Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens Presentation av Kerstin Hessius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Kerstin Hessius"

Transkript

1 Et nødskudd Beskuren. Av Christian Krohg, en av en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Globala Utblickar i en turbulent värld SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009 Presentation av Kerstin Hessius

2 Alfa/beta separering i praktiken Nyårskonferens Skagen Fonder Stockholm Kerstin Hessius Chief Executive Officer AP3

3 Diskussionpunkter Alfa och beta Var startade vi? Fem steg till en flexibel portfölj Utmaningar alfa/beta separation Vad har vi gjort erfarenheter och reflektioner

4 Systematik Pricipellt lätt att definiera alfa och beta: Beta avkastning intjänad från (passiv) riskexponering Alfa avkastning intjänad från skicklighetsbaserade strategier BETA EXPONERING ALFA SKICKLIGHET

5 Beta Beta avkastning från exponering till olika fundamentala faktorer/riskpremier Beta är traditionellt sett billig att producera genom passiva repliceringsstrategier A commodity! Men: ju mer exotisk betaexponering desto mer beroende av skicklighet Senare diskussion: Är passiv standardexponering (Mcap) optimal?

6 Viktig skillnad Beta har en positiv förväntad avkastning på lång sikt Men: är riskfylld på kort sikt Alfa ett nollsummespel, ingen teori kan med säkerhet förutse mervärde Den genomsnittlige investeraren förlorar? Det kommer alltid finnas förvaltare som kan skapa betydande mervärde

7 Startpunkten För några år sedan började portföljstrukturer ses över i samband med att nya teman började utvecklas Alfa/beta separering först i hedgefondsammanhang Fundamental indexering och andra alternativa viktningsmodeller Ökat fokus på alternativa investeringar Längs med vägen: Svagt resultat från aktiv förvaltning Kostsam allokering till förvaltare, svårhanterlig portfölj Vi beslutade att separera alfa och beta och insåg att vi också kunde skapa bättre fokus på beta

8 Fem steg till en bättre portfölj #1: Ökad uppmärksamhet på alfa respektive beta som separata byggstenar Försöka separera alfa från beta där det är görligt och har betydelse #2: Fokus på att optimera implementering av beta #3: Dynamisk förvaltning av betaexponering på medellång sikt allokeringsalfa #4: Alternativa tillgångar och icke-traditionell betaexponering #5: Tänka i termer av total risk budget, inte separat beta och alfa budget

9 Traditionell förvaltningsmodell Tillgångsvikter styr alfa-allokering Ofukuserat, alfa- och betaförvaltning blandas Svårt att hantera flöden, flytta ur aktiva mandat Begränsade valmöjligheter för alfa Betaexponering i traditionella index Placeringshorisonter STOCK PICKING INDEX STOCK PICKING INDEX STOCK PICKING INDEX STOCK PICKING INDEX

10 Alfa/beta separering - fördelar Alfa och beta exponering kan byggas oberoende (nästan) Mindre index kramande lätt att avvika från gamla paradigmen Ökat tydlighet: hur avkastningsmål, risknivå och kostnader är kopplade? I beta portföljen: enklare att implementera ickekonventionella idéer, alternativa indexstrategier och derivat I alfa portföljen: bredare urval av förvaltare

11 Beta och alfa i en separerad portfölj EXPONERING SKICKLIGHET Beta portfolio Alpha portfolio Måste ha! Brett Diversifierat Låg kostnad Finansieringsbas för alfa Frivilligt kan bara motiveras om det finns skicklighet Flexibelt Brett elastic lätt att addera/ta bort risk källor

12 Steg 2: Optimal betaimplementering Default implementering av beta börjar med marknadsviktade index Dessa ger en bild av investeringsmöjligheter i varje marknad men är inte nödvändigtvis optimal Ibland är derivat ett effektivt medel att skapa exponering Bättre långsiktigt värde kan skapas genom att avvika från marknads benchmark Alternativa viktmodeller: likaviktade, fundamentala, etc Även enhanced index kan vara ett lågriskalternativ Eftersom det är mindre fokus på aktiva long only förvaltare i en alfa/beta separerad värld är det enklare att vara flexibel och ickekonventionell i betaportföljen

13 Vad innebär det? STOCK PICKING STOCK PICKING GTAA EQUITY L/S HEDGE FUND FX TRADING INDEX INDEX ACTIVE EQUITY STOCK PICKING FUND. INDEX STOCK PICKING INDEX INDEX INDEX ENHANCED INDEX TRS TRADITIONELL MODELL ALFA/BETA SEPARERAD MODELL

14 Betaportfölj som finansieringskällan FUNDING/ TRS Cash + synthetical exposure Passive Enhanced Fundamental indexing The beta portfolio is funding source for funded alpha mandates provide cash; get Libor or an index return back Equally weighted Minimum variance etc

15 #3: Dynamisk betaförvaltning Värde kan från tid till annan adderas genom att förvalta betaexponering dynamiskt (6 24+ m horisont) Dislocations! Operationellt bör dessa positioner tas via derivat beroende på tillgänglighet strategiskt beta overlay Stör inte den långsiktiga underliggande betaexponeringen Konceptuell separering av kapital och risk Att ändra exponering genom derivat är vanligtvis mer kostnadseffektivt än i fysiska värdepapper

16 Exponering på lång och medellång sikt Long term beta exposure + Medium term views = Medium term beta exposure + = 1 Mostly through capital allocation; but find the best beta Also/mainly derivatives

17 Bygga portföljen: steg 3 enhanced beta portfolio Alpha portfolio Allocation alpha

18 #4: Alternativa tillgångar Betaportföljen kan och bör bli ytterligare diversifierad genom att inkludera andra betakällor än aktier och räntebärande värdepapper Förvaltning av dessa betakällor är normalt aktiv (passiva alternativ är inte tillgängliga eller intressanta) avkastningen är en mix av alfa och beta

19 Bygga en portfölj: steg 4 Enhanced beta portfolio Alpha portfolio Alternative assets Allocation alpha

20 #5: Övergripande riskbudgetering Enhanced beta portfolio Alpha portfolio Alternative betas Allocation alpha

21 Praktiska överväganden Alfa- och betaseparering kan vara en utmaning för organisationen: Nya kompetenskrav ökad flexibilitet men större krav på styrning Ökad användning av derivat Adekvat riskhantering and riskbudgetering Treasury/finansiering! Vad är den sanna kostnaden (hidden fees; slippage) Överskattar vi skicklighet? Varifrån kommer alfa? Ökat fokus på motpartsrisker (TRS, OTC-derivat etc) Valet av konstruktion/förpackning av alfakällor bestämmer hur mycket fokus man måste lägga på respektive ovanstående punkter

22 Fördelar med alfa/beta separering Tydliga beslut där beta och alfabeslut inte interagerar på ett suboptimalt sätt Tillgång till nya alfakällor som inte är kopplade till beslutad betaexponering Alla alfakällor kommer att konkurrera med varandra oavsett underliggande tillgångsklass Flexibilitet Kan enklare erhålla icke marknadsbaserade betamandat +/- risk management får en mer central roll Passar en multi asset portfölj

23 Nackdelar med alfa/beta separering Ökad komplexitet Kostnader kan gömmas packetering kan innebära högre kostnader Risktransparensen kan bli sämre i förpackade strukturer Andra risker adderas, motpartsrisker Mer juridiskt pappersarbete Det tar tid och ställer nya krav Uppföljning historiskt, jämförbarhet Kommersiellt??

24 Renodling fungerar inte fullt ut Allt är inte belåningsbart Likviditetsbegränsingar Kan vara svårt att hitta externa förvaltare av rena alfamandat inom vissa förvaltningsområden (stock picking) Vissa marknadsindex kan eller bör ej replikeras passivt

25 Vad har AP3 gjort hitintills? Beta Alfa Fundamental equal weighted enhanced indexing; TRS Internal L/S equity; Internal L/S FI Pure alpha mandates; GTAA Timberland; Senior bank loans, Insurance linked Sec Agriculture Infrastructure related RE Medium term allocation decisions through overlay

26 AP3s organisation 2008 CIO Risk Allocation Overall portfolio structure Risk budgeting fund level Innovation & new asset classes Compliance Officers IT & Business Support Alternative Investments Beta & Alpha Management Risk & Financial Control IT IT systems & infrastructure Office IT OFFICE SERVICE Reception Facility mgmt BUSINESS SUPPORT Reconciliations & payments Securities Administration PROJECTS Project mgmt Process development Private equity Real estate Infrastructure Life science Timberland Argiculture Senior Bank Loans BETA MANAGEMENT Exposure management Funded long-term strategies - Passive - Enhanced - Equally weighted - Fundamental EXTERNAL MANAGEMENT All external managers incl. active equity mandates & GTAA ALPHA MANAGEMENT All pure alpha Swedish equity Fixed income Foreign exchange Strategic allocation Corporate governance Environment & ethics Communication CEO support HR FINANCIAL CONTROL Reporting Accounting Personnel LEGAL MIDDLE OFFICE Risk control Performance reporting

27 Varför gör vi det? Fördel utifrån vad som är specifikt för AP3 Långsiktighet Statligt ägd Förhållandevis flexibelt regelverk Förbättrar fokus Ökar innovationskraften Kan lättare attrahera kompetens Transparens Flexibilitet Mål: öka våra möjligheter att leverera på vårt uppdrag!

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén Höst 09 LETF Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds Författare: Christian Broström Johan Kalderén Handledare: Björn Hansson Kandidatuppsats Förord Vi vill tacka vår

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Ethical investments Does the return differ between ethical and traditional funds? Anders Gräns Martin Lööf Nils Wagenius

Läs mer

Låneportföljförvaltning:

Låneportföljförvaltning: Låneportföljförvaltning: Bra eller dåliga nyheter för den finansiella stabiliteten? ANTHONY M. SANTOMERO Anthony M. Santomero, Senior Advisor på McKinsey & Company, var tidigare chef för Federal Reserve

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Svenska fonders riskrating

Svenska fonders riskrating Svenska fonders riskrating Magisteruppsats VT -08 Företagsekonomiska institutionen Linköpings Universitet Tobias Andersson & Johan Paulsson Sammanfattning Bakgrund Risk är den faktor som de flesta sparare

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance Årsredovisning 2014 14 Hoist Finance Årsredovisning 2014 A This is Hoist Finance Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och vår framgång bygger på långsiktiga relationer.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Förord Konsumentundersökningar visar att konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsprodukter

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer