VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

2 B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. Företagsform och ägare OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som ägs av strax under 1 miljon medlemmar tillsammans. Geografiskt område OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. Affärsidé Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Vision OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Andra OK-föreningar Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

3 OK ekonomisk förening C Året som gått Viktiga händelser Återbäring Rörelseresultat, Nettoomsättning, MKR % Soliditet Ett nytt skandinaviskt drivmedelsbolag bildades när OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark gick samman under Samgåendet berör bensin- och dieselstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. En ny ledning tillsattes också med Steffen Pedersen som VD och Göran Lindblå som arbetande styrelseordförande. För andra året i rad utsågs OKQ8 till det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen enligt Sustainable Brands - Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. OK firade FN:s kooperationens år 2012 genom att lansera en historisk hemsida, som levandegör framväxten av en av Sveriges största kooperationer, samt arrangerade ett TV-sänt seminarium på temat Engagemang tillsammans med Fonus. Styrelsen föreslår en återbäring på 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2012/ , 5 MKR Soliditet, Mkr Resultat efter finansiella poster 4 8, 6 % procent Mkr Nettoomsättning Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt / /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 07/08 09/10 10/11 11/12 12/13 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

4 D OK ekonomisk förening

5 OK ekonomisk förening 1 Innehåll 2 VD har ordet: Vid sidan av de mörka molnen ser vi ljuset 4 Verksamheten: Verksamhetsgrenar 6 Affärsidé, vision och kärnvärden 8 Medlemskap och ägande: Var åttonde svensk är medlem 10 Medlemskap och ägande: Beslutande organ 14 Drivmedel/stationsrörelse: Nytt skandinaviskt drivmedelsbolag 18 Drivmedel/stationsrörelse: Drivmedelstationer den viktiga pausen längs vägen 21 Drivmedel/stationsrörelse: IDS automatstationer för tung trafik 23 Bilhandel: Hårdare regler för miljöbilar 26 Media: Motortidningar växlar om till digitala medier 29 Energi: Framtidens bränslen är förnybara 31 Konsult och förvaltning: Vi gör våra kunder bättre nästa vecka också 32 Fastigheter: Fokus: energieffektiva fastigheter 34 Hållbarhet: Hållbart bilägande 36 Miljöansvar: Gröna initiativ 39 Miljöansvar: Aktiviteter under 2012/ Miljöansvar: Biodrivmedel i tanken 42 Socialt ansvar: Friska, trygga och nöjda medarbetare 42 Socialt ansvar: Samhällsansvar via leverantörer och partners 46 Ekonomiskt ansvar: Skapa ekonomisk nytta för intressenterna 48 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 Medlemsorganisationen 55 Regionstämmor 56 Adresser Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

6 2 OK ekonomisk förening VD har ordet I europeisk bilindustri svettas företagen i spåren av utdragen finanskris och lågkonjunktur. Det är bara delar av den tyska industrin som klarar sig något sånär helskinnad när efterfrågan viker. GM-ägda Opel är ett av företagen som det senaste året omgetts av olika rykten om fabriksstängningar och fallande marknadsandelar. Det sker bara ett par år efter att GM gav upp Saab Automobile i Trollhättan. För OK ekonomisk förening, som under lång tid, i egenskap av återförsäljare, haft ett nära samarbete med GM är det ett stort mörkt moln. Baksmällan efter Saab-konkursen svider ordentligt i flera av våra bilbolag, som med facit i hand haft ett alldeles för stort fokus på Saab och Opel. Opel finns fortfarande kvar i marknaden, men trots uppskattade nya modellprogram är varumärket skadat och parkerar på en marknadsandel omkring två procent. Det räcker inte långt för de stora Saab-Opel-återförsäljarna, som investerat i stora lokaler och många anställda för att klara andelar på procent. Ett par av våra bilbolag, Ana Trollhättan och Biva, har de senaste åren närmast halverat personalstyrkan, men får betala stora Den etablerade läsaren fortsätter att efterfråga tidningar. På längre sikt tunnas läsekretsen ut, men under de närmaste åren finns plats för målgruppsanpassade produkter. belopp för omställningen till en ny framtid. Det slår kraftigt igenom i föreningens resultat även i det här bokslutet och påverkar även i viss mån kommande år. En aviserad återkomst i höst av Saab med det nya tilläggsnamnet Nevs kan på kort sikt inte nämnvärt förändra den bilden. Saab Nevs har kinesiska ägare, som har för avsikt att tillverka en elbil för i huvudsak den kinesiska marknaden. Men batteritekniken har inte utvecklats så snabbt som Saab Nevs och andra biltillverkare hoppats och därför ligger den satsningen minst ett par år fram i tiden. Till dess kommer Saab Nevs att producera en mer traditionell Saab 9 3 med bensin- och dieselmotorer. Modellen får ett designmässigt lyft jämfört med den vagnpark 9 3:or som rullar på vägarna idag. För att fortsätta på den mörka delen av himlen är det fortfarande mycket tungt för pelletsbranschen. Laxå Pellets och Helsinge Pellets genomgår en stor omställning mot en förändrad kostnadskostym ett arbete som går enligt plan men det krävs både tur med vädret och konjunkturen för att skapa lönsamhet. Under senare år har den starka svenska kronan varit till nackdel för exporten av pellets. Tidigare stora marknader som Danmark och England har i stort valt bort svensk pellets på grund av priset. Valutan har gjort skillnaden. De senaste månaderna har emellertid våra pelletsbolag kunnat göra vissa affärer med Danmark. Det har lättat en del på lagret. OK-Förlaget är, i likhet med hela tidningsbranschen, i en fas där den digitala medievärlden tar över den traditionella papperstidningens roll och intäkter. Det är en tuff ekonomisk resa, där den unga läsekretsen vant sig vid att nyheter på nätet är gratis. Den etablerade läsaren fortsätter att efterfråga tidningar. På längre sikt tunnas läsekretsen ut, men under de närmaste åren finns plats för målgruppsanpassade produkter. Förlaget har under året lanserat en helt ny tidning, Moped. Den vänder sig till alla som har eller har haft stor glädje av sin moped. Vi har flera framgångsrika motormagasin i pappersform, men attraherar allt fler läsare också på nätet motorvarlden.se. Men solen går upp i öster varje morgon även vid OK-huset. Vid sidan av de mörka molnen ser vi ljusen

7 OK ekonomisk förening 3 i form av OK-Q8 AB och Bedege AB. Båda företagen har tagit sig igenom tidigare svåra perioder och återhämtat sig väl. Det inger förhoppningar även för övriga bolag, att hårt och enträget arbete lönar sig i längden. Danmark ny marknad I OKQ8 har 2012/13 inneburit en stor satsning i och med förvärvet av Q8 Danmark A/S. Det är ett bolag med närmare 300 bensin- och dieselanläggningar i Danmark. Marknadsandelen är omkring 14 procent. Genom sammanslagningen har OKQ8 kunnat skapa en skandinavisk organisation med en gemensam ledning. Avsikten är i första hand att skapa synergier inom inköp, IT och administration. Men korsbefruktningen ska förhoppningsvis också medföra en del mjuka synergier genom kunskapsöverföring. Den nya organisationen har bara varit igång några månader, men på kort tid noteras framgångar inom bland annat inköp. Resultatmässigt har den danska delen inte levt upp till förväntningarna på grund av ett pågående nationellt priskrig. Ett priskrig sprider sig lika snabbt som en präriebrand, men erfarenheten visar att det är svårare att få stopp på det. En gemensam utmaning för Sverige och Danmark är att allt färre i framtiden besöker en bensinstation för att tanka. Moderna bilar drar allt mindre bränsle och den snabbt växande andelen dieselbilar förbrukar mindre än motsvarande bensinbilar. Vi har en fördel av I OKQ8 har 2012/13 inneburit en stor satsning i och med förvärvet av Q8 Danmark A/S. Det är ett bolag med närmare 300 bensin- och dieselanläggningar i Danmark. ett stort och välbeläget nät av servicestationer, där olika tjänster utvecklas för att möta bilistens framtida behov. Det gäller att svara upp emot ständigt nya krav på service. OKQ8 verkstad En relansering inleddes under förra året av OKQ8 verkstaden. Vi lyfter verkstadskonceptet till en ny nivå, som bättre motsvarar kraven på en modern verkstad för alla märken. Innan det här året är till ända hoppas vi ha över 100 sådana verkstäder runt om i landet. Minst en gång i månaden finns också en särskild servicehjälp tillhands på stationsplanerna. Servicehjälpen är precis lika bra som det låter. Medlemmen och förvisso även andra kunder får hjälp med det mesta som inte är rena verkstadsjobb. OKQ8 Visa-kortet är en succé som tål att rekommenderas för vänner och bekanta medlemmar har redan skaffat det. Inga avgifter, fungerar överallt i världen och du får en procent i bonus på alla inköp utanför OKQ8-kedjan. I OKQ8 utgår sedvanlig återbäring, som i år föreslås bli två procent i butiken. Väl mött på regionstämmorna, som äger rum i början av maj. Tid och plats finns längre bak i den här årsredovisningen. På ok.se finns detaljerad information om de olika regionstämmorna. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt Göran Lindblå VD och koncernchef

8 4 OK ekonomisk förening Verksamheten OK:S huvudsakliga verksamhetsgrenar Drivmedel och stationsrörelse Bilhandel Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bland annat ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag. Antal årsanställda: 514 Läs mer på sid 23 Konsult och förvaltning Här ingår IT-bolaget Bedege AB. Antal årsanställda: 36 Läs mer på sid 31 Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter. Antal årsanställda: Cirka Läs mer på sid 14 OK ekonomisk förening Strax under 1 miljon ägare Energi Läs mer på sid 6 Media/ OK Förlaget Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler. Här ingår OK-Förlaget inklusive dotterbolag. Antal årsanställda: 49 Läs mer på sid 26 Fastigheter Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. Antal årsanställda: 2 Läs mer på sid 32 Produktion av framförallt biobränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. Antal årsanställda: 32 Läs mer på sid 29

9 OK ekonomisk förening 5 Vi gör livet enklare för bilister och andra OK ekonomiska förening (OK) har i uppdrag att möjliggöra en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning för såväl medlemmar som kunder och i detta ingår också en rad kringtjänster. OK bedriver därför verksamhet inom sex verksamhetsgrenar där försäljningen av drivmedel och annat på stationer är den största. Nettoomsättning Marknadsandelar 2011 (%) per verksamhetsgren Drivmedel och stationsrörelse 78,9% Bilhandel 17,6% Energi 0,9% Media/OK-Förlaget 0,5% Konsult och förvaltning 1,6% Fastigheter 0,4% Övrigt 0,1% Läs mer om OKs historia på Hur det började 1950 TAL 1960 TAL 1970 TAL 1980 TAL 1990 TAL 2000 TAL 2010 TAL OK som organisation föddes 1926 då ett antal droskägare, dåtidens taxibilar, gick samman i organisationen Bilägarnas Inköpscentral (IC) för att tillsammans köpa in bensin, oljor och gummi för att pressa ned priserna bildades Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund, med medlemmar som IC, KF, Lantmännen m fl, med inriktning på import och distribution av olja och bensin. Privatbilism ökar explosionsartat, antalet medlemmar i IC-föreningarna och behovet av bensinstationer följer samma utveckling. OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. IC och OK fusioneras 1963 och arbetar vidare under OK-namnet. OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin. OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. Bensinpriserna höjs kraftigt vilket ytterligare driver på utvecklingen av alternativa drivmedel. OK är först med att sälja bensin med etanolinblandning. En lågkonjunktur medför att ett antal OK-föreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

10 6 OK ekonomisk förening Affärsidé, vision och kärnvärden Vi ska ta bilismen in i en hållbar framtid Affärsidé Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. Vision OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärden Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet.

11 OK ekonomisk förening 7 OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Sättet vi arbetar på ska också vara hållbart för samhället och för klimatet. Det är så vi gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. 1 OK ekonomisk förenings affärsidé, vision och kärnvärden är viktiga och från dessa tar vi avstamp i nya utmaningar. Fundamenten i OK:s verksamhet historiskt, nu och i framtiden är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga Vi finns till för våra medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att välja oss och äga oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. OK ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att våra tillgångar och vår verksamhet även i framtiden kan fortsätta ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Vi tar också ett ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Vi har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är mycket viktiga för oss och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. En tydlig demokratisk verksamhet är också viktig. Från februari 2011 har OK ekonomisk förening nya stadgar och en ny organisation som ytterligare belyser vikten av värderingar och ägarinflytande. Medlemmar ska känna att de har möjlighet att påverka. Finns det något vi kan göra bättre? Gå in på OK Akademi eller vår Facebook-sida och lämna din åsikt! Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

12 8 OK ekonomisk förening Medlemskap och ägande I OK ekonomisk förening är vi strax under 1 miljon medlemmar. Tillsammans med de övriga OK-föreningarna är vi nära ägare till en OK-förening. A A OK ekonomisk förening (OK) är en kooperation som ägs av medlemmarna. Besluten fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på i form av återbäring. Medlemskap 250 kr är insatsen för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten. Bland annat är du med och äger hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Som medlem får du många förmåner. Vad är kooperation? Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, medlemmarna både äger och driver verksamheten. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat, och den är öppen för alla. Medlemsnyttan är kooperativets främsta drivkraft. Nyttan är ekonomisk, men även samhällsnytta och allmänintresse är mål för kooperativet. Vinst ses som ett medel och inte som ett mål. Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

13 OK ekonomisk förening 9 medlemsförmåner Återbäring på gjorda inköp. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Bonus på villaolja. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. Medlemsbonus på el från OKQ8 OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Premierna är återbärings- eller bonusgrundande. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser. Antalet medlemmar: Strax under 1 miljon Historien om OK Nominerad Historien om OK, även den nåbar via webben, var en av tre nominerade ämneswebbplatser till Svenska Publishingpriset avdelningen Digitalt år Läs mer om OKs historia på okhistoria.se Medlemsdialog på nya sätt Ett webbaserat arbetssätt kan vara vägen till att få fler människor engagerade i föreningslivet och kooperationer. Det visar OK ekonomisk förenings engagemangsstudie OK satsar därför på nya möjligheter för medlemmarna att föra dialog och påverka föreningens verksamhet. Förutom möjligheten att lämna in motioner och rösta på stämmor, kan medlemmarna numera ställa frågor, tycka till och diskutera via Facebook eller Twitter. Förtroendevalda kan också logga in på ett extranät där de hittar behövlig information och material. OK Akademi är en utbildningssatsning för aktiva i föreningen som sjösattes under öppnades OK Akademi för alla medlemmar. Läs mer om OK:s Engagemangsstudie på Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

14 10 OK ekonomisk förening Medlemskap och ägande Beslutande organ Det är strax under 1 miljon medlemmar som äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här. Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter i styrelsen, beslutar om motioner m m. Äger rum i maj/juni varje år. Styrelsen Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD och ledning. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD och koncernchef Regionrådet VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har han ett kansli. Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionen och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. motioner Skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman Föreningsstämman Regionstämmor Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs förtroendevalda till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. Enskild medlem Varje medlem har en röst och har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman och välja representanter på regionstämman.

15 oligark? O KNAPPAST! K Jag heter Bengt-Ove Fjällman och är Sveriges mest engagerade människa. Se mer av mig på

16 12 OK ekonomisk förening Drivmedel/stationsrörelse En av OK:s kärnverksamheter är att sälja drivmedel och bedriva stationsrörelse. OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8, ett av Sveriges största bensinbolag som under 2012 slogs samman med Q8 Danmark. Det nya skandinaviska drivmedelsbolaget driver cirka drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och har cirka medarbetare. Att sälja drivmedel har varit OK:s kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans. Under mer än ett halvt sekel har föreningen ägt och drivit drivmedelsstationer. I januari 1999 bildades dotterbolaget OKQ8, som ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Den 1 augusti 2012 slogs OKQ8 i Sverige ihop med Q8 i Danmark, med en gemensam skandinavisk organisation.

17 OK ekonomisk förening 13 Varumärken och produkter I Sverige drivs såväl de bemannande drivmedelsstationerna som automatstationerna under namnet OKQ8. I Danmark drivs de bemannade stationerna under namnet Q8 och automatstationerna inom lågpriskedjan F24. OKQ8 driver också IDS ett servicekoncept med automatstationer för tung trafik i Europa. I Sverige finns dessutom fristående föreningsdrivna stationer som har samarbetsavtal med OKQ8. Samma sak gäller Tanka-kedjan som finns på Volvo-anläggningar. Hos dessa samarbetspartners och återförsäljare arbetar ytterligare anställda. OKQ8 säljer också eldningsolja, smörjmedel och bränsle till kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner. I Danmark säljs även solvärmeanläggningar. OKQ8 i Sverige äger majoriteten i smörjoljeproducenten Petrolia, som har en av Skandinaviens största och mest moderna smörjoljefabriker. OKQ8 i Sverige driver egen bankrörelse. Betalkort med bra villkor erbjuds både i Sverige och Danmark. I Sverige erbjuds ett förmånligt medlemskort medan man i Danmark har ett lojalitetsprogram. Ett skandinaviskt drivmedelsbolag bildas Årets viktigaste händelse är sammanslagningen av OKQ8 i Sverige med Q8 Danmark. Fusionen trädde i kraft den 1 augusti 2012 efter att EU-kommissionen hade godkänt sammanslagningen. Det har resulterat i ett skandinaviskt jointventure, där OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent vardera. Det nya skandinaviska drivmedelsbolaget har närmare drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. Omsättningen blir totalt 24,7 miljarder svenska kronor, exklusive moms och punktskatter. En ny skandinavisk ledning har tillsatts och från och med 1 jan 2013 har de en gemensam organisation som ska skapa synergier främst inom områdena inköp, IT och administration. Arbetande styrelseordförande Göran Lindblå och VD Steffen Pedersen styr och leder verksamhetsutvecklingen. I ledningsgruppen ingår dessutom Britt Hansson, Direktör Integration/Inköp och IT, Bruno Helboe, Direktör Logistik/HMS, Chrilles Svendsen, Direktör Ekonomi/Finans/HR, Helle Dahlgren-Skov, Direktör Servicestationer och Affärsutveckling, Mia Martinson, Direktör Direktmarknad och Mikael Bergström, Direktör Automatstationer, Etablering och Fastigheter. Antal stationer = 10 stationer Sverige Danmark OKQ8/Q8/F IDS Tanka Föreningsdrivna stationer TOTALT Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

18 14 OK ekonomisk förening Drivmedel/stationsrörelse Drivmedelsmarknadens utveckling under 2012 Med anledning av det pressade ekonomiska läget i Europa och USA, som har påverkat även de skandinaviska länderna, så har drivmedelsmarknaden minskat under 2012 med cirka 4 procent i Sverige och cirka 1,7 procent i Danmark jämfört med Utvecklingen inom bensin och servicehandeln har varit stagnerande under året såväl i Sverige som i Danmark. Orsakerna är flera; det allmänna ekonomiska läget, färre tankningar då bilarna drar mindre drivmedel, en ökande andel kunder som tankar i automat utan att komma in i butiken samt en branschglidning av livsmedel och hem- och fritidsprodukter till andra försäljningskanaler. I Sverige kan även nedläggningen av ett 100-tal stationer under de senaste åren ha haft negativ påverkan på försäljningen. Fördel diesel och etanol i Sverige Försäljningen av bensin som drivmedel fortsätter generellt sett att minska i Sverige till fördel för framförallt diesel men också biodrivmedel som etanol. OKQ8:s försäljning av diesel har ökat i Sverige under året. Till viss del beror det på lanseringen av Diesel Bio+, i vilken OKQ8 har ökat andelen förnybart från 22 till 27 procent*. Försäljningen av etanol i form av drivmedlet E85 under 2012 ligger i Sverige på ungefär samma nivå som under Anledningen är de senaste årens ökande försäljning av miljöklassade dieselbilar, det kanske största konkurrerande drivmedlet. Bedömare tror dock att försäljningen av E85 kommer att öka under år 2013, på grund av den nya tjänstebilsförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet, och som innebär att flera dieselbilar inte längre klassas som miljöbilar. Nya tjänstebilar kommer därför i större utsträckning att köras på etanol. Under 2012 ökade försäljningen av fordonsgas med 25 procent i Sverige. Enligt leverantörerna av fordonsgas kommer ökningen att hålla i sig de närmaste åren, under förutsättning att de statliga subventionerna behålls. När det gäller försäljning av drivmedel har det gått bäst för OKQ8:s Direktmarknad som ökat sin försäljning med 8 procent i Sverige. Detta beror på att OKQ8 har tecknat avtal om direktleveranser av drivmedel med ett antal större kunder som exempelvis Boliden och LKAB. Ökad försäljning på vikande dansk marknad Försäljningen av bränsle på den danska drivmedelsmarknaden minskade med 1,7 procent under 2012 jämfört med föregående år. Q8 och Andel förnybart i Diesel Bio+. 2 7, 0 % Under 2012 ökade försäljningen av fordonsgas med 25 procent i Sverige. * Består av procent fossil diesel, 20 procent syntetiskt framställd diesel av förnybara råvaror (vegetabiliska och animaliska fetter) och 5-7 procent RME (raps-metyl-ester).

19 OK ekonomisk förening 15 F24 har dock tillsammans ökat försäljningsvolymen med 5 procent under året och har därmed tagit marknadsandelar. Det är fortfarande de obemannade automatstationerna som vinner marknadsandelar i Danmark och detta gäller även för Q8. Under året har det pågått ett priskrig i Danmark som innebar att kunderna helst tankade på automatstationerna då de hade det lägsta priset. Denna situation förändrades dock i november när priserna på de bemannade stationerna sänktes till cirka 80 procent. Då slutade priset att variera så mycket på en och samma dag och det blev mindre attraktivt för kunderna att köra runt för att hitta de billigaste priserna. Den danska marknaden präglas fortfarande av en omvandling från bensin till diesel även om det är i mindre utsträckning än tidigare år. Den främsta anledningen är den förbättrade ekonomi dieselbilar ger för bilister som reser många mil per år, bland annat företagskunder. Hela 95 procent av tjänstebilarna och andra företagsbilar i Danmark är dieseldrivna. Det finns fortfarande en betydande prisskillnad mellan bensin och diesel, vilket är en viktig faktor för bättre ekonomi för dieselbilar. Nyförsäljning av bilar 2012 var ett rekordår med en försäljning av bilar. Detta är en ökning med 0,4 procent. Små bensindrivna minibilar med bra körsträcka är på frammarsch. Detta innebär också att det är mindre attraktivt att byta till dieselmotorer. Under 2012 har det inte varit några förändringar i utbudet av biobränslen på de danska drivmedelsstationerna. Försäljning i butik I Sverige har OKQ8 klarat sig bra i den rådande marknadssituationen. När antalet kundbesök har minskat, har OKQ8 istället lyckats öka försäljningen i butik per kundbesök. Genom att erbjuda fler och attraktivare produkter än konkurrenterna och varor med hög kvalitet, har OKQ8 lyckats bibehålla försäljning i Sverige i nivå med föregående år, trots den nedåtgående samhällstrenden. Områden som ökat över förväntan är oljor, bilglödlampor, bilbatterier, torkarblad, receptfria läkemedel, kaffe, fikaprodukter, snacksprodukter och drycker. OKQ8 har också sett en ökad försäljning av vinterrelaterade hem- och fritidsprodukter en trend bolaget tror kommer att hålla i sig. Livsmedel, tidningar, telefonkort och vissa hem- och fritidsprodukter hade en vikande trend under året. Det finns idag många konkurrenter som är aktiva i butik men även e-tjänster tar marknadsandelar. Kunderna laddar idag telefonkort via hemsidor och mobiler direkt mot operatörer eller sin bank. Tidningar köps inte lika ofta då man läser via nätet. Nyförsäljning av bilar 2012 var ett rekordår med en försäljning av bilar i Danmark. Vi är OK Verksamhetsområden Hållbarhet Övrigt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Om ANA. Företagsfakta

Om ANA. Företagsfakta Om ANA Företagsfakta ANA Trollhättan AB med dotterbolaget ANA Motorcentrum AB har idag verksamhet på 4 orter. Trollhättan. Vänersborg, Strömstad och Stenungsund. ANA-bolagen med ca 150 anställda levererar

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

OFFENSIV O KOOPERATIONK

OFFENSIV O KOOPERATIONK OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2011 December 2012 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Ramavtal för tjänstefordon

Ramavtal för tjänstefordon Ramavtal för tjänstefordon Ramavtalet Löper fr.o.m. 2015-11-01 i 24 månader. SIC kan förlänga i upp till 24 månader. 3 delområden, ramavtal tecknade per delområde 8 fordonsklasser Totalt 13 leverantörer

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer