VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

2 B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. Företagsform och ägare OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som ägs av strax under 1 miljon medlemmar tillsammans. Geografiskt område OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. Affärsidé Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Vision OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Andra OK-föreningar Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

3 OK ekonomisk förening C Året som gått Viktiga händelser Återbäring Rörelseresultat, Nettoomsättning, MKR % Soliditet Ett nytt skandinaviskt drivmedelsbolag bildades när OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark gick samman under Samgåendet berör bensin- och dieselstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. En ny ledning tillsattes också med Steffen Pedersen som VD och Göran Lindblå som arbetande styrelseordförande. För andra året i rad utsågs OKQ8 till det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen enligt Sustainable Brands - Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. OK firade FN:s kooperationens år 2012 genom att lansera en historisk hemsida, som levandegör framväxten av en av Sveriges största kooperationer, samt arrangerade ett TV-sänt seminarium på temat Engagemang tillsammans med Fonus. Styrelsen föreslår en återbäring på 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2012/ , 5 MKR Soliditet, Mkr Resultat efter finansiella poster 4 8, 6 % procent Mkr Nettoomsättning Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt / /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 07/08 09/10 10/11 11/12 12/13 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

4 D OK ekonomisk förening

5 OK ekonomisk förening 1 Innehåll 2 VD har ordet: Vid sidan av de mörka molnen ser vi ljuset 4 Verksamheten: Verksamhetsgrenar 6 Affärsidé, vision och kärnvärden 8 Medlemskap och ägande: Var åttonde svensk är medlem 10 Medlemskap och ägande: Beslutande organ 14 Drivmedel/stationsrörelse: Nytt skandinaviskt drivmedelsbolag 18 Drivmedel/stationsrörelse: Drivmedelstationer den viktiga pausen längs vägen 21 Drivmedel/stationsrörelse: IDS automatstationer för tung trafik 23 Bilhandel: Hårdare regler för miljöbilar 26 Media: Motortidningar växlar om till digitala medier 29 Energi: Framtidens bränslen är förnybara 31 Konsult och förvaltning: Vi gör våra kunder bättre nästa vecka också 32 Fastigheter: Fokus: energieffektiva fastigheter 34 Hållbarhet: Hållbart bilägande 36 Miljöansvar: Gröna initiativ 39 Miljöansvar: Aktiviteter under 2012/ Miljöansvar: Biodrivmedel i tanken 42 Socialt ansvar: Friska, trygga och nöjda medarbetare 42 Socialt ansvar: Samhällsansvar via leverantörer och partners 46 Ekonomiskt ansvar: Skapa ekonomisk nytta för intressenterna 48 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 Medlemsorganisationen 55 Regionstämmor 56 Adresser Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

6 2 OK ekonomisk förening VD har ordet I europeisk bilindustri svettas företagen i spåren av utdragen finanskris och lågkonjunktur. Det är bara delar av den tyska industrin som klarar sig något sånär helskinnad när efterfrågan viker. GM-ägda Opel är ett av företagen som det senaste året omgetts av olika rykten om fabriksstängningar och fallande marknadsandelar. Det sker bara ett par år efter att GM gav upp Saab Automobile i Trollhättan. För OK ekonomisk förening, som under lång tid, i egenskap av återförsäljare, haft ett nära samarbete med GM är det ett stort mörkt moln. Baksmällan efter Saab-konkursen svider ordentligt i flera av våra bilbolag, som med facit i hand haft ett alldeles för stort fokus på Saab och Opel. Opel finns fortfarande kvar i marknaden, men trots uppskattade nya modellprogram är varumärket skadat och parkerar på en marknadsandel omkring två procent. Det räcker inte långt för de stora Saab-Opel-återförsäljarna, som investerat i stora lokaler och många anställda för att klara andelar på procent. Ett par av våra bilbolag, Ana Trollhättan och Biva, har de senaste åren närmast halverat personalstyrkan, men får betala stora Den etablerade läsaren fortsätter att efterfråga tidningar. På längre sikt tunnas läsekretsen ut, men under de närmaste åren finns plats för målgruppsanpassade produkter. belopp för omställningen till en ny framtid. Det slår kraftigt igenom i föreningens resultat även i det här bokslutet och påverkar även i viss mån kommande år. En aviserad återkomst i höst av Saab med det nya tilläggsnamnet Nevs kan på kort sikt inte nämnvärt förändra den bilden. Saab Nevs har kinesiska ägare, som har för avsikt att tillverka en elbil för i huvudsak den kinesiska marknaden. Men batteritekniken har inte utvecklats så snabbt som Saab Nevs och andra biltillverkare hoppats och därför ligger den satsningen minst ett par år fram i tiden. Till dess kommer Saab Nevs att producera en mer traditionell Saab 9 3 med bensin- och dieselmotorer. Modellen får ett designmässigt lyft jämfört med den vagnpark 9 3:or som rullar på vägarna idag. För att fortsätta på den mörka delen av himlen är det fortfarande mycket tungt för pelletsbranschen. Laxå Pellets och Helsinge Pellets genomgår en stor omställning mot en förändrad kostnadskostym ett arbete som går enligt plan men det krävs både tur med vädret och konjunkturen för att skapa lönsamhet. Under senare år har den starka svenska kronan varit till nackdel för exporten av pellets. Tidigare stora marknader som Danmark och England har i stort valt bort svensk pellets på grund av priset. Valutan har gjort skillnaden. De senaste månaderna har emellertid våra pelletsbolag kunnat göra vissa affärer med Danmark. Det har lättat en del på lagret. OK-Förlaget är, i likhet med hela tidningsbranschen, i en fas där den digitala medievärlden tar över den traditionella papperstidningens roll och intäkter. Det är en tuff ekonomisk resa, där den unga läsekretsen vant sig vid att nyheter på nätet är gratis. Den etablerade läsaren fortsätter att efterfråga tidningar. På längre sikt tunnas läsekretsen ut, men under de närmaste åren finns plats för målgruppsanpassade produkter. Förlaget har under året lanserat en helt ny tidning, Moped. Den vänder sig till alla som har eller har haft stor glädje av sin moped. Vi har flera framgångsrika motormagasin i pappersform, men attraherar allt fler läsare också på nätet motorvarlden.se. Men solen går upp i öster varje morgon även vid OK-huset. Vid sidan av de mörka molnen ser vi ljusen

7 OK ekonomisk förening 3 i form av OK-Q8 AB och Bedege AB. Båda företagen har tagit sig igenom tidigare svåra perioder och återhämtat sig väl. Det inger förhoppningar även för övriga bolag, att hårt och enträget arbete lönar sig i längden. Danmark ny marknad I OKQ8 har 2012/13 inneburit en stor satsning i och med förvärvet av Q8 Danmark A/S. Det är ett bolag med närmare 300 bensin- och dieselanläggningar i Danmark. Marknadsandelen är omkring 14 procent. Genom sammanslagningen har OKQ8 kunnat skapa en skandinavisk organisation med en gemensam ledning. Avsikten är i första hand att skapa synergier inom inköp, IT och administration. Men korsbefruktningen ska förhoppningsvis också medföra en del mjuka synergier genom kunskapsöverföring. Den nya organisationen har bara varit igång några månader, men på kort tid noteras framgångar inom bland annat inköp. Resultatmässigt har den danska delen inte levt upp till förväntningarna på grund av ett pågående nationellt priskrig. Ett priskrig sprider sig lika snabbt som en präriebrand, men erfarenheten visar att det är svårare att få stopp på det. En gemensam utmaning för Sverige och Danmark är att allt färre i framtiden besöker en bensinstation för att tanka. Moderna bilar drar allt mindre bränsle och den snabbt växande andelen dieselbilar förbrukar mindre än motsvarande bensinbilar. Vi har en fördel av I OKQ8 har 2012/13 inneburit en stor satsning i och med förvärvet av Q8 Danmark A/S. Det är ett bolag med närmare 300 bensin- och dieselanläggningar i Danmark. ett stort och välbeläget nät av servicestationer, där olika tjänster utvecklas för att möta bilistens framtida behov. Det gäller att svara upp emot ständigt nya krav på service. OKQ8 verkstad En relansering inleddes under förra året av OKQ8 verkstaden. Vi lyfter verkstadskonceptet till en ny nivå, som bättre motsvarar kraven på en modern verkstad för alla märken. Innan det här året är till ända hoppas vi ha över 100 sådana verkstäder runt om i landet. Minst en gång i månaden finns också en särskild servicehjälp tillhands på stationsplanerna. Servicehjälpen är precis lika bra som det låter. Medlemmen och förvisso även andra kunder får hjälp med det mesta som inte är rena verkstadsjobb. OKQ8 Visa-kortet är en succé som tål att rekommenderas för vänner och bekanta medlemmar har redan skaffat det. Inga avgifter, fungerar överallt i världen och du får en procent i bonus på alla inköp utanför OKQ8-kedjan. I OKQ8 utgår sedvanlig återbäring, som i år föreslås bli två procent i butiken. Väl mött på regionstämmorna, som äger rum i början av maj. Tid och plats finns längre bak i den här årsredovisningen. På ok.se finns detaljerad information om de olika regionstämmorna. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt Göran Lindblå VD och koncernchef

8 4 OK ekonomisk förening Verksamheten OK:S huvudsakliga verksamhetsgrenar Drivmedel och stationsrörelse Bilhandel Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bland annat ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag. Antal årsanställda: 514 Läs mer på sid 23 Konsult och förvaltning Här ingår IT-bolaget Bedege AB. Antal årsanställda: 36 Läs mer på sid 31 Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter. Antal årsanställda: Cirka Läs mer på sid 14 OK ekonomisk förening Strax under 1 miljon ägare Energi Läs mer på sid 6 Media/ OK Förlaget Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler. Här ingår OK-Förlaget inklusive dotterbolag. Antal årsanställda: 49 Läs mer på sid 26 Fastigheter Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. Antal årsanställda: 2 Läs mer på sid 32 Produktion av framförallt biobränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. Antal årsanställda: 32 Läs mer på sid 29

9 OK ekonomisk förening 5 Vi gör livet enklare för bilister och andra OK ekonomiska förening (OK) har i uppdrag att möjliggöra en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning för såväl medlemmar som kunder och i detta ingår också en rad kringtjänster. OK bedriver därför verksamhet inom sex verksamhetsgrenar där försäljningen av drivmedel och annat på stationer är den största. Nettoomsättning Marknadsandelar 2011 (%) per verksamhetsgren Drivmedel och stationsrörelse 78,9% Bilhandel 17,6% Energi 0,9% Media/OK-Förlaget 0,5% Konsult och förvaltning 1,6% Fastigheter 0,4% Övrigt 0,1% Läs mer om OKs historia på Hur det började 1950 TAL 1960 TAL 1970 TAL 1980 TAL 1990 TAL 2000 TAL 2010 TAL OK som organisation föddes 1926 då ett antal droskägare, dåtidens taxibilar, gick samman i organisationen Bilägarnas Inköpscentral (IC) för att tillsammans köpa in bensin, oljor och gummi för att pressa ned priserna bildades Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund, med medlemmar som IC, KF, Lantmännen m fl, med inriktning på import och distribution av olja och bensin. Privatbilism ökar explosionsartat, antalet medlemmar i IC-föreningarna och behovet av bensinstationer följer samma utveckling. OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. IC och OK fusioneras 1963 och arbetar vidare under OK-namnet. OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin. OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. Bensinpriserna höjs kraftigt vilket ytterligare driver på utvecklingen av alternativa drivmedel. OK är först med att sälja bensin med etanolinblandning. En lågkonjunktur medför att ett antal OK-föreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

10 6 OK ekonomisk förening Affärsidé, vision och kärnvärden Vi ska ta bilismen in i en hållbar framtid Affärsidé Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. Vision OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärden Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet.

11 OK ekonomisk förening 7 OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Sättet vi arbetar på ska också vara hållbart för samhället och för klimatet. Det är så vi gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. 1 OK ekonomisk förenings affärsidé, vision och kärnvärden är viktiga och från dessa tar vi avstamp i nya utmaningar. Fundamenten i OK:s verksamhet historiskt, nu och i framtiden är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga Vi finns till för våra medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att välja oss och äga oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. OK ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att våra tillgångar och vår verksamhet även i framtiden kan fortsätta ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Vi tar också ett ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Vi har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är mycket viktiga för oss och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. En tydlig demokratisk verksamhet är också viktig. Från februari 2011 har OK ekonomisk förening nya stadgar och en ny organisation som ytterligare belyser vikten av värderingar och ägarinflytande. Medlemmar ska känna att de har möjlighet att påverka. Finns det något vi kan göra bättre? Gå in på OK Akademi eller vår Facebook-sida och lämna din åsikt! Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

12 8 OK ekonomisk förening Medlemskap och ägande I OK ekonomisk förening är vi strax under 1 miljon medlemmar. Tillsammans med de övriga OK-föreningarna är vi nära ägare till en OK-förening. A A OK ekonomisk förening (OK) är en kooperation som ägs av medlemmarna. Besluten fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på i form av återbäring. Medlemskap 250 kr är insatsen för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten. Bland annat är du med och äger hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Som medlem får du många förmåner. Vad är kooperation? Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, medlemmarna både äger och driver verksamheten. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat, och den är öppen för alla. Medlemsnyttan är kooperativets främsta drivkraft. Nyttan är ekonomisk, men även samhällsnytta och allmänintresse är mål för kooperativet. Vinst ses som ett medel och inte som ett mål. Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

13 OK ekonomisk förening 9 medlemsförmåner Återbäring på gjorda inköp. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Bonus på villaolja. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. Medlemsbonus på el från OKQ8 OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Premierna är återbärings- eller bonusgrundande. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser. Antalet medlemmar: Strax under 1 miljon Historien om OK Nominerad Historien om OK, även den nåbar via webben, var en av tre nominerade ämneswebbplatser till Svenska Publishingpriset avdelningen Digitalt år Läs mer om OKs historia på okhistoria.se Medlemsdialog på nya sätt Ett webbaserat arbetssätt kan vara vägen till att få fler människor engagerade i föreningslivet och kooperationer. Det visar OK ekonomisk förenings engagemangsstudie OK satsar därför på nya möjligheter för medlemmarna att föra dialog och påverka föreningens verksamhet. Förutom möjligheten att lämna in motioner och rösta på stämmor, kan medlemmarna numera ställa frågor, tycka till och diskutera via Facebook eller Twitter. Förtroendevalda kan också logga in på ett extranät där de hittar behövlig information och material. OK Akademi är en utbildningssatsning för aktiva i föreningen som sjösattes under öppnades OK Akademi för alla medlemmar. Läs mer om OK:s Engagemangsstudie på Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

14 10 OK ekonomisk förening Medlemskap och ägande Beslutande organ Det är strax under 1 miljon medlemmar som äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här. Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter i styrelsen, beslutar om motioner m m. Äger rum i maj/juni varje år. Styrelsen Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD och ledning. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD och koncernchef Regionrådet VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har han ett kansli. Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionen och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. motioner Skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman Föreningsstämman Regionstämmor Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs förtroendevalda till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. Enskild medlem Varje medlem har en röst och har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman och välja representanter på regionstämman.

15 oligark? O KNAPPAST! K Jag heter Bengt-Ove Fjällman och är Sveriges mest engagerade människa. Se mer av mig på

16 12 OK ekonomisk förening Drivmedel/stationsrörelse En av OK:s kärnverksamheter är att sälja drivmedel och bedriva stationsrörelse. OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8, ett av Sveriges största bensinbolag som under 2012 slogs samman med Q8 Danmark. Det nya skandinaviska drivmedelsbolaget driver cirka drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och har cirka medarbetare. Att sälja drivmedel har varit OK:s kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans. Under mer än ett halvt sekel har föreningen ägt och drivit drivmedelsstationer. I januari 1999 bildades dotterbolaget OKQ8, som ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Den 1 augusti 2012 slogs OKQ8 i Sverige ihop med Q8 i Danmark, med en gemensam skandinavisk organisation.

17 OK ekonomisk förening 13 Varumärken och produkter I Sverige drivs såväl de bemannande drivmedelsstationerna som automatstationerna under namnet OKQ8. I Danmark drivs de bemannade stationerna under namnet Q8 och automatstationerna inom lågpriskedjan F24. OKQ8 driver också IDS ett servicekoncept med automatstationer för tung trafik i Europa. I Sverige finns dessutom fristående föreningsdrivna stationer som har samarbetsavtal med OKQ8. Samma sak gäller Tanka-kedjan som finns på Volvo-anläggningar. Hos dessa samarbetspartners och återförsäljare arbetar ytterligare anställda. OKQ8 säljer också eldningsolja, smörjmedel och bränsle till kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner. I Danmark säljs även solvärmeanläggningar. OKQ8 i Sverige äger majoriteten i smörjoljeproducenten Petrolia, som har en av Skandinaviens största och mest moderna smörjoljefabriker. OKQ8 i Sverige driver egen bankrörelse. Betalkort med bra villkor erbjuds både i Sverige och Danmark. I Sverige erbjuds ett förmånligt medlemskort medan man i Danmark har ett lojalitetsprogram. Ett skandinaviskt drivmedelsbolag bildas Årets viktigaste händelse är sammanslagningen av OKQ8 i Sverige med Q8 Danmark. Fusionen trädde i kraft den 1 augusti 2012 efter att EU-kommissionen hade godkänt sammanslagningen. Det har resulterat i ett skandinaviskt jointventure, där OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent vardera. Det nya skandinaviska drivmedelsbolaget har närmare drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. Omsättningen blir totalt 24,7 miljarder svenska kronor, exklusive moms och punktskatter. En ny skandinavisk ledning har tillsatts och från och med 1 jan 2013 har de en gemensam organisation som ska skapa synergier främst inom områdena inköp, IT och administration. Arbetande styrelseordförande Göran Lindblå och VD Steffen Pedersen styr och leder verksamhetsutvecklingen. I ledningsgruppen ingår dessutom Britt Hansson, Direktör Integration/Inköp och IT, Bruno Helboe, Direktör Logistik/HMS, Chrilles Svendsen, Direktör Ekonomi/Finans/HR, Helle Dahlgren-Skov, Direktör Servicestationer och Affärsutveckling, Mia Martinson, Direktör Direktmarknad och Mikael Bergström, Direktör Automatstationer, Etablering och Fastigheter. Antal stationer = 10 stationer Sverige Danmark OKQ8/Q8/F IDS Tanka Föreningsdrivna stationer TOTALT Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

18 14 OK ekonomisk förening Drivmedel/stationsrörelse Drivmedelsmarknadens utveckling under 2012 Med anledning av det pressade ekonomiska läget i Europa och USA, som har påverkat även de skandinaviska länderna, så har drivmedelsmarknaden minskat under 2012 med cirka 4 procent i Sverige och cirka 1,7 procent i Danmark jämfört med Utvecklingen inom bensin och servicehandeln har varit stagnerande under året såväl i Sverige som i Danmark. Orsakerna är flera; det allmänna ekonomiska läget, färre tankningar då bilarna drar mindre drivmedel, en ökande andel kunder som tankar i automat utan att komma in i butiken samt en branschglidning av livsmedel och hem- och fritidsprodukter till andra försäljningskanaler. I Sverige kan även nedläggningen av ett 100-tal stationer under de senaste åren ha haft negativ påverkan på försäljningen. Fördel diesel och etanol i Sverige Försäljningen av bensin som drivmedel fortsätter generellt sett att minska i Sverige till fördel för framförallt diesel men också biodrivmedel som etanol. OKQ8:s försäljning av diesel har ökat i Sverige under året. Till viss del beror det på lanseringen av Diesel Bio+, i vilken OKQ8 har ökat andelen förnybart från 22 till 27 procent*. Försäljningen av etanol i form av drivmedlet E85 under 2012 ligger i Sverige på ungefär samma nivå som under Anledningen är de senaste årens ökande försäljning av miljöklassade dieselbilar, det kanske största konkurrerande drivmedlet. Bedömare tror dock att försäljningen av E85 kommer att öka under år 2013, på grund av den nya tjänstebilsförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet, och som innebär att flera dieselbilar inte längre klassas som miljöbilar. Nya tjänstebilar kommer därför i större utsträckning att köras på etanol. Under 2012 ökade försäljningen av fordonsgas med 25 procent i Sverige. Enligt leverantörerna av fordonsgas kommer ökningen att hålla i sig de närmaste åren, under förutsättning att de statliga subventionerna behålls. När det gäller försäljning av drivmedel har det gått bäst för OKQ8:s Direktmarknad som ökat sin försäljning med 8 procent i Sverige. Detta beror på att OKQ8 har tecknat avtal om direktleveranser av drivmedel med ett antal större kunder som exempelvis Boliden och LKAB. Ökad försäljning på vikande dansk marknad Försäljningen av bränsle på den danska drivmedelsmarknaden minskade med 1,7 procent under 2012 jämfört med föregående år. Q8 och Andel förnybart i Diesel Bio+. 2 7, 0 % Under 2012 ökade försäljningen av fordonsgas med 25 procent i Sverige. * Består av procent fossil diesel, 20 procent syntetiskt framställd diesel av förnybara råvaror (vegetabiliska och animaliska fetter) och 5-7 procent RME (raps-metyl-ester).

19 OK ekonomisk förening 15 F24 har dock tillsammans ökat försäljningsvolymen med 5 procent under året och har därmed tagit marknadsandelar. Det är fortfarande de obemannade automatstationerna som vinner marknadsandelar i Danmark och detta gäller även för Q8. Under året har det pågått ett priskrig i Danmark som innebar att kunderna helst tankade på automatstationerna då de hade det lägsta priset. Denna situation förändrades dock i november när priserna på de bemannade stationerna sänktes till cirka 80 procent. Då slutade priset att variera så mycket på en och samma dag och det blev mindre attraktivt för kunderna att köra runt för att hitta de billigaste priserna. Den danska marknaden präglas fortfarande av en omvandling från bensin till diesel även om det är i mindre utsträckning än tidigare år. Den främsta anledningen är den förbättrade ekonomi dieselbilar ger för bilister som reser många mil per år, bland annat företagskunder. Hela 95 procent av tjänstebilarna och andra företagsbilar i Danmark är dieseldrivna. Det finns fortfarande en betydande prisskillnad mellan bensin och diesel, vilket är en viktig faktor för bättre ekonomi för dieselbilar. Nyförsäljning av bilar 2012 var ett rekordår med en försäljning av bilar. Detta är en ökning med 0,4 procent. Små bensindrivna minibilar med bra körsträcka är på frammarsch. Detta innebär också att det är mindre attraktivt att byta till dieselmotorer. Under 2012 har det inte varit några förändringar i utbudet av biobränslen på de danska drivmedelsstationerna. Försäljning i butik I Sverige har OKQ8 klarat sig bra i den rådande marknadssituationen. När antalet kundbesök har minskat, har OKQ8 istället lyckats öka försäljningen i butik per kundbesök. Genom att erbjuda fler och attraktivare produkter än konkurrenterna och varor med hög kvalitet, har OKQ8 lyckats bibehålla försäljning i Sverige i nivå med föregående år, trots den nedåtgående samhällstrenden. Områden som ökat över förväntan är oljor, bilglödlampor, bilbatterier, torkarblad, receptfria läkemedel, kaffe, fikaprodukter, snacksprodukter och drycker. OKQ8 har också sett en ökad försäljning av vinterrelaterade hem- och fritidsprodukter en trend bolaget tror kommer att hålla i sig. Livsmedel, tidningar, telefonkort och vissa hem- och fritidsprodukter hade en vikande trend under året. Det finns idag många konkurrenter som är aktiva i butik men även e-tjänster tar marknadsandelar. Kunderna laddar idag telefonkort via hemsidor och mobiler direkt mot operatörer eller sin bank. Tidningar köps inte lika ofta då man läser via nätet. Nyförsäljning av bilar 2012 var ett rekordår med en försäljning av bilar i Danmark. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Tvåhjulingarna som gör att det svänger om VÅREN

Tvåhjulingarna som gör att det svänger om VÅREN En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 2 mars 2013 Årg 86 Tvåhjulingarna som gör att det svänger om VÅREN The Thing you most wanted just moved into second place Can-am SPYDER ST-S ROaDSTER

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen Vi behöver inte ha rea för att ha röda prislappar. Hos oss handlar du nämligen alltid direkt från lagerhyllan. Oavsett om vi ses på nätet eller i någon av våra Lagershopar har vi samma låga priser. Inga

Läs mer