Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: Version: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0"

Transkript

1 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: Version: 1.0

2 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning... 3 Mina Vårdkontakter... 4 Inkorgstjänsten... 4 Uthopp till extern tjänst Intresseanmälan/ansökan Teknisk anslutning och testning Driftsättning, pilot och breddning Kostnader Bilagor Kontaktinformation Referensdokument- och övriga länkar Inkorgstjänsten

3 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 3 (13) Inledning Detta dokument beskriver processen för att ansluta ett kvalitetsregister till inkorgstjänsten med uthopp till extern tjänst inom Mina Vårdkontakter (MVK). Dokumentet beskriver aktuella aktiviteter som ska genomföras och vem som är ansvarig för vad inom ramen för ett anslutningsprojekt. Aktiviteterna kan variera mellan olika projekt beroende på förutsättningar, val av lösning och vad som ska uppnås med anslutningen. Processen består av följande steg: 1. Intresseanmälan/ansökan 2. Teknisk anslutning och testning 3. Driftsättning, pilot och breddning Dessa tre steg beskrivs mer utförligt i dokumentet Anslutningsdokument Inkorgstjänsten, se kapitel Referensdokument. Övergripande processbild 3

4 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 4 (13) Mina Vårdkontakter Inkorgstjänsten Inkorgstjänsten för MVK möjliggör att anslutande system (kvalitetsregistret i detta fall), via Nationella tjänsteplattformen, kan skicka ett meddelande till individer som är registrerade användare i MVK. Inkorgstjänsten består av två interaktioner som används för att kontrollera att en invånare är användare (är registrerad) samt att i förekommande fall skicka själva meddelandet. IsActiveUser AddMessageToPatientPortalInbox Det skickade meddelandet kan formateras inom vissa givna ramar och kan länka sömlöst till externa system om dessa är anslutna. Avsändaren kan avgöra om denne vill att meddelandet ska aviseras invånaren om möjligt. Om avisering sker och med vilken metod (SMS, e- post) kan ske eller ej beror av invånarens inställningar. Tjänsten IsActiveUser returnerar aktiva användares inställningar för avisering så att anslutande system kan avgöra om avisering kan ske. Anslutande system kan också konfigureras för att stödja uthopp/länkning till externt system med sömlös övergång för att låta invånaren kunna agera vidare utifrån meddelandet i inkorgen. Uthopp till extern tjänst Med uthopp till extern tjänst avses länkning till en tjänst som fungerar tillsammans med MVKs inloggning men som inte delar samma grafiska utseende (användaren lämnar i detta fall MKV). För dessa tjänster erbjuds en väg tillbaka in i MVK samt en möjlighet att logga ut. Uthopp kan initieras från inkorgsmeddelandet på två sätt: 1. Genom att använda det särskilda SSOLink- objektet som kan konfigureras i meddelandet 2. Genom att använda ULink- objektet enligt docbook- specifkationen Den 1:a december 2015 kommer den befintliga lösningen för uthoppstjänster i MVK (MVK SSO) att stängas. Under 2015 (kvartal 3) kommer befintliga MVK- SSO anslutningar styras om till en annan metod (IdP SSO baserad på SAML2). Nya anslutningar görs mot den nya lösningen. Detta innebär att registerplattformar som har MVK SSO måste byta lösning till IdP SSO innan 1:a december. Det möter dock inga hinder ansluta nya register som baseras på registerplattform som redan är ansluten via MVK SSO. I avvaktan på att den nya lösningen är på plats kan nya registerplattformar åstadkomma länkning (uthopp) genom att använda ULink enligt alternativ två ovan. Med detta alternativ kan vi dock inte garantera sömlös övergång till kvalitetsregister utan invånaren kan bli tvungen all logga in i registret separat. Detta har inte direkt med SSOLink att göra utan beror av vilken IdP och vilket kluster hos CGI som används. Se även nedan länk för information kring tillgänglighet för anslutning till uthoppstjänsterna i MVK: https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid=

5 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 5 (13) Det är relativt enkelt att byta uthoppstjänst. Den största skillnaden mellan SSOLink och ULink för en IdP baserad uthoppstjänst är att med SSOLink lagras basurlen i konfigurationen hos MVK och är därmed enklare att byta om behov skulle uppstå. Med ULink skickas hela URLen i meddelandet och blir då en "död" länk om man skulle byta URL (och inte kan fixa vidarebefordran till den nya URLen) för uthoppsystemet. SSOLink är i detta fall en något enklare lösning om man skulle behöva byta URL. Nedan bild visar hur anslutningen ser ut mellan kvalitetsregistret och MVK och hur systemen interagerar med invånaren. Schematisk bild över anslutning av kvalitetsregister till MVK med uthoppstjänst Siffrorna i bilden hänvisar till nedan processteg Process: 1. Kvalitetsregistret skickar ett meddelande till invånaren via inkorgstjänsten (Avsändaren kan avgöra om denne vill att meddelandet ska aviseras invånaren om möjligt) 2. Aviseringsprocessen aktiveras när meddelandet hamnar i invånarens inkorg 3. Invånaren loggar in i MVK för att öppna sin inkorg 4. MVK begär identifiering från Identity Provider (IdP) 5. IdP levererar behörighetsintyg (SAML biljett) 6. Invånaren klickar på en länk i inkorgsmeddelandet 7. Invånaren omdirigeras till kvalitetsregistrets webformulär för inmatning. Inmatad data sparas i en lokal area (utökad vårddokumentation) och måste signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan den förs över till kvalitetsregistret. Notera att det är registrets system som är inkopplat ur ett AddMessage- perspektiv. 8. Registret begär identifiering från IdP 5

6 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 6 (13) 9. IdP levererar behörighetsintyg (SAML biljett) Registret kan i sin tur peka tillbaka till MVK så att invånaren kan återvända till MVK, samma identifieringsprocess tillämpas vid behov. 1. Intresseanmälan/ansökan Denna del består av att beskriva tänkt lösning. Fyll i kapitel 1 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten. QRCs roll: a) Ge kvalitetsregister information kring användningen av tjänsterna b) Kartlägga vad registret vill göra (verksamhetsrelaterade frågor) c) Kartlägga hur implementationen/anslutningen ska göra, vilka tjänster ska användas? d) Kartlägga tekniska förutsättningar e) Sammanställ informationen, punkt b d ovan f) Se till att registret får tillgång till rätt dokument g) Svara på frågor och ge stöd vid ansökan om anslutning till MVK. Tekniska frågor besvaras av Inera, CGI eller MVK. h) Granska ansökan innan den skickas till MVK förvaltningen för godkännande. Beslut ska tas om godkännande innan arbete med anslutning påbörjas. Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 Vårdguiden/MVK Beskriv bakomliggande organisation (organisation och kontaktpersoner) Beskrivning av tjänsten syfte, nytta och bakgrund. Vad vill registret göra/uppnå med anslutningen? Enkäter Visa rapporter och diagram Flödesbeskrivning beskriv tänkt flöde för tjänsten a) Förbered anslutning till NTjP b) Etablera kontakt med Inera c) och ansök ev. om fördjupat stöd av en teknisk anslutnings- koordinator. Ett övergripande stöd ingår som en obligatorisk del i anslutningsprocessen. Kartlägga struktur och rutiner för intern infrastruktur, avser både test- och produktionsmiljö Finns RTjP b)? Hur ser anslutnings- processen ut? Skaffa nödvändiga SITHS funktionscertifikat Verifiera att anslutning finns till Sjunet eller Internet Godkänna anslutning av nytt kvalitetsregister till Inkorgstjänsten, utifrån gjord ansökan. 6

7 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 7 (13) Ta fram tidplan och planering för genomförande (projektplan) Definiera omfattning antal meddelanden och aviseringar per månad Definiera innehåll i meddelandena, ange till vilket register invånaren ska vända sig med t ex frågor om innehåll och ange vilken vårdenhet som är avsändare. Informationen ska finnas tillgänglig i meddelandets sidfot. a) Ange om länk till extern tjänst. Länk till extern tjänst innebär att patienten lämnar MVK och länkas vidare, i detta fall till kvalitetsregistrets webbformulär för inmatning. b) RTjP = Regional Tjänsteplattform NTjP = Nationell Tjänsteplattform c) Ansök om anslutning till Tjänsteplattformen hos Inera: - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/ Vid de grönmarkerade delarna i bilden nedan initieras anslutningsstödet. Övergripande stöd Inera ger information om förutsättningarna för en anslutning samt vilka regler och eventuella kostnader som är förknippade med en anslutning. Följande fyra aspekter beaktas: 1. Affärsmässiga frågor Vad kostar det att ansluta till tjänsten? Vad kostar det att använda tjänsten? 2. Juridiska frågor Vilka tjänsteavtal behövs mellan landstinget och Inera? Finns aktuella avtal redan på plats? Notera att dessa frågor kan vara tidskrävande 3. Teknisk anslutning, behov av teknisk anslutningskoordinator 4. Test och kvalitet 7

8 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 8 (13) 2. Teknisk anslutning och testning Efter godkännande av anslutning till MVK kan kapitel 2 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten fyllas i. Dokumentet innehåller en länk till checklista för teknisk anslutning i testmiljö. QRCs roll: Erbjuda en projektplan inklusive aktivitetsmall och schablonmässiga estimat av tid och kostnader Fungera som stöd genom design och implementering, görs mot ersättning Utbilda i docbook alt definiera meddelandena enligt docbook- syntax, görs mot ersättning Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 Vårdguiden/MVK Tillgänglig för frågor och beslut Etablera testmiljö, ska vara Verifiera anslutet system (test- produktionslik (anslut till RTjP) och produktionsmiljö) Definiera meddelandena inkl uppgifter om till vilket register invånaren ska vända sig med till t ex frågor om innehåll och vilken vårdenhet som är avsändare. Informationen ska finnas tillgänglig i meddelandets sidfot. Definiera triggerpunkt för utskick av meddelande (avisering) Definiera triggerpunkt för påminnelse, hur många, när i tiden? Hur hantera om ej svar? Etablera testmiljö d), ska vara produktionslik (anslut till NTjP) 1. Förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna 2. Beställning B för anslutning av konsument till de nationella testmiljöerna 3. Testa och verifiera anslutningen för test tillsamman med Inera Etablera samverkan med MVK e) 1. Beställning D för anslutning till de nationella testmiljöerna 2. Testa och verifiera anslutningen för test tillsamman med MVK och Inera Etablera produktionsmiljö (anslut till RTjP) Etablera produktionsmiljö d) (anslut till NTjP) 1. Förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön 8 Konfigurera anslutande systemet b la SSO inställningar Sätta upp testmiljö för acceptanstest Ta fram testpersoner för inloggning i MVK

9 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 9 (13) 2. Beställning B för anslutning av konsument till den nationella produktionsmiljön 3. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med Inera Om länk till extern tjänst, ev. definiera webbformulär för inmatning alt. uppdatera befintligt webbformulär a) Definiera testfall, bl a: Verifiera aktiv användare Meddelandet formateras korrekt Avisering fungerar via e- post och sms Att länkar fungerar som avsett Definiera testdata Förbereda acceptanstest: Beställa tillgång till fysiska personer (testare) med tillgång till MVK testmiljö b) Genomför acceptanstester c) baserade på definierade testfall och uppdatera testfall med utfall Etablera samverkan med MVK e) 1. Beställning D för anslutning till den nationella produktionsmiljön 2. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med MVK och Inera Bevaka, följ upp anslutningsstatus mot NTjP Utveckla stöd för administrering av meddelanden (lägga till, ta bort, uppdatera) Utforma meddelandeinnehåll enligt reglerna för tolkning av docbook f) Implementera/anslut till tjänstekontrakt f) : IsActiveUser (returnerar status för användaren, om notifiering, notifieringssätt) AddMessageToPatientPort alinbox (skicka meddelandet) Utveckla funktionalitet för: Schemaläggning av meddelande Påminnelse (antal, antal dagar mellan påminnelse) 9 Ge personligt konto till testarna Etablera samverkan med kvalitetsregistret e) 1. Beställning D för anslutning till den nationella produktionsmiljön 2. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med kvalitetsregistret och Inera

10 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 10 (13) Verifiera rättningar gjorda under acceptanstest och uppdatera testfall med utfall Godkänna genomförda acceptanstester och ge klartecken för produktionssättning Verifiera funktionalitet i produktionsmiljö. Förutsätter att registret har tillgång till fysiska invånare som är anslutna till MVK och som kan användas för verifiering. Leveransgodkänna Vad som ska hända om invånaren inte svarar Specificera valideringsregler Om länk till extern tjänst, utveckla stöd för uthopp med sömlös övergång g). Kräver stöd för IdP h). Utveckla funktionalitet för att spara ner data i registret (inmatad data ska signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan data sparas ner i kvalitetsregistret) Rätta fel i samband med acceptanstest a) Formulären bör inte innehålla frågor/svar som kräver vårdinsats. Inmatad data måste signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan den förs över till kvalitetsregistret. b) För åtkomst till testmiljö se Testinformation Mina vårdkontakter https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= c) Acceptanstester görs i MVKs acceptanstestmiljö. Testmiljön måste bokas i förväg om man vill försäkra sig att den är tillgänglig vid aktuell tidpunkt eftersom den används för flera ändamål. Kontakta MVK förvaltning. d) Process för anslutning av konsument, Beställning B Inera - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/Anslutning- av- konsument- - - Bestallning- B/ e) Process för att etablera samverkan, Beställning D Inera - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/Etablera- samverkan- - - Bestallning- D/ Notera att Softronic kan säga stopp till register som inte är tekniskt eller organisatoriskt redo och begära omtag f) Dokumentation för teknisk anslutning till Inkorgstjänsten i MVK och regler för tolkning av meddelandeinnehåll och docbook https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Klicka på länken till Anslutningsguide Addmessagetjänst 10

11 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 11 (13) g) Ett antal regler gäller för att implementera uthopp till extern tjänst, se https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= h) IdP tillhandahålls av CGI, MVK köper tjänsten av CGI. Kontakta CGI för anslutning. Kontakta eller Petter Dahlberg Säkerställa att man hamnar i samma single sign on/samma IdP- instans som MVK. Lösningen ställer även krav på redundans, tillgänglighet. Läs mer om anslutning via IdP Se rubrik SAML, anslutning via IdP (Identity Provider) Federering och SAML 2.0 Få Single Sign- On (SSO) med e- legitimation till ditt system 3. Driftsättning, pilot och breddning När den tekniska anslutningen är genomförd och godkänd kan kapitel 3 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten fyllas i. Dokumentet innehåller enlänk till checklista för teknisk anslutning i produktionsmiljö. QRCs roll: Avsluta anslutningsprocessen med kvalitetsregistret Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 MVK förvaltning Säkerställ att aktiverad mottagning finns i MVK Driftsättning Support 1:a linjen a) Teknisk support b) Upprätta support 2:linjen Tillgänglig för supportfrågor Förvaltningsprocess, SLA Lämna över till MVK förvaltning och sin egen support Tips! Se till att patienten ansluter sig till MVK i samband med vårdtillfället för att öka svarsfrekvensen på PROM/PREM a) Må Sö, 6-22 b) Må Fr, 8 17 Första linjen support ligger hos MVK förvaltning. Alla ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem hos förvaltningen. Förvaltningen ska ha en förteckning över anslutna register med tillhörande kontaktuppgifter. Registret ansvarar i sin tur för att upprätta en andra linjen 11

12 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 12 (13) support, i vilken form avgörs från register till register. Registret ansvarar för att besvara och hantera registerrelaterade frågor (innehålls och IT- relaterade frågor med hjälp av sin IT- leverantör). Registret ska även hantera inkomna synpunkter och förslag på vidareutveckling. Kostnader Det är inte möjligt att fastställa alla kostnader för anslutning av kvalitetsregister till MVK innan ett första pilotprojekt har genomförts. I samband med detta kommer samtliga kostnader att identifieras och kartläggas och utgöra grund för estimat av komman anslutningsprojekt. Samtliga kostnader är till självkostnadspris. Identifierade kostnadsposter: QRC IT- leverantör (kvalitetsregister) Inera o o o Kostnader för övergripande stöd ingår, utövas av kundansvarig. Omfattar en genomgång av förutsättningar för anslutning samt framtagande av en komplett kostnadsbild (anslutningskostnader och löpande driftskostnader). Kostnader för stöd från teknisk anslutningskoordinator (frivillig) kr/timme löpande räkning Kostnad för test- och kvalitetsarbete (obligatoriskt) Inera gör en bedömning av vilka test- och kvalitetssäkringsbehov som föreligger baserat på omfattningen av anslutningen och tar fram ett uppskattat pris. Priset är individuellt och kan komma att variera mellan olika register. Samtliga kostnader är till självkostnadspris. Notera att ny prismodell håller på att tas fram. Är man först ut med att ansluta ett kvalitetsregister från en IT- plattform är arbetet mer omfattande än om det ingår i ett breddinförande. MVK o Anslutningskostnad per plattform (engångskostnad) kr, i priset ingår: o Konfigurering av testmiljö o Tillgång till MVKs testmiljöer med personliga konton för att ha möjlighet att testa o Support under testperioden o Konfigurering av produktionsmiljö Notera att MVK kan avbryta anslutningen av register som inte bedöms vara tekniskt eller organisatoriskt redo och begära omtag. o o Rörlig kostnad priset är ännu inte fastställt, priset ska motsvara kostnaden för att skicka ett meddelande (sms) Månatlig kostnad för support och förvaltning kommer att tillkomma, modell och priser är ännu inte fastställd 12

13 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 13 (13) Bilagor Mallar: Prisjusteringar kan förekomma 1 gång per år. Projektplan anslutning Mina Vårdkontakter mall (Word) Projektplan anslutning Mina Vårdkontakter mall (Excell) Testfall mall Kontaktinformation QRC Inera Registret kontaktar Inera via sin kundansvarig eller teknisk anslutningskoordinator. QRC kontaktar Inera via Ineras nationella kundservice: och- oppettider/ CGI Registret kontaktar CGI via eller Petter Dahlberg Referensdokument- och övriga länkar Inkorgstjänsten Anslutningsdokument Inkorgstjänsten (Läggs upp av MVK förvaltning på nedan länk när det är klart) https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Anslutningsguide Addmessagetjänst https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Klicka på länken till Anslutningsguide Addmessagetjänst 13

Process anslutning kvalitetsregister till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dokumentansvarig: Hans Lindqvist Datum: Version: 2.

Process anslutning kvalitetsregister till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dokumentansvarig: Hans Lindqvist Datum: Version: 2. Process anslutning kvalitetsregister till 1177 Vårdguidens e-tjänster Dokumentansvarig: Hans Lindqvist Datum: 2016-09-16 Version: 2.3 Anslutning kvalitetsregister till 1177 Vårdguidens e-tjänster 2 (15)

Läs mer

1177 VÅRDGUIDEN (MINA VÅRDKONTAKTER) FÖRVALTNINGS- UPPDRAG & ANSLUTNINGSPROCESS

1177 VÅRDGUIDEN (MINA VÅRDKONTAKTER) FÖRVALTNINGS- UPPDRAG & ANSLUTNINGSPROCESS 1177 VÅRDGUIDEN (MINA VÅRDKONTAKTER) FÖRVALTNINGS- UPPDRAG & ANSLUTNINGSPROCESS Björn Hultgren, Nationella kansliet för kvalitetsregister Gösta Hiller, Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC) Lokal Bellman

Läs mer

Checklista för införande av webbokning ProSang JAVA

Checklista för införande av webbokning ProSang JAVA Checklista för införande av webbokning ProSang JAVA Version Kommentar 1.0 2014-03-03 Första version/pernilla Karlefors, Blodcentralen Örebro 1.1 2015-10-26 Uppdaterad version/pernilla Karlefors, Blodcentralen

Läs mer

HELA VÄGEN MED GEMENSAMMA STRUKTURER FÖR UTFALLS- OCH UPPLEVELSEMÅTT

HELA VÄGEN MED GEMENSAMMA STRUKTURER FÖR UTFALLS- OCH UPPLEVELSEMÅTT HELA VÄGEN MED 1177 - GEMENSAMMA STRUKTURER FÖR UTFALLS- OCH UPPLEVELSEMÅTT Björn Hultgren, Nationella kansliet för kvalitetsregister, SKL Olof Stephansson, Graviditetsregistret Hans Lindkvist, QRC Martin

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Info om avtalshantering för Vårdhändelser. Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014

Info om avtalshantering för Vårdhändelser. Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014 Info om avtalshantering för Vårdhändelser Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014 Info om avtal Tjänst, personuppgiftsbehandling Generellt - Bakgrund och pågående arbete Vårdhändelser Vårdhändelser

Läs mer

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar Systemadministration Webcert Fråga/Svar Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målgrupp... 2 1.3 Definitioner och benämningar... 2 2 Systemadministration av Webcert... 2 2.1 Behörigheter

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister 2014-02-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Anvä ndärhändledning test

Anvä ndärhändledning test Anvä ndärhändledning test Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Eva Biberg Första version 0.2 Oscar Möller Ändringar efter genomläsning 0.3 Oscar Möller Flyttar översiktsbilder från LAT-hund

Läs mer

Teknisk beskrivning Hälsa för mig

Teknisk beskrivning Hälsa för mig Bilaga 2 Teknisk beskrivning Hälsa för mig 1.1 Att skapa ett Konto i Hälsa för mig För att börja använda Hälsa för mig måste man skapa ett Konto. När en Användare väljer att skapa ett Konto får Användaren

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-11-20

Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-11-20 Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-11-20 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innan du börjar... 3 Logga in... 3 Registrera... 5 Avbryta en registrering... 9 Pausa en registrering... 10 Patientlista...

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (10) Innehållsförteckning 1. Syfte med dokumentet... 2 2. Introduktion... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Kommunikation och information... 2 3. Beskrivning Anslutningsprocessen för Direktanslutning... 3 3.1

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. April 2016 Sprint 8

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. April 2016 Sprint 8 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status April 2016 Sprint 8 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

Ariba Network Leverantörsaktivering. Leverantörens vy

Ariba Network Leverantörsaktivering. Leverantörens vy Ariba Network Leverantörsaktivering Leverantörens vy Leverantören får en systemgenererad epost-inbjudan med en länk att klicka på för att initiera aktiveringen Länken leder till Ariba Network där de allra

Läs mer

Checklista anslutning Serverat. Version 1.0

Checklista anslutning Serverat. Version 1.0 2017-04-19 1 (6) Checklista anslutning Serverat Version 1.0 2017-04-19 2 (6) 1 Checklista anslutning Serverat Checklistan har till syfte att ge en bild av de aktiviteter som kommer att genomföras i samband

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Handbok för lokal administratör

Handbok för lokal administratör Handbok för lokal administratör ÄRENDEHANTERING I 1177 VÅRDGUIDENS E-TJÄNSTER 1 Innehåll Inledning... 2 Logga in... 2 Personliga inställningar... 3 Ändra signatur... 3 Aviseringar... 3 Inställningar för

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR

Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR Manual för att registrera i kvalitetsregistret BipoläR 2014-05-20 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA 1/10 Användarhandbok för på INCA I samarbete med Kontaktperson: Telefon: 090-7859919 e-post: erika.a.holmberg@vll.se 1 2/10 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vad är INCA?... 3 2. Innan du börjar... 3 2.1.

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister 2014-11-20 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23 2 / 12 Innehållsförteckning 1. Syfte med dokumentet... 4 2. Introduktion... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Kommunikation och information... 4 3. Beskrivning en för Direktanslutning... 5 3.1 Beställningsadministration...

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Nyps användardagar 26 27 Oktober 2011 Magnus Lövgren Daniel Madsén 1 Agenda Vad har hänt? 2 Vad har hänt? Projektstart maj 2010 Kravställning sommar 2010 Utveckling startar

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

BILAGA 4 - Fo reskrifter fo r Sambis Federationsoperato r

BILAGA 4 - Fo reskrifter fo r Sambis Federationsoperato r BILAGA 4 - Fo reskrifter fo r Sambis Federationsoperato r Version: 1.1 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Om detta dokument... 2 2 Krav på samverkan... 3 2.1 Samverkan mellan Medlemmarna... 3 2.2 Samverkan

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR 2014-01-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Manual för registrering i Svenskt Beroenderegister 2015-05-05

Manual för registrering i Svenskt Beroenderegister 2015-05-05 Manual för registrering i Svenskt Beroenderegister 2015-05-05 1 Inklusionskriterium I SBR registreras Alla personer som behandlas på sjukvårdsenheter för specialiserad utredning och behandling av skadligt

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Portförändringar Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Innehållsförteckning 1. Säkerhetstjänster 2.1 införs... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Brandväggsöppningar... 3 1.3. Test att brandväggsöppningarna för Säkerhetstjänster

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister BUSA

Manual för att registrera i Kvalitetsregister BUSA Manual för att registrera i Kvalitetsregister BUSA 2014-11-20 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Anvisning Gemensamma konton GIT

Anvisning Gemensamma konton GIT 1.1 Fastställd 1(5) 20141023 Anvisning Gemensamma konton GIT Beslutad: Datum: Beslutad: Datum: Underskrift säkerhetsdirektör VGR Underskrift objektägare IT arbetsplats 1.1 Fastställd 2(5) 20141023 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister

Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister Denna checklista sammanfattar vad en registerhållare bör tänka på när det gäller dokumentation av ett kvalitetsregister. Rutiner för dokumentation. Riktlinjer Registerhållaren bör utarbeta rutiner för

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Projekt Strukturerad vårddokumentation 2016-09-27 Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Syfte Dokumentationen utgår från patientens vårdprocess, beskriver och stödjer den på ett effektivt,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

NPÖ 1(12) 1 Systemkrav. Vanliga felmeddelanden i NPÖ Datum 2014-09-23

NPÖ 1(12) 1 Systemkrav. Vanliga felmeddelanden i NPÖ Datum 2014-09-23 NPÖ 1(12) 1 Systemkrav 1.1 Beskrivning Dessa systemkrav är supporterade från Inera för att använda NPÖ. Andra kombinationer kan fungera. 1.2 Åtgärd Ändra till någon av ovanstående kombinationer 1.3 Eskalering

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Inställningar för mottagning

Inställningar för mottagning Inställningar för mottagning I detta dokument beskrivs de inställningar som behöver göras inför att mottagningen ansluts till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Använd checklistan här nedanför för att kontrollera

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Frågor och svar om ombudsfunktionen

Frågor och svar om ombudsfunktionen Frågor och svar om ombudsfunktionen Så fungerar ombudsfunktionen Vem kan jag agera ombud för? Ombudsfunktionen möjliggör för vårdnadshavare att agera ombud för sitt barn. Funktionen omfattar barn till

Läs mer

PERSONLIGA E-TJÄNSTER GER MÖJLIGHET TILL INTERAKTION MED PATIENTER

PERSONLIGA E-TJÄNSTER GER MÖJLIGHET TILL INTERAKTION MED PATIENTER PERSONLIGA E-TJÄNSTER GER MÖJLIGHET TILL INTERAKTION MED PATIENTER Andreas Hager, Upstream Dream AB Staffan Lindblad, Kvalitetsregistercentrum Stockholm Mats Löfgren, Registerhållare GynOp Björn Hultgren,

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt VÅRDEN I SIFFROR ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt Öppen dataplattform Nationell tjänsteplattform Innovatörer 1177 Vårdguiden Vården i siffror VÅRDEN I SIFFROR Vardenisiffror.se Enklare tillgång

Läs mer

Utbildning i Fristående tidbok. Workshop 1: 20 april Husläkarmottagning Stockholm Patricia Nordlund

Utbildning i Fristående tidbok. Workshop 1: 20 april Husläkarmottagning Stockholm Patricia Nordlund Utbildning i Fristående tidbok Workshop 1: 20 april Husläkarmottagning Stockholm Patricia Nordlund Förmiddagens genomgång 1. Inledning av Fristående tidbok 2. Invånarens inloggning 3. Inloggning personal

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer