Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: Version: 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0"

Transkript

1 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: Version: 1.0

2 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning... 3 Mina Vårdkontakter... 4 Inkorgstjänsten... 4 Uthopp till extern tjänst Intresseanmälan/ansökan Teknisk anslutning och testning Driftsättning, pilot och breddning Kostnader Bilagor Kontaktinformation Referensdokument- och övriga länkar Inkorgstjänsten

3 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 3 (13) Inledning Detta dokument beskriver processen för att ansluta ett kvalitetsregister till inkorgstjänsten med uthopp till extern tjänst inom Mina Vårdkontakter (MVK). Dokumentet beskriver aktuella aktiviteter som ska genomföras och vem som är ansvarig för vad inom ramen för ett anslutningsprojekt. Aktiviteterna kan variera mellan olika projekt beroende på förutsättningar, val av lösning och vad som ska uppnås med anslutningen. Processen består av följande steg: 1. Intresseanmälan/ansökan 2. Teknisk anslutning och testning 3. Driftsättning, pilot och breddning Dessa tre steg beskrivs mer utförligt i dokumentet Anslutningsdokument Inkorgstjänsten, se kapitel Referensdokument. Övergripande processbild 3

4 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 4 (13) Mina Vårdkontakter Inkorgstjänsten Inkorgstjänsten för MVK möjliggör att anslutande system (kvalitetsregistret i detta fall), via Nationella tjänsteplattformen, kan skicka ett meddelande till individer som är registrerade användare i MVK. Inkorgstjänsten består av två interaktioner som används för att kontrollera att en invånare är användare (är registrerad) samt att i förekommande fall skicka själva meddelandet. IsActiveUser AddMessageToPatientPortalInbox Det skickade meddelandet kan formateras inom vissa givna ramar och kan länka sömlöst till externa system om dessa är anslutna. Avsändaren kan avgöra om denne vill att meddelandet ska aviseras invånaren om möjligt. Om avisering sker och med vilken metod (SMS, e- post) kan ske eller ej beror av invånarens inställningar. Tjänsten IsActiveUser returnerar aktiva användares inställningar för avisering så att anslutande system kan avgöra om avisering kan ske. Anslutande system kan också konfigureras för att stödja uthopp/länkning till externt system med sömlös övergång för att låta invånaren kunna agera vidare utifrån meddelandet i inkorgen. Uthopp till extern tjänst Med uthopp till extern tjänst avses länkning till en tjänst som fungerar tillsammans med MVKs inloggning men som inte delar samma grafiska utseende (användaren lämnar i detta fall MKV). För dessa tjänster erbjuds en väg tillbaka in i MVK samt en möjlighet att logga ut. Uthopp kan initieras från inkorgsmeddelandet på två sätt: 1. Genom att använda det särskilda SSOLink- objektet som kan konfigureras i meddelandet 2. Genom att använda ULink- objektet enligt docbook- specifkationen Den 1:a december 2015 kommer den befintliga lösningen för uthoppstjänster i MVK (MVK SSO) att stängas. Under 2015 (kvartal 3) kommer befintliga MVK- SSO anslutningar styras om till en annan metod (IdP SSO baserad på SAML2). Nya anslutningar görs mot den nya lösningen. Detta innebär att registerplattformar som har MVK SSO måste byta lösning till IdP SSO innan 1:a december. Det möter dock inga hinder ansluta nya register som baseras på registerplattform som redan är ansluten via MVK SSO. I avvaktan på att den nya lösningen är på plats kan nya registerplattformar åstadkomma länkning (uthopp) genom att använda ULink enligt alternativ två ovan. Med detta alternativ kan vi dock inte garantera sömlös övergång till kvalitetsregister utan invånaren kan bli tvungen all logga in i registret separat. Detta har inte direkt med SSOLink att göra utan beror av vilken IdP och vilket kluster hos CGI som används. Se även nedan länk för information kring tillgänglighet för anslutning till uthoppstjänsterna i MVK: https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid=

5 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 5 (13) Det är relativt enkelt att byta uthoppstjänst. Den största skillnaden mellan SSOLink och ULink för en IdP baserad uthoppstjänst är att med SSOLink lagras basurlen i konfigurationen hos MVK och är därmed enklare att byta om behov skulle uppstå. Med ULink skickas hela URLen i meddelandet och blir då en "död" länk om man skulle byta URL (och inte kan fixa vidarebefordran till den nya URLen) för uthoppsystemet. SSOLink är i detta fall en något enklare lösning om man skulle behöva byta URL. Nedan bild visar hur anslutningen ser ut mellan kvalitetsregistret och MVK och hur systemen interagerar med invånaren. Schematisk bild över anslutning av kvalitetsregister till MVK med uthoppstjänst Siffrorna i bilden hänvisar till nedan processteg Process: 1. Kvalitetsregistret skickar ett meddelande till invånaren via inkorgstjänsten (Avsändaren kan avgöra om denne vill att meddelandet ska aviseras invånaren om möjligt) 2. Aviseringsprocessen aktiveras när meddelandet hamnar i invånarens inkorg 3. Invånaren loggar in i MVK för att öppna sin inkorg 4. MVK begär identifiering från Identity Provider (IdP) 5. IdP levererar behörighetsintyg (SAML biljett) 6. Invånaren klickar på en länk i inkorgsmeddelandet 7. Invånaren omdirigeras till kvalitetsregistrets webformulär för inmatning. Inmatad data sparas i en lokal area (utökad vårddokumentation) och måste signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan den förs över till kvalitetsregistret. Notera att det är registrets system som är inkopplat ur ett AddMessage- perspektiv. 8. Registret begär identifiering från IdP 5

6 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 6 (13) 9. IdP levererar behörighetsintyg (SAML biljett) Registret kan i sin tur peka tillbaka till MVK så att invånaren kan återvända till MVK, samma identifieringsprocess tillämpas vid behov. 1. Intresseanmälan/ansökan Denna del består av att beskriva tänkt lösning. Fyll i kapitel 1 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten. QRCs roll: a) Ge kvalitetsregister information kring användningen av tjänsterna b) Kartlägga vad registret vill göra (verksamhetsrelaterade frågor) c) Kartlägga hur implementationen/anslutningen ska göra, vilka tjänster ska användas? d) Kartlägga tekniska förutsättningar e) Sammanställ informationen, punkt b d ovan f) Se till att registret får tillgång till rätt dokument g) Svara på frågor och ge stöd vid ansökan om anslutning till MVK. Tekniska frågor besvaras av Inera, CGI eller MVK. h) Granska ansökan innan den skickas till MVK förvaltningen för godkännande. Beslut ska tas om godkännande innan arbete med anslutning påbörjas. Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 Vårdguiden/MVK Beskriv bakomliggande organisation (organisation och kontaktpersoner) Beskrivning av tjänsten syfte, nytta och bakgrund. Vad vill registret göra/uppnå med anslutningen? Enkäter Visa rapporter och diagram Flödesbeskrivning beskriv tänkt flöde för tjänsten a) Förbered anslutning till NTjP b) Etablera kontakt med Inera c) och ansök ev. om fördjupat stöd av en teknisk anslutnings- koordinator. Ett övergripande stöd ingår som en obligatorisk del i anslutningsprocessen. Kartlägga struktur och rutiner för intern infrastruktur, avser både test- och produktionsmiljö Finns RTjP b)? Hur ser anslutnings- processen ut? Skaffa nödvändiga SITHS funktionscertifikat Verifiera att anslutning finns till Sjunet eller Internet Godkänna anslutning av nytt kvalitetsregister till Inkorgstjänsten, utifrån gjord ansökan. 6

7 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 7 (13) Ta fram tidplan och planering för genomförande (projektplan) Definiera omfattning antal meddelanden och aviseringar per månad Definiera innehåll i meddelandena, ange till vilket register invånaren ska vända sig med t ex frågor om innehåll och ange vilken vårdenhet som är avsändare. Informationen ska finnas tillgänglig i meddelandets sidfot. a) Ange om länk till extern tjänst. Länk till extern tjänst innebär att patienten lämnar MVK och länkas vidare, i detta fall till kvalitetsregistrets webbformulär för inmatning. b) RTjP = Regional Tjänsteplattform NTjP = Nationell Tjänsteplattform c) Ansök om anslutning till Tjänsteplattformen hos Inera: - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/ Vid de grönmarkerade delarna i bilden nedan initieras anslutningsstödet. Övergripande stöd Inera ger information om förutsättningarna för en anslutning samt vilka regler och eventuella kostnader som är förknippade med en anslutning. Följande fyra aspekter beaktas: 1. Affärsmässiga frågor Vad kostar det att ansluta till tjänsten? Vad kostar det att använda tjänsten? 2. Juridiska frågor Vilka tjänsteavtal behövs mellan landstinget och Inera? Finns aktuella avtal redan på plats? Notera att dessa frågor kan vara tidskrävande 3. Teknisk anslutning, behov av teknisk anslutningskoordinator 4. Test och kvalitet 7

8 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 8 (13) 2. Teknisk anslutning och testning Efter godkännande av anslutning till MVK kan kapitel 2 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten fyllas i. Dokumentet innehåller en länk till checklista för teknisk anslutning i testmiljö. QRCs roll: Erbjuda en projektplan inklusive aktivitetsmall och schablonmässiga estimat av tid och kostnader Fungera som stöd genom design och implementering, görs mot ersättning Utbilda i docbook alt definiera meddelandena enligt docbook- syntax, görs mot ersättning Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 Vårdguiden/MVK Tillgänglig för frågor och beslut Etablera testmiljö, ska vara Verifiera anslutet system (test- produktionslik (anslut till RTjP) och produktionsmiljö) Definiera meddelandena inkl uppgifter om till vilket register invånaren ska vända sig med till t ex frågor om innehåll och vilken vårdenhet som är avsändare. Informationen ska finnas tillgänglig i meddelandets sidfot. Definiera triggerpunkt för utskick av meddelande (avisering) Definiera triggerpunkt för påminnelse, hur många, när i tiden? Hur hantera om ej svar? Etablera testmiljö d), ska vara produktionslik (anslut till NTjP) 1. Förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna 2. Beställning B för anslutning av konsument till de nationella testmiljöerna 3. Testa och verifiera anslutningen för test tillsamman med Inera Etablera samverkan med MVK e) 1. Beställning D för anslutning till de nationella testmiljöerna 2. Testa och verifiera anslutningen för test tillsamman med MVK och Inera Etablera produktionsmiljö (anslut till RTjP) Etablera produktionsmiljö d) (anslut till NTjP) 1. Förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön 8 Konfigurera anslutande systemet b la SSO inställningar Sätta upp testmiljö för acceptanstest Ta fram testpersoner för inloggning i MVK

9 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 9 (13) 2. Beställning B för anslutning av konsument till den nationella produktionsmiljön 3. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med Inera Om länk till extern tjänst, ev. definiera webbformulär för inmatning alt. uppdatera befintligt webbformulär a) Definiera testfall, bl a: Verifiera aktiv användare Meddelandet formateras korrekt Avisering fungerar via e- post och sms Att länkar fungerar som avsett Definiera testdata Förbereda acceptanstest: Beställa tillgång till fysiska personer (testare) med tillgång till MVK testmiljö b) Genomför acceptanstester c) baserade på definierade testfall och uppdatera testfall med utfall Etablera samverkan med MVK e) 1. Beställning D för anslutning till den nationella produktionsmiljön 2. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med MVK och Inera Bevaka, följ upp anslutningsstatus mot NTjP Utveckla stöd för administrering av meddelanden (lägga till, ta bort, uppdatera) Utforma meddelandeinnehåll enligt reglerna för tolkning av docbook f) Implementera/anslut till tjänstekontrakt f) : IsActiveUser (returnerar status för användaren, om notifiering, notifieringssätt) AddMessageToPatientPort alinbox (skicka meddelandet) Utveckla funktionalitet för: Schemaläggning av meddelande Påminnelse (antal, antal dagar mellan påminnelse) 9 Ge personligt konto till testarna Etablera samverkan med kvalitetsregistret e) 1. Beställning D för anslutning till den nationella produktionsmiljön 2. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med kvalitetsregistret och Inera

10 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 10 (13) Verifiera rättningar gjorda under acceptanstest och uppdatera testfall med utfall Godkänna genomförda acceptanstester och ge klartecken för produktionssättning Verifiera funktionalitet i produktionsmiljö. Förutsätter att registret har tillgång till fysiska invånare som är anslutna till MVK och som kan användas för verifiering. Leveransgodkänna Vad som ska hända om invånaren inte svarar Specificera valideringsregler Om länk till extern tjänst, utveckla stöd för uthopp med sömlös övergång g). Kräver stöd för IdP h). Utveckla funktionalitet för att spara ner data i registret (inmatad data ska signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan data sparas ner i kvalitetsregistret) Rätta fel i samband med acceptanstest a) Formulären bör inte innehålla frågor/svar som kräver vårdinsats. Inmatad data måste signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan den förs över till kvalitetsregistret. b) För åtkomst till testmiljö se Testinformation Mina vårdkontakter https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= c) Acceptanstester görs i MVKs acceptanstestmiljö. Testmiljön måste bokas i förväg om man vill försäkra sig att den är tillgänglig vid aktuell tidpunkt eftersom den används för flera ändamål. Kontakta MVK förvaltning. d) Process för anslutning av konsument, Beställning B Inera - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/Anslutning- av- konsument- - - Bestallning- B/ e) Process för att etablera samverkan, Beställning D Inera - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/Etablera- samverkan- - - Bestallning- D/ Notera att Softronic kan säga stopp till register som inte är tekniskt eller organisatoriskt redo och begära omtag f) Dokumentation för teknisk anslutning till Inkorgstjänsten i MVK och regler för tolkning av meddelandeinnehåll och docbook https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Klicka på länken till Anslutningsguide Addmessagetjänst 10

11 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 11 (13) g) Ett antal regler gäller för att implementera uthopp till extern tjänst, se https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= h) IdP tillhandahålls av CGI, MVK köper tjänsten av CGI. Kontakta CGI för anslutning. Kontakta eller Petter Dahlberg Säkerställa att man hamnar i samma single sign on/samma IdP- instans som MVK. Lösningen ställer även krav på redundans, tillgänglighet. Läs mer om anslutning via IdP Se rubrik SAML, anslutning via IdP (Identity Provider) Federering och SAML 2.0 Få Single Sign- On (SSO) med e- legitimation till ditt system 3. Driftsättning, pilot och breddning När den tekniska anslutningen är genomförd och godkänd kan kapitel 3 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten fyllas i. Dokumentet innehåller enlänk till checklista för teknisk anslutning i produktionsmiljö. QRCs roll: Avsluta anslutningsprocessen med kvalitetsregistret Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 MVK förvaltning Säkerställ att aktiverad mottagning finns i MVK Driftsättning Support 1:a linjen a) Teknisk support b) Upprätta support 2:linjen Tillgänglig för supportfrågor Förvaltningsprocess, SLA Lämna över till MVK förvaltning och sin egen support Tips! Se till att patienten ansluter sig till MVK i samband med vårdtillfället för att öka svarsfrekvensen på PROM/PREM a) Må Sö, 6-22 b) Må Fr, 8 17 Första linjen support ligger hos MVK förvaltning. Alla ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem hos förvaltningen. Förvaltningen ska ha en förteckning över anslutna register med tillhörande kontaktuppgifter. Registret ansvarar i sin tur för att upprätta en andra linjen 11

12 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 12 (13) support, i vilken form avgörs från register till register. Registret ansvarar för att besvara och hantera registerrelaterade frågor (innehålls och IT- relaterade frågor med hjälp av sin IT- leverantör). Registret ska även hantera inkomna synpunkter och förslag på vidareutveckling. Kostnader Det är inte möjligt att fastställa alla kostnader för anslutning av kvalitetsregister till MVK innan ett första pilotprojekt har genomförts. I samband med detta kommer samtliga kostnader att identifieras och kartläggas och utgöra grund för estimat av komman anslutningsprojekt. Samtliga kostnader är till självkostnadspris. Identifierade kostnadsposter: QRC IT- leverantör (kvalitetsregister) Inera o o o Kostnader för övergripande stöd ingår, utövas av kundansvarig. Omfattar en genomgång av förutsättningar för anslutning samt framtagande av en komplett kostnadsbild (anslutningskostnader och löpande driftskostnader). Kostnader för stöd från teknisk anslutningskoordinator (frivillig) kr/timme löpande räkning Kostnad för test- och kvalitetsarbete (obligatoriskt) Inera gör en bedömning av vilka test- och kvalitetssäkringsbehov som föreligger baserat på omfattningen av anslutningen och tar fram ett uppskattat pris. Priset är individuellt och kan komma att variera mellan olika register. Samtliga kostnader är till självkostnadspris. Notera att ny prismodell håller på att tas fram. Är man först ut med att ansluta ett kvalitetsregister från en IT- plattform är arbetet mer omfattande än om det ingår i ett breddinförande. MVK o Anslutningskostnad per plattform (engångskostnad) kr, i priset ingår: o Konfigurering av testmiljö o Tillgång till MVKs testmiljöer med personliga konton för att ha möjlighet att testa o Support under testperioden o Konfigurering av produktionsmiljö Notera att MVK kan avbryta anslutningen av register som inte bedöms vara tekniskt eller organisatoriskt redo och begära omtag. o o Rörlig kostnad priset är ännu inte fastställt, priset ska motsvara kostnaden för att skicka ett meddelande (sms) Månatlig kostnad för support och förvaltning kommer att tillkomma, modell och priser är ännu inte fastställd 12

13 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 13 (13) Bilagor Mallar: Prisjusteringar kan förekomma 1 gång per år. Projektplan anslutning Mina Vårdkontakter mall (Word) Projektplan anslutning Mina Vårdkontakter mall (Excell) Testfall mall Kontaktinformation QRC Inera Registret kontaktar Inera via sin kundansvarig eller teknisk anslutningskoordinator. QRC kontaktar Inera via Ineras nationella kundservice: och- oppettider/ CGI Registret kontaktar CGI via eller Petter Dahlberg Referensdokument- och övriga länkar Inkorgstjänsten Anslutningsdokument Inkorgstjänsten (Läggs upp av MVK förvaltning på nedan länk när det är klart) https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Anslutningsguide Addmessagetjänst https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Klicka på länken till Anslutningsguide Addmessagetjänst 13

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst VÄLKOMNA - Ola Bergkvist - Jon Durefelt 2015-04-23 Agenda 1. Det här är anslutningstjänsten 1. NPÖ 1.0 => NPÖ 2.0 Anpassning

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Nyps användardagar 26 27 Oktober 2011 Magnus Lövgren Daniel Madsén 1 Agenda Vad har hänt? 2 Vad har hänt? Projektstart maj 2010 Kravställning sommar 2010 Utveckling startar

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB.

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. Info till leverantörer VI ÄR REDAN LEVERANTÖR TILL LKAB, MEN VI HAR INGET KONTO PÅ LKAB:S LEVERANTÖRSPORTAL. HUR GODKÄNNER VI BASKRAVEN? 2

Läs mer

Sammanfattning och specifikationer för POT

Sammanfattning och specifikationer för POT 0.2 Sammanfattning och specifikationer för POT Kornhamnstorg 61 SE-111 27 Stockholm Sweden 00 00 Telefon: +46 (0)8 791 92 Telefax: +46 (0)8 791 95 www.certezza.net Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Gemensamt IT-stöd för diarieföring hos Sveriges domstolar. Jan Käll Produktförvaltare

Gemensamt IT-stöd för diarieföring hos Sveriges domstolar. Jan Käll Produktförvaltare Gemensamt IT-stöd för diarieföring hos Sveriges domstolar Jan Käll Produktförvaltare 1 Domstolsverket och Sveriges domstolar Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst VÄLKOMNA - Ola Bergkvist - Jon Durefelt 2015-04-28 Agenda 1. Det här är anslutningstjänsten 2. NPÖ 1.0 => NPÖ 2.0 Anpassning

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Som en del av NordLEI-webbportalen kan kunder ansöka om pre-lei för sina juridiska personer. Dessutom tillåter NordLEI även både så kallad

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View Maskinkort

Systembeskrivning Uni-View Maskinkort Systembeskrivning Uni-View Maskinkort 1 Beskrivning av Uni-Views maskinkort Maskiner och andra objekt kan anslutas till Uni-View via I/O signaler. Denna anslutning definieras i signaldefinitionsblocken

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Börja arbeta med tidbok online

Börja arbeta med tidbok online Tidbok på nätet PMO Börja arbeta med tidbok online Innan ni ansluter er till tjänsten är ett första steg att utse en ansvarig för tidboken på enheten samt utse ansvarig för att lägga nya scheman enligt

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud!

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Tomas Ericsson, CISSP-ISSAP IT- och informationssäkerhetsarkitekt. Arbetat mer än 20 år med IT- och informationssäkerhetsarkitektur. Har

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören Innehåll Roller/ansvarsområden PunchOut-kataloger När, var, hur? PunchOut-processen Publicera en Punchout-katalog Referensmaterial och support Roller

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

IT för vården nytt 2014 09 16

IT för vården nytt 2014 09 16 IT för vården nytt 2014 09 16 IT-utvecklingen 650 servrar ca 6500 klienter ca 100 IT-medarbetare 350 IT-system 100.000 behörigheter etjänster 2005 2014 En integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Beställning av certifikat v 2

Beställning av certifikat v 2 Beställning av certifikat 1 (6) Dnr 2014/1651 2015-01-20 Beställning av certifikat v 2 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem:... 3 Skapa en Certificate Sign Request (CSR)...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Införandestöd vid anslutning till vårdhändelser

Införandestöd vid anslutning till vårdhändelser stöd vid till www.inera.se Kommunikationskanal ndeprojekt aktörer/roller i landstinget i landstinget med bl a teknisk kompetens och skompetens etableringskoordinator från koordinator Testledare Lt 1177

Läs mer

Frågor och svar om ombudsfunktionen

Frågor och svar om ombudsfunktionen Frågor och svar om ombudsfunktionen Så fungerar ombudsfunktionen Vem kan jag agera ombud för? Ombudsfunktionen möjliggör för vårdnadshavare att agera ombud för sitt barn. Funktionen omfattar barn till

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 2015-01-20 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter.

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Erfarenheter av eduroam införande. Michael Lööw

Erfarenheter av eduroam införande. Michael Lööw Erfarenheter av eduroam införande Michael Lööw Bakgrund Linköpings universitet (LiU) kontaktade Linköpings Kommun 2012 - Intresse/möjlighet till eduroam på stadsbibliotek mm o För studenter Utredning om

Läs mer