lindab vi förenklar byggandet Manual DIMsilencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindab vi förenklar byggandet Manual DIMsilencer"

Transkript

1 lindab vi förenklar byggandet Manual DIMsilencer

2 Innehållsförteckning: Förord... Öppna dimsilencer... Lw: Sök ljuddämpare Fyll i kända uppgifter och sök... Projektinformation... 5 Utskrift... 5 Sök ljuddämpare Fyll i kända uppgifter och sök... 6 Projektinformation... 9 Utskrift... 9 Ljuddämparprestanda Fyll i Lw och välj ljuddämpare Projektinformation... Utskrift... Beräkning till lokal Allmänna förklaringar... Ange lokaldata... Sätt in don... 5 Sätt in annan ljudkälla... 5 Sätt in fläkt... 6 Sätt in fördelningslåda... 7 Sätt in T-stycke, X-rör... 8 Sätt in spjäll... 9 Sätt in egen komponent... 9 Skapa komponent... 9 Ta bort komponent från beräkning... 0 Analys av ljud... 0 Sök ljuddämpare... Spara beräkning... Hämta sparad beräkning... Utskrift... Förklaring rumsdämpning... Formler... CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

3 Förord Denna manual går igenom hur dimsilencer används som separat program för sökning av ljuddämpare eller som ljudberäknings program genom en anläggning. För varje beräkning kopplas även en beskrivning av projekt och dess förutsättningar, ansvarig konstruktör och beställare. Manualen redovisar steg för steg hur beräknings proceduren är tänkt. De formler och tekniska dokumentationer som har används redovisas sist i denna manual. Dimsilencer har fyra olika funktioner som uppdelas i fyra olika huvudknappar De tre första knapparna används för att söka ljuddämpare som uppfyller olika krav eller jämförelse mellan dess egenskaper. Fjärde och sista knappen Beräkning till lokal räknar från fläkt till och med lokalen med dess ingående komponenter förutom raka kanaler och böjar, dessa och övriga komponenter kan skapas och läggas in som statiska komponenter. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

4 Öppna dimsilencer Dimsilencer huvudfönster med de fyra funktionsknapparna, under fliken arkiv kan vi välja att öppna upp tidigare gjorda beräkningar eller sökningar. Innan vi startar någon av beräkningarna bör vi sätta rätt enheter på flöden och välja aktuell enhet för ljudnivå, det görs under inställningar. Lw: Sök ljuddämpare Fyll i kända uppgifter och sök. Tryck på knappen Lw: Sök ljuddämpare. Peka var ljuddämparen ska sitta, i tilluft / frånluft och före eller efter fläkt. Placeringen kan påverka ljuddata. (Pekar vi på fläkten kan vi lägga till sparad fläktdata) Fyll i ljud före ljuddämparen, uppdelat i frekvensband, vi kan här också skriva en beskrivande text var vi är i anläggningen. Om uppställt ljudkrav efter dämparen ska vara uppdelat i frekvensband kryssa i rutan, om inte fyll bara i vägt krav. (När man glömmer fylla i Lw efter ljuddämparen står den kvar på 0, och vid sökning får man då meddelandet att ingen dämpare klarade kravet.) 5 Fyll sedan tänkt luftflöde och max tryckfall i ljuddämparen. Tryckfall 0 fungerar som alla tryckfall. Kanalhastigheten ändras allt eftersom dimension på ljuddämpar ändras. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

5 På höger sida väljer vi kanaltyp och om ljuddämparen ska vara rak eller böjd. Tryck på? Där finns diagram för tryckfalls faktor som styrs av placeringen av ljuddämparen. Välj i rullistan den faktor som gäller för tänkt ljuddämpare. Fyll i storlek på ljuddämparen. Fyll i längd på X och Y, minsta längd är 00 mm. Vid raka ljuddämpare kan även vald längd låsas annars visas alla längder som klarar uppställt krav. Standardlängder är 650, 50, 850, 50 Och för rensbara +00 mm. Tips! Titta på hastigheten i ljuddämparen när dimension fylls i, här hittar man ofta fel. T ex att man har fel flöde eller att dimensionen på kanalen är för liten. Vilket leder till att egenalstringen i ljuddämparen blir hög. När allt ser bra ut tryck på sök. Nu kan dimsilencer ibland visa att det inte finns någon ljuddämpare som klarar uppställda krav. Välj JA Ja, visar möjliga ljuddämpare. Nej, går tillbaka för att utreda vad som är fel ifyllt. Vanligast är kravet Lw efter ljuddämpare. Ibland finns helt enkelt ingen som uppfyller kravet utan man måste göra en lösning med fler ljuddämpare. Sökresultatet visar olika värden i de olika frekvensbanden, vad som ska visas kan väljas i rullistan i övre högra hörnet. Lw efter, dämpning eller egenalstring. Dimsilencer visar vald ljuddämpares tekniska data i den nedre delen, här kan man även välja att se måttskisser eller bilder. När den ljuddämpare som ska användas har hittats, tryck på knappen addera till listan längst ner till höger. Vi kan också välja att gå tillbaka för att byta storlek på ljuddämparen. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

6 Nu kommer vald ljuddämpare upp i vår lista. Där kan vi se all teknisk data, om vi markerar ljuddämparen kan vi nu också benämna den med aktuell beteckning tex LD Om vår första sökning inte klarade av att dämpa allt ljud ligger överblivet ljud som input vid en ny ljuddämpar sökning Tryck på ny ljuddämpare Fortsätt nu enligt tidigare sätt. Steg -0 Sätt krav Lw efter ljuddämpare Luftflöde Välj typ av kanalanslutning Välj typ av ljuddämpare Fyll i storlek Tryck sök ljuddämpare Välj i listan över träffar på ljuddämpare och addera till listan.!! Jag har valt att lägga till en rektangulär med rund anslutning ( LRCA ). I vår lista över ljuddämpare finns nu två stycken och tillsammans är kravet uppfyllt, här finns möjligheten att ta bort ljuddämpare för att göra nya sökningar. Om vi är nöjda så är det dags att spara beräkningen för att sedan skriva ut. Till utskriften vill vi skriva in projektdata. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

7 Projektinformation Innan vi skriver ut kan vi fylla i projektuppgifter genom att trycka på Fyll i all information som gäller för projektet. Information ligger kvar till nästa beräkning. OBS! Spar beräkningen!! Utskrift 5 Tryck på utskrift. Dimsilencer samlar nu in all teknisk data för de valda ljuddämpare i listan. I förhandsbilden kan vi zooma in och ut i dokumentet. För att byta aktuell skrivare som utskriften ska skrivas ut till tryck på skrivarknappen Tryck sedan på välj skrivare, välj sedan i listan över tillgängliga skrivare, tryck OK. Nu när rätt skrivare är aktuell tryck på OK.!! Tips!! Utskriften kan sparas som en PDF fil. Välj att spara utskrift och byt filformat till PDF. Sid 5 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

8 Sök ljuddämpare Fyll i kända uppgifter och sök. Tryck på knappen Sök ljuddämpare. Peka på var ljuddämparen ska sitta, i tilluft / frånluft och före eller efter fläkt. Placeringen kan påverka ljuddata. Fyll i dämpning som ska uppfyllas uppdelat i frekvensband. Fyll i max ljudalstring så att ljuddämparen inte alstrar mer ljud än kanal efter ljuddämparen. Default står Fyll sedan i tänkt luftflöde och max tryckfall i ljuddämparen. Tryckfall 0 söker på alla tryckfall. Kanalhastigheten ändras allt eftersom dimension på ljuddämpar ändras. Sid 6 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

9 På höger sida väljer vi kanaltyp och om ljuddämparen ska vara rak eller böjd. Tryck på? Där finns diagram för tryckfalls faktor som styrs av placeringen av ljuddämparen. Välj i rullistan den faktor som gäller för tänkt ljuddämpare. Fyll i storlek på ljuddämparen. Fyll i längd på X och Y, minsta längd är 00 mm. Vid raka ljuddämpare kan även vald längd låsas annars visas alla längder som klarar uppställt krav. Standardlängder är 650, 50, 850, 50 Och för rensbara +00 mm. När allt ser bra ut tryck på sök. Nu kan dimsilencer ibland visa att det inte finns någon ljuddämpare som klarar uppställda krav. Ja, visar möjliga ljuddämpare. Nej, går tillbaka för att utreda vad som är fel ifyllt. Vanlig fel är kravet på dämpning som är för stort. Och ibland finns helt enkelt ingen som uppfyller kravet utan man måste göra en lösning med fler ljuddämpare. Tryck Ja Sökresultatet visar olika värden i de olika frekvensbanden, vad som ska visas kan väljas i rullistan i övre högra hörnet. dämpning eller egenalstring. Dimsilencer visar vald ljuddämpares tekniska data i den nedre delen, här kan man även välja att se måttskisser eller bilder. Här är värden som inte uppfyller kravet färgade röda för att vi lättare ska se vilket frekvensband som inte klarar sökningen. När den ljuddämpare som ska användas har hittats. Tryck på knappen addera till listan längst ner till höger. Sid 7 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

10 Nu kommer vald ljuddämpare upp i vår lista. Där vi kan se all teknisk data, om vi markerar ljuddämparen kan vi nu också benämna den med aktuell beteckning tex LD I listan kan vi nu lägga fler ljuddämpare med olika egenskaper där vi sedan kan välja vilken som ska användas. För att göra en ny sökning Tryck på ny ljuddämpare Fortsätt nu enligt tidigare sätt. Steg - Sätt önskad dämpning, max alstring Luftflöde, tryckfall Välj typ av kanalanslutning Välj tryckfalls faktor Välj typ av ljuddämpare Fyll i storlek Tryck sök ljuddämpare Välj i listan över träffar på ljuddämpare och addera till listan. I vår lista över ljuddämpare finns nu två stycken och tillsammans är kravet uppfyllt, här finns möjligheten att ta bort ljuddämpare för att göra nya sökningar. Om vi är nöjda så är det dags att spara beräkningen för att sedan skriva ut. Sid 8 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

11 Projektinformation Innan vi skriver ut kan vi fylla i projektuppgifter genom att trycka på Fyll i all information som gäller för projektet. Information ligger kvar till nästa beräkning. OBS! Spar beräkningen!! Utskrift 5 Tryck på utskrift. Dimsilencer samlar nu in all teknisk data för de valda ljuddämpare i listan. I förhandsbild och kan vi zooma in och ut i dokumentet. För att byta aktuell skrivare som utskriften ska skriva ut till tryck på skrivarknappen Tryck sedan på välj skrivare, välj sedan i listan över tillgängliga skrivare, tryck OK. Nu när rätt skrivare är aktuell tryck på OK.!! Tips!! Utskriften kan sparas som en PDF fil. Välj att spara utskrift och byt filformat till PDF. Sid 9 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

12 Ljuddämparprestanda Fyll i Lw och välj ljuddämpare. Tryck på knappen Ljuddämparprestanda. Peka var ljuddämparen ska sitta, i tilluft / frånluft och före eller efter fläkt. Placeringen kan påverka ljuddata. (Pekar vi på fläkten kan vi lägga till sparad fläktdata) Fyll i ljud före ljuddämparen uppdelat i frekvensband, vi kan också skriva en beskrivande text var vi är i anläggningen. I kolumnerna till höger redovisas nu för aktuell ljuddämpare : dämpning, alstring Lw efter ljuddämparen Vägd ljudtrycknivå Fyll sedan i tänkt luftflöde. Kanalhastigheten och tryckfall ändras allt eftersom dimension på ljuddämpar ändras. När orimliga värden är inmatade blir texten röd, fortsätt tills rätt värde är ifyllt och den röda texten försvunnit Sid 0 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

13 På höger sida väljer vi kanaltyp Typ av ljuddämpare, rak eller böjd. Tryck på? Där finns diagram för tryckfalls faktor som styrs av placeringen av ljuddämparen. Välj i rullistan den faktor som gäller för tänkt ljuddämpare. Nu finns alla tillgängliga ljuddämpare i rullistan, peka på önskad typ. Välj storlek, titta på hastigheten som hela tiden ändras beroende på dimension. Välj sedan längd. Välj typ av (koder för olika) baffel kombinationer gäller endast för rektangulära ljuddämpare. Till höger om kravet visas nu all information om aktuell ljuddämpares prestanda. Tips! Använd pil upp och ner för att söka bästa ljuddämpare inom storlek eller typ. När rätt ljuddämpare är hittad tryck på addera till listan. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

14 Nu kommer vald ljuddämpare upp i vår lista. Där vi kan se all teknisk data, om vi markerar ljuddämparen kan vi nu också benämna den med aktuell beteckning tex LD I listan kan vi nu lägga fler ljuddämpare med olika egenskaper där vi sedan kan välja vilken som ska användas. Vi kan också editera ljuddämparen eller radera den. För att söka eller editera ljuddämpare Fortsätt nu enligt tidigare sätt. Steg - Luftflöde Välj typ av kanalanslutning Välj typ av ljuddämpare Fyll i storlek Välj kod, se vilken som ger bästa resultat. Addera till listan. När sökningen är klar och om vi är nöjda så är det dags att spara beräkningen för att sedan skriva ut. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

15 Projektinformation Innan vi skriver ut kan vi fylla i projektuppgifter genom att trycka på Fyll i all information som gäller för projektet. Information ligger kvar till nästa beräkning. OBS! Spar beräkningen!! Utskrift 5 Tryck på utskrift. Dimsilencer samlar nu in all teknisk data för de valda ljuddämpare i listan. I förhandsbild och kan vi zooma in och ut i dokumentet. För att byta aktuell skrivare som utskriften ska skrivas till tryck på skrivarknappen Tryck sedan på välj skrivare, välj sedan i listan över tillgängliga skrivare, tryck OK. Nu när rätt skrivare är aktuell tryck på OK.!! Tips!! Utskriften kan sparas som en PDF fil. Välj att spara utskrift och byt filformat till PDF. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

16 Beräkning till lokal Allmänna förklaringar Beräkning till lokal är tänkt som ett kraftfullt verktyg då man inte beräknar ljud i sin CADmodell. Beräkningen är från fläkt till och med lokalen, där vi tar hänsyn till rumsdämpning, antal ljudkällor och ljud från både till/frånluft system. Men vi räknar inte med det ljud som går från rum till rum. Tre moment måste ske i rätt ordning, insättning av lokal, don och fläkt. Dimsilencer släcker alla andra val tills dessa tre är införda. Vi måste känna till anläggningen så pass bra att vi kan uppskatta flödet i de olika grenar som går från fläkt ut mot lokalerna. Beräkningen byggs upp så att flera liknande lokaler kan beräknas genom att spara beräkningen och byta ut de komponenter som är annorlunda, likaså kan vi ändra lokalens egenskaper och ljudkrav. Den övre delen av fönstret redovisar aktuell ljudtrycksnivå samt uppställda krav. I mittendelen finns fönster för till/frånluftens alla beräknade komponenter Ange lokaldata Starta med att skriva in lokalnamn Längd, bredd och höjd. Skriv sedan in lokalens ljudtrycks krav. Lp Välj typ av rumsdämpning i listan, när typ är vald redovisas aktuellt alfa värde och rumsdämpning R värde. Ange hur många till/frånuftsdon respektive andra ljudkällor (t ex cirkulationskylare) det finns i lokalen. Välj om dämpningen ska beräknas automatiskt eller skrivas in manuellt. När värdet skrivs in manuellt räknas värdet direkt. Vid beräkning tas hänsyn till avstånd för direktfält Fyll i placering Q av donen samt avståndet r som avgör om :a donet ligger i direktfältet eller i efterklangsfältet. Se kurvan för aktuell lokal. När allt är klart trycker vi på addera till listan, nu hamnar en lokal i båda fönstren i mitten ovan, en för tilluft och för frånluft. I sammanställningen överst kan vi se aktuell ljudnivå i rummet, ljudkravet uppdelat på två ljudkällor och antalet don. När avståndet till första don är kort får ljudet ingen påverkan av rumsdämpningen, dimsilencer räknar D (dämpning) från :a donets placering i direkt fältet och beräknar sedan övriga don som ligger i efterklangsfältet. I Sverige mäts ljudet i efterklangsfältet. Special: För att sätta egna efterklangstider, kryssa i rutan för ange efterklangstider i frekvensband. Nu släcks lokaltyp och efterklangstider för lokalen syns, här kan vi nu ändra specifika frekvenser för att anpassa till vår aktuella lokal. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

17 Sätt in don Nu ska vi sätta in ljudkällor i lokalen, vi pekar på lokal i tilluften och högerklickar eller pekar på sätt in komponent I listan finns nu bara don och annan ljudkälla att välja på, välj sätt in don. Nu ändras underdelen och visar istället en struktur med don samt en mapp med egna don. Om eget don inte finns än får vi lägga dit ett don tillfälligt för att sedan byta ut det när vi har skapat det. Se skapa egna komponenter. Välj Don och aktuellt flöde med ett tryckfall. När allt ser bra ut tryck på addera till listan. Läs av egenalstringen och avgöra om donet klarar rumskrav, här kan man göra ett överslag för att inse att donet är för litet. 5 Peka nu istället på lokal i frånluftsfönstret och upprepa steg -, dimsilencer känner att det är frånluft vi nu söker och visar bara frånluftsdon. Donen tillsammans ska bli totalflödet, varje don ska bära sitt eget flöde, dimsilencer räknar med att det är samma Lw i båda donen. Sätt in annan ljudkälla Markera lokalen och välj att sätta in komponenter. I listan finns nu bara don och annan ljudkälla. Om vi har satt in don är don släkt. Välj att sätta in annan ljudkälla. Fyll i Namn och data och tryck på OK. Sid 5 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

18 Sätt in fläkt 5 6 Markera tilluftsdonet i fönstret och välj att sätta in komponent. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sätt in komponent.) Välj sedan att sätta in fläkt. Ner till vänster kommer alla fläktar som finns skapade. För att skapa en egen fläkt markera en befintlig och ändrar. För att spara utan att sätta in fläkten, tryck på spara. ( Detta används när fler fläktar ska skapas) För att skapa och sätta in fläkt, ändra vid data och tryck på addera till listan. Nu sparas fläkten i listan över fläktar samtidigt som den adderas till listan. Fläkten som skapas innehåller data för trycksida och sugsida, vilket gör att vi kan använda den på både tilluft och på frånluft. Markera frånluftsdonet och välj att sätta in komponent, Välj sätt in fläkt. Nu kommer alla fläktar upp och läser in sugsidans ljud. Välj fläkt och tryck på addera till listan. För att skapa en egen mapp markera endast Lindab i vänstra fönstret och skriv in det nya mapp namnet till höger, skapa sedan artikeln med alla data och tryck spara eller addera till i listan För att ändra data på fläkt, markera aktuell fläkt ändra data och tryck på addera till listan. Nu frågar DS om vi ska ersätta vald fläkt i listan. Svara Ja. Den nya fläkten hamnar nu också i fläktlistan. Sid 6 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

19 Sätt in fördelningslåda Markera fläkten och välj att sätta in komponent. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sätt in komponent.) Välj sedan att sätta in fördelningslåda. Fyll i data för storleken på lådan. Arean visas! Välj nu om huvudanslutningen sitter i någon av gavlarna ( st) eller i någon av sidorna (st ) Välj sedan om det är en cirkulär eller rektangulär kanal som är huvudanslutning, skriv in dimension Markera om invändig baffel finns, och om det är med dubbel yta. Markera hur baffeln är monterad. Skriv bredd och höjd Välj typ av invändig isolering i rullistan. Om eget värde väljs, fyll i värden för varje frekvens. Tryck på lägg till i listan. Om vi ska sätta in låda på frånluft markera frånluftsfläkten och upprepa steg -0 Om kanalerna sitter mot varandra t ex gavel mot gavel räknas det som invändigt isolerad kanal, då bör en baffel installeras. För att ändra namn på produkterna, markera produkt i beräkningslistan och byt namn i produkt fönster För att ändra på data markera produkt och ändra data, därefter tryck på addera till lista, DS frågar om vi ska ersätta vald produkt. Svar Ja Sid 7 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

20 Sätt in T-stycke, X-rör Cirkulärt / Rektangulärt Markera den produkt som T-stycket ska placeras efter, välj att sätta in komponent. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sätt in komponent.) Välj sedan att sätta in t-stycke. Välj cirkulärt eller rektangulärt. Välj vilken väg ljudet går i beräkningen, med knappen nästa bild. Fyll i dimensioner Fyll i flöden ( Används för att räkna ut egenljudalstring.) Addera till listan. Insättning av fler T-stycken. Upprepa steg -7, Om vi står på ett t-stycke kommer nu kommer frågan om vi ska ersätta valt T-stycke. Svarar vi ja- ändras valt till de nya värden som är skrivna. Svarar vi nej - läggs ett t-stycke till in i listan. För att ändra namn på T-stycke markera T- stycket i produktlistan i beräkningen och ändra beteckningen i fönstret ovan. Vill vi ta bort en komponent i produktlistan, markera och välj att ta bort produkt. Vi kan ta bort alla produkter utom lokal, don och fläkt. Dessa kan vi bara ändra data på. De tre komponenterna krävs för att vi ska beräkna lokal. Sid 8 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

21 Sätt in spjäll 5 Cirkulärt / Rektangulärt Markera den produkt som spjället ska placeras efter, välj att sätta in komponent. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sätt in komponent.) Välj sedan att sätta in spjäll. Välj i listan över cirkulärt spjäll eller egna spjäll. Fyll i flöde och tryck ( Om egna spjäll väljs är flöde och tryck redan ifyllt och kan bara läsas.) Addera till listan. Sätt in egen komponent Gäller alla produkter. Först måste de tre stegen vara klara dvs Lokal, don och fläkt, därefter tänds skapa komponent. Markera den produkt som komponenten ska placeras efter, välj att sätta in egen komponent. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sätt in komponent.) Välj sedan att sätta in egen komponent. Välj i listan över egna komponenter. Addera till listan. Skapa komponent Markera mapp där egen komponent ska placeras. Fyll i produktnamn, flöde och tryck. (Beteckning kan bara fyllas i efter att produkten är adderad till listan) All data som fylls i är statisk och kommer att läsas vid insättning. För att skapa fler produkter vid samma tillfälle använd spara knappen. Alstringen på cirkulära beräknas efter flöde och tryck. Rektangulära kan finnas i alla olika dimensioner, dessa måste skapas för specifikt flöde och tryck manuellt. Och väljs då under egna spjäll. Läs nedan hur dessa skapas. För att ändra namn på spjäll markera insatt spjäll i projektlistan och ändra beteckningen i fönstret ovan. För att byta ut första donet med ett egen don, markera första donet och välj sedan de don som ska ersätta, tryck addera till listan. Lw före och Lw efter redovisas när produkten finns i projektlistan och när man studerar beräkningsförloppet efter insättning. För att ändra namn på egen komponent, markera insatt komponenten i projektlistan och ändra beteckningen fönstret ovan. Insättning av fler egna komponenter. Upprepa steg -, Om vi står på en egen komponent kommer frågan om vi ska ersätta vald komponent. Svarar vi ja, ändras produkt till den valda produkten. Svarar vi nej, läggs en produkt till in i listan. Sid 9 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

22 Ta bort komponent från beräkning Gäller alla komponenter. Markera den komponent som ska raderas Välj att radera komponent. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sätt in komponent.) Analys av ljud. Analysera hur mycket det låter Analysen sker längst upp i vänster hörn. Dimsilencer redovisar hur mycket det låter i lokalen och lokalens ställda krav, fördelat på tilluft och frånluft. Till höger visas hur många ljudkällor vi har angett. (Som vi räknar med) Nedanför i beräkningslistan visas hur mycket det låter i Lw ( ljudeffektnivå) efter varje komponent. Här kan vi nu avgöra var vi ska placera ljuddämpare. Börja med att titta på alla komponenter som alstrar ljud, avgör sedan om det är fläkt ljud eller komponent ljud som är dimensionerande, ofta är det en mix av båda. Och därför behövs en ljuddämpare på både platserna. Vi kan nu testa att placera in en ljuddämpare och direkt läsa av längst upp till vänster ljudtryck till lokalen. När vi väljer ibland ljuddämparna visas ändringen direkt, när lämplig ljuddämpare är vald adderar vi den till listan. Sid 0 CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

23 Sök ljuddämpare Markera var i beräkningen vi ska placera in ljuddämparen. Välj att söka ljuddämpare. (Vi kan välja att högerklicka eller att peka på knappen sök ljuddämpare.) Nu fyller dimsilencer i aktuell ljudeffektnivå i fältet för Lw före, vi kan skriva in egen beskrivande text för komponent före ljuddämparen. Välj sedan typ och dimension av ljuddämparen. Här får man direkt hjälp att se hastigheten i anslutande kanal.( Hög hastighet = hög egenalstring.). Tryck sedan på sök ljuddämpare. Dimsilencer försöker hitta en ljuddämpare som ska dämpa så att lokalens ljudkrav uppfylls. Ofta låter det för mycket för att klara detta med en ljuddämpare, dimsilencer varnar då för att vi inte hittar en ljuddämpare som klarar uppställt krav Tryck på Ja. Flytta urvalsrutan så att lokalens resultat syns, nu kan vi läsa av ljudtryck till lokalen. När vi väljer ibland ljuddämparna visas ändringen direkt. När lämplig ljuddämpare är vald adderar vi den till listan. Fortsätt med att placera ut nästa ljuddämpare steg -7 för att slutligen komma ner till en ljudtrycksnivå som uppfyller lokalens krav, då ändras den röda siffran till att bli svart. Fördelningen mellan ljudkrav för tilluft och frånluft kan förskjutas genom att bocka i kryss rutan för fördelningskrav. När lokalens totala ljudtryck är uppfyllt ändras även total siffra ifrån röd till grön. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

24 Spara beräkning När beräkningen är klar till första lokalen spar beräkningen som lokal ( eget namn), nu får beräkningen ett namn. (se överst på skärmen.) För att beräkna till nästa lokal, spara som nytt namn lokal (eget namn). Ta bort de delar som inte gäller för den nya beräkningen och lägg till de nya komponenter. Om det är en ny typ av lokal så ändra även på lokalen och lokalens krav. Under fliken Arkiv välj spara som Döp beräkningen till lokalens namn. Hämta sparad beräkning För att fortsätta ifrån en tidigare beräkning. Under fliken Arkiv välj hämta beräkning. Utskrift 5 Tryck på utskrift. Dimsilencer samlar nu in all teknisk data för de valda ljuddämpare i listan. I förhandsbild och kan vi zooma in och ut i dokumentet. För att byta aktuell skrivare som utskriften ska skrivas till tryck på skrivarknappen Tryck sedan på välj skrivare, välj sedan i listan över tillgängliga skrivare, tryck OK. Nu när rätt skrivare är aktuell tryck på OK.!! Tips!! Utskriften kan sparas som en PDF fil. Välj att spara utskrift och byt filformat till PDF. Sid CADsupport / Akustiksupport telefon: e-post: 00 Lindab AB

25 DIMsilencer hjälp DIMsilencer.0 Beräkning av ljudtryck: Resultat för rum Tilluft [db] Frånluft [db] Ljudeffekt (en ljudkälla) Ljudeffekt från alla Ljudtryck i rum Lw () + antal ljudkällor Lw alla - Dämpningen Lp st 6 8 st 5 8 Totalt ljudtryck Lp_tot 7 Dämpning av ljud från ett don i på avståndet r. Den maximala dämpningen, rumsdämpningen uppnås i efterklangsfältet. När man kommer donet blir dämpningen På diagrammet visas ett rum med R = DIMsilencer beräknar resulterande dämpning utifrån: don på avstånd r resten i efterklangsfältet Exempel. Tre don se Don : dämpning = db Don : dämpning = db Don : dämpning = db Resulterande dämpning= db (se Direkt fält Efterklangsfält Dämpning D don Dämpning D don Avstånd r (m) Avstånd r (m) 8 = Q faktor (placering i rummet) 8 = Q faktor (placering i rummet)

26 DIMsilencer hjälp DIMsilencer.0 Dämpning i direkta ljudfält Dämpningen är beroende av ljudkällans Riktningsfaktor enligt Dämpning i efterklangsfältet Även kallad rumsdämpning och är oberoende av avstånd ljudkällan. Absorbtionsarea A erhålles från. Rummets ytor och absortionsfaktor. Rummets efterklangstid och volym. Exempel: Dämpning vid ett absorbtionsarea på 0m Sabine = db Dämpningen ökar 6 db när avståndet Dämpning: Rumsdämpning Dämpning D Avstånd r (m) Exempel: Dämpning av takdon med m avstånd, ca = 8 8 = Q faktor (placering i

27 DIMsilencer hjälp Formler Ljudtryck i rum: NB. Det antas samma ljudeffekt från alla DIMsilencer.0 Lp: Ljudtryck i rum [db] Lw(): Ljudeffekt från ett don [db] n: D: Antal don Dämpning [ - ] [db] DIMsilencer: Dämpning med ett don på avstånd r resten i efterklangsfältet. q: r: Riktningsfaktor Avstånd till don [ - ] [m] A: Absorbtionsareal [m² Sabine] n: Antal don [ - ] Dämpning vid ett don på avstånd r: q: Riktningsfaktor [ - ] r: Avstånd till don [m] eller A: Absorbtionsarea [m² Sabine] F: Frifälts dämpning [db] R: Rumsdämpning [db] Dämpning i direkt fält (Frifälts dämpning) q: Riktningsfaktor [ - ] (Direkt ljud dominerande) r: Avstånd till don [m] Dämpning i efterklangsfält: Rumsdämpning (Reflekterande ljud dominerande) A: S: Absorbtionsarea begränsningyta [m² Sabine] [m²] a: Absorbtionsfaktor [ - ] ( Sabines Formel) V: Volymen [m³] Dämpning från alla ljudkällor på aktuella avstånd D(n): Dämpning don n [db] n: Antal don [m]

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Stefan Nilsson 2007-09-22 1

Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Spårplan i Raily, steg-för-steg Följande är ett försök att steg för steg visa hur man gör en enkel spårplan i Raily. Spårplanen vi gör här är en enkel rundbana i H0 med en bangård,

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Virvelluftspridare SDZ

Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ är avsedd för publika byggnader med stor volym, till exempel saluhallar, varuhus, offentliga arenor osv. Spridarens funktion kan anpassas till både sommar-

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Kom i gång med d.u. värme & sanitet

Kom i gång med d.u. värme & sanitet Senast uppdaterad 2007-06-13 Sidan 1 av 14 1 Logga in Gå in på: http://www.vvsteknik.net/ Under Inloggning internettjänster i menyn välj d.u. värme & sanitet Ange Användarenamn och lösenord Senast uppdaterad

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon Halton TSA Virveldon Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning Lämplig för stora och höga lokaler Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner Rektangulär rak ljuddämpare Dimensioner a + 00 b a Beskrivning är försedd med inbyggda sidobafflar placerade utanför det anslutande breddmåttet. n kan tillverkas i alla normalt förekoande kanaldimensioner.

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Manual för administration av Stängda Länkar i BoxOffice

Manual för administration av Stängda Länkar i BoxOffice Manual för administration av Stängda Länkar i BoxOffice VP Direct Stängda länkar Användningsområde En försäljningslänk som kan användas för områden nedan: Pre- sale Special pris Riktad försäljning Unika

Läs mer

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA Utgått 06.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-04 sid 53 Luftspridare CYLP, CYLO CYLP och CYLO är en serie tysta luftspridare med integrerad anslutningslåda för frihängande montering i tak. Luftspridarna

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM En förutsättning för en ekonomisk mjölkproduktion är att det är rätt antal djur i ladugården. Tomma platser kostar pengar. Överbeläggning å andra sidan är ofta

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Flytt av e-post till OCS

Flytt av e-post till OCS Flytt av e-post till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Flytt av poppad e-post till en.pst-fil... 3 2.1. Flytt av (poppad) Eudora

Läs mer

DFB - Konspridare DFB. Konspridare

DFB - Konspridare DFB. Konspridare DFB Konspridare Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Installeras i undertaket, utförande i aluminium Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning Alla tillgängliga storlekar

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar.

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar. Rebus SMS-modul 2011-06-08: Nytt sändningsförfarande, via Internet 2011-08-25: SMS sparas i Dokumentloggen 2011-08-29: SMS i Norge Om SMS ska skickas från Sverige måste ett avtal slutas med SMS-operatören

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Virvelluftspridare NWPplus

Virvelluftspridare NWPplus Virvelluftspridare NWPplus Kylning Värmning Virvelluftspridare NWPplus, vilken är en takluftspridare med integrerad anslutningslåda, är lämplig i lokaler som kontor, hotell, sjukhus, restauranger, konferensrum

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Handledning Miljömanualen på webben

Handledning Miljömanualen på webben Handledning Miljömanualen på webben Välkommen till Miljömanualen på webben. Det här dokumentet beskriver hur man använder Miljömanualen. Inloggning Börja med att logga in i avsedda fält uppe till höger

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Om IndTA... 2 Logga in i IndTA... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt evenemang... 3 Första

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

TTF Aktivt taktilluftsdon

TTF Aktivt taktilluftsdon Introduktion Det aktiva tilluftsdonet TTF är takmonterat och framtaget för att kunna styra inomhusklimat med undertempererad tilluft utan att få dragproblem vid reducerade luft flöden. Donet är utrustat

Läs mer

HotCollection Träffsäkra analyser av svenskarnas TV-tittande. HotTimeDetalj

HotCollection Träffsäkra analyser av svenskarnas TV-tittande. HotTimeDetalj HotTimeDetalj Introduktion I modulen HotTime Detalj analyserar man i huvudsak tidsslottar, dvs egenhändigt sammansatta tidsperioder. Dessa tidsperioder kan studeras som helhet såväl som exempelvis kvart

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Monteringsanvisning EURODON

Monteringsanvisning EURODON förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående information/ 2014-11-06 Monteringsanvisning EURODON Till varje tilluftsdon medföljer: - Renslucka till aktuell radiatortyp - 2st sidoprofiler till

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer