Medlemsblad Kvinnohöjden Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad Kvinnohöjden Juni 2012"

Transkript

1 Medlemsblad Kvinnohöjden Juni 2012 Föreningsbrev B Avs Kvinnohöjden Storsund Borlänge

2 Kvinnohöjdens medlemsmöte i Stockholm den 5 augusti 2012 kl 12:00, börjar kl 11:30 med fika Adress: Bogemenskapen Dunderbacken, Hägerstensvägen 237 C i Axelsberg. T-bana mot Norsborg. Skicka sms till Ewa för insläpp. 1. Mötets öppnande 2. Runda 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesunderlättare 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare tillika rösträknare 7. Föregående mötesprotokoll 8. Utvärdering av sommaren hittills 9. Feministisk pedagogik 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas med en runda Medlemsavgift 2012 Det är nytt år och dags att betala in medlemsavgift för Avgiften är 313 kronor och skall sättas in på pg , betalningsmottagare Kvinnohögskolegruppen. E-post Meddela gärna din e-postadress till så blir våra utskick enklare att göra och billigare! Stockholmsgruppen välkomnar nya medlemmar Bor du i Stockholm och känner att du längtar efter att träffa Kvinnohöjden-kvinnor även vintertid? I så fall är du välkommen till Stockholmsgruppen. Vi träffas en gång i månaden, är du intresserad så kontakta Ulrika Mansfield,

3 KVINNOHÖJDEN 2012 Anteckningar från medlemsmöte för Kvinnohöjden 14 april 2012 på Kvinnofolkhögskolan, Göteborg. Närvarande: Birgitta Andreasson, Meta Borgblad, Catarina Englund, Ingela Giss, Elsa Modin, Gunilla Nilsson, Eva Pettersson, Eva Tiby & Karola Wiberg. 1. Mötet öppnades av Elsa Modin. Runda följde. 2. Information om Kvinnofolkhögskolan. Rundvandring; härliga verksamhetslokaler & levande historia & framtid! Barn-, mat., snickeri- biblioteks-, kultur- & skrivandeverksamheter mm i härlig atmosfär! 3. Godkännande av dagordningen, Ingela Giss anmälde övrig fråga. 4. Val av mötesunderlättare: Eva Pettersson 5. Val av protokollförare: Eva Tiby 6. Val av rösträknare tillika justerare: Elsa Modin & Ingela Giss. 7. Föregående mötesprotokoll: Justerat och godkänt med förtydligandet att det inte finns något lägsta pris vad gäller försäljningen av Kvinnohöjdens Volvo Valborg. 8. Rapport från arbetsgrupper: Kursprogramsgruppen (Elsa M): gruppens arbete är slutfört. En i gruppen, Meta Borgblad, kommer tillsammans med Malin Backström att utgöra kursanmälningsgruppen, fram till att det finns häxor på Kvinnohöjden. Meta informerade kort om anmälnings-profilen hittills: Tre veckor utmärker sig med många anmälningar: Projektveckan, 12-stegsveckan & Tangokursen. 9. Göteborgsgruppen har viss verksamhet, men uppslutningen är skral. Inga rapporter från övriga grupper. 10. Hur sprider vi kursprogrammen? (Längre diskussion.) 3000 program tryckta, vad händer sedan? 400 är sända till Göteborg (Ingela Giss). Resterande finns i kollektivhusboendet Dunderbacken i Stockholm. Vi får nog lita till enskilda initiativ här. Ett förslag var dock att medlemmar (m fl) kan skriva in på listan var de har distribuerat program när det görs samlat. Ett ex från Göteborg: HBTQ-dagarna i maj/juni är ett bra tillfälle att dela ut program (Ingela G). Tills vidare kontaktas Ingela Giss för program i Göteborgsområdet, Dunderbacken, t ex Sonja Rosenqvist eller Ruth Huber för program i Stockholmsområdet. Oklart Malmöområdet, övriga landet, Eva Tiby kollar med Eva Törnegren, Malmö. kan vi sedan lämpligen skriva var vi har lämnat program: t ex Stadsbiblioteket I Mjölby, Universitetet i Örebro (var), Stockholms universitet (var), Konsum Skellefteå osv. 11. Att informera om Kvinnohöjden till icke-medlemmar/ (Punkt 12 behandlades samtidigt: Hur får vi fler betalande medlemmar?). Under denna punkt diskuterades bl a behovet att vara tydlig och tillgänglig rörande hemsidan. (M Högling och M Thiessen har åtagit sig att se över tillgängligheten aug 11.) En marknadsföringsgrupp (L Einhorn & A Billby) har funnits och denna har bl a sänt ut 100 informationsmail till kvinnoorganisationer. Oklart resultat. Vidare diskuterades frågan om vilken information som sprids genom vilka kanaler. På medlemslistan borde vi vara ca 99 personer, men en med över 700 namn finns. Lämpligt att sända viss info till den fylligare listan. Om medlemskap: vi bör informera och bjuda in kvinnor ang medlemskap kontinuerligt, inte minst på Kvinnohöjden vid inskrivning respektive stormöte.

4 Elsa Modin uppdaterar latkatten för Stormöten i detta avseende. Här följde en kortare diskussion om möjlighet att sänka, eller rabattera, medlemsavgiften, som några förespråkade. Då detta inte är rätt forum lämnades frågan. VI BESLUTADE: att föra ut följande på (stora, 700-listan) mailen: - Puffa för att kvinnor ska bli medlemmar - Puffa för att kvinnor ska anmäla sig till sommarens kurser - Puffa för den utbildnings/tränings/informations-verksamhet som hålls under öppningshelgen i maj - Och för medlemmarna: - Puffa för att dela ut program och skriva till listan var vi har delat ut/lagt ut Elsa Modin talar med Maria Thiessen om möjligheterna att göra detta Viktigaste händelserna på Kvinnohöjden, in i kalendern/ut på hemsidan? För att dead-lines skall vara kända bl a. För att protokoll från Medlemsmöten ska komma ut så snart som möjligt, ej vänta till nästa Medlemsblad, då det blir svårt för kommande möteshållare att göra dagordning mm. Diskuterades: olika kalenderformer. Viktigt att inte lägga plikter på oss/varandra, samtidigt vara öppna och tydliga. Viktigt också att lämna spår efter oss. T ex kort pm efter att vi har hållit kurs/ varit häxor. 13. Se ovan under punkt Feministisk pedagogik: innebörd och levandehållning? Stående punkt? Mötesdeltagarna diskuterade detta och sammanfattade att vi just nu tillsammans GÖR feministisk pedagogik genom/på mötena, genom rundor, genom att diskutera igenom utan att hasta igenom beslut, genom fördjupningar och mycket mera. Behov av dokument om Fem ped som sänds ut till kommande kursledare: Elsa Modin undersöker frågan. Meta Borgblad & Malin Backström påminner skriftligen kursledare om innebörden av fem ped, t ex basgrupper, rundor och matlagning. (Finns dokumentet på Kvinnohöjden?). 15. Övriga frågor: -Elsa Modin informerade om ett kulturevenemang i Göteborg. -Ingela Giss informerade om att Arbetsveckan i kursprogrammet heter Bygg- & trädgårdsvecka, men att det inte finns någon ansvarig/igångsättare för trädgårdsdelen. Kursprogramsgruppen/anmälningsmottagarna hanterar detta genom att informera eventuella anmälande kvinnor om att det inte finns någon igångsättare. Men först frågar Elsa Modin Sonja Rosenqvist (häxa då) om Sonja kan vara igångsättare. 16. Nästa medlemsmöten: 17-20/5: Kvinnohöjden samt 5/8 PRIDE-veckan i Stockholm. 17. Avslutande runda: Vi fortsätter göra feministisk pedagogik, skönt att diskutera viktiga saker utan beslutstvång/förväntan, bra få vrida och vända på allt. 18. Slutligen begav sig de flesta mötesdeltagarna till Grekisk krog och smälte möte, mat & malt. Antecknade Eva Tiby Justerade Ingela Giss Justerade Elsa Modin

5 Protokoll från Kvinnohöjdens medlemsmöte i Storsund lördagen den 19 maj 2012 Närvarande: Britta Christiansen (mötesunderlättare) Mette Handler, Sonia Johansson, Monica Högling, Agneta Billby, Sonja Rosenqvist(sekr), samt som observatör Yvonne Kölling (ej medlem). Dagordningen fastställdes. 1. BIL I SOMMAR. Sonia J. rapporterar. Bilen Valborg: ingen medlem har hört av sig om köp, alltså går Sonia ut med annons i juni, prisläge :-. HYRBIL: från AVIS i Borlänge 15/6-10/8 Peugeot 308 kombi, utan dragkrok, (ca ) Vid ev. behov av släptransport ska vi hyra detta. EJ husdjur i bilen! EJ rökning! Hyrbilen ska hämtas av Marie Samuelsson(bilansvarig) alt. Arja Magnusson(första kursen)!obs! VIKTIGT! Särskild LOGGBOK/HYRBIL (på kontoret) Den som är BILHÄXA varje vecka skriver sitt namn +tfn.nr i loggboken (krav för att hyresavtalet ska gälla). 2. BÅTEN=ADA=EKAN. Hälften av upprustningsjobbet är nu gjort: linolja+tjära+terpentin=roslags-mahogny har strukits på (Agneta+Britta), mycket arbete är ändå kvar att göra, + blötläggning! Förslag; att sälja ekan i augusti, f.a. köpa en ny båt (plast) till våren(en liten som är enkel att ro). 3. Denna arbetshelg = öppningshelgen är vi endast 8 kvinnor, = alldeles för få för att klara:städ i kök (muslort+spindelnät),trädgård, gräsmattor, lyfta innanfönster till vinden, fixa båten, olja trädäcket. Hur löser vi det arbetsbehovet? Det behöver alla vi medlemmar fundera ut! 4. HÄX-LÄGET. Alla kursveckor har god täckning. Britta C.+Sabina Laurent har varit mottagare, och Brittas mail-utskick till alla medlemmar gav mycket bra gensvar. Regel sedan tidigare är: inte fler än 4 häxor kan vara gratis på samma vecka. Mötet ville att vi tar upp detta till diskussion på årsmötet. Kan vi tillåta fler, kan det ex.vis baseras på antalet kursdeltagare.(40 st kanske kräver häxor?) 5. ÖVRIGT. Behöver gården flaggstång? Vem har utrett det (prisfrågan) tidigare? Handikappfrågan ska vi komma vidare med den? Var är Funktionsgruppen? 6. NÄSTA DAG kom vi ihåg lite till! Återvinning : Denna helg har vi provat att sortera ut pappersförpackningar + mjukplast för att lämna på åter-vinn-stationen i Ornäs(ICA). Detta kan kanske bli alltför betungandeför häxorna, därmed anser vi att det är upp till varje häxgrupp att besluta. Annars kan vi skaffa egna kärl för hämtning, det blir förstås en kostnad. 7. BRANDLARMET. Nytt har installerats ( beställt av Sonia J.)Vi fick instruktion + provhöra signal. Instruktionerna finns bredvid larmet i stora huset. 8. MILJÖKONTORET (Borlänge) har varit här och inspekterat vårt vatten=ingen anmärkning!. Vid pennan : Sonja Rosenqvist Vidi: Britta Christiansen

6 Kontaktpersoner till arbetsgrupper Telefonsvarare och e-post: Marie Samuelsson Monica Högling Hemsida och medlemsregister: Maria Thiessen Ekonomigruppen: Ruth Huber Stockholmsgruppen: Ulrika Mansfield Göteborgsgruppen: Ingela Giss Uppsalagruppen läsecirkel: Brita Christiansen Trädgårdsgruppen: Sonja Rosenqvist Husgruppen: Sonia Johansson Marknadsföringsgruppen: Agneta Billby Häxsamordnare: Brita Christiansen Sabina Laurent Bilansvarig: Marie Samuelsson Funktionsgruppen: Ingela Giss Kursprogramsgruppen: Eva Tiby

7 HUR GÖR VI PÅ KVINNOHÖJDEN? Beslut om vistelsen på Kvinnohöjden hämtade ur protokoll från årsmöten (ÅM) och medlemsmöten (MM) från den 22 juli 1998 och framåt Medlemsbladet skall alltid ha med sammanställningen över fattade beslut som tagits på medlemsmöten. (MM 23 oktober 2010) Allergi Djurägare ska inte bo i annexet. Den byggnaden är reserverad för allergiker. (MM den 17 februari 2007) Inga pälsdjur i bilen. (MM den 26 september 2009) Animaliskt Ingen animalisk korvgrillning i Kvinnohöjdens regi. (MM den 2 maj 2009) Arbetande gäst Det är inte möjligt att vara arbetande gäst på s.k. gästhelger (jul, nyår och midsommar). (MM den 28 mars 2009) Avgifter Kursavgiften är 350 kr/dygn. Avgiften för läger- och projektveckor är 300 kr/dygn. Gästavgiften för medlemmar och övriga är 225 kr respektive 250 kr/dygn. Arbetande gäster betalar 125 kr/dygn. Avgiften för deltagare i externa grupper är 400 kr/dygn. Medlemsavgiften är 313 kr/kalenderår. Samtliga rabatter togs bort förutom för flickor under 18 år som även i fortsättningen får 50 procents rabatt på kurspriset. (MM den 29 november 2008) Kurs- och gästavgifter ska vara betalda senast tio dagar innan ankomst. Detta för att minska kontanthanteringen. (MM den 14 februari 2009) Bilen Avgiften för hämtning i Borlänge, Falun och Ornäs är 35 kr, 45 kr respektive 10 kr. Ersättning för körning med egen bil är 18:50 kr/mil. Privat användning av bilen kan undantagsvis förekomma och ska då betalas med 25 kr/mil. (ÅM den 18 februari 2006 och MM den 14 februari 2009) Inga pälsdjur i bilen. (MM den 26 september 2009) Djur Hundar som är på Kvinnohöjden ska hållas kopplade eller vara bundna (dock inte i omedelbar närhet av Stora Huset). Hundar ska inte vara på verandan, i Stora Huset, Annexet eller talshuset. Kopplingstvånget gäller även på bryggan när andra kvinnor är där eller kommer dit. Om det är hundkurs kan friare former gälla med avseende på kopplingstvånget. (MM den 1 januari 2004) Antalet djur som får vistas samtidigt på Kvinnohöjden är inte maximerat. Djurägare är inte garanterade enkelrum. Djurägare ska inte bo i Annexet. Den byggnaden är reserverad för allergiker. (MM den 17 februari 2007) Inga pälsdjur i bilen. (MM den 26 september 2009)

8 Externa kurser Interna och externa kurser ska inte hållas parallellt. Externa kurser ska inte få inkräkta på kursprogrammet och ska hållas utanför ordinarie kurstider. Externa kurser ska inte stå i programmet. (MM den 28 mars 2009) Fotografering Fotografier som tagits på Kvinnohöjden och som avbildar personer får inte användas utan tillstånd från personen i fråga. (MM den 22 oktober 2005) Häxor Antalet häxor per vecka är maximerat till fyra stycken. De har rätt till reseersättning (avser resa t.o.r.) för belopp överstigande 200 kronor. Väljer häxgruppen att vara större betalar häxa nr fem etc. som arbetande gäst och har inte heller rätt till reseersättning. (ÅM den 27 februari 1999) Häxor för externa grupper får hela resan (t.o.r.) till Kvinnohuset betald oavsett varifrån de reser upp till kr. (MM den 14 februari 2009) Igångsättare Igångsättare på läger och projektvecka betalar samma pris som arbetande gäst. (MM den 29 oktober 1999) Kursledare Antal kursledare är per kurs är: 3 betalande kursdeltagare 1 kursledare och så vidare Detta antal kursledare har rätt att vara på Kvinnohöjden gratis under den tid de leder kursen, inklusive ett dygn före och ett dygn efter kursen. De har också rätt till resersättning (det belopp som överstiger 200 kr). Om några kvinnor vill vara en större ledargrupp, kan övriga kursledare betala som arbetande gäster. Dessa övriga kursledare har inte rätt till reseersättning. (ÅM den 27 februari 1999) Kurserna Varje kurs disponerar 500 kr. (ÅM den 18 februari 2006) Kursanmälningar kan göras först när kursprogrammet har distribuerats eller ligger ute på hemsidan. (MM den 18 februari 2006) Pojkar på Kvinnohöjden mm Kvinnohöjden är öppen för kvinnor och flickor. Om en person som är född som man har genomfört ett könsbyte och blivit kvinna (= fått kvinnligt personnummer) är hon välkommen till Kvinnohöjden. Pojkar upp till 10 år är välkomna (dvs. till den dag de fyller 10 år). Vissa veckor kan hållas öppna enbart för kvinnor och flickor. Detta ska framgå av kursprogrammet. Om särskild verksamhet ordnas för kvinnor och barn kan pojkar upp till 12 år få komma, om kursledaren väljer det. (MM den 29 oktober 1999 och ÅM den 19 februari 2000) Reseersättning till medlemmar och kursledare Resersättning kan betalas ut till medlem för resa till medlemsmöte och till kursledare för resa till Kvinnohöjden Den del (t.o.r.) som överstiger 400 kr ersätts upp till kr, dvs. maximalt 600 kr Maximalt två ersättningar/år och kvinna ersätts

9 Ersättning betalas inte ut för resor mellan Stockholm och Borlänge eller för resor som understiger 250 km (enkel resa) oavsett färdsätt och kostnad (ÅM den 9 februari 2008) Vistelse på Kvinnohöjden Medlemmar får vara på Kvinnohöjden som gäst. Då ska man stå för maten själv. (MM den 3 augusti 2003) Det är inte möjligt att (som gäst) bo längre perioder på Kvinnohöjden. (MM den 16 oktober 2004) Annexet skall INTE öppnas vintertid, utan hållas helt stängt och låst. (MM 23 oktober 2010) För att en grupp kvinnor skall vara på Höjden vintertid skall en kvinna (eller två) som besitter god kännedom ta på sig uppgiften att sätta på och stänga av vatten, värme mm. Den som är initiativtagare till vistelsen ser till att en sådan kvinna utses. Denna kvinna (dessa kvinnor) tittar över alla rum efter avslutad vistelse så att värmen är avslagen överallt och alla fönster är stängda mm. (MM 23 oktober 2010) Protokoll som fattas (kan vara flera, men detta är vad jag kommit fram till) MM 29/7 99 MM 4 aug 00 MM 17/2 01 och resten av året MM 11/5 02 och resten av året MM 17/5 03 Lena Lagercrantz (uppdaterat senast: )

Medlemsblad Kvinnohöjden Februari 2013

Medlemsblad Kvinnohöjden Februari 2013 Medlemsblad Kvinnohöjden Februari 2013 Föreningsbrev B Avs Kvinnohöjden Storsund 90 784 78 Borlänge Kvinnohöjdens årsmöte och medlemsmöte, den 24 februari 2013 kl. 12.00 (fika från ca 11.30) Tid och plats

Läs mer

Pris: 2400 kr (inkl kost och logi) Kontakt: Annika Wedin, annika.wedin@hotmail.com, 0760 284 959

Pris: 2400 kr (inkl kost och logi) Kontakt: Annika Wedin, annika.wedin@hotmail.com, 0760 284 959 Vi lär oss de traditionella gammeldanserna: schottis, polka, hambo, snoa, mazurka och vals samt även foxtrot. På kvällarna finns möjligheter att träna på det vi har lärt oss under dagen. Vi kommer att

Läs mer

Kvinnohöjdens kurser höst/vinter 2016

Kvinnohöjdens kurser höst/vinter 2016 DE ÄLDSTE - samtal och reflexioner kring vårt åldrande Vi har tänkt oss en serie av fyra helger. Varje helg har sitt tema och relaterade aktiviteter som kan formas och omformas efter deltagarnas behov.

Läs mer

Kvinnohöjden. Sommarens kurser. Feministisk kurs- och gästgård. Medlemsblad för Kvinnohögskolegruppen mars 2015

Kvinnohöjden. Sommarens kurser. Feministisk kurs- och gästgård. Medlemsblad för Kvinnohögskolegruppen mars 2015 Kvinnohöjden Feministisk kurs- och gästgård 2015 Sommarens kurser Medlemsblad för Kvinnohögskolegruppen mars 2015 SOMMARENS KURSER: V 20: (14-17 maj) (Kristi Himmelsfärd) V 25: (19-21 juni) Öppningshelg

Läs mer

Kvinnohögskolan medlemsblad, november december 1989

Kvinnohögskolan medlemsblad, november december 1989 Kvinnohöjden / Kvinnohögskolan / Kvinnohögskolegruppen B 75 Box 1 Medlemsutskick Kvinnohögskolans månadsblad, oktober 1987 Kvinnohögskolans månadsblad, november 1987 Kvinnohögskolans månadsblad, december

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Styrelsemöte Datum: 2013 04 09 kl 19.00 Registreringsnummer: 2013 2 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Maria Winberg Närvarande: Elin Akinci, Veronica

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan Hedström och Malin Pongolini Frånvarande: Beatrice Lundvall

Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan Hedström och Malin Pongolini Frånvarande: Beatrice Lundvall Bilpool i Väst Protokoll Plats : Jonas Björkenfors Starkoddersvägen 6 Trollhättan Tid : Tisdag den 12 augusti 2013 kl. 19.00 Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120812 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Anmält förhinder: Marianne Hyllested, vice ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, Ove Wikström ledamot,

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 1 Namn Föreningens namn är FQ - Forum - Kvinnor och Funktionshinder (Forum Women and Disability in Sweden). Verksamheten startade 1989 under namnet Projektet

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Närvarande: Ulf Lundell, Birgitta Biderman, Leif Wärme, Kjell Larsson, Anders Ahlström, Anders Ekholm, Arri Hirvasniemi, samt Susanne Bergqvist. Jennie Norén kom till

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 Närvarande: Sören Svärd, Urban Larsson, Malin Reuterhäll, Caroline Hagström, Anna Sjödin, Margareta Dahl, Lotta Yourstone, Benita

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Kvinnohöjdens kurser vinter & vår 2017

Kvinnohöjdens kurser vinter & vår 2017 27-29 januari (fre-sön) BRIDGELÄGER 3-5 februari (fre-sön) VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL MAKT För oss som spelat bridge tidigare och vill ha en intensiv och rolig spelhelg tillsammans där vi lär av varandra. Kontakt:

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna.

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna. Styrelsemöte 2015-09-08 Studiefrämjandet, Uppsala Närvarande: Cecilia Birgersson, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Carola Sahlin, Sanna Arndt Inbjudna: Cecilia Hamilton, Premierings länskommitté

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2011-12-06 Adelöv Framtidsgrupp Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Förhinder Adelövs skola Kenneth Malm, Traktorracet Åke Persson, AMOK Helena Karlsson, Adelöv Pingsförsamling Ingemar Karlsson,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016 Sida 1 av 3 SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE TÄVLINGMÖTE 2016 i STOCKHOLM Sportfiskarnas förbundsstyrelse kallar ombud från distrikt och klubbar till ordinarie tävlingsmöte lördag

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2015 06 01, 9.00 12.00 Plats: Folkets hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 8 Datum: 2014-01-06 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert TF Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Patrik Gustafsson Ledamot Jessica Dehlin

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06 Närvarande: Karin Andersson Agnetha Pethrus Ulla Terneby Louise Rosengren Eva Stark Hans Ericson Marie Caiman Lena Jovén Ej närvarande: Tina Hansen

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. 7/12 Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad: Per Telefon Roger Estefors, RE Christina

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro.

Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. 1 Den för dagen utsedde Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Plats: Kvarterslokalen Agnesborgsvägen Vänersborg Jan Hedström Tid: Onsdagen 19 februari, 2014 kl. 18 30

Plats: Kvarterslokalen Agnesborgsvägen Vänersborg Jan Hedström Tid: Onsdagen 19 februari, 2014 kl. 18 30 Bilpool i Väst Protokoll Plats: Kvarterslokalen Agnesborgsvägen Vänersborg Jan Hedström Tid: Onsdagen 19 februari, 2014 kl. 18 30 Närvarande ledamöter: Malin Pongolini, Jonas Björkenfors, Jan Hedström,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07 Närvarande: Ericson Louise Rosengren Sofie Falkman Ulla Terneby Giesela Edström Karin Andersson Lena Jovén Ej närvarande: Monica Åkesson Tina Bodin

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSLEDNINGSMÖTE 10:1 2010-11-18

PROTOKOLL SEKTIONSLEDNINGSMÖTE 10:1 2010-11-18 PROTOKOLL SEKTIONSLEDNINGSMÖTE 10:1 2010-11-18 1. Mötet öppnades och medlemmarna i nya sektionsledningen presenterade sig. Kontakt med kansliet, Karin Bifrost, önskas även fortsättningsvis till den respektive

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Tid: Kl. 19:00 Plats: Ingelstavägen 11 i Latorp (värd: Anders Holm, Lions) Närvarande: Anders Holm, ordförande

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Ulf Nilsson Erika Karlsson

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Kalendarium 2013-2014 2013 2014 2013-01-10 - - 11 Styrelsemöte 2013-02-15 Årsberättelsen ska vara färdig 2013-04-19 Förbereda styrelsemöte och årsmöte 2013-05-15, start kl Styrelsemöte 2014-05-15

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Projektmaterial. SKAPA OCH UNDERHÅLLA KURSHEMSIDOR Färnebo folkhögskola

Projektmaterial. SKAPA OCH UNDERHÅLLA KURSHEMSIDOR Färnebo folkhögskola Projektmaterial SKAPA OCH UNDERHÅLLA KURSHEMSIDOR Färnebo folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Projektrapport

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12 Närvarande: Andersson Sofie Falkman Giesela Edström Monica Åkesson Tina Bodin Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Hans Ericson Tina Hansen Nathalie

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2011-04-17

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2011-04-17 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2011-04-17 Närvarande: Karin Andersson Julia Svenker Lena Jovén Ewa Dahlgren Tina Hansen Olivia Pethrus Kajsa Strömberg Agnetha Pethrus Annelie Silvander Ej närvarande:

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer