Ungas drogvanor över tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas drogvanor över tid"

Transkript

1 Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman Skolelevers drogvanor

2 Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man med sig vanor uppåt i åldrarna? Förklaringar, varför: Andra droger cannabis? Vuxnas vanor? Internationella trender? Polarisering olika utveckling olika grupper? De allra mest utsatta hur ser det ut? Andra tänkbara förklaringar

3 Varför viktigt med fokus på unga Nästa generation inte göra om samma misstag som föregående generation Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika som ung mycket riskdrickande som ung Låga nivåer av användning färre storkonsumenter och färre med beroende/missbruk i vuxna år, både bland unga och vuxna (basen är viktig) totala konsumtionen har betydelse Lägre nivåer som ung ger lägre nivåer som vuxen

4 Alkohol, narkotika stort folkhälsoproblem Alkoholdiagnos på dödsorsaksintyg: ca 1 900; narkotikadiagnos: ca 500, toppen på isberg Vårdade slutenvård eller specialiserad öppenvård: Beroende, missbruk av alkohol: ca Beroende, missbruk av narkotika: ca procent påverkats negativt av närståendes drickande 19 % kvinnor, 10% män Alkoholens kostad: ca 50 miljarder

5 Årskurs 9 och gymnasiets år 2: skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever, låga bortfall Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området I gymnasiet sedan 2004 Skolelevers drogvanor

6 Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2, efter kön Procent Flickor, gy 2 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Pojkar, gy Skolelevers drogvanor Källa: CAN

7 Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter ren alkohol (100 %) i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön ( avser skattade värden). Liter 10 8 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, gy Skolelevers drogvanor Källa: CAN

8 Kohorteffekt Olika generationer har olika förhållningsätt tar med dessa uppåt i åldrarna, vanorna formas i unga år Ex: Wet generation talister med våta vanor Tonåringar under 90-talister med hög alkoholkonsumtion och mer omfattande narkotikavanor än tonåringar under 00- talet

9 Ex alkohol: kohorteffekter, utifrån tvärsnittsdata (uppväxt: motbokstiden, efter motboken, mellanölsperioden,)

10 Liter ren alk/månad Alkoholkonsumtionen i olika åldersgrupper , och , män 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

11 Alkoholkonsumtionen i olika åldersgrupper , och , kvinnor 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,

12 Narkotikaanvändningen Kan den förklara nedgången i alkohol summan av (drog)lasterna konstant?

13 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön Procent Pojkar, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, åk 9 Flickor, gy Skolelevers drogvanor Källa: CAN

14 Total droganvändning - alkohol och/eller tobak och/eller nark. Årskurs 9 Mått 1: Druckit alkohol (senaste 12 mån), rökt/snusat, testat narkotika, sniffat, använt sömn/ lugnande medel utan recept, använt anabola steroider. Mått 2: Intensivkonsumerat alkohol varje vecka, röker/snusar dagligen, använt narkotika senaste 30 dagarna, sniffat senaste 30 dagarna Pojkar åk 9, mått 1 Pojkar åk 9, mått 2 Flickor åk 9, mått 1 Flickor åk 9, mått Skolelevers drogvanor Källa: CAN

15 Skolelevers drogvanor Alltså: Alkohol: Siffrorna är de lägsta som uppmäts genom undersökningens historia ( ). Tar med sig försiktiga vanor uppåt i åldrarna Narkotika: Ingen nedgång, snarare liten uppgång Tobak: Rekordlåga siffror igen gällande tobaksbruk i årskurs 9 Mer stabila nivåer på gymnasiet Nedgången i alkohol beror ej på ökad narkotikaanvändning summan av (drog)lasterna ej konstant

16 Vuxnas alkoholvanor: Påverkar det ungas alkoholvanor?

17 Trender i vuxendrickande och ungdomsdrickande (åk 9) 40,00 8,00 35,00 7,50 30,00 7,00 25,00 6,50 20,00 6,00 15,00 5,50 10,00 5,00 HEAVY DRINKING BOYS HEAVY DRINKING GIRLS ALCOHOL PER CAPITA

18 Vuxnas vanor - pågående studie: Koppling vuxna unga fram till mitten av 1990-talet: vuxna påverkat ungas vanor Senaste 15 åren inget samband varken trend eller mer kausalt (enligt sofistikerade tidsserieanalyser) Ungdomar sitt eget liv, skilt från vuxna alkohol för vuxna ej för unga, särskild ungdomskultur, internet??!! Alltså: beror ej på vuxnas vanor

19 Internationella trender Svenska ungdomars vanor en spegling av ungdomars vanor i många andra jämförbara vanor?

20 ESPAD (European School survey Project on Alcohol and other Drugs) Syfte: Att göra jämförbara och upprepade datainsamlingar om 16-åriga skolungdomars drogvanor i så många Europeiska länder som möjligt Metod: Anonyma enkäter i skolklasser Nyckelord: standardisering! - Nationellt representativa urval - Gemensamt frågeformulär - Samma åldersgrupp och tidpunkt - Gemensam databearbetning

21 Svenska ungdomar jfr med ungdomar i Europa Druckit alkohol de senaste 30 dagarna Procent.

22 Använt alkohol senaste 30 dagarna Procent. % Sverige Övr. Norden (5 st) Övr. Västeuropa (5 st) Östeuropa (9 st)

23 Intensivkonsumerat alkohol senaste 30 dagarna (5 drinkar eller mer vid ett tillf.) Procent. % Sverige Övr. Norden (5 st) Övr. Västeuropa (6 st) Östeuropa (12 st)

24 Använt cannabis någon gång Procent

25 Använt cannabis någon gång Procent. % 30 Sverige Övr. Norden (5 st) Övr. Västeuropa (5 st) Östeuropa (9 st)

26 % 30 Använt cannabis någon gång Procent. Sweden Denmark Faroe Islands Finland Iceland Norway

27 Rökt cigaretter de senaste 30 dagarna efter kön Procent. (Genomsnitt för 19 länder) % Pojkar (alla) Pojkar (Sve) Flickor (alla) Flickor (Sve)

28 Alkohol minskning både i Sverige och i flera nordiska länder men ej i övriga Europa Cannabis ej minskning viss ökning men stort avstånd till övriga Europa Rökning minskning, avståndet visavi övriga länder ökar Kanske något specifikt som hänt i Norden?! Skolelevers drogvanor

29 Polarisering? Kanske sjunker i flertalet men inte bland de med högsta nivåer ökad spridning över tid? Flertalet hänger med i allmän välfärdsutveckling men inte alla? Skolelevers drogvanor

30 Polarisering, ex gymnasieelever. Alkoholkonsumtion per decil Skolelevers drogvanor

31 Polarisering: De 5 procent med högst konsumtion svarar för 57 % av totalkonsumtionen i åk 9, motsv. i gymnasiet: 34 % -- högre andelar än tidigare Men i alla grupper sjunker konsumtionen; ingen polarisering Skilj på relativa tal (procent) och absoluta tal (liter) Skolelevers drogvanor

32 De allra mest utsatta Mest utsatta sannolikt lägre andel som deltar i undersökningen, framförallt på gymn. Bland deltagarna: alkoholvanorna sjunker i olika riskgrupper ex. de som skolkar, de som mobbas m.m. åk 9 och gymn 2 Ser man på den yttersta droggruppen: röker dagligen och använt narkotika senaste 30 dagarna och högkonsument av alkohol: ingen minskad andel utan relativt stabil: Åk 9: ca: 0,7 % Gy 2: ca: 1,0 % Denna mest utsatta grupp blivit mer avvikande jfr med övriga Skolelevers drogvanor

33 Varför sjunker alkoholen? Tänkbara bidragande orsaker Effekt av drogförebyggande insatser Effektivare föräldrakontroll Ökat hälsomedvetande Ökad andel ungdomar med bakgrund i ickealkoholkultur Förlängd barndom Mer umgänge vid eller via nätet, bl.a. spel (i och utanför datorerna) Alkoholen har fått konkurrens som social plattform och rum för rollspel /identitetsprövande Idag nästan norm att inte dricka Skolelevers drogvanor

34 Tack för mig och som vi ALLTID säger på CAN CAN Yes we

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Vilka dricker mer alkohol i Sverige?

Vilka dricker mer alkohol i Sverige? HÅKAN LEIFMAN Vilka dricker mer alkohol i Sverige? En studie av konsumtionstrender bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper under perioden 1990 till 2002 Inledning Denna studie handlar om hur svenska

Läs mer

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

På den senaste tiden har det kommit lugnande uppgifter

På den senaste tiden har det kommit lugnande uppgifter Översikt SALME AHLSTRÖM LEENA METSO PETRI HUHTANEN MINNA OLLIKAINEN Unga väljer bort tobak, sprit och droger men vilka unga? Resultaten av ESPAD-undersökningen i Finland 27 På den senaste tiden har det

Läs mer

Så görs CANs skolundersökning

Så görs CANs skolundersökning Så görs CANs skolundersökning En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi CANrapport135 Isabella Gripe Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Att växa upp med föräldrar som har sproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Nka Barn som anhöriga 2014:4 Rapport 4 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel Ålands landskapsregering Innehåll Kommitténs uppdrag... 3 Sammanställning över större åtgärder 2013-2016...

Läs mer