Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: Version: 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0"

Transkript

1 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: Version: 1.0

2 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning... 3 Mina Vårdkontakter... 4 Inkorgstjänsten... 4 Uthopp till extern tjänst Intresseanmälan/ansökan Teknisk anslutning och testning Driftsättning, pilot och breddning Kostnader Bilagor Kontaktinformation Referensdokument- och övriga länkar Inkorgstjänsten

3 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 3 (13) Inledning Detta dokument beskriver processen för att ansluta ett kvalitetsregister till inkorgstjänsten med uthopp till extern tjänst inom Mina Vårdkontakter (MVK). Dokumentet beskriver aktuella aktiviteter som ska genomföras och vem som är ansvarig för vad inom ramen för ett anslutningsprojekt. Aktiviteterna kan variera mellan olika projekt beroende på förutsättningar, val av lösning och vad som ska uppnås med anslutningen. Processen består av följande steg: 1. Intresseanmälan/ansökan 2. Teknisk anslutning och testning 3. Driftsättning, pilot och breddning Dessa tre steg beskrivs mer utförligt i dokumentet Anslutningsdokument Inkorgstjänsten, se kapitel Referensdokument. Övergripande processbild 3

4 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 4 (13) Mina Vårdkontakter Inkorgstjänsten Inkorgstjänsten för MVK möjliggör att anslutande system (kvalitetsregistret i detta fall), via Nationella tjänsteplattformen, kan skicka ett meddelande till individer som är registrerade användare i MVK. Inkorgstjänsten består av två interaktioner som används för att kontrollera att en invånare är användare (är registrerad) samt att i förekommande fall skicka själva meddelandet. IsActiveUser AddMessageToPatientPortalInbox Det skickade meddelandet kan formateras inom vissa givna ramar och kan länka sömlöst till externa system om dessa är anslutna. Avsändaren kan avgöra om denne vill att meddelandet ska aviseras invånaren om möjligt. Om avisering sker och med vilken metod (SMS, e- post) kan ske eller ej beror av invånarens inställningar. Tjänsten IsActiveUser returnerar aktiva användares inställningar för avisering så att anslutande system kan avgöra om avisering kan ske. Anslutande system kan också konfigureras för att stödja uthopp/länkning till externt system med sömlös övergång för att låta invånaren kunna agera vidare utifrån meddelandet i inkorgen. Uthopp till extern tjänst Med uthopp till extern tjänst avses länkning till en tjänst som fungerar tillsammans med MVKs inloggning men som inte delar samma grafiska utseende (användaren lämnar i detta fall MKV). För dessa tjänster erbjuds en väg tillbaka in i MVK samt en möjlighet att logga ut. Uthopp kan initieras från inkorgsmeddelandet på två sätt: 1. Genom att använda det särskilda SSOLink- objektet som kan konfigureras i meddelandet 2. Genom att använda ULink- objektet enligt docbook- specifkationen Den 1:a december 2015 kommer den befintliga lösningen för uthoppstjänster i MVK (MVK SSO) att stängas. Under 2015 (kvartal 3) kommer befintliga MVK- SSO anslutningar styras om till en annan metod (IdP SSO baserad på SAML2). Nya anslutningar görs mot den nya lösningen. Detta innebär att registerplattformar som har MVK SSO måste byta lösning till IdP SSO innan 1:a december. Det möter dock inga hinder ansluta nya register som baseras på registerplattform som redan är ansluten via MVK SSO. I avvaktan på att den nya lösningen är på plats kan nya registerplattformar åstadkomma länkning (uthopp) genom att använda ULink enligt alternativ två ovan. Med detta alternativ kan vi dock inte garantera sömlös övergång till kvalitetsregister utan invånaren kan bli tvungen all logga in i registret separat. Detta har inte direkt med SSOLink att göra utan beror av vilken IdP och vilket kluster hos CGI som används. Se även nedan länk för information kring tillgänglighet för anslutning till uthoppstjänsterna i MVK: https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid=

5 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 5 (13) Det är relativt enkelt att byta uthoppstjänst. Den största skillnaden mellan SSOLink och ULink för en IdP baserad uthoppstjänst är att med SSOLink lagras basurlen i konfigurationen hos MVK och är därmed enklare att byta om behov skulle uppstå. Med ULink skickas hela URLen i meddelandet och blir då en "död" länk om man skulle byta URL (och inte kan fixa vidarebefordran till den nya URLen) för uthoppsystemet. SSOLink är i detta fall en något enklare lösning om man skulle behöva byta URL. Nedan bild visar hur anslutningen ser ut mellan kvalitetsregistret och MVK och hur systemen interagerar med invånaren. Schematisk bild över anslutning av kvalitetsregister till MVK med uthoppstjänst Siffrorna i bilden hänvisar till nedan processteg Process: 1. Kvalitetsregistret skickar ett meddelande till invånaren via inkorgstjänsten (Avsändaren kan avgöra om denne vill att meddelandet ska aviseras invånaren om möjligt) 2. Aviseringsprocessen aktiveras när meddelandet hamnar i invånarens inkorg 3. Invånaren loggar in i MVK för att öppna sin inkorg 4. MVK begär identifiering från Identity Provider (IdP) 5. IdP levererar behörighetsintyg (SAML biljett) 6. Invånaren klickar på en länk i inkorgsmeddelandet 7. Invånaren omdirigeras till kvalitetsregistrets webformulär för inmatning. Inmatad data sparas i en lokal area (utökad vårddokumentation) och måste signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan den förs över till kvalitetsregistret. Notera att det är registrets system som är inkopplat ur ett AddMessage- perspektiv. 8. Registret begär identifiering från IdP 5

6 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 6 (13) 9. IdP levererar behörighetsintyg (SAML biljett) Registret kan i sin tur peka tillbaka till MVK så att invånaren kan återvända till MVK, samma identifieringsprocess tillämpas vid behov. 1. Intresseanmälan/ansökan Denna del består av att beskriva tänkt lösning. Fyll i kapitel 1 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten. QRCs roll: a) Ge kvalitetsregister information kring användningen av tjänsterna b) Kartlägga vad registret vill göra (verksamhetsrelaterade frågor) c) Kartlägga hur implementationen/anslutningen ska göra, vilka tjänster ska användas? d) Kartlägga tekniska förutsättningar e) Sammanställ informationen, punkt b d ovan f) Se till att registret får tillgång till rätt dokument g) Svara på frågor och ge stöd vid ansökan om anslutning till MVK. Tekniska frågor besvaras av Inera, CGI eller MVK. h) Granska ansökan innan den skickas till MVK förvaltningen för godkännande. Beslut ska tas om godkännande innan arbete med anslutning påbörjas. Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 Vårdguiden/MVK Beskriv bakomliggande organisation (organisation och kontaktpersoner) Beskrivning av tjänsten syfte, nytta och bakgrund. Vad vill registret göra/uppnå med anslutningen? Enkäter Visa rapporter och diagram Flödesbeskrivning beskriv tänkt flöde för tjänsten a) Förbered anslutning till NTjP b) Etablera kontakt med Inera c) och ansök ev. om fördjupat stöd av en teknisk anslutnings- koordinator. Ett övergripande stöd ingår som en obligatorisk del i anslutningsprocessen. Kartlägga struktur och rutiner för intern infrastruktur, avser både test- och produktionsmiljö Finns RTjP b)? Hur ser anslutnings- processen ut? Skaffa nödvändiga SITHS funktionscertifikat Verifiera att anslutning finns till Sjunet eller Internet Godkänna anslutning av nytt kvalitetsregister till Inkorgstjänsten, utifrån gjord ansökan. 6

7 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 7 (13) Ta fram tidplan och planering för genomförande (projektplan) Definiera omfattning antal meddelanden och aviseringar per månad Definiera innehåll i meddelandena, ange till vilket register invånaren ska vända sig med t ex frågor om innehåll och ange vilken vårdenhet som är avsändare. Informationen ska finnas tillgänglig i meddelandets sidfot. a) Ange om länk till extern tjänst. Länk till extern tjänst innebär att patienten lämnar MVK och länkas vidare, i detta fall till kvalitetsregistrets webbformulär för inmatning. b) RTjP = Regional Tjänsteplattform NTjP = Nationell Tjänsteplattform c) Ansök om anslutning till Tjänsteplattformen hos Inera: - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/ Vid de grönmarkerade delarna i bilden nedan initieras anslutningsstödet. Övergripande stöd Inera ger information om förutsättningarna för en anslutning samt vilka regler och eventuella kostnader som är förknippade med en anslutning. Följande fyra aspekter beaktas: 1. Affärsmässiga frågor Vad kostar det att ansluta till tjänsten? Vad kostar det att använda tjänsten? 2. Juridiska frågor Vilka tjänsteavtal behövs mellan landstinget och Inera? Finns aktuella avtal redan på plats? Notera att dessa frågor kan vara tidskrävande 3. Teknisk anslutning, behov av teknisk anslutningskoordinator 4. Test och kvalitet 7

8 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 8 (13) 2. Teknisk anslutning och testning Efter godkännande av anslutning till MVK kan kapitel 2 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten fyllas i. Dokumentet innehåller en länk till checklista för teknisk anslutning i testmiljö. QRCs roll: Erbjuda en projektplan inklusive aktivitetsmall och schablonmässiga estimat av tid och kostnader Fungera som stöd genom design och implementering, görs mot ersättning Utbilda i docbook alt definiera meddelandena enligt docbook- syntax, görs mot ersättning Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 Vårdguiden/MVK Tillgänglig för frågor och beslut Etablera testmiljö, ska vara Verifiera anslutet system (test- produktionslik (anslut till RTjP) och produktionsmiljö) Definiera meddelandena inkl uppgifter om till vilket register invånaren ska vända sig med till t ex frågor om innehåll och vilken vårdenhet som är avsändare. Informationen ska finnas tillgänglig i meddelandets sidfot. Definiera triggerpunkt för utskick av meddelande (avisering) Definiera triggerpunkt för påminnelse, hur många, när i tiden? Hur hantera om ej svar? Etablera testmiljö d), ska vara produktionslik (anslut till NTjP) 1. Förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna 2. Beställning B för anslutning av konsument till de nationella testmiljöerna 3. Testa och verifiera anslutningen för test tillsamman med Inera Etablera samverkan med MVK e) 1. Beställning D för anslutning till de nationella testmiljöerna 2. Testa och verifiera anslutningen för test tillsamman med MVK och Inera Etablera produktionsmiljö (anslut till RTjP) Etablera produktionsmiljö d) (anslut till NTjP) 1. Förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön 8 Konfigurera anslutande systemet b la SSO inställningar Sätta upp testmiljö för acceptanstest Ta fram testpersoner för inloggning i MVK

9 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 9 (13) 2. Beställning B för anslutning av konsument till den nationella produktionsmiljön 3. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med Inera Om länk till extern tjänst, ev. definiera webbformulär för inmatning alt. uppdatera befintligt webbformulär a) Definiera testfall, bl a: Verifiera aktiv användare Meddelandet formateras korrekt Avisering fungerar via e- post och sms Att länkar fungerar som avsett Definiera testdata Förbereda acceptanstest: Beställa tillgång till fysiska personer (testare) med tillgång till MVK testmiljö b) Genomför acceptanstester c) baserade på definierade testfall och uppdatera testfall med utfall Etablera samverkan med MVK e) 1. Beställning D för anslutning till den nationella produktionsmiljön 2. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med MVK och Inera Bevaka, följ upp anslutningsstatus mot NTjP Utveckla stöd för administrering av meddelanden (lägga till, ta bort, uppdatera) Utforma meddelandeinnehåll enligt reglerna för tolkning av docbook f) Implementera/anslut till tjänstekontrakt f) : IsActiveUser (returnerar status för användaren, om notifiering, notifieringssätt) AddMessageToPatientPort alinbox (skicka meddelandet) Utveckla funktionalitet för: Schemaläggning av meddelande Påminnelse (antal, antal dagar mellan påminnelse) 9 Ge personligt konto till testarna Etablera samverkan med kvalitetsregistret e) 1. Beställning D för anslutning till den nationella produktionsmiljön 2. Verifiera anslutningen för produktion tillsamman med kvalitetsregistret och Inera

10 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 10 (13) Verifiera rättningar gjorda under acceptanstest och uppdatera testfall med utfall Godkänna genomförda acceptanstester och ge klartecken för produktionssättning Verifiera funktionalitet i produktionsmiljö. Förutsätter att registret har tillgång till fysiska invånare som är anslutna till MVK och som kan användas för verifiering. Leveransgodkänna Vad som ska hända om invånaren inte svarar Specificera valideringsregler Om länk till extern tjänst, utveckla stöd för uthopp med sömlös övergång g). Kräver stöd för IdP h). Utveckla funktionalitet för att spara ner data i registret (inmatad data ska signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan data sparas ner i kvalitetsregistret) Rätta fel i samband med acceptanstest a) Formulären bör inte innehålla frågor/svar som kräver vårdinsats. Inmatad data måste signeras av vårdpersonal från avsändande vårdenhet innan den förs över till kvalitetsregistret. b) För åtkomst till testmiljö se Testinformation Mina vårdkontakter https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= c) Acceptanstester görs i MVKs acceptanstestmiljö. Testmiljön måste bokas i förväg om man vill försäkra sig att den är tillgänglig vid aktuell tidpunkt eftersom den används för flera ändamål. Kontakta MVK förvaltning. d) Process för anslutning av konsument, Beställning B Inera - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/Anslutning- av- konsument- - - Bestallning- B/ e) Process för att etablera samverkan, Beställning D Inera - PROJEKT/ICC- Integration- Competence- Center/Anslutning- till- Tjansteplattformen/Etablera- samverkan- - - Bestallning- D/ Notera att Softronic kan säga stopp till register som inte är tekniskt eller organisatoriskt redo och begära omtag f) Dokumentation för teknisk anslutning till Inkorgstjänsten i MVK och regler för tolkning av meddelandeinnehåll och docbook https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Klicka på länken till Anslutningsguide Addmessagetjänst 10

11 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 11 (13) g) Ett antal regler gäller för att implementera uthopp till extern tjänst, se https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= h) IdP tillhandahålls av CGI, MVK köper tjänsten av CGI. Kontakta CGI för anslutning. Kontakta eller Petter Dahlberg Säkerställa att man hamnar i samma single sign on/samma IdP- instans som MVK. Lösningen ställer även krav på redundans, tillgänglighet. Läs mer om anslutning via IdP Se rubrik SAML, anslutning via IdP (Identity Provider) Federering och SAML 2.0 Få Single Sign- On (SSO) med e- legitimation till ditt system 3. Driftsättning, pilot och breddning När den tekniska anslutningen är genomförd och godkänd kan kapitel 3 i referensdokument Anslutningsdokument Inkorgstjänsten fyllas i. Dokumentet innehåller enlänk till checklista för teknisk anslutning i produktionsmiljö. QRCs roll: Avsluta anslutningsprocessen med kvalitetsregistret Nedan tabell ger en översiktlig bild över vilka aktiviteter som ska genomföras i detta steg och vilken organisation som är ansvarig. Register/Styrgrupp IT- leverantör 1177 MVK förvaltning Säkerställ att aktiverad mottagning finns i MVK Driftsättning Support 1:a linjen a) Teknisk support b) Upprätta support 2:linjen Tillgänglig för supportfrågor Förvaltningsprocess, SLA Lämna över till MVK förvaltning och sin egen support Tips! Se till att patienten ansluter sig till MVK i samband med vårdtillfället för att öka svarsfrekvensen på PROM/PREM a) Må Sö, 6-22 b) Må Fr, 8 17 Första linjen support ligger hos MVK förvaltning. Alla ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem hos förvaltningen. Förvaltningen ska ha en förteckning över anslutna register med tillhörande kontaktuppgifter. Registret ansvarar i sin tur för att upprätta en andra linjen 11

12 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 12 (13) support, i vilken form avgörs från register till register. Registret ansvarar för att besvara och hantera registerrelaterade frågor (innehålls och IT- relaterade frågor med hjälp av sin IT- leverantör). Registret ska även hantera inkomna synpunkter och förslag på vidareutveckling. Kostnader Det är inte möjligt att fastställa alla kostnader för anslutning av kvalitetsregister till MVK innan ett första pilotprojekt har genomförts. I samband med detta kommer samtliga kostnader att identifieras och kartläggas och utgöra grund för estimat av komman anslutningsprojekt. Samtliga kostnader är till självkostnadspris. Identifierade kostnadsposter: QRC IT- leverantör (kvalitetsregister) Inera o o o Kostnader för övergripande stöd ingår, utövas av kundansvarig. Omfattar en genomgång av förutsättningar för anslutning samt framtagande av en komplett kostnadsbild (anslutningskostnader och löpande driftskostnader). Kostnader för stöd från teknisk anslutningskoordinator (frivillig) kr/timme löpande räkning Kostnad för test- och kvalitetsarbete (obligatoriskt) Inera gör en bedömning av vilka test- och kvalitetssäkringsbehov som föreligger baserat på omfattningen av anslutningen och tar fram ett uppskattat pris. Priset är individuellt och kan komma att variera mellan olika register. Samtliga kostnader är till självkostnadspris. Notera att ny prismodell håller på att tas fram. Är man först ut med att ansluta ett kvalitetsregister från en IT- plattform är arbetet mer omfattande än om det ingår i ett breddinförande. MVK o Anslutningskostnad per plattform (engångskostnad) kr, i priset ingår: o Konfigurering av testmiljö o Tillgång till MVKs testmiljöer med personliga konton för att ha möjlighet att testa o Support under testperioden o Konfigurering av produktionsmiljö Notera att MVK kan avbryta anslutningen av register som inte bedöms vara tekniskt eller organisatoriskt redo och begära omtag. o o Rörlig kostnad priset är ännu inte fastställt, priset ska motsvara kostnaden för att skicka ett meddelande (sms) Månatlig kostnad för support och förvaltning kommer att tillkomma, modell och priser är ännu inte fastställd 12

13 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 13 (13) Bilagor Mallar: Prisjusteringar kan förekomma 1 gång per år. Projektplan anslutning Mina Vårdkontakter mall (Word) Projektplan anslutning Mina Vårdkontakter mall (Excell) Testfall mall Kontaktinformation QRC Inera Registret kontaktar Inera via sin kundansvarig eller teknisk anslutningskoordinator. QRC kontaktar Inera via Ineras nationella kundservice: och- oppettider/ CGI Registret kontaktar CGI via eller Petter Dahlberg Referensdokument- och övriga länkar Inkorgstjänsten Anslutningsdokument Inkorgstjänsten (Läggs upp av MVK förvaltning på nedan länk när det är klart) https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Anslutningsguide Addmessagetjänst https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageid= Klicka på länken till Anslutningsguide Addmessagetjänst 13

Bruksanvisning. Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1. Stockholm, 2015-05-04

Bruksanvisning. Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1. Stockholm, 2015-05-04 Bruksanvisning Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1 Stockholm, 2015-05-04 Innehåll 1. Allmänt... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Begrepp... 4 1.3. Dokumentation... 5 1.4. Tillverkare... 5 2. Säkerhetsinformation

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12 Granskning av Raindance Dnr: Rev 24-2011 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 12 oktober 2011 Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs-

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Extemporeläkemedel Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU!

Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU! Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU! Genomförd i februari 2015 på uppdrag av projektet EkoNu! WEBCORE SOLFVÄGEN 219, 65450 SOLF Förstudierapport Sida 1 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer