CRM för sjukvården Träning i interprofessionellt samarbete med patienten i centrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CRM för sjukvården Träning i interprofessionellt samarbete med patienten i centrum."

Transkript

1 CRM för sjukvården Träning i interprofessionellt samarbete med patienten i centrum. Carl-Johan Wallin, leg läk, DEAA, Med dr Överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken Tränare, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning

2 Jag läser här att antalet medicinska misstag är förvånande högt Jasså, då förklarar det min livmodersoperation

3 VAD ÄR GOD VÅRD? Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Tillgänglig Säker Jämlik Patientfokuserad Effektiv Socialstyrelsen SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

4 SÄKERHET OCH AVVIKELSER Produktion Tid

5

6 Var femte budgetkrona Fredag 7 november 2008 betalar skador i vården Varje skada som orsakats i vården medför i genomsnitt sex extra vårddygn, vilket betyder kostnader på 20 procent av landets totala vårdbudget. Nu kräver Socialstyrelsen att landstingen skärper säkerheten. Foto: Thomas Karlsson Torsten Knöfels infektion missköttes och när han skulle ta nya prover på vårdcentralen så åtgärdades aldrig provsvaren, vilket medförde ännu längre lidande. Hustrun Ulla Knöfel är glad att han har överlevt. Tusentals patienter skadas av felbehandling varje år

7 TO ERR IS HUMAN Institutet of Medicine (IOM) noterade att de flesta medicinska fel i hälsooch sjukvården inte är orsakade av individer, utan är orsakade av systembrister i hälso- och sjukvården. Förutom kampanjen att organisera säkerhetssystem för evidensbaserad vård rekommenderade IOM etablering av interdisciplinära program för träning i samarbete.

8 Personal MAN Lag Operatörer Expertis, Förhållningssätt, Färdigheter, Kunskap PROCESS PATIENT Ledarskap, Kultur Utrustning Medicin, omvårdnad TEKNIK Logistik, Design, Miljö Struktur ORGANISATION Vårdorganisation

9 FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN SAMARBETE OCH MORBIDITET? 300 kirurgiska Konklusion: operationer När operationslaget uppvisade få samarbetsmarkörer, var det mer sannolikt att patienten skulle dö postoperativt eller få en stor 4 operations- postoperativ komplikation. avdelningar Samarbetsmarkörer: Genomgångar, förfrågningar, avstämningar, närvaro Mazzocco K, Petitti DB, Fong KT, et al. Surgical team behaviors and patient outcomes. Am J Surg. 2009;197(5):678-85

10

11 Trots alla negativa konsekvenser av läkares bristfälliga rapporter, så har mycket lite forskning ägnats åt att försöka identifiera de bästa metoderna för rapportering. I litteraturen föreligger en anmärkningsvärd ensidighet avseende anekdotiskt föreslagna metoder, som står i bjärt kontrast till bristen på evidens som stöder dessa metoder. Det föreligger ett stort behov av högkvalitativa studier, som fokuserar på system faktorer, human factors, och ändamålsenligheten med strukturerade protokoll och interventioner.

12 Trots välkända negativa följder av sjuksköterskors bristfälliga rapporter, så har mycket lite forskning ägnats åt att försöka identifiera de bästa metoderna att rapportera. I litteraturen föreligger det en anmärkningsvärd ensidighet avseende anekdotiskt föreslagna metoder, som står i bjärt kontrast till bristen på evidens som stöder dessa metoder. Det föreligger ett stort behov av högkvalitativa studier, som fokuserar på system faktorer, human factors, och ändamålsenligheten med strukturerade protokoll och interventioner.

13 Start/Patientsäkerhet/Riskområden/Kommunikation Informationsöverföring och kommunikation Informationsöverföring och kommunikation är ett område där en rad olika typer av fel och brister kan uppkomma och leda till risker och skador för patienterna. Det finns också stora risker för patientsäkerheten om informationsöverföringen mellan de olika yrkesutövare som deltar i vårdprocessen kring en patient inte fungerar. Det kan handla om kommunikationen i vårdteamet kring patienten och kommunikationen mellan olika vårdlag, vårdenheter och vårdgivare. Men det handlar också om informationsöverföring i form av remisshantering, provsvarshantering och journaldokumentation. Remisser som hamnar fel, provsvar som kommer bort eller journalanteckningar som inte skrivs ut i tid innebär väl kända risker och kan leda till fördröjd, felaktig eller utebliven vård.

14

15 Ledarens förmåga att ge struktur på samarbetet korrelerade med samarbetet och resultat.

16 Catchpole K, Mishra A, Handa A, McCulloch P. Teamwork and error in the operating room: analysis of skills and roles. Ann Surg Apr;247(4):

17 % av medarbetarna som anger hög eller mycket hög kvalitet på samarbete och kommunikation på 8 intensivvårdsavdelningar Läkare 70 % (n = 90) 33 % 73 % Sjuksköterskor 71 % (n = 230) Thomas EJ, Sexton JB, Helmreich RL. Discrepant attitudes about teamwork among critical care nurses and physicians. Crit Care Med 2003; 31:

18 DANDERYDS AKUTMOTTAGNING 2007 Westfelt P, Hedsköld P, Pukk-Härenstam K, Svensson RM, Wallin CJ. Effektiv träning i sam arbete på den egna akutmottagningen med patientsimulering och utbildade tränare. Läkartidningen 2010;107(10):

19 Makary MA, Sexton JB, Freischlag JA, et al. Operating Room Teamwork among Physicians and Nurses: Teamwork in the Eye of the Beholder. J Am Coll Surg 2006;202:

20 HAR KÖNEN OLIKA UPPFATTNING OM SÄKERHET OCH SAMARBETE PÅ OPERATIONSSALEN? Carney BT, Mills PD, Bagian JP, Weeks WB. Sex differences in operating room care giver perceptions of patient safety: a pilot study from the Veterans Health Administration Medical Team Training Program. Qual Saf Health Care 2010;19:

21 OLIKA UPPFATTNING OM BRA SAMARBETE Lågrankad lagmedlem: Att mitt bidrag efterfrågas Högrankad lagmedlem: Att de andra gör som jag säger

22 VÅRDEN ÄR INTE MEDVETEN OM VAD SÄKERT SAMARBETE ÄR Forskning i andra högrisk organisationer visar att en gemensam förståelse (mental model) av samarbete är grundläggande för ett effektivt lagarbete. I sjukvården anger medarbetarna att samarbetet är bra trots att de inte har en gemensam förståelse av samarbetets struktur och process. Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. Acta Anaesthesiol Scand 2009; 53:

23 Sexton JB, Thomas EJ, Helmreich RL. Error, stress, and teamwork in medicine and aviation: cross sectional surveys. BMJ 2000;320:745 9

24 Baldwin DC, Daugherty SR. Interprofessional conflict and medical errors: Results of a national multi-specialty survey of hospital residents in the US. Journal of Interprofessional Care 2008; 22(6):

25

26

27 MODELLER FÖR SAMARBETE I HRO OMFATTAR INTE KOMPLEXITETEN I VÅRDENS MULTIPROFESSIONELLA ARBETSGRUPPER Coe R, Gould D. Disagreement and aggression in the operating theatre. Journal of Advanced Nursing 2008;61(6),

28 PROTOTYPER AV BESLUT Risk Träning av procedurer som ger en gemensam förståelse Kollaborativ problemlösning och beslut Erfarenhet eller rutin Expektans Samla mer information Tid

29 4 PROTOTYPER AV BESLUTSFATTANDE Risk HLR, ATLS, TNCC, AMLS Träning i samarbete under stress: Ledarskap, kommunikation, stresshantering, beslutsfattande Erfarenhet, Tumregler, Rutiner, riktlinjer standardisering Opåverkad patient Remitteras Tid

30 ÄR TEAM ETT SÄKERHETSPROBLEM I VÅRDEN? Team som inte fungerar skadar vården I en lagsport är målet för vad man ska uppnå tydligt, Jane Bergstedt liksom vem som gör vad. Det finns en strategi. Man Att tro att man arbetar i team när man inte gör det påverkar följer upp arbetet och ger varandra återkoppling på arbetsresultaten negativt. Ansvar faller mellan stolarna. Det sker insatserna. Upplägget framöver diskuteras, man lär av misstag när en åtgärd inte följs upp för att man tror att någon sina annan misstag. ska göra Konstigare det. är det inte. Professor Michael West Aston Business School

31 ARBETSGRUPP 3 PROTOTYPER Medlemmar Medlemsnätverk Lång TEAM Relationsnätverk Samordningsnätverk Uppdragsnätverk PROJEKT Projektets varaktiget Arbetsmetoder Jobbnätverk LAG, ARBETSLAG Verktygsnätverk Uppgiftsnätverk Uppgifter Kort Arrow, McGrath, Berdahl: Small Groups as Complex Systems. SAGE Publications, Thousands Oaks 2000, ISBN

32 ARBETSGRUPPER: 3 PROTOTYPER enl. Joseph McGrath 2000 Typ av Varaktighet Uppgift Nätverk Identifikation Gruppdynamik arbetsgrupp (strategi för samarbete) Team Mycket lång Många Medlemmar Med teamet Mycket stor Metoder FIRO (UGL mm) Projektgrupp Lika med En Uppgift Med uppgiften Liten uppdraget Medlemmarna Besättning, Kort En Teknik Med yrkesgrupp Liten lag, skift, pass, Uppgift Tränad arbetslag (CRM)

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete klinik & vetenskap serie patientsäkerhet Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DFEC Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete KARIN PUKK HÄRENSTAM, med dr, ST-läkare, Astrid Lindgrens

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Förbättringsförslag identifierade efter tvärprofessionell teamträning av urakut kejsarsnitt.

Förbättringsförslag identifierade efter tvärprofessionell teamträning av urakut kejsarsnitt. Förbättringsförslag identifierade efter tvärprofessionell teamträning av urakut kejsarsnitt. En empirisk, kvalitativ studie Karina Wahl Examensarbete, 30 hp, masteruppsats Kvalitetsförbättring och ledarskap

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne

Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne Rapport 2005-01-14 Bilagor BDO Consulting Group Stockholm AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BILAGA 1: ERFARENHETER FRÅN FORSKNING OCH LITTERATUR...

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunikationsbrister i vården

Kommunikationsbrister i vården Kommunikationsbrister i vården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

2012 AORN Leadership Conference,

2012 AORN Leadership Conference, 2012 AORN Leadership Conference, Denver, Colorado 13-15 juli Reserapport Text och foto: Per Wahlenius AORN, Association of perioperative Registered Nurses, är en amerikansk organisation för perioperativa

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård Innehåll Förord

Läs mer

Kommunikation mellan vårdpersonal

Kommunikation mellan vårdpersonal Kommunikation mellan vårdpersonal En studie vid en hälsovårdscentral Beatrice Östman-Brådd Christina Westerlund Eivor Lillås Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer