Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032"

Transkript

1 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L

2 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt välkommen 8 9 Teveutrustning 8 Leveransutförande 8 Transport 8 Placeringsmöjligheter 8 Upplysningar om LCD-bildskärmen 8 Rengöring 9 Avfallshantering 9 Din säkerhet 10 Installation Fjärrkontroll 11 Anslutning Användning av sladdhållaren på Modus L Sätta i Conditional-Access-modulen 12 Inkoppling 12 Automatisk programmering 13 Rikta DVB-T-antennen 14 Normalt bruk Sätta på/stänga av 14 Byta program 15 Allmänt om menybruk 16 Om infosystemet 17 Om indexet 18 Ljudinställningar 19 Bildinställningar 19 Ställa in på teven 19 Lägen TV Färgknapparnas funktion i teveläge 20 Visa statusinformation 20 Visa indexet 20 Visa ytterligare funktioner 21 Visa timeröversikt 21 Välja bildformat 21 Flytta bilden uppåt eller nedåt DVB-undertext 22 CA-modul 23 Installera ett nytt DVB-program 23 Image Bild-i-bild (PIP) PIP-bild som stillbild 25 Välja kanal för PIP-bilden 25 Välja kanal för tevebilden 25 Söka kanaler i PIP-bilden 25 Växla PIP-bild/tevebild 25 Funktioner i PIP-menyn 26 Ställa om till en liten bild 26 EPG Programtidning Använda EPG 27 EPG-menyn 28 Val av leverantör/program 28 Datainsamling 28 Teletext Sidval 29 Visning av teletextsidor 29 Programmera timerinspelningar 30 Teletext-menyn 30 Digital teletext (endast Storbritannien) 30 Radio 31 Andra apparater Registrera och ansluta apparater 32 Uppspelning av video 33 Timerinspelning med videobandspelare eller dvd-brännare 33 Samordning av digital in- och utgångar för ljud 34 Ansluta Loewes dvd-preceiver Auro 2216 PS 35 Ansluta andra förstärkare eller aktiva högtalare 36 HDMI (DVI)-anslutning 37 VGA-/XGA-anslutning 37 Komponentvideoanslutning 38 Manövrering av Loewe DVD-spelare och recorder med fjärrkontrollen Assist 39 Vad ska jag göra om Tekniska uppgifter Tillbehör Serviceadresser 46 Dolby och symbolen med de två D:en är varumärken som tillhör Dolby Laboratories

3 Fjärrkontroll TV-funktioner Ljud av/på LED-anvisningar för aktuell användning Koppla om till TV-funktion Koppla över till drift av Recorder Visa timeröversikten Ange bildformat Standbyläge av/på Koppla om till radiofunktion (2 Koppla över till drift av dvd-spelaren Ljudmeny av/på Välj kanal direkt; MENU: mata in siffror eller bokstäver Visa/dölja menyn Ytterligare funktioner EPG-programtidningen på/av Teletext på/av Visa/dölj meny V /V+ Lägre/högre volym PIP: PIP-bildernas placering; MENU: välja/ställa in Hämta AV-val Bild-i-bild (PIP) av/på Visa indexet; MENU: Infotext av/på Statusvisning på/av; MENU: dölj meny P+/P Nästa/föregående kanal Kanalöversikt på; MENU: spara/visa Gröna knappen: standardinställning för bild/ljud Röda knappen: (1 stillbild på/av Välja bort kanal (1 /i assistenten: tillbaka Direktinspelning (1 (1 om teven har en Digital Recorder+ har dessa knappar andra funktioner. Se den digitala videobandspelarens handbok. Gula knappen: senaste kanal Blå knappen: programinfo på/av Välja kanal (1 Stillbild av (1 Stillbild på (1 Stillbild på/av (1 (2 Radio bara vid DVB-sändningar

4 Kontroller Indikator: röd = standbyläge grön = i bruk orange = på utan bild (radio, EPG-datainsamling eller timerinspelning) Visa meny, i meny: uppåt Föregående kanal, i meny: vänster Sätta teven i standbyläge/sätta på teven (1 radio bara vid DVB-sändningar. I övrigt omkoppling till en ljudingång. (2 endast för apparater med digital videobandspelare+. DR+ Radion på/av (1 (tillbaka till teven), koppla på radion i standbyläge i meny: nedåt Nästa kanal, i meny: höger Indikatorn DR+: (2 vit = den inbyggda digitala videobandspelaren är inte aktiv (ingen in- eller uppspelning) grön = den digitala videobandspelaren är aktiv (tidsförskjutningsläge eller arkivuppspelning) röd = den digitala videobandspelaren är aktiv (arkivinspelning) - 4

5 Ingångar på baksidan av Xelos A 26 Common Interface (CI-Slot) Hörlursingång S-VHS-ingång (AVS) (till exempel för videokamera) Videoingång (AVS) Ljudingång höger Ljudingång vänster Strömbrytare Antenn/kabel/analog/digital Ljudingång mitten (analog) Ljudingång vänster/höger (analog) Ljudutgång vänster/höger (analog) Scart-uttag 1 Scart-uttag 2 Möjlighet att extrautrusta med satellitmottagare, se sidorna 44 och 45. Nätanslutning Serviceuttag VGA-/XGA-ingång Satellitantenn HDMI (DVI)-ingång Digitalljudutgång Digitalljudingång Komponentvideoingångar (Cb/Pb Cr/Pr Y) -

6 Ingångar på baksidan av Xelos A 32/37 och Modus L 32/37 Common Interface (CI-Slot) Hörlursingång S-VHS-ingång (AVS) (till exempel för videokamera) Videoingång (AVS) Ljudingång höger Ljudingång vänster Strömbrytare PIP-tuner med antenn/kabel eller satellitantenn Satellitantenn (Sat-Tuner 1) (Sat-Tuner 2) Ljudingång mitten (analog) Ljudingång vänster/höger (analog) Ljudutgång vänster/höger (analog) Antenn/kabel analog/digital (Tuner 1) Antennutgång PIP-tunerr koppla till Tuner 1 Scart-uttag 1 Scart-uttag 2 Komponentvideoingångar (Cb/Pb Cr/Pr Y) Digitalljudingång Nätanslutning Serviceuttag VGA-/XGA-ingång HDMI (DVI)-ingång Digitalljudutgång Apparatspecifik utrustning och möjlighet att extrautrusta med PIP- och satellitmottagare, se sidorna 44 och

7 Ingångar på baksidan av Modus L 42 Ljudingång vänster Ljudingång höger Videoingång (AVS) S-VHS-ingång (AV) (till exempel för videokamera) Hörlursingång Common Interface (CI-Slot) Nätanslutning PIP-tuner med antenn/kabel eller satellitantenn (Sat-Tuner 1) Strömbrytare Ljudingång mitten (analog) Ljudingång vänster/höger (analog) Ljudutgång vänster/höger (analog) Antenn/kabel analog/digital (Tuner 1) Antennutgång PIP-Tuner koppla till Tuner 1 Scart-uttag 1 Scart-uttag 2 Serviceuttag Digitalljudingång VGA-/XGA-ingång HDMI (DVI)-ingång Digitalljudutgång Komponentvideoingångar (Cb/Pb Cr/Pr Y) Apparatspecifik utrustning och möjlighet att extrautrusta med PIP- och satellitmottagare, se sidorna 44 och

8 Hjärtligt välkommen Tack så mycket! Med Loewe förknippas de högsta krav på teknik, design och användarvänlighet. Det gäller i lika hög grad för teve- och videoapparater och tillbehör. Din nya teve är förberedd för den kommande HDTV-standarden (High Definition Television) på bästa sätt. Med den högupplösta bildskärmen och det framtidssäkra digitala HDMI-gränssnittet är det möjligt att spela upp högdefinierad film med enastående bildkvalitet. Apparaten bär därför den europeiska kvalitetsbeteckningen HD ready. Digitalteve blir allt vanligare både i marksändningar, i kabelnäten och via satellit. Loewe tillverkar apparater som är utrustade med DVB-T och DVB-C (den sista inte i Storbritannien). Det går att extrautrusta teven med en digital satellitmottagare (DVB-S). Den inbyggda DVB:n styrs med fjärrkontrollen via tevens menyer. Vi har designat apparaten så att det är lätt att använda teven med menyernas hjälp. Information om inställningarna i menyerna tonas in automatiskt, och då inser du snabbt sambanden. Svar på många tekniska frågor finns i tevens index. Gäller frågan hur du använder teven går det att använda en funktion direkt från indexet. Därför är det överflödigt att slå i en tjock handbok och sålunda förklarar vi bara de viktigaste stegen i den här boken. Teveutrustning I den här handboken beskrivs apparatens maximala utrustning. Funktioner som är utmärkta med finns inte på alla apparater. Menyerna som beskrivs kan variera beroende på hur apparaten är utrustad. Du kan ta reda på hur teven är utrustad i indexet under rubriken TV:ns tekniska specifikationer (tryck på -knappen om ingen meny visas; menyalternativet TV:ns tekniska specifikationer visas dessutom i indexet före A). För Digital Recorder + finns det en ytterligare bruksanvisning. Leveransutförande LCD-TFT-apparat Med monterad fot Nätsladd Fjärrkontroll Assist med två batterier Marknadsförings- och servicekarta Tre sladdhållare på Modus L 42 Den här bruksanvisningen Transport Transportera apparaten stående. Grip tag i kanterna på under- och ovansidan av kåpan. LCD-skärmen består av glas respektive syntetiskt material och kan gå sönder om den behandlas ovarsamt. Använd gummihandskar för att forsla bort apparaten om LCD-skärmen går sönder och om de flytande kristallerna eventuellt rinner ut. Tvätta dig omedelbart och grundligt i vatten om du får vätskan på huden. Placeringsmöjligheter Som bordsteve Ett stativ är redan monterat på apparaten. Som väggteve Väggkonsol WM52 för Xelos A 26, beställningsnummer 63493A00. Väggkonsol WM53 för Xelos A 32/37 och Modus L 32/37, beställningsnummer 63493A10. Screen Wall Mount 1 för Xelos A 26 / 32 och Modus L 32, beställningsnummer 66484B00 (endast i kombination med VESA-adapter, se tillbehör sidan 44). Screen Wall Mount 2 för Xelos A 37 och Modus L 37, beställningsnummer 65493B00 (endast i kombination med VESA-adapter, se tillbehör sidan 44). Väggkonsol WM61 för Modus L 42, beställningsnummer 64495L00. Som fristående teve för Xelos A 32/37 och Modus L 32/37 Använd Xelos-rack, beställningsnummer A00. Du kan även använda Flat TV-F-stativ 3, beställningsnummer 64498A00. Som vridbar frisående teve på ett rack för Modus L 42 Använd racket Xelos 42, beställningsnummer 64496A01. Upplysningar om LCD-bildskärmen Den teve med LCD-bildskärm som du har köpt uppfyller stränga kvalitetskrav och eventuella pixelfel kontrolleras noga. Trots stor noggrannhet vid framställningen av skärmen är det av tekniska orsaker inte möjligt att utesluta att några bildpunkter visar sig vara defekta. Vi ber dig att ha förståelse för att sådana defekter inte anses vara fel på apparaten enligt garantin, så länge som defekterna håller sig inom angivna gränser. -

9 Hjärtligt välkommen Rengöring Rengör teven, bildskärmen och fjärrkontrollen endast med en fuktig, mjuk och ren trasa (utan något skarpt eller slipande rengöringsmedel). Avfallshantering Förpackningsmaterial och kartong Du har bestämt dig för att köpa en tekniskt avancerad och långlivad produkt. För avfallshanteringen av förpackningsmaterialet ersätter vi enligt nationella förordningar de användare som lämnar förpackningen i affären. Ändå rekommenderar vi att du förvarar originalkartongen och förpackningsmaterialet väl, så att du vid behov kan skydda apparaten under transport. Teveapparaten Varning! EU-förordning 2002/96/EU reglerar återtagande, behandling och återvinning av begagnade elektroniska apparater. Kasserade elektroniska apparater måste därför avfallssorteras. Kasta inte den här apparaten i hushållsavfallet! Du kan lämna in en apparat som du tänker kassera på särskilda återvinningsstationer eller eventuellt hos tevehandlaren om du köper en jämförbar ny apparat. Fler upplysningar om återvinning (även i länder utanför EU) får du från de lokala myndigheterna. -

10 Din säkerhet Läs och ta till dig följande anvisningar för din säkerhets skull och för att förhindra onödiga skador på apparaten: Den här teveapparaten är uteslutande avsedd för mottagning och återgivning av bild- och ljudsignaler. Den här apparaten är avsedd för hem och kontor och får inte användas i rum med hög luftfuktighet (t ex ett badrum eller en bastu) eller hög dammkoncentration (t ex verkstäder). Om apparaten används utomhus måste du skydda den mot fukt (regn, droppoch stänkvatten och dagg). Ställ inte brinnande ljus eller något som är fyllt med vätska på apparaten. Hög fuktighet och dammkoncentration leder krypströmmar i apparaten som kan leda till att den blir farlig att vidröra eller att den fattar eld. Garantin gäller endast för bruk i de angivna tillåtna omgivningarna. Om du flyttar apparaten från en kall till en varm plats ska du låta den vara avstängd i omkring en timme eftersom kondens kan bildas. Den här apparaten får bara anslutas med hjälp av den bifogade nätsladden till ett elnät med den på typmärkningen angivna spänningen och frekvensen. Felaktig spänning kan skada apparaten. Som alla elektroniska apparater behöver teveapparaten kylas med luft. Om luftcirkulationen hindras kan brand uppstå. Luftspringorna på baksidan av apparaten måste därför alltid vara fria. Lägg inte någon tidning eller duk på/över teveapparaten. Om du ställer in apparaten i ett skåp eller en hylla måste åtminstone tio centimeter om sidorna och ovanför vara fria för att luften ska kunna cirkulera. Ställ apparaten så att den inte utsätts för direkt solljus eller blir uppvärmd av ett element. Undvik att stoppa i metallbitar, stickor, gem, vätskor och dylikt genom luftspringorna på bakstycket in i apparaten. Det leder till kortslutning och möjligtvis till brand. Om något trots allt skulle hamna inne i apparaten ska du genast dra ut nätsladden och underrätta kundtjänst. Bakstycket på teveapparaten får du under inga omständigheter själv ta av. Överlåt reparation och service av teveapparaten uteslutande på auktoriserade tevetekniker. Ställ teven på ett plant, stabilt underlag. Apparaten får i synnerhet inte sticka ut om du ställer in den i ett skåp eller en hylla. Använd om möjligt endast originaltillbehör, t ex Loewes väggfäste och stativ. Låt inte barn hantera teveapparaten själva. Låt inte barn leka i omedelbar anslutning till teveapparten. Den kan knuffas omkull, flyttas eller dras ned på marken så att att någon är skadas. Låt inte teveapparaten stå på utan någon i närheten. Ställ inte teveapparaten där den kan komma i skakning. Skakningar kan leda till materialutmattning. Dra ur antenn- och nätsladden när det åskar. Överspänning på grund av åsknedslag kan skada apparaten både genom antenningången och genom elnätet. Dra ur antenn- och nätsladden även om du reser bort under en längre tid. Teveapparatens stickpropp måste vara lätt att komma åt så att det alltid går att koppla bort apparaten från elnätet. Placera nätsladden så att den inte skadas. Nätsladden får inte brytas eller placeras på vassa kanter, inte beträdas och inte utsättas för några kemikalier; det sistnämnda gäller hela apparaten. En nätsladd med skadad isolering kan ge stötar och är en brandfara. Dra inte i sladden när du tar ut stickproppen utan i själva kontakten. Sladden i stickkontakten kan skadas och orsaka kortslutning nästa gång den sätts i kontakten. 10 cm 10 cm 10 cm - 10

11 Installation Fjärrkontroll Batterier Tryck på den inpräglade pilen när du sätter i eller byter batterier. Skjut locket på batterifacket nedåt och ta av det. Sätt i manganalkalibatterier av typen LR 03 (AAA) och kontrollera att du har vänt plus- och minuspolerna rätt. Skjut sedan tillbaka locket från undersidan. Anslutning Elnätet Ta av skyddet på anslutningarna. Koppla teven till en kontakt på V/50-60 Hertz. Sätts den lilla kontakten på nätsladden i nätuttaget på teveapparatens baksida och den stora kontakten i ett vägguttag. Antenner Sätt i antennkontakten på antenn/kabelsladden eller inomhusantennen för DVB-T i kontakten ANT-TV (Tuner 1). ANT-TV V~ ANT-SAT 50/60Hz AAA LR03 AAA LR03 Xelos A 26 Upplysningar om avfallshantering av batterier: De medföljande batterierna innehåller inga miljöfarliga ämnen som kadmium, bly eller kvicksilver. Förbrukade batterier ska inte slängas i hushållsavfallet. Släng förbrukade batterier i insamlingsbehållaren hos fackhandlaren. Det kostar inget. Ställa in teveapparaten med fjärrkontrollen ANT-TV ANT-SAT V~ 50/60Hz Xelos A32/37 Modus L32/37 Tryck på TV-knappen. TV Hur du sköter andra apparater från Loewe beskrivs på sidan 39. R Modus L

12 Installation Om mottagningsförhållandena är goda kan du använda en inomhusantenn för DVB-T. Du kan köpa passiva och aktiva inomhusantenner i fackhandeln. Med aktiva antenner tas spänningen från antennkontakten. Vid automatisk programmering eller i TV-Meny Anslutningar Antenn DVB Antenn DVB-T måste matningsspänningen (5 volt) ställas in. Enklast är att använda en riktningsoberoende antenn. Om vistelseorten ligger utanför det normala sändningsområdet ger en riktantenn bättre mottagning. Mer information om vilka digitala sändare som finns i regionen där du bor får du från din fackhandlare. Om apparaten utrustas med en PIP-tuner eller om den redan är utrustad med en digital videobandspelare ska du sätta i antennen i PIP-tunerns antenningång och koppla utgången på PIP-tunern till kontakten ANT-TV (Tuner 1). Se bilderna på sidorna 6/7. Apparatspecifik utrustning och möjlighet att extrautrusta med PIP- och satellitmottagare, se sidorna 44 och 45. Om du har en digital satellittuner 1 ska du ansluta satellitantennen/anläggningen till uttaget ANT-SAT. Om du har en digital satellittuner 2 ska du alltid koppla en antennkabel t ex från antennomkopplaren respektive från Twin-LNC till de båda SAT-kontakterna. Använd kabelhållarna som sitter på teveapparatens undersida när du drar kabeln. Sätt tillbaka kontaktskydden på teveapparaten. Användning av sladdhållaren på Modus L 42 De medföljande sladdhållarna används för att hålla ihop anslutningskablarna och för att fästa dem på bakstycket. Tryck på låsanordningen på sladdhållaren om du vill lossa den igen. Sätta i Conditional-Access-modulen Om du ska kunna se på kodade digitala program måste du använda Conditional-Access-modulen (CA-modulen) och ett smartkort i motsvarande kortfack på teveapparaten. En CA-modul och ett smartkort finns att få hos fackhandlaren. Kortplatsen Common Interface (CI-facket) finns på baksidan av teveappareten, se bilderna på sidorna Stäng av teveapparaten med strömbrytaren. 2. Skjut först smartkortet i CA-modulen tills det tar stopp. För sedan in modulen så att sidan med det gula kontaktchipet är åt samma håll som leverantörens logotyp. Pilarna visar hur kortet ska sättas i. Läs även installationsanvisningarna som medföljer smartkortet. 3. Skjut in CA-modulen försiktigt med kontaktsidan framåt i kortfacket. CAmodulens logotyp ska synas. Se upp så att modulen inte går in snett. Bruka inte våld. När modulen har hamnat i rätt läge trycks utmatningsknappen ut. CA-modulen och smartkortet ingår inte. Dem får du i regel från din fackhandlare. Inkoppling F Kontaktsida Utmatningsknapp CA-Modul CI-Slot Tryck på strömbrytaren. Den röda indikatorn på apparaten lyser nu (standbyfunktionen). Sätt på apparaten med strömbrytaren som är inbyggd i indikatorn. Indikatorn lyser nu grönt (i drift). - 12

13 Installation Automatisk programmering Efter att du har satt på apparaten för första gången inleds den automatiska programmeringen. Följ anvisningarna i menyerna. Genom att trycka i en av riktningarna väljer du inställningarna och sparar inställningarna genom att trycka på OK-knappen. Då kommer du vidare till nästa meny. Tillbaka till föregående meny. 1. Först måste du välja menyspråk. 2. Genom att trycka på OK-knappen hamnar du i menyn Anslut antennledning/ar. Första igångsättning Anslut antennledning/ar Antennledning/ar: Antenn/Kabel (analog) DVB-T DVB-C DVB-S OK Fortsätt till antennanslutning/ar: ANT TV ANT TV ANT TV ANT SAT Anslut/koppla från Tillbaka Om du vill se på digitala sändningar via satellit ska du välja DVB-S och bekräfta med den gula knappen. Vill du dessutom se digitala marksändningar (DVB-T) ska du markera DVB-T. Markera du Antenn/Kabel (analog) går det även att söka igenom och lagra vanliga analoga sändare. Om du kan ta emot digitala sändningar via kabelnätet ska du markera DVB-C med den gula knappen. 3. För landsspecifik kanalsortering och för förinställning av DVB-T och DVB-C ska du ange var teveapparaten ska användas. 4. Om du har markerat DVB-T kommer du nu till menyn Antenn DVB-T. Använder du en aktiv antenn ska du markera ja (5V). 5. Om du har markerat DVB-C ska du i regel inte ändra på symbolrate och modulering. Om det finns sändningar med andra symbolhastigheter i kabelnätet, ska du ange värdet med sifferknapparna på fjärrkontrollen Om bara en symbolhastighet används ska du ange samma värde på bägge ställena. Om sändningarna i kabelnätet sker med andra moduleringar ska du välja dem i menyn. Om bara en modulering används ska du välja ingen i Modulering 2. Fråga i förekommande fall en fackhandlare om de inställningar som krävs för ditt kabelnät. 6. Gör val på menyn Välj satellitanläggning efter vilken satellitanläggning du har. Obs! Fråga eventuellt antenninstallatören eller tevehandlaren vad du har för satellitanläggning och hur antennen ska ställas in. 7. Välj mot vilken satellit antennen är riktad, t ex ASTRA1. Om du bara tar emot satellitsändningar Ange på nästa meny om sändarsökningen ska utföras både i det höga och det låga bandet ( Ja ) eller enbart i det låga bandet ( Nej ). Obs! En sändarsökning i bägge banden krävs för de flesta satelliter. 9. I det låga bandet och det höga bandet är standardfrekvenserna MHz (9,75 GHz) och MHz (10,6 GHz) angivna. Om din satellitantenn har en LNC (LNB) med en annan oscillationsfrekvens ska du alltid ange motsvarande frekvenser för det låga och det höga bandet. Obs! Korrekt inställning av mottagningsfrekvenserna i Inställningar Sändare Manuell inställning är avhängiga av denna inställning! 10. Du bör efter att ge utfört dessa inställningar ta emot bild och ljud (enbart från ASTRA 1 och HOTBIRD). Tryck sedan på OK. 11. Om du snabbt vill programmera satellitmottagningen kan du välja standardförprogrammering på menyn Förprogrammering. För att vara säker på att alla sändningar som går att tas emot söks igenom och sparas ska du välja Nej här. Symbolhastigheter: Standardsymbolhastigheterna och är förlagrade. Om du vill ta emot sändningar med andra symbolhastigheter anger du motsvarande värden med sifferknapparna på fjärrkontrollen här. 12. Om du trycker på OK visas en översikt enligt vilka inställningar den automatiska programmeringen ska ske. 13. Tryck en gång till på OK så inleds sökningen. Apparaten söker, sorterar och lagrar alla tevesändare som går att ta emot givet inställningarna och de anslutna antennerna. 14. Om tevesändare lagras visas ett meddelande. 15. Nästa gång du trycker på OK söker apparaten efter radiosändare. 16. Teveapparaten söker, lagrar och sorterar alla antennanläggningar efter radiokanaler. 17. Slutligen anger du vilka videobandspelare, dekodrar och ljudanläggningar du har med anslutningshjälpen och kopplar dem enligt det angivna anslutningsschemat till teveapparaten. Om du vill ansluta flera apparater senare kan du läsa mer på sidan 32. Du kan upprepa den här processen när som helst, t ex efter att ha flyttat. Ta fram indexet med knappen (när teven används och ingen meny visas). Välj då indexordet Repetera grundinstallationen (det finns även före bokstaven A). Tryck på OK så börjar processen om från början. Kanalsortering Du kan när som helst ändra de automatiskt sorterade kanalerna hur du vill. Se TVmeny Inställningar Sändare Ändra program (gäller inte för DVB-T-sändare i Storbritannien). 13 -

14 Installation Rikta DVB-T-antenner Om bild och ljud har störningar och du använder en inomhusantenn för att ta emot en eller flera DVB-T-sändare ska du flytta antennen. För bästa möjliga inriktning respektive bestämning av den lämpligaste placeringen av antennen kan teveapparaten visa signalkvaliteten med C/N och signalstyrkan med Level. Fråga eventuellt tevehandlaren om på vilka kanaler och i vilka frekvensband (VHF eller UHF) digitala tevesändare sänder där du bor. Flera digitala program sänds i en kanal. Välj tevekanal 1. Ta fram genom att trycka på MENU-knappen. 2. Välj Inställningar med 34 och menydelar där under med Välj Sändare och menydelar där under med 6. Inställningar Sändare Barnsäkring Manuell inställning... Timerfunktion Språk 4. Välj Manuell inställning och visa menyn genom att trycka på OK (det är inte möjligt på MHEG-5-apparaterna x27/28). Manuell inställning Signalkälla Kanal Frekvens Namn Bandbredd C/N 96 DVB-T E MHz Test 7 MHz Level 99 DVB-C Antenn/Kabel (analog) Spara 5. Välj Signalkälla - DVB-T för digitala sändare. Sökning 6. Ange det aktuella kanalnumret med sifferknapparna. Allt efter den valda kanalen och det valda landet ställs den motsvarande bandbredden 7 eller 8 MHz in automatiskt. Bandbredden bör bara ändras i undantagsfall om kanalrastret där du bor avviker från det normala. Tar du emot sändningar från en digital sändare anges signalkvaliteten C/N och signalstyrkan Level med ett stapel-/siffervärde. Antennens riktning respektive placering är som bäst när du får högsta möjliga värde (många staplar) för signalkvaliteten och signalstyrkan. 7. Rikta antennen så att du får högsta möjliga stapel-/siffervärde. 8. Om det inte går att hitta någon signal på en inställd kanal kan du genom att trycka på den blå knappen starta sökningen inom det valda bandet (VHF eller UHF). 9. Prova med ytterligare kanaler som digitala marksändare använder i det område där du bor. Rikta antennen mot den sändare som ger största möjliga stapel-/siffervärde. 10. Efter det att antennen har placerats och riktats in rekommenderar vi att du söker efter alla sändare med hjälp av Sökhjälp ( Inställningar Sändare Sökhjälp). Normalt bruk Sätta på/stänga av Teveapparaten är utrustad med en miljövänlig nätdel. I standbyläge är effektuttaget väldigt litet. Om du vill spara ännu mer ström ska du stänga av apparaten med strömbrytaren. Observera emellertid att alla EPG-data (programtidningen) då går förlorade och att eventuella inprogrammerade timerinspelningar via teveapparaten inte utförs. Stäng av Om teveapparaten är på kan du stänga av den med den av-/påknappen O på fjärrkontrollen eller indikatorpanelen på apparaten. Indikatorerna på apparaten lyser röda. Är de orange håller en inspelning på att ske, en EPG-datainsamling pågår eller så spelas ett radioprogram upp utan att bildskärmen är på. Sätta på teveapparaten I standbyläge sätter du på teven med den av/på-knappen O eller med sifferknapparna på fjärrkontrollen (0 99). Du kan även använda strömbrytaren som är inbyggd i indikatorn på teveapparaten. Indikatorn lyser då grönt. F F F Det går även att sätta på teven genom att trycka på OK. Då visas programlistan och du kan välja program. Sätta på radion Med RADIO-knappen på fjärrkontrollen eller sätt på radion genom att trycka på R på kontrollen direkt på teven. Om du stänger av teven med strömbrytaren på apparaten slutar indikatorn att lysa. Om du stänger av teven med strömbrytaren på detta sätt måste du sätta den i standbyläge genom att trycka på strömbrytaren igen och sedan sätta på den med fjärrkontrollen eller med kontrollerna på teven. - 14

15 Normalt bruk Byta program... med knapparna P+/P på fjärrkontrollen E E Program av/på När du byter program visas information om sändningen under ett par sekunder. Om DVB-sändaren sänder på flera språk visas Språk/Val av ljud under sändaruppgifterna. Ta fram Språk/Ljud med den gröna knappen och välj vad du vill med med sifferknapparna på fjärrkontrollen Teven har ett dynamiskt minne med kanalplatser. Om du har färre än tio sändare lagrade behöver du bara ange en siffra, färre än hundra två siffror och färre än tusen tre siffror (titta i programlistan hur många sändare som har sparats). Kanaler med en siffra Kanalen ändras om du håller in 0 9 i en sekund. Eller tryck helt kort på 0 9 så byter teven kanal efter lång två sekunder (eller direkt om bara nio kanaler har sparats). Kanaler med två eller tre siffror Håll ned den sista siffran i en sekund efter att helt kort ha tryckt ned de inledande siffrorna så byter teven kort kort lång kanal. Eller tryck helt kort på alla siffror så byter teven kanal efter två sekunder (eller direkt om mindre än hundra respektive tusen kanaler har sparats). Kanaler med fyra siffror Tryck helt kort på siffrorna så ändras kanalen genast. alla kort 41 ZDF Eifellandschaft 21:00 21:45 Språk-/ljudval... i programlistan Ta fram programlistan genom att trycka på OK. E Markera kanalen (om det är möjligt visas kanalen som en liten bild) eller välj med sifferknapparna visa den markerade kanalen Programlista Numeriskt COMP. IN 6 3SAT HDMI/DVI 7 S RTL VGA 8 N TV AVS 9 DSF DVD 10 TM3 VCR 11 PRO7 0 VIDEO 12 RTL 2 1 ARD OK 13 WDR 3 2 ZDF 14 BR 3 SAT.1 15 HR 4 RTL 16 MDR 3 5 VOX 17 N 3 21:00-21:45 Eifellandschaft OK Koppla om Spela upp program kort Välj program Ändra program Ändra sortering blå knapp: sortera i bokstavsordning/gruppvis/nummerordning Programlista COMP. IN HDMI/DVI VGA AVS DVD VCR Alfabetiskt CNN INT. CAM DELUXE DSF EUROSPRT ARD OK HOT BR-ALPHA HR BR3 KIKA 21:00-21:45 Eifellandschaft Koppla om Spela upp program kort OK a... z Välj bokstav Ändra program Ändra sortering I bokstavsordning: Mata in bokstäver med sifferknapparna (som på en mobiltelefon), välj med 6534 och visa med OK. Gruppvis (sortering efter sändare, endast på DVB-apparater; gäller inte DVB-T-sändare i Storbritannien): Ange gruppsiffran, välj med 6534 och visa med OK. Digitala DVB-T-sändare utmärks med, DVB-C-sändare med och DVB-S-sändare med. Låsta sändare utmärks med. Fråga en fackhandlare efter dekodern eller hur en CA-modul och ett smartkort används för att se på låsta sändare. 15 -

16 3 Normalt bruk Allmänt om menybruk Menyerna visas med MENU-knappen eller knapparna för specialmenyer och tas bort med samma knappar eller -knappen. Menyn visas längst ned i rutan. Längst upp visas ytterligare information om det markerade menyalternativet. Flytta runt i menyerna med piltangenterna Inställningar görs med 34. När du går ur menyn sparas inställningarna. Exempel på hur menyerna används Vi visar dig hur du tar dig runt i menyerna med hjälp av erna. Du ser vilka knappar du kan använda i det mörkblå markerade fältet på teveapparaten. Öppna n (i teveläge). Välj en funktion på n, t ex Ljud (för ljudinställningar). Med 4 går du till höger om det markerade mörkblå menyalternativet och med 3 till vänster. Bild Ljud Inspelning Anslutningar Inställningar Diskant... Om du väljer ljudfunktionerna med 6 eller OK visas ljudinställningsmöjligheterna. Ljud Diskant 4 Bas ytterligare... I ljudinställningarna väljer du på samma sätt funktionen med 34, t ex Bas (för att öka eller minska basen). Diskant Bild Ändringsbara inställningar: kontrast, färg, ljus, skärpa, inställning av bilden, bildformat. Bild Ljud Inspelning Bildjustering... Ljud Bas ytterligare... Anslutningar Ställ in basen genom att gå ned till stapeln med knappen 6 eller OK. Inställningar Ljud Bas 6 Ställ in basen med 34. Om du vill ändra fler ljudinställningar går du uppåt till Bas med 5 och väljer t ex Ytterligare med 34. Men det går även att gå vidare uppåt till Ljud med 5 och välja andra inställningar på n (t ex Bildinställningar). Bas Ljud ytterligare... Med OK visas ytterligare ljudinställningar. Bas Välj ljudinställning med 34, t ex Vol.-automatik och markera valet för automatisk ljudstyrka med 6. Markera till med 34. Tryck på -knappen för att gå ur menyn helt. Under den här visade n finns det i teveläge ytterligare menyer, som du kommer åt på följande vis: E Ton Hörlusljud från Direkt till ljudmenyn. OK 3 3 Ljud Högtalarljud Hörlursvolym. Stereo... Ljud Vol.-automatik AV-ljudsignal från... Ljud Vol.-automatik från Ljud Vol.-automatik till till Hörlursljud Maximal volym Snabbval för Image+, Teletext/textremsa, Personliga teletextsidor, Hörlursvolym, Spela upp program kort och Flytta bilden uppåt/ nedåt. Gröna knappen: Standardinställning för bild och ljud. Via Volym hittar du ytterligare ljudinställningar, t ex Ljud via, Ljudkontroll, Ljudeffekter och Loudness. För att kunna ställa in ljudstyrkan måste du hålla ned knappen 5 eller OK. Diskant Vol.-automatik Balans - 16

17 Normalt bruk Om infosystemet... För varje menualternativ visas en hjälptext om inställningen längst upp på skärmen. Du slipper på så sätt att läsa i bruksanvisningen. Vi demonstrerar detta med att göra en sökning efter sändare: Ta fram n. Markera något på raden under med 6, t ex Sökhjälp. Sökhjälp På denna meny kan du söka efter program automatiskt med programmerbara filter. Om du exempelvis vill söka efter program från ett annat programnummer eller annat land, väljer du "Ändra sökinställningar"-menyn. Markera Inställningar. Instellningar Här kan du automatiskt eller manuellt söka efter program och ställa in dialogspråk, timerfunktioner, barnsäkring, visning på skärmen m.m. Inställningar Sändare Sökhjälp Manuell inställning Ändra program Informationstexten visar hur du går vidare. Anslutningar Inställningar Sändare... Bild Ljud Inspelning I det här exemplet ser du vilka möjligheter som döljer sig under Inställningar. Om du t ex vill söka efter nya sändare markerar du Sändare på raden därunder med 6. Sändare Menyn innehåller automatisk programsökning och manuell programinställning. Du kan sortera om program, lägga till och ändra programnamn eller radera program. Anslutningar Teven är förinställd på att alltid visa informationstexten (Automatisk info ja ). I sådana fall kan du ta bort informationstexten med -knappen. Du kan även ställa in teven så att informationstexten visas om du trycker på knappen (Automatisk info nej ). Inställningar för att visa eller dölja information automatiskt finns i n under Inställningar Övriga Visning på skärmen Automatisk info ja/nej. Inställningar Sändare Barnsäkring Timerfunktion Språk Övriga Sökhjälp... Informationstexten visar vilka inställningar som går att göra under Sändare. 17 -

18 Normalt bruk Om indexet... Från indexet kommer du åt flera funktioner direkt. Dessutom finns där mycket information om fackbegrepp som rör television. Före det bokstavsordnade indexet hittar du Menyspråk, apparatens utrustning och möjligheten att grundinställa apparaten. Visa indexet i teveläge (utan att något annat visas på skärmen). På menyn "TV meny >Inställningar >Språk" kan du välja dialogspråk för TV-styrningen. Index Språk Repetera grundinstallationen TV:ns tekniska specifikationer * Aktivt fönster (PIP) Annan enhet Anslut antenn Anslut DVD (Digital Versatile Disc) a OK Utföra 3 3 Föregående/nästa bokstav P+... z Välj bokstav P Sidan / OK Om du t ex vill stänga av teven automatiskt: Välj indexordet Stäng av Automatiskt. Du kan automatiskt koppla över din TV till standby-läge en gång eller vid en bestämd tid varje dag. Index Ställ in bildformat Zoom Ställa in tid och datum Stäng av Automatisk Manuell Symbolrate Sändare OK Utföra 3 3 Föregående/nästa P+ a... z Välj bokstav P Sidan / Visa Stäng av Automatiskt med OK-knappen. Enstaka avstängning Om TV:n vid ett tillfälle ska stängas av automatiskt (till standbyläge) välj "ja" och ange tiden. OK Information om det markerade indexordet visas längst upp på skärmen. Om OK-symbolen visas på den markerade raden kan du trycka på OK-knappen för att komma direkt till menyn och ställa in eller välja alternativ. Så här väljer du ett indexord: Mata in de första bokstäverna med sifferknapparna på fjärrkontrollen (som på en mobiltelefon); eller Inställningar Timerfunktion Enstaka avstängning Daglig avstängning nej... Enstaka väckning Väck gå till föregående/nästa bokstav med 34; eller Den motsvarande menyn, Timerfunktion (i Inställningar) visas. Nu kan du välja mellan Enstaka avstängning och Daglig avstängning och ange tiden. bläddra framåt eller bakåt på sidorna med P+/P; och gå från en rad till en annan med

19 Normalt bruk Bild Ändringsbara inställningar: kontrast, färg, ljus, skärpa, inställning av bilden, bildformat. Ljudinställningar Volym och andra ofta utnyttjade ljudinställningar F F Ställa in volymen med 5 eller OK visar du ytterligare ljudinställningar... och med 34 väljer du... och med 6 till motsvarande val/inställningar och där väljer du/ställer du in med 34. Med Ljudkontroll anpassas ljudbilden efter sändarens ljud. I Ljudeffekter kan en Dolby Pro Logic-signal expanderas till en virtuell surroundsignal med Dolby virtuell, och i Panorama kan ett stereoljud få ett bredare basljud på virtuell väg. Ljud av/på Ytterligare ljudinställningar: Visa ljudmenyn Volym Volym Ljudkontroll Ljudeffekter Loudness Lautstärke normal... normal Volym 24 Ljudkontroll Pop Klassisk Ljud av; Ljud på: Tryck in knappen på nytt eller ställ in volymen. Ljud från Ljud till Ljud Diskant 4 flytta till aktuell ljudfunktion med 34 och gå till motsvarande inställning med 6... Ljud Diskant 6 Ljudkontroll och där väljer du/ställer du in med 34. Ljudinställningar: Diskant och Bas. Allt efter vilka ljudanläggningar som har anslutits (AURO, förstärkare) visas olika menyalternativ. Under ytterligare... hittar du ljudinställningar för högtalare och hörlurar, automatisk volymkontroll, volym i hörlurar, AV-ljudsignal, maximal volym och balans. Bas Tal Ljudeffekter ytterligare... Loudness normal Bildinställningar Ropa upp n. Markera Bild med 34och med 6 till urval. Markera den bildfunktion som skall ställas in med 34. Med 6 till inställning och ställ in/välj med 34. Bildinställningar: Bildjustering, Kontrast, Färg, Ljus och Skärpa. Under ytterligare... hittar du Image+, Ställ in bildformat, Flytta bilden uppåt/nedåt, Autoformat och Filmglättning (DMM). Ställa in på teven Kontrollen på teven avbildas på sidan 4. Byta kanal på teven F Nästa kanal: med knappen + Föregående kanal: med knappen Sätt på/stäng av radion eller växla till radion Om du trycker på R sätts radion på eller stängs av. Ytterligare funktioner i menyerna Lägena Radio eller TV, Volym, Ljus, Kontrast, Bildformat och Program går att ställa in. Service är endast avsett för kundtjänst. F F E E E E E visa menyn med M Kontroll direkt på TV:n Driftstyp Volym Ljus Kontrast Ställ in bildformat TV välj vilken funktion du vill ange med eller + Driftstyp Bild Ljud Bildjustering... Bild Färg 6 Kontroll direkt på TV:n Volym 24 och med R till motsvarande val/inställningar Kontroll direkt på TV:n Volym 18 ställ in/välj med eller +. Inspelnings-hjälp Anslutningar Ljus Kontrast Ställ in bildformat Programmm Med M kommer du upp en nivå och kan välja andra funktioner med eller Inställningar

20 Driftlägen för TV:n TV TV Vid grundinställning och normalt bruk är teven i teveläge. Likadant är det om inga andra lägen har valts, t ex EPG, Teletext, PIP eller Radio. Samtliga lägen har egna menyer med egna funktioner för färgknapparna. Visa menyn med MENU-knappen. Färgknapparnas funktion i teveläge (fabriksinställningar) röd: en stillbild visas på skärmen. Nästa gång du trycker på knappen visas återigen rörliga bilder. Om teven är utrustad med en digital inspelningsmekanism visas DV-arkivet. grön: hämta egna värden/fabriksinställningar för bild och ljud, lagra bild- och ljudinställningar som egna värden. Standardinställning Ta fram personliga värden OK Ta fram förprogrammerade värden Lagra OK Utföra gul: gå till den senast visade kanalen. Med den här knappen kan du snabbt växla mellan två olika kanaler. blå: Visa programinformation. 1 ARD Eifelland 14:30-15:15 I Visning av TV-status kan det finnas ytterligare inställningsmöjligheter från DVBsändaren för den aktuella sändningen. Följande visas om du trycker på de olika färgknapparna eller TEXT-knappen: röd: Kanalval om det finns flera kanaler. grön: Språk/ljudinställningar. gul: Tidsinställningar. blå: Barnlås. DVB-undertext. Om du trycker på någon av färgknapparna eller TEXT-knappen när tevens status syns visas motsvarande menyval. Undertexterna i statusvisningen avser endast DVB-textning, något inte alla sändare erbjuder. Vilka inställningsmöjligheter som är tillgängliga beror på den aktuella sändaren (många sänder undertexter som teletext). Statusvisningen dyker upp automatiskt när en ny sändning med andra inställningar än de föregående börjar. Obs! I ljudinformationen betyder Mono! att inställningen har bytts från stereo till mono manuellt. Menyerna är bara tillgängliga så länge som statusvisningen visas. Du kan emellertid visa den när du vill genom att trycka på på fjärrkontrollen. Några av de beskrivna funktionerna är inte tillgängliga för DVB-T-sändare i Storbritannien. Visa indexet Visa indexet Programminformation 14:43 Detaljinfo OK Detaljinfo (teletext) Programmöver På menyn "TV meny >Inställningar >Språk" kan du välja dialogspråk för TV-styrningen. Visa statusinformation Visa/dölj statusinformation 1 ARD Eifellandschaft 14:30-15:15 Stereo 14:42 Alarmtid 20:00 Automatisk avstängning 23:00 Språk-/ljudval På den översta raden visas namnet på sändningen och ljudinformation. Nedan visas ytterligare alternativ som går att ställa in i Inställningar Övriga Visning på skärmen (Klockan, Ljudinformation, Alarmtid och Automatisk avstängning). Index Språk OK Repetera grundinstallationen TV:ns tekniska specifikationer * Aktivt fönster (PIP) Annan enhet Anslut antenn Anslut DVD (Digital Versatile Disc) OK Utföra 3 3 Föregående/nästa bokstav P+ a... z Välj bokstav P Sidan / Ytterligare information om indexet finns på sidan

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766. Bruksanvisning TV Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning TV. Reference 233 34068.030

Bruksanvisning TV. Reference 233 34068.030 Bruksanvisning TV Reference 233 34068.030 Snabbguide Ställa in driftläge tv-läge radio-läge Knappfunktioner Tiden visas/döljs konstant (tryck två gånger kort efter varandra på knappen) Till-/frånkoppling

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031 Connect TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED 233 34481.031 Bruksanvisning Översikt över de viktigaste funktionerna Ställa in driftläge De färgade knapparnas funktion i radio-läge Tv-läge Radio-läge (standard)

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik.

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik. Manual Baufeng UV-5R Rubriker * Nollställa radion * Generell menyhantering * Grundinställningar * Manuell programmering Nollställa radion I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler

Läs mer

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd Nyhet! Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Sedan mer än 20 år har vi specialiserat oss på att utveckla parabolsystem. Nu

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer