Gotgatan...::.Hagagatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotgatan...::.Hagagatan."

Transkript

1 å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru) <,' äg. Sthl1D~'atad _.., _I - G, 'fabr.chef ','.". Cl\I'ls.tedt C G,.kont.chef Särnholm F,!l, gra"ör. Flach E:,f~ ~, > J. Kinn/XUUl~ E ;, 'iug. "l Falk,enberg FE I!M, I~, Wennerste,n.I o. A, frölm.. Lindqvist'A A, håndl, Olson E, distr.lak. kapt.., _', 96, ~t:!ltky. Grindsbruk - G o. O, tj:mäii. 'J Silvander' C G T, handl., Gustafson G E J, bgkh'l ~ &;. & 5 l 57 kv, Vägaren,l,:I _. Åberg Z C;.fröken ;: Gl1itz!,u.C ~,tj:1j1a,d "~ äg. S.~m~ stad '.' äg. Fastighets aktiebolaget Åström A, agent," ~ybergn P, mäl. v - Beckman C J, trädg.mäst.»thea.~ _1 \ "~ - Et frö~en II Stiu:bäck J" kassqr{._j - ~'E, [ourn, ~ 5,8 kv. Tj,ur1>ergetst ' kv. T,jurberget ni kv. pyr,ainiden,.3 "/ Bergström J: F,. civiling. -",g. Sthlms.,st;'ad -,I äg. Sthlms stad " äg. Brown A, änkefru,. Landmark K Al,öfv.plask. 59 kv.f8rnianneni4. äfv.' 71,kv., Prismat 1; äfv. Bäckström, A C J, barnm.] 97 lf'v" Kolonnen 6: adr, Kocksg, 2' <: "; a'dr; Skäneg. 47 o, Kat.' Norgren C. tillsyn'llli'!1'" hörnh., se ätv. adr, Ringäg. ;Fellenius q,husäg," Bang. 20, _,' 78.,kv. Åkern c s IVllgen 123 \'1 Bengts~o.n E: hand,re~., IIg.F,astighetsaktie.b. Pr{s- IIg. Pil~enerbryggeri~t,: äg. -Fril1erg K, dir. <Lyri. Engströp>' G, bokh..-, 'mat. Holm N, bryggm, '.,". b",g ;E, hand.tr!lq,g.m. Hellström J"hand.res, " Bartels A K, operasång.a Magnie H. Bergwall F,.au)l:t. 1D äkl. ~ol1j1berg l;, uand.res, - C O, artist, 79 kv. Pyramiden 4; ärv. Ericsson E,~, Inkass. Holmin C'J A"kamm.skr'- Beckman A F, fabr,. adr. Hlekingeg. 57. "d Fagerqvist S, dir. Högström, p, öfr insp. Blomberg W,.grossh. " äg. Westerdahl J" faor. Hagqvist C.R, kamfo,j Karlsso!' A.L, skä'desp:i> ' Blomqväst F l\l,.grossh. AnderesonS, ~kefr'l Tf Lange 0, l~. > I V Larsson' F, handl.'.' Bäckström l'(, fabr; Hedström N W, grossh. Lj~gblolll A, skohandf, Lundqvist N, fil.dr. Forssberg E V, kamr. 'Holm A.M, lär,a, LUlld J A, kapt.. Norberg B, prakt.läk,", Holmgren C, änkefru - E G F,apot. Lönngren F O, fröken - O, tandläk...'.. Joe~son E, fotogr. - K A, korr.iäa, Milton O G, bpkh.;) - Norman 0, kemigr. Kihlström S, handl. Johansson H,folksk.lär;a Nordin S, l~r:1li l', Willner H, agro,nom'. Lindquist C G, tj.m. ' Lindgren F, ~j.man,olsson H P, byggn.j,ng. 60,,62 kv. Tj'lrbe;rget Lund A, flskhandl., - J O. f. skolförest.., Rob~'g,A, sjök'ljllt.,. "st -.16 ~17<\119.<\J;20.&,21; Magnusson O, f. håndl, Lundgren E, sk1lädd. r. Svanseon C A, kopt. chef 'äfv. adr, V. Kvarngränd Mellerus J, ing. Sandberg J, rust1>am.. - J 0-, itig.,., -: 3, 5, 7 (sbder)' Peterson C E, kapt. förest. '{,,-, Söderqvist E L, telegr.. äg. StqIms stad.ros~ingc, barb.. : 80 kv. Åkern.5 " - G :J!:, e. o. kamm,skr. 61 kv. Formann~n.13 Rundgren E,E" bokh. äg. Pilsenerbryggeriet Wahlberg l) 0, löjtjj., äg. Löfberg F, vinhandl, Stridbeck G. aman. 81, kv. Obeli~ken. 2, äfv., ~9 kv;.:f{roken5,se Ring- Christiernson, K H;"fo~- Trädgärdh E, stat.insp. adr, Blekingeg', 38. vägen 104, skolelär: ' ", Wideqvist J F, grosah, ~ äg. RöftinA R, fastigh:i\g. 101 kv. Kroken,4. ' Hedmap G; källarm. 72 kv, TjlJXberget in. 4 Eigil C, handl, c,_, äg. Fribergs!<a~TOt;llt- o. - T, handl. li;g.sthlms stad " Holmer C O,'sjökapt.,. byggn. A.-B. Janzon A, pastor" Lilj", J A, fabr. 7akv.Pyramldenl;hörn- Schering.F h., äfv. adr, Skäneg. 64 S2, 84 L, mäl.mäst,. kv, Åkern 6 10a" 10~ 3 & 2 k,y. Kroken. - ~, folkak.iär.a äg. SegerströmAL,fondm. äg. Pilsenerbryggeriet., äg. Jiriberg E,,dir,. Lind G, grossh. Borg A, tullvaktm. sa, kv. Obelisken 3",;r 107.,kv. Krokenl Löfberg.Il-C E, fröken Ekengren F O, barb, IIg. Rödin A,a, fastigh\äg. äg. Sthlnis.stad t " Löfstedt C F, f;>di;.' Forssberg J M, köpm. 85, 87 kv. Obeldsken 109 kv, HammarbJ\sjö 3 Nilson M, gymn.dir. Hallen :l, kamm.skr. 15/lIfv.ad,r.Gotlandsg~45 äg. Sthlms stad ~ Richter J F,.bag., HarliIig Å, bankkassör IIg. Sthlms stad )<v. Garn.t,l--4 Rosenthal 'A M, fr.ök~n, - R L,H, f. handl, 86 1.:v,Grindsbruk 11 jj.g, Sthllll,s, stad '. Sundliug H, kamr,' ',. Holmgren Ch, lekt.änka äg. -Bissmark M, änkefru Hammarberg LMF,stads- Zuckerman S, handl, Ja:p.zon J A, hand.res, ~8kv. Grtndsbruk ä trädg.m. " Österberg H~ hand!. Karisson r u, änkefru' äfv, adr. Grindag. f.-d. ~ 1:J,,1kv.)iammarbysjöI3 6a kv. Formannen 12 Q. Laurich }[ K, änkefru ~ äg. Sthlma stad.' äg. Sthlms stad. i ~ 15,\se Kocksg. 4. Mellgren 'K' A, tullv.m. 89 kv. ~sen' m. i, ;i:f\v,-kv. Fatbursholmenst.10 6'1' av, Höken 1 Schlachter. C S, fru adr, Gotlandsg. 42,,' äg. Sthlm~ stad,,' äg. Sthlms stad, - F W' H, llj.rov."dj: IIg. Sthlms stad.. -kv. F:atbursholmell st.h 66. 6~ kv. Uret 1,.2,ärv. Sivezsen E, herr. ~ kv, -Grmdsbruk g" äg. Sthlms stad adr. Ölandsg, 34 Steenmark :rh, ankefru. ag. Fer,nbe,rg O, h,!ndl" H t." äg. Gustaf Piehls bryggeri- Svensson A, åkare m. :fl..lig"ga lin il aktieb.. Wessberg G F, f. rotem, Hellman H, herr " G. Vasa o. Matt"'!s f r- Piehl C G, v. dir. Vessperg G,V,lektor 91,93 kv.åsenm.17 &18 sdm/. I, Reuszner. E, änkefru Öhman H, sömm. äg. Sthlms stad '; 1 kv. n Orion ~; äfv, dr. Wiberg E W, brygg.tj:m. Östberg' J, änkefru 92, 94 kv. Grindsbruk Odeng, 54 ',,' 67, 69 "kv.. Höken 20; 74 kv, Tjurbel'get m. 5 7,6,. äg. Eriksson F H,!kare äfv. adr. Bondeg.,l A äg. 'SthlJlls ~tad äg. Sthlms stad "Bergström T, ti:m. I äg. Byggnadsaktiebol. Hö- 75 kv. Pyramiden 2 Anderson K G F, trlldg.- Göthberg H, folksk.lär:a -ken N:o.20 IIg:. -Pettersson P, järn. mäst,.. Kempendahl A AD, slöjd- Achsner K, inspektör handl. Johanson GF, trädg.mäst, lär:a Ahlbom E O, 'handl. Alm G, barnm. Karlson K P, trädg.inäst: - J,A, f. komm.när Anderson B. mustsdir. - G,'~, bokh., Lin!!'lvistFE,trädg.mä.st. T.heander)'l':byggm..åskergren Th A, kamrer Cronlund M. hand.res, 95 kv. Kolonnen '7; 2 liv. Pols1J~rn'tn 1" äfv, Bergendal'EKV,prakt.läk.- - A o. M, frökn, hörnh., se IIfv. adress adr. Surbrunnsg, 45 Berggren H F, bokh. Johanson A J, byggm. Ölandsg, 42 _. äg. Fören. Vännert. pauv- Bergman, K H V B; Qyggn.- - E. äg. *Friberg E, hand. res honteux _, ing. _ Pettersson M, änkefru trädg.m. Bergnähr J Ch" maj:, Boo C G A, ing. Wahl,ström 'E, bildh.mäst, Bohlin J, kont. chef Denckert H G W, fröken Burman N, disp. Weater A, sjukbesök. Fagerlund J, tj:m. Edlund A, massör Ekholm 'Z, kafåidk.a Åkerlund E, fröken Falk S, dir; Ekvall E,A, mäl: a Engström O S, handl, - Å, med.stud, Hartsell V, löjtn.,> r Hermanson J, fru Hansson G.'kont.chef 76 kv. Åkern 5; hörneg., Holmin C JA, kamm.akr. 'Idström A, frkn Holmström 'N W, gnossb. äfven adr, Ringvägen 98 Johansson A, teckn.iär., Kleverström A, fröken Höckert R, fll.iic, (100, 102) Lindblad S, änkefru. Maarelrez A, äilkefru Jönsson 1!T" murarm. Ji,g.. Pilsenerbryggeriet ".l\lagnu.ss,on,,a, inap.ektar MontgomeryM,.frkn_

2 1204 Hagagatan. Palmgren l, Utr:a 11 kv. Riddarsporren '2 Sahlin P, mäl.mäat. 48 kv. Munin s' Planting-G~'llenbäga'E,fru äg. "'Liljeroth A P, vagn- Sundberg P 0, handl." äg. Holmbergs G 'Vs'tärbh. Porath S, fröken, a.re mak.' Svenning A Ki' handl.>. Anderson J H, köpm.. Bohnström- 0,.lär)a,'; Anderson Vl{, hand.idk:a Östlund T, 'postexp. Appelberg A, fi!.dr.19q af SandebergF..M, änkefru Hedlund' F, skrädd. 22 kv, Nejlikan 11, se Breitholta G, löjtn..,q Schef H, fröken r' l. 2 kv. Nejlikan 6 Sveavägenl57' - J, änkefru '..fl v. Stapelrnöhr.E MC, frkn äg. Wall';r. JE A B, apot. 24 kv. Vale, äfv.. adr, Boman F V, bokh.,~ Steuer.E A, änkefru> Björkman W, bag. Frejg.26 "', Fredlund K G. handl. Stockm n C V o. M L, Erikson N J, agent äg. Roaenbaums Hyrver'ks- Frick 0, f.polismäsj. lär:or ' - O A, tapets. o. taxameteraktieh. Fridhblm Tr not. l Tellander S, fröken ' Hjelm F. A, maskin. 25 se Norrtullsg. 14 B Gustafsson G I" hand!. 1 Ulfsparre N, sjuksk:a Höglund G D, litt. 26 kw Vale (äbyggn.}- Hallongren P G H, arkft. Yell E, miss Palmqvist A A, förman. äg., Sthlms evan,g. >.lvth. Holmberg O, fröken S kv. Orlon 8, än. adr', l.s kv. Riddarsporren S misstonsrören. Husen 'N, 'änkefru Surbrunnsg. 47 äg. Kung!. Telegrafverk. 27, 29' kv. Odin 4, Lind E G, bank.tj~m." äg. "'Holmberg E, i1ir., pens.kassa " -",hörnh., Mv, adr. Vana- Lindström A W, barnm. Andersson A o. M,'fröknar Jansson A, Jinjemäst. disvägen (12, 14) Schönandel>' C.A, byggrn. Brisman B G, banktj:m. Josefsson F, liujeförm. äg. Sthlms stad Rosenlöf K, änkefru i Dahl S, frkn Rosenblad J F D,>stat reserverade för Wettergren J 'K.styrm. Dehlgren K E, Iärov.adj, förm. blifv. tomter i kv. Vale 50 kv, Muffin 4 ", ' j, Eillot H, t. f. kanaltsekr. Stolt A.G, Ilnjeförm. Sl., S3 kv. Odin lo, se äg. Fas,tig!).etsaktiel:i~Mu; Floren E, fröken l.4 h. Nejlikan 7 Idung, 1 nin, Holmberg E, dir. äg, Bostadsfören. Eken S5kv,Odin20;seldung.'2 Backlund J R, lär. HUttner M G, grossh. N:o 2 S7 kv. Odin 19 Boborg J e)', hand. agent :Kastengren H V, änkefru Andersson F, vedhancll. äg. Johansson C, byggm. Bylander A, agent ' _ V, sekr. Bergqvlst R, hsndl, Grundel A, red! Ohergäe McA"karor.änka Petterson A E, urmak. Blomqvist'J E, seenor- Johaneson-T A, droskäg. Fredholm H G. ing, Roos af.hjehnsäter H, fru donn. Lundström B, fröken Fröling J 0, klirresp. _ JO, il1.g. Efvel'löf J A, brefb. Naucler G, järnv!tj:m. Gröndal A,,j,kare ' _ V E, köpm. Englund' L, skrädd. Olsson G H, håndl, Hedenström B G, barb. Svanbeck P, civlling. Johansson K V, handl. - E, sjökapt., Hjehnqvist G."" Tiger F. musikdir. ' Kihlen G H, muaiklär. Sjöquist J B, banktj.rn.j. Holinberg'K 'J' N, e. o. _ W, ing. ', Lundqvist A W, kont. Sundberg H, fabr. tj:m.. Walentin 0, handl. - G M, änkefru TimoteiJson.K G, handl, Jansson H, kont. Öhlin J,G, verkst. dir.? - E :M, sjuksköt:a Torsslow M' EJ artist Johansson.K (1:,hand]., Samuelsson T, tj:m. - V, tj:maij Molin C A A, agent 5 se Surbrunnsg. 1'1~ 15 kv. RidDarsporren 4 Tyden S, fröken- Nilsson'H; handl. ' 6 kv. Nejlikan 3 äg. Aktieb. Sthlms Bryg- Törnberg K G; änkefru Rosin, F J, 9, fabr', äg. Bandberg J A, byggm. gerier ' :c' S A C, 'änkefru SegerfeldtB; ing. ' Bäckiund R SJ inkass. "Svensson R, sadelm Oberg P W, förvalt. Starck G,' fi!. lic. Eriksson A J, lär:a 16 kv, 'Nejlikan 8 Östlund F, hand.idk;a. Thaejs G H E, -urrnak. - J K, änkefru t äg. Tiberg G, husäg. 39 kv. Odirl 18, se Yng. Wahlström K, handl, Johanson A, sjöka'p. Friedman S, hand!. längag. n. ' Wessberger S E, dek.mål. Kahn E J, hand.res. Hässler A, gymn.dir. 44 kv. Munin l, hörnh. Wikblad K W, handl., Karlsson A S, fröken - A, änkefru v. Vanadisvägen - K E, grossh. 't Kjellbom N D, kon. Klint K ~ und.off. Paltn A M, fröken äg. PetterssonOJ,landtbr. BjörnB A R, trädg.dir. 52 kv. :Munin 5.. äg. Thorelli 0, h usag. Levelin A, härfris:a Pettersson A G, snick, Blom K P, byggm.. Björk K G, e. o. postexp. Lundqvist J A, fabr. Sandberg J M, skrädd, Clementson K, änkefru Bormann P O E, agent Löfgren A K, stentryck. Sjöström 0, fabr. 'Daun A G). fabrikör. /.. Ghristenson 'H, fakt. Strömvall 'l' A, änkefru önnen P F K. civ.ing. Eriksson I;t H,hand!. Hedström H, lil.lic. - 7 kv. Riddarsp'orren 10 17, 19, 21, 2S kv. Gustafsson K P,trädg.- Lindström A' W, kont. äg. "'PerssonP,insp.konst. Riddarsporren 7, seäfv. mäst.,skrifv, ;" ' Boyd~er S, slöjdlär:a, I Surbronnsg. 56'. Karlsson A W, f. hem. äg, Lundberg Ä F', styckm. Claesson C, jagerbckh. äg, Aktieb, Sthlms brygg, Larsson L G R, bokf. Lundkvist A, grossh. Graff G A L, korgmak. l. 8 kv. Nejlikan Il' Lilja J, åkare Maurin O, agent r Larsson J, hand.idk:a,, äg, Bostadsfören. Haga. Lin,dhOlm E P :M,jär,nv.. Nordström C L, maskin. Lindström CA'T, f.-styokj. Ahlin L J, herr tj.m, Noren S, bokh. 8 h. Nejlikan,4 Carlsson C J, dek.mäl. _ Lundqvist V, tryck. faktor Plchle~ ~, 'grossh. äg, Kullberg K, grossh. Carly M, fru Molin K Z, kopm. " Svedberg S, änkefru Arnheim K G R, bokh. 'Ekström'K J, stämn.man Nilsson A'J A, verkm. Bvtnhufvud 1\-, fröken Haglind C M, änkefru Gustafson Hj.' A, jourrl. 46 kv. Munin '2 - S.!", kapten Josefsson,A J, I:e post- Jansson J, 'f. polisöfv.k. äg. Lindberg I S,L, h'llsäg. Uhnoo A, ing. vaktm.. Jonsson K E, badmåst. Bengtsson S, hand!. Westerberg ']l E, kontroll. Lundgren E A, hand!. Larsson A F, fabrikernäst. Hjer ten S G, bergsiug.' Widen G, banksass.,.: 9 kv. Riddarsporren n - L G, vaktm. Holmgren E; skrädd.mäst. Willman H S o, l\i, fr-okäg. FränckelE, gen.konsul Lindberg K E, stl>mn.man Johansson J A, hand!. nar Erikson E 111,folksk.läl>:a Lundgren I K, hand.idk.a Karlsson T W, byggm. Öseil J, fröken FredriksonJ,kappsömm:a Stenberg F W, grossh, Lilja D, pantlån. 54 kv. Munin 6" Hamberg G, bokh., Sundblad B A A; ing. Olsson E O, insp. äg. Södergt'en S e,:6.hofr.: Jansson J, hand!. ThorelI W, kont.' Peterson E o. S,' hand.- not. "., Larsson-G A, postbetj. Wallin K F, skrädd. idk:or Ekholm A. 10 kv, Nejlikan kv. Nejlikan 10 Rosen N,' järnliand!. Enroth il" E; äk.äg. äg. Boström G G, husäg, äg. Bostadsfören. Nejlikan Sandahl G, litogr. Friberg B, fru' Coderhölm G M, hand.- Andersönjl, verkm, ' - H Ch, fru' Gjörling G, grossh, idk:a. Ilring.o J,' tj:m. ' Wallenkampf F C'W, bok- Hjelte 4 E;. s)o:lldd. DalandeI' F J H, hand!. Olausen,A.J H, "mg. förl.,,',,kumlien 'A.E,' arkit. Malm G J W, v. häradsh. Jonason A L, hand.tdk:a Wennerström' B A, bank- Lundqvist K,' ing. Söderberg K G S, karor. Luadbäck K J T, handl,. tj:m.," Lundström J A, åkare' Åkerberg!' A,_f. h~ndl Lundholm _W, prök. - G A. Mey~~ Y, elek1:r._..

3 ~ H, f 'Hanlmarbygatan Katta lör/amt 2 kv. Grind~l>r~k \3 & 14. äg. Sthlm tad ' a kv. Kroken 18 äg. Sthlm s stad 5ky. Kroken 17, I Ut- äg. Fa stighetsaktieb. sikten» " Höijer F,handl. Lind J A, akitre 3Iittag C: ing..~ Xorberg C 0, handl, 7 kv. Kroken 16;'Iigger äfv. v. Östgötag. äg. Friberg ska 'I'omtbyggn.aktieb., 8 kv. Hammarbysjö 4 äg. -Bthlm stad \ 9 kv, Masken 36, äfv_adr. Östgötag. 66 äg. Nilssons M H. stärbh, 10 kv. Hammarbysjö 5 äg. Muller J R, fubr, ' 11 A kv, Masken ' 34, äg. änkefru, irnilssonl o. 'Nilsson I J, fröken 11,B ky.. Masken 33. äg. Norman H S, m. fl, 12.kv. ';Elammarbysjö 6 äg. Sthlms stad 1a kv, Masken 6, äg. Nelson.T, husäg. ' Eriksson 1\1,hand.idkra Pettersson OV,tiädg.mäst. Wickbom G L, renh.entr, Oberg J W, pol.konst: " 14 kv. Hamrnarbysjö 7 äg. Sthlms stad. 15 kv. MJtsken 8 äg. Bosjadefören. Olaus Petri Nilsson J A V, po,stvaktm. Roas C S, her~ I.J Hagagatan-e-Handpverkaregatan, 1205 Nylen Ei\.gQdsäg. Zetterström A V" tr~dg. Detthoff G, arkft. 24. kv. Hästskon 3,in - F. E A, lär:!, u mäst. \ "Hichens A M e, 'änkefru ag: eaktieb." Engdåhiska - N ~,Jljult"köt:a HG - J,V, bokh. r o Hummerhielm G, aman, fastigh., " Per ason q,.kont. 16 kv.--hamrrrarbysjö 8 Höokendorff'H, handr.- Almborg S, grossh, n Petterson.Q-,.sjökapt. äg. Sthlms stad Rhodin HAJ- N" fnu.r: Engdahl H,"änkefru Reicke I,"möbel.bandl. 18 kv. Hammarbysjö-ä StrandbergiH, fru, - S J, disp!: Svanberg M Ch,.änkefru äg. Sthlms stad Winroth A, prof.' F'j' - -S p. löjtn., - G T, postexp., r 1 20 kv, Hamm rbysjö 10 7, fl se Regerlngsg,",43 r Grafström E, handl, Taberrnan.O. r. äg. Sthlms stall,. S kv. Norrmalm Il, Hörn- Torsell,L G o. H S, frökn. Wallgren K E,' bokh. 22 kv.. Hammarbysjö 11 h., äfv. adr, Norrlandsg. Widlund K E, med.dr Wijkman S, filkand. äg. Sthlms.stad 2,4 o. Norrmalmstorg l 26 kv. Hästskon 4 n Zöll K I" vastm., 24. kv, Hammarby.sjö 12 äg. -Bång I A, 'f. bruks äg. äg. -Miillern-Aspegren U, 56 kiv._munin 7 äg. Sthlms stad. Anderson F A, barber. med. dr äg. Johnson A F, 'bok- - kv. Masken 7 & 20 & Andersson A S, kafeidkea Zernell A, grossh.. förlägg. ' 21 & 22 & '23 k 27&,28; - N E F, frisör _., Åström lf O,,f. poltsförm. Ahlin :K, agent" har äfv. adr. Ringväg. Bång E, registr. 2~ kv. Hästskon 5;,chörn. Dyberg Ö J, sjökapt., 118, 120, 122 Egnell r, fru h".äfv.~ adr;, M,alms1dll- Frisk E, fabr, " äg, Bostadsaktieb. Holmia Ekelnnd O S, f. -posbm, nadsg. 34, 34 A, 34,B Halling K~,ltel~gr..assist. Hammarbytorg' -.:K S,,farm.kand, äg. Fastigh.akti~b. Dr.0tt Johansson B RL.droskäg. Kal:a försami. FICk I, fru.. D,röhse V G, juvel~i-'i', Persson O, hand!. '::J Gnospehus A, froken Ekyal~'AM, hand'jdk:a Schustel' A, verkm. - kv, Hvitbetan 4, Heilmann O, musik. Hage A'Y, aktuarie' Ihlen N P, verkm. se [7476] Kjellberg A, änkefru Hanzon D, verkm., " 58 kv.. )';Iunin 8; äfven Hnmmargntnn - N, barnm. Heden M, änkefru adr. Ynglingag.. 9 Engelbr. f örscanl. Lidren H, hand.idk.a '. Köp.ler 'E, tuls~'ljinl\~u!' äg. Sthlms stad. - kv. Rönnen 1 Ling A"tandläk. Lindberg H, afd.chef.- - Boström H, kont.chef. äg.. Timmerman~ord.e" - H M, änkefru { Löfberg J P, pianofabr. _ kv. Ville l l' - kv. Aspen l Settergren K G V, grossh. MUller M J, kimt.chef' äg. Sthlms stad. (tomten); äg. Timmermansorden, Stridsberg V, med.. dr, Palm C A,' utsk.förest. Sthlms Ev. Luth. miss. Hamnnrhetarnas.iintrUlII Tidlund E M, hand.tdkia 30 se MalmskiUnadsg. ii fören, (åbyggn.),', Kat:a jörsaonl. - K A, mål..,a2 kv. Gropen 2 _ kv, Getingen 3, se Norr- äg Sthlms stad Zaar S, hand.idlaa äg. Numa Aktieb. tullsg. 30 " Åhrman J, cig.handl. Hagberg A W, 'modist Ha)ll.ngatan Österberg W K, urmak..- Lindström K G; A, boktr, (1-15; 2-28) Jakobs 10 kv. Hästen 13, se Nor r-. PetersonM, mg." församt. Iandsg, l.;',. a4 kv. Gropen 3 (17-19; 30-38) Klara 11 kv, Trollhättall-.Il; äg.aktäeb.bngdahlska raaförsami. hörnh., äfv advn.smed.. tigheterna- '>J r 1 A kv, Styrpinnen ra jeg. 38 a6 kv, Gropen 4 äg. Ekströms J Ä, stärbh. äg. Sthlms stad äg. -Andersson B J F, ing. Hellström Kr' gen.sekr.t. Hellstrand J, skrädd. Gustafsson 1, ITU Hultuer K A, vaktur. 12 kv, Hästen 14," '. Lantz D, darnekrädd. 1 B kv, Styrpinnen 12 äg. Aktieb.,Kungsträ(1g. Söderberg E O, finb.g!. äg. Aktiebol.G Holmbloms 1:J kv. Åskslaget 16. & 38 kv. Gropen 5 I kappaffar 20; hörnh., äfv. adr, äg. Fasbigh.aktteb. Drott, 2 kv, Skrafvelbergetm.12; Norra Smedjeg. 29,,, Andersson G E, bokh.bttr, hörnh., äfv. adr. Birger- äg. Sthlm s stad Falk A E, tiokh. jarlsg..i I (Hyresgäster upptagas.un-.kläth K, fröken äg. Litförs.aktieb. Victoria der Malmskillnadsg"32) Nordenson E, med. tir Althainz M, fru 14 kv. Hästen 2..' - M G, fröken äg. -Sager E, hofstallm. Handt.erkarega.tan O. Gihl L, fru 15 se Malmskilllllrdsg: 32 Kungsk. forsami. Hintze T, underståth. 16 k;v. Hästen 3 1 kv, Eldkvarn'en l, äfv. HolmqvistK,ordon.konst. äg. Sager.E, -hofstaltmäst. adr, Norr Mälaratrand; Håkansson J, bankir Oederlund, j,:r E, grossh. (2) Malmros G A J, bryggm. Lindqvist K.A, postvaktm,.äg, Sthfms 'stad Nyqvist Ch, fröken 17 se Malmskillnadsg.,3 Pettersson L"E O,.vaktm. Odencrantz H, änkefru A, B, 2 kv, Pilträdet 8; äfv. adr. Pettersson.P J, postvaktm. 18 A, Il kv, Hästen 4; äfv. Kaplansbacken 4, 6 Vggla S,.fröken adr, Smålandsg. 25, 27 äg. Serafimerlasarettet Örström A G, f. rådm. - äg. Lundbergs C fastigl Asplund E, köksf'6re'st:w a A kv. Styrpinnen 10 hetsaktieb. Berg -John, professor 'äg. Militilrekip.aktieb.. Carlson A, v. hära!lsh., Carlasen C J, v ktm. ab sek,ungsträdgärdsg.22 Karlss.on J E, barb. Gren-Broberg E W, gymn.«4. kv. Skraf:velberget m M" fr", dir.. ' äg. *v. Hallwyl W, grefve Linnander A, änkefru Högberg N'Gvjur.utr.kaud. 5, A, B kv. Spektem 11; Ohlson,I L, pianohandl. Jalrobsson E, öfv.sköt:a hörneg., ltgger.äfv, vid Olsson E, aff.förest:a, Lindberg E V, l:e maskin. Begeringsg. 34 o.' V. Peter Ax" artist Bonel] F, kommiss. 'I'rädgårdsg. 21,19 kv. B'yrrnöraa.rerr 6'&7 Spångberg C, valetm. äg. Konfektions-Aktie!>..g. Statsv. (gymn.-centr.- Widström G, husmod. Union inst.).s r a kv. Glasbruket 3, 4; äfv. Heijl C, prakt.läk. Drakenberg S, major adr. Nom Mälarstr.~d ~ Kaudern sf M, totogr. Falck W A:son,-gymn.dir. äg.- Statsv. (Karol.lnst.) Lange E 'of, artist Hallman.G W, vaktm, _ Andersson N. vaktm. Wretholm C. Murray R, prof. Ekman J, vaktm. 6 kv. Skrafvelberget m. 9; Sellen N F, major Gustafsson K 0, vaktm. hörnh., äfy. adr. Norr- 20.l, B kv. Hästen 5; Jarl L G, vaktm. malmstorg 2 se Regeringsg. 36 Karfason K, vak im, äg. Strandbergs W st.ärbh. 22 se Regeringsg, 4,5 Larson G, med. kand..

4 Handwerkeregatan. MUller ]j G, prof. " ii",gerströin K Jä~efelt A, kapellm. Eklund Aj serg. "tj MömerKAH,grefv&,lprofl' Jahnzon A, hand.bitr. - L, operasångra Eng G H, pohskonst, 'J. "- Olsson P G, meddie. 's' Johansson'O'E. bokh. Lohoff M, fru. J,,-'c Fogelberg Hj, kontor. Dll Strömberg ID J, vaktm.,kahlmeteri A.W, änkefru Westberg.K E, korrektur- Haskel M J, hand!.." ii Vesterberg J X., vaktin. l- G, med. kand. läs. :. ~ 81.1 B kv. Körsbärsträde. 4. kv. P.ilträdet,)l'& 11&4;~euman_H, herr 28AseKungsholmstorg5 10;hömh., äfv. adl:.j?ol-'j hörnh.,ät'vjadr.kaplans- ;Nilsson H,-J, msrrnmg. 28B kv. Bergamottrlldet.8 hemsg.22, ),""" backen 2', ) "f Ohlen Aj tågm. I!tg. -Unger A, grossh.-r,äg.fastighetsaktieb. Drott äg. Werners Ch O omyn- - G, klädeshandl. Bögat V, dir, ') "~o Boström A,.agent-._, diga barn J. Petersson T, red. lbergliitd E Ch, 'änkefrll. - E, red..sekn. _ Andre H, 'arkit. > Sjö O, banktj:m. Janson C W, fabr.. - M, änkefvu v'r Christiernin C J G, handl.> jwetterbergmch, sjuksk:a Johansson A, apot,,.,forsströmw,f.f{)lksk.!är:a - G V H, bankbokh.. Ähgren K, red. '" Lindgren E, portföljm:' GrandelI CW, poliskonst. Eckhardt.R" dir. Åqvist J, hand.res. Palme O R,' postexp... Henning H, handl, > "- Forsberg J, hand.idk:a Qhnell A,'änkefru Pierrou CG,f. öt'v.maskin. Holmberg N, grossh. Nilsson K', versm., '. Öqvist A, fröken Strömberg D, -skom, Ja1<obssonll(!.A M, lär:a Petters sov. E A.LI käl!.- Östlnnd K L, änkefru 2a.Ckv.Bergamotträdet4 - W A, j. "-otern,., mäst. 12 kv VindrufvaTh29 äg. Sthlmsstad. LöIiriquist C A, förv. Westin M S" änkefru äg. FIo'ain K J, byggm. SaxbergH W A,hand.idk.a,RoselI C F, ing. ", ft, 7j<v.Bryggaren 9; äfy.,18 kv.r Bryggarerr 5, 6' 28 Dkv.Bergamotträdet6' Strandberg A, grossh, H l adr, Norr MälarStr;tna 6 äg.statsv. och Sthlms stad äg. Sthlms stad Tidblom E H, handl, ;' äg. Statsv. (Kg!. Myntet) (Bjukhuset Eira} Johansson J A, handl. Wahlstedt.A Il G,'bat;~M. Andersson V T, kont. j ihubner L O J, sysslom. Malmros N, tj.m." Wallin K E,!ng... L. Eklöf -OG, verkm,. 14 kv. Vindrufvan' 22; -, 0, fabriksidki Åström,C W, hand.r,es. Kellberg EF, myntkamrer ' äfv. adr. Pipersg. 2 - S, folksk.lär:a 81 D kv. Göken 21 Lindberg J A, medalj grav. äg. Cronhielm E, grefv:a Strandberg C, marinint. äg. Dahlboms P Aarfv., o., Norelius 'C G T,h,ing. Bennet A, ing. 24 kv, Vindrufv.&nl1, se Brincks J F.arfv, ", Wallroth K A, myntdir. Oube l o. P, ~ökn. Bcheeleg. 2 Dahlbom M C, änkefru 6 kv.- Ulrika 3 Eckman A P H, f. reg.li>k. 25 kv. Asplunden 2, 3 Fagerberg R, handl. äg. Kungsholms fors. - M, kamm.skrtrv, äg. Statsverket (Garrrisons- 82 kv.valnöten2;.hörnh, Lindner V J:B, kiirs'l' 'Holmgren E C A, ing. sjukn.) äfv. adr, Agneg. 2 _ 8 kv. Vihdrufvan 1 Jakobsson K R, hand!. Bellander M, f. kont. äg. -Svensson CJ, sjökapt. äg. Bjuzling 0, apot. Lindblom E, red. - M, t. brukspatr. Almqvist; A W, postbetj. Ahlström A, trliv.hand!. \Richter A.M, hand.idk:a H~llgren G W, mtend. Andersson A, fröken Arnell H, tand!. I Sjögren A F, ölutkör. Lmders I, sjuksk.a Eklund -G, medr-kand. Björlin p; grossh. ' 'Svedman J.J, änkefru Lundahl M, fru Jansson F G ciselör Breitholtz C H; kapt, 'Akerdahll E,R,löjtn., Lundberg V!:chefl~. Kjell E, kafeldk.. ".c Dahlin J E, amiral:räd> 15 kv. Murmästaren 9; 2~kv.Valnoten8;hornh., Ldndeberg O'A; regtstrator Hansson N Il:'F, ing. ". äfv. adr.parmmätareg. D ät'y.adr. Scheeleg. 1 Lindh H. kamr. Hesser 'A K, med.itc.«äg. -BylinA,ing.,o.H.J,dir. äg. "Schosty L, änkefru Lund C,,'bokf. Kant E, fru Broorne A, v. häradsh, Andersson P.A, vaktm. - J Fr,A, rotem. Ljungqvist K G, ing", Bylin K/llnkefru, Bergh A L, -~lg.fabr. " Molin G, fru Pausar. K F, gonsäg. Christensen J F, fröken Bergman A!.ankefru Svidler H, handl. ( Petersson C 011,V, apot, Dahlin J E, marmöfv.- Eklund A, ankefru ' Tauson J G. ing Thour KoW, kafmörest. komm. - B, pianolllr:a WählanderCJ A,korgmaJC Werv.er J;tj:m.' Egrell E,. med. kand. Folcker A. konto,rsskr. 38 A kv. Gölien 1 Westergren I, barnm. - K H, hand.res. - G, med. stud. I E, fröken -_ JMFf'rutJ',m. äg. Hjorts H stärbh. Wilke B A, e. o.lärov.adj. Ericson A, änkefru, Geije'r B O, f. grossh, ~8 Il kv, Göken 15 lkerberg A, hand.förest. Forssell 'A,.f. int. Holmström A E,. juveler. ll«. Sthlms s~ad 9 kv, Bryggaren Il; 1tt'v. Hedenskog Sr Oh., fröken Jansson EA,matv.handl.!J3 C kv.t Göken 16 adr, Norr -'Mälarstrand v. Heland B"f. grossh. Kjellberg E, frkn ag. Sthlms s~.ad, 8, (10) Henschen S,E, prof.. Knös K A R, red.sekr.!j3 D kv. Gok~n io äg. Nya murbr.fabr.s. Högfeld-t Th, löjtn. Ljungs~öm V. distr.läk. ag. Sthlms stad. " Sthlm aktieb. Lagercrantz I,Jur. 'kand. Nordeman H, frnkthand!. 34 kv, Fikonträdet 15' Alderin J R E, ing. Laurin A, journ. ' Ohlsson H,.änkefru hörnh., äfv. adr, Ag: Moureau N -C, registr. Lindquist H, änkefru Rettig P C, köpman neg. l Svärd J O, hofsl, - Oscar, ritare.:... - R V, f. kassör l äg. Cassel G E,.ing.. 10 kv. Vindrufvan 28 Ljunggren N 0, grossh. Ström HA. kamr. Ahlström O, boktr. äg. Flodin K J, byggm. LjungquistCG,byggn.lng. 27 kv. Päronträdet 3- -.T,-hand.idk:a 11 kv.. Bryggaren 10 'Lundqvist A, Instr.handl. äg. Statsverket.. Aspling CL, korresp. äg. Kungsholms Nya Bad- Mannström RK..A, und.- 28 kv. Valnöten 9 - K P, änkefru. hus Aktieb. löjtn. äg.leijonhufvud S A:son, BergensträhleEAEC,f,kn Ahlberg R S, repro Sallberg'E, öt'v.löjtn. öfv.. Bjerke'K A, byggm, ' Biljer O W, tapets. Smedmark 'H GL, jur.utr. Berg M, dokt:a."_ Burman B. e. O. telegr.ass. Blomgren-M, änkefru kand. ~, l' Boberg A Ch, fröken. Ekström E, postexp. Bolander S V, änkefru Sonntag A, fru BrandrnJv E, folksk.iärra - F, änkefru' Bärlund E,-mas~ös. Svalling G, ing. Meurling E, änkefru Erdtman E, fru Börresen E, damfrls:a Wolff F, grossh: Schultz K C, änkefru Hellman E,.änkefru. - G, sömm.a Ot'verberg E, intend. 29 se PHil'. 3 Ström K G, änkefru - W, apot. 16 se Pipersg, 1 30 kv, Valnöten 10 Svensson T L, hand.ldk:a Carlsson S, fröken 17 kv, Murmästaren 2 äg. Leissner F, dir. Svinhnfvud -T, telagr. Ohrtsttansson E, fabr. äg. Bbhlmsstad (folkskola) Nyberg T, prok. - W, majer 1 Collin G E S, kass:a J 18,20 kv. Vindrufvan 7 Palmer J,.f. res. C t, Wennerström G,. sjuk- - K G, bokh. äg. *Bergvall A O J,.bag, Press I I, hand!. gymn. l! Dahhln E N, telegr.asslst.' 19 kv, Mrrrmästaren S Zimander A W; verkm. - W, änkefru Dahlman O, sjökapt. äg. Allm.;Bambördsh. '81, 81 Akv~Körsbärs- Vinberg D,.sömm:a Ellström H, änkefru 21 se Kungsholmst.14 trädet 11, 85 kv. Göken 17 Flygelholm K, grossh, 22 kv.vindrufvan 10 äg. Lagerström G H, folk: äg. Sthlms.stad (Kungsh, Haglund T R, bergaing. äg. "Thor.n Joh G,byggm. skolelär.!."" realskola)

5 Handtverkartgata~ Heimdsl sgatan Lundin K, folksk.lär.' Wahlherg L J, f. fahr. Karlsson J F, "lkbfy. ' Nordenadler. F, kamn., - Tht:vaktni. l,,lostman C W/skrädd. Roos E.A, hmhj..idk:a;r'" Nymansso_n:-:ElA,~oI'l'esp. :J6 liv. 'FtJl:oi);irädett'1r~. ~ kv. Morelltrlldet 6;!S0ltv.Lavetten6; hömh.,.pettersson A, hand.res, äg. Liljenroth R, 'godaäg.- ~:hörtrh.,.äfv. adr. Pilg. 7 äfv. adr,' Sot Eriksg.' 2, Rooava1 B, red. ~''l; Benedfktaon vc G D, furm. ag. Wahlström S F, Wahl- iig.-wadströmcm,.hu,säg, Btockhaus JO A,'in.sp., Forssner S/änkefru' " "ström. V o Lindgrens ~kengren F"W, skom,, : StrömbetigJF, 'hpfmäst.1 Kaijser G, kapt: ~E MC stärbh., Jonsson :A.K",cigarrh..,r" Svensson. S, not. 0,0. Levin' A,'v",ktm. Anderson J&. Modin L A, änkefru cc' Bödernolm W, löjtd_j~m LindbergPGK,e.upph.m. Aspegren L, fröken Nilsson A M, handjdk:a Westerberg 'E, handl1i Marcus' F, köpm.' Björok C W J, det. konst", - E J, hand.idk:a.. '; Wiesner F H, löjtn., Tyden A, änkefru Dylen J A, herr',,/>jögren F'A V, förm.. Wiessner AE, järnv.tj:m. -'- E, ing. - Hansen E" f. vaktm: Thorell J P, mål. Ilimmerman W P,,-jwnt. Wistrand V H, e. o: hofr.- Lundevlll1l'M, sömm:a Wimmerstedt.CEimaskin. _ kv.llergamotträdetj, 2.- not. " > ' Pierrou F, bokh. 82 se Sot Eriksg, l' l' se Handtverkareg; S, änkefru -,.', Zachrisson SA W, bamm.,84 kv Kulsprutan. 6.r. - kv, Karls'liki16, kv, G;öken 33 (56Ql),4'''' kv. Morellträdet l~ äg. Hirsch I,.groaah.,( i'g. Fastigh.aktieb. Vapenäg Fastigh aktieb 'Vapen; äg. Berggren B F, husäg. Bergenholtz C F, ment.. J smeden.h. ~meden.. Chrisanden, N A V, bokh. Billvall E, civ.mg.,,,- kv. Ulrika l & 2.\<.4,6 Ahlström K skom: Mattsson A, änkefru. Foge'lqviat A, med,, klinq. äg. Kungsh.' förs., (kyrka) KullbeJog A.iI med.lkand, Montaigne 0, mg.: 'Hasselquist N, cdv.ing; f 'HandtverkShvggnåden Lecke J'. ing."..': Rahm L,.gro~sh. Jahns son K A, 'disp<;,', " ~'.. Li'ndalil'N verkm 1. Wallin A L,D, änkefru Möller A, änkefl'1l'" ", Osqifrsjörsaml. Rundgren 'W ing" - T R H, järnv.tj:m. - C, lagerchef \ äg. Lagercrantz J,T, kapt. Springer E NG P:.re'v: :';106 kv, Morellträdet.13 Sandberg A, postvaktm..hregermarkjo, sadelmak. Sundberg J A verkm.,ag. Samuelssons F A T. SIlfverlmg S, banktj.m. :&unnq."i~~.~ R, S~;g. ~- 38 kv:,fiko;'trädet 17 stärbh... Sjöst~öm E D, med. kand.. I;I.asselbllcke" ". äg.. Sanderson A, grossh.,bjurelius N,..fröken - M M, änkefr~ '. ()~car"för8aml. Arpi A, järnkramhandl..kempe G, frokeu St~rk M E, k~ei?k:a Bergson e R tj'm Lagergren A M Th, husåg. WIklund 0\,.crv.mg.: äg. DavidsoncW',.ärma- Hultin A fr';'.. Lilja 'M, fru.86kv. Kulsprutan.2; äfv, Davidson E,air. _ G A bokh Marquard J R, mål. ' adr. Drottningh.vägen.ll n:ilmdalsgatän" Karlss~n K J "mäl måst Samuelsson M, fru äg. -Friberg G, fastigh.äg., Mareks von 'wurt~lnbe;1l 48 kv. Morellträdet 14 Arne T J. -antdkvarie. 1 G.Wasa förspml. A G.K 'frih'a ",äg. Hällström H, bokh, Ekehorn S A ingv.» '1 se Vddarg. 6 Persson. P F, 'kamrer ' E~ström EJ verkm, Ekelöf G, ing. 12 se Vidarg. 4 Petersacn-O J Fcigarrh Rydebeck (])G, sadelm. Hedlund 'A. henr 3 kv. Kejsarkronan 24. Pettersson J E ;erg.' 30 se Bergsg. 37 Heine K W, bokh. äg. Hallber.g A F,., mäl.- Stångberg H S,' :änkefru. 52. kv. ~orellträdet 8; Helleberg.B, dir. '(i.. mäst.. Thorgren A W kamrer homb., afv. adr, Pol- Hult E, kopm. Arvidson CD W, lag,mäst. Unden E bankbitr hemsg. 24 Jönsson J A,-bag. Ohrfstiansaon CD B, dep.. Weisner ~J änkefru äg. Rudebeck 0, fro Kock J, red.." skr. l _ K E J 'upd iäk Arnberg A,.fröken 'Lallerstedt: B, kapten " Dahlstedt K,.köpm..,. Winroth J T i tjinste';' Bergman F H, -pantb.äg. Lindhe C, kamm.rnuaik, Ekman.H R, grossh..«39 kv. Kar{syfk 8 Ehrnstr.öm A, ver~m., Leoström ~. J, bokförl, ( :E1ridholm0.'G, handl... B t d kt h' 'F'd Hellstrom C G, stämn.m. v. Post M, ankefru. Hesenus E: A, dir. ag. o~a sa le. ~.,. Oldenburg T S, karor _ 'V, ing. Heurltn T, grossh, hem l Sthlm Uppström CJH, musikdir. Sandqvist 0, red. Johansson 'H M., barnui :ec~er ~, r,.: h Wahn M, gravör Stjerna C A, e.:o. hofr.not. - J A, C"riksdagsm. ru. 'I!-.., CIgarr -. Åsberg E G, ing. Tegner H, fil. kand. Lundmark B, postexp. Ohrtstiansson K:KA,.m~ kv. Bergsfallet Thorberg A kont. bitr, Lundstedt C, fru -t Ma~~sson Kl hand.idkra l, 2 ' Wahlström H, köpm. " Sandberg H, hand.idk.a Rubin R, bokh... äg. Sthlms stad. 88; '90 kv.killsprutan 4 kv, Kejsarkronan 29 Östman yr, mus.serg.. 76 kv. Lavetten S; äfv. l; hörnh., äfv. adr. F.rid- äg. Norens P konkurs- 4~. kv, ~Iko.nträd,:t 18, adr.: Kronobergsg. l hemsg.' 4 d. Drottning- massa ".,.,h~rnh. äfv. adr. PII~. 24 äg. 'Wallen J M, fru holmeväg. 13 & 15 Elge L, fakt.: ag. MannerstråleT, ä.fru Aarflot M G, ing. äg. Nyström V, konstn... - K, tj.m.., Ahlberg A F, bokh... Andersson K. A E, typ. Adlersparre H L,röf".a Ericson D. hand.res. Ankar~rona C V E, öfv, _ K A, mät.msp. Andersson E G, handl. Gustafaaonj E, spec.handl, B P, anteg~ w'h 'dl' Bryntesson A M, kont. Axelsson J A; tj:m".l. - ~ v, bag. f ergqvis,an. Oondå C F, f. fan], Bengtson.R, handl. Halfin E, fru Le~enhaupt e, grefve Ericson E F, köpm. Braun C Oj mg,,:t'l-..l Hjort-J F,' ing. Poignant, G, f;u.' Gustafsson E, lär:a Breide H H:son, dr ' '., Larsson M; folksk.lär.a v,.schmkel A, major '_ E,. änkefru Brunius A, fru - 0, folksk.lär., StJernste~t <:.1. byråchef Halldin M, folksk.lär-a, Carlström A E, änkefru Nordensson V, handl. - L T, öfv.loj.tn Karlsson A, fabr.. _ C L, med. kandv r.' Schlicker H o.a.,modi~ter Stolpe e, v. dir, Klasen H, hand.idk:a. Colliander H, ing. ' - L el; F, bokh.'. T heel Hj, prof. Lindberg E, 0, kass.. ',' Bgner R, ing., kv.,kejsarkronan., kv. Karlsvik lo'&;11, Persson B J, kass:a Gösling E, jur. utr. kand. äg. Sandström :B,-husug. ligg. äfv.lv. Fridhemsg. Rosenström K A, adv. - E, köpm. Fernqvist E, kont. äg.bostadsaktieb.fridhem SchUldt l, folkak.lär:a Hofvander I L M, kont.- - E, änkefru i Sthlm Wadström J S. kont. bitr., tf Gustafsson G A"handl. Andersson H S.hand.idk:a Ternhom A' E, serg. Holmberg J, -banktj:m.' Holmberg C.W, bokh,. Ekenberg H, änkefru Wallen K P, ing. Holmquist A. byggm, Liedgren P L,.IJ)'ggn.ing. FredrikssonEW,kafeidk:a WiaqvistW M,musikserg. Jäderin A, sesr.,_ Lundin H K, lär:a Helln K, tandtekn. ' Winqvist Ei hand.idk:a v. Koch: C F ft, ing. Löfmark A N, verkm, Höök H J C, lär:a 7S kv, Halidtverkaren 12 Krogh H, mg. Nordgren A, pohsm, - J W, änkefru, äg. Bost.f'6rening. Handt- Lindell J, änkefru 6 kv, K:ejsarkronan 30 Osberg N, styckj..'. verkaren 'Lindhe E, kapt. i'. <. iig. -Winroth LA, sjljli:apb. Wa;hlberg A L M, hand.- Andersson K J, kafeidk.. Lundqviat J A, handl,, Anderasen W, hand.res. idk:a Eriksson A T, förman Löfdahl E A J; änkefru Grundström A, disp. ~ 1011Liffllrd.krings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottolnUI tu.

6 1208 Krmpelin,A ~1, Iär: a - C fru ' Möll~r K A F, stat,skr. Nyström B','blmktj:m: Stahre G,J1>rofess:a,:.' Sundelius a'm pi, änli~fru Wahlberg DE, medarb. 7 kv. KejsarKronan.22, se Frejg. '55' J f 8 kv, ''Kejsarkronan '3~; äfv. adr, Frejg. ss äg. -.Andersson fg, handl. Ahlberg O L, handl.,. Carlon M', fil. dr 'j Eriksson G E, järnv.tj':m. Fahlgren J, kass. Gummesson E, musiklär:a Hanström G E G, handl. Ingvall A T, ing. Jacobsson A K, änkefru Korfitsen K G A, hand. res. Lindqvist C B, fabr, Lundqvist C, adv. Memsen M E, änkefru Meyer O, fabr, Reimer R, kont. chef Swederus A F, kont, - C F, grossh. - O E, kont, Söderberg G W, handl. Tidblad O K, ing. Wahlberg P A, vaktm. Helenehorgsgatnu Mar;«!örsp-ml. 1 liv. Yxan, 1,2, äfv. adr. Högaltdag. 28; 22 äg. Borgersk. gubbhuslur. Broman A M, i6rest:a Carelt-A, ~f.godsförv. Fredholm E G, f. grossh, Kjellström C E, sjuksköt:a Lindståhl J F O, f. handl. Santesson F A N, f. fabr. Törner E E, maskin..; S kv. Muttern 9, äfv. adr. Val'fsg, 12 äg, Kilander F F, husäg. Andersso~l A e, ing. Bjursten E, kont. - JV Iok.för - T, hand:rcs: Holmström K J, byggm. Jonsson C A, f. verkm. Lindgren A V" köp m. Pettersson F E, verkm. Schott O 'V, kont. Sundiue'N G, ftl~lnc. Svankrona K G, ClJlUsäg. Westeriund E>S', lär:a - K, vagnm..j Vikander K G, 'hand,t!,s, Österholm EV,politv.mäst. l:i kv. Muttern 8 äg: Höglund 7 kv. Muttem 7 äg. Äman L, adv. 1} kv. Muttern 6 äg. Åman 'L, adv. 11 kv. Muttern 5 Hj, husäg. äg. Lundblad E L, dir. 1B kv. Muttern 4 " äg. Åman LI adv, 1l:i kv. Mutterri 3 äg. -Bergström' O;' fab'r: Andersson E, Iag.bokh. Burzåll H, förrådsförv. Lundvall C, ing. _ kv.' Huggjärnet 9, H äg. Lundblad E L, dir. Halmdalsgatan - Helsingegatan. - kv. H'uggjäl'netlO,ll, 12 de Besche I, fl'öken - Molander H, föfs.tj:m. - äg. Fastigh.aktieb. City Dymling O G,.hand.res. Nilsson C, tillsy'il.man~' kv, Huggjärnet 13 - H,lär:a' Sucksdorff H, handl, äg. SthljPs stad Englund F, boktryck.,: Wikande!' N, rektor _ kv. Borren Il Fransen M, fröken ~ Öhrström A, handl. äg. Pettersson C J, byggm. - O H G, not. '." - S, fröken _ kv. Borren 12 ifansson T, folksk.lär:a '10 kv. Valkyrian 7~ äg. Malmberg D, ba;nkir - W, vaktm. " äg. Fredelius O A, grossif. - kv. Borren 13 JohllJlssonlE, folksk.lär:a Andersson J,.ing. äg. Pettersson-AE, grossh. NHsson J, ing. ' Enström:E K, fröken kv. Borren..14, 15, 16 äg. v. Hofsten G, husäg. Palmgren H, änkefru Petterson OH, haiid:idk:a - J, fröken Forslund.C F,. fabr. 'A _ kv. Borren,17 Tisell H, änkefru,.' JönssQn G D, bokh ' äg. Ström N, bankkamr, Öman A, v. vä'rd ' Larsson O,. poliskonst; ii _ kv, Borren 1&, Österberg O F, verkm. 'Sätter J E, postexp,, äg. Fastigh.aktieb. City 4. se Kal'lbergsväg: 34 Wallin S A, skom, _ kv. Skrufven 2 li kv, Rosen ~O'... 'Verner 1., pantb.kasa,,tt: äg. Fastigh.aktieb. Skruf- äg. OLagerhall P J, f. fabr. 11 sv. Rosen 17 ven Brobeck A, änkefru äg. Petersson P A, o. inujl - kv. Skrufven a, 4,,6, 6 von der Burg A A,.mål.a son G E, hubäg.;~ '1'1 ~ äg. Hage C, ktlprn. Conilton A, ing. Asklund. S, köpm.c, - kv. Muttern 2 Englund C F,'hand.res.. Ekblom A,.artist~ äg. Ström O A, källarm. Hollund M C, änkefru Elling'E O, venkm', Hofving P, ing. Gieseke'J, dir,. 1 He]g8~atan Jansson E V, schaktm. Gustafson K RA, brefb, Kat:a försami. Lohse H O J,.korresp. Löwe F. f (1, S, 5, 7) ky.fatburs.sand Y, banktj:m. Mauritson A., änkefru holmen 13 & 14 Söderholm A, änkefru Secher H" ing. "1i äg. Friberg G, fastigh.äg. Wahrgren C J, kont.' Tengdahl 'K N, rtksdagsui. (2,4) kv. Fatbursholmen - S B,W;; kont. Zettergren OL;f. orgelntse 12 6 kv, Valkyrian 5, seäfv. 12 kv. Valkyrian 8 äg. Fxibergs A stärbh. Frejg. 58 äg. Mark E, byggn.tng. (U) kv. F.'\tb;urshölmeIl 11 äg. Lindström A M, mål. 1B kv. Rosen 16 äg. Friberga, A stärbh. Böeker V, inspektör äg. Törnblom J G,husäp:, (S) kv. Fatbur.holmen 10 'Hebbe E, hand. res. Berndt C.G, hårfris:a äg. 'Bostadsfören, Helge.l\'Iall/l'gren A, åkare Björklund C A, han.dh" Jacobson G A, bokh. Norrman E, bankkass. - S, frqken Johnsson J A Th, förv. To/len E, ing. Forsberg E, byggn.ing. (U) k.. Fatbursholmen 15 7 k... Rosen 19 Hanson F J, insp. äg. Fi-ibergs P, stärbh. äg. -Richter G, bruksäg. Hylten E..L,.pot. Berg G Z, polis Ande rsson R, handl.. Moberger J W, apot. Gustafsso~ G K, handl. Baggström J,~vakhn. Nilsson A, postkontr. (10)kv.Fatbursholmen 9 Bratt G F, urmak. OJander E, änkefru äg.- Eriksson OF, sjökapt, Efvergren E G L, änkefru.paulsscn N; rev. (11) se Asög. 47 D Jansson A, byggm. Ström A F, ing. (12) se Åsög. 47 C -.C L, folksk.lär:!,' kv. Valkyrian -Iegerschöld G F,.kapt. 9 & 10 " lielgalrnden Ohlsson E, kaasadtr, äg. Stiftelsen Wilhelm GQ'. Katsa jörsaml. Öhrling C B,.1:eboklJ,. venu minne 2.kv, Ritaren 1I;"hörnh.., 8 kv. Valk»rian 6 Hallström KM, änkefru äfv. adr. Blekingeg. 2~ äg. -Weijmers E A, dir. '15 se'k~rlbergsv. 23 äg. Sällskap.et för befrämj. Ahlqvist O, byråass. 17 se Karlbergsv. 36 af kyrklig själavål'd Anderson-O S,. tj:m. 1S kv. Valkyrian 11 Andersson F, fol.k:sk.lär:a Andersson M K, lär:a äg. BlomgrenJ'F', byggm. Dahlgren E, sjuksköt. Andren H, folksk.lär:a 19 kv. Pionen 2; hörnh., Eriksson A G, verkm. Blomqvist N, -folksk.lä.:a äfv. adr, Frejg. 77. Persson P E, öfv.lär,' Brisman EJ fru äg. *Svensson L, fru Stenberg H A, past.adj., - S, fil. dr. Oervin-Ellqvtst C A, kam- Åh16n A G,. brefuär. Brofin H, mål.mäst. marskr. 4 kv. Ritaren 7 - J. L, dek.mål. ~. Horneman C J, skrädd.m. äg. -Schonberg I W, fru Oarendi C.J G, hand.res, Höglund N S, kolhandl. Linden H G, postvaktm. Dahlborg Fr, red, 'Millde G, tj:m.. Lund C A, orgelbygg. Elfstrand A, fru INeijström AM, hand.idk:a Bchonberg J P, byggm. - G H. Nordendahl A F, ing. - M,fröken - O, köpm, Nyander O A,llostexp. _ kv. Ritaren 2 Gerlofsson C J G; ing. Peterson E, Inkass. äg, Sthlms stad Gilbert E, fröken Pettersson G ]1 M, verkm.. t' Gille R L, hand.lär. 'Wtntzell A F, hand.res. HelsI ngega ~.n _ R' J L, kont. 20 kv. Valkyrian 12, s.e (2-4). G. TVdsa församl, Nilsson P E. dir. Vanadisväg. 43, (1-30; ~:-20) Matt.us, Nyberg J, mål.mäst. 2B kv. Saga 19, jorfaml Reijhell J W,.bag. äg. Sthlms stad >,, 1 se Odeng. 84 ' Sjöstrand K,,. mål.mäst. 29 kv, Saga 18, 2 se K rlbergsvägen 15 {) kv, Rosen 18 äg. Sthlms stad -21 äg. Bodin C, husäg. 31, BB kv. Saga 16, 11 B kv. Rosen 21' Ahlmark R G L, bokh. äg.. 8thl,,?-s stad' äg. LeijonhufvudAbr,gcn.. Oarlän W, frisör B5 kv. Saga U; hörneg., löjtn..c Duhs G H, banktj.m, äfven adr, vanadiavä.. Bergdahl' M, änkefru Hallen G;.köpm, gen 45 - O~ boltll.' Högelin A F, mål... äg. Sthlms stad

7 HeJail1g~gat!tn~Ii9f$l.\1garegatan k". Brage L e 6 äg. S,thlm,s,stal1.'" '> '," '.Hjiirnegatan 7 kv,,skörden la äg., Sthlms stad) r' 7 ätv,.adr. 8;41,gatan. 6 y;kung.k..iärsaml., äg..rydelius.}'[ At g\,und, It;!fk~le~gata~ " u'"' äg... Risings ~ grossh. 1 kv, Skörden'21; hörneg.j lägg..,,r c ';, A s~arbh. ~,,, äfv. adr, Agnegi.27' Lory J P, fakt, a ' JalCou"s,järsamj. 0, 8. ag. Olaus Olssons kol, äg. Petterson C".!', husäg. Ström,K"E, tågmäst. 1 se Regeringsg.. n importaktieb. Bergqvist G B, tj~ul. " 8 kv,.skö.den 15, 2 se'regeringsg. -l3' ~ afv; adr.. 8:e gatan Il _ H S, änkefr,u.t '" äg,-llegerqvfstaa"husäg. 3 se-n. Stnedjegd4 ag.,~":us, q,j,,sågeri' Oronajö E, mål. ' Agne. E,.ko'!dw.:t. 4 kv. Trollhättan '28 Q. :rravarua,ktleb., Ekstromer A,.lär:a Gelin J A, tågm. äg. -FrYckstrand G, t. ' 10 afv. adr. 8:e gatan 8 _ A änkefru' Gustafsson 0, handl. läderhandl. äg: OIaus Ol~sons Kol- Elis~at. M, fabr!förest: ' Nord,K B; kondukt. Anderson' G, piskmak. importaktieb. Erhardt F O -bokh Nordblom J G,.s)lick. Bengtzon G,Sröken 11 ä,g:.waus;cj,sågeri. Gohde A, fr\', ". Svanberg F E', packmast. Berghel A, prakt.,läk. 'o o.!ravaruak,t.'eb. Gurumesson J, ombudsrue Wiberg C M, tågmäst. Boivie H A, kass:a,.12 äfv, adr. 8.e gat.an 13 Gustafsson H W, ing. \l se Pi!g: 48 '. FryckstrandH,läderlrandl. ag. Johan~son A, bsggrn, Hansson -A, stat.skr. 1.0 kv.l;lkörden 16; hij;n- Gustafsson.A.G, vaktm.. Lll~d E, bqkh. Karlsson K H, verkm -. ' h., My. adr. Pilg. 50 Johansson A S, kontroll'.. 13 afv.ad. 7.e gatall10 Land D, fröj<en äg. Ortman J.A, grossh. Sellberg G, kass. ag. Anderberg J O, byggm: Linder G H, tågmäst. Alll1ström E M, folksk. Sundberg E, just.råd 14 ag. Stjerngren J, bygg. Nordlund Askom. Iärra },. Sundström V, dir. ~.,.. Åkerstedt Otto,W, bank. And~easson L, konstv,äfv;a Svensson A, modist. 1 afv. adr. 7,e gatan 13 tj'm " Bodm ;E~ 5 kv. Tornggenfi&6;hörn- äg..waus, Q J, Sågeri.....' - R, handl.,,, h., äfv. adr. N. Smedjeg.5 o. 'I'rävaruaktieb, ' 2.kv. Skorden 14; hörnh., Deijenberg E, folksk.lär:a äg. Andersson Th, änka' 16 äfv.adr. 7:e gatan n. äfv.. adr. Agneg Engberg A, fru, fru, m. fl. äg. Anderberg J O, byggm. äg. Wldma~. G. H,. J;1usag. Eriksson- C E, folksk.lär. Andersson F" gravör 17 äg. Värtans o. Hjort. Allvin A, f?rsakr.tj.m.. Fredriksson F L, folksk. Holm C A, ef{.agent hagens, byggn.fören. Andersson O W, bad:r:nä~t. lär.... r.iernberg. E,W, arb. Hjorten u. p. a. " Br?stedt GJ L, ma,skinnt. Gustafson}'[ E, vedhandl. -'K E K, ing., 18 äfv. adr, 7:e gatan 15 Brod~rma)l A G, postv.. JohanseonAA;folksk,lär:a Lamm S, ;;nkef,'u äg. Sthlms stad, betj S A, folksk.lär:a Larsson G A, barb. 20, äg. Sthlms Dahlström T, plats.fors. Larson.M B, folksk.!är:a Lundin ]}l J, änkefru stad.' Eckerberg H, kappsömm.a Lindegård J AE:son folk- Magnusson d,.fotogr. F,?rssell KE V, byggn.ing. sk.lär, " ' (,l Nymark O, fröken S:,ie gata" Hogborg G R,:b~~h..~ Nordfeldt G, fattigv,insp. Zethr"lus l, änkefru,i 1 se 2:d~a gatan 2,Lagarvall B, v. häradsh: ass. Åkerström K T IIi, alerädd.,3 äg. Kar,lsson GJ, åk.äg. Lindstrand KX E,. e. or Sellin S J, folk:sk.lär:a 6 se N. Smedjeg. 16,SchörlingYG,Öfv.maskin. postexp, Svensson A änkefru 7 se Malmtorgsg äg. Sthlll\s stad (obe- Lorin N G, bokh.,,. ThuressonKO,med.kand, 8,10se.Brunkebergst.12 byggcl tomt) Luudb'lad F A",haufl,l. 'I'urdin E, f. tj.man '7 äg. Johansson A, byggm. Luckzen J E, pollsöfv.. _ Ester, e. o. kont.skr. Hermanst(lrp 9 se 8:e gatan 10. Mk?lnlst. h d b' kh Törn.. strand,a,m, folkek.' Engelbr. /örjuml. 11 äg. Johansson' A, oe A, an,.,o,., lar:a äg. Sthlms stad' byggm.". Nicklasson G, med. lic. Wahlström A V lok för, 13 äg. Stjerngren J, Nordström 'A, 'fröken Winblad E A 'w hand. HessUngeberg bs ggm. '. Pettersson D 'E, handl, idk:a ',, -. Oscars jör.aml. 15 äfv. adr. 7:e gatan 16 Reuterdahl B F, lagerchef äg. Olson C A, grossh. äg. Stjerngren J, byggm. Schmidt 'l' W, med. lic. llofsh\garegatan - Hjorthagens prästgård Sjökvist M N, op;sång. Jakob;,Iärsaml. Hjortberget Iguetl M, fr;öken. 'Wallin E E, postexp. 1 kv, Blasieholmen 12; engelbr" järsaml., Rean C'A', Pastor Wennmann C G V, artist hörnh., äfv. sdr. Vågäg. Åbrink F, änkefru 7:e gatan ~erner L, jo"::'. Ihusgr. 2 l, _. HJ"orths"en 2 se lista! gatan 16 _ W!nber~ ~G',s~.. et' ll äg. Sthlms stad (tullpack- ~ 4.1:6 äg. Sthlm s stad ingqvrs, orgy. hus) ~,Sngelbrekts färbaml. S A, 8- B., S C, 8 D, Åkerlund, G J, ha;ld,l.,'f' Carlsson A, hamnfogde '!:.lid gat"", ' 8' E, 8 F' 3 kv. Skörden.20 2,,4,,6 se Norra Blasie-, äg. Sthlms stad \ äg. Tham P, 'v. konsul." holmshamnen 3. 2 äfv. adr. 8:e gatan 2 10 se 2:dra gatan'13 4 kv. SlWrden 13: 3 kv. Blasieholmen 23; ägiol~~~::t:) stad (Värtans ~ ~ ~: ~:;:a g:~;:n lf5 ~g. Bl~sta:tsrgref' Jag~n ~~r~h~:e~ ~,Blasie.: Branzell A, öfv.iär. 14 äg. Svensson M, trä- '::f:sk~e "., o v.' äg. -EdelstamAAL, stats- 4 äg. Sthlms stad svarfv. Engström C J, skrädd. fru, m. fl. Linderoth ~, insp. 15 se 2:dra gman18 Karlsson.T L, hand.res. Edelstam A, hofr.råd Lundqvist A O,.maskin. 16 se 3:dje gatan 15 Lennsiröm.T A,.brefbär' - G, aman.. 6 äg. Sthlms stad 17 A, 17 B äg. Sthlms Lindberg P Ai' postvaktm. Fahlcrantz G E, \ v. nä- S äg. Sthlms stad stad Lindgren A, verkm. radsh.., - 10 äg. Sthlms stad Hjelte A, tj :m. Lundstedt N G G Ilöpm - H J M, res.und,jöjtn. 12 äg. Sthlms stad '. af Funck H, majorsänka 14 äg. Sthlms stad 8" gata" Ritter H, fru Grönlund J, hofmäst. 16 äfv. adr.,7:e gatan 2 1,3,5,7,9äg.Sthlms 5 kv. Skörden 19 RooswallM,f, sjukgymn, äg. Sthlms siad stad äg. Andersson AF, husäg. Rosen H H, fru Lindholm 'F,. ing. 2 se losta, gatan 2 Höglund J E,. skrädd. Rundqvist A,' rådm. 4 äg. Sthlms stad (obe- Ryd K J, kont.bitr. Stroltirk Jr V, grossh, 't:dra gatall byggd tomt) Strid S J, ag!'nt. 8 kv. ll!asieholmen 1i0; 1, äg. Sthl';'" stad:,6 se 2;l1ra gatan 7 Westergren KJW,packm. hörnh., äfv. adrvblaste- 2 äfv. adr. 3:dje gatan l 8 se Z:.dra gatan lq Åhman l, folks~.lär:a holmsgatan l äg. Karlsson C J, åk~äg. 10 äfv. "dr. S:e gatan 9 6 kv. Skörden ii äg. -Anderson J A,!lyggm. 3 äg Sthlm s.stad äg. Stierngren J, byggm.«äg. -Fornander R, änkefru Ahren N, skådesp, 4 äg. Sthlms etad 11 se 2:dra.gatan 9 Larsson E, vaktm., r Bergius S, jur. kand, 5 äg. Eriksson F, husäg. 13,se 2:dra gatan 12. Petterson A, bagvmäst. Bodecker O, fabr., I

8 1210 Hofslagaregatan-Hollä.ndaregatan. Bonnevier S, fru 'IIylten II, ksas. 11 kv. lslandet 1-, Hultman F H, folksk.lälil I Derlien H, gnossh. :Johansson C, skrådd. äg. Nat1tm&1mliseum~ Johansson C J, kass -,,!o'( - J:or,. H, grossh...,- J' R, agent. Andersson S H; handl L G, tj:man "",,~t Ekeberg,LiS, prof' Q" Olsson,J,.fru Annäll A (l-,.grossh.. _ J, f. l:e v&ktm. ''"tta'1 Ekebohm F, löjtn> '" w rr'örnqvist E, gassontr," Baumbac1LO; groash., Lindholm G, kllss",,,~.rra Forsberg E, kapt. " Wa1;lberg J., fru!jon'son J A, agent - R fröken " -, Graf! 0, skom.mäst. I,Westlund' E A, änkefru ~iren.:g A, vaktm'.'. c Nils~n P A F, tapets[sul't Hagberg J A, montjjr IlS kv. Svärdfts)l:en 5; ärv. '~2 kv. Tranh Isen 4; äfv. Olsson J, fru 'lt ~~ Harms E, dir. adr, Tunnelg. 11, adr, Olofsg, U Petersson H, gyron.idr.. Il" Jooger Hj, dir. :äg. Olin R, dir. åg. AndersJlpn CW,husäg. Petterlls6n'J A:,"handl. ~ Joh~son T,Ax,son löjtn..anderson A, urm. '!Berg G A, fabr., 22' kv:'- Lindansaren lls Josephson S, grossh, ländersson A, Iäd.handl, Blohm S A W, ing. i, [I, se Tegnersg 24 [f",s Jörgensen A,,frl;iken " Ap George A, änkefru Eriksson C A" skom, ~8 kt:' Kurland 15' ~.sli - H, fru I 'l, Cederlöf P. A, handl v. Matern E J, fröken äg. "Blom L; grossh!" RD Karlsson JO, karnr, Görander J E, handl, Ulfberg C F ~,' ftöken Blom F A'G; re.'., f.f.o Lindström Hj, banktjim;' Grönström.H, änkefru '18 kv." Islan,det -5'& 6'; Flodin :J-:H\byrädlr. sh Nils80n C 0, barb... Hutzfeldt B, fröken hörnh., ätv., adr, AlL Knutsson\ A 11.,sk.rädd: oh P,almqvistJ EL, uppb.m, JObansson A, hand.idk: Fredr. Kyrkog.,Il; Thoren Arfru,r ~ AR - P, dir. - J, handl, äg. Klemming.1:.., fru 24 kv. Lind.nsären 8 Rostad 0, fabr. Malm.A J, poliskbnst.!anderson H,;E, fru äg. "Sandberg JIA,-byggfu,.. Saloman A. >, Melin :e, handl, Gustafsson l E, herr Allert 13r,'kont,skr.,.l, d Sandsten W, l:e stalskr. Mänsson J F, mäl. Larsson G E, handl. AnderssoIiJE,'kakeLnl'ali'? Sjöberg T, fröken Nerman l, änkefru _ 14 h. Tranhalsen 6; Carlson H, änkefru "" 'r Åberg E, tj:m.,, )jordström K A, band:, hömn-, lift. adr. Ad. Ertksson.j V; stämn.tiian J Åström T, adv, ".bitr., 'Fredr.,kyrkol1'» 13 _ L, f. folksk:lär:a b Östman F, bankdir. Sandberg S A, handl. äg. Rudh'eck M, IInkefrih:a Frtdström J A, öf~erina. 10se Södra Blasteholrns- 'Waltin F. kass. Högling S N, hand!. ' skin..' 'f h.4a.' Wikström J L, fabr.> 15 kr. Groniandet,södra Hansen S, f. kakelm, p 6kv. Tranhufvudet 3; ärv. 8-9 Klintberg X 1<1,frilken. Ho,fatalllet adr.olofsg.ä o.tunnelg.ä äg. S~.ensk&Statsverket Sörensen A E 111:; folksk.- se Väpnareg. äg. Anderssons J stärbh.. Törnblom A.0, 'Vaktill: lär:a " Holländaregatan Dahlström. L, fröken' 16 kv. Ångermanland l - A, fru (l-ii; 2-6) Klarajör.aml. Fernstr6m S, f. handl. & 6" se Kammakareg.30 - T, sjuksköt:a (7-33; 8-38) Ad. Eredr, Grandin K S, änkefru 17 se, Drottningg. 96 Wiksell, O, ing. jörsa,,,i. Johnson J, bokbind. 1.8 kv. ÅngermanlandJ2. 25 se Tegnersg.'35,, 1 kv, Vinkelhaken,14,Joulin AGJ, A, änkefr.u h äg" Ad. Fredlc (dream!. 26 A. kv. Lindarlsareti"W äg. "Jon!in A, grossh., o. Kartsson,A H, handl. 19kv.Grö:W.andetnorra4 äg. Palmqviaf F C, fröken Joulin "E o, H, frl;iknar Knutsson A K, skom. äg. Statsverket- Abrahamasou" A,,fröken Andersson J, grossh. Pettersson A G, handl. 20 kv, Ångermanland 3 Bobeck V, typogr.. ";.d Anstrin J M L C; änkefru Wahlbom D A, änkefru hörnh., älv, adr. Teg; Calissendorft1 C, fru. Bonnert ADM,med"kand. Widström K A, snick. nersg. 33'. ierikson.:f" änkefru l)'l. Jönsson A P, handl, Österberg F,.ageat iig. "Linder C W, husäg,,janzon J A A, tap~ts. ' Wikstran(l C: dokt:a,7 kv. 'Islandet 12;, äfv. Brolmson R, lär:a l Klingborg A G; 'ijlg. - - N F C, attache, adr. Tunnelg. HA Collin F, grossh, ' Lindberg C V, kassör 2 se Kungsg. 6 r äg. Lindqvist E; ing. Ekström B A, ctv.ing, ~ ~ililssou J G, hand.bokh, 8 kv, Svärdilsken 7 & 8; Högling S N, hand!. " Hallin K, hand!., Rooth J, medarb. " hörnh., äfv. adr...anel. Johansson a, f. handl.. ILandgren.E, lär:a Söderblom M H, änkefru -, bergag. 52 ' ' Kjällström A M, sömm.a, - H, dokt:a 26 B kv. Lindansaren 10 äg. Malmberg C F, grossh. Lötmark L 0, smek;, - K, gymn.dir. äg. "Tengborg 0, afd.chef Andersson, E, fröken, Segerqvist A, köpm. " -' S, sjuksköt:a', Anderson A,,folksk.lär:a - H E F, barb.'. Wahlström K' A, modist, Rönne M, 'fröken ' Erikson C, snick.määt., Bergman 0, nand.res.. Wikström C E, kommiss. 'Sjöberg K M, apot. _ Nilsson l, skådesp. ', Clarino C B T, skorst.fej. 8 kt. Tranhalsen 9;.hörn- Svedbergh H P, bokför. LiljevallF A,trädgärdsdir. Hammarling H, arkit, h., äfv. adr, Tunnelg. 12 v. Sydow B R, kapt, Olsson T E. regissör' Herrlin K M, med. lic. o. Olofsg. 7 Wessman S W, grossh, Wide~enHME,kont.skr. Högman C G, ing. äg. Svenssons CP stärbh. 21 A. kv. Kurland 11; Å1Iman E, kont., Landberg C, ing. Cederlöf A, handl. hörnh., ärv. adr. Kam- - J J, änkefru Larsson H, kamrer Eriksson J A, muaikhandl. makareg kv. Kungsbacken 6; Loven N,H, repro JohanssonOW, tapeta.; äg. Hammarstrand 'F, hörnli., äfv. adr. Teg. Malmberg W,' grossh» '.Lindahl C, kafeidk. husäg; nersg. 26 '.. Sjöqvist A, änkefru, Nyström ]\1"stryk:a Anderson C W, komm.. äg. Erhardts E W B Skog K E, kafeidk. 8 B kv, Tranhalsen.8; kapt.änka.. stärbh.' " Stenfelt E, tj:m. lifv. adr, Olofsg. 7 B, Andersson F A, skolrandl. Almqvist Z, änkefru Stenhagen l, banktj:m, iig. Bergström A M, än Björklund G R" fll. lic.,f ~ Ahlen A, lektor - H, kont.chef kefru, jämte son Oarlen S R, handl, Asperen-J, agent, Svensson V, konsul Andersson J, vaktm. Enander R, fabr, Berglund M, byradir. Törneman A, fröken Carlsson A A,hand.idk:a Fahlström W, sjökapt. Bergström A, stryk:a Westerberg M; fröken Högberg A G, gas' O. vat Ketaoher, M T, handels. 4 h. Tranhjlfvudet l &~ tenl.entrepr. ' \ idk:a Bruhn N W L, kont.._ S E A, försäkr.tj:m. &4;hörnh.,ätv.adr.Apel- Lindström G E, handl. Kruhs D A, f. aktuar. Buxbaum HWL,hofr.råd bergsg, 50 O. Olofsg» 3.Löfström C G, bokh, Magnuson A W, uppb.m, Gedner A, kass. äg. Persons A,V arfv. Nybom A T E" bokh....,.h, fältskär' f Haglund R, artist Andersson D H, handl. Bamuelson C L, handl. Nilsson O; f. rlksd.m, Holmer G, gymn. dir. Ehn A, fliltsk: Sjunne.son A, grossh,,norman O H, f. lärov.adj. Jansson P J, kassör, Eriksson J E, trädg.m, 9 se Drottntngg. 88, Bendahl C J, Iärov.adj, Jonassohn E, gyron.dir. Frid E M, änkefru 10 kv. Tranhalsen 2 & 8; Stridsberg E, fil. dr Jonsson'J A, Irtt, Gustafsson E:A, komm.» ärv. adr. Olofsg, 9 'Törnell D' B, handl. Julin A,L; bankbitr. handl. ' ' äg. Pettersson V, dir" Wendel Vl hand.res, l -E;kass. Gylling A, fru Kartow. J, harrdl. 21. B kl', Kurland 10,_ E. H A, änkefru ' Holm C A, plä~lag, Nils,\on G,. torghand.," lig. Jernberg.J A, husiig: _ K, assist. Brand-' och Lifförsäkr.'ings Aktiebolaget SVEA. 13.Drottninggatan.

9 ,H<l1ländaregataIi-Hornsgata~: 1211 ljdqack,-.%k, Iärov.adj, l, HornSberg, 'r;!o kv. Öfverkikaren 12 :Husberg E W? handl.. ) von Nandelst~dt",J H S, Stora.bryggerle',. äg. -Lundqvis'tO;köpman 'K&r1ssoJ>'OT,ls:trrm: l fröken ' Kungsh, jljrsaml;ed" "MW,J Ao,-Z r.l,frö!m. ffiindvall FG,.mask:mont; Pettersson fil, alakt;, h. Hornsberg l 22!<v. Öfverltikaren '13 Lihne C'Ej. un~~rolf. ' Smerling. E o :E, f.;;kn.. äg. Aktieb. Sthlms brygg. äg. Nasmans J Qat'fv..(1/2l, ;Lmd A ljo W, 'llip', " - S, f. v. konsul o I -: I Buus A, kamm'.su;"e, Romell A 'R, po~t1ietj. Vinell ~ A, Iärov.adj. Horn8bergs f. spritfabrik srrifbitr., M,,frkn, 6\'1\ WestberlS G A,S, bokh. 28 kv. LlndanBaren-2" Kungsh. törsami, postexp. {lis"hvar) Åström, E L, sjökapt', äg. DevinCL,egendomBäg. kv Mälaren 18', Hedström N A, skrädd.' Åkerblom A,1hamI\tj.roall, 29 h..kungsbaqken 6 äg: Fastighetsaktieb. Mä~ Larsson A, sockerbagc " Ögren T O, fr?ken ' äg. Lohoff M, änkefj;u laren ', 24 kv, Ofverktkaren 14; 29 :t),kv: Rosendalst. 26 Barthen Al, ing. 1 Norling A mg. hörnh.; äfv. &dr. Bag- äg;fastighetsaktieb.tirott, -Bergdahl S, änkefru '_ C E fjrvalt valdag. 5. '.i Andren A, folksk.lär:a ) Carbin E,.j>nkefru.'.'. t' äg. -Stauss B'K o. :El K, Björk J, förrn, " Djurling H, kamrer l 'HorB8berg8 villastad fröknar, I.z- r 0, bokh, o ',8e" Hallqvist A o. E, frökna",, Kungsh, försami. ;Bexell A 'E, kass; '1, ;Björklund J,:koll!1it: : Holmgren H Th, f, tntend, _ kv. Ti'efuaden 4 Jaensson.'\ T,polisöfverk~ BäckströmA, tullva1<tm, HärdafSeger~.tad,K,fil.dr' äg. Sthlms stad I Stauss' A A, f. snö;mak: Glass'l! M E, f.h.and.id)c.a -: H o.!;l, froknar." Sjöö S A, bryggm, ' 2~ kv, Bocken2;'hörnh., HagelIn J E, smck., Lle?ho~ S J M, f. polis _ kv, 'I'refnaden l;.. afv. adr, Ragvaldf!l: 6 Holmgren E D, banljk~1llr, Lindström W,,~&ndl. f äg. Sthlms 'stad' ag. <:~dergren.a N~}ägm'. ~ P E" tullupps.m. Sap.deberg R, 103tn., de Besche A förest'a ' v. Björnmark A, sjökapt,!husberg A T, handl. v. Sydow F, -bokh, >, Blomberg H., skrädd. f- E W, handl, ( -Stoltz G. aktuarie Hornsgatan Florin A, fotogr. J Jacobson H, postexp. "l' - J 0, kassör Ma"i~ jör.saml. Hallberg E, kammarr.not, - M, änkefru Sören~en AEK, änkefru 1kv. JupiteI'st. l;hörnh., Halldin R, skom. - W, sjukgymn;,.t Wallin M, kont.skrifv. äfv. adr, ('l-ötg. 10 ' Kolmodin J', apot, Joho,nnesson 'J G, snick: 30 kv. Luftspringaren l;' äg. Sthlms ensk., bank Lagerson G M, handl, '.' Kinnander E, folksk.lär!a hörnh., äfv..adr. R'd' Andersson G R, vaktm. Larsson-M, dir. Lewin Hi G, kamrer mansg., 62 Lindahl l, fröken Stridbeck K A R, timdlj Lindberg E L;;' polfsk. äg. Sthlnis stad 2, 4 se Södermalmst. 8 /lvanström J, tj:m. Lindgren A~ öfvermas k, Thun G A, skrädd. 3 kv. Jupiter st. 8.', Svensson G F, dir. Pihl,K 'H. tullvaktnl. 31 kv, Kungsbacken 10 äg. Sthlms ensk, bank 28 h. Bocken 3 Rundqvist A, folksk.iär.a äg, Lindstål & Törnqvist, Barthelsson G, perukm. äg. Wahlbom :AO, fröken - 'l\l A K, modist byggn.frrma ' Edlund N M; fotograf'~ Lindqvist O S, handl, ' Setreus K O, lärov,ad,i. 82," 34, h. Luftsl'rin-, Fritze C F, tulluppsyn.m. Mellbin,B H V, dir., Sjöberg J A~tullvaktm. garen 2, 3 &;1; Mv. adr. MagnussonL,f.folksk.lllr:a 29 Å kv, Rosendal st. 21; Sjölander,J 0, Kprrefp, Saltmätareg. 11 (- P, hattm,, hörnh., äfv, adr, Bell- - fyk, skohandl:a äg. -Holmgren N R,huslig. I> k.v. Jupiter.st. 1 mansg, 20,,22 A :Svanström C T,,ya1l:tm. 33 se -Drobtntugg, 116 äg. Sthlms stad äg. Jansson EA, godsäg.,o~ Sörb<>mE,"sjuksköf:a 36kv.,Luftspringaren 10;' 6 kv, Öfverkikaren 5.Öberg J, änkefru' Östlund' J, snick. "" äfv, adr, Saltmät&1:,sg.19 äg. Blickström C. C, L M, Hultström.G A H. Iöjtn, '30 kv. Bocken 4' äg. Klint, Bernhardt & Co,' A E landtbr., I N llrok. - P G. handl. 'äg. Bvanströms 'F sfä.bh. firma ' 'Bromark A, fru',johnson E, korresp. Vidman G, f. måll]}äet. Gerle A, artist 7 se Bepslagareg, l ' Liljevall S G, crv.mg. 31 kv, Bosendal Bt: '27; Klint Axel, fil. dr S kv. Öfverkikaren 6 'Söderlund L, verkm..hörnh., äfv. adr. Ad. Fr.. - J A, fabr. äg. Aktieb. Nozrlandaban- Widen J, hand.res": -torg l T4örne A, konstniil" ken 'Åkerström K D, läk. äg. Philipsenska skolan 38 kv.luftspringaren Il, Andersson A. N, byggin. 29 B J<v.Rosendal st. 20,Behmer G, disp. <' äfv. adr, Sa!tmlitareg. Bastman AE,jur..utr.kand, äg. Sthlms stad Berggren A, grossh~ 191>.,B Rehn C G, bergsing. Bäckström E, frökon - banktj:m. äg. Klint, Bernhardt&;Co, 9-13 kv. Juplter m. Ekblom M, mus.dtr. :.. ' Boethius P G, disp. firma 9 & 10 & Il, se Mariag. Englund E, hand.idk:a.: - H, prok,. Berg J A, ing. 14, 16, - 0, L, bo1rh. Brunell K,G, handl. 10 kv. Öfverkikaren 1 Holm H, kappsö:fuin:a Cederborg A, rådman Holländarevägen (söder) äg. -Gulin J Af. köpm., o. Johansson G S, folksk.lär. - P, stadsäss. ' L M V, fröken, - M; sjuksköt:a ' Johaneon-.å, handl. Katsa jör$aml.. Djurberg E, änkefru Kullberg N, öfvermask. Larsson E V, lärov.adj. 1 kv. Helgan st W, läk: Larsson A, änkefru Nilsson G,~gro8Sh. äg. Sthlm s stad Sandberg H, f. red, - M, gymn.dtr. Nordenson G, prakt. läk. 3 kv. Vägskifvan l,! 12 kv. Öfverkikaren 8 LiljegrenKHG,pol.konst Btauas -J, änkefru äg. Sthlms stad äg. Larsson L E, 'mick. Ljung G H, bokför., Svanström N, grossh. 4 kv. Fatbursholm. m. 18 Andersson J' L', glasmäst. Ljungberg F O, e. o. hofr.- Tidbeck G R H, fabr, &14 Thour K A, handl..not, Wthlborg N, hofr.råd," äg. Sthlms stad 14 kv, Öfverkikaren 9 - O F T, kassadirr,. Östberg P, ing. l> kv, Vågskifvan 8 äg. Ljung Alb, boktr. Nordström CA, tullvaktm - J, kammarr.råd ~g. Sthlms stad 16 kv, Ofverkikaren 10' Olsson E M, hand.idk:a 32 se Maria '1'rappgr. 7 7 kv. Helgall st. Ii./ äg. "Wannberg F O L, 29 C kv. Boaendal-at, kvl Rosendal m. 15; äg. Sthlms stad handl. äg. Fastighetsaktieb. Drott äfv. adr. Ad. Fr! torg 2 ~3 k". Helgan ot. 12 äg. Vinborgs A M, linke, fru, atärbh, llotn8berll', Lilla Kungsh. jörsaml. kv. Mälaren (tomtdel) äg. af åbyggn. Anderssons U J, änkefru, stärbh, (Sthlmsst. delaftomten) Böwalfius M, änkefru Andersson C G, kamrer lig. Segersträle G.'" Paulson J'V, snick. - G, handl.. Abro,hamsen C G,oli,lbud Peterson P J, tullvaktm. - M, hand.tdk.a-,,' - 'Anderson H, hand.förest. Pröfke Jr. W, vaktm. - S" änkefru.' Björnvall K; civ.ing. - E, kont. Aurell F,$kom. " " Boström C G:. med.lic. - F L, snick. Bergenstrilhle'H,fr'u" Bratt A, tandläk. ' 18 kv, Öfverkikaren 11 Blom: KH!L, e. -o.'hofr." - E, tandlliil(. ' äg. Claesson. L A, grossh, not. - P, föraäxr.tj:m: Oaelson-D, handl, Boman G A A, tuilvaktm. Edling E, lektor - Lundgren M, -hand.idkra Ek G F, e. o. banktj:m. Ekdahl E G A, handl. Söderlund A, vaktm. Hallgren K L, cig.handl: :Ekiltrand A V. vinll.. ecb Uffirsäkrlng8-Akliebolagtrt9SYEA. ta DrottningjjitaD.

10 1212 Hornsgatan. Frödin G, kamrer Holmen A, folksk.lär:a Becksin O H, bokh, Johanson K FJ~ J;;a!Willl'r.i Gavelius io, f. disp, - M, folksk.lär:a Heder J, byggm. t Lindström P, hand.!ll>kh. - KGJ, ing. Lundh L-A, musikdir. HOlmborg C G B, ängb.1 LjungbergENW,öf~;llli"I'l!. Hansson ~ A, aman, : Lötström G, brefb.förjn, befälh.r I Rinander A T, 1l!"'AblW - K, förest:a ',', Nilsson A, Iinjemast. - K E, ångb.befälh,, '-,]j 9, ljir:a " v:i.ie - N G, tj:m.,( _. Ramberg C G, aman. - N, järnh. '''' - H N, folk,sk.lär:!'ol.1is Hellberg' A E, sjökapt. - J 0, sjökapt. Landin F l\{; lär:a l, Tegner G E, }:land."" e Holmberg-K G, kamr: Rangström. O, läderhand!. Troije A M, tullvaktm. 54 kv. Ormen st. Sr il Jonson F, O,rmåltmäat, SwartliJ;lg A 'L" kvarnäg. 49 kv. Mullvaden Ira 25; äg. Eklundh S M, änl<1'i:"" 'Ltndegren-Gi skeppsmäkl.: 42 kv, Ormen m. 2 hörnh., äfv, adr,,'jcör Hylten-CavalliusO,!rf'll.t, Lindström P; handl,«äg. Åkerholm P A, handl. kel-knutssonsg>,29." o. LevertinH,frQ1l;~l/hM8 Lundquist.G, banktj:m Boy A. äg. Wirströll A, diap: hvar.,,j;do~ - W, f. bokh ndj, Mun,the A, änkefru Bjurking O, hand.res,., Ericss()n 'I, läk. """not Malmborg H GY,stat.skr. Ohlsson S, mustklärea Hult H, ing. ' Kadson P A, bo~.4 ~llsj :liatthiessen AFN,-grojish. Tengborg A, fröken Jansson J G,' kasa. " ~ Kock A,,änkefru 'VfHIJJ8 Nilson A G F, ing. 43 A., B kv, Mullvad'en Larsson W, -komm.kapt, - b, e. o. postexll'.flsv8 Nylin E, med. dr l:a 13,Levin L, grossh.., Lundberg L, änkefrj}'iö't' Rasmussen:W rabn.rörest. äg. Holmberg J änkefru Ljunggren A H A. handl; Moquist A. A, ~otpgr. "W Rubin T, fil. dl' Andersson G H, postexp. Olsson G L, källarm. Svan A E, grossh.. lee Ur.it G, grosan. _ Ekelöf N Jr H, boktr.faktor Schulte W, maskinrnäst. 55 kv. ;R~ttaI!,7.'.., Viden A S, skrädd.mjfst. Hellberg IS O, hand.idk:a Severin E O dir. äg. Skoglund A, vedhj>n(lp. Zetterstedt B, kartrit:a Lundholm C P H, aman. v. Sydow G,' l:e stat.skr, Andersson (l, fabr/ L/Hu 34 kv. Flygaren l; )lörnh. Sommelius K P, grossh. 'I'IdblornrB O, kont. Breckman O, handl.a.,.. \ifv.adr.maria Trappgr.lO Söderström E, lär:a Waldenström GA, änkefru Bergström.A, änkefr".!j~ äg. '"LundgrenJO,~ade1m. - F G, f. f1aggund.otf.. YettermarkOR,t..f.postm. Eapelund E E. fakt5l1l! I Benjamtnson,E, fröken Tarras H, agent 50 kv. Ormen m. 9; hörn-l - K, f. banktj:m..,st Ehrngren P, f. slöjdlär. Trulsson S A, fa'\j. h., äf.v. adr. Blecktorns- Gisteilt E, bokh. ' 'T".:at Frykman G, änkefru:' Öfversten G A, köpm. gr. 13. Granstedt G A, bank'tj:nl\ Lind!lren J F, folksk.iär. 44 kv. Ormen m. 3 äg. V.allin,E'Y, husäg, h Gustafssqn C E, (å;lti!k~' Lundgren C Q A, :kont.. äg, '"DahlbergK E, bagare Brandt J N,.'trafikinsp. Kloo A, kont, 'il ' Walentin A, änkefru.. Bennström E, agent Clefberg P, sekr. I Nilsson J, folksk.lär., Österberg J M,,f. folksk. 45 kv, Mullvaden l:a 23 Sundberg G J E"dir.> Reier A B, änkefru "'!~ lär:a.' äg. Lundqvist K, veter. 51 kv. Råttan 9,'äfv. adr. Siwers E, dir. "" 35.1l:y. ':aosendal 'm, 14 Bergh T, etat.skr. Torkel Knutll'sonsg. H Sjöberg T C.H, änke/rlf.. (verksta'il,shus o. tomt) Flodqvist M, handl, äg. Starek E, grossb. if- Skoglund P E, kont.'chiit äg. Carlsson C 1If,fabr.,. o. HaUden, G, agronom. Blomqutst A C, fru _ Täge":]' K' A, kamm.skrlt J T, herr.. f Joha,nSBon K S,tgrossh. Borgenstierna B, grossh. - M 0, änke~u fl d~ 36kv. Flygaren 2 &4&6, Lagerström F E, dir. Dannström I, husäg, ' Winberg E N 'r, hanjlka äfv.adr.brännkyrkag.19 Lindnoth. H Y, änkefru de Berg Ch. Fr. A, und. Österlund 'C, fabr. iltt! äg. MalmbergD,fopdm,äkl. Nelin G" grossh. löjtn. t, 56 kv. Ormen' st. 1l,lä-fYl Lindroth H W, 1;åpets. Olsson J, kontr. Hjöztsberg E G, kapten adr, Brännkyrkag. 39 Ljungberg O F T, grossh. Peters H, korresp. Jakobson.r H, fabr. '. äg, "Hermanson O W', Wingård A, skom, Ramsin E, folksk.lär. Janson O W, handl, grossh., 37 kv, RosendaI m. 16; - J, änkefru Johanson G, fröken Björklund C A, ju.vel. m" hörnh., äfv. adr. 'fim. Rosmark A N, tillskär..iohansson, C W, förråds- Rundgren H, juvel. l,q mermansg. 17 Serden D, handl, förv,. Skuldt E G J A, bokh:,'-' äg. Sfhlma stad 46 kv. Ormen m. 4; äfv. Lindberg E, m.eqaljgra'l. Tengroth B M, e. o. hofl1. 38 se Bellmansg. 11 adr., Brännkyrkag, 25 Lorentz J, dek.,not. il' 39 A, B kv, Mullvaaen äg. "Skoglund A, grossh. Lundholm J M, ing. 57 se 'Krukmakareg.,2111: I:a 22; hörneg., ärv. adr. Andersson F O, postbetj. Nilsson il E, skohandl. 58 k,v. Ormen st. 4, äfv., Timmermansg. 16 Boström E G, tdltsyn.m. - G H, handl, adr, Brännkyrkag.l4I,43 äg, Gröndals Tomt & HedströmSW,brefb.förm. Norman A, bank.tj:m. äg. BruselI KB, grosalr., ByggIiads-Aktieb:' Joh11son,J R,.handelsres. - A, f.' dir. 59~v.. MuUvadenJtnd,H Berglind K E F, h ndl. Lundberg A, bokh. Sundgren O, skrädd.. 20, äfv, adr. Bosenl.unds- Ekstr.and A S, fröken Olsson L A; sjökapt, Westergren O H, kassör g. 12 '0 Ekström H" stämn.m. Rahl Q E, maskin. Österlund J. L, varfete- äg. '"Jernberg B K, bygg1i!, Hagelthorn A K, litförs.' Wallöf E.G, fru sång. Andersson G A, bokh, ill' insp. - T, modist., 52 kv, Ormen st. l;' hörn- Askergren R, tj:m. " Henr-ikason Y E,. grossh, ÅvaU A G, I:e postvaktm. h., äfv. adr. Blecktorns- Carlsson G, grossh. 1'1 Larsson J, tunilb. '- N, kont. gr. 12. Eraessen AJG, banktj:ni, Laurent A, dir. - S, folksk.lär:a.. äg. Josefson Hj.,. grossh, Eriksson P G', handlv", MoreU E 0, reg.veter.' 47 kv. 'l\{uuvaden I:a.24 Andersson R, kassör Holm E,,,,dol<t:a,. fl Nyber.l! H, postexp. äg. oå;eryal1e M, fastigh.- Borglund F Q, agent Holmberg E M, änkefru, Ring' tl A, skriftat.' äg.. 'Dahl O F G, agent ~ Holmer, A I, fru, - J, fru Carlström C, handtrea. Dfllen l, folksk.lär:a Jacobsson 11-,handl. r: t, Ryden H H, major Ekberg H A, med. kand. -/0 A, folksk.lär. Jansson A, bokh.., Schultz A M, Skeppskl. Nordström F J, tullkon- Frödin E E, ing..kiellman-göranson B, im' Skagerlind L E, dir. trou. Lagerström G, handl Larsson G ;El, ing. Zacharias E, handl, Schrerling T :1:', sjökapt. Looström G I, vinh." Lundholm E, agent 40 kv. Ormen m. l & 8; Schönströro C J, f. garnh, Prien iii: Ch, änkefru Nordström A., löjtn. hörnh., äfv, adr, Bell- Sjöberg K J, öfv.mask. Söderlund L. verkm. Norman J P, kapt, _ mansg, 18 Svensson J S, tapets, - M, fru Schlyter K J D, rev:~ekw äg. '"Strömblad O, tunnb. Tollstedt. A A T,.änkefru 53 kv"råttan 8 Schubert E, fl;u.-. Agardh H, fru Akerblom L, gymp..dir. 'äg, Westerberg C, huslig. Thulin J O E, aman. Claesson K M, apot. - N, kemigr. Blomqvist E, folksk.iär.a Åkesson,F G, handl. Meuller Gravellius L, fru - S A C, skollär:a Dahl F, köpm. ~kerman A E, häradsh. Sörensen. H, fröken 48 kv. Ormen m. 5; äfv. Eriksson F, artist Ornberg J L, fru 41 kv. Mullvaden I:a 15 adr, Brännkyrkag, 27 - F E, brefbär. 60 kv. Ormen st. 5 äg. Broden J F, åkare. äg. '"Bång A O, plåt o, Harvig.H, dtap. äg. '"Ekebohm N K K, not. Holmberg F.B, bpkhandl. kopparsl. Hektor H M, kapten' Hagelin J 'E, vinhand!.

11 Hornsgatan Li:lidberg C'G;' barbt, Akv. Gropen 19;höm'l Holmqvist (} G','verkm. Molin R, 44'; (Si'fru" pi t,b h., äfv, 'adr. Timmer- Johansson B A,.:.lstäm'il.m. Nihlströni 0, handl.» ~ai{1e/'jl.und.6fficer mansg, H J -, - J' G W, föl'l'ådsboll:h. Sundberg <t T, rlll:sl'l.ka". Widstrand' A, prakt. lll.k. äg. -Broman P A,'Ing. - J, R, hlg.',. '" Söder1:iergH A, grossli. 61kv.Mullvadenandra21 Ahlatrand-O 'J, skom.' Meyer J'A of, tapets. '~WengströmC, fru' äg. JohansBOlIN J;byggm. Broman P J, Ing; Sa.lomonsson OL,skrädd. - E, lär:a. t' 62' kv':'otmen st.j 13'''' BrembergB G; ing, Sandström-O' () H, serg, Åkerholin CiA,.köp.m. äg. Wendel A 'J, mäl.." Carlson J E, clg.fabr: Walters 'C, grobsh.'" " 82 Akv. Ufven jst. 3, äfv. Caf.r~l'l:iA;' handl. ' ~ W, baukdtr. 74 A kv. Gropen' å ' afu':'brärii1kyrkagi69.'1il:'he, maskin. ' Ehrngren O, byggaung. äg. -Ericsson M L, fru äg. Sthlm's -stads hälso- 'Cederberg C, skrädd. -leketeand A; fru' Björkmanson- A R,' kom- vårdsnämnd r '. Johanson J,. bokh. Eriksson K et, bag. miss. ' 82 B kv. Ufven st. 4, äfv. Jon Bon K O. urmak. Hallden A W, grossh,,74 B kv, Gropendjhörnh, adr. BränIiliyrkag. 71 Lagerbotg' M C, änkefrn - O, dir., ' 'Old'I'orkel-Krrutssonsg.; IIg. Sthlms stads hälsov,- SundqvlstNF,mask.upps. Stenberg C' W, skrädd.'. äfv.adr.brllnnkyrkag."63 nänma: t, - Svenson ii S; tapets. Wibel'g'B, grossh,. äg, -NllsonN-W;bokf.,o. 83 kv~påhm'5 Törnet'U"A E, bokb.,- K, änketru. Cedergren A N, jägm. äg. 'I'horellt-O, dir. Westei'riian J'E R, styrm.. 66 B kv. Gropen 20 Kinnahder M, barum. Lagergren E E, änkefru 63kv.Mullvadenandra 22 äg. Enhörning GFA,kon- -'S S K, age,:,.t - Lindgren A, dansösäg -Johansson N'J'bygg, sul. Peterson J', froken _ Lundberg H D, grossh. ~äst 'Befritz l, fröken 75 kv.'mullvaden andra Melin.11A, reaefekt.fabr, Alsen j W..'erkm. Busch A, fru 37, _ ' Btagner 01 folksk.lärra Anderson -E handidlca Ceder G, f. källarm. äg. Nilsson K, Yhland A,png. Ande~s~on Å S,,linkefru Dahtström R.~, apot.: AIl-ders~onK B,. änkefru 84 kv, Ufven st. 6; äfv- Bratbost A Il: T, änkefru ~.S'.teckn.lär.a " Bor!lstrom N, dir. adr.",brännkyrlcig. 73 Ihlström CT kakelugnsrn El'1kSon H, byggn.mg. Chrtstenson B, mg:' äg.. SejbQld F (o. :!j'ord- Johan~son d, hanu.r~js:1 " Gus~afson E A, by;ggm. Erlksso~ J, hand!." < lin~dh,e, husäg, -, Liljeberg V, pastor Lewin G, t. f. rev.s~kr. FI'~stadlUs H ~, bokh> Adler Th, tj:m.. Liljegren A fröken Suneson K A,Jgodsäg. Frlsell'E H; 10Jtn. Axelson E V, guldsmed _ T, frökeri UJlstr~m A,M, ~e~egr. Göransson A Ch, änkefru Björklund E, instr,mak. Löfgren E, tullupps.m. - E" mg. Hamflton H A, t. f. r~v. Bolin H. slöjdlär:a :"i'ilsson N J~ byggrar ~7kv.~ull.. adenandra23 s~kr;.. EJffors J E E, fabr! Petersson B. Ing. ag.schutzhf,k;apten,m.1i. Knos r <:*1 marimag. Hollman K F, maskin.' ~tåbie T' tj.m Ekdahl C, skrädd. " Malmstrom E, bokh: Karlason H, aktuari'e ",.... Liljeblad 'Ch, kass. Nilsson 0, köpm.. r Lagerbäck :r G, Ing. ~4;AkY.'Ormenstbörre16 68kv. Gropen 21 Nordström H, afd.chef' Lindström E, agent ag. Blomdahl K, yggm. äg. Fresk N, fabr. Norellus K, banktjcm. A~.aer~son E, grossh. CederqvllJt A, skrädd. Selander S, änkefru. Moberg H, lär:a H BJOrk.EhAH' 'gål. 'k.' Lindman E, sjuksköt:a Selling K E F, handl. MO~i~"a~~,li~r:a e1url~ P, pro. Pettersson J H, reg.iäk. Skoglund K. handl. _ E, lliaj~rska ~ H. ankefru r' 09kv,Mullvadenandra24 Utterbeck O, handl. ' _ K, slöjdlär:a Mo~t~omery F " kont. äg. Salström J A,polisk., Wadstein G G A,'grossh. _ L, artist c e C E b ktj m. 11. Westin K M, hand.res. - W, med. stud. Persson,.an'.. m. Berg M'L-,.ångbt:bef. 76,78 kv, Ufvenst.1, Petterson L, tl'1kåh.a Karlsson A F, öfv.kond. än. adr.brännkyrkag, 66 Nifsson J A, handl. Rosengren ~,.handl. Lindbäck C A, sjökapt; "g. Sthlms stall Pere~s~;'K A,;handt: San?berg G, tj.m, " Syren J P, far~. kand. Lundborg J A, skont. Wolter M V; tj:1p. 77 kv.mullvadenandra56 äg. -Löfgren F W, handl. Schultz B J A, litt.: ' Tauson A!.musiker. 70 kv. Gröpen 22 Ahlström A. ing. Sellberg F E, vaktm., Wetterstrom.C E,.stud., äg. -Hultgren J, änkefru Hallström A R, f. folksk.- \Vinblad W, fastlgh.äg. _ P E, fabr. Anderson A vaktm lär' Åkerman :Ii E, vaktm. Winqvist J E, kamr. Backe a V, 'dir.' Levi';' J, agent" 85 kv. Pålen"4 6-4, 'R' kv. Ormen större Gustafson M, red.!lundstedtwil:,postförest. äg. Thorelll O, dir., 16,.äfv. adr, Timnter- Hultgren J, änkefru 'Platin C F,' agent. Barthelson K, dr mansg. 15 Köppen E; grossh, Welamsson V A E, ing, Fallström'H T, Ieg.byggm äg. Göranson C G;husäg. Lindvall L A, barrim. 79kv.Mullvadenandra35 Haglundh V A, sjökapt. Brilling W, f. handl..'. Pettersson H, våginsp. äg. -Schillberg A J, apot? Jansson J A. agent Bruhn O N ing. 'v. Philp H, med. lic. Andersson O, ångf.befälli. Lindholm,K, änkefru Elvin J, tuhkontr. Wahlberg I, änkefru Eriksson O T, handl. Norberg ~ F E, 1Il.~and_ Hagberg V, vepkst. dir. " - N, styr.ledam. Lundqvist E F, förr.rorv. Rose~strom:B A, sluck. Hasselblad C H, disp. '71kv.Mullvadenandra34 Norrbin K V H, ing. Wallm J G, handl... - Hemming S. fröken äg.-ericssong,f.riksd.m. Riben KA,v.häradshöfd; 80 kv. Ufven st. 6,.afv. Jacobsson J grossh Berg Li~f skrädd., Rosenbaum M l, apotek. adr. Brännkyrkag. 75, Lundberg OJ, f. skohandl. 'LjUIigblo';' A C, öfv.ma- 80 kv. Ufven.,'t. 2: äiv. äg. -Eks~and F A Il, kort- Lundevall E, spec.handl. skin. adr. Bränukyrkag. 67 fabr. Olson O J, ing.,. Pott L, änkefru äg. Sthlms stad 1SI7 kv. Pålen 3. Persson O E, tj:tp.. Slagbrand: G A, maskin. Anderson H, bag.idkia ' ag. Thorelh O, dir. _ C G. banmäst, Wikandel' O F, brefb. 81 kv. Pålen 6, äfv, adr, 88,kv. Ufven st; 20. äfv. Peterson A E, handl. 72 kv:. Gropen 6; än. Ringväg. 12 ' adr. Brännkyrkag. 77 Stafsen- G, fil. k~nd. adr, Brännkyrkag, 59 äg. Söderberg C G, husäg: äg. Bostadsaktieb. Idog _ P G, rev.,. äg. Sthlms stad Brunner H, agent Elofsson.E o, E, hand> Westin A, jur. iitr.:kand. 73 kv.mullvadenandra33 Carlsson C M, vagnrabr, idk:or 65 kv, Mullvaden andra äg. Tiberg L A, husäg. Ekstam A, f. landtbr.,forsell M, fröken 14, 27'.Andersson K, plysmast. Fredholm A, änkefru Löfgren M N, lär:a äg. Anderssons CA stärb- Erikson K J, -und.orr, Hauffer K, grossh. - Ohlin J, G T, f. lok.ror, hus Essen O F H, maskin. Huldth A, folksk.jär:a ~ N J F.. Andersson J, kass. (.- I, barrim. - L, folksk.iär, 1 - P G, band.bi~r. - J, änkefru Gustafson O, urm. Ja,nsBon A J, åkare Sjund J K, barnm. - K.H, 'handl.. Helander K J,'tågmäst. "Karlsson K J, mål.mäat. Sjöberg E, vaktm. Carlsten H E, f. dfsp. Hellsen J' A, tlllsyn.m. - R, handl Stenholm S, barlllll Brand. och Lifrörsäkring's-iktiebo'lagel

12 1214 Hornsgatan. j 89 tv. Pålen Z ),~e Friberg C J, tultupps.m. Olsson J E, bokh. Erikson C, verkni~,:.;::"){ ag. Johansson A J, l!us.äg.,-», K o. O, hokh. Petterson I, ilnkefru Hallberg O,-llroSSlj'tl'~i'll Bergström l{ Ej( bokh~' Jern E, mg. Tibbe1!;n'S, ltnjrefro. r Karlsson A,J} fonni;~ l Carlsson J H,lllllilldh l'" Johansson O, änkefru Ärje-Ericson T. amån. Lid,bom K A, m";s,kln. ll Enqvi~t 1llQ, hand].i,,)~'kern BlI V, ing. 141 se nångh!?lmsg; ' { '21 Petersson J A, verkm, fl li Gegerfelt 4, fru.. ~ <XI>.'!tagerJöL D, ing se Lå'ngholIpsg. 19 Sc!1nitzler O W;r, fall~.wc~ Gustafsi!o,,\,V, fabr. J' I,L,!v".", B' hand!. 144 kv. Spettet-l WrernmarkKER,postexp. Hagelin H, agent '.', I Lindberg S A, änkefru äg. Strandberg, A, fotogr,. i~6kv.slägganl1;höi'li. Ingman O R, kamrers.,olson M, lär:a., Erikson JE S"brefb.förm, h., äfv.atlr. Lignag ;4>i Ljungber~ N, agent' 'f, 'lboaaander H, fru ' Eriksson E.J, maskin'. " Te db H 1'"T J" Stenqvist"F E,E,Siökspt. Setterberg J.A. änkefru Grundin E H"h~hd.idk:ll.' ag,,,,,'ln. ygre vw"" u, Ii:' o ~ tan\uäk. "o ' "id ~9SkVth1'K,Jfu o,madaliarenst.1swälldbetrlf, RH"a~dlk t fr : Llfilo"dremw."n q E; ~y~~t~nd:, Bergman.O, trävaruohan<r ag. ms s,, a s em,,'än e u Björk GO, lok.for. 11HO 90, 9~ kv~uf~en lit. 19, We.sterlUnd J O, verkm, Lnndholm A O,.tapets.'~ liolle.a,;;,verkm. s:."ro' luv. adr, Brämikyrkag. WiJkström N, hem, l Nesentus: O J A-,lok.för. Edlund E O:lltyrnl.,noli b,,'," 106 kv. Tapeten 3 l Spik B 'D,' förrn: Hr". Hollsten K T, lok.,f'ö.r _ äg. Sjöberg Z;Ro. Jifrökn.' äg. Detthoft' G'J.anit,' ri 146 kv.: Spettet 4' Jansson -AW, ölutkö'.r AhlqVist.A, handlv > ~ Damelsson K''!' underoff. äg. -Wähiander A'R,"oag: J9 h!'!!-sol\j W, vedh. <J Bengtssön'K,,glasm.' Ekberg.P'E" rit,. - Anderaon H, tj:m. J -' Ljnngdo~ft':N E, stat.slos Göransond' W, handl.,i Hellström' O S,,mg, Glauss O'F,.'fabr.uili'st, t Nilsson O, änkefru Sundblad J W M trafik- Matocha.E, verlhn. Elfmatk J V, f. öfv.konst, Rapp A, fröken.,f chef -,' "Nilson E, hand.bokh. Ekberg N K, bokhr : ' _ J, packm. Åberg'C'M: E kont Pettersson K E,und.all'. Ekström P, f. la1r:mltst:" Sandegren-EH, he~f 91 kv,,päle;' l' Trolander A O, bokh., Fröberg H, linkilfru ~'. " Seiler K F; ver~. lig. Sthlms stad, ö1boe~~,n~t. t;,- f,,?n~scjn'l' KtE, kont. chef Elv.nsson t;i A" handl, 94 k.v..ufven,st. 8, äfv... "", v.:. ape en In, ~:m.. j e Böderberg F,,~nkefr\L u) adr.: B:rliIllIkyrkag.'83 lig. Nystrom R, Weman A Samuelsson og,sntck, ' WeUllberg G,. mg.. ii ilg. Lindströms E stilrbh. a. Hemung B" Sjöholm A, folkskoldär kv. Släggan 12 Anderberg AL:son, hand]. Oarle~on O H O, fraken Wresström C D A,!OOpll1.äg. Borell.A, fru' ~" Eriksop.,A, hand.tdk.a FredrIksson J'o:skradd. Winterhjelm K, red. Andersson K A, förm.. ~ Holmgren A, modist Remmer G,!"ilj , B kv. Spettet o Mischke J R 0, tag.chor Pettersson J O ~ bag. Schultz B, Iitt, äg. Löfgren F w" Ilandl, Norenrus O A, verkm. Bunö J lär. Stälfors B G, kapt. Andre (J, brygg.tj:m. Rehnfelt H K, barrim. Sandfeldt 'C 0, urmak: Wahlberg E, förest:a Bodin Ac;disp. " Rosing 'OJ, förrn. Svenssan A K, pred. T Wester A 'jf', fabf. Dahlgren r, törm. Ungfelt J"sjökl>pt. Westerberg fj A, bokh.:.110 kv.. Tapeten o Josefsson G, bokh. 160-:1681;;v. Släggan Åkerström A 'skrädd. tj ag. NystromR,Weman.A, Lindberg G, hand.res. 14,lifv.adr.BFännkyrka-. 96,98kv.Ufvenst;I7;18 B:;f~nfgt~lIvaktm j. Lindh s, bsrnm, g.167 l' A ägn drg~rolsosnk lfdw'es"banlidir. Elfvi.ng.:K'R,lo.k.fö~.. ~~~s:rö~ ~1:,.ffJ ~kapt. äg. A.-B'.,Sthlms.skofabr. e ~ " 170 kv.,släggan Io"äg. B'" kl' 'd A""k 'v< Goldkuhl H S M, sjuk- - O, änkefru. o," A.-R Sthlms s1<.ofabr.. jor un, ~ m. sköt' a Thorsson J E, kassör" ~. r Litzen K E, aceld.tryck. _ M ilw" änkefru Wadström B G,Jilrnhand!. Pott G F L, dir..., 1.00 kv.~ufven s.t Holmberg M Ch, la"r', W-~ tr" O E f h 'dl 172'kv. Släggan 2; 'äh. å Eng lb hth k t, Is om,. an, adr, Långholmag. U.g, e rec,sjo ap. Jäderholm'J O, sjökspt.,150 kv. Spettet 6 äg. Bostadsakt.Jakobsberg A~rell D, hand!. BJorklnnd ~,. disp. Pettersson, A W, kondit. Skog N. Aj' lok.för..,.' äg. Johanson E V,handl., m. fl... af J Gusta sson ;, db dl ve kan. DJurberg E, a~.kefru. Thea.nder J O, hofslag. S Berg A, änkefru j hl' SvenSS0D A, snic. ~, 'I HU9h'FJL, kopm., 'Thyselius T, diak:a _ E, e. o. postspar.bitr. 1.74kv.Sägen2; hörnh, Janson N M, handl. 112 kv. TapeteIl o' Ceder F. hand!. _' äfv. Längholmsg. 16'. Jonsson E, handl, Ji ~g Nyström R Weman A 'Funck V E dir 'äg. Löfgren F, öfv.jöjtn. Lignell O E, agent Henning B ', Holm 'l', pdstm: I,' Ahlströtu N, kafeidk, " i Ljungqvist G, inspekt. Hallendorff H A, f'örest:a Janka F J A möbelarkit..hedrnani A J,skom. Peterson F, byggm. Hedström ;rw, bag. Jonsson C E' bokh..sköld E, Iok.för, 102 kv. Ufven st. 10, äfv. - 0, hand!. Lange :ID P, ~gent Sundholm J W, skrädd." adr. Ringv. lo Palm K G, tågm. Lindblad E R, ing. 176 k,:. Sä~en 3. äg. -W!tzen Hj, hand!. 114 A Bi 114 Löfving O P"ångs!.bef'ålh: åg,.benedlcksc AF,fIl.hc. Bagge ii, grossh, C kv. Tapeten 6, ä~v. Mattason J M, bokii. Eriksson L, snicka';ill: Blomqvtst K, barrim. Erdhe'im O A S, kont' adr. Brlinnkyrkag. 105 ' 103, Strömbäck E, ali'l'rsförest: Hederen F o T, lo,k.f'o~., 'WahlqVist O E herr ".Jansson E W, maskin. Ericson O,W, kassör ~g. Nyström R, Weman Ar Åström E L, f: sjök,.pt. 'Johansson K R T, kont. Jansan E, hand!. Henning B l 152 kv. Spettet 7 "178 kv. Sägen 6 Ljungkrantz Th, disp. Engelbreckt AL 0, f. öfv: äg. 'Kindman J P, skoh,.äg. -Andersson P'F Nilsspn A q E, handl. mask.' " Forslund E A, maskin.. fastighetsägare N, OlsonA L, disp. Ertcason E L, f'åltsk.' f Frohm G, montör ' Gustafson O Hj, ing. Sköldberg 0, fru Lange K E,.lok.för. Gustafsson O E, brefbär. Jonsson E, hand!. Strähle A, 'ciy.lng. Rehnberg J G, tulfvaktm. Karlsson K F, hand.res, Rosenberg A, urmak. ThennreniusKWM,hand. Skulander B, maskin. Lundmark A, lär:a,180 kv. Sågeh7" res. 'Sköld E,.tnsp.konsu. - E, verkm. äg. Benedicks testam.foud Westberg J M W, sjljkapt: 116 kv. Utven m: 3 &4, IIfarke O K, stat.skrifv." Andersson K. snickarm. Wester K F, verkm. äfv. adr, Brllnnkyrkag kv: Spettet 8;hö1"1lh.Aven C 0/ poltsöfv.konst. Wintzell F, fotogr. 107 r äfv. adr. Lignag. 3 Karlsson J A, snick. 104 kv, Tapeten 2, äfv. äg. Sthlms stad äg. von Plomgren J P O 1.82 kv. Sägen 10 adr. Bingväg.. lo Alm J M, linkefru P, kapten äg. "Ågren J S, fröken, el. iig. Fastigh.aktieb.. Pris. EricsOll' G, änkefru Alfheim B R, tj:m. Johansson E W, handl, mat Lidman e, öfv.lir. - E R, byggn.ing. Heimer "KJ, packhusmäst, Ahlbaum K R, kamrn., Lindeberg- E, paat.adj. Andersson e R, aukt.not. Lagerkranz J L,' pastor' 'skrifv: 'Längström K A, agent - J, änkefru Ågren H, fastig.äg:a Enwall G fröken Moberg C E, und.iöjtn, Björling O 0, prok.; kv. Sägen 11 ]!'orssell 'k J, änkefru - K G, kont.skr. Borg J, 'pol.öfv.~onst. 'äg. -Nelsson T, godsäg. Bran~-och Llfförsäkrings-Aktiebolauet. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Hornsgatan-Rögalidsberget Karlsson A M, skollär:a 7 kv. Riddaren 14 Nys~nder J A, 1Iörist r Sandström M,'fröken~. - O T,cj(andl. '., _. äg. Nqrdvall E,.grossll. Pegelow H G, musikdir. Strömberg lt..a, ha'ndi. - Wiking E, 10kf6r;.:,' \ Dahlstr,öm,M, modeh;a Svensson L, handl.'. 23J!;v.Sperling:!lbl!cke l,' B kv. "ågl'n 14 Kreliger."C~, kj'l'ten., Söderlund C V, leg.<.iäk. äg. -Nybilrg U M, änkefru äg.~,lilj;dvau.qa,{.öfv.~g. Walllgren.A,'hand.idl<:a Thureson E V, ing.. l, Ambrosiani B S, hårfrls:a D'i!'l1g~eM" fru ' -.C G W, prgk. V'".. Wernstedt W, med. dr ' Anderson' O, stat.ilkrifv. Gl'immessl'nMLil"änkef11l - F L.R; mpsik. 14, 16.kv: Skvalberge't ArvidssOn O G, akent' HaIlqvist J K, hand.idk:a - il, J,,kont. ' 2,2,23 se, Granlund' Flll','änkefru HlIkanssonGEI,fabr.förest. 'V,inner/!,tran<l. -AH"äpk& äg. Brembergs S NollE - S, fröken,:' ~c" ' Krlrachbaum Chi fru frp. -", stärbh, I..',I HogIier A, fröken,r'fr :Lindqvlst,E 'W,'fältsk. '.8~av.R,epsl"garen 18 Ahlstedt A, handl. Lönnberg S, fru. r- Lindström O E H, Ing. äg: Gemzell E, hofpred. {Oallm R, urmak.. Nyberg E A/ sänirlär. Mattsson' (). J, verkm. Ehsson A, ritare Cederholm.L, mål., - K Hj,!ng. Ol1man G E, mg.. Forssman H, köpm, Fröleen A R, fövfatt.h,' 'Sandström R{ agent Olsson H IT, änkefru u Lagereon Le l\nkefru. Lennmark' H A, &pntklär. -, T, fru' Roos,G', fröken,'" Lindström, S, prakt. Iäk. Lundberg O G, tapets.'~' Svanqvist E A, ing. - J 'Il', <förm:," " Lythron 4>1.';, rev.. Möl1er E, fru. 'Wlckström O. tandtekn. Svan J A S, Iokom.för, Sandberg G o., A, btldh.. Schmidt F V, kondit. ' 24 kv;'~umlegär(1<ln IS' Svensson GW.L, oigarrh, 9 se Greftureg. 24 C. Öhrströmer HIF; reväsor' hörnh.,äfv..ar.stur"g:lo 188'se Brännk'yrkag k'Y. Bepslagaren I &19 17kv. Sperling:sbacki,2! äg. -SteuchL,änkefru,m.1I. ~ k... Spaden l. Ilfv. "dr. Greftureg. 26 äg. Aktieb. WUh. Carlson Boltnder" O, fru " ag. Sthlms stad äg. Kylens O L, stärbh, & O:o. Helin M L, öfverst:li Andersson A, urmak. de' Grade s, fröken. Jederholm S" äd.kefru Hornstnll.gata~ Bergman A, dokt:,a ' Gyl1ensvärdAF,tnl1kontr. Levertin L, fröken' Maria försami: Hallgren <:: G, tj.man Jansson O J, bokh. Törnsten A,'fröken'- (Öfriga fåstigheter,.som Hedberg M"sömm:a IS kv.' Skvalberget 24'; 25 Ile Biblioteksg. 3Z haft adr, vid.denna gata, Klin1;b~rg:C A, grossh. hörnh., äfv. adr.braheg, 26 kv.. HJ;lmlegäTden' se Brännkyrkag.] KyIeJl,'A K, f, telegr. 2 A, äg. Statsv. (Kungl. Biblto- 1 kv. Mu\lvadsberget 1. Lundbom A, korresp. äg. Fastigh.aktieb. 'Drott r teke.t)'..," '.,' äg. Sthlms stad - l, brodös.' Ekyal1 A 8, sömm:a., 27 Ile Biblioteksg. 29 Ternel1,,!, W, fabr. \ - K K, änkefru" Forssman M, kansllräd:a 29 kv. Sperling~8backe37 Löfgren 'G C, sömm:a Jansson S, barb, äg. Aktieb. Yattenllyggn. Rnrnlegird8g.~n Tiberg A F, hand!. Simonsson 1;. B, änkefru' byrån. (1-9, 2-18)' H. Eleonora Åkerdahl S S, fröken "Widlund X G, posthetjj' 11 kv.sl'eriing:sbacke28; 19 kv, Sperliiigensbacke Anderson F fabr, Jörgens,m A fru' '. c.,!öroaml. " (n-31; 20~26),. hörnh.;: äfv. adr. Greftureg, 17, 30«31; hörnh.; 'äfv:. Karlsson J,,hand!.' adr.stureg. 6, 8. Löfberg J, not. Engelbr. för,aml. äg. Brundin'l!:, handl.. äg. Bkandin. lifförs.fören. Odhner D. fru 1, 3 kv. R,ddaren 3, äfv. Almström C, agent Balder f' Peter:S&nE, k:afmdk:a. adr, 'Nybrog, '15'O Aurel1 E, marinint. Bergqvist H, änkefru B 1 ile BirgerJarl~: 30,. äg. Aktieb'. Östermalms Hallgren AS, f. pol.komm. Oronstrand E o. M,'frökn, _ kv. Humlegärden,f d. saluhallar - R E, stat, skrifv.. Grube G, tjänstem.' I l ael af" LagerkransSJA,kafeidk:a Johanason H, grossh. Holmen A, modist iäg;'sthlm~ stad Wennerström K,. änkefru Jonsson G,R, hand.bokh, Jacobson O R, sjökapt..~,,'., :4 2 kov: Brunfisken 16 Lindberg H, 1lIkare..Johansson,J,.:handl.,l., HnrnmerSbe,rg äg. Andersson "G, )ng.,. -p A, postv.mäst. NC?'rmanW, ofver~:te,," Kungsh. f.örsaml. Bseekatröm A, major "Simonsson,E, bokh, Wllmer E, prakt.lak. _ kv, Mälaren Berg C C, fröken' Sundvall Th;, tandläk. 2Q kv.. Humlegärden '8;,äg.OhlssQnsJ,fabr.,stärbh. Bliner la W,'mäl. Svensson K Hj,. handl, hörnh.,," äfv. adr.. Bra- Brandbe,l1: B, Iiir:a Lindgren ra:';flon Nordström,J, frö!<.lln 12 kv. Sk..alberget 21';. heg. l '" hörnh., äfv. adr, Gref- äg. v. Hallwy!.'W, grefve - K E, posttj:m. Kjörling A ing., Pehrson E, lland.idk:a tureg. 19,. " Berg S H, froken Ohlsson OlA änkefru v. Schant" G, f. vinhand!! äg.~a.tigh.aktieboi.tom Betjemann J, dir; - K j Ting. 4. kv. Brunäsken 15 ten ' von Oelsing F1>lke,. " äg. Bendixon A, rektor 1 m.,aven S,'fru 11. Brultn H.. Eriksson E, fris:a Lidin E O, l:e lifmed.. Hyddan, Kungsh. rörsalnl. Karllon O L, band.res. - H, f.,godsäg, ' LiljestJ;and P E, dir.> ~ 1<v.~riil'en.(4)' Lund K.A H, hand.bokh.. 'Cederlöf E, Järnh. MUton, G. Iandtmät., ag. OOlllJnJ, änkefru Lundqvist E, handl,. 'v. Döbeln H H E, fröken Pettersson J, vaktm. R itk k t, Richter O, guldsmed.jansson O F, plåtsl.m.. Strandberg N F, skädesp. I yr ns ye~ et, (DJ.) Gillberg H A, konsul Wennb.erg A o. E, fröknar Tengstrand E. prakt; läk... Oscars forsami... Wibom E K A, tand!. Ölander A, flijtink Veran'A, syateljå,.ag. D:-vidson J El, yards, wtuckler-rahtlev B, 13,,15 kv. Sperlingens Wijkström J, f. rev.', hustdk, grossh...' '. backe 24 Östergren A, apot, Hickelfjinsgränd 5 kv, Riddaren 8,. äg. Franska reform. förs, 21 kv.bpenlingena backe Katsa församl. äg. Sporrong H E, fru, AbrahamssonAJ,f.kyrko 19; höl'llh.,äfv.adr.stu- 7 k M,, te Mik I 4' Abrahamson A, tandl. vaktm, reg. 7 et,; v. as r ae m. _ E A, änkefru - G A J, bokh. äg. Andersson H, Ing,. ag. Sthlms stad - S, postexp, Behm A, med. lic. Anderson H,.härfris:'" B'" lid b t Didon.M, fru' Boivie E V A, prakt. läk. Haverman E, fru " oga S. erge Hultengren 'D L, -dir.. Carlson 11'1"skrädd. Hjelmqvist l, änkefru M,artfl forsami. Sporrong E, löjtn. Forasblad E" mr., Liljeda1 S, tandläk. 4. kv. Bulten 13 'I'örnquist L, fröken, Hanne):' A, änkefru Nordquist \A, änkefru äg. Mark O, dir. 6 kv. RepsJagaren 15, 16, - O N, rev.. Reenstierna S O,'fröken 6 kv. Bulten 14 &.17, '. - J V, banktjem. 22 kv. Humlegärden 12 äg. Mark, O, dir. äg. Dahlgrens O stärbh, Holmgren B, läk, äg. Steuch Ljänkefrtr.an.fl. S kv, Bulten Iv Bergendahl G, kassör Kessler H, änkefru Larsen K, fröken äg. Badin B W, byggn.ing. Lindström J. änkefru Lindahl A, körsn.. Linden A, gaskontr. 10 sv. Bulten 16 Nyström A,.frJl Moberg L, med. dr Nilsson A, handl. äg. Södra åkeri- o. r'lnh.- - O G, civ.ing.. Mozart A, fröken Rathou E, fröken aktieb,

14 1216 Högalidsdsgatan-e-Högbergsgatan. Högalid8gatan Hilgberg8gatan Grell E K, fru. Söderlund A, frökeu I M aria /ÖT,aml. (1-36', (-36) Kaua flir- Hedberg R I, stat.skr Österberg K, skräd~: If 1 kv. Graniteu 7 sa.';1. Holmström J, liandj.; I 27 Cll;v.pelarbaCk~~"t. äg. Stblm." borg~s,kaps (37-57; 38-80) Maria P:'" Lindström EA, tull,:aktm. " 21, ä~. dr. Göt/:; 3~'j gubbhusmr.. 'saml Spångber/f G, expr.2ilneh. ag./ $?rönstedt F K, h nd~. Broman A M,' förest. ',. -Törnblom A, fru'. Berggren 'J, husäg. c M'" Kjellström O E; sjulisk:a 4 se J:<ytorgsg.5, 7. Wiegandt P L, kont: : Helen A o. E, frkn. >e'l;j Lindstähl J F O~f. sp ee. 8? 10 kv, Glasbruket 19 kv, Pelarbacken m.. 5;' Hydep. R S E, köpm. 'r o,' handl. "," ostra5 & 6 & 7 hörnh.,.,fv. adr', Ost- Jop.ssdn A, handl. ), ~ 2-12 'reserverade 16r al1:.sthlms stad götag. 14 Kjellgren S A.,tapets.,, kv. Kofoten,,', BjOrkmall S M, skrädd. äg. -Petrini A J K fröken RällgreJlJCL änkeproi.t(;\' 3 kv. Graniten"6',,'( [Keyser G, f. ångb..bfh. Johanson s, änkefru'.1 Werner v, skotn. "," ", äg. Sthlms borgerskap~ Wallberg A J W, änkefru Jonson O; bag. o., u. ' W'eylandt L H, kass. gubbhusinr. coe '- 11;. kv.j~:tkatarin.a.m. 2; Nordquist A, modist, Wickman MV, band.idk'~ 5 kv. Graniten 5. hon;h., äfv.adr. FJällg.l, Reuter,T S G"stat.skr: 28kv.Kejsaren 14; hör~. äg. Sthlms bqrgerskaps. o. Nytot;gsg kv. Häckelfjäll 18,h.,!lf\>.adr, Östgötag. 13 gubbhusl~r.,.', \ '., äg. L rsson L.~ hoffotogr. äg. -Nicodenii ~, fröken äg. -HögQerg J L, ~ä1. 7 kv, Gramteu 4,' l Asket:greu L, ''':'kef.u 21 A,B,Ckv. Pelarbacken Fäldt A G V, slfylt.mäi'. äg. Sfhlrns borgersk!'p. Bos~öm R O, tjim. m. 4', 29 'se Göt~. 32 A gubbhusinr. Dahlin O, kont.c.hef.. äg. Aktieb. A Böhln;\arks aos-, Kejsaren ~5'''r,ii 9 kv. Graniten 3' En.~nder S T, lärov. adj. I mpfabrik,, äg. -Jan~son O9, fåst.i\g; äg. Sthlms borgersk aps Froander G, kont.chef Fogelberg S V. fru Andersson J, hand.id!l:a gubbhusinr. - T, hand.res. Östlund K E, v. dh'. Oarlsson C H, banal.. ve 11 kv. Bulten 12, jj,fv. Hallman A, f:,u 22,24 kv. Häckelfjäll Ingvall B,'mekau., "",". adr. Borgareg,.2 -..L, folksk.!ar:a 16 & 21 & 22. ' - J, sömm.a r \ '~ äg. -HolmströmN,byggn,'. 'Höjer A, fru. äg. Gustafsson A:MF, fru Jonson.I A, hand:idk:~fr".ing.. L~rson K H, banktj:m. 23 kv. Pelarbacken m.16; Jonsson' A, grossh. '" '. Bonden N, byggm, Linder A, hamnkapt. hörnh., äfv. adr, Ka. - G F, tj.m., Holmström OF, handl,>: Möller O, grossh.. pellgr. l ' " Laurell E, 't/in..- Karlson 'K W, styrm. ) '" Romare P B, y. dir.: äg. Folke E Hj, handl. L Nilson A, faktor ),,' Larsson A B, bryggm: ". R.~dmark J A-.lärov.. adj. Berglund~, kont. Åneliu&f;l,ing. - JO, aondij. Sjogren J. G;.bokb.mäst. Blomgren G.1\., f. kanslist 30 A ky,_kejsaren 28 Selander G, fröken Thu~ell' A F, sjökapt. Christerssen ' H, kapp- äg. Mårte,nsson 0, fabr. Wigert F, bokb.. Trys.en O,:re".' '. sömm:a 3I kv. Nederland 3 13 kv. Bulten Il, Vahlby.HS, med. kand, Jobanson J, f."\nälarm., äg. Sthlms stad " äg. Blomdahl K, byggm. - R,. pastor.. Ljung A, 111.dr Berggren D R, 1<on~tsmed, Bodin B W, byggn.tng.'. W~stm H,_kassor. Thelaus A M, änkefru ErlandsMn CE; und.insp, 14 kv. Kofoten l, äfv. adr Wmter G, folksk.iarca, - J M, hand.idk.a' Pählman" A''E, elväng. l Eolsg. '" 12kv.Gl~sbruket{jst!aI8 - S T, liand.idk:a Bönnbäcä G, tape1>o;- äg. Mtmchena brygg.akt.bf äg. Fredrlksson J, köpm. Westerberg A M, lär:.. Uddgren F M, vaktm, reserverl'defpr Bergman F, ing: 25 se Rapellgränd 2 'WannqyistJ, svawv.mäst. kv, Yxan '''~'. - J, 111.dr 26k'r.Häckelfjälll&17& 32 kv, Kejsaren kv. Yxan 2, äfv.,adr: Fast R R, polis 23; hörnh., äfv. adr. Öst- äg. Märtensson 0, 'fabr, Heleneborgsg. l, Gill.F N, dtsp.:, göt'ag. Il o. Roddareg, 2 Johanson E, ver)on. äg. Sthlms borgerskaps Hybmette J R, kakelmak. äg. -Lobström A H, prot, 32 A kv, Kejsaren 19 gubbhusinr. Malmstedt B J A, lektor sekr. äg. -Märtensson 'O, fabr'. 24, 26 reserverade för Wretström OE,postv&ktm. Askerlind AF, vaktm.: Dahl E, hand.res. h.'yxan ;l3 ky. Häckelfjäll 20; Fris H T,~ HallongrenHAA,änkefru 28 kv. Yxan l hörnh., äfv. adr. Katar. Hähnel F,-rev. Nylin E W ~, kamrer äg. Sthlms borgerskaps V. Kyrkog. l Jacobsson A J, handl, Ruus P J E, byråchef gubbhusinr., äg. Katarina föra, Kjellander A" fris:a Sjögren N, t~:m. 30 kv, Muttern Il Andersson AP, vaktm.' Landherg E M, hand.idk:a Sundgren M K, kafeidk. äg. Fastigh.aktieb. Skruf- Hagenberg M, försami. Looström B, jur. stud. 33 kv. Nederland 14 ven ':', syster Lundqvist ER,hand.bitr. äg. Aktieb. Sthlmstelef. 32 kv, Muttern 12 Landqvist H, försami. Norin 0, hand.idk.a Andersson K R,'!landt äg. Fastigh. aktieb. Oity syster Olofsson A, bokh, Forsling N G.,Inkass. ' 34 h. Muttern kv. Glasbruket östra 8 Person K E, agent Hedberg R, agent äg. Fastigh.aktieb. 'City 'äg. SthlIils stad Stuebecke E, lär:a. ~ S R, bokh. 36 kv, Muttern kv. Sturen m. 5; Tarscbis A Z, lär. > Lundbeck E, änkefru I äg. Fastigh.aktieb. 'CHy hörnh., ~fv. adr. Kat r. - E. - E. o. 0, bankbitr. 38 kv. Muttern 15 V. Kyrkog Akv. Pel&rback.st. 16 Rubin E, änkefru äg. Fastigh.liktleb. City ''1i:g.,Katarjnaförs.Ikomnrtn. äg. Luth. lihssionsfören. Sandqylst J A, änkefru 40 kv. Muttern 16 bost.) Ekvall N J A, skrädd. 'Widin W.. äg. Fastigh:aktieb. City Berglöt O A'R, rousikdir. - N J, fll. kand. 34. kv. Kejsaren kv. Muttern 17' Fahl A, fru < Fredriksson L, fru äg. -Lindberg ML,fröken, äg. Fastigh.aktieb. City ~ 6;, v. kommin. ) Hedblad E, lär:a. m kv. Muttern 18 Fristedt C E, kommin. _ H, änkefru Lindahl E, frök~n äg. Fastigh.aktleb. City Isberg A, dokt.a Hellgren H, folksk.!är:a Lindberg A o. H, fröknar 46 kv. Skrufvim 8' Klefbeck E A, pastoraadj, ~ M, änkefru' ljindblom,o M, änkefru äg. v. Hofsten G, o. 'Ha-,I.7 kv. Sturen m. 4 Lindberg J A, pred. - H K, telegr. mtlton W, löjtn, äg. Katarina förs. (kyrkoh. Lundgren T, hand.idkia Rosengren,E S, änkefru 48 kv, Skrufven 9 bost.) Nyren J, predik. Widtskiöld J A, banal. äg. Aurell G, fondmäki. Landquist K AE, kyrkoh. PettorasonJ A,spec.hand!, 35 kv. Nederland kv, Skrufven se Roddareg. 10 Södersten A, musikdir. äg, -Wallin' J J H, Irand,» äg. Mark C, dir. 18 B kv. Häckelfjäll 24; Wessling C E, groåsh. idk:!>r ' 52 kv. Skrnfven Il, äfv. adr, Roddareg. 8 27,Ilkv;Pelarbackenst.22 Björling O, f. rektor ~. Wall E, dir. äg. Hammar!öv A,grossh. äg. -Ahlstrahd I, fru Ekander Sigge.,,' 04 kv. Skrufven 12 Alm U K, hand.idkea Brolin G, fabr. Erikson A J, sjökapt. äg. Rich, Gustafssons han- Fredrikson G, ing. Landberg E V, hokh. Wallin G, åkare dels- o. fastigh.bolag. Gillberg E, fröken Bosenbl ad ;.., hand.idk.a 36 se Götg. ~l,., l Brand- och Li1fdrsäkrings-Akliebolaget svea. 13 Ilrottnlnggatu.

15 Högbergsgatan. 37 se Banbrinken 2 ' 146 A kv. Nederland m. 17 de :Flon C A, L gar(v. A Grusell C E, Ing; 37 A kv. Dykärret st. 11 äg.,fa~tighetsaktieb. SÖ Eriksson H, bokh... H'l-gbe~g E G, l/olls äg. Södrafastiglietsaktieb.,odernla1m. Johansson or,kass. \. Jansson J E M, ängsl.bef. Bäckman K, folkskolelär:a Carlson H, byggm. Lindholm O' L, ing. ' Johan~on: R, skrädd. Hauffrnsn K, civ.ing. Classon G, f. skolförest. Molander C F, skrädd: " Karlsson ;r V, ing. Lager F A, bokh, v Dahlberg L P', gnossh, Ruus A,änkefru I Olsson K A, typogr. Landgren A H, stat.skrifv. Dalin A, änkefru - S, teol: kand. Sträng J V, postvaktm. Lindström A, banktj.m.. Edström M o. E, hand.id- Sjöström C L, förest. Wahlbetg A L, mäl. -.E, kont.chef I ( kerskor"",.. Tingström P A K, skräd Wallin J M, agent J Rupert G, lär:a I _ Jansson W A W, ing. 1 darm.. Öman ' E, mäl.mäat, Thelander Ch. M, kamr. Norman J, grossh. Öberg F G, bokh. 68 A, Bkv.Fatbursbrun: 37 Bkv. Dykärret st. 9 ;'16B kv; Ne~erla~d ni. 16 ':i3 kv: Stören 7, 8, nen,7; hörnh;, äfv. adr. äg. -Andersson A, fastig. äg. Fasttghetsaktieb. Sö- äg. Lyberg C A, handl, : 'I'Imrnermanag. 33 hetsäg. ; dermalm.!:i~ kv, Nederland ~:.14, äg. -Magnuss'on G R, Annell C G, banlitj:m." AndSl:sson J.O R, fabr. homb., ärv. adr, BJprn. fasttgh.äg, Berglund P' lektor. fo' Andren A E, mål. gårdsg, 17 Andersson 'E, änkefrl\:. Ekholm B, iypogr.. o Dahl!3' A, åkare I äg. -.reansson ~,änkefrn Brandt A, prok. Lidberg' A, f. semin.iär.a Edstro~,G, grossh.. Band~lln S 0, mg... Brolin K'~, sntckare _ A, folksk.lär.a Engs!"'om E 0, crr.mg. B~.~glmd J V ~.E, la,:a I Carlsson E H, handl. Lönnqvtat JN E, tj:m. - HJ T, byggm. ' 'BJornbom C,)oJtn. Forsslund AW, sotärmäst. Norström Th, Iöjtn, Frankenberg H, snick. - H~, tullfor,v.. Fägersteh L' G: kafejdk:a Ruus 1 Th, fil. dr Gustafsson P E, mäl. - T, mg., ' Hofman,Bang J,,kronof. _ T M'E, lär:'a Levin C V E, st~. Dufvenberg B,. fru e, Högner E, not. - Samuelson J:E brefbär Romare R J, kamrer Ekelund K A H, tj.m. Jakobsson G H W, aman _ L, hand.idk:': " Sa~dels Si' änkefru,h~}denblad'. A. Lindholm E, typogr. Strömberg C, fabr, Seidenberg H, handl. Hogberg V, fil. dr. Lindström O, typograf Söderberg E F handl. Stagnell A, fru. Jansson E A V, byggn.ing. Malmqrist A, änkjlfru 37 "k D k'.; 8 Winberg F, änkefru Johanss9n A,skolf6resta Molitor,F, d.isp... ~ v;,y arr~, st. Winbergh A, garnh. Kolmodin H, grossh. Persson J, ttmm.m. :-g.. P'ore'lrp.gen EI1~abets _ G C, civiling. Larsen D E, kass... Rum"teft A K, cig.handl. sjukv.systr.. Zedner J, fil. dr Lindqvist F, kamrer Salström U, montör' Brun~~s A W, m"jor. 47.kv. Stören 3 & 13; äfv. Nilson N-F, f. aktuarie' Ekstrom ~.A, skrädd. adr. Bengt-Ekehjelrnsg. 4 - N W, mg. Graff E,. änkefru, I.. äg. Blomdahl K, byggm. Olsson 1 S A, änkefru" Holmqvtst G'F,.?okh. Andersson C E, handl, Simeonsson J, handl. o Joh~nsson ~,.h~radaskr.. _ N E, kont.!:i6 kv. Marsvinet 1 & 2; Melen B, froken I de Grade CH,.kamm.mus. hörnh., äfv. adr. 'Björn. Olson K, _bokh. Landmark A, smidesm. gärdsg. 10, 12 - V, bokh..,t, Wall K G, ing. äg. Statsverket (Eorkskole. 38 se Göt~ kv. Nederland m. 6 seminarium) ~ 39 A kv, Dykärret sv~ äg.-dandanell C C, fröken!:i7 kv. Beigsgrufvan st. 7 äg. Drottningensskyddsh. Ekberg H S E M, folk- äg. Sthlms stad. Widen A M, förest.a skolel:a!:i8 kv, Marsvinet 8; 39 B kv. Dykärret,st. 6 Eriksson K A, boktr. hörnh., än. adr.'. Sveäg.KonJlDgOsQarIrs minne Johansson J A A, guldsm, denborgag. rs Ericson Å, fru. Lundell W, f. disp. äg. -Schrödl J, fast.äg. - H, änkefru Sandin A, tj.m. Bergström K A, styrm. - S, änkefru - L, fru Betzen P, folksk:~är:a. 40 kv. Väster"ötland 19' v. Schoultz A, änkefru Björkman S E F, bokf. hörneg äfv ~'adr Rep: - O, sjökapt.' Hedlund S 'P, polts slagareg. 19,'. Schultz F. barnm. Robsabm A, änk~fru. äg. 'W Hellgren ;.. Oos - W T, tlaggst~m. Sandahl P A, skrädd.mäst. Arbet:s pensionsk. Svensson 0, skräd~: Sand;berg C, hand;ldk:a. Ericsson A G, f: disp. Wahlberg ~! kappsomm:a Schrodl L, med. Iic.. Millner E trikäfabr. 49 kv. St'6ren 4 & 6 - M B, korresp. v. Scbeel.,' F prof. äg. Sthlms stad. I Sjöblom P G, sjökapt. - M ch änkefru!:i0 kv. Nederland m. 6 Söderqvist A, kontr. Skog L, postrnäst. äg. Lundstedt L, fru T,örnblom C, tullvsktm, ~ Wichmann F T, grossh. Andersson O,A, smck. 60 se Svedenborgag k D 'k" t'. s' Bergman F G B, brefb. 6,2 kv. Fatbursbrunnen.. v..y arre s~'. 'Borgman A C, f.lär:a 17 hornh., ji~v.adr, BJörn- Carlsson H B, typogr. äg. Bergman A, bag... gårdag. 21, Holm J V, verkm. 64 kv. Fatbursbrunnen 9 ag.. Josefinahemmet Johansson J A, skrädd.' äg. Petterson A, f. fabr. ~iiller J, fil. dr... _ Th, fiskrök:a Bjurström H, vaktm.: P eschel E R M, forest.a Karlsson D, bokh. Broman E H, lär:a 42 se Skara!:'orgsg. 14. Lagerqvist E, kontrollant Carlsson C G, pfv.m ask. 4.~ kv.. Dykarret m. 6, Larsson A, sntck., v. värd Flodin P H, verkm... afv. adr.svedenborgsg.iä Nilsson M, änkefru Holm, A V, öfv.mask. ag...akbieb, Sthlms brygg.r Wennermark G A, kont. Kjellman G, l:e postexp. Beijnoff A F, bryggm.,!:i:l kv. Stören 6 Rosander C, tapets. Ekelund K J H, bokh. äg. -Pettersson G S, bag.. Sjögren J E F, postkontr. Morell E, mg. idk:a, 66 A, B kv. Fatburs- Olofson R,. bokh..!:i2 kv, Nederland m. 16 brunnen 1 P~ters H, bryggm.. äg. Westergren O H, kass. äg. Ambrosius AG, husäg. Bimonsson O F, disp. Andersson E W. bokh. Andersson H, hand.idk:a 44 kv. Nederland m. 7 Billlng;J, f. sjökapt. Carlsson J V, ing. äg. -Carls.son J, grossh, - N S, postexp. Dahl E V, po1isk. Heijl R G:son, fil. kand. Carlsson E A, handl. Engström B E, rev. läs. 4o!:i. se Bvedenborgsg. 14 Dahlqvist B A, öfv.mask. Govenius A, änkefru 1217, Sandin'G"A, skam. 70 se TinImermans'g kv. Bergsgrufvan större 37 '. äg.-blomd8,hljg, byggm, Bäckström J F O, post. vaktm. Eriksson L J, postpetj,. Grawström H, hand.res. Hedenbergh Ax tj.qi.., Regnell K G A, ångb.bef. Svensson E M, hand.idk:a - H, fröken,. Widegren S P, kass. 74 kv. Bergsgrufvan större 38 äg. -Blomdalil P A,1;>yggm. Ohrysander M, än.kef~ Dahlin J F, 'Öfv.mask. Engström C A, bokh, Lind B J E, civ.ing. Person E B, tj :00. Sundqvist G, vaktm. Sydow N A. V, typ, Söder'berg K 'J, bokh. Wahlgren AO, järnv:kond. 76 A, B kv. Bergsgrufvan större 39.' äg. Jonsson C E; fabr. Bergman G L, hand.res. Eriksson ~, platsförs. Forsman' M, not. Moberg V A, agronom, Naumann H G, änkefru Nilson'N, handl. Rosen K-A, serg. Ströllldahl fl F, ing Thalen U E, not.. ;Vagt E Hj, grossh. - V, fru Åström T, hand..res. 76 B k~. Bergsgrufvan större 40 äg. Jonsson C E, fabr. Anderson A, pollsk. Berg G C, änkefru t -:. G A, inspekt.. Engellau J L, lär:a._granberg F ;B, stat.skr.: Brand- och, Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. o Jldr kaundern

16 1218 Högbergsgatan - Ignatiigränd, Lind K V A, polis Göranson,l A Q, sjökapt. Olsson A T, träv.h,and!., Hjertman A, handl. PersoILE B, res.und.!öjtn. Holmberg E, verkm. - p B, tj:m. ;"Of' Jonson KL, hand.idk:a - I B, byggm. J. 'rt Johansson 'H, maskin. Philip A, 'ing..j" ;) Lidblom E Ge A, fil. dr Wahlström E..B, handl, NordstrQm G:A, båg. - E,.folksk.1är:a 'c Ohlsson F E, byggm. 7S, SO kv. Bergsgruf-: ':Lo kv:.fiskaren st. 9 van större 112,30".. -Ab hm'< H h.. äg. Sthlms 'stad (tomten '0) ag.. ra son usag. ~ Karlson K A, bujardäg. och LindstedtCA,husäg. Larson CAl, sjökapt, ~ (tomten 32) Palmer Il, hand.idk:a - kv.e Resenären 6, 7, 8, _ C J F, by~gn.ing.. 9, 10, 11 Wadell E, elektr -. äg. Sthlms stad Wallberg F, skrädd. 11 se Mosebac'k~t9rg 4 HÖken8giltan l. 12 se Moseb'acketorg' 6' Kat:a jörsaml.':. h, 13 kv, Ormen m. l, äfv. 1 se Götg. 17., adr.. Mosebacket'org 13 2, 4 se Götg : (o. L:a,Glasbl:.g.) 3 kv,urvädersklipp..st. 4 ~g. LundströmK, grossh. Ilg. Hansons A,.smides'!': Rohloff OIJ. agent stärbh. Anderson H '.F, änkefru. Bjuggren l,,~e~ru H nson j K. ånkefru - K'E F, smtdesm. Strömbl d E G, styrm. 5 kv. Urvädersklipp. st.,6 äg. -Lindström H A, lätlerhandl. ' Rydell W, ka,kel.niak. r. 6 kv. Fiskaren.st. 6 ' äg. Tidlund B, änkefr:u Alm C, agent ( de Grade E F,.änkef.ru Feinberg H S, h andl,. Lindholm D, ing. I Lundqvist C B, veter. Lötstrand L, änkefru,t Nyman A 0, handl.,,' 7 kv. Urvädersklipp. st. 6 äg. -NilsBon J, husi4:g:, o. hustru l ~ J, Albertson B, speditör Anderson C A, ångb.-bef"ålh. - GE. handl. Brunzell O, handl. Gabinus e, kassör Lindell J H, und. off. Nordenson K M, bokh, son A S, handl. L' dh T t 'T Svensson e, sånglär:a K.. t.m agen,pas or 1ge1~'l"Sg-atan' '1., Lundström F, marmm. Matton G, fröken Uft" S A.B kv,' Fiskaren st. 7&8 Nylund L V, vagnfabr. Pauli J,. boktryck: Kungsh. jö, sa,,!!l., äg. Lindgren A, husäg. 1~ se Oxtorgsg. 9 Rönquist L, mäl:.. (2') 'kv. Dyk ren 13, se Apelqvist O' E, fil. lic. 13 kv, Vinkelh aken 4; _ M S, änkefru ' Flemingg. 70 '. Björck J, f"6~man.- hörnh., äfv. adr. G:Ia l'5 kv, Odin 8 (4) kv. Isbryt aren 4; hörn- Blomberg K,!l ggund.off, C rlberg S, postexp. _ Erikson A H, kont. Gustafson A V, styrm. Hallberg A, grossh. Johanson J V, insp. - B,_kassör Jonsen A F H, maskin. Karlson H G, handl. Larson M, änkefru Nygren L F, f. tullupps.m. Olsson J V, tulh aktm. Rosell A, skam. Sjögren J P, verkm. Stenberg 0, folksk.iär,. Wedholm E A, eiv.ing. - E V, ho1furir. Wiegandt S 0, vaktm. 9 kv. Urvädersklipp. st. 7 äg. ~-Akerberg E R, kassör Edlund J, ångb.befälh. Saluhall - kv. Bertdarebauan'- äg. Sthlms stad o. Nilsso)l E, kakelmak. t Rinlli Sörensen S l, in~. Romberg 0, typogr. h ' Bosen Et instr.mak. ":1",'J~ Sjöberg K, änkefru Idlll\gatan L r!;ltilie 1T N, dir. '.Mi!t~~us jörsaml... ~{ Wadatrörrier A, dir.' t ;[ kv.,odin 10, äfv.adr.' 7,kv. Odin 7 ( Hagag. 31, 33. \ 'äg. -Bruce C F, hu~äg. äg. Stadsmissionens Barn'. 'Engi\?:allA V R, hand.res, l hem.gustafss.on K El t. h ndl,.: Carlson H" folksk.lär. Kruse J, E E,. f: fabr,, HuldinL J, skom.: - "V Lagel"bergcP A, f.ok pten Nyman B S, vår"d:", Ljungberg.A, änkefru l, Rydberg A J",skrädd. LNngqvistS,.förrädsin 2,kf., Odin 20, äfv,,adr.' tend. " ". Hagag. 35 (f. d.51)r " Lund S J, stenhugg. äg, -Jehws.onE, byggm: Me.dberg.B;.fröl<en ; " Abrahmsen H, civ.ing. Sanpell,J; A V, mg, Anderson.H, bokför. $värd J A, handl, J-L f' I Bergman H, v'. dir. Tranström H\ prrv.di k:a I Blomberg-P D, tj:m. " Westling C Vo agent J Borgstedt K H, st t. s~. 'S kv. Odin.23 Uv'",, Strömer A, fröken Brown B,R, tjim. f äg.h amm",rlundsmstärbh, Gustafsson' A,-hand.res. B gge H, hand. res. "4 b' Hagberg:EJ, byggn.,ing, : Eriksson J Å; mstr.m k. Hötorget Harg W, tj:m.,, Hedberg Ji:, hand!. -r _".Mlara jljrsaml. Hedenström E G, barb, HesJlelbl d A R, diap. - 6 se Kungsg. 6 Holmin K, byggn.ingv r! Holmgren G. handl,' 8 se ll'ungsg, 8 - Johnson J, byggm. r von,knorring E. änk.efru 10.kv. Upj,.,.aktaren 7 JonssonB, folksk,lär;a Ljungholm C, adv, äg.lannerstjernajv,ko.pt.t Nilsson N; fotogr. \' Petterson, N, v. häradsh.. Märt a; Ellen o. Astrid, Nyqvist lo byggn. mg, Rudbeck -C,R, frih.,t., A omyndiga Palmqviat C E, handl: Stenström H, kont.chef "" Andersson if L, verkm. Ploman E, v. uditör jvablbeck C.A, h'llldll~". Beite C,Ujur. kand. -o Samuelsson J, ing. W hlsrröm G', :kopparsld" Cedergren A, kamrer Sandström T, jur. kand, 9,se NorrtullsI(. 2Z r, ) '. Dufv a P L; hai!dl.1 Wängbepg C G, byggm. j,10 kv.,0din.-24, _ Fahlatedt 0 A,'lär. Åkerlund B C, köpm,,.' äg. -Lindblom A:B, än!!:/" I'lrandin A, fröken. 3 sv. Odin 11,,ilm. 'r ', _ E, pr-ok. äg. Rthlms ilt.dsmiasion, *lsen. E.A, handl, v" Gustafsson C A, -tapets" Enstl!öm F E,,löjdliir. ;J A.n.<le,rson S, hand.idk.a '1 Joh ansson Fr, handl. Lindgren H J, bildh.!är. - *ndersson F, kont..skr:a., MollbergoE L, vaktm.' Rydberg A J; 'skrädd. Dahlgren J A, v,erkm. ",. Nilsson C, skrädd. ' WesterlundAJ,stat. insp. Edberg :!l', cem.lägg. u''',', Norström G, 'kolit. 4. kv. Odin 21. Hertzm anam.kass akont.. _ JL'L,!lagg.und.off. äg.fören.ingenf"6rlsl' eib- Jansson A, diakon: a.' _ 0, folksk.lär:a missionen Rehnström... H, änkefru ThorseU N'E, bckh,.landeraon V, köpm. Rosen D, kont. Åhlund A EJ, lär:a Br andt :EJ,fru Ullm rk, 111 G, än,kefru, - G, fröken Åberg -K, hand.res.. ~.l.; ~ 11 kv, Adam o" Ev a 13 D hlbom E, f, skollär:.. 12 se Norrtullsg. 2<l;,.,,> äg. -Österlund D o, Ander Joh ansson 'G, fotogr. _ r Kungsholmsbrog.20 äg. ~Baurngardt G E, fabr. egovid Mariebergsg. äg.-sundström H, änkefru B G O äk Fogman C G, banktj:m. erg, re äg. Mos isk a församl. Gavelhblm E M, änkefru Bergwall E EJ, folksk.!är. (6) kv. Isbryt ren 6 ' Höglund E, kamrer Carlsson O, kendit.. EIgen.tierna G M, post.. äg. Aktie»ol. Tobaksfabr." Skandinavien 14. kv.hästhufv.10&1l; expo Ca..Iissendorff-GAH,verlnn. hörnh., äfv. adr. Ox- Fredrikson H, änkefru Frick EJ O R, kamr. torgsg. 18.Groschinsky S K. dir.' Lindgren J, verkm. äg. Sthlms st ad Lindskog M, dokt:a 'Söderberg CF,stenh.mäst. Ahlström S, fru - A,:Q, man... (S, 10) kv. Isbryt ren 6 Andersson H T, biljardäg. Sundberg A D, häradsskr, äg. Metanfabriksaktiebol. Brejby'W,,-, kondit. ~ kv. Odin 22 '. Sporrong. 'J ' Claesson C E, fröken ag. Grubbens C! grossh. Ohlsson KJ.T, ing. Damm C T. polism. Ande.rssqn A. dis.p. _ kv, Isbryt aren 2 Holmberg J, tapets.. Lindstä! 0 A, pol.konst. Dahlrn T G E,.dlr:. Engberg J S, äkeriföreat. äg. A..B. Pumpseparator - Modig A, änkefru Erikson K J, handl. Skott G,. slakt. Hallström Grson G, kass. 15 kv, Vinkelh aken 16 Kvarnström G A, fabr, äg: Sthlms st ad Lindqvist O M,,lwnt.chet Persson J A M, vaktm, Lundberg A, hand. res. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebola'get Ignatligriind /3tork. f öreasnl, :;! kv, :tur'ydice l, se VlI,, sterlångg. 22 -, SVEA. 13 bro~inggatan.~ gz

17 Ignatiigränd "::"Jakobsbergg~tan Å kv.~urydice 2; äfv. ICassel A MI fru " Ivenon.g ataa 'rt, ~ KjellestFöm'E, fröken adr. Göran H'elsidgegI': - I E,~ förs.1;j:m-._,,eng'lbr. /örsaml, "J.- Klefllerg M: fröken. 1 A ",r ~ I 0, aman.., 3,3, 7 iv. Trojenbdrg'J'7 Lindb'ohm J '0,,~rök?n ' äg. HalliJ.uisth S, fröken, Gustafsson C S, agent ~g. Sthlms' stad' 'v M.athlesen R, ~roken,." 'l " ",10' Haglind L, änkefru Berglund' J A, mäl., '., " Ronne A M,.före,t:a l, laed" lsg lltaa' M -Lindbäok V, brefbär.. S kv. Norrtälje 18,j'C! H,.16 kv, Jeriko,13" Kungsh. /or"'{jml., " Pettersson K O, kont. äg. Asker J M, frkh, Ö. Bo ag. W:m Hellgren &,(W Ikv.Stenbrottet5:äfv. adr: Settergren G, banktj.m, IanderA musiklä1- l. Andersson C.M,,;handl. Parkg, '16" Sjöstedt A H' R,' ing. 9 kv, TrOje';oorg 12. Lindquist I,age~t, äg,.fastighetsaktieb.birka Btenström- T, med.,kand. äg: CarlsonsJ F. stätbh.. Wahlgren A,G, forgy~l Ahlström J A, lek.för: '( Stälhane A, ing. Carlson L lära ' " 17 '<kv.oxen st. 11,. BackmanrO: A, instr.mak."tegner A G, fru 10,se En~elb~ektsg.15 i7, äg, Asp.enberg A E; löjtn. Boman OM, f.' bruksförv, Wallendol'ff A, kass. ' (, r Brusewitz P V, agent Htnricsson-L,.fru Wallman S,EJ R, löjtn..eriksson A M, sjuksköt:&- ~ lp A E; cigarrh, 1.9 kv. Roddaren 28 Jal~ob8berg, Hiljding C H 'fabr.. Hult C A, dir. äg. Svensson L P, byggm. Marw /orsaml. t- A E '.' - W, Ing, Björlin K J,... erkm. kv, Tängen l Holm M Th, juveler. Karlinder K A, lärov.adj. Bouvin CW, elektr. mont. lig. I;Ithlms stad ), " Lagrelius "", fru Larsson :tr, banktj.m. Evaldt W, fru '..l- E kass.. Lindh C, 'air. Palmblad-O E, Inkass. JakOb8berg8g"tå~, Lind~en EA, advokat Marin' M, follisk.lär:a Peterson J A, bokh. Ohlson F, hand.idk:a Mänsson J, prok. Romanins C I, kont. (1-35; 4-34) Jakobs för Tauscher:B, verkm,. Nelson W, kont. Bvanström E S, hand.idk:a samt, Tyeelius I, fru -r. Nlläs C G, Iok.för; ~1 kv. Roddaren 27 (37-45; ) Klara/ör - P, Vtnhandl. ' Spira A G, änkefru äg,.forsberg H, kamrer saml. w_eostemrb~edrg"r A; ehton,f,'f"u" Stigler J EJ, lärov.adj. Andersson.A, smck.mäat. 1 se Birgerjarlsg. 15 Thunberg Al postexp, - H, bokh. 3 se Biblioteksg: kv~ orerlko i4,.', 2kv.Värdtornet8;äfv. adr. Fredenholm R E E, kassta 4. se Birgerjarlsg. 17 äg. -Granberg S'M, frö!l;en Parkg, 14 Hultin J, journ. [ 5, 7 se Bibliotek~g,:; Blumenthal G, skrädd. äg. Fastighetsaktieb:Vård- Larsson A, ing. 6kv. Vildmannen7;hörnh., Boström EJ, sömm.a ' tornet',. 'Löfström K G, skom. äfv. adr. Btbltoteksg. 9 Ekman E 0, maskin." Ahnk:v:istB, byggm. Nilsson H, handl. äg. -Olsson C G, byggm, - H, b:ärtris:a ' Andersson J, förrn, - S, artist' Apelgren A, kopist Johansson J A, förrn. Cederlund Th, kont. chef - W, ing. Blomkvist A E, maskin, Lunden E, handl. Egnell U, fröken. - V B, barb, Ekstrand J A,.hand.bokh.' Rosen A H,-fröken Fleetwood K E G H; frih. Schoug E J V; ing. Ekström H K, hand.idk.a WestUng K,L, byggm. Sundberg F A, stat.förm. SchreuderL, boktr.. Gelin A yr E, kopist 19 kv. Oxen st, 18' " 3, 5 kv, Stenbrottet 4; Strufve M, änkefru' (:tertz H, med.dr äg. 'Lagergren A 8, fru,se Flemingg; 53'A, B Sundblad A, byggm. ' Hellström C. Th, perukm. Anderson E M, modist 4. kv. Värdtornet 9; har Svensson G, ing, Nyström B M K, fru Bergström A, köpm. \ äfv, adr. FlemiIigg. 51 A 23 kv. Roddaren li6 - K, grossh. Brnhn 'E M, tapets.. äg. Klamming W, arkit. äg. W Wiklunds verkst. Schmidt C, tandläk. Ek E, ing. Andersson A, byggm, Aktiebol. StrandbergiJ, med. ljc. Forsberg K A, gaständ. Johanson T, fru, 25 kv. Roddaren 25 Wahlström A M, kafeidk:a Frid N G, reparat. Joulin G, utsk.förest:a äg, W Wiklund. verkst. Östergren S Ch, skådespca Hedlund T, vinhandl. - J F, änkefru Aktieb. 8 kv. Vildmannen 2 Lagerlöw C H, ing, Lindgren E, slaktmäst. Ingemarsgatan äg. -Johansson M, fru, Larsson o E 11 Lundin -OJ, sjöka,pt. (2-12; 1-1) Jotu«/ö'" Ahlborg K E, handl. Lindegren S, op.sängta Plan G, bag. l,. saml. Bergström H M, fore-8t:a Lund A, verkm, Rune F, l:.te ttltsyn.man 1 B se Birgerjarlsg. 121 Envall A, mönsterrtt.a. Norgren M L,' hand.idk.a Samuelson C, hand.tdk.a 2 kv. Staren 16; äfv, adr. Guetafsson AV,hllnd.idk:a Sidvall C, handl, Schwedler M, agent Birgerjarlsg. 117 Lindblom H, tj:m. - S R, hofr.not, ' ; Törnell T 0, v. häradsh. äg. Hallström A, godsäg. Lundström 0, hotell'v, Söderbåum J' H, kapt.'., Wandall P F, apot. Ahlin M, fru Malm K G, ing, TholanderCW,opt.inetr;: - 7 A, B kv, Roddaren 11; Berglind G A, kakelmak. Svanholm K, fröken " I mak, se Flemingg. 36 Carlson A F, måt.mäst. 9 kv, Kvasten 4 '20 kv, Jeriko 16 9 Å, B kv, Roddaren 16. Jarl A E, sjökapt. äg. Axel o. SofiaAlms stift. äg. F"stighetsaktieb. äg. Crusebjörn A G, änke- - F, handl. Ekblom F L, bokh. Brunkhufvudet fru Modin A R, handl. Frölen L, kont.bitr. Ahlstrand C E, und.ott," Andersson O, bokh. Wahlgren B, verkm. Hellström l3 E, Iär:a,( - Z, fru ' Francke L, fru 3 se Birgerjarlsg. 116 Kalen Ii; M C, bokför:" Brock A.N:son, instr.mak. Gustafason A, hofsl. (St. Ingemarshof) Karlsson A R, skom,. j Ekman E, byggm. Källman Ph L, verkm. 4. kv. Staren 17 Köster Z, sänglär.. Larsson A J, lär:a 1.1 kv. Roddaren 15 äg. Wengelin L, grossh. Othzen J, lagerchef Lindqvist T, svarfv, äg. Goventus G, v.jconsul Berron E. Petterson K, handl. Norbeck P A, snörmak. ' Oarlsson C M, musik. [Holgerson E A, vaktm, Richter C, fröken 8chaurek J L, portf.mak. Ehrlin E J, bokh. Kjellberg G M, grossh. Schelin A L, f. hand.res, 21 kv. Oxen st. 12 Wahlström J W, red. MUller E T, musiker 10 se Norrlandsg! 18,äg.-SandmanES,änkefru 13 kv, Roddaren 14 Söderlund A. bildhugg. 11 se Norrlandsg. 16 " Bergström C W, agent, äg,aktieb.wicanderskork Ziebeck 0, musik, ::J.2 se Norrlandsg L, modehandka fabriker 3 se Boslagsg, 32'A, B 13 kv. Oxen st. 10 &15, Magnusson A S, elektr. 13 kv. Roddaren 30 4:>se Roslagsg, 34 se Norrlandsg. 15A, B Uppström G W, musikäg, W Wiklunds verkst. 7 se Roslagsg kv. Jertko 1% serg. Aktiebol. 8 se Roslagsg, 61 äg. Schumacher CW,fabr. 22 kv, Jeriko kv, Roddaren 2g 10 kv. Kräkan 6 Dalberg K F" vaktm. äg. Wennberg& Ramstedts äg, Bostadsfören. 29Bod- äg. Aktieb. Manhem Lundström H, skrädd. ängkv, aktieb, daren 12 kv. Kräkan 7 Petterson C W, verkm. Bosman J, gen.agent. Behrens A R, förrådeförv. äg. Sthlms stad 15 kv. Oxen st.,16 Jonsson A G, f, mag,förv, Bergström E, med, kand. - sv. Hvilan 3 äg, Akt,bol. Sthlme prakt. JuelOh; kamm.rättsräd:", Brinck L E, r hofr.komm. äg. Sthhhs stad ' hush.sk. f. fiickor Palm C M, 'red. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVE~ 13 'Drottninggatan.

18 1220 Jakobsbergsgatan -J akobstorg. Sandin C G, fabr, 32 kv, Hammaren, 13 Andsrsson J'W, gravör Stahre. F, förs.tj:m. Svenson A, agent äk. Sthlms stad Ringström C A, äi\kefru Sundblad G, apot. a " 23 kv. Oxen st, 13, Bergström L H, tapetser. 45 kv. Putten" ra Böderbaum H, bokh.illtl'. ig, Rundquist A, fabr.idk, Brunellus D L, poltsk.. äg, ~etlehem.skyrkan Östberg H, v. häradsh, Blomqvist A, skrädd. " Delin E O, pollsk. Hedlund C A, bit n.\sek;'" 18 se Drottningg. 10 Bohman A]t, fröken Ehrnborg A R, poltsk. - C N, folksk.iär., 19 kv. Johannes st. 1 Danielson P, skom.mäst, Ekenberg A E, typ. I - R, sjuksköt:a ", äg. Svenska Teknolog-, Frykholm A, sknädd. J' Gustafsson J A, pollsk. Lindgren G R, vaktm.. ' fören. Hagman H C G, änkefru Hirsch G N, pollsk. Montelius, K J, pastor' 20 kv. Loen 11," Hede)ius,J, änkefru Johansson K G, poltsk. - R, mjlsiklär:a äg. Ditzinger R W, fabr. Petterson C R, tapets. Larsson J E, korgmak. - S, folksk.lärra Paulson P E, källarm, Rundquist P,.prok. Liknodnbsetr.g C A, pol.öfv.- Nyberg,A W',,fotogr. 21 se Drottningg. 8'. Svensson M, damskrädd. 22, 22 A,kv. Loen '{ Wiekberg C F, musikdir. Ljungberg s :» N, pfv,-, Jakobsgatan äg. Typograf. 'föreningen Ålund M C, fröken poltsk. lt-13; 4-14) J-ako~sfö"- Forsl)lndM G, fabriköt 24., 26. kv. Jeriko 21 1,Lundin A A, änkefru ( 9 1 sa,;/, f" Miller C' G A, gravör 22, 23; hörnh., ätv.adr. Mattsson F L, poltsk ; 6-3 l Klara' ö - Pettersson A, hän<!,idk:a Regertngsg. 52 Sundell V, pollsk..' sam., Wentzell 1>;H, handl. äg. Wennberg &Ramstedts Törnqvist C, pollsk. 1 se Jakobstorg 3 23 se Drottningg, 11 R kv kt b wester~en'k, polism. 3 kv. Jakob m kv. Loen 8 '. ng.a ae. Ö f '." Daelander J, postexp. berg E, det.konst. äg. Ca.rlsson A, änke ru äg. Jesperson S,,arkif. Grundat A, med. dr 83 kv. Gräfli)lgen 11 Hall G A, hand.idk:a 25 kv. Tigern 4 & 5 & 6; Hagströmer S A E, t. f. äg. Cederlöf G, handl., ' 4. kv. Jakob st. 1,& 2; hörnh, ä~'y.-adr.akaderev. sekr. Arrhenius A W, skrädd.m. hörnh., äfv. adr, V:Träd: migr.. 6, 8 o. Fredsg.lO Hellberg H, h.ndl. Bengtsson F, änkefru gårdsg. 5. äg. Aktieb. Norrlandaban- _ M J, änkefru - F, bokh. äg. Jakobs föh' ken ' 'i Henning 0, op.säng, Cedell E, skrädd. Beskow A, fru Bengtsson K J, llh'kefru _ N A, fru Finnberg K O, handl. I -, 1", författ. Linden AF, vaktm. Herzog K, dir! Hultman F A, und. o)!. Ehnqvist K, kyrkovalttm. Lundholm 'K O A; vaktm, Karlberill{, grossh. Kamke l, artist Gustafson A M, klockare Westlund J F A,,IIlaskin. Karlsson J O; skrädd. - J, spräklär. Hammarsten F, e. o: J,tof- 26 kv, Loen 9 Litzeu C J, ordn:m.. DaMen C B, e. o. folksk.- pred. äg. -Ruudh A Ch K, fru Lokrantz F T, dir. lär:a ' - S, läl':a. Cedergren T' L, skrädd. Nordberg C E, skrädd. ' Löfgren C V, skrädd. Lindholm Hj G,pastoratil- Ruudh?, hotelläg. Söderberg S E E, dir. Nilsson J E, kassör I adj., 27 se Freds/(. 12 Tillman B JD,'med. ltc.! Nordfors A, skom. Sebardt F, pastor' 28 kv: Loen'lO, hörnh., Wennberg H A, grossh. Nordlander J;,boklI. ' 5.,se Arsenalsg. 16 äfv, adr.,kl. S. Kyrkog s, B kv. Oxen st. 1~ Odhner G V, am:an. 6 kv. Jakob st. 3 ' ',Kg:Holtemnann O,,,,yt1;,m. äg.rundströmja,med.dr - H M, snö)'mak, äg. Aktieb. Sthlm" dis- Andersson E W, kont. Andersson K- A, sn~ek. Pettersson 11, än.kefru kontobank l' - S, hotellv. Balck F L Suber E,. grossh. Hallner J A, källarm. Bernhardt C E, artist Blomberg K A -AR, hand.«törnqvist K J, ved1iandl....: y L, källarm ' Erhard O, hand.idk:a res. 84.se Malmskillnadsg.' 7 se Begermgsg. 6 Eriksson J M G, änkefru Ek C J, skom. 48 A..,' 8 se Regeringsg. 8, 10 Granström C..L, postv> Hjorton H, fru 35 se Malmskillnadsg se Regeringsg. -3, mast. Lindell G E, danalär. 86,kv. Uppvaktaren,2; 10 se Regeringsg., 5, 1 Högberg l, kafåidkra Noren C E, skrädd. hörnh., äfv. sdr, Malm- 11,13 se Gust, Ad. torg L"ntz, N R, ing. Reuterdahl AK, kafeidk:a skillnadsg ' Myrin E L, kass:a Zitting M, änkefru äg. Bayard CA, fabr.firme 12 kv. Sot Pehr' 12 Olausson C A, artist, Ohlsson G, verkm. ' äg. Boivie A E; änkefru Sederholm E, ing. 27 se Regeringsg. 60 Watz R, smek. Boivie G, grossh. I Zakrisson El 28 se Regeringsg seMalmskillnaq.sg.19B 14.kv.S:tPehn;hörnh., 29 se'rqdbodtorget l 29 se 'Regeringsg. 59, 38 kv. Uppvaktaren 3,<\ äfv. adr, N. Smedjeg kv.sjöräen 1;hörnh., 30 kv. Hammaren 2,, ägv'alk't~ar.ste.nigh. aktieb. Upp- ägs'thglmöteborgssystemet,! äfv. adr. Klara S. :f!:;rr. äg. -wallström A S, (rkn kog. 3 o. Rarduansma- Bodin M, sömm:a Friman C 'V, lack. Stenholm KV, utsk.förest. kareg. 16 ' Elfström AW, pollspfv.k, Hylander H, möb.snick. 15, 17 kv. Johannes st. äg'.statsverket (KgI. J ArIlle. Fagerberg W J. handl. Johansson T, bokb. 1 & 2 &8; äf". a~_malm- förvaltn.), Lundin K G, verkm. Rydberg H, hand.idk:a torgsg. 1 0_ Fredsg. 2 Anderson G E, vaktm, Meyer A.L, agent 39 kv. Putten 1 & 8 äg. Sthlms lnteckn.garanti Bergq'(istJE, e. o..kamm. Palmkvist C, hand.idk.a äg. Lundholm C A V, bok- A.B. ' skr,.. 81 kv. Gräflingen 4..för~. ) Anderson C T, vaktm. - P E,: vaktm. äg. OlaeaonaNL A stärbh. Björklund S, snick.f'6rm. Johanson C A, vaktrn,,elfström A, vaktm, Flodman E G, ing. Gustafasoni O A, hand.- Ljungstrand G E, vaktm, Holmqvist P A F, gen.int. Hörning M C, änkefru förest.,,1~ kv. Brunkhufvudet 1; Hultkrantz A, int. \ Johansson J A, maskin. Hofvander E, kafeidk:a hiii;llh., äfy. adr. Malm- Kullberg F J, f. flaggunll..- Juhlin A U G, handl. Holmström H B W, ing. torgsg. 3 off. ' de Knmvald A, ing. Svensson A, fröken äg. Sthlm s badlmsaktieb. Larsen J, vaktm. Lenänder V H, grossh. 40 se Oxtorgsg. 7. Andersson A, hand.res. L'evin J, vaktm.. Lindvall G.G, fil. dr 41 Å, B kv. Putten 6 Ekeberg H A, postexp. Wenn1und P J,..vaktm. Molitor G, agent äg. Pettersson B AM, fru Kronberg A, maskin. 3~ kv. Sjöhästen'l v. Rijswijk E M, bankbitr. Holmberg N O, skom. - G, und.löjtn., äg. Statsv. (Kronpr.s stall) - H, hofdekorat. Persson 0, tunnb. Lindblom W, sjukgymy.. Johansson G S,1>yg\>ll.illg. ScMele J M, bokh. Schultze C C, änkefru Nyqvist S A, änkefru l- Sillen H F, ing. Weisswange H, fru Odin R, tullkont,. Jakobstorg, Sjöblom K, änkefru Wiström O A, lttogr. Palme R, pos~exp. Jakob. 'för.amt. _ O, gravör Åkerllnd W, tapets, Pehrsson V, bokh. 1 se Arsenalsg: 1~ Sohlberg 11A, fru 43 kv, Putten 5 Selander H, banktjim a kv. Jakobm 5; hornh.;, Video. p' A, vedhandl. äg. "'AnderssonCE, r.gelb- Silfversparre C G"kamrer äfv. adr, Jl'kobsg.1. Wiman G, järnv.tj:m. gjut. Skjöld.G, ing:.,:, äg.brandfö;rs.aktieb.fe'nix

19 Gjestung E C; ~09Sh:.c S,amsQp "1P, ~ir._ '. H - /:, I.lng~., ~ ijauvarfs gr.lind Kunf/sh7 församt. ~ck~. Göken 2Z f Of, g. Sthlms stad, ' Holmström 'G H, vaktm. Lantz C A: hankvaktm. Rundqvrst H G, bokh. S kv, qöken 4 '<o äg. 'Sthlms stad, Blomqvtst A 'V,' l1yrkusk. 4. kv. Körsbärsträdet 3 '. ilg. Sthlm s stad. f Bolfader ]j A, dir.,i G kv. Göken S, IS äg. Sthlms stad 7 kv, Göken 2 äg. Sthlms ~tad Jarlapla" Engelbr. försami. _ kv. Mu~aren 4 < äg. Sthlms stad Ja~lIlplanens norra sidogata EniJel~r. fördan!!. ' -Ikv; J.\it.urarenr4. äg. Sthlms stad J eppes trappor, Kungsh~ för8aml. 1 kv. BergsklIppan st. l; äfv. adr, Kaplansbaeken16 ä.g, Sthlms stad.. 'Jaköbstotg--Jlingfrugatan.' kv. Torkanl5~ ä.tv.'iidt.engetröm fr;urm k.,~. Erlandasen w; tapets, Drottn1nghueg;. 5' Landroth f!i 'G ~E 'P:son; Karlsson K"bokh. äg. -Nilsson A 0,.änkefrU bokh. {.,'.! ',' Lind B R; farm. kand'.' GyUenereutz l'm; änliefrn Lindblad E, fru 'f '" :i Sjöstedt M, handl. SjödahI H K, änkefi'u: I Myhrman' E H;, fröken " Svala C F~ kont.chef Wengelill: A, bryi'~.tfm. - HC'änkefru '.'", 7 B kv, Sjökalfveil18Nl Österman C G, snlek. Nordenskiöld B, äpkefru äg. Hedvig Eleonora förs. 16 k-;:drottnlnghuset l', - G H;Ej, und.löjtn. o. KäUaniler A Ji kyrlwh. äfv.adr.drottninghusgr.4 WeUandel' A, vaktm. ~ Leuwgren.F VA, änkefru äg. Drottninghuset.. l Moren J Jr, klockare". Falk Th, l'öre~t:a.. Joh'ltnne8griind (Staden) Pettersson E, folkek.lär!a 18 kv. Höjd~6. 7;hörnh., I Stor!;. föreamt, "" - J, kyrkovaktro.,f äfv. adr..j:)ltas backe 8, 1 kv. Phrebus S Sohröd&rhelm E P, ~a.t.. äg. A)l:tieb. Brummerska äg. 'I'empelman G, grossh. adj, "r'., skoljmsbyggn. 2 kv. Glaucus 5' Öström G. F H, aman.. Brummer M R, fröken äg. Aktieb. Bröderna -t, J;~. H, tj:m, Kruse A o. ;E, bitr.förest. Ameln "'< 'o. 8 kv. Sjöhäste" - E, sjuksköt:a. Falk A J, brefb,' förtnän ig. -Vlmdel.A J, 'IDr.l. - H, lär:a B kv, Phosbus 2 f' t Anderson K, änkefru Steinmetz E, skolrörestre äg.fastigh.bol.öste1'jnalw Florman A G, bildh. Sundin K J, vaktm, 4. kv. Glaueus 6 - E C, e, o, lär;a.. 20 kv. Höjden l äg.;ylkltindo,skeppsstufv. Sehön P A, hoftakej äg.:' de Champs H L o. C Gustafsson C G, vaktm, Sebarth C A, änkej~u. L, kaptener o, Murray Westerholm F O, 'bökb, Svendsen C, vaktro. E H, fru. G se Österlångg. 43' Zetterlund ]l '1', konsul de Champs C E; f. komm.; 9kv. Sjökalfven21;hörnh., kapt. ' J ehennlsberg'. äfv. adr, Linneg. 34 Lagercrantz K -F B, lln,l.. Oscars försami. äg. Witting E o. 'L, husäg. löjtn., ', äg.kungl.maj:to.kronan Beve C L E,'bankkamr. 'Nyetröm A.E, änkefru 'Nilsson G A, arkit. ' Bengtson V, hsndl, l Rosen E, fröken._ ' l.. Blomberg G, bokh'3lf: t Sonden A, lär:a Lagenheten :Johansdlllo - S, int. '), 2;;1 kv. Höjden 1 Oscars forsarnl. I l Jansson 'rh, dek.j}!~l. äg. de Champe H L o. C äg. Joulin A, groash.' o'. Karlsson E, kasara L, kaptener, o. :Uurray Joulin E o. H, ftökn.,levinsohn e, darnskr., E H, fru '.. Låttman l, K C, i"öjtn. Fasgeraten E F L, tj?m.:~ Jnngfruga.tlln. r I Person A, Jröpm. (If Frykholm E, fru H. Bleonia jörs~mll Textorlus 0, skådesp. - p E, barnm, 1, B ee Storg. 3, ~ Wahlström R,.appt., Herslow E, f. juet.ra;d 2 se Storg. 7, 9 Wänggren E,'ha"dL ;Johanllesgll;tan Leijonhufvud AGA, kapt. 4. kv, Sjöhäeten 2 10 kv, Sjöhästen ö Johss försami. Lizell S, musiklär., äg. Linden K J, f. fanjlmk. äg, Berg E, dek.mål. 1 se Davldbagaresg.26A,:B Kjellberg 0, änkefru Allander D E, banktjim., Anderseon A, asaist.. 2 se Davidbagareeg. 22,24 Malmberg A-T, fil. dr Andersson H, hand.idk:a Karlsson V, J, smekare. B, G, 7 kv. Johannesm. de Mare E M H, banktj:m. Höglund L K A, 'vaktm, Lang J E, skrädd. 1&2&3&'4&5&6&10& Schönmeyr F, kontr. Möller G E B, inkass.. Lindgren 4-, sädetmak. 11 se Målmsktllnadsg. Swartling H E, trafikdir. Nilsson B K, bag! NIlson E, ing., 62, 64. Wahlberg E, skolför~st:a - r M, bag. Rosengren K, ä"kefru 4. kv. Torkan 10 - K E, gyron. dir. ' Wall K, fru Schelvander J, dir. äg. Andersson A, f, handl, - L, lär:a - Z, fröken, 11 se Linneg. 31 Johanson J K; hand.ldk:a Wahletröm' L, fil. dr l> kv, Sjökalfven kv. Sjöhästen 6 Johnsson J'G A, skrädd, Wirgin r, byrådir. äg. Bchumburg R, konsul äg. Talen D, godsäg. Löfgren J A E, handl, 24. kt. Höjden 2 Bllletröm R, handl,", Carlberg G, mäl. Rosen L, hand.tdk.a äg. 'de Charnps H L, kapt. Björlin G, gen.iöjtn,' - H, fru. - N A, boktr. Bratt A E J, änkefru Carlsson R, fqlksk.lär:a Carlborg K G E, vaktm, Söderberg M, bokh. v. Hofsten, E A, öfv:.. Elllot 0, f. godsäg. Eriksson A, und. off.. 6 kv. Torkan 11.L; S E, löjtn. Krook A, dir.. "Gernandt Ström H, änkeäg. Abrahamsson N, rese- LJljenroth F, f. dir. - K, S, bokh. fru expo Nissen H, aman. Netzler G, ä:qkefr.-uo? J'ohanasqn A P, åkare.almqvist O A, agent Nordin J, fröken Sjöerona C A, f. Iandsh, Kant S, fotogr. Davidson N, lag.bitr. v. Sydow G, lär:a _ ::- C H, hofr.not.. Lyman H M o'. A M, frökn, Vestergren N, sadelmak. VikIand M V H, fröken, Ostberg B C, f. op.sång.a Löfgren V l, fröken Åberg K A, te'lef.förrn. - S H S, dietr.ehef 6 kv, Sjöhäeten 3 Nyström v A, registr. 8 kv. Torkan 1~, :;16 kv., Höjden 3 äg. *Johanson P, egend.äg. ~ehuman F T, fan]. ' äg. Andersson C, landtbr.' se äfv. Begeringsg. Tll, n3 Andereson H, prakt. läk. Österberg H','j'röken Oarlsson F E, entrepr. äg. Lagerström G, kassör Cavallin W, löjtn. 1B kv, Jungfrun 6 Edman 0, verkm. Borgström H 1', skädesp.a Colvln W M. attache ig. Caelsson A, v, häradsh. KuUberg P J, bre,fb. Cronhielm C B S, grefve Haglund l'l E A, 'fröken Carlsson A G, brefb. Sandin O, kont.bltr. de Champs Ch L; kapt, Lindström R, kemigr, Erikson P A, handl. 10 liv. Torkan 13 Janson A, grosan. Lokrants H, fru Mattesou'K W, skom. äg. Rydell.S G A, fröken - A, tel. aseist. Oxehufvud M, fröken Svensson E, pol. konst'. Brozin E A, telefon. Lundholm C A V, bokför!. Peyron C, revisor 14. kv. Sjöhästen 25 Engström G, fru - T, lär:a Sjöberg S, k mrer se Linneg. 36, 38 Öhman S, fru ' 28 kv, Höjden' 4 Vult V. Stejem L, fru 11> kv. Jungfrun 1 12 kv. Torkan U & 16 'äg. de Champs H L Q. C Ohrn L, fröken äg. Johansson L, hus äg. äg. Lutherska misstona- L, kaptener, O. MurrIlY örling E, hand.idk:a Appelqviet U T fören. E'H,!,'ru - V - S, fru Bruce U S T', änkefru Carlberg P M, bruksäg. 7 A kv. Sjökalfven 11 Carlsson FO,ftagg.und,olI. Fröding S, fru - S, eiv.ing. ig. -Erlandsson P, f, kop..carjsten K, änkefru Hartman L', fröken Cavallin B, rädm. parsl. Hultström D, bokbind. Brand- och Lifförsäk ings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - ~ ~ 2J

20 1222 Jungfrugatan -Järnvägscentralstationen.' Lundh M, frökea, " 27 kv. Ynglingen 7; hörn- 3S h. Rapphön. 4. Hörn- Olsson H fru,j.. T hus;äfv. adr. Ka.rlav. 24 h., äfv,adr-.tyskbag.g.12 Rydberg ~W(').0., änlt<>fruäg, Leuhusen A, frih:.. äg. af Funck H, änkefru Beger :MA, handl.! Ametn R, mg. ' Ahlberg V, fru Stockman M, fru' Dickson e R, jur. kand. Althin L, änkefru 16 se Linneg. S3, 35 GiIllin A G. hånd.tdk.a Björklund e A, byggm. 17 h. Jlingfivn" 23,Leuhusen N, änkefrih:a Cederström A W, mäl. lig. -,.u.lström G, tj:m., Petterson J Edv, dir, Fahlgren J E, skom.'.' Acb'arius fr O, änkefru Robberte A, kamrer Flygare N H, änkefru.a Ahl8tröm Anna, fil.' dr I Siewertz L G, kondit. ]forsberg E A, änkefru - J,o, tj~~tem. J' Tarras WahlbergBA,kapt. Ftrchslm A A, änkefru. ' Lagerherm.E, 'frih:a - l3 L' A, änkefru'. Gustafsson G, e. kont. bitr. Sandberg 'J, hand.idkis 'I'hunquist C E, grossh. 'I Johansson "N.. Ter~erus.ljl,"lär;a. ", - M O, frökim " Ljungberg E e, änkefru 1S kv.,brjmdmästa,en 12 Unge W'T, öfv.föjtn. Poege G, retusch. lig. Henril<sson:qO L,stu.:d., 2S se Kommendörsg', 21 Rosander K F, kont.chef, o. M e, fröken "." 29 se Karlavägen \l3 RudbergPOW,häradsskr. Dahlgren T,.,Y, änkefru.. 30 ltv. Brännaren 9 Rytterb0"15 B, änkefru '. :rrredric~son M; G, hand.- äg. Falk E, änkefru Samuelson 'A M, änkefru idk:a, Brevitz K, fil. kand. Stawsbröm" K L A, pol. Helge H F, kassör - S A, handddk.a konst. lukanson M, frök;<m Drakenberg M E, änkefru Theikvist A, fröken _ J, fröken.,. Hjärne V,!röken' Wastesson B, musiklär. Nieolausson C W, urmak. Lagerquist C L, mäl. Ulfsax A F, handl. Njurling E A, regiss,ör LUning 'G G, poatai.m: Öfverberg J P, urmak. Pihlgren K I E, bok~.. Löwenhielm H, fröken 40kv. Rapphönan 5, äfv. Skoglupd J K, kamrer Marelius F K T,.banktj:m. Tyskbaga.reg. 9 ' Wikman E G G, fru Nordenfalk S, frih:a äg. sthlms stad Winge J E, varumäkl. Rosen L, byråchef 41 kv. Storken 8; hörn- 19 se Kommendörsg M, telegr. hub,äfven adr, Sibylleg. 20kv. Brandrnäetaren 21 SilfvetsIOöldEME,fröken 60 äg. Hamilton E, grefv:a Zetterholm E M, änkefr.u äg. Aktieb. Sthlms arbe- Barken 0', änkefru 31 kv.tjädern 3. Hörnh.. brehem r Carlberg S, änkefru äfv, adr, Tyskbagareg.10 Andersson A Y, vaktm. Danckwardt e G, ing. äg. År-felt A, frkn - A, kakel. mak.. Enblom H; fru Backen, A C, fru' Frykman AJ lär:a Gihl C k. t k Bengtsson, I; stryk:a Lagerstedt A, folkbk.lär:a L~udo;' $:llfr~ r.. Cederblad A W, f, handl. Loven M? änkefru H,.:. Fröung M, frö.ken - E 0, fru ' Lundblad e G, l:e post. Kronholm 1I:I,fru.. Dahlbäck G; E, lär:a. vaktm. ' Svedberg E, fröken,'.\ Ehrling,M, fröken Ridman A, 'änkefru 21 se Kommendörsg. 26 Hallberg J A, trycksörest. Sohlman BV, folkskolel:a. Hanson A, fru '. \\Tilking' A', 'fru 22 lov.brandmästaren 20 Hu'ltgren E, agent,43 A, B kv. Storken 6, äg. Kander A V, ing. J'acobason U, f. trafikchef Be SlliyUeg. 62 A, B Dahlberg F J, 'maskin., JohanBson A, skom. 44 kv. Rapphönan 6, se Fagerell J Y Y, tj om. 'JonaBson G A, trikass.. Östermalmsg. 11 Flortn M, sömm.a Jonson A',hand. agent I. 45 kv, Storken 5 : Hag M; fru Jonsson I J o. A, frökn. äg. ForsBlund R', skådesp, Holmberg.B. f. verkm. Kramer L K H, mäl. Berggren G, hand. res. Hultqvist J H, poj.konst. Larsen' A, musiklär.a I Berlin S M, falltigh.mäkl Lindberg Y, post.kontr. _ S, lär:a, Berndes L, f.'dibp. Mänson S J, barb, NilBson C, mål.mäst. Eklöf A, vaktm. Pettinelli 8,. kom. Peterson A E, kont. Frölander A, fru' Svensson K J F, vaktm, _ M e, lär:a Krokström E F O, fröken 23 lov. Ynglingen 8 Petersson O E, f. tullupp- Lindkvist- J G; skohandl, äg.~ Carlströms E H, 's.m., Lundbäck J, änkefru i stärbh, Pfeiff A, fröken li'iyrtin J, e, o. hofr.not Fick E F L, f. löjtn. 'Salbom W C A, post.exp, Tempelman F W, dir. Hallberg J M, bag.idk. Sahlström J R. Inkaas. Thulin B N, ing. Hultberg A, agent litarbäck H V, 'linkefru WilhelmBson C, mål.mäst, Werner J, fru _ O M, sjukgymn. Zetterström H, red. 24 kv. Brandmästaren 19 Svenson S 4,.gravör. äg.!levin e L, husäg. Bvensson A H, banktj:m. J utas backe ChriBtensoii CE,banktj:m. Uhrbom G L, f. bagare Joh:s./örsaml. _ H M K, änkefru Wallinder O F, kamr..1 sv. Italien st. 10 Holm K C, änkefru 32 se Xarlavägen 26 ag. Sthlms.stad... Holmqvist Y, brefb.förm. 33 Be TYBkbagareg. 9 4,!.6 kv. HÖJden8;horneg., Lindahl I A, hand.idk:a 35 lov. Tjädern 5.. afv. adr. l\.egermgsg',.99 Nyström IK, änkefru äg. Lagerwall 'A, fru ag.karlberg M P, bruksag. Runström A, änkefru Adlersbam N G L, bank. S se Johannesg. 18." Jiirntorgot.. Stork. jör~atrll. SS' kv. Trivla 3; 11&, adr, Prästg. 84 äg. Schul4 H C J, frkn, Boström A H E, fru, kapten C, A V Schultz' barn O. Hjertström J C' M. fru 1- earling T., 55 'kv, -Pluto l äg. Statsv. (Telegrafverket) Fredriksson R, vaktm. LilljefQrs P.G: vaktm. 7Slj:v.Deucaliop2;hörnh" äfv. adr, VäBterlångg. 78 äg. Aktieb. Arb.ring:s bank Abrahamson A, ' 'Verner AJ' handl, SO kv. Medusa ~, Be Triewaldsgränd.'1 ~1, Be Västerlängg. 81 S3, kv, 'l'rivia 2',äfv. adr. Prästg. 82'. äg. -Rylander C G, )lahdl. Andersson A, hand.bitr. - J, E, hand.bitr.. 1 Beskowe F, källarm. Eklund P G H, vaktm. Fromm S, fru ". "~ 'JiirntorgBgatan Stork. [örsami. 40 kv.' Medusa 3 äg,: j\ktieb. 'Juliu,s Sl{iörs järn- o. redskapshandet Janason E R,' b'qkh.1 42 kv. liiedu:sa'1&2&'6, se KbrnhamnBtö'rg 61,' 57 kv. NarciBsus 3;' Ing, fr. S" Bankogr', äg. GrdU M,änkefru,H,ft1\U o. O, ing. Winqvist e A. 59 kv. Narcissus 2.. Ing, fr. N.. Dryckesgr., äg. (l-,roi1m änkefru, H, b fröken o.,ing. Dahlqviat E G B, stutvare - 'M, kafeldk.a. - G 1), kaf~idkt 61 kv. Oadrhus2 äg. Lindholm: M, bag. o. Ekstam N M, jägm. Hedström, A E, Kä,Uarm. 63 se SIUSBplån63,A,'B Järnvågl\n,Oscars för saml, 1, 3 kv. Trehörningen l o. Bergskl. 7 äg. SthlmB stad Jiirnvågsplatson (gamla) ljlaria.församl. se Söder' MäiarBtrand.3 Wretman E A, vaktm. tj:'m. Jiigarbacken Jiirnvägscentral- 25 h. 'ynglingen 9 Landin 'J A, Bkrädd. Oscars jöpsaml.' stationen äg.. JohanBon T, häst- Nissen e, karameufabr. äg. "Huselius 'C E G, v. -Kiara; jörsaml. haudl, Pehrsson O, hormästl ' lhäradsli." l kv. Lappen 'L, 2, delar al, Bergqutet E, atrykirn-. Pettersson K o.' S, frknr IEngnell K H, 'banktj:m.' samt kv. Uggleakans l, Bergvall 1/., änkefru Torge M, fröken Jiigaregatan del af 1 ~alk: A A, lästskär. Tornberg H,, Maria jörsaml. äg. statsverket" ~~ Öhrling E B, skom. 36 se Irarlav. 45 A, B, e 13 kv. Haglet 2'... \ Braf e H; vaktm. 26, se KommendörBg..3.7'seÖstermalmsg.13, 15 ag. SthlmB stad l Johansson J H, vaktm. -"'---_ _..._

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01 Herrar 8 km 1. Sammy Holm Märsta 2. Per Stålhand Krylbo 3. Jonas Sjögren Avesta 4. Kent Johansson BKFC Märsta 5. Fredrik Retander BKFC Märsta 6. Cristian Olofsson BKFC Märsta 7. Viktor Ranerfors Rembos

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer