Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032"

Transkript

1 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L

2 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt välkommen 8 9 Teveutrustning 8 Leveransutförande 8 Transport 8 Placeringsmöjligheter 8 Upplysningar om LCD-bildskärmen 8 Rengöring 9 Avfallshantering 9 Din säkerhet 10 Installation Fjärrkontroll 11 Anslutning Användning av sladdhållaren på Modus L Sätta i Conditional-Access-modulen 12 Inkoppling 12 Automatisk programmering 13 Rikta DVB-T-antennen 14 Normalt bruk Sätta på/stänga av 14 Byta program 15 Allmänt om menybruk 16 Om infosystemet 17 Om indexet 18 Ljudinställningar 19 Bildinställningar 19 Ställa in på teven 19 Lägen TV Färgknapparnas funktion i teveläge 20 Visa statusinformation 20 Visa indexet 20 Visa ytterligare funktioner 21 Visa timeröversikt 21 Välja bildformat 21 Flytta bilden uppåt eller nedåt DVB-undertext 22 CA-modul 23 Installera ett nytt DVB-program 23 Image Bild-i-bild (PIP) PIP-bild som stillbild 25 Välja kanal för PIP-bilden 25 Välja kanal för tevebilden 25 Söka kanaler i PIP-bilden 25 Växla PIP-bild/tevebild 25 Funktioner i PIP-menyn 26 Ställa om till en liten bild 26 EPG Programtidning Använda EPG 27 EPG-menyn 28 Val av leverantör/program 28 Datainsamling 28 Teletext Sidval 29 Visning av teletextsidor 29 Programmera timerinspelningar 30 Teletext-menyn 30 Digital teletext (endast Storbritannien) 30 Radio 31 Andra apparater Registrera och ansluta apparater 32 Uppspelning av video 33 Timerinspelning med videobandspelare eller dvd-brännare 33 Samordning av digital in- och utgångar för ljud 34 Ansluta Loewes dvd-preceiver Auro 2216 PS 35 Ansluta andra förstärkare eller aktiva högtalare 36 HDMI (DVI)-anslutning 37 VGA-/XGA-anslutning 37 Komponentvideoanslutning 38 Manövrering av Loewe DVD-spelare och recorder med fjärrkontrollen Assist 39 Vad ska jag göra om Tekniska uppgifter Tillbehör Serviceadresser 46 Dolby och symbolen med de två D:en är varumärken som tillhör Dolby Laboratories

3 Fjärrkontroll TV-funktioner Ljud av/på LED-anvisningar för aktuell användning Koppla om till TV-funktion Koppla över till drift av Recorder Visa timeröversikten Ange bildformat Standbyläge av/på Koppla om till radiofunktion (2 Koppla över till drift av dvd-spelaren Ljudmeny av/på Välj kanal direkt; MENU: mata in siffror eller bokstäver Visa/dölja menyn Ytterligare funktioner EPG-programtidningen på/av Teletext på/av Visa/dölj meny V /V+ Lägre/högre volym PIP: PIP-bildernas placering; MENU: välja/ställa in Hämta AV-val Bild-i-bild (PIP) av/på Visa indexet; MENU: Infotext av/på Statusvisning på/av; MENU: dölj meny P+/P Nästa/föregående kanal Kanalöversikt på; MENU: spara/visa Gröna knappen: standardinställning för bild/ljud Röda knappen: (1 stillbild på/av Välja bort kanal (1 /i assistenten: tillbaka Direktinspelning (1 (1 om teven har en Digital Recorder+ har dessa knappar andra funktioner. Se den digitala videobandspelarens handbok. Gula knappen: senaste kanal Blå knappen: programinfo på/av Välja kanal (1 Stillbild av (1 Stillbild på (1 Stillbild på/av (1 (2 Radio bara vid DVB-sändningar

4 Kontroller Indikator: röd = standbyläge grön = i bruk orange = på utan bild (radio, EPG-datainsamling eller timerinspelning) Visa meny, i meny: uppåt Föregående kanal, i meny: vänster Sätta teven i standbyläge/sätta på teven (1 radio bara vid DVB-sändningar. I övrigt omkoppling till en ljudingång. (2 endast för apparater med digital videobandspelare+. DR+ Radion på/av (1 (tillbaka till teven), koppla på radion i standbyläge i meny: nedåt Nästa kanal, i meny: höger Indikatorn DR+: (2 vit = den inbyggda digitala videobandspelaren är inte aktiv (ingen in- eller uppspelning) grön = den digitala videobandspelaren är aktiv (tidsförskjutningsläge eller arkivuppspelning) röd = den digitala videobandspelaren är aktiv (arkivinspelning) - 4

5 Ingångar på baksidan av Xelos A 26 Common Interface (CI-Slot) Hörlursingång S-VHS-ingång (AVS) (till exempel för videokamera) Videoingång (AVS) Ljudingång höger Ljudingång vänster Strömbrytare Antenn/kabel/analog/digital Ljudingång mitten (analog) Ljudingång vänster/höger (analog) Ljudutgång vänster/höger (analog) Scart-uttag 1 Scart-uttag 2 Möjlighet att extrautrusta med satellitmottagare, se sidorna 44 och 45. Nätanslutning Serviceuttag VGA-/XGA-ingång Satellitantenn HDMI (DVI)-ingång Digitalljudutgång Digitalljudingång Komponentvideoingångar (Cb/Pb Cr/Pr Y) -

6 Ingångar på baksidan av Xelos A 32/37 och Modus L 32/37 Common Interface (CI-Slot) Hörlursingång S-VHS-ingång (AVS) (till exempel för videokamera) Videoingång (AVS) Ljudingång höger Ljudingång vänster Strömbrytare PIP-tuner med antenn/kabel eller satellitantenn Satellitantenn (Sat-Tuner 1) (Sat-Tuner 2) Ljudingång mitten (analog) Ljudingång vänster/höger (analog) Ljudutgång vänster/höger (analog) Antenn/kabel analog/digital (Tuner 1) Antennutgång PIP-tunerr koppla till Tuner 1 Scart-uttag 1 Scart-uttag 2 Komponentvideoingångar (Cb/Pb Cr/Pr Y) Digitalljudingång Nätanslutning Serviceuttag VGA-/XGA-ingång HDMI (DVI)-ingång Digitalljudutgång Apparatspecifik utrustning och möjlighet att extrautrusta med PIP- och satellitmottagare, se sidorna 44 och

7 Ingångar på baksidan av Modus L 42 Ljudingång vänster Ljudingång höger Videoingång (AVS) S-VHS-ingång (AV) (till exempel för videokamera) Hörlursingång Common Interface (CI-Slot) Nätanslutning PIP-tuner med antenn/kabel eller satellitantenn (Sat-Tuner 1) Strömbrytare Ljudingång mitten (analog) Ljudingång vänster/höger (analog) Ljudutgång vänster/höger (analog) Antenn/kabel analog/digital (Tuner 1) Antennutgång PIP-Tuner koppla till Tuner 1 Scart-uttag 1 Scart-uttag 2 Serviceuttag Digitalljudingång VGA-/XGA-ingång HDMI (DVI)-ingång Digitalljudutgång Komponentvideoingångar (Cb/Pb Cr/Pr Y) Apparatspecifik utrustning och möjlighet att extrautrusta med PIP- och satellitmottagare, se sidorna 44 och

8 Hjärtligt välkommen Tack så mycket! Med Loewe förknippas de högsta krav på teknik, design och användarvänlighet. Det gäller i lika hög grad för teve- och videoapparater och tillbehör. Din nya teve är förberedd för den kommande HDTV-standarden (High Definition Television) på bästa sätt. Med den högupplösta bildskärmen och det framtidssäkra digitala HDMI-gränssnittet är det möjligt att spela upp högdefinierad film med enastående bildkvalitet. Apparaten bär därför den europeiska kvalitetsbeteckningen HD ready. Digitalteve blir allt vanligare både i marksändningar, i kabelnäten och via satellit. Loewe tillverkar apparater som är utrustade med DVB-T och DVB-C (den sista inte i Storbritannien). Det går att extrautrusta teven med en digital satellitmottagare (DVB-S). Den inbyggda DVB:n styrs med fjärrkontrollen via tevens menyer. Vi har designat apparaten så att det är lätt att använda teven med menyernas hjälp. Information om inställningarna i menyerna tonas in automatiskt, och då inser du snabbt sambanden. Svar på många tekniska frågor finns i tevens index. Gäller frågan hur du använder teven går det att använda en funktion direkt från indexet. Därför är det överflödigt att slå i en tjock handbok och sålunda förklarar vi bara de viktigaste stegen i den här boken. Teveutrustning I den här handboken beskrivs apparatens maximala utrustning. Funktioner som är utmärkta med finns inte på alla apparater. Menyerna som beskrivs kan variera beroende på hur apparaten är utrustad. Du kan ta reda på hur teven är utrustad i indexet under rubriken TV:ns tekniska specifikationer (tryck på -knappen om ingen meny visas; menyalternativet TV:ns tekniska specifikationer visas dessutom i indexet före A). För Digital Recorder + finns det en ytterligare bruksanvisning. Leveransutförande LCD-TFT-apparat Med monterad fot Nätsladd Fjärrkontroll Assist med två batterier Marknadsförings- och servicekarta Tre sladdhållare på Modus L 42 Den här bruksanvisningen Transport Transportera apparaten stående. Grip tag i kanterna på under- och ovansidan av kåpan. LCD-skärmen består av glas respektive syntetiskt material och kan gå sönder om den behandlas ovarsamt. Använd gummihandskar för att forsla bort apparaten om LCD-skärmen går sönder och om de flytande kristallerna eventuellt rinner ut. Tvätta dig omedelbart och grundligt i vatten om du får vätskan på huden. Placeringsmöjligheter Som bordsteve Ett stativ är redan monterat på apparaten. Som väggteve Väggkonsol WM52 för Xelos A 26, beställningsnummer 63493A00. Väggkonsol WM53 för Xelos A 32/37 och Modus L 32/37, beställningsnummer 63493A10. Screen Wall Mount 1 för Xelos A 26 / 32 och Modus L 32, beställningsnummer 66484B00 (endast i kombination med VESA-adapter, se tillbehör sidan 44). Screen Wall Mount 2 för Xelos A 37 och Modus L 37, beställningsnummer 65493B00 (endast i kombination med VESA-adapter, se tillbehör sidan 44). Väggkonsol WM61 för Modus L 42, beställningsnummer 64495L00. Som fristående teve för Xelos A 32/37 och Modus L 32/37 Använd Xelos-rack, beställningsnummer A00. Du kan även använda Flat TV-F-stativ 3, beställningsnummer 64498A00. Som vridbar frisående teve på ett rack för Modus L 42 Använd racket Xelos 42, beställningsnummer 64496A01. Upplysningar om LCD-bildskärmen Den teve med LCD-bildskärm som du har köpt uppfyller stränga kvalitetskrav och eventuella pixelfel kontrolleras noga. Trots stor noggrannhet vid framställningen av skärmen är det av tekniska orsaker inte möjligt att utesluta att några bildpunkter visar sig vara defekta. Vi ber dig att ha förståelse för att sådana defekter inte anses vara fel på apparaten enligt garantin, så länge som defekterna håller sig inom angivna gränser. -

9 Hjärtligt välkommen Rengöring Rengör teven, bildskärmen och fjärrkontrollen endast med en fuktig, mjuk och ren trasa (utan något skarpt eller slipande rengöringsmedel). Avfallshantering Förpackningsmaterial och kartong Du har bestämt dig för att köpa en tekniskt avancerad och långlivad produkt. För avfallshanteringen av förpackningsmaterialet ersätter vi enligt nationella förordningar de användare som lämnar förpackningen i affären. Ändå rekommenderar vi att du förvarar originalkartongen och förpackningsmaterialet väl, så att du vid behov kan skydda apparaten under transport. Teveapparaten Varning! EU-förordning 2002/96/EU reglerar återtagande, behandling och återvinning av begagnade elektroniska apparater. Kasserade elektroniska apparater måste därför avfallssorteras. Kasta inte den här apparaten i hushållsavfallet! Du kan lämna in en apparat som du tänker kassera på särskilda återvinningsstationer eller eventuellt hos tevehandlaren om du köper en jämförbar ny apparat. Fler upplysningar om återvinning (även i länder utanför EU) får du från de lokala myndigheterna. -

10 Din säkerhet Läs och ta till dig följande anvisningar för din säkerhets skull och för att förhindra onödiga skador på apparaten: Den här teveapparaten är uteslutande avsedd för mottagning och återgivning av bild- och ljudsignaler. Den här apparaten är avsedd för hem och kontor och får inte användas i rum med hög luftfuktighet (t ex ett badrum eller en bastu) eller hög dammkoncentration (t ex verkstäder). Om apparaten används utomhus måste du skydda den mot fukt (regn, droppoch stänkvatten och dagg). Ställ inte brinnande ljus eller något som är fyllt med vätska på apparaten. Hög fuktighet och dammkoncentration leder krypströmmar i apparaten som kan leda till att den blir farlig att vidröra eller att den fattar eld. Garantin gäller endast för bruk i de angivna tillåtna omgivningarna. Om du flyttar apparaten från en kall till en varm plats ska du låta den vara avstängd i omkring en timme eftersom kondens kan bildas. Den här apparaten får bara anslutas med hjälp av den bifogade nätsladden till ett elnät med den på typmärkningen angivna spänningen och frekvensen. Felaktig spänning kan skada apparaten. Som alla elektroniska apparater behöver teveapparaten kylas med luft. Om luftcirkulationen hindras kan brand uppstå. Luftspringorna på baksidan av apparaten måste därför alltid vara fria. Lägg inte någon tidning eller duk på/över teveapparaten. Om du ställer in apparaten i ett skåp eller en hylla måste åtminstone tio centimeter om sidorna och ovanför vara fria för att luften ska kunna cirkulera. Ställ apparaten så att den inte utsätts för direkt solljus eller blir uppvärmd av ett element. Undvik att stoppa i metallbitar, stickor, gem, vätskor och dylikt genom luftspringorna på bakstycket in i apparaten. Det leder till kortslutning och möjligtvis till brand. Om något trots allt skulle hamna inne i apparaten ska du genast dra ut nätsladden och underrätta kundtjänst. Bakstycket på teveapparaten får du under inga omständigheter själv ta av. Överlåt reparation och service av teveapparaten uteslutande på auktoriserade tevetekniker. Ställ teven på ett plant, stabilt underlag. Apparaten får i synnerhet inte sticka ut om du ställer in den i ett skåp eller en hylla. Använd om möjligt endast originaltillbehör, t ex Loewes väggfäste och stativ. Låt inte barn hantera teveapparaten själva. Låt inte barn leka i omedelbar anslutning till teveapparten. Den kan knuffas omkull, flyttas eller dras ned på marken så att att någon är skadas. Låt inte teveapparaten stå på utan någon i närheten. Ställ inte teveapparaten där den kan komma i skakning. Skakningar kan leda till materialutmattning. Dra ur antenn- och nätsladden när det åskar. Överspänning på grund av åsknedslag kan skada apparaten både genom antenningången och genom elnätet. Dra ur antenn- och nätsladden även om du reser bort under en längre tid. Teveapparatens stickpropp måste vara lätt att komma åt så att det alltid går att koppla bort apparaten från elnätet. Placera nätsladden så att den inte skadas. Nätsladden får inte brytas eller placeras på vassa kanter, inte beträdas och inte utsättas för några kemikalier; det sistnämnda gäller hela apparaten. En nätsladd med skadad isolering kan ge stötar och är en brandfara. Dra inte i sladden när du tar ut stickproppen utan i själva kontakten. Sladden i stickkontakten kan skadas och orsaka kortslutning nästa gång den sätts i kontakten. 10 cm 10 cm 10 cm - 10

11 Installation Fjärrkontroll Batterier Tryck på den inpräglade pilen när du sätter i eller byter batterier. Skjut locket på batterifacket nedåt och ta av det. Sätt i manganalkalibatterier av typen LR 03 (AAA) och kontrollera att du har vänt plus- och minuspolerna rätt. Skjut sedan tillbaka locket från undersidan. Anslutning Elnätet Ta av skyddet på anslutningarna. Koppla teven till en kontakt på V/50-60 Hertz. Sätts den lilla kontakten på nätsladden i nätuttaget på teveapparatens baksida och den stora kontakten i ett vägguttag. Antenner Sätt i antennkontakten på antenn/kabelsladden eller inomhusantennen för DVB-T i kontakten ANT-TV (Tuner 1). ANT-TV V~ ANT-SAT 50/60Hz AAA LR03 AAA LR03 Xelos A 26 Upplysningar om avfallshantering av batterier: De medföljande batterierna innehåller inga miljöfarliga ämnen som kadmium, bly eller kvicksilver. Förbrukade batterier ska inte slängas i hushållsavfallet. Släng förbrukade batterier i insamlingsbehållaren hos fackhandlaren. Det kostar inget. Ställa in teveapparaten med fjärrkontrollen ANT-TV ANT-SAT V~ 50/60Hz Xelos A32/37 Modus L32/37 Tryck på TV-knappen. TV Hur du sköter andra apparater från Loewe beskrivs på sidan 39. R Modus L

12 Installation Om mottagningsförhållandena är goda kan du använda en inomhusantenn för DVB-T. Du kan köpa passiva och aktiva inomhusantenner i fackhandeln. Med aktiva antenner tas spänningen från antennkontakten. Vid automatisk programmering eller i TV-Meny Anslutningar Antenn DVB Antenn DVB-T måste matningsspänningen (5 volt) ställas in. Enklast är att använda en riktningsoberoende antenn. Om vistelseorten ligger utanför det normala sändningsområdet ger en riktantenn bättre mottagning. Mer information om vilka digitala sändare som finns i regionen där du bor får du från din fackhandlare. Om apparaten utrustas med en PIP-tuner eller om den redan är utrustad med en digital videobandspelare ska du sätta i antennen i PIP-tunerns antenningång och koppla utgången på PIP-tunern till kontakten ANT-TV (Tuner 1). Se bilderna på sidorna 6/7. Apparatspecifik utrustning och möjlighet att extrautrusta med PIP- och satellitmottagare, se sidorna 44 och 45. Om du har en digital satellittuner 1 ska du ansluta satellitantennen/anläggningen till uttaget ANT-SAT. Om du har en digital satellittuner 2 ska du alltid koppla en antennkabel t ex från antennomkopplaren respektive från Twin-LNC till de båda SAT-kontakterna. Använd kabelhållarna som sitter på teveapparatens undersida när du drar kabeln. Sätt tillbaka kontaktskydden på teveapparaten. Användning av sladdhållaren på Modus L 42 De medföljande sladdhållarna används för att hålla ihop anslutningskablarna och för att fästa dem på bakstycket. Tryck på låsanordningen på sladdhållaren om du vill lossa den igen. Sätta i Conditional-Access-modulen Om du ska kunna se på kodade digitala program måste du använda Conditional-Access-modulen (CA-modulen) och ett smartkort i motsvarande kortfack på teveapparaten. En CA-modul och ett smartkort finns att få hos fackhandlaren. Kortplatsen Common Interface (CI-facket) finns på baksidan av teveappareten, se bilderna på sidorna Stäng av teveapparaten med strömbrytaren. 2. Skjut först smartkortet i CA-modulen tills det tar stopp. För sedan in modulen så att sidan med det gula kontaktchipet är åt samma håll som leverantörens logotyp. Pilarna visar hur kortet ska sättas i. Läs även installationsanvisningarna som medföljer smartkortet. 3. Skjut in CA-modulen försiktigt med kontaktsidan framåt i kortfacket. CAmodulens logotyp ska synas. Se upp så att modulen inte går in snett. Bruka inte våld. När modulen har hamnat i rätt läge trycks utmatningsknappen ut. CA-modulen och smartkortet ingår inte. Dem får du i regel från din fackhandlare. Inkoppling F Kontaktsida Utmatningsknapp CA-Modul CI-Slot Tryck på strömbrytaren. Den röda indikatorn på apparaten lyser nu (standbyfunktionen). Sätt på apparaten med strömbrytaren som är inbyggd i indikatorn. Indikatorn lyser nu grönt (i drift). - 12

13 Installation Automatisk programmering Efter att du har satt på apparaten för första gången inleds den automatiska programmeringen. Följ anvisningarna i menyerna. Genom att trycka i en av riktningarna väljer du inställningarna och sparar inställningarna genom att trycka på OK-knappen. Då kommer du vidare till nästa meny. Tillbaka till föregående meny. 1. Först måste du välja menyspråk. 2. Genom att trycka på OK-knappen hamnar du i menyn Anslut antennledning/ar. Första igångsättning Anslut antennledning/ar Antennledning/ar: Antenn/Kabel (analog) DVB-T DVB-C DVB-S OK Fortsätt till antennanslutning/ar: ANT TV ANT TV ANT TV ANT SAT Anslut/koppla från Tillbaka Om du vill se på digitala sändningar via satellit ska du välja DVB-S och bekräfta med den gula knappen. Vill du dessutom se digitala marksändningar (DVB-T) ska du markera DVB-T. Markera du Antenn/Kabel (analog) går det även att söka igenom och lagra vanliga analoga sändare. Om du kan ta emot digitala sändningar via kabelnätet ska du markera DVB-C med den gula knappen. 3. För landsspecifik kanalsortering och för förinställning av DVB-T och DVB-C ska du ange var teveapparaten ska användas. 4. Om du har markerat DVB-T kommer du nu till menyn Antenn DVB-T. Använder du en aktiv antenn ska du markera ja (5V). 5. Om du har markerat DVB-C ska du i regel inte ändra på symbolrate och modulering. Om det finns sändningar med andra symbolhastigheter i kabelnätet, ska du ange värdet med sifferknapparna på fjärrkontrollen Om bara en symbolhastighet används ska du ange samma värde på bägge ställena. Om sändningarna i kabelnätet sker med andra moduleringar ska du välja dem i menyn. Om bara en modulering används ska du välja ingen i Modulering 2. Fråga i förekommande fall en fackhandlare om de inställningar som krävs för ditt kabelnät. 6. Gör val på menyn Välj satellitanläggning efter vilken satellitanläggning du har. Obs! Fråga eventuellt antenninstallatören eller tevehandlaren vad du har för satellitanläggning och hur antennen ska ställas in. 7. Välj mot vilken satellit antennen är riktad, t ex ASTRA1. Om du bara tar emot satellitsändningar Ange på nästa meny om sändarsökningen ska utföras både i det höga och det låga bandet ( Ja ) eller enbart i det låga bandet ( Nej ). Obs! En sändarsökning i bägge banden krävs för de flesta satelliter. 9. I det låga bandet och det höga bandet är standardfrekvenserna MHz (9,75 GHz) och MHz (10,6 GHz) angivna. Om din satellitantenn har en LNC (LNB) med en annan oscillationsfrekvens ska du alltid ange motsvarande frekvenser för det låga och det höga bandet. Obs! Korrekt inställning av mottagningsfrekvenserna i Inställningar Sändare Manuell inställning är avhängiga av denna inställning! 10. Du bör efter att ge utfört dessa inställningar ta emot bild och ljud (enbart från ASTRA 1 och HOTBIRD). Tryck sedan på OK. 11. Om du snabbt vill programmera satellitmottagningen kan du välja standardförprogrammering på menyn Förprogrammering. För att vara säker på att alla sändningar som går att tas emot söks igenom och sparas ska du välja Nej här. Symbolhastigheter: Standardsymbolhastigheterna och är förlagrade. Om du vill ta emot sändningar med andra symbolhastigheter anger du motsvarande värden med sifferknapparna på fjärrkontrollen här. 12. Om du trycker på OK visas en översikt enligt vilka inställningar den automatiska programmeringen ska ske. 13. Tryck en gång till på OK så inleds sökningen. Apparaten söker, sorterar och lagrar alla tevesändare som går att ta emot givet inställningarna och de anslutna antennerna. 14. Om tevesändare lagras visas ett meddelande. 15. Nästa gång du trycker på OK söker apparaten efter radiosändare. 16. Teveapparaten söker, lagrar och sorterar alla antennanläggningar efter radiokanaler. 17. Slutligen anger du vilka videobandspelare, dekodrar och ljudanläggningar du har med anslutningshjälpen och kopplar dem enligt det angivna anslutningsschemat till teveapparaten. Om du vill ansluta flera apparater senare kan du läsa mer på sidan 32. Du kan upprepa den här processen när som helst, t ex efter att ha flyttat. Ta fram indexet med knappen (när teven används och ingen meny visas). Välj då indexordet Repetera grundinstallationen (det finns även före bokstaven A). Tryck på OK så börjar processen om från början. Kanalsortering Du kan när som helst ändra de automatiskt sorterade kanalerna hur du vill. Se TVmeny Inställningar Sändare Ändra program (gäller inte för DVB-T-sändare i Storbritannien). 13 -

14 Installation Rikta DVB-T-antenner Om bild och ljud har störningar och du använder en inomhusantenn för att ta emot en eller flera DVB-T-sändare ska du flytta antennen. För bästa möjliga inriktning respektive bestämning av den lämpligaste placeringen av antennen kan teveapparaten visa signalkvaliteten med C/N och signalstyrkan med Level. Fråga eventuellt tevehandlaren om på vilka kanaler och i vilka frekvensband (VHF eller UHF) digitala tevesändare sänder där du bor. Flera digitala program sänds i en kanal. Välj tevekanal 1. Ta fram genom att trycka på MENU-knappen. 2. Välj Inställningar med 34 och menydelar där under med Välj Sändare och menydelar där under med 6. Inställningar Sändare Barnsäkring Manuell inställning... Timerfunktion Språk 4. Välj Manuell inställning och visa menyn genom att trycka på OK (det är inte möjligt på MHEG-5-apparaterna x27/28). Manuell inställning Signalkälla Kanal Frekvens Namn Bandbredd C/N 96 DVB-T E MHz Test 7 MHz Level 99 DVB-C Antenn/Kabel (analog) Spara 5. Välj Signalkälla - DVB-T för digitala sändare. Sökning 6. Ange det aktuella kanalnumret med sifferknapparna. Allt efter den valda kanalen och det valda landet ställs den motsvarande bandbredden 7 eller 8 MHz in automatiskt. Bandbredden bör bara ändras i undantagsfall om kanalrastret där du bor avviker från det normala. Tar du emot sändningar från en digital sändare anges signalkvaliteten C/N och signalstyrkan Level med ett stapel-/siffervärde. Antennens riktning respektive placering är som bäst när du får högsta möjliga värde (många staplar) för signalkvaliteten och signalstyrkan. 7. Rikta antennen så att du får högsta möjliga stapel-/siffervärde. 8. Om det inte går att hitta någon signal på en inställd kanal kan du genom att trycka på den blå knappen starta sökningen inom det valda bandet (VHF eller UHF). 9. Prova med ytterligare kanaler som digitala marksändare använder i det område där du bor. Rikta antennen mot den sändare som ger största möjliga stapel-/siffervärde. 10. Efter det att antennen har placerats och riktats in rekommenderar vi att du söker efter alla sändare med hjälp av Sökhjälp ( Inställningar Sändare Sökhjälp). Normalt bruk Sätta på/stänga av Teveapparaten är utrustad med en miljövänlig nätdel. I standbyläge är effektuttaget väldigt litet. Om du vill spara ännu mer ström ska du stänga av apparaten med strömbrytaren. Observera emellertid att alla EPG-data (programtidningen) då går förlorade och att eventuella inprogrammerade timerinspelningar via teveapparaten inte utförs. Stäng av Om teveapparaten är på kan du stänga av den med den av-/påknappen O på fjärrkontrollen eller indikatorpanelen på apparaten. Indikatorerna på apparaten lyser röda. Är de orange håller en inspelning på att ske, en EPG-datainsamling pågår eller så spelas ett radioprogram upp utan att bildskärmen är på. Sätta på teveapparaten I standbyläge sätter du på teven med den av/på-knappen O eller med sifferknapparna på fjärrkontrollen (0 99). Du kan även använda strömbrytaren som är inbyggd i indikatorn på teveapparaten. Indikatorn lyser då grönt. F F F Det går även att sätta på teven genom att trycka på OK. Då visas programlistan och du kan välja program. Sätta på radion Med RADIO-knappen på fjärrkontrollen eller sätt på radion genom att trycka på R på kontrollen direkt på teven. Om du stänger av teven med strömbrytaren på apparaten slutar indikatorn att lysa. Om du stänger av teven med strömbrytaren på detta sätt måste du sätta den i standbyläge genom att trycka på strömbrytaren igen och sedan sätta på den med fjärrkontrollen eller med kontrollerna på teven. - 14

15 Normalt bruk Byta program... med knapparna P+/P på fjärrkontrollen E E Program av/på När du byter program visas information om sändningen under ett par sekunder. Om DVB-sändaren sänder på flera språk visas Språk/Val av ljud under sändaruppgifterna. Ta fram Språk/Ljud med den gröna knappen och välj vad du vill med med sifferknapparna på fjärrkontrollen Teven har ett dynamiskt minne med kanalplatser. Om du har färre än tio sändare lagrade behöver du bara ange en siffra, färre än hundra två siffror och färre än tusen tre siffror (titta i programlistan hur många sändare som har sparats). Kanaler med en siffra Kanalen ändras om du håller in 0 9 i en sekund. Eller tryck helt kort på 0 9 så byter teven kanal efter lång två sekunder (eller direkt om bara nio kanaler har sparats). Kanaler med två eller tre siffror Håll ned den sista siffran i en sekund efter att helt kort ha tryckt ned de inledande siffrorna så byter teven kort kort lång kanal. Eller tryck helt kort på alla siffror så byter teven kanal efter två sekunder (eller direkt om mindre än hundra respektive tusen kanaler har sparats). Kanaler med fyra siffror Tryck helt kort på siffrorna så ändras kanalen genast. alla kort 41 ZDF Eifellandschaft 21:00 21:45 Språk-/ljudval... i programlistan Ta fram programlistan genom att trycka på OK. E Markera kanalen (om det är möjligt visas kanalen som en liten bild) eller välj med sifferknapparna visa den markerade kanalen Programlista Numeriskt COMP. IN 6 3SAT HDMI/DVI 7 S RTL VGA 8 N TV AVS 9 DSF DVD 10 TM3 VCR 11 PRO7 0 VIDEO 12 RTL 2 1 ARD OK 13 WDR 3 2 ZDF 14 BR 3 SAT.1 15 HR 4 RTL 16 MDR 3 5 VOX 17 N 3 21:00-21:45 Eifellandschaft OK Koppla om Spela upp program kort Välj program Ändra program Ändra sortering blå knapp: sortera i bokstavsordning/gruppvis/nummerordning Programlista COMP. IN HDMI/DVI VGA AVS DVD VCR Alfabetiskt CNN INT. CAM DELUXE DSF EUROSPRT ARD OK HOT BR-ALPHA HR BR3 KIKA 21:00-21:45 Eifellandschaft Koppla om Spela upp program kort OK a... z Välj bokstav Ändra program Ändra sortering I bokstavsordning: Mata in bokstäver med sifferknapparna (som på en mobiltelefon), välj med 6534 och visa med OK. Gruppvis (sortering efter sändare, endast på DVB-apparater; gäller inte DVB-T-sändare i Storbritannien): Ange gruppsiffran, välj med 6534 och visa med OK. Digitala DVB-T-sändare utmärks med, DVB-C-sändare med och DVB-S-sändare med. Låsta sändare utmärks med. Fråga en fackhandlare efter dekodern eller hur en CA-modul och ett smartkort används för att se på låsta sändare. 15 -

16 3 Normalt bruk Allmänt om menybruk Menyerna visas med MENU-knappen eller knapparna för specialmenyer och tas bort med samma knappar eller -knappen. Menyn visas längst ned i rutan. Längst upp visas ytterligare information om det markerade menyalternativet. Flytta runt i menyerna med piltangenterna Inställningar görs med 34. När du går ur menyn sparas inställningarna. Exempel på hur menyerna används Vi visar dig hur du tar dig runt i menyerna med hjälp av erna. Du ser vilka knappar du kan använda i det mörkblå markerade fältet på teveapparaten. Öppna n (i teveläge). Välj en funktion på n, t ex Ljud (för ljudinställningar). Med 4 går du till höger om det markerade mörkblå menyalternativet och med 3 till vänster. Bild Ljud Inspelning Anslutningar Inställningar Diskant... Om du väljer ljudfunktionerna med 6 eller OK visas ljudinställningsmöjligheterna. Ljud Diskant 4 Bas ytterligare... I ljudinställningarna väljer du på samma sätt funktionen med 34, t ex Bas (för att öka eller minska basen). Diskant Bild Ändringsbara inställningar: kontrast, färg, ljus, skärpa, inställning av bilden, bildformat. Bild Ljud Inspelning Bildjustering... Ljud Bas ytterligare... Anslutningar Ställ in basen genom att gå ned till stapeln med knappen 6 eller OK. Inställningar Ljud Bas 6 Ställ in basen med 34. Om du vill ändra fler ljudinställningar går du uppåt till Bas med 5 och väljer t ex Ytterligare med 34. Men det går även att gå vidare uppåt till Ljud med 5 och välja andra inställningar på n (t ex Bildinställningar). Bas Ljud ytterligare... Med OK visas ytterligare ljudinställningar. Bas Välj ljudinställning med 34, t ex Vol.-automatik och markera valet för automatisk ljudstyrka med 6. Markera till med 34. Tryck på -knappen för att gå ur menyn helt. Under den här visade n finns det i teveläge ytterligare menyer, som du kommer åt på följande vis: E Ton Hörlusljud från Direkt till ljudmenyn. OK 3 3 Ljud Högtalarljud Hörlursvolym. Stereo... Ljud Vol.-automatik AV-ljudsignal från... Ljud Vol.-automatik från Ljud Vol.-automatik till till Hörlursljud Maximal volym Snabbval för Image+, Teletext/textremsa, Personliga teletextsidor, Hörlursvolym, Spela upp program kort och Flytta bilden uppåt/ nedåt. Gröna knappen: Standardinställning för bild och ljud. Via Volym hittar du ytterligare ljudinställningar, t ex Ljud via, Ljudkontroll, Ljudeffekter och Loudness. För att kunna ställa in ljudstyrkan måste du hålla ned knappen 5 eller OK. Diskant Vol.-automatik Balans - 16

17 Normalt bruk Om infosystemet... För varje menualternativ visas en hjälptext om inställningen längst upp på skärmen. Du slipper på så sätt att läsa i bruksanvisningen. Vi demonstrerar detta med att göra en sökning efter sändare: Ta fram n. Markera något på raden under med 6, t ex Sökhjälp. Sökhjälp På denna meny kan du söka efter program automatiskt med programmerbara filter. Om du exempelvis vill söka efter program från ett annat programnummer eller annat land, väljer du "Ändra sökinställningar"-menyn. Markera Inställningar. Instellningar Här kan du automatiskt eller manuellt söka efter program och ställa in dialogspråk, timerfunktioner, barnsäkring, visning på skärmen m.m. Inställningar Sändare Sökhjälp Manuell inställning Ändra program Informationstexten visar hur du går vidare. Anslutningar Inställningar Sändare... Bild Ljud Inspelning I det här exemplet ser du vilka möjligheter som döljer sig under Inställningar. Om du t ex vill söka efter nya sändare markerar du Sändare på raden därunder med 6. Sändare Menyn innehåller automatisk programsökning och manuell programinställning. Du kan sortera om program, lägga till och ändra programnamn eller radera program. Anslutningar Teven är förinställd på att alltid visa informationstexten (Automatisk info ja ). I sådana fall kan du ta bort informationstexten med -knappen. Du kan även ställa in teven så att informationstexten visas om du trycker på knappen (Automatisk info nej ). Inställningar för att visa eller dölja information automatiskt finns i n under Inställningar Övriga Visning på skärmen Automatisk info ja/nej. Inställningar Sändare Barnsäkring Timerfunktion Språk Övriga Sökhjälp... Informationstexten visar vilka inställningar som går att göra under Sändare. 17 -

18 Normalt bruk Om indexet... Från indexet kommer du åt flera funktioner direkt. Dessutom finns där mycket information om fackbegrepp som rör television. Före det bokstavsordnade indexet hittar du Menyspråk, apparatens utrustning och möjligheten att grundinställa apparaten. Visa indexet i teveläge (utan att något annat visas på skärmen). På menyn "TV meny >Inställningar >Språk" kan du välja dialogspråk för TV-styrningen. Index Språk Repetera grundinstallationen TV:ns tekniska specifikationer * Aktivt fönster (PIP) Annan enhet Anslut antenn Anslut DVD (Digital Versatile Disc) a OK Utföra 3 3 Föregående/nästa bokstav P+... z Välj bokstav P Sidan / OK Om du t ex vill stänga av teven automatiskt: Välj indexordet Stäng av Automatiskt. Du kan automatiskt koppla över din TV till standby-läge en gång eller vid en bestämd tid varje dag. Index Ställ in bildformat Zoom Ställa in tid och datum Stäng av Automatisk Manuell Symbolrate Sändare OK Utföra 3 3 Föregående/nästa P+ a... z Välj bokstav P Sidan / Visa Stäng av Automatiskt med OK-knappen. Enstaka avstängning Om TV:n vid ett tillfälle ska stängas av automatiskt (till standbyläge) välj "ja" och ange tiden. OK Information om det markerade indexordet visas längst upp på skärmen. Om OK-symbolen visas på den markerade raden kan du trycka på OK-knappen för att komma direkt till menyn och ställa in eller välja alternativ. Så här väljer du ett indexord: Mata in de första bokstäverna med sifferknapparna på fjärrkontrollen (som på en mobiltelefon); eller Inställningar Timerfunktion Enstaka avstängning Daglig avstängning nej... Enstaka väckning Väck gå till föregående/nästa bokstav med 34; eller Den motsvarande menyn, Timerfunktion (i Inställningar) visas. Nu kan du välja mellan Enstaka avstängning och Daglig avstängning och ange tiden. bläddra framåt eller bakåt på sidorna med P+/P; och gå från en rad till en annan med

19 Normalt bruk Bild Ändringsbara inställningar: kontrast, färg, ljus, skärpa, inställning av bilden, bildformat. Ljudinställningar Volym och andra ofta utnyttjade ljudinställningar F F Ställa in volymen med 5 eller OK visar du ytterligare ljudinställningar... och med 34 väljer du... och med 6 till motsvarande val/inställningar och där väljer du/ställer du in med 34. Med Ljudkontroll anpassas ljudbilden efter sändarens ljud. I Ljudeffekter kan en Dolby Pro Logic-signal expanderas till en virtuell surroundsignal med Dolby virtuell, och i Panorama kan ett stereoljud få ett bredare basljud på virtuell väg. Ljud av/på Ytterligare ljudinställningar: Visa ljudmenyn Volym Volym Ljudkontroll Ljudeffekter Loudness Lautstärke normal... normal Volym 24 Ljudkontroll Pop Klassisk Ljud av; Ljud på: Tryck in knappen på nytt eller ställ in volymen. Ljud från Ljud till Ljud Diskant 4 flytta till aktuell ljudfunktion med 34 och gå till motsvarande inställning med 6... Ljud Diskant 6 Ljudkontroll och där väljer du/ställer du in med 34. Ljudinställningar: Diskant och Bas. Allt efter vilka ljudanläggningar som har anslutits (AURO, förstärkare) visas olika menyalternativ. Under ytterligare... hittar du ljudinställningar för högtalare och hörlurar, automatisk volymkontroll, volym i hörlurar, AV-ljudsignal, maximal volym och balans. Bas Tal Ljudeffekter ytterligare... Loudness normal Bildinställningar Ropa upp n. Markera Bild med 34och med 6 till urval. Markera den bildfunktion som skall ställas in med 34. Med 6 till inställning och ställ in/välj med 34. Bildinställningar: Bildjustering, Kontrast, Färg, Ljus och Skärpa. Under ytterligare... hittar du Image+, Ställ in bildformat, Flytta bilden uppåt/nedåt, Autoformat och Filmglättning (DMM). Ställa in på teven Kontrollen på teven avbildas på sidan 4. Byta kanal på teven F Nästa kanal: med knappen + Föregående kanal: med knappen Sätt på/stäng av radion eller växla till radion Om du trycker på R sätts radion på eller stängs av. Ytterligare funktioner i menyerna Lägena Radio eller TV, Volym, Ljus, Kontrast, Bildformat och Program går att ställa in. Service är endast avsett för kundtjänst. F F E E E E E visa menyn med M Kontroll direkt på TV:n Driftstyp Volym Ljus Kontrast Ställ in bildformat TV välj vilken funktion du vill ange med eller + Driftstyp Bild Ljud Bildjustering... Bild Färg 6 Kontroll direkt på TV:n Volym 24 och med R till motsvarande val/inställningar Kontroll direkt på TV:n Volym 18 ställ in/välj med eller +. Inspelnings-hjälp Anslutningar Ljus Kontrast Ställ in bildformat Programmm Med M kommer du upp en nivå och kan välja andra funktioner med eller Inställningar

20 Driftlägen för TV:n TV TV Vid grundinställning och normalt bruk är teven i teveläge. Likadant är det om inga andra lägen har valts, t ex EPG, Teletext, PIP eller Radio. Samtliga lägen har egna menyer med egna funktioner för färgknapparna. Visa menyn med MENU-knappen. Färgknapparnas funktion i teveläge (fabriksinställningar) röd: en stillbild visas på skärmen. Nästa gång du trycker på knappen visas återigen rörliga bilder. Om teven är utrustad med en digital inspelningsmekanism visas DV-arkivet. grön: hämta egna värden/fabriksinställningar för bild och ljud, lagra bild- och ljudinställningar som egna värden. Standardinställning Ta fram personliga värden OK Ta fram förprogrammerade värden Lagra OK Utföra gul: gå till den senast visade kanalen. Med den här knappen kan du snabbt växla mellan två olika kanaler. blå: Visa programinformation. 1 ARD Eifelland 14:30-15:15 I Visning av TV-status kan det finnas ytterligare inställningsmöjligheter från DVBsändaren för den aktuella sändningen. Följande visas om du trycker på de olika färgknapparna eller TEXT-knappen: röd: Kanalval om det finns flera kanaler. grön: Språk/ljudinställningar. gul: Tidsinställningar. blå: Barnlås. DVB-undertext. Om du trycker på någon av färgknapparna eller TEXT-knappen när tevens status syns visas motsvarande menyval. Undertexterna i statusvisningen avser endast DVB-textning, något inte alla sändare erbjuder. Vilka inställningsmöjligheter som är tillgängliga beror på den aktuella sändaren (många sänder undertexter som teletext). Statusvisningen dyker upp automatiskt när en ny sändning med andra inställningar än de föregående börjar. Obs! I ljudinformationen betyder Mono! att inställningen har bytts från stereo till mono manuellt. Menyerna är bara tillgängliga så länge som statusvisningen visas. Du kan emellertid visa den när du vill genom att trycka på på fjärrkontrollen. Några av de beskrivna funktionerna är inte tillgängliga för DVB-T-sändare i Storbritannien. Visa indexet Visa indexet Programminformation 14:43 Detaljinfo OK Detaljinfo (teletext) Programmöver På menyn "TV meny >Inställningar >Språk" kan du välja dialogspråk för TV-styrningen. Visa statusinformation Visa/dölj statusinformation 1 ARD Eifellandschaft 14:30-15:15 Stereo 14:42 Alarmtid 20:00 Automatisk avstängning 23:00 Språk-/ljudval På den översta raden visas namnet på sändningen och ljudinformation. Nedan visas ytterligare alternativ som går att ställa in i Inställningar Övriga Visning på skärmen (Klockan, Ljudinformation, Alarmtid och Automatisk avstängning). Index Språk OK Repetera grundinstallationen TV:ns tekniska specifikationer * Aktivt fönster (PIP) Annan enhet Anslut antenn Anslut DVD (Digital Versatile Disc) OK Utföra 3 3 Föregående/nästa bokstav P+ a... z Välj bokstav P Sidan / Ytterligare information om indexet finns på sidan

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ LC-7XE LC-XE ORUGUÊS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LC (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) ELEVSOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG-V NESEKENÄYÖNEN VÄRELEVSO LC FARVEFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL E

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer