Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung."

Transkript

1 AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Junfrau /5/23 12:26:04

2 Funktioner hos din nya luftkonditionering Innehåll 2 Cool Summer-erbjudande På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din nya luftkonditionering ger ett slut på utmattade varma sommardagar och låter dig vila. Slå värmen denna sommar med din egen luftkonditioneringsapparat. Kostnadseffektivt system Din nya luftkonditioneringsapparat ger inte bara maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade "Heat Pump" (Värmepumpsystem). Heat pump -systemet är tre gånger mer effektivt i jämförelse med andra elektriska värmeapparater, så att du kan ytterligare minska driftskostnaderna. Möt dina behov av luftkonditionering året runt. Sök efter överallt Den eleganta och harmoniserade utformningen prioriterar estetiken och ditt utrymme samt lyfter fram din redan existerande interiördekor. Med sin mjuka färg och rundade kanter, ger den nya luftkonditioneringen en ny klass till ett rum. Njut av vad din luftkonditionering erbjuder, både i funktionalitet och i estetik. -funktion Med funktionen kan du ställa in en bekväm sömntemperatur samtidigt som du sparar energi och får en hälsosam sömn. d'light Cool-funktion d'light Cool-funktion gör det möjligt att hålla temperaturen och luftfuktigheten på högsta komfortnivån. DELAR SOM ANVÄNDS Funktioner hos din nya luftkonditionering...2 Produktspecifikationer...3 Säkerhetsföreskrifter...5 Kontrollera innan användning Kontrollera namnen på delarna Kontrollera fjärrkontrollen Basfunktion Justera luftflödets riktning Användning av Turbo-funktionen läge Ställ in aktuell tid Ställ in On/Off-timer Använda Smart Saver-funktionen Användning av Auto Clean (Automatisk rengöring)- funktionen Användning av d'light Cool -funktionen Användning av Quiet (Tyst)-funktionen Med hjälp av applikationen Smart A/C Rengöra luftkonditioneringsapparaten Underhålla luftkonditioneringsapparaten Felsökning DELAR VID INSTALLATION Säkerhetsföreskrifter Välj plats för installationen Tillbehör Fästa installationsplattan Kabelmontering Installera och ansluta montenteringsröret för inomhusenheten Tömning av inomhusenheten Kapa eller förlänga röret Installera och ansluta dräneringsslangen från inomhusenheten Ändra riktningen för dräneringsslangen Installera och ansluta dräneringsslangen till utomhusenheten Töm de anslutna rören Utför testerna för gasläckage Få inomhusenheten på plats Få utomhusenheten på plats Sista kontroll och provdrift Pump Down förfarande (När du tar bort produkten) Hur du ansluter dina förlängda strömkablar Felvisning och kontrollmetod Den här produkten har avgjorts att vara i enlighet med Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), och direktivet om Elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EC), från Europa Unionen. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. Junfrau /6/3 16:43:08

3 Produktspecifikationer Inomhusenhet AR09FSFKBWTNEE AR12FSFKBWTNEE Kyleffekt Minimum/Normal/Maximum kw 0,99 / 2,50 / 3,30 1,25 / 3,50 / 4,20 Uppvärmningseffekt Minimum/Normal/Maximum kw 0,99 / 3,20 / 6,00 1,10 / 4,00 / 6,80 Kylning Minimum/Normal/Maximum kw 0,19 / 0,54 / 0,84 0,32 / 0,95 / 1,35 Upptagen effekt Uppvärmning Minimum/Normal/Maximum kw 0,19 / 0,62 / 1,90 0,25 / 0,93 / 2,00 Energiklass A+++ A++ Pdesign kw 2,5 3,5 Kylning SEER 8,5 6,5 Årlig energiförbrukning kwh Säsongseffektivitet (enligt EN14825) Nominell effektivitet (enligt EN14511) Uppvärmning (kallare klimat) Energiklass A A Pdesign kw 3,5 4,0 SCOP 3,8 3,4 Årlig energiförbrukning kwh EER W/W 4,63 3,68 COP W/W 5,16 4,3 Energiklass Kylning/Uppvärmning A/A A/A Hölje Färg Vit Mått Enhet Bredd x Höjd x Djup mm Vikt Enhet kg 12,0 Fläkt - Kylning Hög/Medium/Låg m 3 /min 10,6 / 7,5 / 4,5 11,2 / 8,1 / 5,1 Luftflödeshastighet Uppvärmning Hög/Medium/Låg m 3 /min 11,7 / 8,6 / 5,6 12,0 / 8,9 / 5,9 Ljudeffekt Kylning Hög dba 58,0 60,0 Ljudtryck Kylning Hög/Tyst dba 38 / / 21 Uppvärmning Hög/Tyst dba 39 / / 22 Röranslutningar Vätska OD mm 6,35 Gas OD mm 9,52 Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / Motor Typ / Effekt W DC / 27 Programvaruversion Huvud Kod / Version DB C / Alternativ Seg 1~24 (1,7,13,19 är förvalda värden) Energiklass A++ A+ Uppvärmning Pdesign kw 2,5 3,0 (Genomsnittsklimat) SCOP 4,6 4,1 Årlig energiförbrukning kwh C105-17C0E C105-17C SVENSKA Programversionen i original som används för utbud av sortiment identifieras i den här manualen. För programvaruversionen som utfärdades vid tidpunkten för tillverkningen, är du hänvisad till märkbrickan på inomhus- och utomhusenheten. Märkbrickan kan vara fysiskt placerad på sidan av både inomhus (sidan för visning av temperatur) och utomhusenheten (kompressor sidan). Dessutom, för den aktuella programvaruversionen för luftkonditioneringsapparatens WiFi- kontrollprogram, se den främre skärmen i själva applikationen. 3 Junfrau /5/23 11:46:45

4 Produktspecifikationer Utomhusenhet AR09FSFKBWTXEE AR12FSFKBWTXEE Mått Enhet Bredd x Höjd x Djup mm Vikt Enhet kg 35,0 Fläkt - Kylning Hög/Låg m 3 /min 35,0 / 10,0 Luftflödeshastighet Uppvärmning Hög/Låg m 3 /min 35,0 / 10,0 Ljudeffekt Kylning Hög dba 59,0 62,0 Ljudtryck Kylning Hög dba 51,0 53,0 Uppvärmning Hög dba 51,0 53,0 Driftsintervall Kylning Omgivningstemperatur Min.~Max. C -10 ~ 46 Uppvärmning Omgivningstemperatur Min.~Max. C -25 ~ 24 Kylmedel Typ / Laddning kg R-410A / 1,15 R-410A / 1,20 Lägg till laddning efter 5m kg 0,015 Längd OD - ID Standard / Röranslutningar Max. m 5 / 15 Nivåskillnad ID - OD Max m 8 Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / Ström - 50Hz Max ampere säkring(mfa) A 15 Kompressor Typ ROTERANDE BLDC Expansionsenhet Typ / Steg EEV / 480 Motor Typ / Effekt W DC / 40 Bas uppvärmare Typ / Effekt W MANTEL/ 150 Huvud Kod / Version DB A / Programvaruversion Inv Kod / Version DB A / EEProm Kod / Version DB A / DB A / Junfrau /5/23 11:46:45

5 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat. Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter: VARNING Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall. Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre personskador eller egendomsskada. SVENSKA Följ riktlinjerna. Försök INTE att. Stäng av nätaggregatet. Ta INTE isär enheten. FÖR INSTALLATION Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar. VARNING Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller förlängningskabel. Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand. Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand. Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten eller skada. Installera ett överströmsskydd avsedd för luftkonditioneringsapparaten. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. 5 Junfrau /5/23 11:46:45

6 Säkerhetsföreskrifter 6 Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut. Det kan resultera i elchock eller brand. Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned. Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och explosion. Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag. FÖR INSTALLATION Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten. Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt. Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada. Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. FÖR VARNING STRÖMTILLFÖRSEL När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter. Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten. Det kan resultera i elchock eller brand. Junfrau /5/23 11:46:45

7 FÖR STRÖMTILLFÖRSEL När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VARNING Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventilera omedelbart utan att vidröra strömkabeln. Rör inte apparaten eller strömkabeln. Använd inte en ventilationsfläkt. Gnistor kan resultera i explosion eller brand. Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand. Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift. Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsätts för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret. I händelse av en servicefråga, se guiden för felsökning i de relevanta tekniska manualerna för support. Det rekommenderas att en skicklig servicetekniker kontaktas för support. Skulle akut support krävas kan du med med hjälp av informationen, kontakta det lokala Samsung-kontoret via e-post eller telefon, så att support kan initieras via våra godkända servicecentrar (ASC'S) inom 24 timmar. 7 Junfrau /5/23 11:46:45

8 Säkerhetsföreskrifter Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar. Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand. Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i uttaget när luftkonditioneringsapparaten är i drift. Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten. Rör inte bladet med luftström under drift. Detta kan resultera i elchock eller brännskador. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringsapparaten. Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten. Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft. Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten. 8 Junfrau /5/23 11:46:45

9 FÖR ANVÄDNING VARNING Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten. Det kan resultera i att barn skadar sig själva. Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa. Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman. Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand. Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer m.m.) än standardsäkringar. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada. SVENSKA FÖR ANVÄDNING Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten. Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada. Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada. Maxströmmen mäts enligt IEC-standarden för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet. 9 Junfrau /5/23 11:46:45

10 Säkerhetsföreskrifter Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten. Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada. Använd inte apparaten med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta. Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten. Drick inte vattnet från luftkonditioneringen. Vattnet kan vara skadligt för människor. Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen. Vidrör inte rören som är anslutna till produkten. Det kan resultera i brännskador eller skada. Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat,, plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar. Detta kan resultera i egendomsskada. Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten. Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor. Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten. 10 Junfrau /5/23 11:46:45

11 FÖR RENGÖRING VARNING Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten. Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand. Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR RENGÖRING Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter. För att undvika att skära sig i fingrarna, använd tjocka bomullshandskar när du rengör apparaten. Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv. Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat. När du rengör det interna filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöra luftkonditioneringsapparaten". Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand. 11 Junfrau /5/23 11:46:45

12 Kontrollera innan användning Driftsintervall Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftfuktaren kan arbeta inom. Se tabellen för effektivt användande. Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Luftfuktighet inomhus Kylning 16 C~32 C -10 C~46 C Relativ luftfuktighet 80 % eller mindre Uppvärmning 8 C~27 C -25 C~24 C - Torr 18 C~32 C -10 C~46 C - Om luftkonditioneringen arbetar i ett kylläge under en lägre period med hög luftfuktighet kan imma uppkomma. Om du använder enheten under förhållanden som inte anges ovan, kan få säkerhetsanordningen att aktivera, vilket stoppar enheten. Underhåll av din luftkonditioneringsapparat Interna skydd via enhetens styrsystem Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringsapparaten. Typ Mot kall-luft Avfrostningscykel Skydd för interna batterier Skydd för kompressor Beskrivning Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer. Den interna fläkten kommer vara avstängd för att avfrosta is när värmepumpen värmer. Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna batterierna när luftkonditioneringen arbetar i kylläge. Luftkonditioneringen börjar inte att arbetar direkt för att skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat. Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost from en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer. Den interna fläkten stängs av automatiskt och startas endast igen efter att avfrostningscykeln är avslutad. 12 Junfrau /5/23 11:46:45

13 Kontrollera namnen på delarna Din luftkonditionering kan se något annorlunda ut från bilderna som visas ovan, beroende på din modell. Huvuddelar SVENSKA Fuktgivare Rumstemperaturgivare Full HD-filter(under panelen) Luftintag WiFi-modul Blad för luftflöde (vänster och höger) Blad för luftflöde (upp och ner) Skärm WiFi-indikator Fjärrkontrollmottagare Strömbrytare Timer/ indikator d'light Cool-indikator 13 Junfrau /5/23 11:46:46

14 Kontrollera fjärrkontrollen Peka fjärrkontrollen mot mottagaren för fjärrkontrollen för inomhusenheten. När du trycker på knappen på fjärrkontrollen ordentligt, kommer du höra ett pip-ljud från inomhusenheten och en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se sidan 20) Skärm för fjärrkontroll SPi (Har inte den här funktionen.) Smart Saver Få ditt utrymme svalt mellan temperaturintervallet 24 C~30 C och med mindre energiförbrukning. Turbo Använd automatisk fläkthastighet för snabb kylning. Temp + - Öka/minska temperaturen med 1 C. Auto Clean (Automatisk rengöring) Funktionen Auto clean Torka insidan av inomhusenheten för att avlägsna dofter. d'light Cool Ställ in d'light Cool -funktionen på/av. On Timer Ställ in On timer. Off Timer Ställ in Off Timer. Strömkontakt Slå på/av luftkonditioneringen. Mode (Läge) Ställ in ett av de fem driftlägen. (se sida 16~17 för instruktioner). Quiet (Tyst) Reducera ljud som genereras från en inomhusenhet under drift. Luftriktning Aktivera/Avaktivera automatiskt rörelser för bladet för luftflöde upp och ner. Fan (Fläkt) Justera hur mycket luft som flödar genom luftkonditioneringen med de 4 olika fläkthastigheterna såsom Auto/Låg/Medium/Hög. Ställ in -läget. Set/Cancel (Ställ in/ Avbryt) Avbryt läget timer/. 2 nd F Växla funktionen för knappen på fjärrkontrollen. Temp/Humi (Temp/Luftfuktighet) Visa rumsfuktigheten och värdet för temperaturen i 5 sekunder på inomhusenhetens visningsfönster: - Hi : Hög (Om den relativa luftfuktigheten är 70% eller högre) - Sd : Standard (Om den relativa luftfuktigheten är lägre än 70%) - Värdet för rumstemperaturen visas. Beep off (Pip-ljud av) För att tysta det pipande ljudet när man trycker på knappen. Display off (Stänga av skärmen) För att stänga av skärmbelysningen Time set (Tidsinställning) Ställ in den aktuella tiden När du trycker på knappen [2 nd F], kommer indikatorn att visas på fjärrkontrollen och du kan ändra funktionerna för fjärrkontrollen, såsom anges nedan. d'light Cool Temp/Humi, Auto Clean Beep Off, good sleep Display Off, On Timer Time Set. Om du väljer funktionen under knappen medan knappen 2 nd F är på kommer 2 nd F-funktionen att avbrytas. 14 Junfrau /5/23 11:46:46

15 Skärm för fjärrkontroll Tyst-indikator Turbo-indikator SPi-indikator (Har inte den här funktionen.) Smart Saver-indikator 2 nd F-indikator d'light Cool-indikator Ställ in temperaturindikatorn On Timer-indikator Off Timer-indikator -indikator Tidsindikator Driftlägesindikator Indikator för lågt batteri Överföringsindikator Luftflödesindikator Fläkthastighetsindikator Auto (Turbo) Låg Medium Hög SVENSKA Säkerställ att vatten inte kommer in i fjärrkontrollen. Dags att byta batteri När batteriet är slut kommer, ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Byt batterier när ikonen visas. Fjärrkontrollen kräver två 1,5V AAA batterier. Förvaring av fjärrkontrollen När du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid, ta då ur batterierna från fjärrkontrollen och lagra dem. Installera batterierna 1. Tryck på spaken så som pilen indikerar på baksidan av fjärrkontrollen och dra upp. 2. Installera två AAA-batterier. Kontrollera att + och - tecken är placerade där de ska. Se till att batterierna sitter åt rätt håll. 3. Stäng locket genom att placera det i sin ursprungliga position. Du bör höra ett klick när locket är ordentligt låst. Signalen kanske inte kan mottas lika bra av den elektroniska typen av fluorescerande lampor såsom växelrikatd -fluoroscerande -lampor på samma yta. Om andra elektriska produkter drivs med fjärrkontrollen bör du kontakta ditt närmaste kontaktcenter. Korrekt avfallshantering av batterierna för denna produkt (Gäller länder med separata insamlingssystem) Symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna för i denna produkt inte bör kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i sådana mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kasseras på ett ansvarsfullt sätt, kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa och r miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till återvinning av material genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. 15 Junfrau /5/23 11:46:47

16 Basfunktion Basdrift är ett driftsläge som kan väljas genom att trycka på knappen Mode (Läge). Auto (Automatisk) I Automatiskt läge, kommer luftkonditioneringsapparaten automatsikt att ställa in temperaturen och fläkthastigheten beroende på temperaturen som avkänns rummet. Om du använder ett multisystem i automatisk drift väljer systemet en temperaturinställning och en lämplig funktion (COOL (KYLNING) eller HEAT (UPPVÄRMNING)) baserat på rumstemperaturen vid början av driften. Cool (Kylning) I Cool-läge kommer luftkonditioneringen att kyla ditt rum. Du kan justera temperaturen och fläkthastigheten för att få mer kyla under varma säsonger. Om de rådande utomhustemperaturerna är högre än de valda inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen till önskad kyla. Quiet (Tyst)-läge (, ) reducerar ljudet av inomhusenheten under drift i Cool-läge. Dry (Torr) Luftkonditioneringen i Dry -läge fungerar som en avfuktare genom att ta bort fukt inomhus. Dry-läget får luften att kännas fräschare i ett fuktigt klimat. Fan (Fläkt) Fläktläget kan väljas för att ventilera ditt rum. Fläktläget kommer hjälpa till att friska upp den stillstående luften i ditt rum. Heat (Uppvärmning) I uppvärmningsläge, kommer luftkonditioneringsapparaten värma upp ditt rum. Du kan justera temperaturen för att öka värmen under den kalla årstiden. Fläkten kanske inte arbetar under 3~5 minuter i början för att förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp. Quiet (Tyst)-läge (, ) dämpar ljudet under driften av inomhusenheten i Heat-läget. Eftersom luftkonditioneringsapparaten värmer rummet genom att hämta värmeenergi från luften utomhus, kommer värmekapaciteten att minska när utomhustemperaturen är extremt lågt. Använd en extra värmeapparat i kombination med luftkonditioneringen om värmen inte är tillräcklig. 16 Junfrau /5/23 11:46:47

17 Tryck på knappen för att starta luftkonditioneringen. Tryck på knappen för att ställa in driftläge. Varje gång du trycker på knappen Mode (Läge) kommer läget att förändras i följande ordning, Auto (Automatisk), Cool (Kylning), Dry (Torr), Fan (Fläkt), Heat (Uppvärmning). SVENSKA Tryck på knappen för att ställa in önskad fläkthastighet. Auto (Automatisk) (Automatisk) Cool (Kylning) (Automatisk), (Låg), (Med), (Hög) Dry (Torr) (Automatisk) Fan (Fläkt) (Låg), (Med), (Hög) Heat (Uppvärmning) (Automatisk), (Låg), (Med), (Hög) Tryck på knappen för att justera temperaturen. Auto (Automatisk) Cool (Kylning) Dry (Torr) Fan (Fläkt) Heat (Uppvärmning) Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Justering av temperaturen är inte möjlig. Justering av temperaturen är inte möjlig. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 8 C~30 C. Tryck på knappen Temp/Humi (Temp/Luftfuktighet) på fjärrkontrollen för att kontrollera temperaturen och luftfuktigheten i ett rum. 17 Junfrau /5/23 11:46:48

18 Justera luftflödets riktning Luftflödet kan riktas efter egen önskad position. Vertikalt luftflöde Luftflödesblad förflyttas upp och ner. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen. Indikatorn för luftväxlingar kommer finnas på fjärrkontrollens skärm och bladen med luftflöde flyttas upp och ned kontinuerligt för att cirkulera luften. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen en gång till, för att hålla riktningen på luftströmmen i ett konstant läge. Horisontellt luftflöde Blad med luftflöde förflyttar sig från vänster till höger. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen. Indikatorn för luftväxlingar visas på fjärrkontrollens skärm och bladen med luftflöde kommer att förflyttas konstant från vänster till höger för att cirkulera luften. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen en gång till, för att hålla riktningen på luftströmmen i ett konstant läge. Justering av luftflödesriktning finns inte tillgänglig i good'sleep -läget medan den är i cool -läge. Dock kan du kan justera luftflödesriktningen i good'sleep -läge medan den är i heat (värme) -läge. Användning av Turbo-funktionen Turbo-funktionen kommer att vara till hjälp för att kyla rummet snabbt och effektivt. Tryck på Turbo-knappen på fjärrkontrollen under kylningsläge. Turbo-indikatorn visas på fjärrkontrollens fönstervisning och luftkonditioneringen fungerar i Turbo funktion i 30 minuter. Avbryt Tryck på knappen Turbo igen. Turbo-funktionen är endast tillgänglig i Cool-läget. Om du trycker på knappen Mode (Läge) medan Turbo-funktionen är på, kommer den att avsluta funktionen. Temperatur/Fläkthastighet kan inte justeras medan använder detta funktionen. 18 Junfrau /5/23 11:46:49

19 -läge Innan du använder good' sleep-läget, ställ in den aktuella tiden. (För inställning av aktuell tid, se sidan 18.) För en behaglig sömn drivs luftkonditioneringsapparaten i insomnings- sovande och uppvakningslägen inom -läget. När luftkonditioneringen är på och i Kall/Värme-läge 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen. -indikatorns visas och Off timer-indikatorn börjar blinka på fjärrkontrollens skärm. SVENSKA 2. Tryck på knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i halvtimmas-enheter, från 30 minuter ~ 3 timmar och i timmar från 3 timmar ~ 12 timmar. Drifttid kan ställas in till minimum 30 minuter och till max 12 timmar. Standard inställningen är 8 timmar. 3. Tryck på Set/Cancel -knappen för att aktivera den. Indikatorn för Off timer slutar blinka och den reserverade tiden kommer att visas i 3 sekunder. Sedan drivs luftkonditioneringsapparaten i good sleep-läge. Om du inte trycker på knappen Set/Cancel inom 10 sekunder efter det att du tryckt på knappen kommer luftkonditioneringsapparaten att återgå till föregående status. Kontrollera indikatorn för Off-timer och indikatorn på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen Set/Cancel igen. Du kan ställa in önskad temperatur med 1 C i intervallet 16 C ~ 30 C (Kylning) / 8 C ~ 30 C (Uppvärmning). Fläkthastigheten justeras automatiskt i enlighet med -läget. Om du väljer -läget när värmedriften är på kan du justera fläkthastigheten. När -läget är på. I Cool -läge: Luftflödesriktningen kan justeras automatiskt. I Heat -mode: Justering av luftflödesriktningen är tillgänglig. Temperatur och fläkthastighet ändras i -läge Somna: Underlättar din sömn genom att du sänker temperaturen. Hälsosam sömn: Får din kropp att slappna av och höjer din temperatur något. Vakna upp ur -läge: Tillåter dig att vakna upp i en behaglig luft och den får dig att känna dig utvilad. Ställ in Off timer i -läge i över 5 timmar. Du kommer uppleva det som störande om inställningen för är för kort eller för lång eftersom standarden är inställd på 8 timmar. Om -läget är ställt på mindre än 4 timmar kommer driften avslutas samtidigt. Om -läget är inställt över 5 timmar, kommer det även fungera som uppvakningsstadie under den sista timman innan det avslutas. Det rekommenderas att ställa in temperaturen på 25 C~27 C för nedkylning och 21 C~23 C för uppvärmning. 19 Junfrau /5/23 11:46:49

20 Ställ in aktuell tid Innan du använder funktionerna i luftkonditioneringsapparaten, ställ in den aktuella tiden. 1. Tryck på knappen 2 nd F. 2 nd F indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen Time Set för att ställa in aktuell tid AM eller PM-indikator kommer blinka och du kan ställa in tiden genom att trycka på Temp hr. + eller för timmar och knappen Fan min. i minuter. 3. Tryck på Time Set -knappen igen för att aktivera den. Ställ in On/Off-timer Kontrollera den aktuella tiden på fjärrkontrollen, innan du använder den här funktionen. Standardtiden är 12 AM på fjärrkontrollen. Den aktuella tiden är inställd på standardtid efter laddning av batterierna. Du kan ställa in så att luftkonditioneringsapparaten sätts på och stänger av automatiskt vid önskade tider. Inställning av On timer medan luftkonditioneringsapparaten är av / Off timer medan luftkonditioneringsapparaten är på Inställning av On timer 1. Tryck på knappen On Timer/Off Timer. På/av-indikatorn kommer blinka på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på Temp hr. + eller -knappen och Fan min. tiden. -knappen för att ställa in Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timme ~ 12 timmar enligt AM, PM och i minutenheter från 1 minut ~ 59 minuter. 20 Junfrau /5/23 11:46:50

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll Electrolux HemProdukter AB 05 45 Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel 08-67 5 54 Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner F565860 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-CE7HKEW CU-CE7HKE CS-CE9HKEW CU-CE9HKE CS-CE12HKEW CU-CE12HKE CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG ENGLISH

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer