ÅRSREDOVISNING. för verksamhetsåret och räkenskapsåret BRF Floragården, org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för verksamhetsåret och räkenskapsåret 2010. BRF Floragården, org. nr 769608-4438"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för verksamhetsåret och räkenskapsåret 2010 BRF Floragården, org. nr

2 1 ALLMÄN INFORMATION FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE REVISOR NYA MEDLEMMAR VERKSAMHETSÅRETS HÄNDELSER ÅTGÄRDSPLAN 2011/ ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING STYRELSENS OCH REVISORNS UNDERSKRIFTER APPENDIX A REVISIONSBERÄTTELSE... A-11 Årsredovisning BRF Floragården för (10)

3 1 Allmän information Förening: Brf Floragården (registrerades ) Fastighet: Malmö Flora 6 Byggår: 1898 (omändring plan 1 till butikslokaler 1925, större omändring av lägenheter 1977) Adress: Föreningsgatan 39 A-B, Kommendörsgatan 11 Malmö Församling: Malmö Sankt Pauli Kommun: Malmö Taxeringsvärde : SEK Lån på fastigheten : SEK Tomtyta: 928 kvm Bostadsyta: 1426 kvm Lokalyta: 330 kvm Antal bostadslägenheter: 15 st Antal lokaler: 4 st samt 1 lagerlokal 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Styrelse I slutet av mars 2010 tillträdde verksamhetsårets styrelse. Två tidigare styrelsemedlemmar avgick och två nya styrelsemedlemmar tillkom. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: Joakim Fong (ordförande) Ingrid Mjøen (kassör) Fredrik Erlandsson (sekreterare) Peter Nilsson (ledamot) Lasse Palliax (ledamot) Christos Smaragdis (ledamot) Susanne Tan (suppleant) Bokföringen har fortlöpande hanterats av Jenny Larsson, Ingrid Mjøen, Joakim Fong och phwibergs Redovisningsbyrå, som även upprättat balans- och resultaträkningen. 2.2 Revisor Vid föreningsstämman 2010 utsågs Jenny Larsson till revisor. 2.3 Nya medlemmar Under verksamhetsåret har inga lägenheter bytt ägare. 1 medlem har lämnat föreningen, och 1 ny medlem har tillkommit. Årsredovisning BRF Floragården för (10)

4 2.4 Verksamhetsårets händelser Under verksamhetsåret har följande skett: Installationer och montage utförda av fackmän. Ny fettavskiljare till Kinarestaurangen (2009/2010) Utbyte av fjärrvärmeanläggning för värmesystem och varmvatten. Byte av stamrör Kinarestaurangen. Byte av toalettstol på Kinarestaurangen. Byte av toalettstol i Kristallaffären. Framdragning av varmvatten till fettavskiljaren i källaren. Byte av spruckna avloppsstammar i källare på Föreningsgatan och Kommendörsgatan. Montering av avstängningsventiler för kallvatten, varmvatten och elementvatten till respektive trappuppgång. Flytt av huvudkranen för vattnet från Kinarestaurangens källare till Föreningsgatan 39a där fettavskiljaren står. Underhåll utförda av fackmän Åtgärdat läcka från avloppsluftningsrör på vinden. Åtgärdat fuktskada (tak och vägg) i lägenhet under vind. Service av tvättmaskinerna. Reparation av mangel. Ventilationskontroll. Diverse VVS-arbeten i Kristallaffär. Diverse VVS-arbeten i Frisörsalongen. Byte av kylskåp i Frisörsalongen. Byte av blandare, vask och kokplatta i pentryt Frisörsalongen. Rensning av avlopp i tvättstugan. Byte av vattenkran på gård. Reparation av fönster i flera lägenheter. Renoverat avlopp under vask Kinarestaurangen. Målat dörr till Kinarestaurangen. Nya fönsterrutor till Kinarestaurangen (efter inbrott). Gården Två gemensamma gårdsstädningsdagar. Inhandlat nya utemöbler (soffgrupp). Inhandlat högtryckstvätt. Inhandlat krukor och växter. Planterat blommor kontinuerligt större delen av året (Susanne Tan/Gårdsgruppen). Grävt upp buskar och klippt ner häckar. Inhandlat verktyg och redskap. Inhandlat och satt upp julgran och julgransbelysning. Utrensning av skräp på gård och i källare samt transport av skräpet till sopstation. Årsredovisning BRF Floragården för (10)

5 Påbörjade/Pågående projekt Utredning kring balkonger, samt framtagning av förslag. Utredning av möjligheterna till försäljning av vindsutrymmet. Revidering och prioritering av åtgärdsplanen för 2011/2012. Undersökning av möjligheten att göra kakelugnar funktionsdugliga. Möten 10 styrelsemöten. 4 möten med VVS-firman gällande byte av fettavskiljare och fjärrvärmeanläggning. 12 kortare möten med föreningens hyresgäster. 3 möten med vår bank. 3 möten gällande det nya bokföringssystemet. 1 möte gällande vindsutrymmet. 1 möte gällande gården. Övrigt Undersökt misstänkt fuktskada i sovrumstaket i en lägenhet. Anmält inbrott och skadegörelser (klotter) till polisen. Registrerat ny styrelse hos Bolagsverket. Hanterat sammanslagningen av två lägenheter till en (102 och 103 till 103). Kvartalsvis skattedeklarerat till skattemyndigheten (moms, arbetsgivaravgift). Upprättat gårdsstädningsschema. Skrivit två infoblad. Bytt diverse glödlampor. Oljat lås. Hanterat byte av hyresgäst Frisörsalongen. Hanterat nya hyresavtal Kristallaffären, Frisörsalongen. Inhandlat golvrengöringsmedel, sopborste och klädgaljar till tvättstugan. Indexhöjning av hyresgästernas hyror. Ändrat namnskyltar. Gjort 4 nya nycklar till medlemmar. Gjort översyn av brandsäkerhet. Undersökt möjligheten att kunna använda kakelugnarna. Hanterat aktiviteter i samband med inbrott i Kinarestaurangen. Beställt offerter gällande energideklaration. Hanterat Scandoramas uppsägning av hyreskontraktet. Beställt offerter gällande nya armaturer i trapphus och källare. Lagat trasig fjärröppning till Kommendörsgatan 11 (porttelefonen) Bytt Bokföringssystem från Visma till SpeedLedger. Undersökning av fuktfläck på golvet hos Frisörsalongen. Rengöring och smörjning av samtliga lås till entrédörrarna. Skrivit avtal om fjärrvärme. Bundit pengar på konto med högre ränta. Skickat KU55 till skatteverket gällande lägenhetsförsäljningar Varslat Resebyrån om åtgärder för obetalda hyror. Årsredovisning BRF Floragården för (10)

6 2.5 Åtgärdsplan 2011/2012 De aktiviteter som bör utföras under de närmsta åren beskrivs nedan. Prioriteringsordningen är ännu inte beslutad, och nya punkter kan tillkomma. Detta innebär att det inte finns några garantier för att aktiviteter blir utförda under 2011/2012. För kommande verksamhetsår är inget större underhåll budgeterat. Översyn av elledningar källare. Omplanering av innergård och eventuell ommålning av cykelförråd. Energideklaration. Beslut i vindsutrymmesfrågan. Beslut i balkongfrågan. Skaffa brandsläckare och brandvarnare till trapphusen. Nya armaturer i trapphus och källare. Göra ny besiktning av fastigheten inför revidering av underhållsplanen. Kontrollera inledningsvattenrören. Ny filmning av avloppsstammarna (och ev byte av vissa rör). Borttag av puts på väggarna samt lagning av taket i källarutrymmena. 2.6 Årets resultat Årets resultat visar en vinst på ,96 SEK, att överföra till räkenskapsåret Orsaken till att resultatet är lägre än 2009 års resultat är främst att föreningen under året har bytt fjärrvärmeanläggning och gjort omfattande underhåll på avloppsrör och vattenventiler i källarutrymmena. Årsredovisning BRF Floragården för (10)

7 3 Resultaträkning Årsredovisning BRF Floragården för (10)

8 Årsredovisning BRF Floragården för (10)

9 4 Balansräkning Årsredovisning BRF Floragården för (10)

10 5 Styrelsens och revisorns underskrifter Malmö Joakim Fong, ordförande Ingrid Mjøen, kassör Fredrik Erlandsson, sekreterare Christos Smaragdis, ledamot Lasse Palliax, ledamot Peter Nilsson, ledamot Susanne Tan, suppleant Revisionsberättelse har lämnats Jenny Larsson, revisor Årsredovisning BRF Floragården för (10)

11 Appendix A Revisionsberättelse Revisionsberättelse BRF Floragården, organisationsnummer Undertecknad, utsedd vid föreningsstämma till revisor för räkenskapsåret 2010, avlägger efter utfört uppdrag följande revisionsberättelse: Efter att ha granskat räkenskap, huvudbok och verifikationer samt prövning av redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dessa anser jag mig kunna godkänna att dessa är utförda enligt god redovisningssed. Granskning av styrelsens förvaltning visar att den löpande verksamheten har skötts tillfredsställande utifrån de riktlinjer som satts upp gällande förvaltningens skötsel. Med hänsyn till ovanstående tillstyrker jag att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning för föreningen, samt att årets resultat disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö Jenny Larson Förtroendevald revisor A-1(1)

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A. I STOCKHOLM. Årsredovisning

BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A. I STOCKHOLM. Årsredovisning BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A. I STOCKHOLM Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari till 31 December 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 05 maj 2010 och påföljande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2005

Å R S R E D O V I S N I N G 2005 Å R S R E D O V I S N I N G 2005 OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF BANDLANDET

ÅRSREDOVISNING BRF BANDLANDET ÅRSREDOVISNING BRF BANDLANDET för verksamhetsåret 2014 bandlandet@gmail.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kallelse och Dagordning till årsmötet 2015 3 Årsmötet äger rum 2015-03-25 klockan 18:30 i fritidsrummet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer