TAM Mätinstrument för DVB-T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAM Mätinstrument för DVB-T"

Transkript

1 TAM Mätinstrument för DVB-T Ver: 1016SE Bruksanvisning

2 Innehåll Kapitel Sida 1. Introduktion Medföljande tillbehör Komma igång 1. Skapa ett användarkonto på Maxpeak... 2.Produktregistrering, inkoppling till en PC Ladda ner mjukvara och inställningar Uppladdning Kontroll av Touch-Wheel Start och avstängning Antenninstallation Optimering av en antenn Setup-meny / Kanalsökning Utbyte av batteri Specifi kationer

3 1. Introduktion Tack för att du köpt detta mätinstrument. Var försiktig när du installerar en TV-antenn, tappa inte ner verktyg och ramla inte ner och skada dig. Skydda mätinstrumentet för regn och kyla. 2

4 2. Medföljande tillbehör F till F-adapter i reserv IEC till F-adapter USB-kabel Kabel för uppladdning i fordon Maxpeak TAM Mätinstrument för DVB-T Nätdel för uppladdning 230 V Nätsladd (varierar beroende på land) 3

5 3. Komma igång Instrumentet ska laddas fullt innan du kan använda det (se kapitel 4) Efter du har gjort laddningen ska detta göras: Du ska registrera ett användarkonto på vår hemsida, registrera ditt instrument till ditt konto och ladda ner mjukvara och inställningar till instrumentet. Din dator (pc) ska vara uppkopplad till internet. Följ sedan nedanstående instruktioner: 1. Skapa ett användarkonto på Maxpeak: Gå till vår hemsida: I det övre högra hörnet finns en lista med flaggor. Där kan du välja ett annat språk än svenska om du vill. Skapa användarkontot. Klicka på Logga in under Maxpeak-logotypen i menyn på vänster sida. Klicka på Nytt användarkonto på login-sidan i vänster menyrad. Fyll i de rutor du ser på registreringssidan. Skriv ditt namn och välj ett användarnamn (utan å,ä och ö). Ditt lösenord måste minst ha sex tecken. OBS! -adressen som du anger måste vara giltig. Ditt konto kan inte aktiveras innan du har svarat på det mail som skickats till dig. 4

6 2. Produktregistrering och inkoppling till PC: Anslut instrumentet till datorn USB-kontakten finns under gummiskyddet på instrumentets vänstra sida. Lyft upp gymmiskyddet på vänster sida på instrumentet. Under detta finns en USB-kontakt. Anslut den medföljande USB-kabeln mellan instrumentetets USB-kontakt och datorns USBkontakt. Om du ansluter instrumentet för första gången så ska du nu installera Windowsprogammet. Du får hjälp med att installera programmet på vår hemsida, Om inte din windowsdator hittar programmet kan du ladda ner det från supportsidan ovan. Registera ditt instrument på vår hemsida Kontrollera att din produkt är inkopplad till datorn. Gå till vår hemsida och logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på Mina produkter I vänsta menyraden. Följ de instruktioner du får. Du behöver ett windowsprogram i pc:nför att registrera din produkt. Du får hjälp med att registrera din produkt på vår hemsida, 5

7 3. Uppdatera mjukvara (fi rmware) och ladda ner inställningar: Uppdatering av mjukvara Du ska vara inloggad på maxpeaks hemsida och instrumentet ska vara inkoppplat till datorn. I den översta menyraden ska du ha klickat på Produkter och sedan på Nerladdning av firmware i den vänstra menyraden. Följ sedan instruktionerna på sidan. Innan du kan uppdatera mjukvaran och ladda ner inställningar måste du vara inloggad till ett användarkonto hos Maxpeak och ditt instrument ska vara inkopplat till datorn.. Du får hjälp med att ladda ner firmware på vår hemsida, Nedladdning av inställningar Du ska vara inloggad på maxpeaks hemsida och instrumentet ska vara inkoppplat till datorn. I den översta menyraden ska du ha klickat på Produkter och sedan på Ladda hem inställningar I den vänstra menyraden. Följ sedan instruktionerna på sidan. Du får hjälp med att ladda hem inställningar på vår hemsida, 6

8 4. Uppladdning Instrumentet levereras med enbart underhållsladdning I batteriet. Det behöver flera timmars uppladdning innan det går att använda. Batteriet når inte sin fulla kapacitet förrän efter flera uppladdningar. Laddningskontakten finns under gummiskyddet på höger sida på instrumentet. Laddning: Laddningskontakten finns under gummiskyddet på höger sida på instrumentet. Anslut kontakten antingen från den medföljande nätdelen (till 230 V) eller kabeln för fordon (till 12 V). Notera att garantin inte gäller om någon annan laddare används.. Batteriet laddas nu. En full laddning tar två timmar. Använd endast den medföljande billaddaren eller nätdelen Select Tryck på mittknappen (select) under laddning När du tar bort laddningskabeln försätts instrumentet i stand-by-läge. Tryck på mittenknappen (select) för att sätta på instrumentet under uppladdning, efter tio minuter återgår instrumentet till stand-by-läge och en batterisymbol visas i rutan. Tid kvar Laddningsvy Tid som gått efter batteriet blivit fullladdat. Laddningstid Vy när batteriet är laddat Vissa fordon kräver att tändningsnyckeln är påslagen för att cigarett-tändaruttaget ska fungera. När du mäter med instrumentet under laddning minskar nogrannheten på avläsningen. 7

9 5. Kontroll med Touch-wheel Upp Instrumentet har en tryckkänslig cirkelformad platta, ett Touchwheel med en mittknapp i centrum kallad Select. Vänster Ner Höger Select Instrumentet slås på och av med Select-knappen. Ett kortare tryck på Select-knappen används i Set-up-menyn och I DiSEqC-menyn. Touch-wheel kan användas på två sätt: Medsols Snabb stegning vänster / nedåt Antingen klickar* du i hörnen på den runda plattan för att navigera uppåt/nedåt eller höger/vänster. Snabb ändring när du drar fingret medsols eller motsols över plattan. * Ett klick sker när du lyfter fi ngret, inte när du trycker. Motsols Snabb stegning höger / uppåt 8

10 6. Start och avstängning Tryck och håll ner select-knappen i fem sekunder för att sätta på eller stänga av instrumentet. Start: Tryck och håll in selectknappen. Vid uppstart visas denna information: Mjukvaruversion and inställningar visas. Om du vill frysa denna information, håll selectknappen intryckt. Sedan visas instrumentet i mätläge: Nivåmätaren ses i displayen och är igång. Läs mer om denna mätning i kapitel 7 Antenninstallation och Kapitel 8 Maximering av antenninställning Avstängning: Tryck och håll in selectknappen. För att stänga av instrumentet håller du select-knappen nertryckt (på samma sätt som när du satte på instrumentet). Då visar displayen detta: 9

11 7. Antenninstallation Börja med att hitta en lämplig plats för TV-antennen, den ska riktas åt det håll den starkaste sändaren finns. Undersök att inte det finns föremål i vägen mellan antennen och sändaren, t.ex. elledningar, träd eller byggnader. Montera antennen enligt tillverkarens instruktioner på ett fäste och anslut en kort koaxialkabel mellan instrumentet och antennen. Rikta in TV-antennen mot sändaren med instrumentet påslaget. Vid mottagning av en digital sändning är det viktigt att mäta både signalstyrka och kvalité. Varje multiplex, eller mux, använder en egen kanal. Om du har laddat ner en inställningslista för den sändare som är starkast i ditt område väljer du den. Då är det enkelt att stega igenom varje kanal och läsa av olika mätvärden. När du har valt en korrekt kanal visas två skalor överst på displayen. En skala för signalnivå (S) och en för kvalitet (Q). Kontrollera signalstyrkan och kvalitén för varje mux. En av de digitala muxarna är ofta svagare än de övriga, och då kan du använda den för att optimera antennen för rätt riktning och höjd. Försök att få så lika nivå som möjligt på samtliga muxar. Kvalitets-stapeln Q ska visa sa högt värde som möjligt på alla muxar för godkänt. Du ska även använda andra mätvärden för att avgöra kvaliteten på den digitala signalen: bitfel före Viterbi (A), bitfel efter Viterbi (B), MER eller S/N (C) och CSI. Var försiktig när du befinner dig på hög höjd att du inte ramlar ner, använd en godkänd livlina. Håll kontroll på dina verktyg så att du inte tappar ner något på marken. 10

12 8. Optimering av antennen Anslut antennen till instrumentet med en koaxialkabel. Använd professionella f-kontakt, t.ex. crimp- eller kompressionskontakter Använd inte push-on -kontakter vilka kan bli opålitliga med tiden. Koppla in mätsladden till f-kontakten längst ner på instrumentet. Koppla in mätsladden till f-kontakten längst ner på instrumentet. Instrumentets display: Till att börja med visar displayen signalnivån och instrumentet börjar med att identifiera signalen. Instrumentet kan spänningsmata aktiva antenner med 5 Volt enligt DVB-T-standard. Byt till set-up-menyn: Tryck och håll ner! Nästa Kanal eller Mux: Snurra medsols eller högerklicka Föregående Kanal eller Mux: Snurra motsols eller vänsterklicka Lista på valbara marksändare. Tryck och håll ner! Marksändare Signaleffekt Kanal eller Mux Peak/hold-indikator Kan slås av eller på i setup-menyn För att skifta mellan olika kanaler (muxar), klicka på den runda plattan till vänster eller höger. 11

13 Tryck ner för att välja sändare. Tryck sedan på select för att göra mätningar: När antennen är riktad mot sändaren kommer instrumentet att pipa till och ändra displayen från sökvisning till mätläge. Då kan du se två skalor, en nivåmätare (S) och en kvalitetsmätare (Q). Dessutom visas två olika bitfelsmätare (A och B), en valbar MER eller S/N-mätare (C) och en CSI-mätare. Kontrollera signalstyrkan och kvalitén för varje mux. En av de digitala muxarna är ofta svagare än de övriga, och då kan du använda den för att optimera antennen för rätt riktning och höjd. Försök att få så jämn nivå på alla muxar som möjligt. Kvalitets-stapeln Q ska visa 100% på alla muxar för godkänt. Du ska även använda andra mätvärden för att avgöra kvaliteten på den digitala signalen: bitfel före Viterbi (A), bitfel efter Viterbi (B), MER eller S/N (C) och CSI. För godkänd mottagning ska bitfel efter Viterbi visa 0, BER ska inte vara mindre än 26 db och CSI ska vara mindre än 25%. Bitfelen före Viterbi ska vara så låga som möjligt, men här finns ingen gräns för godkänt. Notera att om inte signalen är en DVB-T-signal, t.ex. en analog kanal, så används enbart nivåmätaren Signaleffekt Bitfelsmätning (kvalitet) Sändare Kanal / Mux post BER pre BER MER eller SNR i db CSI i % 12

14 8. Setup-meny Öppna set-up-menyn Tryck och håll uppåt. I set-up-menyn ändrar du vissa funktioner och väljer personliga inställningar. Välj set-up-menyn genom trycka på den runda plattan uppåt och hålla kvar. Följande inställningar kan ändras: Exit menu: Start Scan Gå tillbaka till mätningsläget Gå till kanalsökning, instrumentet söker själv efter kanaler / muxar. Medsols Snabb stegning vänster / nedåt Tryck här för att ändra inställningen Motsols Snabb stegning höger / uppåt Snurra runt på tryckplattan eller klicka höger / vänster Tryck på mittenknappen för att byta sändare. Backlight: On, Off Lyser upp displayen. Stäng av detta om du vill spara batteri. Sounder: On, Off En hjälpton för att optimera en antenn. Ökar ljudstyrkan ju högre signaleffekten är. Tiden till att instrumentet släcker ner sig själv för att spara Auto shutdown: never, 3-15min batteri. Standardinställningen är 6 minuter RF Level: dbuv, dbm Välj vilken enhet du vill att signaleffekten ska visas i. SNR/MER: SNR, MER Välj om du vill mäta SNR (S/N) eller MER. Mux/Ch order Peak Hold: Touch sens: Restore to default: Mux, Channel On, Off Low, Medium, High Välj om du vill att instrumentet ska sortera i muxordning eller i kanalordning. En vertikal linje visar var maxvärdet har varit som högst. Gäller både mätare S och mätare Q. Justerar känsligheten i den runda tryckkänsliga plattan. Ändrar alla inställningar tillbaka till fabriksinställningar. 13

15 Kanalsökning Ändra band mellan UHF and VHF genom att klicka på höger eller vänster sida Instrumentet kan göra en kanalsökning över hela bandet. Denna sökning aktiveras från start scan i set-up-menyn genom att välja denna funktion och trycka på mittknappen.... och välj med mittknappen. Tryck uppåt för att skifta: - Visa alla kanaler - Visa alla utan de tomma kanalerna - Visa bara digitala kanaler - Visa bara analoga kanaler Tryck på mittknappen för att återgå till normal mätning. Välj då mellan att söka igenom VHF-bandet eller UHF-bandet. I Sverige används bara UHF-bandet. Under kanalsökningen visar en indikator att instrumentet är i kanalsökning, scan mode. I displayen visas också hur långt processen har gått. Efter att kanalsökningen är klar (vilket tar längre tid för UHF än VHF) visas kanalerna och deras nivåer. Alla DVB-T-muxar indikeras också, de kan även visas vid en viss tidpunkt. A = Analog D = Digital Kanal nummer Linjen nedan visar aktuell position. Klicka på plattan för att navigera. Ingen fyllning betyder ingen signal 14

16 9. Utbyte av batteri Skruva bort skruven som finns på baksidan av instrumentet. Instrumentet innehåller ett utbytbart NiMH-batteri. Som alla batterier så kommer det att behöva bytas i framtiden. Ladda ur och ladda batteriet regelbundet för att få maximal livslängd När batteripaketet behöver bytas ut kan du köpa ett nytt från en Maxpeak auktoriserad återförsäljare.. Använd inte några andra batterier som inte är orginaltillbehör. Ett annat batteri kan skada instrumentet och häva garantin. Tag bort batteriluckan och avlägsna batteripaketet. Anslut batterikontakten på det nya paketet till kontakten inuti instrumentet. Stoppa in batteriet innanför luckan och sätt tillbaka locket och dra åt skruven. Utbyte av batteri: Att byta batteri är enkelt. Avlägsna skruven och ta bort bort batteriluckan. Avlägsna batteriet och koppla bort kontakten. Anslut kontakten från det nya batteriet till instrumentet. Montera batteripaketet som den nedersta bilden till höger visar. Skruva tillbaka skruven på luckan. Ladda batteriet, se kapitel 4 uppladdning. 15

17 10. Specifi cation Fullt band VHF och UHF Ingång utbytbar F-kontakt 30 to 100 dbuv över 75 ohm Signaleffekt som dbm eller dbuv Äkta MER-värde eller S/N-värde i db BER före och efter Viterbi Kvalitetsskala i % (omvänt BER-förhållande) Nivå,BER,MER och CSI visas tillsammans Upplyst grafikdisplay med 128*64 pixel Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteri Kan laddas från eluttag eller fordon Instrumentet kan användas under laddning Batteritid upp till 4 timmar Upp till 50 sändare i minnet Inbyggd tonsummer Kan mata en aktiv antenn med 5 Volt. Uppgradering av inställningar, mjukvara och språk via USB *75*56 mm, 400 gram Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra ovanstående specifikation utan föregående meddelande. 16

18 Garanti Denna produkt innefattar en garanti för tillverkningsfel för en period av tolv (12) månader efter det datum då första registreringen av produkten skett på hemsidan Maxpeak förbehåller sig rätten att ersätta eller reparera ett felaktigt instrument. Garantin gäller inte oaksamhet, fallskador eller om instrumentet blivit öppnat (förutom batteriluckan). Deceleration of conformity: Vi tillverkaren, Maxpeak AB (publ) Box71, SE Tyresö SVERIGE deklarerar att TAM (terrestrial meter) möter följande standards: EN :2001 & EMC 61326:1997 & RoHS Tekniska avdelningen 23:de Nov 2009 Återanvänd emballaget Släng inte batteriet bland grovsopor, utan recirkulera detta Släng inte instrumentet bland grovsopor, utan recirkulera detta 17

19 Anteckningar 18

20 19

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING INNHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Kartongens innehåll... Överblick... Laddning... Automatiskt lås... Startskärm...

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer