Katalog över Nordens mångfotingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Nordens mångfotingar"

Transkript

1 Katalog över Nordens mångfotingar Catalogue of myriapoda in the Nordic countries Göran Andersson, Per Djursvoll & Ulf Scheller Text från Andersson, Djursvoll, & Scheller 2008 I Mångfotingsdelen av Nationalnyckeln till s flora och fauna (Andersson et al 200) finns kartor med den nordiska utbredningen för alla där förekommande arter. Denna katalog kompletterar Nationalnyckeln med en mer noggrann redovisning av fynd uppdelade på de olika provinserna. Dessutom är, så långt möjligt, fynduppgifterna uppdelade tidsmässigt i tre kategorier: fynd före år 1900, fynd och fynd 190 eller senare. Fynd från 2000-talet är än så länge fåtaliga och särredovisas inte. Systematiken följer Nationalnyckeln med följande undantag: Släktet Allopauropus är nyligen reviderat (Scheller 2008) och alla nordiska arter utom A. danicus tillhör nu släktet Decapauropus. Geophilus linearis har flyttats till släktet Stenotaenia (onato & Minelli 2008). En ny införd art har tillkommit, Chondrodesmus cf. riparius (Andersson & Enghoff 2007). Den har hittats i blomkrukor på flera ställen i och och är troligen införd med växter från Holland. För kommentarer kring utbredningsmönster hänvisas till Nationalnyckeln. Endast i ett fåtal fall har det i denna bok redovisade utbrednings området utvidgats något på basis av nya fynduppgifter. Provinsindelningen följer National nyckelns Karta över Nordens provinser (sid ). Den bild vi har av djurarters utbredning förändras ständigt. Dels beror detta på att vi inte har fullständig kunskap om var djuren finns. För djur, som lever mer eller mindre i det fördolda, såsom mångfotingarna, kommer denna kunskap alltid att vara fragmentarisk. Men djurens utbredning är också dynamisk. Levnadsvillkoren kan förändras drastiskt genom människans inverkan på landskapet. Vissa arter kan gå starkt tillbaka på relativt kort tid andra kan expandera lika kraftigt. Därför är det viktigt att få med tidsfaktorn i all redovisning av utbredning. Förhoppningsvis kan föreliggande katalog inspirera till undersökningar för att komplettera med nya fynd och fylla på i provinser där endast äldre fynd redovisas. Det finns också provinser där arten borde förekomma, men som ännu inte har någon markering. Det rapportsystem som finns i Artportalen för småkryp (www. artportalen.se/bugs) innehåller en hel del mångfotingar. Helt klart är att Nationalnyckelns mångfotingsband har inspirerat flera personer att börja titta på mångfotingar. Uppgifter inlagda t o m är genomgångna inför arbetet med denna katalog. En del av arterna borde kunna bestämmas säkert med hjälp av Nationalnyckeln, men i många fall kan artbestämningen vara vansklig. Vissa uppgifter rörande svårbestämda arter har därför inte tagits med. Författarna tar gärna emot material för kontrollbestämning. Kompletterande text från Andersson, Djursvoll, & Scheller 2013 Det är fem år sedan vi publicerade en katalog över Nordens mångfotingar (Andersson et al. 2008). Sedan dess har det tillkommit tre nya arter för, sex för och fem för. Sex av dessa är dessutom nya för Norden. Det har också tillkommit ett antal nya provinsfynd och nya fynd för perioden efter 190. Provinsindelningen följer liksom tidigare Nationalnyckelns Karta över Nordens provinser (Andersson et al. 200: 30-31). Vi kommer inte att presentera en ny katalog i tryck. I denna artikel redovisar vi nytillskotten och några rättningar, allt sammanfattat i en tabell. Den uppdaterade katalogen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig som pdf på adressen I mångfotingsdelen av Nationalnyckeln till s flora och fauna (Andersson et al. 200) finns inte de sex nya arterna för Norden med. Om det kan ske någon uppdatering av denna i en nätbaserad version ligger än så länge dolt i de osäkra villkor som ArtDatabankens politiskt vacklande artprojekt lever med. De sex arterna finns dock i större eller mindre grad beskrivna och presenterade i de referenser som anges i tabellen. Förutom fynd som har gjorts under de senaste fem åren har vi med ett antal äldre uppgifter som vi missade Framför allt är det ett antal fynd i gjorda av Kjell Magne Olsen samt uppgifter från Henrik Enghoff rörande. Från finns i katalogen fortfarande ett stort antal markeringar utan tidsangivelse. Data finns i olika samlingar men det har hittills inte varit möjligt att lägga tid på att ta fram dessa, så det får stå på framtiden. 1 Senast uppdaterad: Nationalnyckelns mångfotingsband har inspirerat flera personer att börja titta på mångfotingar. I den svenska Artportalen för småkryp (www.artportalen.se/bugs), liksom i den norska motsvarigheten Artsportalen (artsobservasjoner.no/smakryp/) och Artskart (artskart.artsdatabanken.no) finns nu många mångfotingar inlagda. Uppgifter inlagda t o m är genomgångna inför arbetet med denna katalog. En del av arterna borde kunna bestämmas säkert med hjälp av Nationalnyckeln, men i många fall kan artbestämningen vara vansklig. Liksom tidigare har vissa uppgifter rörande svårbestämda arter inte tagits med. Författarna tar gärna emot material för kontrollbestämning. Än finns det många luckor att fylla innan vi har full kännedom om mångfotingarnas utbredning i Norden. Tack Tack till Erling Ólafsson (Island), Henrik Enghoff () samt Robert ergersen och Kjell Magne Olsen () för hjälp med utbredningsuppgifter. Tack också till alla som berikar Artportalen () och Artsportalen () med mångfotingsuppgifter. Tack till Roger Andersson, ArtDatabanken, för hjälp med nordenkartan. Litteratur Ahlberg, O Skadedjur i åren Meddelande från Statens Växtskyddsanstalt, Stockholm, 7: Andersson, G Lithobius borealis and L. lapidicola in Sweden (Chilopoda: Lithobiidae). Ent. scand. 11: Andersson, G The Chilopod fauna in the vicinity of Göteborg a comparison between collecting results obtained in the 1920s and the 1970s. Acta Entomologica Fennica 42: Andersson, G The distribution and ecology of centipedes in Norrland, Sweden (Chilopoda). ijdragen tot de Dierkunde (1): -1. Andersson, G Två för nya växthuslevande dubbelfotingar. Fauna och Flora 107 (3): Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: Andersson, G., Meidell,. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., udd, G. & Gärdenfors, U Nationalnyckeln till s flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

2 Andersson, G. & Enghoff, H Nyinförd mångfoting palmbandfoting Chondrodesmus cf. riparius. Fauna och Flora 102 (4): 2-. ergersen, R., Djursvoll, P. & Olsen, K. M Centipedes (Chilopoda) and millipedes (Diplopoda) in North Norway. Norw. J. Entomol. 3: ergsten, J. & Stenman, K Växthusdubbelfotingen Oxidus gracilis funnen i Umeå. Natur i Norr, Umeå 21 (2): iström, O. & Pajunen, T Occurence of Aranae, Pseudoscorpionida, Opiliones, Diplopoda, Chilopoda and Symphyla in Polytrichum commune and Sphagnum spp. mass stands in two localities in Southern Finland. Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 6 (3): onato, L. & Minelli, A Stenotaenia Koch, 18: a hitherto unrecognized lineage of western Palaearctic centipedes with unusual diversity in body size and segment number (Chilopoda: Geophilidae). Zool. J. Linn. Soc. 13: rinck, P Fåfotingar, Pauropoda, och Dvärgfotingar, Symphyla. Pp and i: Hanström,. (ed.), Djurens värld 2. Malmö: Förlagshuset Nordens oktryckeri. ørset, E Symphyler en arthropodgruppe som er lite undersøkt i. Fauna 22: 1-. Djursvoll, P., Alvestad, T. & Solevåg, P. K Myriapod records along the Sognefjord, Western Norway. I: Meidell,., Hansen, L. O. & Sømme, L. (eds): Proceedings of the 13th International Congress of Myriapodology Norw. J. Entomol. 3 (3): Domander, E. A Turun lähiympäristöjen tuhatjalkaiset. The myriapoda of the vicinity of Turku. Annales Universitatis Turkuensis A 6 (1): Eason, E. H The Chilopoda and Diplopoda of Iceland. Ent. Scand. 1 (1): -4. Ellingsen, E idrag til kundskaben om de norske Myriopoders udbredelse. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1891, no. 10, Christiania: Ellingsen, E Mere om norske Myriopoder. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1896, no. 4, Christiania: Ellingsen, E Mere om norske Myriopoder II. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1903, no. 6, Christiania: Ellingsen, E Myriopoda und Pseudoscorpiones. I: E. Strand (ed.): Neue eiträge zur Arthropoden-Fauna Norwegens. Nytt Mag. Naturvid. 48: Enghoff, H Geophilus insculptus Attems, en hidtil upåagtet dansk skolopender, samt bemærkninger om G. proximus C. L. Koch (Chilopoda). Ent. Meddr. 39: Enghoff, H Diplopoda and Chilopoda from suburban localities around Copenhagen. Vid. Meddr. dansk naturh. Foren. 136: Enghoff, H Om tusindbenenes udbredelse i (Diplopoda). Ent. Meddr. 42: Enghoff, H Notes on Lamyctes coeculus (rölemann), a cosmopolitic, parthenogenetic centipede (Chilopoda, Henicopidae). Ent. Scand. 6: Enghoff, H Oversigt over skolopendrernes udbredelse i (Chilopoda). Ent. Meddr. 0: 1-6. Enghoff, H Amphitomeus attemsi (Schubart, 1934) endnu et væksthustusindben nyt for (Diplopoda, Polydesmida, Oniscodesmidae). Ent. Meddr. 4: Enghoff, H Thalassisobates littoralis an amphiatlantic millipede (Diplopoda, Julida, Nemasomatidae). Entomologist s monthly magazine 123: Enghoff, H., Pedersen, J., Thomsen, P. F. & Iversen, L Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Ent. Meddr 79: Enghoff, H., Akkari, N. & Pedersen, J. in press. Aliquid novi ex Africa? Lamyctes africanus (Porath, 1871) found in Europe (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). Journal of Natural History. Gulbrandsen J. M Naturtypekartlegging i Arendal kommune iofokus-rapport (139 s.). Gärdenfors, U. 11. Nanogona polydesmoides, en för ny dubbelfoting. Fauna och Flora 86: Hammer, P Tusindben. s Fauna, 3. Kjøbenhavn: Gads Forlag. pp. Hansen, H. J On the genera and species of the order Pauropoda. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn 1901: , pls 1-6. Hansen, H. J The genera and species of the order Symphyla. The quarterly Journal of microscopical Science, (n.s.)18(=, 1): 1-101, pls 1-7. Hågvar, S. 17. Protura, Pauropoda and Symphyla in Norwegian coniferous forest soils: abundance and vertical distribution. Pedobiologia 41 (1-3): Hågvar, S. & Scheller, U. 18. Species composition, developmental stages and abundance of Pauropoda in coniferous soils of southeast Norway. Pedobiologia, Jena, 42: Jonsson, L. J Atlantplattfoting Polydesmus angustus en för ny dubbelfoting. Fauna och Flora 10 (1): Korsós, Z. & Enghoff, H. 10. The Cylindroiulus truncorum-group (Diplopoda: Julidae) Ent.scand. 21: Lehtinen, P. T Platyarthrus hoffmanseggi randt (Isopoda) and laniulus guttulatus osc. (Diplopoda) found in the open in southwestern Finland. Arch. Soc. Zool. ot. Fenn. Vanamo 1: 1-2. Lehtinen, P. T First records of Geophilus carpophagus and Lamyctes coeculus rol. (Chilopoda) from Finland. Arch. Soc. Zool. ot. Fenn. Vanamo 1, 1-2: Lehtinen, P. T The symphylid, Diplopod and Chilopod Fauna of SW-Häme. Lounais-Hämeen Luonto 13: Leinaas, H. P Symphyla and Pauropoda from two coniferous forests in South Norway. Norsk ent. Tidsskr. 21 (2): Lindgren, L. A. H Ett massuppträdande av en Diplopod, Cylindroiulus teutonicus Pocock. Fauna och Flora 37 (2): Lohmander, H Göteborgstraktens myriopoder. Göteborgstrakten natur, Göteborg: Lohmander, H s diplopoder. Göteborgs K. Vet.- och 2 Vitt.-Samh. Handl. 30(2): Lohmander, H Chilopoda, Diplopoda et Isopoda terrestria. I: Anton Jansson: Die Insekten-, Myriopoden- und Landisopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro: Lohmander, H Diplopoda, Chilopoda und Isopoda Terrestria. I: C. H. Lindroth: Zur Landevertebratenfauna Islands. Göteborgs K. Vet.- och Vitt.-Samh. Handl. F,, 1, 4: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1937: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1938: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1939: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1940: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1943: 13-. Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 194: Lohmander, H erättelse för år 194. Göteborgs Musei Årstryck 1946: Lohmander, H. 19. erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 19: Lohmander, H erättelse för år 19. ihang: Faunistiskt fältarbete sommaren 19 i sydvästra Värmland. Göteborgs Musei Årstryck 1948: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949 och 190: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 1948 och 190 (öster och väster om Vätterns södra del). Göteborgs Musei Årstryck 191 och 192: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 191 och 192 (södra Småland, östra och mellersta delen). Göteborgs Musei Årstryck 193: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 193 (västra Småland). Göteborgs Musei Årstryck 194: Lohmander, H. 19. Faunistiskt fältarbete 194 (utmed Götalands nordgräns, östra hälften). Göteborgs Musei Årstryck 19: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 19 (huvudsakligen södra Värmland). Göteborgs Musei Årstryck 196: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete i Nord- och Västjylland 194 och 196. Göteborgs Musei Årstryck 197: Lohmander, H. 1. Småkryp i Ekens skärgård vid Kållandsö. Från Falbygd till Vänerkust. Lidköping: Skaraborgs läns naturskyddsförening. p Lohmander, H Faunistiskt fältarbete i södra Göteborgs Musei Årstryck 1960: Meidell,. A Polydesmus angustus 14, (Diplopoda), new to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 2: Meidell,. A Microchordeuma gallicum ( 14), (Diplopoda) New to Scandinavia. Norsk ent. Tidsskr. 1 (1):

3 Meidell,. A Unciger foetidus (Koch 1838), (Diplopoda), New to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 1: Meidell,. A Geophilus insculptus Attems 189 and Geophilus proximus C. 18 (Chilopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 16 (1): Meidell,. A On the Distribution, Sex Ratio and development of Polyxenus lagurus (Diplopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. : Meidell,. A Tusenben og skolopendrer. Pp i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (eds): s Dyr, 4. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A/S. Meidell,. A Four diplopods new to Norway. Norw. J. Ent. 22: Meidell,. A Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda and Symphyla) from Hardangervidda. Fauna of Hardangervidda 12: 1-8. Meidell,. A The distribution of Norwegian Myriapods as known 1972, with a list of published papers devoted to the same subject (revised Sept. 1978). Stencil, Zool. museum, ergen. Meidell,. A Norwegian myriapods: Some zoogeographical remarks. I: Camatini, M. (ed.): Myriapod iology. Academic Press London: Meidell,. A. & Simonsen, Å A mass occurence of Cylindroiulus londinensis (, 181) in Norway. Fauna norv. Ser. 32: -48., F. R Polyzonium germanicum: Tillæg til s Chilognather. Naturhistorisk tidsskrift 3(6): Nilsson, C Försök mot symfyler och tusenfotingar i korn. Växtskyddsnotiser, 43 (/6): Olberg, S., Laugsand, A. E., Lønnve, O. J., Olsen, K. M. & Gammelmo, Ø Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus iofokus-notat (7 s.+vedlegg). Olsen, K. M. 1. Tusenbeinet Kryphioiulus occultus (, 1877), grisehaletusenbein. Insekt-Nytt 20 (4): Olsen, K. M. 16. Skolopenderen Lithobius lapidicola, 1872, veksthussteinkryper. Insekt-Nytt 21 (4): -6. Olsen, K.M. 18. Tusenbeinet Macrosternodesmus palicola rolemann, 1908, hvittusenbein. Insekt-Nytt 23 (4): -18. Olsen, K. M. 18. Flattusenbeinet Polydesmus angustus, 14 funnet i Østfold. Fauna 1 (4): Olsen, K. M Haplophilus subterraneus (Shaw, 89), a centipede (Chilopoda, Geophilomorpha) new to Norway. Norw. J. Entomol. : Olsen, K. M Kartlegging av sylinderknöttsnegl, Truncatellina cylindrica, i iofokus-rapport (32 s.). Olsen, K. M., Lock, K. & Scheller, U. in prep. Symphyla of Norway. Palmén, E The Chilopoda of eastern Fennoscandia. Annales Zoologicæ Societatis Zoologicæ otanicæ Fennicæ Vanamo, 13, 4: 1-4. Palmén, E The diplopoda of Eastern Fennoscandia. Annales Zoologici Societatis Zoologicæ otanicæ Fennicæ Vanamo 13, 6: 1-3. Rantala, M Hibernating Myriapoda in compost in Tampere (Finland) (Diplopoda; Chilopoda; Symphyla). ijdragen tot de Dierkunde (1): 1-6., P. A Sur quelques Myriapodes de l Europé boréale. Annales entomologici fennici (Suomen Hyönteistietellinen aikakauskirja), 3 (3): Scheller, U A new species of the order Symphyla from South Sweden. Kungliga fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 22 (12): 1-7. Scheller, U Symphyla and Pauropoda from Denmark. Ent. Meddr. 27: Scheller, U En för ny skadegörare i växthus, Scutigerella immaculata Newp. part. Michelb. (Symphyla). Växtskyddsnotiser, Stockholm, 24(3): Scheller U Two new Pauropoda species from Northern Europe. Ent. Scand. 2 (4): Scheller, U Pauropoda from southern Finland. Memoranda Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsinki, 8 (1): Scheller, U. 10. Northern pauropod faunas. Pp i: Minelli, A. (ed.): Proceedings of the 7th international Congress of Myriapodology. Vittorio Veneto, July Leiden, New York etc. E.J. rill. Scheller, U. 19. The Pauropoda of Norway. Fauna norvegica, Trondheim, (18) (Ser. ) 4: Scheller, U Pauropoda. P. 291 i: Gärdenfors, U. (ed.): Rödlistade arter i 2000 (The 2000 Red List of Swedish Species). ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Scheller, U A reclassification of the Pauropoda. International Journal of Myriapodology 1: Scheller, U., Fjellberg, A. & Olafsson, E New records of Myriapoda (Arthropoda) from Iceland and the Faroe Islands. Ent. Meddr. 74: Scheller, U. & Fjellberg, A Decapauropus remyi (agnall, 193) (Myriapoda, Pauropoda), a worm-like pauropod from a sandy beach: first record from Scandinavia, neotype selection and redescription. Zootaxa 262: Simonsen, Å Faunistisk rapport over norske Diplopoda. ergen, Universitetet i ergen. 93 pp. Simonsen, Å Kristiansands og Setesdalens Diplopodfauna. ergen, Universitetet i ergen. 83 pp. Storm, V Myriopoda & Oniscoida ved Trondhjem. Det Kgl Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (8): 3-6. Stuxberg, A idrag till Skandinaviens Myriopodologi. I. s Chilognather. Öfvers. K. Vet.-akad. Förh. no. 8: Stuxberg, A idrag till Skandinaviens Myriopodologi. II. s chilopoder. Öfvers. K. Vet.-akad. Förh. no. 4, Stockholm: Sømme, L. 19. Virvelløse dyr på land og i ferskvann. Oslo: NKS- Forlaget. 1 pp. Terhivuo, J. 16. The research history of Finnish fauna: Free living soil invertebrates excluding Insecta. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 72: Tullberg, T. 1. Djurriket, framställning af djurens byggnad och förnämsta former. Naturvetenskaplig oksamling, Stockholm, 2. Tuxen, S. L Myriopoda. The Zoology of Iceland, vol. III, part 36: 1-9. Verhoeff, K. W Fauna Færøensis: Diplopoda. Ent Medd 14: von Porath, C. O idrag till kännedomen om s myriapoder. Ordningen Diplopoda. Akademisk avhandling, 34 pp. von Porath, C. O Redogörelse för en under sommaren 1868 utförd zoologisk resa till Skåne och lekinge. Öfversigt af kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1869 (6): von Porath, C. O.. Om norska myriapoder. Ent. Tidskr. 8: von Porath, C. O. 19. Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi. Ent. Tidskr. 10 (1-3): 33-48, 6-80, von Porath, C. O En för ny myriopod. Ent. Tidskr. 34 (2-4): 6-8. von Porath, C. O Exotisk myriopod anträffad i. Ent. Tidskr. 40:

4 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL

5 Macrosternodesmus palicola rölemann Ophiodesmus albonanus () Poratia digitata Amphitomeus attemsi (Schubart) Paraspirobolus lucifugus Nemasoma varicorne Thalassisobates littoralis laniulus guttulatus (Fabricius) Proteroiulus fuscus (Am Stein) Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) oreoiulus tenuis (igler) Choneiulus palmatus Nopoiulus kochii rachyiulus pusillus Megaphyllum sjaelandicum () Unciger foetidus Allajulus nitidus Kryphioiulus occultus Cylindroiulus vulnerarius (erlese) Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) Cylindroiulus punctatus Cylindroiulus latestriatus (Curtis) Cylindroiulus britannicus Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) Cylindroiulus truncorum Enantiulus nanus () Leptoiulus proximus Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) Ophyiulus pilosus Xestoiulus laeticollis Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL 6 Julus terrestris L. Julus scanicus Lohmander Julus scandinavius Ommatoiulus sabulosus Tachypodoiulus niger Pauropoda Pauropus huxleyi Lubbock Pauropus lanceolatus Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) Stylopauropus brito Allopauropus danicus Decapauropus broelemanni Decapauropus cuenoti Decapauropus gracilis Decapauropus helveticus Decapauropus multiplex Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Decapauropus remyi (agnall) Decapauropus tenellus Decapauropus verticillatus Decapauropus vulgaris Amphipauropus rhenanus (Hüther) Scleropauropus lyrifer Symphyla Scutigerella spp. 10 Hanseniella caldaria Scolopendrellopsis subnuda Symphylella elongata Scheller Symphylella isabellae (Grassi) Symphylella vulgaris Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL

6 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi 7 Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi

7 Macrosternodesmus palicola rölemann SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi Julus terrestris L. 8 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi Ophiodesmus albonanus () 6 Julus scanicus Lohmander 86 Poratia digitata 7 Julus scandinavius 87 Amphitomeus attemsi (Schubart) 8 Ommatoiulus sabulosus Paraspirobolus lucifugus 9 Tachypodoiulus niger Nemasoma varicorne 60 Pauropoda Thalassisobates littoralis 61 Pauropus huxleyi Lubbock 89 laniulus guttulatus (Fabricius) 62 Pauropus lanceolatus 90 Proteroiulus fuscus (Am Stein) 63 Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) 91 Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) 64 Stylopauropus brito 92 oreoiulus tenuis (igler) 6 Allopauropus danicus 93 Choneiulus palmatus 66 Decapauropus broelemanni 94 Nopoiulus kochii 67 Decapauropus cuenoti 9 rachyiulus pusillus 68 Decapauropus gracilis 96 Megaphyllum sjaelandicum () 69 Decapauropus helveticus 97 Unciger foetidus 70 Decapauropus multiplex 98 Allajulus nitidus 71 Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Kryphioiulus occultus 72 Decapauropus remyi (agnall) Cylindroiulus vulnerarius (erlese) 73 Decapauropus tenellus 100 Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) 74 Decapauropus verticillatus 101 Cylindroiulus punctatus 7 Decapauropus vulgaris 102 Cylindroiulus latestriatus (Curtis) 76 Amphipauropus rhenanus (Hüther) 103 Cylindroiulus britannicus 77 Scleropauropus lyrifer 104 Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) 78 Symphyla Cylindroiulus truncorum 79 Scutigerella spp. 10 Enantiulus nanus () 80 Hanseniella caldaria 106 Leptoiulus proximus 81 Scolopendrellopsis subnuda 107 Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) 82 Symphylella elongata Scheller 108 Ophyiulus pilosus 83 Symphylella isabellae (Grassi) 109 Xestoiulus laeticollis 84 Symphylella vulgaris 110 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi 8 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi

8 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus Finland Island Färöarna Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island 9 Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island

9 Macrosternodesmus palicola rölemann Ophiodesmus albonanus () Poratia digitata Amphitomeus attemsi (Schubart) Paraspirobolus lucifugus Nemasoma varicorne Thalassisobates littoralis laniulus guttulatus (Fabricius) Proteroiulus fuscus (Am Stein) Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) oreoiulus tenuis (igler) Choneiulus palmatus Nopoiulus kochii rachyiulus pusillus Megaphyllum sjaelandicum () Unciger foetidus Allajulus nitidus Kryphioiulus occultus Cylindroiulus vulnerarius (erlese) Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) Cylindroiulus punctatus Cylindroiulus latestriatus (Curtis) Cylindroiulus britannicus Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) Cylindroiulus truncorum Enantiulus nanus () Leptoiulus proximus Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) Ophyiulus pilosus Xestoiulus laeticollis Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island 10 Julus terrestris L. Julus scanicus Lohmander Julus scandinavius Ommatoiulus sabulosus Tachypodoiulus niger Pauropoda Pauropus huxleyi Lubbock Pauropus lanceolatus Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) Stylopauropus brito Allopauropus danicus Decapauropus broelemanni Decapauropus cuenoti Decapauropus gracilis Decapauropus helveticus Decapauropus multiplex Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Decapauropus remyi (agnall) Decapauropus tenellus Decapauropus verticillatus Decapauropus vulgaris Amphipauropus rhenanus (Hüther) Scleropauropus lyrifer Symphyla Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Scutigerella spp. 10 Hanseniella caldaria Scolopendrellopsis subnuda Symphylella elongata Scheller Symphylella isabellae (Grassi) Symphylella vulgaris Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island

Katalog över Nordens mångfotingar Katalog över Nordens mångfotingar

Katalog över Nordens mångfotingar Katalog över Nordens mångfotingar Ent. Tidskr. 129 (2008) Göran Andersson, Per Djursvoll & Ulf Scheller Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U.:. [Catalogue of myriapoda in the Nordic countries.] Entomologisk Tidskrift 129 (3): 173-190

Läs mer

Skogspromenad utan kafferast går inte. En gammal

Skogspromenad utan kafferast går inte. En gammal Enkelfotingarnas komplicerade värld I Fauna och Flora 95(2): 2000 avlivade jag myten om tusenfotingen. Ingen art kommer upp i tusen fötter. Det är bättre att kalla dessa mångbenta varelser för mångfotingar.

Läs mer

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 Göteborgs Naturhistoriska Museum INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 1 Inventering av sandödla (Lacerta agilis) utmed Råövägen (N946) Göteborgs Naturhistoriska

Läs mer

Litteratur Vattenkvalster (Acari: Hydrachnellae) i skogssjiin

Litteratur Vattenkvalster (Acari: Hydrachnellae) i skogssjiin Faunistik - Biogeografi 225 Litteratur Bagge, P. 1968. Ecological studies on the fauna of subarctic waters in Finnish Lapland. - Ann. Univ. Turku. A, II:40 (Rep. Kevo Subarctic Sta. 4):28-79. - 1979. Vattenkvalster

Läs mer

Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi. ArtDatabanken Trollsländeföreningen

Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi. ArtDatabanken Trollsländeföreningen Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi ArtDatabanken Trollsländeföreningen 1 Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi NT Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

ABORT I NORDEN. Oskari Heikinheimo

ABORT I NORDEN. Oskari Heikinheimo ABORT I NORDEN Oskari Heikinheimo 10.11.2017 OHeikinheimo conflicts of interest Employed by Hospital district of Helsinki and Uusimaa University of Helsinki Duodecim medical society Lectures, ad-board

Läs mer

Kalkkärrgrynsnäcka Vertigo geyeri på Öland. Ted von Proschwitz & Thomas Johansson

Kalkkärrgrynsnäcka Vertigo geyeri på Öland. Ted von Proschwitz & Thomas Johansson Kalkkärrgrynsnäcka Vertigo geyeri på Öland Ted von Proschwitz & Thomas Johansson Förord Den här sammanfattningen summerar en undersökning som har utförts i samarbete med LIFEprojektet Strandängar och våtmarker

Läs mer

Innehåll Tack Förord Dragonflies in Östergötland English summary Inledning Om trollsländor Trollsländornas förutsättningar i Östergötland

Innehåll Tack Förord Dragonflies in Östergötland English summary Inledning Om trollsländor Trollsländornas förutsättningar i Östergötland Innehåll Tack 4 Förord 5 Dragonflies in Östergötland English summary 6 Introduction 6 Conditions for dragonflies in Östergötland 6 Studies of dragonflies in Östergötland 7 The survey project 2008-2012

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Bottenundersökning. Johanna Järnegren

Bottenundersökning. Johanna Järnegren Bottenundersökning Johanna Järnegren Introduktion I perioden 21-25 augusti 2001 genomfördes en bottenundersökning utanför Verdal hamn i syftet att försöka estimera det bottenlevande djurlivets artrikedom

Läs mer

2000 Norge Nyskick Häftad

2000 Norge Nyskick Häftad Titel Efternamn Förnamn Tryckt Ort/område Skick Inb/Häft Övrigt Folklore och nationsbyggande i Norden Honko Lauri 1980 Norden Bra skick Häftad Stærke Egil i viking Petersen Palle 1980 sland Bra skick Häftad

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat Säkerhetskultur i processindustrin IPS konferens 5 februari 2013 Anders Pousette, Fil.Dr, Psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation_Ledarskap, Arbets-

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

(Col. Blateridae) Abstract

(Col. Blateridae) Abstract (Col. Blateridae) Av AxB llon

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN Anneli Gustafsson NATUR I NORRKÖPING 1:04 Förord I denna rapport kan du läsa och låta dig förundras över hur många märkliga djur och växter det finns i vår kommun.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige

Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige Rapport 2004-12-14 till Naturvårdsverket (Dnr 301-930-04) Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, 750 07 Uppsala

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Valueguard Index. Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01

Valueguard Index. Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01 Valueguard Index Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01 Disposition 2 1. Krav på index för finansiella produkter 2. Index för försäkringar 3. Vad hade hänt alla a

Läs mer

Faunaväkteriet uppmärksammar PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA Leucorrhinia albifrons. ArtDatabanken Länsstyrelsen Östergötland Trollsländeföreningen

Faunaväkteriet uppmärksammar PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA Leucorrhinia albifrons. ArtDatabanken Länsstyrelsen Östergötland Trollsländeföreningen Faunaväkteriet uppmärksammar PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA Leucorrhinia albifrons ArtDatabanken Länsstyrelsen Östergötland Trollsländeföreningen 1 Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons LC En blåfärgad

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun Rapport den 21 juli 2013 Reviderad den 12 mars 2014 På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72,

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013 Kursbeskrivning och studieplan för UM8017 Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013 1 Kontakt Kursansvarig lärare: Jakob Gyllenpalm Övriga lärare: Jesús Piqueras, BO Molander

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Urval (av ca 500) publikationer

Urval (av ca 500) publikationer Urval (av ca 500) publikationer Internationella refereegranskade publikationer 1. Gärdenfors, U. 1981. Ein Nachweis von Vipera xanthina in Griechenland. Salamandra 16:270. 2. Gärdenfors, U. 1983. Re-description,

Läs mer

Litteraturlista för 6KN008 Hem- och konsumentkunskap A, 30.0 hp

Litteraturlista för 6KN008 Hem- och konsumentkunskap A, 30.0 hp Sida 1 av 6 Litteraturlista för 6KN008 Hem- och konsumentkunskap A, 30.0 hp Giltig från: 2012 v.1, Beslutsdatum: 2011-12-12 Hem- och konsumentkunskap - en introduktion 3 hp litteratur Nationella utvärderingen

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2012 En analys av resultatet för Göteborgs. Magnus Gunnarsson/Avdelningen för analys och utvärdering PM 2012:03 Diarienummer V2012/679 Oktober 2012 PM

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Travel Industry Rates 2010 Rates are inclusive of VAT and breakfast

Travel Industry Rates 2010 Rates are inclusive of VAT and breakfast (2009-12-16) Camilla Rahm - Page 1 Travel Industry Rates 2010 Rates are inclusive VAT and breakfast Client: Client ID: Agreement period: 01.01.2010-31.12.2010 CONDITIONS Rates are inclusive buffet breakfast

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Lars Melander - CV Represented Nationalmuseum, Stockholm Moderna Museet, Stockholm Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Postmuseum, Stockholm Kungliga Biblioteket / Royal Library, Stockholm Landskrona

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

DÄNEMARK Scandic Hotelpreise 01.05.2011-30.04.2012

DÄNEMARK Scandic Hotelpreise 01.05.2011-30.04.2012 DÄNEMARK Scandic Hotelpreise 01.05.2011-30.04.2012 Wochenenden (Do-So) 24.10.-14.12.2011; 13.10.-23.10.2011, 15.12.2011-30.04.2012 Wochentage (Mo-Mi) 01.05.-23.06.2011, 24.10.2011-14.12.2011 Aalborg 58

Läs mer

Litteraturlista för 6KN009 Hem- och konsumentkunskap, distans A, 30.0 hp

Litteraturlista för 6KN009 Hem- och konsumentkunskap, distans A, 30.0 hp Sida 1 av 6 Litteraturlista för 6KN009 Hem- och, distans A, 30.0 hp Giltig från: 2012 v.1, Beslutsdatum: 2011-12-12 Hem- och - en introduktion 3 hp litteratur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen

Läs mer

Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige

Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige SVEN HELLQVIST Hellqvist, S.: Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige. [New species in the Swedish Brachycera list from Northern Sweden.] Entomologisk

Läs mer

Ordtavlor och Talspråksfrekvenser från GSLC, sammanställda med tanke på användning i talande samtalsjälpmedel. Arbetsmaterial, Bitte Rydeman 2009.

Ordtavlor och Talspråksfrekvenser från GSLC, sammanställda med tanke på användning i talande samtalsjälpmedel. Arbetsmaterial, Bitte Rydeman 2009. Ordtavlor och Talspråksfrekvenser från GSLC, sammanställda med tanke på användning i talande samtalsjälpmedel. Arbetsmaterial, Bitte Rydeman 2009. Listorna i det här dokumentet kommer från Göteborgs Talspråkskorpus

Läs mer

Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005 Sammanställning från Rovdjursforum

Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005 Sammanställning från Rovdjursforum Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005 Sammanställning från Rovdjursforum 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METODER...4 2.1. ORGANISATION...4 2.2. ROVDJURSFORUM...5 3. RESULTAT...5 Utgivningsdatum:

Läs mer

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet INS Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004 Projektet initierades av Nordiska kulturfonden december 2001 Projektet administrerades av Norsk språkråd Projektledning:

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Arvika Liggande A-Finalen m Liggande. 17 Ingemar Månsson. Normahylsan

Arvika Liggande A-Finalen m Liggande. 17 Ingemar Månsson. Normahylsan Arvika Liggande 2014-07-11 Normahylsan A-Finalen 2014 300 m Liggande Namn Förening HS FINAL 1 2 3 4 5 TOT 1 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf 193 49 50 99 10,2 10,9 10,9 10,7 9,7 52,4 344,4 2 Magnus Larsson

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Fakta. INNOVATION THROUGH Frontend development WHITE LABEL. watch?v=7magdtem8d8

Fakta. INNOVATION THROUGH Frontend development WHITE LABEL.  watch?v=7magdtem8d8 INNOVATION THROUGH Frontend development WHIT LABL Fakta Audience: Printers, sign companies It s completely free You re never sold out Whitelabel www.youtube.com/ watch?v=7magdtm8d8 CUSTOMRS WANT TO SHOP

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964.

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. Göran Wärff Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. UTBILDNING Braunschweig, Ulm och Stockholm, arkitektur och design. Började arbeta med glas 1957. UTSTÄLLNINGAR 1965 Röhsska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014

Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014 Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014 Språkförståelse och språkgemenskap Nordisk grannspråksförståelse a) Grundförutsättningen

Läs mer

Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter. Foto Nils Olof Jerling

Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter. Foto Nils Olof Jerling Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter Foto Nils Olof Jerling Pavel Åsa Hedin Bína Faunaväkteri Upplägg Långsiktig övervakning > Faunaväkteri småkryp Kampanjer > groddjur, bastardsvärmare,

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2009-05-28 Tågratorp 0416-151 20 070-6360917 karin.gerell@sjobo.nu 275 92 Sjöbo www.naturvardskonsult-gerell.se

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Region Öst - nyckeltal

Region Öst - nyckeltal för bättre offentliga affärer Region Öst - nyckeltal Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen,

Läs mer

Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor

Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor I årets första häfte presenterade Torbjörn Tyler utbredningskartor för Sydsveriges skogsfibblor. Här avslutar han med hagfibblorna

Läs mer

Klubbdynor i Sverige - en blev fyra

Klubbdynor i Sverige - en blev fyra Svensk Mykologisk Tidskrift 32 (2): 9 14 2011 Svamppresentation Klubbdynor i Sverige - en blev fyra Michael Krikorev & Björn Nordén Abstract Stipitate species of Hypocrea in Sweden. The genus Hypocrea

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser Att översätta realia Hur skandinaviska undertextare förmedlar kulturella referenser Svensk-finskt översättarseminarium, 12 september 2008. Jan Pedersen, Ph.D. Scandinavian Subtitles Undersökning baserad

Läs mer

Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser till brand i bostäder

Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser till brand i bostäder Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser till brand i bostäder - räddade liv - minskad brandspridning - effektivitet Henrik Jaldell Syfte Hur ser sambandet mellan omkomna och responstid ut? Hur ser

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

BUTIKER POSTORDER. www.norsten.com. Marknadsplatsen. Märket för köptrygghet! FRIMÄRKSHÄFTEN & FDC. Otroligt stort frimärks- & vykortslager

BUTIKER POSTORDER. www.norsten.com. Marknadsplatsen. Märket för köptrygghet! FRIMÄRKSHÄFTEN & FDC. Otroligt stort frimärks- & vykortslager NORDISK FILATELIS YELLOW PAGES BUTIKER Marknadsplatsen Nordisk Filateli AB, Box 90, S-277 21 Kivik Här finner Du oss som har öppna butiker och som säljer över disk. Välkommen att titta in. Brev, vykort,

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Inkomstskillnader, rikedom och fattigdom: är de nordiska länderna fortfarande en distinkt familj?

Inkomstskillnader, rikedom och fattigdom: är de nordiska länderna fortfarande en distinkt familj? Inkomstskillnader, rikedom och fattigdom: är de nordiska länderna fortfarande en distinkt familj? Johan Fritzell, CHESS, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier, johan.fritzell@chess.su.se

Läs mer

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet Arni Bragason Det nordiska samarbetet Norden består av 5 självständiga länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) och 3 självständiga regioner (Färöarna, Åland och Grönland). Sammanlagt 25 miljoner

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

PER-OLA OLSSON INSTITUTIONEN FÖR NATURGEOGRAFI OCH EKOSYSTEMVETENSKAP

PER-OLA OLSSON INSTITUTIONEN FÖR NATURGEOGRAFI OCH EKOSYSTEMVETENSKAP Detektion och kartering av insektsskador i skog med satellitdata. PER-OLA OLSSON INSTITUTIONEN FÖR NATURGEOGRAFI OCH EKOSYSTEMVETENSKAP Disposition Generellt (kort) om fjärranalys av vegetation Presentation

Läs mer