Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM"

Transkript

1 Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1

2 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser En sak är säker: Om vi fortsätter att förbruka resurser som vi gör idag går vår planet under förr eller senare. Det är ett faktum som skulle kunna få vem som helst att kasta in handduken. Det är precis tvärtom. Nöden är kreativitetens moder. Runt om i världen startas projekt och företag, grundade av människor med den fasta övertygelsen om att miljön, klimatet och naturen ska anpassa sig och på sikt uppnå ett hållbart tillstånd. Många är kallade. Alla är dock inte utvalda Som investmentbolag vill man alltid hitta guldkornen. De som når störst framgång och ger störst avkastning. Helst ska det gå så fort som möjligt. Vi har inte så bråttom. Vi har valt att investera i företag och projekt som arbetar med innovationer inom miljö och energi. Företag som ser långsiktigt på sitt åtagande och som vet att det tar tid för miljön att läka. I det perspektivet är det fullt naturligt att våra investeringar också är långsiktiga. Vår ambition är att ge våra aktieägare avkastning om 2-5 år. Att förbättra miljön och spara resurser är en stor utmaning. En enda lösning finns inte, men däremot många små delar som tillsammans leder åt rätt håll. Det är gräddan av de små bitarna som vi söker. I vår portfölj strävar vi efter att ha företag och projekt som kan bidra med det lilla extra i form av innovationskraft och som har goda förutsättningar att lyckas affärsmässigt. Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser. Vi hoppas att många delar vår övertygelse. Sammanfattning EMI har investerat i FLERA lovande dotterbolag och projekt (se organisationsschema på sidan 9). Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter (ub) är ett unikt projekt som skapar en permanent marknadsplats för hållbara innovativa tillväxtföretag. Ett helägt dotterbolag till EMI Invest AB. Under 2015 beräknar vi att påbörja den första delen av centret. Riskfaktorn minimeras genom att vi har spridit investeringarna på flera dotterbolag/projekt. År 2016 är planen att EMI ska noteras på någon av börsens småbolagslistor. Förberedelser för detta påbörjas under Bolaget har en ägarspridning som är fördelad på cirka 150 aktieägare. Ingen äger mer än 10 % av aktien. Det innebär att makten ligger hos bolagsstämman. Vi ser EMI som en folkaktie på sikt. Bolagets styrelse har för avsikt att registrera EMI Invest AB som publikt bolag så fort vi får in tillräckligt med kapital för att bygga upp en effektiv organisation. Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta memorandum speglar hur EMI Invest AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om EMI Invest AB:s möjligheter och risker. INNEHÅLL Inbjudan...3 Styrelsens försäkran...3 Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter Villkor och anvisningar EMi invest AB Gaze Förnuftet AB Windforce Airbuzz Holding AB Sammanfattning

3 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för EMI Invest AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av EMI Invest AB som framgår i detta informationsmemorandum. Inbjudan till teckning av aktier i EMI Invest AB Härmed inbjudes aktieägarna i EMI Invest AB, och privata investerare att teckna aktier i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB i enlighet med villkoren i detta memorandum. Vid bolagsstämma i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB (i fortsättningen kallat EMI eller EMI Invest AB) den 6 november 2014 beslutade stämman att genomföra en emission (private placement) och gav styrelsen i uppdrag att besluta om emissionens storlek. Styrelsen har därefter beslutat att bolagets aktiekapital ska höjas till , 9 SEK genom en emission. Syftet med denna emission är att ta in ett kapital på SEK för att ta steget fullt ut och öka takten ordentligt i vår verksamhet. Bolaget ska utge högst aktier av aktieslag B med 0,1 röster per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 2 kronor per aktie. Vi har nu fått igång en utveckling som hela tiden kommer att bygga värdet i bolaget. Samtliga våra intressebolag visar lovande tendenser och EMI avser att arbeta vidare för en omedelbar expansion av vår miljösatsning. Därför genomförs denna emission EMI är ett aktivt investmentbolag med en tydlig inriktning mot miljöinriktade tillväxtföretag och projekt. För att möta marknadens intresse inom energi- och miljöteknikområdet behöver vi ytterligare kapital. Kapitalet från denna emission ska användas för att bygga upp och etablera Climeet Skandinaviskt Energioch Miljöcenter och dess pilotprojekt i Jönköping. Verksamheten kommer att ligga i ett nybildat dotterbolag till EMI Invest. EMI Invest kommer endast att vara en finansiell part. Kapitalet från den här emissionen (med avdrag för emissionskostnader) kommer att placeras i dotterbolaget som ska driva energi- och miljöcentret. Emissionskapital Kapitalet från denna emission (med avdrag för emissionskostnader) ska placeras i ett helägt dotterbolag, Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter (u.b). 3

4 Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter (u.b.) Vi tar klimatfrågan på allvar. Därför har vi beslutat att bygga upp och etablera Skandinaviens första riktiga energi- och miljöcenter. Det är vårt bidrag till en bättre miljö. 4

5 EMI startar energi- och miljöcentrum skapar unika affärsmöjligheter för företag inom miljö- och energiteknik Runt om i Skandinavien utvecklas intressant miljöoch energiteknik som kan bidra till att minska påverkan på miljö och klimat. Dessa produkter, tjänster och system visas sällan upp samlat och har därför svårt att nå en stor marknad. Den möjligheten ska EMI Invest skapa. Permanent miljöcentrum på strategisk plats Vi ska starta Climeet som ett permanent miljöcentrum på en strategisk plats. Vi planerar för att det första centret kommer att etableras i Jönköping, Centret är ett pilotprojekt och faller det väl ut ska vi etablera liknande anläggningar på andra ställen i Sverige där förutsättningarna är rätt. På sikt ska konceptet också lanseras i Skandinavien. Öppnar sig möjligheter att etablera Climeet internationellt ska detta analyseras och utvärderas. Utveckla bättre affärsmöjligheter Tack vare centret får små och medelstora företag med intressanta produkter, tjänster och system en unik mötesplats där de kan visa upp sig gemensamt och nå en större marknad. Förutom att marknadsföra, exponera och sälja miljö- och energiteknik ska centret även användas till seminarier, utbildning, event och mässor. Miljöcentret ger också möjlighet för företag att visa upp sig för potentiella investerare, kommuner och kunder samt att skapa nätverk och nya affärsrelationer. Ett unikt företagsexpo, som kommer att vara öppet även för innovativa tillväxtföretag i andra branscher än energi och miljö. Centret startas för att utveckla bättre affärsmöjligheter och vara ett skyltfönster mot en större marknad, men lika mycket för att stimulera miljöföretagande som är hållbart på lång sikt. Vi vill lyfta fram företag, produkter och tjänster som kan fungera i harmoni med natur, miljö och klimat. Vi vill också stimulera befintliga företag och organisationer att gå över till en mer klimat- och miljövänlig produktion. Skandinaviskt nav för energi- och miljöteknik Även i ett bredare perspektiv fyller Climeet en viktig funktion. Tillverkningsindustrin blir mer och mer konkurrensutsatt. En stark satsning på forskning, innovationer och utveckling inom miljöteknik bidrar till att vi får behålla den viktiga tillverkningsindustrin inom landets gränser. Målet lokalt och regionalt med miljöcentret är att skapa arbeten i kommunen och dess närområden, för befintlig industri och nyetablerade företag. Climeet ska drivas som en egen affärsverksamhet och ge intäkter från produktförsäljning, hyror, event, seminarier och utbildning. Vårt mål är att centret ska generera god lönsamhet och på sikt ge god utdelning på insatt kapital. Affärsidé Genom energi- och miljöcentrum runt om i Sverige ska vi ge energi- och miljöteknikföretag bättre möjligheter än idag att exponera, marknadsföra och sälja sina produkter, tjänster och system på en större marknad. Vision Climeet ska vara ledande i Sverige (och på sikt i Skandinavien) när det gäller att etablera och driva centra för små och medelstora företag inom energi- miljöteknik. Fram till 2020 ska Climeet etablera lokala/regionala energi- och miljöcenter runt om i Sverige. Under samma period ska vi också etablera våra första verksamheter i Norge och Danmark. Vi ska vara öppna för att etablera Climeet internationellt, till exempel i Kina och andra länder under stark utveckling. Visionen för varje center är att det ska bli ett centrum för miljö- och energiteknik i den region där det ligger. Mål Primära mål I ett första steg sjösätta pilotprojektet i Jönköping, skapa intresse från företag i regionen och få centret att fungera på ett bra sätt. Därefter att etablera verksamheten på strategiskt belägna platser i Sverige. Skapa en större marknad för företag inom miljöoch energiteknik att exponera, marknadsföra och sälja sina produkter Stimulera företagande som är hållbart på lång sikt Generera god lönsamhet och på sikt ge god utdelning på insatt kapital. Övriga mål Skapa arbeten i kommunen och dess närområden, både inom befintlig industri och i nyetablerade företag Bidra till att de svenska miljömålen nås före

6 Ägare Climeet kommer att ägas till 100 % av EMI Invest AB. Organisation Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter är holdingbolag för verksamheten, som ska drivas under varumärket Climeet. I ett första skede ska en projektledare tillsättas med uppgift att leda etableringen i Jönköping, rekrytera hyresgäster samt ansvara för avtal, marknadsföring, m m. Den löpande verksamheten ska därefter skötas av en operativ chef för centret. Målgrupper och marknad Climeet ska inledningsvis verka i Sverige och göra affärer med framför allt andra företag (business-to-business), men även med offentliga organisationer och privatpersoner. Vi ska också kunna anlitas som rådgivare åt våra hyresgäster vid offentliga upphandlingar, som stöd vid större affärer, m m. Finansiering Etableringen finansieras i ett första steg av kapitalintag från en emission via EMI. Den löpande verksamheten ska finansieras av intäkter från försäljning, hyror, event, seminarier, utbildning, m m. Ökade affärsmöjligheter genom samverkan inom FoU Climeet ska bli den marknadsplats som saknas för energi- och miljöteknik. För att ytterligare förstärka affärsmöjligheterna och kunna utveckla nya produkter och tjänster, kommer centret att samverka med olika forsknings- och utvecklingsinstanser i Sverige och övriga Skandinavien. Målet med denna samverkan är dels att få en bredd i organisationen, dels att samla kompetenser inom en rad olika områden, vilket bäddar för stora möjligheter att utveckla nya intressanta produkter inom bland annat energi- och miljöteknikområdet. Detta ökar i sin tur möjligheterna för både nya och etablerade företag att nå marknaden med sina produkter och tjänster. 6

7 Styrelse, ledning och revisor Följande personer bildar styrelse i EMI Invest och i Climmet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter (ub). Ralf Gewerth Styrelseordförande Ralf har lång erfarenhet inom marknadsföring, försäljning och finansiering. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Ebbe Nordell VD, EMI Invest AB Ebbe är agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Har 35 års internationell erfarenhet från arbete på ledande befattningar inom KemaNobel AB, Gränges Aluminium AB, Perstorp AB samt ett antal mindre företag som Gordic AB och Norddeutsche Labourbau GmBH i Hamburg. De senaste åren har han arbetat med företagsutveckling inom förnyelsebar energi i Region Skåne och Halland, samt enskilda företag som Gordic AB och International Energy Solutions AB. Daniel Johansson Ordinarie ledamot Yrkesbakgrund med olika roller av att leda utbildning, IT-projektledare i olika omfattningar. Produktionsledare med underställd personal inom fordonsindustrin, Förbättringsledare/Lean manager inom sjukhusadministration och köksproduktion. Kvalitets- och miljöansvarig med fokus på ISO 9001, ISO och ISO/TS inklusive leda internrevisioner och utveckla ständiga förbättringar inom plastindustri. Pelle Svensson Ordinarie ledamot Pelle är utbildad marknadsekonom (IHM) och har arbetat länge med marknadskommunikation på nationell och internationell nivå, och som journalist. Har arbetat på reklambyrå som copywriter och driver idag eget företag inom reklam och marknadsföring. Har ett stort intresse av affärsutveckling, strategiarbete, entreprenörskap och miljöfrågor. Sven Andersson Ordinarie ledamot Mättekniker/kalibreringsansvarig vid Sibbhultsverken AB. Utbildad i industriell ekonomi. Har varit delaktig och medverkat i införandet av Lean production i företag där han arbetat. Facklig revisor. Har ett starkt intresse av att följa olika företag och äga aktier i dessa. Raimo Tunsved Suppleant Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker på SMV, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV köpte Raimo företaget Leif Åhl Suppleant Leif Åhl har hög kompetens och lång erfarenhet från att bygga prototyper och modifiera utvecklade produkter inom ett brett segment av branscher. Paul Zetterström Adjungerad ekonomichef Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har en bakgrund på Ernst & Young och telekomföretaget Ventelo AB. Numera delägare i Redovisningscenter AB, en auktoriserad redovisningsbyrå med placering i Skövde/Tibro och Göteborg. Byrån tillhandahåller alla typer av ekonomiska tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Bo Kroon Auktoriserad revisor Acrevi Revision AB Säte EMI Energi Miljö Innovation System Invest AB har säte i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Läs mer om EMI Invest AB på 7

8 Kalkyl för Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter År 1 År 2 År 3 Kostnader Löpande Personal Lokalhyra Konsullt Teknik/Utrustning Marknadsföring Larm/Försäkring Aktiviteter Uppstart Resor/ers. 2 pers Hotell Annat Redovisning, Revision Innemiljö Skyltar m.m Extra för lokaluppstart Konferensdel Annat för uppstart Total kostnad Medelkostnad (kr/m2) År 1 År 2 År 3 Intäkter 8 25 st Liten, 3 m2, st Medium, 6 m 15 st Stor, 10 m2 5 st Kontor, 15 m Totala intäkter Årets resultat

9 Scandinavian Energy Development Holding AB Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter AB Windforce Airbuzz Holiding AB EMI Invest AB Prototyp/Utveckl- Iingsbolag SMV Mobile Living Sweden GAZE- BIKE elcyklar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter innovativ miljösatsning med långsiktig avkastning på investerat kapital Beslut: Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter kommer att starta så fort finansieringen är säkrad. Kapitalet från denna emission (med avdrag för emissionskostnader) ska investeras i ett helägt dotterbolag till EMI Invest som ska äga och driva Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter. En unik mötes- och marknadsplats för företag inom energi- och miljöteknik samt tillväxtföretag från andra brancher Ny form av exponering i ett unikt projekt med miljö, energi och innovation i fokus Centret kommer att förstärka affärsmöjligheterna för företag/projekt inom energi- och miljöområdet och bli ett skyltfönster mot en större marknad Centret blir en marknadsplats och centrum för små och medelstora innovativa tillväxtföretag Centret kommer att ha en permanent utställning/showroom. Seminarier, mindre konferenser och utbildningar ska hållas i centret. S amverkan med institutioner inom forskning och utveckling kan komma att etableras stora möjligheter att utveckla innovativa produkter inom energi- och miljöteknik. Vision: Bli ett skandinaviskt nav för energioch miljöteknik Övrig nytta för hyresgästerna i centret Synas i en mycket kreativ miljö. Ökar försäljningen. Maximera marknadsföringsinsatser på ett kostnadseffektivt sätt. Ökar värdet på sitt varumärke. Attraherar nya kunder. Drar fördelar av andra innovationer i närliggande branscher. Ett stort nätverk inom miljöteknik. Får hjälp med information, kommunikation och marknadsföring. Får hjälp med emissioner vid kapitalanskaffning och finansieringsbehov. Drar nytta gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Får utbildning i försäljning och miljöteknik. 9

10 Villkor och anvisningar Emission i EMI Invest AB EMI Invest AB ( ) inbjuder härmed att teckna aktier i en emission om högst aktier i EMI innebärande ett kapitaltillskott om högst SEK. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,00 kr per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 200 poster á kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst aktier av aktieslag B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till , 9 SEK. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 2 mars 30 april Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara EMI Invest AB tillhanda senast 31 april Anmälan skickas till: EMI Invest AB, c/o Redovisningscenter, Vasagatan 31, Skövde. 7. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i EMI Invest AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning kan tilldelningen ske med lägre antal poster eller helt utebli. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Likvid Full betalning för tecknade aktier ska erläggas senast 3 dagar efter tecknandet. Efter att emissionen är avslutad och likvid erhållits registreras aktierna i aktieboken hos NRV, Nordiskt Värdepappersregister AB. Därefter skickas handlingarna till Bolagsverket för registrering. 9. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 10. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av EMI Invest AB. 11. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,1 (10 öre) kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 12. Aktieboken Aktieboken förs av NVR, Nordiskt Värdepappersregister AB. 10

11 Styrelsen har ordet EMI ska bli ett ledande investmentbolag inom energi och miljö Vi ser just nu flera branscher där framtidsutsikterna är mycket goda. Miljö och energi är två av dem. Det vi ser nu är bara början på en stark tillväxt. Vi delar den framtidstro som finns kring miljö- och energiområdet. Kapital krävs dock för att ge rätt förutsättningar för produkter, tjänster och system att utvecklas och nå marknaden. Rätt läge att satsa är inte sedan det är nu. EMI koncentrerar sig på nya, unga clean-tech -företag med mycket stor potential inför framtiden. I portföljen finns flera spännande bolag. För att förstärka affärsmöjligheterna för företag inom energi- och miljöteknik startar vi nu Climeet Skandinaviskt Energi- Miljöcenter (i fortsättningen benämnt Climeet). Centret är ett pilotprojekt, och faller det väl ut planerar vi att etablera liknande anläggningar på andra ställen i Sverige och övriga Skandinavien. Det första centret är planerat att ligga i Jönköping och beräknas starta Där ska små och medelstora företag med intressanta produkter erbjudas en mötesplats där de kan visa upp sig gemensamt och nå en större marknad. Visionen är att Climeet ska bli ett skandinaviskt nav för energi- och miljöteknik. Även i ett bredare perspektiv fyller Climeet en viktig funktion. Tillverkningsindustrin i Sverige blir mer och mer konkurrensutsatt. En stark satsning på forskning, innovationer och utveckling inom miljöteknik bidrar till att vi får behålla den viktiga tillverkningsindustrin inom landets gränser. För att ytterligare förstärka affärsmöjligheterna och utveckla nya produkter och tjänster, ska centret samverka med olika forsknings- och utvecklingsinstanser i Sverige och övriga Skandinavien. Det bäddar för stora möjligheter att utveckla nya intressanta produkter inom energi- och miljöteknik. Fokuseringen på och intresset för miljö- och energibesparande produkter ökar i takt med att samhället ställer allt högre krav på dessa områden. Energikostnaderna kommer att stiga. Kraven från EU och de globala kraven inom miljö- och energiområdet blir allt hårdare. Allt tyder på att miljö- och energifrågorna kommer att vara i fokus under överskådlig framtid. EMI Invest AB är ett investmentbolag som satsar på innovationer inom miljö- och energiområdet. Vi investerar i företag i ett tidigt skede, som har passerat utvecklingsstadiet och har produkt eller tjänst färdig för marknadsföring. Detta innebär en högre risk, men också möjlighet till mycket bra värdeutveckling på sikt. Vi är övertygade om att den satsning vi gör på utvalda företag inom detta område är väl timad och har stor potential. Vi arbetar aktivt med utveckling av våra portföljbolag och skapar på detta sätt en bra plattform för en uthållig framgång. Samtidigt håller vi ögonen öppna för nya spännande miljöteknikföretag med innovativa produkter och stor potential. I EMI:s styrelse finns personer med hög kompetens inom det finansiella området och som dessutom är skickliga att bedöma potentialen i nya projekt. Vi har också ett ett tekniskt råd med ledamöter som har kunskap och erfarenhet inom energi- och miljöteknik. Det nätverk som vi byggt upp kring EMI är en stor tillgång. God lönsamhet, en bra portfölj av investeringar samt en fortsatt satsning på innovativa företag inom miljö- och energiområdet är grunden för vårt långsiktiga mål att introducera bolaget på någon av börsens småbolagslistor. Vi i styrelsen och de i vårt nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. EMI är på väg att bli en stark aktör på den växande marknaden för miljö- och energibesparande produkter. Branscher där tillväxten är mycket stor, med innovativa affärsområden, stark efterfrågan och goda affärsmöjligheter. Välkommen att investera i EMI Invest ett investmentbolag som ligger rätt i tiden. Styrelsen för EMI Energi Miljö Innovation Invest AB 11

12 BAKGRUND, FÖRETAGSBESKRIVNING EMI Invest AB ett investmentbolag som ligger rätt i tiden EMI har sedan starten haft en tydlig inriktning på att investera i företag inom energi och miljö. Inom dessa segment bedrivs en aktiv produktoch affärsutveckling. Affärsidé EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. Vision EMI ska bli ett ledande investmentbolag när det gäller hållbara innovativa produkter och tjänster inom miljöoch energiområdet. Mål EMI ska ha en attraktiv portfölj med investeringar inom våra prioriterade områden. Planering pågår för att notera aktien på någon av börsens småbolagslistor under Genom investeringar i unika, hållbara och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska EMI ge bra avkastning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av verksamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. Strategi Strategin för att uppnå mål och vision är att investera i unika och innovativa produkter, tjänster och system som har stor potential att bli lönsamma och samtidigt bidrar till ett bättre klimat. SWOT-analys I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka EMI Invest AB Styrkor De företag och projekt vi investerar i ligger rätt i tiden. Miljökraven skärps. Efterfrågan på alternativ hållbar energi och goda rekreationsmöjligheter ökar. I bolaget och dess nätverk finns hög kompetens inom området miljö och energi. Ökat fokus på produkter och systemlösningar som sparar energi och reducerar negativ påverkan på miljön och klimatförändringen. Svagheter EMI är en liten aktör med finansiella begränsningar. En större kapitalbas behövs. Möjligheter Samhället ställer allt högre krav på produkter och system som skonar miljön. Marknaden för miljö- och energibesparande produkter och tjänster är mycket stor. Mycket goda investeringsmöjligheter. Allt större intresse hos allmänheten för miljöfrågor. Lager och direktiv kommer att utvecklas till vår fördel. Möjligheter till etablering på nya marknader. Tack vare centrat får vi tillgång till det senaste inom branschen och kan därigenom hjälpa tillväxtföretag. Hot Politiska beslut och andra händelser i omvärlden som vi inte kan påverka. Brist på kapital för investeringar. EMI Invest AB, verksamhet och ägarandel i dotter- och intressebolag Ägaradel % Verksamhet 22,7 Ett svenskt företag inom miljövänlig energiutvinning. Specialister på att bygga hybridsystem som drivs av vind, sol och vatten. 100 En permanent marknadsplats för innovativa tillväxtföretag inom miljö- och energiteknik. Centret kommer att vara öppet även för tillväxtföretag inom andra branscher. Ett unikt projekt med stor potential 30 Ett elcykelföretag som EMI Invest har för avsikt att bli delägare i genom denna emission. 91 Förvaltar EMI:s aktieinnehav i förvaltningsbolaget till elbussföretaget Hybricon 100 Bifirma till EMI Invest.. Ska utveckla framtidens husvagn som anpassas till elbilar och övriga miljöbilar vad gäller storlek, vikt, med mera. 30 Ett företag som ska erbjuda tjänster till hyresgästerna i Climeet Skandinaviskt Energi-och Miljöcenter Bolag Windforce Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter Gaze Förnuftet AB SEDAB SMV Mobile Living Sweden Prototyp- och utvecklingsföretag (under namnbyte, ub) Företaget och dess intressebolag EMI har i nuläget investerat i följande företag: Scandinavian Energy Developement Holding AB (SEDAB) Windforce Airbuzz Holding AB SMV Mobile Living Sweden (bifirma till EMI) Smartshower System AB 12

13 Bolagsordning 1. Bolagets firma Bolagets firma är EMI Invest AB. 2. Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Tidaholms kommun, Västra Götalands län. 3. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet i egenskap av investmentbolag med syfte att investera i nuvarande och kommande intressebolag samt eventuella förvärv av bolag med huvudsaklig inriktning av innovativa affärskoncept, miljö- och energibesparande verksamheter Verksamheten ska också omfatta utveckling av husvagnar alternativt husbilar (som är en bifirma till EMI) samt handel med fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst och högst SEK. 5. Antal aktier Lägst Högst Aktieslag Aktien ska kunna ges ut i två slag Serie A till ett antal av högst Serie B till ett antal av högst Företrädesrätt A-aktier och B-aktier ska vara skillnad i röstvärde. Aktier ska kunna ges ut i två serier. Aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B 0,1 röst. Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällande de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag. Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 8. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 8 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma har hållits. En majoritet av styrelseledamöter ska utses av bolagsstämman. 9. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två auktoriserade eller godkända revisorer med högst två revisorssuppleanter. 10. Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma ska ske genom mail utskick, via bolagets hemsida eller brev. Kallelsen till ordinarie och extra årsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska sändas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelsen till ordinarie och extra årsstämma annat ärende ska sändas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Årsstämma och bolagsstämma kan utöver bolagets säteskommun Tidaholm hållas i Örebro kommun, Göteborgs kommun, Stockholms kommun alternativt Malmö kommun. 13

14 11. Ärenden på ordinarie årsstämma På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängden. 3. Godkännande av dagordning 4. I förekommande fall val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse 7. Beslut angående a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust. Enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor/ revisorer. 9. Val av styrelser och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara brutet med period 1 september-31 augusti. Bolagsordningen antogs vid årsstämman Aktiekapital Aktiekapitalet är i dagsläget ,9 SEK före emissionen. Aktien och ägarstruk turen EMI Invest AB Ingen äger mer än cirka 10 % av aktierna innan emissionen. Registrerade aktier hos Bolagsverket Registrerade aktier i aktieboken och Bolagsverket. Totalt antal aktier, Aktieslag A: Aktieslag B:

15 Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettomsättning 0 Summa intäkter 0 Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Räntekostnader och andra liknande -36 poster Summa finansnetto -36 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 Årets resultat Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncern Andelar i intressebolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefodringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Inbetalda ej registrerade aktiekapital Reservfond Summa Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat vinst Årets vinst Summa Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Leverantörs skulder Skatteskulder 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till förmån för koncernbolag 15

16 Gaze Förnuftet AB Från give-aways till elcykelföretag med stor potential Mobilitet är viktigt och Gaze Förnuftet AB säljer framtidens transportmedel. Elcykeln har, som ett smart alternativ och komplement till bilen, de senaste åren blivit accepterad som ett framtidens fortskaffningsmedel. Gaze-Bike har etablerat sig som ett varumärke med hög tillit och servicegrad på den nordiska marknaden. Den nuvarande koncentrerade produktportföljen kan mycket enkelt utökas tack vare företagets nära samarbete med producent och närvaron genom sitt systerbolag på plats i Kina där cyklarna produceras. Gaze var under sina första år ett mer traditionellt giveaway -företag med profilerade produkter, till exempel Bluetooth headset för trådlös kommunikation mellan olika enheter. Under 2010 kom Gaze fram till att man borde koncentrera sig på färre produkter med bättre intjäning och med en växande marknad. Elcyklar var den produkt man valde att fokusera på fortsatte företagets resa med bland annat deltagande på mässor och event med en elcykelmodell. Intresset för företagets cykel växte, och till dags dato har man sålt cyklar från Kirkenes till Cap Verde. Under slutet av 2012 togs det fram en elcykel för både dam och herr innebar lansering av designade tillbehör för folk i farten. Inför 2014 valde Gaze att fokusera på enbart vikbara småcyklar och en hyrcykel avsedd för uthyrningsföretag som inte är vikbar utan robust. En minicykel, 14, mer avsedd för seglare har tillkommit i sortimentet. Gaze-Bike är stora, sannolikt störst, inom husbil/ husvagn,med sin vikbara elcykel. Nya kundsegment där en vikbar mindre elcykel har en fördel är segling, ridsport, transportsektorn och industrier med långa avstånd inom fabriksområdet. Gaze-Bikes marknad är och kommer att vara där man möter bilisten, bland annat i anslutning till försäljning av bilar, husvagnar och husbilar. Dessutom finns en stor och ökad efterfrågan av profilerade cyklar. I dagsläget är Gaze-Bike unikt med att erbjuda profilerade elcyklar. Detta är en marknad, som Gaze vill utveckla mer. Den svenska marknaden uppskattas idag till totalt ca enheter. Gaze-Bikes mål är att under en treårsperiod uppnå en marknadsandel inom sitt marknadssegment på 30 % av marknaden i Norden. Fortsätter utvecklingen på marknaden i samma takt som nu, uppskattas totalmarknaden hamna på dryga elcyklar. Affärsidé Gaze Förnuftet AB:s affärsidé är att marknadsföra, sälja, sprida glädje och information kring driftsäkra elcyklar med tillbehör, producerat med personlighet och högsta kvalitet. Varje år ska vi lansera ett attraktivt och långsiktigt lönsamt produktkoncept baserat på gediget kunnande hos kvalificerade leverantörer. Vision Gaze-Bike ska vara det självklara alternativet för elcyklister inom premiumsegmentet i Norden. Vi ska ligga i framkant och driva elcykelfrågor som ett ekonomiskt och hållbart alternativ till bilen, bussen och mopeden. Sammanfattning Elcykeln är framtidens transportmedel Stark och ökad efterfrågan av profilerade elcyklar Totalmarknaden på väg mot elcyklar Vision: Det självklara alternativet inom premiumsegmentet i Norden Läs mer om Gaze-Bike på 16

17 Prognos 2016 Intäkter och kostnader kkr, efter Antal Fsg pris kkr ÅF-rabatt, 30% Flexline Flexline mini Hyrcykel kostnader Antal Inköps pris kkr Flexline Flexline mini Hyrcykel Marknadsföringskostnader kkr Hyreskostnad Säljare/ÅF-kontakt Mässor bl.a Totalt Vinstprognos Prognos 2017 Intäkter och kostnader kkr, efter Antal Fsg pris kkr ÅF-rabatt, 30% Flexline Flexline mini Hyrcykel kostnader Antal Inköps pris kkr Flexline Flexline mini Hyrcykel Marknadsföringskostnader kkr Hyreskostnad Säljare/ÅF-kontakt Mässor bl.a Totalt Vinstprognos

18 Windforce Airbuzz Holding AB Egen el med klimatsmarta och energieffektiva metoder Windforce är ett svenskt företag inom miljövänlig energiutvinning. Windforce är specialister på att bygga hybridsystem som drivs av vind, sol och vatten en nisch som förväntas växa mycket snabbt. Windforce utvecklar och säljer produkter och kompletta system som möjliggör för kunden att producera sin egen el utifrån klimatsmarta och energieffektiva metoder. Man erbjuder också solcellsdriven belysning och samt kompletta hybridsystem där vindkraftverk och solpaneler kombineras. Dessa system kan även innehålla värmepumpar och andra produkter som utnyttjar förnyelsebar energi. Windforce affärsidé är att det möjligt för alla att tillvarata solens och vindens energi. Företaget tillhandahåller enbart produkter som man själva testat samt kunskap om hur de fungerar i praktiken. Windforce stora kunskaper inom aerodynamik, elektronik och komposittillverkning har gjort det möjligt att ta fram hybridsystem som lämpar sig väl för den småskaliga marknaden. Detta är en marknad med mycket stor tillväxtpotential. Trenden pekar mot att allt fler vill producera sin egen el för att slippa dyra elräkningar, göra sig oberoende av större aktörer, samt försäkra sig om att den el man använder är miljövänligt producerad. Windforce har möjlighet att bli en stor aktör på den relativt nya marknaden för hybridsystem. Bolaget har utvecklat en helhetslösning och produkterna ligger perfekt i tiden. Produkter och system som gör det roligt, enkelt och lönsamt att tillverka egen el. Affärsidé Windforce vill göra det möjligt för alla att tillvarata solens och vindens energi. Man erbjuder produkter av högsta kvalitet till lägsta möjliga pris. Windforce tillhandahåller enbart produkter som man själva testat och kunskap om hur de fungerar i praktiken. Vision Windforce gör det möjligt för alla att producera egen el med hjälp av tillförlitliga och egentestade produkter av hög kvalitet. Företaget har en egen välrenommerad FoU-avdelning. Funktioner som service och installation ligger på entreprenad hos samarbetspartners. Företaget har en stabil ekonomi- och försäljningsorganisation för att möta kundernas behov. Marknaden för företagets produkter har ökat kraftigt, vilket har resulterat i en snabb tillväxt och mångdubblad omsättning. Sammanfattning Specialister på att bygga hybridsystem som drivs av vind, sol och vatten Alla ska kunna producera sin egen el Miljökrav och energiförbrukning i fokus Windforce produkter ligger rätt i tiden Läs mer om Windforce på 18

19 Sammanfattning Villkor Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à 2 kr. Vid fler poster ange antalet poster i kolumnen enligt anmälningssedeln Teckningstid: 2 mars-30 april 2015 De projekt och företag som beskrivs i detta memorandum har mycket stor potential att bli stora och lönsamma tillväxtföretag. Vi har ett gynnsamt läge och vill säkerställa investeringarna när vi nu har förmånen. Vi bedömer att satsningen på våra projekt och dotterbolag och det nu aktuella projekten Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter (u.b). har mycket stora förutsättningar att bli lyckade satsningar. Vi har inför denna emission ombildat vårt dotterbolag Scandinavian Energy Development Holding AB till ett renodlat holdingbolag som endast ska förvärva aktier i befintliga clean-tech -företag inom miljö och energi. Vi investerar i verksamheter som: Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter, ett permanent miljöcentrum som skapar unika affärsmöjligheter för företag inom energi, miljö och andra branscher. Gaze Förnuftet AB, expansivt elcykelföretag med varumärket Gaze-Bike, siktar på på att bli ledande inom premiumsegmentet i Norden. Windforce, specialiserat på mindre vindkraftverk, solkraft och hybridsystem med vind och sol kombinerat. EMI Invest har på kort tid ökat sitt aktieinnehav i flera av våra dotter- och intressebolag. Företagande är aldrig riskfritt, men genom vårt koncept minskar riskerarna genom att vi inte lägger allt i en korg. Vi kan idag inte fastställa exakt när det finns förutsättningar för utdelning i EMI-aktien då detta är avhängigt av hur det går för våra dotter- och intressebolag. Vi vill utveckla och bygga färdigt bolagen och därmed öka substansvärdet. EMI-aktien ska ses som en långsiktig investering. Det kan inte uteslutas att det kan bli flera emissioner längre fram, beroende på hur mycket vi går in i befintliga och nya clean-tech -företag. Kapitalet från denna emission (med avdrag för emissionskostnader) ska placeras i ett helägt dotterbolag, Climeet Skandinaviskt Energioch Miljöcenter. EMISSIONEN I KORTHET Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à 2 kr Vid fler poster, ange antalet poster i kolumnen enligt anmälningssedeln. Teckningstid: 2 mars-30 april

20 EMI Invest. I samarbete med naturen EMI invest c/o Redovisningscenter ab Vasagatan 31, Skövde

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G B O L A G S O R D N I N G f ö r Dialect AB (publ.) org nr 556515-2310 1. Firma Bolagets firma är Dialect AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag. 2. Styrelsens säte Bolagets styrelse har sitt säte i Solna.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande 2016-12-23 VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 januari kl. 10.00 i bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer