I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel)"

Transkript

1 Delprov IA: Vilken huvudregel? I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) 1. Att reparera ett nedslagsmärke i området där man skall droppa. 2. Att återplacera en boll. 3. Tävlingsledningens ansvar för summering av scorerna. 4. Att spelaren pliktar då hans caddie begår ett regelbrott. 5. En kråka tar en boll, som ligger på green, och tappar den i ett vattenhinder. 6. En spelare tränar chippning mot 18:e green före ronden. 7. En spelare hävdar att hans boll skadats, så att den är oduglig för spel. 8. En domares rätt att fatta ett slutgiltigt beslut. 9. Att be att en spelare i en annan grupp lyfter sin boll. 10. Att i match claima ett hål för att motspelaren har brutit mot en regel. 11. Att vägra att följa en regel i slagspel. 12. Att ta bort en glasspinne bakom bollen innan man slår. 13. Diskvalifikationens omfattning vid poängbogey. 14. En spelare spelar ut 5 m bakom teemarkeringarna. 15. En spelare säger att han anser sin boll ospelbar i en bunker.

2 Delprov I B: Vilken påföljd Ange efter varje regelsituation, vilken plikt du anser att spelaren har ådragit sig. Använd 0, 1, 2, 3, 4, DQ (=diskvalificerad) eller FH (=Förlust av hålet) Frågorna 1-10 avser slagspel! 1. En spelare har två caddies under spelet av hålen En spelares boll rörde sig 10 sekunder efter det att spelaren tagit bort ett löv som låg en halv meter från bollen. 3. En spelare bär med sig en s.k. chipper med puttergrepp men använder den inte någon gång under ronden. 4. En spelare tar på fairway bort ett löv, som fastnat på den fuktiga bollen. 5. En spelares caddie sätter ner sitt finger på puttlinjen, för att visa spelaren, var han skall hålla upp putten. 6. Två spelare kommer överens om att slå ut i fel ordning, för att den ene skall hinna gå på toaletten. 7. En spelare slår snett och träffar sin bag. 8. En spelare plockar bort en barkbåt ur ett vattenhinder, innan han spelar sin boll som ligger i hindret. 9. En spelare slår ett slag i en bunker, men lyckas inte komma ur. Han krattar sina fotspår innan han slår sitt nästa slag. 10. En spelare träffar bollen tre gånger i slaget när han chippar. Frågorna handlar om matchspel! 11. En spelare råder sin motspelare, att förklara bollen ospelbar. 12. En spelare puttar från green så illa att bollen träffar motspelarens boll, som också ligger på green. 13. Två spelare kommer överens om, att de får plocka bort löv ur bunkrarna, eftersom matchen går i september under lövfällningen. 14. En spelare ser att hans motspelare droppar på fel ställe och i ett mycket bättre läge än han skulle ha haft. Spelaren bryr sig inte om det. 15. En spelare håller handen i höfthöjd då han droppar för MUA. Han spelar bollen utan att droppa om.

3 Delprov I C: Sant eller Falskt? Här nedan följer 20 påståenden. Du skall ange ifall du anser att påståendet är sant eller falskt genom att sätta ett S eller ett F i svarsformuläret. 1. Du får utan plikt vidröra gräset i ett vattenhinder med klubban, då din boll ligger i vattenhindret. 2. Om du i match träffar motspelarens bag med bollen, förlorar du hålet. 3. Tävlingsledningen har rätt att ta bort alla plikter om de anser sig ha skäl till det. 4. Spelfältet omfattar all mark, som ligger innanför outgränsen. 5. När du lyfter en boll för att droppa för MUA så har du rätt att göra ren den. 6. En tävling är avslutad då sista bollen har lämnat in sina scorekort. 7. Om en spelares mobiltelefon ringer, pliktar denne enligt Regel Man får aldrig droppa en boll på green. 9. Om du tar bort en sten i en bunker och bollen därvid rubbas, så pliktar du ett slag. 10. Om bollen blåser ner i hålet efter det att du återplacerat din boll så har du hålat ut med ditt föregående slag. 11. Om en spelare spelar från fel plats så måste han alltid rätta detta genom att spela från rätt plats innan han slår ut från nästa tee. 12. Ett regelbrott som ger två slags plikt i slagspel, ger alltid förlust av hål i matchspel. 13. Om en spelare spelar på en boll som är out of bounds, så spelar han fel boll. 14. Man kan inte spela alternativ boll i matchspel. 15. Om man i slagspel slår ut med en boll, som man på ett tidigare hål fått byta ut därför att den blivit oduglig för spel, så är man diskvalificerad. 16. A player must put an identification mark on his ball. 17. You may use your putter head as a ball marker, when you lift your ball on the putting green. 18. A player may deem his ball unplayable anywhere on the course. 19. If you play out of turn in a match you loose the hole. 20. A referee has the authority to declare an area as ground under repair (GUR) during a round even if it was not previously marked.

4 Delprov II D: Vilken decision? Här nedan följer fem situationer, som du skall döma med hjälp av decisionsamlingen. Du skall ange ditt domslut kortfattat (2p) och vilken decision du bygger ditt domslut på (1p). 1) I en bunker vilar bollen mot krattans skaft. Spelaren kan inte lyfta bort krattan utan att en gren följer med och bollens läge därigenom förbättras. Spelaren kallar på dig och frågar vad han får göra. 2) I en match har Swinglund felaktigt claimat hål 3 eftersom hans motspelare Puttström spelat i fel ordning. Puttström skänkte då hålet, men tog upp frågan med dig innan de lämnat in resultatet av matchen till tävlingsledningen. Hur skall du döma? 3) Under en storm hade ett träd fallit och greenkeepern hade börjat såga upp trädet men ungefär halva trädet låg fortfarande kvar. En spelares boll låg så nära trädet, att det störde spelarens swing. Han frågade dig, ifall han fick lättnad utan plikt från trädet. Vad blir ditt svar? 4) En spelare knackade i en kort putt med baksidan av sin wedge. Hans markör kallar på dig och anser att spelaren ska ha två slags plikt. Vad blir ditt svar? 5) Tävlingsledningen vill införa en lokal regel som tillåter dropp utan plikt ur vattenfyllda bunkrar. Vad blir ditt svar på den förfrågan?

5 Delprov II E: Flervalsfrågor OBS! Endast ett alternativ är rätt på varje fråga! Om inget annat sägs, är spelformen slagspel singel. Fråga 1: En spelares boll ligger på en belagd väg. Då han tar lättnad enligt Regel 24-2 droppar han och spelar en annan boll än den ursprungliga. Vad blir domslutet? a) Ingen plikt och han skall fortsätta spela med den droppade bollen. b) Två slags plikt och han skall fortsätta spela med det droppade bollen c) Ett slags plikt och han skall rätta till felet genom att droppa den ursprungliga bollen d) Två slags plikt och han skall rätta till felet genom att droppa den ursprungliga bollen. Fråga 2: En spelare slår sitt utslag från en plats utanför tee och bollen hamnar out of bounds. Han spelar en ny boll innanför tee. Vad blir domslutet? a) Ett slags plikt b) Två slags plikt c) Tre slags plikt d) Ingen plikt. Fråga 3: I matchspel råkar en spelares caddie oavsiktligt rubba motspelarens bollmarkering på green. Vad blir plikten? a) Ingen plikt b) Ett slags plikt c) Två slags plikt d) Förlust av hål. Fråga 4: En spelares swing störs av en olåst cykel, som står utanför banan. Vad gäller? a) Han får flytta på cykeln b) Han får droppa sig fri utan plikt c) Han får droppa sig fri med två slags plikt d) Han får varken flytta på cykeln eller droppa sig fri. Fråga 5: En spelare spelar sin boll från ett vattenhinder och bollen går out of bounds. Vilket alternativ är rätt? a) Spelaren måste droppa en boll i vattenhindret med ett slags plikt b) Spelaren får droppa en boll inom två klubblängder från där bollen sist skar outgränsen med ett slags plikt c) Spelaren får droppa en boll på flagglinjen genom den punkt där bollen sist skar hindrets gräns när den hamnade i hindret, med två slags plikt d) Spelaren får droppa en boll på flagglinjen genom den punkt där bollen sist skar hindrets gräns när den hamnade i hindret, med ett slags plikt. Fråga 6: Vilket påstående är korrekt vad gäller flaggstången? a) Den får ha vilken form som helst b) Den får vara högst 12 fot lång c) Flaggstången får bara vara passad, då slaget slås från green d) Flaggan tillhör flaggstången. Fråga 7: En boll har hamnat i tillfälligt vatten i en bunker, som är helt vattenfylld. Vilket påstående är inte korrekt? a) Spelaren får droppa i bunkern utan plikt, på den närmaste plats, icke närmare hål, som ger största möjliga lättnad b) Spelaren får droppa på flagglinjen utanför bunkern med ett slags plikt c) Spelaren får droppa på flagglinjen utanför bunkern utan plikt d) Spelaren får spela en boll från platsen för föregående slag, med ett slags plikt.

6 Fråga 8: Vilket alternativ är korrekt vad gäller outmarkering? a) Den måste vara vitmarkerad b) En spelare får plikt om han rubbar en outpinne, som inte påverkar hans spel på något sätt c) Om en spelare oavsiktligt rubbar en outpinne då han tar sin naturliga stans och detta förbättrar hans spellinje, så får han ingen plikt, förutsatt att han återställer pinnen före slaget d) Om en spelare oavsiktligt rubbar en outpinne, då han tar sin naturliga stans och detta förbättrar hans spellinje, så får han två slags plikt, även om han återställer pinnen före slaget. Fråga 9: En spelare använder en peg som är 15 cm lång. Vilket domslut är riktigt? a) Det är ingen plikt b) Det är ingen plikt förutsatt att den trycks ner så att den bara sticker upp 7cm c) Det är två slags plikt d) Spelaren är diskvalificerad. Fråga 10: Vad är rätt då det gäller en bunker? a) Gränsen sträcker sig vertikalt neråt men inte uppåt b) Du får inte ta bort en cigarettfimp ur bunkern då din boll ligger i den c) Du får ta bort ett bananskal ur bunkern då din boll ligger i den d) Du får inte förklara din boll ospelbar i en bunker. Fråga 11: En spelare lämnar in ett scorekort med score och handicap korrekt angivna. Tävlingsledningen räknar ihop spelarens score felaktigt. Misstaget upptäcks efter att tävlingen är avslutad. Vilket domslut är korrekt? a) Inget misstag av det här slaget kan justeras efter det att resultatet kungjorts b) Inget misstag av det här slaget kan justeras efter det att tävlingen är avslutad c) Tävlingskommittén måste rätta sitt misstag genom att justera spelarens resultat d) Spelaren är diskvalificerad. Fråga 12: Vilket av nedanstående är enligt definition inte ett onormalt markförhållande? a) Ett traktorspår på fairway b) Hål efter en gul vattenhinderspinne c) Fel hål på en dubbelgreen d) Översvämning utanför markeringarna av ett vattenhinder. Fråga 13: A och B är partners i fyrboll slagspel. A spelar på B:s boll i ruffen. Vilket domslut är korrekt? a) A och B får två slags plikt vardera för spel på fel boll b) A får två slags plikt för spel på fel boll och B får ett slags plikt för rubbad boll c) A får två slags plikt för spel på fel boll och B får ingen plikt och bollen skall återplaceras d) A får ett slags plikt för spel på fel boll och B skall utan plikt spela bollen från det läge dit A slog den. Fråga 14: En spelare slår en provisorisk boll från tee. Då han kommer fram till platsen där den ursprungliga bollen kan antas ligga, finner man att det finns godtagbara skäl för att den är förlorad i ett vattenhinder. Vad gäller? a) Han måste fortsätta spela på sin provisoriska boll och slå sitt fjärde slag b) Han måste förfara enligt regel 26-1 och spela sitt tredje slag c) Han måste förfara enligt regel 26-1 och spela sitt femte slag d) Han måste gå tillbaka till tee och slå sitt femte slag. Fråga 15: Vad är inte tillåtet att göra då bollen ligger på green a) Borsta bort löv med kepsen i puttlinjen b) Laga ett spikmärke på green som är så beläget att det inte påverkar mitt fortsatta spel av hålet c) Stå grensle över puttlinjens förlängning bortom hålet då man knackar i en kortputt. d) Ösa vatten ur hålet, utan att vidröra hålkanten. Fråga 16: Vad är förbjudet då det gäller övningsspel under en rond? Samtliga alternativ förutsätter, att spelet inte fördröjs. 2006

7 a) Att putta på en övningsgreen mellan spelet av två hål b) Att träna puttar på femte hålets tee medan man väntar på att slå ut c) Att övningsspela från en bunker d) Att chippa in på green efter det att hålet är färdigspelat. Fråga 17: En spelares boll är helt begravd i en bunker. Vad får han göra? a) Han får gräva fram bollen med en kratta eller klubba och droppa den så nära som möjligt intill där den låg b) Han får gräva fram bollen med en kratta eller klubba och placera den så nära som möjligt intill där den låg c) Han får gräva fram bollen med en kratta eller klubba och skall återplacera den och täcka den med sand, så att bara en liten del av bollen syns d) Spelaren får inte vidröra sanden utan måste droppa en ny boll i bunkern. Fråga 18: En spelares boll träffar hans caddie, som står utanför banan. Bollen stannar utanför banan. Spelaren slår en ny boll. Hur många slags plikt får spelaren totalt? a) 1 slag b) 2 slag c) 3 slag d) 4 slag. Fråga 19: Vilken av följande handlingar är inte ett brott mot regel 13-2? a) Att trampa till bakom bollen efter en luftmiss av ett utslag på tee b) Att borsta bort sand på foregreen i spellinjen före ett slag c) Att skaka bort regnvatten från en gren som stör din swing d) Att trampa ner en dåligt återplacerad torva alldeles bakom bollen. Fråga 20: A och B spelar en match. A vinner matchen men i klubbhuset efteråt kommer de på, att B fått för få hcp-slag och A skänker därför matchen till B. Saken kommer till tävlingsledningens kännedom. Hur skall de döma? a) Matchen skall spelas om b) Matchresultatet står fast med A som segrare c) B vinner matchen eftersom A skänkte den d) Båda spelarna är diskvalificerade.

8 Fråga 21: Vilket av följande påståenden är korrekt med avseende på tävlingsledningens rätt enligt reglerna att utfärda lokal regel? a) Ett område på 2:dra hålets fairway är förklarat som mark under arbete ( MUA). Hål nr 1 går parallellt med hål nr 2. Tävlingsledningen får i en lokal regel förbjuda lättnad för MUA-området vid spel på hål nr 1. b) Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som tillåter spel av alternativ boll i match när en spelare är tveksam om sina rättigheter. c) Mitt i banan finns en drivingrange, vilken är out of bounds och som omges av ett staket som anger gränsen. Tävlingsledningen får inte i en lokal regel förklara staketet vara ett hindrande föremål. d) Tävlingsledningen får inte i en lokal regel bestämma att alla markeringspinnar, t.ex. för vattenhinder och mark under arbete, är att betrakta som fasta hindrande föremål. Fråga 22: En tävlares boll ligger på spelfältet. Efter att ha slagit en pitch uppför en slänt ser tävlaren att bollen börjar rulla bakåt i riktning mot honom. Han placerar sin klubba i vägen för bollen och stoppar den. Bollen skulle i annat fall ha rullat cirka en halv meter ytterligare och skulle fortfarande ligga på spelfältet. Vilket av nedanstående domslut är riktigt? a) Tävlaren pliktar 1 slag och bollen skall spelas från den punkt där den stoppades av tävlaren. b) Tävlaren pliktar 2 slag och bollen skall spelas från den punkt där bollen skulle ha stannat om inte tävlaren hade stoppat bollen med sin klubba. c) Tävlaren pliktar 2 slag och bollen skall spelas från den punkt där den stoppades av tävlaren. d) Tävlaren pliktar 1 slag och bollen skall spelas från den punkt där bollen skulle ha stannat om inte tävlaren hade stoppat bollen med sin klubba. Fråga 23: En spelare som skall starta sin rond, frågar (och får svar av) en annan spelare som just har avslutat sin rond, om råd beträffande klubbval på vissa av hålen. Vad blir följden? a) Ingen av spelarna får plikt. b) Spelaren som frågar får ett slags plikt c) Spelaren som frågar får två slags plikt d) Båda spelarna får två slags plikt. Fråga 24: Två spelare som bildar sida i foursome, har lämnat in ett scorekort som innehåller deras sammanlagda spelhandicap, men inte deras individuella handicap. Vad blir följden? a) Sidan får ingen plikt b) Sidan får ett slags plikt c) Sidan får två slags plikt d) Sidan är diskvalificerad. Fråga 25: Vilken av följande handlingar räknas inte som att bygga ett underlag för sin stans, så som avses i regel 13-3? a) Att stå på taket av en golfbil, för att kunna slå en boll i en trädklyka b) Att lägga ut regnbyxorna på marken för att skydda knäna när man i knästående ställning ska spela en boll som ligger under en buske c) Att ta på sig regnbyxorna innan man i knästående ställning ska spela en boll som ligger under en buske d) Att sparka ihop ett par rejäla fotsteg i sluttningen på en bunker. Fråga 26: A player's ball entered a rabbit hole, the mouth of which was in bounds but only about a foot from a boundary fence. The rabbit hole sloped steeply down below the fence, so that the ball came to rest beyond the boundary line. What is the ruling? a) As the ball entered the rabbit hole from a point on the course the player may drop a ball at the point of entry and thereafter take relief from the rabbit hole if he wishes. b) The ball is out of bounds and the player must proceed under Rule c) The player must retrieve his original ball and drop it at the point directly above the rabbit hole on a part of the course that is in bounds. If he cannot retrieve the original ball he may substitute another ball. 2006

9 Fråga 27: After reaching the putting green, a player places his clubs near the next tee. An opponent's golf cart accidentally strikes the player's clubs, breaking several of them. What is the ruling? a) The clubs were not damaged in the normal course of play and, hence, the player is not entitled to use them in their damaged state, repair them or have them repaired, or replace them. b) In equity, the player may use the clubs in their damaged state, repair them or have them repaired, or replace them. c) The opponent loses the hole and the players must continue play. Fråga 28: In stroke play, a player removes a post defining out of bounds which interferes with his stance. What is the ruling? a) No penalty is incurred b) The player incurs a two stroke penalty and must replace the post c) The player incurs a two stroke penalty and is not required to replace the post Fråga 29: A and B are partners in a foursome. Player A drives and as there is doubt as to whether the ball is out of bounds, his partner plays a provisional ball. What is the ruling? a) No penalty b) The stroke is cancelled and player A must correct the error by playing the provisional ball under penalty of two strokes c) The provisional ball becomes the ball in play irrespective of whether the original ball is found or not Fråga 30: A player's ball is unplayable behind a tree and so he drops the ball, under penalty of one stroke, within two club-lengths of where it lay not nearer the hole. The ball rolls back into the same unplayable lie as where it originally lay. What is the ruling? a) The player may re-drop the ball without penalty b) The player must play the ball as it lies c) The player may play the ball as it lies or take another penalty drop for an unplayable ball Fråga 31: In stroke play, a player playing from the teeing ground misses the ball completely. He pushes his tee farther into the ground and plays. What is the ruling? a) The player incurs a one-stroke penalty. b) The ball was not yet in play and so no penalty is incurred. c) The player incurs a penalty of two strokes. Fråga 32: Part of a boundary fence is bowed towards the course so that it is inside the out of bounds line formed by the inside points of fence posts at ground level. A player's ball comes to rest against this part of the fence. Which of the following statements is correct? a) The player may push back the bowed section of the fence to obtain a measure of relief. b) The player may take relief under Rule c) The player must play the ball as it lies or proceed under Rule 28. Fråga 33: What is a player not permitted to do, when his ball lies in a hazard? a) Ground his club outside the hazard when addressing his ball. b) Ground his club on a bridge extending over a water hazard c) Lightly brush the sand in the hazard with his club on his backswing Fråga 34: A house situated out of bounds interferes with a players intended swing. A player takes relief under Rule 24-2b. What is the ruling? a) There is no penalty b) The player is disqualified c) There is a two stroke penalty Fråga 35: A player's ball is unplayable in a bush. He deems it unplayable and drops a different ball within two club-lengths, not nearer the hole and plays the dropped ball. What is the ruling? a) He incurs a total penalty of one stroke b) He incurs a total penalty of two strokes c) He incurs a total penalty of three strokes.

10

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten Regelboken 2008 Viktiga ändringar Ändringar som förbättrar tydligheten Ändringar som minskar plikten i vissa fall för att se till att den står i proportion till förseelsen. Definitioner Råd. Upplysning

Läs mer

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii)

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Nationellt regeltest för Sveriges distriktsdomare 2005

Nationellt regeltest för Sveriges distriktsdomare 2005 Nationellt regeltest för Sveriges distriktsdomare 2005 Del I Tid: 25 minuter (Utan hjälpmedel) Delprov A Vilken påföljd? 10 frågor (10%) Delprov B Vilken regel? 10 frågor (10%) Delprov C Rätt eller fel?

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Besvara varje uppgift genom att sätta ett kryss (X) i rutan för Sant eller Falskt i svarsformuläret.

Besvara varje uppgift genom att sätta ett kryss (X) i rutan för Sant eller Falskt i svarsformuläret. PROV A Utan hjälpmedel Vilken regel är tillämplig? Ange på svarsformuläret numret på den tillämpliga huvudregeln t ex 24. Varje rätt svar ger 0,5 poäng. Max resultat på provet är 10 poäng (10 %). Tid:

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Upplägg Provet är uppdelat i tre delar. Del 1 är en regeldel utan hjälpmedel. Del 2 är en regeldel med hjälpmedel. Del 3 är en tävlingsledardel

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Regler för golfspel Gäller från januari 2016 Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009 1 (13) Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009 Del 1 Utan hjälpmedel, 25 min Delprov A Vilken påföljd? 15 frågor slagspel och 5 frågor matchspel 20 % Delprov B Vilken regel? 15 frågor 15

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 1 REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Svenska Golfförbundet Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 2

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015 Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Innehållsförteckning: 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se.

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se. 1 2 Träpinne som man lägger upp bollen på vid utslaget Peg Kort där markören skriver in ditt resultat Scorekort 3 4 Träff med klubban uppe på bollen Topp Träff med klubban i marken före bollen Duff 5 6

Läs mer

Veckans regelnöt nr 30 2015

Veckans regelnöt nr 30 2015 Veckans regelnöt nr 30 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del I Hål 1-6 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

REGLER MATCHSPEL 2008-2011

REGLER MATCHSPEL 2008-2011 REGLER MATCHSPEL 2008-2011 I häftet REGLER FÖR GOLFSPEL 2008-2011 regleras matchspel i REGEL nr 2. 2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, såvida inte tävlingsledningen

Läs mer

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20 Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20-1 Lyfta och markera bollen Beskrivning av regeln Bollens läge måste markeras när den lyfts om den sedan ska återplaceras annars får

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna TLR regelutbildning Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Om du inte vet var du ska hitta regeln, gå alltid till index längst bak i

Läs mer

ÅRLIG HCP-REVISION 2015

ÅRLIG HCP-REVISION 2015 1(7) RAPPORT ÅRLIG HCP-REVISION 2015 2015-02-11 Glenn Skoglund och Roger Wallfors Regel- och Handicapkommittén SAMMANFATTNING Hofgårds GK måste genomföra årliga handicaprevisioner om medlemmarna vill ha

Läs mer

Scrolla så får du en PDF-presentation!

Scrolla så får du en PDF-presentation! Definitionerna Många regelsituationer kan man lösa genom att känna till definitionerna. Det finns fler än femtio definierade begrepp, och dessa utgör det fundament kring vilket reglerna för golfspel är

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel något om grunderna I en match spelar en sida mot en annan sida och man spelar en fastställd rond En sida kan bestå av en spelare och då spelas en singelmatch

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Hemuppgift 090123, Robert Orelind, Emil Widing Andersson och Fredrik Rydbeck. Träningsläger för 9st elitjuniorer från klubb yyy

Hemuppgift 090123, Robert Orelind, Emil Widing Andersson och Fredrik Rydbeck. Träningsläger för 9st elitjuniorer från klubb yyy Hemuppgift 090123, Robert Orelind, Emil Widing Andersson och Fredrik Rydbeck Träningsläger för 9st elitjuniorer från klubb yyy 9st elitjuniorer och en golfinstruktör åker på träningsläger under en vecka.

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

Tid Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 16.00. Lars Hörnell (LH) ordförande. Göran Hermes (GH) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL)

Tid Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 16.00. Lars Hörnell (LH) ordförande. Göran Hermes (GH) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL) 1 1/2016 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Stockholm, Scandic Järva Krog Tid Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 16.00 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Göran Hermes (GH) Anders Jonsson

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Regel 14-1; Allmänt. a. Riktigt slag Bollen måste slås med ett riktigt slag med klubbhuvudet och får inte stötas, fösas eller skyfflas

Regel 14-1; Allmänt. a. Riktigt slag Bollen måste slås med ett riktigt slag med klubbhuvudet och får inte stötas, fösas eller skyfflas Regel 14; Slag Slag; definitionen Slag Ett slag är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den, men om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvudet

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk.

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk. Banguide Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33 info@finspangsgk.se www.finspangsgk.se Välkommen till Finspångs Golfklubb. Vi hoppas att du får

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på.

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på. Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. För alla som tränar, oavsett nivå, är kanske det viktigaste att innan träningen förbereda sig på det man skall göra. Detta gäller mat, vila, mental uppladdning(tänka

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2008-03-31 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

Banguide - Funäsdalen Golf

Banguide - Funäsdalen Golf Hål 1 Bockfoten (par 5) 435m Hål 2 Gråstöten (par 4) 380m På ettans tee får man glömma alla drömmar om kanondriven. Lämna de långtslående klubborna i bagen, för nedanför backen rinner "Golfströmmen", som

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Steg 1 Avsnitt 3 Kap. 6 och 7 i SoT Bilaga I del A och B i Regler för Golfspel Mall och exempel på Lokala Regler och Tävlingsregler Lokala Regler & Tävlingsbestämmelser

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL FÖRORD: DEN VÄRDEFULLA PERSONEN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 MÅLSÄTTNING: Målsättningen med manualen är att i berättande form beskriva

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger.

Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger. Hemstudieuppgift 2 Grupp: Johanna Ericsson, Michael Lundqvist, KG Nissén, Christian Borgström, Träningsprogram/planering Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger.

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

General Rules Of Pocket Billiards

General Rules Of Pocket Billiards General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni 1999 3. ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges

Läs mer

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE BLINDA GOLFSPELARE. DEFINITION AV COACH Coachens status och vilka tjänster som han får bistå med bör vara klart definierade. Utan detta klargörande skulle

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

1/2001. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Lördagen den 3 mars, 2001. Golfens Hus, Danderyd. Närvarande Thomas Waldenstedt ordf.

1/2001. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Lördagen den 3 mars, 2001. Golfens Hus, Danderyd. Närvarande Thomas Waldenstedt ordf. 1 1/2001 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Lördagen den 3 mars, 2001 Plats Golfens Hus, Danderyd Närvarande Thomas Waldenstedt ordf. Jan Ohlin sekr. Bengt Leffler Marie-Louise Månsson Claes Grönberg

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Avståndsmätare hur användandet kan regleras. Materialet framställt i samarbete mellan: SGF:s Regelkommitté & Tävlingsenhet

Avståndsmätare hur användandet kan regleras. Materialet framställt i samarbete mellan: SGF:s Regelkommitté & Tävlingsenhet Avståndsmätare hur användandet kan regleras Materialet framställt i samarbete mellan: SGF:s Regelkommitté & Tävlingsenhet Från 2011 tillåtet i vissa SGF-tävlingar SGF Senior Tour Riksmästerskapen Det Nationella

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd 1 Deltagare För klass A, B och C: Pojkar och Flickor födda 1994-2002 Spelare född senare än 2002 som önskar delta i A-klass skall söka dispens för detta via SGF. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 SGF:s Regelkort 2015 Elva

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

2002 hade vi Sveriges bästa 14-åringar fr.v. Erik Larsson och Josefine Sundh med på bilden är också Sofie Hagberg

2002 hade vi Sveriges bästa 14-åringar fr.v. Erik Larsson och Josefine Sundh med på bilden är också Sofie Hagberg 1 (10) GOLFAREN NYHETSBREV för dig som är medlem i Kumla Golfklubb GOLF CAMP GOLF CAMP Semestergolf och sommar Se bildcollage på sid 3 7 Mathias Weiderman siktar mot Europatouren mathias weiderman är förstaårssenior

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Seniorernas regelfrågor v

Seniorernas regelfrågor v Seniorernas regelfrågor v 21 2015 Denna vecka fick man två uppsättningar att fundera på: Koberg-resans regelfrågor 18/5 Tisdagstävlingens regelfrågor 19/5 Här kommer i tur och ordning uppgifter och svar

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB Golf på Torekovs GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande regler

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer