VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

2 B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. Företagsform och ägare OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som ägs av strax under 1 miljon medlemmar tillsammans. Geografiskt område OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. Affärsidé Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Vision OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Andra OK-föreningar Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

3 OK ekonomisk förening C Året som gått Viktiga händelser Återbäring Rörelseresultat, Nettoomsättning, MKR % Soliditet Ett nytt skandinaviskt drivmedelsbolag bildades när OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark gick samman under Samgåendet berör bensin- och dieselstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. En ny ledning tillsattes också med Steffen Pedersen som VD och Göran Lindblå som arbetande styrelseordförande. För andra året i rad utsågs OKQ8 till det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen enligt Sustainable Brands - Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. OK firade FN:s kooperationens år 2012 genom att lansera en historisk hemsida, som levandegör framväxten av en av Sveriges största kooperationer, samt arrangerade ett TV-sänt seminarium på temat Engagemang tillsammans med Fonus. Styrelsen föreslår en återbäring på 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2012/ , 5 MKR Soliditet, Mkr Resultat efter finansiella poster 4 8, 6 % procent Mkr Nettoomsättning Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt / /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 07/08 09/10 10/11 11/12 12/13 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

4 D OK ekonomisk förening

5 OK ekonomisk förening 1 Innehåll 2 VD har ordet: Vid sidan av de mörka molnen ser vi ljuset 4 Verksamheten: Verksamhetsgrenar 6 Affärsidé, vision och kärnvärden 8 Medlemskap och ägande: Var åttonde svensk är medlem 10 Medlemskap och ägande: Beslutande organ 14 Drivmedel/stationsrörelse: Nytt skandinaviskt drivmedelsbolag 18 Drivmedel/stationsrörelse: Drivmedelstationer den viktiga pausen längs vägen 21 Drivmedel/stationsrörelse: IDS automatstationer för tung trafik 23 Bilhandel: Hårdare regler för miljöbilar 26 Media: Motortidningar växlar om till digitala medier 29 Energi: Framtidens bränslen är förnybara 31 Konsult och förvaltning: Vi gör våra kunder bättre nästa vecka också 32 Fastigheter: Fokus: energieffektiva fastigheter 34 Hållbarhet: Hållbart bilägande 36 Miljöansvar: Gröna initiativ 39 Miljöansvar: Aktiviteter under 2012/ Miljöansvar: Biodrivmedel i tanken 42 Socialt ansvar: Friska, trygga och nöjda medarbetare 42 Socialt ansvar: Samhällsansvar via leverantörer och partners 46 Ekonomiskt ansvar: Skapa ekonomisk nytta för intressenterna 48 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 Medlemsorganisationen 55 Regionstämmor 56 Adresser Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

6 2 OK ekonomisk förening VD har ordet I europeisk bilindustri svettas företagen i spåren av utdragen finanskris och lågkonjunktur. Det är bara delar av den tyska industrin som klarar sig något sånär helskinnad när efterfrågan viker. GM-ägda Opel är ett av företagen som det senaste året omgetts av olika rykten om fabriksstängningar och fallande marknadsandelar. Det sker bara ett par år efter att GM gav upp Saab Automobile i Trollhättan. För OK ekonomisk förening, som under lång tid, i egenskap av återförsäljare, haft ett nära samarbete med GM är det ett stort mörkt moln. Baksmällan efter Saab-konkursen svider ordentligt i flera av våra bilbolag, som med facit i hand haft ett alldeles för stort fokus på Saab och Opel. Opel finns fortfarande kvar i marknaden, men trots uppskattade nya modellprogram är varumärket skadat och parkerar på en marknadsandel omkring två procent. Det räcker inte långt för de stora Saab-Opel-återförsäljarna, som investerat i stora lokaler och många anställda för att klara andelar på procent. Ett par av våra bilbolag, Ana Trollhättan och Biva, har de senaste åren närmast halverat personalstyrkan, men får betala stora Den etablerade läsaren fortsätter att efterfråga tidningar. På längre sikt tunnas läsekretsen ut, men under de närmaste åren finns plats för målgruppsanpassade produkter. belopp för omställningen till en ny framtid. Det slår kraftigt igenom i föreningens resultat även i det här bokslutet och påverkar även i viss mån kommande år. En aviserad återkomst i höst av Saab med det nya tilläggsnamnet Nevs kan på kort sikt inte nämnvärt förändra den bilden. Saab Nevs har kinesiska ägare, som har för avsikt att tillverka en elbil för i huvudsak den kinesiska marknaden. Men batteritekniken har inte utvecklats så snabbt som Saab Nevs och andra biltillverkare hoppats och därför ligger den satsningen minst ett par år fram i tiden. Till dess kommer Saab Nevs att producera en mer traditionell Saab 9 3 med bensin- och dieselmotorer. Modellen får ett designmässigt lyft jämfört med den vagnpark 9 3:or som rullar på vägarna idag. För att fortsätta på den mörka delen av himlen är det fortfarande mycket tungt för pelletsbranschen. Laxå Pellets och Helsinge Pellets genomgår en stor omställning mot en förändrad kostnadskostym ett arbete som går enligt plan men det krävs både tur med vädret och konjunkturen för att skapa lönsamhet. Under senare år har den starka svenska kronan varit till nackdel för exporten av pellets. Tidigare stora marknader som Danmark och England har i stort valt bort svensk pellets på grund av priset. Valutan har gjort skillnaden. De senaste månaderna har emellertid våra pelletsbolag kunnat göra vissa affärer med Danmark. Det har lättat en del på lagret. OK-Förlaget är, i likhet med hela tidningsbranschen, i en fas där den digitala medievärlden tar över den traditionella papperstidningens roll och intäkter. Det är en tuff ekonomisk resa, där den unga läsekretsen vant sig vid att nyheter på nätet är gratis. Den etablerade läsaren fortsätter att efterfråga tidningar. På längre sikt tunnas läsekretsen ut, men under de närmaste åren finns plats för målgruppsanpassade produkter. Förlaget har under året lanserat en helt ny tidning, Moped. Den vänder sig till alla som har eller har haft stor glädje av sin moped. Vi har flera framgångsrika motormagasin i pappersform, men attraherar allt fler läsare också på nätet motorvarlden.se. Men solen går upp i öster varje morgon även vid OK-huset. Vid sidan av de mörka molnen ser vi ljusen

7 OK ekonomisk förening 3 i form av OK-Q8 AB och Bedege AB. Båda företagen har tagit sig igenom tidigare svåra perioder och återhämtat sig väl. Det inger förhoppningar även för övriga bolag, att hårt och enträget arbete lönar sig i längden. Danmark ny marknad I OKQ8 har 2012/13 inneburit en stor satsning i och med förvärvet av Q8 Danmark A/S. Det är ett bolag med närmare 300 bensin- och dieselanläggningar i Danmark. Marknadsandelen är omkring 14 procent. Genom sammanslagningen har OKQ8 kunnat skapa en skandinavisk organisation med en gemensam ledning. Avsikten är i första hand att skapa synergier inom inköp, IT och administration. Men korsbefruktningen ska förhoppningsvis också medföra en del mjuka synergier genom kunskapsöverföring. Den nya organisationen har bara varit igång några månader, men på kort tid noteras framgångar inom bland annat inköp. Resultatmässigt har den danska delen inte levt upp till förväntningarna på grund av ett pågående nationellt priskrig. Ett priskrig sprider sig lika snabbt som en präriebrand, men erfarenheten visar att det är svårare att få stopp på det. En gemensam utmaning för Sverige och Danmark är att allt färre i framtiden besöker en bensinstation för att tanka. Moderna bilar drar allt mindre bränsle och den snabbt växande andelen dieselbilar förbrukar mindre än motsvarande bensinbilar. Vi har en fördel av I OKQ8 har 2012/13 inneburit en stor satsning i och med förvärvet av Q8 Danmark A/S. Det är ett bolag med närmare 300 bensin- och dieselanläggningar i Danmark. ett stort och välbeläget nät av servicestationer, där olika tjänster utvecklas för att möta bilistens framtida behov. Det gäller att svara upp emot ständigt nya krav på service. OKQ8 verkstad En relansering inleddes under förra året av OKQ8 verkstaden. Vi lyfter verkstadskonceptet till en ny nivå, som bättre motsvarar kraven på en modern verkstad för alla märken. Innan det här året är till ända hoppas vi ha över 100 sådana verkstäder runt om i landet. Minst en gång i månaden finns också en särskild servicehjälp tillhands på stationsplanerna. Servicehjälpen är precis lika bra som det låter. Medlemmen och förvisso även andra kunder får hjälp med det mesta som inte är rena verkstadsjobb. OKQ8 Visa-kortet är en succé som tål att rekommenderas för vänner och bekanta medlemmar har redan skaffat det. Inga avgifter, fungerar överallt i världen och du får en procent i bonus på alla inköp utanför OKQ8-kedjan. I OKQ8 utgår sedvanlig återbäring, som i år föreslås bli två procent i butiken. Väl mött på regionstämmorna, som äger rum i början av maj. Tid och plats finns längre bak i den här årsredovisningen. På ok.se finns detaljerad information om de olika regionstämmorna. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt Göran Lindblå VD och koncernchef

8 4 OK ekonomisk förening Verksamheten OK:S huvudsakliga verksamhetsgrenar Drivmedel och stationsrörelse Bilhandel Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bland annat ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag. Antal årsanställda: 514 Läs mer på sid 23 Konsult och förvaltning Här ingår IT-bolaget Bedege AB. Antal årsanställda: 36 Läs mer på sid 31 Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter. Antal årsanställda: Cirka Läs mer på sid 14 OK ekonomisk förening Strax under 1 miljon ägare Energi Läs mer på sid 6 Media/ OK Förlaget Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler. Här ingår OK-Förlaget inklusive dotterbolag. Antal årsanställda: 49 Läs mer på sid 26 Fastigheter Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. Antal årsanställda: 2 Läs mer på sid 32 Produktion av framförallt biobränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. Antal årsanställda: 32 Läs mer på sid 29

9 OK ekonomisk förening 5 Vi gör livet enklare för bilister och andra OK ekonomiska förening (OK) har i uppdrag att möjliggöra en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning för såväl medlemmar som kunder och i detta ingår också en rad kringtjänster. OK bedriver därför verksamhet inom sex verksamhetsgrenar där försäljningen av drivmedel och annat på stationer är den största. Nettoomsättning Marknadsandelar 2011 (%) per verksamhetsgren Drivmedel och stationsrörelse 78,9% Bilhandel 17,6% Energi 0,9% Media/OK-Förlaget 0,5% Konsult och förvaltning 1,6% Fastigheter 0,4% Övrigt 0,1% Läs mer om OKs historia på Hur det började 1950 TAL 1960 TAL 1970 TAL 1980 TAL 1990 TAL 2000 TAL 2010 TAL OK som organisation föddes 1926 då ett antal droskägare, dåtidens taxibilar, gick samman i organisationen Bilägarnas Inköpscentral (IC) för att tillsammans köpa in bensin, oljor och gummi för att pressa ned priserna bildades Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund, med medlemmar som IC, KF, Lantmännen m fl, med inriktning på import och distribution av olja och bensin. Privatbilism ökar explosionsartat, antalet medlemmar i IC-föreningarna och behovet av bensinstationer följer samma utveckling. OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. IC och OK fusioneras 1963 och arbetar vidare under OK-namnet. OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin. OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. Bensinpriserna höjs kraftigt vilket ytterligare driver på utvecklingen av alternativa drivmedel. OK är först med att sälja bensin med etanolinblandning. En lågkonjunktur medför att ett antal OK-föreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

10 6 OK ekonomisk förening Affärsidé, vision och kärnvärden Vi ska ta bilismen in i en hållbar framtid Affärsidé Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. Vision OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärden Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet.

11 OK ekonomisk förening 7 OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Sättet vi arbetar på ska också vara hållbart för samhället och för klimatet. Det är så vi gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. 1 OK ekonomisk förenings affärsidé, vision och kärnvärden är viktiga och från dessa tar vi avstamp i nya utmaningar. Fundamenten i OK:s verksamhet historiskt, nu och i framtiden är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga Vi finns till för våra medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att välja oss och äga oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. OK ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att våra tillgångar och vår verksamhet även i framtiden kan fortsätta ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Vi tar också ett ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Vi har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är mycket viktiga för oss och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. En tydlig demokratisk verksamhet är också viktig. Från februari 2011 har OK ekonomisk förening nya stadgar och en ny organisation som ytterligare belyser vikten av värderingar och ägarinflytande. Medlemmar ska känna att de har möjlighet att påverka. Finns det något vi kan göra bättre? Gå in på OK Akademi eller vår Facebook-sida och lämna din åsikt! Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

12 8 OK ekonomisk förening Medlemskap och ägande I OK ekonomisk förening är vi strax under 1 miljon medlemmar. Tillsammans med de övriga OK-föreningarna är vi nära ägare till en OK-förening. A A OK ekonomisk förening (OK) är en kooperation som ägs av medlemmarna. Besluten fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på i form av återbäring. Medlemskap 250 kr är insatsen för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten. Bland annat är du med och äger hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Som medlem får du många förmåner. Vad är kooperation? Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, medlemmarna både äger och driver verksamheten. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat, och den är öppen för alla. Medlemsnyttan är kooperativets främsta drivkraft. Nyttan är ekonomisk, men även samhällsnytta och allmänintresse är mål för kooperativet. Vinst ses som ett medel och inte som ett mål. Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

13 OK ekonomisk förening 9 medlemsförmåner Återbäring på gjorda inköp. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Bonus på villaolja. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. Medlemsbonus på el från OKQ8 OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Premierna är återbärings- eller bonusgrundande. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser. Antalet medlemmar: Strax under 1 miljon Historien om OK Nominerad Historien om OK, även den nåbar via webben, var en av tre nominerade ämneswebbplatser till Svenska Publishingpriset avdelningen Digitalt år Läs mer om OKs historia på okhistoria.se Medlemsdialog på nya sätt Ett webbaserat arbetssätt kan vara vägen till att få fler människor engagerade i föreningslivet och kooperationer. Det visar OK ekonomisk förenings engagemangsstudie OK satsar därför på nya möjligheter för medlemmarna att föra dialog och påverka föreningens verksamhet. Förutom möjligheten att lämna in motioner och rösta på stämmor, kan medlemmarna numera ställa frågor, tycka till och diskutera via Facebook eller Twitter. Förtroendevalda kan också logga in på ett extranät där de hittar behövlig information och material. OK Akademi är en utbildningssatsning för aktiva i föreningen som sjösattes under öppnades OK Akademi för alla medlemmar. Läs mer om OK:s Engagemangsstudie på Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

14 10 OK ekonomisk förening Medlemskap och ägande Beslutande organ Det är strax under 1 miljon medlemmar som äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här. Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter i styrelsen, beslutar om motioner m m. Äger rum i maj/juni varje år. Styrelsen Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD och ledning. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD och koncernchef Regionrådet VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har han ett kansli. Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionen och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. motioner Skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman Föreningsstämman Regionstämmor Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs förtroendevalda till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. Enskild medlem Varje medlem har en röst och har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman och välja representanter på regionstämman.

15 oligark? O KNAPPAST! K Jag heter Bengt-Ove Fjällman och är Sveriges mest engagerade människa. Se mer av mig på

16 12 OK ekonomisk förening Drivmedel/stationsrörelse En av OK:s kärnverksamheter är att sälja drivmedel och bedriva stationsrörelse. OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8, ett av Sveriges största bensinbolag som under 2012 slogs samman med Q8 Danmark. Det nya skandinaviska drivmedelsbolaget driver cirka drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och har cirka medarbetare. Att sälja drivmedel har varit OK:s kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans. Under mer än ett halvt sekel har föreningen ägt och drivit drivmedelsstationer. I januari 1999 bildades dotterbolaget OKQ8, som ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Den 1 augusti 2012 slogs OKQ8 i Sverige ihop med Q8 i Danmark, med en gemensam skandinavisk organisation.

17 OK ekonomisk förening 13 Varumärken och produkter I Sverige drivs såväl de bemannande drivmedelsstationerna som automatstationerna under namnet OKQ8. I Danmark drivs de bemannade stationerna under namnet Q8 och automatstationerna inom lågpriskedjan F24. OKQ8 driver också IDS ett servicekoncept med automatstationer för tung trafik i Europa. I Sverige finns dessutom fristående föreningsdrivna stationer som har samarbetsavtal med OKQ8. Samma sak gäller Tanka-kedjan som finns på Volvo-anläggningar. Hos dessa samarbetspartners och återförsäljare arbetar ytterligare anställda. OKQ8 säljer också eldningsolja, smörjmedel och bränsle till kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner. I Danmark säljs även solvärmeanläggningar. OKQ8 i Sverige äger majoriteten i smörjoljeproducenten Petrolia, som har en av Skandinaviens största och mest moderna smörjoljefabriker. OKQ8 i Sverige driver egen bankrörelse. Betalkort med bra villkor erbjuds både i Sverige och Danmark. I Sverige erbjuds ett förmånligt medlemskort medan man i Danmark har ett lojalitetsprogram. Ett skandinaviskt drivmedelsbolag bildas Årets viktigaste händelse är sammanslagningen av OKQ8 i Sverige med Q8 Danmark. Fusionen trädde i kraft den 1 augusti 2012 efter att EU-kommissionen hade godkänt sammanslagningen. Det har resulterat i ett skandinaviskt jointventure, där OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent vardera. Det nya skandinaviska drivmedelsbolaget har närmare drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. Omsättningen blir totalt 24,7 miljarder svenska kronor, exklusive moms och punktskatter. En ny skandinavisk ledning har tillsatts och från och med 1 jan 2013 har de en gemensam organisation som ska skapa synergier främst inom områdena inköp, IT och administration. Arbetande styrelseordförande Göran Lindblå och VD Steffen Pedersen styr och leder verksamhetsutvecklingen. I ledningsgruppen ingår dessutom Britt Hansson, Direktör Integration/Inköp och IT, Bruno Helboe, Direktör Logistik/HMS, Chrilles Svendsen, Direktör Ekonomi/Finans/HR, Helle Dahlgren-Skov, Direktör Servicestationer och Affärsutveckling, Mia Martinson, Direktör Direktmarknad och Mikael Bergström, Direktör Automatstationer, Etablering och Fastigheter. Antal stationer = 10 stationer Sverige Danmark OKQ8/Q8/F IDS Tanka Föreningsdrivna stationer TOTALT Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

18 14 OK ekonomisk förening Drivmedel/stationsrörelse Drivmedelsmarknadens utveckling under 2012 Med anledning av det pressade ekonomiska läget i Europa och USA, som har påverkat även de skandinaviska länderna, så har drivmedelsmarknaden minskat under 2012 med cirka 4 procent i Sverige och cirka 1,7 procent i Danmark jämfört med Utvecklingen inom bensin och servicehandeln har varit stagnerande under året såväl i Sverige som i Danmark. Orsakerna är flera; det allmänna ekonomiska läget, färre tankningar då bilarna drar mindre drivmedel, en ökande andel kunder som tankar i automat utan att komma in i butiken samt en branschglidning av livsmedel och hem- och fritidsprodukter till andra försäljningskanaler. I Sverige kan även nedläggningen av ett 100-tal stationer under de senaste åren ha haft negativ påverkan på försäljningen. Fördel diesel och etanol i Sverige Försäljningen av bensin som drivmedel fortsätter generellt sett att minska i Sverige till fördel för framförallt diesel men också biodrivmedel som etanol. OKQ8:s försäljning av diesel har ökat i Sverige under året. Till viss del beror det på lanseringen av Diesel Bio+, i vilken OKQ8 har ökat andelen förnybart från 22 till 27 procent*. Försäljningen av etanol i form av drivmedlet E85 under 2012 ligger i Sverige på ungefär samma nivå som under Anledningen är de senaste årens ökande försäljning av miljöklassade dieselbilar, det kanske största konkurrerande drivmedlet. Bedömare tror dock att försäljningen av E85 kommer att öka under år 2013, på grund av den nya tjänstebilsförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet, och som innebär att flera dieselbilar inte längre klassas som miljöbilar. Nya tjänstebilar kommer därför i större utsträckning att köras på etanol. Under 2012 ökade försäljningen av fordonsgas med 25 procent i Sverige. Enligt leverantörerna av fordonsgas kommer ökningen att hålla i sig de närmaste åren, under förutsättning att de statliga subventionerna behålls. När det gäller försäljning av drivmedel har det gått bäst för OKQ8:s Direktmarknad som ökat sin försäljning med 8 procent i Sverige. Detta beror på att OKQ8 har tecknat avtal om direktleveranser av drivmedel med ett antal större kunder som exempelvis Boliden och LKAB. Ökad försäljning på vikande dansk marknad Försäljningen av bränsle på den danska drivmedelsmarknaden minskade med 1,7 procent under 2012 jämfört med föregående år. Q8 och Andel förnybart i Diesel Bio+. 2 7, 0 % Under 2012 ökade försäljningen av fordonsgas med 25 procent i Sverige. * Består av procent fossil diesel, 20 procent syntetiskt framställd diesel av förnybara råvaror (vegetabiliska och animaliska fetter) och 5-7 procent RME (raps-metyl-ester).

19 OK ekonomisk förening 15 F24 har dock tillsammans ökat försäljningsvolymen med 5 procent under året och har därmed tagit marknadsandelar. Det är fortfarande de obemannade automatstationerna som vinner marknadsandelar i Danmark och detta gäller även för Q8. Under året har det pågått ett priskrig i Danmark som innebar att kunderna helst tankade på automatstationerna då de hade det lägsta priset. Denna situation förändrades dock i november när priserna på de bemannade stationerna sänktes till cirka 80 procent. Då slutade priset att variera så mycket på en och samma dag och det blev mindre attraktivt för kunderna att köra runt för att hitta de billigaste priserna. Den danska marknaden präglas fortfarande av en omvandling från bensin till diesel även om det är i mindre utsträckning än tidigare år. Den främsta anledningen är den förbättrade ekonomi dieselbilar ger för bilister som reser många mil per år, bland annat företagskunder. Hela 95 procent av tjänstebilarna och andra företagsbilar i Danmark är dieseldrivna. Det finns fortfarande en betydande prisskillnad mellan bensin och diesel, vilket är en viktig faktor för bättre ekonomi för dieselbilar. Nyförsäljning av bilar 2012 var ett rekordår med en försäljning av bilar. Detta är en ökning med 0,4 procent. Små bensindrivna minibilar med bra körsträcka är på frammarsch. Detta innebär också att det är mindre attraktivt att byta till dieselmotorer. Under 2012 har det inte varit några förändringar i utbudet av biobränslen på de danska drivmedelsstationerna. Försäljning i butik I Sverige har OKQ8 klarat sig bra i den rådande marknadssituationen. När antalet kundbesök har minskat, har OKQ8 istället lyckats öka försäljningen i butik per kundbesök. Genom att erbjuda fler och attraktivare produkter än konkurrenterna och varor med hög kvalitet, har OKQ8 lyckats bibehålla försäljning i Sverige i nivå med föregående år, trots den nedåtgående samhällstrenden. Områden som ökat över förväntan är oljor, bilglödlampor, bilbatterier, torkarblad, receptfria läkemedel, kaffe, fikaprodukter, snacksprodukter och drycker. OKQ8 har också sett en ökad försäljning av vinterrelaterade hem- och fritidsprodukter en trend bolaget tror kommer att hålla i sig. Livsmedel, tidningar, telefonkort och vissa hem- och fritidsprodukter hade en vikande trend under året. Det finns idag många konkurrenter som är aktiva i butik men även e-tjänster tar marknadsandelar. Kunderna laddar idag telefonkort via hemsidor och mobiler direkt mot operatörer eller sin bank. Tidningar köps inte lika ofta då man läser via nätet. Nyförsäljning av bilar 2012 var ett rekordår med en försäljning av bilar i Danmark. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

OFFENSIV O KOOPERATIONK

OFFENSIV O KOOPERATIONK OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Om ANA. Företagsfakta

Om ANA. Företagsfakta Om ANA Företagsfakta ANA Trollhättan AB med dotterbolaget ANA Motorcentrum AB har idag verksamhet på 4 orter. Trollhättan. Vänersborg, Strömstad och Stenungsund. ANA-bolagen med ca 150 anställda levererar

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

CODAB - Företagspresentationen

CODAB - Företagspresentationen CODAB - Företagspresentationen När du vill ha full kontroll. CODAB är ett väletablerat företag inom drivmedelssektorn. Vi kallar oss själv specialister på registrering av drivmedel efter med mer än 30

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer