En virtuell fa rd genom Asien i Sven Hedins spa r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En virtuell fa rd genom Asien i Sven Hedins spa r"

Transkript

1 En virtuell fa rd genom Asien i Sven Hedins spa r Lars Larsson Internetfonden Slutrapport, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

2 Innehåll 1. Inledning Mål och syfte Projektbeskrivning Georeferering och rektifiering av kartor a Förberedande bildbehandling av kartor b Rektifiering utifrån koordinatsystem c Rektifiering utifrån geografiska objekt Digitalisering av rutter och lägerplatser Georeferering av texter Georeferering av fotografier a Fotografier knutna till lägerplatser b Exakta återfotograferingar Georeferering av panoraman I Sven Hedins spår Guidade turer Leverabler Resultat Utvärdering och analys Utvärdering av resultat Förslag på förbättringar Framtida arbeten Referenser Appendix A Projektkostnader

3 1. Inledning Sven Hedin ( ) var en världsberömd svensk geograf, äventyrare och upptäcktsresande som ägnade sitt liv åt att kartlägga Centralasien. Han tillbringade nästan 20 år i fält och utforskade ensam större vita fläckar på kartan än vad någon annan människa gjort, vare sig före eller efter honom. Sven Hedin lämnade efter sig ett enormt arkiv som bland annat innehåller hela hans omfattande vetenskapliga arbete, uppåt fotografier, tiotusentals brev, dagböcker, kartor och teckningar. Hedinarkivet utgör en formidabel guldgruva för forskare och den geografi- och historieintresserade allmänheten, men enda sättet att ta del av informationen är att rent fysiskt besöka arkiven i Stockholm. Sedan Figur 1. Resa i Sven Hedins spår genom Iran har ett digitaliseringsprojekt pågått vid Sven Hedins stiftelse med syfte att skanna in hela Hedins fotografiska arkiv, där många bilder endast finns bevarade på över 100 år gamla glasplåtar. Detta är en mycket positiv utveckling eftersom det säkerställer att detta kulturarv bevaras för framtida generationer. Samtidigt kvarstår problemet med att den enorma datamängden gör att även digitala samlingar förblir oöverskådliga för gemene man. Hur kan man göra historien om Sven Hedins expeditioner och utforskningen av Centralasien tillgänglig för den kunskapstörstande allmänheten? 2

4 2. Mål och syfte Syftet med projektet är att med hjälp av internet och den senaste geografiska informationstekniken skapa en interaktiv tredimensionell multimediaupplevelse av Sven Hedins expeditioner. Genom att digitalisera och georeferera Hedins kartor kan de läggas ovanpå moderna satellitbilder och därigenom jämföras mot den verkliga och underliggande geografin eller andra historiska kartor. All annan data ur arkiven som har en geografisk koppling kan integreras och visualiseras i systemet. Genom att integrera Hedins rutter, lägerplatser, fotografier, panoraman, teckningar och dagboksanteckningar tillåts användaren följa expeditionerna i detalj från dag till dag. Detta gör att frukterna av digitaliseringen kan skördas genom att forskningsresultat inom bland annat geografi och historia kan presenteras på ett sätt som gör dem attraktiva och fantasieggande. Detta kommer att främja internetanvändningen inom utbildning och underhållning, samt driva på utvecklingen av en ny form av interaktiv och geografiskt driven multimedia levererad via nätet. Målet med föreliggande pilotprojekt är att skapa ett geografiskt informationssystem (GIS) innehållande Sven Hedins expeditioner, som kan utforskas med den gratis nedladdningsbara programvaran Google Earth. Innehållet utvecklas i formatet KML (Keyhole Markup Language) som är en öppen standard för att beskriva geografisk information, förvaltad av Open Geospatial Consortium. Vem som helst ska från vardagsrumssoffan eller klassrummet, kunna ge sig ut på en virtuell färd i Sven Hedins spår. Detta pilotprojekt är begränsat till ett fåtal områden av stor geografisk betydelse, där detaljnivån har utvecklats fullt ut. Förhoppningen är att detta ska leda vidare till en utbyggnad och vidareutveckling av systemet som på sikt ska bli heltäckande. 3. Projektbeskrivning 3.1 Georeferering och rektifiering av kartor I ett historiskt geografiskt informationssystem (GIS) är de historiska kartorna själva grunden. Kartor har skannats in av Ann Ohlsén vid Sven Hedins stiftelse genom ett digitaliseringsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. För att kunna visa dessa kartor i Google Earth måste de georefereras och rektifieras. Det innebär att de dels måste ges ett koordinatsystem och ett läge på jordytan, men också korrigeras för felaktigheter i 3

5 kartans geometri. I detta fall har detta åstadkommits med hjälp av punkttransformering med programvarorna Global mapper och QGIS. Denna metod bygger på att specifika punkter i den historiska kartan identifieras på en referenskarta, i detta fall en satellitbild. Sedan sker en matematisk transformering av den historiska kartan för att anpassa den så att den stämmer överens med den underliggande satellitbilden och på så sätt kan jämföras med verkligheten. En linjär transformation räcker för att konvertera kartans projektion till en annan, men för att korrigera icke-linjära geometriska fel i kartan krävs icke-linjära transformationer, så kallad rubber sheeting av olika grader. Det geometriska felet i de identifierade punkterna blir mindre ju kraftfullare transformation som används, men nackdelen är risken då också är större att kartan deformeras i kanterna vilket försämrar kartans visuella estetik vid visning i Google Earth. Det finns i huvudsak två sätt att identifiera punkter i den historiska på referenskartan, vilka redogörs i avsnitten nedan. 3.1.a Förberedande bildbehandling av kartor Innan en karta kan rektifieras måste den förberedas med ett bildbehandlingsprogram såsom Adobe Photoshop. Dels kan kartan exempelvis behöva roteras och färgjusteras för att sedan beskäras från onödigt stora kanter, men det kan också handla om större ingrepp. Om ett kartark skannats i flera delar måste dessa först sammanfogas till en bild. Ett annat fall är att kartan består av ett flertal ark, som tillsammans utgör en sammanhängande rektangulär kartyta. Ett exempel på detta är Hedins Karte von Ost-Persien i skala 1: , som kommer i åtta ark, men vars kanter har beskurits för att alla åtta arken ska kunna sammanfogas till ett enda stort kartark före Figur 2. "Karte von Ost-Persien" är sammanfogad av åtta separata kartblad. rektifieringen. Det gör att den karta som visas i Google Earth egentligen är helt unik eftersom den inte fysiskt existerar i denna sammansatta form. Sammansättningen är 4

6 också överlägsen den arkbaserade i sin överskådlighet. Den form kartan presenteras på i detta system är alltså något mer än bara en digital version av en papperskarta. I vissa fall har två olika partier av en ruttkarta placerats på ett och samma kartark. Egentligen är denna rutt sammanhängande, men för optimalt utnyttjande av papperets yta har den Figur 3. Plate 5b existerar inte som ett separat kartblad i fysisk form, utan har skapats i ett bildredigeringsprogram. separerats och lagts sida vid sida. Exempelvis Hedins A route survey through eastern Persia består i original av nio kartblad, men för att kunna rektifiera alla delar av rutten måste rutterna klippas isär till separata bilder i de fall två partier presenteras på samma ark. Den valda lösningen har varit att manipulera kartorna så att den gamla ramen tillförts de lossklippta delarna och en ny numrering införts som gör att kartserien i den färdiga versionen består av hela 15 kartark. Tvärtemot det föregående fallet har den digitala versionen alltså här fler ark än den fysiska. 3.1.b Rektifiering utifrån koordinatsystem Vissa av Hedins kartor har ett utritat koordinatsystem med latituder och longituder. I detta fall kan en exakt koordinat enkelt identifieras på varje punkt där longituderna och latituderna i kartans rutnät korsar varandra och någon referenskarta behövs alltså inte. I detta fall blir punkttransformeringen ett sätt att transformera kartans projektionssystem. Den stora fördelen med detta sätt att rektifiera en karta är enkelheten, men en annan intressant effekt är att kartans överensstämmande med verkligheten inte förbättras på något sätt av transformationen. Det gör att när kartan betraktas i Google Earth så avslöjar den graden av överensstämmelse med verkligheten. En vanlig karaktäristik i detta fall är att de geometriska relationerna mellan geografiska objekt i kartan är god, men att själva inplaceringen av kartan på jordytan ofta har ett fel som gör att allting har en förskjutning i sidled. Exempelvis har Hedins (1918) översiktskarta över Persien i skala 1: rektifierats på detta sätt och har således på många håll en förskjutning på över åtta kilometer jämfört med 5

7 satellitbilderna i Google Earth. Detta kan dock vara intressant för den som är intresserad av just kartornas noggrannhet. 3.1.c Rektifiering utifrån geografiska objekt När det gäller detaljerade kartor i stor skala, som endast täcker det som är synligt längs med Hedins rutt saknas oftast koordinatsystem på kartan. I detta fall måste specifika geografiska objekt användas som med exakthet kan identifieras både i den historiska kartan och på en referenskarta, i detta fall en satellitbild. Detta är en mycket svår och tidskrävande process, som kan underlättas av att i verkligheten besöka platsen kartan beskriver för att där kunna säkra och mäta in exakta punkter som kan vara svåra att säkerställa utifrån enbart ett satellitfoto. Fördelen med denna metod är att felet i den transformerade kartan i de identifierade punkterna blir noll med den mest kraftfulla transformeringen. Det är idealet om kartan ska användas i verkligheten för att lokalisera till exempel lämningar efter boplatser markerade på en karta. Som tidigare nämnts kan detta dock ge upphov till oönskade deformationer i kartans kanter vilket minskar hur estetiskt tilltalande kartan är att titta på i Google Earth. Hedins kartserie A route survey through eastern Persia i nio originalblad har i många fall rektifierats med affin transformation för att bibehålla formen på kartan trots att det ger upphov till större fel som med kraftfullare transformation skulle ha kunnat elimineras. Kartans precision har bedömts vara tillräcklig för det stora flertalet som i första hand bara är ute efter att få en grov uppfattning om Hedins rutt. 6

8 Figur 4. "A route survey through eastern Persia" med digitaliserade lägerplatser och rutt. De mindre kartbladen existerar inte fysiskt utan har skapats för att göra rektifieringen möjlig. 3.2 Digitalisering av rutter och lägerplatser När en historisk karta väl är rektifierad kan ytterligare information digitaliseras och extraheras ur kartan. Det som i detta fall är av största värde är Hedins rutter och lägerplatser som oftast finns utmarkerade på hans mer detaljerade kartor. Rutterna har vektoriserats direkt i Google Earth och lägerplatserna har markerats som punktobjekt. När kartan är utzoomad visas alla rutter färgkodade utifrån vilken expedition eller resa de tillhör, för att det på ett enkelt sätt ska gå att få en överblick över de olika expeditionernas färdvägar. När kartan zoomas in på ett område där det finns en aktiv detaljkarta byter ruttmarkeringen färg till rött i samtliga fall för att överensstämma med den underliggande historiska kartan som i samtliga fall använder just rött för att markera Hedins rutter. När kartan zoomas ut igen återställs den ursprungliga färgkodningen för att det ska vara lättare att särskilja rutterna. 3.3 Georeferering av texter Sven Hedin gav ut populära reseberättelser i bokform från samtliga av sina större resor och expeditioner. Dessa böcker bygger till stor del på innehållet i hans dagböcker och de 7

9 brev han sände hem till sina föräldrar. Hans resa genom Persien finns beskriven i boken Öfver land till Indien (Hedin 1910a). Bokens engelska översättning Overland to India finns inskannad och digitaliserad med hjälp av optisk teckenigenkänning (Hedin 1910b). Boken återberättar i stort sett Hedins resa genom Persien dag för dag, men är inte strukturerad som en dagbok utan kapitelindelningen kan bryta av mitt under en dag och övergången till ny dag kan ibland vara otydlig. Eftersom Hedin var geograf består hans texter till stor del av beskrivningar av den miljö han färdas igenom. Det gör att det blir mycket lättare att tillgodgöra sig texten med en god förståelse för den geografiska kontexten. Genom att georeferera varje dags textavsnitt till den punkt där Hedin slår nattläger möjliggörs ett nytt sätt att läsa Hedins bok utifrån geografi istället för kapitelrubriker och sidnummer. Den över 800 sidor tjocka boken har därför rättats, redigerats manuellt och delats upp i textavsnitt som motsvarar vart och ett av hans 73 lägerplatser genom Iran. Dessa dagbokstexter har sedan kopplats ihop med respektive punktobjekt, så att ett fönster med texten öppnas när användaren klickar på en lägerplats på kartan. Varje textavsnitt har också försetts med en referens som pekar ut exakt från vilken volym och vilka sidnummer den innefattar. Det gör det möjligt för den som använder det geografiska gränssnittet till boken via Google Earth att enkelt hitta samma avsnitt i det fysiska originalet. Figur 5.Berget Mustagata i Pamir där Hedins text har georefererats med extra stor detaljrikedom. Alla röda punkter innehåller georefererad text som beskriver just den platsen. 8

10 Förutom Persien så har extra fokus lagts på Pamir i Centralasien och i synnerhet berget Mustagata. Här genomförde Hedin en mycket ambitiös glaciärstudie samtidigt som han också gjorde fyra försök att bestiga berget. Här har texter på samma sätt som för Persien redigerats och delats upp i dagboksform ur Hedins (1898) bok Through Asia. Skillnaden mot expeditionen i Persien är dock att här uppehåller sig Hedin på ett mycket begränsat område kring berget Mustagata under flera månader. Det innebär att han beskriver just detta område mycket mera detaljerat och omfångsrikt än trakter där han bara genompasserade. Detta har lösts genom att införa ytterligare en typ av punktobjekt vid sidan av lägerplatserna som möjliggör en mer detaljerad georeferering av texten än att bara använda en punkt per dagboksinlägg. Det förhöjer läsförståelsen enormt mycket eftersom det annars är mycket svårt att skapa sig en bild av hur alla glaciärer som nämns förhåller sig till den fysiska geografin. Dessa punkter är självfallet mycket svårare att georeferera än de lägerplatser som redan finns utmärkta på kartorna. Enda sättet att lokalisera dem är genom noggrann läsning av Hedins texter och jämförelser med satellitbilder och kartor. Med hjälp av kvalificerade gissningar går det att sluta sig till var de specifika platser Hedin beskriver bör placeras. Denna metodik har också använts för till exempel Hedins lägerplatser från hans första resa till Persien, då det i detta fall saknas detaljerade kartor som exakt märker ut dem. 3.4 Georeferering av fotografier Något av det mest intressanta Sven Hedin lämnat efter sig är hans fotografiska samlingar. Dessa förvaras på Etnografiska museet i Stockholm och består av uppskattningsvis fotografier, varav många endast finns bevarade på över 100 år gamla glasplåtar. Fotografierna kan vara mycket svåra att georeferera eftersom det i många fall saknas annan information kring bilden än möjligtvis under vilken expedition den togs. Ibland har dock platsens namn ristats in på glasplåten och då kan detta ofta återfinnas på Hedins kartor. Det föreliggande systemet använder två sätt att presentera Hedins fotografier, vilka redogörs nedan. 9

11 Figur 6. Varje lägerplats illustreras av ett av Sven Hedins historiska fotografier från den aktuella platsen. 3.4.a Fotografier knutna till lägerplatser Ambitionen har varit att försöka illustrera dagboksutdraget som kopplats till var och en av Hedins lägerplatser med ett fotografi. Detta fotografi har valts utefter en prioriteringsordning enligt följande. I första hand har ett historiskt fotografi som med säkerhet kan lokaliseras, helst till närområdet eller åtminstone den sträcka som färdats den aktuella dagen, valts. Om ett sådant foto saknas, har ett passande alternativ valts ur den mängd av foton som ej kunnat lägesbestämmas exakt. I tredje och sista hand har moderna foton från den av National Geographic Society finansierade expeditionen till Iran i maj 2013 använts i brist på existerande historiskt material. Alla historiska foton har i sin bildtext ett referensnummer som gör att originalet kan lokaliseras i samlingarna om en forskare eller användare av systemet vill använda bilden. Samtliga historiska fotografier och panoraman är copyrightskyddade av Sven Hedins stiftelse och all användning av bilderna måste föregås av överenskommelse med stiftelsen. 10

12 Figur 7. Återfotografering av Sven Hedins fotografi från 1906 av byn Djaffaru i Iran. 3.4.b Exakta återfotograferingar Att återfinna den exakta positionen varifrån Sven Hedin tog ett fotografi är synnerligen svårt. Syftet med expeditionen till Iran i maj 2013 var dock just att lokalisera dessa positioner för att kunna ta nya bilder som exakt matchar Hedins historiska foton. På så sätt kan då och nu jämföras och ge ledtrådar till vilka förändringar som skett i landskapet under det senaste 100 åren. Drygt 20 kamerapositioner kunde lokaliseras exakt och motiven återfotograferas. Dessa utvalda fotografier har georefererats med hjälp av GPS med en precision på några få meter. Återfotograferade bilder presenteras på kartan med en speciell symbol i form av en grön cirkelsektor som visar varifrån och i vilken riktning ett fotografi är taget (och vars ursprung beskrivs närmare i avsnittet om panoraman). Om symbolen klickas öppnas ett fönster med det historiska fotografiet samt en miniatyr av återfotograferingen. Genom att klicka på länken för att spela upp en animation av dessa bilder kan de jämföras mot varandra. Denna funktion nyttjar Google Earths förmåga till att skapa förprogrammerade flygturer. Först flyger systemet ner och visar samma vy som fotografen ser från sin kameraposition. Därefter visas den historiska 11

13 bilden i större skala på skärmen och tonas över i den moderna bilden på ett sömlöst sätt. Detta är ett pedagogiskt och effektfullt sätt att tydliggöra skillnaderna i bilderna. 3.5 Georeferering av panoraman Figur 8. Panoraman och återfotograferingar markerade med röda respektive gröna cirkelsektorer som både visar bildens riktning och dess visuella utbredning. I Sven Hedins (1916) monumentala verk Southern Tibet användes smarta kartsymboler för att referera till fotografier och panoraman från kartorna. Samtliga panoraman markerades med röda cirkelsektorer vars centrum utgjorde kamerapositionen och som därigenom avslöjade både riktningen och den visuella utbredningen hos panoramat. Fotografier symboliserades av svarta cirkelsektorer och volym och sidnummer angavs vid varje cirkelsektor så att det aktuella fotografiet kunde lokaliseras i böckerna. Detta sätt att markera direkt på kartan varifrån panoraman och fotografier är tagna återfinns bara i Southern Tibet och inte i några av Hedins tidigare utgivna kartserier. I det föreliggande systemet har kartsymbolerna från Hedins Tibetkartor återskapats i Google Earth och tillämpats på materialet från Persien. För bättre synlighet mot satellitbilder som bakgrund har dock färgen svart bytts ut mot grönt för fotografier. Eftersom ikonerna i Google Earth inte är anpassade för att betraktas ur ett 12

14 tvådimensionellt perspektiv, begränsas användbarheten av symbolerna till de fall då de betraktas ovanifrån och förlorar sin effektivitet vid andra vinklar. När en panoramasymbol klickas öppnas först ett fönster som visar panoramat i miniatyr. Där kan användaren klicka på att visa panoramat i full storlek som en animation. Här nyttjas möjligheterna i Google Earth till fullo genom att systemet låter panoramat panorera förbi på den nedre delen av skärmen samtidigt som 3D-vyn i Google Earth panoreras i samma hastighet ovanför bilden. På detta sätt placeras Hedins panorama in i världen precis där det är målat och specifika bergstoppar kan identifieras i Google Earth. Detta gör att du får en väldigt god uppfattning om hur panoramat är orienterat. Figur 9. Sven Hedins målning animeras som en panorering på nedre halvan av skärmen samtidigt som kameran i Google Earth vrider med i rörelse och visar motsvarande 3D-vy. 13

15 Figur 10. Reportaget från Iran i Sven Hedins spår från Novemberutgåvan av National Geographic Nordic har georefererats och markerats med gula rektanglar på kartan. 3.6 I Sven Hedins spår För att komplettera Hedins historiska bild av det gamla Persien han reste igenom har systemet utrustats med material från den National Geographic Society-finansierade expeditionen i Hedins fotspår som genomfördes i maj Den text, inklusive bilder, som publicerades i National Geographic Nordics Novemberutgåva 2013 har georefererats och markeras med gula rektanglar på kartan (Larsson 2013). Även expeditionens rutt och lägerplatser finns markerade, vilka registrerades i fält med en GPS av modellen Garmin Montana. 3.7 Guidade turer Systemet innehåller ett flertal guidade turer, det vill säga förprogrammerade flygningar i den tredimensionella världen kombinerade med multimedia i form av bilder, ljud och animeringar. Detta är ett utmärkt sätt att berätta en historia för ovana användare som vill få informationen presenterad på ett mera pedagogiskt vis. 14

16 4. Leverabler Figur 11. Det föreliggande informationssystemet, baserat på Google Earth, visar en översiktsbild av Sven Hedins expeditioner till Asien. Allt innehåll i det geografiska informationssystemet har utvecklas i formatet KML (Keyhole Markup Language) som är en öppen standard för att beskriva geografisk information som förvaltas av Open Geospatial Consortium. Projektet har egentligen bara en viktig leverabel och det är den KML-fil som innehåller hela systemet och kan laddas ner via nätet och öppnas i applikationen Google Earth. Därigenom har användaren full tillgång till all information. En trädstruktur öppnas i Google Earths vänstra panel där olika informationslager kan visas eller döljas i kartfönstret. Systemets innehåll utgörs av över rader kod i KML-format. Denna kod blir genom nedladdningen fritt tillgänglig för allmänheten under Creative Commons-licensen Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Denna innebär att du fritt får kopiera, sprida och bearbeta den i både icke-kommersiella och kommersiella sammanhang, men erkännande av upphovsmannen måste ges samt att verket måste släppas under samma licens. Systemet innehåller ett stort antal upphovsrättsskyddade bilder, texter och filmer varav de flesta ägs av Sven Hedins stiftelse med nuvarande copyright giltig till Denna externa 15

17 media omfattas inte av den fria licensieringen utan där måste tillstånd sökas hos respektive rättighetsinnehavare. Systemets KML-fil är färdigutvecklad och redo att göras enkelt tillgänglig under en egen avdelning på Sven Hedins stiftelses nya hemsida: svenhedinfoundation.se. Tyvärr är dock andra delar av hemsidan ännu inte helt klara för lansering. Av den anledningen vill stiftelsen skjuta upp lanseringen av projektresultatet tills i oktober 2014 då övriga delar av hemsidan förväntas vara klara och lanseringen kan samordnas med avslutet på det digitaliseringsprojekt som också drivits av stiftelsen. 5. Resultat Det färdiga informationssystemet visar på en översiktlig nivå rutterna från samtliga av Hedins fyra stora Centralasienexpeditioner och två Persienresor. Primärt är målgruppen för detta pilotprojekt den geografi- och historieintresserade allmänheten, men allt innehåll som systemet består av innehåller noggranna vetenskapligt utformade referenser, vilket gör att även forskare kommer att ha stor nytta av materialet. Innehållet i systemet har fokuserats mot fyra områden som var av stort intresse för Sven Hedin Östra Persiens (Irans) öknar, berget Mustagata i Pamir, Taklamakanöknen i Xinjiang samt Kailash och Manasarovar i Tibet. Störst fokus har lagts på Östra Persiens öknar varifrån projektet inte bara haft tillgång till det historiska materialet ur Hedinarkivet utan även modern digital media insamlad via ett samarbetsprojekt finansierat av National Geographic Society. Projektets resultat svarar i stort upp mot det som initialt avsågs och är i stora delar unikt både till sitt innehåll och genom det innovativa sätt som det presenteras. Vare sig de kartor, fotografier eller panoraman som systemet innehåller har tidigare funnits tillgängliga för allmänheten och inte ens forskare har haft tillgång till dem digitalt. Att sedan presentera all denna information integrerad i ett tredimensionellt geografiskt informationssystem på ett genomarbetat sätt är något som till vår kännedom saknar motstycke när det gäller historiska expeditioner av liknande slag. All denna information kan nu levereras till vilken Internetansluten dator som helst i världen genom en enkel nedladdning av en enda fil. 16

18 6. Utvärdering och analys Eftersom systemet ännu inte lanserats offentligt är det en aning tidigt att göra en fullständig utvärdering och analys av resultatet, men trots det finns en hel del lärdomar att dra av själva utvecklingsarbetet. Ett stort misstag som påverkat utvecklingsarbetet negativt är ett missförstånd kring huruvida Kungliga vetenskapsakademien som äger Sven Hedins stiftelse kunde dra av momsen på kostnaderna i projektet eller inte. Vid projektansökan antogs felaktigt att så var fallet, men som tur var uppdagades misstaget under våren, innan projekttiden var slut. Eftersom momsen räknas som en kostnad för stiftelsen innebar det att momsen måste vara inräknad inom den totala budgetramen på kronor. Det gjorde att den planerade totala arbetstiden fick skäras ner kraftigt. Den största effekten av detta är att planerna på att inkludera videosekvenser fick läggas på is eftersom detta arbete inte ansågs vara möjligt att slutföra inom den nya tidsramen. Ambitionen för de guidade turerna fick också sänkas en aning. 6.1 Utvärdering av resultat Trots att den totala omfattningen av projektet redan halverades då projektet endast beviljades drygt halva det sökta beloppet och att denna andel dessutom minskats ytterligare genom det olyckliga missförståndet kring momspliktigheten, måste resultatet av projektet ändå ses som mycket lyckat och uppfyllande sitt syfte. Projektet har bland annat presenterats för framstående forskare på en internationell vetenskaplig konferens i Schweiz, samt för en av de högsta amerikanska cheferna för National Geographic Society. Alla som tagit del av projektet har visat ett stort intresse och det kan inte tolkas som annat än att vi är inne på rätt spår och ligger helt rätt i tiden med denna satsning. Historiska geografiska informationssystem är ett forskningsområde som vunnit allt större mark det senaste decenniet, men det som skiljer vårt system från de flesta andra är nyttjandet av den tredimensionella värld som Google Earth erbjuder. De flesta innehållsrika system vi tagit del av bygger på tvådimensionella webbkartor av mera traditionellt snitt, som bäddas in på traditionellt utformade webbsidor. Styrkan med Google Earth är att användaren får en betydligt större närvarokänsla i ett tredimensionellt system. Om sedan multimedia presenteras integrerat i detta system utan att du behöver lämna det, så blir effekten ännu större. 17

19 Det finns många imponerande digitala arkiv för historiska kartor på nätet, men nästan inga av dem erbjuder någon mer information än själva kartan. Det finns även en forskargrupp som har rektifierat Aurel Steins, en till Hedin samtida forskningsresande, kartor över Centralasien och publicerat dem i Google Earth. Men även i detta fall handlar det enbart om själva kartorna utan någon som helst bakgrundsinformation. Styrkan med vårt system som gör det unikt i sitt slag är att det integrerar information av flera olika typer och kan på så sätt berätta hela historien och inte bara en mindre pusselbit. Ett problem för projektet har varit att Sven Hedins stiftelses resurser för att skanna in kartor och fotografier finansierade av Riksbankens jubileumsfond började sina innan det föreliggande projektet fått alla sina behov uppfyllda. Det har inneburit att alla de mätbara målen som sattes i projektansökan inte har kunnat nås. Det första målet om sex georefererade översiktskartor har uppnåtts, men bara 33 av 48 detaljkartblad. Trots detta kan resultatet anses vara fullt godkänt. Delvis på grund av att så många kartor inte ens har kunnat levereras från skanningsavdelningen och delvis av den anledningen att detta mål vid senare eftertanke borde ha reviderats kraftigt redan före projektstart då enbart halva vår ursprungliga budget beviljades. Det var ett misstag att detta inte gjordes. Målet om att alla rutter och lägerplatser ska vara utritade på kartan för våra fokusområden har uppnåtts. De två sista målen rör nedladdningar och besök på hemsidan och dessa bör utvärderats efter att systemet funnits tillgängligt i åtminstone ett år. 6.2 Förslag på förbättringar Det finns självfallet många möjligheter till förbättringar av systemet. En är att integrera fler typer av innehåll, framförallt rörlig bild och att utöka de guidade turerna som är ett enklare och mer pedagogiskt sätt att ta till sig informationen för användare som saknar tidigare kunskap om Hedin. En kombination av att resurserna för att att skanna mera arkivmaterial sinade samt att projektarbetstiden fick skäras ned gjorde att mindre källmaterial i form av brev och originalskisser kunde inkluderas i systemet. Detta är ett stort förbättringsområde som kan göra systemet ännu mera attraktivt och unikt i sitt slag. I dagsläget saknas en struktur för att ange precisionen på de data som ingår i systemet. Detta är något som är ganska vitalt eftersom vissa data i systemet kan vara uppmätta med GPS och ha en noggrannhet på några få meter till andra data som har avvikelser på upp till ett tiotal kilometer, vilket kan förekomma i historiska kartor vars koordinater överenstämmer dåligt med verkligheten. 18

20 Rektifiering av historiska kartor utan koordinatsystem är en svår och tidskrävande process och möjligheterna har varit begränsade inom vår budget. I framtiden skulle det vara intressant att rektifiera flera versioner av samma karta utifrån olika prioriteringar mellan utseende och exakthet. Då kan användaren själv välja vilken version han vill visa. Fler fotografier skulle kunna georefereras och placeras in på en ungefärlig plats där de har tagits utöver de bilder som visas för varje lägerplats. På samma sätt skulle fler händelser och avsnitt i texten kunna georefereras noggrannare än med en upplösning på en punkt per dag och lägerplats. Samma sak som gjorts för Mustagata i Pamir skulle ha kunnat gjorts även i Persien om större tidsresurser funnits. Figur 12. Projektledaren försöker lokalisera varifrån Hedin målade ett av färgpanoramana från Iran. 7. Framtida arbeten Det finns stora möjligheter att vidareutveckla projektet och stort intresse har visats från dem vi hittills presenterat visionerna för. Vår plan är nu att skapa fler strategiska samarbeten med 19

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com

Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com Digital kartforskning Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com Kartmaterialet En del moderna kartor med rutnät i RT90 Äldre kartor utan referenssystem Digital kartforskning 2 Problemet att ange kartornas

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Kom igång med Disgen 7

Kom igång med Disgen 7 Kom igång med Disgen 7 Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 Bengt Kjöllerström 2015-09-05 Modul 7 Lägg till foto Ändra och komplettera

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

surell consulting ab

surell consulting ab ANSLUTA RASTER OCH PDF-FILER I detta dokument beskrivs hur man kan ansluta och passa in rasterfiler och PDF till sin karta. Rasterfiler och PDF-filer ansluts med Raster Manager till skillnad från olika

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Information om bilderna i denna broschyr finns på s 7. Exempel på hur man kan använda Creative Commons Tobias, en elev i klass 8 på en skola i Jönköping, är intresserad

Läs mer

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare Plastic globes at the Museum für Kommunikation, Berlin av Tup Wanders http://www.flickr.com/photos/tupwanders/79476476/ en guide för lärare Creative Commons En guide för lärare 1 Creative Commons Vad är

Läs mer

Så använder du historiska kartor. Släktforskning med kartans hjälp

Så använder du historiska kartor. Släktforskning med kartans hjälp Så använder du historiska kartor Släktforskning med kartans hjälp Historiska kartor Visar hur det såg ut en gång Jämförelser visar hur gårdar flyttats, hur markanvändningen ändrats Speglar förändringar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

! " ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet!

!  ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet! ! " ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet! . /* Att prova på det fina Internetverktyget Google Earth och studera fjärran platser och satellitbilder

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Nödrop från Expedition C3: skicka fler tekniker!

Nödrop från Expedition C3: skicka fler tekniker! Nödrop från Expedition C3: skicka fler tekniker! Detta har hänt: Expeditionen lättade i maj 2008 efter noggranna förberedelser. Motstånd och faror lurade överallt, men vi litade på vårt trumfkort helautomatisk

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Nya funktioner i InPrint 3

Nya funktioner i InPrint 3 Hemsida: www.symbolbruket.se Telefon: 013-712 70 E-post: support@symbolbruket.se Nya funktioner i InPrint 3 InPrint 3 är en helt omgjord version av det gamla programmet InPrint 2. Allt du gjorde i In Print

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Vad är Creative Commons? Alla texter, bilder, filmer och ljudinspelningar ja nästan allt du skapar ägs av dig som upphovsman. Detta ägande gör det möjligt för dig att

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)... Helen Hermundstad Anna Östlund GRUNDLÄGGANDE IT FÖR SENIORER Del 2 INTERNET I VARDAGEN 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Handledning Historiska Kartor

Handledning Historiska Kartor 1 av 16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Historiska Kartor... 2 1 Allmänt... 2 2 Sökning i Historiska Kartor... 3 2.1 Sökning via karta... 3 2.2 Avancerad sökning... 5 2.3 Söktips... 9 3

Läs mer

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur

Läs mer

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html PDFX-Change Viewer Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html Skanna in dokument genom att trycka på ikonen som liknar en skanner. Efterföljande steg i skanningsprocessen varierar beroende

Läs mer

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview DK-serien Enklare bildredigering med Irfanview 1 Enklare bildredigering med Irfanview Irfanview är ett gratis bildredigeringsprogram med svenska menyer. Den här kursen är en ren nybörjarkurs och kräver

Läs mer

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Användarhandbok för administratörer av tjänsten för dator Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen... 3 Komma

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

Projektplan. Digitalisering av Kattresan

Projektplan. Digitalisering av Kattresan Projektplan Digitalisering av Kattresan Innehållsförteckning BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 Målgruppsdefinition 3 GENOMFÖRANDE 4 Material 4 Aktiviteter 4 PROJEKTORGANISATION 5 Kommunikation 5 PRELIMINÄR

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Bengt Kjöllerström

Bengt Kjöllerström Kom igång med Disgen 5 - blå Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se Kurs.dis.se Modul 5 Lägg till foto Ändra och komplettera uppgifter. Vilka personer har jag registrerat?

Läs mer

Karta 1:10 000, raster

Karta 1:10 000, raster 1(8) Datum: Dokumentversion: 2017-12-19 1.0 Produktbeskrivning: Karta 1:10 000, raster LANTMÄTERIET 2017-12-19 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Skapa PowerPoint-presentation

Skapa PowerPoint-presentation Denna manual avser att visa hur du med PowerPoint kan: använda befintliga mallar ordna text i dispositionsnivåer infoga bilder i presentationer infoga ljudfiler i presentationen Manualen avser att visa

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

InfoVisaren s grundfunktionalitet

InfoVisaren s grundfunktionalitet InfoVisaren s grundfunktionalitet Snabbt komma igång Zooma in (förstora) Klicka på - placera muspekaren på kartan, enkelklicka och kartan förstoras. Zooma ut (visa ett större område) Klicka på - placera

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Contextmenyer, delade högerklicksmenyer (förutsätter ny CoordCom version som levereras i sep-månad) För resurser och stationer

Läs mer

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Alma Taawo Fristående konsult Användning av fria

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Windows Live Photo Gallery - Windows 7

Windows Live Photo Gallery - Windows 7 Windows Live Photo Gallery - Windows 7 http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/photo-gallery avser Windows 7 Vad kan du göra i Windows Live Photo Gallery - Windows 7 Importera foton i Fotogalleriet

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt!

Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt! Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt! Lycka till / Emil KOM IGÅNG MED MOVIE MAKER 1. Hämta programmen. Gå in på http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/movie-maker

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote 4... 3. Tillgängliga fält... 4. Lägg till ett fält... 4. De olika fälttypernas menypaletter

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Panorama och VR teknik

Panorama och VR teknik Panorama och VR teknik Malin Persson VKM07 Examensarbete i Hypermediavetenskap Handledare: Tyronne Martinson Högskolan i Skövde Innehåll Inledning... 1 Syfte och metod... 2 Process... 2 Diskussion och

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Rotera rotera källagret medan du håller ned musknappen tills det ligger som du vill ha det

Rotera rotera källagret medan du håller ned musknappen tills det ligger som du vill ha det Georeferering - anpassa data till ett koordinatsystem Rasterdata är vanligen skannade kartor, flygfoton eller satellitbilder. Skannade kartor brukar normalt inte innehålla information om koordinatsystem.

Läs mer

Snabbmanual: Analysen

Snabbmanual: Analysen Snabbmanual: Analysen 2007-08-06 1 Analysen När man öppnar en Analys genom att klicka på en miniatyr i listgränssnittet eller på en länk i en rapport öppnas ett webbläsarfönster och innehållet laddas (kräver

Läs mer

Användarmanual. Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman. Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn

Användarmanual. Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman. Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn Användarmanual Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn 1 Stockholmshems digitala kartor!! " #!! $ % & ' ( )

Läs mer

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Grundläggande användning 6 2.1 Konstruera objekt...................................... 6 2.1.1 Konstruera punkter................................

Läs mer

Kdenlive snabbstartguide

Kdenlive snabbstartguide Den här dokumentationen konverterades från sidan Kdenlive/Manual/QuickStart på KDE:s användarbas. Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Skapa ett nytt projekt 5 2 Lägga till klipp 7 3 Tidslinje 9

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T

L A N T M Ä T E R I E T 1 av 17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Historiska Kartor... 2 1 Allmänt... 2 2 Sökning i Historiska Kartor... 3 2.1 Sökning via karta... 3 2.2 Avancerad sökning... 5 2.3 Söktips... 9 3

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE Idéhäfte Idéhäfte MEMOdayplanner 3 Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial Rev A SE 2 1. Inledning I detta idéhäfte vill vi ge tips om hur man kan använda tid- och planeringshjälpmedlet

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Innehåll DPMAP BILDEXPORT

Innehåll DPMAP BILDEXPORT SID 1 (10) 2013-04-17 Ingela Nilsson DPMAP BILDEXPORT Innehåll 1 dpmap - Bildexport... 2 1.1 Exportera bilder från dpmap... 2 1.1.1 Allmänt... 2 1.1.2 Förenklad bildexport - spara till urklipp... 3 1.1.3

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer