användningsområden

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer