Medlemsblad Kvinnohöjden Juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad Kvinnohöjden Juni 2012"

Transkript

1 Medlemsblad Kvinnohöjden Juni 2012 Föreningsbrev B Avs Kvinnohöjden Storsund Borlänge

2 Kvinnohöjdens medlemsmöte i Stockholm den 5 augusti 2012 kl 12:00, börjar kl 11:30 med fika Adress: Bogemenskapen Dunderbacken, Hägerstensvägen 237 C i Axelsberg. T-bana mot Norsborg. Skicka sms till Ewa för insläpp. 1. Mötets öppnande 2. Runda 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesunderlättare 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare tillika rösträknare 7. Föregående mötesprotokoll 8. Utvärdering av sommaren hittills 9. Feministisk pedagogik 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas med en runda Medlemsavgift 2012 Det är nytt år och dags att betala in medlemsavgift för Avgiften är 313 kronor och skall sättas in på pg , betalningsmottagare Kvinnohögskolegruppen. E-post Meddela gärna din e-postadress till så blir våra utskick enklare att göra och billigare! Stockholmsgruppen välkomnar nya medlemmar Bor du i Stockholm och känner att du längtar efter att träffa Kvinnohöjden-kvinnor även vintertid? I så fall är du välkommen till Stockholmsgruppen. Vi träffas en gång i månaden, är du intresserad så kontakta Ulrika Mansfield,

3 KVINNOHÖJDEN 2012 Anteckningar från medlemsmöte för Kvinnohöjden 14 april 2012 på Kvinnofolkhögskolan, Göteborg. Närvarande: Birgitta Andreasson, Meta Borgblad, Catarina Englund, Ingela Giss, Elsa Modin, Gunilla Nilsson, Eva Pettersson, Eva Tiby & Karola Wiberg. 1. Mötet öppnades av Elsa Modin. Runda följde. 2. Information om Kvinnofolkhögskolan. Rundvandring; härliga verksamhetslokaler & levande historia & framtid! Barn-, mat., snickeri- biblioteks-, kultur- & skrivandeverksamheter mm i härlig atmosfär! 3. Godkännande av dagordningen, Ingela Giss anmälde övrig fråga. 4. Val av mötesunderlättare: Eva Pettersson 5. Val av protokollförare: Eva Tiby 6. Val av rösträknare tillika justerare: Elsa Modin & Ingela Giss. 7. Föregående mötesprotokoll: Justerat och godkänt med förtydligandet att det inte finns något lägsta pris vad gäller försäljningen av Kvinnohöjdens Volvo Valborg. 8. Rapport från arbetsgrupper: Kursprogramsgruppen (Elsa M): gruppens arbete är slutfört. En i gruppen, Meta Borgblad, kommer tillsammans med Malin Backström att utgöra kursanmälningsgruppen, fram till att det finns häxor på Kvinnohöjden. Meta informerade kort om anmälnings-profilen hittills: Tre veckor utmärker sig med många anmälningar: Projektveckan, 12-stegsveckan & Tangokursen. 9. Göteborgsgruppen har viss verksamhet, men uppslutningen är skral. Inga rapporter från övriga grupper. 10. Hur sprider vi kursprogrammen? (Längre diskussion.) 3000 program tryckta, vad händer sedan? 400 är sända till Göteborg (Ingela Giss). Resterande finns i kollektivhusboendet Dunderbacken i Stockholm. Vi får nog lita till enskilda initiativ här. Ett förslag var dock att medlemmar (m fl) kan skriva in på listan var de har distribuerat program när det görs samlat. Ett ex från Göteborg: HBTQ-dagarna i maj/juni är ett bra tillfälle att dela ut program (Ingela G). Tills vidare kontaktas Ingela Giss för program i Göteborgsområdet, Dunderbacken, t ex Sonja Rosenqvist eller Ruth Huber för program i Stockholmsområdet. Oklart Malmöområdet, övriga landet, Eva Tiby kollar med Eva Törnegren, Malmö. kan vi sedan lämpligen skriva var vi har lämnat program: t ex Stadsbiblioteket I Mjölby, Universitetet i Örebro (var), Stockholms universitet (var), Konsum Skellefteå osv. 11. Att informera om Kvinnohöjden till icke-medlemmar/ (Punkt 12 behandlades samtidigt: Hur får vi fler betalande medlemmar?). Under denna punkt diskuterades bl a behovet att vara tydlig och tillgänglig rörande hemsidan. (M Högling och M Thiessen har åtagit sig att se över tillgängligheten aug 11.) En marknadsföringsgrupp (L Einhorn & A Billby) har funnits och denna har bl a sänt ut 100 informationsmail till kvinnoorganisationer. Oklart resultat. Vidare diskuterades frågan om vilken information som sprids genom vilka kanaler. På medlemslistan borde vi vara ca 99 personer, men en med över 700 namn finns. Lämpligt att sända viss info till den fylligare listan. Om medlemskap: vi bör informera och bjuda in kvinnor ang medlemskap kontinuerligt, inte minst på Kvinnohöjden vid inskrivning respektive stormöte.

4 Elsa Modin uppdaterar latkatten för Stormöten i detta avseende. Här följde en kortare diskussion om möjlighet att sänka, eller rabattera, medlemsavgiften, som några förespråkade. Då detta inte är rätt forum lämnades frågan. VI BESLUTADE: att föra ut följande på (stora, 700-listan) mailen: - Puffa för att kvinnor ska bli medlemmar - Puffa för att kvinnor ska anmäla sig till sommarens kurser - Puffa för den utbildnings/tränings/informations-verksamhet som hålls under öppningshelgen i maj - Och för medlemmarna: - Puffa för att dela ut program och skriva till listan var vi har delat ut/lagt ut Elsa Modin talar med Maria Thiessen om möjligheterna att göra detta Viktigaste händelserna på Kvinnohöjden, in i kalendern/ut på hemsidan? För att dead-lines skall vara kända bl a. För att protokoll från Medlemsmöten ska komma ut så snart som möjligt, ej vänta till nästa Medlemsblad, då det blir svårt för kommande möteshållare att göra dagordning mm. Diskuterades: olika kalenderformer. Viktigt att inte lägga plikter på oss/varandra, samtidigt vara öppna och tydliga. Viktigt också att lämna spår efter oss. T ex kort pm efter att vi har hållit kurs/ varit häxor. 13. Se ovan under punkt Feministisk pedagogik: innebörd och levandehållning? Stående punkt? Mötesdeltagarna diskuterade detta och sammanfattade att vi just nu tillsammans GÖR feministisk pedagogik genom/på mötena, genom rundor, genom att diskutera igenom utan att hasta igenom beslut, genom fördjupningar och mycket mera. Behov av dokument om Fem ped som sänds ut till kommande kursledare: Elsa Modin undersöker frågan. Meta Borgblad & Malin Backström påminner skriftligen kursledare om innebörden av fem ped, t ex basgrupper, rundor och matlagning. (Finns dokumentet på Kvinnohöjden?). 15. Övriga frågor: -Elsa Modin informerade om ett kulturevenemang i Göteborg. -Ingela Giss informerade om att Arbetsveckan i kursprogrammet heter Bygg- & trädgårdsvecka, men att det inte finns någon ansvarig/igångsättare för trädgårdsdelen. Kursprogramsgruppen/anmälningsmottagarna hanterar detta genom att informera eventuella anmälande kvinnor om att det inte finns någon igångsättare. Men först frågar Elsa Modin Sonja Rosenqvist (häxa då) om Sonja kan vara igångsättare. 16. Nästa medlemsmöten: 17-20/5: Kvinnohöjden samt 5/8 PRIDE-veckan i Stockholm. 17. Avslutande runda: Vi fortsätter göra feministisk pedagogik, skönt att diskutera viktiga saker utan beslutstvång/förväntan, bra få vrida och vända på allt. 18. Slutligen begav sig de flesta mötesdeltagarna till Grekisk krog och smälte möte, mat & malt. Antecknade Eva Tiby Justerade Ingela Giss Justerade Elsa Modin

5 Protokoll från Kvinnohöjdens medlemsmöte i Storsund lördagen den 19 maj 2012 Närvarande: Britta Christiansen (mötesunderlättare) Mette Handler, Sonia Johansson, Monica Högling, Agneta Billby, Sonja Rosenqvist(sekr), samt som observatör Yvonne Kölling (ej medlem). Dagordningen fastställdes. 1. BIL I SOMMAR. Sonia J. rapporterar. Bilen Valborg: ingen medlem har hört av sig om köp, alltså går Sonia ut med annons i juni, prisläge :-. HYRBIL: från AVIS i Borlänge 15/6-10/8 Peugeot 308 kombi, utan dragkrok, (ca ) Vid ev. behov av släptransport ska vi hyra detta. EJ husdjur i bilen! EJ rökning! Hyrbilen ska hämtas av Marie Samuelsson(bilansvarig) alt. Arja Magnusson(första kursen)!obs! VIKTIGT! Särskild LOGGBOK/HYRBIL (på kontoret) Den som är BILHÄXA varje vecka skriver sitt namn +tfn.nr i loggboken (krav för att hyresavtalet ska gälla). 2. BÅTEN=ADA=EKAN. Hälften av upprustningsjobbet är nu gjort: linolja+tjära+terpentin=roslags-mahogny har strukits på (Agneta+Britta), mycket arbete är ändå kvar att göra, + blötläggning! Förslag; att sälja ekan i augusti, f.a. köpa en ny båt (plast) till våren(en liten som är enkel att ro). 3. Denna arbetshelg = öppningshelgen är vi endast 8 kvinnor, = alldeles för få för att klara:städ i kök (muslort+spindelnät),trädgård, gräsmattor, lyfta innanfönster till vinden, fixa båten, olja trädäcket. Hur löser vi det arbetsbehovet? Det behöver alla vi medlemmar fundera ut! 4. HÄX-LÄGET. Alla kursveckor har god täckning. Britta C.+Sabina Laurent har varit mottagare, och Brittas mail-utskick till alla medlemmar gav mycket bra gensvar. Regel sedan tidigare är: inte fler än 4 häxor kan vara gratis på samma vecka. Mötet ville att vi tar upp detta till diskussion på årsmötet. Kan vi tillåta fler, kan det ex.vis baseras på antalet kursdeltagare.(40 st kanske kräver häxor?) 5. ÖVRIGT. Behöver gården flaggstång? Vem har utrett det (prisfrågan) tidigare? Handikappfrågan ska vi komma vidare med den? Var är Funktionsgruppen? 6. NÄSTA DAG kom vi ihåg lite till! Återvinning : Denna helg har vi provat att sortera ut pappersförpackningar + mjukplast för att lämna på åter-vinn-stationen i Ornäs(ICA). Detta kan kanske bli alltför betungandeför häxorna, därmed anser vi att det är upp till varje häxgrupp att besluta. Annars kan vi skaffa egna kärl för hämtning, det blir förstås en kostnad. 7. BRANDLARMET. Nytt har installerats ( beställt av Sonia J.)Vi fick instruktion + provhöra signal. Instruktionerna finns bredvid larmet i stora huset. 8. MILJÖKONTORET (Borlänge) har varit här och inspekterat vårt vatten=ingen anmärkning!. Vid pennan : Sonja Rosenqvist Vidi: Britta Christiansen

6 Kontaktpersoner till arbetsgrupper Telefonsvarare och e-post: Marie Samuelsson Monica Högling Hemsida och medlemsregister: Maria Thiessen Ekonomigruppen: Ruth Huber Stockholmsgruppen: Ulrika Mansfield Göteborgsgruppen: Ingela Giss Uppsalagruppen läsecirkel: Brita Christiansen Trädgårdsgruppen: Sonja Rosenqvist Husgruppen: Sonia Johansson Marknadsföringsgruppen: Agneta Billby Häxsamordnare: Brita Christiansen Sabina Laurent Bilansvarig: Marie Samuelsson Funktionsgruppen: Ingela Giss Kursprogramsgruppen: Eva Tiby

7 HUR GÖR VI PÅ KVINNOHÖJDEN? Beslut om vistelsen på Kvinnohöjden hämtade ur protokoll från årsmöten (ÅM) och medlemsmöten (MM) från den 22 juli 1998 och framåt Medlemsbladet skall alltid ha med sammanställningen över fattade beslut som tagits på medlemsmöten. (MM 23 oktober 2010) Allergi Djurägare ska inte bo i annexet. Den byggnaden är reserverad för allergiker. (MM den 17 februari 2007) Inga pälsdjur i bilen. (MM den 26 september 2009) Animaliskt Ingen animalisk korvgrillning i Kvinnohöjdens regi. (MM den 2 maj 2009) Arbetande gäst Det är inte möjligt att vara arbetande gäst på s.k. gästhelger (jul, nyår och midsommar). (MM den 28 mars 2009) Avgifter Kursavgiften är 350 kr/dygn. Avgiften för läger- och projektveckor är 300 kr/dygn. Gästavgiften för medlemmar och övriga är 225 kr respektive 250 kr/dygn. Arbetande gäster betalar 125 kr/dygn. Avgiften för deltagare i externa grupper är 400 kr/dygn. Medlemsavgiften är 313 kr/kalenderår. Samtliga rabatter togs bort förutom för flickor under 18 år som även i fortsättningen får 50 procents rabatt på kurspriset. (MM den 29 november 2008) Kurs- och gästavgifter ska vara betalda senast tio dagar innan ankomst. Detta för att minska kontanthanteringen. (MM den 14 februari 2009) Bilen Avgiften för hämtning i Borlänge, Falun och Ornäs är 35 kr, 45 kr respektive 10 kr. Ersättning för körning med egen bil är 18:50 kr/mil. Privat användning av bilen kan undantagsvis förekomma och ska då betalas med 25 kr/mil. (ÅM den 18 februari 2006 och MM den 14 februari 2009) Inga pälsdjur i bilen. (MM den 26 september 2009) Djur Hundar som är på Kvinnohöjden ska hållas kopplade eller vara bundna (dock inte i omedelbar närhet av Stora Huset). Hundar ska inte vara på verandan, i Stora Huset, Annexet eller talshuset. Kopplingstvånget gäller även på bryggan när andra kvinnor är där eller kommer dit. Om det är hundkurs kan friare former gälla med avseende på kopplingstvånget. (MM den 1 januari 2004) Antalet djur som får vistas samtidigt på Kvinnohöjden är inte maximerat. Djurägare är inte garanterade enkelrum. Djurägare ska inte bo i Annexet. Den byggnaden är reserverad för allergiker. (MM den 17 februari 2007) Inga pälsdjur i bilen. (MM den 26 september 2009)

8 Externa kurser Interna och externa kurser ska inte hållas parallellt. Externa kurser ska inte få inkräkta på kursprogrammet och ska hållas utanför ordinarie kurstider. Externa kurser ska inte stå i programmet. (MM den 28 mars 2009) Fotografering Fotografier som tagits på Kvinnohöjden och som avbildar personer får inte användas utan tillstånd från personen i fråga. (MM den 22 oktober 2005) Häxor Antalet häxor per vecka är maximerat till fyra stycken. De har rätt till reseersättning (avser resa t.o.r.) för belopp överstigande 200 kronor. Väljer häxgruppen att vara större betalar häxa nr fem etc. som arbetande gäst och har inte heller rätt till reseersättning. (ÅM den 27 februari 1999) Häxor för externa grupper får hela resan (t.o.r.) till Kvinnohuset betald oavsett varifrån de reser upp till kr. (MM den 14 februari 2009) Igångsättare Igångsättare på läger och projektvecka betalar samma pris som arbetande gäst. (MM den 29 oktober 1999) Kursledare Antal kursledare är per kurs är: 3 betalande kursdeltagare 1 kursledare och så vidare Detta antal kursledare har rätt att vara på Kvinnohöjden gratis under den tid de leder kursen, inklusive ett dygn före och ett dygn efter kursen. De har också rätt till resersättning (det belopp som överstiger 200 kr). Om några kvinnor vill vara en större ledargrupp, kan övriga kursledare betala som arbetande gäster. Dessa övriga kursledare har inte rätt till reseersättning. (ÅM den 27 februari 1999) Kurserna Varje kurs disponerar 500 kr. (ÅM den 18 februari 2006) Kursanmälningar kan göras först när kursprogrammet har distribuerats eller ligger ute på hemsidan. (MM den 18 februari 2006) Pojkar på Kvinnohöjden mm Kvinnohöjden är öppen för kvinnor och flickor. Om en person som är född som man har genomfört ett könsbyte och blivit kvinna (= fått kvinnligt personnummer) är hon välkommen till Kvinnohöjden. Pojkar upp till 10 år är välkomna (dvs. till den dag de fyller 10 år). Vissa veckor kan hållas öppna enbart för kvinnor och flickor. Detta ska framgå av kursprogrammet. Om särskild verksamhet ordnas för kvinnor och barn kan pojkar upp till 12 år få komma, om kursledaren väljer det. (MM den 29 oktober 1999 och ÅM den 19 februari 2000) Reseersättning till medlemmar och kursledare Resersättning kan betalas ut till medlem för resa till medlemsmöte och till kursledare för resa till Kvinnohöjden Den del (t.o.r.) som överstiger 400 kr ersätts upp till kr, dvs. maximalt 600 kr Maximalt två ersättningar/år och kvinna ersätts

9 Ersättning betalas inte ut för resor mellan Stockholm och Borlänge eller för resor som understiger 250 km (enkel resa) oavsett färdsätt och kostnad (ÅM den 9 februari 2008) Vistelse på Kvinnohöjden Medlemmar får vara på Kvinnohöjden som gäst. Då ska man stå för maten själv. (MM den 3 augusti 2003) Det är inte möjligt att (som gäst) bo längre perioder på Kvinnohöjden. (MM den 16 oktober 2004) Annexet skall INTE öppnas vintertid, utan hållas helt stängt och låst. (MM 23 oktober 2010) För att en grupp kvinnor skall vara på Höjden vintertid skall en kvinna (eller två) som besitter god kännedom ta på sig uppgiften att sätta på och stänga av vatten, värme mm. Den som är initiativtagare till vistelsen ser till att en sådan kvinna utses. Denna kvinna (dessa kvinnor) tittar över alla rum efter avslutad vistelse så att värmen är avslagen överallt och alla fönster är stängda mm. (MM 23 oktober 2010) Protokoll som fattas (kan vara flera, men detta är vad jag kommit fram till) MM 29/7 99 MM 4 aug 00 MM 17/2 01 och resten av året MM 11/5 02 och resten av året MM 17/5 03 Lena Lagercrantz (uppdaterat senast: )

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Pris: 2400 kr (inkl kost och logi) Kontakt: Annika Wedin, annika.wedin@hotmail.com, 0760 284 959

Pris: 2400 kr (inkl kost och logi) Kontakt: Annika Wedin, annika.wedin@hotmail.com, 0760 284 959 Vi lär oss de traditionella gammeldanserna: schottis, polka, hambo, snoa, mazurka och vals samt även foxtrot. På kvällarna finns möjligheter att träna på det vi har lärt oss under dagen. Vi kommer att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer