Gotgatan...::.Hagagatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotgatan...::.Hagagatan."

Transkript

1 å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru) <,' äg. Sthl1D~'atad _.., _I - G, 'fabr.chef ','.". Cl\I'ls.tedt C G,.kont.chef Särnholm F,!l, gra"ör. Flach E:,f~ ~, > J. Kinn/XUUl~ E ;, 'iug. "l Falk,enberg FE I!M, I~, Wennerste,n.I o. A, frölm.. Lindqvist'A A, håndl, Olson E, distr.lak. kapt.., _', 96, ~t:!ltky. Grindsbruk - G o. O, tj:mäii. 'J Silvander' C G T, handl., Gustafson G E J, bgkh'l ~ &;. & 5 l 57 kv, Vägaren,l,:I _. Åberg Z C;.fröken ;: Gl1itz!,u.C ~,tj:1j1a,d "~ äg. S.~m~ stad '.' äg. Fastighets aktiebolaget Åström A, agent," ~ybergn P, mäl. v - Beckman C J, trädg.mäst.»thea.~ _1 \ "~ - Et frö~en II Stiu:bäck J" kassqr{._j - ~'E, [ourn, ~ 5,8 kv. Tj,ur1>ergetst ' kv. T,jurberget ni kv. pyr,ainiden,.3 "/ Bergström J: F,. civiling. -",g. Sthlms.,st;'ad -,I äg. Sthlms stad " äg. Brown A, änkefru,. Landmark K Al,öfv.plask. 59 kv.f8rnianneni4. äfv.' 71,kv., Prismat 1; äfv. Bäckström, A C J, barnm.] 97 lf'v" Kolonnen 6: adr, Kocksg, 2' <: "; a'dr; Skäneg. 47 o, Kat.' Norgren C. tillsyn'llli'!1'" hörnh., se ätv. adr, Ringäg. ;Fellenius q,husäg," Bang. 20, _,' 78.,kv. Åkern c s IVllgen 123 \'1 Bengts~o.n E: hand,re~., IIg.F,astighetsaktie.b. Pr{s- IIg. Pil~enerbryggeri~t,: äg. -Fril1erg K, dir. <Lyri. Engströp>' G, bokh..-, 'mat. Holm N, bryggm, '.,". b",g ;E, hand.tr!lq,g.m. Hellström J"hand.res, " Bartels A K, operasång.a Magnie H. Bergwall F,.au)l:t. 1D äkl. ~ol1j1berg l;, uand.res, - C O, artist, 79 kv. Pyramiden 4; ärv. Ericsson E,~, Inkass. Holmin C'J A"kamm.skr'- Beckman A F, fabr,. adr. Hlekingeg. 57. "d Fagerqvist S, dir. Högström, p, öfr insp. Blomberg W,.grossh. " äg. Westerdahl J" faor. Hagqvist C.R, kamfo,j Karlsso!' A.L, skä'desp:i> ' Blomqväst F l\l,.grossh. AnderesonS, ~kefr'l Tf Lange 0, l~. > I V Larsson' F, handl.'.' Bäckström l'(, fabr; Hedström N W, grossh. Lj~gblolll A, skohandf, Lundqvist N, fil.dr. Forssberg E V, kamr. 'Holm A.M, lär,a, LUlld J A, kapt.. Norberg B, prakt.läk,", Holmgren C, änkefru - E G F,apot. Lönngren F O, fröken - O, tandläk...'.. Joe~son E, fotogr. - K A, korr.iäa, Milton O G, bpkh.;) - Norman 0, kemigr. Kihlström S, handl. Johansson H,folksk.lär;a Nordin S, l~r:1li l', Willner H, agro,nom'. Lindquist C G, tj.m. ' Lindgren F, ~j.man,olsson H P, byggn.j,ng. 60,,62 kv. Tj'lrbe;rget Lund A, flskhandl., - J O. f. skolförest.., Rob~'g,A, sjök'ljllt.,. "st -.16 ~17<\119.<\J;20.&,21; Magnusson O, f. håndl, Lundgren E, sk1lädd. r. Svanseon C A, kopt. chef 'äfv. adr, V. Kvarngränd Mellerus J, ing. Sandberg J, rust1>am.. - J 0-, itig.,., -: 3, 5, 7 (sbder)' Peterson C E, kapt. förest. '{,,-, Söderqvist E L, telegr.. äg. StqIms stad.ros~ingc, barb.. : 80 kv. Åkern.5 " - G :J!:, e. o. kamm,skr. 61 kv. Formann~n.13 Rundgren E,E" bokh. äg. Pilsenerbryggeriet Wahlberg l) 0, löjtjj., äg. Löfberg F, vinhandl, Stridbeck G. aman. 81, kv. Obeli~ken. 2, äfv., ~9 kv;.:f{roken5,se Ring- Christiernson, K H;"fo~- Trädgärdh E, stat.insp. adr, Blekingeg', 38. vägen 104, skolelär: ' ", Wideqvist J F, grosah, ~ äg. RöftinA R, fastigh:i\g. 101 kv. Kroken,4. ' Hedmap G; källarm. 72 kv, TjlJXberget in. 4 Eigil C, handl, c,_, äg. Fribergs!<a~TOt;llt- o. - T, handl. li;g.sthlms stad " Holmer C O,'sjökapt.,. byggn. A.-B. Janzon A, pastor" Lilj", J A, fabr. 7akv.Pyramldenl;hörn- Schering.F h., äfv. adr, Skäneg. 64 S2, 84 L, mäl.mäst,. kv, Åkern 6 10a" 10~ 3 & 2 k,y. Kroken. - ~, folkak.iär.a äg. SegerströmAL,fondm. äg. Pilsenerbryggeriet., äg. Jiriberg E,,dir,. Lind G, grossh. Borg A, tullvaktm. sa, kv. Obelisken 3",;r 107.,kv. Krokenl Löfberg.Il-C E, fröken Ekengren F O, barb, IIg. Rödin A,a, fastigh\äg. äg. Sthlnis.stad t " Löfstedt C F, f;>di;.' Forssberg J M, köpm. 85, 87 kv. Obeldsken 109 kv, HammarbJ\sjö 3 Nilson M, gymn.dir. Hallen :l, kamm.skr. 15/lIfv.ad,r.Gotlandsg~45 äg. Sthlms stad ~ Richter J F,.bag., HarliIig Å, bankkassör IIg. Sthlms stad )<v. Garn.t,l--4 Rosenthal 'A M, fr.ök~n, - R L,H, f. handl, 86 1.:v,Grindsbruk 11 jj.g, Sthllll,s, stad '. Sundliug H, kamr,' ',. Holmgren Ch, lekt.änka äg. -Bissmark M, änkefru Hammarberg LMF,stads- Zuckerman S, handl, Ja:p.zon J A, hand.res, ~8kv. Grtndsbruk ä trädg.m. " Österberg H~ hand!. Karisson r u, änkefru' äfv, adr. Grindag. f.-d. ~ 1:J,,1kv.)iammarbysjöI3 6a kv. Formannen 12 Q. Laurich }[ K, änkefru ~ äg. Sthlma stad.' äg. Sthlms stad. i ~ 15,\se Kocksg. 4. Mellgren 'K' A, tullv.m. 89 kv. ~sen' m. i, ;i:f\v,-kv. Fatbursholmenst.10 6'1' av, Höken 1 Schlachter. C S, fru adr, Gotlandsg. 42,,' äg. Sthlm~ stad,,' äg. Sthlms stad, - F W' H, llj.rov."dj: IIg. Sthlms stad.. -kv. F:atbursholmell st.h 66. 6~ kv. Uret 1,.2,ärv. Sivezsen E, herr. ~ kv, -Grmdsbruk g" äg. Sthlms stad adr. Ölandsg, 34 Steenmark :rh, ankefru. ag. Fer,nbe,rg O, h,!ndl" H t." äg. Gustaf Piehls bryggeri- Svensson A, åkare m. :fl..lig"ga lin il aktieb.. Wessberg G F, f. rotem, Hellman H, herr " G. Vasa o. Matt"'!s f r- Piehl C G, v. dir. Vessperg G,V,lektor 91,93 kv.åsenm.17 &18 sdm/. I, Reuszner. E, änkefru Öhman H, sömm. äg. Sthlms stad '; 1 kv. n Orion ~; äfv, dr. Wiberg E W, brygg.tj:m. Östberg' J, änkefru 92, 94 kv. Grindsbruk Odeng, 54 ',,' 67, 69 "kv.. Höken 20; 74 kv, Tjurbel'get m. 5 7,6,. äg. Eriksson F H,!kare äfv. adr. Bondeg.,l A äg. 'SthlJlls ~tad äg. Sthlms stad "Bergström T, ti:m. I äg. Byggnadsaktiebol. Hö- 75 kv. Pyramiden 2 Anderson K G F, trlldg.- Göthberg H, folksk.lär:a -ken N:o.20 IIg:. -Pettersson P, järn. mäst,.. Kempendahl A AD, slöjd- Achsner K, inspektör handl. Johanson GF, trädg.mäst, lär:a Ahlbom E O, 'handl. Alm G, barnm. Karlson K P, trädg.inäst: - J,A, f. komm.när Anderson B. mustsdir. - G,'~, bokh., Lin!!'lvistFE,trädg.mä.st. T.heander)'l':byggm..åskergren Th A, kamrer Cronlund M. hand.res, 95 kv. Kolonnen '7; 2 liv. Pols1J~rn'tn 1" äfv, Bergendal'EKV,prakt.läk.- - A o. M, frökn, hörnh., se IIfv. adress adr. Surbrunnsg, 45 Berggren H F, bokh. Johanson A J, byggm. Ölandsg, 42 _. äg. Fören. Vännert. pauv- Bergman, K H V B; Qyggn.- - E. äg. *Friberg E, hand. res honteux _, ing. _ Pettersson M, änkefru trädg.m. Bergnähr J Ch" maj:, Boo C G A, ing. Wahl,ström 'E, bildh.mäst, Bohlin J, kont. chef Denckert H G W, fröken Burman N, disp. Weater A, sjukbesök. Fagerlund J, tj:m. Edlund A, massör Ekholm 'Z, kafåidk.a Åkerlund E, fröken Falk S, dir; Ekvall E,A, mäl: a Engström O S, handl, - Å, med.stud, Hartsell V, löjtn.,> r Hermanson J, fru Hansson G.'kont.chef 76 kv. Åkern 5; hörneg., Holmin C JA, kamm.akr. 'Idström A, frkn Holmström 'N W, gnossb. äfven adr, Ringvägen 98 Johansson A, teckn.iär., Kleverström A, fröken Höckert R, fll.iic, (100, 102) Lindblad S, änkefru. Maarelrez A, äilkefru Jönsson 1!T" murarm. Ji,g.. Pilsenerbryggeriet ".l\lagnu.ss,on,,a, inap.ektar MontgomeryM,.frkn_

2 1204 Hagagatan. Palmgren l, Utr:a 11 kv. Riddarsporren '2 Sahlin P, mäl.mäat. 48 kv. Munin s' Planting-G~'llenbäga'E,fru äg. "'Liljeroth A P, vagn- Sundberg P 0, handl." äg. Holmbergs G 'Vs'tärbh. Porath S, fröken, a.re mak.' Svenning A Ki' handl.>. Anderson J H, köpm.. Bohnström- 0,.lär)a,'; Anderson Vl{, hand.idk:a Östlund T, 'postexp. Appelberg A, fi!.dr.19q af SandebergF..M, änkefru Hedlund' F, skrädd. 22 kv, Nejlikan 11, se Breitholta G, löjtn..,q Schef H, fröken r' l. 2 kv. Nejlikan 6 Sveavägenl57' - J, änkefru '..fl v. Stapelrnöhr.E MC, frkn äg. Wall';r. JE A B, apot. 24 kv. Vale, äfv.. adr, Boman F V, bokh.,~ Steuer.E A, änkefru> Björkman W, bag. Frejg.26 "', Fredlund K G. handl. Stockm n C V o. M L, Erikson N J, agent äg. Roaenbaums Hyrver'ks- Frick 0, f.polismäsj. lär:or ' - O A, tapets. o. taxameteraktieh. Fridhblm Tr not. l Tellander S, fröken ' Hjelm F. A, maskin. 25 se Norrtullsg. 14 B Gustafsson G I" hand!. 1 Ulfsparre N, sjuksk:a Höglund G D, litt. 26 kw Vale (äbyggn.}- Hallongren P G H, arkft. Yell E, miss Palmqvist A A, förman. äg., Sthlms evan,g. >.lvth. Holmberg O, fröken S kv. Orlon 8, än. adr', l.s kv. Riddarsporren S misstonsrören. Husen 'N, 'änkefru Surbrunnsg. 47 äg. Kung!. Telegrafverk. 27, 29' kv. Odin 4, Lind E G, bank.tj~m." äg. "'Holmberg E, i1ir., pens.kassa " -",hörnh., Mv, adr. Vana- Lindström A W, barnm. Andersson A o. M,'fröknar Jansson A, Jinjemäst. disvägen (12, 14) Schönandel>' C.A, byggrn. Brisman B G, banktj:m. Josefsson F, liujeförm. äg. Sthlms stad Rosenlöf K, änkefru i Dahl S, frkn Rosenblad J F D,>stat reserverade för Wettergren J 'K.styrm. Dehlgren K E, Iärov.adj, förm. blifv. tomter i kv. Vale 50 kv, Muffin 4 ", ' j, Eillot H, t. f. kanaltsekr. Stolt A.G, Ilnjeförm. Sl., S3 kv. Odin lo, se äg. Fas,tig!).etsaktiel:i~Mu; Floren E, fröken l.4 h. Nejlikan 7 Idung, 1 nin, Holmberg E, dir. äg, Bostadsfören. Eken S5kv,Odin20;seldung.'2 Backlund J R, lär. HUttner M G, grossh. N:o 2 S7 kv. Odin 19 Boborg J e)', hand. agent :Kastengren H V, änkefru Andersson F, vedhancll. äg. Johansson C, byggm. Bylander A, agent ' _ V, sekr. Bergqvlst R, hsndl, Grundel A, red! Ohergäe McA"karor.änka Petterson A E, urmak. Blomqvist'J E, seenor- Johaneson-T A, droskäg. Fredholm H G. ing, Roos af.hjehnsäter H, fru donn. Lundström B, fröken Fröling J 0, klirresp. _ JO, il1.g. Efvel'löf J A, brefb. Naucler G, järnv!tj:m. Gröndal A,,j,kare ' _ V E, köpm. Englund' L, skrädd. Olsson G H, håndl, Hedenström B G, barb. Svanbeck P, civlling. Johansson K V, handl. - E, sjökapt., Hjehnqvist G."" Tiger F. musikdir. ' Kihlen G H, muaiklär. Sjöquist J B, banktj.rn.j. Holinberg'K 'J' N, e. o. _ W, ing. ', Lundqvist A W, kont. Sundberg H, fabr. tj:m.. Walentin 0, handl. - G M, änkefru TimoteiJson.K G, handl, Jansson H, kont. Öhlin J,G, verkst. dir.? - E :M, sjuksköt:a Torsslow M' EJ artist Johansson.K (1:,hand]., Samuelsson T, tj:m. - V, tj:maij Molin C A A, agent 5 se Surbrunnsg. 1'1~ 15 kv. RidDarsporren 4 Tyden S, fröken- Nilsson'H; handl. ' 6 kv. Nejlikan 3 äg. Aktieb. Sthlms Bryg- Törnberg K G; änkefru Rosin, F J, 9, fabr', äg. Bandberg J A, byggm. gerier ' :c' S A C, 'änkefru SegerfeldtB; ing. ' Bäckiund R SJ inkass. "Svensson R, sadelm Oberg P W, förvalt. Starck G,' fi!. lic. Eriksson A J, lär:a 16 kv, 'Nejlikan 8 Östlund F, hand.idk;a. Thaejs G H E, -urrnak. - J K, änkefru t äg. Tiberg G, husäg. 39 kv. Odirl 18, se Yng. Wahlström K, handl, Johanson A, sjöka'p. Friedman S, hand!. längag. n. ' Wessberger S E, dek.mål. Kahn E J, hand.res. Hässler A, gymn.dir. 44 kv. Munin l, hörnh. Wikblad K W, handl., Karlsson A S, fröken - A, änkefru v. Vanadisvägen - K E, grossh. 't Kjellbom N D, kon. Klint K ~ und.off. Paltn A M, fröken äg. PetterssonOJ,landtbr. BjörnB A R, trädg.dir. 52 kv. :Munin 5.. äg. Thorelli 0, h usag. Levelin A, härfris:a Pettersson A G, snick, Blom K P, byggm.. Björk K G, e. o. postexp. Lundqvist J A, fabr. Sandberg J M, skrädd, Clementson K, änkefru Bormann P O E, agent Löfgren A K, stentryck. Sjöström 0, fabr. 'Daun A G). fabrikör. /.. Ghristenson 'H, fakt. Strömvall 'l' A, änkefru önnen P F K. civ.ing. Eriksson I;t H,hand!. Hedström H, lil.lic. - 7 kv. Riddarsp'orren 10 17, 19, 21, 2S kv. Gustafsson K P,trädg.- Lindström A' W, kont. äg. "'PerssonP,insp.konst. Riddarsporren 7, seäfv. mäst.,skrifv, ;" ' Boyd~er S, slöjdlär:a, I Surbronnsg. 56'. Karlsson A W, f. hem. äg, Lundberg Ä F', styckm. Claesson C, jagerbckh. äg, Aktieb, Sthlms brygg, Larsson L G R, bokf. Lundkvist A, grossh. Graff G A L, korgmak. l. 8 kv. Nejlikan Il' Lilja J, åkare Maurin O, agent r Larsson J, hand.idk:a,, äg, Bostadsfören. Haga. Lin,dhOlm E P :M,jär,nv.. Nordström C L, maskin. Lindström CA'T, f.-styokj. Ahlin L J, herr tj.m, Noren S, bokh. 8 h. Nejlikan,4 Carlsson C J, dek.mäl. _ Lundqvist V, tryck. faktor Plchle~ ~, 'grossh. äg, Kullberg K, grossh. Carly M, fru Molin K Z, kopm. " Svedberg S, änkefru Arnheim K G R, bokh. 'Ekström'K J, stämn.man Nilsson A'J A, verkm. Bvtnhufvud 1\-, fröken Haglind C M, änkefru Gustafson Hj.' A, jourrl. 46 kv. Munin '2 - S.!", kapten Josefsson,A J, I:e post- Jansson J, 'f. polisöfv.k. äg. Lindberg I S,L, h'llsäg. Uhnoo A, ing. vaktm.. Jonsson K E, badmåst. Bengtsson S, hand!. Westerberg ']l E, kontroll. Lundgren E A, hand!. Larsson A F, fabrikernäst. Hjer ten S G, bergsiug.' Widen G, banksass.,.: 9 kv. Riddarsporren n - L G, vaktm. Holmgren E; skrädd.mäst. Willman H S o, l\i, fr-okäg. FränckelE, gen.konsul Lindberg K E, stl>mn.man Johansson J A, hand!. nar Erikson E 111,folksk.läl>:a Lundgren I K, hand.idk.a Karlsson T W, byggm. Öseil J, fröken FredriksonJ,kappsömm:a Stenberg F W, grossh, Lilja D, pantlån. 54 kv. Munin 6" Hamberg G, bokh., Sundblad B A A; ing. Olsson E O, insp. äg. Södergt'en S e,:6.hofr.: Jansson J, hand!. ThorelI W, kont.' Peterson E o. S,' hand.- not. "., Larsson-G A, postbetj. Wallin K F, skrädd. idk:or Ekholm A. 10 kv, Nejlikan kv. Nejlikan 10 Rosen N,' järnliand!. Enroth il" E; äk.äg. äg. Boström G G, husäg, äg. Bostadsfören. Nejlikan Sandahl G, litogr. Friberg B, fru' Coderhölm G M, hand.- Andersönjl, verkm, ' - H Ch, fru' Gjörling G, grossh, idk:a. Ilring.o J,' tj:m. ' Wallenkampf F C'W, bok- Hjelte 4 E;. s)o:lldd. DalandeI' F J H, hand!. Olausen,A.J H, "mg. förl.,,',,kumlien 'A.E,' arkit. Malm G J W, v. häradsh. Jonason A L, hand.tdk:a Wennerström' B A, bank- Lundqvist K,' ing. Söderberg K G S, karor. Luadbäck K J T, handl,. tj:m.," Lundström J A, åkare' Åkerberg!' A,_f. h~ndl Lundholm _W, prök. - G A. Mey~~ Y, elek1:r._..

3 ~ H, f 'Hanlmarbygatan Katta lör/amt 2 kv. Grind~l>r~k \3 & 14. äg. Sthlm tad ' a kv. Kroken 18 äg. Sthlm s stad 5ky. Kroken 17, I Ut- äg. Fa stighetsaktieb. sikten» " Höijer F,handl. Lind J A, akitre 3Iittag C: ing..~ Xorberg C 0, handl, 7 kv. Kroken 16;'Iigger äfv. v. Östgötag. äg. Friberg ska 'I'omtbyggn.aktieb., 8 kv. Hammarbysjö 4 äg. -Bthlm stad \ 9 kv, Masken 36, äfv_adr. Östgötag. 66 äg. Nilssons M H. stärbh, 10 kv. Hammarbysjö 5 äg. Muller J R, fubr, ' 11 A kv, Masken ' 34, äg. änkefru, irnilssonl o. 'Nilsson I J, fröken 11,B ky.. Masken 33. äg. Norman H S, m. fl, 12.kv. ';Elammarbysjö 6 äg. Sthlms stad 1a kv, Masken 6, äg. Nelson.T, husäg. ' Eriksson 1\1,hand.idkra Pettersson OV,tiädg.mäst. Wickbom G L, renh.entr, Oberg J W, pol.konst: " 14 kv. Hamrnarbysjö 7 äg. Sthlms stad. 15 kv. MJtsken 8 äg. Bosjadefören. Olaus Petri Nilsson J A V, po,stvaktm. Roas C S, her~ I.J Hagagatan-e-Handpverkaregatan, 1205 Nylen Ei\.gQdsäg. Zetterström A V" tr~dg. Detthoff G, arkft. 24. kv. Hästskon 3,in - F. E A, lär:!, u mäst. \ "Hichens A M e, 'änkefru ag: eaktieb." Engdåhiska - N ~,Jljult"köt:a HG - J,V, bokh. r o Hummerhielm G, aman, fastigh., " Per ason q,.kont. 16 kv.--hamrrrarbysjö 8 Höokendorff'H, handr.- Almborg S, grossh, n Petterson.Q-,.sjökapt. äg. Sthlms stad Rhodin HAJ- N" fnu.r: Engdahl H,"änkefru Reicke I,"möbel.bandl. 18 kv. Hammarbysjö-ä StrandbergiH, fru, - S J, disp!: Svanberg M Ch,.änkefru äg. Sthlms stad Winroth A, prof.' F'j' - -S p. löjtn., - G T, postexp., r 1 20 kv, Hamm rbysjö 10 7, fl se Regerlngsg,",43 r Grafström E, handl, Taberrnan.O. r. äg. Sthlms stall,. S kv. Norrmalm Il, Hörn- Torsell,L G o. H S, frökn. Wallgren K E,' bokh. 22 kv.. Hammarbysjö 11 h., äfv. adr, Norrlandsg. Widlund K E, med.dr Wijkman S, filkand. äg. Sthlms.stad 2,4 o. Norrmalmstorg l 26 kv. Hästskon 4 n Zöll K I" vastm., 24. kv, Hammarby.sjö 12 äg. -Bång I A, 'f. bruks äg. äg. -Miillern-Aspegren U, 56 kiv._munin 7 äg. Sthlms stad. Anderson F A, barber. med. dr äg. Johnson A F, 'bok- - kv. Masken 7 & 20 & Andersson A S, kafeidkea Zernell A, grossh.. förlägg. ' 21 & 22 & '23 k 27&,28; - N E F, frisör _., Åström lf O,,f. poltsförm. Ahlin :K, agent" har äfv. adr. Ringväg. Bång E, registr. 2~ kv. Hästskon 5;,chörn. Dyberg Ö J, sjökapt., 118, 120, 122 Egnell r, fru h".äfv.~ adr;, M,alms1dll- Frisk E, fabr, " äg, Bostadsaktieb. Holmia Ekelnnd O S, f. -posbm, nadsg. 34, 34 A, 34,B Halling K~,ltel~gr..assist. Hammarbytorg' -.:K S,,farm.kand, äg. Fastigh.akti~b. Dr.0tt Johansson B RL.droskäg. Kal:a försami. FICk I, fru.. D,röhse V G, juvel~i-'i', Persson O, hand!. '::J Gnospehus A, froken Ekyal~'AM, hand'jdk:a Schustel' A, verkm. - kv, Hvitbetan 4, Heilmann O, musik. Hage A'Y, aktuarie' Ihlen N P, verkm. se [7476] Kjellberg A, änkefru Hanzon D, verkm., " 58 kv.. )';Iunin 8; äfven Hnmmargntnn - N, barnm. Heden M, änkefru adr. Ynglingag.. 9 Engelbr. f örscanl. Lidren H, hand.idk.a '. Köp.ler 'E, tuls~'ljinl\~u!' äg. Sthlms stad. - kv. Rönnen 1 Ling A"tandläk. Lindberg H, afd.chef.- - Boström H, kont.chef. äg.. Timmerman~ord.e" - H M, änkefru { Löfberg J P, pianofabr. _ kv. Ville l l' - kv. Aspen l Settergren K G V, grossh. MUller M J, kimt.chef' äg. Sthlms stad. (tomten); äg. Timmermansorden, Stridsberg V, med.. dr, Palm C A,' utsk.förest. Sthlms Ev. Luth. miss. Hamnnrhetarnas.iintrUlII Tidlund E M, hand.tdkia 30 se MalmskiUnadsg. ii fören, (åbyggn.),', Kat:a jörsaonl. - K A, mål..,a2 kv. Gropen 2 _ kv, Getingen 3, se Norr- äg Sthlms stad Zaar S, hand.idlaa äg. Numa Aktieb. tullsg. 30 " Åhrman J, cig.handl. Hagberg A W, 'modist Ha)ll.ngatan Österberg W K, urmak..- Lindström K G; A, boktr, (1-15; 2-28) Jakobs 10 kv. Hästen 13, se Nor r-. PetersonM, mg." församt. Iandsg, l.;',. a4 kv. Gropen 3 (17-19; 30-38) Klara 11 kv, Trollhättall-.Il; äg.aktäeb.bngdahlska raaförsami. hörnh., äfv advn.smed.. tigheterna- '>J r 1 A kv, Styrpinnen ra jeg. 38 a6 kv, Gropen 4 äg. Ekströms J Ä, stärbh. äg. Sthlms stad äg. -Andersson B J F, ing. Hellström Kr' gen.sekr.t. Hellstrand J, skrädd. Gustafsson 1, ITU Hultuer K A, vaktur. 12 kv, Hästen 14," '. Lantz D, darnekrädd. 1 B kv, Styrpinnen 12 äg. Aktieb.,Kungsträ(1g. Söderberg E O, finb.g!. äg. Aktiebol.G Holmbloms 1:J kv. Åskslaget 16. & 38 kv. Gropen 5 I kappaffar 20; hörnh., äfv. adr, äg. Fasbigh.aktteb. Drott, 2 kv, Skrafvelbergetm.12; Norra Smedjeg. 29,,, Andersson G E, bokh.bttr, hörnh., äfv. adr. Birger- äg. Sthlm s stad Falk A E, tiokh. jarlsg..i I (Hyresgäster upptagas.un-.kläth K, fröken äg. Litförs.aktieb. Victoria der Malmskillnadsg"32) Nordenson E, med. tir Althainz M, fru 14 kv. Hästen 2..' - M G, fröken äg. -Sager E, hofstallm. Handt.erkarega.tan O. Gihl L, fru 15 se Malmskilllllrdsg: 32 Kungsk. forsami. Hintze T, underståth. 16 k;v. Hästen 3 1 kv, Eldkvarn'en l, äfv. HolmqvistK,ordon.konst. äg. Sager.E, -hofstaltmäst. adr, Norr Mälaratrand; Håkansson J, bankir Oederlund, j,:r E, grossh. (2) Malmros G A J, bryggm. Lindqvist K.A, postvaktm,.äg, Sthfms 'stad Nyqvist Ch, fröken 17 se Malmskillnadsg.,3 Pettersson L"E O,.vaktm. Odencrantz H, änkefru A, B, 2 kv, Pilträdet 8; äfv. adr. Pettersson.P J, postvaktm. 18 A, Il kv, Hästen 4; äfv. Kaplansbacken 4, 6 Vggla S,.fröken adr, Smålandsg. 25, 27 äg. Serafimerlasarettet Örström A G, f. rådm. - äg. Lundbergs C fastigl Asplund E, köksf'6re'st:w a A kv. Styrpinnen 10 hetsaktieb. Berg -John, professor 'äg. Militilrekip.aktieb.. Carlson A, v. hära!lsh., Carlasen C J, v ktm. ab sek,ungsträdgärdsg.22 Karlss.on J E, barb. Gren-Broberg E W, gymn.«4. kv. Skraf:velberget m M" fr", dir.. ' äg. *v. Hallwyl W, grefve Linnander A, änkefru Högberg N'Gvjur.utr.kaud. 5, A, B kv. Spektem 11; Ohlson,I L, pianohandl. Jalrobsson E, öfv.sköt:a hörneg., ltgger.äfv, vid Olsson E, aff.förest:a, Lindberg E V, l:e maskin. Begeringsg. 34 o.' V. Peter Ax" artist Bonel] F, kommiss. 'I'rädgårdsg. 21,19 kv. B'yrrnöraa.rerr 6'&7 Spångberg C, valetm. äg. Konfektions-Aktie!>..g. Statsv. (gymn.-centr.- Widström G, husmod. Union inst.).s r a kv. Glasbruket 3, 4; äfv. Heijl C, prakt.läk. Drakenberg S, major adr. Nom Mälarstr.~d ~ Kaudern sf M, totogr. Falck W A:son,-gymn.dir. äg.- Statsv. (Karol.lnst.) Lange E 'of, artist Hallman.G W, vaktm, _ Andersson N. vaktm. Wretholm C. Murray R, prof. Ekman J, vaktm. 6 kv. Skrafvelberget m. 9; Sellen N F, major Gustafsson K 0, vaktm. hörnh., äfy. adr. Norr- 20.l, B kv. Hästen 5; Jarl L G, vaktm. malmstorg 2 se Regeringsg. 36 Karfason K, vak im, äg. Strandbergs W st.ärbh. 22 se Regeringsg, 4,5 Larson G, med. kand..

4 Handwerkeregatan. MUller ]j G, prof. " ii",gerströin K Jä~efelt A, kapellm. Eklund Aj serg. "tj MömerKAH,grefv&,lprofl' Jahnzon A, hand.bitr. - L, operasångra Eng G H, pohskonst, 'J. "- Olsson P G, meddie. 's' Johansson'O'E. bokh. Lohoff M, fru. J,,-'c Fogelberg Hj, kontor. Dll Strömberg ID J, vaktm.,kahlmeteri A.W, änkefru Westberg.K E, korrektur- Haskel M J, hand!.." ii Vesterberg J X., vaktin. l- G, med. kand. läs. :. ~ 81.1 B kv. Körsbärsträde. 4. kv. P.ilträdet,)l'& 11&4;~euman_H, herr 28AseKungsholmstorg5 10;hömh., äfv. adl:.j?ol-'j hörnh.,ät'vjadr.kaplans- ;Nilsson H,-J, msrrnmg. 28B kv. Bergamottrlldet.8 hemsg.22, ),""" backen 2', ) "f Ohlen Aj tågm. I!tg. -Unger A, grossh.-r,äg.fastighetsaktieb. Drott äg. Werners Ch O omyn- - G, klädeshandl. Bögat V, dir, ') "~o Boström A,.agent-._, diga barn J. Petersson T, red. lbergliitd E Ch, 'änkefrll. - E, red..sekn. _ Andre H, 'arkit. > Sjö O, banktj:m. Janson C W, fabr.. - M, änkefvu v'r Christiernin C J G, handl.> jwetterbergmch, sjuksk:a Johansson A, apot,,.,forsströmw,f.f{)lksk.!är:a - G V H, bankbokh.. Ähgren K, red. '" Lindgren E, portföljm:' GrandelI CW, poliskonst. Eckhardt.R" dir. Åqvist J, hand.res. Palme O R,' postexp... Henning H, handl, > "- Forsberg J, hand.idk:a Qhnell A,'änkefru Pierrou CG,f. öt'v.maskin. Holmberg N, grossh. Nilsson K', versm., '. Öqvist A, fröken Strömberg D, -skom, Ja1<obssonll(!.A M, lär:a Petters sov. E A.LI käl!.- Östlnnd K L, änkefru 2a.Ckv.Bergamotträdet4 - W A, j. "-otern,., mäst. 12 kv VindrufvaTh29 äg. Sthlmsstad. LöIiriquist C A, förv. Westin M S" änkefru äg. FIo'ain K J, byggm. SaxbergH W A,hand.idk.a,RoselI C F, ing. ", ft, 7j<v.Bryggaren 9; äfy.,18 kv.r Bryggarerr 5, 6' 28 Dkv.Bergamotträdet6' Strandberg A, grossh, H l adr, Norr MälarStr;tna 6 äg.statsv. och Sthlms stad äg. Sthlms stad Tidblom E H, handl, ;' äg. Statsv. (Kg!. Myntet) (Bjukhuset Eira} Johansson J A, handl. Wahlstedt.A Il G,'bat;~M. Andersson V T, kont. j ihubner L O J, sysslom. Malmros N, tj.m." Wallin K E,!ng... L. Eklöf -OG, verkm,. 14 kv. Vindrufvan' 22; -, 0, fabriksidki Åström,C W, hand.r,es. Kellberg EF, myntkamrer ' äfv. adr. Pipersg. 2 - S, folksk.lär:a 81 D kv. Göken 21 Lindberg J A, medalj grav. äg. Cronhielm E, grefv:a Strandberg C, marinint. äg. Dahlboms P Aarfv., o., Norelius 'C G T,h,ing. Bennet A, ing. 24 kv, Vindrufv.&nl1, se Brincks J F.arfv, ", Wallroth K A, myntdir. Oube l o. P, ~ökn. Bcheeleg. 2 Dahlbom M C, änkefru 6 kv.- Ulrika 3 Eckman A P H, f. reg.li>k. 25 kv. Asplunden 2, 3 Fagerberg R, handl. äg. Kungsholms fors. - M, kamm.skrtrv, äg. Statsverket (Garrrisons- 82 kv.valnöten2;.hörnh, Lindner V J:B, kiirs'l' 'Holmgren E C A, ing. sjukn.) äfv. adr, Agneg. 2 _ 8 kv. Vihdrufvan 1 Jakobsson K R, hand!. Bellander M, f. kont. äg. -Svensson CJ, sjökapt. äg. Bjuzling 0, apot. Lindblom E, red. - M, t. brukspatr. Almqvist; A W, postbetj. Ahlström A, trliv.hand!. \Richter A.M, hand.idk:a H~llgren G W, mtend. Andersson A, fröken Arnell H, tand!. I Sjögren A F, ölutkör. Lmders I, sjuksk.a Eklund -G, medr-kand. Björlin p; grossh. ' 'Svedman J.J, änkefru Lundahl M, fru Jansson F G ciselör Breitholtz C H; kapt, 'Akerdahll E,R,löjtn., Lundberg V!:chefl~. Kjell E, kafeldk.. ".c Dahlin J E, amiral:räd> 15 kv. Murmästaren 9; 2~kv.Valnoten8;hornh., Ldndeberg O'A; regtstrator Hansson N Il:'F, ing. ". äfv. adr.parmmätareg. D ät'y.adr. Scheeleg. 1 Lindh H. kamr. Hesser 'A K, med.itc.«äg. -BylinA,ing.,o.H.J,dir. äg. "Schosty L, änkefru Lund C,,'bokf. Kant E, fru Broorne A, v. häradsh, Andersson P.A, vaktm. - J Fr,A, rotem. Ljungqvist K G, ing", Bylin K/llnkefru, Bergh A L, -~lg.fabr. " Molin G, fru Pausar. K F, gonsäg. Christensen J F, fröken Bergman A!.ankefru Svidler H, handl. ( Petersson C 011,V, apot, Dahlin J E, marmöfv.- Eklund A, ankefru ' Tauson J G. ing Thour KoW, kafmörest. komm. - B, pianolllr:a WählanderCJ A,korgmaJC Werv.er J;tj:m.' Egrell E,. med. kand. Folcker A. konto,rsskr. 38 A kv. Gölien 1 Westergren I, barnm. - K H, hand.res. - G, med. stud. I E, fröken -_ JMFf'rutJ',m. äg. Hjorts H stärbh. Wilke B A, e. o.lärov.adj. Ericson A, änkefru, Geije'r B O, f. grossh, ~8 Il kv, Göken 15 lkerberg A, hand.förest. Forssell 'A,.f. int. Holmström A E,. juveler. ll«. Sthlms s~ad 9 kv, Bryggaren Il; 1tt'v. Hedenskog Sr Oh., fröken Jansson EA,matv.handl.!J3 C kv.t Göken 16 adr, Norr -'Mälarstrand v. Heland B"f. grossh. Kjellberg E, frkn ag. Sthlms s~.ad, 8, (10) Henschen S,E, prof.. Knös K A R, red.sekr.!j3 D kv. Gok~n io äg. Nya murbr.fabr.s. Högfeld-t Th, löjtn. Ljungs~öm V. distr.läk. ag. Sthlms stad. " Sthlm aktieb. Lagercrantz I,Jur. 'kand. Nordeman H, frnkthand!. 34 kv, Fikonträdet 15' Alderin J R E, ing. Laurin A, journ. ' Ohlsson H,.änkefru hörnh., äfv. adr, Ag: Moureau N -C, registr. Lindquist H, änkefru Rettig P C, köpman neg. l Svärd J O, hofsl, - Oscar, ritare.:... - R V, f. kassör l äg. Cassel G E,.ing.. 10 kv. Vindrufvan 28 Ljunggren N 0, grossh. Ström HA. kamr. Ahlström O, boktr. äg. Flodin K J, byggm. LjungquistCG,byggn.lng. 27 kv. Päronträdet 3- -.T,-hand.idk:a 11 kv.. Bryggaren 10 'Lundqvist A, Instr.handl. äg. Statsverket.. Aspling CL, korresp. äg. Kungsholms Nya Bad- Mannström RK..A, und.- 28 kv. Valnöten 9 - K P, änkefru. hus Aktieb. löjtn. äg.leijonhufvud S A:son, BergensträhleEAEC,f,kn Ahlberg R S, repro Sallberg'E, öt'v.löjtn. öfv.. Bjerke'K A, byggm, ' Biljer O W, tapets. Smedmark 'H GL, jur.utr. Berg M, dokt:a."_ Burman B. e. O. telegr.ass. Blomgren-M, änkefru kand. ~, l' Boberg A Ch, fröken. Ekström E, postexp. Bolander S V, änkefru Sonntag A, fru BrandrnJv E, folksk.iärra - F, änkefru' Bärlund E,-mas~ös. Svalling G, ing. Meurling E, änkefru Erdtman E, fru Börresen E, damfrls:a Wolff F, grossh: Schultz K C, änkefru Hellman E,.änkefru. - G, sömm.a Ot'verberg E, intend. 29 se PHil'. 3 Ström K G, änkefru - W, apot. 16 se Pipersg, 1 30 kv, Valnöten 10 Svensson T L, hand.ldk:a Carlsson S, fröken 17 kv, Murmästaren 2 äg. Leissner F, dir. Svinhnfvud -T, telagr. Ohrtsttansson E, fabr. äg. Bbhlmsstad (folkskola) Nyberg T, prok. - W, majer 1 Collin G E S, kass:a J 18,20 kv. Vindrufvan 7 Palmer J,.f. res. C t, Wennerström G,. sjuk- - K G, bokh. äg. *Bergvall A O J,.bag, Press I I, hand!. gymn. l! Dahhln E N, telegr.asslst.' 19 kv, Mrrrmästaren S Zimander A W; verkm. - W, änkefru Dahlman O, sjökapt. äg. Allm.;Bambördsh. '81, 81 Akv~Körsbärs- Vinberg D,.sömm:a Ellström H, änkefru 21 se Kungsholmst.14 trädet 11, 85 kv. Göken 17 Flygelholm K, grossh, 22 kv.vindrufvan 10 äg. Lagerström G H, folk: äg. Sthlms.stad (Kungsh, Haglund T R, bergaing. äg. "Thor.n Joh G,byggm. skolelär.!."" realskola)

5 Handtverkartgata~ Heimdsl sgatan Lundin K, folksk.lär.' Wahlherg L J, f. fahr. Karlsson J F, "lkbfy. ' Nordenadler. F, kamn., - Tht:vaktni. l,,lostman C W/skrädd. Roos E.A, hmhj..idk:a;r'" Nymansso_n:-:ElA,~oI'l'esp. :J6 liv. 'FtJl:oi);irädett'1r~. ~ kv. Morelltrlldet 6;!S0ltv.Lavetten6; hömh.,.pettersson A, hand.res, äg. Liljenroth R, 'godaäg.- ~:hörtrh.,.äfv. adr. Pilg. 7 äfv. adr,' Sot Eriksg.' 2, Rooava1 B, red. ~''l; Benedfktaon vc G D, furm. ag. Wahlström S F, Wahl- iig.-wadströmcm,.hu,säg, Btockhaus JO A,'in.sp., Forssner S/änkefru' " "ström. V o Lindgrens ~kengren F"W, skom,, : StrömbetigJF, 'hpfmäst.1 Kaijser G, kapt: ~E MC stärbh., Jonsson :A.K",cigarrh..,r" Svensson. S, not. 0,0. Levin' A,'v",ktm. Anderson J&. Modin L A, änkefru cc' Bödernolm W, löjtd_j~m LindbergPGK,e.upph.m. Aspegren L, fröken Nilsson A M, handjdk:a Westerberg 'E, handl1i Marcus' F, köpm.' Björok C W J, det. konst", - E J, hand.idk:a.. '; Wiesner F H, löjtn., Tyden A, änkefru Dylen J A, herr',,/>jögren F'A V, förm.. Wiessner AE, järnv.tj:m. -'- E, ing. - Hansen E" f. vaktm: Thorell J P, mål. Ilimmerman W P,,-jwnt. Wistrand V H, e. o: hofr.- Lundevlll1l'M, sömm:a Wimmerstedt.CEimaskin. _ kv.llergamotträdetj, 2.- not. " > ' Pierrou F, bokh. 82 se Sot Eriksg, l' l' se Handtverkareg; S, änkefru -,.', Zachrisson SA W, bamm.,84 kv Kulsprutan. 6.r. - kv, Karls'liki16, kv, G;öken 33 (56Ql),4'''' kv. Morellträdet l~ äg. Hirsch I,.groaah.,( i'g. Fastigh.aktieb. Vapenäg Fastigh aktieb 'Vapen; äg. Berggren B F, husäg. Bergenholtz C F, ment.. J smeden.h. ~meden.. Chrisanden, N A V, bokh. Billvall E, civ.mg.,,,- kv. Ulrika l & 2.\<.4,6 Ahlström K skom: Mattsson A, änkefru. Foge'lqviat A, med,, klinq. äg. Kungsh.' förs., (kyrka) KullbeJog A.iI med.lkand, Montaigne 0, mg.: 'Hasselquist N, cdv.ing; f 'HandtverkShvggnåden Lecke J'. ing."..': Rahm L,.gro~sh. Jahns son K A, 'disp<;,', " ~'.. Li'ndalil'N verkm 1. Wallin A L,D, änkefru Möller A, änkefl'1l'" ", Osqifrsjörsaml. Rundgren 'W ing" - T R H, järnv.tj:m. - C, lagerchef \ äg. Lagercrantz J,T, kapt. Springer E NG P:.re'v: :';106 kv, Morellträdet.13 Sandberg A, postvaktm..hregermarkjo, sadelmak. Sundberg J A verkm.,ag. Samuelssons F A T. SIlfverlmg S, banktj.m. :&unnq."i~~.~ R, S~;g. ~- 38 kv:,fiko;'trädet 17 stärbh... Sjöst~öm E D, med. kand.. I;I.asselbllcke" ". äg.. Sanderson A, grossh.,bjurelius N,..fröken - M M, änkefr~ '. ()~car"för8aml. Arpi A, järnkramhandl..kempe G, frokeu St~rk M E, k~ei?k:a Bergson e R tj'm Lagergren A M Th, husåg. WIklund 0\,.crv.mg.: äg. DavidsoncW',.ärma- Hultin A fr';'.. Lilja 'M, fru.86kv. Kulsprutan.2; äfv, Davidson E,air. _ G A bokh Marquard J R, mål. ' adr. Drottningh.vägen.ll n:ilmdalsgatän" Karlss~n K J "mäl måst Samuelsson M, fru äg. -Friberg G, fastigh.äg., Mareks von 'wurt~lnbe;1l 48 kv. Morellträdet 14 Arne T J. -antdkvarie. 1 G.Wasa förspml. A G.K 'frih'a ",äg. Hällström H, bokh, Ekehorn S A ingv.» '1 se Vddarg. 6 Persson. P F, 'kamrer ' E~ström EJ verkm, Ekelöf G, ing. 12 se Vidarg. 4 Petersacn-O J Fcigarrh Rydebeck (])G, sadelm. Hedlund 'A. henr 3 kv. Kejsarkronan 24. Pettersson J E ;erg.' 30 se Bergsg. 37 Heine K W, bokh. äg. Hallber.g A F,., mäl.- Stångberg H S,' :änkefru. 52. kv. ~orellträdet 8; Helleberg.B, dir. '(i.. mäst.. Thorgren A W kamrer homb., afv. adr, Pol- Hult E, kopm. Arvidson CD W, lag,mäst. Unden E bankbitr hemsg. 24 Jönsson J A,-bag. Ohrfstiansaon CD B, dep.. Weisner ~J änkefru äg. Rudebeck 0, fro Kock J, red.." skr. l _ K E J 'upd iäk Arnberg A,.fröken 'Lallerstedt: B, kapten " Dahlstedt K,.köpm..,. Winroth J T i tjinste';' Bergman F H, -pantb.äg. Lindhe C, kamm.rnuaik, Ekman.H R, grossh..«39 kv. Kar{syfk 8 Ehrnstr.öm A, ver~m., Leoström ~. J, bokförl, ( :E1ridholm0.'G, handl... B t d kt h' 'F'd Hellstrom C G, stämn.m. v. Post M, ankefru. Hesenus E: A, dir. ag. o~a sa le. ~.,. Oldenburg T S, karor _ 'V, ing. Heurltn T, grossh, hem l Sthlm Uppström CJH, musikdir. Sandqvist 0, red. Johansson 'H M., barnui :ec~er ~, r,.: h Wahn M, gravör Stjerna C A, e.:o. hofr.not. - J A, C"riksdagsm. ru. 'I!-.., CIgarr -. Åsberg E G, ing. Tegner H, fil. kand. Lundmark B, postexp. Ohrtstiansson K:KA,.m~ kv. Bergsfallet Thorberg A kont. bitr, Lundstedt C, fru -t Ma~~sson Kl hand.idkra l, 2 ' Wahlström H, köpm. " Sandberg H, hand.idk.a Rubin R, bokh... äg. Sthlms stad. 88; '90 kv.killsprutan 4 kv, Kejsarkronan 29 Östman yr, mus.serg.. 76 kv. Lavetten S; äfv. l; hörnh., äfv. adr. F.rid- äg. Norens P konkurs- 4~. kv, ~Iko.nträd,:t 18, adr.: Kronobergsg. l hemsg.' 4 d. Drottning- massa ".,.,h~rnh. äfv. adr. PII~. 24 äg. 'Wallen J M, fru holmeväg. 13 & 15 Elge L, fakt.: ag. MannerstråleT, ä.fru Aarflot M G, ing. äg. Nyström V, konstn... - K, tj.m.., Ahlberg A F, bokh... Andersson K. A E, typ. Adlersparre H L,röf".a Ericson D. hand.res. Ankar~rona C V E, öfv, _ K A, mät.msp. Andersson E G, handl. Gustafaaonj E, spec.handl, B P, anteg~ w'h 'dl' Bryntesson A M, kont. Axelsson J A; tj:m".l. - ~ v, bag. f ergqvis,an. Oondå C F, f. fan], Bengtson.R, handl. Halfin E, fru Le~enhaupt e, grefve Ericson E F, köpm. Braun C Oj mg,,:t'l-..l Hjort-J F,' ing. Poignant, G, f;u.' Gustafsson E, lär:a Breide H H:son, dr ' '., Larsson M; folksk.lär.a v,.schmkel A, major '_ E,. änkefru Brunius A, fru - 0, folksk.lär., StJernste~t <:.1. byråchef Halldin M, folksk.lär-a, Carlström A E, änkefru Nordensson V, handl. - L T, öfv.loj.tn Karlsson A, fabr.. _ C L, med. kandv r.' Schlicker H o.a.,modi~ter Stolpe e, v. dir, Klasen H, hand.idk:a. Colliander H, ing. ' - L el; F, bokh.'. T heel Hj, prof. Lindberg E, 0, kass.. ',' Bgner R, ing., kv.,kejsarkronan., kv. Karlsvik lo'&;11, Persson B J, kass:a Gösling E, jur. utr. kand. äg. Sandström :B,-husug. ligg. äfv.lv. Fridhemsg. Rosenström K A, adv. - E, köpm. Fernqvist E, kont. äg.bostadsaktieb.fridhem SchUldt l, folkak.lär:a Hofvander I L M, kont.- - E, änkefru i Sthlm Wadström J S. kont. bitr., tf Gustafsson G A"handl. Andersson H S.hand.idk:a Ternhom A' E, serg. Holmberg J, -banktj:m.' Holmberg C.W, bokh,. Ekenberg H, änkefru Wallen K P, ing. Holmquist A. byggm, Liedgren P L,.IJ)'ggn.ing. FredrikssonEW,kafeidk:a WiaqvistW M,musikserg. Jäderin A, sesr.,_ Lundin H K, lär:a Helln K, tandtekn. ' Winqvist Ei hand.idk:a v. Koch: C F ft, ing. Löfmark A N, verkm, Höök H J C, lär:a 7S kv, Halidtverkaren 12 Krogh H, mg. Nordgren A, pohsm, - J W, änkefru, äg. Bost.f'6rening. Handt- Lindell J, änkefru 6 kv, K:ejsarkronan 30 Osberg N, styckj..'. verkaren 'Lindhe E, kapt. i'. <. iig. -Winroth LA, sjljli:apb. Wa;hlberg A L M, hand.- Andersson K J, kafeidk.. Lundqviat J A, handl,, Anderasen W, hand.res. idk:a Eriksson A T, förman Löfdahl E A J; änkefru Grundström A, disp. ~ 1011Liffllrd.krings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottolnUI tu.

6 1208 Krmpelin,A ~1, Iär: a - C fru ' Möll~r K A F, stat,skr. Nyström B','blmktj:m: Stahre G,J1>rofess:a,:.' Sundelius a'm pi, änli~fru Wahlberg DE, medarb. 7 kv. KejsarKronan.22, se Frejg. '55' J f 8 kv, ''Kejsarkronan '3~; äfv. adr, Frejg. ss äg. -.Andersson fg, handl. Ahlberg O L, handl.,. Carlon M', fil. dr 'j Eriksson G E, järnv.tj':m. Fahlgren J, kass. Gummesson E, musiklär:a Hanström G E G, handl. Ingvall A T, ing. Jacobsson A K, änkefru Korfitsen K G A, hand. res. Lindqvist C B, fabr, Lundqvist C, adv. Memsen M E, änkefru Meyer O, fabr, Reimer R, kont. chef Swederus A F, kont, - C F, grossh. - O E, kont, Söderberg G W, handl. Tidblad O K, ing. Wahlberg P A, vaktm. Helenehorgsgatnu Mar;«!örsp-ml. 1 liv. Yxan, 1,2, äfv. adr. Högaltdag. 28; 22 äg. Borgersk. gubbhuslur. Broman A M, i6rest:a Carelt-A, ~f.godsförv. Fredholm E G, f. grossh, Kjellström C E, sjuksköt:a Lindståhl J F O, f. handl. Santesson F A N, f. fabr. Törner E E, maskin..; S kv. Muttern 9, äfv. adr. Val'fsg, 12 äg, Kilander F F, husäg. Andersso~l A e, ing. Bjursten E, kont. - JV Iok.för - T, hand:rcs: Holmström K J, byggm. Jonsson C A, f. verkm. Lindgren A V" köp m. Pettersson F E, verkm. Schott O 'V, kont. Sundiue'N G, ftl~lnc. Svankrona K G, ClJlUsäg. Westeriund E>S', lär:a - K, vagnm..j Vikander K G, 'hand,t!,s, Österholm EV,politv.mäst. l:i kv. Muttern 8 äg: Höglund 7 kv. Muttem 7 äg. Äman L, adv. 1} kv. Muttern 6 äg. Åman 'L, adv. 11 kv. Muttern 5 Hj, husäg. äg. Lundblad E L, dir. 1B kv. Muttern 4 " äg. Åman LI adv, 1l:i kv. Mutterri 3 äg. -Bergström' O;' fab'r: Andersson E, Iag.bokh. Burzåll H, förrådsförv. Lundvall C, ing. _ kv.' Huggjärnet 9, H äg. Lundblad E L, dir. Halmdalsgatan - Helsingegatan. - kv. H'uggjäl'netlO,ll, 12 de Besche I, fl'öken - Molander H, föfs.tj:m. - äg. Fastigh.aktieb. City Dymling O G,.hand.res. Nilsson C, tillsy'il.man~' kv, Huggjärnet 13 - H,lär:a' Sucksdorff H, handl, äg. SthljPs stad Englund F, boktryck.,: Wikande!' N, rektor _ kv. Borren Il Fransen M, fröken ~ Öhrström A, handl. äg. Pettersson C J, byggm. - O H G, not. '." - S, fröken _ kv. Borren 12 ifansson T, folksk.lär:a '10 kv. Valkyrian 7~ äg. Malmberg D, ba;nkir - W, vaktm. " äg. Fredelius O A, grossif. - kv. Borren 13 JohllJlssonlE, folksk.lär:a Andersson J,.ing. äg. Pettersson-AE, grossh. NHsson J, ing. ' Enström:E K, fröken kv. Borren..14, 15, 16 äg. v. Hofsten G, husäg. Palmgren H, änkefru Petterson OH, haiid:idk:a - J, fröken Forslund.C F,. fabr. 'A _ kv. Borren,17 Tisell H, änkefru,.' JönssQn G D, bokh ' äg. Ström N, bankkamr, Öman A, v. vä'rd ' Larsson O,. poliskonst; ii _ kv, Borren 1&, Österberg O F, verkm. 'Sätter J E, postexp,, äg. Fastigh.aktieb. City 4. se Kal'lbergsväg: 34 Wallin S A, skom, _ kv. Skrufven 2 li kv, Rosen ~O'... 'Verner 1., pantb.kasa,,tt: äg. Fastigh.aktieb. Skruf- äg. OLagerhall P J, f. fabr. 11 sv. Rosen 17 ven Brobeck A, änkefru äg. Petersson P A, o. inujl - kv. Skrufven a, 4,,6, 6 von der Burg A A,.mål.a son G E, hubäg.;~ '1'1 ~ äg. Hage C, ktlprn. Conilton A, ing. Asklund. S, köpm.c, - kv. Muttern 2 Englund C F,'hand.res.. Ekblom A,.artist~ äg. Ström O A, källarm. Hollund M C, änkefru Elling'E O, venkm', Hofving P, ing. Gieseke'J, dir,. 1 He]g8~atan Jansson E V, schaktm. Gustafson K RA, brefb, Kat:a försami. Lohse H O J,.korresp. Löwe F. f (1, S, 5, 7) ky.fatburs.sand Y, banktj:m. Mauritson A., änkefru holmen 13 & 14 Söderholm A, änkefru Secher H" ing. "1i äg. Friberg G, fastigh.äg. Wahrgren C J, kont.' Tengdahl 'K N, rtksdagsui. (2,4) kv. Fatbursholmen - S B,W;; kont. Zettergren OL;f. orgelntse 12 6 kv, Valkyrian 5, seäfv. 12 kv. Valkyrian 8 äg. Fxibergs A stärbh. Frejg. 58 äg. Mark E, byggn.tng. (U) kv. F.'\tb;urshölmeIl 11 äg. Lindström A M, mål. 1B kv. Rosen 16 äg. Friberga, A stärbh. Böeker V, inspektör äg. Törnblom J G,husäp:, (S) kv. Fatbur.holmen 10 'Hebbe E, hand. res. Berndt C.G, hårfris:a äg. 'Bostadsfören, Helge.l\'Iall/l'gren A, åkare Björklund C A, han.dh" Jacobson G A, bokh. Norrman E, bankkass. - S, frqken Johnsson J A Th, förv. To/len E, ing. Forsberg E, byggn.ing. (U) k.. Fatbursholmen 15 7 k... Rosen 19 Hanson F J, insp. äg. Fi-ibergs P, stärbh. äg. -Richter G, bruksäg. Hylten E..L,.pot. Berg G Z, polis Ande rsson R, handl.. Moberger J W, apot. Gustafsso~ G K, handl. Baggström J,~vakhn. Nilsson A, postkontr. (10)kv.Fatbursholmen 9 Bratt G F, urmak. OJander E, änkefru äg.- Eriksson OF, sjökapt, Efvergren E G L, änkefru.paulsscn N; rev. (11) se Asög. 47 D Jansson A, byggm. Ström A F, ing. (12) se Åsög. 47 C -.C L, folksk.lär:!,' kv. Valkyrian -Iegerschöld G F,.kapt. 9 & 10 " lielgalrnden Ohlsson E, kaasadtr, äg. Stiftelsen Wilhelm GQ'. Katsa jörsaml. Öhrling C B,.1:eboklJ,. venu minne 2.kv, Ritaren 1I;"hörnh.., 8 kv. Valk»rian 6 Hallström KM, änkefru äfv. adr. Blekingeg. 2~ äg. -Weijmers E A, dir. '15 se'k~rlbergsv. 23 äg. Sällskap.et för befrämj. Ahlqvist O, byråass. 17 se Karlbergsv. 36 af kyrklig själavål'd Anderson-O S,. tj:m. 1S kv. Valkyrian 11 Andersson F, fol.k:sk.lär:a Andersson M K, lär:a äg. BlomgrenJ'F', byggm. Dahlgren E, sjuksköt. Andren H, folksk.lär:a 19 kv. Pionen 2; hörnh., Eriksson A G, verkm. Blomqvist N, -folksk.lä.:a äfv. adr, Frejg. 77. Persson P E, öfv.lär,' Brisman EJ fru äg. *Svensson L, fru Stenberg H A, past.adj., - S, fil. dr. Oervin-Ellqvtst C A, kam- Åh16n A G,. brefuär. Brofin H, mål.mäst. marskr. 4 kv. Ritaren 7 - J. L, dek.mål. ~. Horneman C J, skrädd.m. äg. -Schonberg I W, fru Oarendi C.J G, hand.res, Höglund N S, kolhandl. Linden H G, postvaktm. Dahlborg Fr, red, 'Millde G, tj:m.. Lund C A, orgelbygg. Elfstrand A, fru INeijström AM, hand.idk:a Bchonberg J P, byggm. - G H. Nordendahl A F, ing. - M,fröken - O, köpm, Nyander O A,llostexp. _ kv. Ritaren 2 Gerlofsson C J G; ing. Peterson E, Inkass. äg, Sthlms stad Gilbert E, fröken Pettersson G ]1 M, verkm.. t' Gille R L, hand.lär. 'Wtntzell A F, hand.res. HelsI ngega ~.n _ R' J L, kont. 20 kv. Valkyrian 12, s.e (2-4). G. TVdsa församl, Nilsson P E. dir. Vanadisväg. 43, (1-30; ~:-20) Matt.us, Nyberg J, mål.mäst. 2B kv. Saga 19, jorfaml Reijhell J W,.bag. äg. Sthlms stad >,, 1 se Odeng. 84 ' Sjöstrand K,,. mål.mäst. 29 kv, Saga 18, 2 se K rlbergsvägen 15 {) kv, Rosen 18 äg. Sthlms stad -21 äg. Bodin C, husäg. 31, BB kv. Saga 16, 11 B kv. Rosen 21' Ahlmark R G L, bokh. äg.. 8thl,,?-s stad' äg. LeijonhufvudAbr,gcn.. Oarlän W, frisör B5 kv. Saga U; hörneg., löjtn..c Duhs G H, banktj.m, äfven adr, vanadiavä.. Bergdahl' M, änkefru Hallen G;.köpm, gen 45 - O~ boltll.' Högelin A F, mål... äg. Sthlms stad

7 HeJail1g~gat!tn~Ii9f$l.\1garegatan k". Brage L e 6 äg. S,thlm,s,stal1.'" '> '," '.Hjiirnegatan 7 kv,,skörden la äg., Sthlms stad) r' 7 ätv,.adr. 8;41,gatan. 6 y;kung.k..iärsaml., äg..rydelius.}'[ At g\,und, It;!fk~le~gata~ " u'"' äg... Risings ~ grossh. 1 kv, Skörden'21; hörneg.j lägg..,,r c ';, A s~arbh. ~,,, äfv. adr, Agnegi.27' Lory J P, fakt, a ' JalCou"s,järsamj. 0, 8. ag. Olaus Olssons kol, äg. Petterson C".!', husäg. Ström,K"E, tågmäst. 1 se Regeringsg.. n importaktieb. Bergqvist G B, tj~ul. " 8 kv,.skö.den 15, 2 se'regeringsg. -l3' ~ afv; adr.. 8:e gatan Il _ H S, änkefr,u.t '" äg,-llegerqvfstaa"husäg. 3 se-n. Stnedjegd4 ag.,~":us, q,j,,sågeri' Oronajö E, mål. ' Agne. E,.ko'!dw.:t. 4 kv. Trollhättan '28 Q. :rravarua,ktleb., Ekstromer A,.lär:a Gelin J A, tågm. äg. -FrYckstrand G, t. ' 10 afv. adr. 8:e gatan 8 _ A änkefru' Gustafsson 0, handl. läderhandl. äg: OIaus Ol~sons Kol- Elis~at. M, fabr!förest: ' Nord,K B; kondukt. Anderson' G, piskmak. importaktieb. Erhardt F O -bokh Nordblom J G,.s)lick. Bengtzon G,Sröken 11 ä,g:.waus;cj,sågeri. Gohde A, fr\', ". Svanberg F E', packmast. Berghel A, prakt.,läk. 'o o.!ravaruak,t.'eb. Gurumesson J, ombudsrue Wiberg C M, tågmäst. Boivie H A, kass:a,.12 äfv, adr. 8.e gat.an 13 Gustafsson H W, ing. \l se Pi!g: 48 '. FryckstrandH,läderlrandl. ag. Johan~son A, bsggrn, Hansson -A, stat.skr. 1.0 kv.l;lkörden 16; hij;n- Gustafsson.A.G, vaktm.. Lll~d E, bqkh. Karlsson K H, verkm -. ' h., My. adr. Pilg. 50 Johansson A S, kontroll'.. 13 afv.ad. 7.e gatall10 Land D, fröj<en äg. Ortman J.A, grossh. Sellberg G, kass. ag. Anderberg J O, byggm: Linder G H, tågmäst. Alll1ström E M, folksk. Sundberg E, just.råd 14 ag. Stjerngren J, bygg. Nordlund Askom. Iärra },. Sundström V, dir. ~.,.. Åkerstedt Otto,W, bank. And~easson L, konstv,äfv;a Svensson A, modist. 1 afv. adr. 7,e gatan 13 tj'm " Bodm ;E~ 5 kv. Tornggenfi&6;hörn- äg..waus, Q J, Sågeri.....' - R, handl.,,, h., äfv. adr. N. Smedjeg.5 o. 'I'rävaruaktieb, ' 2.kv. Skorden 14; hörnh., Deijenberg E, folksk.lär:a äg. Andersson Th, änka' 16 äfv.adr. 7:e gatan n. äfv.. adr. Agneg Engberg A, fru, fru, m. fl. äg. Anderberg J O, byggm. äg. Wldma~. G. H,. J;1usag. Eriksson- C E, folksk.lär. Andersson F" gravör 17 äg. Värtans o. Hjort. Allvin A, f?rsakr.tj.m.. Fredriksson F L, folksk. Holm C A, ef{.agent hagens, byggn.fören. Andersson O W, bad:r:nä~t. lär.... r.iernberg. E,W, arb. Hjorten u. p. a. " Br?stedt GJ L, ma,skinnt. Gustafson}'[ E, vedhandl. -'K E K, ing., 18 äfv. adr, 7:e gatan 15 Brod~rma)l A G, postv.. JohanseonAA;folksk,lär:a Lamm S, ;;nkef,'u äg. Sthlms stad, betj S A, folksk.lär:a Larsson G A, barb. 20, äg. Sthlms Dahlström T, plats.fors. Larson.M B, folksk.!är:a Lundin ]}l J, änkefru stad.' Eckerberg H, kappsömm.a Lindegård J AE:son folk- Magnusson d,.fotogr. F,?rssell KE V, byggn.ing. sk.lär, " ' (,l Nymark O, fröken S:,ie gata" Hogborg G R,:b~~h..~ Nordfeldt G, fattigv,insp. Zethr"lus l, änkefru,i 1 se 2:d~a gatan 2,Lagarvall B, v. häradsh: ass. Åkerström K T IIi, alerädd.,3 äg. Kar,lsson GJ, åk.äg. Lindstrand KX E,. e. or Sellin S J, folk:sk.lär:a 6 se N. Smedjeg. 16,SchörlingYG,Öfv.maskin. postexp, Svensson A änkefru 7 se Malmtorgsg äg. Sthlll\s stad (obe- Lorin N G, bokh.,,. ThuressonKO,med.kand, 8,10se.Brunkebergst.12 byggcl tomt) Luudb'lad F A",haufl,l. 'I'urdin E, f. tj.man '7 äg. Johansson A, byggm. Luckzen J E, pollsöfv.. _ Ester, e. o. kont.skr. Hermanst(lrp 9 se 8:e gatan 10. Mk?lnlst. h d b' kh Törn.. strand,a,m, folkek.' Engelbr. /örjuml. 11 äg. Johansson' A, oe A, an,.,o,., lar:a äg. Sthlms stad' byggm.". Nicklasson G, med. lic. Wahlström A V lok för, 13 äg. Stjerngren J, Nordström 'A, 'fröken Winblad E A 'w hand. HessUngeberg bs ggm. '. Pettersson D 'E, handl, idk:a ',, -. Oscars jör.aml. 15 äfv. adr. 7:e gatan 16 Reuterdahl B F, lagerchef äg. Olson C A, grossh. äg. Stjerngren J, byggm. Schmidt 'l' W, med. lic. llofsh\garegatan - Hjorthagens prästgård Sjökvist M N, op;sång. Jakob;,Iärsaml. Hjortberget Iguetl M, fr;öken. 'Wallin E E, postexp. 1 kv, Blasieholmen 12; engelbr" järsaml., Rean C'A', Pastor Wennmann C G V, artist hörnh., äfv. sdr. Vågäg. Åbrink F, änkefru 7:e gatan ~erner L, jo"::'. Ihusgr. 2 l, _. HJ"orths"en 2 se lista! gatan 16 _ W!nber~ ~G',s~.. et' ll äg. Sthlms stad (tullpack- ~ 4.1:6 äg. Sthlm s stad ingqvrs, orgy. hus) ~,Sngelbrekts färbaml. S A, 8- B., S C, 8 D, Åkerlund, G J, ha;ld,l.,'f' Carlsson A, hamnfogde '!:.lid gat"", ' 8' E, 8 F' 3 kv. Skörden.20 2,,4,,6 se Norra Blasie-, äg. Sthlms stad \ äg. Tham P, 'v. konsul." holmshamnen 3. 2 äfv. adr. 8:e gatan 2 10 se 2:dra gatan'13 4 kv. SlWrden 13: 3 kv. Blasieholmen 23; ägiol~~~::t:) stad (Värtans ~ ~ ~: ~:;:a g:~;:n lf5 ~g. Bl~sta:tsrgref' Jag~n ~~r~h~:e~ ~,Blasie.: Branzell A, öfv.iär. 14 äg. Svensson M, trä- '::f:sk~e "., o v.' äg. -EdelstamAAL, stats- 4 äg. Sthlms stad svarfv. Engström C J, skrädd. fru, m. fl. Linderoth ~, insp. 15 se 2:dra gman18 Karlsson.T L, hand.res. Edelstam A, hofr.råd Lundqvist A O,.maskin. 16 se 3:dje gatan 15 Lennsiröm.T A,.brefbär' - G, aman.. 6 äg. Sthlms stad 17 A, 17 B äg. Sthlms Lindberg P Ai' postvaktm. Fahlcrantz G E, \ v. nä- S äg. Sthlms stad stad Lindgren A, verkm. radsh.., - 10 äg. Sthlms stad Hjelte A, tj :m. Lundstedt N G G Ilöpm - H J M, res.und,jöjtn. 12 äg. Sthlms stad '. af Funck H, majorsänka 14 äg. Sthlms stad 8" gata" Ritter H, fru Grönlund J, hofmäst. 16 äfv. adr.,7:e gatan 2 1,3,5,7,9äg.Sthlms 5 kv. Skörden 19 RooswallM,f, sjukgymn, äg. Sthlms siad stad äg. Andersson AF, husäg. Rosen H H, fru Lindholm 'F,. ing. 2 se losta, gatan 2 Höglund J E,. skrädd. Rundqvist A,' rådm. 4 äg. Sthlms stad (obe- Ryd K J, kont.bitr. Stroltirk Jr V, grossh, 't:dra gatall byggd tomt) Strid S J, ag!'nt. 8 kv. ll!asieholmen 1i0; 1, äg. Sthl';'" stad:,6 se 2;l1ra gatan 7 Westergren KJW,packm. hörnh., äfv. adrvblaste- 2 äfv. adr. 3:dje gatan l 8 se Z:.dra gatan lq Åhman l, folks~.lär:a holmsgatan l äg. Karlsson C J, åk~äg. 10 äfv. "dr. S:e gatan 9 6 kv. Skörden ii äg. -Anderson J A,!lyggm. 3 äg Sthlm s.stad äg. Stierngren J, byggm.«äg. -Fornander R, änkefru Ahren N, skådesp, 4 äg. Sthlms etad 11 se 2:dra.gatan 9 Larsson E, vaktm., r Bergius S, jur. kand, 5 äg. Eriksson F, husäg. 13,se 2:dra gatan 12. Petterson A, bagvmäst. Bodecker O, fabr., I

8 1210 Hofslagaregatan-Hollä.ndaregatan. Bonnevier S, fru 'IIylten II, ksas. 11 kv. lslandet 1-, Hultman F H, folksk.lälil I Derlien H, gnossh. :Johansson C, skrådd. äg. Nat1tm&1mliseum~ Johansson C J, kass -,,!o'( - J:or,. H, grossh...,- J' R, agent. Andersson S H; handl L G, tj:man "",,~t Ekeberg,LiS, prof' Q" Olsson,J,.fru Annäll A (l-,.grossh.. _ J, f. l:e v&ktm. ''"tta'1 Ekebohm F, löjtn> '" w rr'örnqvist E, gassontr," Baumbac1LO; groash., Lindholm G, kllss",,,~.rra Forsberg E, kapt. " Wa1;lberg J., fru!jon'son J A, agent - R fröken " -, Graf! 0, skom.mäst. I,Westlund' E A, änkefru ~iren.:g A, vaktm'.'. c Nils~n P A F, tapets[sul't Hagberg J A, montjjr IlS kv. Svärdfts)l:en 5; ärv. '~2 kv. Tranh Isen 4; äfv. Olsson J, fru 'lt ~~ Harms E, dir. adr, Tunnelg. 11, adr, Olofsg, U Petersson H, gyron.idr.. Il" Jooger Hj, dir. :äg. Olin R, dir. åg. AndersJlpn CW,husäg. Petterlls6n'J A:,"handl. ~ Joh~son T,Ax,son löjtn..anderson A, urm. '!Berg G A, fabr., 22' kv:'- Lindansaren lls Josephson S, grossh, ländersson A, Iäd.handl, Blohm S A W, ing. i, [I, se Tegnersg 24 [f",s Jörgensen A,,frl;iken " Ap George A, änkefru Eriksson C A" skom, ~8 kt:' Kurland 15' ~.sli - H, fru I 'l, Cederlöf P. A, handl v. Matern E J, fröken äg. "Blom L; grossh!" RD Karlsson JO, karnr, Görander J E, handl, Ulfberg C F ~,' ftöken Blom F A'G; re.'., f.f.o Lindström Hj, banktjim;' Grönström.H, änkefru '18 kv." Islan,det -5'& 6'; Flodin :J-:H\byrädlr. sh Nils80n C 0, barb... Hutzfeldt B, fröken hörnh., ätv., adr, AlL Knutsson\ A 11.,sk.rädd: oh P,almqvistJ EL, uppb.m, JObansson A, hand.idk: Fredr. Kyrkog.,Il; Thoren Arfru,r ~ AR - P, dir. - J, handl, äg. Klemming.1:.., fru 24 kv. Lind.nsären 8 Rostad 0, fabr. Malm.A J, poliskbnst.!anderson H,;E, fru äg. "Sandberg JIA,-byggfu,.. Saloman A. >, Melin :e, handl, Gustafsson l E, herr Allert 13r,'kont,skr.,.l, d Sandsten W, l:e stalskr. Mänsson J F, mäl. Larsson G E, handl. AnderssoIiJE,'kakeLnl'ali'? Sjöberg T, fröken Nerman l, änkefru _ 14 h. Tranhalsen 6; Carlson H, änkefru "" 'r Åberg E, tj:m.,, )jordström K A, band:, hömn-, lift. adr. Ad. Ertksson.j V; stämn.tiian J Åström T, adv, ".bitr., 'Fredr.,kyrkol1'» 13 _ L, f. folksk:lär:a b Östman F, bankdir. Sandberg S A, handl. äg. Rudh'eck M, IInkefrih:a Frtdström J A, öf~erina. 10se Södra Blasteholrns- 'Waltin F. kass. Högling S N, hand!. ' skin..' 'f h.4a.' Wikström J L, fabr.> 15 kr. Groniandet,södra Hansen S, f. kakelm, p 6kv. Tranhufvudet 3; ärv. 8-9 Klintberg X 1<1,frilken. Ho,fatalllet adr.olofsg.ä o.tunnelg.ä äg. S~.ensk&Statsverket Sörensen A E 111:; folksk.- se Väpnareg. äg. Anderssons J stärbh.. Törnblom A.0, 'Vaktill: lär:a " Holländaregatan Dahlström. L, fröken' 16 kv. Ångermanland l - A, fru (l-ii; 2-6) Klarajör.aml. Fernstr6m S, f. handl. & 6" se Kammakareg.30 - T, sjuksköt:a (7-33; 8-38) Ad. Eredr, Grandin K S, änkefru 17 se, Drottningg. 96 Wiksell, O, ing. jörsa,,,i. Johnson J, bokbind. 1.8 kv. ÅngermanlandJ2. 25 se Tegnersg.'35,, 1 kv, Vinkelhaken,14,Joulin AGJ, A, änkefr.u h äg" Ad. Fredlc (dream!. 26 A. kv. Lindarlsareti"W äg. "Jon!in A, grossh., o. Kartsson,A H, handl. 19kv.Grö:W.andetnorra4 äg. Palmqviaf F C, fröken Joulin "E o, H, frl;iknar Knutsson A K, skom. äg. Statsverket- Abrahamasou" A,,fröken Andersson J, grossh. Pettersson A G, handl. 20 kv, Ångermanland 3 Bobeck V, typogr.. ";.d Anstrin J M L C; änkefru Wahlbom D A, änkefru hörnh., älv, adr. Teg; Calissendorft1 C, fru. Bonnert ADM,med"kand. Widström K A, snick. nersg. 33'. ierikson.:f" änkefru l)'l. Jönsson A P, handl, Österberg F,.ageat iig. "Linder C W, husäg,,janzon J A A, tap~ts. ' Wikstran(l C: dokt:a,7 kv. 'Islandet 12;, äfv. Brolmson R, lär:a l Klingborg A G; 'ijlg. - - N F C, attache, adr. Tunnelg. HA Collin F, grossh, ' Lindberg C V, kassör 2 se Kungsg. 6 r äg. Lindqvist E; ing. Ekström B A, ctv.ing, ~ ~ililssou J G, hand.bokh, 8 kv, Svärdilsken 7 & 8; Högling S N, hand!. " Hallin K, hand!., Rooth J, medarb. " hörnh., äfv. adr...anel. Johansson a, f. handl.. ILandgren.E, lär:a Söderblom M H, änkefru -, bergag. 52 ' ' Kjällström A M, sömm.a, - H, dokt:a 26 B kv. Lindansaren 10 äg. Malmberg C F, grossh. Lötmark L 0, smek;, - K, gymn.dir. äg. "Tengborg 0, afd.chef Andersson, E, fröken, Segerqvist A, köpm. " -' S, sjuksköt:a', Anderson A,,folksk.lär:a - H E F, barb.'. Wahlström K' A, modist, Rönne M, 'fröken ' Erikson C, snick.määt., Bergman 0, nand.res.. Wikström C E, kommiss. 'Sjöberg K M, apot. _ Nilsson l, skådesp. ', Clarino C B T, skorst.fej. 8 kt. Tranhalsen 9;.hörn- Svedbergh H P, bokför. LiljevallF A,trädgärdsdir. Hammarling H, arkit, h., äfv. adr, Tunnelg. 12 v. Sydow B R, kapt, Olsson T E. regissör' Herrlin K M, med. lic. o. Olofsg. 7 Wessman S W, grossh, Wide~enHME,kont.skr. Högman C G, ing. äg. Svenssons CP stärbh. 21 A. kv. Kurland 11; Å1Iman E, kont., Landberg C, ing. Cederlöf A, handl. hörnh., ärv. adr. Kam- - J J, änkefru Larsson H, kamrer Eriksson J A, muaikhandl. makareg kv. Kungsbacken 6; Loven N,H, repro JohanssonOW, tapeta.; äg. Hammarstrand 'F, hörnli., äfv. adr. Teg. Malmberg W,' grossh» '.Lindahl C, kafeidk. husäg; nersg. 26 '.. Sjöqvist A, änkefru, Nyström ]\1"stryk:a Anderson C W, komm.. äg. Erhardts E W B Skog K E, kafeidk. 8 B kv, Tranhalsen.8; kapt.änka.. stärbh.' " Stenfelt E, tj:m. lifv. adr, Olofsg. 7 B, Andersson F A, skolrandl. Almqvist Z, änkefru Stenhagen l, banktj:m, iig. Bergström A M, än Björklund G R" fll. lic.,f ~ Ahlen A, lektor - H, kont.chef kefru, jämte son Oarlen S R, handl, Asperen-J, agent, Svensson V, konsul Andersson J, vaktm. Enander R, fabr, Berglund M, byradir. Törneman A, fröken Carlsson A A,hand.idk:a Fahlström W, sjökapt. Bergström A, stryk:a Westerberg M; fröken Högberg A G, gas' O. vat Ketaoher, M T, handels. 4 h. Tranhjlfvudet l &~ tenl.entrepr. ' \ idk:a Bruhn N W L, kont.._ S E A, försäkr.tj:m. &4;hörnh.,ätv.adr.Apel- Lindström G E, handl. Kruhs D A, f. aktuar. Buxbaum HWL,hofr.råd bergsg, 50 O. Olofsg» 3.Löfström C G, bokh, Magnuson A W, uppb.m, Gedner A, kass. äg. Persons A,V arfv. Nybom A T E" bokh....,.h, fältskär' f Haglund R, artist Andersson D H, handl. Bamuelson C L, handl. Nilsson O; f. rlksd.m, Holmer G, gymn. dir. Ehn A, fliltsk: Sjunne.son A, grossh,,norman O H, f. lärov.adj. Jansson P J, kassör, Eriksson J E, trädg.m, 9 se Drottntngg. 88, Bendahl C J, Iärov.adj, Jonassohn E, gyron.dir. Frid E M, änkefru 10 kv. Tranhalsen 2 & 8; Stridsberg E, fil. dr Jonsson'J A, Irtt, Gustafsson E:A, komm.» ärv. adr. Olofsg, 9 'Törnell D' B, handl. Julin A,L; bankbitr. handl. ' ' äg. Pettersson V, dir" Wendel Vl hand.res, l -E;kass. Gylling A, fru Kartow. J, harrdl. 21. B kl', Kurland 10,_ E. H A, änkefru ' Holm C A, plä~lag, Nils,\on G,. torghand.," lig. Jernberg.J A, husiig: _ K, assist. Brand-' och Lifförsäkr.'ings Aktiebolaget SVEA. 13.Drottninggatan.

9 ,H<l1ländaregataIi-Hornsgata~: 1211 ljdqack,-.%k, Iärov.adj, l, HornSberg, 'r;!o kv. Öfverkikaren 12 :Husberg E W? handl.. ) von Nandelst~dt",J H S, Stora.bryggerle',. äg. -Lundqvis'tO;köpman 'K&r1ssoJ>'OT,ls:trrm: l fröken ' Kungsh, jljrsaml;ed" "MW,J Ao,-Z r.l,frö!m. ffiindvall FG,.mask:mont; Pettersson fil, alakt;, h. Hornsberg l 22!<v. Öfverltikaren '13 Lihne C'Ej. un~~rolf. ' Smerling. E o :E, f.;;kn.. äg. Aktieb. Sthlms brygg. äg. Nasmans J Qat'fv..(1/2l, ;Lmd A ljo W, 'llip', " - S, f. v. konsul o I -: I Buus A, kamm'.su;"e, Romell A 'R, po~t1ietj. Vinell ~ A, Iärov.adj. Horn8bergs f. spritfabrik srrifbitr., M,,frkn, 6\'1\ WestberlS G A,S, bokh. 28 kv. LlndanBaren-2" Kungsh. törsami, postexp. {lis"hvar) Åström, E L, sjökapt', äg. DevinCL,egendomBäg. kv Mälaren 18', Hedström N A, skrädd.' Åkerblom A,1hamI\tj.roall, 29 h..kungsbaqken 6 äg: Fastighetsaktieb. Mä~ Larsson A, sockerbagc " Ögren T O, fr?ken ' äg. Lohoff M, änkefj;u laren ', 24 kv, Ofverktkaren 14; 29 :t),kv: Rosendalst. 26 Barthen Al, ing. 1 Norling A mg. hörnh.; äfv. &dr. Bag- äg;fastighetsaktieb.tirott, -Bergdahl S, änkefru '_ C E fjrvalt valdag. 5. '.i Andren A, folksk.lär:a ) Carbin E,.j>nkefru.'.'. t' äg. -Stauss B'K o. :El K, Björk J, förrn, " Djurling H, kamrer l 'HorB8berg8 villastad fröknar, I.z- r 0, bokh, o ',8e" Hallqvist A o. E, frökna",, Kungsh, försami. ;Bexell A 'E, kass; '1, ;Björklund J,:koll!1it: : Holmgren H Th, f, tntend, _ kv. Ti'efuaden 4 Jaensson.'\ T,polisöfverk~ BäckströmA, tullva1<tm, HärdafSeger~.tad,K,fil.dr' äg. Sthlms stad I Stauss' A A, f. snö;mak: Glass'l! M E, f.h.and.id)c.a -: H o.!;l, froknar." Sjöö S A, bryggm, ' 2~ kv, Bocken2;'hörnh., HagelIn J E, smck., Lle?ho~ S J M, f. polis _ kv, 'I'refnaden l;.. afv. adr, Ragvaldf!l: 6 Holmgren E D, banljk~1llr, Lindström W,,~&ndl. f äg. Sthlms 'stad' ag. <:~dergren.a N~}ägm'. ~ P E" tullupps.m. Sap.deberg R, 103tn., de Besche A förest'a ' v. Björnmark A, sjökapt,!husberg A T, handl. v. Sydow F, -bokh, >, Blomberg H., skrädd. f- E W, handl, ( -Stoltz G. aktuarie Hornsgatan Florin A, fotogr. J Jacobson H, postexp. "l' - J 0, kassör Ma"i~ jör.saml. Hallberg E, kammarr.not, - M, änkefru Sören~en AEK, änkefru 1kv. JupiteI'st. l;hörnh., Halldin R, skom. - W, sjukgymn;,.t Wallin M, kont.skrifv. äfv. adr, ('l-ötg. 10 ' Kolmodin J', apot, Joho,nnesson 'J G, snick: 30 kv. Luftspringaren l;' äg. Sthlms ensk., bank Lagerson G M, handl, '.' Kinnander E, folksk.lär!a hörnh., äfv..adr. R'd' Andersson G R, vaktm. Larsson-M, dir. Lewin Hi G, kamrer mansg., 62 Lindahl l, fröken Stridbeck K A R, timdlj Lindberg E L;;' polfsk. äg. Sthlnis stad 2, 4 se Södermalmst. 8 /lvanström J, tj:m. Lindgren A~ öfvermas k, Thun G A, skrädd. 3 kv. Jupiter st. 8.', Svensson G F, dir. Pihl,K 'H. tullvaktnl. 31 kv, Kungsbacken 10 äg. Sthlms ensk, bank 28 h. Bocken 3 Rundqvist A, folksk.iär.a äg, Lindstål & Törnqvist, Barthelsson G, perukm. äg. Wahlbom :AO, fröken - 'l\l A K, modist byggn.frrma ' Edlund N M; fotograf'~ Lindqvist O S, handl, ' Setreus K O, lärov,ad,i. 82," 34, h. Luftsl'rin-, Fritze C F, tulluppsyn.m. Mellbin,B H V, dir., Sjöberg J A~tullvaktm. garen 2, 3 &;1; Mv. adr. MagnussonL,f.folksk.lllr:a 29 Å kv, Rosendal st. 21; Sjölander,J 0, Kprrefp, Saltmätareg. 11 (- P, hattm,, hörnh., äfv, adr, Bell- - fyk, skohandl:a äg. -Holmgren N R,huslig. I> k.v. Jupiter.st. 1 mansg, 20,,22 A :Svanström C T,,ya1l:tm. 33 se -Drobtntugg, 116 äg. Sthlms stad äg. Jansson EA, godsäg.,o~ Sörb<>mE,"sjuksköf:a 36kv.,Luftspringaren 10;' 6 kv, Öfverkikaren 5.Öberg J, änkefru' Östlund' J, snick. "" äfv, adr, Saltmät&1:,sg.19 äg. Blickström C. C, L M, Hultström.G A H. Iöjtn, '30 kv. Bocken 4' äg. Klint, Bernhardt & Co,' A E landtbr., I N llrok. - P G. handl. 'äg. Bvanströms 'F sfä.bh. firma ' 'Bromark A, fru',johnson E, korresp. Vidman G, f. måll]}äet. Gerle A, artist 7 se Bepslagareg, l ' Liljevall S G, crv.mg. 31 kv, Bosendal Bt: '27; Klint Axel, fil. dr S kv. Öfverkikaren 6 'Söderlund L, verkm..hörnh., äfv. adr. Ad. Fr.. - J A, fabr. äg. Aktieb. Nozrlandaban- Widen J, hand.res": -torg l T4örne A, konstniil" ken 'Åkerström K D, läk. äg. Philipsenska skolan 38 kv.luftspringaren Il, Andersson A. N, byggin. 29 B J<v.Rosendal st. 20,Behmer G, disp. <' äfv. adr, Sa!tmlitareg. Bastman AE,jur..utr.kand, äg. Sthlms stad Berggren A, grossh~ 191>.,B Rehn C G, bergsing. Bäckström E, frökon - banktj:m. äg. Klint, Bernhardt&;Co, 9-13 kv. Juplter m. Ekblom M, mus.dtr. :.. ' Boethius P G, disp. firma 9 & 10 & Il, se Mariag. Englund E, hand.idk:a.: - H, prok,. Berg J A, ing. 14, 16, - 0, L, bo1rh. Brunell K,G, handl. 10 kv. Öfverkikaren 1 Holm H, kappsö:fuin:a Cederborg A, rådman Holländarevägen (söder) äg. -Gulin J Af. köpm., o. Johansson G S, folksk.lär. - P, stadsäss. ' L M V, fröken, - M; sjuksköt:a ' Johaneon-.å, handl. Katsa jör$aml.. Djurberg E, änkefru Kullberg N, öfvermask. Larsson E V, lärov.adj. 1 kv. Helgan st W, läk: Larsson A, änkefru Nilsson G,~gro8Sh. äg. Sthlm s stad Sandberg H, f. red, - M, gymn.dtr. Nordenson G, prakt. läk. 3 kv. Vägskifvan l,! 12 kv. Öfverkikaren 8 LiljegrenKHG,pol.konst Btauas -J, änkefru äg. Sthlms stad äg. Larsson L E, 'mick. Ljung G H, bokför., Svanström N, grossh. 4 kv. Fatbursholm. m. 18 Andersson J' L', glasmäst. Ljungberg F O, e. o. hofr.- Tidbeck G R H, fabr, &14 Thour K A, handl..not, Wthlborg N, hofr.råd," äg. Sthlms stad 14 kv, Öfverkikaren 9 - O F T, kassadirr,. Östberg P, ing. l> kv, Vågskifvan 8 äg. Ljung Alb, boktr. Nordström CA, tullvaktm - J, kammarr.råd ~g. Sthlms stad 16 kv, Ofverkikaren 10' Olsson E M, hand.idk:a 32 se Maria '1'rappgr. 7 7 kv. Helgall st. Ii./ äg. "Wannberg F O L, 29 C kv. Boaendal-at, kvl Rosendal m. 15; äg. Sthlms stad handl. äg. Fastighetsaktieb. Drott äfv. adr. Ad. Fr! torg 2 ~3 k". Helgan ot. 12 äg. Vinborgs A M, linke, fru, atärbh, llotn8berll', Lilla Kungsh. jörsaml. kv. Mälaren (tomtdel) äg. af åbyggn. Anderssons U J, änkefru, stärbh, (Sthlmsst. delaftomten) Böwalfius M, änkefru Andersson C G, kamrer lig. Segersträle G.'" Paulson J'V, snick. - G, handl.. Abro,hamsen C G,oli,lbud Peterson P J, tullvaktm. - M, hand.tdk.a-,,' - 'Anderson H, hand.förest. Pröfke Jr. W, vaktm. - S" änkefru.' Björnvall K; civ.ing. - E, kont. Aurell F,$kom. " " Boström C G:. med.lic. - F L, snick. Bergenstrilhle'H,fr'u" Bratt A, tandläk. ' 18 kv, Öfverkikaren 11 Blom: KH!L, e. -o.'hofr." - E, tandlliil(. ' äg. Claesson. L A, grossh, not. - P, föraäxr.tj:m: Oaelson-D, handl, Boman G A A, tuilvaktm. Edling E, lektor - Lundgren M, -hand.idkra Ek G F, e. o. banktj:m. Ekdahl E G A, handl. Söderlund A, vaktm. Hallgren K L, cig.handl: :Ekiltrand A V. vinll.. ecb Uffirsäkrlng8-Akliebolagtrt9SYEA. ta DrottningjjitaD.

10 1212 Hornsgatan. Frödin G, kamrer Holmen A, folksk.lär:a Becksin O H, bokh, Johanson K FJ~ J;;a!Willl'r.i Gavelius io, f. disp, - M, folksk.lär:a Heder J, byggm. t Lindström P, hand.!ll>kh. - KGJ, ing. Lundh L-A, musikdir. HOlmborg C G B, ängb.1 LjungbergENW,öf~;llli"I'l!. Hansson ~ A, aman, : Lötström G, brefb.förjn, befälh.r I Rinander A T, 1l!"'AblW - K, förest:a ',', Nilsson A, Iinjemast. - K E, ångb.befälh,, '-,]j 9, ljir:a " v:i.ie - N G, tj:m.,( _. Ramberg C G, aman. - N, järnh. '''' - H N, folk,sk.lär:!'ol.1is Hellberg' A E, sjökapt. - J 0, sjökapt. Landin F l\{; lär:a l, Tegner G E, }:land."" e Holmberg-K G, kamr: Rangström. O, läderhand!. Troije A M, tullvaktm. 54 kv. Ormen st. Sr il Jonson F, O,rmåltmäat, SwartliJ;lg A 'L" kvarnäg. 49 kv. Mullvaden Ira 25; äg. Eklundh S M, änl<1'i:"" 'Ltndegren-Gi skeppsmäkl.: 42 kv, Ormen m. 2 hörnh., äfv, adr,,'jcör Hylten-CavalliusO,!rf'll.t, Lindström P; handl,«äg. Åkerholm P A, handl. kel-knutssonsg>,29." o. LevertinH,frQ1l;~l/hM8 Lundquist.G, banktj:m Boy A. äg. Wirströll A, diap: hvar.,,j;do~ - W, f. bokh ndj, Mun,the A, änkefru Bjurking O, hand.res,., Ericss()n 'I, läk. """not Malmborg H GY,stat.skr. Ohlsson S, mustklärea Hult H, ing. ' Kadson P A, bo~.4 ~llsj :liatthiessen AFN,-grojish. Tengborg A, fröken Jansson J G,' kasa. " ~ Kock A,,änkefru 'VfHIJJ8 Nilson A G F, ing. 43 A., B kv, Mullvad'en Larsson W, -komm.kapt, - b, e. o. postexll'.flsv8 Nylin E, med. dr l:a 13,Levin L, grossh.., Lundberg L, änkefrj}'iö't' Rasmussen:W rabn.rörest. äg. Holmberg J änkefru Ljunggren A H A. handl; Moquist A. A, ~otpgr. "W Rubin T, fil. dl' Andersson G H, postexp. Olsson G L, källarm. Svan A E, grossh.. lee Ur.it G, grosan. _ Ekelöf N Jr H, boktr.faktor Schulte W, maskinrnäst. 55 kv. ;R~ttaI!,7.'.., Viden A S, skrädd.mjfst. Hellberg IS O, hand.idk:a Severin E O dir. äg. Skoglund A, vedhj>n(lp. Zetterstedt B, kartrit:a Lundholm C P H, aman. v. Sydow G,' l:e stat.skr, Andersson (l, fabr/ L/Hu 34 kv. Flygaren l; )lörnh. Sommelius K P, grossh. 'I'IdblornrB O, kont. Breckman O, handl.a.,.. \ifv.adr.maria Trappgr.lO Söderström E, lär:a Waldenström GA, änkefru Bergström.A, änkefr".!j~ äg. '"LundgrenJO,~ade1m. - F G, f. f1aggund.otf.. YettermarkOR,t..f.postm. Eapelund E E. fakt5l1l! I Benjamtnson,E, fröken Tarras H, agent 50 kv. Ormen m. 9; hörn-l - K, f. banktj:m..,st Ehrngren P, f. slöjdlär. Trulsson S A, fa'\j. h., äf.v. adr. Blecktorns- Gisteilt E, bokh. ' 'T".:at Frykman G, änkefru:' Öfversten G A, köpm. gr. 13. Granstedt G A, bank'tj:nl\ Lind!lren J F, folksk.iär. 44 kv. Ormen m. 3 äg. V.allin,E'Y, husäg, h Gustafssqn C E, (å;lti!k~' Lundgren C Q A, :kont.. äg, '"DahlbergK E, bagare Brandt J N,.'trafikinsp. Kloo A, kont, 'il ' Walentin A, änkefru.. Bennström E, agent Clefberg P, sekr. I Nilsson J, folksk.lär., Österberg J M,,f. folksk. 45 kv, Mullvaden l:a 23 Sundberg G J E"dir.> Reier A B, änkefru "'!~ lär:a.' äg. Lundqvist K, veter. 51 kv. Råttan 9,'äfv. adr. Siwers E, dir. "" 35.1l:y. ':aosendal 'm, 14 Bergh T, etat.skr. Torkel Knutll'sonsg. H Sjöberg T C.H, änke/rlf.. (verksta'il,shus o. tomt) Flodqvist M, handl, äg. Starek E, grossb. if- Skoglund P E, kont.'chiit äg. Carlsson C 1If,fabr.,. o. HaUden, G, agronom. Blomqutst A C, fru _ Täge":]' K' A, kamm.skrlt J T, herr.. f Joha,nSBon K S,tgrossh. Borgenstierna B, grossh. - M 0, änke~u fl d~ 36kv. Flygaren 2 &4&6, Lagerström F E, dir. Dannström I, husäg, ' Winberg E N 'r, hanjlka äfv.adr.brännkyrkag.19 Lindnoth. H Y, änkefru de Berg Ch. Fr. A, und. Österlund 'C, fabr. iltt! äg. MalmbergD,fopdm,äkl. Nelin G" grossh. löjtn. t, 56 kv. Ormen' st. 1l,lä-fYl Lindroth H W, 1;åpets. Olsson J, kontr. Hjöztsberg E G, kapten adr, Brännkyrkag. 39 Ljungberg O F T, grossh. Peters H, korresp. Jakobson.r H, fabr. '. äg, "Hermanson O W', Wingård A, skom, Ramsin E, folksk.lär. Janson O W, handl, grossh., 37 kv, RosendaI m. 16; - J, änkefru Johanson G, fröken Björklund C A, ju.vel. m" hörnh., äfv. adr. 'fim. Rosmark A N, tillskär..iohansson, C W, förråds- Rundgren H, juvel. l,q mermansg. 17 Serden D, handl, förv,. Skuldt E G J A, bokh:,'-' äg. Sfhlma stad 46 kv. Ormen m. 4; äfv. Lindberg E, m.eqaljgra'l. Tengroth B M, e. o. hofl1. 38 se Bellmansg. 11 adr., Brännkyrkag, 25 Lorentz J, dek.,not. il' 39 A, B kv, Mullvaaen äg. "Skoglund A, grossh. Lundholm J M, ing. 57 se 'Krukmakareg.,2111: I:a 22; hörneg., ärv. adr. Andersson F O, postbetj. Nilsson il E, skohandl. 58 k,v. Ormen st. 4, äfv., Timmermansg. 16 Boström E G, tdltsyn.m. - G H, handl, adr, Brännkyrkag.l4I,43 äg, Gröndals Tomt & HedströmSW,brefb.förm. Norman A, bank.tj:m. äg. BruselI KB, grosalr., ByggIiads-Aktieb:' Joh11son,J R,.handelsres. - A, f.' dir. 59~v.. MuUvadenJtnd,H Berglind K E F, h ndl. Lundberg A, bokh. Sundgren O, skrädd.. 20, äfv, adr. Bosenl.unds- Ekstr.and A S, fröken Olsson L A; sjökapt, Westergren O H, kassör g. 12 '0 Ekström H" stämn.m. Rahl Q E, maskin. Österlund J. L, varfete- äg. '"Jernberg B K, bygg1i!, Hagelthorn A K, litförs.' Wallöf E.G, fru sång. Andersson G A, bokh, ill' insp. - T, modist., 52 kv, Ormen st. l;' hörn- Askergren R, tj:m. " Henr-ikason Y E,. grossh, ÅvaU A G, I:e postvaktm. h., äfv. adr. Blecktorns- Carlsson G, grossh. 1'1 Larsson J, tunilb. '- N, kont. gr. 12. Eraessen AJG, banktj:ni, Laurent A, dir. - S, folksk.lär:a.. äg. Josefson Hj.,. grossh, Eriksson P G', handlv", MoreU E 0, reg.veter.' 47 kv. 'l\{uuvaden I:a.24 Andersson R, kassör Holm E,,,,dol<t:a,. fl Nyber.l! H, postexp. äg. oå;eryal1e M, fastigh.- Borglund F Q, agent Holmberg E M, änkefru, Ring' tl A, skriftat.' äg.. 'Dahl O F G, agent ~ Holmer, A I, fru, - J, fru Carlström C, handtrea. Dfllen l, folksk.lär:a Jacobsson 11-,handl. r: t, Ryden H H, major Ekberg H A, med. kand. -/0 A, folksk.lär. Jansson A, bokh.., Schultz A M, Skeppskl. Nordström F J, tullkon- Frödin E E, ing..kiellman-göranson B, im' Skagerlind L E, dir. trou. Lagerström G, handl Larsson G ;El, ing. Zacharias E, handl, Schrerling T :1:', sjökapt. Looström G I, vinh." Lundholm E, agent 40 kv. Ormen m. l & 8; Schönströro C J, f. garnh, Prien iii: Ch, änkefru Nordström A., löjtn. hörnh., äfv, adr, Bell- Sjöberg K J, öfv.mask. Söderlund L. verkm. Norman J P, kapt, _ mansg, 18 Svensson J S, tapets, - M, fru Schlyter K J D, rev:~ekw äg. '"Strömblad O, tunnb. Tollstedt. A A T,.änkefru 53 kv"råttan 8 Schubert E, fl;u.-. Agardh H, fru Akerblom L, gymp..dir. 'äg, Westerberg C, huslig. Thulin J O E, aman. Claesson K M, apot. - N, kemigr. Blomqvist E, folksk.iär.a Åkesson,F G, handl. Meuller Gravellius L, fru - S A C, skollär:a Dahl F, köpm. ~kerman A E, häradsh. Sörensen. H, fröken 48 kv. Ormen m. 5; äfv. Eriksson F, artist Ornberg J L, fru 41 kv. Mullvaden I:a 15 adr, Brännkyrkag, 27 - F E, brefbär. 60 kv. Ormen st. 5 äg. Broden J F, åkare. äg. '"Bång A O, plåt o, Harvig.H, dtap. äg. '"Ekebohm N K K, not. Holmberg F.B, bpkhandl. kopparsl. Hektor H M, kapten' Hagelin J 'E, vinhand!.

11 Hornsgatan Li:lidberg C'G;' barbt, Akv. Gropen 19;höm'l Holmqvist (} G','verkm. Molin R, 44'; (Si'fru" pi t,b h., äfv, 'adr. Timmer- Johansson B A,.:.lstäm'il.m. Nihlströni 0, handl.» ~ai{1e/'jl.und.6fficer mansg, H J -, - J' G W, föl'l'ådsboll:h. Sundberg <t T, rlll:sl'l.ka". Widstrand' A, prakt. lll.k. äg. -Broman P A,'Ing. - J, R, hlg.',. '" Söder1:iergH A, grossli. 61kv.Mullvadenandra21 Ahlatrand-O 'J, skom.' Meyer J'A of, tapets. '~WengströmC, fru' äg. JohansBOlIN J;byggm. Broman P J, Ing; Sa.lomonsson OL,skrädd. - E, lär:a. t' 62' kv':'otmen st.j 13'''' BrembergB G; ing, Sandström-O' () H, serg, Åkerholin CiA,.köp.m. äg. Wendel A 'J, mäl.." Carlson J E, clg.fabr: Walters 'C, grobsh.'" " 82 Akv. Ufven jst. 3, äfv. Caf.r~l'l:iA;' handl. ' ~ W, baukdtr. 74 A kv. Gropen' å ' afu':'brärii1kyrkagi69.'1il:'he, maskin. ' Ehrngren O, byggaung. äg. -Ericsson M L, fru äg. Sthlm's -stads hälso- 'Cederberg C, skrädd. -leketeand A; fru' Björkmanson- A R,' kom- vårdsnämnd r '. Johanson J,. bokh. Eriksson K et, bag. miss. ' 82 B kv. Ufven st. 4, äfv. Jon Bon K O. urmak. Hallden A W, grossh,,74 B kv, Gropendjhörnh, adr. BränIiliyrkag. 71 Lagerbotg' M C, änkefrn - O, dir., ' 'Old'I'orkel-Krrutssonsg.; IIg. Sthlms stads hälsov,- SundqvlstNF,mask.upps. Stenberg C' W, skrädd.'. äfv.adr.brllnnkyrkag."63 nänma: t, - Svenson ii S; tapets. Wibel'g'B, grossh,. äg, -NllsonN-W;bokf.,o. 83 kv~påhm'5 Törnet'U"A E, bokb.,- K, änketru. Cedergren A N, jägm. äg. 'I'horellt-O, dir. Westei'riian J'E R, styrm.. 66 B kv. Gropen 20 Kinnahder M, barum. Lagergren E E, änkefru 63kv.Mullvadenandra 22 äg. Enhörning GFA,kon- -'S S K, age,:,.t - Lindgren A, dansösäg -Johansson N'J'bygg, sul. Peterson J', froken _ Lundberg H D, grossh. ~äst 'Befritz l, fröken 75 kv.'mullvaden andra Melin.11A, reaefekt.fabr, Alsen j W..'erkm. Busch A, fru 37, _ ' Btagner 01 folksk.lärra Anderson -E handidlca Ceder G, f. källarm. äg. Nilsson K, Yhland A,png. Ande~s~on Å S,,linkefru Dahtström R.~, apot.: AIl-ders~onK B,. änkefru 84 kv, Ufven st. 6; äfv- Bratbost A Il: T, änkefru ~.S'.teckn.lär.a " Bor!lstrom N, dir. adr.",brännkyrlcig. 73 Ihlström CT kakelugnsrn El'1kSon H, byggn.mg. Chrtstenson B, mg:' äg.. SejbQld F (o. :!j'ord- Johan~son d, hanu.r~js:1 " Gus~afson E A, by;ggm. Erlksso~ J, hand!." < lin~dh,e, husäg, -, Liljeberg V, pastor Lewin G, t. f. rev.s~kr. FI'~stadlUs H ~, bokh> Adler Th, tj:m.. Liljegren A fröken Suneson K A,Jgodsäg. Frlsell'E H; 10Jtn. Axelson E V, guldsmed _ T, frökeri UJlstr~m A,M, ~e~egr. Göransson A Ch, änkefru Björklund E, instr,mak. Löfgren E, tullupps.m. - E" mg. Hamflton H A, t. f. r~v. Bolin H. slöjdlär:a :"i'ilsson N J~ byggrar ~7kv.~ull.. adenandra23 s~kr;.. EJffors J E E, fabr! Petersson B. Ing. ag.schutzhf,k;apten,m.1i. Knos r <:*1 marimag. Hollman K F, maskin.' ~tåbie T' tj.m Ekdahl C, skrädd. " Malmstrom E, bokh: Karlason H, aktuari'e ",.... Liljeblad 'Ch, kass. Nilsson 0, köpm.. r Lagerbäck :r G, Ing. ~4;AkY.'Ormenstbörre16 68kv. Gropen 21 Nordström H, afd.chef' Lindström E, agent ag. Blomdahl K, yggm. äg. Fresk N, fabr. Norellus K, banktjcm. A~.aer~son E, grossh. CederqvllJt A, skrädd. Selander S, änkefru. Moberg H, lär:a H BJOrk.EhAH' 'gål. 'k.' Lindman E, sjuksköt:a Selling K E F, handl. MO~i~"a~~,li~r:a e1url~ P, pro. Pettersson J H, reg.iäk. Skoglund K. handl. _ E, lliaj~rska ~ H. ankefru r' 09kv,Mullvadenandra24 Utterbeck O, handl. ' _ K, slöjdlär:a Mo~t~omery F " kont. äg. Salström J A,polisk., Wadstein G G A,'grossh. _ L, artist c e C E b ktj m. 11. Westin K M, hand.res. - W, med. stud. Persson,.an'.. m. Berg M'L-,.ångbt:bef. 76,78 kv, Ufvenst.1, Petterson L, tl'1kåh.a Karlsson A F, öfv.kond. än. adr.brännkyrkag, 66 Nifsson J A, handl. Rosengren ~,.handl. Lindbäck C A, sjökapt; "g. Sthlms stall Pere~s~;'K A,;handt: San?berg G, tj.m, " Syren J P, far~. kand. Lundborg J A, skont. Wolter M V; tj:1p. 77 kv.mullvadenandra56 äg. -Löfgren F W, handl. Schultz B J A, litt.: ' Tauson A!.musiker. 70 kv. Gröpen 22 Ahlström A. ing. Sellberg F E, vaktm., Wetterstrom.C E,.stud., äg. -Hultgren J, änkefru Hallström A R, f. folksk.- \Vinblad W, fastlgh.äg. _ P E, fabr. Anderson A vaktm lär' Åkerman :Ii E, vaktm. Winqvist J E, kamr. Backe a V, 'dir.' Levi';' J, agent" 85 kv. Pålen"4 6-4, 'R' kv. Ormen större Gustafson M, red.!lundstedtwil:,postförest. äg. Thorelll O, dir., 16,.äfv. adr, Timnter- Hultgren J, änkefru 'Platin C F,' agent. Barthelson K, dr mansg. 15 Köppen E; grossh, Welamsson V A E, ing, Fallström'H T, Ieg.byggm äg. Göranson C G;husäg. Lindvall L A, barrim. 79kv.Mullvadenandra35 Haglundh V A, sjökapt. Brilling W, f. handl..'. Pettersson H, våginsp. äg. -Schillberg A J, apot? Jansson J A. agent Bruhn O N ing. 'v. Philp H, med. lic. Andersson O, ångf.befälli. Lindholm,K, änkefru Elvin J, tuhkontr. Wahlberg I, änkefru Eriksson O T, handl. Norberg ~ F E, 1Il.~and_ Hagberg V, vepkst. dir. " - N, styr.ledam. Lundqvist E F, förr.rorv. Rose~strom:B A, sluck. Hasselblad C H, disp. '71kv.Mullvadenandra34 Norrbin K V H, ing. Wallm J G, handl... - Hemming S. fröken äg.-ericssong,f.riksd.m. Riben KA,v.häradshöfd; 80 kv. Ufven st. 6,.afv. Jacobsson J grossh Berg Li~f skrädd., Rosenbaum M l, apotek. adr. Brännkyrkag. 75, Lundberg OJ, f. skohandl. 'LjUIigblo';' A C, öfv.ma- 80 kv. Ufven.,'t. 2: äiv. äg. -Eks~and F A Il, kort- Lundevall E, spec.handl. skin. adr. Bränukyrkag. 67 fabr. Olson O J, ing.,. Pott L, änkefru äg. Sthlms stad 1SI7 kv. Pålen 3. Persson O E, tj:tp.. Slagbrand: G A, maskin. Anderson H, bag.idkia ' ag. Thorelh O, dir. _ C G. banmäst, Wikandel' O F, brefb. 81 kv. Pålen 6, äfv, adr, 88,kv. Ufven st; 20. äfv. Peterson A E, handl. 72 kv:. Gropen 6; än. Ringväg. 12 ' adr. Brännkyrkag. 77 Stafsen- G, fil. k~nd. adr, Brännkyrkag, 59 äg. Söderberg C G, husäg: äg. Bostadsaktieb. Idog _ P G, rev.,. äg. Sthlms stad Brunner H, agent Elofsson.E o, E, hand> Westin A, jur. iitr.:kand. 73 kv.mullvadenandra33 Carlsson C M, vagnrabr, idk:or 65 kv, Mullvaden andra äg. Tiberg L A, husäg. Ekstam A, f. landtbr.,forsell M, fröken 14, 27'.Andersson K, plysmast. Fredholm A, änkefru Löfgren M N, lär:a äg. Anderssons CA stärb- Erikson K J, -und.orr, Hauffer K, grossh. - Ohlin J, G T, f. lok.ror, hus Essen O F H, maskin. Huldth A, folksk.jär:a ~ N J F.. Andersson J, kass. (.- I, barrim. - L, folksk.iär, 1 - P G, band.bi~r. - J, änkefru Gustafson O, urm. Ja,nsBon A J, åkare Sjund J K, barnm. - K.H, 'handl.. Helander K J,'tågmäst. "Karlsson K J, mål.mäat. Sjöberg E, vaktm. Carlsten H E, f. dfsp. Hellsen J' A, tlllsyn.m. - R, handl Stenholm S, barlllll Brand. och Lifrörsäkring's-iktiebo'lagel

12 1214 Hornsgatan. j 89 tv. Pålen Z ),~e Friberg C J, tultupps.m. Olsson J E, bokh. Erikson C, verkni~,:.;::"){ ag. Johansson A J, l!us.äg.,-», K o. O, hokh. Petterson I, ilnkefru Hallberg O,-llroSSlj'tl'~i'll Bergström l{ Ej( bokh~' Jern E, mg. Tibbe1!;n'S, ltnjrefro. r Karlsson A,J} fonni;~ l Carlsson J H,lllllilldh l'" Johansson O, änkefru Ärje-Ericson T. amån. Lid,bom K A, m";s,kln. ll Enqvi~t 1llQ, hand].i,,)~'kern BlI V, ing. 141 se nångh!?lmsg; ' { '21 Petersson J A, verkm, fl li Gegerfelt 4, fru.. ~ <XI>.'!tagerJöL D, ing se Lå'ngholIpsg. 19 Sc!1nitzler O W;r, fall~.wc~ Gustafsi!o,,\,V, fabr. J' I,L,!v".", B' hand!. 144 kv. Spettet-l WrernmarkKER,postexp. Hagelin H, agent '.', I Lindberg S A, änkefru äg. Strandberg, A, fotogr,. i~6kv.slägganl1;höi'li. Ingman O R, kamrers.,olson M, lär:a., Erikson JE S"brefb.förm, h., äfv.atlr. Lignag ;4>i Ljungber~ N, agent' 'f, 'lboaaander H, fru ' Eriksson E.J, maskin'. " Te db H 1'"T J" Stenqvist"F E,E,Siökspt. Setterberg J.A. änkefru Grundin E H"h~hd.idk:ll.' ag,,,,,'ln. ygre vw"" u, Ii:' o ~ tan\uäk. "o ' "id ~9SkVth1'K,Jfu o,madaliarenst.1swälldbetrlf, RH"a~dlk t fr : Llfilo"dremw."n q E; ~y~~t~nd:, Bergman.O, trävaruohan<r ag. ms s,, a s em,,'än e u Björk GO, lok.for. 11HO 90, 9~ kv~uf~en lit. 19, We.sterlUnd J O, verkm, Lnndholm A O,.tapets.'~ liolle.a,;;,verkm. s:."ro' luv. adr, Brämikyrkag. WiJkström N, hem, l Nesentus: O J A-,lok.för. Edlund E O:lltyrnl.,noli b,,'," 106 kv. Tapeten 3 l Spik B 'D,' förrn: Hr". Hollsten K T, lok.,f'ö.r _ äg. Sjöberg Z;Ro. Jifrökn.' äg. Detthoft' G'J.anit,' ri 146 kv.: Spettet 4' Jansson -AW, ölutkö'.r AhlqVist.A, handlv > ~ Damelsson K''!' underoff. äg. -Wähiander A'R,"oag: J9 h!'!!-sol\j W, vedh. <J Bengtssön'K,,glasm.' Ekberg.P'E" rit,. - Anderaon H, tj:m. J -' Ljnngdo~ft':N E, stat.slos Göransond' W, handl.,i Hellström' O S,,mg, Glauss O'F,.'fabr.uili'st, t Nilsson O, änkefru Sundblad J W M trafik- Matocha.E, verlhn. Elfmatk J V, f. öfv.konst, Rapp A, fröken.,f chef -,' "Nilson E, hand.bokh. Ekberg N K, bokhr : ' _ J, packm. Åberg'C'M: E kont Pettersson K E,und.all'. Ekström P, f. la1r:mltst:" Sandegren-EH, he~f 91 kv,,päle;' l' Trolander A O, bokh., Fröberg H, linkilfru ~'. " Seiler K F; ver~. lig. Sthlms stad, ö1boe~~,n~t. t;,- f,,?n~scjn'l' KtE, kont. chef Elv.nsson t;i A" handl, 94 k.v..ufven,st. 8, äfv... "", v.:. ape en In, ~:m.. j e Böderberg F,,~nkefr\L u) adr.: B:rliIllIkyrkag.'83 lig. Nystrom R, Weman A Samuelsson og,sntck, ' WeUllberg G,. mg.. ii ilg. Lindströms E stilrbh. a. Hemung B" Sjöholm A, folkskoldär kv. Släggan 12 Anderberg AL:son, hand]. Oarle~on O H O, fraken Wresström C D A,!OOpll1.äg. Borell.A, fru' ~" Eriksop.,A, hand.tdk.a FredrIksson J'o:skradd. Winterhjelm K, red. Andersson K A, förm.. ~ Holmgren A, modist Remmer G,!"ilj , B kv. Spettet o Mischke J R 0, tag.chor Pettersson J O ~ bag. Schultz B, Iitt, äg. Löfgren F w" Ilandl, Norenrus O A, verkm. Bunö J lär. Stälfors B G, kapt. Andre (J, brygg.tj:m. Rehnfelt H K, barrim. Sandfeldt 'C 0, urmak: Wahlberg E, förest:a Bodin Ac;disp. " Rosing 'OJ, förrn. Svenssan A K, pred. T Wester A 'jf', fabf. Dahlgren r, törm. Ungfelt J"sjökl>pt. Westerberg fj A, bokh.:.110 kv.. Tapeten o Josefsson G, bokh. 160-:1681;;v. Släggan Åkerström A 'skrädd. tj ag. NystromR,Weman.A, Lindberg G, hand.res. 14,lifv.adr.BFännkyrka-. 96,98kv.Ufvenst;I7;18 B:;f~nfgt~lIvaktm j. Lindh s, bsrnm, g.167 l' A ägn drg~rolsosnk lfdw'es"banlidir. Elfvi.ng.:K'R,lo.k.fö~.. ~~~s:rö~ ~1:,.ffJ ~kapt. äg. A.-B'.,Sthlms.skofabr. e ~ " 170 kv.,släggan Io"äg. B'" kl' 'd A""k 'v< Goldkuhl H S M, sjuk- - O, änkefru. o," A.-R Sthlms s1<.ofabr.. jor un, ~ m. sköt' a Thorsson J E, kassör" ~. r Litzen K E, aceld.tryck. _ M ilw" änkefru Wadström B G,Jilrnhand!. Pott G F L, dir..., 1.00 kv.~ufven s.t Holmberg M Ch, la"r', W-~ tr" O E f h 'dl 172'kv. Släggan 2; 'äh. å Eng lb hth k t, Is om,. an, adr, Långholmag. U.g, e rec,sjo ap. Jäderholm'J O, sjökspt.,150 kv. Spettet 6 äg. Bostadsakt.Jakobsberg A~rell D, hand!. BJorklnnd ~,. disp. Pettersson, A W, kondit. Skog N. Aj' lok.för..,.' äg. Johanson E V,handl., m. fl... af J Gusta sson ;, db dl ve kan. DJurberg E, a~.kefru. Thea.nder J O, hofslag. S Berg A, änkefru j hl' SvenSS0D A, snic. ~, 'I HU9h'FJL, kopm., 'Thyselius T, diak:a _ E, e. o. postspar.bitr. 1.74kv.Sägen2; hörnh, Janson N M, handl. 112 kv. TapeteIl o' Ceder F. hand!. _' äfv. Längholmsg. 16'. Jonsson E, handl, Ji ~g Nyström R Weman A 'Funck V E dir 'äg. Löfgren F, öfv.jöjtn. Lignell O E, agent Henning B ', Holm 'l', pdstm: I,' Ahlströtu N, kafeidk, " i Ljungqvist G, inspekt. Hallendorff H A, f'örest:a Janka F J A möbelarkit..hedrnani A J,skom. Peterson F, byggm. Hedström ;rw, bag. Jonsson C E' bokh..sköld E, Iok.för, 102 kv. Ufven st. 10, äfv. - 0, hand!. Lange :ID P, ~gent Sundholm J W, skrädd." adr. Ringv. lo Palm K G, tågm. Lindblad E R, ing. 176 k,:. Sä~en 3. äg. -W!tzen Hj, hand!. 114 A Bi 114 Löfving O P"ångs!.bef'ålh: åg,.benedlcksc AF,fIl.hc. Bagge ii, grossh, C kv. Tapeten 6, ä~v. Mattason J M, bokii. Eriksson L, snicka';ill: Blomqvtst K, barrim. Erdhe'im O A S, kont' adr. Brlinnkyrkag. 105 ' 103, Strömbäck E, ali'l'rsförest: Hederen F o T, lo,k.f'o~., 'WahlqVist O E herr ".Jansson E W, maskin. Ericson O,W, kassör ~g. Nyström R, Weman Ar Åström E L, f: sjök,.pt. 'Johansson K R T, kont. Jansan E, hand!. Henning B l 152 kv. Spettet 7 "178 kv. Sägen 6 Ljungkrantz Th, disp. Engelbreckt AL 0, f. öfv: äg. 'Kindman J P, skoh,.äg. -Andersson P'F Nilsspn A q E, handl. mask.' " Forslund E A, maskin.. fastighetsägare N, OlsonA L, disp. Ertcason E L, f'åltsk.' f Frohm G, montör ' Gustafson O Hj, ing. Sköldberg 0, fru Lange K E,.lok.för. Gustafsson O E, brefbär. Jonsson E, hand!. Strähle A, 'ciy.lng. Rehnberg J G, tulfvaktm. Karlsson K F, hand.res, Rosenberg A, urmak. ThennreniusKWM,hand. Skulander B, maskin. Lundmark A, lär:a,180 kv. Sågeh7" res. 'Sköld E,.tnsp.konsu. - E, verkm. äg. Benedicks testam.foud Westberg J M W, sjljkapt: 116 kv. Utven m: 3 &4, IIfarke O K, stat.skrifv." Andersson K. snickarm. Wester K F, verkm. äfv. adr, Brllnnkyrkag kv: Spettet 8;hö1"1lh.Aven C 0/ poltsöfv.konst. Wintzell F, fotogr. 107 r äfv. adr. Lignag. 3 Karlsson J A, snick. 104 kv, Tapeten 2, äfv. äg. Sthlms stad äg. von Plomgren J P O 1.82 kv. Sägen 10 adr. Bingväg.. lo Alm J M, linkefru P, kapten äg. "Ågren J S, fröken, el. iig. Fastigh.aktieb.. Pris. EricsOll' G, änkefru Alfheim B R, tj:m. Johansson E W, handl, mat Lidman e, öfv.lir. - E R, byggn.ing. Heimer "KJ, packhusmäst, Ahlbaum K R, kamrn., Lindeberg- E, paat.adj. Andersson e R, aukt.not. Lagerkranz J L,' pastor' 'skrifv: 'Längström K A, agent - J, änkefru Ågren H, fastig.äg:a Enwall G fröken Moberg C E, und.iöjtn, Björling O 0, prok.; kv. Sägen 11 ]!'orssell 'k J, änkefru - K G, kont.skr. Borg J, 'pol.öfv.~onst. 'äg. -Nelsson T, godsäg. Bran~-och Llfförsäkrings-Aktiebolauet. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Hornsgatan-Rögalidsberget Karlsson A M, skollär:a 7 kv. Riddaren 14 Nys~nder J A, 1Iörist r Sandström M,'fröken~. - O T,cj(andl. '., _. äg. Nqrdvall E,.grossll. Pegelow H G, musikdir. Strömberg lt..a, ha'ndi. - Wiking E, 10kf6r;.:,' \ Dahlstr,öm,M, modeh;a Svensson L, handl.'. 23J!;v.Sperling:!lbl!cke l,' B kv. "ågl'n 14 Kreliger."C~, kj'l'ten., Söderlund C V, leg.<.iäk. äg. -Nybilrg U M, änkefru äg.~,lilj;dvau.qa,{.öfv.~g. Walllgren.A,'hand.idl<:a Thureson E V, ing.. l, Ambrosiani B S, hårfrls:a D'i!'l1g~eM" fru ' -.C G W, prgk. V'".. Wernstedt W, med. dr ' Anderson' O, stat.ilkrifv. Gl'immessl'nMLil"änkef11l - F L.R; mpsik. 14, 16.kv: Skvalberge't ArvidssOn O G, akent' HaIlqvist J K, hand.idk:a - il, J,,kont. ' 2,2,23 se, Granlund' Flll','änkefru HlIkanssonGEI,fabr.förest. 'V,inner/!,tran<l. -AH"äpk& äg. Brembergs S NollE - S, fröken,:' ~c" ' Krlrachbaum Chi fru frp. -", stärbh, I..',I HogIier A, fröken,r'fr :Lindqvlst,E 'W,'fältsk. '.8~av.R,epsl"garen 18 Ahlstedt A, handl. Lönnberg S, fru. r- Lindström O E H, Ing. äg: Gemzell E, hofpred. {Oallm R, urmak.. Nyberg E A/ sänirlär. Mattsson' (). J, verkm. Ehsson A, ritare Cederholm.L, mål., - K Hj,!ng. Ol1man G E, mg.. Forssman H, köpm, Fröleen A R, fövfatt.h,' 'Sandström R{ agent Olsson H IT, änkefru u Lagereon Le l\nkefru. Lennmark' H A, &pntklär. -, T, fru' Roos,G', fröken,'" Lindström, S, prakt. Iäk. Lundberg O G, tapets.'~' Svanqvist E A, ing. - J 'Il', <förm:," " Lythron 4>1.';, rev.. Möl1er E, fru. 'Wlckström O. tandtekn. Svan J A S, Iokom.för, Sandberg G o., A, btldh.. Schmidt F V, kondit. ' 24 kv;'~umlegär(1<ln IS' Svensson GW.L, oigarrh, 9 se Greftureg. 24 C. Öhrströmer HIF; reväsor' hörnh.,äfv..ar.stur"g:lo 188'se Brännk'yrkag k'Y. Bepslagaren I &19 17kv. Sperling:sbacki,2! äg. -SteuchL,änkefru,m.1I. ~ k... Spaden l. Ilfv. "dr. Greftureg. 26 äg. Aktieb. WUh. Carlson Boltnder" O, fru " ag. Sthlms stad äg. Kylens O L, stärbh, & O:o. Helin M L, öfverst:li Andersson A, urmak. de' Grade s, fröken. Jederholm S" äd.kefru Hornstnll.gata~ Bergman A, dokt:,a ' Gyl1ensvärdAF,tnl1kontr. Levertin L, fröken' Maria försami: Hallgren <:: G, tj.man Jansson O J, bokh. Törnsten A,'fröken'- (Öfriga fåstigheter,.som Hedberg M"sömm:a IS kv.' Skvalberget 24'; 25 Ile Biblioteksg. 3Z haft adr, vid.denna gata, Klin1;b~rg:C A, grossh. hörnh., äfv. adr.braheg, 26 kv.. HJ;lmlegäTden' se Brännkyrkag.] KyIeJl,'A K, f, telegr. 2 A, äg. Statsv. (Kungl. Biblto- 1 kv. Mu\lvadsberget 1. Lundbom A, korresp. äg. Fastigh.aktieb. 'Drott r teke.t)'..," '.,' äg. Sthlms stad - l, brodös.' Ekyal1 A 8, sömm:a., 27 Ile Biblioteksg. 29 Ternel1,,!, W, fabr. \ - K K, änkefru" Forssman M, kansllräd:a 29 kv. Sperling~8backe37 Löfgren 'G C, sömm:a Jansson S, barb, äg. Aktieb. Yattenllyggn. Rnrnlegird8g.~n Tiberg A F, hand!. Simonsson 1;. B, änkefru' byrån. (1-9, 2-18)' H. Eleonora Åkerdahl S S, fröken "Widlund X G, posthetjj' 11 kv.sl'eriing:sbacke28; 19 kv, Sperliiigensbacke Anderson F fabr, Jörgens,m A fru' '. c.,!öroaml. " (n-31; 20~26),. hörnh.;: äfv. adr. Greftureg, 17, 30«31; hörnh.; 'äfv:. Karlsson J,,hand!.' adr.stureg. 6, 8. Löfberg J, not. Engelbr. för,aml. äg. Brundin'l!:, handl.. äg. Bkandin. lifförs.fören. Odhner D. fru 1, 3 kv. R,ddaren 3, äfv. Almström C, agent Balder f' Peter:S&nE, k:afmdk:a. adr, 'Nybrog, '15'O Aurel1 E, marinint. Bergqvist H, änkefru B 1 ile BirgerJarl~: 30,. äg. Aktieb'. Östermalms Hallgren AS, f. pol.komm. Oronstrand E o. M,'frökn, _ kv. Humlegärden,f d. saluhallar - R E, stat, skrifv.. Grube G, tjänstem.' I l ael af" LagerkransSJA,kafeidk:a Johanason H, grossh. Holmen A, modist iäg;'sthlm~ stad Wennerström K,. änkefru Jonsson G,R, hand.bokh, Jacobson O R, sjökapt..~,,'., :4 2 kov: Brunfisken 16 Lindberg H, 1lIkare..Johansson,J,.:handl.,l., HnrnmerSbe,rg äg. Andersson "G, )ng.,. -p A, postv.mäst. NC?'rmanW, ofver~:te,," Kungsh. f.örsaml. Bseekatröm A, major "Simonsson,E, bokh, Wllmer E, prakt.lak. _ kv, Mälaren Berg C C, fröken' Sundvall Th;, tandläk. 2Q kv.. Humlegärden '8;,äg.OhlssQnsJ,fabr.,stärbh. Bliner la W,'mäl. Svensson K Hj,. handl, hörnh.,," äfv. adr.. Bra- Brandbe,l1: B, Iiir:a Lindgren ra:';flon Nordström,J, frö!<.lln 12 kv. Sk..alberget 21';. heg. l '" hörnh., äfv. adr, Gref- äg. v. Hallwy!.'W, grefve - K E, posttj:m. Kjörling A ing., Pehrson E, lland.idk:a tureg. 19,. " Berg S H, froken Ohlsson OlA änkefru v. Schant" G, f. vinhand!! äg.~a.tigh.aktieboi.tom Betjemann J, dir; - K j Ting. 4. kv. Brunäsken 15 ten ' von Oelsing F1>lke,. " äg. Bendixon A, rektor 1 m.,aven S,'fru 11. Brultn H.. Eriksson E, fris:a Lidin E O, l:e lifmed.. Hyddan, Kungsh. rörsalnl. Karllon O L, band.res. - H, f.,godsäg, ' LiljestJ;and P E, dir.> ~ 1<v.~riil'en.(4)' Lund K.A H, hand.bokh.. 'Cederlöf E, Järnh. MUton, G. Iandtmät., ag. OOlllJnJ, änkefru Lundqvist E, handl,. 'v. Döbeln H H E, fröken Pettersson J, vaktm. R itk k t, Richter O, guldsmed.jansson O F, plåtsl.m.. Strandberg N F, skädesp. I yr ns ye~ et, (DJ.) Gillberg H A, konsul Wennb.erg A o. E, fröknar Tengstrand E. prakt; läk... Oscars forsami... Wibom E K A, tand!. Ölander A, flijtink Veran'A, syateljå,.ag. D:-vidson J El, yards, wtuckler-rahtlev B, 13,,15 kv. Sperlingens Wijkström J, f. rev.', hustdk, grossh...' '. backe 24 Östergren A, apot, Hickelfjinsgränd 5 kv, Riddaren 8,. äg. Franska reform. förs, 21 kv.bpenlingena backe Katsa församl. äg. Sporrong H E, fru, AbrahamssonAJ,f.kyrko 19; höl'llh.,äfv.adr.stu- 7 k M,, te Mik I 4' Abrahamson A, tandl. vaktm, reg. 7 et,; v. as r ae m. _ E A, änkefru - G A J, bokh. äg. Andersson H, Ing,. ag. Sthlms stad - S, postexp, Behm A, med. lic. Anderson H,.härfris:'" B'" lid b t Didon.M, fru' Boivie E V A, prakt. läk. Haverman E, fru " oga S. erge Hultengren 'D L, -dir.. Carlson 11'1"skrädd. Hjelmqvist l, änkefru M,artfl forsami. Sporrong E, löjtn. Forasblad E" mr., Liljeda1 S, tandläk. 4. kv. Bulten 13 'I'örnquist L, fröken, Hanne):' A, änkefru Nordquist \A, änkefru äg. Mark O, dir. 6 kv. RepsJagaren 15, 16, - O N, rev.. Reenstierna S O,'fröken 6 kv. Bulten 14 &.17, '. - J V, banktjem. 22 kv. Humlegärden 12 äg. Mark, O, dir. äg. Dahlgrens O stärbh, Holmgren B, läk, äg. Steuch Ljänkefrtr.an.fl. S kv, Bulten Iv Bergendahl G, kassör Kessler H, änkefru Larsen K, fröken äg. Badin B W, byggn.ing. Lindström J. änkefru Lindahl A, körsn.. Linden A, gaskontr. 10 sv. Bulten 16 Nyström A,.frJl Moberg L, med. dr Nilsson A, handl. äg. Södra åkeri- o. r'lnh.- - O G, civ.ing.. Mozart A, fröken Rathou E, fröken aktieb,

14 1216 Högalidsdsgatan-e-Högbergsgatan. Högalid8gatan Hilgberg8gatan Grell E K, fru. Söderlund A, frökeu I M aria /ÖT,aml. (1-36', (-36) Kaua flir- Hedberg R I, stat.skr Österberg K, skräd~: If 1 kv. Graniteu 7 sa.';1. Holmström J, liandj.; I 27 Cll;v.pelarbaCk~~"t. äg. Stblm." borg~s,kaps (37-57; 38-80) Maria P:'" Lindström EA, tull,:aktm. " 21, ä~. dr. Göt/:; 3~'j gubbhusmr.. 'saml Spångber/f G, expr.2ilneh. ag./ $?rönstedt F K, h nd~. Broman A M,' förest. ',. -Törnblom A, fru'. Berggren 'J, husäg. c M'" Kjellström O E; sjulisk:a 4 se J:<ytorgsg.5, 7. Wiegandt P L, kont: : Helen A o. E, frkn. >e'l;j Lindstähl J F O~f. sp ee. 8? 10 kv, Glasbruket 19 kv, Pelarbacken m.. 5;' Hydep. R S E, köpm. 'r o,' handl. "," ostra5 & 6 & 7 hörnh.,.,fv. adr', Ost- Jop.ssdn A, handl. ), ~ 2-12 'reserverade 16r al1:.sthlms stad götag. 14 Kjellgren S A.,tapets.,, kv. Kofoten,,', BjOrkmall S M, skrädd. äg. -Petrini A J K fröken RällgreJlJCL änkeproi.t(;\' 3 kv. Graniten"6',,'( [Keyser G, f. ångb..bfh. Johanson s, änkefru'.1 Werner v, skotn. "," ", äg. Sthlms borgerskap~ Wallberg A J W, änkefru Jonson O; bag. o., u. ' W'eylandt L H, kass. gubbhusinr. coe '- 11;. kv.j~:tkatarin.a.m. 2; Nordquist A, modist, Wickman MV, band.idk'~ 5 kv. Graniten 5. hon;h., äfv.adr. FJällg.l, Reuter,T S G"stat.skr: 28kv.Kejsaren 14; hör~. äg. Sthlms bqrgerskaps. o. Nytot;gsg kv. Häckelfjäll 18,h.,!lf\>.adr, Östgötag. 13 gubbhusl~r.,.', \ '., äg. L rsson L.~ hoffotogr. äg. -Nicodenii ~, fröken äg. -HögQerg J L, ~ä1. 7 kv, Gramteu 4,' l Asket:greu L, ''':'kef.u 21 A,B,Ckv. Pelarbacken Fäldt A G V, slfylt.mäi'. äg. Sfhlrns borgersk!'p. Bos~öm R O, tjim. m. 4', 29 'se Göt~. 32 A gubbhusinr. Dahlin O, kont.c.hef.. äg. Aktieb. A Böhln;\arks aos-, Kejsaren ~5'''r,ii 9 kv. Graniten 3' En.~nder S T, lärov. adj. I mpfabrik,, äg. -Jan~son O9, fåst.i\g; äg. Sthlms borgersk aps Froander G, kont.chef Fogelberg S V. fru Andersson J, hand.id!l:a gubbhusinr. - T, hand.res. Östlund K E, v. dh'. Oarlsson C H, banal.. ve 11 kv. Bulten 12, jj,fv. Hallman A, f:,u 22,24 kv. Häckelfjäll Ingvall B,'mekau., "",". adr. Borgareg,.2 -..L, folksk.!ar:a 16 & 21 & 22. ' - J, sömm.a r \ '~ äg. -HolmströmN,byggn,'. 'Höjer A, fru. äg. Gustafsson A:MF, fru Jonson.I A, hand:idk:~fr".ing.. L~rson K H, banktj:m. 23 kv. Pelarbacken m.16; Jonsson' A, grossh. '" '. Bonden N, byggm, Linder A, hamnkapt. hörnh., äfv. adr, Ka. - G F, tj.m., Holmström OF, handl,>: Möller O, grossh.. pellgr. l ' " Laurell E, 't/in..- Karlson 'K W, styrm. ) '" Romare P B, y. dir.: äg. Folke E Hj, handl. L Nilson A, faktor ),,' Larsson A B, bryggm: ". R.~dmark J A-.lärov.. adj. Berglund~, kont. Åneliu&f;l,ing. - JO, aondij. Sjogren J. G;.bokb.mäst. Blomgren G.1\., f. kanslist 30 A ky,_kejsaren 28 Selander G, fröken Thu~ell' A F, sjökapt. Christerssen ' H, kapp- äg. Mårte,nsson 0, fabr. Wigert F, bokb.. Trys.en O,:re".' '. sömm:a 3I kv. Nederland 3 13 kv. Bulten Il, Vahlby.HS, med. kand, Jobanson J, f."\nälarm., äg. Sthlms stad " äg. Blomdahl K, byggm. - R,. pastor.. Ljung A, 111.dr Berggren D R, 1<on~tsmed, Bodin B W, byggn.tng.'. W~stm H,_kassor. Thelaus A M, änkefru ErlandsMn CE; und.insp, 14 kv. Kofoten l, äfv. adr Wmter G, folksk.iarca, - J M, hand.idk.a' Pählman" A''E, elväng. l Eolsg. '" 12kv.Gl~sbruket{jst!aI8 - S T, liand.idk:a Bönnbäcä G, tape1>o;- äg. Mtmchena brygg.akt.bf äg. Fredrlksson J, köpm. Westerberg A M, lär:.. Uddgren F M, vaktm, reserverl'defpr Bergman F, ing: 25 se Rapellgränd 2 'WannqyistJ, svawv.mäst. kv, Yxan '''~'. - J, 111.dr 26k'r.Häckelfjälll&17& 32 kv, Kejsaren kv. Yxan 2, äfv.,adr: Fast R R, polis 23; hörnh., äfv. adr. Öst- äg. Märtensson 0, 'fabr, Heleneborgsg. l, Gill.F N, dtsp.:, göt'ag. Il o. Roddareg, 2 Johanson E, ver)on. äg. Sthlms borgerskaps Hybmette J R, kakelmak. äg. -Lobström A H, prot, 32 A kv, Kejsaren 19 gubbhusinr. Malmstedt B J A, lektor sekr. äg. -Märtensson 'O, fabr'. 24, 26 reserverade för Wretström OE,postv&ktm. Askerlind AF, vaktm.: Dahl E, hand.res. h.'yxan ;l3 ky. Häckelfjäll 20; Fris H T,~ HallongrenHAA,änkefru 28 kv. Yxan l hörnh., äfv. adr. Katar. Hähnel F,-rev. Nylin E W ~, kamrer äg. Sthlms borgerskaps V. Kyrkog. l Jacobsson A J, handl, Ruus P J E, byråchef gubbhusinr., äg. Katarina föra, Kjellander A" fris:a Sjögren N, t~:m. 30 kv, Muttern Il Andersson AP, vaktm.' Landherg E M, hand.idk:a Sundgren M K, kafeidk. äg. Fastigh.aktieb. Skruf- Hagenberg M, försami. Looström B, jur. stud. 33 kv. Nederland 14 ven ':', syster Lundqvist ER,hand.bitr. äg. Aktieb. Sthlmstelef. 32 kv, Muttern 12 Landqvist H, försami. Norin 0, hand.idk.a Andersson K R,'!landt äg. Fastigh. aktieb. Oity syster Olofsson A, bokh, Forsling N G.,Inkass. ' 34 h. Muttern kv. Glasbruket östra 8 Person K E, agent Hedberg R, agent äg. Fastigh.aktieb. 'City 'äg. SthlIils stad Stuebecke E, lär:a. ~ S R, bokh. 36 kv, Muttern kv. Sturen m. 5; Tarscbis A Z, lär. > Lundbeck E, änkefru I äg. Fastigh.aktieb. 'CHy hörnh., ~fv. adr. Kat r. - E. - E. o. 0, bankbitr. 38 kv. Muttern 15 V. Kyrkog Akv. Pel&rback.st. 16 Rubin E, änkefru äg. Fastigh.liktleb. City ''1i:g.,Katarjnaförs.Ikomnrtn. äg. Luth. lihssionsfören. Sandqylst J A, änkefru 40 kv. Muttern 16 bost.) Ekvall N J A, skrädd. 'Widin W.. äg. Fastigh:aktieb. City Berglöt O A'R, rousikdir. - N J, fll. kand. 34. kv. Kejsaren kv. Muttern 17' Fahl A, fru < Fredriksson L, fru äg. -Lindberg ML,fröken, äg. Fastigh.aktieb. City ~ 6;, v. kommin. ) Hedblad E, lär:a. m kv. Muttern 18 Fristedt C E, kommin. _ H, änkefru Lindahl E, frök~n äg. Fastigh.aktleb. City Isberg A, dokt.a Hellgren H, folksk.!är:a Lindberg A o. H, fröknar 46 kv. Skrufvim 8' Klefbeck E A, pastoraadj, ~ M, änkefru' ljindblom,o M, änkefru äg. v. Hofsten G, o. 'Ha-,I.7 kv. Sturen m. 4 Lindberg J A, pred. - H K, telegr. mtlton W, löjtn, äg. Katarina förs. (kyrkoh. Lundgren T, hand.idkia Rosengren,E S, änkefru 48 kv, Skrufven 9 bost.) Nyren J, predik. Widtskiöld J A, banal. äg. Aurell G, fondmäki. Landquist K AE, kyrkoh. PettorasonJ A,spec.hand!, 35 kv. Nederland kv, Skrufven se Roddareg. 10 Södersten A, musikdir. äg, -Wallin' J J H, Irand,» äg. Mark C, dir. 18 B kv. Häckelfjäll 24; Wessling C E, groåsh. idk:!>r ' 52 kv. Skrnfven Il, äfv. adr, Roddareg. 8 27,Ilkv;Pelarbackenst.22 Björling O, f. rektor ~. Wall E, dir. äg. Hammar!öv A,grossh. äg. -Ahlstrahd I, fru Ekander Sigge.,,' 04 kv. Skrufven 12 Alm U K, hand.idkea Brolin G, fabr. Erikson A J, sjökapt. äg. Rich, Gustafssons han- Fredrikson G, ing. Landberg E V, hokh. Wallin G, åkare dels- o. fastigh.bolag. Gillberg E, fröken Bosenbl ad ;.., hand.idk.a 36 se Götg. ~l,., l Brand- och Li1fdrsäkrings-Akliebolaget svea. 13 Ilrottnlnggatu.

15 Högbergsgatan. 37 se Banbrinken 2 ' 146 A kv. Nederland m. 17 de :Flon C A, L gar(v. A Grusell C E, Ing; 37 A kv. Dykärret st. 11 äg.,fa~tighetsaktieb. SÖ Eriksson H, bokh... H'l-gbe~g E G, l/olls äg. Södrafastiglietsaktieb.,odernla1m. Johansson or,kass. \. Jansson J E M, ängsl.bef. Bäckman K, folkskolelär:a Carlson H, byggm. Lindholm O' L, ing. ' Johan~on: R, skrädd. Hauffrnsn K, civ.ing. Classon G, f. skolförest. Molander C F, skrädd: " Karlsson ;r V, ing. Lager F A, bokh, v Dahlberg L P', gnossh, Ruus A,änkefru I Olsson K A, typogr. Landgren A H, stat.skrifv. Dalin A, änkefru - S, teol: kand. Sträng J V, postvaktm. Lindström A, banktj.m.. Edström M o. E, hand.id- Sjöström C L, förest. Wahlbetg A L, mäl. -.E, kont.chef I ( kerskor"",.. Tingström P A K, skräd Wallin J M, agent J Rupert G, lär:a I _ Jansson W A W, ing. 1 darm.. Öman ' E, mäl.mäat, Thelander Ch. M, kamr. Norman J, grossh. Öberg F G, bokh. 68 A, Bkv.Fatbursbrun: 37 Bkv. Dykärret st. 9 ;'16B kv; Ne~erla~d ni. 16 ':i3 kv: Stören 7, 8, nen,7; hörnh;, äfv. adr. äg. -Andersson A, fastig. äg. Fasttghetsaktieb. Sö- äg. Lyberg C A, handl, : 'I'Imrnermanag. 33 hetsäg. ; dermalm.!:i~ kv, Nederland ~:.14, äg. -Magnuss'on G R, Annell C G, banlitj:m." AndSl:sson J.O R, fabr. homb., ärv. adr, BJprn. fasttgh.äg, Berglund P' lektor. fo' Andren A E, mål. gårdsg, 17 Andersson 'E, änkefrl\:. Ekholm B, iypogr.. o Dahl!3' A, åkare I äg. -.reansson ~,änkefrn Brandt A, prok. Lidberg' A, f. semin.iär.a Edstro~,G, grossh.. Band~lln S 0, mg... Brolin K'~, sntckare _ A, folksk.lär.a Engs!"'om E 0, crr.mg. B~.~glmd J V ~.E, la,:a I Carlsson E H, handl. Lönnqvtat JN E, tj:m. - HJ T, byggm. ' 'BJornbom C,)oJtn. Forsslund AW, sotärmäst. Norström Th, Iöjtn, Frankenberg H, snick. - H~, tullfor,v.. Fägersteh L' G: kafejdk:a Ruus 1 Th, fil. dr Gustafsson P E, mäl. - T, mg., ' Hofman,Bang J,,kronof. _ T M'E, lär:'a Levin C V E, st~. Dufvenberg B,. fru e, Högner E, not. - Samuelson J:E brefbär Romare R J, kamrer Ekelund K A H, tj.m. Jakobsson G H W, aman _ L, hand.idk:': " Sa~dels Si' änkefru,h~}denblad'. A. Lindholm E, typogr. Strömberg C, fabr, Seidenberg H, handl. Hogberg V, fil. dr. Lindström O, typograf Söderberg E F handl. Stagnell A, fru. Jansson E A V, byggn.ing. Malmqrist A, änkjlfru 37 "k D k'.; 8 Winberg F, änkefru Johanss9n A,skolf6resta Molitor,F, d.isp... ~ v;,y arr~, st. Winbergh A, garnh. Kolmodin H, grossh. Persson J, ttmm.m. :-g.. P'ore'lrp.gen EI1~abets _ G C, civiling. Larsen D E, kass... Rum"teft A K, cig.handl. sjukv.systr.. Zedner J, fil. dr Lindqvist F, kamrer Salström U, montör' Brun~~s A W, m"jor. 47.kv. Stören 3 & 13; äfv. Nilson N-F, f. aktuarie' Ekstrom ~.A, skrädd. adr. Bengt-Ekehjelrnsg. 4 - N W, mg. Graff E,. änkefru, I.. äg. Blomdahl K, byggm. Olsson 1 S A, änkefru" Holmqvtst G'F,.?okh. Andersson C E, handl, Simeonsson J, handl. o Joh~nsson ~,.h~radaskr.. _ N E, kont.!:i6 kv. Marsvinet 1 & 2; Melen B, froken I de Grade CH,.kamm.mus. hörnh., äfv. adr. 'Björn. Olson K, _bokh. Landmark A, smidesm. gärdsg. 10, 12 - V, bokh..,t, Wall K G, ing. äg. Statsverket (Eorkskole. 38 se Göt~ kv. Nederland m. 6 seminarium) ~ 39 A kv, Dykärret sv~ äg.-dandanell C C, fröken!:i7 kv. Beigsgrufvan st. 7 äg. Drottningensskyddsh. Ekberg H S E M, folk- äg. Sthlms stad. Widen A M, förest.a skolel:a!:i8 kv, Marsvinet 8; 39 B kv. Dykärret,st. 6 Eriksson K A, boktr. hörnh., än. adr.'. Sveäg.KonJlDgOsQarIrs minne Johansson J A A, guldsm, denborgag. rs Ericson Å, fru. Lundell W, f. disp. äg. -Schrödl J, fast.äg. - H, änkefru Sandin A, tj.m. Bergström K A, styrm. - S, änkefru - L, fru Betzen P, folksk:~är:a. 40 kv. Väster"ötland 19' v. Schoultz A, änkefru Björkman S E F, bokf. hörneg äfv ~'adr Rep: - O, sjökapt.' Hedlund S 'P, polts slagareg. 19,'. Schultz F. barnm. Robsabm A, änk~fru. äg. 'W Hellgren ;.. Oos - W T, tlaggst~m. Sandahl P A, skrädd.mäst. Arbet:s pensionsk. Svensson 0, skräd~: Sand;berg C, hand;ldk:a. Ericsson A G, f: disp. Wahlberg ~! kappsomm:a Schrodl L, med. Iic.. Millner E trikäfabr. 49 kv. St'6ren 4 & 6 - M B, korresp. v. Scbeel.,' F prof. äg. Sthlms stad. I Sjöblom P G, sjökapt. - M ch änkefru!:i0 kv. Nederland m. 6 Söderqvist A, kontr. Skog L, postrnäst. äg. Lundstedt L, fru T,örnblom C, tullvsktm, ~ Wichmann F T, grossh. Andersson O,A, smck. 60 se Svedenborgag k D 'k" t'. s' Bergman F G B, brefb. 6,2 kv. Fatbursbrunnen.. v..y arre s~'. 'Borgman A C, f.lär:a 17 hornh., ji~v.adr, BJörn- Carlsson H B, typogr. äg. Bergman A, bag... gårdag. 21, Holm J V, verkm. 64 kv. Fatbursbrunnen 9 ag.. Josefinahemmet Johansson J A, skrädd.' äg. Petterson A, f. fabr. ~iiller J, fil. dr... _ Th, fiskrök:a Bjurström H, vaktm.: P eschel E R M, forest.a Karlsson D, bokh. Broman E H, lär:a 42 se Skara!:'orgsg. 14. Lagerqvist E, kontrollant Carlsson C G, pfv.m ask. 4.~ kv.. Dykarret m. 6, Larsson A, sntck., v. värd Flodin P H, verkm... afv. adr.svedenborgsg.iä Nilsson M, änkefru Holm, A V, öfv.mask. ag...akbieb, Sthlms brygg.r Wennermark G A, kont. Kjellman G, l:e postexp. Beijnoff A F, bryggm.,!:i:l kv. Stören 6 Rosander C, tapets. Ekelund K J H, bokh. äg. -Pettersson G S, bag.. Sjögren J E F, postkontr. Morell E, mg. idk:a, 66 A, B kv. Fatburs- Olofson R,. bokh..!:i2 kv, Nederland m. 16 brunnen 1 P~ters H, bryggm.. äg. Westergren O H, kass. äg. Ambrosius AG, husäg. Bimonsson O F, disp. Andersson E W. bokh. Andersson H, hand.idk:a 44 kv. Nederland m. 7 Billlng;J, f. sjökapt. Carlsson J V, ing. äg. -Carls.son J, grossh, - N S, postexp. Dahl E V, po1isk. Heijl R G:son, fil. kand. Carlsson E A, handl. Engström B E, rev. läs. 4o!:i. se Bvedenborgsg. 14 Dahlqvist B A, öfv.mask. Govenius A, änkefru 1217, Sandin'G"A, skam. 70 se TinImermans'g kv. Bergsgrufvan större 37 '. äg.-blomd8,hljg, byggm, Bäckström J F O, post. vaktm. Eriksson L J, postpetj,. Grawström H, hand.res. Hedenbergh Ax tj.qi.., Regnell K G A, ångb.bef. Svensson E M, hand.idk:a - H, fröken,. Widegren S P, kass. 74 kv. Bergsgrufvan större 38 äg. -Blomdalil P A,1;>yggm. Ohrysander M, än.kef~ Dahlin J F, 'Öfv.mask. Engström C A, bokh, Lind B J E, civ.ing. Person E B, tj :00. Sundqvist G, vaktm. Sydow N A. V, typ, Söder'berg K 'J, bokh. Wahlgren AO, järnv:kond. 76 A, B kv. Bergsgrufvan större 39.' äg. Jonsson C E; fabr. Bergman G L, hand.res. Eriksson ~, platsförs. Forsman' M, not. Moberg V A, agronom, Naumann H G, änkefru Nilson'N, handl. Rosen K-A, serg. Ströllldahl fl F, ing Thalen U E, not.. ;Vagt E Hj, grossh. - V, fru Åström T, hand..res. 76 B k~. Bergsgrufvan större 40 äg. Jonsson C E, fabr. Anderson A, pollsk. Berg G C, änkefru t -:. G A, inspekt.. Engellau J L, lär:a._granberg F ;B, stat.skr.: Brand- och, Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. o Jldr kaundern

16 1218 Högbergsgatan - Ignatiigränd, Lind K V A, polis Göranson,l A Q, sjökapt. Olsson A T, träv.h,and!., Hjertman A, handl. PersoILE B, res.und.!öjtn. Holmberg E, verkm. - p B, tj:m. ;"Of' Jonson KL, hand.idk:a - I B, byggm. J. 'rt Johansson 'H, maskin. Philip A, 'ing..j" ;) Lidblom E Ge A, fil. dr Wahlström E..B, handl, NordstrQm G:A, båg. - E,.folksk.1är:a 'c Ohlsson F E, byggm. 7S, SO kv. Bergsgruf-: ':Lo kv:.fiskaren st. 9 van större 112,30".. -Ab hm'< H h.. äg. Sthlms 'stad (tomten '0) ag.. ra son usag. ~ Karlson K A, bujardäg. och LindstedtCA,husäg. Larson CAl, sjökapt, ~ (tomten 32) Palmer Il, hand.idk:a - kv.e Resenären 6, 7, 8, _ C J F, by~gn.ing.. 9, 10, 11 Wadell E, elektr -. äg. Sthlms stad Wallberg F, skrädd. 11 se Mosebac'k~t9rg 4 HÖken8giltan l. 12 se Moseb'acketorg' 6' Kat:a jörsaml.':. h, 13 kv, Ormen m. l, äfv. 1 se Götg. 17., adr.. Mosebacket'org 13 2, 4 se Götg : (o. L:a,Glasbl:.g.) 3 kv,urvädersklipp..st. 4 ~g. LundströmK, grossh. Ilg. Hansons A,.smides'!': Rohloff OIJ. agent stärbh. Anderson H '.F, änkefru. Bjuggren l,,~e~ru H nson j K. ånkefru - K'E F, smtdesm. Strömbl d E G, styrm. 5 kv. Urvädersklipp. st.,6 äg. -Lindström H A, lätlerhandl. ' Rydell W, ka,kel.niak. r. 6 kv. Fiskaren.st. 6 ' äg. Tidlund B, änkefr:u Alm C, agent ( de Grade E F,.änkef.ru Feinberg H S, h andl,. Lindholm D, ing. I Lundqvist C B, veter. Lötstrand L, änkefru,t Nyman A 0, handl.,,' 7 kv. Urvädersklipp. st. 6 äg. -NilsBon J, husi4:g:, o. hustru l ~ J, Albertson B, speditör Anderson C A, ångb.-bef"ålh. - GE. handl. Brunzell O, handl. Gabinus e, kassör Lindell J H, und. off. Nordenson K M, bokh, son A S, handl. L' dh T t 'T Svensson e, sånglär:a K.. t.m agen,pas or 1ge1~'l"Sg-atan' '1., Lundström F, marmm. Matton G, fröken Uft" S A.B kv,' Fiskaren st. 7&8 Nylund L V, vagnfabr. Pauli J,. boktryck: Kungsh. jö, sa,,!!l., äg. Lindgren A, husäg. 1~ se Oxtorgsg. 9 Rönquist L, mäl:.. (2') 'kv. Dyk ren 13, se Apelqvist O' E, fil. lic. 13 kv, Vinkelh aken 4; _ M S, änkefru ' Flemingg. 70 '. Björck J, f"6~man.- hörnh., äfv. adr. G:Ia l'5 kv, Odin 8 (4) kv. Isbryt aren 4; hörn- Blomberg K,!l ggund.off, C rlberg S, postexp. _ Erikson A H, kont. Gustafson A V, styrm. Hallberg A, grossh. Johanson J V, insp. - B,_kassör Jonsen A F H, maskin. Karlson H G, handl. Larson M, änkefru Nygren L F, f. tullupps.m. Olsson J V, tulh aktm. Rosell A, skam. Sjögren J P, verkm. Stenberg 0, folksk.iär,. Wedholm E A, eiv.ing. - E V, ho1furir. Wiegandt S 0, vaktm. 9 kv. Urvädersklipp. st. 7 äg. ~-Akerberg E R, kassör Edlund J, ångb.befälh. Saluhall - kv. Bertdarebauan'- äg. Sthlms stad o. Nilsso)l E, kakelmak. t Rinlli Sörensen S l, in~. Romberg 0, typogr. h ' Bosen Et instr.mak. ":1",'J~ Sjöberg K, änkefru Idlll\gatan L r!;ltilie 1T N, dir. '.Mi!t~~us jörsaml... ~{ Wadatrörrier A, dir.' t ;[ kv.,odin 10, äfv.adr.' 7,kv. Odin 7 ( Hagag. 31, 33. \ 'äg. -Bruce C F, hu~äg. äg. Stadsmissionens Barn'. 'Engi\?:allA V R, hand.res, l hem.gustafss.on K El t. h ndl,.: Carlson H" folksk.lär. Kruse J, E E,. f: fabr,, HuldinL J, skom.: - "V Lagel"bergcP A, f.ok pten Nyman B S, vår"d:", Ljungberg.A, änkefru l, Rydberg A J",skrädd. LNngqvistS,.förrädsin 2,kf., Odin 20, äfv,,adr.' tend. " ". Hagag. 35 (f. d.51)r " Lund S J, stenhugg. äg, -Jehws.onE, byggm: Me.dberg.B;.fröl<en ; " Abrahmsen H, civ.ing. Sanpell,J; A V, mg, Anderson.H, bokför. $värd J A, handl, J-L f' I Bergman H, v'. dir. Tranström H\ prrv.di k:a I Blomberg-P D, tj:m. " Westling C Vo agent J Borgstedt K H, st t. s~. 'S kv. Odin.23 Uv'",, Strömer A, fröken Brown B,R, tjim. f äg.h amm",rlundsmstärbh, Gustafsson' A,-hand.res. B gge H, hand. res. "4 b' Hagberg:EJ, byggn.,ing, : Eriksson J Å; mstr.m k. Hötorget Harg W, tj:m.,, Hedberg Ji:, hand!. -r _".Mlara jljrsaml. Hedenström E G, barb, HesJlelbl d A R, diap. - 6 se Kungsg. 6 Holmin K, byggn.ingv r! Holmgren G. handl,' 8 se ll'ungsg, 8 - Johnson J, byggm. r von,knorring E. änk.efru 10.kv. Upj,.,.aktaren 7 JonssonB, folksk,lär;a Ljungholm C, adv, äg.lannerstjernajv,ko.pt.t Nilsson N; fotogr. \' Petterson, N, v. häradsh.. Märt a; Ellen o. Astrid, Nyqvist lo byggn. mg, Rudbeck -C,R, frih.,t., A omyndiga Palmqviat C E, handl: Stenström H, kont.chef "" Andersson if L, verkm. Ploman E, v. uditör jvablbeck C.A, h'llldll~". Beite C,Ujur. kand. -o Samuelsson J, ing. W hlsrröm G', :kopparsld" Cedergren A, kamrer Sandström T, jur. kand, 9,se NorrtullsI(. 2Z r, ) '. Dufv a P L; hai!dl.1 Wängbepg C G, byggm. j,10 kv.,0din.-24, _ Fahlatedt 0 A,'lär. Åkerlund B C, köpm,,.' äg. -Lindblom A:B, än!!:/" I'lrandin A, fröken. 3 sv. Odin 11,,ilm. 'r ', _ E, pr-ok. äg. Rthlms ilt.dsmiasion, *lsen. E.A, handl, v" Gustafsson C A, -tapets" Enstl!öm F E,,löjdliir. ;J A.n.<le,rson S, hand.idk.a '1 Joh ansson Fr, handl. Lindgren H J, bildh.!är. - *ndersson F, kont..skr:a., MollbergoE L, vaktm.' Rydberg A J; 'skrädd. Dahlgren J A, v,erkm. ",. Nilsson C, skrädd. ' WesterlundAJ,stat. insp. Edberg :!l', cem.lägg. u''',', Norström G, 'kolit. 4. kv. Odin 21. Hertzm anam.kass akont.. _ JL'L,!lagg.und.off. äg.fören.ingenf"6rlsl' eib- Jansson A, diakon: a.' _ 0, folksk.lär:a missionen Rehnström... H, änkefru ThorseU N'E, bckh,.landeraon V, köpm. Rosen D, kont. Åhlund A EJ, lär:a Br andt :EJ,fru Ullm rk, 111 G, än,kefru, - G, fröken Åberg -K, hand.res.. ~.l.; ~ 11 kv, Adam o" Ev a 13 D hlbom E, f, skollär:.. 12 se Norrtullsg. 2<l;,.,,> äg. -Österlund D o, Ander Joh ansson 'G, fotogr. _ r Kungsholmsbrog.20 äg. ~Baurngardt G E, fabr. egovid Mariebergsg. äg.-sundström H, änkefru B G O äk Fogman C G, banktj:m. erg, re äg. Mos isk a församl. Gavelhblm E M, änkefru Bergwall E EJ, folksk.!är. (6) kv. Isbryt ren 6 ' Höglund E, kamrer Carlsson O, kendit.. EIgen.tierna G M, post.. äg. Aktie»ol. Tobaksfabr." Skandinavien 14. kv.hästhufv.10&1l; expo Ca..Iissendorff-GAH,verlnn. hörnh., äfv. adr. Ox- Fredrikson H, änkefru Frick EJ O R, kamr. torgsg. 18.Groschinsky S K. dir.' Lindgren J, verkm. äg. Sthlms st ad Lindskog M, dokt:a 'Söderberg CF,stenh.mäst. Ahlström S, fru - A,:Q, man... (S, 10) kv. Isbryt ren 6 Andersson H T, biljardäg. Sundberg A D, häradsskr, äg. Metanfabriksaktiebol. Brejby'W,,-, kondit. ~ kv. Odin 22 '. Sporrong. 'J ' Claesson C E, fröken ag. Grubbens C! grossh. Ohlsson KJ.T, ing. Damm C T. polism. Ande.rssqn A. dis.p. _ kv, Isbryt aren 2 Holmberg J, tapets.. Lindstä! 0 A, pol.konst. Dahlrn T G E,.dlr:. Engberg J S, äkeriföreat. äg. A..B. Pumpseparator - Modig A, änkefru Erikson K J, handl. Skott G,. slakt. Hallström Grson G, kass. 15 kv, Vinkelh aken 16 Kvarnström G A, fabr, äg: Sthlms st ad Lindqvist O M,,lwnt.chet Persson J A M, vaktm, Lundberg A, hand. res. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebola'get Ignatligriind /3tork. f öreasnl, :;! kv, :tur'ydice l, se VlI,, sterlångg. 22 -, SVEA. 13 bro~inggatan.~ gz

17 Ignatiigränd "::"Jakobsbergg~tan Å kv.~urydice 2; äfv. ICassel A MI fru " Ivenon.g ataa 'rt, ~ KjellestFöm'E, fröken adr. Göran H'elsidgegI': - I E,~ förs.1;j:m-._,,eng'lbr. /örsaml, "J.- Klefllerg M: fröken. 1 A ",r ~ I 0, aman.., 3,3, 7 iv. Trojenbdrg'J'7 Lindb'ohm J '0,,~rök?n ' äg. HalliJ.uisth S, fröken, Gustafsson C S, agent ~g. Sthlms' stad' 'v M.athlesen R, ~roken,." 'l " ",10' Haglind L, änkefru Berglund' J A, mäl., '., " Ronne A M,.före,t:a l, laed" lsg lltaa' M -Lindbäok V, brefbär.. S kv. Norrtälje 18,j'C! H,.16 kv, Jeriko,13" Kungsh. /or"'{jml., " Pettersson K O, kont. äg. Asker J M, frkh, Ö. Bo ag. W:m Hellgren &,(W Ikv.Stenbrottet5:äfv. adr: Settergren G, banktj.m, IanderA musiklä1- l. Andersson C.M,,;handl. Parkg, '16" Sjöstedt A H' R,' ing. 9 kv, TrOje';oorg 12. Lindquist I,age~t, äg,.fastighetsaktieb.birka Btenström- T, med.,kand. äg: CarlsonsJ F. stätbh.. Wahlgren A,G, forgy~l Ahlström J A, lek.för: '( Stälhane A, ing. Carlson L lära ' " 17 '<kv.oxen st. 11,. BackmanrO: A, instr.mak."tegner A G, fru 10,se En~elb~ektsg.15 i7, äg, Asp.enberg A E; löjtn. Boman OM, f.' bruksförv, Wallendol'ff A, kass. ' (, r Brusewitz P V, agent Htnricsson-L,.fru Wallman S,EJ R, löjtn..eriksson A M, sjuksköt:&- ~ lp A E; cigarrh, 1.9 kv. Roddaren 28 Jal~ob8berg, Hiljding C H 'fabr.. Hult C A, dir. äg. Svensson L P, byggm. Marw /orsaml. t- A E '.' - W, Ing, Björlin K J,... erkm. kv, Tängen l Holm M Th, juveler. Karlinder K A, lärov.adj. Bouvin CW, elektr. mont. lig. I;Ithlms stad ), " Lagrelius "", fru Larsson :tr, banktj.m. Evaldt W, fru '..l- E kass.. Lindh C, 'air. Palmblad-O E, Inkass. JakOb8berg8g"tå~, Lind~en EA, advokat Marin' M, follisk.lär:a Peterson J A, bokh. Ohlson F, hand.idk:a Mänsson J, prok. Romanins C I, kont. (1-35; 4-34) Jakobs för Tauscher:B, verkm,. Nelson W, kont. Bvanström E S, hand.idk:a samt, Tyeelius I, fru -r. Nlläs C G, Iok.för; ~1 kv. Roddaren 27 (37-45; ) Klara/ör - P, Vtnhandl. ' Spira A G, änkefru äg,.forsberg H, kamrer saml. w_eostemrb~edrg"r A; ehton,f,'f"u" Stigler J EJ, lärov.adj. Andersson.A, smck.mäat. 1 se Birgerjarlsg. 15 Thunberg Al postexp, - H, bokh. 3 se Biblioteksg: kv~ orerlko i4,.', 2kv.Värdtornet8;äfv. adr. Fredenholm R E E, kassta 4. se Birgerjarlsg. 17 äg. -Granberg S'M, frö!l;en Parkg, 14 Hultin J, journ. [ 5, 7 se Bibliotek~g,:; Blumenthal G, skrädd. äg. Fastighetsaktieb:Vård- Larsson A, ing. 6kv. Vildmannen7;hörnh., Boström EJ, sömm.a ' tornet',. 'Löfström K G, skom. äfv. adr. Btbltoteksg. 9 Ekman E 0, maskin." Ahnk:v:istB, byggm. Nilsson H, handl. äg. -Olsson C G, byggm, - H, b:ärtris:a ' Andersson J, förrn, - S, artist' Apelgren A, kopist Johansson J A, förrn. Cederlund Th, kont. chef - W, ing. Blomkvist A E, maskin, Lunden E, handl. Egnell U, fröken. - V B, barb, Ekstrand J A,.hand.bokh.' Rosen A H,-fröken Fleetwood K E G H; frih. Schoug E J V; ing. Ekström H K, hand.idk.a WestUng K,L, byggm. Sundberg F A, stat.förm. SchreuderL, boktr.. Gelin A yr E, kopist 19 kv. Oxen st, 18' " 3, 5 kv, Stenbrottet 4; Strufve M, änkefru' (:tertz H, med.dr äg. 'Lagergren A 8, fru,se Flemingg; 53'A, B Sundblad A, byggm. ' Hellström C. Th, perukm. Anderson E M, modist 4. kv. Värdtornet 9; har Svensson G, ing, Nyström B M K, fru Bergström A, köpm. \ äfv, adr. FlemiIigg. 51 A 23 kv. Roddaren li6 - K, grossh. Brnhn 'E M, tapets.. äg. Klamming W, arkit. äg. W Wiklunds verkst. Schmidt C, tandläk. Ek E, ing. Andersson A, byggm, Aktiebol. StrandbergiJ, med. ljc. Forsberg K A, gaständ. Johanson T, fru, 25 kv. Roddaren 25 Wahlström A M, kafeidk:a Frid N G, reparat. Joulin G, utsk.förest:a äg, W Wiklund. verkst. Östergren S Ch, skådespca Hedlund T, vinhandl. - J F, änkefru Aktieb. 8 kv. Vildmannen 2 Lagerlöw C H, ing, Lindgren E, slaktmäst. Ingemarsgatan äg. -Johansson M, fru, Larsson o E 11 Lundin -OJ, sjöka,pt. (2-12; 1-1) Jotu«/ö'" Ahlborg K E, handl. Lindegren S, op.sängta Plan G, bag. l,. saml. Bergström H M, fore-8t:a Lund A, verkm, Rune F, l:.te ttltsyn.man 1 B se Birgerjarlsg. 121 Envall A, mönsterrtt.a. Norgren M L,' hand.idk.a Samuelson C, hand.tdk.a 2 kv. Staren 16; äfv, adr. Guetafsson AV,hllnd.idk:a Sidvall C, handl, Schwedler M, agent Birgerjarlsg. 117 Lindblom H, tj:m. - S R, hofr.not, ' ; Törnell T 0, v. häradsh. äg. Hallström A, godsäg. Lundström 0, hotell'v, Söderbåum J' H, kapt.'., Wandall P F, apot. Ahlin M, fru Malm K G, ing, TholanderCW,opt.inetr;: - 7 A, B kv, Roddaren 11; Berglind G A, kakelmak. Svanholm K, fröken " I mak, se Flemingg. 36 Carlson A F, måt.mäst. 9 kv, Kvasten 4 '20 kv, Jeriko 16 9 Å, B kv, Roddaren 16. Jarl A E, sjökapt. äg. Axel o. SofiaAlms stift. äg. F"stighetsaktieb. äg. Crusebjörn A G, änke- - F, handl. Ekblom F L, bokh. Brunkhufvudet fru Modin A R, handl. Frölen L, kont.bitr. Ahlstrand C E, und.ott," Andersson O, bokh. Wahlgren B, verkm. Hellström l3 E, Iär:a,( - Z, fru ' Francke L, fru 3 se Birgerjarlsg. 116 Kalen Ii; M C, bokför:" Brock A.N:son, instr.mak. Gustafason A, hofsl. (St. Ingemarshof) Karlsson A R, skom,. j Ekman E, byggm. Källman Ph L, verkm. 4. kv. Staren 17 Köster Z, sänglär.. Larsson A J, lär:a 1.1 kv. Roddaren 15 äg. Wengelin L, grossh. Othzen J, lagerchef Lindqvist T, svarfv, äg. Goventus G, v.jconsul Berron E. Petterson K, handl. Norbeck P A, snörmak. ' Oarlsson C M, musik. [Holgerson E A, vaktm, Richter C, fröken 8chaurek J L, portf.mak. Ehrlin E J, bokh. Kjellberg G M, grossh. Schelin A L, f. hand.res, 21 kv. Oxen st. 12 Wahlström J W, red. MUller E T, musiker 10 se Norrlandsg! 18,äg.-SandmanES,änkefru 13 kv, Roddaren 14 Söderlund A. bildhugg. 11 se Norrlandsg. 16 " Bergström C W, agent, äg,aktieb.wicanderskork Ziebeck 0, musik, ::J.2 se Norrlandsg L, modehandka fabriker 3 se Boslagsg, 32'A, B 13 kv. Oxen st. 10 &15, Magnusson A S, elektr. 13 kv. Roddaren 30 4:>se Roslagsg, 34 se Norrlandsg. 15A, B Uppström G W, musikäg, W Wiklunds verkst. 7 se Roslagsg kv. Jertko 1% serg. Aktiebol. 8 se Roslagsg, 61 äg. Schumacher CW,fabr. 22 kv, Jeriko kv, Roddaren 2g 10 kv. Kräkan 6 Dalberg K F" vaktm. äg. Wennberg& Ramstedts äg, Bostadsfören. 29Bod- äg. Aktieb. Manhem Lundström H, skrädd. ängkv, aktieb, daren 12 kv. Kräkan 7 Petterson C W, verkm. Bosman J, gen.agent. Behrens A R, förrådeförv. äg. Sthlms stad 15 kv. Oxen st.,16 Jonsson A G, f, mag,förv, Bergström E, med, kand. - sv. Hvilan 3 äg, Akt,bol. Sthlme prakt. JuelOh; kamm.rättsräd:", Brinck L E, r hofr.komm. äg. Sthhhs stad ' hush.sk. f. fiickor Palm C M, 'red. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVE~ 13 'Drottninggatan.

18 1220 Jakobsbergsgatan -J akobstorg. Sandin C G, fabr, 32 kv, Hammaren, 13 Andsrsson J'W, gravör Stahre. F, förs.tj:m. Svenson A, agent äk. Sthlms stad Ringström C A, äi\kefru Sundblad G, apot. a " 23 kv. Oxen st, 13, Bergström L H, tapetser. 45 kv. Putten" ra Böderbaum H, bokh.illtl'. ig, Rundquist A, fabr.idk, Brunellus D L, poltsk.. äg, ~etlehem.skyrkan Östberg H, v. häradsh, Blomqvist A, skrädd. " Delin E O, pollsk. Hedlund C A, bit n.\sek;'" 18 se Drottningg. 10 Bohman A]t, fröken Ehrnborg A R, poltsk. - C N, folksk.iär., 19 kv. Johannes st. 1 Danielson P, skom.mäst, Ekenberg A E, typ. I - R, sjuksköt:a ", äg. Svenska Teknolog-, Frykholm A, sknädd. J' Gustafsson J A, pollsk. Lindgren G R, vaktm.. ' fören. Hagman H C G, änkefru Hirsch G N, pollsk. Montelius, K J, pastor' 20 kv. Loen 11," Hede)ius,J, änkefru Johansson K G, poltsk. - R, mjlsiklär:a äg. Ditzinger R W, fabr. Petterson C R, tapets. Larsson J E, korgmak. - S, folksk.lärra Paulson P E, källarm, Rundquist P,.prok. Liknodnbsetr.g C A, pol.öfv.- Nyberg,A W',,fotogr. 21 se Drottningg. 8'. Svensson M, damskrädd. 22, 22 A,kv. Loen '{ Wiekberg C F, musikdir. Ljungberg s :» N, pfv,-, Jakobsgatan äg. Typograf. 'föreningen Ålund M C, fröken poltsk. lt-13; 4-14) J-ako~sfö"- Forsl)lndM G, fabriköt 24., 26. kv. Jeriko 21 1,Lundin A A, änkefru ( 9 1 sa,;/, f" Miller C' G A, gravör 22, 23; hörnh., ätv.adr. Mattsson F L, poltsk ; 6-3 l Klara' ö - Pettersson A, hän<!,idk:a Regertngsg. 52 Sundell V, pollsk..' sam., Wentzell 1>;H, handl. äg. Wennberg &Ramstedts Törnqvist C, pollsk. 1 se Jakobstorg 3 23 se Drottningg, 11 R kv kt b wester~en'k, polism. 3 kv. Jakob m kv. Loen 8 '. ng.a ae. Ö f '." Daelander J, postexp. berg E, det.konst. äg. Ca.rlsson A, änke ru äg. Jesperson S,,arkif. Grundat A, med. dr 83 kv. Gräfli)lgen 11 Hall G A, hand.idk:a 25 kv. Tigern 4 & 5 & 6; Hagströmer S A E, t. f. äg. Cederlöf G, handl., ' 4. kv. Jakob st. 1,& 2; hörnh, ä~'y.-adr.akaderev. sekr. Arrhenius A W, skrädd.m. hörnh., äfv. adr, V:Träd: migr.. 6, 8 o. Fredsg.lO Hellberg H, h.ndl. Bengtsson F, änkefru gårdsg. 5. äg. Aktieb. Norrlandaban- _ M J, änkefru - F, bokh. äg. Jakobs föh' ken ' 'i Henning 0, op.säng, Cedell E, skrädd. Beskow A, fru Bengtsson K J, llh'kefru _ N A, fru Finnberg K O, handl. I -, 1", författ. Linden AF, vaktm. Herzog K, dir! Hultman F A, und. o)!. Ehnqvist K, kyrkovalttm. Lundholm 'K O A; vaktm, Karlberill{, grossh. Kamke l, artist Gustafson A M, klockare Westlund J F A,,IIlaskin. Karlsson J O; skrädd. - J, spräklär. Hammarsten F, e. o: J,tof- 26 kv, Loen 9 Litzeu C J, ordn:m.. DaMen C B, e. o. folksk.- pred. äg. -Ruudh A Ch K, fru Lokrantz F T, dir. lär:a ' - S, läl':a. Cedergren T' L, skrädd. Nordberg C E, skrädd. ' Löfgren C V, skrädd. Lindholm Hj G,pastoratil- Ruudh?, hotelläg. Söderberg S E E, dir. Nilsson J E, kassör I adj., 27 se Freds/(. 12 Tillman B JD,'med. ltc.! Nordfors A, skom. Sebardt F, pastor' 28 kv: Loen'lO, hörnh., Wennberg H A, grossh. Nordlander J;,boklI. ' 5.,se Arsenalsg. 16 äfv, adr.,kl. S. Kyrkog s, B kv. Oxen st. 1~ Odhner G V, am:an. 6 kv. Jakob st. 3 ' ',Kg:Holtemnann O,,,,yt1;,m. äg.rundströmja,med.dr - H M, snö)'mak, äg. Aktieb. Sthlm" dis- Andersson E W, kont. Andersson K- A, sn~ek. Pettersson 11, än.kefru kontobank l' - S, hotellv. Balck F L Suber E,. grossh. Hallner J A, källarm. Bernhardt C E, artist Blomberg K A -AR, hand.«törnqvist K J, ved1iandl....: y L, källarm ' Erhard O, hand.idk:a res. 84.se Malmskillnadsg.' 7 se Begermgsg. 6 Eriksson J M G, änkefru Ek C J, skom. 48 A..,' 8 se Regeringsg. 8, 10 Granström C..L, postv> Hjorton H, fru 35 se Malmskillnadsg se Regeringsg. -3, mast. Lindell G E, danalär. 86,kv. Uppvaktaren,2; 10 se Regeringsg., 5, 1 Högberg l, kafåidkra Noren C E, skrädd. hörnh., äfv. sdr, Malm- 11,13 se Gust, Ad. torg L"ntz, N R, ing. Reuterdahl AK, kafeidk:a skillnadsg ' Myrin E L, kass:a Zitting M, änkefru äg. Bayard CA, fabr.firme 12 kv. Sot Pehr' 12 Olausson C A, artist, Ohlsson G, verkm. ' äg. Boivie A E; änkefru Sederholm E, ing. 27 se Regeringsg. 60 Watz R, smek. Boivie G, grossh. I Zakrisson El 28 se Regeringsg seMalmskillnaq.sg.19B 14.kv.S:tPehn;hörnh., 29 se'rqdbodtorget l 29 se 'Regeringsg. 59, 38 kv. Uppvaktaren 3,<\ äfv. adr, N. Smedjeg kv.sjöräen 1;hörnh., 30 kv. Hammaren 2,, ägv'alk't~ar.ste.nigh. aktieb. Upp- ägs'thglmöteborgssystemet,! äfv. adr. Klara S. :f!:;rr. äg. -wallström A S, (rkn kog. 3 o. Rarduansma- Bodin M, sömm:a Friman C 'V, lack. Stenholm KV, utsk.förest. kareg. 16 ' Elfström AW, pollspfv.k, Hylander H, möb.snick. 15, 17 kv. Johannes st. äg'.statsverket (KgI. J ArIlle. Fagerberg W J. handl. Johansson T, bokb. 1 & 2 &8; äf". a~_malm- förvaltn.), Lundin K G, verkm. Rydberg H, hand.idk:a torgsg. 1 0_ Fredsg. 2 Anderson G E, vaktm, Meyer A.L, agent 39 kv. Putten 1 & 8 äg. Sthlms lnteckn.garanti Bergq'(istJE, e. o..kamm. Palmkvist C, hand.idk.a äg. Lundholm C A V, bok- A.B. ' skr,.. 81 kv. Gräflingen 4..för~. ) Anderson C T, vaktm. - P E,: vaktm. äg. OlaeaonaNL A stärbh. Björklund S, snick.f'6rm. Johanson C A, vaktrn,,elfström A, vaktm, Flodman E G, ing. Gustafasoni O A, hand.- Ljungstrand G E, vaktm, Holmqvist P A F, gen.int. Hörning M C, änkefru förest.,,1~ kv. Brunkhufvudet 1; Hultkrantz A, int. \ Johansson J A, maskin. Hofvander E, kafeidk:a hiii;llh., äfy. adr. Malm- Kullberg F J, f. flaggunll..- Juhlin A U G, handl. Holmström H B W, ing. torgsg. 3 off. ' de Knmvald A, ing. Svensson A, fröken äg. Sthlm s badlmsaktieb. Larsen J, vaktm. Lenänder V H, grossh. 40 se Oxtorgsg. 7. Andersson A, hand.res. L'evin J, vaktm.. Lindvall G.G, fil. dr 41 Å, B kv. Putten 6 Ekeberg H A, postexp. Wenn1und P J,..vaktm. Molitor G, agent äg. Pettersson B AM, fru Kronberg A, maskin. 3~ kv. Sjöhästen'l v. Rijswijk E M, bankbitr. Holmberg N O, skom. - G, und.löjtn., äg. Statsv. (Kronpr.s stall) - H, hofdekorat. Persson 0, tunnb. Lindblom W, sjukgymy.. Johansson G S,1>yg\>ll.illg. ScMele J M, bokh. Schultze C C, änkefru Nyqvist S A, änkefru l- Sillen H F, ing. Weisswange H, fru Odin R, tullkont,. Jakobstorg, Sjöblom K, änkefru Wiström O A, lttogr. Palme R, pos~exp. Jakob. 'för.amt. _ O, gravör Åkerllnd W, tapets, Pehrsson V, bokh. 1 se Arsenalsg: 1~ Sohlberg 11A, fru 43 kv, Putten 5 Selander H, banktjim a kv. Jakobm 5; hornh.;, Video. p' A, vedhandl. äg. "'AnderssonCE, r.gelb- Silfversparre C G"kamrer äfv. adr, Jl'kobsg.1. Wiman G, järnv.tj:m. gjut. Skjöld.G, ing:.,:, äg.brandfö;rs.aktieb.fe'nix

19 Gjestung E C; ~09Sh:.c S,amsQp "1P, ~ir._ '. H - /:, I.lng~., ~ ijauvarfs gr.lind Kunf/sh7 församt. ~ck~. Göken 2Z f Of, g. Sthlms stad, ' Holmström 'G H, vaktm. Lantz C A: hankvaktm. Rundqvrst H G, bokh. S kv, qöken 4 '<o äg. 'Sthlms stad, Blomqvtst A 'V,' l1yrkusk. 4. kv. Körsbärsträdet 3 '. ilg. Sthlm s stad. f Bolfader ]j A, dir.,i G kv. Göken S, IS äg. Sthlms stad 7 kv, Göken 2 äg. Sthlms ~tad Jarlapla" Engelbr. försami. _ kv. Mu~aren 4 < äg. Sthlms stad Ja~lIlplanens norra sidogata EniJel~r. fördan!!. ' -Ikv; J.\it.urarenr4. äg. Sthlms stad J eppes trappor, Kungsh~ för8aml. 1 kv. BergsklIppan st. l; äfv. adr, Kaplansbaeken16 ä.g, Sthlms stad.. 'Jaköbstotg--Jlingfrugatan.' kv. Torkanl5~ ä.tv.'iidt.engetröm fr;urm k.,~. Erlandasen w; tapets, Drottn1nghueg;. 5' Landroth f!i 'G ~E 'P:son; Karlsson K"bokh. äg. -Nilsson A 0,.änkefrU bokh. {.,'.! ',' Lind B R; farm. kand'.' GyUenereutz l'm; änliefrn Lindblad E, fru 'f '" :i Sjöstedt M, handl. SjödahI H K, änkefi'u: I Myhrman' E H;, fröken " Svala C F~ kont.chef Wengelill: A, bryi'~.tfm. - HC'änkefru '.'", 7 B kv, Sjökalfveil18Nl Österman C G, snlek. Nordenskiöld B, äpkefru äg. Hedvig Eleonora förs. 16 k-;:drottnlnghuset l', - G H;Ej, und.löjtn. o. KäUaniler A Ji kyrlwh. äfv.adr.drottninghusgr.4 WeUandel' A, vaktm. ~ Leuwgren.F VA, änkefru äg. Drottninghuset.. l Moren J Jr, klockare". Falk Th, l'öre~t:a.. Joh'ltnne8griind (Staden) Pettersson E, folkek.lär!a 18 kv. Höjd~6. 7;hörnh., I Stor!;. föreamt, "" - J, kyrkovaktro.,f äfv. adr..j:)ltas backe 8, 1 kv. Phrebus S Sohröd&rhelm E P, ~a.t.. äg. A)l:tieb. Brummerska äg. 'I'empelman G, grossh. adj, "r'., skoljmsbyggn. 2 kv. Glaucus 5' Öström G. F H, aman.. Brummer M R, fröken äg. Aktieb. Bröderna -t, J;~. H, tj:m, Kruse A o. ;E, bitr.förest. Ameln "'< 'o. 8 kv. Sjöhäste" - E, sjuksköt:a. Falk A J, brefb,' förtnän ig. -Vlmdel.A J, 'IDr.l. - H, lär:a B kv, Phosbus 2 f' t Anderson K, änkefru Steinmetz E, skolrörestre äg.fastigh.bol.öste1'jnalw Florman A G, bildh. Sundin K J, vaktm, 4. kv. Glaueus 6 - E C, e, o, lär;a.. 20 kv. Höjden l äg.;ylkltindo,skeppsstufv. Sehön P A, hoftakej äg.:' de Champs H L o. C Gustafsson C G, vaktm, Sebarth C A, änkej~u. L, kaptener o, Murray Westerholm F O, 'bökb, Svendsen C, vaktro. E H, fru. G se Österlångg. 43' Zetterlund ]l '1', konsul de Champs C E; f. komm.; 9kv. Sjökalfven21;hörnh., kapt. ' J ehennlsberg'. äfv. adr, Linneg. 34 Lagercrantz K -F B, lln,l.. Oscars försami. äg. Witting E o. 'L, husäg. löjtn., ', äg.kungl.maj:to.kronan Beve C L E,'bankkamr. 'Nyetröm A.E, änkefru 'Nilsson G A, arkit. ' Bengtson V, hsndl, l Rosen E, fröken._ ' l.. Blomberg G, bokh'3lf: t Sonden A, lär:a Lagenheten :Johansdlllo - S, int. '), 2;;1 kv. Höjden 1 Oscars forsarnl. I l Jansson 'rh, dek.j}!~l. äg. de Champe H L o. C äg. Joulin A, groash.' o'. Karlsson E, kasara L, kaptener, o. :Uurray Joulin E o. H, ftökn.,levinsohn e, darnskr., E H, fru '.. Låttman l, K C, i"öjtn. Fasgeraten E F L, tj?m.:~ Jnngfruga.tlln. r I Person A, Jröpm. (If Frykholm E, fru H. Bleonia jörs~mll Textorlus 0, skådesp. - p E, barnm, 1, B ee Storg. 3, ~ Wahlström R,.appt., Herslow E, f. juet.ra;d 2 se Storg. 7, 9 Wänggren E,'ha"dL ;Johanllesgll;tan Leijonhufvud AGA, kapt. 4. kv, Sjöhäeten 2 10 kv, Sjöhästen ö Johss försami. Lizell S, musiklär., äg. Linden K J, f. fanjlmk. äg, Berg E, dek.mål. 1 se Davldbagaresg.26A,:B Kjellberg 0, änkefru Allander D E, banktjim., Anderseon A, asaist.. 2 se Davidbagareeg. 22,24 Malmberg A-T, fil. dr Andersson H, hand.idk:a Karlsson V, J, smekare. B, G, 7 kv. Johannesm. de Mare E M H, banktj:m. Höglund L K A, 'vaktm, Lang J E, skrädd. 1&2&3&'4&5&6&10& Schönmeyr F, kontr. Möller G E B, inkass.. Lindgren 4-, sädetmak. 11 se Målmsktllnadsg. Swartling H E, trafikdir. Nilsson B K, bag! NIlson E, ing., 62, 64. Wahlberg E, skolför~st:a - r M, bag. Rosengren K, ä"kefru 4. kv. Torkan 10 - K E, gyron. dir. ' Wall K, fru Schelvander J, dir. äg. Andersson A, f, handl, - L, lär:a - Z, fröken, 11 se Linneg. 31 Johanson J K; hand.ldk:a Wahletröm' L, fil. dr l> kv, Sjökalfven kv. Sjöhästen 6 Johnsson J'G A, skrädd, Wirgin r, byrådir. äg. Bchumburg R, konsul äg. Talen D, godsäg. Löfgren J A E, handl, 24. kt. Höjden 2 Bllletröm R, handl,", Carlberg G, mäl. Rosen L, hand.tdk.a äg. 'de Charnps H L, kapt. Björlin G, gen.iöjtn,' - H, fru. - N A, boktr. Bratt A E J, änkefru Carlsson R, fqlksk.lär:a Carlborg K G E, vaktm, Söderberg M, bokh. v. Hofsten, E A, öfv:.. Elllot 0, f. godsäg. Eriksson A, und. off.. 6 kv. Torkan 11.L; S E, löjtn. Krook A, dir.. "Gernandt Ström H, änkeäg. Abrahamsson N, rese- LJljenroth F, f. dir. - K, S, bokh. fru expo Nissen H, aman. Netzler G, ä:qkefr.-uo? J'ohanasqn A P, åkare.almqvist O A, agent Nordin J, fröken Sjöerona C A, f. Iandsh, Kant S, fotogr. Davidson N, lag.bitr. v. Sydow G, lär:a _ ::- C H, hofr.not.. Lyman H M o'. A M, frökn, Vestergren N, sadelmak. VikIand M V H, fröken, Ostberg B C, f. op.sång.a Löfgren V l, fröken Åberg K A, te'lef.förrn. - S H S, dietr.ehef 6 kv, Sjöhäeten 3 Nyström v A, registr. 8 kv. Torkan 1~, :;16 kv., Höjden 3 äg. *Johanson P, egend.äg. ~ehuman F T, fan]. ' äg. Andersson C, landtbr.' se äfv. Begeringsg. Tll, n3 Andereson H, prakt. läk. Österberg H','j'röken Oarlsson F E, entrepr. äg. Lagerström G, kassör Cavallin W, löjtn. 1B kv, Jungfrun 6 Edman 0, verkm. Borgström H 1', skädesp.a Colvln W M. attache ig. Caelsson A, v, häradsh. KuUberg P J, bre,fb. Cronhielm C B S, grefve Haglund l'l E A, 'fröken Carlsson A G, brefb. Sandin O, kont.bltr. de Champs Ch L; kapt, Lindström R, kemigr, Erikson P A, handl. 10 liv. Torkan 13 Janson A, grosan. Lokrants H, fru Mattesou'K W, skom. äg. Rydell.S G A, fröken - A, tel. aseist. Oxehufvud M, fröken Svensson E, pol. konst'. Brozin E A, telefon. Lundholm C A V, bokför!. Peyron C, revisor 14. kv. Sjöhästen 25 Engström G, fru - T, lär:a Sjöberg S, k mrer se Linneg. 36, 38 Öhman S, fru ' 28 kv, Höjden' 4 Vult V. Stejem L, fru 11> kv. Jungfrun 1 12 kv. Torkan U & 16 'äg. de Champs H L Q. C Ohrn L, fröken äg. Johansson L, hus äg. äg. Lutherska misstona- L, kaptener, O. MurrIlY örling E, hand.idk:a Appelqviet U T fören. E'H,!,'ru - V - S, fru Bruce U S T', änkefru Carlberg P M, bruksäg. 7 A kv. Sjökalfven 11 Carlsson FO,ftagg.und,olI. Fröding S, fru - S, eiv.ing. ig. -Erlandsson P, f, kop..carjsten K, änkefru Hartman L', fröken Cavallin B, rädm. parsl. Hultström D, bokbind. Brand- och Lifförsäk ings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - ~ ~ 2J

20 1222 Jungfrugatan -Järnvägscentralstationen.' Lundh M, frökea, " 27 kv. Ynglingen 7; hörn- 3S h. Rapphön. 4. Hörn- Olsson H fru,j.. T hus;äfv. adr. Ka.rlav. 24 h., äfv,adr-.tyskbag.g.12 Rydberg ~W(').0., änlt<>fruäg, Leuhusen A, frih:.. äg. af Funck H, änkefru Beger :MA, handl.! Ametn R, mg. ' Ahlberg V, fru Stockman M, fru' Dickson e R, jur. kand. Althin L, änkefru 16 se Linneg. S3, 35 GiIllin A G. hånd.tdk.a Björklund e A, byggm. 17 h. Jlingfivn" 23,Leuhusen N, änkefrih:a Cederström A W, mäl. lig. -,.u.lström G, tj:m., Petterson J Edv, dir, Fahlgren J E, skom.'.' Acb'arius fr O, änkefru Robberte A, kamrer Flygare N H, änkefru.a Ahl8tröm Anna, fil.' dr I Siewertz L G, kondit. ]forsberg E A, änkefru - J,o, tj~~tem. J' Tarras WahlbergBA,kapt. Ftrchslm A A, änkefru. ' Lagerherm.E, 'frih:a - l3 L' A, änkefru'. Gustafsson G, e. kont. bitr. Sandberg 'J, hand.idkis 'I'hunquist C E, grossh. 'I Johansson "N.. Ter~erus.ljl,"lär;a. ", - M O, frökim " Ljungberg E e, änkefru 1S kv.,brjmdmästa,en 12 Unge W'T, öfv.föjtn. Poege G, retusch. lig. Henril<sson:qO L,stu.:d., 2S se Kommendörsg', 21 Rosander K F, kont.chef, o. M e, fröken "." 29 se Karlavägen \l3 RudbergPOW,häradsskr. Dahlgren T,.,Y, änkefru.. 30 ltv. Brännaren 9 Rytterb0"15 B, änkefru '. :rrredric~son M; G, hand.- äg. Falk E, änkefru Samuelson 'A M, änkefru idk:a, Brevitz K, fil. kand. Stawsbröm" K L A, pol. Helge H F, kassör - S A, handddk.a konst. lukanson M, frök;<m Drakenberg M E, änkefru Theikvist A, fröken _ J, fröken.,. Hjärne V,!röken' Wastesson B, musiklär. Nieolausson C W, urmak. Lagerquist C L, mäl. Ulfsax A F, handl. Njurling E A, regiss,ör LUning 'G G, poatai.m: Öfverberg J P, urmak. Pihlgren K I E, bok~.. Löwenhielm H, fröken 40kv. Rapphönan 5, äfv. Skoglupd J K, kamrer Marelius F K T,.banktj:m. Tyskbaga.reg. 9 ' Wikman E G G, fru Nordenfalk S, frih:a äg. sthlms stad Winge J E, varumäkl. Rosen L, byråchef 41 kv. Storken 8; hörn- 19 se Kommendörsg M, telegr. hub,äfven adr, Sibylleg. 20kv. Brandrnäetaren 21 SilfvetsIOöldEME,fröken 60 äg. Hamilton E, grefv:a Zetterholm E M, änkefr.u äg. Aktieb. Sthlms arbe- Barken 0', änkefru 31 kv.tjädern 3. Hörnh.. brehem r Carlberg S, änkefru äfv, adr, Tyskbagareg.10 Andersson A Y, vaktm. Danckwardt e G, ing. äg. År-felt A, frkn - A, kakel. mak.. Enblom H; fru Backen, A C, fru' Frykman AJ lär:a Gihl C k. t k Bengtsson, I; stryk:a Lagerstedt A, folkbk.lär:a L~udo;' $:llfr~ r.. Cederblad A W, f, handl. Loven M? änkefru H,.:. Fröung M, frö.ken - E 0, fru ' Lundblad e G, l:e post. Kronholm 1I:I,fru.. Dahlbäck G; E, lär:a. vaktm. ' Svedberg E, fröken,'.\ Ehrling,M, fröken Ridman A, 'änkefru 21 se Kommendörsg. 26 Hallberg J A, trycksörest. Sohlman BV, folkskolel:a. Hanson A, fru '. \\Tilking' A', 'fru 22 lov.brandmästaren 20 Hu'ltgren E, agent,43 A, B kv. Storken 6, äg. Kander A V, ing. J'acobason U, f. trafikchef Be SlliyUeg. 62 A, B Dahlberg F J, 'maskin., JohanBson A, skom. 44 kv. Rapphönan 6, se Fagerell J Y Y, tj om. 'JonaBson G A, trikass.. Östermalmsg. 11 Flortn M, sömm.a Jonson A',hand. agent I. 45 kv, Storken 5 : Hag M; fru Jonsson I J o. A, frökn. äg. ForsBlund R', skådesp, Holmberg.B. f. verkm. Kramer L K H, mäl. Berggren G, hand. res. Hultqvist J H, poj.konst. Larsen' A, musiklär.a I Berlin S M, falltigh.mäkl Lindberg Y, post.kontr. _ S, lär:a, Berndes L, f.'dibp. Mänson S J, barb, NilBson C, mål.mäst. Eklöf A, vaktm. Pettinelli 8,. kom. Peterson A E, kont. Frölander A, fru' Svensson K J F, vaktm, _ M e, lär:a Krokström E F O, fröken 23 lov. Ynglingen 8 Petersson O E, f. tullupp- Lindkvist- J G; skohandl, äg.~ Carlströms E H, 's.m., Lundbäck J, änkefru i stärbh, Pfeiff A, fröken li'iyrtin J, e, o. hofr.not Fick E F L, f. löjtn. 'Salbom W C A, post.exp, Tempelman F W, dir. Hallberg J M, bag.idk. Sahlström J R. Inkaas. Thulin B N, ing. Hultberg A, agent litarbäck H V, 'linkefru WilhelmBson C, mål.mäst, Werner J, fru _ O M, sjukgymn. Zetterström H, red. 24 kv. Brandmästaren 19 Svenson S 4,.gravör. äg.!levin e L, husäg. Bvensson A H, banktj:m. J utas backe ChriBtensoii CE,banktj:m. Uhrbom G L, f. bagare Joh:s./örsaml. _ H M K, änkefru Wallinder O F, kamr..1 sv. Italien st. 10 Holm K C, änkefru 32 se Xarlavägen 26 ag. Sthlms.stad... Holmqvist Y, brefb.förm. 33 Be TYBkbagareg. 9 4,!.6 kv. HÖJden8;horneg., Lindahl I A, hand.idk:a 35 lov. Tjädern 5.. afv. adr. l\.egermgsg',.99 Nyström IK, änkefru äg. Lagerwall 'A, fru ag.karlberg M P, bruksag. Runström A, änkefru Adlersbam N G L, bank. S se Johannesg. 18." Jiirntorgot.. Stork. jör~atrll. SS' kv. Trivla 3; 11&, adr, Prästg. 84 äg. Schul4 H C J, frkn, Boström A H E, fru, kapten C, A V Schultz' barn O. Hjertström J C' M. fru 1- earling T., 55 'kv, -Pluto l äg. Statsv. (Telegrafverket) Fredriksson R, vaktm. LilljefQrs P.G: vaktm. 7Slj:v.Deucaliop2;hörnh" äfv. adr, VäBterlångg. 78 äg. Aktieb. Arb.ring:s bank Abrahamson A, ' 'Verner AJ' handl, SO kv. Medusa ~, Be Triewaldsgränd.'1 ~1, Be Västerlängg. 81 S3, kv, 'l'rivia 2',äfv. adr. Prästg. 82'. äg. -Rylander C G, )lahdl. Andersson A, hand.bitr. - J, E, hand.bitr.. 1 Beskowe F, källarm. Eklund P G H, vaktm. Fromm S, fru ". "~ 'JiirntorgBgatan Stork. [örsami. 40 kv.' Medusa 3 äg,: j\ktieb. 'Juliu,s Sl{iörs järn- o. redskapshandet Janason E R,' b'qkh.1 42 kv. liiedu:sa'1&2&'6, se KbrnhamnBtö'rg 61,' 57 kv. NarciBsus 3;' Ing, fr. S" Bankogr', äg. GrdU M,änkefru,H,ft1\U o. O, ing. Winqvist e A. 59 kv. Narcissus 2.. Ing, fr. N.. Dryckesgr., äg. (l-,roi1m änkefru, H, b fröken o.,ing. Dahlqviat E G B, stutvare - 'M, kafeldk.a. - G 1), kaf~idkt 61 kv. Oadrhus2 äg. Lindholm: M, bag. o. Ekstam N M, jägm. Hedström, A E, Kä,Uarm. 63 se SIUSBplån63,A,'B Järnvågl\n,Oscars för saml, 1, 3 kv. Trehörningen l o. Bergskl. 7 äg. SthlmB stad Jiirnvågsplatson (gamla) ljlaria.församl. se Söder' MäiarBtrand.3 Wretman E A, vaktm. tj:'m. Jiigarbacken Jiirnvägscentral- 25 h. 'ynglingen 9 Landin 'J A, Bkrädd. Oscars jöpsaml.' stationen äg.. JohanBon T, häst- Nissen e, karameufabr. äg. "Huselius 'C E G, v. -Kiara; jörsaml. haudl, Pehrsson O, hormästl ' lhäradsli." l kv. Lappen 'L, 2, delar al, Bergqutet E, atrykirn-. Pettersson K o.' S, frknr IEngnell K H, 'banktj:m.' samt kv. Uggleakans l, Bergvall 1/., änkefru Torge M, fröken Jiigaregatan del af 1 ~alk: A A, lästskär. Tornberg H,, Maria jörsaml. äg. statsverket" ~~ Öhrling E B, skom. 36 se Irarlav. 45 A, B, e 13 kv. Haglet 2'... \ Braf e H; vaktm. 26, se KommendörBg..3.7'seÖstermalmsg.13, 15 ag. SthlmB stad l Johansson J H, vaktm. -"'---_ _..._

/ Odengatan-Parken Hvita Berget. [135J

/ Odengatan-Parken Hvita Berget. [135J / Odengatan-Parken Hvita Berget. [135J Watz A H T, postkontr.,skoglund M, fru Benaström K M, ing. Berglund C 'J, ekom. - E,.rru Sundell H M, v. dir. Bergste

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

VIKI.NG SKOKRÄM [87] -J ärnvägscentralstationen.

VIKI.NG SKOKRÄM [87] -J ärnvägscentralstationen. Jungfrugatan -J ärnvägscentralstationen. Holm K L mål 26 se Kommendörsg. '28 Kellberg J M, frkn Littke S A. ',~ ", 27 kv, Ynglingen 7; hörn- Lindroth K 0, rit. Lundqvist' A, leg. pik.- hus, äfv. adr. Karlav.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drpttnlnggatan. Jungfrugatan-Kammakaregatan. SI se Västerlångg. 81

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drpttnlnggatan. Jungfrugatan-Kammakaregatan. SI se Västerlångg. 81 892 I Kilandel' O, handl. Landgraff A, disp. Larson AJ musiklär:a Larsson SJ lär:a Pettersson O E, f. tullupps.m. Rogh U J, änkefru Starbäck A W, sjukgymn. - H V, änkefru - O M, sj.sköt:a Uhrbom G L, f.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sjöholm K A, verkm. se : au sg. äfv. adr. Herknlesg. l JohanssonHE,hand.idk:a

Sjöholm K A, verkm. se : au sg. äfv. adr. Herknlesg. l JohanssonHE,hand.idk:a 1268 Prästgårdsgatan ~ Begeringaga tan. Freden A M, fröken pålsui~.gatan 3kv. VinstockllD2;hörilh",t 20 kv. Jl!l!:ob'st. 10 Haglund K, änkefru Maria.försami, äfv. adr. Jakobsg. 9, äg. BJörkl1lnd B,.änkefru

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. I Slottabncken-s-Suickaregatan. - I \ fig3] AnclerBBol},,,;f,,-i\..)

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Arver Scramble 2008 Klass Arver Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Datum 2008-05-18 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Clas Holm 8,6 58.4 Tony Gunnarsson Lars Hedström Anna Domberg

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Startlista, par/lag: Volvo World Golf Challenge 2014

Startlista, par/lag: Volvo World Golf Challenge 2014 Startlista, par/lag Volvo World Golf Challenge Datum -0-0, 000 Bana Skedhult 000 00 0 030 00 K Bergendahl/A Södermyr H X Kristian Bergendahl, Gul Anders Södermyr 3, Gul 2 A Storme/L Bergström 3 H X Lars

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2014_2

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2014_2 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2014_2 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-08-10 Särskiljning 1 T

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya 12:00 1 - Blomberg / Färlin 59 BLOMBERG, Jonas Barsebäck Golf & Country Club 59 FÄRLIN, Michael Barsebäck Golf & Country Club - Gustafsson / Strandvi 59 GUSTAFSSON, Fredrik Bokskogens Golfklubb 59 STRANDVI,

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL-VENTILATION Datum: 2012.10.17 Proj.nr: 578176 Kund: Brf Ingemarshov Objekt: Brf Ingemarshov Vent.system: S - självdrag

BESIKTNINGSPROTOKOLL-VENTILATION Datum: 2012.10.17 Proj.nr: 578176 Kund: Brf Ingemarshov Objekt: Brf Ingemarshov Vent.system: S - självdrag Vent.system: S - självdrag Ritningsnr sakn Utetemp: +8 C Hus/Plan: BirgerJarlsg.115A 1501 Lintag smk --:: ej hemma ::-- 1502 Kvick -"- sp gv - ds ds 1) ds tv 1) ds 1) Kök delat i 2 rum: Kök+Sovrum. 1503

Läs mer

Söderköpings Golfklubb. Saab KM 2014 Open Herrar

Söderköpings Golfklubb. Saab KM 2014 Open Herrar Söderköpings Golfklubb Saab KM 2014 Open Herrar Klass: A-klassen Rond: 1 Spelform: Poängbogey CBA: 0 Slag Placering: Namn: Spel.kat.:Klubb: 1 Jan Wiik AM Mjölby Golfklubb 74 T2 Johan Carlson AM Vadstena

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LEKEBERG Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5361-2014 Rösträkningen och

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer