Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater..."

Transkript

1 Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater... Användarmanual Användarmanual Multibox, version 3 Sida 1

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Kartongens innehåll Introduktion Information om Digital-TV-sändningar Montering (var och hur skruvas Multiboxen fast) Anslutningar och knappar Installation Installation till en TV-apparat Installation i TV-nät (multipla TV/video) Automatisk installation och kanalsökning Kanalsökning på TV-apparaterna Menyinställningar Grundinställningar Information Kanal 1 (2,3) Sök kanaler Nationellt Textning Bildformat Utkanaler Kvalitet Kanalindikering Reset (nollställning av Multiboxen) Utvidgade inkopplingsmöjligheter Installation av flera Multiboxar Inkoppling av digital-tv-box efter Multiboxen Support och felsökning Felsökningsschema Tekniska data Declaration of Conformity Kartongens innehåll Kontrollera att kartongen innehåller följande: 1. en Multibox 2. en AC/DC adapter 3. en antennkabel 4. en användarmanual 5. en snabbguide 6. en borrmall Användarmanual Multibox, version 3 Sida 2

3 3 Introduktion Tack för att ni har valt en produkt från A2B Electronics. Multiboxen är en unik lösning för att kunna erbjuda fortsatt TV-tittande på alla sina TV-apparater även efter att de analoga sändningarna har stängts av. Multiboxen kan ta emot samtliga fria digitala marksända kanaler, men är förinställd för att automatiskt ta emot SVT1, SVT2 och TV4. I denna användarmanual beskrivs hur man monterar och ansluter sin Multibox, och vad som sker vid den automatiska installationen. Därefter beskrivs menysystem och inställningsmöjligheter för grundinställningar och för avancerade inställningar. Om det uppstår problem vid installationen finns det en guide för felsökning, och hänvisningar till var man kan få mera hjälp. De tekniska specifikationerna finns i slutet av denna användarmanual. För er som genast vill koppla in Multiboxen finns Snabbguiden som kortfattat beskriver hur man snabbt kommer igång med att titta på TV med Multiboxen. 4 Information om Digital-TV-sändningar Idag sänds minst 6 fria kanaler digitalt i marknätet: SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/Kunskapskanalen samt SVT Extra. De fria kanalerna sänds i 2 st muxar*, samtliga SVT s kanaler i mux 1, och TV4 i mux 2. Totalt finns det 5 muxar, och betalkanalerna sänds i mux 2 mux 5. Multiboxen tar emot digitala sändningar från 2 muxar, och sänder ut 3 av de fria kanalerna analogt med Nicam stereo till alla anslutna mottagare (TV-apparater, videobandspelare etc.). Samtliga digitala signaler sänds också vidare genom Multiboxen, vilket medför att man efter Multiboxen kan koppla in en digitalbox för övriga kanaler. Mer information kan du hitta på Mer information om de digitala sändningarna finns på och * En mux, eller multiplex, är en samling kanaler som sänds inom samma frekvensutrymme. I varje mux sänds fyra till sju programkanaler. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 3

4 5 Montering (var och hur skruvas Multiboxen fast) Multiboxen behöver monteras på ett korrekt sätt för att man skall bibehålla en god mottagningskvalitet över tid. Det är viktigt att Multiboxen monteras stående för att korrekt luftcirkulation skall erhållas. Multiboxen fästes genom att hängas på de på baksidan utstansade hålen. Med den medföljande borrmallen är det enkelt att förborra, i vägg eller på annan avpassad plats, för skruvarna (2,8*15 mm). Montera Multiboxen så att den kabeldragning som erfordras blir så enkel som möjligt. Om Multiboxen monteras på vinden skall den monteras nära antennen. Tillse också att 230 VAC uttag finns tillgängligt. För att de från Multiboxen utsända kanalerna skall nå alla TV-uttag skall Multiboxen kopplas in direkt efter din TVantenn, innan signalerna förgrenar sig till de olika TV-uttagen, se vidare i avsnittet om Installation. 6 Anslutningar och knappar Anslutningar och knappar 1. Antenn in 2. Antenn ut 3. DC-matning (12 V) 4. Serieport (RS-232) för uppdatering 1) 5. Indikator för drift 6. Pil upp för menyhantering 7. Pil ned för menyhantering 8. OK knapp för att visa menyer och för val i menyer ) Se för information om ny mjukvara. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 4

5 7 Installation 7.1 Installation till en TV-apparat Om endast en TV-apparat, eventuellt kombinerat med en videobandspelare på samma ställe, skall anslutas monteras lämpligen Multiboxen på väggen i närheten av TVn. 1. Koppla in antennsladden (som tidigare var ansluten till TVn) till antenningången på Multiboxen. 2. Koppla in den medföljande antennsladden från Multiboxens antennutgång till antenningången på 1 TVn. 3. Anslut den medföljande 2 spänningsadaptern Multiboxen startar nu automatiskt att söka efter kanaler. Nu behöver du söka upp de nya kanalerna på din TV. Se nedan för information om den automatiska kanalsökningen. Observera! Endast den medföljande AC/DC-adaptern får användas med Multiboxen. 7.2 Installation i TV-nät (multipla TV/video) Multiboxen ska kopplas in direkt efter TV-antennen, innan signalerna från TVantennen förgrenar sig till olika TV-uttag. Ofta finns det en fördelare i nära anslutning till TV-antennen, men i vissa fall kan kabeln från TV-antennen först vara dragen till närheten av första TV-apparaten. Om det sitter en antennförstärkare innan första fördelningspunkten (där signalen grenar ut sig) bör du börja med att koppla bort denna, eftersom Multiboxen har en inbyggd antennförstärkare. I de fall då det är svårt att hitta första fördelningspunkten kan du kapa antennsladden från TV-antennen och montera IEC-kontakter (antennkontakter) och installera Multiboxen vid kapningen. TV Multibox Fördelare TV TV TV Användarmanual Multibox, version 3 Sida 5

6 7.3 Automatisk installation och kanalsökning När spänningsadaptern kopplas in, efter att antennsladdarna anslutits, börjar Multiboxen en automatisk kanalsökning. Multiboxen söker upp de starkaste sändarna och lägger ut SVT1, SVT2 och TV4 enligt tabellen nedan: Program Kanal Frekvens SVT1 S11 231,25 MHz SVT2 S13 245,25 MHz TV4 S16 266,25 MHz Kanalsökningen tar ca 60 sekunder. När kanalsökningen är klar, och om det finns signal på SVT1, SVT2 samt TV4, byter statuslampan på Multiboxen färg från röd till grön. Statuslampa 7.4 Kanalsökning på TV-apparaterna Efter att Multiboxens kanalsökning är klar måste du göra en kanalsökning på de TV och videoapparater som är inkopplade. Konsultera respektive apparats manual för att ta reda på hur detta går till. Många TVapparater kan ställas in för att söka alla tillgängliga kanaler, och för att du ska kunna se vilka kanaler som kommer från Multiboxen så visas texten Multibox 1 i övre högra hörnet på TV-bilden. Denna text försvinner automatiskt efter 8 timmars drift, och kan även tas bort via menysystemet, se avsnitt Inställningar. Om du behöver ytterligare assistans vid installationen, kontakta din lokala handlare. Du kan också besöka vår hemsida: för ytterligare information. 8 Menyinställningar Normalt installeras Multiboxen helt automatiskt och inga inställningar behöver göras utom inställningen av TV-apparaterna som är anslutna. Vid ändringar, eventuella problem eller annat finns dock ett menysystem med diverse funktioner. Man kommer åt detta genom att ha första programmet inställt på TV:n och trycka på knappen OK på Multiboxen (se avsnitt 6). På bilden till höger visas grundmenyn. Navigering i menyerna sker med pil-knapparna. För att återgå till att titta på TV flyttar man indikatorpilen till Tillbaka och trycker sedan på OK-knappen. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 6

7 8.1 Grundinställningar I grundinställningarna kan man få information om denna Multibox, man kan välja vilka program som sänds från Multiboxen och man kan initiera en ny kanalsökning Information Informationsrutan visar Multiboxens hårdvaruversion, mjukvaruversion samt serienummer och adress till hemsidan Kanal 1 (2,3) I denna meny kan man välja vilket program som sänds ut på kanal 1 (resp. 2 och 3). Flytta indikatorpilen till den kanal du vill byta program på, Tryck på OK så visas vilka kanaler du kan välja mellan. Välj önskat program och tryck på OK Sök kanaler När Multiboxen första gången sätts på görs en automatisk kanalsökning för att ställa in de förvalda kanalerna (SVT1, SVT2 och TV4). Man kan senare, t.ex. om boxen skall användas i ett annat område, göra en ny kanalsökning via menyvalet Kanalsökning. Innan kanalsökningen startas skall TV-antennen vara ansluten. Om en TV-apparat är förinställd på kanal S11 (231,25 MHz) kan man då följa kanalsökningens process. Under kanalsökningen visas längst ner på bilden alla de insignaler som kommer in via antennen på de olika kanalerna (frekvenserna) med olika signalstyrkor. Om mottagaren kan identifiera dessa som olika digitala muxar, ändras färgen på indikeringen till grön och muxens nummer visas (se kapitel 4 angående muxar). Mottagna muxar med fria kanaler indikeras med grönt, gult eller rött beroende på kvalitet, medan muxar med krypterade betalkanaler indikeras med rosa. Övriga signaler som ej identifieras visas med mörk färg. Mer information om denna mätning av antennsignalerna och optimering av antennen finns under menyn Avancerat och Kvalitet (se nedan). Samtliga frikanaler som tagits emot och identifieras visas också i bakgrunden. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 7

8 8.2 Nationellt Under avancerat-menyn kan man välja undermenyer för Bildformat, Utkanaler, Kvalitet, Auto MUX-sökning och Kanalindikering enligt bilden till höger. För att komma tillbaka till den föregående menyn väljer man Tillbaka Textning Under menyvalet Textning kan man välja mellan ytterligare undermenyer: Typ, Språk och Prioriterat. För att komma tillbaka till föregående meny väljs Tillbaka Typ I detta menyval kan man välja mellan normal programtextning och speciell för hörselskadade. Denna har utökad textning och färgkodad text. Dessutom kan all programtextning väljas bort. Grundinställningen är Normal Språk I detta menyval kan man välja mellan ett antal olika språk för textningen förutsatt att dessa sänds ut från programbolaget Prioritet Programtextning kan sändas på olika sätt; via s.k. teletext subtitling eller DVB subtitling. Det använda systemet väljs automatiskt. Ibland sänds bägge typerna och Multiboxen väljer då automatiskt i en prioritetsordning som väljs här. Om du har några problem med textningen kan du ändra här. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 8

9 8.2.2 Bildformat Bildformatet kan ställas in för antingen 4:3 eller 16:9 (bredbild). Om de anslutna mottagarna i huvudsak är 4:3 ställs valet in på 4:3. I dessa TV-apparater visas då 4:3 sändningar som vanligt och bredbildssändningar (16:9) i s.k. brevlådeformat (letterbox) där hela bredden visas och över- och underdel av bilden är svart. Ställs valet in på 16:9 så visar i TV-apparater för 16:9 (bredbild) bredbildssändningar över hela bildytan Utkanaler I denna meny kan man välja 4 olika alternativ när det gäller vilka utkanaler som Multiboxen använder. Efter den automatiska installationen läggs programmen SVT1, SVT1 och TV4 på utkanalerna S11, S13 respektive S16. Nedanstående tabell beskriver utkanalerna för de 4 alternativen. Alternativ Utkanal 1 (frekv) Utkanal 2 (frekv) Utkanal 3 (frekv) Alt 1 S11 (231,25 MHz) S13 (245,25 MHz) S16 (266,25 MHz) Alt 2 S18 (280,25 MHz) S21 (303,25 MHz) S23 (319,25 MHz) Alt 3 E5 (175,25 MHz) E7 (189,25 MHz) E9 (203,25 MHz) Alt 4 E6 (182,25 MHz) E8 (196,25 MHz) E10 (210,25 MHz) Kvalitet Valen under Kvalitet används bl.a. för att kunna mäta och bedöma de inställda och mottagna kanalernas mottagningskvalitet. Om denna är alltför dålig kan antenninställningen behöva ändras för att säkerställa god bild och ljud i alla lägen. Detta görs under undermenyn Mottagning. För att kunna ställa in antennen optimalt finns också en spektrumanalysator inbyggd. Denna hittas under menyvalet Antennsignal. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 9

10 Mottagning Här kan man avläsa mätdata för de inställda kanalerna. Om dessa ligger alltför långt från optimala värden kan bild och ljud försämras vid ändrade mottagningsförhållanden. Antenninställningen kan då behöva justeras. Mätdata ges för de två inställda muxarna för de tre kanalerna. Överst ges kanalnummer och frekvens för de valda muxarna. För att kunna säkerställa en god mottagningskvalitet krävs rätt inkommande signalstyrka, se information under menyvalet Antennsignal för optimalt värde. Om denna inte är optimal kan antennen behöva justeras. Signalkvaliten ges av värdet C/N (Carrier to Noise) som mäter förhållandet mellan antennsignalen och störningar i kanalen. Detta värde bör vara högre än 20 db. Värdet BER (Bit Error Rate) ger antalet bitfel per sekund i den detekterade signalen. Detta värde skall vara så lågt som möjligt och under 2.00E-4 (2*10-4 ) för att inte riskera felaktigheter i bild eller ljud. Om samtliga parametrar för insignalen är bra men bild eller ljudkvalitet ändå inte är bra är felet troligen i den utgående kabeln till TV-mottagarna Antennsignal Multiboxen har en inbyggd spektrumanalysator. Denna visar nivån för inkommande signaler på UHF-bandet (kanal 21 69, MHz). Bilden visar inkommande kanalers signalnivå. De två valda muxarna för de inställda kanalerna har grön färg. Den rekommenderade innivån är mellan 40 dbμv och 70 dbμv (mellan de 2 röda horisontella linjerna). Kontrollera att de gröna staplarna befinner sig mellan dessa värden. Om inte bör antennen justeras eller bytas ut. För att undersöka vilka sändare i ditt område som sänder på de olika kanalerna kan du titta på Teracoms hemsida med följande adress: Där kan du även hitta bedömt täckningsområde för de olika sändarna. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 10

11 8.2.5 Kanalindikering Kanalindikering kan väljas mellan på och av. När kanalindikeringen är på visas texten Multibox 1 i övre högra hörnet på TV-bilden. Efter den automatiska installationen är kanalindikeringen på för att underlätta att hitta utkanalerna från Multiboxen när man kanalsöker på TVn. Denna text försvinner automatiskt efter 8 timmars drift. Vid normal drift är kanalindikeringen av. 8.3 Reset (nollställning av Multiboxen) Multiboxen sparar sina inställningar även om strömmen bryts, för att man inte ska behöva göra en ny kanalsökning vid strömavbrott. Om man har behov av att göra en ny kanalsökning, tex när Multiboxen flyttas till ett nytt område med andra sändare, kan detta ske via menyerna under Inställningar/Sök kanaler. Man kan även nollställa Multiboxen genom att först koppla ur strömmatningen. Därefter håller man knapparna Pil upp och Pil ner nertryckta, ansluter strömmatningen, och väntar ca 6 sekunder med knapparna nertryckta. Multiboxen startar då en ny kanalsökning. 9 Utvidgade inkopplingsmöjligheter 9.1 Installation av flera Multiboxar Multiboxar kan kopplas ihop för att få tillgång till fler fria kanaler till alla TVapparater. Man kan använda 2 st Multiboxar samtidigt. När 2 Multiboxar kopplas ihop gör du så här: Installera första Multiboxen Skifta utkanaler på den första Multiboxen till Alt 2. Installera nästa Multibox Koppla ihop Multiboxarna med combiner och splitter (kontakta fackhandlare för dessa). Användarmanual Multibox, version 3 Sida 11

12 Notera: tillse att kablarna mellan splitter och combiner är av samma längd för att undvika interferens mellan de utgående signalerna. 9.2 Inkoppling av digital-tv-box efter Multiboxen Multiboxen skickar igenom samtliga digitala signaler från ingång till utgång, så kallad loop through. Detta medför att hela utbudet av marksända program, inklusive betalprogram, finns tillgängligt vid de inkopplade TV-uttagen. Om du vill få tillgång till betalprogramsutbud är det därför möjligt att koppla in en betalbox med kortläsare mellan TV-uttaget och Multibox TV-apparaten. TV TV Betalbox Användarmanual Multibox, version 3 Sida 12

13 10 Support och felsökning Nedan följer ett felsökningsschema. Om du behöver ytterligare hjälp med din Multiboxinstallation, kontakta butiken där du köpt Multiboxen. Det finns även information på Felsökningsschema Felfall Analys Trolig felorsak Åtgärd Ingen bild eller ljud Statuslampan lyser rött Ingen eller dålig signal Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Ingen bild eller ljud Status lampan lyser grönt Kanalerna inte insökta på din TV Sök upp kanalerna S11, S13, och S16 En meny visas i TV-bilden Menyn inte stängd via knappsatsen Gå till tillbaka med pilkanpparna och tryck på [OK] knappen på Multiboxen Det sprakar i ljudet Är bilden bra? Låg signalnivå från antennen Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Det sprakar i ljudet och bilden visar mosaikeffekter Låg signalnivå från antennen Rikta om eller byt din antenn för bättre insignal Det sprakar i ljudet och bilden visar mosaikeffekter Är Multiboxen monterad liggande? Multiboxen är felaktigt monterad vilket medför överhettning Montera Multiboxen stående enligt instruktioner i bruksanvisningen Inget stereoljud Har din TV möjlighet till stereoljud? Ingen stereodekoder i TV-mottagaren Kontakta din handlare för att köpa en TV med stereoljud Ingen mottagning av betalkanaler (TV3, Kanal 5 etc.) Multiboxen tar endast emot fria digitala kanaler Köp till en mottagare för betalkanaler Det sprakar i ljudet och/eller störningar i bilden Har du en antennförstärkare kopplad före eller efter Multiboxen? Innivån till Multiboxen eller TV-mottagaren är för hög. Koppla förbi/bort antennförstärkaren Användarmanual Multibox, version 3 Sida 13

14 11 Tekniska data 3 x DVB-T TERRESTRIELL MOTTAGARE Frekvensområde Kontakt Innivåområde Bandbredd MHz Typ IEC hona, 75 ohm dbμv nominellt (max dbμv) 8 MHz MPEG DECODER - VIDEO Standarder PAL Bildgeometri Letterbox, Pan/Scan, Teletext Insättning på VBI Programtextning Teletext eller DVB subtitling UTGÅNG 3 modulatorer Videostandard PAL Ljudstandard FM-mono, NICAM stereo Utkanal VHF (E5- S23) Förinställt: S11, MHz (SVT1) S13, MHz (SVT2) S16, MHz (TV4) Utnivå typ. 80 dbuv, fast Genomföring av digitala signaler UHF MHz Inbyggd antennförstärkare 5 db RF utgång Type IEC, 75 ohm ÖVRIGT Matningsspänning Effektförbrukning Mått Vikt Driftstemperatur 12 VDC (9-16 V) Endast medföljande AC/DC adapter får användas Typ. 12 W 180x190x26 mm (exklusive kontakter) approx. 660 g -20 till +45 C Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående varning. Användarmanual Multibox, version 3 Sida 14

15 12 Declaration of Conformity Declaration of Conformity EC Directives Multiboxen uppfyller de relevanta delarna av nedanstående direktiv och standarder. Directives Electro magnetic compability directive (EMC) 89/339/EEC Low voltage directive (LVD) 73/23/EEC CE-marking directive 93/98/EEC Standards EMC: Emmission - EN :2001 Immunity - EN :2001 Safety : EN :2001 Det fullständiga dokumentet för Declaration of Conformity återfinnes på Se vidare på Användarmanual Multibox, version 3 Sida 15

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Huvudcentraler att växa med

Huvudcentraler att växa med Huvudcentraler att växa med Från vad du vill, till vad du vill! 4 baskonfigurationer ESX-200: QPSK/8PSK-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ETX-200: COFDM-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ECX-200:

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETA-100 and EFTA1-T2 Professional Digital Terrestrial Receivers English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100 Professional CATV Multisystem Channel Processor English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

TAM Mätinstrument för DVB-T

TAM Mätinstrument för DVB-T TAM Mätinstrument för DVB-T Ver: 1016SE Bruksanvisning Innehåll Kapitel Sida 1. Introduktion... 2 2. Medföljande tillbehör... 3 3. Komma igång 1. Skapa ett användarkonto på Maxpeak... 2.Produktregistrering,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Nu är din fiberanslutning klar att använda!

Nu är din fiberanslutning klar att använda! Nu är din fiberanslutning klar att använda! Hej! Nu när mediaomvandlaren är installerad hos dig kommer vi med startupphjälp från Agera IT. Startupphjälp med internet Varje medlem har möjlighet till fri

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer